Advertentie

‘Synchroniciteit – Hoe werkt dat?’


Lee Carroll, Kryon's channel.
Lee Carroll, Kryon’s channel.

Kryon, van magnetische dienstverlening..? Pardon? Wat in hemelsnaam is dat.. Volgens Lee Carroll, die het channel is van Kryon, is Kryon het eenvoudigst te omschrijven als een ‘engel’. Het gaat om een inter-stellair bewustzijn, dat precies op de hoogte is van de ontwikkelingen op planeet Aarde. Informatie die doorgegeven wordt, bevat vaak een hint naar het verleden, naar oude kennis en ontwikkelingen die nog verborgen liggen voor het menselijk oog. Of verborgen zijn.!

Kryon is dus een bewustzijn dat meer lijkt op een soort comité van kennis en inzichten, dat ultieme kennis heeft van de ontwikkelingen op Aarde en dát wat gaande is elders in onze Kosmos. Ons zonnestelsel, maar ook andere delen van de Kosmos, zijn in dat opzicht geen begrenzing voor reikwijdte van de informatie die Kryon doorgeeft. In menselijk termen spreken velen over een soort ‘universele godfiguur’, die niet gehecht is aan Aarde en daardoor heel goed kan ‘zien’ wat zich ontwikkelt op Aarde.

kryonsmallHet materiaal dat de Kryon-energie doorgeeft, wordt altijd in een liefdevolle manier en oprecht geladen.Kryon meldt dat hij/zij de mensheid wil bijstaan in het volop op gang gekomen Ascentie-proces. Een proces waarbij de elektro-magnetische, frequentiële bedding van de Aarde, naar een hoger trillingsgetal (hogere frequentie) toe gaat. Tekst van de site van Kryon: “Kryon is hier om je mee te vergezellen op je reis naar huis en je te verbinden met je eigen, innerlijke goddelijkheid. Jullie zijn namelijk allemaal goddelijke schepselen in dit Universum, magnifiek, voorbij jullie voorstellingsvermogen. In veel doorgevingen worden stap-voor-stap manieren gepresenteerd voor emotionele opruiming; het emotioneel ongebalanceerd zijn, is alsof je in een auto rijdt, die vuile ramen heeft, of op een zeilboot zeilen, terwijl het anker nog steeds op de bodem ligt. Tót het moment dat je emotionele klaarheid in je leven hebt gebracht, zal je leven helemaal nérgens naar toe reizen.”

Het materiaal van Kryon wordt door veel mensen, wereldwijd gevolgd, ook door ons. Niet in de laatste plaats omdat het volledig oordeelloos is, maar vooral omdat het materiaal, de doorgegeven informatie klopt met de ontwikkelingen zoals die láter, ná het doorgeven van de boodschap, uitkwamen. Voor ons is met name het materiaal dat Kryon al ruim 10 jaar geleden doorgaf over ons DNA, de opbouw ervan (met electro-magnetische en lichtlagen) en de veranderingen erin, een bewijs dat het niet om ‘zomaar’ channelingen gaat.

Waarom geeft Kryon dan niet in één keer álles door zou je zeggen.. Het gegeven dat onze Aarde een veld van Vrije Wil omvat, betekent dat intelligente bewustzijnsvormen, zoals inderdaad Kryon, zich verre ‘moeten’ houden van het ingrijpen in de ontwikkelingen van de Aarde, zoals bijvoorbeeld met het doorgeven van essentiële informatie. Dat is meteen de verklaring, dat informatie altijd in redelijk bedekte termen wordt verpakt. De hieronder afgedrukte tekst, voortreffelijk vertaald door Jan Smith, gaat over het indrukwekkende fenomeen ‘Synchroniciteit’, of zoals het in de volksmond heet: ‘Toeval’.. Wat is dit voor fenomeen, en hoe ziet dit eruit vanuit een kosmisch perspectief bekeken..

x

* * *

‘Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie
het resultaat van een blind toeval zou zijn,
dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert

waarna alle druklettertjes weer op de grond terecht komen,
in de voltooide en foutloze orde van het woordenboek.’

 x

Albert Einstein
(natuurkundige 1879-1955)

* * *

x

‘Synchroniciteit – Hoe werkt dat?’

x

2013 © Lee Carroll/KRYON Channelling 24082013 .
(Nederlandse vertaling 2014 © Jan Smith/WantToKnow.nl/.be)

Gegroet, geliefden, ik ben Kryon van de magnetische dienst; wederom doet mijn partner ‘een stapje opzij’. Wij omschreven het channelen al eerder als een proces ter ere van het menselijk wezen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een multidimensionaal kanaal genaamd de pijnappelklier, waardoor jullie innerlijke creatieve bron kan uitdijen. Dit noemen we ‘channelen’, een middel dat beschikbaar is voor de mensheid en dat is nooit anders geweest. In deze nieuwe energie op Aarde, is het een middel dat geschikt is voor het doorgeven van zeer nieuwe informatie, nieuwe gedachten en nieuwe processen die naar jullie toe komen. Alvorens we beginnen met de boodschap of met iets dat hier onderwezen dient te worden, zou ik eerst een paar vragen willen stellen:

cosmic eyeIs het mogelijk dat er een intelligente, creatieve bron in jullie universum bestaat, die een bijdrage levert aan alles wat jullie hier vandaag zien? Is er misschien sprake van een plan dat het Menselijk Wezen ten goede komt, omdat de mens deel uitmaakt van die scheppende bron? Is het mogelijk dat je nooit alleen bent? En dat de familie ietwat anders in elkaar steekt dan je altijd hebt gedacht? Is die familie misschien zelfs wel veel groter dan je denkt? Is het mogelijk dat de volledige boodschap die ik zo dadelijk ga doorgeven, trefzeker, eerlijk en waar is en afkomstig is uit een bron die zich buiten jullie lichaam en ook buiten jullie werkelijkheid bevindt?

Het heeft lange tijd geduurd eer het tot mijn partner (Lee) doorgedrongen was dat hier geen sprake is van een of andere truc. Het duurde zo lang omdat het door zijn geest geschapen ‘werkelijkheids-denkraam’ hem vertelde dat de boodschap alleen maar vals kon zijn en dat zijn bijdrage negatieve gevolgen zou hebben. “God praat niet op deze manier met de mensen,” zeiden velen. “Het is een truc van de duisternis van de planeet die erop uit is jou binnen te dringen en je ziel te bemachtigen,” zeiden anderen.

Maar hij kwam er al snel achter dat telkens wanneer hij zijn pijnappelklier opende, deze veranderde in een poort voor Gods liefde. Dat was het enige dat hij in het begin ontving. Die liefde was puur – het meest pure dat hij ooit had ervaren – en hij was consistent, altijd hetzelfde. Er was geen sprake van zelfverloochening, hij was nooit in tegenspraak met zichzelf en vroeg de mensen nooit iets te doen uit hoofde van integriteit. Die liefde was in alle gevallen complimenteus, vriendelijk en vertegenwoordigde de ware spirituele familie. Al 23 jaar lang is  die liefde onveranderlijk.

Zo dient het altijd te zijn, geliefden, en als jullie behoefte hebben aan een bewijs van de echtheid, dan zou je misschien, heel misschien dat deel van je hart kunnen openen en de volgende affirmatie kunnen uitspreken: “Ik zou graag iets willen voelen. Ik zou graag op celniveau enige vorm van bevestiging willen gewaarworden die mij vertelt dat dit waar en juist is.” Wanneer je misschien rillingen begint te voelen, weet je zeker dat de waarheid wordt onthuld. De waarheid is zo simpel: ik ken jou; ik ken al jouw vele levens; ik weet wat je allemaal doormaakt, oude ziel. Ik ken je door en door, en ik zie je op dit moment..

We hebben zoveel samen gedaan en toch heb je nog nooit mijn ware gelaat gezien of mijn echte naam geweten. Ik ben altijd bij je, onder alle omstandigheden. Wij waren bij je in de moeilijkste tijden die je doormaakte, door de tranen, door het verdriet en, ja, ook op de momenten dat je een dronk uitbracht op een overwinning. Soms had die overwinning te maken met gezondheid en soms ging het over het oplossen van een van de vele problemen die je je leven lang al meezeult. We weten precies wie je bent. Je bent nooit alleen.

Het Systeem
Mijn partner heeft tijdens de ontmoetingen de afgelopen jaren een systeem onderwezen. Het is een systeem waarvan we in talloze boodschappen kond hebben gedaan en we hebben het nooit echt gewijd aan een enkel kanaal, zoals we vandaag wel doen. Dit is een systeem waarvan de meesten van jullie zelfs niet weten hoe je het zou moeten gebruiken, en toch doen sommigen onder jullie dat de hele tijd. Jullie weten alleen niet wanneer je het gebruikt, omdat het gevoelsmatig niet overeenkomt met wat je hebt geleerd. Deze boodschap zal gaan over ‘de manier waarop synchroniciteit werkt’, en als subtitel geven we ‘De Ondergang van de Klokkromme’. [Kryon lacht].

toeval_is_goed_incognitoAls jou iets goeds overkomt, zeggen mensen in je omgeving al snel: “Wat ben jij toch een geluksvogel! Hoe groot is de kans dat jou zoiets zal overkomen?” Als je in een moeilijk parket terechtkomt dat menselijk gezien gewoon is, zoiets als een operatie of zo, en het resultaat overstijgt alle verwachtingen, zullen je vrienden opnieuw uitroepen dat “jij toch wel alle geluk van de wereld hebt”. Daarna zul jij in hun ogen voortdurend geluk hebben.

Misschien ga je ergens naartoe en ontmoet je toevallig de juiste persoon die iemand anders kent die precies de juiste informatie voor jou heeft waar jij net naar op zoek bent. Het gevolg is dat jij precies krijgt wat je wilde hebben. Hoe groot is de kans dat dit gebeurt? Je vrienden zullen versteld staan! “Wat een ongelofelijke geluksvogel ben jij toch!” Dat is het enige dat een mens  in zo’n geval kan uitbrengen, omdat er eenvoudigweg geen enkele andere verklaring is in hun belevingswereld. De idee dat jij in feite de klokkromme van het gemiddelde eigenlijk negeert en, bij gelegenheid, een ander bestaand systeem hanteert, komt nooit in hen op.

Mensen begrijpen de structuur van synchroniciteit niet. Synchroniciteit maakt geen deel uit van welk systeem dan ook dat zij hanteren; ze geloven simpel in ‘puur toeval’. De enige structuur die gebruikt wordt is die van het systematisch stellen van een doel, het plannen en vooruitkijken. De mensheid denkt dat dat de enige manier is om het leven te beheersen..

De rechtlijnige aanpak
Dit is inderdaad de enige manier waarop een mens bepaalde dingen kan bereiken: door een rechtlijnige aanpak is hij in staat vooropgestelde doelen te verwezenlijken. Bij een dergelijke rechtlijnige systematiek moet altijd sprake zijn van een doel, ongeacht de manier die je hebt bestudeerd om van A naar B te komen. Sommigen van jullie schrijven die doelen op een ‘Post-it’-papiertje en plakken dat op de deur van de koelkast, zodat je er elke dag weer aan wordt herinnerd. Dat is een lineair proces van een lineair Menselijk Wezen en dat kennen we maar al te goed.

Wat nu, als ik jullie vertel dat er een proces bestaat dat niet lineair is en uitsluitend conceptuele doelstellingen kent? Een conceptueel doel komt neer op bijvoorbeeld: ‘Lieve God, zorg ervoor dat ik op de juiste plek kom, hoewel ik geen idee heb waar dat ook mag zijn. Lieve God, als U dat doet, zorg er dan voor dat het voor mij goed voelt en maak dat ik er de zin van inzie. Breng mij in de juiste situaties en synchroniciteiten die mij op die plek brengen waarvan ik nog geen idee heb.’  Wat dacht je daarvan..?! Als je dat tegen een willekeurige voorbijganger zou zeggen, zou hij je onmiddellijk toevoegen dat je ‘vast en zeker zo’n New-Ager’ bent, zo’n zwever!’

Men verslijt je zonder meer voor gek en vinden je een kip zonder kop die hoopt dat het Universum zich wel over hem zal ontfermen. Ze lachen je uit. Maar de mens die een begin maakt met het toepassen van synchroniciteit op zijn levenspad, verandert simpelweg het geloofssysteem door iets te implementeren dat binnen ieders bereik ligt, maar niet in de derde dimensie aanwezig is. In feite passen sommigen onder jullie dit al heel lang toe, maar je bent je er alleen niet van bewust.

Synchonicity quote Carl Gustav Jung 3De Waarheid achter de Kracht van Synchroniciteit
De channeling van vandaag gaat dus over de kracht en waarachtigheid van synchroniciteit. Nu  jullie weten wat het is, zullen we het nu gaan hebben over de oorsprong, over wie er mee te maken heeft en over wat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat het ook jou overkomt. Het Menselijk Wezen creëert synchroniciteit met intentie en attentie. Daarmee begint het. Het volgende onderwerp komt van mijn partner, die het liefst over de ‘Parkeer-Engel’ praat.  [Gelach] Hij gebruikt dit voorbeeld altijd, en dus zullen wij dat ook maar gebruiken.

Veel lichtwerkers stellen zich maar al te graag een speciale engel voor die in staat is een reusachtig parkeerterrein te overzien en aan te geven wie er vertrekt en waar die parkeerplek vrijkomt. Het idee is dat de mens die engel vraagt behulpzaam te zijn bij het vinden van een parkeerplek. Welnu, dat is toch zeker niet iets vooruit plannen, toch? Het gaat hier om een ander concept, een concept waarbij jij of die engel in staat is dat hele grote parkeerterrein en wat daarop gebeurt te overzien.

Jij rijdt jouw auto gewoon naar die plek waar iemand anders juist wegrijdt! Het werkt ALTIJD! Het werkt omdat dit de definitie vormt van synchroniciteit. Er is geen sprake van een planning, maar eerder van een concept dat jij vormgeeft en vertrouwt om een bepaalde situatie zodanig te kunnen overzien, hetgeen in de derde dimensie nooit mogelijk is. De meeste mensen blijven rondjes rijden en wachten op een kans op een parkeerplek. Da’s heel wat anders.

JIJ bent de Parkeer-engel..
Ik kan deze bespreking van de ‘Parkeer-Engel’ niet afsluiten zonder de rest erbij te vertellen, op uitdrukkelijk verzoek van mijn partner. Hij staat erop dat ik jullie dit nog meegeef: Er bestaat niet zoiets als een parkeer-engel! Jij bent het zelf, die jouw krachten toekent aan een mythologisch schepsel die bovenop jouw auto zit met een grote letter P op zijn borst. [Gelach] Mensen zijn hier goed in. Ze geloven niet dat zij het kunnen, maar ze geloven dat engeltjes dat wel doen. Om die reden kennen ze hun eigen krachten toe aan hogere entiteiten. Maar jij doet het zelf, geliefde! Jij bent het die de parkeerplaats vindt, je gelooft dat alleen niet.

Laten we dit voorbeeld eens in een breder perspectief plaatsen, meer op de schaal van het leven in zijn algemeenheid. Hier bevindt je je in een situatie waarin je wilt verdergaan in een richting die je echter niet kent. Je wilt alleen maar parkeren. Parkeren is hier een metafoor voor het afleveren van het menselijk voertuig op een plek die past in jouw leven, waar dat ook mag zijn. Het brengt jou precies daar, waar jij verder kunt gaan met datgene waarvoor je gekomen bent. Dat is de beeldspraak hier.

Mensen hebben er wel een idee over waar dat dan is. Jullie zijn eraan gewend doelen te stellen en verwachtingen te scheppen. Mensen zeggen altijd ‘Ik wil een boek schrijven; ik wil zo graag een healingcentrum openen; ik heb dit en ik wil dat.” Dit is ook heel normaal, hoor.

De volgende vraag die ik jullie wil voorleggen luidt dan ook: Voelt het ook goed als je iets krijgt wat je niet in gedachten had? Is het OK als het beter is? Is het in orde wanneer het overeenkomt met dat waarvoor je bent gekomen, of met de talenten die jij hebt maar waarvan je je misschien niet bewust bent? Dat is de eerste stap: je moet de intentie hebben een bepaalde synchroniciteit in je leven te scheppen om je op een plek te brengen die overeenkomt met een onzichtbaar vermogen.
Toen je je parkeer-engel aanriep, vroeg je toch ook niet om een speciale plaats? Nee. Je zei alleen maar: ‘maakt me niet uit waar’. Het doel was dus conceptueel, niet specifiek. Dit is precies waarom het hier gaat.

boat water grassHoe Het in 3D werkt
Kijk, synchroniciteit werkt op deze manier: Je komt op een bijeenkomst zoals deze en ontmoet iemand voor de eerste keer. Laten we zeggen ergens halverwege de gang. Je raakt aan de praat en komt erachter dat jullie dezelfde interesses hebben. Vaak heeft de ander informatie die jij net nodig hebt, of andersom en jullie verlaten later de bijeenkomst met relatie die je niet van tevoren had verwacht. Die kennismaking leidt dan ineens tot iets anders, want de ander kent weer anderen en vice versa. Misschien bel je in een later stadium op om elkaar te ontmoeten en voor je het goed en wel in de gaten hebt, heb je geheel onverwacht een andere baan die wel volledig voldoet aan al je wensen.

Een andere keer kom je ergens zonder enige verwachting en ontmoet je daar opeens een levenspartner! Dat overkomt velen, het komt veel voor, omdat ze besluiten naar een plek te komen waar ‘familie’ is. Steeds weer opnieuw berusten mensen erin dat ze alleen in dit leven staan, totdat ze ergens komen waar gelijkgestemden zijn en vinden ze iemand die bij hen past. Het leven verandert en soms is er sprake van een romance en synchroniciteit. Je had het niet van tevoren bedacht, het gebeurt gewoon. Zie je het verschil?

Iemand die de voordeur achter zich dichttrekt en naar een bijeenkomst gaat, doet wat? Hij/zij verschijnt daar en vermaakt zich kostelijk, maar al die tijd staat hij/zij open voor synchroniciteit. ‘Lieve Geest, als ik iemand moet ontmoeten, geef dan op zijn minst een teken aan mijn intuïtie dat ik er alert op moet zijn.’ Zien jullie het verschil hier? Synchroniciteit komt neer op het plannen van concepten die je niet kunt eenduidig kunt omschrijven.

Ik zit hier in een ruimte met oude zielen en tenminste een kwart van jullie weet precies waarover ik het heb. Jullie zijn hier om deze reden: iemand heeft je misschien iets laten zien of lezen waardoor je anders tegen dingen bent gaan aankijken. Er werd je niets opgelegd, zo is het toch? Je kwam hier gewoon kijken. Kun je daar wat mee? Je kreeg het inzicht dat je goddelijk geschapen bent. Misschien zegt de term aangeboren je iets meer. Aangeboren is lichaamsintelligentie die weet wie je bent. Als er om gevraagd wordt werkt het altijd bij de mens. Het is bewustzijn binnen een bewustzijn en brengt je in verbinding met synchroniciteit. Dat gebeurt ver voorbij de wetmatigheden van het gemiddelde en die van de klokkromme ofwel de normale verdeling ervan.

Ik heb jullie hiermee een scenario geschetst dat zich op grotere of kleinere bijeenkomsten zoals deze telkens weer kan openbaren. Laten we het nu dan hebben over de manier waarop het werkt. Dit zijn zaken die we nog maar zelden hebben besproken en in ieder geval nog nooit bij een channeling als deze. Maar we moeten het eerst hebben over de grootsheid van het Menselijk Wezen. Nog niet zo lang geleden gaven wij jullie een channeling getiteld ‘De negen energieën van het Menselijk Wezen’. Ik wil dat mijn partner het snel begint te onderwijzen. Het is esoterisch, complex en heeft te maken met tijd. Bepaalde conceptuele onderdelen van die negen  eigenschappen gaan veel verder dan wat het Menselijk Wezen gewend is te horen en hieronder volgt er een van.

De mens: Onderdeel van een Creatieve Bron..
Als het waar is, geliefde, dat je deel uitmaakt van de scheppingsbron, begrijp je dan logischerwijs dat je ziel enorm is en dat zich slechts een gedeelte bevindt in je driedimensionale biologie? Als al die energie zich in je lichaam zou bevinden, zou je gewoon verdwijnen! Je zou veranderen in het licht zelf met meer kracht dan alle meesters van de mensheid bij elkaar. Jou zou hetzelfde overkomen als de profeet Elia die als enige mens ooit ascendeerde terwijl anderen toekeken. Volgens de overleveringen verdampte Elia omdat de kracht van God niet in een Menselijk Wezen aanwezig kan zijn. Begrijpen jullie dat? En als je dat doet, begrijp je dan ook dat je slechts een klein gedeelte van God, je innerlijke schepper, in jezelf ervaart. Dit schreeuwt om een andere vraag: ‘Waar is dan de rest van je spirituele zelf?’ Welnu, die is bij mij, geliefde. Die rust aan de andere kant van de sluier als onderdeel van de creatieve bron. Hij was nooit weg.

Heart shaped splashLet op, want dit is wat zo moeilijk is voor jullie driedimensionale bevattingsvermogen. Jullie zeulen een enkelvoudige lichamelijke identiteit met je mee. We zeiden al eens eerder dat jullie helemaal niet zo enkelvoudig zijn. In plaats daarvan maken jullie deel uit van een grote verzameling genaamd God. Wanneer jullie op Aarde komen, scheidt zich een deel van jullie af dat lichamelijk wordt. Dat deel heeft een lichaam, een gelaat en een identiteit zoals jullie die ervaren, maar de rest van jullie, dat ook nog steeds van jullie is, blijft bij God.

Sta me nu toe dat ik jullie confronteer met de keiharde waarheid: jullie zijn stuk voor stuk een multidimensionaal wezen, waarvan een deel zich bevindt aan de andere kant van de sluier. Wen er maar aan. Je ziel is niet uitgetreden of afgescheiden of zo, alleen lijkt dat zo in de derde dimensie. Aan de andere kant loopt niet een of andere ziel rond met jouw gezicht erop, die ongeduldig staat te trappelen tot de rest van hem thuiskomt Je bent altijd samen en op zielsniveau nooit afgescheiden.

Er zijn echter mensen die in deze afgescheidenheid geloven, omdat ze alleen maar in staat zijn om hun eigen lineariteit te projecteren op de grootsheid van God. Daarover hebben we het ook al eerder gehad. Wen dus maar aan het feit dat er een Kwantum God en een Lineair Menselijk Wezen bestaan die zich in jullie geest niet zo makkelijk laten samenvloeien. De waarheid is dat jullie deel uitmaken van de heilige soep van God en die heilige delen kijken neer op jullie en zijn altijd beschikbaar, altijd. Net als die parkeer-engel zien jullie zielendelen alles.

Stel je toch eens voor! Een deel van jou aan de andere kant van de sluier is altijd voor jou hier in deze derde dimensie beschikbaar. Om het nog even in die derde dimensie te plaatsen: het is een spion in de lucht die altijd alles in de gaten houdt. Het weet alles van en over jou, omdat het deel van jou uitmaakt. Het zendt informatie naar je toe die jij via intuïtieve gedachten ontvangt. Komt dat bij je binnen, begrijpen jullie dat? Het zegt je om op te staan en ergens naartoe te gaan en iets te doen, als je er tenminste naar luistert.

Het is een Goddelijk Systeem voor de hele mensheid
Diep verscholen in de kern van onze hersenen, ligt de pijnappelklier.Dit is wat jullie moeten weten: ieder individu op de planeet heeft het, omdat iedereen deel uitmaakt van het grote geheel. Begrijpen jullie dat? Wat zou er gebeuren als iets zou worden uitgezonden, maar slechts 10% van de mensen een radio-ontvanger heeft? Dat betekent dat 90% niks ontvangt. De uitzending met hun naam erop is er nog wel, maar ze hebben geen ontvanger omdat ze er niet in geloven.

En dan komen jullie. Sommigen van jullie kregen die metaforische radio al heel lang geleden aangereikt en anderen hebben hem nog maar kort in bezit. Erin geloven zet het systeem in beweging. De ‘radioantenne’ is de pijnappelklier die zich opent en verbindt met een multidimensionale poort die rechtstreeks afstemt op Dat Wat Jij Bent. Dit is voor een Menselijk Wezen best lastig te begrijpen. Als je deze uitzending van de ‘multidimensionale jij’ ontvangt, neemt het je bij de hand en leidt je overal heen; het weet wie jij bent; het zorgt goed voor je; het is een deel van God; het is een deel van mij.

Het is moeilijk uit te leggen. Daarom voelt het eigenlijk ook zo geweldig, geliefden. Heb je je wel eens afgevraagd waarom belangrijke boodschappen en diepe meditaties zo lekker aanvoelen? Dat is jou met jou, jouw driedimensionale deel samen met het deel hier aan deze kant van de sluier, Jij plus Jij! Het is schitterend! Als jij deel uitmaakt van de scheppende kracht en kwantum en multidimensionaal bent, betekent het dat deze intuïtieve boodschappen met jouw gezicht erop je nooit, maar dan ook nooit ergens anders zullen brengen dan op plaatsen die op dat moment weldadig voor jou zijn. Zo werkt dit systeem nu eenmaal, geliefden.

Waarom zitten jullie op deze bijeenkomst?
Laten we nog eens teruggaan naar het moment waarop je besloot om naar deze bijeenkomst te gaan. Sommigen van jullie zitten hier vandaag wel, maar je wist tot op het laatste moment niet van deze bijeenkomst. Ik zeg jullie dat je op dat moment verbonden waren, aangesloten om het zo maar eens te zeggen. Jullie radio deed het omdat jullie intuïtie voldoende tot je had gesproken om je licht op te steken, ergens naartoe te gaan en uiteindelijk hier terecht te komen.

loesje toeval verjaardagIk ga jullie een vraag stellen: ‘Waarom hebben jullie elkaar nog niet eerder in deze ruimte ontmoet?’ Dat is best een moeilijke vraag, want je kunt niet iedereen ontmoeten, toch? Nu komen we dus terecht in het proces van synchroniciteit, een proces dat geleid wordt door intuïtieve gedachten. Je kunt dat proces het best omschrijven als ‘de aangeboren intelligentie’ van een lichaam dat de kans biedt op het juiste moment op de juiste plek te zijn en hier of ergens anders precies met de juiste mensen in contact te komen.

Dat is duidelijk iets dat je niet van tevoren kunt plannen, toch? Je moet immers altijd maar afwachten wie je tegen het lijf loopt. In plaats daarvan moet je met die aangeboren intelligentie in verbinding staan en nu hebben sommigen van jullie vandaag mogelijk dingen ontdekt die een of meerdere veranderingen in je leven (gaan) teweegbrengen. Heb je misschien mensen ontmoet die dezelfde interesses hebben als jij? Spannend toch?

Daar gaat het allemaal om.
Wanneer een ander dus tegen je zegt dat je een ‘New-Age-vogel’ bent, glimlach dan en geef het gewoon toe. Je gebruikt intuïtieve gedachten en luistert daar zoveel mogelijk naar om je op het juiste moment op de juiste plek te brengen. Dit zou ook een eind moeten maken aan de idee dat een New-Ager de hele dag alleen maar thuis zit te mediteren en wacht tot God tot hem/haar spreekt. Zo werkt dat niet.

Ga daarentegen juist naar plaatsen die je intuïtie je ingeeft. Maak daarna de afweging: was het goed of juist niet. Hoe voelt het als het goed blijkt te zijn en wat voel je als je het niet bij het rechte eind hebt gehad? Zet het allemaal voor jezelf op een rijtje en al heel snel zul je merken dat het steeds beter voor je gaat werken, als een spier die je dagelijks traint.

Aangeboren intelligentie kun je zelf verder ontwikkelen. Het weet steeds beter wat je probeert te doen en helpt zo het proces nog beter te laten functioneren. Soms zul je iemand aankijken en als jullie blikken elkaar dan kruisen, zou je zomaar kunnen zeggen: ‘Hé, hallo oude vriend, Goed om je hier te zien.’ Misschien volgt er wel een omhelzing of sta je ineens handen te schudden, wat een beetje afhangt van de cultuur, en zul je weten dat je een heel goede vriend opnieuw hebt ontmoet. Misschien heeft die persoon wel iets voor jou, misschien ook niet. Misschien is de ontmoeting maar zo kortstondig, dat je slechts heel vluchtig contact maakt en weet dat je oude vrienden op zielsniveau bent. Ook dat is dan OK.

Moeilijke concepten..
Het moeilijkste voor mensen in dit soort dingen zal ik nu aan de orde stellen. Het proces verloopt anders dan je zou denken. Ten eerste hebben we al vastgesteld dat het niet lineair verloopt. Het is een conceptuele eigenschap waarop je niets kunt plannen. De timing is onbekend, waardoor je er ook geen doel aan kunt koppelen om op de deur van de koelkast te plakken. Van het Menselijk Wezen wordt echter volledig vertrouwen geëist zonder op de tijd te letten. Dat is één.
Dan hebben we ook vastgesteld dat de informatie komt vanuit een deel van jou dat zich aan de andere kant van de sluier bevindt. Jij bent onderdeel van de creatieve bron en dat zal altijd zo blijven. Een deel van jou bevindt zich aan mijn kant van de sluier – het gedeelte dat intuïtief tot jou spreekt en zegt, ‘Ga naar links, ga naar rechts, sta en op, ga zitten, ga hier naartoe, ontmoet die persoon’ enzovoort.

De wetenschap schijnt het Toeval altijd te moeten testen BINNEN kaders.. Dobbelstenen zijn een perfect voorbeeld van hoe statische kaders zich gedragen. Maar óf dit met toeval te maken heeft..?
De wetenschap schijnt het ‘Toeval’ altijd te moeten testen BINNEN kaders.. Maar krijgt de creatieve levenskracht dan wel een kans, WERKELIJK te laten zien wat ‘synchroniciteit’ is..? Dobbelstenen zijn een perfect voorbeeld van hoe toeval zich binnen statische kaders ‘zou moeten gaan’ gedragen..!

Het volgende punt is het concept dat het moeilijkst te doorgronden is. Hoe moeten we het omschrijven? Er zijn zeven miljard zielen op deze planeet en allemaal bezitten ze dezelfde eigenschap, net als jullie. Ze zijn ook allemaal zowel hier als aan mijn kant van de sluier, net als jullie. Ze communiceren allemaal tegelijkertijd en zenden ook allemaal gelijktijdig uit, net als jullie. De dingen die zij uitzenden maken gebruik van dezelfde Goddelijke Geest die ook jij hebt omdat ze, zoals gezegd, ook aan mijn kant aanwezig zijn, net als jij. De Goddelijke delen van de mensheid zijn nog steeds goddelijk, ongeacht wat de lichamelijke tegendelen geloven of doen. Begrijpen jullie dit?

Ook al hebben ze een lichamelijk deel op Aarde dat volledig onbewust is en niet in het bezit van een goedwerkende ‘radio-ontvanger’, dan nog maakt dat helemaal niets uit. Ze zenden toch mogelijkheden en liefdevolle boodschappen uit. Die boodschappen zijn goed voor de hele mensheid. Dit houdt in dat je er ook naar kunt luisteren omdat iedereen op dezelfde golflengte uitzendt. En het resultaat? Zij vertellen jou dingen die op intuïtie-niveau jou in staat stellen samen te werken met hun aardse lichamelijke tegenpolen. Dit is best ingewikkeld om te kunnen begrijpen. Zie het maar op deze manier: De Goddelijke delen van mensen die je wel nooit zult ontmoeten weten dat je meeluistert. Omdat ze naar jou uitzenden, helpen ze op zielsniveau hun eigen tegenpolen ook, omdat jullie op Aarde gezamenlijk aan vrede en mededogen werken.

In jullie driedimensionale singulariteit zitten jullie vastgebakken aan die ene ziel, is het niet? Maar niet aan mijn kant van de sluier. O nee, hier zijn jullie allemaal met elkaar verbonden. Om die reden zenden zelfs de ‘non-believers’ op zielsniveau informatie uit die ten goede komt aan de gehele Mensheid. Dat is een moeilijk te doorgronden concept, maar toch is het zo. Zie het maar als één collectieve intuïtieve kracht.
“Wow!” zullen mensen zeggen, “kijk eens naar al die tragedie waaraan je bent ontsnapt, hoe komt het dat je het gebouw op tijd kon verlaten voordat de boel in elkaar stortte?” En jij zegt  dan misschien: “Weet ik veel, iets in mij zei me dat te doen en dat deed ik toen maar”. Dit komt keer op keer voor, geliefden, en nu weten jullie waarom het zo werkt. Is het mogelijk dat de Menselijke Ziel op zo’n manier verbonden is dat hij tegelijkertijd met iedereen kan communiceren? Het antwoord is JA!

Als een healer te maken krijgt met een volledig afgesloten en koppige ongelovige, ziet hij/zij dan toch kans om de boodschappen te ontvangen die helpen bij de genezing van die healee? Jazeker wel! De aangeboren intuïtie van ieder Menselijk Wezen werkt altijd, ongeacht of die persoon in staat is te ‘horen’ of niet. Er wordt altijd een boodschap gezonden aan de healer! Hij wordt naar iedereen uitgezonden. Alleen dit gegeven moet al voldoende aanwijzing zijn om te weten dat intuïtie niet voortkomt uit de hersenen, maar juist uit de poort van de pijnappelklier.

Er zijn ontelbare manieren van dankbaarheid te doorvoelen..
Er zijn ontelbare manieren van dankbaarheid te doorvoelen..

Wat kunnen jullie nu doen met deze informatie?
Nou ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Ten eerste moet je het proces goed begrijpen en erin geloven. Raak vooral niet teleurgesteld als je opzet niet werkt. Je kunt niet alles hebben, geliefden. Je kunt niet een paar plannetjes achter de hand hebben voor het geval dat. De synchroniciteit werkt echt niet wanneer je er een kronkel doorheen vlecht met een achter de hand gehouden plan. Is dat duidelijk?
Ten tweede moet je goed begrijpen dat synchroniciteit je naar een plek kan leiden waar je helemaal niet wilt zijn. Is dat OK? Oude zielen onder jullie zullen achterover leunen en volmondig zeggen: “Jazeker is dat OK, alles is immers OK.”

Echt waar? Is het heus? Mensen willen het altijd op hun manier. Je kunt misschien zelfs wel een beetje aangetrokken worden door ongemakkelijke situaties en onplezierige plaatsen die je in eerste instantie zelf helemaal niet gekozen zou hebben. Weet je dat dan toch op waarde te schatten? Kun je dan toch zeggen “Het is goed voor mij. Ik weet dat ik wordt veronderstelt hier te zijn omdat de synchroniciteit me hierheen heeft geleid”? Voel de Goddelijke Liefde door je hart en al je lichaamscellen stromen en zeg dan “‘Dank U God, om mij op het juiste moment hier op de juiste plek te zetten.”

Het kan best wel een tijdje duren voordat op alle vragen over dit alles een antwoord is gegeven, maar te zijner tijd zal alles je duidelijk worden en kun je erom glimlachen. Je zult je realiseren dat je het nooit op die manier had kunnen plannen en terwijl toch alles perfect was.

Ik zal jullie eens iets zeggen: Misschien wordt je driedimensionale doel wel nooit gehaald. Is dat OK voor jou? In plaats van akkoord te gaan met een uiteindelijk doel, zullen jullie voor altijd in beweging blijven. Is dat OK voor jullie? Je zult altijd op de ladder omhoog moeten blijven klimmen, op naar meer kennis, meer weten, meer bewustzijn en meer energie. Nieuwe zaken zullen altijd op jullie pad verschijnen. Zo zal het zijn en blijven tot je de laatste adem uitblaast. Je zult het gevoel hebben nooit je doelen te hebben gehaald, maar dat is niet waar, want dat doe je in feite elke dag. Het is een gedachtekronkel, het zit tussen jullie oren – en dat zit jullie vast niet lekker, is het wel? Je wilt eigenlijk niets liever dan ergens aankomen en kunnen zeggen: ‘Ik heb het voor elkaar!’ En dan wil je een T-shirt kopen met een tekst erop als : I MADE IT! [Gelach]

Synchroniciteit kan je op de mooiste plaatsen brengen. Het kan je leven redden en dat komt nogal eens voor. Het herschikt alle karmische voorwaarden die jou je hele leven lang heen en weer hebben geslingerd. Het verandert de manier waarop mensen over jou denken, omdat jij  verandert. Het verandert ook de manier waarop jij over anderen denkt, omdat je in situaties terechtkomt waarin jij kunt zien wie jij bent. Het herschikt alles waarin je gelooft, omdat je  hernieuwde krachten hebt gekregen en zeker weet dat die werken. Je kunt je rug recht houden en tegen de anderen zeggen dat je geen idee hebt waarnaar je op weg bent en dat je daar nog trots op bent ook! Intussen ben je gezonder dan alle anderen en houd je van mensen waarvan de anderen niet houden. Zien jullie wat ik bedoel te zeggen?

“Synchroniciteit wordt gechoreografeerd door een grote, overweldigende intelligentie, die het hart van de natuur vormt, en in ieder van ons aanwezig is, via de intuïtieve kennis.”

Deepak Chopra

Dit gaat over een verandering van de perceptie van het leven. Het gaat over een verandering van alles dat het Menselijk Wezen in de derde dimensie is aangeleerd, en het gaat niet over het adagium ‘laat alles maar los en God doet de rest’. Het is een partnerschap – een nieuwe ordening gebaseerd op concepten die vereist dat je met je hart werkt. Verwacht synchroniciteit, maar als die onverhoopt uitblijft, wees dan niet teleurgesteld. Dan is het gewoon de bedoeling even niet! Mensen zijn grappig. Kijk maar eens naar sommige uitspraken die jullie in jullie cultuur bezigen. ‘Nou ja, ik denk dat het gewoon zo moet zijn.’ Ze hebben geen idee! Ja!! [Kryon lacht] Of, ‘Het universum had een boodschap voor mij.’ Ze hebben geen enkel besef, maar slaan wel de spijker op zijn kop!

Jaworski: synchroniciteit als leidraad in je (beroeps)leven? (klik voor lead)
Jaworski: synchroniciteit als leidraad naar leiding in je (beroeps)leven? (klik voor lead)

Ik heb jullie nu alle instrumenten aangereikt. Bedenk dat al dat moois voor jullie bestemd is. Positieve, goedwillende en behulpzame informatie wordt de hele tijd uitgezonden, zelfs door niet-gelovende zielen. Hun ‘Goddelijke deel’  is echter altijd ‘on-line’ en weet dat jullie het horen. Het is een hulpmiddel voor de oude ziel om van A naar B te komen. Zelfs meer dan dat, het helpt jou bij het vinden van processen, principes en mensen die op deze planeet het verschil weten te maken. Dat is het Nieuws. Er is sprake van het begin van een verbintenis die de Mensen niet alleen helpt met het navigeren door het Nu, maar ook te anticiperen op wat komen gaat.

Dit zijn opstapjes naar het volgende rondje in het Akashaveld. Wat zeiden we de vorige keer ook alweer tegen jullie? We discussieerden toen over de Akasha-erfenis. Wat jullie hier vandaag hebben geleerd zal je naar het volgende stadium brengen. De opstapjes die je in dit leven krijgt aangereikt, zullen je op hun beurt naar het volgende niveau tillen. Je zult ze je allemaal kunnen herinneren en daardoor ook steeds maar blijven doorgaan. De synchroniciteit van vandaag vormt de toekomst van morgen. Het is belangrijk, oude ziel, dat je een aanvang maakt met het je eigen maken van het geleerde.

Leer hoe je het kunt verwachten, hoe erin te geloven en verander de manier waarop dingen voor jou werken. Als onderdeel van deze teaching zeggen we je dat het tijd wordt om de klokkromme – de wiskundige weergave van de verdeling van het gemiddelde – van de derde dimensie te negeren, omdat die je alleen maar iets zegt over het gemiddelde en de waarschijnlijkheden – kansen – van jouw leven. Het enige wat je te doen staat is die curve een duwtje geven met een multidimensionale energie genaamd Synchroniciteit. Eer je het weet heb je op die manier je eigen klokkromme ontworpen.

Synchroniciteit helpt je met de erkenning van het bestaan van het Hoger Zelf en het feit dat God in je innerlijk aanwezig is. Het nodigt je uit te luisteren naar een bron op een nog nooit eerder vertoonde, persoonlijke, liefdevolle en prachtige manier – een energie die nooit zal veranderen.

En zo is het.

KRYON.

 

Advertentie

ON NL Banner

38 gedachten over “‘Synchroniciteit – Hoe werkt dat?’

 1. Toeval bestaat niet…….

  ALLES wat er gebeurt heeft een reden
  ALLES wat er gebeurt heeft een bedoeling

  Wij zijn onderdeel van dit ALLES
  ALLES is LIEFDE, dus…… wij zijn LIEFDE

  LIEFDE is dan de reden
  LIEFDE is dan de bedoeling

  van ALLES wat er gebeurt
  wij zijn dan de reden, wij zijn de bedoeling

  anders zouden WIJ als onderdeel
  van ALLES “slechts’ een toevalligheid zijn!

  Aly

  1. Ik weet niet wat U allemaal onder liefde verstaat, maar ik geloof dat er wel heel veel gradatisch bestaan en sommige kun je echt geen liefde noemen, na de grote Komeet waren er nog 24000 over, daar was van liefde geen sprake, gewoon keiharde het soort in stand houden, liefde is een verfijnde geciviliseerde benadering tussen twee mensen, die door verschijning, geur, en strelen tot iets diepers in onze gevoelens kan leiden, iets diepers als sex alleen.
   En of wij een toevalligheid zijn is nog in onderzoek, van daar dat mensen gaan geloven in.

 2. In mijn leven heb ik veel gelezen en met anderen gesproken over ’toeval’ en ‘synchroniciteit’. Het is een onderwerp, dat me blijft boeien. De praktijk geeft mij ook duidelijk aan wanneer van synchroniciteit sprake is. Dit prachtige artikel is niet alleen helder geschreven/vertaald, maar is voor mij zeker een hart onder de riem voor het blijven volgen van mijn intuïtie.

  Sommigen zeggen, dat je daardoor mensen in je omgeving ‘verliest’, maar dit is niet zo. Dat mensen niet gelijk opgaan met jou en omgekeerd, betekent niet, dat je elkaar verliest, maar eerder, dat er een verschil in perceptie is, die je intuïtief weet/aanvoelt/ervaart.
  De praktijk is echter, dat dit niet altijd zo wordt ‘gezien’ en dan krijg je vaak verwijten. Gemakshalve wordt dan ook vergeten, wat mensen voor elkaar hebben betekend gedurende de tijd, dat er gevoelsmatig wel sprake was van het ‘gelijk opgaan’.
  Wanneer echter begrip begint te ontstaan over perceptie/intuïtie/synchroniciteit kan zich ook de mogelijkheid voordoen, dat de gescheiden wegen opeens weer samenkomen en je de draad met elkaar weer oppakt vanaf dat specifieke moment waarop je elkaar weer ‘mag’ ontmoeten. Ik zeg met nadruk, dat een dergelijke mogelijkheid zich kan voordoen, want het leven verloopt niet volgens lineaire uitgestippelde, planmatige, contractuele voorwaarden, zoals de mens zich dat uitdenkt en in het artikel ook wordt aangegeven.

  Weten/Inzicht/Liefde doorloopt ieders leven als rode draad. Dat deze draad misschien voor onbepaalde tijd een iets gewijzigde of misschien wel een totaal andere kleur heeft gekregen, betekent toch niet, dat de draad op zich geknapt is?
  Deze draad waarlangs communicatie en begrip mogelijk is, analoog aan de telefoon. En zelfs wanneer de draad onzichtbaar is, functioneert het feilloos, analoog aan de draadloze telefoon.

  Waarom wel geloven in en accepteren van kunstmatig gevormde communicatiemethoden, die we vooral vandaag de dag op elke hoek van de straat tegenkomen en gebruiken, maar de innerlijke communicatie = intuïtie, die elk wezen met de geboorte kosteloos = zonder abonnement, meekrijgt, achteloos verwerpen?

  @Alice nr. 1

  Je hebt een bijzonder mooie kernachtige en krachtige samenvatting geschreven over ‘Toeval’. Dank hiervoor.

  1. Toeval is onbegrepen dynamiek zoals Johan Oldenkamp dit altijd zo mooi zegt. Ik ken mij persoonlijk hier echter ook compleet bij aansluiten.
   Ik heb ook veel “toevalligheden” mogen meemaken in mijn leven, maar het bracht me dus wel tot wat ik nu ben geworden! (En aldoende leert men gewoon door met toekomstige “toevalligheden”.)

   Wanneer je in je Liefde en gevoel kan blijven, zul je dit alles ook perfect begrijpen en kunnen plaatsen. EN zo is er ook geen weg naar Vrede, maar VREDE is simpelweg de “Weg” 🙂 Blijf de weg volgen waar het je brengt, en je zult altijd vrede voelen en precies daar zitten waar je behoort te wezen!

   Vrede, Vrede, Vrede.

 3. Ach de synchroniciteit, tussen twee kaarsen is groot en toch ook niet bestaand, een brandende kaars geeft hoop verspreid licht en geeft mij altijd een mentale duw in de goede richting, als ik op mijn Klein zoon sta te wachten bij de Kathedraal, loop ik meestal even naar binnen, en kom in stilte die tot nadenken aanzet, sommige zeggen dat in een kerk je de hemel betreed, meestal brand ik een kaarsje met het verzoek mijn familie te behoeden voor het kwaad, ja en ik ben niet een echte gelovige, maar wel altijd heel voorzichtig bij mijn uitspraken hier over.
  Een uitgeblazen gesnuite kaars is triest te noemen zijn geest is niet aanwezig, dus wat blijft is een kaars, nou daar ben je gauw over uitverteld, alhoewel de ouderwetse vetkaarsen smeerde mijn moeder altijd op mijn borst als ik verkouden was met een stuk grauw pakpapier er over heen, nou ja synchroon is iets vervelends vind ik,
  de eeuwige tweede, of heb ik het niet goed begrepen misschien.

 4. O ja wat ik nog wilde zeggen, als ik binnen in zo’n enorm gebouw ben, en kijk om me heen en dan ga zitten en denk hoeveel van dit soort enorme gebouwen bestaan en zijn gebouwd, kan dat dit toch niet allemaal met een kwaad geweten zijn gecréeerd, er moeten uiteindelijk goede bedoelingen aan de basis van dit denken aanwezig zijn geweest, het wordt de laatste decenia wel erg zwart voorgesteld, maar daar zal wel een dieper bedoeling achter zitten, nou ik voel me altijd prima als ik in die stilte treed, en zie een non wegschieten naar de tuin, want er is ook een mooie binnen tuin, de tuin van Eden, nou met nonnen nou wie weet!

  1. Zou het olie/Moslim geld/geweld de oorzaak kunnen zijn van dit demoniseren van onze Christelijke bakermat en denken, zou het werkelijk zo ver kunnen reiken misschien met beetje hulp van Jawee.

  2. Pot verdorie Jenne blijf uit mijn tuin vandaan zonder mijn toe stemming…
   Je kan zeggen wat je wil of gaan protesteren maar van Eden zijn is een achtervoegsel van mijn Ur naam. Je pleegt nu (C) opyright!!!

  3. Ja Ja Paul van Eden, leuk, wisten niets anders te bedenken die Frans geinspireerde ambtenaren, O U komt uit Eden, nou dan heet U van Eden, maar Eden kan dan van jou zijn maar het Eden de paradijselijke tuin is natuurlijk wel even wat anders, Paul een vraag heb je ooit de Decameronne van Bocacio gelezen zo niet moet je doen, wel gelezen zul je begrijpen welke heerlijke fijne sentimenten er achter zo’n ommuurde kruiden tuin te vinden zijn, in deze tuinen vindt geen simonie plaats en ik sta daar perplexst van de stilte en goddelijke rust, vroeger kon je dat ook vinden in bijvoorbeeld de Amsterdamse hofjes, een haven van rust, a heaven of peace, drukt het mooier uit, groet.

  1. On topic? Er zijn ook andere artikelen waar je jouw agressie en handgewrijf kwijt kan. Dit heeft Guido vast niet bedoeld met dit artikel van Kryon dat dan gebombadeerd wordt met haat zaaierij op 9 onvertaalde web-posts.

  2. Ook een IPA agente die Ohhdet??? (de wereld zit er vol mee volgens Monka)Serieus nemend!

  3. Hè Coz, je zou hem voor persoonlijk gebruik houden, niet zomaar verspreiden! Verd…. 🙂

  4. Ze is wel een boeiend stereotype, ze vuurt regelmatig lachsalvo’s op je af en vooral die blinkende beren badge die ze draagt is zo stoerrrrr.
   Ze heeft in ieder geval een ‘licence to love & heal’, shaken not stird!

  5. Paul, 5.5, even ter goede orde 😀 Ik zeg niet dat de wereld vol IPA agenten zit, of welke agenten dan ook. Ik heb op een ‘voorzichtige’ manier Guido willen laten weten, dat het SAD en NCS, cia etc niet matcht met het filmpje waarop dus en batch van ene IPA te zien is. Doeh juu anderrständ? :)x

  6. Monika ik zit meer met een gazpiep in me mik daar waar men hele hoge bedragen van 25 miljard voor over heeft, Het westen vs de Russen…
   De clash daar gezien op een voor vluchtige gouden boef en het bloot gelegde in weelde aangelegde speeltuin is maar een voorproefje van het totaale steekspel. Wat doet nu 1 verdwaald IPA agentje tussen al die zittende geboefte? Is gewoon weer een Boston Bombing afleidings manouvre om iedereen weer om de tuin te leiden. het ligt er zo druk boven op dat ik er al geen behoefte meer aan heb om er verder zinnig geslepen er op in te willen springen.

  7. Paul, zeker weten gaat het om gazpiep oftewel geld en macht, same old story. Een land na het andere, het zijn rovers niet alleen van het ‘geld’ maar van het gehele mens-zijn…

  8. Vergeet ook niet het Oekrainsche schier eiland: Krim welke geheel vol ligt met vaten en flessen, Red Krim Champagne… Qua smaak zou ik er persoonlijk wel een staatsgreep er voor willen doen, zoveel als wat er ligt…

  9. Sychronisiteit, grappig Paul, champagne uit de Krim. Ik lees op het ogenblik De Straatfilosoof over één van de eerste oorlogsverslaggevers die er waren . Het handeld over de Krim oorlog in 1854. Ja de oorlog is al langer dan vandaag tussen de Russen en de gealieerden en niet alleen om het gas! Er zit zoveel meer in de historie gewikkeld dan alleen dat.

  10. Monika,
   Een flesje Krim champagne kost daar een prik, maar intussen Duitse handelaren weten de prijs zo op te krikken dat je hier al gauw 37.50 per fles betaald. Voorheen bestelde we nog wel eens per krat (12 flessen voor 15.-).
   @ Odette
   Op het Krim eiland hebben ze ook een museum welke uit een oude bergtunnel bestaat van 25km lang en die vol ligt met flessen Krim champagne die elke dag allemaal gedraaid worden net de hand door een legertje mensen. Krim champagne was bedoeld als soldij voor alle soldaten voor de koude oorlog die het krijgen konden wanner men het westen zou binnen vallen. Als je weet hoeveel soldaten dat moesten zijn dan weet je ook x4 hoeveel flessen dat moet wezen.

  11. Paul, er is blijkbaar ook een handel in deze Krim champagne, vanaf 5.- euro, zelfs flessen uit voormalig Joegoslavië van 1988.
   http://meta-preisvergleich.de/s/krimsekt.htm
   Maar moet daar niet ook iets lekkers te eten erbij? 😉
   De meeste mensen van een bepaalde leeftijd in Oost-Duitsland spreken Russisch. Ook Merkel en Gauck (beiden groeiden in de DDR op).
   Ik moet altijd aan Rudolf Steiner denken. Zijn insteek was dat taalonderwijs = vrede-onderwijs is, en liet alle leerlingen vanaf klas 1 Russisch leren op de Vrije Scholen. In Nederland is dat niet zo, die hadden ook geen oorlog met Rusland enzo.

  12. Monika hoe gek het ook klinkt een goede RODE Krim Sekt kan op de nuchtere maag gewoon gedronken worden, dat kan je van de rest van alle schampagnes niet zeggen. Zoals een franse Dom of een Sekt die meer voor later op de dag zijn functie vertoont.
   Rode champagne smaakt net als een goede rose toch wel ander dan een rode of witte variant. Zelf heb ik ook een aantal flessen Bennebroeks Sekt staan van eigen brouwsel voor lief hebbers zoals Marcel W.
   Maar deze Krim jongen die per bieding wordt verkocht is geen verkeerde champagne @ all, het label bepaald het soort en de smaak en de koye is de juiste.
   http://www.ebay.de/itm/Krimskoye-Krimsekt-Rot-mild-12-1-x-750ml-Flasche-/291088262183?clk_rvr_id=592611956969
   (wie van ons heeft straks een hele pallet staan voor een wtk meeting?)

 5. eindelijk eindelijk komt er naar een zoektocht van 30 jaar via internet voor mij zulke logische antwoorden, ik heb veel gelezen oa, Erich Von Daniken, Celtijnse belofte ( vooral 10e inzicht was een eye-opener) reike 1, 2 en 3a gedaan, kabala proberen te lezen en etc etc, vooral na het lezen van “het grotere plaatje” vielen er weer kwartjes , heel veel!! nu ook weer dank voor dit

  1. Inderdaad heleen, eindelijk snap ik het nu ook! Geweldig hoe synchroniciteit werkt. Toevallig ben ik ook het boek van David Wilcock, The sychronicity key, The hidden intelligence Guidig the universe and you, aan het lezen. Ook dat is heel fijn om te lezen. Vandaag is het voor mij een feestdag nu ik dit allemaal gelezen heb. Ik snap het, ik snap het. Hoera!

 6. Even wat Champagne leugentjes recht zetten, het wijn gebied waar ik woon is een de oudste van Frankrijk, en ook een van de eerste waar Mousérende wijn werd gemaakt, Champane is een gedeponeerde naam van de Champane region in noord Frankrijk om de stad Reims gelegen, heb zelf jaren mouserende wijn gemaakt niet veel want had niet de juiste wijn variateiten, de methode heet Champagnoise, de mooiste lekkerste mouserende wijn komen uit de Limoux streek, er wordt in de fles een hoeveelheid likeur geijecteerd met een hoog suiker gehalte waardoor er een tweede gisting plaats heeft, de flessen worden wekelijks een slag gedraaid, de laatste houding van de fles is met zijn hals omlaag zo dat de prop die door het gisten in de hals zit, het moeilijkste is nu om die prop er uit te laten schieten door de kurk te trekken, en in één vloeiende beweging de fles opnieuw te kurken,
  daarna wordt de wijn gestockeerd, van tijd tot geproefd, en verkocht en worden gedronken, er is een overvloed aan mouserende wijnen, de markt is overvoerd, maar er zijn heel veel verschillende mouserende wijnen, waar ook de champagne toebehoord, ik vind het altijd nog al snoby’s, mijn preferentie gaat uit naar een mooie uitgerijpte rode of witte wijn, en dan vind ik altijd de bourgogne wijnen het beste, maar ook het duurste, helaas dit gaat altijd samen.

  1. Jenne we zijn niet geinteresseerd in jou pain de champagne, je wijkt weer geheel af van het geen waarom het gaat. Je treintje onts[poort weer zoals het gaan, niet budget gebonden… Wel on-topic blijven bij de OEHkrainers en niet met de Je’taime de Fransoos… oui!

  2. Hallo PAUL, als je iets te vertellen hebt moet je het wel goed doen, en niet halve gebakken, en als je niet beter weet, help ik je graag op weg.
   En dan wie is we, toevallig hoor ik ook bij de WTK WE !

  3. Hou je ook van half gebakken broodjes, jenne? Je gaat me toch niet verwennen….. Je bent en blijft een mooie 😉

  4. Vertellen kunnen we hier niet Jenne, wel iets schrijven en/of/en/en/ik vind komt over een met wat zinnig gericht kan zijn op het onzinnige van een goed werkende metafoor. Vooral altijd die telefoon comment van Hallo Paul!, ik heb een dedecteer telefoon waar je ook mee fluisteren kunt. Zonder te prikken van achter of te steken waar nodig is. Kijk liever recht in je oude oogjes, ‘diep’ zolang je dat nog kunt. Je moet wel een beetje tegen een por kunnen anders tel je niet meer mee vandaag tussen de hang jonkies…

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.