Advertentie

Het meest verzwegen feit van 9/11…


Nu de rook van 9/11 is opgetrokken, laat het rookgordijn rondom de werkelijke toedracht steeds meer kale plekken zien. De waarheid is steeds verder aan het licht gekomen! Dit soort plaatjes waren koren op de molen van de angstzaaiers..

x

Het meest verzwegen feit van 9/11

2012 © Andrew Greeley

2012 © vertaling: Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be

x

Groter dan de evacuatie in Duinkerken in 1940, blijken op 11 September 2011 bijna een half miljoen burgers op Manhatten te zijn geëvacueerd, VIA HET WATER..! Waarom weten wij dit niet.. Zijn ook wij slecht geïnformeerd.. Of keken we erover heen.. Nee, het feit is verborgen door de media, door over ‘andere zaken’ te
Dit is de volledige vertaling van de tekst die je hoort uitspreken bij het onderstaande YouTube-filmpje.

Professor Kathleen Tierney

‘Op 11 September 2001 werd rond de 1 miljoen mensen geëvacueerd van Lower Manhattan, via het water. Er bleek spontaan een netwerk van privé- en overheidsboten beschikbaar te zijn, om een vooraf ongeplande evacuatie op te zetten. Het was als het ware een Amerikaanse versie van Duinkerken, waar het Britse leger vast kwam te zitten in 1940 en hals over kop over het water moest vluchten, in een armada van soortgelijke ‘amateur’-voertuigen.

Maar ook jij hebt dit verbazende feit waarschijnlijk nog nooit op tv of anderszins te horen of te zien gekregen.. Het was met name professor Kathleen Tierney die dit feit zó bizar vond, dat ze er regelmatig over sprak tijdens haar lezingen en op haar site. De eerste keer deed ze dat bij de jaarlijkse vergadering van de ‘American Sociological Association’. Maar waarom werd dit FEIT niet op tv getoond, vanuit medemenselijkheid of gewoon, omdat je dit soort acties -als was het alleen maar voor de volledigheid- dient te verslaan op tv. Maar als een daad van rust en zinnig optreden, van een spontane actie, paste het verhaal niet in het beeld van de paniek die diende te worden verslagen.. 

Professor Tierney, onderzoeksdirecteur van het ‘Disaster Research Center van de Universiteit van Delaware, en als zodanig top-expert op dit gebied, beargumenteert haar ontdekking vrij nuchter. “Het zijn de sociale banden tussen mensen die in tijden van catastrofe en paniek intact blijven. Het zijn de familiebanden, de banden tussen collega’s en buren en zelfs tussen totaal onbekende mensen, die sterk blijven!

Het plaatje dat de nieuwsmedia massaal toonden: ‘Angst en paniek in Manhattan’..

Mensen hielpen elkaar, gaven elkaar informatie en spraken met liefde door mobiele telefoons, waren betrokken bij collectieve beslissingsprocessen en hielpen elkaar in veiligheid te brengen. En toen de WTC-torens dienden te worden geëvacueerd, verliep eigenlijk alles in een kalme en uiterst geordende wijze!”

Er komt overigens steeds meer wetenschappelijke literatuur, die professor Tierney in haar observaties steunt. Maar velen blijven nog steeds geloven dat de catastrofale gebeurtenissen van die dag, een dergelijk menselijk optreden onmogelijk zouden maken. Paniek en angst zijn dan hetgene wat kennelijk verwacht wordt. Maar mensen worden dus niet doodsangstig, en vluchten weg in blinde paniek..! Dat doen ze dus niet.. En het bewijs lag dáár, op die 11e September 2001..!

De beide torens verschaften vooral kantoorruimte aan zo’n 50.000 werknemers van veel verschillende bedrijven. En hoewel de kantoren nog niet helemaal vol waren, vlak na 9:00 ’s ochtends op die 11e September, bleken toch maar liefst 90% (!!) van deze mensen uit de World Trade Centre-torens te zijn ontsnapt. Ontsnapt aan de dood door de instortende torens en dit zou werkelijk onmogelijk zijn geweest als er blinde paniek of zelfs een lichte paniek zou zijn uitgebroken.
De meeste mensen bleven dus koel tijdens deze enorme druk van de gevolgen van  aanslagen; het beeld van de mensheid als een kudde schaapjes is dus simpelweg NIET WAAR! We zijn sociale dieren, en zelfs als we doodsbenauwd zijn, blijven we sociaal voelend en compassioneel..!

Het werkelijke plaatje: Totaal onvoorbereid zetten alle schippers in de New Yorkse wateren, hun boten in voor evacuatie. Een massale, maar uiterst rustige aftocht kwam op gang.

En als je bedenkt dat het meeste van dit sociale gedrag dus NIET geoefend was of iets dergelijks, dan is het helemaal verwonderlijk dat dit gedrag zich manifesteerde. Mensen redden zichzelf! En andere mensen uit de hele stad verschenen op de plek des onheils om te helpen.. Professor Tierney: “De response van al deze mensen op de tragedie van die 11e September 2001, was niet centraal gestuurd, noch gecontrolleerd.. In plaats daarvan was het een flexibele actie, gefocussed op het behandelen van opdoemende problemen, terwijl deze ontstonden!”

In zeker zin bleken de aanslagen van 9/11 een overwinning te zijn voor de terroristen, wie dat ook waren.. Maar sociaal voelende Amerikanen behoeden de wereld voor een nóg groter verlies aan mensenlevens.. En hoewel deze gebeurtenis aanleiding geeft om dit niet te doen, blijkt tóch steeds meer dat er commando- en controlestructuren dienen te komen, om dit soort gebeurtenissen ‘af te handelen’. Structuren die dienen om een populatie te controleren die NIET in paniek is noch iets dergelijks aan gedrag vertoont.

“11 September demonstreerde duidelijk dat er een enorme weerstand is in de burgermaatschappij, dus waarom dient de response op een dergelijk of soortgelijk noodgeval dan te moeten passen in een militair-achtige structuur van aanpak?” De mensen die deze structuren willen opzetten beseffen kennelijk niet dat het in tijden van oorlog bijvoorbeeld, niet de generaals zijn die het verschil maken, maar -net als op de stranden van Normandië, tijdens de invasie in 1944- dat het de sergeanten en luitenants zijn, die ter plekke spontaan situaties aanpakken”, aldus professor Tierney. “Het zijn niet de generaals in hun verafgelegen bunkers die de veldslag controleren. En zo zijn het ook niet de ambtelijke bureaucraten die het verschil maken in catastrofes als 9/11,  hoe gedegen ze ook hun plannen presenteren..”

En de media? Die vertelden hun verhaal, niet gehinderd door enige kennis van zaken op dit gebied..! Want zij versterkten het paniek-paradigma, dát diende -zo leek wel-  boven alles uit te stijgen.. Het gevoel van een ‘spontaan sociaal-ondersteunend’ netwerk daarmee de grond inborend.. Het beeld van de helpende en sociaal-voelende gewone medemens onderuit halend. In plaats daarvan dient álles te worden gecontroleerd door ‘boven’… Door vage instanties die door Bush en companen werden opgezet en bemand.

Een voorbeeld? Het ‘Homeland Security Department’ werd opgericht.. En nu, ruim 10 jaar later, blijkt dit een van de meest tirannieke organisatie in de VS te zijn; een bijna fascistische club die o.a. de luchthavenscanners heeft laten installeren..  Dit departement heeft de kracht weggehaald van kleine burger service-organisaties en bij de overheid ondergebracht.

In de totale orgie van zelfmedelijden, die de media zo vlak ná 9/11 rondbazuinden, bleek GEEN ENKELE ruimte te zijn voor positieve berichtgeving; er bleek geen aandacht te worden besteed aan het FEIT waarom er geen paniek uitbrak..  En waarom de evacuatie van meer dan 1 miljoen Lower Manhattan-burgers enerzijds, en meer dan 40.000 WTC-medewerkers anderzijds, zo gesmeerd liep.
Alle kracht diende bij de overheid terecht te komen, en dat is gebeurd. Daar pastte geen plaatje in van sociaal voelende burgers, die een dusdanige medemenselijke kracht aan de dag legden, dat het drama werkelijk tot een minimum werd beperkt. De vraag is echter of dat ook geld voor de ontkrachting van de Amerikaanse burgerrechten die sinds de aanslagen verder en verder zijn ont- en verkracht..!”

* * *

X

X

Kijk naar deze prachtige aanvullende film over de ‘Boatlift’…

x

202 gedachten over “Het meest verzwegen feit van 9/11…

  1. Een heel interessante vraag Rinus.. Het is vooral de analyse van de 9/11-nieuwsberichten die ECHTE speurneuzen deed concluderen, dat veel beeldmateriaal was geplakt en bewerkt.
   Dit kan alleen vooraf gedaan zijn, ergo…!

  2. Bekijk “September Clues” eens, een ware eye opener.
   http://www.youtube.com/watch?v=aWl8mUSDIwU

   Alle gepubliceerde foto’s en filmopnamen zijn afkomstig van mainstream media medewerkers. Die uitstekende “neus” waar Guido het over heeft is ook behandeld en handig weggewerkt in de uitzendingen.

  1. Ik huil al een tijdje Eric. Dat gaat ook niet echt meer over vrees ik. Het is de mens onwaardig zich zo te gedragen tegenover een medemens. Maar ik heb dan ook het gevoel dat we vaak niet met mensen hebben te maken. Al zijn ze dan waarschijnlijk wel gewoon als mens geboren. Maar laat de moed niet zakken. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus zolang we nog met beide voeten op onze aarde staan hebben we nog een heel grote kans te winnen. Jazeker kunnen wij dat wel.

 1. 911…het word echt tijd dat er serieuze vragen gesteld worden…WAR ON TERROR is hier begonnen, sindsdien zien we overal camera’s hangen…onze privcy is weg…wij als burgers hebben recht op de waarheid…waarom is 911 gebruikt…en wat mogen wij niet weten…wie van onze regeringsleiders hebben de moed om hier vragen over te stellen…er is zoveel bewijs dat 911 geen terroristische aanslag was…gebaseerd op angst voor onze veiligheid…waar is onze veiligheid… nu we zelf als land weinig meer te zeggen hebben, alles wordt in Brussel beslist.
  Vragen wij ons niet af hoe en waarom Brussel is ontstaan http://www.relay-of-life.org hier vind je het e-mail boek ‘The Nazi
  ‘Roots of the Brussels EU’,een heel andere geschiedenis die wij niet mogen weten…maar niemand durfde U het te vertellen!

 2. Weer een uitstekend stuk. Ik ben het ook helemaal eens met de reactie van Liebeth Lammers. Ook nu weer zijn er in de film overtuigende bewijzen van de grote ‘officiële’leugen te zien. Kijk goed naar de grote hoeveelheid aan fijn stof. Twee oersterke gebouwen van miljoenen kilo’s staal en beton, volledig verpulverd tot stof! Ook van de inventaris is niets teruggevonden, geen telefoon, geen bureau, geen archiefkast, niks! Ook van de slachtoffers zijn er alleen hele kleine resten gevonden. Geen ledematen of grotere stukken. Bij normale sloop blijft er van een leeg gebouw gemiddeld een berg puin over van 30% van de oorspronkelijke inhoud. In dit geval zou er dus dus een berg puin van 38 verdiepngen hoog, ong. 110 meter over moeten blijven! In dit geval zou de berg nog hoger moeten zijn door de aanwezige inventaris. Kijk alle beelden van ground zero er maar op na. Nergens is zo’n grote berg puin te zien! Als gepensioneerd bouwkundige kan ik maar tot één conclusie komen: De torens zijn met militaire precisie opgeblazen en de vliegtuigen zijn met de drone-techniek (radiografisch bestuurd) de torens ingevlogen. Ik kan ook verklaren waarom ze schuin, a-symetrisch en op verschillende hoogtes zijn ingevlogen. Maar dan word dit een lang verhaal.

  1. Bekijk aandachtig en volledig:
   http://www.nuclear-demolition.com/911-wtc-thermo-nuclear-demolition-how-it-works.html
   of
   http://www.youtube.com/watch?v=eAV_BUQoGBw
   of
   http://antinewworldorderparty.wordpress.com/2012/06/17/peaceful-nuclear-explosions-treaty-of-1976-wtc-demolition-scheme-which-was-required-to-obtain-the-original-building-permit-in-new-york/

   Wat verandert staal, beton en mensen TOT STOF ?
   Geen springstoffen, die hebben het werk gewoon bijgestaan…

   Wie doet zoiets? Wie kan zoiets? Geen Arabier in een grot in Afganistan. Antwoord te vinden via Lyndon Larouche op http://www.larouchepac.com

  2. Nee, verklaar vooral waarom deze vliegtuigen schuin, asymmetrisch en op verschillende hoogtes zijn ingevlogen, graag.

  3. Toch is er ook nog een paspoort gevonden hoor; van een van de piloten! Geloofwaardig dit? NEEN, natuurlijk niet! Net als de rest van de leugens! Hoe hoog te paard zitten die lui en hoe intelligent of slim achten zij zichzelf en ons zo dom. Ze achten ons zo dom dat wij hun spelletje niet door hebben. Zeker hebben wij het door, niet tot in de finesses, maar toch, velen weten ook dat het stinkt aan alle kanten. Zij zijn dus in feite de arrogante dommen. Ze zijn sluw, dat is wat anders en weten dat zij de macht hebben en ons kunnen bespelen, maken en breken! Heel ernstig de minachting en verachting voor de Amerikanen (tevens voor de rest van de wereld, dat is duidelijk!) en Brussel doet er aan mee! Dat is helemaal het toppunt! In plaats van het aan de kaak te stellen en wel onmiddellijk, geeft dit mij het idee dat ook zij er van geweten hebben. HET IS EEN GROOT SPEL VAN TEVOREN BEDACHT EN HET ZAL GESPEELD WORDEN OP HUN MANIER, MAAKT NIET UIT HOE OF HOE LANG HET ZAL DUREN, MAAR MEN ZAL DE TOTALE MACHT BEZITTEN! Mensen, wie en hoeveel ook, tellen niet; alleen hun kliek! Zo een openlijke misdadigheid, brutaliteit, arrogantie, bedriegerij: het is eigenlijk niet te geloven. Maar het zijn feiten. Of het ooit aan de kaak gesteld wordt is voor mij al niet meer de vraag. Het gebeurt niet. Slechts een partikeltje van de waarheid mogen we misschien vernemen, een onschuldig deeltje. Het is al reeds eerder gebeurd, vaker en eerder. En stel dat er iemand is die de gehele waarheid omtrent dit gebeuren of een ander misdadige activiteit tegen de mensheid naar buten brengt of openlijk de daders aan de kaak wil stellen, dan gat die toch echt “het hoekie om”.

  4. Nog zoiets achterlijks om er niet in te geloven. Normaliter wordt er heel veel onderzoek, met hieraan gepaard de ontzettend hoge kosten, gedaan na een ramp. In New York, veel onderzoek gepleegd? Nee, Veel geld en deskundigen voor uitgetrokken? Neen. De puinzooi (zeg maar poeder, want puin was er niet zoveel meer) opgeslagen om onderzocht te worden? Nee. Bijna onmiddellijk is het afval naar China verscheept. Niet om te worden onderzocht mocht u dat soms denken. Nee, nee, nee: het stinkt.
   Eigenlijk wil ik er niet meer mee geconfronteerd worden, want het maakt me alleen maar moedelozer omdat ik weet dat we niks kunnen maken.

  5. Willy, hoogmoed komt voor de val. Vandaag of morgen gaan ze keihard onderuit.( laat je niet moedeloos maken hoor, dat zijn ze niet waard!)

  6. Antwoord aan Sjoele waarom de vliegtuigen 1. schuin, 2. op verschillende hoogtes en 3. a-symmetrisch in de torens zijn gevlogen:

   1. Schuin; omdat een aluminium vliegtuig relatief weinig massa heeft en bij recht invliegen zou er maar een betrekkelijk smalle spleet in de oersterke stalen buitengevels zijn ontstaan.
   2. Op verschillende hoogtes; twee vliegtuigen die op exact dezelfde hoogte in de torens vliegen zou teveel zijn opgevallen. Bovendien moest men een verdieping hebben zonder al te veel(lichte) scheidingswanden zodat de romp zonder noemenswaardige weerstand door het gebouw kon schieten. Hou ook in gedachte dat de vliegtuigen geprepareerd waren met wellicht een versterkte neus, volle brandstoftanks en wat al niet meer. Zo bezien waren het vliegende bommen. Bedenk ook dat de vanuit het militair industrieel complex ontwikkelde drone-techniek en andere (explosie)technieken waar wij geen weet van hebben men de vliegtuigen precies tussen vloer en plafond de torens in kon laten vliegen.(zie 3. bij open ruimte).

   3. A-symetrisch; omdat de 47! oersterke kernkolommen zich in het hart van de torens bevonden en de vliegtuigen daar halverweg zouden zijn blijven steken. Tussen de kernkolommen en de buitengevels bevonden zich dus op de verdiepingsvloeren en de buitengevels na, (misschien op enkele lichte scheidingswanden na) open ruimte!

   Verder wil ik opmerken dat ik de sceptici begrijp want zelfs ik als deskundige kon het ook pas geloven nadat ik in 2006 via de site waarheid911 van Frank Ho bij AAE (Architects And Engeneers for 911 truth)terecht kwam en daar na langdurige studie, met name mbt. de constructie van de torens, tot inzicht kwam. Het niet kunnen geloven komt door onze geconditioneerde gedachten. Mijn advies is: probeer zoals de engelsen dat zo mooi zeggen: ‘out of the box’ te denken.

  7. @Imke: Liever vandaag dan morgen Imke. En dan liever morgen dan overmorgen of later! Hartelijke groet 😉

  8. In mijn boek Blauwdruk (via mij te verkrijgen)beschrijf ik o.a. het werk van Tom Bearden, zie het hoofdstuk over scalair elektromagnetisme (en ook implosie fysica, torsievelden, etc). Laat dat nu net de uitleg en bewijsvoering zijn van Richard Hoagland over hoe de torens op afstand tot destructie kunnen worden gebracht en de stalen constructies via een reeks foto’s letterlijk ‘verdampen’ of op ‘onmogelijke’ manieren zijn verbogen en gedraaid, en ander objecten weer intact zijn gebleven…

   De TV-special met Richard Hoagland komt binenkort online, aankondigingen via:

   http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html

  1. Koen, je bent echt een oelewapper. Het plaatje op zich is wel grappig maar het slaat gewoon nergens op. Je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt maar het zijn juist de wetenschappers die grote vraagtekens hebben bij het gene dat gebeurd is. Het klopt namelijk van geen kant.
   Als jij zo kortzichtig wil zijn en alles wat in strijd is met de officiële theorie wil aanvechten then be my guest. Ik hoor graag hoe je verklaart hoe jet-fuel een mega skyscraper in poeder kan doen veranderen.
   Ik wacht op je antwoord.

  2. Een voorzetje:
   De twintowers waren bij het ontwerp en bouw geïnspireerd op de manier waarop een boom in elkaar zit. Een harde mantel en een sterke kern die wel zo flexibel zijn dat ze met de wind mee kunnen bewegen zonder dat ze als luciferhoutjes breken. Met deze kennis weet je dus dat het vliegtuig zich door 3 stalen constructies heeft weten te boren.

   Het aluminium vliegtuig heeft zich dus volgens de getoonde beelden moeiteloos door het buitenste stalen frame, de enorme middelste stalen kolossale basis, en vervolgens weer door de buitenste stalen wand geboord. Op de aan ons getoonde beelden komt het er met de neus van het vliegtuig nog intact uit. Rara hoe kan dat meneer de wetenschapper.

   Dan volgt een enorme ontploffing die we ons nog herinneren door de enorme ontploffing met dito donkere rookwolken. Donkere wolken duidt op onvolledige verbranding door een gebrek aan zuurstof. Het kan dus niet zo heet worden en daarnaast is met deze ontploffing al de meeste “brandstof” letterlijk in rook opgegaan. Hoe verklaar je dat de de hoeveelheid brandstof die nog over was voldoende geweest moet zijn om de hele wolkenkrabber neer te krijgen. Het moet dan rond de 1800-2000 graden geworden zijn maar toch zijn er foto’s van slachtoffers die in de crash-openingen staan. Super-humans?

   Als een gebouw instort met verdieping op verdieping op verdieping dan werkt dat remmend/ vertragend. (pancake-effect) Dat was bij de TwinTowers niet. Die vielen met de snelheid van een vrije val nota bene. Hoe verklaar je dat? Door de Kerosine?

   De hoeveelheid puin na de ineenstorting was ongeveer 1,5 tot maximaal 2 verdiepingen hoog en bestond voornamelijk uit stof. Wanneer 110 verdiepingen op elkaar donderen mag je verwachten dat er een hoger stapeltje overblijft. Geschat wordt dat er een puinberg van ongeveer 15 verdiepingen had moeten zijn. Hoe verklaar je dat? De Kerosine die niet in rook was opgegaan?

   Hoe oud was je tot je ouders je vertelden dat Sinterklaas niet bestaat? Je bent er vast nooit zelf achtergekomen schat ik zo.

  3. Gewoon maar even één bizar feitje..?
   Koen, misschien kun je me wetenschappelijk uitleggen hoe een aluminium vliegtuig, 70 meter DOOR een WTC-toren kan reizen, om daarna, ZONDER ook maar één beschadiging aan de aluminium neus, volledig intact aan de andere kant van het gebouw eruit te komen..!?
   Er is maar een antwoord… DIT IS GEEN VLIEGTUIG..! Kijk naar de filmpjes en naar dit still-shot ervan! Om ‘still’ van te worden..
   wtc exit 2e vliegtuig

  4. Ik begrijp niet goed waarom zovelen nog moeite doen om Koen uit zijn ivoren toren van slaafse horigheid aan de ‘gevestigde orde’ te halen. Het is zijn keuze en die is rechtstreeks verbonden met zijn graad van bewustzijn (2de sfeer).
   Hij heeft zijn eigen weg te volgen.

  5. @ anelle
   Je hebt helemaal gelijk ,het is weggegooide energie .Hij zal zelf zijn weg moeten afleggen en als hij een hand uitsteekt om te worden geholpen pak ik die wel weer aan . Tot die tijd zal hij die uitgestoken hand toch afwijzen, das zijn keuze en die heb je maar te respecteren. Hoewel ik daaraan toe wil voegen dat ik het altijd moeilijk vind iemand te zien dwalen die alle hulp afwijst.

  6. Enkele redenen waarom ik niet echt inga op jullie reacties:

   1/ Dirk is kortzichtig, want houdt geen rekening met de feiten: De officiële onderzoeksrapporten beweren nergens dat “het moet dan rond de 1800-2000 graden geworden zijn”. Dat stond enkel initieel in de media, en naderhand in de complot-theoriën. Als je foutieve informatie gebruikt, of informatie misinterpreteert, dan is elke discussie zinloos.

   2/ Als de discussie te technisch wordt, dan weet ik dat Guido toch geen antwoorden meer zal geven (alleen al in de afgelopen weken: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/de-schijnwerper-op-het-monsanto-monster, reactie 6.16 of http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/alternatieve-geneeswijzen-een-luxe-artikel, reactie 8.18 ).

   3/ In tegenstelling tot jullie, hou ik me in als ik besef wanneer ik te maken heb met het Kruger-Dunning effect, als ik over een specifiek onderwerp zou moeten discussiëren (http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect).

 3. weet je dat als ?? wij !! niet met zn allen opstaan .en hier niets mee doen dan zal hierop ook nooit een oplossing gevonden worden !maar?? wij moeten wel?? willen!! het op te nemen tegen deze terrorristen .die in staat zijn hun eigen medemens om te brengen .dit is niet gebeurt door de alkayda maar door de amerikaan zelf ook ik geloof niet in sprookjes ook ik wist al vroeg dat er geen sinterklaas bestond .ook geloof ik het verhaal van jopiek enig zind,s wel ook hij heeft er aardig kijk op dat het met een droneachtige vliegtuigen gedaan is en dat hier ook geen mensen inzaten dat geloof ik ook niet dat wordt wel gezegd .ook ik zou wel eens willen weten wat er met dat stof gedaan is die naar china verscheept is !daar kunnen ze nog aardig wat uithalen ook na honderd jaar bwvs .vind het stof en je weet het !

 4. Grappig hoe een artikel over de kracht en goedheid van mensen ontaart in een commentsectie vol conspiracy theories. Vergeet niet dat voor het waar zijn van ook maar een deel van alle onzin die jullie hier spuien, duizenden willekeurige mensen tegen beter weten in hebben moeten meewerken (en hun mond moeten houden). Al die mensen lopen blijkbaar slaafs achter hun generaals aan die redelijk open en bloot de grootste misdaad in de geschiedenis begaan. Naast dat het feit dat dit volstrekt ongeloofwaardig is, gaat het recht tegen de boodschap in die het artikel brengt.

  1. Verdiep je nu maar eens in de materie voordat je loopt te roepen. Ik heb geen conspiracy theory alleen gezond verstand dat stil staat bij een paar heel simpele feiten. Het is dus geen theorie maar het hardop afvragen van een officiële versie van een gebeuren. Volgens de officiële theorie waren het een paar fanatici vanuit Afghaanse grotten. Als zij ertoe in staat zijn waarom dan ook niet anderen?

  2. @ henkie
   Je zou de slaafs volgende “willekeurige”mensen de kost moeten geven die dingen doen tegen beter weten in voor hun”generaals”of alleen maar omdat hen wordt gezegt dat ze het moeten doen!En als je verteld wordt dat je de keuze hebt tussen het uitmoorden van je familie inclusief jezelf of je stil houden en een hoop duiten op de bank ….. Vraag ik me af hoeveel van juist deze makkelijk te manipulerende mensen kiezen voor een klokkeluider rol.

  3. @Dirk III

   Waar haal je dat vandaan?De terroristen hebben hun actie voorbereid in alle delen van de wereld.Zij hebben een vliegopleiding gehad in Florida.Zij werden gefinancierd door Al Quiada en de aanslag werd ook later door Al quiada opgeeist.
   Henkie heeft groot gelijk.Al die duizenden mensen,die dan meegewerkt zouden moeten hebben,hebben nooit geleaked???Wat een onzin.Waar zijn al die passagiers,die in de vliegtuigen zaten?Ik word hier niet goed van.

  4. @Marcel.
   Zelfs in 5d schijn je nog niet de kracht te hebben,om dit op een overtuigende manier te brengen!
   Alles ,wat op deze aarde gebeurd is in jullie ogen een complot.
   -een contrail=een chemtrail.
   -de aanslag op de Koningin(die jij verafschuwd) was een complot.
   -de maan is bewoond.
   -mars is bewoond.
   -de aarde is hol.
   -de aarde warmt niet op.
   Ik schei hier uit.Ik word er niet goed van.Heb jij met je krakersverleden en als dienstweigeraar ooit een bijdrage geleverd aan de gemeenschap?

  5. @ Marcel ,
   zie ik nu dat jij nu de twijfelachtige eer hebt om dat gedrocht op je nek te krijgen ? Een flinke T-bonesteak met rattengif zou aan die proxykuitenbijter toch wel goed besteed zijn , niet ?

  6. Maar weet je Henkie, het is waarschijnlijk jouw ongeloof dat niet wil accepteren dat zoiets überhaupt zou kunnen gebeuren..! Wat je doet is de zogenaamde ‘cognitieve dissonantie’ toepassen.. Je verzint een reden waarom het allemaal niet zou kunnen..! Ik raad je in dit verband aan één van de meest gerespecteerde wetenschappers/kenners op het gebied van 9/11 te beluisteren. Professor (emeritus) David Griffin.

   9/11 Is gewoon TE groot voor veel mensen om het überhaupt een reële kans van objectieve beoordeling te geven.. En PRECIES dat maakte het voor de werkelijke daders zo relatief eenvoudig…
   Een simpel voorbeeld..? Hoe waarschijnlijk vind jij het dat een paspoort van de kapers op straat wordt gevonden..? hahaha… Onwaarschijnlijk? Nou dat klopt, en dat is precies de reden dat het daar is neergelegd.. Het moet dus wel waarheid zijn, toch? Of is het de omgekeerde waarheid..? Een vette leugen dus..!
   Een waarheid TE groot om te kunnen geloven…! HIER klikken.
   En dan is er -volgens de goede speurneuzen- natuurlijk altijd een motief nodig.. Nou dat is er niet 1 maar dat zijn er wel -tig..!
   – Het defensiebudget van de VS werd verhoogd van 450 miljard naar een dikke 600 miljard… (Gnagnagna hoorde je heel het militaire-industriële apparaat gniffelen).
   – Vrijheden werden beperkt van burgers (een prettige bijkomstigheid voor de machthebbers.. Mensen onder controle.. Recht om alles in te zien, te besnuffelen..)
   – De greep op het Midden-Oosten werd onmiddellijk versterkt, door de invallen in Afghanistan en Irak vooral..! Dit was overigens al haarfijn aangekondigd, ruim 1 jaar voor de aanslagen..! Inmiddels staat in Irak de grootste ambassade van de wereld, die van de VS..! Ze gaan er NOOIT meer weg..!
   – Een fantastisch instrument om het volk via ANGST uit liefdevol-samen-leven te houden. En altijd een marionet (eerst Osama Bin Laden en nu Al Qaida) om voor je het angstspel te laten dansen..!

  7. Dirk (9.1): Ik raad je aan je eigen advies te volgen: “Verdiep je nu maar eens in de materie voordat je loopt te roepen”. In reactie 5.2 beweer je dat de brand tot 1800-2000 graden moet zijn geweest. Dat is geen “simpel feit”, maar staat wel in “conspiracy theories”. Dat staat nergens in ook maar enig onderzoeksrapport.

   Marcel (9.2): Er zijn inderdaad veel mensen die slaafs alles doen voor hun “generaals”. Hoe kun je zeker zijn dat er niet echt een idealist onder zit, zonder familie of zo, die toch alles (anoniem) zou lekken naar de media, of het op Wikileaks zou zetten? Het is gewoon niet realistisch om een complot op te zetten waar je duizenden mensen de mond moet snoeren. En als je alle complot-theorien op een hoop gooit (9/11; chemtrails; vaccinaties, Roswell, …), dan spreek je wereledwijd over wellicht miljoenen mensen die niks zouden mogen lekken. Watergate of Irangate waren echte complotten, met maar enkele tientallen/honderden betrokkenen, en dat kon men al niet geheim houden.

   Guido (9.6): David Griffin is niet “één van de meest gerespecteerde wetenschappers”. Hij is een “professor of philosophy of religion and theology” (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ray_Griffin). Hoe wil je overtuigend overkomen als je de feiten niet kent, (of selectief negeert)?

   Tot slot, een vraagje waar ik nog nooit een complot-theorist een afdoend antwoord heb horen over geven: als de regering van Bush echt betrokken zou zijn geweest bij 9/11, waarom heeft Obama er dan nu nog nooit iets over gezegd? Het zou toch een enorme opsteker zijn voor de Democraten om aan te tonen hoe onbetrouwbaar de Republikeinen wel zijn.

  8. Aan de atoombom hebben tienduizenden mensen gewerkt en toch wisten ze niet dat ze aan een massavernietigingswapen werkten. Dit noemen ze werken op “need to no”basis Anders hadden ze het nooit geheim kunnen houden. Hier is veel onderzoek naar gedaan en geldt ook voor de 9/11 aanslagen.

   @Dutchie66: Al Qaida is een verzinsel van de CIA, vorige maand nog toegegeven door Hillary Clinton. Is het niet grappig om in de pers te vernemen dat deze zogenaamde vijand van de westerse wereld nu is ingehuurd, ja, de zogenaamde opstandelingen en rebellen zijn ordinaire huurlingen, om na Libie nu ook te vechten in Syrie en betaald door de NATO landen dus ook door ons…?/!) Wat betreft die vliegeropleiding in Florida, ze konden niet eens fatsoenlijk een Cessna 172 vliegen en landen laat staan een airliner. Doe je huiswerk, dit is al sinds 2001 bekend.

  9. @Koen, jij hebt nog niet geheel door wie nu werkelijk de USA besturen vanachter de gordijnen. Het maakt niet uit wie er in het witte huis zitten, allemaal van dezelfde parochie…

  10. @internetrollen,

   Die duizenden architecten, ingenieurs, bouwkundigen, brandweerlieden, piloten zullen allemaal wel ongelijk hebben aangaande 9/11 en zijn domme complotdenkers. Als je 12 jaar naar dato nog steeds niet door hebt wat er om je heen gaande is en niet tot die miljoenen ontwaakten wenst te behoren en in de fabeltjeskrant blijft geloven is dat je goed recht… Oogjes dicht, snaveltje toe, slaap lekker… Binnenkort gaan jullie ruw ontwaakt worden.

  11. @ Simba 9.9, helemaal mee eens, het “spel” van de NWO ( de maakbare samenleving) wordt achter de schermen gespeeld. Dat is natuurlijk in Europa niet anders. Het is gewoonweg 1 groot marionettentheater, waar de poppetjes voor de schermen “robotten”zijn die niet anders doen dan uitvoering geven aan datgene dat achter de schermen wordt besloten.

   In mijn visie is het daarom van levensbelang om hier niet meer aan mee te doen. Blijven we dat wel doen, blijven we deel van het systeem en houdt het ons in de greep. Dus,mijn advies is om gewoon afstand te nemen…. en alle acties die we doen zuiver doen vanuit 100% vrijheid en vanuit zuivere overwegingen

   Mijn innerlijk weten zegt me dat we vanuit onze basis, met BEZIELDE mensen die helemaal los staan van de “matrix” en dus helemaal VRIJ zijn, hier iets tegen over mogen zetten om de overgang naar een Nieuwe Aarde mogelijk te maken. Hier gaat het er om dat we de Verbinding proberen te vinden met gelijkgestemden via het opbouwen van netwerken. In feite betreft het de overgang naar ene Vernieuwde Aarde de overgang van individueel bewustzijn naar collectief bewustzijn, een overgang van een tijdperk met de nadruk op alles wat de mens Onderscheidt naar een tijdperk waarin de nadruk komt te liggen op wat we samen kunnen Delen, een overgang van een tijdperk waarin de nadruk lag op Tekort (schaarste) naar een tijdperk waarin we mogen ervaren dat alles in Overvloed op Moeder Aarde aanwezig is.

   Om de overgang mogelijk te maken hebben we echter op deze Aarde een kritische massa nodig van mensen die zich samen verbinden. De Maya’s spreken over 144.000, ook het bijbelboek Openbaringen spreekt over 144.000. Bij dit aantal bereik je het zogenaamde 100 aapjes effect….. waardoor de overgang naar de Nieuwe Hemel en Aarde gestalte kan gaan krijgen. Hoe deze netwerken van bezielde mensen met elkaar worden Verbonden weet ik niet… maar de tijd zal het leren. Go with the flow!

  12. @Dick, dat aantal is inmiddels ruimschoots gehaald. Personen in mijn eigen kleine omgeving die mij 2 jaar geleden nog als een “complotter” zagen zijn nu de kennis aan het overdragen als ware het hun eigen bevindingen… Prima natuurlijk… Wat 9/11 betreft, ondanks dat het nooit had mogen gebeuren en de veroorzakers er mee weg leken te komen om hun agenda te kunnen uitrollen hád het kennelijk zo moeten zijn en ben ik er van overtuigd dat de waarheid binnenkort aan het licht gaat komen.

   Ook ík ben pas gaan ontwaken door de 9/11 gebeurtenis en inmiddels velen met mij over de gehele aardbol en dat aantal groeit explosief Zelfs in gemeenschappen waar je het niet zou verwachten.

  13. Helemaal met Simba_nl eens. En Dick, inderdaad! Afstand bewaren en je niet mee laten trekken.

  14. Dutchie 66
   Op9.4
   Je hebt nog steeds niet in de gaten dat ik helemaal niets op een overtuigende wijze ( voor jou dan) hoef te brengen . Ik hoef helemaal niemand te overtuigen! Overigens ben ik geen jullie en hoor ik ook niet tot een clubje met die naam.
   Koen op 9.7
   kijk hoe slaafs jij het bigpharma deuntje elke keer weer oplepelt zonder zelf daarover na te denken ,en je krijgt er zelfs niet eens voor betaald zeg je zelf ! Zo zie je hoe makkelijk het is de juiste mensen aan het werk te zetten !
   @kees
   Juist door mijn krakers verleden en het dienstweigeren heb ik een heel wezenlijke bijdrage geleverd aan de maatschappij en nog gratis ook! een soort van vrijwilligers werk ( hetgeen ik ook nu nog doe weliswaar elders maar toch)Ook op andere vlakken ben ik bezig geweest een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke organisaties ( van mijn keuze) en op persoonlijk nivo! En jij? wat doe jij voor de maatschappij? Overigens verafschuw ik beatrix niet hoor hoe verknipt ze ook is wel verafschuw ik haar handelen en dat is iets geheel anders!

  15. @ marcel w in 5d: aangaan de het uit de school klappen:
   Neem de mafia, een organisatie van dezelfde orde als de duizenden/tienduidenden die van een eventueel 9/11 complot moeten hebben geweten. Binnen de mafia is er een sterk familiegevoel en het verraden van die familie is het ergste dat een lid kan doen. Zonder problem worden verraders over de kling gejaagd.

   Volgens jouw theorie moet dit voldoende reden zijn dat iedereen zijn mond wel houdt.

   De realiteit bewijst het tegendeel: er zijn altijd een paar dapperen/dommen die uiteindelijk hun mond opentrekken/voorbij praten. We weten redelijk precies wat er allemaal gebeurt en gebeurd is binnen diverse criminele organisaties (groot en klein). En dan hebben we het hier over harde criminelen die de pers/politie informeren en niet rechtschapen huisvaders/ moederes/ miltairen/ bouwvakkers/ piloten/ stewardessen etc.

  16. Het hele WTC-Tower gebeuren doet me altijd denken aan de berg uit ‘Close Encounters of the Third Kind’ en de de andere Toren de berg van ‘King Kong’. Welk Film verband zou daar nu weer van betrekking op hebben?! Nieuwe Wetenschappelijke dr. Who verhalenlijn weer van oude Al-Quida Trollen. Ze zijn altijd in voor een nep-bommetje van 450 Kg op het WTKwartier.

   Laten we hier nu eens naar kijken en wat valt nu op?!
   http://www.youtube.com/watch?v=NgRQbmdFotc&feature=g-all-u

   Dus niet alles wat het lijkt vind je dus op WTK terug, ook elders hahahaha.

  17. Ach beste h(enki)e
   De meeste medewerkers in het complot(net als jij) hebben niet eens in de gaten voor welk karretje ze zijn gespannen , en trekken dapper voort. Tegen hen die ze vertellen welke kar ze trekken , zeggen ze dat het conspirecy theoristen zijn. Ach van ezels kan je ook niet veel meer dan loyaliteit aan de baas verwachten , bang als ze zijn voor de zweep.

  18. @Henkie
   Denk je niet dat de bedrijven die zich bezig houden met controlled demolition een gat in de lucht zouden springen als je dergelijke gebouwen kon neerhalen met alleen kerosine? Wonderbaarlijk een paar brandjes ( terwijl de bulk aan kerosine buiten het gebouw tot ontbranding komt) en 3 gebouwen ontworpen om een binnenvliegen door een volgeladen boeing707 te kunnen weerstaan( voor het eerst in de geschiedenis ) storten in. Geen gedoe met explosieven meer geen moeilijke bedradingsschema’s meer gewoon een paar honderd liter kerosine en dan een paar uur laten branden klaar!
   Dat is pas kostenbesparen! ook geen grote hoeveelheden puin meer gewoon wat stof kruimeldief erbij opzuigen en klaar. Waar halen jullie het toch vandaan, zulke ideeen en hoe krijgen de overheden jullie zover dat te geloven? Ik begrijp het werkelijk niet de BBC die een half uur van te voren aankondigt dat gebouw 7 nu ook is ingestort terwijl het nog pontificaal achter haar te zien is? Wie schrijft deze verhaaltjes?
   Nouja zo kan ik nog wel een paar a4tjes vol typen maar dat helpt lieden als jij niet te ontwaken, het is waarlijk zo dat de amerikaanse droom alleen kan worden geloofd door hen die vast in slaap zijn .

  19. Een wijs man zei mij ooit eens( hoi Guido) “You can lead a horse to water but you can’t make it drink”.
   Sommigen zien de shit nog niet terwijl ze er kniediep in staan, laat dan maar.

 5. De wereld staat in brand, elke dag weer lees ik veel terechte waarnemingen die helaas vol staan van NEGATIVITEIT. Ja er is onderdrukking, ja het is oneerlijk ja er klopt allemaal niks van, etc. etc.. Jullie hebben allemaal gelijk weet je. Maar als het regent kan je 2 dingen doen… klagen over de regen. of een paraplu mee nemen en kijken wat die regen voor wonderlijke gevolgen heeft om je heen in de natuur b.v.. IK bedoel, “kom op lieve mensen, zelfs als de wereld stopt met draaien morgen. Kan je altijd vandaag nog een lekker muziekje gaan luisteren… Of ja … klagen over dat de wereld stopt met draaien natuurlijk…. Succes met het doorgronden van alle ellende.. Ik geniet er wel van.

  1. @Marcel w.(nu opeens niet meer in 5D?).

   Ik heb 18mnd.in het Ned.leger gedient.Verder heb ik 36 jaar gewerkt in Nederland en ook nog 8 jaar hier in de USA.Dat is mijn bijdrage aan de maatschappij.Heel wat anders,dunkt mij,dan panden kraken en dienst weigeren.Ben jij ooit in vaste loondienst geweest?
   Dus nu geniet ik van mijn AOW en zelfbetaald pensioen.Ik hoef niets meer te doen.
   Al jullie geblabla over complotten begint een beetje belachelijk te worden.Maar ik vermaak me er wel mee.

  2. Ach kees
   Ik werk al in loondienst vanaf mijn 16de ( je ziet je weet heel erg weinig van me). Ik heb vele banen gehad hele zware en hele lichte werkzaamheden verricht in betaalde loondienst als zelfstandig ondernemer en als vrijwilliger en niet alleen opeenvolgend maar vaak naast elkaar tijdens studie of gewoon tijdens het opvoeden ( alleen ) van mijn dochter.( zo weet je weer even meer van mij) En wat jij hebt gedaan in loondienst was voor jezelf en niet met de intentie de wereld beter te maken dan ie is of kan je met droge ogen zeggen dat je intentie dat wel was? Ik heb gestaan voor mijn overtuigingen en doe dat nog, ongeacht welke consequenties dat voor mij had . Let wel het zijn MIJN overtuigingen zelf aangegaan na zelfstudie en zelfontplooing, en jij? Waar sta jij wat dat betreft? Ik zie je alleen ongefundeerde overheids prietpraat bezigen, waar zit daar jouw deel in? Het staat je overigens vrij het allemaal af te doen als onzin waar ik voor sta ( je zal de eerste noch de laatste zijn) dat boeit me niet , ik moet namelijk met mijzelf verder leven en niet met jou! Ik hoef me ook niet tegen over jou te verantwoorden alleen tegen over mijzelf !
   En zoals je misschien ( denk het niet) gemerkt hebt ben ik steeds dezelfde hier , iets dat jij niet kunt zeggen dutchie 66 kees 66 kees contra!

  3. Dutchie66 , kees66 , contra , dutchie , had je jezelf gisteren niet al ontslag gegeven ? Wat zoek je hier nog ? Je speelt al 3 jaar advocaat van de duivel , ik denk dat jouw rol is uitgespeeld , we doorzien je stupy .
   We doorzien jou en jouw opdrachtgever , het hele spelletje stinkt .
   Het simpele spelletje van Hegel was nu en dan te transparant , als je denkt met idioten te maken te hebben dan heb je het mis . Je had te maken met mensen die echt iets wilde delen , een betere wereld in visie hebben .
   Geldbejag en andere motieven bleken interessanter , maakt niet uit , een muisklik…….

  4. Dutchie66 , kees66 , contra , dutchie , had je jezelf gisteren niet al ontslag gegeven ? Wat zoek je hier nog ? Je speelt al 3 jaar advocaat van de duivel , ik denk dat jouw rol is uitgespeeld , we doorzien je stupy .
   We doorzien jou en jouw opdrachtgever , het hele spelletje stinkt .
   Het simpele spelletje van Hegel was nu en dan te transparant , als je denkt met idioten te maken te hebben dan heb je het mis . Je had te maken met mensen die echt iets wilde delen , een betere wereld in visie hebben .
   Geldbejag en andere motieven bleken interessanter , maakt niet uit , een muisklik…….

  5. @Cozmic.

   Inderdaad ben ik weg van die chat vam jullie.Dat is alleen maar kinderachtig geprietpraat tot 3 uur in de nacht.En bovendien ruzies,scheldpartijen,etc.
   Maar op de site kom ik nog wel,ter lering en vermaak.(vooral vermaak).
   En leg me nu eens uit,wat je doorziet in mij en mijn opdrachtgever?(wie dat ook moge zijn).En wie of wat is Hegel?En inderdaad denk ik hier met een heleboel idioten te maken te hebben.

  6. @ Dutchie66

   Je mag dan nog zo enerverend hoogwaardig uit de hoek komen dat je zo geweldig bent met je carriere in en buiten Nederland, wat wil nog niet zeggen dan iedereen dan gelijk ook schorriemorrie moet zijn in jouw oogjes. Vergeet niet de mensen die veelvuldig omgeschoold zijn omdat bepaalde werkzaamheden niet meer van strekking waren en of door een bedrijf ongeval gedeeltelijk of geheel arbeid ongeschikt zijn verklaart. Of dat je op jonge leeftijd verminkt bent geraakt door militaire capables. Je vergeet dus dat we allemaal een verschillende achtergrond hebben, waarmee de een nog wel aan de bak is en de andere niet meer. Complotten zijn aftrek van Hollywood SF schrijvers die het prachtig vinden met de menselijke fantasie en andere wereld te laten beleven waar we allemaal in kunnen weg dromen met onze portemonnee en de überwensch dat het ooit uit zal komen. Ach wat kan het joiu verder ook schelen Kees, we zij allemaal individueel uniek aan elkaar.

 6. Aan SIMBA_NL

  Amerika is niet meer Amerika. Het is veroverd geweest door de British Empire en de Saoudies. De Constitutie is verkracht, langs alle kanten, dat was ook de opzet met 9/11; ons het ’terrorisme’ wijsmaken, de Patriot Act, NDAA, …

  Het afschaffen van de Second Amendement (hetgeen de wapendracht voor de burger mogelijk maakt) is het volgende punt, dat Obama nu gebruikt naar de domgemaakte schapen om herkozen te worden. Als dit rond is, is de tiranie gevestigd – wereldwijd. M.a.w. de New World Order. Alleen een ware revolutie van Het Volk (met zijn wapens!) kan het nog tegenhouden.

  J F Kennedy had het door, en ging er tegenaan, met het gekende gevolg, idem met zijn broer. Dan kwamen de hangpoppen op het spel, met het British Empire (niet het Britse Volk) aan de koordjes. Hun doel (openlijk) is o.a. de wereldbevolking inkrimpen tot 500.000 zielen. Zielig.

  De oplossing dan? Geen Democraat of Republikein in ’t Witte Huis, maar een zelfstandige échte Amerikaan als Jesse Ventura. Dan de Glass Steagall Wet terug invoeren (banken scheiden), dan terug de ‘kredietbank’ om zinnige zaken te financieren, dan NAWAPA (zoek het op) wereldwijd.

  Dan de ruimte in.

  Die Amerikaanse Constitutie garandeert Het Volk (wereldwijd!) vrijheid. Check it out! ;-))

  1. De NWO faalt hard op het gebied van het inkrimpen van de bevolking. Prutsers.

  2. Uit het artikel hier op de site:

    ‘Zij die jullie wereld hebben geregeerd zijn niet onze Voorouders. Wij, jullie Galactische en Hemelse Familie, zijn lang geleden al opgestegen en zijn verder dan de behoefte hebben om anderen te domineren.

    Maar, de klonen die de ziellozen zijn van hen die ze creëerden, hebben slechts de macht die jullie hen geven. Ze verkrijgen feitelijk substantie en ondersteuning door jullie angst en uit alle op angst gebaseerde energie patronen. Aan de andere kant, ze verhongeren onder de macht van jullie onvoorwaardelijke liefde. Als je hun daden waarneemt, vanuit het perspectief van je stoffelijke zelf, is het bijna onmogelijk om niet te reageren in boosheid, angst of op een treurige manier.

    Maar, als je hen ziet zoals wij hen zien, zie je duistere astrale parasieten die alleen kunnen overleven door de op angst gebaseerde energie die jullie hen zenden. We raden je aan om hen alleen te zien op de manier vanuit jullie 5-dimensionaal perspectief, omdat hun energiepatronen nogal ontwrichtend zijn voor je aardevoertuig.
    En bescherm daarom je aardevoertuig vanuit deze waarneming door alleen bezig te zijn met de visie vanuit je hoger perspectief. En verder, jullie Multidimensionale ZELF heeft geen oordeel over of vrees voor deze verloren mensen. Ook zien zij hen niet als vijand, maar als een lege schil die slechts is gevuld door vrees van anderen.’

 7. 9/11 desinformatie vanwege de ‘officiële’ media.
  Leve ’t vrije internet! (zolang het duurt)

  Bekijk even de kleurrijke goed geïnformeerde Jesse Ventura (http://weaintgottimetobleed.com/),
  die live geen vrede neemt met een autoritair/eigenwijze reporter van CNN (reeds meer dan 50% van zijn kijkers kwijt).
  Het publiek, buiten één (!), is gans akkoord met Jesse!

  Bekijk het geheel, zéér informatief, op:
  http://www.youtube.com/watch?v=MAmJ9oAy1mc&feature=related

 8. @Dutchie66: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/351955/Wetenschappers-aarde-warmt-al-zestien-jaar-niet-meer-op.htm
  Toevallig net overal in het nieuws geweest. Hehehe

  @Koen je onnozelheid vertedert mij. Het is eigenlijk verloren energie maar goed:

  Dirk (9.1): Ik raad je aan je eigen advies te volgen: “Verdiep je nu maar eens in de materie voordat je loopt te roepen”. In reactie 5.2 beweer je dat de brand tot 1800-2000 graden moet zijn geweest. Dat is geen “simpel feit”, maar staat wel in “conspiracy theories”. Dat staat nergens in ook maar enig onderzoeksrapport.

  Je leest met je neus Koen en wil alleen zien wat je wil zien. Als je goed leest geef ik aan dat om staal te doen laten smelten de temperatuur rond deze temperatuur geweest zou moeten zijn. Ik ben dit zelf nagegaan en heb een ruime marge genomen aangezien we het hier over een legering hebben. http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/fe.htm
  Daarnaast vind ik het knap dat je alle onderzoeksrapporten blijkbaar uit je hoofd kent of allemaal erop hebt nageslagen. Knap “staaltje” werk meneer. Je maakt een punt over het smeltpunt maar denk nu een na man. Een Toren van 110 verdiepingen tot stof door deze kerosine? Stel nu dat het al gesmolten was bij 500 graden dan nog zou de top verdiepingen dan langzaam moeten kantelen de kant op waar de hitte het hoogst was en de weerstand van de metalen constructie dus het laagst. In tegenstelling daarvan valt de top loodrecht naar beneden en houdt niet op met vallen, nergens is er een remming.

  1. Dirk: Ik weet ook wel dat staal rond 1500°C smelt. Maar het verliest al heel veel van zijn sterkte rond 500°C. Bovendien zet het ook uit als het verwarmt wordt. Twee zaken dus die de structuur en stevigheid van de gehele contructie aantasten. En je vind het ongelofelijk dat “valt de top loodrecht naar beneden en houdt niet op met vallen”. Hier is alvast een logische verklaring: “As the weakened floors began to collapse, they pancaked. This means that floors crashed down on floors with increasing weight and momentum, crushing each successive floor below.” (http://architecture.about.com/od/disastersandcollapses/a/twintowerfall.htm)

   Ik ken zeker niet alle onderzoeksrapporten. Ik kijk wel iets verder dan alleen maar de websites van de complot theoristen. Ik raad jou anders ook aan om eens na te denken over het Kruger-Dunning effect (http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect). Heb jij daar misschien wat last van?

  2. “As the weakened floors began to collapse, they pancaked. This means that floors crashed down on floors with increasing weight and momentum, crushing each successive floor below.”

   Koen, dat is het hem juist; ’they pancaked’.
   Maar… die (betonnen) pannekoeken, die waren er ook niet meer!
   Er was niets meer behalve STOF over heel Manhatten.
   Dat is evident. Hoe leg je dat uit?

   Gooi nu gewoon een stuk beton en staal uit bvb een helikopter 1km boven een betonnen vloer. Dat kan je nadien heus terug oprapen, het staal zelfs uit één geheel. Dat is geen stof geworden, zeker niet tijdens zijn val…

   Sorry, maar Het Volk is niet dom! Dat is DE vergissing van de NWO.

  3. Koen heeft een nieuw speeltje ,hij( of een van zijn vriendjes ) heeft gelezen over het kruger dunning effect, en gebruikt dat gegeven al een poosje . Echter als je even naar zijn linkje kijkt zie je dat het terugslaat naar hem zelf . De argumenten die koen aanhaald om zijn redenaties te staven vallen bij nadere beschouwing uiteen in geraaskal en niet logische ,maar door “officieele raporten” bevestigtde info. Geen enkele werkelijk koen-eigen weten ligt aan zijn onderbouwingen ten grondslag, je kunt ook zeggen koen heeft er eigenlijk weinig tot geen verstand van! Laat dat nou net dat zijn wat koen aanhaald. Het is evident dat veel zo niet alles uit het officiele rapport ( hetgeen een theorie is) over 9/11 onmogelijk waar kan zijn. Nog nooit zijn er 3 gebouwen door 2 vliegtuigen er in te vliegen ingestort op een zelfde wijze als op de bewuste dag. Koen verkiest het de redenatie van overheden te volgen , die tegen het normaal uitgevoerde protocol van een plaats delict , het geheel zo snel mogelijk zonder grondig onderzoek te verrichten opruimde.

   Koen verkiest het om onlogische en niet wetenschappelijk aanvaarde verklaringen te geloven boven mensen die juist over deze zaken een grondige studie hebben verricht. Koen KAN gewoon niet geloven dat hij belazerd is en nog steeds wordt , en daarom mogen wij dat ook niet geloven !Koen heeft net als dutchie en henkie niet in de gaten dat ie niet tegen manipuleerbare tieners praat ,domweg omdat zij eenzelfde inlevingsvermogen hebben als die groep ( manipuleerbare tieners) Dat is GEEN verwijt dat is een vaststelling naar aanleiding van gedachtegang en aangevoerde argumenten! Sterker nog het is hun goed recht , net als het mijn goed recht is de argumentatie die zij aanvoeren te verwerpen als zijnde fictie en leugens( al zal ik niet zeggen dat zij liegen, zij herhalen slechts wat hen is verteld ).

   Een kleine vergelijking is op zijn plaats : als je je studie punten wilt hebben op hogere scholen of universiteit dien je vooral dat op die tijd uit te braken wat je met de paplepel is toegepropt wanneer men dit van jou verlangt, doe je dat niet (en heb je geen volle boezem) kun je het schudden! Dit is een generalisatie en daar ben ik mij geheel bewust van , echter de goeden lijden hier even onder de kwaden .
   Feit blijft dat het verdomd griezelig is als je altijd alles voor waar hebt aangenomen wat de overheid zegt ,wanneer blijkt dat het niet klopt!
   Een zinnetje uit een door mij geschreven gedicht uit mijn pubertijd komt in gedachte:”god laat mij niet twijfelen ,aan waar ik dacht zeker van te zijn”. Het lijkt er veel op dat nog steeds zeer veel mensen waaronder dus koen henkie en dutchie ( nogmaals ik verwijt het jullie niet) in zulk een stadium van verkramping leven “god laat mij niet twijfelen , aan waar ik dacht zeker van te zijn”.
   Wel ik heb nieuws voor jullie niets is zeker ,dat is zeker! Imo op een ding na
   U BENT EEN ZIEL EN HEBT EEN LICHAAM EN DAT LAATSTE NOG MAAR TIJDELIJK OOK.
   En nee de mensen die dingen vertellen over 9?11 weten het ook niet zeker alleen weten zij een ding wel . Zoals de overheid verteld dat het is gegaan , kan niet waar zijn . Het kan fysiek niet logisch niet en wetenschappelijk niet.( hele dikke punt)

  4. Koen, als je “dat ook wel weet” van 1500 graden waarom probeer je daar mee dan mijn eerdere vraag/opmerking te ondergraven? “het staat in geen enkel onderzoeksrapport”…. Je spreekt jezelf tegen en dat begint me te irriteren.

   Daarnaast wordt het staal welke gebruikt worden voor gebouwen behandeld om het minder kwetsbaar te maken voor hoge temperaturen zodat de smelt temperattur vele malen hoger wordt. Vaak met een keramiek laag of een speciale legering.

   Opeens kom je met de pancake theorie maar helaas snap je niet wat het inhoud. Natuurlijk valt verdieping op verdieping maar snap dan toch eens dat dat vertragend/ remmend werkt en het gebouw dus niet met volle snelheid naar beneden zou mogen vallen zoals gebeurd is. EN DAT IS EEN FEIT waar je niet omheen kan.

   Ook snap ik niet dat jij als “wetenschappelijk persoon” geen vraagtekens hebt bij het feit dat het vliegtuig aan 1 zijde het gebouw invliegt en de brandstof zich kennelijk concentreert aan deze zijde van het gebouw maar het staal toch mooi over de hele verdieping gelijktijdig toegeeft en niet eerder bij de impact zone. De top had schuin om moeten vallen dat was logisch geweest.

   Daarnaast, hoe bedenk je het dat ik alleen op websites van complot theoristen zit? En wat zijn dat? Is daar een keurmerk voor? Wanneer is het een complot? Wanneer mensen durven vragen te stellen? Jij had vroeger waarschijnlijk vooraan gestaan bij de brandstapel om mij te laten branden wanneer ik riep dat ik geloofde dat de aarde inderdaad niet plat was. Roepende “complot complot” want het druist in tegen de officiële verklaring van de Kerk.
   Als jij mijn kennisniveau denkt te kunnen onderschatten dat ben ik zo vrij om dat bij jou ook maar te doen.

  5. @Marcel, mooi gesproken!
   Kritisch nadenken is iets wat je zelf en op eigen initiatief moet leren. Mijn motto is “question everything” wat als voldongen feit in de media wordt gepresenteerd. Vaak blijkt de waarheid namelijk net iets anders te liggen.

  6. Marcel (13.2): Hier is een vraag voor jou: jij doet neerbuigend: “Koen heeft een nieuw speeltje ,hij heeft gelezen over het kruger dunning effect”. Maar in plaats van enkel neerbuigend te doen, kun je me dan wel een goed argument geven dat jij (of anderen op deze website) niet discussiëren vanuit een Kruger-Dunning effect?

   Het Kruger-Dunning effect betekent dat mensen met weinig kennis of inzicht over een onderwerp, zichzelf toch beschouwen als een expert, die goede argumenten heeft. Heb jij dan wel begrepen wat ik had geschreven in reactie 5.8: “In tegenstelling tot jullie, hou ik me in als ik besef wanneer ik te maken heb met het Kruger-Dunning effect,”? Daarmee bedoel ik: ik besef dat ik weinig echte kennis heb over ingenieurs-wetenschappen en al de dossiers rond 9/11. Daarom ben ik voorzichtig in de uitspraken die ik hierover wil doen (En Dirk 13.3, daarom durf ik niet te concluderen of ik ergens al dan niet terecht vraagtekens bij hoef te zetten). Ik besef dat er experts zijn met veel meer kennis, die tot de “officiële” conclusie zijn gekomen. Die versie wordt nu wel in twijfel getrokken door personen met beperkte kennis, die één of enkele aspecten in twijfel trekken, en daardoor de redeneerfout maken dat alles wel verkeerd moet zijn. Dat is Kruger-Dunning.

   Ik heb wel heel wat kennis in medische biotechnologie. Er bestaan ook heel wat medische complot-theorieën (vaccinatie-autisme; reguliere geneeskunde onderdrukt sCAM, gevaren van ggo’s…), die geregeld aan bod komen op wanttoknow (of is het wanttobelieve???). Ik kan rond die onderwerpen dus wel een oordeel vormen over de validiteit van argumenten pro en contra. Dan stel ik vast dat de verdedigers van die complotten (Marcel, Guido,…) overduidelijk niet weten waar ze het echt over hebben, en niet inzien hoe ze een goed argument van een drogreden moeten onderscheiden. Dat verklaart ook waarom zo vaak mijn vragen onbeantwoord bleven in mijn reacties op die artikelen. En –nee- ik volg niet altijd slaafs “het big-pharma deuntje” (9.15). Ik heb trouwens al meermaals op wtk geschreven dat ik ook serieuze bedenkingen heb rond big-pharma. Maar jij negeert dit blijkbaar, omdat dat niet in jou visie over mij past!

   Ik zie iets gelijkaardigs rond de 9/11 complot theorie: drogredenen, foutieve informatie en redeneerfouten alom. Alleen al in de reacties hier: Dirk heeft bedenkingen over de hoogte van de puinhoop, maar negeert dat er zeven ondergrondse verdiepingen ook opgevuld zijn met puin (5.3), Dirk heeft het over 1800-2000°C, terwijl dat niet in het rapport staat (5.2), Guido heeft het over een “wetenschapper” die eigenlijk een theoloog is (9.7). Eric gebruikt “omgekeerde wetenschap”: gebaseerd op de grote stofwolk, negeert hij alle feiten of alternatieve verklaringen die niet in zijn kraam passen, om te “bewijzen” dat zijn conclusie juist is. En ook op het internet spreken de verschillende complot-theorieën elkaar tegen: bvb waren er nu wel of geen drones bij betrokken? Zelfs zonder me te verdiepen in het onderwerp, is het duidelijk dat de argumenten hier aangehaald niet echt overtuigend zijn. Waarom zou ik dan de officiële versie in twijfel moeten trekken? Niet omdat ik slaafs de gevestigde orde wil volgen. Wel omdat ik geen doordachte argumenten lees die het tegendeel zouden moeten bewijzen.

   En Marcel, het is uit jou lange betoog en eerdere reacties op andere artikelen ook overduidelijk dat jij een bepaald beeld hebt van wetenschap, wetenschappers en universitaire opleidingen, die helemaal niet met de werkelijkheid overeenkomt. Je hebt er blijkbaar nooit echt in gezeten en dus geen ervaring mee, maar je hebt toch een uitgesproken mening van wat het is en wat er fout mee zou zijn. Ook weer Kruger-Dunning.

  7. “Stel nu dat het al gesmolten was bij 500 graden dan nog zou de top verdiepingen dan langzaam moeten kantelen de kant op waar de hitte het hoogst was en de weerstand van de metalen constructie dus het laagst.”

   Bij wtc2 is dat te zien, de top kantelt in de richting van het meestverzwakte deel door de brand en vliegtuigimpact.

   Bij wtc1 vloog het vliegtuig door het midden van het gebouw, dus daar was niet specifiek 1 kant die het meest verzwakt is.

   Op foto’s is bij beide torens te zien hoe de buitenste kolommen beginnen te verbuigen tot het moment waarop ze knappen en de torens beginnen in te storten.

   ” In tegenstelling daarvan valt de top loodrecht naar beneden en houdt niet op met vallen, nergens is er een remming.”

   Remming is er wel, de instorting was een stuk trager dan vrijevalsnelheid.
   Vrijevalsnelheid is voor wtc1 zo’n 9 seconden en voor wtc2 8 seconden.
   De instorting van wtc1 duurde 21 seconden en wtc2 15 seconden.

   Er zit dus een vertraging in door weerstand.
   Dat de torens vrijwel rechtstandig instorten komt oa door de constructie.
   De torens zijn een tube-in-a-tube constructie: stevige kern, stevige buitenwand en daartussen hangen de verdiepingen. Bij het instorten zie je dat de verdiepingen omlaag komen om de kern heen, waarbij de buitenmuren weg worden gedrukt en de kern aanvankelijk blijft staan.
   De instorting van de kern duurde bij beide torens 31 seconden.
   Bij wtc1 bleef iets van 5 verdiepingen aan kern staan.

   Dat de instorting niet helemaal rechstandig is, is te zien op video: hele delen van de buitenmuren vielen zijwaarts weg.
   Ook beelden van stukken zijmuur die op omliggende gebouwen zijn terecht gekomen getuigen daarvan. Stalen balken werden honderden meters ver terug gevonden.

   Verder wordt hier in de discussie het beeld geschetst van 3 gebouwen ingestort door 2 vliegtuigen.

   Dat beeld klopt niet: totaal zijn er 10 gebouwen verwoest, waarvan 5 geheel ingestort, 3 gedeeltelijk en 2 zo zwaar beschadigd dat ze na 911 zijn afgebroken.

   wtc1 en wtc2 zijn geheel ingestort, wtc3 en St Nichoolas Church zijn geheel bedolven onder het puin en ook geheel ingestort, wtc 4, wtc5, en wtc6 zijn gedeeltelijk ingestort als gevolg van vallend puin en brand, wtc7 is geheel ingetort als gevolg van brand, Fitterman Hall is deels bedolven onder het puin van wtc7 en afgebroken, Bankers Trust is zwaar beschadigd door puin van de twin towers en afgebroken.

  8. Daar ga je weer Koen. Baseer je op feiten en kennis van mensen die hiervoor gestudeerd hebben en hier over hebben geschreven. Kom niet met K-D aan en zet daarmee iedereen in een hoek die niet meegaat in het officiële maar betwiste rapport. Ik quote maar weer.

   Ik zie iets gelijkaardigs rond de 9/11 complot theorie: drogredenen, foutieve informatie en redeneerfouten alom. Alleen al in de reacties hier: Dirk heeft bedenkingen over de hoogte van de puinhoop, maar negeert dat er zeven ondergrondse verdiepingen ook opgevuld zijn met puin (5.3), Dirk heeft het over 1800-2000°C, terwijl dat niet in het rapport staat (5.2)

   Gebruik je hersenen en feitelijke informatie. Het is een feit dat de puinhopen van 110 verdiepingen zijn gereduceerd tot een berg stof van maximaal 3 verdiepingen. Waar haal je de informatie vandaan dat de kelders helemaal vol zijn komen te staan met dit puin? Dat is namelijk FEITELIJK onjuist. http://i18.photobucket.com/albums/b108/janedoe444/ARG/Image311.jpg

   Dan kom je weer over de temperatuur waar ik je al uitgebreid antwoord op heb gegeven. Metaal smelt rond de 1500 en gebouwen gebruiken metaal-legeringen en vaak keramisch gecoat metaal. Hierdoor is de smelttemperatuur hoger. Dan maakt het nog niet uit of het gesmolten is bij 100 of 1000000 graden. Het verklaart niet dat het gebouw zo snel is ingestort.
   Misschien snap je het pancake effect wel niet helemaal wat je aanhaalde, ik denk dat dat het is. Bestudeer het eens en vergelijk het dan eens met wat er FEITELIJK gebeurd is net als een aantal architecten en wetenschappers doen die ook grote vraagtekens hebben.

   Je zit keer op keer fout maar verwijt andere mensen daar juist van. Ik betrap je alleen maar op je eigen veronderstellingen zonder hierover eerst informatie te hebben ingewonnen en dan pas een conclusie te hebben gevormd zoals een echte wetenschapper betaamt.
   Je baseert je simpelweg niet op feiten maar beweert dat alles wat geschreven wordt door mensen met vraagtekens onjuist is wetenschappers of niet. Ik noem dit geen K-D effect maar gewoon Ignorance van jouw zijde.

   Ik heb ook geen zin meer op je nietszeggende denigrerende reacties in te gaan want je ziet zelf niet hoe vaak je de plank mis slaat.

  9. Lieve kleine koentje
   In tegenstelling tot jouw bewering dat jij je inhoud daar waar je over een onderwerp geen verstand hebt, doe je dat dus niet. Sterker nog je redeneerd er lustig op los en probeert met ( o.a. door dirkIII )onhoudbare en niet terzake doende stellingnames de officieele theorie te bewijzen. Doet of je er alles van weet en de wetenschappers die een andere visie hebben schoffel je onderuit als waren hun onderzoeken niet correkt.
   In een wetenschappelijk onderzoek draait het o.a. om het volgende princiepe. Men neemt een aantal feiten waar en steld naar aanleiding daarvan een theorie op . Volgen er andere feiten of past de theorie niet bij het feiten materiaal dan is de theorie abuis NIET de feiten! En dient een nieuwe theorie te worden opgesteld en beproeft naar aanleiding van het feitenmateriaal.
   Feit er storten verschillende gebouwen in met bijna vrije valsnelheid .
   Feit enkele van de vermeende kapers leven nog en ontkennen iets te maken te hebben gehad met het invliegen van verkeersvliegtuigen in de torens.
   Feit er zijn geen grote delen van de vliegtuigen gevonden naar aanleiding waarvan de serie nummers van de toestellen kon worden achterhaald .
   Feit bomhonden werden enige tijd voor de aanslagen verwijdert uit de gebouwen .
   Feit de plaats delict is tegen de gebruikelijke protocollen zo spoedig mogelijk ontruimt voor een gedegen onderzoek kon hebben plaats gevonden.
   Feit Er zijn beelden waarbij een bbc reporter verklaard dat een derde gebouw is ingestort terwijl dat nog achter haar overeind staat( nr7)
   Feit een kerosinebrand kan niet een dermate hoge temperatuur bereiken dat de stalen delen voldoende verzwakt waren om instorting te rechtvaardigen,immers het overgrote deel van de brandstof explodeerde buiten het gebouw!
   Feit nog nooit eerder is het voorgekomen dat vliegtuigen tengevolge van een brand en neerstorting vaporiseerde en geen grote delen schroot achterlieten!
   En zo kan ik nog wel even doorgaan,Koen je bent helaas geheel en al door de mand gevallen en hebt aangetoond je niet daadwerkelijk te hebben verdiept in de materie die jij zo halstarrig tracht volgens de officieele lezing te verdedigen. Ik daarentegen heb mij uitgebreid ingelezen in deze materie en tallose uren doorgebracht met het nalezen van rapporten het bekijken van docu’s en het bestuderen van alle beeldmateriaal dat voor handen is.
   Overigens is inmiddels 42% van de amerikaanse burgers ervan overtuigd dat de officieele lezing niet klopt onder deze burgers zijn veel gestudeerde mensen zoals bouwkundig ingenieurs professoren en architekten, luchtvaardspecialisten en ga zo maar door , echter jij denkt het beter te weten dan al deze mensen? Ga je schamen voor alle door jouw gebezigte kulargumenten en onwaarheden, en ga eens voor je zelf nadenken !

  10. Zijn jullie na al die jaren nog aan het debateren over de smelttemperaturen van staal en de oorspronkelijke pancake theorie?

   Jongens, jongens, bij een pancake zouden de centrale kolommen nog fier rechtop hebben gestaan zoals vroeger een spindel met grammofoonplaatjes (als je daarvoor oud genoeg bent om dat nog te kennen) en last but not least, de “Windsor building” in Madrid die van boven tot onder volledig is afgefikt en qua bouwstijl identiek aan de WTC torens. Resultaat, het gehele stalen skelet nog intact met bovenop de toren zelfs de bouwkraan nog volledig intact…

   Een ieder die nu nog gelooft dat de WTC torens zijn ingestort, inclusief WTC7, door brand mag verder rustig in coma blijven…

   Welterusten…

  11. @Marcel W(in 5d weer).

   Dus 58 %procent van alle Amerikanen gelooft dus de officiele lezing.Waaronder talloze ingenieurs,bouwkundigen,professoren,etc.Echter jij (ingelezen en al),denkt het beter te weten dan al deze mensen?Ga je schamen voor al je kulargumenten.
   Trouwens waarom doe je altijd zo neerbuigend naar andersdenkenden?

  12. @Dutchie,
   Wel eens bij stil gestaan dat juist ingenieurs,bouwkundigen,professoren aangeleerd is tijdens hun studie dat ZIJ het zijn die weten?

   Denk je dan niet dat het juist zo is voor ingenieurs, bouwkundigen, professoren de oogklepjes wat langer blijven zitten en er weinig tot geen verleiding is eens voorbij de ge eigende kaders te denken?

   Ik zie juist dat ‘geleerde’ mensen het meest halsstarrig zijn in hun denken. Meest geneigd tot kokervisie.

   ff voor de record. Ben zelf ook ‘geleerd’. Gewoon observatie van mijn persoontje van wat ik in mijn omgeving tegen kom…. Observeren, buiten kaders denken, leer je niet op je studie…Daar wordt je alleen geleerd dat de geleerde het is die weet…enfin..

  13. Wat ik eigenlijk wilde aangeven…

   ‘De grootste vijand van de waarheid is het onbedachtzame respect voor autoriteiten’.

   En dat is dan een bekende uitspraak van een wel zeer geleerde man, Albert Einstein 🙂

  14. @ dutchie ,kees ,contra ,dutchie 66 , kees66, en de eventuele nicks die ik vergeten ben of nog niet als zodanig heb herkent!

   Droom lekker verder ,nooit gehoord over bent u a. voor b. tegen c. kweet niet? 58 % ( min hen die voor c kiezen )van de amerikanen ( waaronder jij dus) is schijnbaar te stom om voor de duvel te dansen en boert niet gehinderd door ook maar een greintje eigen inzicht het officieele kulscenario van de amerikaanse overheid na , zo mogelijk nog luider dan wie of wat ook . Geloof je hen niet? ben je antipatriottisch en een complotdenkenrt.Hoe durven ze!!
   Nogmaals the americandream is alleen dan te geloven wanneer je diep diep in slaap bent , welterusten !

  15. @marcel.

   Waarom doe je zo agressief?
   Kun je mij een officiele link geven omtrend die 42%?
   Alvast bedankt.
   En dan ook nog even de vraag herhaald van Koen.Duizenden mensen zouden geweten hebben van een zo ingrijpende operatie onder Bush.Nooit is iemand naar buiten gekomen,en niemand steekt zijn hand op tijdens de huidige president.Dat is op zijn minst merkwaardig te noemen dan.
   En nog een advies aan jou en wat andere personen hier:stop met dat gescheld en neerbuigend gedoe.Dat doe ik niet en dat doet Koen niet !

  16. Marcel (13.8): nog enkele feiten
   Er worden serieuze fouten gemaakt in de bewijsvoeringen in complot-theorieën. Ook in jou geval: Jij beweert: “nooit eerder is het voorgekomen dat vliegtuigen tengevolge van een brand en neerstorting vaporiseerde en geen grote delen schroot achterlieten”. Ik vind de vliegtuigmotor op http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/unieke-911-clip-alle-bewijzen-in-911-minuten, toch vrij groot schroot, en niet echt gevaporiseerd.

   Tegenstrijdigheden in complot-theorieën worden genegeerd: zijn de kelders ingestort of niet (reactie 19)? Aangezien jij blijkbaar zoveel al hebt gelezen over dit onderwerp, waarom antwoord jij niet op de vraag die ik daar heb gesteld?

   Ik beschouw me inderdaad niet als een expert over de feiten en conclusies rond 9/11. Daarom ook dat ik bvb (nog) geen oordeel heb geformuleerd op mijn vragen in reacties 19 en 20. Maar ik kan wel logisch redeneren, en zie dat er heel wat problemen zijn met de validiteit van verschillende van de complot-theorien. Problemen die hier doodleuk genegeerd worden.

   Nog een statistiek over de gemiddelde Amerikaan: 46% van hen gelooft dat 5000 jaar geleden God alles creëerde; en dat evolutie, astronomie, cosmologie, geologie dus niet juist is. Maar 95% van de wetenschappers ondersteunt evolutie, astronomie, cosmologie, geologie. Wie geloof je dan? Diegene die de wetenschappelijke argumenten begrijpt, of diegene die vanuit een (religieus) vooroordeel beslist?

  17. Burke (13.12): nog twee leuke uitspraken: Eisntein: “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” En Bertrand Russell: “The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” Beiden verklaren waarom complot-theroristen zo overtuigd zijn van hun groot gelijk.

  18. @ Dutchie
   over agressief gesproken ? You aint see nothing yet!
   De vele nicks die ik opnoem is even pareren dat je mij op de hak neemt door steeds weer toevoegsels te plaatsen tussen aanhalingstekens, daarmee genoegelijk negerend dat mijn foto bij beide staat en er dus geen verwarring mogelijk is omtrent de persoon achter de nick . Dit is schril contrast tot jouw gebruik van nicks die, na te zijn doorgeprikt pas werden erkent door jou. Verder negeer jij en koen het feit dat ik nergens ook maar een theorie tracht te bewijzen behalve dat ik stel dat de gangbare offiele niet kan kloppen. Als jouw regering nou werkelijk openheid van zaken zou willen geven was dat zo gebeurd door de beveiligings tapes rond het pentagon in zijn geheel vrij te geven. Mijn vraag aan jouw waarom gebeurd dat niet waarom stimuleerd jouw regering derhalve de tot stand koming van vele theorieen in het alternatief cirquit?
   Dat onder oblabla niemand zich roert is niet vreemd maar eerder verontrustend te noemen en geeft m.i. eens te meer aan dat jullie politieke systeem dermate gecorrumpeert is dat van een daadwerkelijke democratie niet te spreken valt. Het zijn allen stromannen voor de zelfde zetbaas! en dus geld : don’t bite the hand or it won’t feed!

  19. @ Koen ook nu weer laat je zien niet daadwerkelijk wetenschappelijk te zijn alleen een schijn daarvan te wekken . Er bestaan verschillende theorien over 9/11 Deze theorien kunnen geheel los van elkaar bestaan en elkaar zelfs enig zins tegen spreken , immers het zijn theorien en geen waarheden . Aan jouw de eer alle discrepanties die omtrent de officiele THEORIE( is geen waarheid!!!) bestaan te weerleggen! Deze THEORIE(= geen waarheid) verklaard niets omtrend de feiten die zijn waargenomen op 9/11.
   Jouw comment getuigt dan weer wel van het misplaatste idee dat jij hebt aangaande theorien ( en dat terwijl ik dacht je dat toch te hebben uitgelegt!) Nu snap ik ook waarom je zo vasthoudend bent in je verdedeging van de officieele versie, je ziet het als waarheid. Fout beste koen het is slechts een theorie!!! en een hele manke ook nog eens !

  20. Marcel (13.18): Interessante uitspraak van jou: “Deze theorien kunnen geheel los van elkaar bestaan en elkaar zelfs enig zins tegen spreken , immers het zijn theorien en geen waarheden”. En daar was ik dan – blijkbaar denk ik te veel als wetenschapper: ik dacht immers dat een theorie een samenhangend geheel van waarnemingen, wetmatigheden, hypotheses en wetenschappelijke principes waren om één coherente verklaring te geven aan een bepaald fenomeen. Een complot-theorie is dus helemaal geen echte theorie: het is gewoon een samenraapsel van ideeën die niet waar hoeven te zijn en elkaar mogen tegenspreken. Dus men maakt allerlei beschuldigingen over de US administratie in een complot theorie, maar het is niet noodzakelijk allemaal waar, en het mag blijkbaar ook zonder enig probleem in tegenspraak zijn met andere mogelijke verklaringen. We moeten dus, op basis van wat jij nu juist hebt beweert, niet echt geloven dat er echt een complot binnen de US administratie was om de wtc torens te doen instorten???

   Dan heb ik daar niet veel meer aan toe te voegen.

  21. @ beste koen
   je dient niet slecht een zinsnede uit de samenhangende uitleg omtrent theorieen te pakken en je daar dan op te beroepen ! Dat is in het geheel niet wetenschappelijk!!! Goed lezen koen en stoppen met kulpraatjes van je !
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie
   Een theorie is slechts zolang “geldig “tot de onjuistheid ervan wordt aangetoont!!
   Wederom geef je blijk van niet wetenschappelijk gestoelde “redeneervaardigheden”zo we jouw draaikonterijen en nonargumentatie al als zodanig mogen benoemen!

  22. @ dutchie en de rest van je gespleten persoonlijkheden
   Je bent een dikke nepcowboy en loopt hier alleen te trollen, pas maar op voor de RNF die hebben vaker met dat bijltje gehakt!
   Voor het geval je dit agressief vind klinken , ook dit was nog erg netjes!

  23. @ Dutchie

   Roep de schaapjes maar… Behhh behhh behhh… Duizendbommenengranaten, wat sta jij werkelijk te kijk op Internet, je dacht ze vinden me nooit hahaha, maar in tegendeel! Nog leuker is dat je inderdaad een Nep-Cowboy bent want je woont onder de rook van Utrecht. De manier van je geroep als een spotvogeltje doet wonderen, krul haar en een geinige leuke zwarte zonnebril doet je vermoeden dat je al vaker het buitensporige studenten karakterje bevat van eentonige klankkleuren en ongecontroleerd gedrag met je andere sportieve vriendjes op WanToKnow. De veler namen en ook je andere vriendjes als Robbedoes en verzamelde kameraden om sommigen hier plat te krijgen gaat je niet lukken. De andere sufferds mogen dan met hun opmerkzame dialogen er steeds weer in willen trappen, ze niet veel verder scoren dan dat jij hier doet met al je bombarie Kees, Let’s be Contra-verseel! mits je dat lukken wilt.

   Wartaal = Oorlogs taal, weet je nog?! Morgen toch maar weer even een Helicopter gaan spotten?! En Creëer eens wat meer Space in je teksten, tis net of daar een Telegraaf hebt staan. 😉

   Voor de rest van de Pseudo-wetenschappertjes hier, bij elk ongeluk wordt er gegeken naar technische constructie fouten, gezien er van alles met het WTC aan de hand was wordt oa vermeden in de constructie van het nieuwe gebouw op Ground Zero, Zoek de verschillen! Daaruit kan je als technische bouwkundig engineer, werktuigbouwkundige of wat voor Ing./Ig. Titel je ook bevat eenduidig opmerken dat er van alles aan de hand was. Het welles en nietes voorkomt men juist in wetenschappelijke ondervindingen omdat men nu juist promoveert op de gemaakte fouten door ze te verbeteren. Lees toch eens wat vaker de KIJk of de Quest, dan weet je via Discovery Channel ook de rest…

  24. Hopelijk is Oliviertje tegen alles ingeënt en worden zijn eerste tandjes met veel fluor gepoetst . Het zou anders zomaar kunnen wezen dat hij met het afronden van zijn kleuterschool slimmer is dan pappie . Beeeeeehhh

  25. Marcel (13.20): Inderdaad “Een theorie is slechts zolang geldig tot de onjuistheid ervan wordt aangetoont!”. En ik lees niks nieuws op http://nl.wikipedia.org/wiki/Theorie. Maar laat ons eventjes ingaan op hetgeen daar staat: “ een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid”, en de “controlled demolition” theorie toesten.

   Als je op youtube zoekt naar willekeurige “controlled demolition”, dan zie je steeds dat de explosies onderaan het gebouw beginnen, niet bovenaan (waarneming 1). Maar de wtc torens zakken van boven af in elkaar (juist waar de vliegtuigen crashten…).
   Een controlled demolition vergt weken/maanden voorbereiding in het gebouw. Maar ik zie nergens getuigen (bvb van de beveiliging of technische dienst van wtc) die in de maanden voor 9/11 iets hebben opgemerkt dat zou suggereren dat er explosieven werden geplaatst of stalen balken al gedeeltelijk doorgesneden (waarneming 2).
   Seismologische gegevens tonen aan dat er geen krachtige explosies waren voor het ineenstorten (waarneming 3).

   Drie eenvoudige waarnemingen in tegenstrijd met de “controlled demolition “ theorie. Zelfs zonder diepgaande expertise, roept dit toch allemaal vragen bij mij op over de validiteit van de “controlled demolition” theorie. Voor de “waarnemingen” in het voordeel van deze theorie (bvb sporen van thermiet in het puin, analyse van stukken staal,…) beschouw ik me niet als een expert, maar blijkbaar zijn er heel wat bedenkingen rond de grondigheid van die testen, en dus de validiteit van die waarnemingen.

  26. Koen je liegt draait en negeert feitelijkheden we praten verder wanneer je werkelijke argumenten weet te verzinnen en niet met dit kulspul . Ga lekker buiten spelen het is mooi weer!!!

  27. Atentie
   jachtseizoen is geopend !
   Trollen Koen, kees, kees66, dutchie, dutchie66, contra, Voor alle duidlijkheid alletwee zijn alleen maar aan het draaien liegen bedriegen en negeren reeds vastgestelde feiten!
   De RNF slijpt de messen.
   Is dat niet heeeeeel gevaarlijk zo’n glijbaan in het zwembad, nouja je ondersteund hem das dan weer een voordeeltje!

  28. Marcel/Koen en de rest, wat is Waarheid? Als we dat wisten waren we gelijk aan God! Ik weet het, we zijn unieke mensen en we bewandelen allemaal ons eigen Pad, maar….. is het nu zo moeilijk om elkaar in elkaars Waarde te laten ???????

  29. @ Dick

   Heel simpel, als men je niet in je waarde laat dan moet je tegen gewicht toepassen om de boel in evenwicht blijf houden. Sommige mensen vinden het nu eenmaal prachtig om andere mensen uit het lood te slaan en tja dan moet je soms wel eens in grijpen waar het nodig is, waar bidden dan niet meer lukt is de daad het getuige van de heldenmoed die ondernomen is.

   Dat heet in de volksmond; “Je mannetje staan!”, en durven op te komen voor al die gene die ondergeschikt raken aan het kwaad, één voor allen, allen voor één.

   Het is gewoon DURVEN Dick en niet eens mijn EGO die vol angst zijn broek vol doet.

  30. Paul, nog even, als mensen jou al “digitaal” uit het lood kunnen slaan, hoeveel fundament heb je dan zelf? Op welk fundament is jouw “huis gebouwd” Is jouw Huis op de Rots gebouwd? Of op drijfzand???

  31. @ dick
   Je mag natuurlijk altijd leugens en bedrog aan de kaak stellen . Het hoeft niet maar imo kun je daarmee weer andere mensen helpen om te zien wat er is te zien !dat is niet per definitie oog om oog tand om tand , het is het blootleggen van feiten. Waarom wordt er zo wanhopig vast gehouden aan het officiele sprookje? wie spint daar garen bij? dat zijn vragen die dienen gesteld te worden.En als ik dan zie hoe bv een koen draaid met feiten negeert en liegt dan stel ik dat even aan de kaak , en typeer ik hem als trol. Komt hij met valide argumenten zal je mij dat woord niet in de mond zien nemen .

  32. @Marcel, het gaat me niet om de inhoud…. Wat mijn betreft, mag iedereen in sprookjes geloven…. Het gaat om de toonzetting (C’est le ton qui fait la musique)… en de energie die daarvan uitgaat. Wat je geeft, krijg je onmiddellijk op je bordje terug!

  33. @ Dick

   Het symboliseert dat je niet altijd je zomaar van alles moet laten aan naaien wat de ander in zijn hoofd heeft zitten. Oog om oog tand om tand is het gevecht wat men altijd probeert te handhaven, zeker wanneer eer en eerwraak. M.a.w. als je dat blijft invullen zul je nooit ontdekken of gaan begrijpen wat karma invullen nou betekent. Het oog om tand verhaal is weer zo’n verwerpelijk vorm van dualisme, het ene uiterste naar het andere uiterste zoals de kerk het steeds voorschrijft. Terwijl zelfs een Meester ‘de weg’ impliceert die hij zelf bewandelen wilt. Dus beste Dick niet alles is dan wat het lijkt Zwart om Wit, er is ook kleur en daar gaan we dus ook voor. Je zal mij moeten accepteren of je dat nu zelf wel wil of niet wilt, laat het maar los, kom gewoon naast me staan dan kunnen we de hele wereld aan. Zelfs Jezus schopte de Joden uit de Tempel van zijn Vader, en dat mocht wel ?!

  34. Kortom, ik vind van beide kanten het jammer dat jullie niet op Zoek zijn naar wat jullie Bindt in deze kwestie, maar wat jullie Scheidt! Voor mij wordt de discussie tussen jullie over dit onderwerp Waardevol als ik Voel dat jullie toenadering zoeken, maar niet meer als ik voel dat jullie op elkaar gaan afgeven en probeert elkaar te vangen op woorden. Dan haak ik af…. of in dit geval ” is voor mij de Maat vol”

  35. @ Dick

   Enne ik geloof dat we voor dit soort betogen een biechtstoel sjet hadden gemaakt om leed en gebedel voor munten te voorkomen in het portaal der wijze goddelijke kennis, zulke dingen vallen onder parochie achter gesloten gordijnen. Zie het als een biecht mijn eerwaarde.

  36. En wie scheidt nu wie Dick?! Dat was toch Mozes die de zee in 2’en kliefden? Heen gaan en vermenigvuldigen is de kennis die we allen opdoen als we die delen, elke zienswijze is een deel op het andere onderdeel, mits gestoelt en gedegen op tastbare feiten. Het mineur op afstand verklaren van een zienswijze die niet stoelt aan de kundigheid van de schrijver of de samensteller die met juiste feiten en argumenten de ander kan verbinden door de juiste klankkleur van waarlijkheden door andere mensen op tafel hebben gelegd, het niet uit de duim gezogen is van bovenstaande deelgenoten. Dick kijk eens naar je zelf door je daar zelf dan ook eigenlijk niet aan mee?! Het verwerpen van de ander?!

   😉 ben niet boos op je hoor, als denk je dat te voelen…

  37. @ Paul, “oog om oog”is door de kerken verkeer uitgelegd, waardoor de dualiteit in stand is gehouden… mee eens.

   De kerk is opgericht in een tijd van de dualiteit, dus in een Tijd waarin we hebben benadrukt wat ons Scheidt (tijdperk van Individueel Bewustzijn) en niet wat ons Bindt (het naderende tijdperk van Collectief BewustZijn).

   Het er uit gooien van de tollenaars en farizeeen uit de tempel door Jezus is ook helemaal verkeerd geintepreteerd. Jezus had respect voor de “10 geboden” (ik ook), maar hij vond dat de Joden er veel te veel wetten omheen hadden gebouwd. En hij vond datde farizeers en schriftgeleerden “schijnheilig” waren. Ze wisten precis de wetten allemaal te duiden, maar waren vergeten wat het inhoudt om vanuit de Liefde te leven (de ware betekenis van de 10 geboden). In zo’n tijd leven wij nu ook weer. Ik heb totaal geen respect voor onze Overheden (die we wetten maken), maar tegelijkertijd een Nieuwe Wereld Orde willen scheppen, die gebaseerd is op het Duister en niet op het Licht (de Liefde). En dat Overheden die de burgers zouden moeten dienen alles doen (zoals wat ze op 9/11 heeft laten gebeuren) om die NWO werkelijkheid te laten worden. Die Overheden “schop ik er ook uit”en dat betekent voor mij dat ik ze niet meer serieus neem en ze links laat liggen Dus, geen onderdeel meer kan zijn van dat systeem!
   Voor mij betekent in mijn Kracht blijven, dat ik alleen nog luister naar mijn eigen “10 geboden” en mijn kaders neerzet binnen dat gebeuren. Er is een uitdrukking “Ik doe alles dat God verboden heeft” Ik heb het omgedraaid ” Ik doe alleen nog maar wat God (dus ik) wil”

  38. WTK een mooi medium, WTK een medium waar mensen elkaar leren kennen. WTK wat bedoelt is om informatie uit te wisselen. Het zou mooi zijn als een ieder elkaar in de waarde laat, elkaar niet bekritiseerd, zelfs al ben je het niet met elkaar eens.

   Gelukkig heb ik er geen last van daar ik me met niemand bemoei, maar zie wel dat sommige onvriendelijk zijn onder elkaar. Zo jammer, laat elkaar zijn wie deze wezen wil. Ben je uit op een confrontatie, zoek iemand op in een judoschool en zeg ik vind je een …….., waarschijnlijk beginnen ze dan om je te lachen. Sla ze dan, dan schiften ze weg, maar als je dan toch zo nodig wil dan nodigen ze je graag uit in de ring.

   Verdraagzaamheid zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Maar zoals we weten zolang de mens nog strijd met zichzelf, zal deze de strijd zoeken met een ander. Gebruik je kostbare energie voor de aangename zaken van het leven, het zal je bevallen!

  39. Dus Dick, laten we even het binnenbrandje blussen en een blik richten On-topic naar deze Wolkenkrabbers, wat valt je nou op vergeleken met het WTC verhaal?
   http://www.youtube.com/watch?v=65Qg_-89Zr8

   Dat er meer aan de hand is dat 1 ons wil doen laten geloven, meer zaken staan wel eens in lichterlaaie, we hoeven enkel onze grijze hersenmassa capaciteit te vergroten dor op zoek te gaan is er meer info beschikbaar dan we eigenlijk momenteel kunnen bevatten. En waar blussen we het mee?! met bloed zweet tranen en samenwerkingsverband, niet met aan Trollen.

  40. Paul, in de eerste plaats heb ik geen boosheid, niet naar jou en naar niemand of niets (dat woord heb ik al lang geleden uit mijn woordenboek geschrapt)….. en in de tweede plaats interesseert me het het echt helemaal 0,0 wat de details zijn van 9/11 of wat er in het Midden-Oosten gebeurt. We weten toch niet wat de Waarheid is!! Ik ben er alleen van overtuigd dat er Duistere krachten zijn die ons proberen af te houden van de Nieuwe Aarde en ons als Slaven in de Duisternis gevangen proberen te houden… Ik richt daarom al mijn AANDACHT op handelen die de totstandkoming van een Nieuwe Aarde bevorderen. Voel je wat ik bedoel? Voor mij is dat de ware betekenis van The Secret?

  41. @Paul.

   Het is me werkelijk een raadsel,waarom jij denkt ,mij onder Utrecht te plaatsen en nee ,ik ben niet degene op die video.Ik mocht willen,dat ik nog zo jong was.Ik woon in Cedar Rapids,Iowa,zipcode 52403.Ik typ dit om 08.09 plaatselijke tijd en het regent en onweert hier.Zo,dat bespaart je een hoop werk,he manneke?

  42. @Kees, en wat voor Paul geldt, geldt ook voor jou. … Waarom laat je hem niet in zijn Waarde? Waarom doe je zo denigrerend, terwijl jullie notabene samen collega’s waren bij Fokker? Ik begrijp dat niet.

  43. @ Dick

   We waren vroeger in de Glorie dagen kleine 100 jaar geleden nog elkaars rivalen in een Aircombat, Zogezegde Dog Fights on Air Patrol. Kees aka aan de ene kant als Manfred von Richthoven ‘The Red Baron’ in zijn Triple Fokker Decker. Schoot Capt. Arthur Roy Brown (GuidoJ) al meerde malen roemruchte rooie gevaar naar beneden, alvorens Hij Major Lanoe Hawker VC ’the British Boelcke’ in zijn Albatros III dodelijk had geraakt met een kogel in zijn WTK brain. Ken uw klassiekers en zie ook voor Dan Cooper en Buck Danny voor een rondje WWO II. Zo blijven de Heren schieten op elkaar, met een verradelijke grijns op den toet na een Salvootje en wat lucht loopings voor het grote publiek.
   Dick het gaat om de strategie; wie verkoopt de lekkerste T-Bones?! jij of Kees?! En je blijft een pracht vent Dick :wink

  44. Paul, sorry, er ontgaat me heeeeeeeeeel veel: Kees en jij bewegen jullie op een heel ander level of ik ben heel erg naief…. en ikke niet begrijp.

  45. Beste ’twistbroeders’ hier op WTK.
   Enkele dagen geleden probeerde ik op een zachtere manier aan te geven dat elk van ons zijn pad te gaan heeft en dat het geen moer helpt om elkaar de loef af te steken met argumenten pro of contra.
   Licht aangepaste copie van mijn post op 20.3.
   “Jullie zijn als menselijke wezens meer verenigd dan je denkt. Het zijn alleen jullie verhalen die jullie van elkaar vervreemden.
   Jullie verhalen zorgen ervoor dat jullie doen alsof je afgescheiden bent en in onenigheid leeft…. Het gebeurt alsmaar weer.”
   Waarom willen wij zo graag dat anderen meegaan in ons verhaal dat we er ruzie om maken?
   Want de ander wilt juist hetzelfde, dat jìj in zìjn verhaal stapt.
   Een straatje zonder eind dus.
   Is een verhaal dan zoiets als een kooi, een gevangenis waar wij niet uit durven te komen? Want wie weet is er aan de andere kant helemaal géén verhaal. Dus blijven wij waar we zitten, da’s tenminste bekend terrein.
   Die patstelling kan misschien doorbroken worden wanneer wij beseffen dat elk verhaal overeenstemt met een weg (levenspad) en dat er ook zijstraatjes zijn, omwegen, hoofdwegen en kruispunten waar kruisbestuivingen plaatsvinden en er groei mogelijk is.

   Zelf ben ik een paar keer in de val getrapt en mij in een debat gewaagd. Tot ik erachter kwam dat het gewoon verspilde energie was. Tenminst van mijn kant, want de ander kreeg van mij zoveel gratis energie toegestopt dat hij/zij van geen ophouden wilde weten.
   Het enige wat dan rest, is te stoppen.
   Er bestaan geen ‘dwalingen’ zoals Marcel schreef, er zijn alleen verschillende verhalen/paden.

  46. @Dick.
   Wie doet er hier nu denigerend?Heb je wel gelezen,hoe Cozmic,marcel en paul zich gedragen.Zie je Koen en mij schelden hier?maart je hebt gelijk.Ik ben er klaar mee.

   @Paul.
   Ik weet niet ,wat je bedoeld met die laatste post.Waar heb je het over?

   @Cozmic en Marcel.
   Schelden doet geen pijn.Het is een gevoel van onmacht.het zegt een heleboel over degene,die dat doet.

  47. @nelle , ik denk dat ze het “gewoon lekker” vinden . Een potje kijven in plaats van kruiswoordpuzzels oplossen in zoutzuur . Ieder zijn hobby moet je maar denken , dat staat alvast buiten kijf .

  48. Anelle, ik kan me helemaal in jouw reactie vinden. Toen ik net van mijn werk naar huis reed, stelde ik mij ook al de vraag: “Is in feite iedere reactie op anderen, hoe goed bedoeld dan ook niet meer en niet minder een reactie op iets dat jezelf nog niet hebt opgelost?” Ik stelde mij die vraag vanwege het feit dat ik het niet meer kon aanzien dat er in mijn visie hier zo verschrikkelijk onder de gordel met elkaar werd gediscussieerd over dit onderwerp. Ik voelde bij het lezen gewoonweg dat mijn energie naar beneden werd getrokken. Nu had ik afgelopen weekend mijn vader van 89 jaar op bezoek samen met zijn vrouw. Hij woont in het westen van het land en ik voelde dat hij graag nog een keertje zijn “roots” wilde bezoeken. Dus, ik had hem aangeboden om een aantal dagen bij mij te komen en met hem een rondje Groningen te gaan maken. Het was best gezellig, we hebben heel veel met elkaar gedeeld. Maar ik merkte ook nadat ik ze gisteren weer naar huis heb gebracht dat ik dooodmoe was. Ik vermoed dan toch in zo’n weekend dat er onbewust nog heel veel niet verwerkte dingen uit mijn kinderjaren terugkomen. Waar ik heel veel moeite mee had als klein kind waren de eeuwige “twistgesprekken” tussen hem en een oudere broer van mij. Dat ging er vaak heel heftig aan toe met veel geschreeuw. Mijn moeder was vaak in tranen en het ging mij altijd door merg en been. Kan zo’n jeugdtrauma na 50 jaar nog zo’n impact hebben, dat je er nog steeds onpasselijk van wordt???????

  49. @ koen
   in comment 13.15 vraag je naar de motor die getoont wordt in het filmpje . Heb je wel geluisterd wat er aan tekst onder staat en wat experts zeggen over de herkomst van dit motorfragment?Denk het niet anders was je er nooit over begonnen ,of was er naar jouw mening een boeing 747 de toren ingevlogen ?

  50. @Dick 13.48
   Ik denk dat je 3 dingen kan doen : loslaten, loslaten, loslaten.
   Ik denk ook dat je vooral veel gegeven hebt, dit weekend.
   Je bejaarde vader kon wellicht veel extra energie gebruiken.
   Wat bij mij goed werkt wanneer zaken van vroeger naar boven komen, is er niet meer op ingaan om te herbeleven (verspilde energie die je omlaag haalt), maar integendeel die herinnering los te snijden. Alles had een reden, heeft ergens toe gediend.
   Het verleden heeft zijn tijd gehad.
   Het NU heeft alle rechten.

  51. Anelle, dank je, kan ik me helemaal in vinden, toch gebeuren er onbewust vermoed ik toch nog veel dingen in zo’n weekend. Blijkbaar mag er nog steeds veel uigezuiverd worden, zonder dat ik nog veel in mijn hooofd er mee bezig ben

 9. @Dutchie Mijn opmerking over “Afghaanse Rambo grotten” was beeldspraak natuurlijk, man man ironie is niet aan jou besteed! Het gaat om de laatste zin:
  Als zij ertoe in staat zijn waarom dan ook niet anderen?

  1. @Dirk III,

   “Als zij ertoe in staat zijn”
   Wat bedoel je daar nu eigenlijk mee?Ze waren (zijn) ertoe in staat,dus ze hebben het gedaan?Of verspreek je jezelf hier ?

   @Simba.
   Je bent weer terug,na je ontmaskering van een aantal maanden geleden.
   Waar is toch die zgn.kunstmatige komeet van jou gebleven?Waarom is de Paus niet vermoord in april (zou volgens jouw bronnen gebeuren).
   Maar ja ,het belangrijkste is,dat je weer terug bent.Kan je ons wederom verblijden met voorspellingen,die nooit plaatsvinden.Just my 2cents,ouwe nep-piloot.

  2. Ik poneer een stelling: als zij er toe in staat zijn, dat is immers wat in zijn algemeenheid iedereen in het hoofd is gestampt, dan zouden anderen dat toch ook hebben kunnen voorbereiden. Ik snap dat het geen leuke gedachte is dat misschien een andere groep wel eens verantwoordelijk zou kunnen zijn. Dat is een nare gedachte en misschien wel hard wakker worden.

   Wat is de bewijslast tegen de Taliban? Een paspoort die ze ongeschonden in het puin van de twin-towers vonden? Ik zeg niet voor niets Taliban want de idiote naam al-qaida die door alle media wordt overgenomen is geen terroristische groepering. Het is gewoon de naam van de database waar de FBI alle namen in zet van mensen die in hun ogen terroristen zijn. Met andere woorden het is de naam van een groot archief en dat is niet hetzelfde als een groepering.
   Daarnaast kennen we allemaal de filmpjes van een Bin laden die vanuit de grotten de wereld toespreekt en de aanslagen opeist. Dat was gewoon lariekoek want hij heeft de hele tijd ontkend http://articles.cnn.com/2001-09-16/us/inv.binladen.denial_1_bin-laden-taliban-supreme-leader-mullah-mohammed-omar?_s=PM:US http://www.youtube.com/watch?v=fV_1ANA2ZWA

   Ik kan wel uren doorgaan met alle zogenaamde veronderstellingen ontkrachten met gewoon verifieerbare feiten maar ik weet dat het verloren moeite is. En nee Dutchie ik geloof niet dat de aarde hol is en ik geloof wel meer niet maar de aanslag op 9/11 stinkt gewoon aan alle kanten en de hele helse oorlog in Afghanistan en Irak daarna ook. Er is maar 1 winnaar door al deze ellende en dat zijn een paar zeer machtige multinationals waaronder oa. Halliburton. (Iron Triangle)

  3. Dirk (14.2). Je maakt een fout als je beweert dat Bin Laden altijd de verantwoordelijkheid voor 9/11 heeft onkent. Het is wel zo dat hij dat in 2001 heeft gedaan (waarnaar jij verwijst). Maar naderhand heeft hij dat wel opgeëist. En heeft hij zelf ook videos vrijgegeven waarop hij te zien is met enkele van de terroristen. Om dat allemaal te weten te komen, moest ik niet verder gaan dan http://en.wikipedia.org/wiki/Bin_laden (van waaruit je naar verder bewijsmateriaal kunt gaan).

   En als “Al qaida” enkel een naam is van een FBI database, waarom gebruikt Bin Laden himself dan ook die term in zijn videos?

   Ook voor mij geldt: “Ik kan wel uren doorgaan met alle zogenaamde veronderstellingen ontkrachten met gewoon verifieerbare feiten maar ik weet dat het verloren moeite is.”

  4. Koen, heb je nooit bedacht dat de US die banden wel eens zouden kunnen maken?
   Dus je hebt zojuist een van de grootste aanslagen uit de mensheid gepleegd en gaat dat dan ontkennen maar later opeisen??? …. ???? Ook al wordt je dan door de Taliban als god gezien als je dat zou lukken?

   Precies, waarom gebruikt hij de naam al-qaida in de video als het een naam van een database is wat een FEIT is. Je ziet het niet maar hiermee bewijs je dus meteen dat het filmpje niet echt is.

   De man lijkt nota bene niet eens op Bin Laden, hij ziet er telkens anders uit. EN ja, ik heb nu snel een foto gezocht om dit aan te tonen en nee ik deze website verder niet.
   http://www.911workinggroup.org/2011/05/many-faces-of-osama-bin-laden.html

   Ga maar door met uren zoeken want je zoekt niet goed maar alleen dat wat in jouw plaatje past. Dat kan je natuurlijk ook van mij zeggen maar ik probeer feitelijke informatie te gebruiken en niet een vaag filmpje als overtuigend bewijs te gebruiken.

 10. Het is jammer dat er over 911 zoveel gekibbeld woord, het is gewoon een feit dat er heel wat verzwegen wordt, men noemt het conspericy….bullshit…het zijn waarheden die verzwegen worden voor ons en als we dicht bij de waarheid komen wordt het belachelijk gemaakt, ik heb het al eens eerder aangeraden, als je wil weten hoe het globale systeem in elkaar zit…e-mail boek ‘The Nazi Roots of the Brussels EU’, Het zijn de grote corperaties die Hitler gebruikt hebben…want er was veel aan de oorlog te verdienen…Prescot Bush, grootvader van Bush Junior en andere grote jongens. Dan te weten dat op het Kampf Auschwitz de Fabriek van IG Farben BASF & Bayer gebruikt werd voor experimenten, mindmanipulation. Deze bedrijven verdien zoveel geld al vanaf de WW2, ze hebben overal patenten op en zo is elk land gewoon een BV en wij het volk mogen alles betalen, als je niet de geschiedenis in duikt dan is en wordt het alleen symtoombestrijding…ga naar de rotte plek waar het begonnen is… En wij met z’n allen kunnen erover praten en elkaar afzeiken….we moeten met elkaar…en alleen dan kunnen wij als volk er wat aan doen….boos worden snap ik maar heeft geen zin….als je het onderwerp Mind manipulation opzoekt dat zul je versleld staan over hoe ver de technologie nu op het moment is….daar zou je kunnen leren hoe onze hersens werken en erachter komen dat daar in de ww2 oorlog veel op geëxperimenteerd is….Fluoride is vanaf die tijd in ons water gestopt….en Fluoride is gif dat de mind kalmeert…dat kon Hitler wel gebruiken. Ook waren de Nazi’s bezig met Tijd reizen..dit experiment hete De Bel en Ufo’s..Levitatie. Deze wetenschappers waaronder Von Braun, deze wetenschappers zijn onder project Paperclip mee naar Amerika genomen en nog niet kort daarna kwam Area 51 en de atoombom (ook ontdekt door Nazi wetenschappers). Ook Hallstein, Nazi advokaat, Walter Hallstein was in WW2 al bezig met een verenigd Europa te maken…18 april 1951 is de eerste hantekening voor Brussels EU gezet….groortvader Bush had al opium velde in Afganistan….Bushkapitaal is in de WW2 verdient.
  Er is zoveel over te zien en te onderzoeken…laat deze waarheid een naar boven komen….dan hebben we echt de poppen aan het dansen.
  Als je echt nieus wil vinden dan krijg je dat niet in onze Media want deze zijn van de grote bedrijven dus zullen ze je vertellen wat in hun plaatje past….kijk verder en denk voor je zelf ieder heeft zijn eigen waarheid… Eath Matters en I Want to Know nieuws wat je niet in de media ziet of krijgt te zien. Val erkaar niet aan maar werk samen en zie dat door allen samen te werken en kennis te delen we veel verder komen dan elkaar af lopen zeiken…we hebben elkaar nodig om dit juist verder te vertellen want dit zal je niet in de media vinden…tenzij zij er ook niet meer om heen kunnen.
  Kijk nou naar het geval van Joris Demmink..Pedo schandaal…hier wordt een groot netwerk beschermd door Hoge Heren die dit in de doofpot willen want er zullen vele koppen gaan rollen…..
  Enzo gaat het maar door…tot dat wij als mens er gehoor aan geven en samen staan ondanks onze verschillen, respecteer elkaar hiervoor….kijk naar het grote plaatje…911 was een nieuwe stap naar totale controle van de mens….volgende stap….gechipt worden of….WAKKER WORDEN

 11. @whatever, je baseert je op onjuiste informatie.

  http://www.ldeo.columbia.edu/LCSN/Eq/20010911_WTC/fact_sheet.htm

  Impact 1 at North Tower 08:46:26±1 0.9 12 seconds
  Impact 2 at South Tower 09:02:54±2 0.7 6 seconds
  Collapse 1, South Tower 09:59:04±1 2.1 10 seconds
  Collapse 2, North Tower 10:28:31±1 2.3 8 seconds
  Collapse 3, Building 7 17:20:33±1 0.6 18 seconds

  Ook kom je met een heel opmerkelijke zin:

  Vrije valsnelheid is voor wtc1 zo’n 9 seconden en voor wtc2 8 seconden.

  De twin towers waren even hoog waarom zou er verschil moeten zijn..

  Over het instorten van gebouwen. Building nr. 7 stond niet in de buurt van de impact. Sterker nog er stonden gebouwen tussen die geen schade hadden zoals het Hilton. De kerk waar jij over spreekt was een kerk die vlak onder de torens stond en is van een heel ander kaliber dan de bunker die building 7 was. Dit was namelijk een bunker gebouw waar oa de CIA in gehuisvest was.
  WTC3 was een gebouw wat tussen de twee torens was ingebouwd.
  Je moet geen appels met peren vergelijken.

  1. De duur van de instorting is oa gebaseerd op videomateriaal. bijv. van de Naudet-broers en terug te vinden in het NIST-rapport.

   Jouw seismische gegevens laten ook een verschil zien in instorttijd.
   Dat verschil komt doordat de plek van de impact bij wtc2 lager was dan bij wtc1 en het gebouw dus ook vanaf een lagere verdieping in elkaar stortte.

   Tussen wtc1 en wtc7 stond alleen wtc6 en die is zwaar beschadigd door neervallend puin.
   Houd er verder rekening mee dat wtc6 slechts enkele verdiepingen hoog was en dat delen van de gevel van wtc1 die zijwaarts weg vielen van een dusdanige hoogte waren dat zelfs het dak van wtc7 geraakt werd.

   WTC7 was beslist geen bunker van een gebouw. Het was een ’tube in a tube’ constructie met grote open kantoorruimtes, net als de twin towers.

   Dat kun je goed zien op plattegronden van wtc7: van de 80 kolommen die het pand rijk is zitten er nog geen 30 in het gebouw zelf, de rest zit allemaal in de mantel van het gebouw. Van die nog geen 30 kolommen liep een deel bovendien niet door tot in de fundering in het gebouw. De belasting van deze kolommen werd met horizontale trussen weg geleid naar andere kolommen. Dit is gedaan omdat wtc7 over 2 andere gebouwen heen is gebouwd en om een groot open atrium van enkele verdiepingen hoog te realiseren als entree van het gebouw.

  2. Wat is er nu preciezer. Videobeelden of precieze seismische metingen?
   WTC7 is geraakt door puin en stort recht naar beneden als een plumpudding in elkaar.
   Vreemd? Ja. Roept dat vragen op? Jazeker.
   Was er ook een vliegtuig ingevlogen? Nee.
   Was er puin opgevallen? Misschien. Is in de geschiedenis een degelijk gebouw “compleet” op een dergelijke wijze ingestort doordat er stukken puin op waren gevallen? Nog nooit.
   Is er door een gebouw-brand ooit een gebouw op een dergelijke manier ingestort? Nog nooit.
   Ik stop ermee want het begint vermoeiend te worden. Wees kritisch.
   Verder heb ik niets tegen uw meningen. U deelt de mening van een meerderheid naar aanleiding van officiële rapporten, NOS, CNN, BBC NAT-G enz enz. In mijn optiek is dat je goed recht als je je daar happy bij voelt.

 12. Het is verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is zoals 911 en wat er nog steeds gaande is. Dat er nog steeds mensen zijn die liever de tv en hun buren geloven is niet zo vreemd vind ik zelf.
  Zodra je verder kijkt zie je een hoop gevaar voor je (klein)kinderen en je breekbare wereld die je hebt opgebouwd of nog op wil bouwen.
  Ik probeer ook wel eens iemand te overtuigen maar als dat een reactie oproept met een hele berg tegen argumenten, haak ik meteen af.
  Op papier is het al snel verleidelijk om maar door te gaan in de discussie. Maar ik vraag me af of het wel menselijk en ook wenselijk is iemand die zich probeert te verdedigen tegen al die negatieve ellendige verhalen en zich met hand en tand verzet om ook maar iets te willen geloven van al die ellendige toekomst perspectieven die voor worden gelegd met dit soort verhalen, toch te proberen van gedachten te doen veranderen.
  Als er de komende tijd problemen zijn moet men die oplossen. En dat vraagt misschien meer moed dan de meeste mensen nog op kunnen brengen. Er is een soort uitputting gaande. Dat doet de moed en de kracht verliezen.
  Discussie verandert dus volgens mij niks en maakt het voor sommigen enkel maar moeilijker. Gewoon blijven vertellen en waarschuwen. Maar ook niet vergeten de positieve verhalen aan te halen. Misschien dat mensen daar wel moed uit weten te putten en toch ook de mogelijke problemen kunnen accepteren.
  Ik stel me zo voor dat de meeste mensen die hier op bezoek komen gewoon op zoek zijn naar “nieuws” net als ikzelf. Dat ze in de pen springen omdat ze iets lezen wat volgens hen niet kan is ook helemaal niet verwonderlijk toch?
  Hebben wij de wijsheid in pacht omdat we ondertussen (sommigen al heel lang) een heel ander wereldbeeld hebben dan jammer genoeg nog de meeste mensen?
  Als we samen willen dat meer mensen de werkelijkheid doorzien zullen we toch met tact en beleid moeten handelen lijkt mij. En ons niet te snel laten meeslepen door onze eigen emoties die stevig verbonden zijn met onze waarnemingen. Persoonlijk vind ik dat ik me het niet meer kan veroorloven mensen op hun nek te zitten. Ik laat ze maar. En als ze binnen mijn eigen omgeving horen kan ik ze altijd nog proberen te helpen als het nodig is.
  Mensen zijn niet verkeerd geïnformeerd maar meer geleerd niet zelf te beslissen wat ze geloven.

  1. Zo is het selene. Het dient geen enkel nut een ander op de nek te zitten. Want een ieder heeft zijn eigen unieke denken…Onze intenties zijn vaak dat we op zoek zijn naar bevestiging, zo van gelukkig ik ben niet de enige die het ziet. Maar ja, zo werkt het helaas niet, bij die ander…

 13. Dirk (13.7) beweert dat er nagenoeg geen schade was in de kelders van de wtc torens. Maar Eric Parein (4.1) beweert dat de wtc torens werden neergehaald door een (nucleaire) explosie vlak onder die fundering, die dus ook de kelders volledig vernielde. Zijn die kelders nu serieus beschadigd geweest, of juist niet? Is er hier iemand met voldoende inzicht en expertise in dit onderwerp, die kan uitleggen welk van die twee complot theorieën totaal verkeerd is?

  1. Basement 7 storages WTC
   Ja er is iemand met ‘voldoende’ inzicht..

   De kelders zijn ruim 1 uur vóór de inslagen met explosieven ondermijnd. Het verhaal van WTC-conciërge Rodriguez spreekt voor zich. Nooit gehoord door de 9/11-commissie, eerst geridderd door Bush als held, vervolgens als paria afgeserveerd.. HIER op WantToKnow.

   De reden van de ondermijning van de 7 kelderlagen? Het hele WTC-gebouw moest IN de kelder vallen.. Anders lag het bewijs, letterlijk en figuurlijk op straat..!!!!

   Dus Koenneman, juist door de kelders op te blazen, voor de aanslagen, komt het bewijs op tafel, dat er voorkennis was….! Lees ajb het verhaal van William Rodriguez en laat dan nóg eens van je horen..?!

  2. Heel het WTC is gebouwd geweest in een daarvoor gemaakte bassin. Deze bassin lag buiten het vertikale bereik van de ‘nuclear devices’. Gelukkig maar, anders liep alles onder, metro incluis.

   De kelders recht onder de drie (!) torens zijn verpulverd geweest, deze plaatsen vertoonden nog hoge temperaturen weken nadien (zie satelietfotos aangaande). Was dat nog die brandende cerosine? Neen, die zou immers ontploft zijn bij impact. ‘Zou’, indien er vliegtuigen mee gemoeid waren (sorry, dat is een andere topic).

  3. Ik zelf weet niet veel over de theorie dat er nucleaire explosies hebben plaatsgevonden. Wel dat er veel getuigen zijn dat er harde explosies zijn geweest in de kelders. Mogelijk om het fundament van de gebouwen te ondermijnen.
   Ik baseer me echt op wat er feitelijk aan bewijzen voorhanden is en de foto van Guido laat een schoon geveegde ground zero zien en dat is natuurlijk niet te gebruiken als direct bewijs voor net na de “aanslagen”.
   De foto die ik linkte en daar zijn er nog velen van laten een redelijk intacte kelder zien. Wel beschadigd maar niet een total collapse zoals wordt gesuggereerd met de massa van 110 verdiepingen in de kelders want dan was er geen doorkomen meer aan. Omdat hier gewoon duidelijke foto’s van zijn lijkt het me voor de hand liggen dat als bewijs te gebruiken.
   http://www.drjudywood.com/articles/DEW/dewpics/Image311.jpg
   http://drjudywood.co.uk/articles/DEW/dewpics/Image107.jpg
   http://phunkadelic.org/WTC_subway_jpg.jpg

  4. De tegenstelling wordt alleen maar duidelijker: “De kelders recht onder de drie (!) torens zijn verpulverd geweest” (Eric, 19.2). Tegenover: “De fotos […] laten een redelijk intacte kelder zien” (Dirk 19.3). Tja, wat is het nu??? Wie moet ik hier als echte expert beschouwen, en wie lult hier nu maar wat? Zijn die fotos wel degelijk van recht onder wtc1 en 2, na de instorting? Hoe is een bom tientallen meters onder wtc1 en 2 geplaatst?

   Guido (19.1): die link die jij geeft is niet relevant: die getuigenis toont aan dat de kelders vrij intact waren voor de instorting, terwijl de vraag is of ze al dan niet vernietigd waren nadat de torens instortten.

  5. Kijk dit soort hautaine teksten van onze wetenschapper Koen.. Je komt hier helemaal niet om te delen..! ‘Dit en dat is niet relevant’.. Alsof JIJ dat bepaalt..??! Je bedoelt dat het voor JOU niet relevant is, beste erlemeyer. Een wereld van verschil.. Basisregel om met mensen zaken te delen..! En als je daar nog niet achter bent, wens ik je een leerzaam proces toe. En als je het opzettelijk doet, ben je helemaal een watje in mijn ogen. Het ga je goed, als je niet eens correct kunt discussiëren, heeft verder uitwisselen geen zin. Geen enkele zin zelfs!

  6. Guido: als de discussie gaat over het al dan niet met puin opgevuld zijn van de kelders NA het ineenstorten, waarom is een verslag over de kelders VOOR de instorting dan WEL relevant?

  7. Wie bepaalt waar de discussie over gaat beste man..? En er is wel een verband, dus doe je best.. Lees het verhaal van concierge William Rodriguez.

  8. en wie lult hier nu maar wat

   Het was aftellen geblazen voordat je deze open deur in zou trappen Koen. De een zegt dit en de ander dat, dat is heel normaal en gebeurt wel vaker in het leven. Om dan meteen deze bewoordingen te gebruiken. Ik heb vroeger wel vaker mensen als jij meegemaakt. Ze leren zich ongans maar kunnen de materie niet goed toepassen.
   Stel dat jou wordt uitgelegd hoe het pancake effect werkt dan nog zou je deze kennis niet weten toe te passen in de realiteit.
   Dat heb je namelijk bewezen.

  9. Guido, Eric, Dirk, Marcel: En jullie blijven maar rond de pot draaien… Geef eens een duidelijk antwoord: Zijn die kelders nu ingestort (4.1) of niet (13.7)? Het kan toch niet allebei het geval zijn? Durf je de ene complot theorie te verdedigen, en daardoor expliciet de andere af te schieten? Kan je keiharde bewijzen aan te leveren dat de ene theorie juist is, en dan expliciet concluderen dat de ander wel verkeerd moet zijn? Of mag je alleen maar schieten op de “officiële” versie?

  10. Beste Koen, ga voor het antwoord ivm. met je kelder naar het interview waarvan ik de link nogmaals doorgeef onder. Bekijk deze volledig, en aandachtig als wetenschapper dat u blijkbaar zou zijn. Zit je dan nog met vragen, dan verwijs ik je graag naar een (wakkere) psychiater. ;-))

   BTW, ik beweer niks in mijn schrijvens, ik stel me enkel vragen aan de hand van materiaal van derden, vragen waaromtrent ik jullie ook zonodig wil informeren. De waarheid achterhalen is het doel van exponentieel meer en meer mensen wereldwijd, anderen willen of kunnen niet anders dan de leugens te blijven promoten. Anyway, de waarheid blijft immer bestaan!

   Verder, die foto van de kelders (parking) die u bracht, is een foto van jaren nadien als alles is opgekuist. Die WTC-kelders, gedeeltelijk zichtbaar, liepen heus wel verder dan enkel onder de torens zelf! Kijk naar de video onder en u ziet satelietfotos waar de nucleaire ontladingen zouden plaatsgevonden hebben; deze zijn weken nadien de Valse Vlag Operatie nog steeds gloeiend heet, daar waar de torens stonden! Van de cerosine? Ook onder building 7 waar geen vliegtuig noch cerosine aan te pas kwam?

   Amerika is Amerika niet meer, de moord op de Kennedy-broers luidde stilletjes de New World Order in. Wel werd en wordt Amerika overal gebruikt (misbruikt) en dan gedemoniseerd om uiteindelijk als de slechterik vernietigd te mogen worden. Opgepast, dan volgt Europa en de rest, naar een (electronisch gecontroleerde) tiranie van jewelste voor die sukkelaars die ondertussen niet zijn omgekomen door honger, ziekte, rellen, oorlogen, besproeiïngen, vaccins, fluor, aspartaan, …

   Is er nog hoop? Jazeker, zoals het opperbevel van het VS-leger dat zijn puppet-opperbevelhebber Obama reeds meermalen wandelen heeft gestuurd, dit om de door hem (de British Empire) gewilde thermo-nucleaire WOIII uit de weg te gaan.

   BTW 2, weet je wie Obama zijn échte vader zou zijn? Bekijk dan dit even aandachtig en volledig, dat staat niet in je krant….
   Frank Marshall Davis op http://obamasrealfather.com/

   Mensen, ik hou van jullie! Dat voelt lekker aan, maar schop niet opzettelijk tweemaal tegen mijn schenen!
   Progress (ga vooruit, rechtuit) or Die! (Lyndon Larouche)

   http://www.youtube.com/watch?v=eAV_BUQoGBw
   Zie alle 26 delen! Koen, ontwaak of hou AUB op met jouw waarschijnlijke bewustte manipulatie/desinformatie.

  11. @ koen
   Je blijft maar zuigen en zuigen , kan je dan werkelijk helemaal niets zelf invullen? moet alles jou voorgekauwd worden ?
   Nou vooruit dan maar weer( zet even mijn kleine kinder uitleg gezicht op)
   Niet alle theorieeen aangaande 9/11 kunnen helemaal waar zijn tegelijkertijd. Niet alle theorieen (heb je trouwens in de gaten dat ik het woordje complot weglaat?) verklaren alle waargenomen feiten. niet alle theorieen zijn waar( daarom noemen wij het theorieen )ze dienen allemaal op juistheid te worden geferifieert .Nu we hebben vastgesteld dat de “officiele theorie”niet de waargenomen feiten verklaard en derhalve niet waar kan zijn kunnen we verder gaan . Helaas worden we steeds door mafkezen als jij terug gefloten om nogmaals te bewijzen dat de officiele lezing frauduleus is, zo komen we niet toe aan waarheids vinding daar jij ons ophoud! Begint een en ander al te dagen? Als klap op de vuurpijl beginnen gelijkgestemde ( aan jou) lieden dan te orakelen dat het complottheorieen betreft. Dat is een drogredenatie daar er zelfs in de officiele lezing ( theorie) sprake is van een complot! Namelijk 19 terroristen hebben met “boxcutters”4 vliegtuigen gekaapt en er 2 de wtc torens ingevlogen 1 het pentagon en 1 is gecrascht in shanksville. Dat alles werd georkestreert vanuit een afghaanse grot door osama bin laden. ( zie je dat het een complot was) Ergo een van de complottheorieen hebben we reeds ontzenuwd en terzijde geschoven een als niet waarheidsgetrouw bestempeld . One done 99 to go !! doe je mee?

  12. Eric, dankjewel, om ook de foto’s in twijfel te trekken die Dirk gebruikt om te “bewijzen” dat de kelders onder wtc1 en 2 intact waren na de ineenstorting. Het woord is nu aan Dirk, om ofwel te erkennen dat die foto’s zijn visie niet ondersteunen, of anders toch te bewijzen dat de kelders niet zijn ingestort.

   Maar ik heb toch serieuze twijfels rond die “nucleaire ontladingen”. Alles wat jij aanhaalt is speculatief. Zo zou het KUNNEN gedaan worden. Maar er is geen enkel bewijs dat dit ook effectief zo gedaan IS. Heb je bijvoorbeeld ergens een betrouwbare bron die verhoogde radioactiviteit heeft gemeten na 9/11? En het is in tegenspraak met wat wordt waargenomen. De torens storten van boven af in elkaar, niet van onder af. Dus ik hecht ook niet veel geloof aan jouw complot theorie.

  13. Sorry Koen, zoals reeds gezegd,
   verder kan ik jou niet helpen.
   Voor de vragen die je stelt,
   herbekijk -aandachtig- het interview.

  14. Marcel (19.10): Je hebt inderdaad gelijk: de “officiele versie” is inderdaad gebaseerd op een complot van 19 terroristen en Al-Qaida. Maar ik baseer me wel op het gangbare gebruik van de term complot-theorie: “elke onconventionele theorie over verschijnselen of gebeurtenissen die naast onconventioneel ook ongefundeerd of irrationeel is” (http://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie). Maar door spelen met woorden win je niet echt een argument.

   Verder hebben we helemaal niet “vastgesteld dat de “officiële theorie”niet de waargenomen feiten verklaard”. Zo verklaart de “officiële theorie” –in mijn opinie- de grote lijnen van wat er is waargenomen (en niet is waargenomen) veel beter dan de alternatieve versies. Kijk bvb eens naar mijn reactie 13.24: De waargenomen feiten passen veel beter bij de “officiële theorie” dan bij de “controlled demolition theorie”. En veel van de “feiten” die jij aanhaalt in 13.8 zijn foutief.

  15. Koen
   Weerleg het door mij aangevoerde feiten materiaal en we praten verder! Nog een feitje er werden (door middel van satelieten) hotspots gemeten 3 maanden na de aanslagen, kerosinebrandjes?????
   Verder ondersteund de officiele versie helemaal niet alle waargenomen feiten, dus wat lul je nou?

  16. RARE AMATEUR 911 VIDEOS

   Is daar iets te bespeuren wat Collaps heet?! De Mass Media noemt dat zo, maar iedereen die er pal naast het gebouw stond zegt iets geheel anders; Demolitian. http://www.youtube.com/watch?v=5fH7c8H6SNw&feature=related
   Zia oa de brandweer rapporten en andere hulpverleners die ter plaatsen waren. http://www.youtube.com/watch?v=TULmLtqRXZ4&feature=player_embedded#!

   Idem:
   http://www.youtube.com/watch?v=Kanj8gx4E1M&feature=player_embedded

   Koen wat jij prefereert stoeit met de feiten van NIST, de organisatie die alles tegenspreekt en met tegen bewijzen komt die niet staven aan de rapporten van al die mensen die getuige zijn geweest en/of het hebben overleeft het gene kunnen navertellen. Of NIST moet je goed betalen voor je tegen argumenten.

   http://www.youtube.com/watch?v=vTIFmcE8ZjY

  17. Oh Koen je bent zo naief als je er vanuit gaat Dat Marce;, Guido, Dirk III, Eric de bronverzinselen zijn van al het kwad dat ze dit uit hun duim lopen te zuigen, een verwerping doet naar een wiki-linkje van cognitief gedrag omdat ze het waarschijnlijk zo goed allemaal weten. Tja je vergeet dat er veel meer lui zijn die meer op hun kerstok hebben aan kennis dan jij met je gezanik hier en je zwanenmeer drama lichtvoetig je toneelstukje kan opvoeren.

   http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#explosions_before_hit

   Alles wat je maar wetenschappelijk wil weten en waarschijnlijk ooit over het hoofd gezien hebt, Google heb ik daar niet voor nodig wel mijn ‘wichelroede’, die het anders prima doet naast mijn pendel.

  18. Beste Koen,

   Als je zelf op onderzoek uitgaat zal je zien dat er veel getuigen zijn die explosies in de kelders hebben gehoord voor de instorting. Er kwamen zelfs mensen met ernstige verwondingen de kelder uit. Inzicht en gezond verstand heb ik wel, expertise op dit gebied niet. Voor mij is het in ieder geval allang duidelijk dat dit gaat om een gecontroleerde sloop met zware explosieven. Kijk wat documentaires en oordeel zelf. Er is ook een documentaire gemaakt door ingenieurs en architecten, zeker een aanrader. Het puin zat vol met thermiet, dat wordt gebruikt om gebouwen op te blazen.

   http://www.wacbelgium.be/nieuws/wtc-torens-nano-thermite-onverbrande-explosieven-gevonden-stof

  19. Koen, Volgens mij zegt Eric iets over de foto van Guido “jaren later – wanneer alles is opgekuist”.
   Hoor hem nergens mijn gelinkte foto’s in twijfel trekken maar dat doe jij wel in je drive.
   Feit is gewoon dat de kelders maar gedeeltelijk zijn beschadigd op een paar plekken en dat niet alle lagen waren volgestort met het puin van de 110 verdiepingen. Dat zou wel logisch geweest zijn als er een pancake geweest was en alle 110 naar beneden kwamen knallen.

   Dan leg je ook weer de woorden in mijn mond in je reactie dat ze volgens mij volledig intact zijn gebleven. Nee dat zeg ik niet. Ik zeg, het puin van de 110 verdiepingen is er niet in weggezakt want ze waren nog redelijk toegankelijk nadat de gebouwen waren ingestort. Bekijk de foto’s zou ik zeggen en zoek er zelf naar op het internet. Tuurlijk was er schade maar niet een total collapse. DE FOTO’S bewijzen dat duidelijk. Er staat nota bene WTC op de paal in de 3e foto. Ze komen niet uit de Amsterdamse ondergrondse iig.

   Daarnaast is de beurt ook niet aan mij ook maar iets te bewijzen. Ik ben het namelijk redelijk zat mijn energie in jouw zwarte gat te stoppen. Het is zinloos want uit je manier van argumenteren is gebleken dat je niet goed leest en teksten verkeerd interpreteert. Succes verder en mocht het ooit aan het licht komen dat het inderdaad niet is gegaan zoals de officiële rapporten beweren dan hoop ik dat je niet te hard van je geloof valt. Ave!

  20. Dirk (19.17): Misschien heb je wel gelijk dat de kelders gedeeltelijk intact zijn gebleven, maar je hebt het met die foto’s niet bewezen. Ik weet trouwens ook niet wat “de officiële versie” hierover zegt, en dat laat me ook koud. Ik wou enkel aantonen dat jou bewering overduidelijk in tegenspraak is met die van Eric en ze niet beiden waar kunnen zijn, maar dat niemand hier op wanttoknow daar blijkbaar een probleem in ziet. QED! Hoe willen jullie dan overtuigend overkomen als je je eigen contradicties niet zelf kunt uitklaren?

   Trouwens, wat wou je initieel ook weer bewijzen met die fotos? Dat er te weinig puin is (5.2). We zijn daar toen niet op ingegaan, maar wat zouden we daar dan uit moeten concluderen?

   Tot slot een antwoord op je laatste bedenking: als er echt degelijk bewijs komt dat de US administratie hier echt bij betrokken was, dan zal ik dat gewoon aanvaarden. Zo doe je dat als wetenschapper, en heb ik dat in het verleden al geregeld gedaan. Daartegenover staan jij, Marcel, Eric, Guido, Paul,… die geregeld fouten maken (13.5), selectief zijn in wat ze als bewijs zien, contradicties geen probleem vinden , zichzelf als expert beschouwen omdat ze al jaren het internet (selectief) hebben afgeschuimd, informatie (selectief) negeren, en in hun antwoorden overduidelijk laten zien dat ze mooie voorbeelden zijn van “confirmation bias” en het Kruger-Dunning effect (13.1). Maar wat jullie presenteren is geen degelijk bewijs. Over 20 jaar zullen jullie nog overtuigd zijn van je eigen grote gelijk, maar wellicht nog steeds geen sluitende bewijzen er voor hebben en de contradicties nog steeds welig laten tieren…

  21. @ Koen

   Eerste Bom aanslag in de Kelder van het WTC February 26, 1993
   http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_bombing

   Wel wat leswerk maar toch voldoende op elkaar gestapelde feiten, er komt heel wat meer bij kijken dan een .pdfje of een filmpje inderdaad. Voor dit soort zaken vraagt om High Tech Enginering aandachtpunten en die behaal je enkel als je alle kaas er van gegeten hebt.
   http://911research.wtc7.net/wtc/analysis/theories/basementbomb.html

   WTC Bombs:
   http://www.youtube.com/watch?v=YlFXQKdN3M0

   Potjandikke heb nog zo gezegd “Geen Bommetje!”

  22. @ Koen

   Zeg ik ben geen Expert, maar wel iemand die interesse toont in bepaalde zaken en of onderwerpen, mee keuvelen moet dan ook mogen zonder gewezen moet worden dat we een bron van duimzuigerij zijn. Daarmee heb je al weer een omstotelijk wetenschappelijk probleem te pakken of we nou wel of niet hoog geschoold zijn. Anders zouden we ons maar moeten verstoken van bepaalde Nieuwsfeiten en Conspiracy Propaganda verhalen. Hoe vaak zit de Exacate wetenschap er al niet naast en waarom is er dan elke keer weer innovatie op dat terrein te bespeuren. We hadden dan net als Fred & Barney nog steeds met onze pebbles in ons Holleke gezeten met Wilma & Betty.

   Yabadabadoooo………..

  23. @Koen 19.19

   De kelders zijn gedeeltelijk ingestort volgens reddingswerkers die hier foto’s van hebben gemaakt. Ik toon een paar van deze online te vinden foto’s en toch is het niet bewezen volgens jou…. en nog een paar…. Ik ben sprakeloos van je onvermogen je ongelijk toe te geven. Je gedraagt je als een kleuter.

   Dat mijn bewering in tegenspraak is met die van iemand anders boeit me niet. Ik geef aan dat ik me alleen baseer op verifieerbare zaken aangezien ik er niet bij was. Duidelijke foto’s en controleerbare metingen eventueel aangevuld met getuigen verslagen. Daar ga ik vanuit en niet een veronderstelling. Dat mensen hier op de site elkaar daardoor misschien tegenspreken kan dus gebeuren. We proberen allemaal antwoord te krijgen op een prangende vraag. Ik veroordeel een ander hier niet om en dat we daardoor ongeloofwaardig zijn is ook onzin. We zijn gewoon mensen met vragen waar we antwoorden op zoeken.

   Ik hoef niet overtuigend over te komen, ik deel alleen een stukje van wat ik te weten ben gekomen en wat je er verder mee doet zal me worst wezen. Misschien denk je “verrek zeg”.. maar jouw reactie lezende boeit het je niet dat je opeens voor een voldongen feit staat die jouw theorie, want dat is het, onderuit haalt dat een groot deel van de 110 verdiepingen in de kelders is verdwenen. Dat is gewoon niet zo.

   Vervolgens beticht je mij van selectief zijn, fouten maken en me als expert opwerpend persoon… Waar haal je het idee vandaan? Ik geef alleen maar voeding aan je meelijwekkende vraag om aandacht en om als wetenschappelijk persoon gezien te worden. Expert spelen doe ik allerminst met het tonen van een paar foto’s en het hardop afvragen hoe iets mogelijk is. Ik kom met feiten aan en die zijn opeens niet meer relevant in jouw optiek.

   Voor mij ben je compleet door de mand gevallen met je fouten, slechte leesvaardigheid, generaliseren en ridiculiseren. Het steeds opnieuw herhalen van je slechte redenaties en pot-ketel verwijten beginnen echt vermoeiend te worden dus ik stop ermee (voor de zoveelste keer) nog energie in je te stoppen.

 14. Check this, and please dare to only consider: http://www.youtube.com/watch?v=eAV_BUQoGBw

  Voor mij nog steeds de meest plausibele uitleg;
  – wie heeft de pannekoeken opgegeten?
  – wat verandert staal in stof?
  – wat doet building 7 vertikaal (!) instorten?
  – …
  – volledig wetenschappelijk bewezen ‘instrument’ (geen bom!)

  DURF het te overwegen, zoniet komen we nooit achter de waarheid.
  Science Fiction is hier m.i. Science Fact !

  1. Guido, die video waar jij naar verwijst, heeft het over een “classical controlled demolition” en een explosie die maanden lang voorbereid was “inside the building”. Maar de theorie van Eric heeft het over een nieuw type van explosie, en onder de gebouwen. Tja, wat is het nu??? Wie moet ik hier als echte expert beschouwen, en wie lult hier nu maar wat?

  2. Eric Parein lult niet zomaar,
   hij vraagt u alleen maar zich eventueel te willen informeren,
   op 4.1 of onder.
   Een verwittigd man is er twee waard.

   PS: deze DRIE torens zijn op alle manieren aangevallen geweest;
   onder de kelders, in de kelders en boven de kelders!

   Bekijk aandachtig en volledig:
   http://www.nuclear-demolition.com/911-wtc-thermo-nuclear-demolition-how-it-works.html
   of
   http://www.youtube.com/watch?v=eAV_BUQoGBw
   of
   http://antinewworldorderparty.wordpress.com/2012/06/17/peaceful-nuclear-explosions-treaty-of-1976-wtc-demolition-scheme-which-was-required-to-obtain-the-original-building-permit-in-new-york/

   Wat verandert staal, beton en mensen TOT STOF ?
   Geen springstoffen, die hebben het werk gewoon bijgestaan…

   Wie doet zoiets? Wie kan zoiets? Geen Arabier in een grot in Afganistan. Antwoord te vinden via Lyndon Larouche op http://www.larouchepac.com

  3. Steve Rother, in gesprek met “thuis”.
   Een fragment :
   “Jullie zijn als menselijke wezens meer verenigd dan je denkt. Het zijn alleen jullie verhalen die jullie van elkaar vervreemden.
   Jullie verhalen zorgen ervoor dat jullie doen alsof je afgescheiden bent en in onenigheid leeft. Het wordt afgespeeld op het grote filmdoek van de Aarde en eindigt in een oorlog waarvan niemand iets begrijpt. Het gebeurt alsmaar weer.”

   Waarom willen wij zo graag dat anderen meegaan in ons verhaal dat we er ruzie om maken, erom vechten?
   Want de ander wilt juist hetzelfde, dat jij in zijn verhaal stapt.
   Een straatje zonder eind dus, of een perpetuum mobile.
   Is een verhaal dan zoiets als een kooi, een gevangenis waar wij niet uit durven te komen? Wie weet is er aan de andere kant wel helemaal géén verhaal meer. Dus blijven wij waar we zitten, da’s tenminste bekend terrein.
   Die patstelling kan pas veranderen wanneer wij beseffen dat elk verhaal overeenstemt met een weg en dat er ook afslagen zijn, zijstraatjes, omwegen en hoofdwegen. Andere wegen die naar nieuwe oorden en andere verhalen leiden.
   Wanneer wij zullen ascenderen komen al die wegen/verhalen samen.

  4. @Anelle: mooi stukkie van Steve Rother en ook jouw commentaar van je, iets om over na te denken. 🙂

 15. Ook als je niet in complottheorie geloofd, denk dan eens na over het volgende:
  1. De stalen hoofddraagconstructie was branwerend bekleed met ASBEST. Dat begon na zoveel jaar hier en daar los te laten en de overheid eiste dat het asbest zou worden verwijderd. Dat zou 2,5 miljard dollar hebben gekost. Nu de torens zijn ingestort scheelt dat een hoop geld.
  2. Het fijnstof zat dus vol met ASBESTDEELTJES en ander gif, zoals gips uit de scheidingswanden, zware metalen uit de pc beeldschermen, kunststof van inventaris/aankleding, technische installaties zoals koelvloeistof enz. enz.
  3. Heel veel volwassenen en kinderen ter plaatse hebben die stoffen ingeademd.
  4. Veel ooggetuigen en (vrijwillige)hulpverleners zijn al ernstig ziek (vooral longen) geworden en ondanks medische verklaringen ontkent de regering dat het stof de oorzaak is.

  Is een regering met een dergelijke mentaliteit voor jullie geloofwaardig?

 16. Ook als je niet in complottheorie gelooft, denk dan eens na over het volgende:
  1. De stalen hoofddraagconstructie was branwerend bekleed met ASBEST. Dat begon na zoveel jaar hier en daar los te laten en de overheid eiste dat het asbest zou worden verwijderd. Dat zou 2,5 miljard dollar hebben gekost. Nu de torens zijn ingestort scheelt dat een hoop geld.
  2. Het fijnstof zat dus vol met ASBESTDEELTJES en ander gif, zoals gips uit de scheidingswanden, zware metalen uit de pc beeldschermen, kunststof van inventaris/aankleding, technische installaties zoals koelvloeistof enz. enz.
  3. Heel veel volwassenen en kinderen ter plaatse hebben die stoffen ingeademd.
  4. Veel ooggetuigen en (vrijwillige)hulpverleners zijn al ernstig ziek (vooral longen) geworden en ondanks medische verklaringen ontkent de regering dat het stof de oorzaak is.

  Is een regering met een dergelijke mentaliteit voor jullie geloofwaardig?

  1. @ dirkIII
   Ik hoor een diep en tevreden gesnurk op de achtergrond , helaas ik denk dat het ijdele hoop is die je uitspreekt aangaande het ontwaken van ons aller dutchie(66)

 17. Terug on-topic.
  Wat een prachtverhaal!
  Mag dit wel, een ‘randverhaal’ rond 11 september prachtig vinden?
  Want alles wat rond deze tragische datum verteld wordt, gaat ofwel over een wel waar/niet waar discussie, ofwel over de vele menselijke drama’s die zich hebben afgespeeld.
  Maar naast die vele drama’s zijn er dus ook lichtpunten. Zoals blijkt uit het bovenstaand verhaal waar mensen boven zichzelf uitstijgen om hulp, opvang en troost te bieden.
  Ik denk dat de spontane hulpacties van de veerbootkapiteins, hun mededogen met de vele verwarde en verbijsterde mensen, een soort tegengif hebben gecreëerd tegen de gruwel. Gruwel, door de daders bewust bedoeld om een zo groot mogelijke ontreddering te veroorzaken. Alle spontane hulp, van wie dan ook heeft als tegengif gewerkt. Zoveel liefde en mededogen heeft een grote tegenkracht uitgestuurd.
  Dàt is het mooie aan dit verhaal.

  1. Ja zeker is dit een pracht verhaal Anelle. Het bewijst dat we veel beter kunnen. Alleen elkaar helpen bij verschrikkelijke rampen zou ook kunnen veranderen in “elkaar altijd helpen, bij wat dan ook” . Het kan. Dat wordt iedere keer weer bewezen als er iets vreselijks aan de hand is. Hoe groot of klein het ook is. We zijn opeens allemaal medemensen met medemenselijkheid. Dat besef moet gewoon weer groeien en dat gebeurt ook wel. Stap voor stap, mens voor mens. Voorbij de angst en voorbij de woede zijn we allemaal spirituele wezens die vaak zonder het te beseffen onbaatzuchtige liefde voor elkaar kunnen voelen. We moeten enkel leren de “rede” vaker uit te schakelen lijkt mij.

 18. @Kees66
  beste Kees,
  Mijn kennis heb ik opgedaan via de sites en links (tientallen, waarvan ik de naam niet meer weet) van Waarheid911 (van Frank Ho) en AE911Truth.org.
  Met name de bouw/technische aspecten zoals de tekeningen, films over de bouw, bouwverslagen van de havenautoriteiten van New York enz. heb ik uitgebreid bestudeerd. En met mijn langdurige ervaring als bouwkundige in combinatie met mijn gezond verstand trek ik hieruit mijn conclusies en durf die tegenover elke professor te verdedigen.
  Ik durf ook te beweren dat er nog duizenden slachtoffers zullen vallen als gevolg van het inademen van de giftige stof van de totaal verpulverde gebouwen 1,2 en 7.
  Wat voor (giftige) explosieven zijn er in hemelsnaam gebruikt om miljoenen kilo’s aan staal, beton en inventaris van de aardbodem te doen verdwijnen!
  Betreffende het het officiele rapport van de 911commissie het volgende:
  Dat kwam er pas na lang aandringen van de nabestaanden. Het onderzoek mocht niet te veel kosten en niet te lang duren. Het werd ook maar meteen betiteld als ‘definitief’ rapport. Hoe zo definitief. Zijn alle verdachten al door een burgerrechter via wettig verkregen bewijs veroordeeld? Hebben ze allemaal(zonder martelingen) bekend? Bij mijn weten niet. Definitief betekend hier: ‘nou we hebben het onderzocht, het is heel dik (ruim 500 pagina’s), dit is het en nu verder je mond houden!’ Over respect voor de slachtoffers gesproken. Mensen trap daar niet in. Een regering die zo te werk gaat heeft iets te verbergen. Een ramp als deze die zijn weerga in de (Amerikaanse) geschiedenis niet kent verdient onderzoek dat nooit stopt!

  Beste mensen, vraag niet aan mij of anderen om tot in de fijnste details alles uit te zoeken. Gebruik je gezonde verstand. Laat de Amerikaanse regering eerst eens antwoord geven op de lijst van vragen die AE911Truth en andren hebben gesteld n.a.v. het officiële rapport.

  Ik zou het in één zin kunnen samenvatten: De Twintowers zijn door radiografisch bestuurde vliegtuigen getroffen waarna ze (incl. gebouw 7) ritmisch tot ontploffing zijn gebracht.
  Hoe precies en door wie weet ik niet. Vraag dat maar aan de, ik geloof 26, geheime diensten die het ‘democratische’ Amerika heeft.

  En dan heb ik het nog niet eens over het Pentagon. Een verhaal apart.

  1. @Jopiek.
   Dus je hebt jouw kennis opgedaan via het bestuderen van sites,tekeningen en het gebruik van je gezonde verstand.En met jouw langdurige ervaring als bouwkundige trek jij vervolgens jouw conclusies en durft die tegenover elke professor te verdedigen.Verder wil je niet gevraagd worden om alles tot in de kleinste details uit te zoeken.Hiermee stel jij jezelf ver boven alle officiele rapporten over 9/11.Nee,dat is allemaal gelul.Jij hebt de waarheid gevonden door jarenlange studie en jij hebt jouw conclusies getrokken.Welnu,best Jopiek,dat is naar mijn idee een staaltje grootheidswaanzin van het ergste soort.Succes verder.

  2. @Kees66

   Beste Kees,

   Bedankt voor je reactie. Ik realiseer me dat ik wellicht wat arrogant overkom.
   Maar ik verdiep me er al 6 jaar in en word al maar meer bevestigd in mijn overtuiging.
   Stel mij hetzelfde aantal (onafhankelijke) mensen en middelen ter beschikking die de commissie (die overigens enorme tegenwerking van de officiële instanties ondervond) ter beschikking stonden en leg mijn rapport dan naast het officiële en trek je conclusies. Dat zou fair zijn.
   Maar EA911Truth.org en andere organisaties hebben al genoeg tegenbewijs geleverd dat een hernieuwd en onafhankelijk onderzoek rechtvaardigd maar de Amerikaanse regering geeft niet thuis.
   Eén aspect uit het or wil ik nog noemen. In het rapport staan tekeningen van de constructie met een verklaring hoe deze bezweken zou zijn a.g.v. de brand. Beiden zijn signifikant onjuist.

   Beste Kees,goed dat je kritisch bent naar mij toe. Maar wees ook kritisch naar anderen, ook naar de overheid en je zult de waarheid vinden.

 19. Je kan op meerdere manieren op het hele 9/11 drama reageren . Je kan boos worden over de leugenachtige false flag waardoor er direct of indirect miljoenen mensen het leven lieten en het woord ‘vrijheid’ een nieuwe betekenis kreeg . Andere kant van de medaille is dat miljoenen , en misschien wel miljarden mensen hun ogen geopend werden en dat ze zelfstandig begonnen te denken ipv volgzaam hun brave burgerleventje te leiden tot de dood er op volgt .

 20. Wat een kostelijk vermaak. Ik dacht dat alle complotters op dit gebied al lang waren stilgevallen, maar dat is dus helemaal niet het geval! Zelfs nieuwe elementen die ik een paar jaar geleden nog niet had gehoord: nucleaire ontploffingen, kelderboxen om je bewijs in te stoppen, allemaal prachtig! De menselijke geest blijft mij verbazen en zal altijd een onuitputtelijke bron van entertainment zijn!

  1. @ henkie
   Onder welke steen heb jij gelegen? Die theorie is al aardig oud hoor. Maar het kan natuurlijk dat je in het overweldigende bewijs van alle theorieen een beetje de weg kwijt raakt en sommige zaken geheel mist . Kan ik concluderen dat je vanuit die verwarring maar besloten hebt de officiele lezing te gaan geloven, daar anders je hele wereld beeld op zijn kop kwam te staan?

  2. @Marcel,
   Ik was er even uit, heb destijds bij Barracuda het één en ander gevolgd, maar die heeft op een gegeven moment, net als ik, de interesse verloren. Het was een beetje een herhaling van zetten geworden.

   Het aardige is dat als je dan na jaren weer eens op een site als deze terecht komt, blijkt dat die goede oude tijd nog steeds in leven is. En dat er ook nog een aantal nieuwe elementen zijn bijgekomen. Ik heb de popcorn en cola er in ieder geval weer bijgepakt.

  3. Henkie, aan jou de eer om in de schijnwerpers te mogen gaan staan: Wat ga je jongleren of heb je weer iets nieuws in Petto voor ons?!

   “You never wanted to Known how to Exit”

   We zitten voortaan op de achterste rij ipv op de 1ste rang, je weet maar nooit waar je nu weer mee gaat lopen te gooien, liefst bij de nood uitgang als het moet. Het is als een complot als er complotters zijn die denken dat wij complotters zijn met vernieuwde complot ideëen, we laten deze waanzin dus over aan de ras artiest, die wederom een hoopvol propaganda circus er van het maken is.

   De RNF reikt nog steeds de gouden speldjes troffee 2012 uit, je staat al hoopvol in de top 10! 😉

  4. @Paul: enige consistentie moet ik kunnen verwachten toch? Zo snap ik het niet.

 21. Ik heb met veel geduld alle reacties gelezen. Ik wil iedereen bedanken voor alle aangedragen extra informatie, zonder namen te noemen. Ik heb best veel nieuwe kennis hierdoor tot mij laten nemen. Wat ik erg jammer vind om te lezen is het gekibbel en getwist. Elk mens heeft recht op zijn mening, ongeacht de strekking ervan, laten we die met respect tot ons nemen. Het is juist een geschenk, al die verschillende visies. Probeer niet je eigen visie als enige waarheid te zien, maar die van een ander als een aanvulling op die van jezelf… Scheelt heel veel irritaties, en het is niet leuk om te lezen, al dat gekibbel. Desondanks is dit een zeer leerzaam verhaal plus de aanvullende informatie, die door de kibbelaars:)is verstrekt….

  mvg Jacques

 22. Probleem bij de discussie over een andere versie dan de officiële complottheorie is de enorme hoeveelheid aan materiaal waarmee de onjuistheid van die verklaring kan worden aangetoond. Mensen beginnen dan vaak over tien dingen tegelijk en dat geeft nogal een opgeblazen indruk.

  De naam megalomaan viel in een reactie op Jopiek, maar die uitdrukking lijkt me eerder inherent aan de kwestie. Het is een absurd grote kwestie, zoals de Engelsen zeggen: An elephant in the room. Het beest is zo gigantisch dat je de kamer moet afbreken om het probleem, de olifant, eruit te krijgen. Er zijn zoveel mensen in bestuurlijke en andere zwaarwichtige functies die uit angst voor problemen hebben weggekeken,dat is ze in de loop van de jaren ongewild betrokken zijn geraakt bij de nasleep van dit ongekende misdrijf. Die mensen gaan niet ineens hun bril opzetten. Rond 9/11 hangt bij velen een beknellende sfeer van zelfcensuur. Alan Hart, voormalig BBC correspondent, zegt hier wat interessante dingen over: http://vimeo.com/31967521

  Het artikel waar deze discussie mee begon gaat over iets heel anders, over de evacuatie van NYCity. Ik herinner mij dat er over de burgerzin van de New Yorkers juist wel zeer veel is geschreven en uitgezonden. Ook herinner ik mij de berichtgeving over grote evacuaties, maar ik wist niet dat het zo massaal was.

  Ik beheer sinds 2006 de site Waarheid911 en ben sindsdien ook met vele mensen in gesprek geweest, waaronder mensen uit inlichtingendiensten, politici en wetenschappers. Momenteel is de aandacht over 9/11 gelukkig weer iets aan het opleven door twee films, één in de maak, namelijk September Morn, waarin enkele bekende namen zoals Martin Sheen en Woody Harrelson. Mensen die daadwerkelijk goed op de hoogte zijn van de hoeveelheid voortreffelijke informatie over 9/11 zoals verzameld door bouwkundig ingenieurs, vele architecten e.v.a. Die andere film is gemaakt door de architecten zelf, olv Richard Gage, oprichter van Architects and Engineers for 9/11 Truth. http://www.ae911truth.org/

  Het onderwerp 9/11 gaat gehandicapt door menig discussie omdat het, ik zei het al, zo gigantisch is. Qua mogelijke invalshoeken, maar ook qua informatie in absolute zin. Het is erg veel. Daarom eindig ik mijn bijdrage door een sterke vereenvoudiging toe te passen die niet direct honderden vragen oproept die ik dan weer moet beantwoorden, want dat doe ik niet meer. Heb ik genoeg gedaan en het resulteert uiteindelijk altijd in een klein groepje scheldende tegenstanders die het per definitie fel oneens blijven. Ik zeg niet dat dit hier gebeurt, maar na enkele jaren mezelf vaak te hebben herhaald, verwijs ik toch liever naar de website.

  BEKNOPT:
  De voorzitters van de officiële 9/11 Commissie en een aantal van de voornaamste commissieleden zijn het roerend eens met de stelling dat de commissie haar werk niet goed heeft kunnen uitvoeren. Voorzitter Thomas Kean: “[…] Tot op de dag van vandaag weten wij niet waarom NORAD [North American Aerospace Command] ons heeft verteld wat het ons vertelde. Het was zo ver van de waarheid… Het is één van die losse einden die nooit bij elkaar komen.”

  Kean: “[…] We denken dat de Commissie, in vele opzichten, is opgezet om te mislukken. Omdat we niet genoeg geld hadden, we hadden onvoldoende tijd, en we zijn aangesteld door de meest partijdige mensen in Washington.”

  Bron: http://www.waarheid911.nl/911perspectief.html#911commissie

  Als zelfs de onderzoekers hun eigen onderzoeksresultaten zozeer onderuit halen, dan is de eis van critici om ditmaal een onafhankelijk onderzoek, mijns inziens, niet teveel gevraagd. 9/11 vormt immers de rechtvaardiging voor een langdurige periode van oorlogsvoering die ontelbare levens verwoest heeft en dit nog dagelijks doet.

  Gebouw 7 is een smoking gun. Het gebouw werd niet geraakt door een vliegtuig, heeft (zoals veel moderne stalen hoogbouw in het verleden) korte tijd felle branden gekend op meerdere verdiepingen, maar is het derde gebouw ter wereld dat als gevolg van deze branden volledig in elkaar stort. De twee andere gebouwen zijn de Twin Towers. Ook die gebouwen zijn volgens de officiële lezing als gevolg van de branden en de schade in de impactzones, volledig ingestort. 1738 architecten en bouwkundig ingenieurs betwisten dat dit mogelijk is. Hun aantal groeit elke dag.

  Ten slotte. Mijn verhaal hier is incompleet. Wie een meer compleet beeld wil krijgen bezoekt: http://waarheid911.nl De hoofdzaak in deze kwestie is niet het aantonen van wat er op 9/11 nu werkelijk gebeurd is! Althans niet in het huidige stadium. Dat aantonen kan alleen met inzet van alle mogelijke juridische rechtsmiddelen, verhoren onder ede, enzovoort, dus dmv nieuw onafhankelijk onderzoek.

  De hoofdzaak van het huidige onderzoek door burgers, klokkenluiders en wetenschappers is het aantonen dat de officiële versie van 9/11 berust op foutieve aannames, onmogelijke stellingen en door weglating van veel belangrijk maar inmiddels bekend feitenmateriaal. Vele gezaghebbende bronnen hebben zich inmiddels vernietigend over de officiële complottheorie van 9/11 uitgelaten. Een theorie waarin 19 arabieren met stanleymessen drie uur lang vliegtuigen uit handen van de hypermoderne Amerikaanse radarsystemen wisten te houden, waarbij zelfs niet één gevechtsvliegtuig binnen die drie uur (na de eerste melding van een kaping) in staat bleek om boven de belangrijkste strategische doelen van de Verenigde Staten een surveillerende positie in te nemen. En die drie vliegtuigen (vier, maar eentje werd neergeschoten, hoewel de officiële verklaring anders is) wisten met amateurpiloten onder extreem hoge snelheden exact hun doelen te bereiken en te raken.

  Bovengenoemde kwesties zijn – zoals gezegd – incompleet en zeker niet bedoeld als een sluitend betoog. Het is een appel aan het gezond verstand van mensen in de hoop dat ze over dit onderwerp een meer onderzoekende houding zullen gaan aannemen. Wie af en toe op de hoogte wil blijven van nieuwe ontwikkelingen kan Waarheid911 ook op facebook volgen. Dit is: http://www.facebook.com/NLW911

  Op facebook heb ik nog twee werkaccounts over 9/11. Bovenstaande volg ik altijd terug. De meest intensieve informatiebron op twitter over 9/11 is W911: http://twitter.com/W911 Alleen voor de diehards 😉

  1. Correcties op tekst zijn geloof ik hier niet mogelijk. Een fout in bijdrage is dat kapers drie uur lang onbedreigd door het Amerikaanse luchtruim konden vliegen. Dit is onjuist. De tijdspannen van eerste kapingsmelding tot het crashen van Vlucht 77 (Pentagon) was circa 90 minuten. Dit verandert echter niets aan de strekking van dat betoog. Om dit te illustreren staat hier een gedetailleerd verslag:
   http://waarheid911.com/911tijdlijn.html#airforce

 23. @DirkIII

  Ik heb de site met foto’s van Bin Laden even bekeken en zie niet in waarom dat geen foto’s van dezelfde persoon kunnen zijn.
  Op de meeste foto’s is de gelijkenis goed te zien, alleen de foto’s links laten een bin laden zien die er heel anders uit ziet.
  Maar ook daarin is Bin Laden niet uniek, mensen kunnen in de loop der jaren qua uiterlijk sterk veranderen.

  Bin Laden heeft overigens nooit expliciet de aanslagen opgeeist, hij heeft alleen gesproken over de betrokkenheid van hem en de muha jedin bij de aanslagen.
  Verder zijn er vele videos van Bin Laden die hem aan 911 linken: afgezien van de toespraken waarin hij over zijn betrokkenheid spreekt zijn er ook videos van enkele kapers die hun motieven om de aanslagen te plegen uiteen zetten en videos van enkele kapers in het bijzijn van bin laden of andere kopstukken van al qaeda.

  Een bekende video van bin laden is die de Amerikanen in Afghanistan hebben gevonden. Die wordt vaak aangehaald als fake en laat een te dikke bin laden zien.
  Waar men bij het beoordelen van de video aan voorbij gaan is dat Bin laden in het bijzijn is van diverse andere kopstukken van Al Qaeda, waaronder de huidige leider van het terreurnetwerk. Dus als bin laden nep is, dan moet de rest dat ook zijn.
  wie verder moeite neemt om de hele video te zien en niet de paar minuten die je op complotsites ziet komt er achter dat de beeldverhouding van de video niet klopt en bovendien dat er diverse scenes in de video zijn waarop Bin laden wel gelijkend is.

  1. @ whatever
   En sinterklaas bestaat ook echt en is overal dezelfde man kijk maar naar zijn kleding en zijn lange witte baard! En vraag maar eens aan een willekeurig kind van pak hem beet 5 jaar!

  2. Tja, leuk geprobeerd Marcel, maar we hebben het hier niet over een verklede man met een nep-baard.
   en zeker niet over kinderen van 5 jaar die wel of niet inzien dat het om een verkleed persoon gaat.

  3. We hebben het wat mij betreft wel over een man met een nepbaard en een nep identiteit. En dat niet alleen kinderen van 5 jaar oud dat niet kunnen zien en herkennen maar dat ook nog een de grote kudde “volwassenen” daar grote moeite mee ondervindt is meer dan diep triest te noemen .

  4. Mja, het is meer zoiets van ‘alles dat niet in mijn straatje past is nep’. Heb je ooit de video gezien? Het gaat om een video met een conversatie tussen Bin Laden en andere kopstukken van Al Qaeda van meer dan een uur. Niet alleen Bin Laden, maar ook de andere kopstukken moeten dus nep zijn en een uur lang, zonder onderbreking, in hun rol blijven. En dan zijn er nog vele andere videos waarin Bin Laden zijn betrokkenheid toegeeft en last but not least diverse videos van de kapers zelf die hun motieven voor de aanslagen uiteen zetten. Beetje struisvogelgedrag om dat gewoon weg te wuiven als zijnde nep en te sneren naar anderen die dat tegenspreken.

  5. Al qaida is in zijn geheel nep en nogal plotseling van het wereldtoneel ( of dan toch iig uit de kijker van de msn) verdwenen. Verder zijn er talloze aanwijzingen en bewijzen dat die nepklaas geen invloed heeft gehad op de aanslagen en een zeer goede vriend was van de heer bush. Dit alles heb ik geconcludeert na lange research en is op geen enkele wijze alleen maar een aanname om een geloof te rechtvaardigen.

  6. Dus Bin Laden is een goede vriend van Bush en om die vriendschap te belonen geeft Bush hem de schuld van 911 en maakt nep videos met een acteur die op hem lijkt… En dat is jouw conclusie gebaseerd op grondig onderzoek…. Tja… Anyway, heb je tijdens dat onderzoek de volledige video van een uur gezien? Heb je ook de videos van de andere kapers gezien? De interviews met nabestaanden van de kapers? En, zijn die ook allemaal nep?

  7. En hoezo plotseling verdwenen?
   De laatste aanslag die toegeschreven wordt aan Al Qaida is de schietpartij bij Charlie Hebdo.

  8. Ikm heb enkele tientallen zo niet honderden uren beeld en geluidmateriaal gezien en gehoord . Ik kan niet anders dan concluderen dat het één van de grootste valse flag operaties was ooit uitgevoerd de schuld werd osama in de schoenen geschoven nog voor dat er ook maar enig bewijs voor was aangedragen.Maar ik heb al wel door dat jij dus een rotsvast vertrouwen hebt in wat je met de paplepel wordt toegestopt door de overheid en msm, dat is niet meer dan een geloof in leugens, en dat staat je verder helemaal vrij.
   Wel dien je dan even dit stukje te zien ….http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9618:onomstotelijk-bewijs-dat-je-wordt-voorgelogen-door-overheden&catid=20:het-complot&Itemid=33
   Als je hierna nog steeds vasthoud aan je geloof ,noem het dan voortaan ook zo om verwarring met hen die weten uit te sluiten .

  9. “Waar het hier niet om gaat is om te bewijzen dat 9/11 van A tot Z doorgestoken kaart was, maar om aan te tonen hoe gemakkelijk het is voor overheden om totale bevolkingen voor te liegen”

   Dat geldt ook voor de vele complotsites. Die kunnen ook op zeer eenvoudige wijze hele volksstammen voorliegen. Kijk naar hoe rotsvast er geloofd wordt in de theorieen over mini nukes, thermiet, energiewapens, explosieve demolities, etc. etc. Terwijl ze allen elkaar tegenspreken. Anyway, ik heb in mijn reactie de overheid niet als bron gebruikt.

   En ik heb je er op gewezen dat je eigen conclusie zichzelf tegenspreekt. Bush zou goed bevriend zijn met Bin Laden, diezelfde Bin Laden is mede door 911 de meest gezochte terrorist geweest. Leuke vriendschap… Dat je honderden uren beeldmateriaal hebt gezien, zegt niets. Allemaal kwantiteit. Ik vroeg je of je bekend bent met de videos van de kapers zelf en of je de volledige video van Bin Laden, die volgens jou nep is, gezien hebt. Aangezien je een antwoord daarop ontwijkt kan ik concluderen dat dat niet het geval is. Wat niburu betreft: kun je uitleggen waarom de Annunaki Bush niet hebben tegengehouden?

  10. Je zit slechts tot je enkels diep in deze materie ,bij mij komt het mijn strot alweer uit .Je gaat tot de annunakie?? Ik ga enkele stappen verder en als je daar meer over weten wilt zou ik hier op de site maar eens archonten in de zoekmasjien zetten, daar liggen je antwoorden en niet op het schijnbaar zichtbare vlak . Ook vind ik dat ik wel weer genoeg aandacht aan je gegeven hebt , met de antwoorden die ik je gegeven heb kun je zelf wel verder komen , daar heb je mij niet meer bij nodig tabe dus .

  11. Nee, ik ga niet tot de annunaki, ik geef hen aan als voorbeeld. Wat mij opvalt is dat je telkens ontwijkend antwoordt. Vreemd als je echt diep in de materie zit.
   Ik krijg de indruk dat je eigen conclusies zijn gebaseerd op dezelfde luie aannames als dat artikel bij Niburu waar je naar hebt gelinkt. Hoe dan ook, het artikel bij Niburu is een klassiek voorbeeld van allemaal luie aannames die veelal niets met de werkelijkheid te maken hebben. Het zijn juist de mensen die vasthouden aan hun geloof die dit soort artikelen enige waarde geven. Eenieder ander die er met een frisse blik naar kijkt ziet dat er van a tot z niets van klopt.

  12. Ander mooi voorbeeld van luie aannames is die video op niburu die zou ‘bewijzen’ dat het vliegtuig nep is. De linker vleugel verdwijnt namelijk achter een gebouw en dat zou niet kunnen, dus is het nep.. Tja, dat is een luie aanname. Als niburu echt onderzoek had gedaan, dan hadden ze uitgezocht waar dat gebouw precies staat ten op zichte van de aanvliegroute van het vliegtuig. En dan hadden ze ontdekt dat het gebouw aan de aanvliegroute lag en dus zeker wel achter het gebouw kon verdwijnen op de video. Notabene op wanttoknow staat daar een artikel over.
   Maar ook als je dat niet zou doen: bij een beetje logisch nadenken wist je dat dat niet zo genept kan zijn. Immers, als je een afbeelding van een vliegtuig op een video projecteert, dan zal die afbeelding de hele tijd op de voorgrond zijn en niet opeens per ongeluk deels achter een object op die video. Dus Marcel, ik ben niet echt onder de indruk van je speurwerk. Zeker niet gezien het feit dat je alleen maar ontwijkend antwoordt. Dus dat je diep in de materie zit: mij overtuig je daar niet van. Want dan had je nooit naar het eerste de beste artikel op Niburu gelinkt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.