Advertentie

Professor Séralini wint weer GMO-zaak..!


xseralini glyfosaat

x

Professor Séralini wint weer GMO-zaak..!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Er zijn heel smerige spelletjes gespeeld met professor dr. Séralini en zijn groep onderzoekers, nádat zij in 2012/2013 onderzoeksresultaten hadden gepubliceerd, die keihard aantonen, dat GMO-maïs, de oorzaak is van ernstige kankers en tumorgroei bij ratten. Het was het eerste onderzoek in zijn soort naar de relatie waarbij ernstige lever- en nieraandoeningen werden gevonden bij laboratoriumratten, die waren gevoed met GMO-mais dat met RoundUp was behandeld. Ook ontwikkelden de ratten tumoren, als gevolg van een ernstig verstoorde hormoonbalans in het lichaam. Begrijp jij nog waarom de EU moet nadenken over het verlengen van de vergunning om het GMO-middel glyfosaat te mogen gebruiken..?

Vervolgens werd van diverse GMO-kanten het onderzoek belachelijk gemaakt, maar indirect werd er vooral op de man gespeeld. Dit gebeurde door de GMO-lobby, die kennelijk haar smerige tentakels zóver kan reiken, dat het tijdschrift-uitgevers om de vingers kan draaien. Kijk naar deze illustratie en onderschrift voor een voorbeeld hiervan:

Wallace Hayes
Wallace Hayes was hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Food and Chemical Toxicology’, dat de studie van professor Séralini en zijn groep wetenschappers publiceerde, maar later terug trok, onder het motto dat het onderzoek niets waard was. Feitelijk werd hij onder zware druk gezet door de GMO/Monsanto-lobby.

En nu is Marc Fellous definitief veroordeeld. Deze voormalig president van de ‘Biomolecular Engineering Commission’, de CGB, werd op 22 september jl. door een strafrechtbank in Parijs schuldig verklaard van valsheid in geschrifte en het gebruik van valse geschriften bij het besmeuren van de reputatie van professor Séralini. De uitspraak betreft zowel professor Gilles-Eric Séralini, als zijn groep onderzoekers aan het ‘CRIIGEN’, een onderzoeksinstituut dat zich focust op de risico’s van genetische manipulatie, het gebruik van pesticides (o.a. RoundUp/glyfosaat) daarbij en het ontwikkelen van alternatieven voor beide methoden/stoffen.

Dr. Seralini, de man van het GM-mais onderzoek
Dr. Seralini, de man van het GM-mais onderzoek

Marc Fellous is altijd een groot voorstander geweest van het GMO-monster, maar velen weten feitelijk niet waarom.. Hij verdedigde de ‘veiligheid’ van GMO-zaden en gewassen in Frankrijk voor zowel het ministerie van Landbouw, als het ministerie van Milieu, die beide, in de periode 1998 tot 2007 GMO nader bekeken op veiligheid voor mens en milieu. Dit jaar, 2016, werd deze meneer Mark, plotseling president van de ‘Franse Associatie voor Plant Biotechnology'(HIER), een lobbygroep die opgezet is om GMO-gewassen en -zaden te promoten..

Afgelopen november 2015 had Fellous al een aansprakelijkheidszaak tegen Séralini verloren; ook daar was de uitspraak van de rechtbank dat Fellous ten onrechte Séralini had zwartgemaakt. Maar nu is Fellous veroordeeld voor het gebruik van valse papieren in die zaak, waarbij hij de handtekening van een wetenschapper had nagemaakt, die daarmee verklaard zou hebben, dat Séralini en zijn onderzoekers volledig fout hadden gezeten, bij hun herijking van de studies van Monsanto over de veiligheid van GMO–producten en het gebruik daarbij van glyfosaat, in hun onkruidverdelgingsmiddel ‘RoundUp’.

Séralini toont dus de valse onderzoeksgeschriften van Monsanto aan..!
Het Séralini-team had namelijk haarfijn de ruwe onderzoeksdata van Monsanto zélf, aan een analyse onderworpen en vond uit dat ook de studie van Monsanto sporen van gif in de testratten die met GMO-mais waren gevoed, aantoonden. Alleen zijn die resultaten buiten de onderzoeksconclusies gehouden..! (HIER (pdf)).

Het tovermiddeltje van Monsanto.. Dat met veel lobby-werk in de EU werd goedgekeurd.. Inmiddels verboden in uw tuin, maar niet op het voedsel..!! Glyphosaat. Inmiddels door de WHO als 'zéér waarschijnlijk kankerverwekkend' gekarakteriseerd..!
Het tovermiddeltje van Monsanto.. Dat met veel lobby-werk in de EU werd goedgekeurd.. Inmiddels verboden in uw tuin, maar niet op het voedsel..!! Glyphosaat. Inmiddels door de WHO als ‘zéér waarschijnlijk kankerverwekkend’ gekarakteriseerd..!

De uitspraak van de Parijse rechtbank betekent dat meneer Mark Fellous, waar we overigens geen afbeelding van konden vinden (!), begin 2017 de uitspraak van rechtbank over zijn straf tegemoet kan zien. Dit gebeurt tijdens een openbare rechtszitting. Het gebruik van valsheid in geschrifte tijdens een proces/rechtszaak is voor de rechterlijke macht altijd een zwaar vergrijp, dat zomaar tot een gevangenisstraf kan leiden. Immers, de valsheid in geschrifte probeert de rechterlijke macht om de tuin te leiden..!

Het succes voor dr. Séralini betekent natuurlijk ook veel voor Nederland, juist nu in dit weekend van 14/15 oktober het Monsanto-tribunaal in Den Haag plaats vindt. Temeer omdat het al de tweede overwinning is in de eerherstel-campagne van professor Séralini en zijn wetenschappelijk team.

Eerder, afgelopen september, wonnen zij een rechtszaak, waarin zij het ‘Marianne Magazine’ en haar journalist Jean-Claude Jaillette voor de rechter had gedaagd, die een vernietigende quote van ene Henry I. Miller, een GMO-lobbyist hadden bevestigd als ‘waarheid’.. Het ‘Marianne magazine’ schreef in September 2012 dat de studie van Séralini een wetenschappelijk fraude is, waarbij de onderzoeksmethodologie gebruikt is om de vooringenomenheid te dienen, als bekrachtiging van de vooraf gewenste resultaten.’

x

* * *

x

Wat is tussen deze 2 uitspraken met de Amerikaanse 'president' gebeurd..??
Wat is tussen deze 2 uitspraken met de Amerikaanse ‘president’ gebeurd..??

39 gedachten over “Professor Séralini wint weer GMO-zaak..!

  1. dom dom dom, even snel googlen en dan maar een willekeurige link posten die heel iemand anders betreft. De link verwijst naar dr Jean-Marc Fellous, die niets te maken heeft met de Seralini affaire, hierbij een link naar Marc Fellous: http://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/marc-fellous/(page)/4

   Ik zie trouwens nergens in dit artikel staan welke redenen er zijn gegeven door het vakblad food and chemical toxicology om het artikel terug te trekken. Gefundeerde redenen waren er namelijk wel. Ik vind het fijn om een andere invalshoek te zien maar juist door hier een propagandistisch artikeltje van te maken tegen de GMO’s kan ik het niet meer serieus nemen. Deze artikelen zijn net zo bevooroordeeld als die van de MSM, erg jammer!

  2. Als je het allemaal zo goed weet Jesse, waarom dan niet even die gefundeerde redenen + bron geven. Jammer, op deze manier kom je erg ongeloofwaardig over. Dom, dom dom, jammer.
   Nou Jesse?????

  3. Ik zal maar serieus ingaan op je reactie, koekje. Ik hoop dat je de argumenten niet zal weerleggen in een hysterische: “HET IS EEN KOMPLOT!!!!”

   allereerst wil ik dat je weet dat ik veel respect heb voor het werk van dr Seralini, die een interessant tegenlicht biedt op het belangrijke onderwerp van voedselveiligheid. Ik heb zelfs gelezen dat hij ook door de franse overheid een lintje heeft gekregen voor zijn gehele werk. De diffamatie waar hij het slachtoffer van is geweest is dan ook walgelijk en door justitie ook bestraft.

   Dit neemt niet weg dat het artikel in food and chemical toxicology een aantal onzorgvuldigheden bevat. De belangrijkste argumenten zijn de kleine steekproef die gebruikt is, namelijk maar 10 ratten per geslacht, en de soort ratten, namelijk de Sprague Dawley. De Sprague Dawley is een rattensoort die sowieso al een neiging heeft om aan tumoren te sterven door inteelt. Door de lange duur van het experiment had een grotere steekproef gebruikt moeten worden zodat de mortaliteit van de ratten met meer nauwkeurigheid kon worden gemeten. Overigens heeft Seralini dit argument aanvaard en heeft gezegd dat hij een grotere steekproef had moeten gebruiken. Helaas zijn de resultaten van dit onderzoek niet significant en dus kunnen hier geen conclusies aan verbonden worden.
   Mensen als Seralini en zijn team heeft de wetenschappelijke gemeenschap nodig om meer van dit soort onderzoek te doen (niet gefinancierd door monsanto). Hierbij moet wel worden gelet op de gebruikte methode die hier niet deugt!
   Hierbij de bron die ik gebruikte heb: http://www.nature.com/news/hyped-gm-maize-study-faces-growing-scrutiny-1.11566

  4. Het is vooral de druk van de Monsanto lobbyclub en hun niet-aflatende invloed op beslissers in de hele bedrijfskolom, die zorgt dat ze óm gaan.. Het is preciés hetzelfde verhaaltje als bij Big Pharma, die de hele bedrijfskolom in haar zak heeft.
   Van het bedenken van medicijnen, testen en goedkeuring, introductie via medici en campagnes en dan marketing en prijsstelling -> zorgverzekeraars om de vinger draaien..

  5. Jesse, deze zaak schiet niet op wanneer we ons gaan verliezen in methodiek van het onderzoek, etc. etc.
   Het gaat erom dat Séralini als misdadiger is weggezet en dat dat niet gebeurde o.b.v. de -voor jou- discutabele opzet van GMO-mais-onderzoek. Ik geloof dat er in je reactie meer sprake is van een ‘propagandistische aanpak’, dan het artikel behelst. We weten waar je staat. VOOR de GMO’s, voor de diepe vervuiling van je voedsel met glyfosaat. Kennelijk.
   Niet hier de moraalridder gaan uithangen, als je inhoudelijk met niet meer kunt komen dan ‘er waren gefundeerde redenen’.. Voor jou kennelijk wel, voor de rechters niet. Fraude en manipulatie met handtekeningen van wetenschappers vinden wij dan weer wél ‘gefundeerde redenen’ voor een rechtbank om alsnog Séralini in ere te herstellen. EN de FRAUDEURS te veroordelen. Daar hoor ik je niet over..??!
   Het Séralini-artikel is ook weer geplaatst.. Kennelijk om ‘gefundeerde redenen’, namelijk dat het onderzoek deugt en daarmee aantoont, dat glyfosaat ernstig kankerverwekkend is..!

  6. Guido, als de methodiek je niet uitmaakt, hoe kun je dan zo overtuigd zijn van de conclusies? wat jou betreft had het hele onderzoek niet gedaan hoeven worden en was de conclusie al voldoende blijkbaar. de rechters hebben een uitspraak gedaan over de zaak tegen Marc Fellous, niet over het artikel van Seralini. De rechter heeft geoordeeld dat de uitspraken van Fellous diffamerend waren, namelijk dat de resultaten verzonnen waren door Seralini en dat de lobby van greenpeace invloed gehad heeft op het onderzoek. De resultaten waren wel degelijk correct, alleen kon er geen conclusie aan worden verbonden. Dit kan verwarrend lijken, maar als je het artikel in nature leest denk ik dat het wel duidelijk wordt, behalve als je zo van jezelf overtuigt bent, maar dan kan niemand je meer helpen. Door de correcte data mag het artikel natuurlijk worden gepubliceerd, het heeft alleen geen enkele meerwaarde.

  7. Jesse – Jacko,

   zelfde Stijl taalgebruik en altijd krenkend, homme de poubelle, altijd een Klein stinkertje achter latend !

  8. VAn de week hoorde ik nog een wanstaltige vrouwelijke MonCorpusSatan vertegenwoordigster meesmuilend wolfs vals huilend uithalend hillaryjankend over zogenaamde “Verwarde Mannen” op sociale media die haar groen uitgeslagen inteeltkerstballen doorklievende gmo dracula nano glyfosaat zaadsplijtendeploft inje maagpopcorn niet in de hand mais niet blieven, enig weerwoord op de inmiddels wereldwijde infiltratie van regeringen door lobby isten groepen wordt niet getolereerd. De kunst van het oud romeins vergiftigen is om de dagelijkse dosis zo optimaal marginaal mogelijk uit te kiezen dat niet of nauwelijks te bewijzen is dat je er uiteindelijk significant n=1000 dood en ziek met significance level 0.05 en confidence interval 0.95 van bent geworden. http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics/understanding-hypothesis-tests:-confidence-intervals-and-confidence-levels npo1 radio vrijdag 14 oktober 2016, 09:53 uur Volkstribunaal oordeelt over landbouwmultinational Monsanto http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/378742-volkstribunaal-oordeelt-over-landbouwmultinational-monsanto maar oohooh chersowat sbszielig zeg dat nou juist kankerproefkonijntjes voor die contra proefjes zijn uitgekozen zeg. Oh Oh Cherso – Kan Jokertje eigenlijk wel versieren? https://www.youtube.com/watch?v=xPnxrQP6cuQ

  9. Misschien dan maar even nazien hoe het zit met Seralini? Om echt een oordeel te hebben moet er naar meerdere kanten van de zaak gekeken worden lijkt me. Wie oprecht ook de andere kant wil bestuderen raad ik aan om de wetenschappelijke voorgeschiedenis te beoordelen, kost alleen wel even de nodige tijd. http://retractionwatch.com/?s=seralini

  10. Jesse,

   in den Haag zijn genoeg ratten te vinden, in mensen gedaante om proeven op te nemen, niet het goeie soort rat, wat een onodig geneuzel !

   Mensen worden dagelijks vergitigt en wel op allelei mogelijke manieren, te land, te zee, en in de lucht, om dat de overheid constant in gebreke is en blijft !

  11. interessante site Anna, inderdaad alleen voor de mensen die ook bereid zijn beide kanten van het verhaal te lezen. Jenne, van je eerste vorige reactie heb ik niks begrepen (homme de poubelle???) en onnodig geneuzel is ook weer jammer, je probeert het wetenschappelijke artikel van Seralini te verdedigen en zegt daarom maar dat de methode maar onnodig geneuzel is. Niks onnodig geneuzel, Als je wilt dat monsanto ooit echt veroordeeld wordt zal de zaak onderbouwd moeten worden met onderzoek, niet door te roepen dat iedereen vergiftigt wordt en dat de zionisten iedereen dood willen hebben!

  12. Als de vuilnisman, homme de poubelle, is geweest, is het zelden schoon op straat, er ligt ergens nog altijd een stukje te rotten wat ernaast is gevallen en niet is opgeruimd…

  13. Aan 1.11

   Je moet beslist het boekje ” het bastion van het onverstand ” lezen, je gaat je na enkele bladzijden zeker thuis voelen, gezien je gebrei
   op deze site !

 1. Nou, nou, Jesse, ik ben ontzettend blij met dit artikel: de waarheid versus het grote geld! Kijk hoe het ook kan: https://www.youtube.com/watch?v=qxgbdYaR_KQ Onschuldige man plus neefje voorgoed in gevangenis.
  Dit is WEL een GRATIS krant en het beste is dat je zelf kan meeschrijven d.m.v. commentaar geven. Ik heb veel respect voor Guido, zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken en heel veel uurtjes werk voor iedereen in Nederland. https://www.youtube.com/watch?v=QOS-BBu4yXI

 2. Waarom hebben zo veel mensen, in onze steekproef vijf op de acht Nederlanders, dit gifmiddel in hun lichaam? Waarom weten zij daar niets van? Hoe komt het in hun lichaam en hoe voorkomen zij dat het voortaan in hun lichaam komt?
  https://milieudefensie.nl/bestrijdingsmiddelen/nieuws/europeanen-eten-onbewust-roundup
  Determination of Glyphosate residues in human urine samples from 18 European countries
  http://www.foeeurope.org/sites/default/files/glyphosate_studyresults_june12.pdf

  1. Wel interessant Odette, want betekent dat drie op de acht Nederlanders kennelijk een afwijkende waarde hebben. Zou interessant zijn om te weten wat dus het voedingspatroon is van deze mensen. Misschien dat dat meer licht kan werpen op dit soort van uitkomsten. Er moet dus meer getest worden dan alleen dit bedoel ik maar te zeggen, juist vanwege deze uitkomsten.

  2. Anna, je begint muggen te ziften, als de mensen via voedsel vergiftigt worden, maakt het uit met appels of peren, in een behoorlijk land neemd de overheid de verantwoording om dit soort misbruiken te voor komen, ten minste dat is de bedoeling, zo niet, ophoepelen !

  3. en meneer de serie interviewert palingsven op radio 1 maar huichelend doorzaagvragen waarom het geen ‘echte rechtszaak’ betreft maar een lachwekkend ‘nep tribunaal’; alsof het gerechterlijk common law Volks optreden geen echte gerechtigheid betreft!!!! de griebus, alsof civiel keizerlijk decreet gevangenis corpocrazyrecht wel ‘echt recht’ is, de 2 maten van onze radio handlangers van de zwarte machten. Narayan – The Prodigy https://www.youtube.com/watch?v=wDFbQJkvhzM Quote; ‘This song is from the album : The Fat Of The Land Lyrics: If you believe the western sun is fallin’ down on everyone If ya’ll break it free and the mornin’s come If you would know your time has come If you believe the western sun is fallin’ down on everyone And you feel it burn!, Don’t try to run And you feel it burn!, You’re time has come I feel it! You all feel another energy…and I feel a power growin’ You all feel another energy…and I feel a power growin’ ‘

  4. @ anna
   Hè ja laten we gaan onderzoeken waarom een aantal mensen niet worden vergiftigt…… omg.Laten we voor eens en voor altijd vaststellen dat we niet vergiftigt dienen te worden. Dat gifstoffen niet in ons eten thuishoren, helemaal niet ook niet een beetje!!

  5. Marcel en Jenne, ik bedoel het bloedserieus toevallig… Als glyfosaat algemeen voorkomt in ons milieu dan lijkt het me logisch dat zo’n beetje iedereen hiermee in aanraking komt, mits de voedselopname verschillend is. Dit kan liggen aan bijvoorbeeld het feit dat een deel van de mensen structureel biologisch eet, maar kan ook betekenen dat bepaald soort voedsel meer is “besmet” dan het andere. Wat mij betreft dus juist aanleiding voor beter en nader onderzoek.

  6. Daarnaast hebben we geen controle op de voedselimport. Wat trouwens ook een verschil kan verklaren, want ik denk dat vele landen er een potje van maken. Hoe dan ook hoort gif niet in ons eten, maar is een mondiaal probleem.

  7. En dan dit nog, wie had dat gedacht, het lijkt wel een leger eenheid…
   The European Glyphosate Taskforce:

   The European Glyphosate Task Force (GTF) is a consortium of companies joining resources and efforts in order to renew the European glyphosate registration with a joint submission.
   This consortium is not to be considered a legal entity!!!
   http://www.glyphosatetaskforce.org/
   Pas op je tellen…

  8. @ anna
   Hoe bedoel je ik bedoel het bloedserieus? Dat nam ik wel aan ja, ik neem je normaliter wel serieus.
   Hoe denk je dat de boeren in nederland hun graan zo mooi geel laten rijpen op bijna dezelfde dag , van de ene op de andere dag bedoel ik?
   Dat daar dan van brood tot bier van gemaakt wordt …….
   Aardappelloof? en dan denken dat als je het met een masker op spuiten moet ( of een dichte cabine)maar als je het eet doe je dat zonder masker? byzonder! Ja maar we moeten wel, want schaalvergroting enzo…. dat de steeds grotere machines de ondergrond in nederland verwoesten door hem dicht te rijden ala niet zeuren….
   Anna ik neem je zeker serieus maar soms zijn onderzoeken genoeg gedaan en is het tijd voor aktie. Ons voedsel gifvrij als standaard, en indien gif is gebruikt dient dat duidelijk vermeld te staan!

  9. Oja en dat dan de chinesekool duurder wordt is ook gel*l als ie voor 10 cent de kilo van het land komt hoeft ie geen 196 cent te kosten . Het probleem ligt volgens mij hierin dat de landbouw is verindustrialiseert, zich heeft losgemaakt van de natuur, beter nog zich er buiten heeft gesteld. Wanneer je je van jouw wortels scheid heb je het( recht?) de mogelijkheden tot leven jezelf ontnomen!Dat kan elke plant ( uitzonderingen daargelaten coz!!)je vertellen .

  10. Als voorlopige enige oplossing watt je zelf kan doen is je lever ontgiften om een beetje gezond te blijven. De lever heeft namelijk een groot aantal functies (maar liefst 600), waaronder detoxificatie, eiwitsynthese, en de productie van biochemicaliën nodig voor de vertering. Deze filter speelt een belangrijke rol in de stofwisseling en heeft een aantal functies in het lichaam, zoals het filteren van het bloed en produceren van enzymen die giftige stoffen vernietigen die afkomstig zijn uit ons voedsel, water en de lucht. De lever bereidt deze toxines voor zodat het lichaam ze kan verwijderen via de urine of de gal. Als je lever overbelast is, vertragen de functies en blijven zo giftige stoffen in je bloed. Een detox plan zal gericht zijn op de vermindering van de belasting van je lever zodat het weer optimaal presteert.
   Misschien is dit een optie;
   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/125304-zelf-je-lever-ontgiften-in-vier-stappen.html

  11. Marcel, ik vind het onderzoek waar Odette mee kwam razend interessant iig want het gaat om urinemonsters van personen uit 18 landen. Actie is noodzakelijk, maar wat jij daar onder verstaat weet ik natuurlijk niet. Ik vind hoe dan ook dan er meer wetenschappelijk onderzoek actie moet worden gedaan. Het onderzoek als zodanig dateert uit 2013, ik heb me verder nog niet verdiept in meer van dit soort onderzoek. Hoe dan ook zie ik genoeg mogelijkheden om het veel verder uit te breiden en dan als dat een soort van diagnostische basis zou kunnen hebben; het als een soort toetsmiddel te kunnen gebruiken. Laten we iig creatief gebruik maken van de mogelijkheden die wetenschappelijk onderzoek ook kan bieden. Dus willen nu alle alpha’s en beta’s opstaan 😉

  12. Er zijn dingen die hoeven geen nader onderzoek, omdat het nogal logisch is, en een gezond mensenverstand daar al voldoende is, helaas mankeert het daar nogal aan, vooral bij de aan zich zelf en hun waarnemingen wantrouwende wetenschappers.
   Als iemand een ander met een hamer op het hoofd slaat, dan weet ik dat de getroffene pijn ervaart. Daar hoef ik geen onderzoek voor. Sleutelen aan de natuur is onverstandig. Dat is vragen om moeilijkheden. (Grootschalig) onderzoek kost een hoop geld en dat heeft niet iedere privémens en dat weten ook de bedrijven, daarom wordt er ook zo op ‘wetenschappelijk’ onderzoek gezet…puur om tegen te werken. Praat eens met een boer (of luister naar de boer in deze docu) en zijn ervaringen.
   TOP Docu van Arte ‘Chronisch vergiftigd – Monsanto en Glyfosaat’
   https://www.youtube.com/watch?v=3ivpJx3gkMY
   Überhaupt word ik moe van dat pseudo-wetenschappelijke gepraat…hou je leefomgeving schoon, je geest en je ziel ook trouwens. Als we ons dat te harten nemen en geen systeem toelaten wat schaadt, dan zijn we op de goede weg.
   Er was nooit een tijd in het leven van de mensen waar men zo met het doorgefokte schoothondje genaamd ‘wetenschap bv’ bezig was en de mens (natuur) en zijn wezen een ondergeschikte rol speelden. En dat alles alleen voor geld!! bah.

  13. Hoi Anna, Ik zal een stuk van de nieuwsbrief hier neerzetten die ik heb ontvangen omdat ik gestemd/support had geleverd;

   De president van het Tribunaal, Rechter Tulkens, bevestigde het belang van dit Tribunaal in een interview met de Franse krant Le Monde. “De vraag naar schoon water en eten is van alle tijden. Dit zijn geen nieuwe items uit de koker van opgewonden activisten. Deze problemen zullen door de klimaatopwarming alleen nog maar belangrijker worden. Het is onze taak om juridische manieren te vinden om deze problemen aan te pakken Het Monsanto Tribunaal is een stap en een instrument in dit proces.”

   Het Tribunaal kreeg veel media aandacht. Van Franse en Duitse journaals tot kranten en radio programma in verschillende landen. Bekijk de items op onze social media (later op onze website).

   Monsanto was uitgenodigd voor het Tribunaal maar besloot niet op te dagen voor hun verdediging. We trokken wel hun aandacht. In een verklaring in 5 talen stelde het bedrijf dat we op de ‘verkeerde problemen’ focussen, in plaats van op het voeden van de wereld. Monsanto begrijpt kennelijk niet dat het op een veilige en duurzame manier voeden van de wereldbevolking juist het doel van het hele Tribunaal was. Dit was precies het onderwerp van de discussies tussen landbouwers, activisten en hun netwerken op de People’s Assembly. Veel eminente sprekers benadrukten dat Monsanto en andere chemiegiganten de wereld helemaal niet voeden. Ze zijn betrokken bij de productie van veevoeder, autobrandstof en suiker voor de voedselindustrie, allemaal ten koste van de gezondheid van mens en omgeving. Deze productie is gericht op winst, niet op het op gezonde wijze voeden van mensen. Het zijn juist de kleine en middelgrote landbouwers die de wereld voeden.

   Het Tribunaal en de People’s Assembly toonden de zware wissel die de industriële landbouw trekt op mens en natuur. We stellen ons teweer tegen Monsanto en vergelijkbare bedrijven, om ze te laten stoppen met vergiftigen van de wereld en het overheersen van onze voedselvoorziening. Onder andere door de werkelijke kosten van het huidige systeem in kaart te brengen en af te zetten tegen de hele goede alternatieven die voorhanden zijn.

   Nnimmo Bassey zei tijdens de opening: Als een ambassadeur van het Tribunaal ben ik een soort ambassadeur van moeder natuur. Als zij kon spreken, dan zat Monsanto allang opgesloten. Voedsel is een feestelijk gebeuren, het is een cultureel gegeven, het is leven. Deze strijd gaat niet om 1 multinational, maar om een strijd om leven en dood, een strijd om vrijheid. Een strijd om de kolonisatie van het voedingssysteem door grote bedrijven, waar moeder natuur wordt uitgebuit voor winstbejag.”

   En voor de Frans sprekende en lezenden onder ons een interview met rechter Tukens;
   http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/16/nous-allons-verifier-si-les-activites-de-monsanto-sont-en-conformite-avec-les-regles-de-droit_5014553_3244.html?xtmc=tribunal_monsanto&xtcr=1

 3. Odette,

  een open brief ; Europeanen krijgen onbewust Roundup binnen, onbewust bij wie ?!, niet bij Monsanto !

  En dan de eind lijn ; om onze blootstelling aan dit middel te verminderen, ja nou vraag ik jou, verminderen, op gesodemieterd met al dat gif uit ons eten, en de overheid heeft schijt aan dronken Naaitje, een refferendum van het volk leggen ze naast zich neer, laat staan van dit soort zemel brieven.

  Willen wij overleven, moet er echt iets anders gaan gebeuren !!!

  Groet Jenne

 4. En als je dan mee moet maken, mensen die de hele boel constant beliegen en bedriegen, en dit kunnen doen zonder daar verantwoordelijkheid OOIT voor hoeven af te leggen, en dit op de hoogste bestuurlijke situatisch die er bestaan ( Obama ).

  Dan in het land waar ik verblijf Frankrijk, altijd Laïcité wisten te handhaven, nu bijna volkomen in handen van handlangers van het Zionisme, de Fransen hebben het zien gebeuren, hopelijk kiezen zij nu voor Juppé geen heilige maar een man met de source Français, een man van het land, anders kun je La Douce France wel afschrijven, wat voor het land geld ook voor zijn vele oude heel oude verenigingen gebaseerd op fraternité, en daar is de Franc Maçon één van !

  Maar laten wij de moed niet verliezen, uiteindelijk maakt het volk, helaas dood of levend, uit hoe de toekomst er uit ziet, en ja Putin is een man uit het volk !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.