Advertentie

Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS!


Het Amerikaanse Supreme Court, zeg maar de Amerikaanse Hoger Raad, heeft een 6 tegen 3 beslissing genomen, in een uitspraak over een schadeclaim die Diana Levine had ingediend tegen de farmaceutische gigant  Wyeth.

Wyeth moet nu gaan betalen en hiermee is een enorme stap gezet in het gevecht tegen deze pillen-industrie, die het niet zo nauw neemt, of nám.., met hun aansprakelijkheid. Want deze cowboys werden tot nu toe, immers door de wet beschermd, als het ging om schadeclaims van patienten die lichamelijke schade hadden geleden naar aanleiding van bijv. vaccinaties. Met andere woorden: ze konden gewoon hun listige gang gaan!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit stuk is gebaseerd op:

March 05, 2009 by: Mike Adams, the Health Ranger, NaturalNews Editor
vertaling Guido Jonkers © 2009 WantToKnow.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

supreme-court-us-sealDe juridische immuniteit (..) is door de farmaceutische industrie onder druk afgedwongen, met het argument dat zij anders geen vaccinaties meer zouden ontwikkelen, wanneer ze schadeclaim-risico’s zouden lopen bij het op de markt brengen van vaccinaties. Zij ontwikkelden en produceerden immers vaccinaties voor de gezondheid van de bevolking en niet voor zichzelf… (Zie ook ons WantToKnow-hoofdartikel van deze week, wanneer je hier meer over wilt lezen. HIER.)  De Amerikaanse overheid heeft zich destijds dus zwaar onder druk laten zetten en heeft reeds 20 jaar geleden ingestemd met deze immuniteit. Maar vorige week is deze opgeheven door de Hoge Raad van de VS.

Maar in de afgelopen 20 jaar, heeft er zo’n enorme wildgroei plaatsgevonden in de ontwikkeling en marketing van met name vaccinaties, dat de veronderstelling helemaal niet zo vreemd is, dat farmaceutische bedrijven hiervoor een soort vrijbrief hadden.

De farmaceutische industrie ‘ontwikkelde maar raak’, want ze liepen en lopen toch geen gevaar! En inderdaad heeft deze industrie, want laten we deze gewoon zo noemen, de afgelopen 20 jaar zeer gevaarlijke en zelfs dodelijke medicijnen, straffeloos op de markt kunnen brengen.

Had het Hoger Gerechtshof deze beslissing niet genomen, dan had dit de poorten opengezet voor een volledig pandemonium van het goedkeuren van ongeacht welk medicijn.

En dat allemaal onder de vlag van ‘gezondheid voor de bevolking’. Een officieel FDA-predikaat erop, gebaseerd op vervalsen van onderzoek en beïnvloeden van wetenschappelijk publicaties en verkopen maar! Er zijn weliswaar in het verleden verschillende kleine geldboetes uitgedeeld aan farmaceutische bedrijven, maar deze stonden in geen enkele verhouding tot de multi-miljoenen aan schadeclaims, waarvoor ze gevrijwaard bleven..!! Bovendien kun je je nog afvragen of deze ‘boetes’ niet meer een PR-verhaal waren van de overheid, om te laten zien dat ze deze farma-conglomeraten wel aan durfden pakken, dan dat het daadwerkelijk een boete-straf was…

Maar nu is er toch op het hoogste niveau een stokje voor gestoken voor deze onbeperkte marktbewerkingsmogelijkheden van deze farmaceuten, door het Amerikaanse Ho0g-Gerechtshof.

Deze uitspraak van de Hoge Raad in de VS betekent dat mogelijk 100.000-den mensen schadeclaims in te gaan dienen..!

 ‘Regime’ is precies het juiste woord om de medische tirannie tegen het Amerikaanse volk en indirect tegen de wereldpopulatie te karakteriseren.

De FDA wordt wereldwijd door vele partijen én natuurlijk door de Amerikanen zélf aangehouden als ‘de standaard’ voor de handel in cosmetica, voedsel en medicijnen.

Of ze dit ook gaan doen, hangt natuurlijk  van hun eigen beslissing af, maar de kansen zijn duidelijk en enorm gekeerd. De farmaceuten hebben het toch al niet makkelijk in deze tijden. Ondanks hun miljardenwinsten, hebben ze te ‘lijden’ van een gebrek aan nieuwe producten en zijn ze genoodzaakt mee te lopen in de economische trend om personeel te ontslaan.

Van de 9 Supreme Court-rechters, waren er dus 3 het niet eens met deze uitspraak. De voorzitter van de Hoge Raad en 2 andere leden lieten in een soort ‘neutraal statement’ weten dat deze uitspraak “een regelrechte aanslag is op de het regime van regelgeving die de FDA verzorgt inzake de goedkeuring van medicijnen”. 

Nou is in dit verband ‘regime’ precies het juiste woord..!  Het beschrijft exact de campagne van medische tirannie tegen het Amerikaanse volk en indirect tegen de wereldpopulatie, omdat de FDA wereldwijd door met name de Amerikanen als ‘de standaard’ voor de handel in cosmetica, voedsel en medicijnen voor mens en dier wordt aangehouden. Het geeft te denken dat deze 3 rechters, inclusief de voorzitter van de Hoge Raad, de FDA wilden beschermen, terwijl deze corrupte club al door veel andere overheidsinstanties als zodanig is gebrandmerkt!! Ultra-rechtse rechters in het hoogste rechtscollege van de VS kennelijk?! Corrupte rechters, onwetende rechters in het Supreme Court?

Cartoon die de huidige situatie rondom de FDA karakteriseert!
Cartoon die de huidige situatie rondom de FDA ironisch karakteriseert!

Je weet dat de FDA, the Food- and Drug Administration, het overheidsorgaan is dat het wettelijke monopolie heeft op de goed- of afkeuring van voedsel voor mens en dier, cosmetica en natuurlijk medicijnen voor mens en dier.

Maar het blijkt dat deze dienst inmiddels zó corrupt is, dat dit heeft geleid tot het ongelooflijke feit, dat medicijnen zijn goedgekeurd in de afgelopen 10-tallen jaren, die nooit op de markt hadden mogen komen..! Zo simpel is het gezegd! Kijk in dit verband ook eens naar het stuk van gisteren hier op onze site. HIER.

Maar gelukkig voor de hele wereldbevolking, want zo kun je het rustig stellen, moeten de farma-cowboys nu weer op hun tellen gaan passen, voor het eerst weer sinds 20 jaar. Deze farmagiganten hebben te lang samen gespannen met de FDA om een spelletje te spelen van het bangmaken van de bevolking voor gezondheidsproblemen, om vervolgens met de oplossing te komen in de vorm van door de FDA goedgekeurde medicijnen..!

Het is hét spelletje dat machthebbers spelen om de macht en kracht uit de handen van mensen te nemen. “Geef mij je mandaat om voor jou te gaan vechten en ik zal je helpen”..

Praktisch gezien speelt de hele farmaceutische industrie in de VS en dus in de hele wereld, dit dodelijke spelletje. En had het Amerikaanse Hoger Gerechtshof deze beslissing niet genomen, dan had dit de poorten opengezet voor een volledig pandemonium van het goedkeuren van ongeacht welk medicijn. Want de farmacowboys zouden ontslagen zijn van enige rechtsvervolging en in staat geweest zijn om elk gif, bij wijze van spreken, aan te prijzen als medicijn.

Dat ze hier al mee bezig waren blijkt uit veel gevallen, bijvoorbeeld uit het verhaal achter het medicijn ‘Coumadin’, dat LETTERLIJK GEMAAKT IS VAN DEZELFDE CHEMICALIËN ALS WAARVAN RATTEGIF IS GEMAAKT. Kijk op deze link wanneer je hier meer van wilt weten! HIER En veel medicijnen die voor kinderen zijn en worden voorgeschreven, bestaan voor een groot deel uit amphetamines, die op de straat worden verhandeld als ‘Speed’…!

Overigens, wellicht is je dat onbekend, OOK IN NEDERLAND ZIJN DEZE FARMACEUTEN GEVRIJWAARD VAN RECHTSVERVOLGING, DOORDAT DE NEDERLANDSE OVERHEID OOK IMMUNITEIT VERLEEND AAN DEZE COWBOYS!! Doordat vaccinaties, zoals het -op zijn zachtst gezegd- omstreden HPV-vaccin, in het Rijks Vaccinatie Programma worden opgenomen, ontstaat deze immuniteit voor de farma-giganten. Een bijzonder kwalijke zaak.

Helaas kan deze beslissing van het Amerikaans HogerGerechtshof niet meer de doden tot leven wekken, die het slachtoffer waren van de, door de FDA-goedgekeurde, medicijnen van de farmaceutische mastodonten. Vanaf de uitspraak vorige week, zullen deze jongens voortaan wel 2 keer hun calculator pakken om de afweging te maken of ze doorgaan met een bepaald medicijn op de markt te brengen, door de potentiële winsten af te zetten tegen de mogelijke hoogte van de te verwachten schadeclaims van mensen die door hun nieuwe medicijn zijn beschadigd.

Is het wachten nu op de eerste farmaceuten die hun miljardenwinsten ter discussie gaan stellen, en bij de Amerikaanse overheid ook gaan bedelen om financiële steun..? Zoals de zelfingenomen auto-tycoons dat ook al deden. Zonder te beseffen dat ze deze ‘armoede’ aan zichzelf te wijten hebben?

Hart voor je gezondheid...
Hart voor je gezondheid...

Hoewel er nu een grote slag gewonnen is, betekent dit zeker niet dat de oorlog tegen de onverschilligheid en pure vijandigheid van en door de farmaceutische industrie is gewonnen. Er zullen in de VS nog veel stappen dienen worden gezet, met name tegen de overheidsinstantie FDA en de monopolistische aanbieders van medicijnen.

Er zal bijvoorbeeld nieuwe wetgeving dienen te komen die ook de voorzitters van de Raden van Bestuur, van deze farma-giganten aansprakelijk kan houden voor het op de markt brengen van schadelijk medicijnen! Ook hoort bezem eens stevig door de FDA te worden gehaald. Er zijn al veel petities die door Amerikanen zélf zijn opgestart en er zijn al vele tien-duizenden die het zat zijn en deze petities hebben getekend. Het tij keert!

Het wordt tijd dat de Amerikanen beseffen dat het welzijn van hun natie niet afhangt van de mate van materiële voorspoed of de hoogte van de DowJones-index voor aandelen, maar dat dit welzijn direct afhangt van hun voedsel en de aard van de medicijnen die zij nemen. Het wordt tijd voor een holistische aanpak van ziekte-preventie. Met name het voedsel dat Amerikanen nuttigen en dat ook voor het grootste deel door de FDA werd goedgekeurd (zoals Aspartaam), dient weer de basis te worden van een gezonde levensstijl, die voor ziekte weinig of geen ruimte laat!

1 gedachte over “Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS!

 1. Hier zien we tevens een eerste resultaat van het centraal stellen van de veiligheid van de patiënt.
  Lees over de wettelijke verbetering van het stelsel in de VS op: http://www.dimitri.nu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=5823&Itemid=67

  Ongeacht de vele strubbelingen rond de hervormingen van de medische wetgeving in Nederland verwacht ik dat ook in Nederland dit soort zaken zich op termijn gaan aandienen. Uiteindelijk zijn we nog steeds een rechtsstaat waar rechters nog wel recht spreken ook al moet u er vooral zelf voor vechten. Lees hierover nader op: http://www.mensenrechten.org/opinie.php?oid=14

  U heeft weldegelijk rechten die uw weldenkendheid over een kwestie ondersteunen.Op dit moment maken vooral belangenverenigigen melding over vaccinatieproblemen.

  Ik denk dat we er voor moeten waken in een financiële claimcircus terecht te komen, en vooral het streven naar verbetering en veiligheid voorop te blijven stellen. Het geldelijk belang zit immers niet bij de slachtoffers en nabestaanden…
  De strijd om geld is tijdverlies in de vraag om verbeteringen waardoor dit soort excessen preventief bestreden kunnen worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.