Advertentie

MH17: Maleisië gaat Rusland opzoeken..!


Er bestaat maar één beletsel,
voor het tot stand komen
van wederzijds begrip en waardering der volken:
de domheid.’

x
Jan Greshof (1888-1971)

(schrijver en letterkundige)

* * *

x

Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en België. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is ook blij dat de Onderste Steen nu Boven is.. Hij weet het zeker, want ook hij wil Poroshenko's onschuld betuigen, door-zelfs-te-buigen..!
Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en België. Mark Rutte met grote vriend Poroshenko, hand in hand voor waarheidsvinding achter de MH17-aanslag..!?? En ook PvdA-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is kennelijk blij dat de Onderste Steen nu Boven is..

x

x

x

Rechtszaak #MH17 lijkt onhaalbaar.
x

Haakt nu ook Maleisië af bij het JIT..?

x

MH17: Maleisië gaat Rusland opzoeken..!

x

2016 © Joost Niemöller-deze versie WantToKnow.nl/be

x

Bijna twee jaar na de aanslag op vlucht MH17 is er nog steeds geen hard bewijs gepresenteerd. Het Nederlandse OM, deelnemend aan het Joint Investigation Team( JIT) van Oekraïne, Nederland, België, Australië en Maleisië, zegt in de tweede helft van dit jaar met een aanklacht te komen. Datzelfde OM gaf begin dit jaar toe, nog niets te hebben om zo’n aanklacht mee te kunnen onderbouwen. Over een mogelijk rechtszaak is niets bekend. Tegelijk lijken er echter nieuwe problemen op te doemen voor het JIT, nu Maleisië de samenwerking met Rusland intensiveert.

Joost Niemöller, journalist en auteur van het MH17-boek
Joost Niemöller, onafhankelijk journalist en auteur van het enige Nederlandse MH17-boek.

Hiermee neemt Maleisië mogelijk afstand neemt van het JIT. Hieronder de tekst van mijn lezing, die ik hield op zaterdag 21 mei, in een zeer goed bezette St. Willibrordkerk in Utrecht, tijdens het symposium Dwarsdenken. Rusland en het Westen.

Waar blijft de rechtszaak over MH17? En aan welke rechter zal de zaak worden voorgelegd? Pas bij een rechtszaak zal er een echte feitelijke discussie kunnen ontstaan over het neerhalen van Vlucht MH17. De Onderzoeksraad voor Veiligheid was niet verplicht om haar bronnen te openbaren, en ging ook geen feitelijke discussie aan met Rusland, dat met een waslijst aan concrete kritiekpunten kwam op het einderapport van de Onderzoeksraad.

Niet alleen de Onderzoeksraad legde die kritiek naast zich neer, ook in de Nederlandse media werd die kritiek genegeerd. In een rechtszaak zal het toch wel noodzakelijk zijn om antwoord te geven. Pas dan komen er controleerbare feiten op tafel.. Zover is het nog lang niet. In het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17, bevinden we ons momenteel dan ook in een niemandsland.

De feiten zouden onder andere omstandigheden accuraat vastgesteld kunnen worden. Er zijn tegenwoordig genoeg technologische middelen voorhanden. Zwarte doos. Radardata. Satellietfoto’s. De vastgelegde communicatie in de verkeerstorens. Het opnemen van getuigenverklaringen. Objectief onderzoek van de wrakstukken. Analyses van de lichamen. Maar bij al die zaken bleef het onderzoek in gebreke. En de achterliggende redenen waren steeds van geopolitieke aard.

Dat is niet bijzonder. Het lijkt zelfs eerder de regel..
We zien het bij alle grote aanslagen op burgervliegtuigen. Het zijn uiteindelijk de politieke factoren die sturend blijken te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden, wanneer je er even verder in duikt. In de Lockerbie zaak werden alle verdachte omstandigheden bij het inladen van koffers op luchhaven Heathrow genegeerd (HIER), en ging alle aandacht naar de luchthaven van Malta, om, na een politieke deal,  twee Libiërs veroordeeld te krijgen. Een zeer onbevredigend eindresultaat (HIER).

En er was het onderzoek naar het neerstorten van Egypt Air 990 in 1999 in de Atlantische Oceaan, hoogstwaarschijnlijk door een zelfmoordactie van een van de Egyptische piloten. Dit onderzoek werd aantoonbaar gedwarsboomd door de Egyptische autoriteiten (HIER). En het onderzoek naar de aanslag op Metrojet vlucht 9269 boven de Sinaï woestijn vorig jaar werd, opnieuw, tegengewerkt door de Egyptische autoriteiten, die niet wilden toegeven dat de veiligheidsmaatregelen op het Egyptische vliegveld ontoereikend waren. Het duurde maanden voor Egypte überhaupt wilde zeggen dat er sprake was van terrorisme. Pas nu lijkt er sprake van vruchtbare samenwerking tussen Rusland en Egypte (HIER).

Metrojet vlucht 9269
Metrojet vlucht 9269

Nu zitten we middenin de zaak van een ander toestel van EgyptAir boven de Middellandse Zee. Het is nog te vroeg om te zeggen waar het heen zal gaan, maar nu is al duidelijk dat er sprake is van veel verschillende nationale belangen. In dit geval komen er van de kant van Griekenland hele verschillende mededelingen dan van de kant van Egypte. Het lijkt om een zeer bizar ongeluk(HIER) te gaan, met zoveel verdachte omstandigheden, dat opnieuw een actieve rol van de Egyptische piloten niet uitgesloten kan worden.

Nog nooit één bevredigend juridisch onderzoek..!

Wat is er tegen, Mark Rutte, om -gelang je belofte-, regelmatig contact te houden met de nabestaanden van de MH17-slachtoffers..?
Wat is er tegen, Mark Rutte, om -gelang je belofte-, regelmatig contact te houden met de nabestaanden van de MH17-slachtoffers..? Gewoon een stukje mede-menselijkheid van een premier-van-het-volk..

Uit een door mij informeel ingezien overzichtsrapport van een internationaal advocatenkantoor bleek dat geen van de naoorlogse militaire aanslagen op verkeersvliegtuigen ooit hebben geleid tot een bevredigend juridisch onderzoek met een objectief, aanvaardbaar, eindoordeel. Bij alle zaken werd er uiteindelijk ergens geschikt, want het was steeds de politiek die het won van de feiten.

Er is dus geen enkele reden om te denken dat het bij vlucht MH17 anders zal gaan. En daarmee is meteen de vraag beantwoord, waarmee elk interview dat ik gaf over MH17 steeds eindigde: zullen we het ooit weten? Nee dus. Dat de frustratie bij de nabestaanden groot is, spreekt vanzelf. Deze nabestaanden schreven op 12 januari dit jaar een open brief aan premier Rutte (HIER). Daaruit citeer ik de volgende passage:

‘De regering heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven, dat het ontbreken van de primaire radarbeelden geen verschil heeft gemaakt voor (de conclusies van) het onderzoek. Wij vragen ons af, waar deze conclusie op is gebaseerd. Immers, zij kan alleen maar worden getrokken als de radarbeelden bekend zijn.

Daarbij komt, dat het onderzoek van de OVV zich niet richtte op de daders. De OVV geeft echter wel aan dat er een mogelijkheid bestaat dat de primaire radarbeelden het projectiel weergeven.

Daarmee kan de afvuurlocatie worden bepaald. Dat is volgens ons voor de OVV niet, maar voor het strafrechtelijk onderzoek wél van belang. Wij kunnen daarom niet accepteren dat cruciale informatie en gegevens worden achtergehouden.’

Maar dat achterhouden van die informatie is zoals gezegd eerder regel dan uitzondering. Want het draait niet om feiten, het draait om politiek. Dat verklaart het uitblijven van de rechtszaak. Zelfs over de vraag welke rechterlijke instantie erover zal moeten oordelen, weten we, twee jaar na de crash, nog steeds niets. Er zijn al zoveel Kamervragen over gesteld en er kwam nooit een antwoord. In de herfst van vorig jaar, zo viel te lezen in de media (HIER), zou het OM met een aanklacht komen. De herfst ging voorbij.

Hoe is het mogelijk dat bij de berging van de wrakstukken van de MH17, een complete deur, met duidelijke schadesporen, achterblijft op de plaats van de crash..? Over het hoofd gezien, niet belangrijk genoeg..?? Geen plaats meer in de trein..? Is dit de deur die vlak achter de cockpitplaat heeft gezeten, die zo heftig is doorzeefd..??? De Russische TV wordt voor 'propaganda-instrument' uitgemaakt, wanneer ze deze deur in hun nieuwsuitzending laten zien.. Wie is hier nou bezig met propaganda...?
Hoe is het mogelijk dat bij de berging van de wrakstukken van de MH17, een complete deur, met duidelijke schadesporen, achterblijft op de plaats van de crash..? Over het hoofd gezien, niet belangrijk genoeg..?? Geen plaats meer in de trein..? Is dit de deur die vlak achter de cockpitplaat heeft gezeten, die zo heftig is doorzeefd..??? De Russische TV werd door NOS-sterreporter DavidJan Godfroid, voor ‘propaganda-instrument’ uitgemaakt, wanneer ze deze deur in hun nieuwsuitzending laten zien.. Maar wie was hier nou bezig met propaganda…?

Het Openbaar Ministerie geeft een persbericht uit…
Op 19 februari dit jaar gaf het Nederlandse Openbaar Ministerie ineens een persbericht uit. De brief was ook opgesteld namens het Joint Investigation Team, het JIT, waarin naast Nederland ook Australië, Oekraïne, België en Maleisië zitting hebben. In deze brief werd gezegd dat er een brief naar de nabestaanden was gestuurd. Deze brief werd niet openbaar gemaakt, maar het OM gaf in het persbericht(HIER) wel een samenvatting.

Ik citeer:

‘In de brief geeft het OM aan dat het Joint Investigation Team (JIT) verwacht voor de tweede helft van dit jaar het strafrechtelijk bewijs te kunnen leveren met welk type wapen en vanaf welke locatie de MH17 is neergeschoten. In diezelfde periode verwacht het JIT ook meer zicht te krijgen op mogelijke daders. Op welke termijn hun precieze betrokkenheid, identiteit en actuele verblijfplaats kunnen worden vastgesteld, valt nog niet aan te geven.’

Het staat er toch écht: ‘Voor de tweede helft van dit jaar.’ Op elk moment mogen we nu dus de aanklacht met het bewijs te verwachten. Dat wil zeggen van het type wapen en de locatie. Over de daders is het OM namelijk een stuk vager. Maar, zoals te verwachten viel; deze brief aan de nabestaanden van het OM werd gelekt (HIER). Uit deze gelekte en meer gedetailleerde brief valt iets meer te leren over het bewijs. En dat stemt niet gerust. Want overtuigend bewijs dat het zou gaan om een Buk raket blijkt er niet te zijn:

‘Van 22 november tot en met 10 december 2015 heeft in Nederland een forensische expertmeeting plaatsgevonden, waaraan experts afkomstig uit de landen van het JIT hebben deelgenomen. Hierbij is onderzoek verricht aan een aantal bijzondere delen dat is teruggevonden op de crashsite en dat mogelijk van het gebruikte wapen afkomstig is. Ook is onderzoek verricht aan materiaal dat is aangetroffen in de wrakdelen van het vliegtuig en dat mogelijk ook afkomstig is van de raket waarmee het vliegtuig is neergeschoten.’

Ondanks alle speculatieve ‘onthullingen’ in de Westerse pers, heeft het JIT bovendien geen lancering van een Buk raket kunnen vaststellen:

‘Voor zover het JIT heeft kunnen nagaan, zijn er geen video- of filmbeelden beschikbaar van de lancering of baan van de raket. Wel zijn er reguliere radargegevens, maar die geven alleen informatie over bewegingen in het luchtruim. Deze zijn vooral van belang voor de vaststelling of zich nog andere vliegtuigen in de omgeving bevonden. Op de radarbeelden is geen raket te zien.’

En de primaire data gegevens dan? Citaat:

‘Ruwe primaire radardata zouden mogelijk ook informatie kunnen geven over een raketbaan. Die data heeft het JIT nog niet.’

Hoe zit het dan met de zo vaak genoemde Amerikaanse satellietfoto’s waarop de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken naar eigen zeggen de hele lancering van de Buk raket had gezien? Dat blijkt ook teleurstellend:

‘De Amerikaanse autoriteiten beschikken over data, afkomstig van hun eigen veiligheidsdiensten, die mogelijk informatie zouden kunnen geven over een raketbaan. Deze gegevens zijn vertrouwelijk gedeeld met de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD en het OM onderzoeken nu in welke vorm de Amerikaanse staatsgeheime informatie gebruikt kan worden in het strafrechtelijk onderzoek en wat in een zogenaamd ambtsbericht aan het OM zal worden verstrekt. Dat ambtsbericht kan door het JIT als bewijs worden gebruikt.’

Gek genoeg suggereert het OM dat er wel mogelijke daders in beeld zouden zijn. En daarmee wordt het persbericht over diezelfde brief dus eigenlijk tegen gesproken. Als is er tegelijk een groot probleem bij het vaststellen van die daders:

Als de gebruikte raket en de afvuurlocatie eenmaal strafrechtelijk zijn vastgesteld, kan een scherpere relatie worden gelegd met de daders. Het JIT heeft een grotere groep personen in beeld, die op één of andere wijze betrokken lijken te zijn geweest bij het neerschieten van de MH17. De taak van het JIT is om vast stellen wie zij zijn en wat hun rol precies was. Ook daarvoor is sluitend en onweerlegbaar bewijs nodig.

Kortom, als het een gewone moordzaak zou zijn: Geen pistool gevonden. Niet eens de wijze vastgesteld waarop de moord plaats vond.

Maar wel een bak vol mogelijke daders in beeld. Daders van wat? Ja, dat is dus niet duidelijk.

Hoe het JIT met zo weinig gegevens toch op zo’n korte termijn een aanklacht neer denkt te kunnen leggen is mij een raadsel. Maar misschien weten ze dingen die ze nog niet kwijt willen. Dat kan natuurlijk altijd. Het JIT zelf is met veel geheimzinnigheid omgeven. De Nederlandse regering wilde er na Kamervragen niets over zeggen en de Kamer drong niet verder aan. Maar al in augustus 2014 had de Oekraïense officier van justitie laten weten (HIER) dat er een volledige consensus moest zijn bij de besluiten. Ook uit Australische bronnen bleek dit. Met andere woorden: Ieder land had/heeft vetorecht.

Dit geheimzinnige JIT onderhandelt dus over een aanklacht. En wil dan met die aanklacht een rechter zoeken. Zelfs over het soort rechtspraak dat daarbij gehanteerd zal worden, is nog niets bekend gemaakt. Ik ben geen jurist, maar ik weet wel dat bij de rechtspraak in het ene land andere voorwaarden bestaan voor bewijs als in het andere land. En dan zijn er nog allerlei vormen van internationale rechtspraak. Gaat het JIT nu een soort rechtspraak zoeken die het best aansluit bij het vergaarde bewijs?

Dr Chandra Muzaffar
Dr. Chandra Muzaffar

Ja, dat klinkt cynisch.
Maar er zijn redenen genoeg om te denken dat het alleen nog een politieke zaak kan worden. Het draait namelijk allemaal om geopolitiek, zoals gezegd. Interessant is de rol van Maleisië. Daar ga ik hier nu verder op in omdat je er in de Nederlandse pers bijna niets over hoort. En omdat het hier wel degelijk gaat om nieuwe, relevante ontwikkelingen. Maleisië was aanvankelijk geen lid van het JIT. Dr. Chandra Muzaffar, een prominente Maleisiër, schreef daarover(HIER) in  november 2014 dat ze uitgesloten zouden zijn omdat ze niet de beschuldigende vinger naar Rusland wilde wijzen:

It is alleged that Malaysia has been excluded from the JIT because we have not pointed a finger at Russia as the cause of the MH 17 disaster as the four members of the JIT have done. Malaysia refuses to heap blame on Russia or pro-Russia rebels in Eastern Ukraine, or anyone else for that matter, without hard, incontrovertible evidence.

Maleisië liet weten ontevreden te zijn dat het land niet was uitgenodigd voor het JIT, dat toen al een geheim contract had getekend, waarin, naar horen zeggen, elk deelnemende land vetorecht had. Eind 2014 werd Maleisië toegelaten tot het JIT na een officiële uitnodiging van het Nederlandse OM. Maar onder welke voorwaarden ze lid werden, en of ze een gelijkwaardig partner waren, dat bleef onbekend.

Ook het zojuist verschenen boek van Joost Niemöller spreekt al van een 'doofpot'.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de morele en ethische koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor artikel)
Het enige Nederlandse boek over de MH1-ramp, van auteur Joost Niemöller, spreekt al van een ‘doofpotdeal’.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de morele en ethische koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor link voor dit boek)

Waar zijn Rusland EN de VS??
Er werd in de Nederlandse pers gesuggereerd dat de reden van de aanvankelijke uitsluiting was dat Maleisië de doodstraf kent. Waarom dit argument later niet meer van belang zou zijn, bleef onduidelijk. Maleisië vroeg zich ook af waarom België wel in het JIT team zat. Maar de meest relevante vraag is natuurlijk: Waarom zitten Rusland en de VS niet in het JIT team? Deze landen beschikken namelijk over de meest relevante informatie: Radargegevens en satelliet gegevens.

Oekraïne beschikt natuurlijk ook over radargegevens, maar dat land liet weten dat de militaire radar op het moment van de aanslag wegens onderhoud uit stond. Iets wat overigens pas recent bekend werd gemaakt. In het eerste, voorlopige, rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was daar nog geen sprake van geweest. Het is bovendien zeer ongeloofwaardig dat alle drie de militaire radar installaties precies op dat moment in onderhoud waren. Ik refereer hier aan een Kamervraag van het CDA Kamerlid Omtzigt (HIER):

‘Heeft u kennis genomen van het verslag van de hoorzitting over MH17 in de Tweede Kamer waar radarexpert Van Genderen verklaarde dat tenminste drie radarstations in Oekraïne de MH17 en de raket hadden kunnen waarnemen en dat als geen van drieën werkt, dat geen planmatig opgezet onderhoudsschema kan zijn?’

Het kan zijn dat Maleisië haar lidmaatschap van de JIT later heeft afgedwongen. De minister van transport van Maleisië, Kaprawi, liet in elk geval op 24 november 2015 weten dat Maleisië aanvankelijk niet volledig met het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid meewerkte (HIER). Dat gebeurde pas toen ze ook lid van het JIT waren. De geopolitieke rol van Maleisië binnen het JIT is interessant omdat Maleisië, anders dan de andere JIT landen, geen deel uitmaakt van het westerse machtsblok. Maleisië voert een eigen politieke koers die niet zo eenduidig lijkt te zijn.

Er verscheen in dit verband afgelopen week een interessant bericht in de Nederlandse pers. Interessant ook omdat het zo onvolledig was. Over de geopolitieke achtergronden werd namelijk niets uitgelegd. Dit was het bericht (HIER):

‘De Russische president Vladimir Poetin is bereid met de Maleisische premier Razak te spreken over de ramp met vlucht MH17, in de marge van de ASEAN-top in Sotsji. Dat heeft Poetins woordvoerder laten weten aan Russische journalisten, meldt persbureau Interfax. Deze ontmoeting zou donderdag plaatsvinden.
Poetins woordvoerder liet weten dat bij bilaterale ontmoetingen in Sotsji elk thema aangeroerd kan worden. “Als de Maleisische vertegenwoordiging het thema Boeing wil bespreken met president Poetin, dan zijn wij daartoe bereid”, aldus de woordvoerder.’

ASEAN staat voor de Association of Southeast Asian Nations, een organisatie van Zuid-Oostelijke Aziatische landen, opgericht in 1967 vanwege de toenmalige dreiging van het communisme. Er bestaan diplomatieke relaties met Japan. Dat de ASEAN nu juist in Rusland vergaderde is opmerkelijk. China en Rusland maken er zelf geen deel van uit. AESAN is, zo valt uit diverse commentaren op te maken, doelwit van druk door de VS en China (HIER), en is ook intern verdeeld. Dat Poetin dus deze AESAN-bijeenkomst in zijn land wist te organiseren kan als een diplomatieke overwinning van hem worden gezien.

poetin alexander biertje
De ‘P’ van Poetin, van Pils en van Propaganda.. Maar wie maakt hier nu propaganda..?

Poetin speelt het ‘spel’ foutloos..
Dit bericht over de uitspraak van Poetin verscheen ook in de officiële Maleisische staatspers. Dat een staatshoofd officieel bekend maakt op informele wijze over een specifiek onderwerp te praten, en wel zo’n gevoelig onderwerp als dit, is natuurlijk heel ongewoon. Dat dit in een land als Maleisië, zonder persvrijheid, wordt verspreid, betekent dat de regering van Maleisië er grote waarde aan hecht.

Het is natuurlijk heel raar dat twee landen openbaar aankondigen niet in het openbaar in gesprek te gaan over een specifiek onderwerp. Landen kunnen tenslotte altijd met elkaar informeel overleggen. De betekenis daarvan kan dus alleen maar zijn dat er ene boodschap uitgezonden moet worden naar landen die niet bij dit overleg aanwezig zijn. In dit geval: De andere leden van het JIT.

Later deze week verscheen er een bericht van het persbureau Tass over deze ontmoeting. Daarin werd niet meer gesproken over MH17, en werd alleen in algemene termen aangegeven dat de banden tussen Maleisië en Rusland aangehaald waren. Opvallend was dat hier werd gesproken over verdere ‘militair-technische’ samenwerking.

Poetin had volgens Tass gezegd (HIER):

“We will be pleased to develop relations in the humanitarian sphere, in the economy, investments and of course in the military sphere, or in the sphere of military-technical cooperation.”

Russia Today kondigde gisteren ook aan dat in het eerste kwartaal van dit jaar de handel tussen Rusland en de ASEAN landen met 20% was toegenomen..! Maleisië speelt binnen de JIT dus een aparte rol. Het land lijkt te kiezen voor samenwerking met Rusland bij het onderzoek. Dit zal niet in overeenstemming zijn met samenwerking binnen het JIT, dat zo’n samenwerking juist uitsluit, want voor het JIT komt Rusland alleen in zicht als dader. Vandaag liet de minister van Transport van Maleisië zelfs officieel weten de samenwerking met Rusland te willen intensiveren (HIER)!

Tja en Kerry riep het ook al.. "Er is een berg van bewijs die aantoont dat de Russen MH17 hebben neergehaald".. We zijn 1 jaar later en het 'bewijs' is nog niet getoond..!!
Kort na de aanslag op MH17. Niet alleen Obama, maar ook John Kerry riep het al.. “Er is een berg van bewijs die aantoont dat de Russen MH17 hebben neergehaald”.. We zijn bijna 3 jaar later en het ‘bewijs’ is nog niet getoond..!! Het zou voor de VS toch een staaltje machtsvertoon zijn, om de bewijzen openbaar maken die Rusland als schuldige aanwijzen.. Waarom niet? Moeten we de kletskoek geloven omtrent deze houding van de VS, dat ‘ze niet willen laten zien hoe ver ze al zijn met satellietspionage’…??

Geoploitiek en de MH17..
Het is van belang om in te gaan op deze geopolitieke aspecten, omdat de rechtszaak over MH17 een rechtszaak zal zijn met duidelijke geopolitieke achtergronden. Wat als het JIT met zijn komende aanklacht duidelijk in de richting van Poetin als schuldige zal wijzen? Wil Maleisië daarmee akkoord gaan? Gaat het intern al die kant uit, en is dat de reden dat het ontevreden Maleisië nu toenadering zoekt met Rusland? En, een misschien nog belangrijkere vraag: Heeft Maleisië net als de andere landen binnen het JIT vetorecht? Daarover is nooit enig officieel antwoord gekomen.

john-kerryGoed, een rechtszaak lijkt dus ver weg. Nu zullen sommigen misschien zeggen: er had toch makkelijk een internationale rechtszaak kunnen komen? Maar juist Rusland sprak vorig jaar toch een veto uit tegen een tribunaal van de VN? Alleen is de vraag: ‘Waarom deed Rusland dat?’ Omdat dit tribunaal gebaseerd zou moeten zijn op het geheimzinnige onderzoek van het JIT. Dit was voor Rusland onaanvaardbaar.

Ook omdat er zoveel materiaal niet werd aangedragen door het Westen. De Russische minister Lavrov had al enkele dagen na de aanslag gezegd dat een onderzoek met Oekraïne voor hem onaanvaardbaar was, maar Nederland zette die lijn toch voort.

In een interview met de tv zender NewsAsia uit Singapore (HIER), gaf de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Serge Lavrov weer wat zijn problemen waren met zo’n VN tribunaal op basis van het JIT onderzoek. In zijn ogen hadden de Russen de data overhandigd van het radar station in Rostov, maar ontbrak de harde informatie van ‘de andere kant’:

‘The Americans said that they did have images from their satellite, but never submitted them, never make them public. The same was true for the Ukrainians who were asked to provide recordings of the air controllers and between the planes up in the air in the area of incident.’

Inmiddels is dus bekend dat de Oekraïners veel meer bewijs niet willen overleggen, zoals de data van hun militaire radar. Zeker, de JIT was in werking getreden na een resolutie van de VN, maar, stelt Lavrov in dit interview, de JIT heeft zich nooit gehouden aan de voorwaarden die door de VN gesteld waren:

‘My point answering your question is that the Security Council one year ago identified very specific steps to conduct investigation and most of the steps were not heeded, were not implement and people repeatedly blocked our proposals for the Security Council to pick up the matter during the year which passed after the tragedy.’

Het JIT voerde in de ogen van Lavrov de resolutie niet goed uit:

‘I would like the Security Council resolution 2166 to be respected fully which was not the case by the criminal investigation team created by the five countries you mentioned.’

PvdA-minister Koenders en zijn Russische collega Lavrov.
PvdA-minister Koenders en zijn Russische collega Lavrov.

Ik haal Lavrov hier wat langer aan, omdat zijn uitspraken nooit de Westerse media gehaald hebben. In de Westerse media volstond men met de conclusie dat Rusland haar veto uitsprak over het tribunaal, en dit werd aangehaald als een schuldverklaring in de richting van Rusland. Nu de optie van een VN tribunaal van tafel is, zijn er eigenlijk geen geloofwaardige opties voor een rechtszaak meer over. Of, in de woorden van het OM, in de gelekte brief aan de nabestaanden begin dit jaar:

‘Op dit moment zijn er twee reële opties voor vervolging en berechting: nationale vervolging door één van de JIT-landen of vervolging voor een internationaal tribunaal, op te richten door de JIT-landen.’

Beide ‘reële’ opties zijn zo duidelijk vooringenomen, dat een objectieve rechtsgang bij voorbaat is uitgesloten. Ook kan via deze opties internationaal niets afgedwongen worden. Er kunnen geen verdachten worden gedaagd als die niet willen en er kunnen geen harde data worden opgeëist.  Het kan dus onmogelijk nog een geloofwaardige zaak worden.

De Nederlandse regering heeft deze doodlopende weg aan zichzelf te danken, omdat vanaf het eerste moment na de aanslag gekozen werd voor intensieve samenwerking met Oekraïne, het uitsluiten van de rebellen en het dwarsbomen van de Russische medewerking in de weg naar een strafproces. Rusland weet zich daardoor buiten gesloten en mag alleen nog de rol van dader op zich nemen, bij voorbaat veroordeeld door politieke manipulatie. Net zoals Rusland al vanaf het eerste moment door de Westerse media veroordeeld werd.

Met deze gang van zaken werd de publieke opinie voor een deel gewonnen, maar het uitblijven van een geloofwaardige rechtszaak zal uiteindelijk de twijfel ook in Nederland alleen maar doen toenemen, en dit had toch ook niet de bedoeling kunnen zijn van Rutte toen hij zo ferm verklaarde dat de onderste steen boven moest komen.

Mark Rutte de belofte

43 gedachten over “MH17: Maleisië gaat Rusland opzoeken..!

 1. Saboteren van de Rechtsgang rondom MH17 d.m.v. onwettige regelgeving is afkomstig uit dezelfde Bar Association gifmengers keuken als de rest van de EU sabotages.

  Recht “Staat of valt” bij het al of niet uit oefenen van de Wet

  Het is met de Wet net zoals met de Liefde het behoord tot de meest misbruikte woorden, de Wet is heel eenvoudig de “Wet, het balancerende mechanisme” en de regel/s het instrument, al of niet compatible. Het overgrote deel van de regels die het EU establish ment onder de valse noemer van de Wet de mensheid (in naam der Wet) op de mouw spelden is volledig in strijd met de op het gelijkheidsbeginsel gebaseerde Wet, zonder gelijkheidsbeginsel geen balans, geen gerechtigheid, geen gerechtig heden.

  De vermeende onschendbaarheid van het Huis van Oranje Parlement is nooit meer geweest dan een geruststellende fictie, onwettig van aard en die zich op dit moment per kerende post tegen het Establish Ment keert.

  Brexit geweldige documentaire met o.a. Nagel Farage en vele andere glas heldere krachtige sprekers voor wie nog twijfels heeft, kijken is zien.

  Brexit The Movie – NL ondertiteld (Irma Schiffers)
  https://www.youtube.com/watch?v=z_epNtM0QmY

 2. De kwestie is wat mij betreft net zo duidelijk als diep triest.
  Amerika wil als neo-koloniale macht hun imperium onbeperkt uitbreiden en oorlog met Rusland. De propaganda oorlog zijn ze al tijden aan het voeren en het aller trieste daarbij is dat Nederland aan de voet loopt van die imperialisten als een vies braaf schoothondje.
  Dit land kronkelt zich in iedere immorele huichelachtige klote bocht om die yanken maar te behagen.
  Niet in mijn naan!!!!

  1. Rob,
   Je beseft toch dat net de oorlogen die rusland heeft gevoerd de laatste jaren (Tsjetsjenie, Georgie, Annexatie Crimea, Invasie Donbass) allemaal (neo)koloniale oorlogen waren? Enkel syrie valt niet in dat patroon.

   Rusland dreigt ook actief met een nucleaire aanval momenteel naar de EU en de VS, lees maar eens wat meneer Escobar op RT schrijft deze week :
   https://www.rt.com/op-edge/344002-beware-russia-war-us/

   https://pbs.twimg.com/media/CjEKuqZWYAIaR2L.jpg

   De vijand is rusland en rusland is de vijand, geen twijfel.
   Alle nato-leden moeten dringend hun militaire budgetten optrekken naar 2% van GDP om zich te verdedigen tegen de opdringerige agressie uit Moskou.
   Hou de beer in zijn hok.

  2. Ik ben voor een ban van Argonaut naar Novorossiya. Ken iemand die daar woont, dan kan Argonaut eindelijk verslag doen van ondervindingen vanuit de werkelijkheid gezien. Ik zal mijn vriend aldaar vast op de hoogte stellen 😉

  3. @ argonaut
   Je gebrek aan inzicht is schrijnend om te zien, je nageprate holle propaganda retoriek te naïef voor woorden, en je wereldbeeld compleet foutief.Je bent zo overduidelijk een papagaai van de overheid,hebt een zwaar vertekend en niet onderbouwd beeld van wat Rusland juist tot nog toe heeft weten te voorkomen, dat ik me afvraag of je wel eens zelf nadenkt. De krim heeft met meer dan 90% gekozen weer bij de russische federatie te horen.De vs heeft als eerste het idee van een eerste nucleaire aanval omarmt, wanneer hun “leidende rol”in de wereld zou worden bedreigt. Amerika heeft in de Oekraine een staatsgreep gepleegd , en positioneert de Navo rond Rusland in tegenspraak met gemaakte afspraken. En ga zo nog maar even door….. Je ontzettende gebrek aan werkelijke kennis zet je wat mij betreft helemaal buitenspel in deze discussie.

  4. @ arno
   Ik wist niet dat je in een tacteam met argonaut opereerde hier. En moeilijk hè namen? Maar wijs maar een fout aan in de post naar argonaut dan .En arno wie ben jij om mij te oordelen over strijd als je die zelf steeds opzoekt? Ik doe mijn best mijn idealen te verwezenlijken en vaak lukt het me , maar bij zoveel stupiditeit schiet ik wel eens even uit mijn slof.

  5. En ach zelf Jezus schijnt de geldwisselaars de tempel uitgeranselt te hebben , en een veel geweldlozer persoon ken ik niet. Dus zal mij deze uitspatting ook wel vergeven worden .Immers ik pretendeer niet beter te zijn dan Hem.

  6. Het gaat mij helemaal niet om “het gelijk” over inhoud. Ik ken de verschillende standpunten inmiddels met feiten, interpretaties en aan elkaar geregen meningen.

   Wel om de manier waarop er op gereageerd wordt. Gewoonweg niet nodig. Maar ja, dan maar weer de spiegel erbij.

  7. @Arno 2.6. Tja, strijd schijnt aangeleerd te zijn. Wie doet nu zoiets? Het kost zoveel strijd het weer af te schudden en terug te keren naar harmonie

  8. Hai Erna schatje ik zat al op je te wachten , kon niet missen. Verwar een schrobbering niet met strijd, daar zou ik mee willen beginnen .Nergens zeg ik mijn idealen geheel onder de knie te hebben en ja ook ik ben beïnvloed door de tijd waarin ik deze incarnatie beleef. Dat doet helemaal niets af aan de door jou aangehaalde stelling van mij. Maar wellicht ontgaat die logica jou, hetgeen dan veel over jou en helemaal niets over mij zegt.

  9. Misschien even weer terug naar Argonaut’s link?
   De kers op de taart opmerking zegt wat mij betreft alles over de te(n)(rr)eur van dit artikel.
   “And then there’s the icing on the NATO cake, described as “measures against Russia”.”

  10. Tekenend voor je , dat je de levensles in bovenstaande dialoog niet weet te herkennen. Aan jou het laatste woord vriendelijke vriend, groet van Marcel.

  11. (A)(E)rn(a)(o), zijn jullie een koppel 😉
   Het wtk artikel ging ergens anders over, maar off topic komt vaker voor, hoe dan ook begrijp ik dat de behoefte om het begrip “strijd”en öorlog”, voorheen besproken onder een ander artikel misschien toch wel de moeite waard loont om het verder te bespreken.

  12. @ erna
   Tja het ontgaat je dus ….. dat valt me eerlijk gezegd een beetje van je tegen. Maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben zeggen zuh( wie dat ook zijn )En ja ik ken mijn duistere kant even goed als mijn lichte , weet wat ik wens maar kan iemand zonder schroom lievelijk zijn kop van de romp trekken . Vergis je niet in de natuur van strijd, die is niet altijd wat je denkt dat ie is. Soms is wat je aanziet voor strijd slechts schertz, alleen herken je het niet . Soms kan het hulp zijn ( zachte heelmeesters …. etc.)leer maar eens de energetische kant van een schrijfsel te zien.

  13. Wel, het was weer fijn gisteravond zie ik, ik had andere dingen te doen.

   Ik zie dat Marcel ook weer een braakbal moest leggen, tja, als het moet dan moet het natuulijkl. 🙂
   Je beschuldiging dat ik ‘een papegaai ben van de overheid’ is bijzonder hilarisch, ik verwijt de overheid net inefficientie en verregaande naieviteit in buitenlandse zaken, in het bijzonder naar schurkenstaten als Rusland en Saoudi Arabie.

   De enige die zijn onbegrip aantoont is jij, ik vermoed dat je Rusland niet echt kent en zeker niet begrijpt. Ik kwam er vroeger regelmatig, praat basis-russisch en heb russische kennissen. Wij praten en lezen en informeren ons. Het is geen moderne maatschappij zoals in Belgie of Nederland, het is in feite nog steeds een feodale maatschappij, zonder mensenrechten, rechtsstaat of democratie en zonder echt vrije media natuurlijk.

   Wat je zegt over de Krim en over Kiev toont verregaande ongeinformeerdheid aan. Het referendum dat gehouden werd in 2014 was volkomen onwettelijk, en werd gehouden met gewapende russische ‘green men’ van de bezettingsmacht in van de bezettingsmacht, bovendien stemden ook doden lustig mee en sommigen zelfs meerdere keren.
   Allemaal details wellicht. Ook wat je zegt over die staatgreep : Kennissen van mij stonden op maidan van november 2013 tot februari 2014, bij temperaturen tot -15 graden stonden ze daar. 4 maanden, dag na dag, zij en duizenden anderen als hen.
   Gewone oekraieners die een toekomst wilden voor hunzelf, familie en kinderen en daarvoor wilden lijden en sterven.
   De revolutie die uiteindelijk de criminele president en massamoordenaar Yanukovich heeft doen vluchten, met de zakken vol goud en geld, was een revolutie van HET VOLK, een revolutie van waardigheid, TEGEN de sovjetstijl van regeren op basis van corruptie, tegen de neokolonisatie door rusland, tegen de georganiseerde diefstal van de toekomst van een volk.

   NATUURLIJK steunde de VS die revolutie (steunen, niet organiseren uiteraard), net als velen die ijveren voor open en vrije samenlevingen en net als de EU meer uitgesproken had moeten doen. Donald Tusk en Frederika Mogherini hadden moeten op Maidan staan, niet Verhofstadt en Van Baal.

   Blijkbaar ben jij een vijand van de open en vrije samenleving en steun je het russische feodale model met zijn lijfeigenschap, georganiseerde diefstal van hoog tot laag en systematisch bedrog van alles : van dopingministers tot en met manipulatie van MH17-informatie en een pers die systematisch leugens vertelt, recht uit het Kremlin.

   Hier nog eens een mooi voorbeeld van deze week : http://www.themoscowtimes.com/article/570053.html

   En het origineel maar dat zal je wel niet kunnen volgen : https://www.youtube.com/watch?v=4ghJuKREBbI

  14. ‘Gewone oekraieners die een toekomst wilden voor hunzelf, familie en kinderen en daarvoor wilden lijden en sterven..’ De tranen staan me in de ogen, door zoveel ‘zangeres-zonder-naam’-toeterij Argonaut..
   Waarom zou de VS niet aan de basis van de hele organisatie staan van de revolutie in Oekraïne..?? De vanzelfsprekendheid waarmee je dit oppert Argonaut zegt me veel over je vooringenomenheid en je agenda. Een bewijs voor je stelling heb je kennelijk niet..??

   Laat ik dan mijn verhaal aandragen, OK?
   http://www.businessinsider.com/cia-and-fbi-reportedly-advising-ukraine-2014-5?IR=T

   https://www.sott.net/article/318724-Declassified-CIA-docs-US-has-been-supporting-Ukrainian-neo-Nazis-for-over-60-years?utm_content=buffer3157f&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

   Gezien het FEIT, dat Poetin bezig was met een charme-offensief naar Europa en de banden aanhaalde, diende dit te worden doorbroken, door praktische zaken, zoals een revolutie ‘door het volk’ (waarbij bewezen de politie werd beschoten door de werkelijke verraders van het volk!!).

   De MH17 past natuurlijk precies in de ZO VAAK GETOONDE VALSE-VLAG-AANPAK van de Zionistische-Rothschild-kliek die hier achter zit en Rusland aanpakt als achilleshiel van de BRICS-landen. (Een artikel hierover volgt)

  15. Het is mooi dat iedereen z´n eigen mening mag ventileren, in dit geval zijnde interpretaties van de werkelijkheid en interpretaties van enkele zaken die je feiten mag noemen.

   Dat het verder ergens toe leidt is onwaarschijnlijk, daarvoor is de natuur van de mens te grillig.

  16. Argonut, je hebt geen idee, en Russisch kan je ook niet. Het is allemaal hete lucht die je hier probeert te verkopen.
   Maar iedereen die een beetje kan denken, weet beter.

   O trouwens, wist je dat Nederland een groot Sodom en Gomorra is?
   Drugs en prostitutie (mensenhandel) zijn hier normaal, en Rutte en de rest van de politici steunen onvoorwaardelijk deze maffia praktijken.
   Ook hebben veel mensen honger en kunnen niet meedoen met de rest. Veel kinderen zitten op psychofarmaca, en worden met heftige vaccinatieprogramma’s gedeeltelijk onvruchtbaar en autistisch.

   Dat weet ik, omdat ik vrienden in NL heb, en er ook zo vaak kwam.
   Ik spreek zelfs ietsje Nederlands. Ze hebben dat allemaal bevestigt aan mij.
   Kennissen van mij stonden erbij hoe tijdens een demonstratie mensen werden mishandeld zelfs tot de dood aan toe. Dat zeggen vrienden van mij ook, dat de geweld van de politie steeds toeneemt, en gekleurde minderheden gediscrimineerd worden. En veel gezinnen moeten bang zijn dat hun kinderen uit huis worden geplaatst.
   Een vriendin van me zei zelfs dat ene staatssecretaris van justitie een pedofiel is, en dat gevangenen zo maar in de gevangenissen (zelfs in Den Haag) op onverklaarbare manier overlijden.
   Ze zeggen dat de regering een corrupte bende is.

   Snap je, Jan Klaassen?

  17. Arno Verwaaid, jij mag hier volgens mij niet meer veel van je ‘mening’ ventileren, zo te zien, veel verwijderd van je zwakzinnigheid, gelukkig maar.

 3. Rusland is niet de vijand eerstde problemen oplossen die zich hier voordoen op politiek gebied en dergelijke. Niet met vingertjes wijzen als je het fijne niet weet. Er worden over en weet spelletjes gespeelt en die van de nato en navo zijn viezer dan die van rusland

 4. Het kan in deze tijd van transitie niet anders, als dat het smerige spel van Mark Rutte, gesteund door de meerderheid van de “volksvertegenwoordiging” ontmaskerd wordt.

  Vanuit de diverse ondersteuningsteams van de Reünie van Vrije Mensen liggen er alweer WOB verzoeken klaar. En in tegenstelling tot wat NOS en RTL zeggen te doen, voegen wij de daad bij het woord 🙂

  1. smerig spel.. inderdaad ja!
   niet alleen m.b.t. de mh 17, want alles is een aan-een-geschakelde agenda, rtl en de nos zeggen alleen maar wat ze mogen zeggen, als je de vpro kijkt met hun super goede documentaires en allerlei inters, snap je dat die zak van dekker de boel onder controle wilt hebben
   IK GELOOF NIKS VAN DE NOS EN RTL ( het is allemaal onder bezit van de vs) geloof me
   Oproer en aanzet tot chaos, dat gevoel heb ik NOOIT bij de vpro.. kijk maar eens naar deze zender en ervaar het BIO gevoel van NIEUWS!

   groet, Luna

 5. welkom, welkom bij de 3 biggetjes, welkom, welkom, wat hebben we plezier,
  Kom maar snel naar hier. Naar Neder..land waar we allemaal mietjes zijn en Hol van binnen. Een omaatje van negentig zei toendertijd:”Rutte zegt, we moeten allemaal in de rouw zijn, maar ik ken ze niet eens!” Waar, niemand kent ze, want niemand is dood! Al de “slachtoffers” hebben een zak geld meegekregen en zijn lekker geëmigreerd, (in Hongarije heb je al een huisje voor 6.000 met bos)de achterblijvers kregen smartengeld en het was makkelijk te betalen van het gestolen goud uit Oekraïne wat Vernederland kreeg als zwijggeld. Toch goed gespeeld van Rutte; geen bloed aan zijn handen en de machtselite tevreden, het is niet makkelijk aan de top. Ondertussen staan wij wel bekend als onnozele oenen, zogenaamd met hoge opleidingen en vrije meningsuitingen. Hier is een mening uit Amerika https://www.youtube.com/watch?v=qZoDs6FgIsk
  Wij moeten ons diep, diep schamen; hebben onze ouders en voorouders hier voor gezwoegd, gevochten en geleden, zodat we nu een stelletje slappelingen zijn zonder ruggengraat en ons willens en wetens laten voorliegen! We hebben alle informatie aan onze vingertoppen; de passagierslijst stond al in maart 2014 op internet(hoe kan dat, misschien zegt iemand wel af), in Oekraïne: overal dummies, ook dode papegaai, oude doden zonder bloed, nieuwe spullen(neergelegd) en een uitgebrand vliegtuig, enzovoort. Mensen, kom op voor het Goede en laten we nuchtere Nederlanders blijven! Er zijn wel degelijk mensen vermoord: in Palestina.
  Wij zijn allemaal Palestijnen. Als we niet opkomen voor onszelf wordt het van kwaad tot erger en erger en erger en erger en erger: ENERGIE

 6. http://www.pdfarchive.info/pdf/H/Hi/Himmler_Heinrich_-_Voice_of_our_ancestors.pdf
  Dank je wel An argie (2.2 5 mei)alleen Himmler schreef het niet. Dit boekje kreeg elke soldaat in Duitsland natuurlijk en het gaat over eer, geweten en trots in je voorvaderen.(ben’t niet eens met moorden)Ik ben heel trots op het bloed in mijn aderen, zij waren liefdevolle, hardwerkende, opgeruimde mensen die nooit logen en heldendaden hebben verricht! Ze zijn niet dood. Iedereen heeft een rol in het grote toneelstuk hier op aarde. De goede net zo goed als de “kwade”. De “slechte” hebben genoeg van hun rol en geven ons alle kansen om te ontwaken uit de droom. Alle valse vlaggen zijn zo doorzichtig en nog zetten we niet door, de MH(Mooie Huigelarij)17 is onze Nederlandse bevrijding. Laten we er Mooie Hemel van maken. Alle Vrijmetselaars bij elkaar(in Den Haag 14 lodges) willen dat wij mensen naar onze harten luisteren, ze kunnen niet dwingen want er is de grootste wet: Vrije Wil!
  Hier is een voorbeeld van de film Titanic: http://www.moviemistakes.com/post229, vooral de verschillende pijpen op de schoorsteen zijn erg belangrijk(verschil tussen de Titanic en de Olympic)James Cameron(de regisseur) heeft opzettelijk veel “fouten” er ingezet(Kate Winslet vond het verschrikkelijk met hem te werken; de scenes moesten vaak herhaald worden om de verschillen er in te zetten)Ieder geval “the Titanic”moest een disclosure (onthulling) zijn voor de valse vlag die aan de wieg stond van de money magic (geldmagie).
  Ze zijn allemaal freemasons en waarschijnlijk zijn alle crisisacteurs dat ook want je hoort nooit een getuigenis van zo’n iemand!
  Om terug te komen op de 3 biggetjes; ze spelen allemaal onder één hoedje!
  Laten we het varkentje even wassen!
  Tijd voor mij, mijn taken roepen.Tot wederhorens

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.