Advertentie

Schippers vermoordt Homeopathie in Nederland..!!


mahatma ghandi homeopathie

x

x

Schippers vermoordt Homeopathie in Nederland..!!

2016 WantToKnow.nl/be

x

Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij.
Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij. Niet voor Edith Schippers, die haast maakt met het vermoorden van Homeopathie in Nederland..!! (klik voor link naar artikel (2010!!))

Volledig eigenmachtig en eigenhandig lijkt Edith Schippers van regeringspartij VVD de verantwoordelijke vrouw die de moord op de homeopathie in Nederland op haar geweten heeft. Vanaf 1 juli mag er van deze kordate Edith Schippers niet meer op de verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staan waarvoor ze gebruikt worden. Want volgens de ‘wetenschappelijke methode’ is de werking niet bewezen.

Allereerst gaat Edith Schippers volledig voorbij aan de discussie die er op dit moment gaande is over het wetenschappelijk gehalte van de bewijsbaarheid van de werking van geneesmiddelen. En ja, óók die van medicijnen op recept. Orthomoleculair specialist Dr. Ger Schuitemaker (HIER) wijst er in dat verband op dat wanneer een huisarts 2 medicijnen tegelijk voorschrijft, dan de werking ervan al niet meer wetenschappelijk bewezen is. Want medicijnen worden alleen maar per afzonderlijk medicijn wetenschappelijk onderzocht, nooit met z’n tweeën, drieën of … zessen. Maar..

Ga eens kijken in een verpleeghuis en wat ouderen – absoluut onbewezen – te slikken krijgen.

Het is dan ook, aldus Schuitemaker ‘Betutteling van deze minister, tegen al haar liberale VVD-principes in. Wat heeft de minister tot deze maatregel doen besluiten? Van de EU hoefde het niet. Artsen kan het ook niet zoveel schelen, volgens mij. En de patiënt betaalt het zelf. Dus, minister, wat is uw motief..?!! Uw maatregel dient geen enkel doel. De patiënt zal alleen maar sneller zijn toevlucht nemen tot een bezoek aan de collectief betaalde huisarts. Daarmee stijgen de zorgkosten alleen maar. Nogmaals, minister, wat is uw motief …?

Dr. Gert Schuitemaker is apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten en hij houdt zich al vanaf 1980 bezig met de orthomoleculaire geneeskunde; gedefinieerd door 2-voudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling. De vraag die Schuitemaker zich stelt, willen we graag anders fraseren:

Wat is de verborgen agenda van Edith Schippers achter dit besluit..!!

xschippers verborgen agenda

Edith Schippers’ kleffe vriendjespolitiek met de club van anti-kwakzalvers..
Voor mensen die goed kijken en opletten, is het mogelijk deze agenda te ontwaren. Simpel gezegd komt het erop neer, dat deze politica de agenda van de farmaceutische industrie uitvoert. Het feit dat ze inmiddels heeft gemeld dat ze niet meer verder wil in de politiek, heeft te maken met het zich ‘vrijmaken’. Er is dus nu ruimte voor grote industriële conglomeraten om deze vrouw als werknemer in te palmen. De ruimte en tijd om er met haar over te praten is in ieder geval door Schippers zélf gecreëerd inmiddels. Ruim een half jaar voor de verkiezingen van maart 2017.. Edith heeft er dus goed over nagedacht.

Maar kijken we naar het onderstaande filmpje, dat we uitgebreid in artikelen (HIER) behandelden, dan is haar link met de dubieuze Vereniging tegen de Kakzalverij ook niet mis te verstaan. Bij  het afscheid van de voorzitter vond Edith Schippers het gepast om niet als persoon, maar als minister deze Cees Renkens toe te spreken, middels een (niet écht slimme) video-boodschap. Kijk zelf en zie hoe ze apothekers, artsen en andere gezondheidszorgmedewerkers een schop in het kruis geeft, met haar lepe insinuaties rondom homeopathie en homeopathische middelen.

In deze afscheidsboodschap aan het anti-kwakzalvers-congres sprak ze deze woorden:

‘Evidence based’,  dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers.  Het valt met op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland, zoveel homeopathische producten in de schappen heeft staan.”

Voel je de sneer onder water..? Niet alleen heel geraffineerd en uiterst ongepast, maar vooral getuigend van een ‘verborgen agenda’.. Dat kán niet anders; zo simpel is het. Dan nog enkele van haar bijzonder ongenuanceerde, onvolledige en zelfs bedrieglijke uitspraken, zetten we maar even op rij, zodat je ze nog eens kunt nálezen, na het bekijken van de videoboodschap-in-kwestie:

Wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen.. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ (1:06)

Patiënten wenden zich uit vertwijfeling tot ‘alternatieve behandelaars’.. Onder het motto: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Maar elke patient heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is. Zorg die werkt.

‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren.. Met de kracht van argumenten..

Ik wens de vereniging veel succes in haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes

Deze schandalige manier van opereren, kwam Edith Schippers op een afkeuringspetitie te staan van beroepsbeoefenaars en gebruikers van de complementaire geneeskunde. Hun woorden:

‘Wij constateren dat minister Schippers in haar toespraak ter ere van het vertrek van de heer Renckens van de vereniging tegen kwakzalverij zich ongenuanceerd en beledigend heeft uitgesproken over de complementaire geneeskunde, waarbij zij zich uitspreekt voor Evidence Based Medicine als zijnde het grootste goed. Recent onderzoek heeft aangetoond dat EBM ook binnen de conventionele geneeskunde ver te zoeken is. Wij verzoeken de Tweede Kamer zich hierover uit te laten, en het aftreden van de minister te eisen.

Deze petitie is inmiddels gesloten, maar had uiteindelijk wel ruim 30.000 (!!) ondertekenaars ervan tot gevolg. Die kan Edith in haar CV bijschrijven..

Schippers aftreden homeopathie

x

Homeopathie werkt kennelijk overal elders wel..!!
Artsen in Duitsland schrijven homeopathische en plantaardige remedies voor, bij 20% van de kinderen die ze behandelen. Vitamines, mineralen en supplementen zijn de populaire middelen, die als ‘alternatief’ voor de chemische farmaceutische middelen worden voorgeschreven. Een vooraanstaand internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft dit aangetoond. En ja, mevrouw Schippers, zijn dit onverantwoorde acties van deze artsen..?

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
2013: Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..! Waarom kijkt Schippers ongemakkelijk..? Is het om haar vermeende banden met de tabaksindustrie..? Je zou zeggen dat een minister trots is op een ‘gezondheids-petitie’.. Wil je alles weten over de ‘minister van Tabak’..? (Klik voor het betreffende artikel.)

In het onderzoek werden 1.164 doctoren ondervraagd in Duitsland, Spanje, Rusland, Bulgarije, Columbia en Israël, naar de wijze waarop zij kinderen onder de 12 jaar behandelen. Niet verrassend is natuurlijk, dat conventionele medicijnen van de farmaceutische industrie en conventionele behandelmethoden het grootste deel uitmaakten van de behandelingen. Hiervan was een aandeel van 40% verantwoordelijk. Maar in sommige landen waren de alternatieve methodes gelijk of bijna gelijk met de conventionele. In Colombia bijvoorbeeld, wordt 1 op de 3 kinderen regelmatig vitamines en mineralen voorgeschreven.

Volgens de onderzoekers van het ‘Blankenstein Hospital’ in Duitsland,   worden deze natuurlijke en homeopathische remedies het vaakst voorgeschreven bij verkoudheid, slaapproblemen, terugkerende infecties en (darm)kolieken. Het blijkt dat veel (huis)artsen beïnvloedt worden door ouders die hun bezorgdheid uitspreken over de bijwerkingen van farmaceutische, chemische middelen.

De artsen die werden ondervraagd, bleken zonder uitzondering, ‘bijzonder geïntresseerd’ in alternatieven voor de farmaceutische gezondheidszorg, hoewel hun kennis erover nogal ‘oppervlakkig’ was, volgens de onderzoekers. Artsen die geen alternatieven voorschrijven, doen dat omdat ze ’twijfelen’ aan de werking en de effectiviteit  ervan. Bijzonder is, dat ze geen of nauwelijks twijfels uiten over de effectiviteit van farmaceutische middelen.

homeopathy announcement SWISSZwitsers bewijs van de onkundige moordpartij van Schippers..
De Zwitsers zijn geen minkukels; zeker op het gebied van kwalitatieve gezondheidszorg, loopt dit land voorop in de wereld. Wist jij dat homeopathie in Zwitserland DEZELFDE STATUS heeft als de reguliere geneeskunde, met haar chemisch-commerciële medicijnen, die maar al te graag door de farmaceutische INDUSTRIE worden geleverd. Een aantal van hen heeft zelfs Zwitserland als thuisbasis. De gezondheidszorg-verzekeringsmaatschappijen maken geen verschil in vergoeding van homeopathische behandeling en -medicijnen en ‘reguliere’..! Homeopathie valt niet, net als in Nederland, in de ‘aanvullende pakketten van verzekerde zorg’..

Voor het jaar 2017 heeft homeopathie, evenals andere ‘oude geneeskunstwijzen’ (plantaardige medicijnen, acupunctuur en traditionele Chinese medicijne) opnieuw gelijukwaardigheid gekregen bij deze verzekeraars.Commerciële bedrijven, die ook wel begrijpen dat het water naar de zee dragen is, wanneer je niet-werkende medicijnen gaat vergoeden. Toch? En is dit een teken aan de wand voor onze homeopathie-killer, mevrouw Schippers? Nee hoor, wat in het buitenland gebeurt, daarvan is ze kennelijk niet goed op de hoogte. Kortzichtigheid?

Is het pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met 'belangen-ook-elders'..?
Hoewel ze haar best doet om stommetje te spelen rondom homeopathie, voert deze vrouw wel degelijk een dubbele agenda hierbij. Hoe kun je anders bewijs ná bewijs over de werking van homeopathie links laten liggen en gewoon doorgaan met de moord op deze geneeskunst..?? Pure naïviteit van Edith Schippers, of een uiterst doortrapt spelletje..?

En hoewel de gezondheidsautoriteiten in Zwitserland in 2005 deze geneeskunst nog afwezen, was de Zwitserse bevolking het absoluut niet eens met deze ‘autoriteiten’ en werd de genoemde regeling van ziektekostenvergoeding voor deze alternatieven afgesproken. Ze hadden toestemming tot eind 2016. Maar inmiddels is het overheidsbesluit dus gevallen: ‘Het is onmogelijke om deze gezondheidsentiteiten (homeopathie/accupuntuur etc.) op hun holistische aanpak te beoordelen en daarmee gaan we uit van het voordeel van de twijfel en worden deze methoden van geneeskunst volledig gelijk gesteld aan conventionele geneeskunde’.

Wat zou Homeopathie dan voor schade doen, beste Edith..??
Weet je hoeveel doden er jaarlijks door ‘reguliere, chemische medicijnen’ vallen..? Weet je hoeveel doden er vallen vanuit homeopathie..?? GEEN ENKELE.. Want je neemt toch gewoon ‘water’ tot je, dat niet bewezen werkt. Wat is dan de schade..? Er zijn wereldwijd jaarlijks honderd-duizenden doden te betreuren door medicijngebruik. Hoor je daar Edith Schippers over..??

Even wat officiële cijfers? Het US National Poison Data System heeft in 2014 GEEN ENKELE DODE GENOTEERD vanuit het gebruik van het gebruik van vitamines, mineralen of amino-zuren. Noch het gebruik van homeopathie en plantaardige geneesmiddelen. Ook het gewrichtsmedicijn glucosamine was gedocumenteerd vrij te zijn van dodelijke gevallen.

Maar alleen al in de VS, vielen dat jaar volgens de metingen rond 550.000 doden door het gebruik van een VOORGESCHREVEN MEDICIJN..!! En wist je dat rond de 150.000 Amerikanen elk jaar sterven aan een bijwerking van een goed voorgeschreven medicijn..!! Rond de 350.000 mensen sterven jaarlijks aan onjuiste recepten, verkeerd uitgevoerd/meegegeven aan patiënten.

Homeopathische geneesmiddelen.
70% Van alle Nederlanders heeft middelen als Calendulan, Echinaforce en Arniflor in huis (bron: MetrixLab, 2012). Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je deze natuurlijke middelen kunt kopen bij drogisterijen en apotheken. Toch is dat niet meer het geval. Edith Schippers moordt met voorbedachte rade deze ‘kwakzalverij’ uit.. Want door nieuwe regelgeving, die al per 1 januari 2013 is ingegaan, is het niet meer toegestaan om op homeopathische zelfzorgmiddelen te vermelden waarvoor ze zijn bedoeld…! Dus niet alleen waar ze voor zijn, maar waar ZE VOOR BEDOELD ZIJN..!!

Ook mag je in bijvoorbeeld magazines of op websites niet meer schrijven over de werking van deze middelen. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om een passend homeopathisch middel aan te schaffen. Door deze regelgeving zijn al diverse homeopathische middelen uit de schappen van drogisterijen en apotheken verdwenen..!

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hahnemann studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn theorie in een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.

x

Waarom niet gewoon registreren?
homeopathie plantbladDe nieuwe regelgeving bepaalt dat homeopathische middelen moeten worden geregistreerd volgens de wetgeving op reguliere geneesmiddelen. Dat is niet mogelijk, want homeopathische middelen worden namelijk op een andere wijze bereid dan reguliere geneesmiddelen. Het registratieproces is niet ingericht op deze andere bereidingswijze. Hierdoor komen homeopathische middelen niet door het registratieproces heen. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat ze niet werken..!! Het gaat om een TOTAAL ACHTERHAALDE MEETMETHODE, die volgens VELE, VELE WETENSCHAPPERS totaal ontoereikend is..

Maar inmiddels is het bizarre van deze maatregel van VVD-er Edith Schippers bovendien, dat er ruimte is in de Europese wetgeving om homeopathie te voorzien van informatie. Maarrr.. door de Nederlandse overheid wordt hier niet voor gekozen. En daarmee worden burgers in hun keuzevrijheid beperkt; want zonder informatie valt er niets te kiezen. Typisch de VVD toch…??Kijk eens naar deze tegenstelling in VVD-achterban en wat Schippers besluit, in TOTALE OPPOSITIE VAN VVD-KIEZERS..!

Gebruikers van Homeopatie in Nederland
Een derde van de Nederlanders gebruikt medicijnen zonder recept. Vooral vrouwen, jongen kinderen, dertigers en hoogopgeleiden gebruiken deze zelfzorggeneesmiddelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanuit een onderzoek uit 2011. Het aantal Nederlanders dat in de twee weken voorafgaand aan deze enquête, niet door een arts voorgeschreven medicijnen gebruikten, is even hoog als het aandeel Nederlanders dat medicijnen via een recept verkreeg.

homeopathie werktHet medicijngebruik is hoger onder vrouwen dan onder mannen, vooral voor de medicijnen die niet op recept verkrijgbaar zijn. Bijna 40% van de vrouwen gebruikte in 2010 niet-voorgeschreven medicijnen tegenover 29% van de mannen. Mannen gebruiken vooral pijn- en koortswerende middelen en medicijnen tegen verkoudheid, die niet op recept zijn. Vrouwen slikken meer vitamines en mineralen en gebruiken homeopathische middelen en zelfzorgmedicijnen tegen reuma en gewrichtspijn.

Hoewel oudere mensen vaak meer te maken hebben met gezondheidsklachten en aandoeningen, neemt het gebruik van zelfzorgmedicijnen niet toe met de leeftijd. De grootste gebruikers zijn jonge kinderen tot 4 jaar en dertigers. Bij de jonge kinderen gaat het vooral om medicijnen tegen hoest, verkoudheid en griep en om vitamines en mineralen en homeopathische middelen. Dertigers gebruiken meer pijn- en koortswerende middelen. Het aandeel dat een medicijn op recept verkreeg, neemt juist wel toe met de leeftijd.

Hoogopgeleiden
Ook het opleidingsniveau lijkt van invloed; het aandeel mensen dat zelfzorgmedicijnen gebruikt, ligt bij hoogopgeleiden hoger dan bij laagopgeleiden. Hoogopgeleiden gebruiken vooral meer homeopathische middelen en vitamines en mineralen. Bij de voorgeschreven medicijnen is het beeld juist andersom en ligt het gebruik hoger bij de lager opgeleide mensen.En dat homeopathie effectief is, is allang bewezen. Er zijn inmiddels honderden wetenschappelijke studies waaruit de werkzaamheid van homeopathie blijkt. Kijk gewoon eens hier op de site en zoek op de zoekmachine.

X

petitie button nl

Petitie: DOE MEE!!

Om te trachten deze regelgeving terug te draaien is de petitie ‘Handen af van de Homeopathie’ opgestart. De Nederlandse Vereniging Homeopathie ondersteunt deze petitie en komt op voor het belang van al die miljoenen homeopathiegebruikers in Nederland. Zij streven naar vrijheid in de keuze van reguliere en natuurlijke geneesmiddelen in Nederland.

Het doel is homeopathische zelfzorgmiddelen in de toekomst weer te kunnen voorzien van informatie, zodat iedereen weet waarvoor ze bedoeld zijn. Hierover heeft de Vereniging al diverse gesprekken gevoerd in Den Haag. Dus op naar de 100.000 handtekeningen! Of vind je het niet zo belangrijk je eigen zelfzorgmiddel te kunnen kiezen..?

KLIK OP DE PETITIE.NL-BANNER HIERBOVEN EN TEKEN DE PETITIE..!!

OP NAAR DE 100.000 +

petitie button nl

138 gedachten over “Schippers vermoordt Homeopathie in Nederland..!!

 1. Alle chemische troep die wij kunnen slikken tegenwoordig voor alles en nog wat voor een groot deel geen geneesmiddelen zijn ! Vele recepten zijn om het leven wat dragelijker leefbaarder te maken door de toevoeging van o.a opiumpaten en of derivaten hiervan, maar geneest niet !
  Voor dat deel zou homeopathie een vervanging kunnen zijn maar vele kruiden zijn ook geen geneesmiddel,of voor alsnog onvoldoende bewijs voor geleverd,het gebruik van natuurlijke middelen is niet direct merkbaar om naar het gewenste resultaat te komen waarvoor je het in neemt en dat werkt erg in het nadeel van de homeopathie en het krijgt heden geen tijd om zich te bewijzen dat het werkt. Want een kenmerk van deze tijd is dat wij vandaag iets willen slikken zodat het ongemak morgen verdwenen moet zijn en het liefst dezelfde dag nog,pilletje voor je rug in de vroege morgen en je kan de rest van de dag….. die reclame is media mafia van de farmaceut, en dan de bijsluiter die bij elke receptuur wordt bijgesloten, men gebruikt het maar met een mogelijk vervolg van andere vervelende bijverschijnselen om vervolgens daarvoor weer wat te gaan innemen.(het handje vol smarties)
  Volgens deze minister zijn alle wetenschappers die onderzoek doen naar natuurlijke stoffen (bv in het regenwoud)die het welzijn van een mens kunnen bevorderen, zijn volgens deze minister per defintie dan een stel idioten
  De minister Mw Schippers mag van mij pek met veren krijgen,hoe dom en kortzichtig kan men zijn,

 2. Dat mw Schippers tegen alle geneeswijzen is die niét regulier zijn is niet verbazingwekkend. Artsen in Nederland worden opgeleid met ‘evidence based practice’.Een gedachte in het leven geroepen door de famacologie en de echtgenoot van ijlen minister Els Borst.
  Hij is de oprichter van de Vereniging Tegen Kwakzalverij en heeft de positie van zijn vrouw gebruikt om deze gedachte in de Nederlandse
  en Europese politiek door te drukken.
  De heren en dames medici wíllen niet stil staan bij de gedachte van Practice Based Evidence .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.