Advertentie

‘The Great Reset’: ‘alles gaat overhoop, ook jouw wereld!’


In dit artikel wordt ‘The Great Reset’ agenda vanuit verschillende invalshoeken bekeken en is er uitleg op basis van feiten. Want helaas, het is geen onzin. De ‘grote herstart’ in goed Nederlands, is een idee dat werd uitgewerkt door de voorzitter van het World Economic Forum, dr. Klaus Schwab. Hij is het, die de rode lijnen van deze ‘reset’ in zijn gelijknamige boek uiteen heeft gezet. En nee, het is ook geen complottheorie..! Decennialang is er al sprake van het uitrollen van ‘The New World Order’ en met deze ‘Great Reset’ lijkt die uitrol in de praktijk te moeten worden gebracht..!

En raad eens? Nederland is betrokken in de uitvoering van deze geheime agenda. Waarom die geheim is? In de eerste plaats is het niet openbaar, wat er allemaal wordt en werd bekokstoofd..! Maar bijna alle politieke kopstukken blijken volledig mee te werken aan het uitrollen ervan… Daarom moeten we het ‘geheime agenda’ noemen, omdat het buiten het democratische proces om gaat.. Zelfs de ‘nieuwe’ minister-president van dit nieuwe kabinet, doet volop mee en ontkent (=liegt) in alle toonaarden, wanneer hem daar in de kamer bijv. naar wordt gevraagd.

Mark Rutte loopt alsof hij in een uitzending van MINDF*CK zit, continue -zoals je hierboven ziet- met een WEF-tasje rond en weet kennelijk hoe de subliminale technieken werken..!! (HIER bijv) Hij zegt zelfs Klaus Schwab niet of nauwelijks te kennen. Kijk naar deze video waarin FvD”s TweedeKamerlid Gideon van Meijeren, Mark Rutte confronteert met een brief van Rutte aan Schwab.

En dat is nog maar het begin, want recent gepubliceerde Tweede Kamer-stukken, ook via FvD via een WOB-verzoek boven water getild, tonen aan dat de Nederlandse regering juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt. Het WEF (World Economic Forum) en het IMF (Internationaal Monetary Fund) pleiten voor een wereldwijde Great Reset. Deze hervormingsagenda voor de wereldwijde economie wordt gesteund door een financieel-economische eliteclub die jaarlijks in het Zwitserse Davos vergadert. Deze agenda zal de economische en financiële orde wereldwijd volledig veranderen door de implementatie van de onder meer de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Deze ‘Great Reset’ zal ook over een monetaire component beschikken: de inzet van digitaal-centrale-bankgeld (CBDC´s). Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. (Dit artikel kwam tot stand met de dankbare medewerking van de redactie van bestebank.org)

De burgerij zal dan ook verdwijnen onder het motto:

‘You will own nothing and be happy’,

of in goede Nederlands:

‘Je zult niets meer bezitten en gelukkig zijn’

* * *

‘The Great Reset’:

‘alles gaat overhoop, ook jouw wereld!’

2022 © bestebank.org | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Een onderwerp dat alle aandacht verdient, nu het gaat -zeker in het kader van COVID- om de toekomst van onze volgende generatie, de strijd tussen collectivisme versus individualisme en centralisatie versus decentralisatie. Vanuit het tonen van vele leerzame documentaires en videogesprekken die zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten, krijg je verschillende perspectieven over deze World Economic Forum (WEF)-agenda. En de gevolgen van het daaraan ten grondslag liggende boek van Klaus Schwab, genaamd ‘The Great Reset’ voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. We verwijzen ook naar ons speciale artikel (HIER) over het boek van Schwab. We beginnen bij de uitspraak van deze ‘visionair’ over ‘deze pandemie biedt een unieke kans’.. 

De lange termijn gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-21 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen van de VN. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen.

Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen in een nieuwe trans-humanistische toekomst. De benodigde patenten voor de benodigde technologieën, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal vanuit een collectivistische invalshoek dan ook staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie. En natuurlijk zal de monetaire economie hier een structuur voor moeten bieden. Is de huidige inflatie een opgeblazen fenomeen, om ons geld te ontwaarden?

Er zijn natuurlijk betere maar vooral oprechter, menselijker alternatieven om een grote verandering (‘Great Reset’) te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten, zoals Jeff Booth. Een grote hervorming op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes, zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem, voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Hier Jeff Booth aan het woord over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen. Of dat bewust over de klif wordt geduwd.

Ter zake: de inleiding tot de ‘Great Reset’..
De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. ‘Het virus’, zo schijnt het, heeft immers de globale economie in een depressie gestort. Er dient ‘dus’ een volledige herstart te komen, en ja, daarin roepen wereldwijd de ‘politieke leiders’ ‘Build, Back, Better’.. Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar agenda gezet. Het WEF komt continue met verschillende artikelen over wat deze nieuwe globale ‘Great Reset’ behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien.

Een andere organisatie, de ‘Global 2030 Goals for Sustainable Development’ maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos-conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen. Allemaal onder de camouflagedeken die ‘duurzaamheid’ heet, dus ‘groen’ is, en ‘dus’ en overmaat van sympathie oogst over de hele wereld.. Maar.. het is niet voor niets een camouflagedeken..

Volgens Klaus Schwab heeft de virusuitbraak/pandemie aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld.  ‘The Great Lock Down’ heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie in 2020. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering voor een nieuwe financiële overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde.

De pandemie is voor de wereldleiders dus een unieke historische en gecreëerde kans, om de wereld te hervormen en een Great Reset te verwezenlijken. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt.Maar de gerechtvaardigde vraag is en blijkt: ‘Is deze pandemie de kip of het ei’.. Als er volop sprake is van een man-made virus, dan is -hoe ongelooflijk het ook lijkt- het zeer wel mogelijk, dat dit hele plan in elkaar is gezet.. Jawel, op de  ‘ouderwets beproefde’ wijze van de valse-vlag-operatie..

De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

 • Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet (alleen) om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden.
  x
  Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moeten aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Allemaal punten uit het ‘visionaire’ perspectief van Schwab.
  x
  Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:

 • Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een betere sociale gelijkschakeling van de samenleving.
  x
 • Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Klaus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie. (HIER)

Zoals hierboven al duidelijk gemaakt, heeft dr. Klaus Schwab zelf al een boek geschreven over deze sociaal-economische hervorming van de wereldorde genaamd: COVID-19: The Great Reset. Hier Klaus Schwab zelf aan het woord over dit boek en de componenten van ‘The Great Reset’:

Een ‘GREAT RESET’ zónder

een nieuw monetair systeem..??

x

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?
Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset-agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet direct wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt dus NIETS geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda en er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum.

Weinig mensen weten dat de Federal Reserve Bank, de EIGENAAR is van de dollar, maar deze FED is ook eigendom van particulieren.. De US-dollar is dus niet van de Amerikaanse burgers….!

Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de ‘Unfolding’ noemt. Het top-down hervormen van het monetaire systeem wordt vaak al aangeduid met een Big Reset agenda. Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van vermeende duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie.

Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model voor MKB naar een nieuw soort coöperatief model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid en de centrale bank. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme?

Een CBDC – het sleutelcomponent!
Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centrale bankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd.

Vandaar, de meeste centrale banken, de IMF en de BIS hebben de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan, terwijl China al het meest vergevorderd is met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods (HIER) conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s/Central Bank Digital Currency (onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank.

De CBDC’s zullen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door de IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta. Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom zeer waarschijnlijk de Bitcoin een belangrijke rol heeft te spelen in dit scenario, als een borging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid.

De Bitcoin is dus de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP).

Nederland en The Great Reset
De Nederlandse regering werkt samen met de WEF in het in goede banen leiden van The Great Reset waarbinnen Nederland als handelsland een voorname rol zal mogen blijven spelen. Kamerleden Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen zijn flink in deze materie gedoken. Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen zijn geleverd geworden.

De officiële overheidsdocumenten (HIER) met de correspondentie van de regering met het WEF tonen aan dat er juridisch bindende afspraken zijn gemaakt met het WEF. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijk bewindslieden ambtsmisdrijven en wellicht landverraad hebben gepleegd. Hoe het ook zij, vele Nederlandse bewindslieden zijn lid van de WEF en werken mee aan de verwezenlijking van een supra nationalistische agenda.

Sigrid Kaag van D66 is onder meer een lid van het WEF en helpt met de uitvoering van de Great Reset agenda. Hieronder kun je haar zelf aan het woord zien:

En kijk naar deze video-opname van een recente Tweede Kamer-zitting, waarin je dr. Gideon van Meijeren hoort debatteren met een afrondende vraagstelling:

“Zijn de connecties van het partijkartel met de WEF van Klaus Schwab te betitelen als landverraad?”

Kritiek op de WEF Great Reset agenda
Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset-plannen van het World Economic Forum verschenen. In feite werd een ‘pandemie’ gewoon regelrecht in gang gezet, om deze vervolgens te (mis)gebruiken om het mondiale financiële en economische systeem te hervormen en supranationale instituties verder te centraliseren, waarbij uiteindelijk de macht en rijkdom van de superrijken op deze aarde gewoon beter beschermd, behouden en verder vergroot worden. De globale prikdwang en het feit dat iedereen meerdere malen geprikt zou moeten worden met een experimenteel nieuw goedje dat lekt en niet werkt, is een duidelijke waarschuwing voor iedereen die zijn vrijheid (op het gebied van gezondheid en financiën) lief heeft.(HIER o.a. op de site)

* * *

Nu bieden we je een lijst aan, met verschillende videocommentaren over de Great Reset.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de ‘Great Reset’
Een video-interview met de onvolprezen Flavio Pasquino, die de oprichter is van BLCKBX. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap), die de afgelopen jaren het geopolitieke schaakbord heeft bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook van ‘hoop’. Volgens De Wit is de ‘Great Reset’ zelfs onontkoombaar en volkomen cyclisch, omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg versleten is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit.

“MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET”
Minder dan een handjevol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat ’s ochtends op je tafel staat, tot aan het matras waar we ’s nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren, draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video toont Tim Gielen je, aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten, hoe deze corporaties/hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter ‘The Great Reset’ van het World Economic Forum.

De onnavolgbare James Corbet in zijn ‘Corbet Report’: Your Guide to the Great Reset
Een video-analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Doctors for Covid Ethics over the Great Reset
Deze volgende video is gepresenteerd door de ‘Doctors for Covid Ethics’ tijdens de COVID-19 Interdisciplinary Symposium dat op 29 juli 2021 plaatsvond. Sessie II van dit symposium had als titel ‘The Going Direct Reset’, met onder meer Catherine Austin Fitts, John Titus, Richard Werner en Mark Skidmore als sprekers. De strekking van deze sprekers: deze pandemie moet begrepen worden vanuit een monetair en financieel perspectief.

De pandemie is een deel van een Great Reset agenda van een kapot financieel systeem die BlackRock en de Federal Reserve overeind proberen te houden door uiteindelijk meer macht te centraliseren. De pandemie is een monetaire operatie die zal leiden tot een nieuwe gezondheidstirannie en een financiële tirannie die zal leiden tot een nieuwe vorm van slavernij voor de meeste mensen.

The Great Reset Debunked, door Douglas Kruger:

en ‘last but not least’ kijk je hier naar Robert Jensen over The Great Reset in zijn RobertJensenShow:

6 gedachten over “‘The Great Reset’: ‘alles gaat overhoop, ook jouw wereld!’

 1. https://www.bladna.nl/soumaya-sahla-ex-lid-terroristische-organisatie-carriere-nederland,38455.html
  Wanneer Wilders gelijk heeft en een ex gedetineerde en tevens ex lid van de Hofstadgroep voor de VVD bij justitie en veiligheid adviseur is dan geeft dat aan dat er met verschillende maten wordt gemeten omdat bij veel overheidsfuncties men geen strafblad mag hebben wat zij dus duidelijk wel lijkt te hebben.Maar goed Rutte gaf eerder ook steun aan “gematigde” rebellen natuurlijk.
  Nederland lijkt door idioten bestuurd te worden of gewoon psychopaten die alles kapot willen maken.Eerlijk is eerlijk het lukt ze vrij aardig.Het is toch opvallend dat Rutte zoveel trouwe volgelingen heeft en zowat alles voor elkaar krijgt ongeacht wat hij of zij achter de schermen hem opdragen.
  Mensen die eerder grote woorden gebruikten en bv het corona beleid steunden zien nu kennelijk in dat een groot deel van het volk niet meer geloofd in die corona maatregelen en beginnen terug te krabbelen zoals Femke Halsema die gisteren bij Op1 iets zei in de trant dat er geen logica meer zit in de corona maatregelen.Burgemeesters zoals Hubert Bruls en tevens lid van het veiligheidsberaad willen nu duidelijkheid,perspectief en voorspelbare maatregelen zodat men er rekening mee kan houden.(Zo begrijp ik het maar ik kan het mis hebben natuurlijk).

  Ook andere burgemeesters die eerder de mensen streng toe spraken en dreigden met sancties lijken nu ineens een stuk softer te worden.Hebben ze zich nu ze ineens geen logica meer zien in de corona maatregelen dan eerder verkeerd opgesteld en verkeerde besluiten genomen? Zij gaven en mogelijk geven zij nog steeds BOA’s en andere ordehandhavers opdracht te beboeten en zaken te sluiten klopt dat dan wel? Nog een voorbeeld dat de huidige landelijke bestuurders/sters naar mijn mening niet echt sporen is dat besloten is scholen te openen terwijl men weet dat daar juist veel besmettingen zouden voorkomen die verspreid zouden kunnen worden.De smoezen die gehanteerd worden klinken leuk maar deugen niet.
  Een virus houd geen rekening met eenzaamheid of het missen van fysiek contact en de gevolgen daarvan.Wanneer je dan zo dom bent om voor dergelijke redenen scholen te openen dan kan het virus zich verspreide waardoor alle coronamaatregelen ook geen zin meer hebben.(dweilen met de kraan open).Tevens is het nog steeds opvallend dat in de straat waar ik woon nog steeds niemand voor corona in het ziekenhuis is terecht gekomen en wat ook opvalt is dat het vaak politici zijn die ineens in quarantaine zouden moeten omdat ze besmet zouden zijn,is dat niet toevallig?

  Dan hebben ze het over essentiële en niet essentiële winkels/bedrijven en dat is een kwestie van hoe men er tegenaan kijkt.De horeca/restaurants zijn eigenlijk gewoon winkels die ook producten verkopen en een belangrijke maatschappelijke functie hebben omdat mensen daar ontspanning kunnen vinden en de zorgen even kunnen vergeten.De minister weet niet of iemand nog de nodige kledij in de kast heeft hangen en aangezien naakt over straat lopen ook niet mag moet men dus in een winkel de nodige kledij kunnen kopen nadat men eerst gepast heeft wat via online niet zal lukken dus om dan dergelijke zaken als niet essentieel te betitelen terwijl ook nog veel mensen niet digitaal vaardig zijn en niet online kunnen bestellen gaat mijns inziens te ver.

  Waar het om gaat is dat veel maatregelen tegenstrijdig zijn aan de ene kant wil men corona bestrijden terwijl men aan de andere kant corona verwelkomt.Ik zie een virus voor me als een gifwolk en dan had maar één ding kunnen helpen in het begin en dat was iedereen even in quarantaine zodat het virus uit kon doven zonder dat gevaar of besmetting kon plaats vinden.Dit hebben ze niet gedaan en nu helpt ook dat niet meer omdat het virus overal vandaan kan komen en men het zelfs tot Nederland toe laat (twee vliegtuigen uit Afrika op Schiphol) ook vaccineren verplichten of 2G is onzinnig vaccinatie werkt niet 100% en telkens opnieuw vaccineren of boosteren terwijl elk moment weer een nieuwe variant kan opduiken heeft ook geen zin en spekt alleen de beurs van de farmaceuten.

  2G heeft ook geen zin omdat het ook het virus niet dooft omdat zelfs gevaccineerden nog ziek kunnen worden en elkaar besmetten of ook nog in het ziekenhuis kunnen terecht komen.Daarom bespaar belastinggeld voor compensatie van de maatregelen en laat mensen zelf kiezen,daarmee worden mensen pas echt geholpen omdat bedrijven niet failliet gaan en mensen hun inkomen behouden inplaats van dat het middel erger is dan de kwaal.Zij die bang zijn kunnen ervoor kiezen thuis te blijven en anderen kunnen hun leven weer oppakken/verder leven op een menswaardige manier.Is dat niet beter dan al die maatregelen terwijl men beweerd dat het virus ongeacht wat er gedaan wordt zal blijven?
  Het vertrouwen in de overheid is bijna 0 en een heel groot deel van het land geloofd niet meer in die corona shit dat moet toch ook mee gerekend worden lijkt mij.

 2. Gisteren keek ik naar het corona debat in de kamer (donderdag 20-1-2022) en Gideon van Meijeren bracht een beetje leven in de brouwerij waardoor de kamer voorzitster zelfs een kwartier schorste om buiten het zicht en onhoorbaar voor kijkers/luisteraars een gesprek met leden van de kamer te hebben achter de wel bekende gesloten deur zeg maar met Gideon erbij.Later bracht hij minister Kuiper in een mogelijk ongewenst pakket toen Gideon vertelde dat Kuipers in zijn toenmalige functie wist dat de toen ingevoerde avondklok nauwelijks effect had op het bestrijden van corona.
  Kuipers zou dat al een maand geweten hebben en ondanks dat hij toen vaak in “talkshows” was heeft hij daar nooit iets over gezegd.(zo heb ik het begrepen).
  Mevrouw Nilüfer Gündogan van Volt loopt telkens om het aanpakken en bestrijden van nepnieuws te zeuren en vooral de sites die dat mogelijk maken.
  Deze dame gaat uit van haar eigen gelijk zoals velen dat in de kamer doen terwijl ze dan ook nog bv Gideon van Meijeren beschuldigen van nepnieuws brengen en eigenlijk geldt dat voor heel FvD.Feiten zijn dat zij niet eens kan bepalen wat wel of niet nepnieuws is omdat er simpel weg niet eens naar eventueel bewijs gekeken wordt door de kamerleden terwijl de FvD leden toch vaak genoeg met papieren/mogelijk bewijs van wat zij beweren in de hand staan.
  Zij willen dus (volgens hen) nepnieuws bestrijden terwijl ze niet eens kijken of het beweerde wel of niet waar is en eventueel bewijs gewoon negeren.Zo kan men iedereen in een kwaad daglicht zetten op basis van VOOROORDELEN WAARBIJ MEN ERVAN UIT GAAT DAT WAT ZIJ GELOVEN ( HUN OVERTUIGING) DE ENIGE JUISTE IS WAT OOK ZIJ NIET AANTONEN.Ook al zou het nepnieuws zijn dan nog is het raadzaam om eventueel bewijsmateriaal wat de zogenaamde nepnieuws brenger aandraagt te bekijken,doet men dat niet dan is het onmogelijk en onterecht om het nepnieuws te noemen.Feit is dan wel dat men doordat men zich afsluit voor andere mogelijkheden ook verkeerde politieke besluiten kan nemen die gebaseerd zijn op de aanname dat waar zij van overtuigd zijn de enige en juiste is.
  Wat de kamer voorzitster deed is dan ook ronduit schandalig zij probeerde Gideon meermaals de mond te snoeren (Fleur Agema) heeft daar als enige op gereageerd en iets gezegd in de trant dat in de kamer vrijheid van meningsuiting behoort te zijn en dat niemand de mond gesnoerd mag worden want nu is het Gideon,morgen Fleur Agema en daarna kan dat voor iedereen opgaan.Daarbij komt ook nog dat wanneer men beweerd op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en de uitkomsten daarvan te regeren het nooit een probleem kan zijn om andere beweringen of nepnieuws te ontkrachten met wetenschappelijke onderbouwing.
  Dat doen ze niet maar wat ze wel doen is zich gedragen als een kleuter.Zeer onprofessioneel gedrag wat nog meer afbreuk doet aan het vertrouwen in de overheden.Dat is mijn mening.

 3. Alles gaat overhoop,ook jouw wereld!” Daar is nu al veel van te zien en zowat alles en iedereen wordt getroffen behalve de wel bekende elite zelf natuurlijk.
  Vaak ga ik af op wat mij vanuit van binnen ingegeven wordt.(Zeg maar gevoel/intuïtie).
  Op dit moment is er veel ophef over vrouwen die bij De Voice lastig zouden zijn gevallen door mensen met macht.Ik schrijf bewust zouden omdat de rechter/OM nog bezig is om onderzoek te doen en zolang men niet schuldig is verklaard is men nog steeds onschuldig.(Tenminste zo meen ik dat het hoort te zijn).Wie bv het boek “De dertien Satanische bloedlijnen” heeft Kan op blz 258 lezen over de betrokkenheid van de filmindustrie en op blz 264 over de muziek industrie en hoe die er bij betrokken zijn en op blz 274 gaat het dan ook nog over sekten bv.
  Op BLZ 278 gaat het over feminisme na de oorlog.Natuurlijk mag wie dan ook nooit iets tegen de wil van iemand doen zoals handtastelijk worden of meer op sexueel gebied dat spreekt voor mij voor zich.Wanneer we alles op een rijtje zetten kunnen we zien dat op TV vaak de toon wordt gezet wat ook nu weer het geval is.Iedereen spreekt zijn/haar afschuw uit over wat gebeurd zou zijn wat ook te verwachten is en waar door sommigen misschien zelfs op gerekend wordt.Politiek en TV werken vaak samen en we zien ook dat oude bekenden van TV nu in de kamer zitten wat toch ook iets betekend.Het gaat nu om een kleine groep bij de Voice en direct wordt dat vergroot op TV omdat het overal zou voorkomen.Is dat wel zo of zijn er ook nog fatsoenlijke bedrijven/mensen die zich wel gedragen en eventueel iets ondernemen wanneer ze zien dat dat iemand zich misdraagt? Door het feminisme zijn gezinnen uiteen gerukt en wat de feministen vergeten is dat een vrouw weinig respect zal kunnen opbrengen voor mannen die alles doen wat de vrouw hem opdraagt en geen eigen wil meer lijkt te hebben want dan zijn ze ineens weer watjes.Veel vrouwen zien toch graag dat een man een eigen wil heeft en moed en kracht laat zien bv door de vrouw te beschermen.Een vrouw wil zich toch veilig kunnen voelen bij haar man?
  Het zit ook in de man zijn DNA dat hij “jaagt” en dan bedoel ik gewoon bv bij het uitgaan contact zoekt met een vrouw waaruit toch veel relaties ontstaan.Ongewenst gedrag is al strafbaar en daar hoeft de wet dus niet voor aangepast te worden.Gaat men de wet weer wel aanpassen (wat tegenwoordig meer routine dan uitzondering is) dan ben ik bevreesd dat dit alleen maar zal leiden tot meer angst hebben om een vrouw te benaderen wat toch de gewoonste zaak behoord te zijn zolang men binnen de grenzen blijft? Is dit weer een “één tweetje” zeg maar bewuste samenwerking tussen politiek en media om mensen nog verder uit elkaar te drijven door de wet aan te passen? In het verleden hebben we toch ook dagen lang achter elkaar een rouwstoet op snelwegen gezien om de toon te zetten en nu gaat het weer dagen lang in bijna elke praatshow over De Voice en wat daar gebeurd zou zijn. Wanneer een vrouw aangerand is of erger is dat natuurlijk afkeurenswaardig en nooit goed maar geen reden om kortzichtig te zijn en te snel conclusies te trekken of te oordelen.

 4. https://www.gelderlander.nl/show/tim-hofman-zegt-sorry-om-oude-vrouwonvriendelijke-teksten~a90fab3c/ Tim Hofman vergeet dat het programma zelf “spuiten en slikken” ook niet echt vrouwvriendelijk was en mogelijk vrouwen als lustobject kon wegzetten.Hier ziet men dan ook hypocratie waarbij waarschijnlijk kijkcijfers en geld verdienen belangrijker was.Ook nu Tim Hofman de wantoestanden die gebeurd zouden zijn bij de Voice naar buiten heeft gebracht haalde hij (voorspelbaar) veel kijkcijfers ik meen 6 of 7 miljoen mensen hebben zijn programma bekeken wat natuurlijk kassa is.Juist op TV is niet veel fatsoenlijks meer te zien maar vooral geweld en sex wat bij sommigen de indruk kan wekken dat alles kan en mag en dat kan ervoor zorgen dat sommigen dat dan ook in de praktijk brengen.
  Wat betreft de dames kan ik begrijpen dat ze geen aangifte deden bij de daarvoor zijnde loketten binnen het bedrijf omdat dan de kans bestaat dat men “de vuile was” binnenshuis kan willen houden.Maar ook al zegt men dat ze geen aangifte wilden doen bij de politie omdat er dan toch niets zou gebeuren blijf ik het vreemd vinden dat ze nu wel aangifte gedaan hebben bij OM/politie.Was het niet veel verstandiger geweest direct na het wangedrag naar de politie te gaan omdat dan ook nog eventueel bewijsmateriaal aanwezig kon zijn?
  Nog meer hypocratie maar dan op een heel ander gebied is de aandacht voor 75 jaar bevrijding.
  Gisteren (zaterdag-22-1-2022) keek ik naar de uitzending Einsatzgruppen:The Nazi Death Squads afl 4.Deze einsatzgruppen hebben meer dan een miljoen mensen in Oost Europa vermoord en de meesten die zich daar aan schuldig hebben gemaakt zijn nooit bestraft (ik meen in totaal iets van 200 man die wel bestraft zijn).Moordenaars werden soms tot de doodstraf veroordeeld wat kort daarna werd omgezet in levenslang en weer later nog minder met als resultaat dat veel moordenaars halverwege de jaren vijftig weer hun oude baan opnamen zelfs bij overheids diensten zoals politie e.d. Om dan als overheden mensen op te roepen aan de slachtoffers te denken terwijl overheden zelf moordenaars vrij laat rond lopen of in dienst neemt vind ik dan toch wel erg hypocriet,maar daar hoor je ze natuurlijk niet over.

 5. Grijns……..een artikel naar mijn hart. Guido……thnx. Dat deel 2…..dat er een grote klimaatcrisis zou aankomen. Kristos…….die is er al……..mede door die chemtrails.
  Volgens mij moet je die narcistische mannetjes precies zo serieus nemen als ze waard zijn……en vooral die, “kijk mij nou toch eens regeren”, mentaliteit goed gaan belichten. Wat je altijd weer tegenkomt is dat ……’IK BEN VAN MENING’!……..IK……..IK…….en nog eens IK……..en dan komt er een hele tijd niets………en dat hele kleine beetje ‘wij’………(zonder hoofdletters ja)……moet ons dan overtuigen.
  WHAHAHAHAHA……..ach gussie toch.
  Laat maar liggen. Tis de moeite niet waard. Nooit vertrouwen.
  Dat er een grote verandering aan komt……..JA……..en dat wist ik veertig jaar geleden al.
  Dat het nergens mee te vergelijken is, behalve dan met de ondergang van Atlantis en Lemurië….JA……
  Jullie lastig vallen met het belang van mijn gebral is niet mijn liefhebberij……als niets is wat het lijkt, kan ik dit net zo goed achterwege laten.
  Maar…… om de schrijver Mr Anton Roothaert te citeren……. “er hangt een ‘zellenreismittel’ in de lucht”, wat dwars door alle blabla hoop geeft aan mijn hart.
  En verders zijn de Canadese truckers mijn helden…….zoals Guido er voor mij ook een is.
  Blijf staan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.