Advertentie

Eerste Nederlandse 5G-rechtszaak een feit..!


Wie schade veroorzaakt, moet betalen!

x

De ‘Stichting Stralingsarm Nederland’ werd in december 2007 opgericht. Directe aanleiding was de zg. uitrol van het UMTS netwerk (nu 3G geheten), wat voorbereid werd en er daarvoor zo’n 22.000 zendmasten (!) geplaatst/uitgebouwd moesten worden. Hoewel we in sommige gemeenten succesjes behaalden, was de algehele uitrol van 3G niet meer te voorkomen. De beloofde techniek van e-mail en internet op je mobiele telefoon/smartphone was voor veel burgers te aantrekkelijk om te versmaden en over de gezondheidsrisico’s werd nogal lacherig gedaan.

3G Ging vervolgens eigenlijk moeiteloos over in 4G en nu er ook film gekeken kan worden op smartphones en notebooks, zijn pakweg 7 miljoen burgers in Nederland in meer of mindere mate verslaafd aan What’s App en alle gemakken van de Google-diensten. Blind over straat lopen, met een wazige blik, met het contact met de realiteit verbroken..

Het is dan ook enigszins verwonderlijk voor de mensen van de Stichting, dat er toch onverwacht veel lokale acties (HIER) tegen de uitrol van het 5G netwerk zijn, veelal juist via Facebook.. Helaas wel veel zonder onderling contact of overleg, waardoor ieder klein groepje het wiel opnieuw aan het uitvinden is. En er nogal eens ‘gezagsgetrouw’ gewerkt wordt met petities en smekende gesprekken met gemeenteraadsleden. “Wilt u alstublieft 5G niet gaan uitrollen?” Wij geven daarbij de voorkeur aan een persoonlijkere strategie:

“Jij (of dat nu een minister, een raadslid of een directeur van KPN is) veroorzaakt mij gezondheidsschade. Hier en hier staan de bewijzen daarvan in wetenschappelijke studies. En dus stel ik jou aansprakelijk voor die schade en doe tevens strafaangifte tegen jou bij de Officier van Justitie.”

En samen met onze (huis)artsen stellen we de schade vast in een medische verklaring (HIER), hangen daar een prijskaartje aan en gaan die schade claimen bij ministers, raadsleden en telecomproviders. En als het om gemeenteraadsleden gaat, komt ook de overkoepelende vereniging van alle gemeenten  in Nederland (VNG) in beeld, die een uiterst opvallend actieve rol speelt als het om 5G gaat. Zo actief, dat het maar de vraag is of dit wel de goedkeuring van al haar leden (de 338 gemeenten) heeft. Daarvoor is er een voorbeeldbrief Informatieverzoek Gemeenten,  waarover je HIER meer leest. Vanaf deze pagina kun je doorlinken aan de diverse geanomiseerde voorbeeldbrieven. Die kun jij zelf ook gebruiken uiteraard. Deze 2 kun je sowieso gebruiken.

*1) Voorbeeldbrief Strafaangifte (HIER) bij de Officier van Justitie tegen minister v Economische Zaken, Eric Wiebes.

*2) Voorbeeldbrieven Aansprakelijkstelling (HIER) voor gezondheidsschade aan gemeenteraadsleden en telecomproviders.

 

x

De eerste Nederlandse rechtszaak 5G is een feit.

2019 © Luca vdF van Dinther | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Apeldoorn had de ambitie om de eerste digitale stad van Nederland te worden. Daartoe wilden zij om te beginnen 300 lantaarnpalen door het Duitse bedrijf Radio laten uitrusten met 5G zenders. Zonder te wachten op de landelijke overheid, die nog wacht op extra onderzoek naar gezondheidsschade. Verontruste burgers riepen op dat moment onze hulp in en wij berichtten de wethouders en de gemeenteraadsleden dat er harde bewijzen van gezondheidsschade binnen de huidige blootstellinglimieten zijns, en riepen op tot het hanteren van het voorzorgsprincipe en stelden op voorhand instemmende raadsleden aansprakelijk voor gevolgschade.

Het resultaat van stemming 2 weken geleden (19 september): 

35 van de 38 raadsleden wilden 5G in de lantaarnpalen.
**

Toen volgde de brief van ons collectief,
waarbij we de gemeenteraadsleden PERSOONLIJK aansprakelijk stelden.
Deze brief zag er als volgt uit..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Luca vdF van Dinter

L. van Dinter, bestuurslid en juridisch adviseur van de Stichting Stralingsarm Nederland

Kvk: 08169376 –
https://dereunie.info/index.php/ondersteuning/stralingsarm-nl –
stralingsarm.nederland@protonmail.com –

24 september 2019

Geachte raadsleden,

Voor de raadsvergadering van 26 september betreffende ‘lantaarnpalen laten uitrusten met 5G’ stuur ik u belangrijke informatie. In de inspreektijd donderdagavond licht ik verder toe en beantwoordt uw vragen. Gisteren heb ik als juridisch adviseur voor mijn cliënten aangifte gedaan bij de Officier van Justitie tegen wethouder Willems en ambtenaar De Graaf van een ambtsmisdrijf (1).

Zij hebben uw raad voorgelogen over zowel de gezondheidsrisico’s als de financiële aansprakelijkheid. Hierdoor bent u op 19 september onjuist geïnformeerd. Er zijn wèl grote gezondheidsrisico’s bij de bestaande blootstellinglimieten, die uit 1998 dateren. Korte greep uit een medische studie van februari 2019 (2):

“Het is de hoogste tijd voor hen, die verantwoordelijk zijn voor de publiekelijke gezondheid en vooral de gezondheid van kinderen, veiligheid te bieden door het toepassen van het Voorzorgprincipe, totdat onderzoek in de praktijk bewezen heeft, dat er géén schade toegebracht wordt.”

Wethouder en ambtenaar gingen hier volledig aan voorbij. Van financiële risico’s voor de gemeente beweren wethouder en ambtenaar dat die er niet zijn. Dat is pertinent onjuist! Als eigenaar van de lantaarnpalen is de gemeente verantwoordelijk voor alle (gezondheid)schade. Het bedrijf RadioLED is een Duits bedrijf met ‘beperkte aansprakelijkheid’ (3) . Zelfs al zou het bedrijf aansprakelijkheid erkennen, dan zijn haar financiële middelen bij lange na niet toereikend voor gezondheidsschade bij tientallen of honderden burgers. Een faillissement van het bedrijf legt de schade automatisch bij de gemeente = de instemmende gemeenteraadsleden.

Hoe ziet hoofdelijke aansprakelijkheid van een gemeenteraadslid, dat instemt met dit voorstel, er in de praktijk uit? *)
Stap 1: Onze cliënten kunnen hun schade bewijzen. Zie als voorbeeld mijn persoonlijke dossier. (4) Die schade bestaat uit inkomensverlies, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, onverzekerde ziektekosten, smartengeld, etc. De kosten daarvan kunnen in de tienduizenden euro’s per burger lopen. Niet meegerekend zijn dan evt. kosten van noodgedwongen verkoop van eigen woning of huurschulden, verhuiskosten, etc. *)
Stap 2: De schade wordt geclaimd bij de verantwoordelijke partij (RadioLED/de gemeenteraadsleden) onder verwijzing naar artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. (5) *)
Stap 3: Bij rechtbank Gelderland wordt een zaak tegen alle verantwoordelijke raadsleden gestart. De rechter wordt gevraagd de raadsleden te veroordelen tot het vergoed van de schadeclaims. Want het Europese Hof heeft in diverse asbest- en fijnstof processen al beslist in het voordeel van de, onvoldoende door de Staat beschermde, burger . Processen over schade door Electro Magnetische Velden (EMV) zijn gaande. (6) *)
Stap 4: Een deurwaarder legt conservatoir beslag op de eigendommen van de raadsleden, totdat de rechtbank beslist heeft inzake ingediende schadeclaims. *) Stap 5: In een vonnis zal de rechter bepalen òf de schadeclaims toegekend worden en hoe het totaalbedrag over de verantwoordelijke raadsleden verdeeld zal worden.

Voetnoten:
*1) dereunie.info/StrafaangifteOvJambtenaarenwethouderApeldoornwegensambtsmisdrijven.web.pdf

*2) ) http://www.e-discoverypublication.com/wp-content/uploads/2019/03/JSD18020-final.pdf

*3) ‘AutoLED GmbH’ =  ‘Gesellschat mit beschränkter Haftung”, vertaald: -bedrijf/organisatie met beperkte aansprakelijkheid-

*4) dereunie.info/5GMedischeVerklaringvanmijnartsinclwetenschappelijke%20studies.pdf

*5) Art. 6:162 BW, een onrechtmatige (overheids)daad:
https://www.dereunie.info/images/Documenten/5Gdoc/LegalOpinionOn5G_ECHR2&8.pdf

*6) https://www.dereunie.info/images/Documenten/5Gdoc/LegalOpinionOn5G_ECHR2&8.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Vorige week  (26 september) stemden:

17 raadsleden voor 5G en 17 raadsleden tegen 5G;
en 4 raadsleden onthielden zich van stemmen

**

En wat deed de wethouder toen?
Hij heeft de zelfstandige bevoegdheid om lantaarnpalen te verhuren en.. zette door.

Op 30 september hebben wij daarom bij rechtbank Gelderland een zaak aangespannen tegen deze wethouder en de instemmende/stemming-onthoudende raadsleden. De rechtbank moet oordelen over de hoofdelijke aansprakelijkheid van de wethouder en de raadsleden. In de wetenschap dat Apeldoorn vooruit loopt op landelijk beleid, weigert het Voorzorgsprincipe te hanteren en haar bevolking bloot wil stellen aan de ongeteste technische nieuwe techniek 5G. Die zaak gaan we winnen (als de raadsleden en wethouder het er op aan laten komen)!

Omdat Apeldoorn er samen met Groningen, Eindhoven en Den Haag een wedstrijdje van maakt wie de eerste is, heeft deze zaak alleen al vanuit dát oogpunt een verstrekkend landelijk belang. Stralingsarm Nederland is ook een landelijke stichting, dus iedereen mag de stichting machtigen om namens hem/haar de procedure te voeren. Ons doel is om met Apeldoorn een krachtig voorbeeld te stellen voor alle andere gemeenteraden in het land. “Wie schade veroorzaakt, moet betalen”, is onze slogan.

Er loopt inmiddels ook een strafrechtprocedure tegen de wethouders en de raadsleden. Want hier aan de orde zijn de artikelen 43, 47 en 308 van het Wetboek van Strafrecht, maar ook artikel 11 van de Grondwet en artikel 2 van het  Europees Verdrag v/d Rechten v/d Mens . Diezelfde strafrechtprocedure loopt ook al tegen de verantwoordelijke politici minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer. De aansprakelijkstelling volgt komende week. En zodra de Tweede Kamer de nieuwe wet Telecommunicatie 2019 aan neemt, starten we een kort Geding tegen de Staat der Nederlanden.

Oftewel, er is veel werk aan de winkel. We werken samen met de Bond tegen Overheidszaken, die op een vergelijkbare wijze de 3 telecomproviders aan pakt, maar hebben desondanks ieders steun nodig om de dure rechstzaken te kunnen bekostigen. Daarom doen we de oproep aan een ieder die 5G niet ziet zitten om nu in actie te komen en ons te ondersteunen en ook al dan niet te machtigen.

* * *

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.