Advertentie

Word jij ook afgewezen als ‘complotdenker’..??


De prachtige verbeelding van Plato over het zien van werkelijkheden. Een onderste grot, waarbij mensen denken het licht te zien, in de vorm van schaduwen (goden?). Terwijl zowel het licht als de schaduwen gemaakt zijn door ‘krachten achter de schermen’… het werkelijke Licht ligt VOORBIJ, achter deze zinsbegoochelaars..!! Zij houden mensen gevangen met de ultieme gevangenis van de verbeelding (Klik voor uitleg over deze allegorie van Plato op illustratie)

X

Word jij ook afgewezen als ‘complotdenker’..??

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Wij krijgen er zelfs regelmatig en vaak ontroerende e-mails over. Over de onmacht die mensen voelen, om met familie, naasten uit het gezin, collega’s en/of vrienden te spreken over informatie, die vaak verborgen ligt en waar niet in de MainStreamMedia over wordt gesproken. Betiteld door bevooroordeelde mensen die er geen ruimte voor hebben, als ‘complotten’. Terwijl deze complotten nota bene sinds mensenheugenis daadwerkelijk bestaan.

De informatie erover, wordt door veel niet-nadenkende mensen op dit gebied, dus betiteld als ‘complotdenken’.. Maar wist je dat dit een term is, die nota bene door de CIA in 1963 is bedacht, met het doel om de geruchten te kop in te drukken, als zou president John F. Kennedy vermoord zijn door diezelfde CIA en/of krachten achter de schermen..!?

Stel je voor: jij wil WÉL, maar je naasten NIET spreken over aanwijzingen dat het corona-virus (dat bewezen MENSELIJK is gefabriceerd!! (HIER)) wordt gebruikt om uiteindelijk de wereldbevolking substantieel te decimeren?

Veel gesprekken en discussies hierover lopen dan, zo blijkt, fundamenteel uit de hand! Dus hoe ga je de dialoog aan, zónder dat fundamentele onenigheid tot een breuk leidt, met de mensen die je lief zijn in je omgeving. Als jij het voor mogelijk houdt, dat 5G wordt gebruikt om burgers met het coronavirus te besmetten, je daar aanwijzingen voor hebt, maar een vriend, familielid of collega het voor onmogelijk houdt?

Wij plaatsten HIER op de site het artikel ‘Het complot van de complottheoriën’, waarbij we de bal heel simpel terugkaatsen naar al die feitelijk domme (=onwetende) mensen, die complotdenkers wegzetten als ‘gekkies’ of als mensen die zich laten meeslepen door onbetrouwbare bronnen. Mensen die -naar hun idee- in ieder geval ‘de verkeerde conclusies’ trekken. Het bij voorbaat afwijzen van dátgene wat in de buurt van een complot komt, zorgt waarschijnlijk voor diepere polarisering en radicalisering in onze maatschappij. Dat is ook de mening van wetenschappelijk onderzoeker, dr, Jaron Harambam (1983), socioloog aan het Instituut voor Mediastudies aan de Katholieke Universiteit in Leuven. .
Jaron Harambam over de kortzichtige term ‘complotdenken’.

GEPROMOVEERD op het begrip ‘complotten’..??
De afgelopen jaren sprak hij voor zijn promotieonderzoek( (HIER) met een grote groep mensen, die in deze complotwerelden leven, althans voor hen, de domme mensen (=onwetende) en kortzichtigen. Gebaseerd op de leringen die hij uit dit onderzoek trekt, moedigt de socioloog iedereen aan, zo open en INHOUDELIJK MOGELIJK, over de kortzichtige kwalificering ‘complottheorieën’ te praten. Niet alleen om de genoemde polarisatie te voorkomen, maar vooral om zicht te krijgen, op dátgene wat deze mensen eigenlijk INHOUDELIJK willen delen en op dát gebied specifiek, zich met hun medemens willen verbinden. Harambam geeft in dit kader dit voorbeeld:

“Als jij na het aanhoren van mensen die beweren dat er verband is tussen de 5G-straling van zendmasten en het aanwakkeren van het Coronavirus, meteen roept: ‘Er is geen verband tussen 5G en corona’, dan ontslaat dat je natuurlijk direct van de verantwoordelijkheid om te onderzoeken waar die angst/theorie vandaan komt.
Bovendien stel je dan ook niet meer de vraag: is die 5G-techniek wel goed onderzocht? Welke industrieën hebben hier sowieso belang bij? Het is in mijn ogen veel beter om die twijfel te onderzoeken in plaats van de discussie af te kappen.”

Harambam promoot simpelweg het fenomeen ‘OPEN MIND’, de open houding:

“Je hoeft het complotverhaal
niet te geloven.
Maar wanneer je een -in jouw ogen- ‘complotverhaal over 5G’ gelijk afdoet als een complot, stel je misschien ook niet meer de vraag of die technologie om andere redenen wel veilig of gewenst is.”

Zoals jij als bezoeker van deze site waarschijnlijk ook al door ervaring te weten bent gekomen, is dat ‘complotdenkers’ veelal worden verketterd en genegeerd. Dr. Jaron Harambam promoveerde in 2017 op het begrip ‘complottheorieën’. Harambam pleit daarbij voor meer dialoog met elkaar, waarbij mensen met een mening die afwijkt van wat door ‘de massa’ als waarheid wordt beschouwd, gehoor dienen te worden. Het begrip ‘de massa’ laat hij vervolgens wel onbesproken, waarbij hij ook weer niet ingaat op het begrip ‘volgzaam kuddegedrag’ dat veel mensen vertonen.

Dialoog helpt ook de wetenschap vooruit; echter doet Harambam vanuit een soort helikopterview hierover, in onze ogen, wel een vreemde uitspraak: Als mensen elkaar om een andere mening wegzetten als idioten, radicaliseren ze juist en worden ze waar je hen van beschuldigt.”
Daarmee lijkt het erop, dat Harambam, mensen als ‘de ander’ ziet, als zij simpelweg kritische denkers zijn, die alternatieve versies van officiële gebeurtenissen onderzoeken en conclusies daarover poneren. Terwijl de ironie wil, dat JUIST DE MENSEN DIE ZICH NIET HEBBEN GEÏNFORMEERD OP DAT TERREIN, juist de minder kritisch denkenden zijn, en ZELF een alternatieve (ook al is dat de officiële!!) versie van gebeurtenissen aanhangen..!

Maar wat is in hemelsnaam ‘complotdenken’..?
Als eerste raadt Harambam aan in de onderlinge dialoog een stap terug te doen. “Ga bij jezelf na wat je met het gesprek wil bereiken”, zegt de socioloog. “Wil je je eigen gelijk, of het vermeende ongelijk van de ander bewijzen? Of tracht je juist met respect het dagelijks contact herstellen? Het zal waarschijnlijk geen zin hebben, om gelijk elkaars theorieën onderuit te halen en/of bijvoorbeeld met bronnen aan te komen zetten. Dat kan altijd op een later moment nog, als er vanuit een Open Mind weer genoeg wederzijds vertrouwen is opgebouwd. Dan kan de dialoog zich voortzetten.”

Jelle van Buuren, docent aan de Universiteit Leiden. In huidig onderzoek gaat hij in op de vraag welke rol complotdenken speelt in processen van delegitimisering.

Volgens dr. Jelle van Buuren, onderzoeker van ‘complotdenken’ aan de Universiteit Leiden, is het verschil tussen ‘kritisch denken’ en ‘complotdenken’, de mate waarin iemand een situatie verklaart, door te wijzen op de kwaadaardige intenties van een groep die in het geheim samenspant.

Maar daarbij laat hij alweer -in onze ogen heel vooringenomen en zelfs sluw- een verschil ontstaan, tussen ‘complot- en kritisch denken’..! En zo heb je de complotdenkers alweer geëtiketteerd! Want JUIST als je kritisch denkt, komen de complot-inzichten pas boven water.. DAN PAS. Maar Jaron Harambam voegt aan deze omschrijving dan wel ook één voorwaarde toe: ‘De wetenschap en andere ‘gezaghebbende’ instituties dienen de complottheorie als onwaar te beoordelen.’..! De wetenschap die dus juryvoorzitter moet worden van de waarheidsbeoordelingscommissie..?!

In tijden van onzekerheid en veel verandering doen complottheorieën het goed en dus is Corona -wat dat betreft- een perfect storm”, zegt Jelle van Buuren, radicaliseringsexpert (een mooi woord voor iemand die kennelijk bevoegd is om ‘complotstickers’ te plakken?) en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Volgens Van Buuren is het niet zo gek, dat als de maatschappij drastisch verandert en we – zoals in de coronacrisis – op elkaar aangewezen zijn, gesprekken met tegendraadse kritische denkers/complotdenkers tot een verhit debat leiden.

Jaron Harambam over de onderlinge dialoog: “De manier van contact maken is enorm belangrijk,  want door het etiketteren van mensen als ‘complotdenkers’, komen zij vaak al in een dynamiek van zich miskend voelen en niet gehoord worden. En leven ze in een maatschappij waar velen een stigma/stempel op hun denken zetten. Vermijd daarom het woord ‘complot’ of omschrijvingen als ‘bizar’, ‘irrationeel’ of ‘gevaarlijk’, maar stel deze mensen open vragen, zonder daar een vooringenomen mening over te hebben. Zoals: ‘Waarom denk je dit?’, ‘Hoe zit dat?’ en ‘Waar ben je dat dan tegengekomen?”

De uiterst succesvolle theatervoorstelling van George van Houts over -met name- de aanslagen van 9/11, hebben veel, heel veel mensen de ogen geopend. Waarom vooral? Omdat deze mensen met een Open Mind en zeer kritisch dit theatercollege hebben gevolgd en VELEN VOLLEDIG VAN MENING ZIJN VERANDERD, en hun houding/mening hebben bijgesteld (klik voor de YouTube van zijn voorstelling, die meer dan 150.000 x online werd bekeken..!)

Inderdaad, pas dan, PAS DAN, IS ER SPRAKE VAN EEN EERLIJKE DIALOOG OP BASIS VAN EEN OPEN MIND..!! Ook volgens Van Buuren dienen ook de mensen die mensen als ‘complotdenkers’ etiketteren in de spiegel te kijken:

“Het is belangrijk om door de regels van het complotverhaal en kritische denken heen te lezen en te kijken naar wat er feitelijk achter ligt.
Vaak speelt bij het afwijzen van andermans visie, onzekerheid, angst, wantrouwen en het zoeken naar houvast, een extreem grote rol. En precies daarover kun je het op een gelijkwaardige manier over hebben, omdat iedereen dat soort gevoelens kent en herkent. Ook de vermeende complotdenker is vaak een bijzonder sociaal-voelend mens.”

Complotdenkers identificeren zich vaak terecht als kritische denkers, omdat ze vaak al een heel onderzoeksavontuur achter de rug hebben. Iets wat veel beter-wetende ontkrachters van de ‘complottheorieën’ niet kunnen zeggen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de enorme berg werk die George van Houts heeft verzet, als voorbereiding van zijn theatercollege ‘Kom Plot’! Zoals diepte-onderzoek, gesprekken met influencers op dit gebied en het research in officiële wetenschappelijke rapporten over de aanslagen van 11 september 2001.

Jelle van Buuren hierover: Dus wees kritisch over ook je eigen bronnen en denkbeelden en verdiep je er zelf in. Als het allemaal onzin blijkt te zijn, hoef je dat natuurlijk niet te geloven. Maar wanneer je samen in die onderzoeksdynamiek komt, feiten en fabels scheidt, schept dat ook echt een band.
En als het bijvoorbeeld over racisme of anti-semitisme gaat, kan en moet je voor jezelf een grens trekken. Maar dan gaat het niet zozeer om het complotverhaal, als om zaken die in een democratische samenleving niet thuishoren en op een gegeven moment zelfs strafbaar zijn. En soms houdt een discussie ook op.”

En natuurlijk heeft hij daar gelijk in, want het is natuurlijk geen wedstrijd…!! Maar nogmaals, er blijft in deze discussies, inzake achterliggende ethiek en moraal, zeker naar elkaar toe, bij die OPEN MIND-opstelling, een ESSENTIËLE kernvraag overend:

Harambam bevestigt deze simpele menselijke oplossing.
Een dialoog met respect voor elkaar. Harambam:“Jouw zorgen, gevoelens en wensen hebben ook een plek. En die mag je natuurlijk ook uiten. Druk die dan wel zoveel mogelijk vanuit jezelf uit: wat zijn jouw zorgen over het verhaal van de ander?” Hij sprak voor zijn doctoraal proefschrift (cum laude promotie), veel mensen uit -laten we zeggen- ‘de complotwereld’.. En hoe is het mogelijk, daarin zijn volgens hem, de onderliggende verschillen tussen deze mensen erg groot..!

“Er zijn mensen die het ‘mainstreamgeluid’ totaal afwijzen en niet meer geloven, maar er zijn er ook, die hier gewoon grote twijfels en/of zéér kritische vragen over hebben en openstaan voor verschillende alternatieve geluiden. En vooral deze laatste groep wordt in mijn ogen onzichtbaar gemaakt door overgrote aandacht, ook in de media, voor dogmatische fanatici. Alleen door confrontatie van ideeën groei je als mens en samenleving, en kom je meer te weten.”

Vindt hij dat wij als volk, in deze corona-crisistijd, teveel en wellicht klakkeloos, achter de ‘lijn-Rutte’ aanlopen? Een beleidslijn, waarin één wet centraal staat en zelfs economen en andere wetenschappers hún visie niet eens mogen delen. De beleidslijn van het Kabinet Rutte, voor de goede orde, is dat de wetenschappers van het RIVM altijd gelijk hebben? Harambam hierover:

“Er wordt altijd een beeld geschetst van een eensgezinde wetenschap die de waarheid in pacht heeft. Maar die gedachte ontkent keihard, dat ook binnen de wetenschap verschillende ideeën zijn, over interpretatie en toepassing van wetenschappelijke kennis. Juist omdat er zo veel verschillende vragen zijn over corona. Die vragen worden nu door een beperkt groepje wetenschappers onderzocht en dat gebrek aan openstellen voor andere visies en methoden is in één woord funest, ook voor het vertrouwen in de wetenschap.

Maar wetenschap is ook het faciliteren van tegenspraak en het laten horen van verschillende geluiden. Nu is het alleen de eenzijdige waarheid van het OMT, waarop wordt geleund. Er zijn in Nederland zoveel verschillende mensen en instituten die onderzoeken en experimenten kunnen doen, zodat we meer hierover te weten zouden kunnen komen.” 

Kijk in dit verband naar de mega-flater die Hugo de Jonge maakte in het kader van de discussie over het middel HCQ, dat -na een onderzoek door 14 Nederlandse ziekenhuizen, WEL DEGELIJK BLIJKT TE WERKEN. De neerbuigende en geringschattend schampere opmerkingen van De Jonger hierover in de Tweede Kamer ten spijt.. (HIER!) Een van de andere voorbeelden van deze uitspraak van Harambam, is de YouTube-verklaring van begin mei dit jaar, van longarts dr. David Prins. Hij deelde zijn twijfels, rondom het dominante verhaal dat vaccins de enige oplossing voor de coronacrisis zouden zijn.

Harambam hierover “Deze arts stelt gewoon goede en degelijke vragen. Vooral over het blindstaren op vaccins en hij pleit daarbij tevens  voor alternatieve oplossingen en experimenten. Vervolgens wordt deze man volledig met de grond gelijk gemaakt, omdat hij niet alles helemaal correct tot in detail correct weergeeft, of weergegeven zou hebben. Maar hij heeft in essentie wel een degelijk, doorwrocht en heel goed verhaal. Want inderdaad is het misschien heel lastig, om een goed werkend vaccin te vinden/ontwikkelen, zoals dat ook bij AIDS al het geval is. Is het dan niét dom om dan álles op een Corona-vaccin te zetten? Er zijn altijd meerdere mogelijkheden, laten we die onderzoeken.”

* * *

MAARRR…

Waar blijven dr. Harambam en dr. Van Buuren,
met hun visie op het ‘andere verhaal’ van:

‘Klokkenluiders en
wetenschappelijk erudiete mensen’

Slimme mensen, die vanuit HUN kennis, ervaring en inzichten, melding maken van
manipulatie, verraad en grove leugens..?
Mensen die dus een gedegen en onweerlegbaar fundament leggen, onder het ‘complotdenken’..
Aantonen, dat dat
DAADWERKELIJK EEN COMPLOT IS..!

Waar beide wetenschappers (Van Buuren en Harambam) ABSOLUUT GEEN aandacht aan besteden, doen wij hier dan maar weer. Waarom worden mensen, die lijf en leden op het spel zetten, hun carrière en faam, om waarheid naar buiten te brengen, zoals KLOKKENLUIDERS, niet met eerbied behandeld? Waarom zijn hun waarheden, die vaak EN LOGISCHERWIJZE niet passen in de ‘officiële zienswijze’ van gebeurtenissen, het niet waard om gehoord en onderzocht te worden..?? Kijk naar de enorme lijst van klokkenluiders rondom de ANDERE toedracht van de aanslagen van 9/11. Zijn deze mensen dan allemaal bezig de zaak te flessen..? Of is het wellicht aanleiding voor al die complot-etiketten-plakkers, ZELF eens deze basiskennis te verwerven, in plaats van de domheid te etaleren van die elke no-know typeert..?

En kijk, behalve naar klokkenluiders, ook eens naar erudiete mensen, die door kennis, ervaring en inzichten, gerespecteerde burgers zijn en hun wetenschappelijke reputatie -hun naam en faam- op het spel zetten, om dátgene te delen, in de publiciteit te brengen, wat ze onderzoekstechnisch als WAARHEID hebben leren kennen. De ongerijmdheden van officiële versies aantonen, ongeacht of die waarheid dan wel of niet in het officiële plaatje past.. En precies dát, dat ‘officiële plaatje’, is voor teveel mensen een ‘waarheid als een koe’. Kritisch denken is er niet meer bij, de officiële waarheid wordt -te vaak door een grote meerderheid- als DE waarheid omarmt. Terwijl het brengen van valse, officiële rapporten, juist een onderdeel is van het -jawel- complot..!

Kijk in dit opzicht eens naar dit plaatje hierboven, van deze 4 erudiete,wetenschappelijk geschoolde mensen, ervaren, oprecht en niet bevreesd. Zij gaan alle 4  in, tegen het officiële 911-narratief. Namelijk, dat 911 een militaire-gestuurde valse-vlag-operatie is. Een narratief dat HEEL VAAK bestaat, uit het manifesteren van deze OFFICIËLE MILITAIRE METHODE, die de ‘valse-vlag-operatie’ heet. EN DIE JUIST BEDOELD is, om de waarheid 180° te draaien, waardoor de leugen de waarheid lijkt..

Om vervolgens de WAARHEID te verkrachten en af te doen als ‘complotdenken’..!! Dat is niet alleen in niemands voordeel (behalve die van de manipulerende leugenaars!) maar ook uiterst sluw manipulatief..!! Aan jou als kritisch burger de manipulaties te ontmaskeren..!

De geschiedenis is vol van deze ‘valse-vlag-aanslagen’ en evenzovele dwalingen over de werkelijke toedracht van deze gebeurtenissen. Ze zijn zelfs zó talrijk, dat ze onze geschiedenis FUNDAMENTEEL vertekenen. Kijk hier onder naar de magistrale video’s die de onvolprezen James Corbet van het Corbett-report (HIER onderaan dat artikel) maakte over dit fenomeen ‘valse-vlag-operaties’..

En laten we daarbij niet vergeten dat zelfs de geliefde president John F. Kennedy, niet lang voor de moord op zijn persoon, de wereld waarschuwde voor een WERELDWIJD COMPLOT van manipulatie, onderdrukking en uitbuiting. Ja, evenals Edgar J. Hoover (CIA) dat deed in… 1956..!! (zie afbeelding hierboven)!

 

14 gedachten over “Word jij ook afgewezen als ‘complotdenker’..??

 1. Een zeer interessant artikel, en als complotdenker en klokkenluider met negatieve ervaringen wil ik er nog enkele elementen aan toe voegen.
  1. Ik zie de complotdenker & klokkenluider vooral als een boodschapper met vervelende & gevaarlijke waarheden, voor de door de heersende elites afgekondigde leugenversies, over alles en nog wat. De complotdenker is dan in feite de “koortsthermometer”. Het is echter niet met deze thermometer te breken dat de koorts verdwenen zal zijn. Bij de “Oude Grieken” werd deze booodschapper met vervelende waarheden, doodgeklopt. Nu zijn er andere middelen om deze het zwijgen op te leggen,, alhoewel er nu ook zijn die “verongelukken” of “gezelfmoord” worden.
  2. Niet alle “complottheoriën” zijn te bevechten. Als men voor de dag komt met ”den Dolf en de Nazi’s” , en met de meest waanzinnige verzinsels, dan is er geen probleem. Wel in tegendeel, hoe meer, hoe beter, want dat past het wel in de “politiek correcte terreur” van de heersende elites. Dit illustreert dan ook de selectiviteit en ongeloofwaardigheid in de “verontwaardiging” over de complotdenkers.
  3. Mijn ervaring wijst ook uit dat het overgrote deel van de mensen niet geïnteresseerd is in de waarheid, maar enkel in leugens die ze graag horen en waar ze voordeel bij hebben. Een complotdenker is hier dan ook een stoorzender, tot zolang de bevolking voordeel heeft bij de leugens. Ik vergelijk het ook met corruptie. Zolang men er voordeel bij heeft is er geen probleem. Als men erdoor benadeeld wordt, dan is het een schandaal, en dan kan het niet meer, en dan telt men op de klokkenluider.
  4. De 2 deskundigen in het bovenvermelde artikel, zijn wel heel leep. Vooral hun commentaren komen in feite neer op : “Hoe omgaan met complotdenkers?” en bevestigt imo dat ze nog deel blijven maken van het probleem, en niet van de oplossing.
  Dit doet mij denken aan een artikel over management in het tijdschrift Trends. Er werd het volgende vb. gegeven. In een bedrijf zijn er problemen met de geleverde producten die fouten vertonen, en dan ook reacties uitlokken van de klanten.
  Wat doet het management ? Men organiseert een cursus voor het onthaal :
  “Hoe omgaan met lastige klanten”. Het zou natuurlijk beter geweest zijn er voor te zorgen dat er geen klachten waren.
  De voormelde deskundigen doen in feite hetzelfde als het management in het voorbeeld. Het zou immers veel eenvoudiger zijn er voor te zorgen dat er geen “complotdenkers” meer nodig zijn , door een volledige openheid en het verhinderen van “verborgen agenda’s”. De deskundigen breken dan wel de koortsthermometer niet, maar steken hem op een diplomatische manier weg in de schuif achter slot en grendel.

  1. Mijn ervaring leert steeds meer, dat officiële journalisten en steeds meer wetenschappers, wetenschappelijk onderzoekers, meesters zijn -zoals politici dat aanleren- om hun woorden sluw en manipulerend te kiezen. NIKS waarheidsvinding.. VOORINGENOMENHEID zul je bedoelen?! En dat dan woorden geven, een kunst op zich. Zou wat voor Koot & Bie zijn..!

   En dan is er inderdaad het simpele FEIT van de ‘cognitieve dissonantie’.. Afstand nemen, met een of ander lulverhaal nota bene, dat wel hout SCHIJNT te snijden, van ALLES wat je huidige status quote, je fijne, onbezorgde leven bedreigt..!

  1. De allergrootste legale leugen die we aangeleerd hebben gekregen toen we klein waren is Sinterklaas en de Kerstman.
   En dan ons maar vertellen dat we niet mogen liegen maar we worden al jong belogen in de naam van commercie en ik weet nog hoe ik me voelde toen ik te horen kreeg dat het allemaal een grote leugen was.

   Dus hoe kunnen mensen dan eerlijk zijn als ze als kind dit afgeleerd worden door de grootste collectieve leugen?

  1. Inderdaad kunnen wij burgers de cijfertjes die officiële instanties ons voorschotelen niet controleren ondanks dat het RIVM eerder ivm de Co2 kwestie al heeft laten zien dat zij niet te vertrouwen zijn wanneer het op cijfers aankomt.
   Vreemd vind ik ook dat niemand zou weten hoelang deze “crisis ” gaat duren behalve dan gemeenten en overheden zelf zo lijkt het.
   Wanneer het echt de bedoeling is dat BOA’s tijdelijk in het leven zijn geroepen vind ik het vreemd om te zien dat er steeds meer dure handhavingsvoertuigen aangeschaft zijn/worden.
   Ook wetswijzigingen nemen tijd in beslag zoals de spoedwet die door de tweede kamer is goed bevonden en nu nog door de eerste kamer moet.
   Vreemd is dit in mijn ogen omdat de resultaten van de laatste aanscherping van maatregelen nu ongeveer bekend zouden moeten worden,wat inhoud dat er in het gunstigste geval helemaal geen spoedwet meer nodig zou zijn (als die al nodig is/was).
   Samen gevat zie ik steeds vaker maatregelen getroffen worden voor de langere termijn wat mogelijk zelfs de oppositie in de kamer aan de kant schuift en geen datum heeft van beeindigen van die spoedwet.
   Daarom vrees ik dat zodra die spoedwet door de eerste kamer is goed bevonden het dictatorschap pas echt op gang zal komen.
   Of men het nu geloofd of niet maar wanneer er geluiden zijn dat 5G mogelijk gevaar oplevert voor onze gezondheid vind ik het vreemd dat niemand uit de tweede kamer aandringt op een eerlijk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek om 5G uit te kunnen sluiten. Wel wordt voorspeld dat er een toename zal zijn van mensen die kanker zullen krijgen en dat komt volgens anti rooklobbyisten doordat mensen weer meer zouden zijn gaan roken,terwijl de WHO in 2010/2011 al een rapport heeft uitgebracht dat 5G mogelijk kankerverwekkend zou kunnen zijn.Kennelijk is 5G heilig en daarmee onderzoek overbodig.

  2. akoeta 2-3
   Akoeta of Rutte nu een kloon is of niet,ik heb daar niet zoveel mee.
   Wel maak ik me net zoals velen zorgen over het beleid dat onder Rutte zijn leiding gemaakt wordt omdat het meestal alleen de belangen van een bepaalde (bij de meeste mensen welbekende groep) dient.Hij doet alles voor banken,multinationals en aandeelhouders zelfs als dat ten koste gaat van zijn eigen kiezers onder de “gewone” bevolking die hij zegt te vertegenwoordigen. Miljarden belastinggeld geeft hij aan de EU (in mijn ogen is de EU een geldverslindend monster dat de belangen van eerder genoemden dient ten nadele van de meeste belastingbetalers uit de zogenaamde rijke landen). Hoe kan men uitleggen dat mensen vaak in erbarmelijke omstandigheden moeten leven waar ze geen ruk aan doen terwijl ze honderden miljarden in een EU pot stoppen ivm met bv de greendeal van Timmermans omdat ze zogenaamd bezorgd zouden zijn om de mensen? Wanneer 5G inderdaad kankerverwekkend is dan geeft de uitrol van 5G aan dat ze niets om de mensen geven en alleen winst voor bepaalde bedrijven boven de gezondheid van iedereen laten gelden.
   5G wordt nu in veel landen uitgerold en in Nederland wordt voorspelt dat het aantal kankergevallen zal toenemen wat volgens de antirook activisten zou komen doordat mensen weer meer zouden zijn gaan roken,maar klopt dat of is het wel een geschikt middel om de schadelijke gevolgen van 5G te camoufleren?
   https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
   Wanneer ware redenen van oorzaken gecamoufleerd zouden worden kun je je afvragen bij wat ze dat dan nog meer doen. Stralingsziekte lijkt op een griepvirus en dat kunt u gewoon opzoeken op vrij toegankelijke openbare betrouwbare sites of in vele boeken.
   Ik beweer dus niet dat corona niet bestaat maar ik vraag me wel af of zaken niet verward worden met elkaar.Onder het beleid van Rutte is de zorg tot een minimum teruggebracht en nog niet zo lang geleden werden ziekenverzorgers/sters in ziekenhuizen ontslagen en nu (op een bevolking van ca 17 miljoen) roepen ze al moord en brand wanneer er ca 2000 mensen met besmetting in het ziekenhuis liggen en nog geen 500 mensen op de ICs.
   Waar is de urgentie om met spoed ervoor te zorgen dat er meer levens gered kunnen worden in tijden van crisis of rampen door voor meer capaciteit te zorgen? Je kunt wel alles op slot gooien maar wanneer er nu nog een natuurramp zou gebeuren wat gaan ze dan doen als er nu al paniek is bij ca 2000 ziekenhuis opnamen ivm besmetting?
   Ook hier vrees ik dat winst boven zorg is gegaan want zelfs ziekenzorg wordt als een verdien model beschouwd en ziekenhuizen als bedrijven.

  3. De protocollen van de wijzen van sion in actie(de Joden hebben ze er later ingevoegd voor zondebok-redens; gemaakt mbv de slechte geest(en) van de Jezuïeten)
   Geld wordt afgeschaft en alle bezittingen zijn voor de staat, niet mee eens dan in de FEMA- kampen (uitgelekt Canadees document)https://www.bitchute.com/video/YGRRMH0fzcjv/ min. 11. Alleen digitaal geld, oplossing: Geef en ontvang. Hier is Superman: https://www.youtube.com/watch?v=Vkfpi2H8tOE

  4. Je hebt helemaal gelijk Arnold; hoorde toevallig op de radio dat Luik veel CON rona gevallen had: 5G: https://www.emerce.nl/nieuws/niet-brussel-antwerpen-luik-eerste-steden-5g.
   De CV van de onderheid is een maskertje voor totalitarisme van 5G genocide: https://www.youtube.com/watch?v=CmFVbuIC-u4&list=PLuudsvltiOVdQcjKglWTrbuxMYEPgrOZn&index=11 MO’B geweldige man vol moed, waarheid, levenslust en humor. PS lockdown goed nieuws: in Amerika 30% minder wiegendood omdat ze niet gingen vaccineren! https://www.youtube.com/watch?v=jaNGB5hbyCM&list=PLuudsvltiOVdQcjKglWTrbuxMYEPgrOZn&index=14 min 38.39

 2. Ik begin met een correctie. Het begrip complotdenker is in januari 1967 door de afdeling desinformatie van de CIA gelanceerd, omdat een significant deel van de Amerikaanse bevolking niet kon en kan leven met het verslag van de Warren-commissie, die de moord op president John F. Kennedy in 1964 heeft ‘onderzocht’. Een van de commissieleden was een congreslid voor Michigan en latere president Gerald – Jerry – Ford (1974 – 1977), die tot z’n nek in allerlei pedomisbruikzaken zat. Zijn vrouw Betty wist ervan en dit is een van de oorzaken van haar pijnstillers- en alcoholverslaving, waarvoor zij een uitgebreide behandeling heeft ondergaan. Alle tijdens de aanslag op 22.11.1963 om 12u29 aanwezige getuigen zijn door diverse ‘veiligheidsdiensten’ onder handen en zwijgen nog altijd, want de waarheid mag niet boven tafel komen, dat er minstens acht schutters waren en Lee Harvey Oswald als patsy is ge/misbruikt.
  De afgelopen tijd heb ik weer de nodige nieuwe info gevonden en ik wil die graag met jullie delen.
  De Eerste Wereldoorlog eindigde met een wapenstilstand op 11.11.1918 om 11u00. Als je 11 + 11 + 11 optelt krijg je 33 en dat is het ultieme vrijmetselaarsgetal, verwijzend naar de leeftijd, die Christus op aarde heeft bereikt. Op 22.11.1918 (11 dagen na de wapenstilstand) maakte het Belgisch koninklijk paar Albert (I) en Elisabeth met hun kinderen Leopold (III), Karel & Marie-José een zgn. Blijde Intocht in Brussel na hun vierjarig verblijf in De Panne; 22 + 11 = 33.
  President Kennedy is op 22.11.1963 in Dallas vermoord en eigenlijk is hier sprake van een staatsgreep door de cabal/Deep State/Novus Ordo Seclorum. Ook hier geldt: 22 + 11 = 33.
  Senator en beoogd presidentskandidaat voor de democraten R. Kennedy sr. is op 05.06.1968 vermoord; 5 + 6 = 11. Pim Fortuyn is vermoord op 06.05.2002; 6 + 5 = 11.
  Tussen de moord op Fortuyn en Theo van Gogh op 02.11.2004 zit precies 911 dagen.
  Sinds 1935 prijkt op het eendollarbiljet het motto Novus Ordo Seclorum en dit motto komen we ook tegen op het uit 1782 daterende Grootzegel van de VS. M.i. duidt dit op het feit dat de VS een vrijmetselaarsnatie is.

  1. Een kleine aanvulling: president Franklin D. Roosevelt heeft op 11.09.1941 de eerste steen gelegd voor het Pentagon in Washington D.C.. Op dezelfde datum is de Belgische koning Leopold III (1901 – 1983) voor de kerk getrouwd met Lilian Baels (1916 – 2002), dochter van de gouverneur van West-Vlaanderen Hendrik Baels.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.