Advertentie

Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)


Rectificatie!

Tijdens het schrijven van dit artikel ben ik er volledig vanuit gegaan dat de beweringen
over leugens en tegenwerking van Klaas Proesmans waar waren,
dat kon eigenlijk ook niet anders, zo dacht ik;
Klaas had namelijk nooit publiekelijk geprotesteerd tegen de aantijgingen.
Inmiddels heb ik een lange mailwisseling met Klaas achter de rug
en ik moet hem mijn excuses aanbieden,
ik heb van hem het hele verhaal gehoord en heb beloofd,
de vertrouwelijke informatie daarin voor mij te houden,
de tijd is nog niet rijp voor de openbaring daarvan.

Het project in Oeganda heeft plaatsgevonden én…
de successen waren zoals weergegeven.
Maar er zijn door anderen ook wat zaken weggelaten
en er is nog heel wat vervolgonderzoek nodig
om definitief vast te stellen of MMS voor 100% werkt.
En absoluut zonder bijwerkingen is om het op een dergelijke grote schaal in te zetten.

Klaas is weinig kwalijk te nemen dat dat vervolgonderzoek er niet is,
of dat het zo vreselijk lang duurt voordat er iets mee wordt gedaan.
Er zijn inderdaad zaken en opmerkingen van Klaas uit z’n verband getrokken,
en als je het hele verhaal zou kennen, dan weet je dat Klaas geen blaam treft,
hij deed het project met MMS vanuit een goed hart;
en dat goede hart heeft hij nog steeds.
Ik zou willen dat er vanaf het begin een duidelijke communicatie had bestaan
en de feiten over Klaas openlijk bekend waren geweest.
Alles wat ik hieronder in mijn artikel over Klaas schrijf neem ik terug en
ik bied hem mijn oprechte excuses aan en bedank hem voor zijn werk in Oeganda;
anderen mogen een voorbeeld aan hem nemen!

Paul Harmans, 20 februari 2014

* * * EINDE RECTIFICATIE * * *

x

Wat is het – hoe werkt het ?

En waarom liegen
wetenschappers EN het Rode Kruis hierover?

Met twee onthullende video’s..

x

MMS – Master Mineral Solution

x

2013 © Paul Harmans –  Oktober 2013

 (Foto’s en citaten van Leo Koehof met toestemming)

x

jim_humble_chart1
Jim Humble, de man die MMS ‘uitvond’ en in beschikbaar maakte voor velen. Zijn uitvinding lijkt even succesvol als controversieel.. Hoe dat kan..?

Dat geldt dus bijvoorbeeld voor malaria, maar ook HIV, Aids en tal van andere aandoeningen. Aandoeningen waar onze artsen geen echt medicijn voor kunnen verstrekken, doordat de farmaceutische industrie er na tientallen jaren onderzoek, ten koste van miljoenen en miljoenen dollars, blijkbaar nog steeds niet achter is gekomen hoe ze medicijnen kunnen maken die dergelijke ziektes 100% kunnen genezen. Maar beginnen we vooraan: wat is MMS en waar bestaat het uit?

MMS is natriumchloriet omgezet in chloordioxide, dat klinkt alsof het een zeer gevaarlijk en agressief goedje is, waarbij je maar beter niet zonder beschermende kleding in de buurt kan komen. Bijt je echter even door de volgende info heen, het is namelijk heel belangrijke en ontnuchterende informatie.

MMS is een oplossing van 22,4 % natriumchloriet in water. Natriumchloriet wordt uit natriumpoeder gemaakt, dat een zout is dat veelvuldig in de natuur voorkomt. De chemische formule van natriumchloriet is (NaClO2), niet te verwisselen met natriumchloride (NaCl), dat keukenzout is. Het genezende effect van MMS is niet het gevolg van de inname van natriumchloriet, maar van chloordioxide (ClO2), een stof die door het natriumchloriet wordt vrijgemaakt als men er een voedingszuur aan toevoegt, zoals bv. citroenzuur. Dat citroenzuur is in feite een ‘activator’ en die zet het natriumchloriet er toe aan zich te delen in een atoom Na en een molecuul ClO2.

Dus… Wat is chloordioxide en hoe gevaarlijk is dat goedje?
Chloordioxide is iets heel anders dan chloor. Bij het gebruik van chloor om bijvoorbeeld water te zuiveren, blijven er 3 kankerverwekkende stoffen in het water achter. Bij gebruik van chloordioxide is dit niet het geval; en dus geen wonder dat chloordioxide daarom al meer dan 80 jaar wordt gebruikt om zwembaden en ook ziekenhuizen te ontsmetten.

De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel. Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.
De verbinding is een krachtige oxidator die veel toepassing vindt in de drinkwaterreiniging en als bleekmiddel.
Daarnaast werd het gebruikt als in desinfectiemiddel van drinkwater.

Sinds 50 jaar wordt natriumchloriet in Europa veelvuldig gebruikt om drinkwater te zuiveren, alweer omdat er door juist dat middel te gebruiken geen kankerverwekkende stoffen in het water achterblijven. En het mag gebruikt worden voor de kwaliteitszekerheid van levensmiddelen, zoals: Vlees, kip, vis, eieren, melk, ijs, fijnkost en bij voeding voor zuigelingen! (2) Deze voedingsmiddelen worden er langer mee bewaard en heel belangrijk daarbij is (en dus ook als MMS als medicijn wordt ingenomen) dat dat komt omdat het alle pathogenen doodt onder de 7Ph neutraal, terwijl het de goede bacillen en cellen intact houdt zonder reststoffen achter te laten.

Een veel gehoorde onwaarheid afkomstig van wetenschappers die MMS in een kwaad daglicht willen stellen, is dat de bewering dat MMS alleen de zieke cellen doodt en de goede met rust laat, absolute onzin is. Men doet geloven dat MMS/chloordioxide zo schadelijk is dat als het de foute bacteriën doodt, dat dan ook natuurlijk met de goede doet. Elke wetenschapper bekend met scheikunde weet echter beslist waarom chloordioxide de goede bacteriën nu juist niet doodt. Nu wordt het weer even ingewikkeld: elke stof heeft een meetbare elektrische waarde, dat heet een oxidatiepotentieel. Het oxidatiepotentieel van chloordioxide is +95mV.

Dit betekent dat chloordioxide alleen kan oxideren met stoffen die een lager oxidatiepotentieel hebben. Alle pathogene micro-organismen, zieke cellen en zware metalen hebben een oxidatiepotentieel dat onder +95mV ligt, waardoor chloordioxide hiermee kan oxideren. Bij oxidatie worden elektronen weggenomen waardoor de micro-organismen haar eigenschappen verliezen en dus niet schadelijk meer zijn en afgevoerd worden. Gezonde cellen en gezonde micro-organismen hebben een oxidatiepotentieel dat boven +95mV ligt. Chloordioxide is te zwak om met gezonde cellen te oxideren.

(Het bovenstaande over oxidatie is samengesteld uit informatie die in het boek MMS Pro en Contra van auteur Leo Koehof staat, maar deze informatie is natuurlijk ook op Internet te vinden.)

MMSziektesEenvoudigGenezenWaarom geneest drinkwater dat is gezuiverd met chloordioxide niet?
Natriumchloriet is een stof die (ook in het lichaam) vrij snel uiteenvalt (in minder dan een uur) in een atoom Natrium (Na) (zout) en een molecuul (ClO2) chloordioxide. Als de chloordioxide zijn reinigende werking in het lichaam heeft gedaan, is alles dat er overblijft een te verwaarlozen hoeveelheid keukenzout, een hoeveelheid die zelfs bij een zoutloos dieet geen effect heeft…

Dus voordat bij ons het water uit de kraan komt is het natriumchloriet allang uiteengevallen en vind je er niets van terug. In tegenstelling tot chloor, dat uiteenvalt in schadelijke, giftige, kankerverwekkende stoffen. En ondanks dat MMS/chloordioxide naar chloor ruikt, is het dat toch écht niet.

Hoe werkt MMS?

‘Het werkingsmechanisme van MMS is heel eenvoudig en natuurlijk. Het chloordioxide dat bij activering van MMS vrijkomt, wordt door de maag en de darmen aan het bloed in het lichaam afgegeven en door de rode bloedlichaampjes opgenomen. Zit het chloordioxide eenmaal in het bloed, dan wordt het door het hele lichaam getransporteerd en op die plaatsen waar het met ziektekiemen en gifstoffen zoals zware metalen, in aanraking komt, reageert (oxideert) het onmiddellijk en vernietigt het de ziektekiem of metaal.

In dit proces wordt het chloordioxidemolecuul ook opgelost. Het Cl atoom wordt met het Na+ atoom tot een molecuul keukenzout (NaCl) verbonden. De zuurstof verbindt zich tot water (H2O) of koolstofdioxide (CO2) en wordt uitgeademd. De ziektekiemen zijn vernietigd en daarna door het lichaam uitgescheiden. Er blijft dus van beide praktisch niets meer over.’

Bron citaat: boek MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen, blz. 23, auteur Leo Koehof (3)

Chloordioxide en wat de wetenschap daar al sinds de jaren ’80 van weet
De Nederlandse vertegenwoordiger van MMS en van Jim Humble is Leo Koehof. Hij schrijft in zijn boek ‘MMS, Ziektes Eenvoudig Genezen’ het volgende:

‘Jim Humble ‘ontdekte’ meer dan tien jaar geleden dat chloordioxide bacteriën, virussen, parasieten en andere pathogene micro-organismen doodt en dat chloordioxide als een anti-microbacteriële pesticide (biocide) werkt. Bij verder onderzoek in de literatuur merkte hij al gauw dat hij niet de ‘eerste’ en ook niet de ‘tweede’ ontdekker was die van de anti-microbacteriële werking van chloordioxide afwist.’

MMSproEnContraMag je er al verbaasd over zijn dat de wetenschap, de politiek en de farmacie MMS fel afwijzen als medicijn en er ten onrechte de meest schadelijke eigenschappen aan toedichten, verbijsterend is dat zijzelf in 1987 de vloeibare vorm van chloordioxide als desinfecteermiddel hebben laten registreren, maar er niets mee deden. Leo Koehof schrijft ook het volgende:

‘In 1980 had men al ontdekt dat chloordioxide het bloed zuivert zonder de biologische functies van het lichaam nadelig te beïnvloeden en werden de eerste patenten voor medische toepassing aangevraagd.’

‘Verdere patenten volgden in 1993, omdat men ontdekt had dat chloordioxide het bloed eveneens van HIV, hepatitis en andere ziektes zuivert.’

 Is het niet onthutsend dat met die wetenschap niets is gedaan en men die eigenschappen nooit echt heeft geopenbaard? In zijn boek ‘MMS Pro en Contra’  (zie illustriatie), schrijft Leo Koehof op blz. 56 de volgende:

‘Bij de EPA (US. Environment Protection Agency) zijn 128 producten bekend die tegen Hepatitis C in te zetten zijn. De meeste producten zijn op basis van natriumchloriet en een product op basis van chloordioxide.’

Hieronder twee tabellen met de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de biocide (kiemdodende) werking van chloordioxide bij verschillende bacteriën en virussen die bij de overheid bekend zijn. Kijk in de laatste kolom naar het resultaat in %. (‘virucidal’ staat voor ‘virusvernietigend’.)

TabelVirussenTabelBacterien

Volgens wetenschappers is chloordioxide een gevaarlijk goedje..?
MMS is absoluut ongevaarlijk tenzij je een virus of bacterie bent. En ja, natuurlijk, als je er overdreven veel van neemt kan het dodelijk zijn, dat geldt echter ook voor heel veel simpele medicijnen die je van de dokter krijgt. En zouden, zoals Koehof ook schrijft, journalisten die over MMS schrijven of er verslag over doen, niet eens de moeite moeten nemen de informatie die ze krijgen te verifiëren en niet de onwaarheden van anderen klakkeloos overnemen?

Dan is er nog een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de klinische uitwerking van chloordioxide, chloriet en chloraat bij mensen. Het is een 3 fasen geneesmiddelenstudie, waarbij vast is komen te staan dat bij een normale dosis er geen schadelijke fysiologische reacties optreden. Het complete onderzoek staat op Internet. (5)

MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen..
Koehof schrijft met vooruitziende blik in 2010 in zijn boek een waarheid als een koe:

‘Een ieder die door middel van MMS zijn gezondheid heeft teruggekregen, is een getuige van de grote leugen, waarnaar vele regeringen zich willoos geschikt hebben. MMS heeft de kracht om de leugens aan het licht te brengen en mensen meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid te maken.’

Met bovenstaande bewering in gedachten, komen we nu aan bij de leugens van het Rode Kruis, van Klaas Proesmans en van de bekende professionele ontkenners.

KlaasProesmanLeoKoehof
Klaas Proesman en Leo Koehof bij de Rode Kruis-vestiging in Oeganda

Het Rode Kruis en de leugens over MMS-resultaten..
Per jaar overlijden ongeveer 1 miljoen mensen aan de gevolgen van malaria, niemand minder dan het Rode Kruis die daar exact van op de hoogte is. Langer dan 10 jaar negeert men op de burelen van het Rode Kruis de beweringen over MMS, namelijk dat het binnen 24 uur, zonder bijwerkingen, malaria volledig geneest. Niemand die daar op het idee komt om MMS vanwege die beweringen eens uit te laten testen in gebieden waar malaria een triest gat in gemeenschappen, families en generaties slaat.

Dan, in 2012, neemt Klaas Proesmans het initiatief en neemt contact op met Leo Koehof. Proesmans is de CEO en oprichter van het ‘Water Reference Center’, een dochter-organisatie van het Rode kruis. En blijkbaar heeft Proesmans in die tijd het hart nog op de juiste plaats, want hij wil samen met Koehof een experiment opzetten om zo’n 200 malariapatiënten middels MMS trachten te genezen. Hij wil persoonlijk wel eens ervaren óf MMS daartoe in staat is.

Proesmans verzekert Koehof dat hij het Rode Kruis achter hem heeft staan en toestemming zal krijgen het experiment volledig uit te voeren. Koehof is er vanwege de al 10 jaar durende hetze tegen MMS niet helemaal van overtuigd dat het Rode Kruis er nu opeens serieuze aandacht voor heeft, maar biedt toch zijn volledige medewerking aan. (Zie ook Frontier Magazine 19.3  mei / juni 2013 (nr. 114). Artikel: Exclusief: Arts bevestigt werking MMS tegen malaria) (6)

Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.
Het afmeten van het aantal druppels MMS dat deze betreffende patiënt dient in te nemen.

De keuze voor Oeganda komt voort uit het gegeven, dat Leo Koehof daar in de laatste maanden van 2012 al aanwezig zál zijn. Er volgen in Oeganda gesprekken met het Rode Kruis, inspecteurs van gezondheidsinstellingen en doktoren en allen geven uiteindelijk het groene licht voor het MMS-experiment. De eigenschappen van chloordioxide staan immers als veilig bekend en bij een normale dosis voor het menselijk lichaam, zal MMS geen enkele belasting vormen en de toegedichte eigenschappen het testen meer dan waard maken.

Er wordt door het Oegandese Rode Kruis een locatie in Oeganda uitgekozen waar men het experiment het beste kan uitvoeren en van 12 tot 16 december 2012, bijna 1 jaar geleden, worden onder de vele honderden toegestroomde burgers, opgeroepen via lokale radiozenders, 154 mensen met malaria gevonden. Via een snelle bloedteststrip wordt iedere aanwezige getest en van degene, waarvan deze eenvoudige test uitwijst dat ze malaria onder de leden hebben, wordt meteen een tweede, nauwkeuriger test in het lab uitgevoerd, door middel van een microscopisch bloedmonsteronderzoek.

Als ook die microscooptest malaria uitwijst, worden de patiënten doorgestuurd naar de tafel waar de MMS wordt klaargemaakt en uitgedeeld. Voor elke volwassen patiënt worden 18 druppels natriumchloriet in een bekertje gedruppeld. Daar gaat vervolgens een aantal druppels citroenzuur bij, de activator die er chloordioxide van maakt. Na een inwerktijd van zo’n 20 seconden wordt dan het bekertje met water gevuld en moet de patiënt de beker volledig leegdrinken (kinderen krijgen 6 druppels en baby’s 1 druppel natriumchloriet). De patiënten krijgen flessen bronwater mee naar huis,  mét de opdracht daarvan veel te drinken om de afvalstoffen zo snel mogelijk af te voeren.

De patiënten wordt gevraagd de volgende dag terug te komen om in het lab weer een bloedtest te ondergaan om zodoende vast te kunnen stellen of men genezen is of niet. Er wordt de patiënten een klamboe beloofd als zij terugkomen en dat zorgt ervoor dat alle 154 patiënten ook daadwerkelijk voor de test komen opdagen. Bij de controle-microscooptest van het bloed van de eerste patiënt is de spanning in het lab om te snijden. Niemand van de medici van de kliniek heeft ooit malaria op een dergelijk eenvoudige wijze en binnen 24 uur kunnen genezen. De laborante aan de microscoop moet tweemaal kijken voordat ze haar ogen gelooft, het bloed van de patiënt is malariavrij! Er heerst aansluitend een begrijpelijke juichstemming.

SnelleBloedTest
De simpele bloedtest waarmee de voortschrijdende werking van MMS in de patient kan worden vastgesteld.

Het resultaat van de test
De andere patiënten worden vervolgens getest en bij 14 van de 154 wordt alsnog malaria vastgesteld. Bij navraag blijken dat de mensen te zijn die, of de beker met de in water verdunde chloordioxide niet helemaal hebben leeggedronken, omdat ze de smaak vies vonden, of mensen die het middel kort na de inname hebben uitgebraakt. Vanwege het succes van hun medepatiënten nemen deze 14 personene dan nogmaals de dosis MMS. En het ongelooflijke geschiedt: de volgende dag blijken ook deze 14 personen vrij van malaria te zijn. Een 100% score..!!

Proesmans is opgetogen, dit is een groot succes, een mega-succes!! Eindelijk heeft men malaria weten te verslaan. Voor Leo Koehof en Jim Humble is dit een bevestiging van hun weten; de laatste 10 jaar hebben zij al meer dan 70.000 malariapatiënten van deze ziekte afgeholpen, dus dit succes komt niet écht als een verrassing. Maar dat het Rode Kruis het nu ook ‘aan den lijve ondervind’, wordt gezien als een grote doorbraak voor MMS en een zegen voor alle malariapatiënten wereldwijd.

Het vervolg..!
Het experiment wordt afgesloten om verslag uit te brengen bij diverse instanties, zoals o.a. het Rode Kruis. Proesmans laat weten dat er zeker een vervolgonderzoek moet komen, want dit is zo’n mooi resultaat, daar moet verder naar gekeken worden en gelijk heeft hij natuurlijk! Maar… helaas, vanaf kerst 2012 blijft het vervolgens maandenlang oorverdovend stil van de kant van het Internationale Rode Kruis en van het ‘Water Reference Center’ van Proesmans. Ik heb contact opgenomen met Leo Koehof en hij laat mij vanuit Oeganda het volgende weten:

‘Na de test met MMS dachten alle medewerkers van het Rode Kruis, en ook het personeel in de kliniek waar we de test gedaan hebben, dat ze nu alle mensen met Malaria en andere aandoeningen zouden kunnen helpen. Zo gingen zij blij de kerstvakantie tegemoet. Toen zij in het nieuwe jaar weer terug waren hebben zij de resultaten aan een andere instantie gegeven om de resultaten meer wetenschappelijk te beoordelen. Ondanks dat de Rode Kruis medewerkers herhaaldelijk naar de resultaten informeerden, kregen zij iedere keer te horen dat de instantie het te druk had, dat ze onderbezet waren en dat men over twee weken maar eens terug moest bellen.

Dit ging dan zo door totdat ik in mei 2013 het filmpje op Youtube publiceerde; toen sloeg de vlam in de pan. Onmiddellijk kreeg het Rode Kruis bezoek van regeringsfunctionarissen die hen vroegen waarom ze de test niet in samenwerking met hen hadden uitgevoerd en waarom ze geen betere kliniek gekozen hadden.. En ook waarom ze deze proef niet in een ziekenhuis gedaan hadden met een fatsoenlijk lab, etc… Niemand van hen heeft echter aangedragen de test nog eens ‘maar dan fatsoenlijk’ over te doen. Ze waren zeer onaangenaam en allen hebben angst gekregen en natuurlijk durfde niemand meer naar de resultaten te vragen. 

Ze zijn ook in de kliniek geweest en daar had het personeel het van angst bijna in de broek gedaan. Een Amerikaanse missionaris is er later geweest om te vragen of die test werkelijk zo gebeurd is. De mensen hebben hem toen gevraagd of hij hen in de gevangenis wilde hebben… En pas toen hij zei dat hij niet van de regering was, werden ze spraakzamer en hebben hem bevestigd dat ze inderdaad alle mensen van Malaria hadden genezen.

Het komt dus niet van de Rode Kruis medewerkers, maar uit een andere hoek. Je moet niet vergeten dat vele regeringsmensen aandelen in farmaceutische bedrijven hier hebben. Hen scheelt het niet of de mensen verrekken. Als zij maar een schone naam hebben en onaangetast in de publiciteit kunnen verschijnen.’

Kijk nu hier naar deze video (7) waar Leo Koehof over spreekt en die hij sinds mei 2013 op YouTube publiceert. Deze geeft duidelijk het experiment weer en voor een ieder met gezond verstand is er geen twijfel mogelijk, het experiment heeft wel degelijk plaatsgevonden en de resultaten ervan, zijn van een dusdanige aard, dat een vervolgonderzoek  méér dan op zijn plaats is. En wel zo snel mogelijk natuurlijk, want gemiddeld sterven er elke dag zo’n 3000 malariapatiënten. Echter, het Internationale Rode Kruis distantieert zich na het verschijnen van de video van Koehoef volledig van het experiment, zegt dat het er niet bij betrokken was en durft zelfs te beweren dat het experiment nooit heeft plaatsgevonden. Over regelrechte onwaarheden gesproken! Dit is geen diplomatieke taal meer, maar dit zijn keiharde ontkenning.. Waarom in hemelsnaam..?

Het is duidelijk dat een bepaalde macht op aarde niet alleen medici in een afgelegen kliniek in Oeganda en medewerkers van het Oegandese Rode Kruis monddood kan maken, maar zelfs de macht heeft om een organisatie als het ‘Internationale Rode Kruis’ de mond te snoeren. In deze video die door Koehof op YouTube is geplaatst, komt echter Klaas Proesmans van het genoemde ‘Water Reference Center’ niet in beeld en aan het woord. Het Rode Kruis denkt dus veilig te kunnen ontkennen dat men ook maar iets af weet van het experiment.
Meteen ook vallen de bekende professionele MMS-ontkenners met hún leugens het Rode Kruis bij. Zij noemen het een grof schandaal dat charlatans de goede naam van het Rode Kruis misbruiken, door hun ‘nepmedicijn’ op deze manier aan de man te brengen. En zij roepen in koor, zonder zich maar enigszins te schamen, dat deze video bedrog is.

En Klaas Proesmans? Die probeert zélf ook een ontkennende duit in het leugenzakje te doen en beweert/liegt dat de mensen die je in Koehofs video in RodeKruis-kleding ziet lopen, niets met het experiment van doen hadden..! Deze mensen zouden -volgens hem- slechts langs gekomen zijn om te kijken wat er allemaal aan de hand was. Al deze bovenstaande leugens zullen echter door een nieuw opduikende video gelogenstraft worden, want zoals Koehof schrijft: ‘MMS heeft de kracht om leugens aan het licht te brengen’!

De tweede en onthullende video
Dan verschijnt er in juli 2013 een tweede video (8) op Youtube en die slaat in als een bom! Kijk deze video eerst hier:

x

x

Hier komt Klaas Proesmans prominent in beeld en aan het woord en zoals je kunt zien legt hij exact uit wat hij in Oeganda aan het doen is. Wie daarvan allemaal op de hoogte zijn en ook dat hijzelf het experiment heeft opgezet, met steun van het Rode Kruis. Ere wie ere toekomt, nietwaar Klaas? Regelmatig is ook hij in de video in RodeKruis-kleding te zien en de vele anderen in die kleding horen duidelijk bij het experiment en komen niet ‘zomaar even kijken’…

‘MMS is een schitterend middel!’
Zijn enthousiasme over MMS en de 100% genezingsscore op de 154 malariapatiënten spat duidelijk van het scherm. Hij vertelt gepassioneerd over de kleine Isaac, een jongetje dat de volgende dag terugkomt om te controleren of hij malariavrij is, nadat hij de dag ervoor MMS toegediend had gekregen. Helaas is Isaac niet malariavrij en vertelt Proesmans de kijker vervolgens dat dat aan hem (Proesmans) ligt. Hij heeft de dag ervoor namelijk opdracht gegeven om de kleine, doodzieke Isaac maar de helft van de druppels MMS te geven, bang dat de volledige dosis teveel voor hem zou zijn. Dus toen de jongen de dag erop nog malariabesmet bleek, gaf Proesmans de opdracht Isaac de volledige dosis MMS te geven en een dag daarna bleek ook Isaac malariavrij.

Hoe kan iemand die bij zijn volle verstand is na het zien van deze video nog beweren dat het Rode Kruis niet op de hoogte was en niet weet dat MMS de volle en onmiddellijke aandacht van hen vergt en onderzoeksinstanties dringend moet verzoeken MMS zo snel mogelijk uitgebreid te testen, zodat zij (het Rode Kruis) het wereldwijd als medicijn tegen ten minste malaria kunnen inzetten? Leo Koehof zegt in zijn nawoord in deze video dat het ontkennen van het Rode Kruis gelijk staat aan volkerenmoord, en daar kun je je als redelijk denkend mens alleen maar volledig bij aansluiten.

Klaas Proesmans vertelt wat hij in Oeganda gaat doen! Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS
Klaas Proesmans vertelt wat hij in Oeganda gaat doen!
Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS

Zelfs een paar sceptici die na het verschijnen van de eerste video op de hand van het Rode kruis waren, geven schoorvoetend toe dat deze tweede video toch wel overtuigend is, maar dat MMS malaria kan genezen, nou nee, dat gaat ze net weer te ver. (9) De echt professionele ontkenners geven, zoals gewoonlijk als er bewijs opduikt dat hun beweringen volledig onderuit haalt, niet thuis. (De nieuwe trend onder sceptici, omdat het MMS-bewijs wel erg overweldigend wordt, is opdringerig beweren dat het ethisch onverantwoord is mensen zomaar MMS toe te dienen. Dus mensen die ten dode zijn opgeschreven moet je vooral geen kans op genezing bieden met een totaal onschuldige stof waarvan de wetenschap aanwijsbaar in de jaren ’80 al heeft bewezen dat het helpt tegen virussen en bacteriën, maar het daarna  in de doofpot heeft gestopt. Over ethische moraal gesproken!)

Klaas Proesmans (r) in Rode Kruis kleding + polsbandje in de kliniek in Oeganda Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS (8)
Klaas Proesmans (r) in Rode Kruis kleding + polsbandje in de kliniek in Oeganda. Screenshot video: BEWIJS ! Rode Kruis genas 154 malariapatiënten met MMS (8)

Ik heb deze tweede video van een Nederlandse ondertiteling voorzien en hem op mijn eigen Youtube account gezet zodat er meerdere bronnen zijn waar de video te vinden is. Na twee weken was de video al meer dan 1000 keer bekeken, onder andere dankzij de websites niburu.co (10) en grenswetenschap (11), die zo attent waren er ook aandacht aan te besteden.

Aanvullend bewijs..!! Kerstin.
En er duikt ook aanvullend bewijs op, op Internet wordt een blog gevonden van een Duitse Rode Kruis vrijwilligster, genaamd Kerstin. Zij was aanwezig bij het experiment in december 2012 in Oeganda en beschrijft haar ervaringen op haar blog. Deze blog pagina is inmiddels echter verwijderd, en de vraag is natuurlijk ‘waarom?’. Maar er is in het cachegeheugen van Google een kopie (12) van gevonden en daarin kun je lezen hoe Kerstin schrijft over haar aanvankelijke scepsis, die echter al snel verdwijnt als ze, zoals ze schrijft, de kleine wonderen voor haar ogen ziet gebeuren. (klik HIER)

Foto van 'Kerstin', de Duitse vrijwilligster in Oeganda, die óók met MMS heeft gewerkt in het malaria-experiment
Foto van ‘Kerstin’, de Duitse vrijwilligster in Oeganda, die óók met MMS heeft gewerkt in het malaria-experiment

Mailwisseling met het Nederlandse Rode Kruis..
Twee maanden lang heb ik een mailwisseling (13) met het Nederlandse Rode kruis gevoerd, maar ze gaven geen krimp. In eerste instantie werd ik afgescheept door de helpdesk met een link naar een verklaring van het Internationale Rode Kruis op Internet (14) waarin men zich zoals gezegd distantieert van het experiment. Na nog een mailtje van mij werd ik doorverbonden met de gezondheidsadviseur aldaar, zij zou mij uitgebreid en meer inhoudelijk kunnen informeren over het experiment en hoe het Rode Kruis daarover denkt.

Nou niet dus, ik kreeg een kort afgebeten verklaring waarin ze schrijft dat ‘het Rode Kruis geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut is, maar zich richt op hulpverlening.’ Alsof het redden van 1 miljoen malariapatiënten per jaar geen hulpverlening is! Daarop schrijf ik een mail (15) waarin ik inspeel op het geweten van de gezondheidsadviseur, ik vertel haar een verhaaltje over stervende kinderen en het uiteenrukken van gezinnen door malaria en dat daar een uitstekende remedie voor bestaat, maar dat haar werkgever dat botweg negeert en ontkent en of ze dat en het feit dat daardoor jaarlijks een miljoen mensen onnodig sterven, elke avond voor het slapen gaan even in gedachten wil nemen.

Het duurt een week voordat ik daarop een antwoord krijg van het Hoofd Internationale Hulpverlening Rode Kruis (13). Ik geef daaruit hieronder een paar citaten:

‘Geachte heer Harmans,

U heeft de afgelopen periode veelvuldig contact gezocht met medewerkers van het Nederlandse Rode Kruis over het middel MMS. Uw laatste email aan onze gezondheidsadviseur gaat daarbij in mijn ogen de grens van het betamelijke voorbij.

Ik waardeer uw grote betrokkenheid bij de bestrijding van malaria. Een betrokkenheid die wij als Rode Kruis met u delen. Wij hebben u tegelijkertijd proberen aan te geven dat het Rode Kruis geen medisch-wetenschappelijke instelling is of een andersoortig instituut voor medisch onderzoek. Mocht u uw missie willen voortzetten, wil ik u adviseren dergelijke onderzoeksinstanties op een constructieve manier te benaderen.

Het Rode Kruis volgt in haar (paramedische) hulpverlening de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die aangeven dat de enige wijze om malaria te bestrijden ligt in de preventie, tijdige diagnose en behandeling door geteste en goedgekeurde medicijnen in lijn met internationaal vastgestelde protocollen. Als Nederlandse Rode Kruis zullen we niet van dit uitgangspunt afwijken.’

Hieronder kort wat citaten uit mijn mail (13) die ik vervolgens aan dit ‘Hoofd Internationale Hulpverlening’ schrijf:

‘Geachte Xxxxxxx,

Fijn te merken dat ik uiteindelijk toch wat hoger in de gelederen van het Rode kruis ben doorgedrongen. Drie kernbegrippen uit uw mail:

‘Constructief’
Het werkelijk constructieve is begonnen toen in december 2012 Klaas Proesmans van het Water Reference Center het experiment in Oeganda ondernam. Iedereen die de video bekijkt – waarin Proesmans (regelmatig in Rode Kruiskleding) over zichzelf vertelt, over het experiment uitweidt en waarbij zijn enthousiasme van het scherm spat als hij praat over de genezing van malaria binnen 24 uur, door het middel MMS, bij 100% van de patiënten – is er absoluut van overtuigd dat het experiment heeft plaatsgevonden en het resultaat een feit is!

‘De grens van het betamelijke’
De grens van het betamelijke is in deze zaak, waarbij helaas 1 miljoen slachtoffers per jaar de hoofdrol spelen(!), reeds enkele maanden na december 2012 overschreden, niet door mij, maar door Klaas Proesmans toen hij zich als donderslag bij heldere hemel distantieerde van het experiment en met de meest ongeloofwaardige verweren kwam.

‘Geteste en goedgekeurde medicijnen’
Wordt het niet tijd dat we de regels van de WHO wat oprekken? Opdat we eindelijk 1 miljoen mensen per jaar hun gezondheid en leven kunnen teruggeven? Het hoofdbestanddeel van MMS is Natrium Chloriet (22,4 %) dat is een stof die al jaren door de WHO (en andere instanties) is goedgekeurd om drinkwater te zuiveren. Dat micro-organismen in vervuild water door Natrium Chloriet worden gedood is bekend, waarom kan het dan niet zo zijn dat Natrium Chloriet hetzelfde doet met de eventueel aanwezige malariaparasieten in het menselijk lichaam?

Ook aan u vraag ik om uw gezonde verstand te gebruiken, en om wat wijsheid en intuïtie de boventoon te laten voeren bij het bekijken van de video. Ik begrijp dat het Nederlandse Rode Kruis wellicht niet bij machte is om MMS alsnog op de agenda van het Internationale Rode Kruis te zetten, maar het is het proberen meer dan waard.’

Tot slot, last but not least..!
Wie of wat zit er achter deze schandalige onwil van het Rode Kruis om verder te gaan met de ultieme oplossing voor malaria (en nog veel meer ziektes)? Kan dat zijn omdat MMS de belofte in zich heeft veel van de peperdure en soms halfslachtige medicijnen van de farmaceutische industrie overbodig te maken? Geven een aantal wetenschappers bewust valse informatie over MMS omdat zij werkzaam zijn op het gebied van langdurig medicijnonderzoek en zijn zij bang dat MMS een groot deel van hun werk stop zal zetten? Bestaat er inderdaad zoals wel wordt beweerd, een bepaalde elite die het aantal mensen op deze planeet liever wat wil reduceren en een medicijn dat teveel zieke mensen geneest en dus minder doden oplevert, met veel druk op allerlei instanties de kop wil indrukken?

Wie het weet mag het zeggen, maar dat er bepaalde personen en instanties bestaan die niet het beste met onze gezondheid voorhebben, dat moge duidelijk zijn!

Oktober 2013

Paul Harmans

x

Noten:

1. kamerledenbloggen.groenlinks.nl

2. law.justia.com

3. mms-ziektes-eenvoudig-genezen-gratis-mms

4. bio-cide.com.pdf

5. www.ncbi.nlm.nih.gov

6. frontierworld.nl/webshops

7. http://www.youtube.com/watch?v=5jY2yab0uLc

8. http://www.youtube.com/watch?v=EG-HO6yvvgc

9. kloptdatwel.nl

10. niburu.co/de-schandalige-waarheid-achter-het-rode-kruis en http://niburu.co

11.  grenswetenschap.nl

12. e-cat.co.nl

13. ufowijzer.nl

14. ifrc.org/en/news-and-media/ifrc-strongly-dissociates-from-the-claim-of-a-miracle-solution-to-defeat-malaria

15. www.ufowijzer.nl

 

Voor meer wetenschappelijke onderzoeken, verslagen en rapporten:

jimhumble.org/Proof_that_FDA_does_not_consider_chlorine_dioxide_poisonous

 

Voor mensen die willen schrijven of bellen naar het NL Rode Kruis:

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/organisatie/paginas/contact


Informatieve websites in dit kader:

jimhumble.org

mmswiki.org

mms4u.nl

waterreferencecenter.com

ifrc.org

rodekruis.nl

620 gedachten over “Het Rode Kruis’ en het doodzwijgen van MMS (RECTIFICATIE)

 1. Tsja Siban en ook bv Angelo, maar ook de onderstaande anderen in de commentaren die kritiek hebben, wat zouden jullie ervan vinden om zelf ook eens actie te ondernemen? Denk je dat ik het alleen kan? Als ik mensen vraag om een e-mailtje naar bv het Rode Kruis, de politiek of bedenk zelf maar wat, te sturen, dan doen hooguit 3 mensen dat. Denk je dat we daarmee verder komen? Ik wil best in Den Haag gaan demonstreren, maar als ik daar dan sta met een tiental mensen dat komt opdagen, wat voor indruk denk je dat we dan maken!

  Het is net als bij de journalisten binnen de gevestigde media, zij, en ook ik (en al die andere mensen die artikelen voor WTK schrijven), trachten het bewustzijn van het volk te triggeren met artikelen over dit soort schandalen, maar het daadwerkelijk aanpakken van het schandaal kunnen zij niet alleen. Dat zullen we met zijn allen moeten doen. Wil je bv. aandacht voor MMS en Malaria in de media, dan moet je niet een paar jaar gaan zitten wachten en denken dat ik dat wel even voor elkaar zal krijgen, dan moet je zelf ook actie ondernemen.

  Ik ben dus niet monddood gemaakt, maar machteloos omdat jullie (al die mensen die wel lezen, maar verder niets doen dan wat commentaar op mij leveren) daarvoor zorgen. Het spreekwoord zegt: één (ik) voor allen, allen (jullie) voor één!

  Ik volg het MMS verhaal nog steeds en als je wilt kun je een gratis nieuwe documentaire daarover bekijken:
  http://www.quantumleap.is (voor zolang de link werkt natuurlijk, dat zal geen jaren zijn)

  Klik op de link en vul je naam en e-mailadres in en je kunt kijken.

  1. Oh ja jôh!, binnenkort verboden? Dan zal het wel werken en veel te goedkoop ook nog. Vooral als het ook zou kunnen werken tegen het Coronavirus waartegen binnenkort natuurlijk de vaccinaties uitgebracht gaan worden. Dan moet er natuurlijk niet een middeltje zijn waar geen chip in verwerkt is, goedkoop èn werkzaam is.
   Slapen doen we ’s nachts!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.