Advertentie

De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties


Welles!  Nietes! Welles! Het lijkt wel een wedstrijd.. Het gaat ‘natuurlijk’ weer over griep, DE griep, en over griepvaccinaties en de gevaren daarvan.  Morgen gaan de vaccinaties beginnen voor kinderen. NIET VERPLICHT natuurlijk, want jij beslist dus zélf over het lot van je kinderen? Welles, nietes? Laat je hen wel of niet vaccineren!? Of zijn er geen gevaren? Van de vaccinaties, of van de griep. Daar gaan we weer… Welles, nietes!

Dan is daar de discussie over kwik, jeweetwel.. Een stof die door Simone Buitendijk, in het programma NETWERK, zelfs een ‘lichaamseigen stof’ werd genoemd. Dus wat heb je dan te vrezen? Niets waarschijnlijk, want het is een lichaamseigen stof..? Toch?
OEPS FOUTJE! Die Simone toch!! Foei.. Volgens haar, was het een lichaamseigen stof, maar ze had het fout… Kwik is geen lichaamseigen stof!! Misschien bedoelde ze dan waarschijnlijk Squaline, een andere discutabele stof in de griepvaccins…?

Welles, Nietes! Daar gaan we weer. Mevrouw Simone maakte gewoon een foutje. Want daar hebben we het toch over. .? Gewoon een foutje.. Simone Buitendijk is gewoon net als jij en ik een mens. Dat kan namelijk. Ook als je professor doctor bent..!  Wist je dat? Ook als je professor doctor bent kun je als mens foutjes maken. Dus..
Prof. Dr. S. Buitendijk maakte een foutje. En dat mag en kan. Want: Kijken we naar de titels van mensen, en plaatsen we ze daarbij meteen op een voetstuk..?
Of – en misschien is dat een veel belangrijkere vraag-, kijken we naar hun titels, zodat wij onze verantwoordelijkheid in HUN schoenen kunnen schuiven..?

Je merkt het al.. Stiekem gaat het hier dus over iets heeel anders..! Niet over de professor, niet over de gevaren van de griep of van de vaccinaties. Maar het gaat over de vraag “Waar vertrouw JIJ als mens, als medemens, als ouder op?”. Geef jij  het vertrouwen uit handen, door blindelings autoriteiten te volgen, of neem je je eigen lot in handen en beslis je vanuit je eigen kompas..? Vanuit het midden; je eigen kracht!

Want het is toch zo, dat jij ELKE keer dat je informatie tot je neemt als mens, in staat bent, opnieuw jouw aannames en veronderstellingen te toetsen? Elke keer weer kritisch zijn en te wegen. Dus: de ene site is de andere niet, en de ene professor is ook de andere niet. En wat dát betekent wist je al lang..! Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, en is de ene mens gewoon de andere niet!

We gaan je in het hoofdartikel hieronder weer informeren; dat is onze roeping en dat doen we met liefde. Zo simpel is het. Zeker met de a.s. vaccinaties van kinderen, voelen we deze roeping als nooit tevoren. Het hoofdartikel van deze week gaat over kwik, een van de meest giftige metalen die er zijn op de wereld. En dat is een FEIT. Gaat dat samen met kwetsbare kinderen.. De Gezondheidsraad zegt van wel. Maar velen zeggen van niet. Daar gaan we weer..
Elders hier op de site kun je lezen over Robert Kennedy jr., als mens..! Hij kwam erachter dat kwik puur gif is én dat het als conserveermiddel in vaccinaties zit; onder de naam ‘Thimerosal’. En wat vinden onze autoriteiten hier nou eigenlijk van..?

Hans_Hoogervorst
Hans Hoogervorst nam als minister, in het geval van kwik, geen hand voor de mond. Hij werd bekend van zijn walggebaar, in een andere kwestie. Wat blijkt: Hans is ook gewoon een mens!

Vragen van het Parlement aan de minister.  Het woord is aan de (toenmalige) minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 december 2005 aan de Tweede Kamer:

“In antwoord op uw verzoek van 21 november reageer ik hierbij op de brief over het niet kunnen melden van het ontbreken van Thiomersal in griepvaccins. Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

H. Hoogervorst”

Kijk, daar ben je dan minister-mens voor.. Toegeven dat je lichaam, alle lichamen van de burgers in Nederland, belast wordt met kwik, indirect, maar het zo te presenteren alsof het een geschenk is van de minster Zelf. De schat! En van minister Ab Klink mag het er weer in.. Hoe het nou wel zit..? Waarom bepaal je dat zélf niet..?
Ik zou je willen aanraden het onderstaande artikel van John Consemulder te lezen. We raden je aan dat heel kritisch te doen, zoals we je dat altijd aanraden. EN vervolgens… ZELF te beslissen wat waar is en niet waar…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties’

John Consemulder, neuropsycholoog, onafhankelijk onderzoeker en auteur.

18-11-2009

John Consemulder
John Consemulder

Minister Klink van Volksgezondheid, Roel Coutinho van het RIVM, virologen zoals Ab Osterhaus van de Gezondheidsraad en nu ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Allemaal namen die garant lijken te staan voor eenzijdige informatie over de ‘veiligheid en effectiviteit’ van vaccinaties en belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie.

Deze personen en de instanties die zij vertegenwoordigen willen u laten geloven dat er geen schadelijke en/of giftige ingrediënten in de vaccinatie tegen de Mexicaanse H1N1 varkensgriep zouden zitten (zoals het zeer giftige thimerosal, wat volgens safety manager Ad van Rooij van Philips zelfs verboden is, zie mijn overige artikelen en video’s (o.a. te vinden zijn op wanttoknow.nl , despuitblijfteruit.nl, verontrustemoeders.nl en argusoog.org)

Maar zie ook dit artikel op DeepJournal en dit artikel op Zaplog  en  voor wat achtergronden over de studies die deze bovengenoemde ‘experts’ niet noemen!

Hier volgt een korte bundeling feiten over de schadelijke effecten van kwik en thimerosal in vaccinaties   (zoals de griepprik en de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep) op basis van vele regulier wetenschappelijke studies, door mij verzameld en vertaald uit het boek ‘Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life’, revised edition, Health Press, Alburquerque, New Mexico, USA, 2006 van neurochirurg Russell L. Blaylock, M.D., voormalig Clinical Assistant Professor aan de University of Mississippi Medical Center. Blaylock schreef eerder al het belangrijke boek ‘Excitotoxins: The Taste That Kills’

thimerosal_cartoon_2In mijn laatste artikel ‘De leugen regeert’ heb ik de vaccinatiepropaganda en ook de ernstig verlammende auto-immuunziekte veroorzakende effecten van ingespoten squaleen al uitvoerig besproken. Maar als u deze regulier wetenschappelijke feiten over het levensgevaarlijke en uiterst giftige kwik in vaccins combineert met de feiten die in dat artikel vermeld staan, zal het u duidelijk worden hoeveel wetenschappelijk bewijs over de schadelijke effecten (en ineffectiviteit) van vaccinaties u onthouden worden!

Over de giftigheid van Thimerosal hoeven we geen strijd te voeren.
Over de giftigheid van Thimerosal hoeven we geen strijd te voeren.

U beslist zelf om wel of geen vaccinatie te nemen, de keuze is vrijwillig en persoonlijk, maar kiest u wel uit de volledige informatie, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken! Luistert u ook even naar de radiospecial met belangrijke informatie die ik als host voor Argusoog radio onlangs maakte, hier na te luisteren of te downloaden (doorsturen van dit artikel en deze uitzending mag!): HIER Gezien de actualiteit van dit onderwerp volgen de noten nog, maar de referenties naar de studies zijn uiteraard terug te vinden in het belangrijke boek van Blaylock.

Ernstige kwikvergiftiging

Kwikvergiftiging: aantoonbare neurologische schade zoals geheugenverlies, geïrriteerdheid, problemen met concentratie, en schokkende bewegingen (tremors), neurologische ziekten, de dood.

Een geval is bekend van een persoon die amalgaam wilde smelten in een pan (de persoon dacht dat er alleen zilver in zat) De hele familie stierf en de autopsie liet ernstige beschadiging zien van grote delen van de hersenen. Een ander geval leidde tot vier doden en de kwikdampen waren zo ernstig dat het gehele huis afgebroken diende te worden. Dit zijn ernstige gevallen van kwikvergiftiging, maar denk even terug aan de ‘lage toxiciteit’ niveaus van lood, na 20 jaar ook al gebleken ernstig giftig te zijn!

Waar zit het in?

Vaccinaties, medicamenten, gebroken thermometers, verdovingsmiddelen, industrieel afval, besmette vis, en amalgaam in vullingen, met niveaus die aantoonbaar het immuunsysteem, cardiovasculair systeem en het centrale zenuwstelsel (en dus het hele lichaam) kunnen beïnvloeden! Er is op dit moment een enorme hoeveelheid studies die aantonen dat een chronische blootstelling aan lage niveaus van kwik zeer schadelijk is! Er is bewijs voor een relatie met Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten (MS, Parkinson, etc.)

mercury_vaccineVooral het organische methylkwik en ethylkwik is gevaarlijk, in vullingen is de kwikdamp die vrijkomt onzichtbaar maar ook gevaarlijk, ook voor de tandarts en de mensen in de wachtruimte zoals uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken.

Verontreinigde vis eten betekent methylkwik tot je nemen. Maar we krijgen zeven keer zo veel kwik binnen via amalgaamvullingen dan wanneer we vis eten! Kwik en kwikzouten worden in de zee omgezet door micro-organismen. En een soortgelijk proces gebeurt in onze mond wanneer bacteriën in contact komen het kwik in onze amalgaam vullingen!

Deze nieuwe vorm van kwik is juist goed opneembaar in onze ingewanden. Het probleem is dat we niet weten wat het effect is van de opname van zelfs kleine concentraties methylkwik! En juist kleine doseringen kunnen makkelijk worden gemisdiagnosticeerd. Verder weten we nog steeds weinig over de dynamische route van kwik in een levend systeem!

Amalgaam (kwik) in vullingen: zeer gevaarlijk!

Kwik lekt aantoonbaar uit vullingen (en boren maakt de situatie nog erger, maar verwijderen ook voor minimaal een maand na verwijdering) (zie Dr Alfred Stock, Dr Gay en Dr Carl Svare en Zander!) Een deel wordt uitgescheiden, maar we weten dat 80 % wordt opgenomen in het lichaam en zich verzamelt in het centrale zenuwstelsel (studies tonen aan dat kwikniveaus in het brein tot drie maal hoger liggen bij mensen met amalgaamvullingen)!

Grote plakken amalgaan, een metaalsamensmelting van metalen in vooral het hoofdbestanddeel kwik
Grote plakken amalgaan: diverse metalen als poeder opgelost met het hoofdbestanddeel kwik! Rond de 50% van amalgaan bestaat uit kwik.

Onderzoek toont aan dat het kwik terechtkomt in kauwgom, maar ook in het kaakbot. Verder toont een andere studie aan dat de hoeveelheid kwik die vrij komt uit de vullingen, rechtstreeks in verband staat met het aantal vullingen met amalgaam die een persoon heeft laten plaatsen in het gebit. En kwikdampen lekken dus wel degelijk uit vullingen, ook al is het ‘gebonden’ met andere metalen.

De WHO geeft toe dat er geen dosering is van kwik waarbij het als veilig kan worden beschouwd! En vergelijkingen met dierenstudies zijn ook niet altijd betrouwbaar, katten hebben bijvoorbeeld een tienvoudig effectievere weerstand tegen de opname van methylkwik (hetzelfde geldt voor amfetamine)

Waarom is kwik schadelijk?

Net als cadmium en lood, verhoogt kwik dramatisch de vrije radicalen productie binnen de cel en is het verantwoordelijk voor lipide peroxidatie in de celmembraan (het omzetten van onverzadigde vetzuren tot trans-vetzuren) Er is een vaste ‘verdeling’: 48 procent van het kwik gaat naar de mitochondriën, 38 procent naar de kern, 8 procent verzamelt zich in het cytoplasma en 7 procent gaat naar de microsomen.

In de celkern bindt kwik zich aan alle nucleaire basen van het DNA en wordt daardoor mutageen, het wordt in staat cel te veranderen! Kwik kan ook de celmembranen afscherming van de mitochondriën beschadigen, hetgeen tot celdood kan leiden. De mitochondriën leveren de energie aan de cel, en verlies aan energie lijdt tot een hogere gevoeligheid voor toxiciteit, wat weer leidt tot meer vrije radicalen, wat weer in verband staat met een verhoogde vatbaarheid voor het verkrijgen van allerlei ziekten!

Op deze video, die gemaakt is n.a.v. een onderzoek uitgevoerd door de University of Calgary, kun je goed zien hoe verwoestend kwik is op de hersenneuronen.

Als kwik binnen de cel lipide peroxidatie tot stand heeft gebracht, worden er bijkomende vernietigende chemicaliën geproduceerd, die de schade nog verergeren. Daarnaast is door diverse studies aangetoond dat zelfs lage doseringen kwik het beschermende antioxidatieve systeem kan verslechteren. Kwik remt de functie van verschillende antioxidatieve enzymen (zoals bij superoxide dismutase, een essentieel enzym dat zuurstofradicalen in organismen ‘opruimt’)

Kwik remt ook twee andere enzymen (glutathione reductase en glutathione synthetase), die verantwoordelijk zijn voor bescherming tegen de vorming van vrije radicalen. Vrije radicalen kunnen elektronen lostrekken uit andere moleculen en zorgen voor oxidatie van cellen en weefsels in het lichaam (zie het maar als het ‘roesten’ van cellen)

Antioxidanten, vrije radicalen en kwik

Antioxidanten zijn bepaalde vitaminen die de schadelijke effecten van vrije radicalen kunnen neutraliseren. Vele ziekten worden in verband gebracht met verminderde antioxidanten bescherming! (suikerziekte, hoge bloeddruk, cardiovasculaire ziekten, hartaanvallen en neurodegeneratieve ziekten.) Het centraal zenuwstelsel (en daardoor het hele lichaam) wordt op deze manier weerloos tegen de vrije radicalen die kwik (en de door kwik in gang gezette andere processen!)

Ook is het aangetoond dat de mate van gevoeligheid voor de giftigheid van kwik afhangt van de mate van aanwezige antioxidatieve bescherming in de cellen van de persoon voor de kwik blootstelling! Sommige voedingsstoffen, zoals vitamine C en E, magnesium, zink, alfa-lipoic zuur en het spoorelement selenium (seleen) zijn met name belangrijk: sommige van deze voedingsstoffen kunnen kwik zelfs uit weefsel verwijderen!

Nog meer kwikschade in DNA en brein

Kwik kan ook schade aan cellen berokkenen doordat het zich de proteïne synthese kan verstoren (het produceren van de bouwblokken van cellen wordt dus ontregeld, vooral ook door het kwik wat zich bindt aan het DNA en RNA) Verder bindt kwik zich ook sterk aan speciale chemische bindingen die ‘sulfhydrielgroepen’ worden genoemd, die overal in het lichaam voorkomen. Vele honderden enzymen in het lichaam zijn weer afhankelijk van deze chemische bindingen! Deze enzymen zijn verantwoordelijk voor onder andere: energie productie, DNA herstel, cellulaire signalering, membraan structuur, proteïne opname en antioxidatieve bescherming!

En dan zijn er nog de risico’s voor onze hersenen. Kwik vergiftiging gaat gepaard met energie productie verlies. In het brein gaat dit verlies gepaard met een toename van glutamaat afgifte, wat weer de vrije radicalen productie verhoogt. Zo wordt de negatieve cyclus van toxiciteit en de giftige uitwerkingen van kwik dus voortgezet. Kwik is dus ook giftig vanwege de secundaire biochemische acties die het op gang zet en de toxiciteit die daardoor ontstaat in het lichaam.

Vloeibaar kwik gedraagt zich alsof het zich samenbalt voor een aanval...
Vloeibaar kwik gedraagt zich alsof het zich samenbalt voor een aanval…

Het is juist de organische vorm van kwik, methylkwik en ethylkwik, dat eenvoudig (maar traag) de hersenen kan bereiken. We weten dat bepaalde vormen van kwik, zoals methylkwik en fenylkwik, goed opgenomen worden door lipiden (vetten en vetachtige stoffen), wat de hersenen extra gevoelig maakt voor het opstapelen van kwik! Deze vormen van kwik vinden we in …vaccinaties in de vorm van het conserveermiddel thimerosal!

Eenmaal in het brein aangekomen, bindt het zich graag aan proteïne structuren (vooral de celmembraan) waar het de functies van het celmembraan kan verstoren! Kwik wijzigt de ‘vloeibare’ structuur van de celmembraan, waardoor deze stijver wordt en veroorzaakt dat de cel sneller veroudert!

Hersencellen zijn ook afhankelijk van microscopisch kleine buisjes, microtubulen genoemd, welke vanuit de stof tubuline geproduceerd worden door de cel. Kwik gaat een interactie aan met tubuline, waardoor het zich ‘ontrafelt’. Defecten in de constructie van tubuline blijken een grote rol te spelen in Alzheimer.

De hersenen blijken meer kwik op te slaan (vooral in het cerebellum, belangrijk voor coördinatie, controle hogere hersenfuncties, initiatie en planning motorische bewegingen, opslaan nieuwe informatie, het plannen van nieuwe bewegingen en het cerebellum is mogelijk ook betrokken bij geheugen en leren) en vast te houden dan de nieren. De hersenen verzamelen kwik in hoeveelheden die tien keer zo hoog kunnen zijn dan bij plasma het geval is. Dus zelfs lage hoeveelheden kwik zijn gevaarlijk voor het brein.

Kwik kan ook de neurotransmitters in het brein beïnvloeden. Kwik kan aantoonbaar de heropname van dopamine, serotonine en norepinefrine verstoren. In sommige gevallen leidt het niet snel verwijderen van de vrijgegeven neurotransmitter tot het giftig worden van deze neurotransmitter zelf en zelfs tot celdood (zoals we zagen bij glutamaat)! We dienen ons goed te beseffen dat het centraal zenuwstelsel direct en indirect het gehele lichaam beïnvloedt en in contact staat met alle organen! Het centraal zenuwstelsel heeft bi-directionele verbindingen met het immuunsysteem, het endocriene systeem en het maag-darmstelsel.

Kwik voor zwangere vrouwen en jonge kinderen?

Kwik is in staat om in het brein het immuunsysteem te activeren via de microgliacellen. Ook is het in staat om de heropname van glutamaat te vergiftigen en te verstoren!

pregnant zwangerEen studie toonde aan dat de nakomelingen van ratten die tijdens zwangerschap blootgesteld werden aan kwik, vaker leden aan toevallen. Zwangere vrouwen en hun baby’s dienen ten alle tijden beschermd te worden tegen kwik (vele studies bevestigen dit)! Kinderen zijn gevoeliger voor de schade van kwik, omdat het brein zich na geboorte blijft doorontwikkelen (bij een leeftijd van 4 jaar is het brein van een kind nog maar 80 % ontwikkeld!)

En er zit een lange vertraging tussen toxiciteit en gemanifesteerde symptomen (problemen met hogere hersenfuncties zien we bijvoorbeeld pas als het kind volwassen is en voortplantingsproblemen pas bij pubertijd)!

Kwik wordt aantoonbaar ook via de moedermelk doorgegeven, met name in het geval van amalgaam in de vullingen in het gebit van de moeder. Kwik is ook in staat om spierslapheid en oververmoeidheid te bewerkstelligen. Kwik beschadigt ook het immuunsysteem. Net als bij het inspuiten van squaleen kan kwik auto-immuniteit veroorzaken! Kwik kan ook schade aan chromosomen toebrengen en genetische veranderingen zijn sterk gerelateerd aan het ontstaan van kanker!

Kwik is in staat om bijna elk enzym en informatiedragend molecuul in het lichaam te beschadigen, inclusief het DNA in al onze cellen.

‘Risicogroepen’ nieuwe griep lopen juist gevaar door vaccinatie!

Juist ouderen, zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn extra gevoelig voor al deze gevolgen van kwik!

Bij jonge kinderen en baby’s is kwik (en het teveel aan glutamaat omdat kwik de heropname van glutamaat tegenhoudt) verantwoordelijk voor schade aan het maken van de vele verbindingen op het juiste moment tussen de neuronen van het zich ontwikkelende brein. Dit kan leiden tot mildere vormen van schade zoals leer- en gedragsproblemen, maar het kan ook leiden tot autisme en cerebrale problemen.

Het aminozuur glutamaat is als neurotransmitter (een ‘boodschapper’ voor hersencellen, neuronen) ook verantwoordelijk voor de excitatie (stimulerende prikkeling) van bepaalde zenuwcellen die zorgen voor de communicatie tussen neuronen. Een teveel aan glutamaat (door kwik ontstaan) kan dus zorgen voor een overmaat aan communicatie en een ‘hondsdol’ worden van het brein. Tot overmaat van ramp, kan een teveel aan glutamaat ook het hormonale systeem ernstig verstoren, waardoor problemen kunnen ontstaan bij de voortplanting en vruchtbaarheid en ook hypothyroidisme (verminderde schildklierwerking) kan ontstaan.

Kwik verstoort de ontwikkeling van uw kind!

Kwik is ook verantwoordelijk voor de verstoring van de kalium verdeling binnen de cel, wat van essentieel belang is voor het ontwikkelingsproces en het functioneren van de zenuwcellen. De zenuwcellen raken zo ‘in de war’ en verliezen het vermogen van natuurlijke sturing en ontwikkeling van het brein. Het is aangetoond dat zelfs een minieme hoeveelheid kwik in staat is om dit proces te verstoren!

De natuurlijke ontwikkeling en organisatie van de hersenen wordt door kwik verstoord, omdat het in staat is de chemicaliën te vergiftigen die nodig zijn om de zenuwcellen aan te sturen om zich richting hun bestemde locatie voort te bewegen. De ontwikkeling van de hersenen wordt door kwik verstoord, vooral bij het ongeboren kind en bij baby’s dus!

Het ‘probleem’ thimerosal

Het probleem is niet dat de autoriteiten niet weten dat kwik zeer giftig is (ook in lage hoeveelheden), maar dat thimerosal in de vaccins een zeer effectief antibacterieel middel is. Men heeft zich al die jaren meer zorgen gemaakt over eventuele rechtszaken in verband met bacteriële besmetting van vaccins, dan het vele aantoonbare bewijs van ernstige gevaren voor de volksgezondheid!

Dit zijn de essentiële vragen!
Dit zijn de essentiële vragen!

In 1999 verschenen er studies die zelfs aantoonden, dat de hoeveelheid kwik in vaccins wel tot 62,5 ug bedroeg, zo’n 100 maal de maximaal toelaatbare hoeveelheid volgens de ‘Federal Environmental Protection Guidelines’ voor kinderen (en het kan nog erger: als het buisje met kwikinhoud niet elke keer opnieuw weer wordt geschud, stapelt het kwik zich op en krijgt het laatste kind een dosering die tot ernstige hersenschade kan leiden)!

Samengevat: we hebben gezien dat kwik (zelfs in kleine hoeveelheden) in staat is om meerdere functies van neuronen te beïnvloeden: membraan transport, kalium regulering, energie productie, controle van neurotransmitters, vrije radicalen productie, toxiciteit, functies van enzymen, DNA stabiliteit en herstel en antioxidatieve bescherming!

Kwik, kwek en kwakzalverij!

De enige vorm van kwik die mogelijk veilig is, is misschien te vinden bij uw plaatselijke KwikFit, maar nergens in het milieu of in uw voeding en al zeker niet in uw lichaam! Genoeg feiten om een toekomstige website www.kwikzalverij.nl mee te verantwoorden? Deze wat ironische getitelde website bestaat nog niet, maar ik hoop dat ook dit artikel duidelijk maakt dat een (griep)vaccinatie in feite een primitief, bot, onwetenschappelijk, ineffectief en vooral potentieel levensgevaarlijk experiment inhoudt.

Een serieus spel met uw immuunsysteem en uw lichaam als inzet. U speelt automatisch mee, of u dit zich nu realiseert of niet en de winst is aantoonbaar minimaal. Vaccinaties zijn vrijwillig en de helft van het verplegend personeel en zorgpersoneel ging u al voor door te weigeren op basis van de feiten die nu boven tafel komen. Laat u eerst goed informeren, voor u zich laat injecteren (juist als u tot de ‘risicogroepen’ behoort)!

En de volgende keer dat iemand u vertelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de schadelijke effecten door vaccinaties, geef ze dan ook eens de volgende links:

De op ThinkTwice HIER (ook de griepprik staat daar vermeld in relatie tot auto-immuunziekten!)

DEZE, DEZE op ekudos.nl

Think twice indeed…

Met hoopvolle groeten,

Drs. John Consemulder / healingsoundmovement.com HIER

210 gedachten over “De kwik, kwek en kwakzalverij van vaccinaties

 1. @ ineke
  onzin
  ik denk dat guido nu zijn ban lijstje aan het veranderen is en dat er daarom nu meer vreemde zoekresultaten zijn.
  het maakt me ook niet uit en stuk je eerder is er een bericht van mij verwijdert en na reacties van mij terug gezet dat hebben meerdere mensen gezien getuigen de reacties, het zelfde geld nu dus weer voor het bannen van bepaalde namen, word vanzelf opgelost en dan is gait natuurlijk weer de kwaaie pier ! terwijl ik toch heel conreet aan toon dat ik gebanned werd/word in de zoek resultaten.
  tja over wie zegt dat het meest.

 2. @Paul: jij bent toch niet die man van die zoekresultaten hè? Even rustig nou, anders raakt mijn hele ‘Banning-system’ in de verkeerde war. (op zijn Nederlands uitgesproken!)

 3. @ Guido

  Hangt ervan hoe je dat bezien wilt, ik blijf gewoon me mezelf, tenzij het om een geheime archeologische vondst gaat, dan kom ik me piramide nog wel ff uit…

  Je bannings systeem ? hulp nodig ?

 4. waarom horen we vandaag helemaal niets over opkomstcijfers er werdt vandaag toch ook gevaccineerd?en wat zijn de cijfers van gisteren ,ik heb alleen schattingen gehoord

 5. Vele keren valt er op deze site voor mij weer iets nieuws te leren.
  Samen delen is echt fijn voor zovelen!
  Het ‘wakker-worden’ zie ik toch veel meer om me heen.
  Nee,je bent niet alleen, maar we zijn Al EEN.
  En Gait,je schrijft zo zwart of wit.
  Voel je niet dat er ook nog grijs tussen zit?
  Veel geknok en voor mij vaak’gebral’.
  Gait,ik zal je zeggen je bent er AL.
  Het is goed dat je er bent,
  als vrouw of als vent..
  En wat is Wanttoknow nu zonder een Gait?
  Dan wordt het toch een saaie site…

 6. @ guido
  op deze site niets meer te leren even op leerschool bij de
  tandarts niet in je geldbeugel laten zitten, deftig wetenschappelijke onderzoek en van de ene minuut op de andere niet schatrijk worden door het casinokapitalisme via de wallstreetbeurs….
  Welke tandvulsels legeringen van edelmetalen waar geen kwik inzit, juwelen edelmetalen goud zilver en platina, zogezegd onbetaalbaar, wie bepaalt de prijzen van producten al dan niet speculatief buiten en binnen de wallstreetbeurs al dan niet binnen de gezondheidssector.
  Caries in de het tandenemail worden uitgeboord er bestaan vulmethoden die het gezonde email opvullen zodat tandenvulsel uit legeringen van edelmetalen kunnen gebruikt worden en dus geen schade kunnen berokkenen aan de patient waarom niet toegepast. Zoekt het antwoord op deze vragen eens op. Voor wiens inkomen voordelig of nadelig. Alle feiten durven en moeten bekijken, Door wie of wat op gelegd

 7. @Rasecht Berensiroop,
  Je kan zo naast Klink gaan zitten want wat kraam je allemaal uit zeg!!!!
  Ben ik nou de enige die drie keer moet lezen om hier wijs uit te worden of ben ik gewoon achter gebleven in mijn ontwikkeling en dus nie elemaal goe?
  Ik weet niet of het verantwoord is maar ik word er megageirriteerd van van die cryptische frrll.

 8. @ mira ,ik heb ook wel wat moeite met de comments van rasecht .Het helpt als je het hardop voorleest .volgens mij komt het ook omdat het vlaams is en dan is de gramatica een weinig anders .Moeite bedoel ik niet zo zeer met de inhoud als wel het taalgebruik

 9. @Mira, Krisp heeft het je al een keer uitgelegd.. (of een ander?) Je zou je moeten verdiepen in de ‘bijna-vergeten’ taal van het ‘Rasecht-berensiroops’…
  Kijk die Marcel ergert zich ook, maar heeft baat bij zijn Sherlock Holmes-dvd’s en zijn 15 jaar bij de padvinderij.. Die leest soms wel eens 4 keer.
  Het is overigens ook net als bij de TV: als je het niet leuk vindt, zit er een knop op.. DEZELFDE die je gebruikt hebt om hem ‘aan’ te zetten. En nu voor een kopje koffie. (Utz Kapeh natuurlijk..)

 10. Ik heb net op de telefoondienst van postbus 51 vragen gesteld .Kreeg geen antwoord op de volgende vragen
  *waarom wordt er geen ruchtbaarheid gegeven aan de 2 rechtzaken die zijn aangespannen tegen dhr.KLink?
  * Is het bij het RIVM bekent dat squaleen gebruikt wordt om neurologische stoornissen te veroorzaken bij proefdieren?
  *Hoe kan het dat er thiomersal in het vaccin zit terwijl dit een door de ned.wetgever tot verboden biocide is verklaard?
  *bij wie ligt de juridische verantwoordelijkheid ten aanzien van bijwerkingen naar aanleiding van vaccinatie?
  De medewerker die ik aan de telefoon kreeg had hier allemaal nog niets van gehoord.Hij moest het antwoord schuldig blijven en heeft het door gestuurd naar zijn teamleider ,ik zal binnen een aantal dagen worden teruggebeld met de antwoorden .Ik ben benieuwd,verwacht er niet teveel van ,maar hou jullie op de hoogte liefdevolle groet marcel

 11. marcel , je moet geen hoop koesteren dat je een antwoord krijgt.

  degene die daar werken hebben een ‘opleiding ‘ gehad van een middag om standaard antwoorden te geven op standaard vraagjes .

  weten net als mensen van de GGd helemaaaaaaal niks.
  en het interesseert ze nog minder.

  het zijn geprogrammeerde robots. Je dit ‘personeel’ net zo goed vervangen door cassettebandjes…

 12. @ marcel,

  Toch goed deze vragen! Het gaat niet zo zeer om de verwachting van antwoorden op dit level, het gaat erom dat iedereen bij alle kranten, politici en publieke instellingen weet dat we ASAP heldere antwoorden willen op onze vragen. Dat ze nooit kunnen ze zeggen maar dat wisten we niet… dat jullie deze vragen hadden.

  Sommige mensen op deze site hebben alle burgemeesters gemaild, of alle 2de kamerleden, of het ricm, GR etc. Ik zit vaak bij kranten. Wie er nog instellingen weet, stel je vragen!

 13. he john

  even over e621

  Mononatriumglutamaat – E621

  Inleiding
  Mononatriumglutamaat, ook bekend als Ve-Tsin of E621 wordt gebruikt als een smaakversterker in veel verschillende producten. Veel verwante stoffen (zoals glutaminezuur en andere zouten daarvan) veroorzaken soortgelijke effecten. Glutamaat veroorzaakt een unieke smaakcomponent in levensmiddelen, die umami wordt genoemd. Umami, is wetenschappelijk erkend als de vijfde elementaire smaakbeleving naast zoet, zuur, zout en bitter. Omdat glutamine een onderdeel is van eiwitten wordt dit ook bijna in alle eiwitbevattende voeding aangetroffen, zoals vlees, gevogelte, vis, groenten en melk.
  Er zijn veel geruchten over het zogenoemde “Chinees-restaurant-syndroom”, waarbij natriumglutamaat subjectieve symptomen als duizeligheid, flauwtes en hartklopping zou veroorzaken. Hoewel er uitvoerig onderzoek naar is verricht is dit nooit wetenschappelijk vastgesteld.
  De hoeveelheid toegevoegd glutamaat in voedsel ligt normaal tussen de 0,1 en 0,8%, na volledige bereiding, wat in de zelfde orde ligt als de hoeveelheid natuurlijk glutamaat in traditionele gerechten.
  De smaak van glutamaat vertoont, zoals dit wordt genoemd, zelf limiterend gedrag. Dit wil zeggen dat als eenmaal de benodigde hoeveelheid is toegevoegd voor optimale smaakbeleving, een toename in de hoeveelheid niet meer bijdraagt aan de smaak, maar zelfs de smaakbalans kan verstoren.
  Om een beter begrip te krijgen van wat glutamaat nu eigenlijk is staan hieronder de antwoorden op en aantal veelgestelde vragen:.
  Oorsprong en functie in het lichaam
  Natriumglutamaat is een zout van glutaminezuur. Glutaminezuur is een van de 20 aminozuren waaruit eiwitten zijn opgebouwd. Het word beschouwd als een niet-essentieel aminozuur, wat betekent dat het menselijk lichaam dit zelf kan synthetiseren.
  Glutamaat kan in twee vormen voorkomen, zowel in voedsel als in ons menselijke weefsel: in een gebonden vorm waarin het deel uitmaakt van een eiwitketen en dus aan andere aminozuren gelinkt is, of in een vrije vorm als individueel aminozuur. Alleen deze laatste vorm is van belang in zijn rol als smaakmaker.
  Recente studies laten zien dat glutamaat uit voedsel de belangrijkste energiebron is voor de darm. De darm heeft zo’n hoge voorkeur voor glutamaat dat van alle ingenomen glutamaat slechts 4% in het darmkanaal overblijft en in het bloed word opgenomen. Dit betekent ook dat we bijna alle glutamaat die we nodig hebben zelf moeten synthetiseren.
  Alle glutamaat in voedsel word in het spijsverteringskanaal omgezet in vrije, ongebonden glutamaat. Glutamaat word bovendien in de hersenen gebruikt als neurotransmitter. De hersen-bloedbarriere, die bepaalt welke moleculen wel en niet in de hersenen terecht kunnen komen, laat echter glutaminezuur niet door. De hersenen moeten dus hun eigen glutamaat maken uit glucose en andere aminozuren.
  De belangrijke rol die glutamaat heeft in onze stofwisseling word versterkt door een aantal specifieke functies zoals substraat voor eiwitsynthese, precursor voor glutaminezuur, stikstoftransport, enzovoort.
  Voorkomen en synthese
  Glutamaat komt van nature voor in veel voedingsmiddelen, zoals, vlees, vis, groenten, granen, tomaten, melk, aardappelen, soja en veel kaassoorten.
  Veel Aziatische gerechten worden gekenmerkt door de smaak van glutamaat, zowel van natuurlijke oorsprong, uit bijvoorbeeld sojasaus of vissaus, als toegevoegd in de vorm van Ve-Tsin. De Italiaanse keuken ontleent zijn smaak ook vaak aan glutamaat uit tomaten en kaas. Het verhoogt de smaak van het voedsel en zorgt voor een meer weelderige smaak.
  De commerciële synthese van natriumglutamaat begon in 1909. Oorspronkelijk werd het gemaakt door de hydrolyse van natuurlijke eiwitten uit bijvoorbeeld tarwemeel en sojavlokken. Tegenwoordig wordt natriumglutamaat gemaakt door bacteriële fermentatie. De bacteriën (Corynebacterium glutamicus ) bevinden zich in een vloeibaar medium dat suikers, melasse of zetmeel bevat als substraat. De bacteriën synthetiseren vervolgens het glutaminezuur en scheiden dit uit in het medium. Na winning van het medium door filtratie en zuivering, wordt het glutaminezuur omgezet in natriumglutamaat. Na additionele zuivering, kristallisatie en drogen is het natriumglutamaat poeder klaar voor gebruik.
  Verwante producten
  Er zijn ook andere smaakversterkers in gebruik, naast natriumglutamaat. Sommigen hiervan zijn eveneens zouten gebaseerd op glutamaat, met als kation bijvoorbeeld kalium, calcium, ammonium en magnesium.
  Smaakversterkers die niet op glutamaat zijn gebaseerd maar wel hetzelfde effect hebben zijn guanylzuur, dinatrium guanylaat, dikalium guanylaat, calcium guanylaat, inosine zuur, dinatrium inosinaat, dikalium inosinaat, calcium inosinaat, calcium 5′-ribonucleotiden en dinatrium 5’ribonucleotiden. Chemisch zijn deze stoffen ook geheel anders. Eventuele bijwerkingen tegen glutamaat (zie onder) spelen dan ook geen rol bij de andere smaakversterkers.
  Smaakversterkers worden in de ingrediëntendeclaratie op producten vermeld door de naam van de categorie van additieven waartoe zij behoren (in die geval dus smaakversterker), gevolgd door ofwel hun specifieke chemische naam of het corresponderende E-nummer. In onderstaande tabel staan de E-nummers van smaakversterkers weergegeven (van E620-E637).

  Nummer
  Naam
  E620
  Glutaminezuur
  E621
  Natriumglutamaat
  E622
  Kaliumglutamaat
  E623
  Calciumglutamaat
  E624
  Ammoniumglutamaat
  E625
  Magnesiumglutamaat
  E626
  Guanylzuur
  E627
  Natriumguanylaat
  E628
  Kaliumguanylaat
  E629
  Calciumguanylaat
  E630
  Inosinezuur
  E631
  Natriuminosinaat
  E632
  Kaliuminosinaat
  E633
  Calciuminosinaat
  E634
  Calciumribonucleotiden
  E635
  Natriumribonucleotiden
  636
  Maltol
  637
  Ethylmaltol
  Noot: E626 – E637 zijn smaakversterkers zonder umami smaak
  Voor meer informatie over additieven wordt verwezen naar de paginas over E nummers
  Bijwerkingen van natriumglutamaat
  Studies uit het verleden beschrijven dat astmatische personen na consumptie van natriumglutamaat in voedsel astma-aanvallen konden krijgen. Naar aanleiding hiervan werden studies uitgevoerd om de link tussen natriumglutamaat en astma vast te stellen, en de toxische effecten van deze stof te onderzoeken. Er kon echter geen wetenschappelijk bewijs voor deze stelling worden vastgelegd. Mensen met astma bleken in deze studies dezelfde reactie te vertonen op natriumglutamaat rijke voeding als op placebo’s.
  Soortgelijke studies werden uitgevoerd met mensen die verklaarden hoofdpijn, duizeligheid of andere subjectieve symptomen te krijgen door consumptie van de smaakversterker. Vaak konden de klachten verklaard worden door de toename in natrium gehalte en te weinig vocht. Ook hier kon geen wetenschappelijk verband tussen de stof en de symptomen worden aangetoond.
  Een samenvatting van de verschillende onderzoeken naar de effecten van natrium glutamaat op de gezondheid werd gepubliceerd in 2000. De uiteindelijke conclusie van dit overzicht was dat door het ontbreken van wetenschappelijk bewijs voor schadelijke effecten, de stof beschouwd kon worden als een veilig additief voor voedingmiddelen. Alleen bij de inname van de pure stof in grote hoeveelheden werden subjectieve symptomen waar genomen bij mensen die zichzelf als overgevoelig voor deze stof beschouwden.
  In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de inname van glutamaat veilig is. Door een goede ingrediëntendeclaratie kunnen mensen zelf kiezen of ze het willen consumeren of niet.
  Zie ook hier voor meer over de effecten van glutamaat (engelstalig)

  European Masters Degree in Food Studies – an Educational Journey

  Last Update: Sunday 4 October, 2009 Food-Info.net is an initiative of Wageningen University, The Netherlands

 14. @Gait

  Waneer eet je 5x meer je bord leeg ?

  – Thuis ?
  – Bij de Chinees ?

  Nee dank je, blijk uitslag te krijgen alleen al bij gedachte aan deze troep, standaard gezien zit deze e-nummers ook niet toegevoegd in elke boom en struik die bestemd is voor de voedsel industrie.

 15. Dat boek ligt bij mij nogal zwaar op de maag John, krijgt het haast niet weg door m’n keel, veel te droge materie… Heb liever een boek wat wel weg te werken valt.

 16. Geachte kopiehouders,

  Als vervolg op mijn e-mail aan de Gezondheidsraad, lees hieronder de e-mail van Rob Riesmeijer van het RIVM.

  Hij zegt dat “Thiomersal” een biocide is.

  Heden heb ik in het bijzijn van een vertegenwoordigster van Klokkenluideronline (zie: http://www.klokkenluideronline.nl/ ) telefonisch contact gehad met J.W. Andriessen beoordelaar biociden bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). Hij heeft mij in het bijzijn van die vertegenwoordigster van Klokkenluideronline zeer nadrukkelijk mondeling te verstaan gegeven dat hij niets over de biocide “Thiomersal” kon vertellen omdat het in Nederland geen toelatingsnummer heeft. Ik vroeg hem vervolgens: mag een biocide die in Nederland geen toelatingsnummer heeft toch in Nederland aanwezig zijn? Zijn antwoord daarop was resoluut “Nee” Ik stelde daarop de vervolgvraag: mogen een of meerdere druppels van die in Nederland niet toegelaten biocide “Thiomersal” in andere producten wel in Nederland aanwezig zijn. Zijn antwoord daarop was resoluut “Nee” .

  Lees vervolgens daaronder de e-mail van Luc Krekels van het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Die zegt dat er geen aanvraag voor toelating (van de biocide ”Thiomersal”) is ontvangen.

  Dit betekent dat de fabrikanten van de influenza A (H1N1) vaccins met daarin een of meerdere druppels “Thiomersal” eerst een aanvraag hadden moeten indienen bij het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit hebben zij niet gedaan. Daarmee hebben deze fabrikanten ernstige strafbare feiten gepleegd.

  Verantwoordelijk minister A. Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport had voorafgaande aan de bestelling van de influenza A (H1N1) vaccins betreffende fabrikanten tot het doen van die aanvraag moeten verplichten. Dat heeft verantwoordelijk minister A. Klink niet gedaan. Daarmee heeft verantwoordelijk minister A. Klink ook ernstige strafbare feiten gepleegd. De schade die alle reeds met de influenza A (H1N1) vaccins geïnjecteerde Nederlanders daarvan zullen gaan ondervinden (zelfs na 30 jaar nog) kan daarmee worden verhaald op de fabrikanten die de influenza A (H1N1) vaccins aan Nederland hebben uitgeleverd.

  Ik vertrouw erop u met het aanleveren van deze informatie van dienst te zijn.

  Met vriendelijke groeten

  Ad van Rooij

  Safety Manager Philips Healthcare te Best

  Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen

  ===============================================================================================

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: Rob Riesmeijer [mailto:rob.riesmeijer@rivm.nl]
  Verzonden: woensdag 25 november 2009 14:04
  Aan: Fam. van Rooij
  Onderwerp: Re: FW: Een vraag over thiomersal

  Geachte heer van Rooij,

  Hartelijk dank voor uw e-mail.

  Thiomersal is inderdaad een biocide. Het wordt gebruikt als conserveringsmiddel in de vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) die in Nederland worden gebruikt. In de bijlage vindt u een document met uitgebreide informatie over thiomersal.

  Ik hoop u voldoende geinformeerd te hebben. Mochten er vragen onbeantwoord zijn gebleven, dan hoor ik het graag.

  Met vriendelijke groet,

  Rob Riesmeijer
  Beleidsmedewerker LCI

  Landelijke Coordinatie Infectieziektebestrijding
  RIVM – Centrum Infectieziektebestrijding
  Postbus 1, Interne Postbak 13
  3720 BA Bilthoven

  T 030 2747000
  F 030 2744455

  lci@rivm.nl
  http://www.rivm.nl/infectieziekten

 17. @ B.
  zeker voor mij keus genoeg !!
  voor de rest die e621 willen mijden, in de volgende producten zit het standaard in.

  vlees, vis, groenten, granen, tomaten, melk, aardappelen, soja en veel kaassoorten

 18. Lijkt mij dus dat de minister aangeklaagd kan worden voor het verstrekken aan derde van een verboden biocide.Ben benieuwd wat voor een straf daar op staat en waarneer hij veroordeeld wordt.Tevens heeft hij dus een verboden stof nederland in laten komen ,en is hij voornemens deze stof ook te exporteren (het teveel aan vaccin wil hij aan andere landen verkopen ).In hoeverre is de gehele regering hieraan medeplichtig ?Gewoon allemaal naar de bajes ,dat zal ze leren !schoften

 19. @ john
  volgens snijd die mail geen hout , het gaat namelijk om een stof in een vaccin en niet om een biocide als zodanig,

  vandaar dat na mijn idee het Ctgb er geen fluit mee te maken heeft of over te zeggen heeft, maar we zullen zien de tijd zal het leren.

 20. Nee, want het RIVM heeft dit zo gezegd,tis niet anders Gait…

  En overigens was dit een van de eerdere mails van de heer van Rooij, waar ook al niet definitief op geantwoord werd (nu dus wel -door ons RIVM- met het antwoord dat het TOCH een biocide is dus…)

  Geachte heer Krekels,

  Mijn dank voor uw snelle reactie. Naar aanleiding daarvan het volgende:

  Onder vraag 2 schrijft u:

  Er is geen “Thiomersal” als biocide in het vaccin, maar als stof in vaccin. Het vaccin en de stoffen die het bevat valt buiten het bereik van de biocidenregelgeving:

  Als “Thimersal” naast een bestrijdingsmiddel ook een stof is dan betekent dit dat het een CAS en/of EINECS en/of UN nummer moet hebben.

  Ik wil u daarom vragen om mij per kerende e-mail het CAS en/of. EINECS en/of UN nummer van de stof “thiomersal” te laten toekomen.

  Kopie heb ik verstuurd aan de voorzitter van de Raad van State.

  In afwachting van uw kerend antwoord verblijf ik;

  Met vriendelijke groeten

  Ad van Rooij

  Safety Manager Philips Healthcare te Best

  Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen

 21. @ john

  Geachte heer Van Rooij,

  Excusses dat het onjuiste gebruik van het begrip stof in ons eerdere antwoord op uw 2e vraag tot verwarring leidde.

  De juiste formulering is als volgt:

  Antwoord: het vaccin, dat door een bepaalde bereiding van samenstellende elementen is bereid, valt onder de definitie en werkingssfeer van richtlijn 65/65 en dus niet onder de werkingssfeer van de biocidenregelgeving. Het vaccin, en de te onderkennen samenstellende elementen valt buiten het bereik van de biocidenregelgeving. De vraag gaat uit van een verkeerde vooronderstelling, namelijk dat “Thiomersal” in dit geval een biocide zou zijn. De vraag moet zijn: Mag “Thiomersal” voorkomen in een vaccin? Antwoord is op die vraag: ja. Elke suggestie dat het in dit specifieke geval gaat om een biocide moet uitgesloten blijven om de discussie zuiver te houden.

  Voor vragen over de toelating van geneesmiddelen kunt u terecht bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cgb-med.nl ; tel. 070-356 74 00).

  Met vriendelijke groet,

  Luc Krekels
  Communicatie

  Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Stadsbrink 5, 6707 AA Wageningen
  Postbus 217, 6700 AE Wageningen

  T (31) 0317 471824
  F (31) 0317 471899
  I http://www.ctgb.nl

  Posted by Drs. John Consemulder | november 23, 2009, 17:22

  je spreekt je zelf tegen, en wat staat er in de bijlagen waar dhr Rob Riesmeijer over spreekt ?

 22. Geachte kopiehouders,

  In de Telegraaf van 31 oktober 2009 heeft minister Ab. Klink letterlijk het volgende gezegd ( lees hier ) en lees hieronder:
  Klink: vaccin tegen Mexicaanse griep is veilig
  HILVERSUM – Het vaccin tegen de Mexicaanse griep is veilig. Dat stelde minister Ab Klink van Volksgezondheid zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Hij reageerde op berichten eerder deze week dat er in het griepvaccin stoffen zouden zitten die niet gezond zijn voor mensen. Volgens Klink is dat niet zo. Hij baseert zich daarbij op het oordeel van alle instanties die naar de samenstelling van het vaccin kijken en over de registratie gaan. „Iets dat niet geregistreerd wordt, wat dus niet veilig is, komt niet op de markt”, zei Klink.

  Lees dat samen met mijn e-mail hieronder:

  Daarmee hebt u het harde bewijs dat minister Ab. Klink via de TROS-radio en de Telegraaf de gehele Nederlandse bevolking over het geregistreerd zijn van (Thiomersal in) de influenza A (H1N1) vaccins onjuist heeft voorgelicht met naar mijn mening (op termijn) rampzalige gevolgen voor alle reeds geïnjecteerde Nederlanders.

  Ik vertrouw erop u met het aanleveren van deze informatie van dienst te zijn.

  Met vriendelijke groeten

  Ad van Rooij

  Safety Manager Philips Healthcare te Best

  Is Lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen

 23. Gait, ik merk dat een spuit teveel in ieder geval je leesvermogen heeft aangetast. Het RIVM zegt: het is een biocide. Het CTgb zegt van niet, maart kan geen benodigde CAS en/of EINECS en/of UN nummer hiervoor aanleveren (wat volgens van Rooij nodig zou zijn als thimerosal een stof is, en niet alleen een biocide…

  Maar ’tis nie anders’: het RIVM heeft het al toegegeven. Thimerosal in vaccins is een biocide en dat ‘Klinkt’ wat anders dan het ministerie ons voorhoudt, nietwaar? De altijd ‘nuchter en neutrale’ info van het ‘baat het niet dan schaad het niet’instituut genaamd RIVM zal de vraag wel verder mogen beantwoorden in een kort geding van de heer van Rooij neem ik aan. De tijd zal het leren…

 24. Kan iemand mij uitleggen waarom er zo’n nadruk wordt gelegt op het verschil biocide en stof bij mijn weten is een biocide een stof die dodelijk is voor alle biologische entiteiten .en thiomersal is een giftige stof .Wat the hell is het verschil vergif is vergif hoe je het ook noemt!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.