Advertentie

Waarom werd Afrika ‘gespaard’ van COVID-19..?


De mensheid is geknecht en dient zijn absolute vrijheid op te geven. Dit alles om vooral de controle over het bestaan over te geven aan een groepje machtswellustelingen. De door hen gepresenteerde ‘wereldproblemen’, zijn ‘zoooo grooooot’, dat deze ingrepen -geloof het of niet- toch écht noodzaak zijn. We hopen dat je de cynische toon van de vorige regels kunt plaatsen, want het is grote noodzaak, dat wij als mensen gaan zien, dat we worden bespeelt door een groep ‘geboefte’, die zich ‘elite’ noemt.

Een elite die meent het te weten in contradictie met het gepeupel, het gewone volk, dat ’te dom’ is en slechts onbewust op Aarde leeft, zich voedt en de planeet uitput en verwoest. Zo worden de 10 plagen uit de Bijbel in een eigentijds jasje gegoten, zou je kunnen zeggen; alleen is in dát verhaal er geen sprake van een elite, maar van ‘Jehova’.. Maar de plagen waren wel degelijk plagen; natuurlijke plagen, die deze god over de mensheid losliet, om Egyptenaren (én Israëli) duidelijk te maken dat ze dienden gehoor te geven, aan de wens van god, om het joodse volk terug te laten keren naar het ‘Beloofde land’.

Nu lijkt een elite zich te buiten te gaan aan dergelijke gefabriceerde plagen. Met vooral het doel, de wereldbevolking te decimeren en controleren. Uiteindelijk terug te brengen naar 500 miljoen bewoners van planeet Aarde. Ze hebben dus nog maar 6,5 miljard mensen ’te gaan’…  De bekende  ‘Georgia Guidestones’, laten in dit opzicht niets aan onduidelijkheid over. (HIER) Overigens is dit ‘monument’ inmiddels verwoest! (HIER)

Er is een wereldwijde agenda, die dit ontvolkingsplan ten uitvoer dient te brengen. En ja, daar horen de UN en de WHO bij. Geloof je het niet, kijk even naar dit artikel en het journalistieke werk van Del Bigtree (HIER) En besef, dat OOK het World Economic Forum, waarbij de meeting van half januari 2023 in DAVOS, maar liefst 8 Nederlandse ministers zullen zijn, precies PAST in deze elite-agenda.

Daarbij zal ‘Hel & Verdoemenis’ (HIER) ongetwijfeld de naam van de afdeling zijn, binnen de elite-organisatie(s), die de plagen in de praktijk moeten brengen.. Ben je al bang? Ernstig en tot op het bot BANG?? Want bang-zijn is liefde-ondermijnend.. Liefde voelen en in de praktijk brengen wordt verlamd door ‘angst’.. En Liefde is ook in staat deze strapatsen van deze elite te ondermijnen en teniet te doen!

Zo is de Covid-19-pandemie een PLANDEMIE geweest, officieel afkomstig van en uit vleermuizen, op een markt in China. Een markt in Wuhan, die vlak bij een van de meest gruwelijke bacteriologische onderzoekscentra in de wereld ligt.. Waar -hoe bizar- de VS een grote vinger in de pap had! (onder leiding/auspiciën overigens, van ene dr. Fauci..)

Officieus, maar wat ons betreft écht officieel, is de gefabriceerde versie van deze ‘plaag’, zoals ook de onlangs gestorven Nobelprijswinnaar prof.dr. Luc Montagnier duidelijk liet weten. Weliswaar in bedekte wetenschappelijke termen, maar overduidelijk in zijn strekking..! Wat opvalt bij deze ‘plaag’, is de constatering, dat Afrika, het minst geprikt is, met het vaccin-dat-geen-vaccin-is, het mRNA-middel.

En.. heel bijzonder, het aantal sterfgevallen aan Covid-19 is er het LAAGST geweest.. Wat speelt hier.. Een artikel van de hand van dr. Joseph Mercola, een ‘wakkere’ arts, die zich geen knollen voor citroenen laat verkopen en het beestje bovendien gewoon keihard bij de naam noemt. Wij houden overigens wel van die duidelijkheid, waarbij geen ruimte is voor onduidelijke stellingname.

Even een paar geconstateerde feiten:

 • Er zijn duidelijke tegenstrijdigheden tussen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over de noodzaak van COVID-prikken in Afrika en de feitelijke situatie ter plaatse.
  x
 • De WHO roept nog steeds alle landen op om ten minste 70% van hun bevolking de COVID-prik te geven en waarschuwt dat ontwikkelingslanden een groot risico lopen door de lage ‘prikcijfers’. Ondertussen heeft Afrika, waar minder dan 6% van de bevolking wordt geprikt, het veel beter gedaan dan landen met een hoog prikpercentage. Uit een grootschalig onderzoek in Uganda blijkt ook dat COVID niet langer een klinisch probleem is.
  x
 • Varianten zijn ook milder geworden (minder pathogeen) met elke herhaling, maar de WHO waarschuwt dat nieuwe varianten kunnen leiden tot “grote golven van ernstige ziekte en dood in bevolkingsgroepen met een lage vaccinatiegraad”.
  x
 • De verklaring voor de discrepantie tussen de prioriteiten van de WHO en de gebeurtenissen in Afrika kan worden verklaard door te kijken naar de focus van de onlangs gehouden WHO-oefening ‘Catastrophic Contagion’. (HIER) Die was erop gericht Afrikaanse leiders te trainen in het volgen van het draaiboek voor een pandemie.
  De WHO heeft extra pandemieën nodig om haar pandemieverdrag te rechtvaardigen, dat haar de exclusieve bevoegdheid geeft om tegenmaatregelen voor te schrijven, en zij moet de Afrikaanse controlegroep elimineren, waaruit blijkt dat de COVID-‘vaccins’ meer kwaad dan goed doen.
  x
 • De WHO heeft ook de intentie om klimaatvergrendelingen door te voeren zodra zij de macht daartoe heeft. Daartoe heeft de directeur Milieu en Gezondheid van de WHO voorgesteld om gezondheid en klimaat te combineren.

* * *

‘Ondertussen heeft Afrika, waar minder dan 6% van de bevolking wordt/werd geprikt,
het veel beter gedaan dan landen met een hoog prikpercentage.
Uit een grootschalig onderzoek in Uganda blijkt ook,
dat COVID simpelweg niet langer een klinisch probleem is..!’

x

Waarom werd Afrika ‘gespaard’ van COVID-19..?

2023 © dr. Joseph Mercola | deze versie (vertaling) WantToKnow.nl/be

x

In de onderstaande video, vergelijkt Dr. John Campbell, een gepensioneerd verpleegkunde-docent, de tegenstrijdigheden tussen de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over de noodzaak van COVID-injecties in Afrika en de werkelijke situatie ter plaatse. Op 12 december 2022 riep de WHO nog steeds alle landen op om ten minste 70% van hun bevolking te voorzien van de COVID-prik. (1) De oorspronkelijke deadline voor het halen van deze 70%-drempel, was medio 2022, maar in juni 2022 hadden slechts 58 van de 194 lidstaten deze doelstelling gehaald. (2)

Volgens de WHO ontbrak het in de begindagen van de injectiecampagne aan ‘vaccins’ (mRNA-middel), technische ondersteuning en financiële steun. Volgens de WHO zijn deze obstakels nu opgelost, waardoor alle landen de wereldwijde doelstelling van 70% ook kunnen halen. Maar eerst de video van Dr. John Campbell, van eind december 2023, die we helaas niet ondertiteld aan kunnen bieden; hopelijk kun je er genoeg info uit halen om een beeld van zijn statements te krijgen:

Lage injectie-graad bedreigt de lage-inkomenslanden, volgens de WHO…
De ‘overkoepelende uitdaging’ op dit moment is de toediening van de injecties, het daadwerkelijk ‘in de armen krijgen’. (3) Om dat aan te pakken stelt de WHO voor om COVID-19 injectiediensten te integreren ‘met andere immunisatiediensten en naast andere gezondheids- en sociale interventies’. Dit zal, volgens hun verklaring, de impact maximaliseren en ‘capaciteit op lange termijn opbouwen’. De WHO benadrukt ook dat

Klik voor het artikel dat duidelijk maakt, dat veel landen ABSOLUUT niet gediend zijn, van een machtsgreep door de WHO, waar vooral China en ene meneer Gates de scepter zwaaien.

“naarmate de risicoperceptie van het virus afneemt, zorgvuldige risicocommunicatie en plannen voor betrokkenheid van de gemeenschap moeten worden aangepast om de vraag naar vaccinatie te vergroten”.

Om ervoor te zorgen dat landen met een laag inkomen aan boord komen om de doelstelling van 70% te halen, heeft de WHO in januari 2022 ook The COVID-19 Vaccine Delivery Partnership gelanceerd; een internationale inspanning om in 34 landen met een lage COVID-absorptie, de nationale bereidheid en de leveringsondersteuning te intensiveren. Partners zijn onder meer UNICEF, Gavi en de Wereldbank.

Volgens de WHO (4):

“Ondanks incrementeel succes sinds de lancering in januari 2022 ondervinden landen met lage en lagere middeninkomens moeilijkheden om een stapsgewijze verandering in de vaccinatiegraad te krijgen. Dit vormt een ernstige bedreiging voor het broze economische herstel, onder meer door het risico dat nieuwe varianten grote golven van ernstige ziekte en sterfte veroorzaken bij bevolkingsgroepen met een lage vaccinatiegraad.

Het betekent ook dat het versnellen van de levering van andere COVID-19-instrumenten en -behandelingen een cruciale prioriteit is om de wereld te helpen meerdere lagen van bescherming tegen het virus op te bouwen. Gecoördineerde en dringende actie van landen, internationale partners en agentschappen, samen met de ministers van Financiën van de G20 is vereist om de vaccinatieniveaus te verhogen en de toegang te versnellen.”

Kortom, de WHO is echt bezorgd dat landen met lage COVID-prikpercentages zullen lijden onder het feit dat zij de doelstelling om 70% van hun bevolking te prikken niet zullen halen of overtreffen. Maar waar is die bezorgdheid op gebaseerd? Zeker niet op de echte wereld.
X

De verklaringen van de WHO zijn in strijd met de werkelijkheid
De verklaringen van de WHO spreken een aantal situaties uit de praktijk tegen. Om te beginnen, terwijl ontwikkelde landen met hoge prikcijfers gedurende een groot deel van 2021 en 2022 worstelden met COVID-19, ontkwam Afrika aan dit lot, ondanks zijn enkele cijfers.
Wetenschappers zouden “verbijsterd” zijn over het feit dat Afrika het zo goed deed, waarbij ze volledig voorbijgaan aan gegevens die aantonen dat hoe meer COVID-prikken je krijgt, hoe groter het risico dat je COVID oploopt en in het ziekenhuis belandt.

Het afgelopen jaar hebben onderzoekers ervoor gewaarschuwd dat de COVID-prikken het immuunsysteem van mensen lijken te ontregelen en zelfs te vernietigen, waardoor zij niet alleen kwetsbaar zijn voor COVID, maar ook voor andere infecties. (5) Het is dan ook logisch dat Afrika, met zijn lage injectiegraad, niet zou worden belast met COVID-gevallen die worden veroorzaakt door een ontregeld immuunsysteem. Ten tweede zijn de varianten bij elke herhaling milder (minder pathogeen) geworden, maar wel besmettelijker (d.w.z. ze verspreiden zich gemakkelijker).

Waarom is de WHO dan bezorgd over “het risico dat nieuwe varianten grote golven van ernstige ziekte en dood veroorzaken in bevolkingsgroepen met een lage vaccinatiegraad”? Waarop is dat ‘risico’ dan gebaseerd? En, aangezien de COVID-infecties steeds milder worden en dodelijkheid hebben, die gelijk is aan of lager dan die van griep/influenza (6,7,8,9,10) sinds ten laatste medio 2020, waarom dient er dan nog steeds een ‘cruciale prioriteit’ om de levering van COVID-behandelingen te versnellen..!!?

Ter herinnering: volgens een studie van 2 september 2020 in ‘Annals of Internal Medicine’ was de totale niet-geïnstitutionaliseerde door-door-infectie-ratio voor COVID slechts 0,26%. Onder de 40 jaar was de fataliteitsratio voor infecties slechts 0,01%. Het geschatte percentage dodelijke infecties bij seizoensgriep is 0,8% (11).

Rapport uit Oeganda
Campbell haalt daarnaast in zijn presentatie in de video, een grootschalig onderzoek aan, van een partner in de gezondheidszorg in Oeganda, waarbij artsen, verpleegkundigen en medische functionarissen in het hele land werden ondervraagd. “In feite zien ze geen COVID meer”, zegt hij. Ze krijgen de prik niet en worden ook niet getest op COVID. Dat is ook niet nodig, want niemand wordt ziek van COVID – tenminste niet in die mate dat ze medische hulp nodig hebben.

De Oegandese regering is zelfs gestopt met het publiceren van COVID-richtlijnen. Volgens hen is de pandemie voorbij. Hetzelfde gevoel lijkt ook in andere Afrikaanse landen te leven. Is het, gezien de situatie ter plaatse, werkelijk dringend noodzakelijk om 30 miljoen mensen in Oeganda een spuitje te geven tegen een ziekte waar ze niet ziek van worden?

Wat Oeganda wel nodig heeft zijn malariabehandelingen, muskietennetten, schoon drinkwater en antibiotica. “Dat lijken de prioriteiten ter plaatse te zijn,” zegt Campbell. Dus, wat is het verschil tussen de prioriteiten van de WHO en wat er werkelijk gebeurt in gebieden met lage COVID-prikcijfers? De Catastrophic Contagion oefening van de WHO12,13 brengt ons op de hoogte.

Klik voor artikel over deze ‘oefening’ op de illustratie!

De discrepantie onthult de ware bedoelingen van de WHO
Op 23 oktober 2022 organiseerden de WHO, Bill Gates en Johns Hopkins samen een wereldwijde oefening met de naam “catastrofale besmetting”14,15 met de uitbraak van een nieuwe ziekteverwekker genaamd ‘Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025′ (SEERS-25). Veelzeggend is dat deze oefening erop gericht was Afrikaanse leiders te betrekken bij en te trainen in het volgen van het draaiboek voor een pandemie.

Tot de deelnemers behoorden 10 huidige en voormalige ministers van Volksgezondheid en hoge volksgezondheidsfunctionarissen uit Senegal, Rwanda, Nigeria, Angola en Liberia. (Vertegenwoordigers uit Singapore, India en Duitsland en Gates zelf waren ook aanwezig). Afrikaanse landen hebben tijdens de COVID-pandemie toevallig vaker dan andere landen van het script afgeweken en zijn niet in de voetsporen getreden van de ontwikkelde landen wat betreft het pushen van de vaccins.

Als gevolg hiervan, zitten de vaccinproducenten nu met het probleem dat zij een enorme controlegroep hebben, aangezien de COVID-prik op het Afrikaanse continent slechts voor 6% werd gebruikt (16). Zij kunnen redelijkerwijs niet verklaren hoe of waarom Afrika het uiteindelijk zo beter deed dan ontwikkelde landen met hoge COVID-prikcijfers wat betreft COVID-19-infecties en daarmee samenhangende sterfgevallen (17).

Het pandemieverdrag van de WHO is de poort naar een wereldwijd regime!
Een van bovenaf opgelegd totalitair regime. Maar om die macht veilig te stellen hebben ze meer pandemieën nodig. De WHO moet wanhopig van deze controlegroep af, dus werven en trainen ze Afrikaanse leiders hoe ze kunnen aandringen op grootschalige vaccinatie met behulp van de WHO-praatjes. Dit is volgens mij de enige reden waarom de WHO nog steeds in catastrofale termen over COVID-19 spreekt. De WHO heeft extra pandemieën nodig om haar machtsgreep veilig te stellen.

x

Op dit moment is het vrij duidelijk dat ‘bioveiligheid’ het gekozen middel is, waarmee de globalistische cabal zijn ene wereldregering wil inluiden. De WHO werkt aan het veiligstellen van de macht over de wereldwijde reactie op pandemieën via een internationaal pandemieverdrag dat, indien geïmplementeerd, de soevereiniteit van de aangesloten landen zal uitroeien..!! Een dergelijk pandemie-verdrag van de WHO is in feite de poort naar een wereldwijd totalitair regime van bovenaf. (Zie de uitspraak van David Rockefeller, hier boven het artikel) Maar om die macht veilig te stellen, zullen ze NOG MEER pandemieën nodig hebben.

Want het is duidelijk: COVID-19 alleen was niet genoeg om iedereen aan boord te krijgen van een gecentraliseerde pandemische reactie eenheid, en dat wisten ze waarschijnlijk vanaf het begin. Dus, de reden waarom we er zeker van kunnen zijn dat er meer pandemieën zullen komen, of die nu alleen door angst en hype worden veroorzaakt of door een echt biowapen dat voor dit doel wordt gemaakt, is omdat het overnameplan, alias de Grote Reset, gebaseerd is op de vooronderstelling dat we wereldwijd bio-veiligheidstoezicht en een gecentraliseerde reactie nodig hebben. En deze ‘bio-veiligheid’ is daarmee de ‘publieke rechtvaardiging’ voor een internationaal vaccinatiepaspoort, waar de G20 net voor getekend heeft, en dat paspoort zal ook uw digitale identificatie zijn.

Die digitale identificatie zal dan gekoppeld zijn aan uw sociale kredietscore, persoonlijke koolstofvoetafdruk-tracker, medische gegevens, onderwijsgegevens, werkgegevens, aanwezigheid op sociale media, aankoopgegevens, uw bankrekeningen en een programmeerbare digitale munt van de centrale bank (CBDC). Zodra al deze stukken volledig verbonden zijn, zit je in een digitale gevangenis, en heeft de heersende cabal – of het dan officieel één wereldregering is of niet – totale controle over je leven van de wieg tot het graf.

Het pandemieverdrag van de WHO zet deze keten van gebeurtenissen in gang, omdat de WHO de macht heeft om wereldwijd vaccinatiepaspoorten in te voeren zodra het verdrag is ondertekend. De WHO zal ook de macht hebben om vaccins verplicht te stellen, medische zorg te standaardiseren en reisbeperkingen op te leggen. Dit verdrag zal waarschijnlijk dit jaar worden aangenomen, wat betekent dat de WHO ofwel het COVID verhaal weer zal moeten opvoeren, of zal moeten overschakelen op een andere pandemie om dit soort acties te rechtvaardigen.

Het pandemieverdrag is de doodsteek voor vrijheid wereldwijd.
Het is belangrijk te beseffen dat het pandemieverdrag van de WHO de wereldwijde machtsstructuur radicaal zal veranderen en u zal beroven van enkele van uw meest elementaire rechten en vrijheden. Het is een directe aanval op de soevereiniteit van de lidstaten, evenals een directe aanval op uw lichamelijke autonomie.
Eenmaal ondertekend, zullen alle lidstaten zich onderwerpen aan de dictaten van de WHO.

Als de WHO zegt dat elke persoon op de planeet een vaccinatiepaspoort en een digitale identiteit moet hebben om ervoor te zorgen dat de vaccinatie wordt nageleefd, dan zal elk land gedwongen worden dit te implementeren, zelfs als de bevolking dergelijke plannen heeft verworpen door middel van lokale democratische processen.

Oorlogsmisdadiger (klik op foto) Tedros is de ‘baas’ van de WHO, maar feitelijk een zetbaas van de elite. Marionet van ene Bill Gates, groot-sponsor van de WHO. En natuurlijk speelt China de grote-poppenspeler-achter-de-schermen, als grootste deelnemer.

Er is ook reden om te vermoeden dat de WHO van plan is haar soevereine leiderschap uit te breiden naar de gezondheidszorgsystemen van elk land, om uiteindelijk een universeel of ‘socialistisch-achtig’- gezondheidszorgsysteem te implementeren als onderdeel van The Great Reset. WHO directeur-generaal Tedros heeft eerder verklaard dat zijn ‘centrale prioriteit’ als directeur-generaal van de WHO is om de wereld in de richting van universele gezondheidszorg te duwen. (18)

Voorspelling: Klimaatsloten zijn de volgende
Aangezien de WHO haar definitie van ‘pandemie’ heeft gewijzigd in ‘een wereldwijde epidemie van een ziekte’ (19), zónder de oorspronkelijke specificiteit van een ernstige ziekte die een hoge morbiditeit veroorzaakt, (20, 21) kan dus zowat alles aan het pandemie-criterium voldoen. Dit betekent dat als ze eenmaal aan de macht zijn, ze zich niet uitsluitend op pathogene bedreigingen hoeven te baseren.

Ze kunnen ook een wereldwijde pandemie uitroepen voor een niet-infectieuze bedreiging, zoals de opwarming van de aarde. Geloof het of niet..! Zo’n verklaring zou de WHO in staat stellen om wetten te omzeilen die bedoeld zijn om onze vrijheid te beschermen, en de uitvoering van tirannieke maatregelen mogelijk maken, zoals lockdowns en reisbeperkingen.

Kijk in dat kader eens naar dit verhaal, het is al aan het uitrollen.. ‘Wetenschappelijke studie’ toont aan -in Australië- dat jaarlijks en wereldwijd (!) miljoenen mensen sterven door… het veranderende weer…! Dus niet het ‘weer’ zélf, maar de ‘klimaatverandering’ dus..!! Kijk en luister:

Geloof je overigens niet dat ‘wetenschappers’ zo desperaat zijn voor financiële hulp/fondsen om te overleven, dan kijk je even naar deze -vers van de pers- Tweet van het WEF.. Smerige manipulatieve agenda die wordt uitgespeeld.

Het idee van ‘Climate Lockdowns’ is al meerdere malen publiekelijk aan de orde gebracht (22) (‘The Pulse’23):

“Klimaatvergrendelingen en andere beperkingen zullen worden voorgesteld als maatregelen om de wereldbevolking tegen zichzelf te beschermen. Wie zou het ooit oneens zijn met dergelijke maatregelen als ze worden voorgesteld onder het mom van goede wil?
Zoals we zagen met de COVID-mandaten, als klimaatmandaten ooit plaatsvinden, zullen ze worden gepromoot als een uiterst nobele en noodzakelijke actie. Degenen die het er niet mee eens zijn en bewijzen dat dergelijke acties niet nuttig of impactvol zijn, en in plaats daarvan meer schade veroorzaken, zullen waarschijnlijk het zwijgen worden opgelegd, gecensureerd en belachelijk gemaakt …

Hoe zou een klimaatlockdown eruit zien?
Nou, als zo’n initiatief zou plaatsvinden, zouden regeringen de consumptie van veel voedingsmiddelen beperken of verbieden. Ze zouden het gebruik van privé-voertuigen verbieden of beperken, of de afstand die iemand mag afleggen in een auto op gas of misschien zelfs per vliegtuig.
Thuiswerken zou uiteindelijk de permanente norm kunnen worden als er speciale koolstofbelastingen worden ingevoerd.

Zulke belastingen zouden kunnen worden opgelegd aan bedrijven, die het aantal rij- of vliegkilometers beperken, en zich uitbreiden tot individuele werknemers … Scholen, vooral die welke sterk beïnvloed worden door lerarenvakbonden, zouden permanente alleen online dagen kunnen opleggen.”

LOCKDOWNS..
Ambtenaren over de hele wereld hebben ‘klimaatvergrendeling’ voorgesteld..

Zoals opgemerkt door ‘The Pulse’, hebben een aantal ambtenaren over de hele wereld hun steun uitgesproken voor klimaatvergrendelingen, waarbij ze volledig voorbijgaan aan de verwoestende effecten die de COVID-vergrendelingen al hebben gehad. Dit toont aan dat lockdowns nooit te maken hadden met volksgezondheid en dat ook nooit zullen hebben.

Onder de liefhebbers van klimaatvergrendeling bevindt zich de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach, die in december 2020 verkondigde dat voor de aanpak van klimaatverandering beperkingen van de persoonlijke vrijheid nodig zijn, vergelijkbaar met de beperkingen die zijn ingevoerd om de COVID-curve af te vlakken. (24)

De Britse hoogleraar economie Mariana Mazzucato is een andere voorstander van klimaatvergrendeling, die in september 2020 waarschuwde dat “de wereld in de nabije toekomst misschien opnieuw zijn toevlucht moet nemen tot vergrendeling – dit keer om een klimaatnoodtoestand aan te pakken.” (25) We hebben ook de verklaringen van Bill Gates (26) en het Rode Kruis (27), die beiden in 2020 beweerden, dat klimaatverandering een grotere bedreiging voor de mensheid vormt dan COVID, en met dezelfde urgentie en vastberadenheid moet worden aangepakt.

Ook het World Economic Forum (WEF), de Verenigde Naties en de WHO hebben artikelen gepubliceerd waarin zij hun voornemen kenbaar maken om “de klimaatverandering te bestrijden” door de samenleving stil te leggen..! (28) Met name in ‘How to Fight the Next Threat to Our World: Air Pollution’, gepubliceerd door het WEF (29) en mede geschreven door de directeur van de afdeling Milieu en Gezondheid van de WHO, wordt voorgesteld om gezondheids- en klimaatkwesties te combineren. Zoals opgemerkt in dat artikel:

“COVID-19 heeft bewezen dat de mensheid in staat is op te staan en te handelen om de gezondheid van onze meest kwetsbare mensen te beschermen. We moeten hetzelfde doen met luchtvervuiling.”

Onthoud, zoals ik hierboven al zei, dat als de WHO alleen de macht heeft over de wereldwijde gezondheid, het combineren van gezondheid en klimaat kwesties de WHO automatisch de feitelijke macht geeft om klimaat lockdowns uit te vaardigen. Sommigen beweren dat het afsluiten van het klimaat al begonnen is,30 met het willekeurig uitschakelen van de stroom bij mensen, ook al is er geen echte storing – een soort van langzaamaan mensen laten accepteren dat het licht niet altijd aangaat.

Dat de WHO de kans grijpt om klimaatafsluitingen uit te voeren, blijkt ook uit het WHO-Manifest voor een gezond herstel van COVID-19, waarin staat:31

“De ‘lockdown’-maatregelen die nodig waren om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, hebben de economische activiteit vertraagd en levens verstoord – maar hebben ook enkele blikken geworpen op een mogelijke betere toekomst. Op sommige plaatsen is de verontreiniging zo sterk afgenomen dat mensen schone lucht hebben ingeademd, blauwe luchten en helder water hebben gezien of voor het eerst in hun leven veilig met hun kinderen hebben kunnen wandelen en fietsen.

Het gebruik van digitale technologie heeft nieuwe manieren om te werken en met elkaar in contact te komen in een stroomversnelling gebracht, van een vermindering van de reistijd tot flexibelere manieren om te studeren, tot medische consulten op afstand en meer tijd met ons gezin doorbrengen. Opiniepeilingen uit de hele wereld laten zien dat mensen het milieu willen beschermen en de positieve kanten van de crisis willen behouden, terwijl we ons herstellen …

Beslissingen in de komende maanden kunnen ofwel economische ontwikkelingspatronen ‘vergrendelen’ die permanente en toenemende schade zullen toebrengen aan de ecologische systemen, welke alle menselijke gezondheid en bestaansmiddelen ondersteunen, ofwel, indien verstandig genomen, een gezondere, eerlijkere en groenere wereld bevorderen.”

Dit manifest beschrijft ook veel andere aspecten van de agenda van The Great Reset, waaronder slimme steden, reisbeperkingen, nieuwe voedselsystemen, een volledige overgang naar groene energie en meer. Maar nogmaals, wat al deze veranderingen echt zal vergemakkelijken is een gecentraliseerde machtsbasis, en dat is de WHO.

Wat kun jij doen?
Het WHO-pandemieverdrag tegenhouden zal moeilijk zijn, omdat de Wereldgezondheidsvergadering al dan niet publiek commentaar accepteert, alvorens een beslissing te nemen. Jouw beste gok op dit moment is, om je aan te melden voor de nieuwsbrief van de WereldgezondheidsRaad (WCH). De laatste keer dat de Wereldgezondheidsvergadering bijeenkwam om het verdrag te bespreken, publiceerde de WCH links en instructies over hoe je commentaar kunt geven. Voor contactinformatie over de afgevaardigden van jouw land, raad ik je aan, contact op te nemen met het landelijke WHO-kantoor en om een lijst te vragen (zie het kopje ‘Regio’s’ in de blauwe sectie referenties hieronder, en dan onderaan de webpagina van de Wereldgezondheidsvergadering).

Referenties, bronnen:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.