Advertentie

Fauci.. Spreek uit als.. ‘FRAUDci’…!


De vleermuis als camouflage.. Nee, we hebben het niet over batman, maar over Tony Fauci. Dr. Anthony Fauci, die -zo blijkt OPNIEUW, die keer uit het onderstaande verhaal- diep betrokken is, bij de ontwikkeling van COVID-virussen, in het CHINESE Laboratorium in WUHAN.. Wist jij , dat er in Wuhan al jaren onderzoek werd gedaan naar het OPZETTELIJK dodelijker of eenvoudiger overdraagbaar maken van ziekteverwekkers…?

Toen dit openbaar werd, veroorzaakte dat in 2017 een boel onrust. Het P3CO-initiatief werd in het leven geroepen, wat staat voor Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight’. Een commissie, die erop dient toe te zien dat potentiële pathogene (ziekteverwekker van biologische oorsprong) virussen en bacteriën met een pandemisch karakter, in beeld komen en als zodanig gekarakteriseerd worden.

Daarbij werd een soort toetsingskader in het leven geroepen, dat in 2017 nodig bleek, nadat een drie jaar durende pauze was afgekondigd op de overheidsfinanciering van wetenschappelijk onderzoek naar dit soort agressieve biologische stoffen, zoals virussen, bacteriën etc. Met andere woorden, het onderzoek was uit de hand gelopen, nadat een klein groepje wetenschappers erin geslaagd was, overheidsgeld los te peuteren, voor met name het WUHAN-instituut.

Er werd door het genoemde P3CO-comite een document opgesteld (HIER pdf), met aanbevelingen voor consistent toezicht dat de betreffende overheidsagentschappen dienen te ondergaan en te rapporteren. Dit ter beoordeling en rapportage van het versterkte toezicht op, door de federale overheid gefinancierd onderzoek. Onderzoek dat naar verwachting helderheid zou moeten brengen in door diverse instituten gecreëerde ‘verbeterde pathogenen, die kunnen worden overdragen of gebruikt met pandemisch potentieel’

In de officiële verhalen wordt gesproken over de start van de pandemie op een Chinese markt in Wuhan. De volledige focus wordt weggehouden van het bacteriologisch laboratorium in die stad, waar ‘strategische virussen’ worden gefabriceerd. Maar een NIH-subsidie die betrekking had op de modificatie van op vleermuizen gebaseerde coronavirussen en de overdracht van US$ 600.000 in dat kader, aan het Wuhan Institute of Virology voorafgaand aan de pandemie, omzeilde deze P3CO-beoordeling.

Heel simpel, omdat het NIH, het National Institute of Allergy and Infectious Diseases, geleid door Anthony Fauci, het project niet voor beoordeling had gemarkeerd..! En ja, volledig onterecht natuurlijk, want zeker de activiteiten in Wuhan, waren zeer waarschijnlijk de aanleiding voor het opzetten van de P3CO-commissie Deze (en veel andere zaken) die Fauci uitvrat, geven gerechtvaardigde aanleiding van heftige beschuldigingen van intentionele FRAUDE door deze meneer Fauci..

* * *

Bijzonder dat deze oplichter precies in het jaar 2017 in staat bleek deze woorden uit te spreken, die hem nu achteraf, in een uiterst FRAUDULEUS daglicht zetten. OPZET is dus hier THE NAME OF THE GAME.. Voor zover je het laten uitbreken van een wereldwijd virus een ‘GAME’ kunt noemen..

x
x

Fauci.. Spreek uit als.. ‘FRAUDci’…!

2021 © WantToKnow.nl/be

Professor dr. Richard Ebright

x
Professor Richard H. Ebright is chemisch bioloog aan de Rutgers Universiteit in New Jersey, komt met een -op z’n zachtst gezegd- stevige beschuldiging aan het adres aan de het NIH in de VS. Dit National Institutes of Health staat onder leiding van de fameuze dr. Anthony Fauci. De beschuldiging van Ebright vervat hij in de uitspraak dat Anthony Fauci  het juiste overheidstoezicht op het onderzoek naar gevaarlijke ziekteverwekkers ‘systematisch dwarsboomde’, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de creatie van het Wuhan coronavirus (Covid-19). Zoals je wellicht weet was er vanuit de VS intensief contact met dit semi-militaire biologische laboratorium. Kijk eens HIER, HIER en ook de ‘Charles Liebercase’ is hier van belang. (HIER) op onze site..!

Het instituut waar Fauci directeur van is, sinds 1984 (!) is een grote organisatie, een toezichtsorgaan dat speciaal was opgericht om dergelijk onderzoek te onderzoeken kreeg zelfs nooit de kans om de NIH subsidie te beoordelen die door Fauci was gegeven aan het Wuhan Institute of Virology (WIV), waarvan we nu weten dat het Chinese virus daar is ontstaan.

Dit onderzoek naar hoog-risico pathogenen, was opgeschort in 2014, vanwege wijdverbreide bezorgdheid binnen de wetenschappelijke gemeenschap, dat het zou kunnen leiden tot “supergeladen” virussen. Het onderzoeksconcept werd in 2017 echter weer nieuw leven ingeblazen, nádat het P3CO-kader was gevormd binnen het ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS). Het doel van de P3CO-commissie is om te evalueren of overheidssubsidies bedoeld voor functievermeerdering of ander twijfelachtig wetenschappelijk onderzoek de risico’s waard zijn.

De camouflage-motivatie van subsidie-aanvrage ontdekt!
In het geval van de Wuhan-griep, COVID-19, heeft de P3CO zelfs nooit de kans gekregen om de onderzoeksmethoden te evalueren die ten grondslag lagen aan het ontstaan en de verspreiding ervan in het publiek. Dat is onlangs -zoals je weet- wel uitgevoerd door de WHO, die keurig in overeenstemming met de vleermuis-camouflage-techniek, verslag deed in het kader van de vleermuis-verspreidingstheorie. Maar het blijkt nu, dat het NIH-subagentschap o.l.v. Fauci, verantwoordelijk was voor de aanvrage van subsidie, die werd toegekend aan de non-profit groep EcoHealth Alliance. Zij waren officieel de Chinese vleermuis-coronavirussen aan het bestuderen.

Er werd voor gekozen, deze achtergrond bij de aanvraag voor subsidie, niet eerst ter beoordeling aan het P3CO comité voor te leggen. In normaal Nederlands dus gezegd: een prachtig verhaal rondom zoönose, ziekteverspreiding via dieren, terwijl daaronder een veel gevaarlijk aspect werd bestudeerd. Vleermuizenverhalen als camouflage..! Dit was duidelijk met opzet gedaan dus, om te voorkomen dat de subsidie-aanvrage zou worden afgewezen. “Dit is een systemisch probleem,” zou professor Ebright hebben gezegd over deze grote maas in het beoordelingskader.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’ wordt steeds meer zichtbaar. Vooral gaat het nu om hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) te kraken. Deze personen nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..! Wat het ook doet..!

NIAID onder Fauci zegt dat subsidie niet werd gemarkeerd voor onderzoek, omdat dit onderzoek weinig risico’s met zich meebracht.. Maar bizar is dat het sub-agentschap NIH, dat deze subsidie toekende aan EcoHealth Alliance, niets minder was dan het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dat wordt geleid door..  dr. Tony Fauci. Dr. Richard Ebright is hier keihard in zijn conclusie: “Dit door Fauci geleide agentschap heeft systematisch het P3CO Framework gedwarsboomd – ja, zelfs systematisch teniet gedaan – door te weigeren voorstellen te markeren en door te sturen voor beoordeling,”

Een woordvoerder van de NIH beweert echter, dat de reden waarom Fauci’s NIAID de subsidie aan de EcoHealth-organisatie, niet voor een onafhankelijke beoordeling heeft gemarkeerd, omdat dit niet zo riskant was, als waakhonden nu doen voorkomen.”Het onderzoek had niet het doel, of betrekking op het facet van op ‘de verbetering van de pathogeniciteit of overdraagbaarheid van de bestudeerde virussen. We zouden geen onderzoeksvoorstellen indienen die niet aan de definitie voldeden, omdat we anders alles zouden moeten indienen.”, aldus een woordvoerder.

Als de overdracht van US$ 600.000 van Amerikaans belastinggeld was onderworpen aan een P3CO-beoordeling, zou deze meer dan waarschijnlijk echter zijn afgewezen, of op zijn minst zijn gewijzigd met verbeterde normen. Al in 2018 gaven ambtenaren van de Amerikaanse ambassade in Wuhan, twee diplomatieke berichten uit, waarin zij waarschuwden voor ontoereikende veiligheid in het WIV-lab in Wuhan. Een van hen waarschuwde zelfs specifiek:

‘dat vleermuiscoronavirusonderzoek
dat in het lab plaatsvond,
het risico inhield van een toekomstige ontlading
van een nieuwe SARS-achtige pandemie.’

Wel of niet een ‘gain of function’…?
De in de wetenschap gebruikte term ‘Gain of function’ (GoF) is feitelijk een eufemisme.. De term beweert dat er ‘positief gezien’ extra eigenschappen worden toegevoegd aan bestaande stoffen. Hiermee wordt in dit kader van virusonderzoek het allemaal mooier, vriendelijker of minder onaangenaam voorgesteld dan het in werkelijkheid is. ‘Gain-of-function’ is dus de eufemistische kwalificering voor biologisch onderzoek, dat erop gericht is de virulentie en de dodelijkheid van ziekteverwekkers en virussen te verhogen.

GoF-onderzoek wordt gefinancierd door de overheid; de nadruk ligt op het vergroten van het vermogen van ziekteverwekkers om verschillende soorten te infecteren en op het vergroten van hun dodelijke impact als ziekteverwekkers en virussen in de lucht. Ogenschijnlijk wordt het GoF-onderzoek uitgevoerd voor biologische doeleinden, maar het zal je duidelijk zijn, dat deze experimenten uiterst gevaarlijk zijn. Deze idiotie vindt ook in Nederland plaats, uitgevoerd door dr. Ron Fouchier, onder de bezielende leiding/toezicht van professor Ab Osterhaus..!!

De ‘slimme wetenschapper’ in kwestie: Ron Fouchier. Werkt onder de vleugels van Ab Osterhaus in het ErasmusMC in Rotterdam… (klik voor artikel)

De dodelijke, door de wetenschap dus ‘verbeterde’ ziekteverwekkers kunnen en zullen, vroeg of laat, natuurlijk ontsnappen in de gemeenschap waar zij mensen infecteren en doden. Bovendien kan dit soort onderzoek worden gebruikt voor biologische oorlogsvoering. En ja, de aanwijzingen voor dit verhaal met COVID-19, zijn zo langzamerhand zó groot, dat het werkelijk van een complot-achtige naíviteit getuigt, nog te spreken over de oorsprong van het virus bij vleermuizen..

En zoals gezegd, heeft de WHO/Wereldgezondheidsorganisatie onlangs ook een Covid-19 oorsprongsrapport uitgebracht. Dit is nog niet openbaar, maar hierin worden de onderzoeksactiviteiten van het WIV, het WUHAN INSTITUTE for VIROLOGY, omschreven als, betrekking hebbend op ‘recombinante virussen’, hetgeen betekent dat er dus wel degelijk sprake is/was van “gain of function”-onderzoek. Dit is DUS keihard in tegenspraak met de bewering van Fauci’s NIAID dat er géén ‘Gain of function’ onderzoek plaatsvond bij het WIV. En zo ga je van Fauci naar FRAUDCI..!

Al in juni 2020, waarschuwden de medisch-wetenschappelijke onderzoekers, dr. Jonathan Latham (HIER) en dr. Allison Wilson al voor dit gerommel met virussen:

“Het kan niet genoeg benadrukt worden, dat de centrale logica van deze overheidssubsidie was, het pandemisch potentieel van SARS-gerelateerde vleermuis coronavirussen te testen, door het maken van virussen met pandemisch potentieel.

Het onderzoeksinitiatief van prof.dr. Richard Ebright..!
De genoemde professor Richard Ebright, is mede-initiatiefnemer van een degelijk en FATSOENLIJK, maar vooral neutraal onderzoek naar de oorsprong van het Corona-virus. We vatten samen uit hun onderzoeksopzet:

Het vinden van de oorsprong van SARS-CoV-2 is van cruciaal belang, voor zowel een betere aanpak van de huidige pandemie en het verminderen van de risico’s van toekomstige pandemieën. Helaas is ruim een jaar na de eerste uitbraak is de oorsprong van de pandemie helaas nog steeds onbekend. Als wetenschappers, sociale wetenschappers en wetenschapsvoorlichters die onafhankelijk en collectief onderzoek hebben gedaan naar de oorsprong van de COVID-19 pandemie, vind een aantal wetenschappers het essentieel dat alle hypotheses over de oorsprong van de pandemie grondig worden onderzocht.

En dat er volledige toegang tot alle noodzakelijke middelen wordt verschaft, zónder rekening te houden met politieke of andere gevoeligheden. Op basis van de analyse, en zoals bevestigd door het wereldwijde onderzoek dat is bijeengeroepen door de Wereldgezondheid Organisatie (WHO) en de Chinese autoriteiten, is er vooralsnog geen bewijs dat dit virus een volledig natuurlijke oorsprong van dit virus. Deze zoönosehypothese, die grotendeels gebaseerd is op patronen van eerdere zoönose, is slechts een van de mogelijke oorsprongen van SARS-CoV-2, naast de onderzoek-gerelateerde ongevallenhypothese. Dat het virus ‘per ongeluk’ ontsnapt zou zijn.

Hoewel het ‘collaboratieve’ ontdekkingsproces, waartoe de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2020 een volledig onderzoek naar de oorsprong van de pandemie mogelijk moest maken, zijn wij van mening dat dat de structurele beperkingen van deze onderneming, het zo goed als onmogelijk maken voor de door de WHO bijeengeroepen missie om deze aspiratie te verwezenlijken.

In het bijzonder willen wij het publiek bewust maken van het feit dat de helft van het gezamenlijke team in het kader van dat proces bestaat uit Chinese burgers wier wetenschappelijke onafhankelijkheid beperkt kan zijn, dat de internationale leden van het gezamenlijke team moesten afgaan op informatie die de Chinese autoriteiten verkozen met hen te delen, en dat elk gezamenlijk teamrapport moet worden goedgekeurd door zowel de Chinese en internationale leden van het gezamenlijke team.

Wij zijn derhalve tot de conclusie gekomen dat het gezamenlijke team niet beschikte over het mandaat, de onafhankelijkheid, of de noodzakelijke toegang om een volledig en onbeperkt onderzoek te doen naar alle alle relevante hypotheses over de oorsprong van SARS-CoV-2 – of het nu gaat om een natuurlijke verspreiding dan wel om een incident in een laboratorium of bij onderzoek.

Wij zijn ook bezorgd over het feit dat het werk van het gezamenlijke team in de media onjuist is weergegeven als een onafhankelijk onderzoek waarvan de conclusies die van de WHO weerspiegelen. De gezamenlijke persconferentie van 9 februari 2021 in De gezamenlijke persconferentie in Wuhan van 9 februari 2021 was een goed voorbeeld van dit misverstand. Hoewel de bevindingen van het gezamenlijke team waren, werd op grote schaal gemeld dat zij de WHO zelf vertegenwoordigden.

Als grote voorstanders van de WHO en haar missie, vinden wij dat duidelijk moet worden gemaakt dat alle bevindingen van de gemengde commissie, hoewel zij in beperkte mate nuttig kunnen zijn, niet het officiële standpunt van de WHO noch het resultaat van een onbeperkt, onafhankelijk onderzoek. Om die reden achten wij het van essentieel belang dat de contouren van een volledig en onbeperkt onderzoek worden geschetst om een norm te stellen waaraan huidige en toekomstige inspanningen kunnen worden getoetst

Dit is de lijst van ondertekenaars en deelnemers aan het onderzoek:

 1. Colin D Butler, Australian National University, Canberra, Australia
 2. Bruno Canard, Aix Marseille University, France,
 3. Henri Cap, zoologist, Museum of Natural History, Toulouse, France
 4. Y. A. Chan, MIT & Harvard, Cambridge, USA
 5. Jean-Michel Claverie, Medicine, virologist, Aix-Marseille
 6. Fabien Colombo, MICA, Université Bordeaux Montaigne, France.
 7. Virginie Courtier, Evolutionary geneticist, Institut Jacques Monod, CNRS, France
 8. Francisco de Ribera, Industrial Engineer, Data scientist, Madrid, Spain
 9. Etienne Decroly, molecular virologist, Aix Marseille University, France,
 10. Rodolphe de Maistre, MSc engineering, IHEDN, France
 11. Gilles Demaneuf, Data Scientist at BNZ, Auckland, NZ, (Co-Organizer)
 12. Richard H. Ebright, Chemistry and Chemical Biology, Rutgers University, USA
 13. André Goffinet, University of Louvain Med Sch, Belgium
 14. François Graner, biophysicist, Université de Paris, France,
 15. José Halloy, Physics, Biophysics and Sustainability, Université de Paris, France,
 16. Milton Leitenberg, University of Maryland, USA
 17. Filippa Lentzos, King’s College London, United Kingdom
 18. Rosemary McFarlane, Public Health, University of Canberra, Australia
 19. Jamie Metzl, Atlantic Council, USA (Co-Organizer)
 20. Dominique Morello, Biologist, Museum of Natural History, Toulouse, France
 21. Nikolai Petrovsky, Professor of Medicine, Flinders University, Australia
 22. Steven Quay, Pathology, Stanford University School of Medicine, US
 23. Monali C. Rahalkar, Agharkar Research Institute, Pune, India
 24. Rossana Segreto, Microbiology, University of Innsbruck, Austria
 25. Günter Theißen, Genetics, Friedrich Schiller University Jena, Germany
 26. Jacques van Helden, bioinformatics, Aix-Marseille University, France,

* * *

HIER kun je de pdf downloaden van dit onderzoekscollectief,
dat in onze ogen de ‘MarionKoopmansen’ van deze wereld,
zowel wetenschappelijk-medisch als  sociaal-maatschappelijk,
een stevig lesje zal leren..!

Wil je écht even de diepte in, met betrekking tot dit verhaal,
klik HIER en lees je verder in.

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.