Advertentie

De VS: van ‘oom agent’ naar ‘meneer soldaat’..


George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus 'Protecting the Homeland'.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in 'ruil voor bescherming' hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven..
George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus ‘Protecting the Homeland’.. Het is de ‘vaderlandslievende wet, de ‘Patriot Act’, die de Amerikanen onder valse voorwendselen is verkocht. Ondertussen zijn de Amerikanen een groot deel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in ‘ruil voor bescherming’ hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven..

‘To Serve and Protect, Not to Raid and Ravage’.
Het staat in het geheugen van elke VS-politieman gegrift. De eed die hij aflegt, wanneer hij zich als politieman laat installeren. ‘To Serve and Protect’. Of in goed Nederlands: ‘om te dienen en te beschermen’. Maar niet één politieman legt de eed af die luidt: ‘To Raid and to Savage’ (‘om te plunderen en te verwoesten’)..

Niet elke situatie waarbij een politie-optreden noodzakelijk wordt geacht, vraagt -ook niet in de VS- om een team van 20 zwaar-bewapende SWAT-agenten, die in een zwaar bepantserde een inval doen in een burgerwoning. En toch is dát wat steeds meer de normaalste zaak van de wereld lijkt te gaan worden in de VS. En dat hierbij huisdieren overhoop worden geschoten, bejaarden worden mishandeld, lijkt het tij allemaal niet te kunnen keren.

Er is vaak ook geen enkele reden aanwezig, om te veronderstellen dat in bij deze huisinvallen, de bewoners bewapend zouden kunnen zijn. Zeker niet als er ook nog eens sprake is van aanwezigheid van kinderen en bejaarden. En tóch is dat wat de ontwikkeling is, die de laatste 10 jaar in de VS steeds meer het vermoeden onderstreept, alsof de Amerikaanse bevolking nóg verder in haar schulp dient te gaan kruipen..! 

De oorlogen in Afghanistan en Irak enerzijds en het uitoefenen van de ‘Patriot Act’ hebben hier ongetwijfeld een ‘democratisch legitiem fundament’ gelegd onder deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling pas VOLLEDIG in het fascistische plaatje, zoals zich dat ontrolt in de VS, de laatste jaren. Valse-vlag-operaties zoals de Boston Marathon en de vermeende moordpartij in de Sandy Hook-basisschool, lijken deze ontwikkeling alleen maar te stimuleren. Een verborgen agenda wordt voor hen, die kúnnen en vooral durven kijken, uiterst zichtbaar..!  Hier het artikel over de ontwikkeling van ‘oom agent’ naar ‘meneer soldaat’..!

* * *

 x

In de VS: van ‘oom agent’ naar ‘meneer soldaat’..

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Dit beeld doemt steeds meer op in de VS; politie die zich -schijnbaar zonder enige aanleiding- presenteert als private huursoldaten..
Dit beeld doemt steeds meer op in de VS; politie die zich -schijnbaar zonder enige aanleiding- presenteert als private huursoldaten.. Dit is de BearCat, een voertuig van bijna US$ 300.000 en ontwikkeld als patrouillevoertuig voor het Amerikaanse leger.

Een paar jaar geleden, kondigde de politiechef van het plaatsje Keene, New Hampshire (23,000 inwoners) het plan aan, om een 8.000 kg zwaar, bepantserd voertuig, genaamd BearCat in de straten van het stadje te laten patrouilleren, tijdens het ‘Pompoen-festival en andere gevaarlijke evenementen’.. Naast het militaire uiterlijk van dit voertuig (foto), spreken we hier ook nog eens over een voertuig van zo’n US$ 286.000.

Dit gepantserde voertuig is ter beschikking gesteld door DHS, het ‘Department of Homeland Security’, dat de afgelopen 10 jaar met razende spoed bezig lijkt in de straten van Amerikaanse steden een soort bezettingsmacht te laten rondrijden. En ook de mentaliteit van politie in de VS is drastisch aan het wijzigen..

“De politie is inmiddels al behoorlijk brutaal geworden”, zo liet een inwoner van Keene weten aan een journalist. “Het enige wat ze nog nodig lijken te hebben, om als militairen te kunnen gaan optreden, lijkt een groot militair voertuig, zoals een tank, om zich helemaal als militairen voor te doen.”

Het lijkt erop dat we in de VS zijn aangeland in het tijdperk van de ‘strijdende agent’, aldus ook schrijver Radley Balko, want zoals gezegd, is deze ontwikkeling door heel de VS aan de gang. En deze ‘leger-agenten’ willen natuurlijk dan ook een ‘recht-uit-Baghdad-afkomstig’ speeltje, in de vorm van een voertuig als de BearCat. Het is met deze voertuigen voor politiekorpsen ook vrij eenvoudig om zich te laten verleiden, heftig op te treden tegen minderheden, zeker wanneer deze ontwikkeling nog eens wordt gefinancierd door federale fondsen.

Republikein Hank Johnson (Georgia) liet onlangs weten, bezorgd te zijn over deze, steeds heftiger ontwikkeling op dit gebied. “Voordat we nu nóg kleinere plaatsen in het land gaan voorzien van apparatuur van rond de US$ 700.000, die steeds eenvoudiger en onnodiger ter beschikking wordt gesteld van politiekorpsen in het land, dienen we een pauze in te lassen om eens goed te kijken naar de bedoelingen van een gemilitariseerd Amerika.”

(klik voor lead naar site)
(klik voor lead naar site)

De ACLU waarschuwt en waarschuwt…!
ACLU is de afkorting voor ‘American Civil Liberties Union’ en is een Amerikaanse niet-gouvernementele organisatie die in 1920 werd opgericht, en die opkomt voor de vrijheden en rechten van Amerikaanse burgers. Rechtszaken die door de ACLU zijn aangespannen blijken cruciaal voor een aantal ontwikkelingen in de Amerikaanse grondwettelijk geregelde zaken. De ACLU zorgt daarbij voor advocaten en rechtsbijstand in gevallen waarvan zij vermoedt dat de burgerrechten geschonden worden of in het geding zijn.

Dit is zo'n zwaar bewapend SWAT-team, met mitrailleurs, kogelvrije vesten, gasmaskers en legerkleding.
Dit is zo’n zwaar bewapend SWAT-team, met mitrailleurs, kogelvrije vesten, gasmaskers en legerkleding.

En hoewel de ACLU nog nooit een politieke kandidatuur heeft gesteund, heeft ze wel kritiek geuit op politici uit beide grote partijen. Desondanks beschouwen veel mensen de ACLU als een progressieve organisatie, een club die momenteel zo’n 400.000 leden heeft en daarmee is uitgegroeid tot een van de grootste partijen van Amerika. Deze zelfde ACLU liet onlangs een rapport het levenslicht zien, dat een verwoestend commentaar geeft op 800 gevallen waarin de zogenaamde SWAT-teams in de VS optraden.

‘SWAT’ staat officieel voor ‘special weapons and tactics’, waarmee deze operaties in principe kunnen worden vergeleken met de Nederlandse arrestatieteams. Maar daar waar in Nederland deze teams zelden optreden, lijkt het in de VS een alledaagse gang van zaken te worden. Waarbij onnodig heftige optredens niet worden geschuwd; integendeel: eerder worden geroemd door politie dan afgekeurd.

Het genoemde ACLU-rapport onderzocht zoals gezegd, meer dan 800 SWAT-team-invallen, uitgevoerd door 20 ‘rechtshandhavings-diensten’, tussen 2010 en 2013. Het is slechts een deel van de bijna 45.000 optredens van SWAT-teams, die jaarlijks in de VS plaatsvinden. In 79% van de gevallen werd een woning van een persoon of personen doorzocht en in meer dan 62% werd de inval gedaan om naar drugs te zoeken.

En dat zijn nou precies gevallen, die niet bedoelt zijn voor SWAT-teams.. Het lijkt dus de normaalste zaak, grover en grover geweld te gebruiken, in gevallen waar normaal politie-onderzoek, of een politie-inval op zijn plaats is..!

De cover van het rapport van ACLU (klik voor download (pdf))
De cover van het rapport van ACLU (klik voor download (pdf))

De erfenis van Irak..
Het lijkt erop alsof er sprake is van een soort ‘erfenis’ van de oorlogen in Irak en Afghanistan, want het is met name het ministerie van Defensie dat als drijvende kracht achter deze ‘bewapening’ van de Amerikaanse politiekorpsen lijkt te zitten. Het gaat dan om het ’ter beschikking stellen’ van militaire uitrusting, -kleding en -voertuigen. Op deze manier is volgens ACLU sinds 1990 al voor zo’n US$ 4,3 miljard (!!) aan militaire goederen naar wetshandhavings-autoriteiten gegaan, zoals de politiekorpsen in de VS. En alleen al in 2013 had deze overdracht van Defensie naar ‘Homeland Security’ een waarde van US$ 450 miljoen.

Maar liefst 500 wetshandhavings-autoriteiten in de VS hebben de beschikking gekregen over ‘Mine Resistant Ambush Protected’-voertuigen (MRAP). Dit zijn voertuigen die in staat zijn aanslagen met mijnen te weerstaan. Meer dan 15.000 verschillende militair-beschermende uitruisting en ‘veldslag-uniformen’ zijn overgedragen van het ministerie van Defensie naar deze 500 overheidsinstanties.

Kara Dansky van ACLU ziet deze ontwikkeling zich al jaren aftekenen:

“Steeds meer Amerikanen zien de militarisering van de politiekorpsen in de VS, maar de para-militaire tactiek om burgers aan te pakken op het bezit van bijv. drugs, is al veel langer aan de gang. Vooral de inzet van SWAT-teams bij drugsonderzoek is volledig op hol geslagen. En bijna 2/3 van alle SWAT-operaties in 2011 en 2012 waren gericht op drugsvangsten. En veel van deze SWAT-units baseren hun tactieken en strategie op militaire operaties, zoals de top-secret NAVY-Seals dit doen.”

Peter Kraska is hoogleraar criminologie aan de Eastern Kentucky University en ziet ook een duidelijke ontwikkeling. “Als mensen refereren aan politie-optredens als ‘militair’, dan bedoelen ze dat niet als een soort oordeel. Het is duidelijk dat huidige politiekorpsen steeds verder bewegen, richting het NAVY-seals model.. Het model waarbij de politie in dienst stond van burgers, lijkt steeds verder weg te komen staan van het zich steeds verder ontwikkelende militaire model.” 

10 Feiten over de SWAT-ification van de Verenigde Staten:Report-Militarized-Police-Treating-Citizens-as-“Wartime-Enemies”

 1. In de jaren 1980, waren er zo’n 3,000 SWAT-raids in de VS; nu zijn dat er jaarlijks meer dan 80,000 (HIER).
 2. 79% van de invallen van SWAT-teams worden uitgevoerd op privé-woningen.
 3. 50% van de slachtoffers van SWAT-raids blijken zwarte mensen en/of Latino.
 4. In 65% van de gevallen waarin SWAT-teams werden ingezet (HIER), werd gebruik gemaakt van een explosief of ram om de woning binnen te komen..
 5. 62% van alle SWAT-invallen zouden te doen zijn om ‘drugshandel te onderscheppen’..
 6. In minstens 35% van alle SWAT raids werd ‘geen bewijsmateriaal van wat voor hoedanigheid dan ook’ gevonden door de politie.
 7. In die gevallen waarvan werd gezegd dat er waarschijnlijk wapens in huis zouden zijn, vond de politie in slechts 35% van de gevallen..
 8. Dagelijks is er in de VS sprake van 100 invallen door SWAT teams; elke dag dus 100 invallen (HIER) .
 9. Slechts 7% van alle SWAT-teams inzet, gaat om het ‘kidnapping, barricades of actieve-schietincidenten’..
 10. Zelfs in kleine stadjes komen steeds meer SWAT-teamsinvallen voor.. Daar waar 30 jaar geleden, slechts 25.6% van de gemeenschappen tussen 25,000 en 50,000 inwoners een SWAT-team had, is dat percentage nu gegroeid tot… 80%.

(Bron:HIER)

-SWAT-teams staan boven de wet.. Zeggen ze..

Het hierboven genoemde rapport van de ACLU is door de afdeling Massachusetts naar verschillende SWAT-teams gestuurd in deze staat, omdat een deel van de SWAT-teams aldaar, namelijk gerund worden door de zg. ‘law enforcement councils’ of LEC’s. Deze ‘wethandhavings-raden’ worden gefinancierd door politiekorpsen in een bepaald gebied en er wordt toezicht gehouden op deze teams door een uitvoerend bestuur, dat normalerwijze bestaat uit politiechefs van de deelnemende korpsen.

Het opzienbarende is daarbij, of moeten we zeggen: ‘verontrustende’…, dat sommige van deze LEC’s kennelijk een aparte status hebben verkregen, doordat ze zijn opgenomen in de wet als 501(c)(3) organisatie, waar nu preciés de problemen beginnen, aldus ACLU. Volgens deze LEC’s betekent het toekennen van deze 501-status, dat deze organisaties geen gouvernementele organisaties meer zijn, maar…. particuliere..! En dat ze daardoor immuun zijn voor openbare beroepsprocedures, zoals ACLU hen nu wil aanspannen.

warrior cop cover auteur BalkoMaar het is natuurlijk duidelijk dat deze organisaties, deze LEC’s of ‘wethandhavings-raden’ gevoed worden door politie-activiteiten en toegang hebben tot publieke informatie. Ze hebben agenten in dienst die wapens dragen, een penning hebben die hen als politie-ambtenaar identificeert en ‘last but not least’ betaald worden door de belastingbetaler.. Nu hebben ze dan ineens, door de ‘onafhankelijke status’ die deze 501-organisaties hebben, de macht om mensen op te pakken, arresteren, te verwonden en zelfs te vermoorden..?

Deze LEC’s zijn de aanstuurders van SWAT-teams zoals gezegd, die op hun beurt operaties uitvoeren op privé-terreinen. En nu zouden ze, door deze status, immuun zijn voor de wetten die in Massachusetts gelden voor openheid van bestuur..? Burgers van deze staat zijn al niet in staat erachter te komen wanneer een waar deze SWAT-teams worden ingezet, waarom dat ze zijn ingezet, wat voor soort training deze teams krijgen en wat hun voornaamste doelstelling is bij inzet..

Het ACLU rapport is er duidelijk over: “Door de zwakte van de openbare verslagen in Massachusetts en de cultuur van geheimhouding, die in de lokale politie-afdelingen is ingeslopen, én vooral in de LEC’s, is het in veel gevallen heel moeilijk en vaak zelfs onmogelijk, empirisch en publiekelijk openbare informatie te verkrijgen en/of in te zien over de activiteiten van deze gemilitariseerde politie-organisaties.

Wil je het hele verhaal lezen over deze LEC-ontwikkeling in met name Massachusets, dan lees je DIT artikel van Radley Balko, die tevens auteur is van het boek ‘Rise of the Warrior Cop: The Militarization of America’s Police Forces’ (HIER)

Tot slot
De ontwikkelingen die we hier in dit artikel tonen, zijn op z’n zachtst gezegd verontrustend. Maar ze passen in het beeld van een steeds fascistischer wordende Verenigde Staten van Amerika. Het is aan ieder die deze ontwikkeling ook ziet, deze te delen met vrienden, familie en collega’s. Het gaat namelijk niet alléén over de VS of over mogelijke verstoringen van bijvoorbeeld een vakantie in de VS en/of een zakenreis. Het gaat over een diep-fundamentele ontwikkeling, die een afspiegeling is van de ontwikkelingen rondom het manipuleren en onderdrukken van de vrijheden van (wereld)burgers..!

Wil je meer lezen over deze ontwikkelingen, in met name de VS, dan raden we je aan, deze artikelen eens op te slaan hier op de site; je zult zien dat de fascistische ontwikkelingen, inclusief de opbouw van de FEMA-kampen voor detentie van grote groepen van de bevolking, in volle gang zijn..!!

HIER en HIER over deze FEMA-kampen

HIER HIER HIER en HIER over de fascistische ontwikkelingen in de VS.

HIER over de mega-order van 1,6 miljard stuks munitie door de DHS, voor binnenlands gebruik..

patriotactaclu

 

23 gedachten over “De VS: van ‘oom agent’ naar ‘meneer soldaat’..

 1. Makkelijke conclusie zou je denken, bedenk voor ge begint, hebben wij de goede en juiste informatie, de dreiging van de Islam is enorm, en wordt door de meeste mensen niet als zodanig herkend.

  1. Als ik eerlijk mag zijn, jenne, ze dreigen er maar een eind op los. Dat ze er dan een eind aan maken, want wie wil er in de huidige samenleving vol haat en nijd en afgunst en negativiteit nog op deze aardkloot rondlopen?? Nou?? Het zal mij worst wezen! Beetje anarchie zou niet voor z’n tijd zijn. Mensen worden bedrogen waar ze bij staan, gestript van alle bezittingen zoals een konijn gestroopt wordt en dan het veld in gejaagd, opgejaagd als uitschot. Ik krijg het beeld van een hele dikke meneer in een restaurant voor me (ik meen uit een film van Monty Python) waar de ober gracieus aandringt op het laatste dinner mintje… POOOOFFFF!!!! En weg is deze boze droom 😀

  2. Allaya, persiflages genoeg, en soms hele mooie oplossingen van onze problemen, voor mij is het allamaal to much op deze planeet, het wxemeld van het geweld in alle onderdelen van onze samenleving, weet je zolang de confrontatie niet direct is kan het ons worst wezen, maar het kwaad groeit met de dag, en je kan weg kijken voor je gemoedsrust, wat we natuurlijk allemaal doen, maar toch heb persoonlijk wat gevalletjes van werkelijk buitensporig geweld aan de lijfe onder vonden, niet echt leuk, als je positief in de wereld wilt staan.

  3. Met “zal mij worst wezen” bedoel ik dat ik ben gestopt met me bang te laten maken door alle geweld om me heen. Zelfs juichen voor een doelpunt begint al bedreigend te klinken en als je niet meedoet ga je kopje onder. Ja, ik ben het zat om in een wereld vol geweld te leven en ja, ik vloog wat uit de bocht met mijn commentaar. Maar vat het niet persoonlijk op, jenne, wat ik zeg gaat over wat ik vind van de wereld als samenleving en dat zegt niets over jou persoonlijk. En ja, persoonlijk geweld heb ik ook ondervonden, niet echt leuk. Ik sluit mijn ogen er niet voor, maar mijn schouders zijn te smal om de hele wereld te dragen, hoe graag ik ook zou willen. En dan komen we weer terug op het onderwerp waar we al eens eerder over te praten kwamen: mensen moeten het zelf inzien en willen veranderen. Ik zie schijnheiligheid op tv van mannen die zich wereldleiders noemen, die met droge ogen vertellen hoe verschrikkelijk het is om een kind te verliezen. En ondertussen worden hele steden weggevaagd. Ik vraag me echt af wat er voor nodig is om een mens in z’n eigen hart te laten kijken. Mensen zoals jij en ik hebben veel verdriet te verduren om dit aan te zien, maar het is dweilen met de kraan open… Hoe kun je een (metaforisch bedoelde) eend met kuikens redden van een wisse dood als ze zelf niet het verstand heeft haar kuikens naar de veilige sloot te leiden inplaats van naar de snelweg…

 2. De mens heeft niets geleerd van de geschiedenis, welke nu vakkundig en geregiseerd tot in detail, op herhaling gaat. Mensen die dit voor jaren terug al vreesden en aan hebben zien komen werden door het ‘gros’ uitgelachen, met spot overladen en weggehoond. Voor diegenen (de onwetenden en des-geïnformeerden) zal de dag des oordeels een doodsteek zijn en de gegenereerde afhankelijkheid van overheidsgerelateerde instanties het ‘gros’ nadelig in de kaart spelen. In een tijd waar steeds minder mensen nog voor zichzelf kunnen (èn durven) praten, scholing de mensen dom houdt, voeding de mensen uithongert, de ‘zorg’ de mensen ziek houdt en geld de mensen straatarm maakt vraag ik mij af hoelang het nog duurt voordat de bom daadwerkelijk barst….. Onvermijdelijk dat daarom steeds meer mensen (lees:gedupeerden) via alternatieve wegen op zoek gaan naar antwoorden, die belanghebbenden hun structureel onthouden hebben omwille van het behoud van financiëel gewin, macht en controle. Echter zet het ‘gros’ de angst-knop uit, dan blijkt wie er feitelijk de macht in handen hebben!

  1. Holy mozes, dank voor de tip. Chicago ligt inmiddels weer in Illinois..

 3. Ik zag kort geleden de presentatie van de nieuwe uniformen voor ‘onze’ politiemensen. Dit moest voor meer gezag en vertrouwen in onze mannen zorgen.
  Ik kreeg de riebel er van; geef nog een schild erbij in handen en er staan zo ME’ers voor je neus. En dat moet dan ons dagelijks straatbeeld worden, zonder schild weliswaar. Ik vind het een afschrikwekkend rambopak

 4. Er is voor ons zo’n zelfde koekje van het zelfde deeg onderweg voor ons in Europa, De Europese Gendarmerie, de Media hoor je hier niet over, net zo min als het platbombarderen van een dorp in het oosten van de Oekraine, wanneer eventueel het internet sluit, weten wij niet wat er om ons heen gebeurd, zijn we blind en doof voor de echte wereld met zijn réaliteit, we worden de hele dag door gepiepeld, door alles en ieder één!

  1. WTF is Gordon Duff? Nooit van gehoord en ik wil hem ook niet kennen.

  2. Gordon Duff schrijft voor Veteran Today…
   oeps nu weet je het toch 😛 😀

  3. Nee er zijn meer mensen die niet over hun Eigen situatie willen worden ingelicht, dat bijvoorbeeld alle Nederlandse Media in een paar handen zijn verzameld, en niemand echt weet hoe het nu eigenlijk met de door ons benaamde vrije media gesteld is, en als een land als de verenigde Staten zijn inwoners voelen dat ze klaar woprden gemaakt voor de slachtbank, en zelf zeggen daar zelf niet veel aan kunnen doen, om dit te verhinderen, dan ga ik mij daar zorgen over maken, om dat ik nu leef, en een andere leef wereld wil voor ons, voor jou en mij!

  4. MONIKA, vandaag is mijn hoog zwangere schoondochter, uitgeroepen door de omroeper, voor de universiteit van de Sorbonne in Parijs, dat ze benoemd is als Filosoof aan de universiteit van de Sorbonne,
   prachtige prestatie, en van een vrouw, en ook nog hoog zwanger, ben heel blij!!!

  5. JENNE, dit is zeker een hele prestatie….proficiat en alle goeds voor het volgende kleinkind van je 🙂

 5. Snowden waarschuwde hier voor maar voor veel mensen is het al te laat.
  Phill Schneider heeft het er ook over gehad en is er voor vermoord door Amerika zelf omdat het geheim moest blijven maar er zijn er meer vermoord om dit soort zaken in de USA.

 6. Het is goed om even bij stil te staan, dat de geboorte van het terrorisme in de Moslim landen, was het momentum van de créatie van de staat Israel in en op het land van in dit geval de Palestijnen, dit zich inplanten in en op andere volkeren hun leefplaatsen, met semi permanente verblijf plaatsen, zonder de wil van integratie is al eeuwen lang aan de gang, they follow the money, thats their religion and their god, onderwijl het lijdend onderwerp uithangend, dit lijden noodzakelijk als excuse voor al hun kwaad geleverd aan de andere volkeren, hun macht via corporate industrien gefinancieerd door hun banken, die enorme winsten maken met oorlog, angst, en dreiging, en dode mensen!, gelukkig wordt dit spel steeds meer onderkent, en kunnen we straks hun monumenten weg halen, om dat ze allemaal via een omweg van mannipulatie leugen en bedrog zijn verkregen, de goede Joden niet te na gesproken, ze zijn er, heb ze gekend, en ken ze nog, en staan aan de zijde van ons, maar zijn net zo machteloos tegen dit geweld.

  1. GUIDO.J, Het Zionisme is een door Joden gecreéerd instituut, geen Zionisme zonder Joden, maar ik ben geen anti-semiet, maar het is goed te weten wat er om je heen plaats vind in de samenleving, hun bezit dat van het Ziosnisme is de wereld, na lange jaren van infiltreren is ook de Franc maçon in hun handen, de banken worden door ze bestuurd, de media is in hun handen, god alleen weet wat niet door hen is gecorumpeerd, kent Uw vijand, het word met de dag duidelijke, ten minste ?, het verzet hier waar ik woon, vind plaats achter gesloten deuren, door gesloten groepen, bijna sectair, want de gemannipuleerde Maranos, blijken soms geen Maranos te zijn, daarom noemen veel Fransen zich Katholiek, terwijl ze in wezen niet gelovig zijn, ik kan niet dieper hier op ingaan, maar ik denk dat je het wel begrijpt, Sarkozy heeft de zelfde bet overgroot moeder als Hollande, of links om of rechts om je komt bij ze terecht

 7. Angst voor het eigen volk is de grootste angst die je als regering kunt beleven.
  En zoals het artikel laat weten doen ze er blijkbaar alles voor om dit de kop in te drukken, maarja, de mens is vele malen bewuster en intelligenter dan zeg maar de jaren 40-45 en kijken dwars door dit soort provocaties heen, eigenlijk moet je er wel om lachen als je ziet dat de elite, wat intelligentie betreft, er uiteindelijk niets heeft bijgeleerd en nog steeds op dezelfde voet probeert verder te gaan.
  Are You Serious, You Loose Big Time!!

  Echt ongelofelijk dat wij, mijzelf niet uitgesloten, nog steeds toelaten dat dit soort zieke figuren onze zg. Leiders zijn, dit is gewoon heel erg verkeerd en niet meer toepasselijk in deze tijd.

  In de nieuwe film “Noah” zegt op een gegeven moment de zoon van Noah tegen een zelfbenoemde leider: “De wereld van God kent geen Koningen of Leiders”.

  Dat is de wereld waar wij thuishoren en niet deze Wereld die door krankzinnigheid bevangen zelfbenoemde Leiders geregeld wordt alleen ten behoeve van hun eigen perverse levensstijl, in hoeverre je dit dan nog stijl kunt noemen.

  De schijnbaar chaotische veranderingen die momenteel plaatsvinden op deze Aardkloot zijn duidelijk zichtbaar en het zal dan ook wel niet lang meer duren voor de bom (eindelijk) barst en alle voor ons verborgen gehouden geheimen aan de oppervlakte komen drijven…

 8. GUIDO.J, in de Independent.co.uk; van vandaag, mevrouw Mira Bar Hillel, geeft haar commentaar als Joodse Dame, wat zij vindt van dat gekill van Israel op dit moment, zij heeft het er zelfs over haar paspoort te verbranden, dat is wat ik bedoel met Joden die er net zo overdenken als wij,BRAVO mevrouw Mira Bar Hillel !!!

 9. He Buddy , ik zie niet dat de mensen vele malen intelligenter zijn dan de jaren 40 , ze prikken ook niet door alle false Flags heen en als je begint over 911 dan wordt het stil en wil men er liever niet over praten.
  De Elite gaat gewoon met hun plan verder als men nu eens uit laat komen dat alle presidenten van dezelfde bloedlijn komen dan worden de mensen misschien iets wakkerder en komen ze tot het besef dat er helemaal geen democratie is en dat het van te voren allemaal een opgezet plan is .
  Het word open en bloot dmv chemtrails over ons uit gesproeid ik vind het toch knap van de Elite dat ze het zo lang volhouden meer bewijs kun je toch niet hebben , je hoeft maar omhoog te kijken om te zien dat er dingen niet kloppen .
  You lose big time ik hoop het , zie het niet om me heen gebeuren helaas .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.