Advertentie

De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties


Welles!  Nietes! Welles! Het lijkt wel een wedstrijd.. Het gaat ‘natuurlijk’ weer over griep, DE griep, en over griepvaccinaties en de gevaren daarvan.  Morgen gaan de vaccinaties beginnen voor kinderen. NIET VERPLICHT natuurlijk, want jij beslist dus zélf over het lot van je kinderen? Welles, nietes? Laat je hen wel of niet vaccineren!? Of zijn er geen gevaren? Van de vaccinaties, of van de griep. Daar gaan we weer… Welles, nietes!

Dan is daar de discussie over kwik, jeweetwel.. Een stof die door Simone Buitendijk, in het programma NETWERK, zelfs een ‘lichaamseigen stof’ werd genoemd. Dus wat heb je dan te vrezen? Niets waarschijnlijk, want het is een lichaamseigen stof..? Toch?
OEPS FOUTJE! Die Simone toch!! Foei.. Volgens haar, was het een lichaamseigen stof, maar ze had het fout… Kwik is geen lichaamseigen stof!! Misschien bedoelde ze dan waarschijnlijk Squaline, een andere discutabele stof in de griepvaccins…?

Welles, Nietes! Daar gaan we weer. Mevrouw Simone maakte gewoon een foutje. Want daar hebben we het toch over. .? Gewoon een foutje.. Simone Buitendijk is gewoon net als jij en ik een mens. Dat kan namelijk. Ook als je professor doctor bent..!  Wist je dat? Ook als je professor doctor bent kun je als mens foutjes maken. Dus..
Prof. Dr. S. Buitendijk maakte een foutje. En dat mag en kan. Want: Kijken we naar de titels van mensen, en plaatsen we ze daarbij meteen op een voetstuk..?
Of – en misschien is dat een veel belangrijkere vraag-, kijken we naar hun titels, zodat wij onze verantwoordelijkheid in HUN schoenen kunnen schuiven..?

Je merkt het al.. Stiekem gaat het hier dus over iets heeel anders..! Niet over de professor, niet over de gevaren van de griep of van de vaccinaties. Maar het gaat over de vraag “Waar vertrouw JIJ als mens, als medemens, als ouder op?”. Geef jij  het vertrouwen uit handen, door blindelings autoriteiten te volgen, of neem je je eigen lot in handen en beslis je vanuit je eigen kompas..? Vanuit het midden; je eigen kracht!

Want het is toch zo, dat jij ELKE keer dat je informatie tot je neemt als mens, in staat bent, opnieuw jouw aannames en veronderstellingen te toetsen? Elke keer weer kritisch zijn en te wegen. Dus: de ene site is de andere niet, en de ene professor is ook de andere niet. En wat dát betekent wist je al lang..! Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, en is de ene mens gewoon de andere niet!

We gaan je in het hoofdartikel hieronder weer informeren; dat is onze roeping en dat doen we met liefde. Zo simpel is het. Zeker met de a.s. vaccinaties van kinderen, voelen we deze roeping als nooit tevoren. Het hoofdartikel van deze week gaat over kwik, een van de meest giftige metalen die er zijn op de wereld. En dat is een FEIT. Gaat dat samen met kwetsbare kinderen.. De Gezondheidsraad zegt van wel. Maar velen zeggen van niet. Daar gaan we weer..
Elders hier op de site kun je lezen over Robert Kennedy jr., als mens..! Hij kwam erachter dat kwik puur gif is én dat het als conserveermiddel in vaccinaties zit; onder de naam ‘Thimerosal’. En wat vinden onze autoriteiten hier nou eigenlijk van..?

Hans_Hoogervorst
Hans Hoogervorst nam als minister, in het geval van kwik, geen hand voor de mond. Hij werd bekend van zijn walggebaar, in een andere kwestie. Wat blijkt: Hans is ook gewoon een mens!

Vragen van het Parlement aan de minister.  Het woord is aan de (toenmalige) minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 december 2005 aan de Tweede Kamer:

“In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins. Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

H. Hoogervorst”

Kijk, daar ben je dan minister-mens voor.. Toegeven dat je lichaam, alle lichamen van de burgers in Nederland, belast wordt met kwik, indirect, maar het zo te presenteren alsof het een geschenk is van de minster Zelf. De schat! En van minister Ab Klink mag het er weer in.. Hoe het nou wel zit..? Waarom bepaal je dat zélf niet..?
Ik zou je willen aanraden het onderstaande artikel van John Consemulder te lezen. We raden je aan dat heel kritisch te doen, zoals we je dat altijd aanraden. EN vervolgens… ZELF te beslissen wat waar is en niet waar…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties’

John Consemulder, neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker en auteur.

18-11-2009

John Consemulder
John Consemulder

Minister Klink van Volksgezondheid, Roel Coutinho van het RIVM, virologen zoals Ab Osterhaus van de Gezondheidsraad en nu ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Allemaal namen die garant lijken te staan voor eenzijdige informatie over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties en belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie.

Deze personen en de instanties die zij vertegenwoordigen willen u laten geloven dat er geen schadelijke en/of giftige ingrediënten in de vaccinatie tegen de Mexicaanse H1N1 varkensgriep zouden zitten (zoals het zeer giftige thimerosal, wat volgens safety manager Ad van Rooij van Philips zelfs verboden is, zie mijn overige artikelen en video’s (o.a. te vinden zijn op wanttoknow.nl , despuitblijfteruit.nl, verontrustemoeders.nl en argusoog.org)

Maar zie ook dit artikel op DeepJournal en dit artikel op Zaplog  en  voor wat achtergronden over de studies die deze bovengenoemde ‘experts’ niet noemen!

Hier volgt een korte bundeling feiten over de schadelijke effecten van kwik en thimerosal in vaccinaties   (zoals de griepprik en de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep) op basis van vele regulier wetenschappelijke studies, door mij verzameld en vertaald uit het boek ‘Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life’, revised edition, Health Press, Alburquerque, New Mexico, USA, 2006 van neurochirurg Russell L. Blaylock, M.D., voormalig Clinical Assistant Professor aan de University of Mississippi Medical Center. Blaylock schreef eerder al het belangrijke boek ‘Excitotoxins: The Taste That Kills’

thimerosal_cartoon_2In mijn laatste artikel ‘De leugen regeert’ heb ik de vaccinatiepropaganda en ook de ernstig verlammende auto-immuunziekte veroorzakende effecten van ingespoten squaleen al uitvoerig besproken. Maar als u deze regulier wetenschappelijke feiten over het levensgevaarlijke en uiterst giftige kwik in vaccins combineert met de feiten die in dat artikel vermeld staan, zal het u duidelijk worden hoeveel wetenschappelijk bewijs over de schadelijke effecten (en ineffectiviteit) van vaccinaties u onthouden worden!

Over de giftigheid van Thimerosal hoeven we geen strijd te voeren.
Over de giftigheid van Thimerosal hoeven we geen strijd te voeren.

U beslist zelf om wel of geen vaccinatie te nemen, de keuze is vrijwillig en persoonlijk, maar kiest u wel uit de volledige informatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken! Luistert u ook even naar de radiospecial met belangrijke informatie die ik als host voor Argusoog radio onlangs maakte, hier na te luisteren of te downloaden (doorsturen van dit artikel en deze uitzending mag!): HIER Gezien de actualiteit van dit onderwerp volgen de noten nog, maar de referenties naar de studies zijn uiteraard terug te vinden in het belangrijke boek van Blaylock.

Ernstige kwikvergiftiging

Kwikvergiftiging: aantoonbare neurologische schade zoals geheugenverlies, geïrriteerdheid, problemen met concentratie, en schokkende bewegingen (tremors), neurologische ziekten, de dood.

Een geval is bekend van een persoon die amalgaam wilde smelten in een pan (de persoon dacht dat er alleen zilver in zat) De hele familie stierf en de autopsie liet ernstige beschadiging zien van grote delen van de hersenen. Een ander geval leidde tot vier doden en de kwikdampen waren zo ernstig dat het gehele huis afgebroken diende te worden. Dit zijn ernstige gevallen van kwikvergiftiging, maar denk even terug aan de ‘lage toxiciteit’ niveaus van lood, na 20 jaar ook al gebleken ernstig giftig te zijn!

Waar zit het in?

Vaccinaties, medicamenten, gebroken thermometers, verdovingsmiddelen, industrieel afval, besmette vis, en amalgaam in vullingen, met niveaus die aantoonbaar het immuunsysteem, cardiovasculair systeem en het centrale zenuwstelsel (en dus het hele lichaam) kunnen beïnvloeden! Er is op dit moment een enorme hoeveelheid studies die aantonen dat een chronische blootstelling aan lage niveaus van kwik zeer schadelijk is! Er is bewijs voor een relatie met Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten (MS, Parkinson, etc.)

mercury_vaccineVooral het organische methylkwik en ethylkwik is gevaarlijk, in vullingen is de kwikdamp die vrijkomt onzichtbaar maar ook gevaarlijk, ook voor de tandarts en de mensen in de wachtruimte zoals uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken.

Verontreinigde vis eten betekent methylkwik tot je nemen. Maar we krijgen zeven keer zo veel kwik binnen via amalgaamvullingen dan wanneer we vis eten! Kwik en kwikzouten worden in de zee omgezet door micro-organismen. En een soortgelijk proces gebeurt in onze mond wanneer bacteriën in contact komen het kwik in onze amalgaam vullingen!

Deze nieuwe vorm van kwik is juist goed opneembaar in onze ingewanden. Het probleem is dat we niet weten wat het effect is van de opname van zelfs kleine concentraties methylkwik! En juist kleine doseringen kunnen makkelijk worden gemisdiagnosticeerd. Verder weten we nog steeds weinig over de dynamische route van kwik in een levend systeem!

Amalgaam (kwik) in vullingen: zeer gevaarlijk!

Kwik lekt aantoonbaar uit vullingen (en boren maakt de situatie nog erger, maar verwijderen ook voor minimaal een maand na verwijdering) (zie Dr Alfred Stock, Dr Gay en Dr Carl Svare en Zander!) Een deel wordt uitgescheiden, maar we weten dat 80 % wordt opgenomen in het lichaam en zich verzamelt in het centrale zenuwstelsel (studies tonen aan dat kwikniveaus in het brein tot drie maal hoger liggen bij mensen met amalgaamvullingen)!

Grote plakken amalgaan, een metaalsamensmelting van metalen in vooral het hoofdbestanddeel kwik
Grote plakken amalgaan: diverse metalen als poeder opgelost met het hoofdbestanddeel kwik! Rond de 50% van amalgaan bestaat uit kwik.

Onderzoek toont aan dat het kwik terechtkomt in kauwgom, maar ook in het kaakbot. Verder toont een andere studie aan dat de hoeveelheid kwik die vrij komt uit de vullingen, rechtstreeks in verband staat met het aantal vullingen met amalgaam die een persoon heeft laten plaatsen in het gebit. En kwikdampen lekken dus wel degelijk uit vullingen, ook al is het ‘gebonden’ met andere metalen.

De WHO geeft toe dat er geen dosering is van kwik waarbij het als veilig kan worden beschouwd! En vergelijkingen met dierenstudies zijn ook niet altijd betrouwbaar, katten hebben bijvoorbeeld een tienvoudig effectievere weerstand tegen de opname van methylkwik (hetzelfde geldt voor amfetamine)

Waarom is kwik schadelijk?

Net als cadmium en lood, verhoogt kwik dramatisch de vrije radicalen productie binnen de cel en is het verantwoordelijk voor lipide peroxidatie in de celmembraan (het omzetten van onverzadigde vetzuren tot trans-vetzuren) Er is een vaste ‘verdeling’: 48 procent van het kwik gaat naar de mitochondriën, 38 procent naar de kern, 8 procent verzamelt zich in het cytoplasma en 7 procent gaat naar de microsomen.

In de celkern bindt kwik zich aan alle nucleaire basen van het DNA en wordt daardoor mutageen, het wordt in staat cel te veranderen! Kwik kan ook de celmembranen afscherming van de mitochondriën beschadigen, hetgeen tot celdood kan leiden. De mitochondriën leveren de energie aan de cel, en verlies aan energie lijdt tot een hogere gevoeligheid voor toxiciteit, wat weer leidt tot meer vrije radicalen, wat weer in verband staat met een verhoogde vatbaarheid voor het verkrijgen van allerlei ziekten!

Op deze video, die gemaakt is n.a.v. een onderzoek uitgevoerd door de University of Calgary, kun je goed zien hoe verwoestend kwik is op de hersenneuronen.

Als kwik binnen de cel lipide peroxidatie tot stand heeft gebracht, worden er bijkomende vernietigende chemicaliën geproduceerd, die de schade nog verergeren. Daarnaast is door diverse studies aangetoond dat zelfs lage doseringen kwik het beschermende antioxidatieve systeem kan verslechteren. Kwik remt de functie van verschillende antioxidatieve enzymen (zoals bij superoxide dismutase, een essentieel enzym dat zuurstofradicalen in organismen ‘opruimt’)

Kwik remt ook twee andere enzymen (glutathione reductase en glutathione synthetase), die verantwoordelijk zijn voor bescherming tegen de vorming van vrije radicalen. Vrije radicalen kunnen elektronen lostrekken uit andere moleculen en zorgen voor oxidatie van cellen en weefsels in het lichaam (zie het maar als het ‘roesten’ van cellen)

Antioxidanten, vrije radicalen en kwik

Antioxidanten zijn bepaalde vitaminen die de schadelijke effecten van vrije radicalen kunnen neutraliseren. Vele ziekten worden in verband gebracht met verminderde antioxidanten bescherming! (suikerziekte, hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekten, hartaanvallen en neurodegeneratieve ziekten.) Het centraal zenuwstelsel (en daardoor het hele lichaam) wordt op deze manier weerloos tegen de vrije radicalen die kwik (en de door kwik in gang gezette andere processen!)

Ook is het aangetoond dat de mate van gevoeligheid voor de giftigheid van kwik afhangt van de mate van aanwezige antioxidatieve bescherming in de cellen van de persoon voor de kwik blootstelling! Sommige voedingsstoffen, zoals vitamine C en E, magnesium, zink, alfa-lipoic zuur en het spoorelement selenium (seleen) zijn met name belangrijk: sommige van deze voedingsstoffen kunnen kwik zelfs uit weefsel verwijderen!

Nog meer kwikschade in DNA en brein

Kwik kan ook schade aan cellen berokkenen doordat het zich de proteïne synthese kan verstoren (het produceren van de bouwblokken van cellen wordt dus ontregeld, vooral ook door het kwik wat zich bindt aan het DNA en RNA) Verder bindt kwik zich ook sterk aan speciale chemische bindingen die ‘sulfhydrielgroepen’ worden genoemd, die overal in het lichaam voorkomen. Vele honderden enzymen in het lichaam zijn weer afhankelijk van deze chemische bindingen! Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor onder andere: energie productie, DNA herstel, cellulaire signalering, membraan structuur, proteïne opname en antioxidatieve bescherming!

En dan zijn er nog de risico’s voor onze hersenen. Kwik vergiftiging gaat gepaard met energie productie verlies. In het brein gaat dit verlies gepaard met een toename van glutamaat afgifte, wat weer de vrije radicalen productie verhoogt. Zo wordt de negatieve cyclus van toxiciteit en de giftige uitwerkingen van kwik dus voortgezet. Kwik is dus ook giftig vanwege de secundaire biochemische acties die het op gang zet en de toxiciteit die daardoor ontstaat in het lichaam.

Vloeibaar kwik gedraagt zich alsof het zich samenbalt voor een aanval...
Vloeibaar kwik gedraagt zich alsof het zich samenbalt voor een aanval…

Het is juist de organische vorm van kwik, methylkwik en ethylkwik, dat eenvoudig (maar traag) de hersenen kan bereiken. We weten dat bepaalde vormen van kwik, zoals methylkwik en fenylkwik, goed opgenomen worden door lipiden (vetten en vetachtige stoffen), wat de hersenen extra gevoelig maakt voor het opstapelen van kwik! Deze vormen van kwik vinden we in …vaccinaties in de vorm van het conserveermiddel thimerosal!

Eenmaal in het brein aangekomen, bindt het zich graag aan proteïne structuren (vooral de celmembraan) waar het de functies van het celmembraan kan verstoren! Kwik wijzigt de ‘vloeibare’ structuur van de celmembraan, waardoor deze stijver wordt en veroorzaakt dat de cel sneller veroudert!

Hersencellen zijn ook afhankelijk van microscopisch kleine buisjes, microtubulen genoemd, welke vanuit de stof tubuline geproduceerd worden door de cel. Kwik gaat een interactie aan met tubuline, waardoor het zich ‘ontrafelt’. Defecten in de constructie van tubuline blijken een grote rol te spelen in Alzheimer.

De hersenen blijken meer kwik op te slaan (vooral in het cerebellum, belangrijk voor coördinatie, controle hogere hersenfuncties, initiatie en planning motorische bewegingen, opslaan nieuwe informatie, het plannen van nieuwe bewegingen en het cerebellum is mogelijk ook betrokken bij geheugen en leren) en vast te houden dan de nieren. De hersenen verzamelen kwik in hoeveelheden die tien keer zo hoog kunnen zijn dan bij plasma het geval is. Dus zelfs lage hoeveelheden kwik zijn gevaarlijk voor het brein.

Kwik kan ook de neurotransmitters in het brein beïnvloeden. Kwik kan aantoonbaar de heropname van dopamine, serotonine en norepinefrine verstoren. In sommige gevallen leidt het niet snel verwijderen van de vrijgegeven neurotransmitter tot het giftig worden van deze neurotransmitter zelf en zelfs tot celdood (zoals we zagen bij glutamaat)! We dienen ons goed te beseffen dat het centraal zenuwstelsel direct en indirect het gehele lichaam beïnvloedt en in contact staat met alle organen! Het centraal zenuwstelsel heeft bi-directionele verbindingen met het immuunsysteem, het endocriene systeem en het maag-darmstelsel.

Kwik voor zwangere vrouwen en jonge kinderen?

Kwik is in staat om in het brein het immuunsysteem te activeren via de microgliacellen. Ook is het in staat om de heropname van glutamaat te vergiftigen en te verstoren!

pregnant zwangerEen studie toonde aan dat de nakomelingen van ratten die tijdens zwangerschap blootgesteld werden aan kwik, vaker leden aan toevallen. Zwangere vrouwen en hun baby’s dienen ten alle tijden beschermd te worden tegen kwik (vele studies bevestigen dit)! Kinderen zijn gevoeliger voor de schade van kwik, omdat het brein zich na geboorte blijft doorontwikkelen (bij een leeftijd van 4 jaar is het brein van een kind nog maar 80 % ontwikkeld!)

En er zit een lange vertraging tussen toxiciteit en gemanifesteerde symptomen (problemen met hogere hersenfuncties zien we bijvoorbeeld pas als het kind volwassen is en voortplantingsproblemen pas bij pubertijd)!

Kwik wordt aantoonbaar ook via de moedermelk doorgegeven, met name in het geval van amalgaam in de vullingen in het gebit van de moeder. Kwik is ook in staat om spierslapheid en oververmoeidheid te bewerkstelligen. Kwik beschadigt ook het immuunsysteem. Net als bij het inspuiten van squaleen kan kwik auto-immuniteit veroorzaken! Kwik kan ook schade aan chromosomen toebrengen en genetische veranderingen zijn sterk gerelateerd aan het ontstaan van kanker!

Kwik is in staat om bijna elk enzym en informatiedragend molecuul in het lichaam te beschadigen, inclusief het DNA in al onze cellen.

‘Risicogroepen’ nieuwe griep lopen juist gevaar door vaccinatie!

Juist ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra gevoelig voor al deze gevolgen van kwik!

Bij jonge kinderen en baby’s is kwik (en het teveel aan glutamaat omdat kwik de heropname van glutamaat tegenhoudt) verantwoordelijk voor schade aan het maken van de vele verbindingen op het juiste moment tussen de neuronen van het zich ontwikkelende brein. Dit kan leiden tot mildere vormen van schade zoals leer- en gedragsproblemen, maar het kan ook leiden tot autisme en cerebrale problemen.

Het aminozuur glutamaat is als neurotransmitter (een ‘boodschapper’ voor hersencellen, neuronen) ook verantwoordelijk voor de excitatie (stimulerende prikkeling) van bepaalde zenuwcellen die zorgen voor de communicatie tussen neuronen. Een teveel aan glutamaat (door kwik ontstaan) kan dus zorgen voor een overmaat aan communicatie en een ‘hondsdol’ worden van het brein. Tot overmaat van ramp, kan een teveel aan glutamaat ook het hormonale systeem ernstig verstoren, waardoor problemen kunnen ontstaan bij de voortplanting en vruchtbaarheid en ook hypothyroidisme (verminderde schildklierwerking) kan ontstaan.

Kwik verstoort de ontwikkeling van uw kind!

Kwik is ook verantwoordelijk voor de verstoring van de kalium verdeling binnen de cel, wat van essentieel belang is voor het ontwikkelingsproces en het functioneren van de zenuwcellen. De zenuwcellen raken zo ‘in de war’ en verliezen het vermogen van natuurlijke sturing en ontwikkeling van het brein. Het is aangetoond dat zelfs een minieme hoeveelheid kwik in staat is om dit proces te verstoren!

De natuurlijke ontwikkeling en organisatie van de hersenen wordt door kwik verstoord, omdat het in staat is de chemicaliën te vergiftigen die nodig zijn om de zenuwcellen aan te sturen om zich richting hun bestemde locatie voort te bewegen. De ontwikkeling van de hersenen wordt door kwik verstoord, vooral bij het ongeboren kind en bij baby’s dus!

Het ‘probleem’ thimerosal

Het probleem is niet dat de autoriteiten niet weten dat kwik zeer giftig is (ook in lage hoeveelheden), maar dat thimerosal in de vaccins een zeer effectief antibacterieel middel is. Men heeft zich al die jaren meer zorgen gemaakt over eventuele rechtszaken in verband met bacteriële besmetting van vaccins, dan het vele aantoonbare bewijs van ernstige gevaren voor de volksgezondheid!

Dit zijn de essentiële vragen!
Dit zijn de essentiële vragen!

In 1999 verschenen er studies die zelfs aantoonden, dat de hoeveelheid kwik in vaccins wel tot 62,5 ug bedroeg, zo’n 100 maal de maximaal toelaatbare hoeveelheid volgens de ‘Federal Environmental Protection Guidelines’ voor kinderen (en het kan nog erger: als het buisje met kwikinhoud niet elke keer opnieuw weer wordt geschud, stapelt het kwik zich op en krijgt het laatste kind een dosering die tot ernstige hersenschade kan leiden)!

Samengevat: we hebben gezien dat kwik (zelfs in kleine hoeveelheden) in staat is om meerdere functies van neuronen te beïnvloeden: membraan transport, kalium regulering, energie productie, controle van neurotransmitters, vrije radicalen productie, toxiciteit, functies van enzymen, DNA stabiliteit en herstel en antioxidatieve bescherming!

Kwik, kwek en kwakzalverij!

De enige vorm van kwik die mogelijk veilig is, is misschien te vinden bij uw plaatselijke KwikFit, maar nergens in het milieu of in uw voeding en al zeker niet in uw lichaam! Genoeg feiten om een toekomstige website www.kwikzalverij.nl mee te verantwoorden? Deze wat ironische getitelde website bestaat nog niet, maar ik hoop dat ook dit artikel duidelijk maakt dat een (griep)vaccinatie in feite een primitief, bot, onwetenschappelijk, ineffectief en vooral potentieel levensgevaarlijk experiment inhoudt.

Een serieus spel met uw immuunsysteem en uw lichaam als inzet. U speelt automatisch mee, of u dit zich nu realiseert of niet en de winst is aantoonbaar minimaal. Vaccinaties zijn vrijwillig en de helft van het verplegend personeel en zorgpersoneel ging u al voor door te weigeren op basis van de feiten die nu boven tafel komen. Laat u eerst goed informeren, voor u zich laat injecteren (juist als u tot de ‘risicogroepen’ behoort)!

En de volgende keer dat iemand u vertelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten door vaccinaties, geef ze dan ook eens de volgende links:

De op ThinkTwice HIER (ook de griepprik staat daar vermeld in relatie tot auto-immuunziekten!)

DEZE, DEZE op ekudos.nl

Think twice indeed…

Met hoopvolle groeten,

Drs. John Consemulder / healingsoundmovement.com HIER

210 gedachten over “De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties

 1. @john dat begrijp ik wel alleen het komt mij zo voor dat alle juridische muggensifterij uit de kast wordt gehaald om maar te doen voorkomen alsof het gewoon legaal is om gif in te spuiten .En daar wordt ik toch een beetje boos van .Als ik zoiets zou proberen bij een rechtspraak zou de rechter mij hartelijk toelachen en verder voor gek verklaren .Ook zal hij waarschijnlijk het zelfde redeneren als ik hierboven .

 2. Tja, Marcel de uitspraak van de rechter vind ik dan ook niet zo relevant, eerder de realiteit van de schadelijke effecten van vaccinaties (en die komen nu weer mooi aan bod, nietwaar?).

  Ik bedoel; als zelfs een lichaamseigen stof (nee geen ethylkwik Prof. Dr laagleraar Buitendijk) als squaleen uiteindelijk aantoonbaar leidt tot verlammingen, auto-immuunziekten en reumatische aandoeningen via vaccineren…

  , dan kun je terecht zeggen (Guillain -Barre syn)droom lekker…

 3. de vaccinaties schieten al mooi op
  verstandig Nederland laat zich vaccineren en hun kinderen ook
  de opkomst is groot wat de alternatieve bangmakers ook mogen zeggen, rivm goed gedaan !!

 4. Wat scheef is hoef je wat mij betreft niet recht te spreken. De uitspraak is alleen maar relevant als het al het regulier wetenschappelijk bewijs dat vaccinaties aantoonbaar ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, ondersteunt. Het feit dat de minister aangeklaagd dient te worden en nog steeds blijft liegen (er zijn wel degelijk bergen bewijs dat de vaccinaties niet deugen)en dat de rechtszaak niet eens in het nieuws komt…zegt voldoende. De individuele mens kiest en beslist, en beslist steeds meer voor de juiste keuze, met of zonder recht-spraak.

  Bewijs van schade is niet altijd juridisch bewijs, maar wel gebaseerd op feiten en de realiteit. Soms stroken deze met juridisch bewijs, zoals waarschijnlijk in het kort geding wat nu zal volgen. Das mooi, maar dat doet niet af aan al het wetenschappelijk bewijs van de ineffectiviteit en schadelijkheid van alle vaccinaties.

  Het feit dat jij nog nooit bent ingegaan op tegenbewijs (gebaseerd op onafhankelijk en double blind placebo-controlled onderzoek) en al het bewijs dat steeds geleverd wordt niet kunt weerspreken spreekt boekdelen. Of dit nu juridische boekdelen zijn boeit mij niet, wel dat het maatschappelijke en menselijke boekdelen zijn. En bewezen. Er bestaat dan ook geen onafhankelijk tegenbewijs voor de pseudo-wetenschap die vaccinatie heet.

  Jij gaat continue ‘nat’ (je sik is nog geen moment droog geweest)en bent een karikatuur aan het worden van jezelf. Geeft niet, zegt niets over de rechtstaat, wel over jouzelf.

  Wil je nog iets kwijt over al die (diverse regulier wetenschappelijke)studies die aantonen dat squaleen en thimerosal in de griepvaccinatie alleen al (laat staan de combinatie met polysorbaat 80 en de rest van het gif in vaccins)neurotoxisch en immuunsysteem vernietigend zijn? Nee? Dan ga ik weer wat anders doen terwijl jij met smart wacht. En blijf ademen he?

 5. john
  ik begin er een beetje moe van te worden, maakt niet uit het is laat, de gezondheidsraad zegt dat het goed is en dat zijn stuk voor stuk hoger geschoolde wetenschappers dan jij.

  ik krijg van jou een beetje het meester ik weet het beter gevoel. je weet wel in elke klas zit wel zo’n kind dat het constant beter weet, maar wat constant door zijn eigen tunnelvisie steeds weer op zijn muiltje gaat. john feiten zijn feiten,

  feit
  1 het risico van vaccinaties is kleiner dan de ziekte waar voor het bedoelt is.
  2 de stoffen in vaccinatie zijn afzonderlijk in grotere hoeveelheden schadelijk, maar in de hoeveelheden dat ze in vaccins voorkomen in dat dus niet het geval. of in die mate dat het verwaarloosbaar is. vaccins zijn dus veilig
  6 liter in korte tijd drinken is ook dodelijk moeten we daarom water mijden ? dacht het niet alleen niet te veel. en ook niet te weinig.
  overal waar te voorstaat is niet goed, behalve tevreden dat weetje toch john ?.
  3 de vaccinaties werken en dat is ronduit op alle mogelijke manieren bewezen.

  john je gebruikt voor je naam steevast de titel drs, terwijl je zo afgeeft op de reguliere wetenschap loop je wel goede sier te maken met je reguliere titel.
  andere reguliere wetenschappers noem je bv schetenwappers klinkt grappig maar het geeft het kinderlijke stadium waar in je hersentjes werken weer aan. heb je al last van je cere bellum john.

  je loopt wel achter mensen als dr emoto aan terwijl zijn stellingen al op alle mogelijke manieren onderuit zijn gehaald enz enz enz

  heel bijzonder john heel bijzonder
  als je denkt dat je je gelijk krijgt via een rechter dan is de rechtspraak alles voor jou , als je door begint te krijgen dat de rechter het hele biocide verhaal in twijfel trekt geef je terloops in een stukje aan dat het je eigenlijk niet uitmaakt wat de rechter zegt.
  ook zo’n bijzondere move van je

  ik vraag me af wie de scheten wapper is john ik denk dat jij het bent je gebruikt reguliere termen om belangrijk over te komen je gebruikt newage stellingen om de alternatieve club aan je te binden maar je bent van beiden niks. neuro wetenschapper zij je in een stukje Pffff

  dat wil niet zeggen dat je geen aardige innemende jongeman kunt wezen dat zal zeker, en misschien kun je zelfs een goede aanvulling wezen op reguliere zorg als luisterend oor bijvoorbeeld, maar verder sla je de plank volledig mis.
  maar goed dat je geen reguliere medicatie voor mag schrijven. daar moet je toch echt meer voor studeren.

  @ guido
  mocht je een woede uitbarsting krijgen van mijn reactie, bedenk dan dat dit mijn waarheid is zo als men hier zo mooi kan zeggen, niks meer niks minder. laat dat nu net de waarheid van de meeste Nederlanders zijn, en ook dat maakt niks uit. mocht de accentie stiekem toch in 2012 plaatsvinden dan hebben jullie toch een hoop extra ruimte toch !
  je hoeft geen enkele vaccinatie te nemen niks is verplicht allemaal vrije keuze niks meer niks minder.

 6. Op de website Theflucase staat een verkeerd geïnterpreteerd artikel: “200 doden in Canada na vaccinatie met Pandemrix”. Dit is pertinent NIET waar! Na checken kwam ik erachter dat deze doden inderdaad te betreuren vallen, maar het slachtoffer waren van de griep “an sich” en zeker niet van het vaccin. Hier gaat het om het totale dodencijfer sinds de pandemie van start is gegaan.

  http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/11/24/inquietude-au-canada-apres-une-serie-de-reactions-allergiques-au-vaccin-contre-la-grippe-a_1271458_3244.html

 7. @Gait: Al jouw bewijzen worden alleen gefundeerd door vertrouwen in de wetenschappers en instanties, en dat is nou juist waar het probleem zit. De Nederlanders vertrouwen de overheid niet meer.

  Zo haal je ook aan dat de overgrote meerderheid zich wel in heeft laten enten en dat zou een bewijs opzich zijn.

  Nu staat er echter een vaccinatie handleiding op de website van het RIVM zelf waarin staat:

  “Communicatie tijdens uitvoering

  – Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn;
  landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven
  en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst.”

  http://www.rivm.nl/cib/binaries/Landelijk%20Draaiboek%20vaccinatie%20H1N1%20bijlagenboek%2015%20sep%2009_tcm92-63355.pdf

  (Pagina 102)

  M.a.w. hoe betrouwbaar zijn die gegevens die nu op het nieuws getoond worden? En is in dat licht ook niet te verwachten dat andere stellingen ook wel eens niet waar zouden kunnen zijn, ook in het licht van de argumenten die John maar ook vele anderen hier aandragen?

  Als je dat blindelingse vertrouwen in de overheid, de instanties, de bedrijven etc. nou eens even laat voor wat het is en het eens echt kritisch gaat bekijken, evenals de geluiden en bewijzen van de alternatieve media trouwens, dan pas kun je een onafhankelijke beoordeling maken.

  Al jouw tegenargumenten komen namelijk voort uit dat blindelingse vertrouwen in de instanties en DAT begint mijns inziens juist te wankelen.

 8. Klopt je hebt mensen met oogkleppen op die elkaar blindelings volgen wil, alleen gait, kijkt verder dan zijn neus en kwakt zo heerlijk vrolijk zijn contributie toe aan deze site.
  Vermaak me kosteloos wat ik hier met regelmaat lees, iedereen in zijn waarde laten en repecteren, ieder zijn verhaal is eigenlijk maar de halve waarheid van alles.
  Misschien is onze Gait wel slimmer dan wij allen zullen begrijpen, hij is toch nog wel degene die heel messchien het laatste lacht.

  @ Gait

  Wil graag een handtekening van je, misschien is ie morgen miljoenen Euro’s waard…

 9. Nee Gait, de vermoeidheid kan aantoonbaar door thimerosal komen in het vaccin dat je hebt genomen. En de Gezondheidsraad ‘experts’ kunnen hun kwik niet van hun kwek onderscheiden en zijn dus ware kwakzalvers. Geeft niet, je hebt inderdaad recht op je ongefundeerde mening.

  Een neuropsycholoog afgestudeerd aan een universiteit is inderdaad een neuro-wetenschapper. Geeft niets Gait, feiten zijn feiten inderdaad. Net zoals alle wetenschappelijke feiten over de ineffectiviteit en schadelijkheid van vaccins. Feiten.

  Ik geef niet af tegen de reguliere wetenschap, maar wel tegen de bio-medische leugen en de pseudo-wetenschap die vaccinaties heet en alle belangenverstrengeling en afhankelijkheid die onze gezondheid bedreigt. Iets stellen is geen bewijs Gait, en wikipedia copy/pasten al helemaal niet. Studies en bewijs daarentegen reageer je nooit op, begrijp ik ook wel want kun je niet. Voor advies moet je naar je huisarts, toch?

  En weet je wat kinderachtig is Gait? Een rechterlijke macht die aantoont het ‘bedrijfsgeheim’ en de geheime contracten te willen beschermen en een media die hier niet eens over schrijft. Volksgezondheid was het toch? Als preventieve ‘bescherming’ zelf beschermd moet worden door de vaccin producenten te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, waar blijft dan die ‘veilig en effectief’ mantra van jou en andere instanties? Kinderachtig hoor, niet de bergen bewijs überhaupt durven bespreken voor de klas!. Jij niet, Klink niet, de rest niet. Waarvoor de angst, de vaccins zijn toch veilig en effectief? En vrijwillig? En de “verhalen op het internet berusten toch niet op feiten”?

  En wie of wat was jij ook alweer Gait? Sommige personen hier durven namelijk hun echte naam en functie niet prijs te geven maar oordelen wel over anderen die dit wel doen, of hebben een titel en vergeten dat ze daarmee niet mogen schaden, of zijn zo besmet met andere belangen dan gezondheid dat ze zelfs het bloed van homoseksuelen onrechtmatig gebruiken voor ander onderzoek, of liegen over hun ‘certificaten’ en andere belangen…Tja, tis nie anders enz enz

  Gerechtigheid is wat anders dan rechtspraak wanneer deze een leugen verdedigt. En het gaat mij om gerechtigheid. Wanneer deze oprecht de waarheid verkondigt, dan is er sprake van recht-spraak inderdaad. Het wetenschappelijk bewijs van de ineffectiviteit en schadelijke effecten na en door vaccinatie wordt niet eens besproken, blijf jij maar lekker ‘spieken’, maar de waarheid komt van alle kanten aan het licht en (in jouw woorden) de geiten komen op tafel. Heel bijzonder Gait, heel bijzonder enz enz. Tis niet anders,

  En nu voor straf 100 keer dit opschrijven Gaitert: ‘Vaccinaties zijn bewezen niet veilig en effectief’

 10. @ Gait:

  ps: Ik ga een paar weken heel wat anders doen dan het onderwerp vaccinaties bespreken, maar ik zag dat er een nieuw stuk is over het strafbare feit thimerosal op deze site. Ik meen een stukje uit Wikipedia te hebben zien staan, dus echt wat voor jou dus. Truste!

 11. Vermoeiheid kan ook door je ruggewervel komen als die niet geheel in het lood staat john, tevens alleen maar speculeren over 1 monotoom onderwerp doet ook al gapen, te laat naar je bed toe gaan is dezelfde remedie, thimerosal is net al zo erg als almagaan met goud in de mond.

 12. Inderdaad Paul: wellicht het meest onderschatte probleem in je mond. Stroom..!! 2 verschillende metalen veroorzaken een spanningsverschil, dus komt er een ‘stroompje’ op gang. Ik ben geen natuurkundige, maar zo’n stroompje kan de oorzaak zijn van veel ellende. Zeker als je in aanmerking neemt, dat ons zenuwstelsel ook gewoon met ‘stroompjes’ werkt.. Dus een metalen retentiestiftje, om bijv. een brug o.i.d. vast te zetten, kun je vergelijken met een kleine antenne..

 13. @ Guido: alle biochemische acties zijn in feite bio-energetisch en bio-elektromagnetisch!

  Dit houdt onder andere in dat alle medicijnen in principe (wie wil dit nou niet?)vervangen kunnen worden door bijna gratis, niet vervuilende en effectievere energetische medicijnen. ‘Dezelfde’ drugs, maar nu op basis van de ‘stroompjes’, frequentiesignaturen, oftwel de blauwdruk van de werkzame stof zonder de fysieke stof nog nodig te hebben (zie http://www.wanttoknow.nl/?s=john+consemulder voor het artikel ‘De toekomst van geneeskunst’ hierover in 2 delen.

  Maar dit houdt dus ook in dat alles wat elektrische stroompjes geleidt (wat weer een elektromagnetisch veld opwekt) de ‘biochemie’ van allerlei fysiologische functies (ongewenst) kan beïnvloeden! Bij kwik en thimerosal heeft dat dus duidelijk aantoonbare schadelijke gevolgen.

  In het geval van amalgaam in het gebit kan kwik via de reukzenuw in de neus en de trigeminale zenuw in de mond het brein eenvoudig bereiken.

 14. nog niets van postbus 51 gehoord ,waren dan ook wel heeeeel moeilijke vragen die ik heb gesteld .Of moet ik nou bang worden voor de nederlandse man in black the man in orange?Nouja we zien wel ik hou jullie op de hoogte.

 15. @Gait Osterhaus
  Wordt een beetje moe van je, zoals je zegt ieder zijn waarheid. Jij de jouwe ik de mijne. Ik luister naar mijn innerlijk weten, mijn “stemmetje”. Jij houdt je vast aan al je reguliere wetenschappen, doe waar je je gelukkig mee voelt.Maar hou nu eens op met je ziekelijke drang iedereen aan de vaccinatie te krijgen, het lijkt wel of je een buitenechtelijk kind bent van Osterhaus of Coutinho incl. de aandelen.

 16. Gait reageert enkel op peroonsaanspraak of vaccinatie gesteggel van “wat ik zeg is waar want, hij daar zegt t ook dat t zo is, dus wat ik zeg is dan ook waar, bovendien werk ik zelf in de gezondheidzorg waar van bekend is dat wij nooit fouten maken en enkel doen wat goed is omdat mijn werkgever dat namelijk zegt en de overheid ons een beetje stuurt en die hebben zeker alleen het beste met de mens voor dus hou je waffel ook al heb je 1001 meer feiten dan ik ooit kan aanvoeren om jouw ervaringen en feiten te ontkrachten” en oja als je dan toch gelijk hebt zoals met eigenlijk alles binnen het kader van deze discussie, zeg ik gewoon dat ik graag tegengeluyid geef om zo tot mijn inzichten te komen….GAIT u are a fugazi, je dient twee heren en dat is niet mogelijk…Je kijkt door je rechter oog als links je niet bevalt en andersom, zien doe je door beide ogen! spreek dan ook enkel als je waarlijk heb gezien, niet als je hoofdrolspeler bent in de ilussie en dit als waarheid bent gaan zien omdat je ogen werkelijk openen in beginsel wat zeer met zich brengt…niemand heeft ooit gezegd dat de waarheid zien enkel vreugde met zich meebrengt…

  mvdg GalliLéon

 17. @ gallileon,sterker nog het spreekwoord luid “alles te weten maakt niet gelukkig” .En inderdaad ik wordt van al deze stemmingmakerij en propaganda voor de prik niet gelukkiger.Zal niet zeggen dat ik alles weet maar alles wat ik nu weet over deze prikactie stemt mij zeer verdrietig.Als kind heb ik een keer een gedicht geschreven met als titel “god laat mij niet twijfelen aan waar ik van dacht zeker te zijn “.Nou ik twijfel ondertussen niet meer maar ben geschrokken hoe anders de wereld in elkaar zit dan dat ik dacht.Gelukkig ben ik niet de enige met het idee dat deze oude wereld mij niet meer past .Wat dat betreft op naar de nieuwe tijden en de nieuwe wereld ( en dan praat ik natuurlijk niet over de NWO).liefdevolle groet marcel

 18. @GalliLéon,
  Inderdaad gaat het bij Gait niet om de waarheid maar om zijn gelijk krijgen en natuurlijk de aandacht, zijn mening ventileren aan een ieder om toch maar die aandacht te krijgen waar hij zo hard om loopt te schreeuwen.
  @Gait, als jij je gelukkig voelt met jou waarheid, mijn zegen heb je hoor. En aandacht heb je nu meer dan genoeg gehad lijkt me………..Helaas is jouw honger naar aandacht nooit gestild lijkt het.Probeer eens een pilletje, daar je zo goed de weg weet in de gezondheidszorg ken je vast wel een mannetje bij de apotheek.

 19. Naar aanleiding van Marcel’s opmerking dat deze oude wereld hem (en mij ook) niet meer past.

  When all the salt is taken from the sea
  I stand dethroned
  I’m naked and I bleed
  But when your finger points so savagely,
  Is anybody there to believe in me
  To hear my plea and take care of me?
  How can I go on From day to day
  Who can make me strong in every way
  Where can I be safe
  Where can I belong
  In this great big world of sadness
  How can I forget
  Those beautiful dreams that we shared
  They’re lost and they’re no where to be found
  How can I go on?
  Sometimes I tremble in the dark
  I cannot see
  When people frighten me
  I try to hide myself so far from the crowd
  Is anybody there to comfort me
  Lord… take care of me.
  How can I go on
  From day to day
  Who can make me strong in every way
  Where can I be safe
  Where can I belong
  In this great big world of sadness
  How can I forget
  Those beautiful dreams that we shared
  They’re lost and they’re no where to be found
  How can I go on?

  Produced by Freddie Mercury, Mike Moran

  Zoals een goede vriend van mij altijd zegt, words mine, yet not mine

 20. Let op: Zondag avond 29 november speciale Argusoogradio uitzending ‘Gezond en Wel’ met unieke interviews door Host John Consemulder, met niemand minder dan:

  Lynne McTaggart, Rupert Sheldrake, Ph.d., Dr. Eric Pearl en zijn collega Doug De Vito, BSChE, MBA. en Dr. Roy Martina!

  Deze uitzending is mijn persoonlijk verslag van de
  EUROPEAN MASTERY CONFERENCE dit jaar in Amsterdam!
  ‘Science, Consciousness & Healing’.

  Zeer interessant ook voor lezers hier vermoed ik…
  Meer info straks op http://www.argusoogradio.org

 21. @ mira – galliLeon

  Binnen de geneeskunde van bionische mens verschuiven de onderzoeken zich naar de specialiteit van de gentherapie ook voor de tandheelkunde en mond- en kaakchirugie.
  Slecht thuis in de wereld van de vrije markt en de prijsbepalingen via beslissingscentra’s overheid versus
  ceo’s. De juiste man of vrouw in de juiste stoel ervoor of
  ervan, wat dagelijkse normale gang van zaken is. Wie zal daar iets aan veranderen morgen of overmorgen. Jullie mogen in elk geval beginnen…..

 22. Gait is gewoon veerkrachtig, ieder ander was al in woede ontstoken, prachtig maakt machtig !

  @ Guido tis inderdaad een speekselwoord, bij de gedachte er al aan loopt het water me gewoon uit de mond…
  En erh kwijlen doe ik wel van andere dingen !

 23. Vanochtend even bij de dokter langsgeweest voor mijn vrouw, die doorverwezen moest worden.
  Mijn 2 jarig zoontje was ook mee die de dokter goed kent wegens zijn longproblemem, bronchitus, c.q benauwdheid.
  Dokter vraagt is hij ook ingeent tegen Mex/griep, Nee zegt mijn vrouw.
  Dokter zegt vervolgens met een luchtig knikje dat dit prima is. Zijn houding sprak boekdelen en lachte ons even toe, waarna wij weer vertrokken.
  Daarnaast ken ik verschillende personen werkzaam in ziekenhuizen in diverse functies, die zeker niet ingeent wilden worden.

  Ben benieuwd naar het opkomst percentage……

 24. Dit gedeelte spreekt voor zichzelf, geschreven door mensen die zowel werkzaam als gestudeerd hebben/zijn in de gezondheidssector:
  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/de-oplichterij-in-de-medische-wetenschap.html
  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/evidence-biased-medicine-.deel-2.html
  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/evidence-biased-medicine-.over-de-creatie-van-de-waarheid.html
  http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/vidence-biased-medicine-.-weg-met-bewijs.html
  Ik wordt er helemaal niet goed van.
  Wat is nu waar en wat niet?
  En hoe kan de mensheid nu nog bestaan na al die jaren van universitaire “geneeskunde”.
  De mensheid heeft het eeuwen soory duizenden jaren uitstekend uitgehouden zonder.
  Waar bakkeleien we over?

 25. Hoe worden de cijfers over de “grieppandemie’eigenlijk vast gesteld ?Postvus 51 wist mij namelijk te melden dat er helemaal niet meer wordt gecheckt in het lab op mexicaanse griep “omdat dat veel te omslachtig zou zijn “.Curieus omdat er wel cijfers worden vrijgegeven door het rivm.Dat is dan dus nattevinger werk .Verder vraag ik mij af waarom op dag 1 van de vaccinaties deze week grote getalen werden genoemd 55% in de grote steden en tot 80 % elders .Nu na een week horen we helemaal niets meer ,is er geen opkomst meer ( ik hoop het)?
  Of is de opkomst zo dramatisch slecht dat er zelfs met liegen geen (voor het RIVM)het te vermelden waardige cijfers kunnen worden geproduceerd?Kortom sterft deze “pandemie”een stille dood net als in 1976?afwachten maar denk ik .

 26. @ marcel

  Tis hoe meer cijfers je er in mengt des te meer schaapjes je over het droge naar je toe krijgt, wie bepaald eigenlijk deze cijfers?
  Tros Radar heeft al een paar keer onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van onderzoeks bureau’s die graag spelen met cijfertjes waar de indrukken van de uitkomst zo uitgestreken zijn dat de meeste mensen er per direct in tuinen dat het inderdaad zo is.
  Zet je zulke dingen dan in de krant of op RTL4 dan is de hype meteen geboren…
  Je wordt gewoon bedonderd waar je bij staat !

 27. @ paul dat was ook eigenlijk wel duidelijk het is inderdaad een beproefte tactiek .het waren ook retorische vragen die ik stelde in de hoop dat er nog lezers wakker worden .En al helemaal omdat postbus 51 er wat betreft antwoorden een nog erger potje van maken dan onze vriend Klink.Het geheel is een grote leugen en tactische propaganda.

 28. Ja propaganda is het juiste woord !

  Zijn al heel veel mensen wakker, alleen sommigen daarvan moeten een steuntje in de rug krijgen dat ze met hun hele twijfel er niet mee naast zitten.
  We zijn in Nederland vrij om tegen propaganda te verspreiden, dat is een democratische tactiek die je overal te wereld ten tonele kan voeren, wat zij gebruiken om de mens te onderwerpen en te brainwashen dat moeten wij ook kunnen met dezelfde tactieken dat ‘wij’ wakkere mensen echter niet dom zijn als het achterkant van een ‘mexican’ varken!

 29. Ik denk niet dat we de zelfde tactieken moeten gebruiken ,ik ben er niet zo voor om ook te gaan liegen en bedriegen .Laten wij als tegenwicht alsjeblieft eerlijk open en oprecht zijn .Als wij ook leugens gaan verkopen streven wij ons doel voorbij !Daar zullen veel mensen dan op afknappen en helemaal niks en niemand meer vertrouwen .Ons grootste wapen in deze strijd is denk ik openheid en liefde.Zelfs voor een verdwaalde ziel als Klink.Onze volksvertegenwoordigers zijn gewoon helemaal de weg kwijt ,en op ze schelden helpt ze niet terug op het pad naar het licht.Ik ben geen heilige hoor ik denk ook wel eens gooi er een bom op dan ben je der klaar mee ,maar dat is niet de manier.Je verlaagd je dan tot hun nivo en dat kan niet de bedoeling zijn .

 30. Ik denk dat je me verkeerd daar in begrijpt, je moet je niet gaan opstellen aan het smerige wat die lui allemaal aan het doen zijn, nee het is hetzelfde gebruiken maar dan op een positieve manier.

  Heb ooit eens aan Anton Teuben de vraag gesteld hoe kan je onopgemerkt een UFO verbergen met dezelfde technieken dat men ons doet denken dat het flauwe kul is.
  Oplossing: plaats naast de A10 op een billboard een UFO met een mooi buitenaardse schaars geklede dame erop, moet je een opletten hoeveel automobielisten wel niet ter plaatse op de rem gaan staan om te kijken, binnen 1 dagstaat er vrijwel in alle kranten of in het nieuws bericht er over.
  Dit is een voorbeeld van het gebrui maken van dezelfde technieken alleen op een andere constructie, wil je mensen wakker gaan maken dan zal je deze techniek vormen moeten gaan toepassen om tot de andere kijk te kunnen komen.
  Dus wakker worden is met dezelfde propaganda het tegen over gestelde doen op de juiste correcte en nette manier van doen…

  Nu jij weer…

 31. misschien heb je gelijk ,maar ik moet daar even heel stevig over na denken .Ik blijf het een beetje moeilijk concept vinden .Tot op heden probeer ik vooral door als voorbeeld te leven een inspiratie bron te zijn voor andere ,misschien mis ik wel manieren zoals jij die beschrijft.Maar dat komt ook wel om dat ze mij wezensvreemd zijn .Er valt altijd weer wat te leren denk ik maar ,als het het doel maar binnen berijk brengt .

 32. Je intenties zijn zeker niet verkeerd hoor, he bedoelingen zijn zeker goed, alleen je kan ze ook via een heel andere tactiek toepassen die eigenlijk misschien nog wel een stukje harder confronterend over kan komen alleen je spijkert het hele wakker zijn dan wel over een veel groter bereikbaar heen.
  Als men over jou zo heen loopt dan moet je je weg ook wel een stukje moeilijker maken voor die ander, dat ze nog wel eerst eens na gaan denken voor ze weer tegen een wakkere pief zoals jij aan lopen.
  Voor mij is het een optiek geworden om juist met die durf te confronteren, niet mee te doen in de ziensplooi zoals anderen dat allemaal willen zien, nee door het zo te doen dat je er enkel anderen die reeds wakker zijn samen hand in hand het geheel plat vreugde vol kan plat walsen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.