Advertentie

Lichtpuntjes..?


x
x

Lichtpuntjes?

2021 © Lilian Richel | deze versie WantToKnow.nl/be

x

We hebben een bijzonder heftig jaar bijna achter de rug en het lijkt allemaal nog verre van ‘normaal’ te worden, wat dat nu nog zou kunnen betekenen. Met een soort van pauze in de zomermaanden waarin overheden de teugels lichtelijk lieten vieren, werden in het najaar de duimschroeven weer aangedraaid. Dit keer niet vanwege doodziek door een virus, maar een voorspelde 2e golf met behulp van positieve PCR-testen, die voor het gemak maar besmettingen en coronagevallen genoemd worden, omdat ‘het volk het verschil niet snapt’ [1]. In het najaar werden de pionnen van het mind-control spel allemaal weer op het speelbord neergezet.

Social distancing is onderstreept met sociale chantage (“je doet het voor een ander”)  en lekke mondlappen – ’t is tenslotte maar een gedragsexperiment – werden verplicht met € 95,- boete voor een authentiek gezicht. Sinterklaas en Kerstmis mocht (en mag?) geen familiefeest meer zijn met maximaal 3 personen bezoekrecht. De donkere dagen zijn aangebroken. Een donkere winter in het vooruitzicht? Dit keer ga ik het niet hebben over een grimmige griepepidemie zoals we in het verleden wel meer hebben meegemaakt, maar die in 2020 is misbruikt voor een politieke pandemie.

Het ‘systeem’ is op sterven na dood..!!
Ik ga het niet hebben over een frequentieziekte (aka stralingsziekte) die schuil gaat achter het label ‘covid-19’ en in een aantal ‘gecoroneerden’ een hoop na-ijleffecten geeft die voortkomen uit multipele verstoringen van moleculaire, elektrische en energetische balansen in het lichaam. En ook niet over de sjoemelstatistieken, in elkaar geprutste PCR-testen en vermeende vaccins. Ik ga het wel hebben over ascensie, niet als symptomenbeeld, maar als onderliggend proces en hoe wij als collectief eigenlijk best goed op weg zijn naar een groter bewustzijn, een groter bestaan, dat ook wel het Grote Ontwaken wordt genoemd. Dat we wel degelijk vooruitgang boeken wil ik illustreren aan een handvol lichtpuntjes.

Einde van een imperium

Want ….. ondanks het herfstoffensief van overheden en media zijn er tekenen van verandering. Hoopgevende berichten gloren aan de horizon. Het nieuwe jaar, 2021, en ook de tijd er na zal nog een tumultueuze periode zijn. De activiteiten en gebeurtenissen die wijzen op barsten in het bolwerk, noem ik lichtpuntjes. Want achter de façade van de coronacrisis zit een georganiseerd systeem van macht en geld, met tentakels in alle bepalende sectoren van de samenleving. Maar dit systeem is op sterven na dood.

Instorting van een imperium..
Toen in maart 2020 de wereld werd stil gezet werd de mensheid in hypnose gebracht. De  angst voor een levensbedreigend virus verving de knip van de vinger. Iedereen in thuisquarantaine, de economie op slot. Nou, niet de hele economie. Vooral de lokale handel, de echt productieve sector van de economie. De virtuele economie van de multinationals floreerde als een tierelier met de farmaceutische industrie voorop.

Op het eerste oog lijkt de bevolking en het sociale leven in elkaar gestort door de lockdowns. Hoewel we nog steeds in een abnormaal normaal moeten leven zijn wij, mensen van vlees en bloed misschien wel gewond en beschadigd, maar niet ingestort. We beginnen steeds meer blijk te geven van geduchte weerstand en grote veerkracht. Het probleem is dat we nog aan alle kanten geketend zitten. Maar er worden bressen geslagen en creatieve bronnen aangeboord.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Als de samenleving niet ingestort is, wie of wat dan wel? Het is de 1% die, hoewel nog niet in de etalage, op zijn gat ligt. De kleine groep van superrijken die de bevolking al jaren lang uitmelkt, onder de duim houdt en zand in de ogen strooit, heeft zichzelf opgeblazen. Of beter gezegd, hun imperium is geïmplodeerd. Over welke Oppermacht heb ik het? De Firma List en Bedrog die samenlevingen onwetend heeft gehouden; geldstromen en economie heeft ontworpen om de eigen zakken te vullen; wetenschappen heeft gefraudeerd door flagrante financieringen;  ideologische systemen en religieuze verdraaiingen heeft gezaaid in de mensheid.

Het kaartenhuis is gevallen, er staat geen steen meer overeind.
De buitenproportionele maatregelen, vanaf september totaal van enige logica verstoken, zijn de stuiptrekkingen van een machtswellustig wereldbestuur. Welk wereldbestuur? De Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum, de WHO, het IMF, de Wereld Bank, Big Pharma, Big Tech en Big Media. Nationale overheden, instanties en massamedia dansen nu nog naar hun pijpen en het is op dit moment nog afwachten of de rechterlijke machten hun integriteit en loyaliteit aan Grondwetten zullen tonen of niet.

Echter, ze hebben de wind tegen. De kosmische wind waait een andere kant uit en dat is een kracht die we niet moeten onderschatten. Hoe paradoxaal het ook klinkt, zelfs het donker dat aan het licht komt is een lichtpuntje. Dit krijgt nu in meerdere sectoren vorm door middel van rechtszaken, wetenschappelijke procedures, formatie van nieuwe groeperingen, massale protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid. Weliswaar als laatste genoemd, maar zeker niet in de laatste plaats moeten we de kosmische gebeurtenissen bij dit grootse ‘event’ betrekken.

Lichtpuntjes op de weg van de wet
De verkiezingsperikelen in de VS in het najaar worden gezien als van richtinggevend belang voor de diverse machtsverhoudingen in de wereld. Er zijn vele berichten van grootschalige fraude tijdens deze verkiezingen en vlak voor Thanksgiving is er een mega-aanklacht ingediend door advocate Sidney Powell. Naast deze echt grote zaak zijn er vele kleinere, maar niet mindere aanklachten gedeponeerd in diverse staten. De VS is een grootmacht hier op deze planeet en dus zijn vele ogen gericht op wat hier gaat gebeuren.

Mogelijk dat 6 januari meer uitsluitsel brengt, maar dat is op dit moment van schrijven nog niet duidelijk. In Duitsland is een eerste van vele nog te volgen rechtszaken aangespannen door dr. Reiner Fuellmich die het coronabeleid in de Achilleshiel gaat aanpakken met de niet mis te verstane beschuldiging van ‘Misdaad tegen de menselijkheid’. Drie sleutelvragen zijn aan de orde:

 1. Is er een corona pandemie of is er een PCR-test pandemie? Betekent een positieve PCR-test dat iemand is geïnfecteerd met covid-19 of is er geen verband?
 2. Hebben de coronamaatregelen (lockdown, verplichte mondkapjes, social distancing en quarantaine) het doel om mensen te beschermen tegen corona of dienen ze alleen om mensen in paniek te houden opdat ze klakkeloos aannemen dat hun leven in gevaar is, zodat uiteindelijk Big Pharma en Big Tech grote winsten maken met hun PCR-testen, bloedtesten en vaccins en meteen onze genetische vingerafdrukken verzamelen?
 3. Is het waar dat er bij de Duitse overheid enorm gelobbyd werd, meer dan elders, door de voorvechters van deze zogenaamde pandemie, te weten dhr. Drosten, viroloog in het Charité-ziekenhuis in Berlijn, dhr. Wieler, dierenarts en hoofd van het Duitse RKI (equivalent van het Amerikaanse CDC en het Nederlandse RIVM) en dhr. Tedros, hoofd van de WHO? Dit, omdat Duitsland bekend staat als gedisciplineerd land en op deze manier uitstekend als wereldvoorbeeld kon dienen, omdat het zich strikt en succesvol aan de coronamaatregelen zou houden.

Antwoorden op deze drie vragen zijn dringend nodig, want het coronavirus dat zo nieuw en gevaarlijk zou zijn heeft nergens ongewone sterfte veroorzaakt, zeker niet in Duitsland. De coronamaatregelen die uitsluitend op basis van testresultaten worden genomen, een test die door dhr. Drosten is ontwikkeld, hebben inmiddels vele mensenlevens geëist en hebben talloze bedrijven verwoest en mensen bankroet gemaakt. Er zijn meerdere interessante video’s en interviews met hem [2,3].

Dr. Wolfgang Wodarg, de ex-voorzitter van het gezondheidcommittee van de Europese Raad, was duidelijk over de Mexicaanse-Griep-pandemie: “Wij hebben een fake-epidemie gehad”.

Hieraan is ook gekoppeld een rechtszaak die dr. Wolfgang Wodarg met hulp van dr. Reiner Fuellmich aanspant tegen de fact-checkers. Dr. Wodarg heeft vanaf het begin al kritisch gereageerd op de coronaberichtgeving en -maatregelen. Hij is toen door verschillende sociale media in de ban gedaan en zijn kennis van zaken wordt op internet geclassificeerd als desinformatie door de fact-checkers [4]. Deze man was echter wel in 2009-2010 de medische autoriteit die de Mexicaanse griep-leugen ontmaskerde en stopte.

Hij begreep in het voorjaar van 2020 onmiddellijk de herhaling van zetten. De fact-checkers blijken namelijk ingehuurd te zijn en betaald te worden door de sociale media en de grote media-bedrijven om alles wat niet strookt met hun staatsberichtgeving te kwalificeren als desinformatie. In deze rechtszaak worden de fact-checkers gedaagd om hun beweringen te staven met wetenschappelijke kennis [5].

Dr. Fuellmich, een consumentenbeschermingsadvocaat, is een zwaargewicht in de rechtswereld. Hij heeft met succes rechtszaken tegen de Deutsche Bank en Volkswagen (sjoemelsoftware) aangespannen en maakt nu deel uit van het ‘German Corona Investigative Committee’. In Spanje (Madrid) heeft de rechtbank de gedeeltelijke lockdown, ingesteld op 1 oktober, onwettig verklaard [6]. In Portugal heeft de rechtbank de PCR-test afgekeurd als ‘betrouwbare test op Sars-Cov-2’ en een afgedwongen quarantaine op basis van deze test onwettig verklaard [7].

Voor artikel over Elke de Klerk met Lange Frans, klik je op de illustratie

In Nederland is huisarts Elke de Klerk met de Stichting Artsen voor Waarheid zich aan het voorbereiden op een rechtsgang. Deze stichting laat onderzoeken of er sprake is van strafrechtelijke feiten, dan wel schendingen van (absolute) grondrechten door volksvertegenwoordigers, bestuurders en medewerkers van stichtingen of publiekrechtelijke instellingen die op enigerlei wijze zijn gelieerd aan de overheid. Hun website is sinds eind december werkend [28]. Inmiddels hebben 24 ministers en staatssecretarissen een brief ontvangen waarin ze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid. Als particulier persoon kan je ook deze (voorbeeld)brief sturen.

De covid-vaccinatiecampagne is in feite een medisch experiment en artsen hebben zich te houden aan de Eed van Hippocrates. Ze hebben namelijk een plicht tot informeren en het verkrijgen van toestemming van de patiënt voor hun deelname aan een medisch experiment (informed consent). Vanaf januari 2021 worden er mails over dit informed consent principe verstuurd naar GGD artsen, huisartsen en artsen werkzaam bij instellingen (GGZ, gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg, revalidatie artsen, enz.). Op de website zijn brieven voor artsen en patiënten te downloaden.

Artsen die de vaccinatie moeten uitvoeren worden hierin uitgebreid geïnformeerd over de ins en outs van de nieuwbakken vaccins en herinnerd aan hun Eed van Hippocrates èn ook de Neurenbergcode. De brief voor patiënten bevat ook veel informatie over dit vaccineuze goedje, dat strik genomen niet eens een vaccin genoemd kan worden. In deze brief is bovendien voor het Pfizer-product een vracht aan bijwerkingen te lezen. [29]

Ook Viruswaarheid heeft de wegen van de wet verkend via diverse kortgedingen. Hoewel de onderwerpen die ze bij de rechter ter tafel hebben gelegd zinvol zijn, hebben ze in alle pogingen tot nu toe bakzeil gehaald. De recent gewonnen zaak over de PCR-test heeft geleid zelfs tot uitbreiding van de Coronawet, een tegenovergesteld resultaat. In hoeverre deze groepering daadwerkelijk bijdraagt aan verlichting dan wel een politiek geregistreerd toneelstuk opvoert, is voor mij een vraag.

Bij gebrek aan een werkend parlement is er een Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie gestart door Pedro en Jade Kuit. Er worden vele deskundigen gehoord om een antwoord te vinden op de vraag Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege Covid19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” [18].

Lichtpuntjes op de weg van de wetenschap
Dr. Pieter Borger is moleculair bioloog en gespecialiseerd in moleculaire genetica en biochemie (MSc). Hij onderzocht de PCR-test en de wetenschappelijke publicatie (januari 2020) hiervan. Zijn conclusie luidt, na bestudering van deze publicatie, dat er een groot aantal ontwerpfouten in deze test zit. Bij een peer review zouden deze fouten opgemerkt zijn door collega’s en de auteurs zouden zijn gedwongen om het artikel terug te trekken om het te herzien dan wel te verbeteren.

Dit is de gebruikelijke procedure binnen het wetenschappelijke domein met publicaties (papers). Maar hier lijkt geen sprake te zijn geweest van een peer review en op vragen hiernaar kreeg dr. Borger het antwoord dat men hierover geen mededeling deed. Iets wat heel vreemd is onder wetenschappelijke collega’s. Hij heeft met een groot aantal medewetenschappers een vernietigende peer review opgesteld en officieel een verzoek tot terugtrekking van dit PCR-test paper bij Eurosurveillance ingediend op 27 nov 2020 [8]. Het is afwachten wat de redactie van Eurosurveillance hiermee gaat doen, maar hier kan wel een precedent scheppende werking van uit gaan.

Niet alleen staat de wetenschappelijke onderbouwing van de PCR-test op losse schroeven, ook de recente stilzwijgende wijzigingen door het RIVM – ophoging van de vermenigvuldigingsrondes en het testen op slechts 1 gen om zoveel mogelijk positieve resultaten te krijgen – worden aangekaart.

Begin december heeft de WHO geruisloos het PCR-protocol aangepast: de PCR-test moet nu onder andere met minder vermenigvuldigingsrondes worden gedaan [30,31]. Met de nieuwe richtlijn zullen er dus minder ‘besmettingen’ gemeten worden. Dit zal zeer waarschijnlijk verklaard worden als het resultaat van de vaccinaties.

Op 3 nov 2020 heeft het platform ‘World  Freedom Alliance’ zich gepresenteerd. In het bestuur zitten kopstukken als Dolores Cahill (professor moleculaire biologie en immunologie), Heiko Shöning (arts en grondlegger van Doctors for Enlightenment),  Mads Palsvig (ex bankier en voorzitter van de politieke partij JFK 21) – hij is de man die het 9 dagen potten-en-pannen-protest in Denemarken initieerde en de wet op verplichte vaccinatie van tafel kreeg … voorlopig  [9,10].

Verder zitten er in het bestuur Maneka Helleberg (voorzitter van People’s Court en lid van New Earth), Martin Byrne (advocaat van het Superior Court in Dublin) en Fiona Hine (politiek activiste, event manager en oprichtster van CoviLeaks). Zij zullen zich vooral richten op het ondersteunen en verbinden van organisaties door toegang te verlenen in het rechtssysteem, het vrije wetenschappelijke debat in gezondheidszaken en de politiek.

Ze zijn ook gericht op de bescherming van onze fundamentele vrijheden en het herstel en de handhaving hiervan. Ook zullen ze samenwerking aanmoedigen tussen medische, wetenschappelijke, juridische groeperingen en vrijheidscampagnevoerders [11,12]. Op hun website vind je oa. de video die het ‘dark winter’ scenario onthult.

Eveneens is het platform ‘World Doctors Alliance’ van start gegaan. Dit is een verbond van gezondheidswerkers over de hele breedte van de gezondheidszorg met als doel om de lockdowns en de nevenschade hiervan te beëindigen, maar ook om een nieuwe universele gezondheidszorg te definiëren voor de hele mensheid [32]. Kijk o.a. daar naar deze video ‘Ask the Experts’ met 33 uitspraken mbt covid-19, de pandemie, de PCR-test en de vaccinatie (zie hun blog van 8 dec 2020).

In Nederland is door de initiatiefnemers van de Brandbrief (juni-aug 2020) de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht. Zij zoeken naar een zorgbeleid waarin de Eed van Hippocrates tot zijn recht kan komen en waarin ook het vertrouwen in de eigen gezondheid en de zelfregie een duidelijke plek krijgt. Ze stellen bovendien dat gezondheid meer is dan het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie [33].

Dr. Marcel Levi

In medisch contact verscheen op 25 nov 2020 een blog van Marcel Levi, internist, CEO van het University College London Hospitals (UCLH) en voormalig bestuursvoorzitter van het AMC. Onder de titel ‘Covid-19 en de onzin experts’ herinnerde hij in heldere en ook scherpe bewoordingen collega-artsen aan hun medische kennis over immuniteit. Een klein stukje citaat:

“Als het al zo zou zijn dat de antistoffen na een covid-19-infectie significant zouden dalen, dan zijn er ook nog memory-T-cellen en tot plasmacellen gedifferentieerde B-cellen die bij een eventuele nieuwe confrontatie met het virus snel en effectief de specifieke afweer kunnen herstellen. Helaas was dat de mediadeskundologen even ontschoten.

Bij veel artsen is de kennis over immunologie blijkbaar diep weggezakt. Toch voelen onze experts zich niet geremd om de bevolking de stuipen op het lijf te jagen met verhalen dat een kortdurende immuunrespons ertoe kan leiden dat patiënten voor een tweede maal een coronavirusinfectie doormaken. Dat is zegge en schrijve bij ongeveer twintig mensen in de wereld vastgesteld, terwijl inmiddels 50 miljoen mensen geïnfecteerd zijn geweest met SARS-CoV-2, velen meer dan tien maanden geleden. Als ik twintig probeer te delen door 50 miljoen, zijn dat eindeloos veel nullen achter de komma.”

Ik raad aan om het artikel zelf even te lezen, het neemt maar enkele minuten in beslag, en bekijk dan ook de reacties [13].

Lichtpuntjes op wegen, pleinen en in de straten..
De mainstream media berichten er nauwelijks over en als ze er wel verslag van doen dan worden ze als onbeduidend gepresenteerd. Ik heb het over demonstraties. Massademonstraties. Eind augustus was er in een Berlijn een megademonstratie, volgens de organisatie waren er ruim 1 miljoen aanwezigen, geïnitieerd door dr. Heiko Shöning met oa. Robert F. Kennedy Jr. van de Children’s Health Defense als spreker. Ook in Londen was een demonstratie met Heiko Shöning als gastspreker.

In Madrid hebben 400 artsen onder de vlag van ‘Doctors for Truth’ in een conferentie een oproep gedaan aan de politiek om met de corona-onzin te stoppen. Er zijn dagelijks demonstraties in Italië en tijdens één hiervan deden de politie-agenten hun helmen af (Genua) [14]. In Spanje (Valencia) protesteerde de politie tegen de mondkapjesplicht en de overheidsmaatregelen in ‘Politie voor Vrijheid’ [15,16].

In Frankrijk werd heftig geprotesteerd tegen een nieuwe ‘Veiligheidswet’, met in artikel 24 het omstreden verbod op het in beeld brengen van politie-agenten. Het parlement gaat een nieuw artikel 24 schrijven [17]. Ook in Nederland vinden er elke week demonstraties plaats, door het hele land en georganiseerd door verschillende groeperingen waaronder Viruswaarheid en Revrouwlutie. Het zijn vreedzame bijeenkomsten en ze worden ook niet meer wreed verstoord door hooligan-agenten.

De tot propaganda gedwongen pers ziet zich nu tegenover collega’s geplaatst die hebben gekozen voor onafhankelijkheid en objectieve verslaggeving. Ze moet de massale belangstelling voor de vrije journalistiek bekopen met abonnementsverliezen en teruglopende kijkcijfers.  De Andere Krant, de Onafhankelijke Pers Nederland en het tijdschrift Gezond Verstand verschijnen in groeiende oplagen [19,20,21]. Ook op internet zijn onafhankelijke nieuws-sites ruimschoots aanwezig en worden druk bezocht. En dan is er nog de vaccinatie scepsis die met de dag toeneemt. In het voorjaar toen velen nog in het levensbedreigende virus geloofden, werd er reikhalzend uitgekeken naar de bevrijdende vaccins.

Inmiddels is de vaccinatiebereidheid flink teruggelopen. Bij velen is de informatie doorgedrongen dat de vaccins experimenteel zijn, dus hoezo veilig?, en dat er zeer wel mogelijk DNA-manipulaties en chip-implantaten in de injectienaald zitten. Met andere woorden: het zijn helemaal geen vaccins, maar digitale paspoorten met wifi-connectie inclusief een vruchtbaarheidsremmend mechanisme [22,23]. De terughoudendheid is inmiddels een probleem voor de gezondheidsautoriteiten.

Vonkenregen

Kosmische lichtpuntjes: een vonkenregen
In eerdere artikelen schreef ik al over een kosmisch proces waaraan we onderworpen zijn en dat we ascensie of ook wel DNA-upgrade noemen. Als we het hebben over een kosmische invloed, dan is het belangrijk dat we de impact beseffen van wat er uit de kosmos op de aarde ‘afgestraald’ wordt. Jaren geleden werd er al melding gemaakt van onze gang door een fotonengordel. Zoals de aarde om de zon haar baantjes trekt, zo voert onze zon ook een omloop uit om een Galactisch Centrum.

We zitten met dit hele zonnestelsel in een omtrekkende beweging door de Melkweg. In de Melkweg bevindt zich een wolk met hoogfrequente lichtdeeltjes, de fotonengordel, en hier bewegen we ons eens in de ±11.000 jaar doorheen. De laatste keer dat we in deze band met hoogfrequente lichtdeeltjes zaten was in de tijd van Atlantis, een hoog ontwikkelde beschaving die onder water verdween.

Onze huidige gang door deze fotonengordel zorgt voor een elektromagnetisch veld gevuld met golfpatronen van hele hoge frequenties. En dit heeft een diepgaande invloed op ons bewustzijn en ons lichaam. Voorlopig zitten we hier middenin. In december 2020 konden er mega-downloads van nieuwe, hele hoge (= verfijnde) frequenties plaatsvinden door openingen in het aardmagnetisch veld.

De decemberdrukte..

Eclipsen
Op 30 nov 2020 hadden we een volle maan met een gedeeltelijke maansverduistering. Op 14 december hadden we een nieuwe maan met een totale zonsverduistering in de Boogschutter en op 30 december kwam er weer een volle maan met de zon in Steenbok. Zon- en Maansverduisteringen (eclipsen) vormen openingen of poorten waar doorheen dieper gelegen delen van de kosmos kunnen binnenkomen. Het zijn lichtgolven van zeer verfijnde frequenties die nu de aardatmosfeer zijn binnen gedrongen. Dit hele afgelopen jaar stroomden er al flinke porties hoge frequenties naar de aarde. Ze wijzigen onze energievelden, onze hersengolven en de elektromagnetische patronen in onze cellen.

In het najaar is de intensiteit van deze nieuwe frequenties verder toegenomen en in december kregen we de kers op de taart. Ons hele energetische bestaan is op een hoger pitje gezet en dat gaat zich tonen in een helderder wordend bewustzijn, maar ook in lichamelijke reacties, die voornamelijk  aanpassingsmechanismen zijn, maar soms wel aanpassingsproblemen kunnen veroorzaken. De overheden labelen dit graag als ‘corona’ (versie 1, 2 dan wel 3), maar de dislogica en wanorde in de maatregelen wordt door een groeiend aantal mensen doorzien.

Met eclipsen wordt er steeds meer licht geworpen op de situatie waarin we ons bevinden, zowel in 2020 als in 2021. Er komt veel aan het licht en dat gebeurt op veel niveaus: persoonlijk-relationeel-sociaal en politiek-economisch zowel nationaal als internationaal. Er komt hiermee ook veel donker aan het licht, omdat we ogen krijgen om te zien. We zijn aan het wakker worden en daarmee werpen we ons licht op de wereld om te ontdekken dat er heel erg veel niet klopt. Niet alle lichtpuntjes zijn prettig, sommigen zelfs pijnlijk. Maar genezing kan pas plaatsvinden als alle pus uit het abces is vertrokken.

Opmerkelijke planeetstanden

1. Jupiter conjunct Saturnus: van Steenbok naar Waterman
Vanaf 11 december, en precies op 17 december, kregen we te maken met een gebundelde kracht van Jupiter en Saturnus in de Steenbok (in de allerlaatste graad). Vervolgens schoven ze allebei het volgende dierenriemteken in en vanaf 20 december tot het einde van de maand bundelden ze hun krachten vanuit de Waterman (in de allereerste graad). Rond de winterzonnewende op 21 december was hun samenstand maximaal op 0° Aquarius wat wel wordt gezien als de duw over de rand het nieuwe tijdperk in. Het is in ieder geval een scherp afgebakend kantelmoment.

Jupiter, als uitzettende energiekwaliteit, brengt ons in een expansieve beweging, het activeert ons in het uitbreiden/vermeerderen van …. Ja, dat kan van alles zijn, afhankelijk van het dierenriemteken en het huis waarin het staat in de geboortehoroscoop. Dus het kan bv. zijn groei in kennis, in vaardigheden, in bewustzijn, in kennissen en vriendschappen, in bezit. Jupiter in de Steenbok is ook voeding voor de gevestigde orde om zijn hiërarchie en hokjesdenken uit te breiden en te versterken – denk bv. aan instanties, instituties en autoriteiten.

Met Saturnus, als samentrekkende energiekwaliteit, kreeg dit extra voeding door de grondvesting van dit machtsspel te verstevigen. Saturnus is in 2018 de Steenbok in gegaan en Jupiter heeft zich in december 2019 er bij gevoegd. Mede omdat Saturnus in Steenbok buitengewoon sterk staat, heeft de gevestigde orde zich stevig ingegraven in de samenleving en de maatschappij omgebouwd tot de bunker waarin we nu opgesloten zitten. Dit proces is al veel langer aan de gang, maar we maken nu het hoogtepunt hiervan mee. Dat spoedig ook het eindpunt zal blijken.

De strengere lockdowns, de mondkapjesplicht, de naderende vaccinaties zijn allemaal in november aangewakkerd onder de elkaar naderende planeten Jupiter en Saturnus in de Steenbok. Maar dan … dan komt de kortste dag en werken ze plotseling samen vanuit de Waterman. Boem! Dat maakt een wereld van verschil, want Waterman (Aquarius) is een heel ander energieveld. Het is de omslag van een strak gereglementeerde maatschappij naar een vrije samenleving, op gelijkwaardigheid en eenheidsbewustzijn (niet: eenheidsworst!) gebaseerd. We worden beïnvloed door een elektromagnetisch veld, dat zowel onze individuele vrijheid als onze gemeenschapszin aanwakkert.

Hunab Ku, het hart van de melkweg, zoals vooral gesymboliseerd door de Maya’s.

Alle planetaire energie van de expansieve Jupiter en de structurerende Saturnus in de Waterman activeert in ons een besef van gelijkwaardigheid – wèg hiërarchie – en het besef van een innerlijke autoriteit – wèg autoriteiten en experts. Op 21 december kwamen we onder een totaal andere energetische invloed te staan. Sindsdien worden menselijkheid en medemenselijkheid energetisch gevoed, de eigen verantwoordelijkheid wordt opgewekt, een gevoel van individuele soevereiniteit spiraleert omhoog. Dit besef zal in velen wakker worden en zich gaan roeren de komende tijd.

Op elke Jupiter-Saturnus conjunctie – eens in de 20 jaar – volgt een nieuwe politieke cyclus. Vele conjuncties waren in aardetekens waaronder ook die in mei 2000, in het aardeteken Stier. Toen kregen we George Bush in het Witte Huis. We werden een ‘war on terror’ binnen geloodst en op een pad van patriottistische overleving gezet. De conjunctie in de Waterman die nu is geweest, vond plaats in een luchtteken. De huidige informatie-oorlog annex mentale verwarring lijkt haast een Aquariaanse list van de oude garde.

Maar toch …  21 december is door velen beschouwd als de werkelijke start van het Waterman Tijdperk [24]. Deze conjunctie werd bovendien ondersteund door een aantal andere planetaire aspecten. Voor belangstellenden in de details kan ik de video’s van Pam Gregory aanbevelen en ook haar website is een bezoekje waard [25,26].

2. Pluto in de Steenbok
We moeten het hier ook even over Pluto hebben. Sinds 2009 is Pluto in de Steenbok gaan lopen en dat heeft voor zowel verdieping als uitholling van de gevestigde orde gezorgd. Het duurt nog tot 2025 voordat Pluto de Waterman definitief in schuift na een schoorvoetende poging in 2024, maar hij is nu toch bezig aan de laatste loodjes. En die zijn meestal het zwaarst zoals we weten. Als de fundamenten van een huis niet afgestemd zijn op de bodem, dan is het hele huis wankel en kwetsbaar.

En als een wereld niet gegrondvest is in de gastplaneet dan schept dat allerlei problemen waarvan de oplossingen voortdurend voor problemen elders zorgen. Dit is de situatie met de Oude Wereld Inrichting en de Nieuwe Wereld Orde die op dezelfde leest geschoeid is, namelijk ‘Heers en Verdeel’ (dus onvrede), ‘Goed tegenover Kwaad’ (dus oorlogen) en de instandhouding van polarisatie, strijd, macht en ongelijkheid. Er is in het afgelopen decennium (2010-2020) een boel komen boven drijven wat onder het tapijt was geschoven. Nu Pluto zijn nadagen in de Steenbok telt is de gevestigde orde een bouwval geworden waarvan nauwelijks meer iets overeind staat.

De autoriteiten wringen zich in de meest bizarre bochten om dit verborgen te houden en zijn druk doende een nieuwe ‘oplossing’ klaar te stomen (cryptocurrency, vaccinatie, technocratie), maar de kosmische invloeden en de indrukwekkende Jupiter-Saturnus conjunctie in de Waterman zou wel eens een dramatisch licht kunnen gaan werpen op dit stukje broddelwerk. En vanaf 2025, als Pluto vanuit de Waterman gaat werken, is het gedaan met het Imperium van Big Business.

Lichtpatronen

Numerologische patronen
Het leven manifesteert zich in de vorm door middel van energiepatronen waarbij getallen deze patronen weerspiegelen. Als we dus de getallen kunnen lezen in hun energiekwaliteit, dan kunnen we inzicht vergaren in hoe energiepatronen uitwerken in de concrete wereld (3D). Recent hebben we 11 november gehad. Dat zijn 4 enen, een krachtig energiepatroon. Er is toen een klapper aan kosmisch hoge frequenties binnen gekomen.

In december hadden we 12-12 en 21-12. Beide data geven een 3-3 patroon. Een dubbele drie (een ‘meester’-nummer) is het energiepatroon van universele liefde, ook wel Christus Bewustzijn genoemd. Op dit soort dagen wordt de aardbol in een wolk van universele liefdesenergie gehuld. In 2020 heeft het een transformerende invloed met zich mee gebracht, omdat het totale datumgetal in beide gevallen uitkomt op 10 (12-12-2020 = 10 en 21-12-2020 = 10).

De berekening gaat als volgt: 12-12-2020 = 1+2+1+2+2+0+2+0 = 10. Je kan het ook zo berekenen: 12+12+20+20 = 64: 6 + 4 = 10. Het getal 10 vertelt ons over een transformatie van 10 naar 1 (1 + 0 = 1) en dat betekent een nieuwe start, een nieuwe inspiratie, de kosmos die zich zaait in de aarde.

Tzolkin patronen (Mayakalender)
Op 26-7-2020 begon er een nieuw Maya-jaar met Blauwe Lunaire Storm als jaardrager. Dat klinkt heftig en dat is het ook, zoals we nu ervaren hebben. Het voorvoegsel Lunair duidt aan dat het ‘t tweede jaar is van een 13-jarig pad. De paddrager is Witte Magnetische Tovenaar. Dit houdt in dat de periode van 2019-2032 onder invloed staat van deze energiekwaliteit. Het pad van de Witte Tovenaar brengt het leven in een energiepatroon waarin we ontmoeting en verbinding kunnen aangaan met ons Hart, ons Hoger Zelf, wat ook de kosmische krachten en andere dimensies insluit. Waarin we bewust kunnen worden van onze innerlijke kracht en essentie.

We kunnen ons weer verbinden met de magie van het leven en ermee leren omgaan. De energie van dit Mayazegel trekt de levensenergie naar binnen, zodat we onze innerlijke werkelijkheid  kunnen verkennen en ontdekken welk een enorm potentieel we in ons hart, en ook ons DNA, meedragen. Het pad van de Witte Tovenaar (ook wel Sjamaan genoemd) is een kosmisch hologram waarin de agenda van de totalitaire wereldorde van de WEF/VN/WHO/IMF geen bestaan heeft. Hiertegen kan dit consortium niets beginnen.

Dit nieuwe kosmische energiepatroon draagt namelijk de frequenties van 5D t/m 9D, wat bijzonder hoge, verfijnde elektromagnetische velden zijn. Hoe verfijnder de energievelden hoe meer Licht- en Liefde-‘informatie’ ze bevatten. Het oude wereldbestuur werkt vanuit een 4D-energieveld, dus de vertegenwoordigers hiervan kunnen niets anders doen dan verdampen in de hogere frequenties. Of zich er vrijwillig aan overgeven. De vorige Witte Tovenaarsronde startte op 26 juli 1967 en eindigde op 25 juli 1980. Als we terugkijken naar deze periode dan kunnen de ouderen onder ons zich herinneren hoeveel veranderingen er zich toen hebben voorgedaan.

Het waren roerige tijden met transformaties in veel sectoren. Met name de ‘Blauwe Storm’-jaardragers lieten veel heftige opbrekingen van de maatschappelijke orde zien zoals bv. de Praagse Lente, de studentenprotesten in Frankrijk en Duitsland, taboe doorbrekingen op het gebied van seksualiteit en euthanasie (1968), Watergate, de Ierland rellen met oa. Bloody Sunday, het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen in München (1972), de Lockheed-affaire, een militaire coup in Argentinië o.l.v. Videla en de opstand in Soweto (1976).

Blauwe Storm-jaren doen de wereld op zijn grondvesten schudden waarbij alle dode takken uit de bomen en gammele bouwsels uit elkaar vallen. Het kaf wordt van het koren gescheiden. Het zijn perioden van grote opruiming en schoonmaak van alles wat ‘onrein’ is. List en bedrog komen boven water,  heimelijkheden en achterkamertjes worden ontdekt. De wereld wordt van haar schijn/verschijning ontdaan en dat kan gepaard gaan met geweld als de kerfstokken onder hun gewicht tuimelen. Hoewel de rigoureuze bezem door de wereld en de hiermee gepaard gaande pijn onvermijdbaar zullen zijn, vertegenwoordigt de Blauwe Storm energie een oprecht transformatieproces. Opdat we (weer) bewust worden van onze kernwaarden en deze kunnen gaan inzetten als bouwstenen voor een nieuwe wereld.

Terug naar het vorige Witte Tovenaars als 13-jarig tijdperk kunnen we als uiteindelijk saldo noteren: de verzelfstandiging van vele voormalige koloniën, de ontwikkeling van de computer en internet (oprichting van Microsoft en Apple), een cultuurverandering rond seksualiteit, euthanasie en de positie van vrouwen, de aanzet tot hereniging van kunstmatig gescheiden landen (Oost en West Duitsland, Noord en Zuid Vietnam), de toenadering tussen grootmachten (Amerika en Rusland) inclusief een kernwapenverdrag. En de opkomst van de jeugdcultuur en popfestivals.

Deze veranderingen hadden allemaal te maken met een opengaan van bewustzijnspoorten waardoor nieuwe kosmische energieën zich in de mensheid konden zaaien. We zagen dit het sterkst geëtaleerd in de hippiecultuur en de Flowerpower beweging. Weliswaar geïnspireerd door softdrugs en lsd ontstond er een bewustwording van liefde, communiteit, vrede en gelijkwaardigheid in een wereld die zich kenmerkte door armoede, oorlogen en wat we tegenwoordig als slavernij betitelen. Witte Tovenaar opent poorten en leidt ons in de ongeziene werkelijkheden waar wij onze diep menselijke mogelijkheden kunnen ontmoeten en weer toe-eigenen.

Yuga tijdperken (Hindoeïsme)
Volgens berekeningen zou het tijdperk van de Kali-Yuga rond 2025 eindigen. Dit is het laatste tijdperk in een cyclus van 4 waarin de mensheid is afgedaald tot het laagste niveau van spiritualiteit. Dit is een cyclische tijdsbeschouwing waarbij het menselijk bewustzijn 4 stadia van spiritualiteit doorloopt: van Leven in Waarheid (Satya Yuga), Leven vanuit het Mentale (Treta Yuga), Leven vanuit Wetenschap (Dvapara Yuga) en tenslotte Leven vanuit Materialisme (Kali Yuga) [27].

De Geest is uit de Fles

We zitten dus in het aller allerlaatste staartje van grofweg 5200 jaar materialisme en een minimum aan spiritualiteit. Deze periode komt ongeveer overeen met de grote cyclus van 5200 jaar in de Mayakalender die al in 2012 geëindigd is. Beide systemen duiden dus op het einde van een Oude Tijd en de overgang naar een Nieuwe Tijd. Vanuit diverse gezichtspunten komt het er op neer dat we aan het eind zijn van een lange spirituele nacht. We staan aan de vooravond van een terugkeer naar de Bron en we zijn al begonnen met de eerste stappen te zetten op de weg van opklimming, terug naar de Bron, naar onze Essentie.

Op weg naar het Grote Licht: Ascensie
Vooral vanuit de kosmische hoek zijn er veel invloeden die een versnelling en ook verandering van gebeurtenissen beloven. Zolang we nog in een 3-dimensioneel bewustzijn zitten moeten we ons behelpen met interpretaties. Maar zelfs de interpretaties zijn hoopvol met gegevens als de fotonengordel waar we middenin zitten, de eclipsen, de gelopen conjunctie en de overige patronen.

Vanuit de optiek van hogere frequenties worden we dermate sterk omgeven door een elektromagnetisch veld van licht en verfijnde vibraties dat het zo goed als zeker is dat het collectieve bewustzijn hierdoor aangeraakt en opgetild zal worden. Met zoveel licht in aantocht zullen velen de georkestreerde duisternis van de autoriteiten gaan doorzien. En met zoveel lichtimpulsen zal de duistere agenda van globalisme, die een oude wereldorde vertegenwoordigt, zijn greep op de mensen versneld verliezen. Als het licht toeneemt, neemt de duisternis af.

De Geest is uit de fles.
De allerbelangrijkste stap in onze ontwikkeling is misschien wel de ontdekking dat we van goddelijke makelij zijn, zelf goden zijn en onze eigen realiteit kunnen creëren. Wij zijn geen zondige zielen die hier op aarde boete komen doen, we zijn niet op aarde om karma uit te werken of door lessen van het harde aardse leven te ploeteren met een beloning van een hemel in het vooruitzicht. Eeuwenlang is ons voorgehouden dat we zelf niets zijn, dat we ‘stof zijn en tot stof zullen wederkeren’. Ons heil ligt te wachten bij een God in de hemel en tot die tijd moeten we ons maar onderwerpen aan afgezanten als dominees en doktoren. Dit is uitgemond in een dictatuur van deskundigen.

We zijn de Bron Zelf, in een zelf gecreëerd fysiek lichaam, om ervaring op te doen in de aardesfeer. En de aardesfeer is een perfecte omgeving voor zielen uit alle ‘windstreken’ met hun verschillende achtergronden en vaardigheden om ervaringen te delen en samen te werken. De Hoogste Autoriteit woont in ons Zelf en we hoeven beslissingen over ons leven en lichaam niet aan externe deskundigen uit te besteden. Een ander kan ons niet vertellen wat het beste is voor ons. De antwoorden liggen in ons Zelf besloten en we kunnen deze ontsluiten. Dit besef is nu aan het wakker worden. Dit is wat ascensie in essentie is.

Het zal niet in één keer joechei zijn.
We zullen moeten leren om te gaan met dit nieuwe bewustzijn. Want als we ons naar de autoriteit binnen in ons richten naar wie moeten we dan luisteren? Er zijn vele gedachten in ons die hun stem laten horen. Dat wordt dus wel even zoeken wat elke stem eigenlijk vertegenwoordigt en waaraan we gehoor willen geven. Het kan nuttig zijn om een interne observator en/of manager aan te stellen om in dit nieuwe innerlijke landschap te navigeren. Bovendien zal ons bewustzijn transparanter worden waardoor we ook meer communicatie gaan ervaren met zielen die niet in een aards lichaam zitten. Het gaat druk worden op deze planeet, maar er zal ook veel hulp zijn, want met het toenemende licht, neemt ook de liefde toe.

Volgens de hoger-dimensionale zielen zijn er in december veel poorten naar de kosmos open gegaan en zal de instroom van licht en liefde exponentieel toenemen. Het zal in december nog niet de gijzeling door het oude systeem geheel kunnen opheffen, maar de verandering in het collectief bewustzijn die hieruit ontspringt, zal in de loop van 2021 echt wel zijn uitwerking krijgen op het concrete vlak, in de 3D werkelijkheid dus. Als lichtwerkers en frequentiewerkers kunnen we het Grote Ontwaken ondersteunen.

Er is al een Lichtend Veld over de aardbol uitgespannen. Meditatie en innerlijke stilte, maar ook de jammerkreten van oude trauma’s serieus nemen en doen wat er in je roept om gedaan te worden, zijn de oplichtende vonken die dit Veld van Licht versterken. Hoe zeer de zieltogende oude wereldorde ons het vuur nog na aan de schenen wil leggen, het Licht is niet meer uit te doven. De Liefde, rechtstreeks uit de Bron getapt, is niet meer van ons weg te houden. De kraan staat wijd open. En dat is te merken aan de lichtere energiekwaliteit van de maand waar we nu in zijn aangeland: januari 2021.

Lillian Richell,

dec 2020/incl. update jan 2021

Bronnen:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=pyAcdbuMPYg&feature=youtu.be
 2. https://www.youtube.com/watch?v=ZpOzHHJmy7g
 3. https://youtu.be/ly7flUk6swQ is met Nederlandse ondertiteling
 4. https://www.reddit.com/r/China_Flu/comments/fmcudk/dr_wolfgang_wodarg_an_infamous_german_doctor_has
 5. https://truthcomestolight.com/attorney-dr-reiner-fuellmich-1st-of-many-lawsuits-has-been-filed-to-attack-use-of-pcr-tests-which-are-the-cornerstone-of-crimes-against-humanity-crisis
 6. https://nypost.com/2020/10/08/court-strikes-down-madrids-partial-covid-19-lockdown
 7. https://nl.technocracy.news/portugese-rechtbank-regels-pcr-tests-onbetrouwbare-quarantaines-onwettig
 8. https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board
 9. https://www.youtube.com/watch?v=KNomaoUZDCE
 10. https://youtu.be/3CiUAh5-Xlg
 11. https://worlddoctorsalliance.com/blog/theworldfreedomalliance2020announcementvideo
 12. https://ourgreaterdestiny.org/2020/11/world-freedom-alliance-2020-world-shift
 13. https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/column/covid-19-en-de-onzinexperts.htm
 14. https://twitter.com/robinmonotti/status/1326499529915510786
 15. https://www.bitchute.com/video/XFy1x0ssQEkT
 16. https://www.20minutos.es/noticia/4492368/0/la-asociacion-policias-por-la-libertad-se-manifiesta-en-valencia-contra-la-imposicion-de-mascarillas
 17. https://www.dlmplus.nl/2020/12/06/frankrijk-in-opstand-tegen-veiligheidswet
 18. https://bpoc2020.nl
 19. https://www.deanderekrant.nl
 20. https://www.onafhankelijkepersnederland.nl
 21. https://gezondverstand.eu
 22. https://www.lifesitenews.com/news/doctors-petition-eu-to-stop-all-covid-vaccine-studies-due-to-grave-risks
 23. https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Mike-Yeadon-Unlocked/0ca6e66a244be97b382aaafff14be94140a422eb/560976
 24. http://handclow2012.com
 25. https://www.youtube.com/channel/UCwt5n0rp6dlApiUcHJbO8Vg
 26. https://www.thenextstep.uk.com
 27. https://www.newdawnmagazine.com/articles/the-end-of-the-kali-yuga-in-2025-unravelling-the-mysteries-of-the-yuga-cycle
 28. https://www.artsenvoorwaarheid.nl
 29. https://www.artsenvoorwaarheid.nl/informed-consent
 30. https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
 31. https://blog.nomorefakenews.com/2020/12/31/the-criminal-who-blows-its-own-cover-fake-pcr-test/
 32. https://worlddoctorsalliance.com
 33. https://artsencollectief.nl

 

4 gedachten over “Lichtpuntjes..?

 1. Fantastisch artikel Lilian. Bedankt voor het delen van je diepgaande inzichten. Guido, bedankt voor het plaatsen ervan.

  De essentie van het hierboven beschrevene is in mijn beleving dat we elkaar mogen steunen in ieders ontwikkeling. Want uiteindelijk zijn we allemaal, weliswaar op een individuele wijze, hetzelfde bewustwordingsproces aan het doormaken.

  In feite hebben de krachten van het licht al gezegevierd. Vanwege de lagere frequentie werkt dit op aards 3D-niveau wat langzamer door. Daarom is het van groot belang om geduld, flexibiliteit en vertrouwen te oefenen in deze overgangstijd. Laat daarom het Licht van de onvoorwaardelijke Liefde stralen. Dat is de verbindende kracht, die ons samen door deze moeilijke periode heen helpt.

  Om Shanti

 2. Op TV liet de MSM en dan met name bv de NOS en RTL uitgebreid een zogenaamde bedreiging aan het adres van Pieter Omtzigt zien maar wat is daarvan waar?Ik bedoel politie agenten werden ook tussen demonstrerende boeren neergezet en zij zouden de boel zeg maar opgejut hebben.
  eerder deed de MSM ook al haar best om boeren als extremisten en dergelijke neer te zetten terwijl heel de wereld gezien heeft dat de boeren alleen maar hun sector/bedrijf proberen te redden op vreedzame wijze.Wat de MSM telkens weer probeert is vreedzame mensen die niets misdoen (tenzij je sector/bedrijf redden een misdaad is) weg te zetten als de boze krachten,extremisten of zelfs terroristen zoals dat gisteren ook in de VS is gebeurd.
  Bij één van de boerenprotesten werd door de MSM alles in het werk gesteld om de boeren in een kwaad daglicht te stellen door telkens maar weer te proberen hen verdacht te maken van brandstichting toen er in de buurt van het RIVM een brandje was.Dergelijke zaken zijn uitlokken van geweld door ordehandhavers op basis van leugens tegen vreedzame mensen,met andere worden de MSM werkt dus mee om geweld van overheidszijde aan te wakkeren en goed te praten.Dit is precies de omgekeerde wereld wat goed als slecht neerzet en andersom.
  Het kapitool is bestormd door mensen en daar zijn doden bij gevallen ,maar wat ik diep triest vind maar waaruit ook blijkt dat Biden totaal ongeschikt is als president van de VS is dat hij deze mensen zelfs als terroristen en onruststokers neerzet.Er is een vrouw dood geschoten die voor de luchtmacht tot vier maal op missie in het buitenland is geweest en ook nog een functie vervulde op het gebied van veiligheid.(Dit lieten ze gisteren ook op TV zien met een interview van haar man) Liegt de MSM dan doe ik dat nu dus ook maar stel dat het echt zo is dan zijn de woorden terrorist van Biden wel erg zuur en onterecht lijkt mij.Het komt er dus op neer zolang je doet wat in het straatje van Washington (machthebbers) past dan maken ze (mis)gebruik van je maar doe je dat niet dan ben je gelijk een terrorist ook al heb je je leven voor het land in de waagschaal gesteld.Eerder hebben ze ook laten zien dat de VS geen probleem heeft met het beschermen van de grootste oorlogsmisdadigers en zelfs in dienst te nemen.Zo werd Klaus Barbie gebruikt tot Frankrijk om zijn uitlevering vroeg en toen pas werd hij veroordeeld en natuurlijk de grootste misdadigers die in de oorlog bv bij IG Farben een topfunctie hadden zijn niet of maar heel licht bestraft terwijl die wel Zyklon B produceerden.Net kleuters zijn de machthebbers want Biden zou 306 stemmen hebben gehaald en Trump 232 en helaas wordt daar bijna niet op ingegaan maar de aanhangers van Trump die 232 zien ook dat de komende vier jaar alles wat Trump in hun voordeel heeft gedaan weer afgebroken gaat worden.En of er nu fraude is gepleegd of niet feit zou wanneer deze cijfers kloppen wel zijn dat Biden alleen maar ongeveer de helft van de VS zal kunnen vertegenwoordigen omdat een groot deel van de VS toch op Trump heeft gestemd en dat is die ander helft van de VS.Dat is een voedingsbodem voor onenigheid met alle mogelijke gevolgen.Vriendjes politiek ook in Nederland wordt steeds zichtbaarder want zo hadden we nog niet zo lang geleden de aanpassing van de wet toen Grapperhaus in de fout ging met zijn mondkapje zodat hij kon blijven zitten terwijl elke andere overtreder/ster gelijk beboet werd en een strafblad kreeg,Het OM vind het zelfs nu niet nodig om een onderzoek naar wetsovertredingen van de belastingdienst te laten doen ondanks dat velen hun leven gewoon is kapot gemaakt en daarmee gaat het OM op de stoel van de rechter zitten.Over Rutte zou men een boek kunnen schrijven want die komt overal mee weg wat aangeeft dat de controlerende kamer(s) totaal overbodig zijn omdat ze hun werk niet naar behoren doen.Dit alles op een rijtje gezet waarbij we zien dat door machthebbers een puinhoop van landen wordt gemaakt mogen we misschien ook de vraag stellen of zij echt niet weten hoe het wel moet want als zij willen leven we in het paradijs.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.