Advertentie

Minister Edith Schippers toont ware gezicht..


schippers spijkerbroek
Dit is geen foto uit het privé-album van Edith Schippers; het is de officiële foto waarmee ze zich als minister profileert, op de site van VWS…. Is dit nou een ‘VVD-babe’ of een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport..

Dát mevrouw Edith Schippers als minister van Volksgezondheid, Welzijn (Jawel!) en Sport niet veel op heeft met complementaire gezondheidszorg is velen bekend. Dat is op zich natuurlijk heel vreemd, zoniet bizar, want waar is haar neutrale positie in dezen, haar ‘open mind’ naar werkzame complementaire zorg..?
Maar dat deze VVD-dame zich op zulk glad ijs begeeft, zoals uit de onderstaande video blijkt, is werkelijk ongekend. Mevrouw-de-minister presteert het om deze complementaire gezondheidszorg in de hoek van de kwakzalverij te drukken; een werkelijk schandalige manier van optreden in onze ogen. En niet alleen in ónze ogen..

Hoe durft een vrouw als Schippers dit te doen, waarbij ze zich in allerlei onjuistheden, verdraaiingen, dubbelzinnigheden en zelfs regelrechte leugens uitlaat. Dit alles ten faveure van de Vereniging van de Kwakzalverij, die kennelijk het monopolie heeft -in de ogen van Schippers- om te kunnen bepalen wat ‘wetenschappelijk bewezen’ is en wat niet.. Wat onder kwakzalverij gerekend dient te worden en wat niet.. Wat aan de schandpaal genageld dient te worden, en wat niet. Lees hier het hele verhaal rondom een vrouw, die kennelijk haar ongenuanceerdheid wil blijven manifesteren..

x

* * *

x

Minister Schippers toont ware gezicht..

2013 ©  WantToKnow.nl/.be

x

Het is 10 oktober 2011 en mevrouw de minister drukt zich in een videoboodschap, gericht aan ene heer Renkens, scheidend voorzitter van de Kwakzalverbestrijding, uiterst onzorgvuldig uit over de alternatieve en complementaire gezondheidszorg. Op een eigenlijk schandalige manier, een minister onwaardig, vertelt ze allereerst niet aanwezig te kunnen zijn op het symposium van de anti-kwakkers, waar deze (video-)boodschap dus wordt getoond. En wat blijkt vervolgens? Deze ‘stoere’ minister neemt de gelegenheid te baat, door het eventjes dunnetjes op te nemen tégen de kwakzalvers, zoals daar ook álle huisartsen, apothekers en medici zijn, die met homeopathie werken..!

Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het 'tabakdossier' over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)
Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het ’tabakdossier’ over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)

Edith Schippers bekent op uiterst ongenuanceerde wijze kleur..
Niks woorden van verzoening of oproep tot samenwerking.. Niks een toonbeeld van ‘boven-de-partijen’ staan en een ‘vrouw van visie’ proberen te zijn. Nee, daar waar deze minister al eerder over de schreef ging in haar steun voor de Tabaksindustrie (zie artikel over deze ‘Minister van Tabak’ HIER), ging ze opnieuw in de fout, door impliciet, onomwonden en uiterst onzorgvuldig af te geven op de complementaire zorg in Nederland. Daarmee indirect een pluim stekend in het achterste van Big Pharma. Hoe onzorgvuldig kun je te werk gaan..? En Wiegel ziet in haar de opvolger voor Mark Rutte…??

En was deze minister Schipper eerder ook al niet in opspraak over haar rol in de crisis rondom het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, waar haar man Sander Spijker een hoofdrol bleek te vervullen als ‘medisch adviseur’ in de rol van ‘hoofd innovatie’…? Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid over deze belangenverstrengeling: “Ik vind het zeer onverstandig dat de echtgenoot van een minister, die gaat over de toekomst van ziekenhuizen, de top van een ziekenhuis adviseert. De schijn van belangenverstrengeling kan daardoor opspelen en vragen over integriteit moet je als bewindspersoon gewoon altijd vermijden.”

Wat bezielt deze vrouw om telkens haar nek op een dergelijk onzorgvuldige wijze uit te steken, ten faveure van belangengroeperingen…? Als je niet beter wist, zou je bijna vermoeden dat er andere -voor haar grotere- belangen spelen, bij deze minister, dan het belang van de Nederlandse bevolking..!

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..!Waarom kijkt Schippers ongemakkelijk..? Is het om haar vermeende banden met de tabaksindustrie..? Je zou zeggen dat een minister trots is op een ‘gezondheids-petitie’.. Wil je alles weten over de ‘minister van Tabak’..? Klik voor het betreffende artikel.

Want hoe kan het anders dat Edith Schippers op deze uiterst ongenuanceerde wijze een hele beroepsgroep van artsen durft te schofferen, doordat deze bijvoorbeeld met homeopathie werken..? Huisartsen die niets anders zouden willen, dan haar de nuance van de werking van homeopathie zouden willen laten zien. Huisartsen waarvan sommigen al meer dan 40 jaar homeopathie TOEPASSEN..

Apothekers op het hakblok.. Hatsekiedee..!
Want dát Edith Schippers kennelijk in haar sas in met wat ze beweert, blijk uit het feit, dat ze niet alleen (huis)artsen schoffeert, maar ook terloops even ALLE apothekers, die volgens de impliciete uitspraken van ‘mevrouw-de-minister ‘ kennelijk alleen op geld/omzet uit zijn, want homeopathie werkt niet, getuige haar uitspraak in deze boodschap:

“Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

En let wel hoe uiterst geraffineerd Schippers hier te werk gaat..! Ze zegt alleen dát het haar opvalt.. Waarmee ze dus opnieuw een/deze beroepsgroep schoffeert door ze feitelijk impliciet van ‘oplichting via kwakzalverij’ te beschuldigen..! En ja, mevrouw de minister, dát valt ons dan weer op..!
Het wordt wellicht de hoogste tijd om de ‘werking van ‘mevrouw-de-minister’ zélf te toetsen? Zodat ALLE Nederlanders gerust kunnen zijn, dat deze Edith Schippers geen wolf in schaapskleren is, die het kind met het badwater wegspoelt.. Homeopathie is kennelijk de hond die door ongeacht wie, geslagen moet worden, in dit geval ter eer en meerder glorie van meneeer Renkens’ afscheid als hoofd-anti-kwakker.. En dan zal mevrouw Edith Schipper wel even de stok aanreiken om die homeopathie-hond te slaan..!

Echinacea potplant
Echinaforce bevat de rode ‘Zonnehoed’, of in het Latijn: de Echinacea, een plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Noord-Amerika. Er bestaan negen soorten Echinacea. Een plant die al door de Sioux-indianen in Noord Amerika tegen vele kwalen gebruikt werd. De zonnehoed vormt wortelstokken kan anderhalve meter hoog groeien. De plant bloeit in de maanden juli en augustus en krijgt ongeveer 10 cm grote bloemen. Het bewezen weerstand-verhogende effect van de plant wordt gebruikt in medicijnen (zalf, druppels en pillen) in de fysiotherapie en de homeopathie.

x

Maar hoe schandalig is een dergelijk boodschap van een minister-zonder-gezond-verstand..? Dit lijkt een stevige uitspraak, maar dat gebeurt er (een tekort aan ‘gezond verstand’) als je je niet goed inleest over homeopathische middelen, die volgens de anti-kwakkers niet werken. Dan ben je dus eenzijdig bezig jezelf te informeren. Of moeten we zeggen des-informeren? Als mevrouw de minister zich eens zou hebben verdiept in MAAR ÉÉN homeopathisch middel, dan zou haar dát al een inzicht gegeven hebben, dat nog meer nuance van haar zou hebben geëist..! Kennelijk heeft ze dit niet gedaan; een minister-zonder-gezond-verstand dus..

Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, die veelal dezelfde immuunsysteem-bekrachtigende werking hebben.
Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, ook bij officiële apothekers, die kennelijk hun zaakjes WEL voor elkaar hebben. De Echinicea heeft dezelfde BEWEZEN immuunsysteem-bekrachtigende werking!!

Mogen we simpel de minister één bewijs van homeopathie aanreiken?
Zullen wij haar dan nog maar eens weer een voorbeeld aanreiken van BEWEZEN HOMEOPATHISCHE WERKING? De Echinicea of ‘zonnehoed’-plant (zie foto hierboven) is één van die bewezen homeopathisch middelen, in dit geval één middel wat de menselijke weerstand verhoogt!

Dát het niet altijd eenvoudig is gebleken om de werking van homeopathische middelen ook significant via onderzoek aan te tonen, dat is duidelijk. Daar laten we ook geen enkel misverstand over bestaan. Echinaforce, het middel dat gemaakt wordt van deze Echinicea, blijkt bij een verminderde weerstand en aankomende verkoudheid echt te werken, ook al zal het effect bij de één misschien wat groter zijn dan bij de ander. Maar dat geldt in de praktijk voor vele middelen met een geneeskrachtige werking.

Maar een onderzoek waarbij de ene groep wel het middel krijgt en de andere groep een placebo, een vervangend middel, is natuurlijk simpelweg uit te voeren. Al in juli 2007, werd in het gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet Infectious Deseases’ een studie gepubliceerd die concludeert dat wetenschappelijk gebleken is, dat het gebruik van het homeopathische Echinacea het risico op het oplopen van een verkoudheid halveert.

En dat degene die dit middel inneemt, maar liefst 58% (!!) meer kans heeft om NIET verkouden te worden. Bovendien bleek uit dezelfde wetenschappelijke resultaten, dat de duur van een verkoudheid, verminderd met één tot maar liefst vier dagen. Waarom de effecten zo gunstig zijn kan echter nog niet wetenschappelijk goed worden aangegeven. Daarvoor is nader onderzoek nodig! Wellicht zegt dit hele verhaal dus meer over de manier van wetenschap bedrijven, dan over de werking van het homeopathisch middel.. Maar mevrouw Schippers, als u zo ‘wetenschappelijk’ onderlegd zegt te zijn, waarom doet u dan niet meer voor onderzoek naar het FALEN VAN DE WETENSCHAP om iets aan te tonen wat blijkt WAAR te zijn..??? Nog even voor de goede orde: HOMEOPATHIE werkt echt.

Want is het niet zo, dat:

– middelen die al eeuwen een bewezen werking hebben, zoals de besproken Echinicea bijvoorbeeld, vaak gratis in de natuur groeien, waardoor er voor de INDUSTRIE die de farmacie is, geen grof geld aan te verdienen is om ze op de markt te brengen? Waardoor relatief kleine bedrijven als A. Vogel e.d. zich slechts kunnen bezig houden met de productie en verkoop van deze middelen.?

Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of
Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of spelen er voor haar andere belangen mee? Het kán toch niet zo zijn, dat een dergelijk intellectuele vrouw haar kortzichtigheid op een dergelijke wijze tentoon spreidt..? Elke persoon die wetenschappelijk onderwijs heeft genoten, zoals ook deze minister, wordt toch geacht een ‘open mind’ te houden en zich te verdiepen in de standpunten van alle partijen..? Zeker als die ‘andere partijen’ ook nog eens wetenschappelijk geschoolden zijn, zoals apothekers, artsen en andere zorgbehandelaars.!  Deze vraag is naar onze mening dus meer dan gerechtvaardigd: ‘Hoe naïef is deze minister écht?”...

– dat dit soort kleine ( o.a. homeopathische) productiebedrijven geen financiële middelen heeft om te voldoen aan de eis van relatieve onbenullen als mevrouw Schippers, die om ‘Evidence based’-medicijnen vragen? Je bent in onze ogen een ‘relatieve onbenul’, als je je op deze schandalige en ongenuanceerde wijze uitlaat als deze mevrouw, die nota bene minister is..!
In simpel Nederlands geldt voor hen: is er geen ‘wetenschappelijk’ bewijs, dan geld het niet EN is het kwakzalverij.. Niemand die beweert dat we nu ineens de ‘Klaziena’s uit Zalk‘ moeten gaan propageren, maar artsen, apothekers en hele groepen wetenschappers vragen om nuance..! En ook deze Klaziena deed niet anders dan oude volkswijsheden, BEWEZEN wijsheden, opnieuw toepassen. Want er zijn veel, heel veel bewijzen en aanwijzingen dát homeopathie werkt en dat het juist de meetmethode is, met andere woorden, de wetenschap zélf, die zich achter de oren zou moeten krabben..!!

– is het niet zo dat er in de wetenschap geen bewijs is voor ‘casualistiek’..? Dat wil zeggen, dat er dan wel bijvoorbeeld 500 huisartsen kunnen zijn die SUCCESVOL met homeopathie werken, en die hun patiënten beter zien worden, maar dat AL deze bewijzen worden genegeerd..? Waarom? Om de simpele reden dat de wetenschap besloten heeft, in al haar wijsheid, om deze ‘individuele gevallen’ niet aan te nemen als bewijs voor de grote groep, de populatie zogezegd.. Het zijn toch individuele gevallen..?
Maar zijn daarmee al die 500 huisartsen charlatans, is daarmee hun uiterst succesvolle homeopathie-toepassing, bij AL die gevallen (een veelvoud natuurlijk van die 500!!) niet meer relevant..? Denk even ná mevrouw Schippers, voordat u mensen beschuldigt en in een hoekje zet. Goedwillend artsen, met hun hart op de goede plek..! Maak ze niet impliciet voor oplichters uit..! Maak eens ruimte om met een OPEN MIND te kijken naar deze huisartsen die al vele tientallen jaren succesvol homeopathie gebruiken in hun praktijk..!

Tot slot, last but not least…
We vragen ons overigens af waarom deze videoboodschap van de minister niet opgenomen is in de publiekelijk toegankelijke toespraken van VWS, toespraken die zij Schippers als minister heeft gehouden. Op deze hele lijst toespraken, blijkt deze boodschap aan de vereniging van anti-kwakkers te ontbreken. Waarom is dat?
Is het wellicht een ‘persoonlijke boodschap’, die door deze vereniging nu als ‘paradepaardje’ en/of goedkope propaganda wordt gebruikt, terwijl het ministerie van VWS er geen toestemming voor gegeven heeft, deze op het internet te zetten..? We vragen ons het gewoon af en wachten geduldig op een antwoord, van de anti-kwakkers zelf, van het ministerie of van een andere bron..

De videoboodschap:
Enkele van haar bijzonder ongenuanceerde, onvolledige en zelfs bedrieglijke uitspraken, zetten we maar even op rij, zodat je ze nog eens kunt nálezen, na het bekijken van de onderstaande videoboodschap-in-kwestie:

Wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen.. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ (1:06)

Patiënten wenden zich uit vertwijfeling tot ‘alternatieve behandelaars’.. Onder het motto: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Maar elke patient heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is. Zorg die werkt.

‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren.. Met de kracht van argumenten..

Ik wens de vereniging veel succes in haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes

petitie button nlNou als je hier geen beeld van uiterst éénzijdige en partijdige beschouwing kunt aflezen, dan weten wij het ook niet meer..! Er is zelfs inmiddels een petitie opgezet, om Schippers tot aftreden te bewegen, naar aanleiding van haar ‘pro-antikwakzalverij-boodschap’. Een boodschap waarvan het kennelijk niet de bedoeling was, dat deze in een dergelijk publicitair vaarwater terecht zou komen! Klik op de button hierboven voor een directe link naar deze petitie. Een petitie die wat ons betreft, een minister-zonder-gezond-verstand laat aftreden..!

xx

x

alternative chemical medications

283 gedachten over “Minister Edith Schippers toont ware gezicht..

  1. Heel bizar en eng mens, zie het ook in het reformhuis in mijn stad , krijgen op de gekste tijden “controleurs”binnen!!

 1. vooral veel verspreiden en tekenen. Krachten bundelen en op een nette manier actie voeren hiertegen. brrr, eng gewoon dat zo iemand minister is.

 2. Er staan haar vast mooie (lees goed verdienende) comissariaten te wachten , voor na haar ambtsperiode. En ze zal de eerste niet zijn die haar hachje veilig stelt via de politiek!!!

 3. Mensen, wen er nou maar vast aan: Er komt een extreem materialistische tijd aan. Daar moet de mensheid nu eenmaal doorheen. Een lange, sombere en claustrofobische periode waarin geen enkele ruimte bestaat voor geestelijkheid.

  In de filosofie wordt dat ook al geconstateerd. Zie bijvoorbeeld hier, onder punt 3 ‘kolonisering’: http://www.filosofie.nl/nl/content/56223/vijf-trends-in-academia.html

  Alles wat niet herleidbaar is tot materie of geld wordt verboden. Alles wordt vervangen door zakelijk-materialistisch denken. Zelfs ideeen en gedachten komen onder wettelijke verboden te vallen. Daar gaat het internationale auteurs- en octrooirecht voor zorgen.

  Het wordt een zeer ongeestelijke en onvrije tijd. De mensen zullen dat echter niet erg vinden omdat de nadruk in die tijd erg op vermaak komt te liggen: games, porno, drugs etc.. De meeste gevoelige en geestelijke mensen voelen zich momenteel ook al steeds meer genoodzaakt hun toevlucht tot drugs te nemen. En dat gaat steeds erger worden.

  Voor normale en materialistische mensen komen er fantastische tijden aan. Niet-normalen (izv niet-standaard) en meer geestelijk ingestelde mensen gaan het extreem zwaar krijgen. Van hun lijden gaan we de komende jaren steeds meer vernemen. Ik denk dat ook platforms en websites voor alternatieve mensen worden verboden. WTK zal ook niet lang meer mogen bestaan of zich nog maar zeer beperkt mogen uitlaten. Dat vanwege ‘gevaar voor de geestelijke gezondheid’.

  Don’t shoot the messenger. Dit is gewoon de kant die het opgaat, en we staan nog maar aan het begin. Het gaat echt heel erg worden… sorry…

  1. Beste Jaap,
   Ik denk dat er iets wezenlijks aan het veranderen is.
   Steeds meer mensen worden bewuster. Ik denk dat regelgeving hier niet meer tegen kan werken. Zij doen nu ontzettend hun best om al het alternatieve tegen te werken. Voel dat zij het uiteindelijk niet gaan redden. Mensen zullen andere wegen vinden om aan informatie te komen. Zullen ontdekken dat de farmaceutische industrie niet alleen maar welzijn voor ogen heeft (of dat zij juist alleen aan winst denken)
   Nu zijn veel mensen nog erg materialistisch maar veel mensen zullen gaan ontdekken dat er belangrijker zaken in de wereld zijn.

   Ik denk ook dat er een nieuwe tijd aan komt, alleen hoop ik dat het een andere kant op zal gaan als waar jij aan denkt!
   Ik hoop dat het erg…… fijn…. wordt.

  2. Klopt Jaap, en het is al een heel poosje bezig…
   Er is op het moment een periode van onrust…. maar de beslissingen die we nu nemen zijn bepalend voor de toekomst.
   Ook dus alle protest en het streven naar een “betere” wereld.
   Tijd om mensen wakker te schudden en ze niet laten berusten.
   Ik geloof heilig in de waarheid en (volks) weerstand en opstand.
   Ik het verleden heeft het vaak gewerkt! Nu werkt het nog steeds is mijn heilige overtuiging!!!
   De petitie tekenen is een goed begin 🙂

 4. Dank jullie wel voor deze genuamceerde beschouwing van deze overheidsfunctionaris, die zorgt voor onze gezondheidszorg.
  Dit baart werkelijk zorgen, omdat we aan alle kanten overgeleverd zijn aan een belangenspel.

  Graag wijs ik nog even op een inzicht wat mijns insziens waardevol is omdat het overal opgaat. Aan de hand van het boekje ‘Op zoek naar Vitale Voeding’, werd mij goed duidelijk dat het uitgangspunt van je gedachtengang de uitkomst bepaalt van wat je gaat zien. Dit geldt dus ook -en met name- voor wetenschappelijk onderzoek.

  Neem je bijvoorbeeld als uitgangspunt voor je onderzoek, het geheel of slechts een deelaspect van een levend organisme? Dit bepaalt welke onderzoeksmethode gebruikt kan worden. En hiermee tevens de mogelijke opbrengst van het onderzoek.

  Met nieuw ontworpen methodes, die verschillend zijn en die elkaar blijken te bevestigen, werd aangetoond dat er wel degelijk verschil is tussen wel en niet biologische teelt.

  En ik wijdde hier nog even over uit, omdat het (de bevestiging) mij goed deed, dat objectief kon worden vastegesteld, wat ik ervaringsgewijs al lang wist: de vitaliteit van voeding staat niet los van de smaak en dit staat niet los van de kwaliteit.

  Ik wens je vitale voeding en gezond verstand, gevoed door je zintuigen en intuitie.

  1. Mooi geschreven en helemaal waar.
   Wat ik zelf even terug al aanhaalde, de reacties zijn duidelijk, netjes en vaak onderbouwd zonder krachttremen en verwensingen.
   En geloof me ook mijn bloed begon te koken bij het zien van het filmpje…..

 5. Ze verdient mijn tijd niet, hiermee zeker niet.
  Ik ga weer ergens anders surfen. Misschien wel goed dat je dit onder de aandacht brengt, maar nogmaals: meer tijd steek ik er nu niet in (video afkijken, luisteren etc)

  Deze vrouw heeft behalve via haar functie weinig met gezondheid

 6. Ach ze kan schreeuwen wat ze wil. De trend is toch niet meer te stoppen. Mensen willen terug naar de basis, wat voeding,cosmetica en ook wat medicijnen betreft.
  En veel mensen zijn al op de hoogte van de kwakzalverij in de reguliere medicatie.
  Gewoon met z’n allen weetjes op het net gooien zodat het grote gros geinformeerd wordt. En als het niet meer in de winkel ligt zelf kweken en verwenden tot dat verboden wordt.
  En dan gaan we lekker illegaal door.

  1. Het is geen trend eigenlijk, het is een al zo oude geneeskunst….. Wereldwijd.
   Kan iets dat zo oud geworden is de plank mis slaan? geen bestaansrecht hebben?
   Ik weet wel zeker van wel!!

 7. Zie daar mini-ster Schippers in haar eigen slechte b-movie. Waarom zit ze toch zo te fronsen en met de wenkbrauwen omhoog de hele tijd?! Lijkt er op dat ze zelf verbaasd is van alle opgebakken, aangebrande lucht die uit haar aangebrande mini-ster mond komt. Weg met dat enge, kortzichtige persoon… Petitie getekend!

 8. In mijn geval waren de reguliere artsen wel duidelijk de kwakzalvers. Ben 5 jaar ernstig depressief geweest. Kreeg steeds meer medicatie en zakte steeds verder weg. De behandeling heeft financieel veel gekost… Opnames, ambulanceritten, separeercellen, politie, psychiaters, verpleegkundigen en al die medicatie. Niet alleen financieel. Het heeft bijna mijn dood betekent, want suïcidaliteit werd in diverse bijsluiters van wat ik slikte vermeld.

  Ik herstelde pas toen ik de medicatie, tegen de wil van de professionals, af begon te bouwen en intuïtief Magnesium begon te slikken. De professionals zie ik niet meer en het afgelopen jaar voel ik mij weer mijzelf worden. Gelukkig en wel zonder al de hulp van professionals en medicatie. Wie waren nu ook al weer de kwakzalvers? En de prijs die betaald wordt? De reguliere zorg mag dan in het basispakket zitten, ik geef liever zelf geld uit en krijg dan zorg die helpt!

  1. Heel mooi Cora. En inderdaad, ik betaal liever voor een veel oudere geneeskunst dan voor het zogenoemde wetenschappelijke middel. Ook ik heb gewoon goede resultaten met wat mens en natuur mij bieden kan en bied!

 9. Een aantal dagen geleden schreef ik hierover het volgende:

  “http://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU&app=desktop Deze Minister van Tabak (euh sorry VolksGewondheid) graaft haar eigen graf. Heb maar even de ‘Waarheid over Vaccinaties’ Tv-debat gepost en informatie over mijn boek ‘De Zoete Wraak’ (zeker aangezien ze niet eens reageert – en ook haar vele gemailde persmanagers niet – na heldere communicatie..zou ze wat te verzwijgen hebben? http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hoe-t-ministerie-van-vws-met-farmaceuten-vrijt/). Het RIVM was ook stil, zou Coutinho wat verzwijgen!? http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/is-dit-de-coutinho-van-de-aanklacht/

  Binnenkort komt in ieder geval ons Tv-debat over ‘Veilig en Effectieve Zorg?’ online, zie alvast: http://www.healingsoundmovement.com/news/133/5e-hsm-tv-dialoog-veilig-en-effectieve-zorg-27-okt.-met-desiree-rover-en-arts-coos-beunk.html

  (Het Tv-debat over de ‘Waarheid van Vaccinaties – waarvan de link steeds veranderd wordt onder het commentaar van het filmpje van de Kwakzalvers overigens – staat hier:
  http://www.healingsoundmovement.com/news/137/de-waarheid-over-vaccinaties-hsm-tv-dialoog-online-dr.-hans-moolenburgh-desiree-rover.html)

  Besef echter goed dat het spel verandert dient te worden, niet zozeer de spelers. De volgende Kwikzalver staat alweer klaar als het corrupte systeem niet verandert, zie ook: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/draaideurpolitiek-in-de-farmaceutische-en-voedingsindustrie/

  1. Klopt, helemaal mee eens. Mijn bloed begon ook te koken bij zoveel……(onzin)
   Maar gelukkig blijven de reacties hier netjes en onderbouwd. En dat is hier en daar wel eens anders met reacties.

  1. Helemaal waar, en vergeet Zwitserland niet. Daar is het nu ook officieel een erkende geneesmethode met bijbehorende medicatie 🙂

 10. Film gezien
  Dit hoort die vrouw niet te zeggen in haar positie dat kan en hoort niet, laat ze zich eens verdiepen in alle bijwerkingen van de reguliere tr…p, wat ook bewezen is maar niets aan gedaan wordt. Homeopathie heeft GEEN BIJWERKINGEN en is PUUR NATUUR zoals het bedoeld is.

 11. De basis van geneeskunst ligt in de natuur en niet in de chemie ! Dat laatste geeft vooral grote financiele inkomsten en verdient dus promotie. De natuur moet daarvoor wijken ..ook al hebben er velen baat bij ! Verstand van … ? Ver te zoeken ! J

 12. Doodgewone handlangster van de kwade elite, corrupt tot op het bot, ook één van die psychopatische leugenaars die tegen je liegen en daar bij recht in de ogen kijken, de PVDA heeft hier een kweekvijfer vol van, de nieuwe kamp bewaarders, zo als de onvervalste vol warme menselijke fouten zittende Berlusconi dit ook aan gaf.

 13. Heb de petitie ook getekend. Loopt al lekker storm daar.
  Even een bericht off-topic, maar wel heel belangrijk om te weten.

  De waarheid komt toch aan het licht.

  In oktober 2013 stierf in Nederland in Tholen, zeeland, een meisje van 17 jaar aan de mazelen.
  Het meisje was niet gevaccineerd tegen de infectieziekte.
  Dat was zowat het enige was de pers wist te vertellen. En er werd vervolgens uitgehaald naar religieuze en antroposofische groepen.
  Omroep Zeeland had er 1 zin bijstaat die in de meeste overige media ook niet werden opgenomen.

  http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2013-10-28/555358/meisje-uit-tholen-overleden-door-mazelen#.Ur7M_Pt_uUI

  Het betreft de volgende zin van de directeur van haar school, dhr. Vogel.
  Vogel herinnert het meisje als “sociaal sterk, maar kwetsbaar gezien haar gezondheid.”
  Dat is het enige wat over haar gezondheid gezegd is, verder heeft alle media daar in alle toonaarden over gezwegen.
  Ik ga mijn bron niet geven, maar het is wel een arts.
  Het betreffende meisje was rolstoelpatiënt en werd op advies van de artsen niet gevaccineerd omdat ze al haar hele leven problemen had met haar immuniteit. Deze essentiële informatie is nergens in de pers terug te vinden en daardoor wordt gesuggereerd dat een gewoon, gezond kind zo maar kan sterven aan mazelen.

  En dat bevestigd onze stelling dat het eigenlijk vrijwel iedereen die bij ons ten gevolge van mazelen overlijdt al iets onder de leden heeft. En dat sterftecijfer is hier bijzonder laag. Het gaat om een enkeling. Inenten had voor haar een even groot gevaar op kunnen leveren, zeker omdat het niet bij 1 inenting blijft. Er zijn inmiddels zoveel ziekten waartegen wordt gevaccineerd en dan ook nog eens meerdere vaccinaties per ziekte.

 14. Als je er dieper induikt, ligt de discussie verfijnder, namelijk:
  —–EBM–
  1.) Evidence-based medicine (EBM, ‘geneeskunde op basis van bewijs’) is het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.

  Evidence-based medicine is voornamelijk gebaseerd op resultaten die zijn verkregen uit gecontroleerde klinische onderzoeken, zoals dubbelblinde tests, randomized controlled trials (RCT) en meta-analyses van zulke RCTs. Voor vrij veel algemeen toegepaste behandelingen bestaat echter maar weinig of zelfs helemaal geen wetenschappelijk bewijs.

  De term “evidence-based medicine” werd omstreeks de eerste helft van de jaren negentig geïntroduceerd. (bron: wikipedia)
  —–EBP–
  2.)Evidence-based practice (EBP) is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

  Binnen de geneeskundige en paramedische beroepen is EBP een belangrijke stroming die vaak wordt aangeduid als evidence-based medicine (EBM). Bij het onderwijs is de toepassing van EBP sterk in opkomst nadat er enkele methoden en didactieken werden ingevoerd die achteraf niet bleken te werken. Het evidence-basedpracticemodel vindt als beoordelingsinstrument ingang bij overheden en verzekeraars die beroepsmatig handelen economisch willen toetsen.
  ——SCIENTIFIC EVIDENCE–
  Met EBP beogen beroepsbeoefenaren een rationalisatie van hun handelen, maar de term dient niet te worden verward met ‘wetenschappelijk bewijs’ of ‘wetenschappelijk effect’. Over wat als ‘wetenschappelijk bewijs’ mag gelden bestaat vaak weinig consensus, met name in de menswetenschappen vanwege de methodologische problemen die onderzoek vaak met zich meebrengt. Het meten van ‘effect’ is in de regel erg lastig door het grote aantal mogelijke derde variabelen (‘confounding variables’) die het menselijk handelen beïnvloeden. Daarom probeert evidence-based practice de rationalisatie van het handelen van de beroepsbeoefenaar met gebruikmaking van zo veel mogelijk bronnen te funderen.

  1. Samenvattend: Veel wetenschappen werken met wetenschappelijke methoden en bewijzen, maar ZONDER HERHAALBAARHEID. Denk aan geologie, de studie van aardlagen of meteoor inslagen van 10 miljoen jaar geleden, kan niet op dezelfde plek 10.000 keer herhaald worden.
   Ook in sociologie of andere werkvelden doet men op grote schaal onderzoeken en enquetes met wetenschappelijke BEWIJZEN tot gevolg.

   Daarnaast zijn niet alle dynamieken van het menselijk lichaam, voeding, straling, gedachten, bewustzijn bekend. Wel is er in de wetenschap bekend dat deze elkaar beinvloeden.

   Met welke vorm van bewijs werkt het ministerie???
   EBM, EBP, of wetenschappelijk bewezen medicine/practice

   Zijn dat 3 of 4 verschillende soorten bewezen geneeskunde???

   Ik weet het niet

  2. Berend, ik snap niet zo goed wat je bedoelt met ‘de zaak ligt genuanceerder’…?? Ze is gewoon bezig een hele WIJZE van geneeskunst de nek om te draaien.. Hoe genuanceerd wil je het hebben..??
   En jouw woorden maken EBM duidelijker, maar daar hoef je toch niet zoveel woorden voor te gebruiken. In plaats van in die theoretische beschouwingen te blijven, wordt ons idd gevraagd gewoon met onze voeten op Aarde te staan MET RESPECT voor wat onze voorouders hebben ontdekt, vaak door schade en schande.. Is dat geen op bewijs-gebaseerd-medicijn..??
   En waarom is casuïstiek het kind van de rekening. Zoals ik in het artikel duidelijk maak, zijn er vele huisartsen in NL die complementair met homeopathie werken.. Zijn dit dan ook sukkels.. Wenden mensen zich, zoals tantetje Schippers beschrijft, ‘uit wanhoop gedreven’, tot deze huisartsen/homeopaten..?
   Veel nuancering heb ik daar niet voor nodig Berend..

  3. Amen. Mooi gezegd.
   Inderdaad moet het zich blijven verdedigen terwijl het de eeuwen heeft doorstaan en zich heeft bewezen daardoor?
   Ik vind van niet.
   Controle op de echtheid van de producten en middelen? ja zeker. Maar door een instantie die er verstand van heeft.
   Keurmerken daardoor, ja zeker, heel goed.
   Is in veel landen wereldwijd al een normaal gegeven….

  4. Wat zijn bewijzen? Wat zijn feiten?
   Maar er zit een groot verschil tussen feiten én feiten. Dezelfde naam (feiten) voor twee totaal verschillende zaken. Onder één noemer twee totaal verschillende zaken aanduiden is misleidend.
   Voorbeeld.
   Er ligt een appel op tafel. Dat kan iedereen zien, dat is nu een feit. Met dit argument kan iedereen akkoord gaan. Wetenschap aan de hand van dit soort feiten is niets mis mee.
   Nu leg ik over die appel een handdoek. Nu beweer ik dat er op tafel een appel ligt. Maar de wetenschap zegt nu dat er geen bewijs is dat er op tafel een appel ligt en dat ik maar uit mijn nek lul, onzin zit te verkopen en complottheorieën loop te verkondigen. Er is namelijk geen enkel wetenschappelijk bewijs dat er daar een appel op tafel ligt.
   En dit noemt men dan ook “feiten”, het feit dat er geen bewijs is en dus is er geen appel zolang ik niet aan kan tonen dat er een appel ligt.
   Arts Hans Moolenburgh heeft het prachtig verwoord. Het heeft hem twee jaar gekost om erachter te komen wat het betekent als men zegt dat er geen bewijs is.
   Geen bewijs moet je vertalen. Geen bewijs betekent….we hebben er niet naar gezocht.
   En in dat kader moet je je afvragen wat bewijs en feiten nu eigenlijk voorstellen. Eigenlijk helemaal niets dus.
   Maar als vele mensen er aantoonbaar baat bij hebben, ook al is er zogenaamd geen bewijs, mag je je ook gaan afvragen of de wetenschap hier geen steken laat vallen.
   Probleem is alleen dat men het niet op wil lossen want er valt relatief weinig geld mee te verdienen.

  5. @Guido, het is een ‘spel’ van woorden en hokjes. (ook van leven en dood, welzijn, geld en politiek)

   Ik heb gewoon wat stukjes van wikipedia copy paste neergezet.

   Ik moest even denken aan het recente artikel dat over homeopathie ging, er was toen een hevige discussie, incl bezoek van onze skepsis medemensen. Wat mij betreft werd er niet een geldig argument genoemd tegen homeopathie.

   Ik dacht laat ik volledig zijn.

   Zolang methoden bewezen werken vind ik het humaan, efficient en logisch om daaraan te betalen.

   Ik sta voor van alles open zolang het maar werkt, het liefst met zo min mogelijk bijwerkingen, liefst geen.

   Ik denk dat het ministerie veel meer werkt in termen van bewijshokjes. Ik probeer met het ministerie mee te denken.

   Mogen ze zelf een hokje kiezen, wanneer uets werkt 🙂

  6. @Ger, we zijn wel verder dan dat toch?

   We weten inmiddels dat placebo ook pijn vermindert en heelt. Wetenschap heeft hier statistieken over. Wetenschappelijk bewezen. Onbegrepen dynamiek.

   Aantoonbaar baat is wat mij betreft bewijs. Kijk maar naar homeopathie onderzoeken, die werken statistisch. Wetenschappelijk bewezen, maar wellicht onbegrepen dynamiek.

  7. @Guido aanvulling.
   Volgens mij is jouw reactie meer primair/emotioneel,
   ik heb het over hoe het systeem werkt.
   Zolang je meedoet met het systeem, is het handig om erin thuis te zijn.

   Mijn vraag is dan ook serieus, ik herhaal deze: Welke bewijs vormen accepteert het ministerie als ECHT en welke bewijs vormen beschouwt het ministerie (steeds meer) als kwakzalverij?

  8. Berend,

   We zijn wel verder dan dat, toch? Natuurlijk regelmatig wel, maar vaak ook niet en is mijn voorbeeld wel degelijk van toepassing.
   Aantoonbaar baat is wat jouw betreft bewijs…dat vinden zoveel mensen, maar zo ziet de minister dat blijkbaar niet, het moet volgens haar wetenschappelijk bewezen zijn. Ik wil maar duidelijk maken dat de wetenschap lang niet alles weet, ook al denkt dat arrogant volk van wel.
   Els Borst zei eens. Homeopathie helpt maar werkt niet.
   Geef mij dan maar een medicijn dat helpt en niet werkt dan een medicijn dat zogezegd werkt, maar niet helpt, want daar zijn ook maar voorbeelden zat van.

  9. Hoi Ger, volgens mij is homeopathie WEL wetenschappelijk bewezen, maar voldoet het niet aan het huidige evidence-based medicine protocol.

   Wat dus zou inhouden dat wetenschappelijk bewezen genezing als kwakzalverij bestempeld wordt.

   Zelfde punt als Guido, alleen vind ik dit nog erger.

  10. Berend,

   We denken er allemaal hetzelfde over en mijn voorbeeld is uiteraard simplistisch voorgesteld, dat mag toch duidelijk wezen hoop ik, maar uiteindelijk komt het er wel regelmatig op neer.
   En je stelling is terecht, wie bepaalt immers welke bewijsvoering aanvaard wordt en welke bewijsvoering niet?
   De hele hordes mensen die baat hebben, al decennia lang, bij alternatieve en complementaire zorg hebben blijkbaar geen recht van spreken en worden niet serieus genomen en vormen ook klaarblijkelijk ook geen enkel bewijs. Hoe absurd is dit?
   Hoeveel duizenden en duizenden mensen hebben geen baat bij reguliere zorg? Daar gaat dit w..f gewoon aan voorbij, nog los van de schade die de reguliere zorg maar al te vaak aanricht.

  11. Klopt Berend, welke bewijsvormen accepteert ze.. Nou simpel toch, dat bedoel ik.. De bewijzen die haar uitkomen. En zo is het natuurlijk met heel de wetenschappelijke benadering van zaken.

   Conclusies trekken is al een vak apart, dan de resultaten wegen..!!!! Dat is dus puur subjectief, deze cijfers t.o.v. andere cijfers.. Dan zijn er de wetenschappelijke analyses van het onderzoek, de conclusies en de(ze) wegingen.. Bah, bah.. Want…
   Weet je wat er niet in zit.. Té vaak..? Ethiek, moraal, besef-van-subjectiviteit, besef-van-relativiteit, weinig-ego, enz. enz.

   Ik geloof in wetenschap, maar dan een bijna maagdelijke, etherische wetenschap, die ABSOLUUT dienend is. Zichzelf overbodig WIL maken.. Omdat alles al uitgevonden is, en er ‘dus’ niets meer te onderzoeken valt in dat specifieke vakgebied.. DAT zou het doel van iedere wetenschappelijk deelgebied dienen te zijn.
   Een onhaalbaar doel, want er zal altijd wel wat te onderzoeken zijn, maar wel een idealistisch doel, zonder geldwinning, ego en onderdrukking van ‘het in tegenspraak zijnde’..
   ofzo… 🙄

  12. Mooi Guido, inderdaad daar zo zorg/medicine/genezing om moeten gaan, daar had je heel lang geleden de kruiden dokter, sjamaan etc voor.

   Geld met toegang tot politiek middels lobby is als een machine. Ze zeggen weleens dat corporaties ergens psychopatisch zijn. Een bedrijf betaalt desnoods boetes om winst te maken…

 15. Ha Guido, ik zag dat je de petitie had ondertekend en verwachtte dus al dit artikel op wanttoknow. goed zo!
  Ik hoop dat iedereen die dit leest en de complementaire geneeswijzen hoog in het vaandel heeft, deze petitie wil ondertekenen. Zo’n minister wil je toch zeker niet.

 16. Zulke propaganda speeches zijn levensgevaarlijk.
  Misschien is Nederland het enige land waar een Nederlandse nuchtere minister zich dermate klaarblijkelijk gekocht, mag uitlaten.
  Hopelijk doet die petitie iets en is het niet ook een, soort ‘klaagmuur’ die weinig oplevert.
  Tot nu toe heb ik bij alle petities die ik heb ondertekent nooit een succes gehad. Heeft iemand andere ervaringen?

  1. ’t is dan geen klinkende overwinning maar toch, druk opvoeren helpt ook Monika.
   “Danke!
   Liebe Frau Meester,
   heute möchten wir Danke sagen. Mit Ihrer Hilfe ist es gelungen, dass sich Österreichs PolitikerInnen zum Schutz der Vielfalt, der KonsumentInnen und der bäuerlichen Saatgut-Kultur einsetzen. Nun wächst auch im EU-Parlament der Druck, die Verordnung zur gänzlichen Überarbeitung an die EU-Kommission zurück zu schicken.
   Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Ohne Sie hätten wir es nie so weit gebracht.
   GLOBAL 2000 und ARCHE NOAH werden sich auch kommendes Jahr tatkräftig für den Erhalt der Vielfalt einsetzen. Wir hoffen, wir können auch dann wieder auf Sie zählen.
   Bis dahin wünscht Ihnen das Team der Freien Vielfalt frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes Jahr 2014!
   Mit lieben Grüßen
   Victoria Zedlacher für ARCHE NOAH und GLOBAL 2000

  2. Haha Imke, tot in het verre Oostenrijk 😉
   Misschien rolt er straks een pro-advies uit voor alle EU-landen en ze mogen zelf bepalen dwz de regeringen of ze het wel of niet willen toepassen.
   En als ik dan aan het advies denk tegen wifi-straling op scholen, bij ouderen en kinderen etc, dan hebben zich daar de meeste landen niets van aangetrokken. Omdat er geld mee verdient wordt.
   Maar ja, there’s no harm in trying, gewoon blijven doen!!

 17. De farmaceutische – en voedingsindustrie (en de handlangers in de ‘handel in ziekte’ zoals de regelgevingsautoriteiten zoals ook nu weer blijkt, want waarom zou je anders uiterst effectieve, veilige en kostenbesparende..geneeswijzen willen weren!?) maakt vaak gebruik van een valse wetenschap die ook nog vaak eens met 2 maten meet (afhankelijk van welke kant de belangen op slaan).

  Het gaat niet om bewijs (want de effectiviteit van homeopathie is aangetoond), het gaat om spindoctoring. Van echte dokters naar spindoctors, van patiënten naar patenten. Het ‘probleem’ is dus een geënsceneerd probleem: het gaat om de BEELDVORMING van ‘gebrek aan bewijs’ en het gaat om het ‘masseren van de PUBLIEKE OPINIE’ door te suggereren dat reguliere zorg ‘veilig en effectief’ is, terwijl ‘alternatieve’ (complementaire biofysica en natuurgeneeskunde en homeopathie zouden eerder regulier dienen te zijn, willen we echte preventieve energetische geneeskunst bedrijven…) vormen van heling ‘onbetrouwbaar’ zouden zijn..

  Als wetenschappelijke betrouwbaarheid zelf onbetrouwbaar is, dan is schermen met bewijs voor de reguliere geneeskunde pure propaganda, zoals dit filmpje van Minister van Tabak duidelijk aantoont.

  Meer over alle PRopaganda en belangenverstrengeling en onderzoeksfraude binnen de valse wetenschap kun je ook lezen in mijn boek ‘De Zoete Wraak’ (daar worden alle PR trucs die worden gebruikt om te liegen en bedriegen – en de status qua te beschermen- in beschreven):

  http://www.healingsoundmovement.com/news/125/nieuwe-boek-aspartaam-de-zoete-wraak-15-september-2013-via-ons-verkrijgbaar.html

  1. Ach, John, de hele wereld hangt aan elkaar van liegen en bedriegen….. meestal over de rug van anderen om er zelf beter van te worden.

   TV kijken doe ik niet, waardoor gelukkig ook alle “misleidende reclames”me bespaard blijven, maar als ik naar m’n werk rij ontkom ik niet aan de reclames op de radio.

   Een hele “subtiele” wijze van Onderscheid creeren in de zorg om er zelf beter van te worden (lees: rijker) zie ik in het aanprijzen van de zorgverzekering van Promovendum

   https://www.promovendum.nl/zorgverzekering?gclid=COeSjqH41bsCFQld3godQDYAEA

   Walgelijk vind ik zo’n verzekeraar, die alleen groepen mensen wil verzekeren, waarvan zij vermoeden dat die een lager risicoprofiel hebben. Waar is dan de solidariteit gebleven? Wie zich laat verleiden om op basis van de laagste premie bij zo’n verzekeraar zich te laten verzekeren, moet zich maar eens goed achter de oren krabben hoe die in het leven staat. Ik ben er bijna wel van overtuigd dat er geen of weinig mensen van wtk tot die groep behoren… maar mocht het wel zou zijn, dan wil ik graag dat ze zich laten horen.

  2. Liegen en bedriegen voor eigen gewon vind ik nog tot daar aan toe, maar de wereld systematisch en stapje voor stapje meer vergiftigen en daadwerkelijk preventieve geneeskunst weigeren, is niet alleen oneerlijk en onethisch, maar crimineel en onmenselijk.

   Je noemt de zorgverzekeraars Dick, hier ene stukje tekst over de PR-wereld die de zorgverzekeraars toepassen:

   “De PR-oductie van nieuwe aandoeningen: de spindoctor als nieuwe dokter?
   En mocht u denken dat dit slecht de mening is van een paar auteurs, dan vergist u zich. Klokkenluider, ‘spinmeister’ en PR-topman Wendell Potter beschrijft als insider de verbazingwekkende werkelijkheid vanuit de wereld van de zorgverzekeraars in zijn boek ‘Deadly Spin, An Insurance Company Insider Speaks Out On How Corporate PR Is Killing Health Care And Deceiving Americans’. Allereerst merkt hij in zijn voorwoord op, dat de zorgverzekeringindustrie voornamelijk bestaat uit een kartel van grote, winstbeluste corporaties, waarvan de top zich alleen bezig houdt met het verhogen van de waarde van de aandelen voor de aandeelhouders en zeker niet met publieke zorg. Het is interessant en belangrijk dat we gelijk al in het voorwoord een bevestiging krijgen van de gebruikte marketingtrucs en ‘spin doctoring’ die ook de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie zo kenmerkt (naast geheimhouding, een centraal kenmerk wat ook in dit boek wordt bevestigd).

   Wendell Potter merkt op, dat weinig mensen weet hebben van de weerzinwekkende technieken die de PR industrie hanteert om de publieke opinie – en daarmee het publieke beleid – te beïnvloeden. De auteur spreekt zijn hoop uit, dat zijn boek de sluiers weg zal halen die voor de technieken die de beoefenaars van de zwarte kunsten der PR hanteren zijn geplaatst, zoals het inzetten van een derde partij die de beïnvloeding ‘onafhankelijk’ moet verkopen (third party advocates), het opzetten van misleidende groeperingen die als afleiding dienen (front groups), het ensceneren van bewustmakende campagnes om steun te verkrijgen (charm offensives) en selectief informatie – of desinformatie – vrij te geven. Allemaal tactieken en technieken die bedoeld zijn om de gedachten, emoties en gedraging van mensen (inclusief politici en beleidsmakers!) op zo,n manier te beïnvloeden, zoals zelfs advertenties dat niet kunnen, aldus deze insider en voormalig PR-expert (Potter gebruikt de term ‘onzichtbare beïnvloeders’ voor PR-mensen). Ook merkt Potter op, dat misleiding en bedrog bij vele vormen van industrie wordt toegepast, maar dat de gezondheidszorg een wel erg actueel en ernstig voorbeeld vormt, waar Potter persoonlijk dus volledig van op de hoogte is. (In: Wendell Potter, ‘Deadly Spin, An Insurance Company Insider Speaks Out On How Corporate PR Is Killing Health Care And Deceiving Americans’, pag. 4)

   Corporate propaganda en een zorgelijke zorg
   En wederom draait het bij alle vormen van ‘corporate propaganda’ allemaal om perceptie, zoals we al eerder zagen. Al meer dan een eeuw terug zorgde de ‘vader van de moderne PR’ Ivy Lee ervoor, dat het beeld van een van de ‘grootste criminelen aller tijden’ werd ‘omgevormd’ tot het beeld van iemand die in feite als een ‘weldoener voor de wereld’ beschouwd diende te worden. Zijn opdrachtgever was The Standard Oil Compay en de reputatie die omgetoverd moest worden in een positief beeld was natuurlijk die van John D. Rockefeller. Lee’s grootste concurrent in die tijd was Edward Bernays, die namens de American Tobacco Company jongen vrouwen deed ‘inzien’ dat sigaretten roken helemaal van die tijd was. (In: Wendell Potter, ‘Deadly Spin, An Insurance Company Insider Speaks Out On How Corporate PR Is Killing Health Care And Deceiving Americans’, pag. 5)

   Zoals we hier al zien, draait het allemaal om de beïnvloeding van de publieke opinie en dus de beeldvorming en reputatie, met onbewuste effecten op gedragingen en uiteindelijk beleid. Ik wil hier aan toevoegen dat sommige auteurs als David Icke en Len Horowitz in dit verband spreken over ‘Problem-Reaction-Solution’ of ‘False Flag Events’, een soort uitvergrote PR-stunt met grote gevolgen. Hiermee wordt in essentie bedoeld, dat als je een gewenste lokale of zelfs mondiale gebeurtenis of verandering zou willen implementeren, maar vanwege te verwachten ‘democratische’ weerstand dit niet op de gebruikelijke manier kan invoeren, je gebruik van maakt van een geënsceneerde respons of ‘oplossing’ voor een ‘probleem’.

   Kortom: je wenst een bepaalde uitkomst, je schept een probleem dat een oplossing vereist, je anticipeert de reactie en weerstand, en je zorgt voor de zogenaamde oplossing voor het gecreëerde PR-obleem (en de geboden oplossing is dan precies wat je wilde bereiken)! Vaak wordt hierbij een ‘false flag event’ ingezet, dus een gebeurtenis die zorgt voor de geanticipeerde reactie en ‘probleem’, zodat je daadwerkelijk de oplossing kunt aanbieden, die dan maar al te graag wordt geaccepteerd. Een PR-stunt zonder vangnet. Van ‘shock and awe’, naar ‘deceive and manipulate’ zullen we maar zeggen. Van onzichtbare beïnvloeding naar bewuste manipulatie!

   De ‘rol’ en het ‘maatschappelijk en publieke belang’ van de gezondheidszorg worden in de beeldvorming gebruikt om het ware doel van zorgverzekeraars en de gezondheidszorg te maskeren, zegt PR-insider Potter. En het ware doel is zoveel mogelijk winst maken! Waar kennen we dit beeld en deze realiteit toch van? Zelfs een ‘Deja-Vu’ blijkt opgewekt te kunnen worden door de PR-spindoctors, zo lijkt het wel… De op bedrog en misleiding gebaseerde campagnes voor de gezondheidszorg zijn jaren lang met succes voor de zorgverzekeraars verzorgd door grote PR-bedrijven als APCO Worldwide en Porter Novelli. Potter kan het weten, want hij huurde hen regelmatig in om te doen wat nodig was om te winnen. (In: Wendell Potter, ‘Deadly Spin, An Insurance Company Insider Speaks Out On How Corporate PR Is Killing Health Care And Deceiving Americans’, pag. 5)”

  3. En nog dit stukje tekst, ter aanvulling:

   “De zorg-wekkende PR propagandatactieken en desinformatietechnieken
   Een vergelijkbaar scenario zagen we ook toen de Amerikaanse regering belasting wilde heffen op frisdranken vanwege de relatie met obesitas, ook daar zette de industrie met succes zware PR-propaganda en desinformatie in om dit tegen te gaan.

   Even tussendoor het volgende: ook al gaat dit boek niet over obesiteit, ik wil wel mededelen dat diëten niet de oplossing zijn omdat het lichaam er niet van gediend is dat het gedwongen word om via een proces van ontkenning kortstondig heftige wijzigingen te ondergaan want u betaalt dit terug met rente in de vorm van extra kilo’s omdat het lichaam zich voorbereidt of de volgende ‘hongersnood’ die niet komt (beter is de verslavende voeding met MSG, Aspartaam , high fructose syrup en grote hoeveelheden suiker en ander koolhydraten te mijden en verder vooral alleen echte voeding te consumeren: vooral groente en fruit). Ook van vet worden we niet snel vet (bepaalde vetten zijn zelfs enorm belangrijk), wel van suiker (want insuline moet hiermee aan de slag en insuline is in feite een vet-producerend hormoon en slaat dus overtollig suiker op in vetweefsel.

   Potter beschrijft in zijn boek de PR-praktijken die succesvol ingezet werden door ‘Big Soda’. Hij citeert in zijn boek ‘Deadly Spin’ (noot: pag. 228-232) de treffende uitspraak “It’s hard to fight a multimillion dollar PR effort from big soda). (noot: pag.231) Potter noemt ook een treffend voorbeeld hoe ‘Big Banks’ het in 2010 ook gelukt is om voorgestelde juridische regelgeving af te zwakken, door de plannen als een volgende Wall Street bailout te positioneren via PR spindoctoring. Het werkte. De front organisatie die ingezet werd, kwam uit dezelfde hoed die de telecomindustrie eerder had opgezet om de kabelindustrie te dereguleren (we gaan nu van ‘Big Pharma’, naar ‘Big Soda’ en van ‘Big Banks’ naar ‘Big Tele’, het moet niet veel gekker worden). Het moet gezegd worden: de industrie doet er inderdaad alles aan om te winnen…

   Potter concludeert dat alle tactieken die de olie-industrie (‘Big Oil’, het kon toch nog gekker!), de frisdrankenindustrie en de bankwereld inzet om mensen die wetten maken op elk niveau binnen de regering te beïnvloeden en te bedriegen, allemaal direct uit het beproefde ‘playbook’ van de tabakindustrie komen: mensen afleiden van het echte probleem, angst opwekken, verdeel en heers tactieken door retoriek te gebruiken, de ene groep tegen de andere opzetten, mensen aanmoedigen om wetenschappelijke conclusies in twijfel te trekken, mensen laten afvragen of er werkelijk wel een probleem is en in het openbaar iets verkondigen terwijl je op de achtergrond werkt aan het tegenovergestelde. (In: Potter, ‘Deadly Spin’, pag. 233)

   Werkelijk briljant, de KGB en Homeland Security kunnen hier nog een puntje controle onder het mom van ‘nationale veiligheid’ aan zuigen. Ik weet niet hoe u er over denkt, maar dit klinkt bijna als een PR plan van aanpak van het RIVM als het om de ‘veiligheid en effectiviteit’ propaganda van vaccinaties gaat (misschien heeft hun PR-firma ‘Combat’ wel veel geleerd van de tabakindustrie, de waarheid is in ieder geval in mysterieuze rook gewikkeld) …”

  4. Fijn, John, dat je dat allemaal blootlegt…… toch, ben ik wel van mening dat als we het hebben over “verbeter de wereld en begin bij jezelf” we ook de moed moeten hebben om als eerste te durven kijken naar ons eigen gedrag…. maar ik geef toe: “wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”

  5. @ Dick, helemaal mee eens en dat is ook de reden dat ik elke dag naar wat ik aan/bij mijzelf kan veranderen in positieve zin (en dat is nog steeds genoeg, ik heb de stenen alvast maar weggegooid 😉

   Het gaat er mij met name om dat deze industrieën en de regelgevingsautoriteiten onze gezondheid op ‘het spel’zetten, en dat gaat mij een stap te ver.

 18. DAt mens is helemaal krankjorem geworden zeker? Welke belangen dient deze minister eigenlijk? En dan ook nog eens die club van megalomane eigenzinnige Kwak-mannetjes aanmoedigen in hun rucksichloze beleid t.a.v. de complementaire geneeskunde.
  Aftreden dat mens!

 19. Misschien kunnen we het gehele kabinet naar huis sturen via dit initiatief?
  Zou een goed ding zijn voor ons arme land.
  Althans voor de gewone man in dit land.
  iets om over na te denken?
  groeten robvt

  1. Waarom beperken tot het kabinet?
   Beide Kamers ontbinden!
   Polititici naar de bijstand verwijzen.

   Vaklui aanstellen om ons land te redden van de afgang.

 20. Hoe durft ze!
  Hoezo evidenced based.(mode woord). Hoe vaak is er aangetoond dat chemotherapie bijv werkt? en dan heb ik het nog niet eens over al die medicijnen die een ziekte niet aanpakken maar symptomen bestrijden. Leest zij niet over al die misstanden die gelukkig steeds vaker bekend worden. Waar heeft zij haar gezonde verstand gelaten?

  1. Een ziekte wordt niet bestreden, als je geluk hebt zijn symptomen wat minder maar je krijgt bij Big Pharma ook nog eens allerlei bijwerkingen cadeau!

  2. Wilma,

   Waar heeft zij haar gezonde verstand gelaten?

   Verstand is één ding, laat staan gezond.
   Wat er niet is kan je niet gebruiken.

  3. Zou het voor haar niet onverstandig zijn wat gezonde medicatie te gebruiken om het weer helder te krijgen wellicht?
   Er zijn genoeg werkzame middelen en therapieën voor handen.
   Juist ook in de door haar vergruisde schappen….. 🙂

  1. Heb je inhoudelijk nog wat te melden Nicolette..? Speaking of such: Nicolette lijkt op nicotine.. Of heet je man geen Nico..? Tja, puzzelen is kennelijk niet voor iedere portemonnee weggelegd..

  2. Voor mijn portemonee is het juist niet goed, het kost me zelfs geld omdat ik kies voor complementair. Ik heb ervaringen dat het werkt, onze zoon kreeg als baby als homeoapthie waar reguliere arts zware medicatie wilde voorschrijven. Nooit nodig geweest dus. Ook later toen ze richting ritalin/risperdal e.d. wilden, niet dus en het werkte! Maar geringe vergoeding, dus wat je zegt klopt niet.

  3. Ik ben voor wetenschappelijke methoden en tegen echt kwakzalverij.
   Uw standaard argument/aanpak, falsificationisme, is niet van toepassing bij homeopathie.
   Daarnaast mag u wat mij betreft best uiteenzetten hoe de pharma lobby zich verhoudt tot de homeopathie lobby. Bijvoorbeeld in geld of in aantal bezoeken in Den Haag. Fijne dag.

  4. Nederland telt 5,3 miljoen chronisch zieken. Een flink aantal heeft meerdere prijzen!
   Grootste veroorzaker de reguliere genees-industrie. Ik koos voor eeuwenoude methodes en ben eindelijk ziekte-vrij.

  5. Berend het één sluit het andere niet uit, mijn moeder heeft mij door alles heen geloodst met hele eenvoudige natuurlijke middelen, met veel in warm bed, met kruik en vetkaars op mijn borst afgedekt met grauw papier, vicks uit een potje in warm water in ademen, nooit medicijnen, bij verstopping Haarlemmer olie, wel in de winter elke dag lepel levertraan, met schepje suiker na, nooit ingeênt, als ze bij onze school stonden in hun witte jassen, spurte ik de weilanden in, mijn moeder drong ook verder niet aan, éérste enting in de militaire dienst, van de pokken werd ik vreselijk ziek, maar goed hè in je dommigheid liet je dat allemaal gebeuren, zo van ze weten wel wat ze doen, nu weet ik wel beter.

  6. Nagenoeg alle behandelingen, methoden en middelen moet ik zelf betalen…..
   Dit kost mij alles met alles redelijk wat geld…..
   Maar ik, en kan dit gelukkig, betaal dit met een glimlach omdat ik er veel meer baat bij heb en heb gehad dan al de “reguliere” behandelingen daarvoor….
   ik kies bewust voor een eigen behandeling en medicatie, zonder ook de reguliere behandelingen eventueel te schuwen.
   Maar ik bepaal wie en of wat!!!!!

 21. Bij alle reacties en commentaren die ik hier lees valt het mij op dat ze veelal goed onderbouwd en getuigen van een intelligentie, een IQ, en ook een hoge EQ van de “gewone” mensen.
  Het totaal maakt de uitspraken van Minister Edith Schippers tot pieperige prietpraat….
  Daardoor ben ik zeer blij verheugd en het geeft moed!!
  Het zaadje begint te wortelen…
  En eigenlijk heeft het al eeuwen oude wortels wereldwijd. Een universele wijsheid 🙂

  1. Ja, nu Schippers nog.. Maar nogmaals: dit wéét deze tante.. Met andere woorden: er spelen andere belangen volgens mij..!

  2. Ja dat is ook mijn gevoel. En ik ben er eigenlijk ook van overtuigd dat ze dit doet als handreiking aan deze vereniging.
   Ze is niet helemaal overtuigd en het is niet vanuit haar gevoel en hart.
   Dat er andere belangen spelen is voor mij in ieder geval heel duidelijk!

  3. ‘Vanuit haar gevoel en hart’, Max? Lees dit dan eens: Edith Schippers (47) wordt in eigen kring ronduit ‘onaardig’ genoemd, een vrouw die niet hengelt naar liefde en genegenheid omdat ze het persoonlijke schuwt als de zwarte pest. Er wordt gesproken van ‘ijsbeer’, ‘neuroot’, ‘niet lief’, ’technocraat’ en ‘ka’. ‘Er is geen huisarts die denkt: Schippers begrijpt me’, zegt een liberale parlementariër. ‘Persoonlijke zaken vindt Edith al gauw gelul’, zegt een ander. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3045300/2011/11/22/IJsbeer-Edith-een-controlfreak-wars-van-geneuzel.dhtml

  4. Ellen, Edith ‘is’ een maagd/draak…

   ‘maagd-draken spuwen louter hete lucht, tot vuur komt het bij hen nooit helemaal. Ze zijn de draken met het koele hoofd. Niettemin verwijlen ze nooit lang in het theoretische; hun bekwaamheid is de praktische uitvoering van hun exact uitgedokterde plannen.
   Het succes kan met zoveel wilskracht niet uitblijven. Zakelijkheid dragen m-d hoog in het vaandel. Ze moeten niets hebben van frivolere lieden, die moeilijke zaken liever tot morgen uitstellen. Vijanden dagen ze strijdlustig uit; ze worden desnoods uit de weg geruimd. De middelen die een in het nauw gedreven m-d kiest, zijn niet bepaald zachtzinnig.
   Dit type heeft een zevende zintuig voor geldkwesties en beleggingen. Hebzuchtig zijn ze niet, maar wel spaarzaam, om de eigen welstand te vergroten.
   Met zoveel zakeninstinct schiet de liefde er wel eens bij in. Tijd voor teder gescharrel ontbreekt de m-d. Daarom zetten ze op een zekere dag gedecideerd alles op alles, spreken de eerste beste die hen bevalt aan en laten vanaf dan niet meer los. Meestal hebben ze succes hiermee.
   In de liefde vergeten ze beslist niet de zakelijke kant en ze eisen zekere garanties voor een gezamenlijk leven. Wat de man van haar hart daarvoor terug krijgt, is een trouwe, verantwoordelijke partner, die hem het leven vergemakkelijkt waar het maar kan.’

  5. Mooi geschreven:-) Duidelijk!
   Echter niet het type vrouw waar ik voor door de knieën zal willen gaan 🙂
   Ook al zou ze misschien mijn leven makkelijker zou kunnen maken…
   Dat station ben ik al gepasseerd, ha ha, pfff

  1. Zou het écht zo simpel zijn..? En lesbo’s dan wel in de politiek..? Homo’s wel, want die hebben een piemel.. Of zaten bij hen hun hersens niet..? Haal ik nu ALLES door elkaar.. Jemigdepemig..

 22. HOMEOPATHIE WERKT WEL !!! het gaat hier over mijn kleinzoon van 7 maanden die kern gezond is en niet gevaccineerd …..na een onrustige nacht met huilen en overgeven werd de kleine man door zijn vader bij ons gebracht. Het was (toevallig)onze oppasdag Na zijn eerste voeding bij ons spuugde hij meer dan normaal en kreeg een nare hik naar een uur was hij nog niet rustig en was het alsof hij zijn maag zou omkeren …en ik belde voor advies een mij bekende klassieke homeopaat uit DRIEBERGEN…. toeval,er had iemand afgebeld en s’middags kon ik met hem komen…na even in de wachtruimte onder een hele grote Amethist te hebben gestaan waar hij rustig van werd en vol verwondering naar keek ….. begon hij in de spreekkamer weer te kreunen hij voelde zich duidelijk niet goed,maar wel op zijn gemak na meer dan een uur vragen gesteld te hebben was de conclusie dat het met onrust en familie trauma te maken zou hebben.

  Toen testte de homeopaat 2 verschillende middelen uit via mij, en gaf hem terwijl ik hem tegen mij aanhield 1 korrel na ± 5minuten viel de kleine geheel ontspannen in een diepe slaap….en ik kreeg nog 4 korrels mee voor de volgende dagen . Thuis zag opa direct aan zijn ogen dat hij al opgeknapt was en oma was ook weer blij en ontspannen het was een wonder!!Na de behandeling kon hij er weer goed tegen en werd een vrolijke baby (minder ernstig) zo snel kan iemand dus baat hebben en dat was bij de huisarts vast niet gelukt……..

 23. Er is maar een ding wat telt momenteel in de zo genaamde gezondheid zorg telt en dat is geld verdienen aan ziekte lijdende mensen. Dit word simpel gedaan door alleen maar symptomen te bestrijden van een ziekte. Daar is goud geld aan te verdienen! Met de nodige bij werkingen van de zo genaamde medicijnen, waar ze ook wel weer een middelt voor hebben! Dus 2 keer kassa of misschien wel 10 keer. Stel dat je de ziekte zou behandelen en je wordt beter?

  Wat zou dat kosten misschien maar 1x kassa en daar na niks meer! Maar daar gaat het helemaal niet om ,anders zouden ze dat wel doen toch onze dokters en specialisten? Maar nee voor de meeste is geld zoveel mogelijk verdienen en mensen onnodig laten lijden uit naam van medische wetenschap. Dat kan geen toeval zijn ,toch! Er zijn op de wereld maar 3 mensen waar de dokters / Specialisten wat aan hebben 1 de zieke mens DAAR VERDIENEN GOUD GELDAAN. De andere 2 niet waarvan 1 de DODEN mens. EN DE GEZONDEN MENS WANT DAAR VALT HELEMAAL NIKS VOOR ZE AAN TE VERDIENEN.
  Maar daar heeft de overheid zijn antwoord al voor klaar de verplichte VACCINATIE’S en mocht dat niet werken dan is er nog voor veel mensen de onbekende CHEMTRIALS die werken altijd want zonder ZUURSTOF uit de lucht kunnen we niet leven, toch! In de volks mond meer bekende genoemde CONDENS strepen!!!!!
  Dit wou ik even KWIJT met de hoop dat de gezonde lezer met een beetje gezond verstaand dit wil door geven, aan de Twijfellaars!!!

 24. Wat me stoort in het bericht van Want to Know, is dat alle alternatieve middelen homeopathie worden genoemd. Terwijl het vaak gaat over de phytotherapie (de kruidengeneeskunde.)Een voorbeeld daarvan is de genoemde Ecinacheasiroop, dat volgens mij helemaal geen homeopatisch middel is (geen dilutum, maar een aftreksel) Zo is kamillethee ook geen homeopathie.

  1. Kruiden zijn bewezen als preventie en geneeskrachtig middel, daar is geen controverse over, daarom wordt er ook geld mee verdiend in de supplementen industrie.
   phytotherapie is zeker noemenswaardig en legitiem

  2. nogmaals: het voorbeeld in uw artikel klopt niet. Het is geen homeopathisch middel. ‘Echinaforce is een Traditioneel Kruidengeneesmiddel dat helpt bij onvoldoende weerstand, tegen griep en verkoudheid’

  3. Berend 38.1
   Het zit toch anders in elkaar…
   Zie bijvoorbeeld wat hier gebeurd is:
   http://www.kruidenvrouwtje.nl/codex.html
   Hier op WantToKnow is genoeg te vinden over de gevolgen van de Codex Alimentarius.
   Het gaat niet om een verbod op homeopatische middelen, ook niet op kruiden/supplementen (althans, nog niet).
   Het gaat erom dat er geen enkele medische claim meer mag worden gemaakt.
   Op een verpakking van welk middel dan ook, behoudens een paar uitzonderingen, mag niet meer worden vermeld waarvoor het middel kan worden aangewend….

 25. Amerikaanse senaat erkent natuurgeneeskunde!

  In september 2013 heeft de Senaat van de VS unaniem de resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig en effectief is, en die ook betaalbaar is. Amerikanen worden aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen.

  http://www.iocob.nl/2013/11/amerikaanse-senaat-erkent-natuurgeneeskunde/

 26. je kunt alleen maar heel veel medelijden hebben met die zielige vrouw: ZIJ zal niet oud worden. IK ben 64 jaar en kerngezond DANKZIJ natuurgeneeskunde en DANKZIJ het feit dat ik uit de klauwen van de pharmamaffia ben gebleven: géén misdadige griepspuit en al die smerige middeltjes waar al veel van mijn leeftijdsgenoten aan overleden zijn.

 27. De belastingdienst mag omzetbelasting heffen bij leden van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG) en van de Nederlandse Acupunctuur Vereniging (NAAV), oordeelde begin oktober de voorzieningenrechter in Den Haag in een kort geding dat beide verenigingen hadden aangespannen tegen de staat. AVIG is een artsenclub met een 400 homeopaten, natuurartsen en neuraaltherapeuten. De vereniging had, gesteund door de acupuncturistenvereniging, een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Financiën en de Nederlandse Staat. Ze maken bezwaar tegen de dit jaar ingevoerde btw-heffing van 21% op alternatief-geneeskundige diensten. Dit druist in tegen Europese richtlijnen, vinden ze. In zijn uitspraak heeft de rechter zich hier niet over uitgelaten: de rechtbank vindt dat individuele belastingzaken verenigingen niets aangaan.

  Reguliere artsen hoeven GEEN btw te heffen en die door te sluizen naar de belastingdienst; ze zijn vrijgesteld. http://www.kwakzalverij.nl/1610/Alternatieve_artsen_moeten_omzetbelasting_betalen_

  1. Het bizarre is daarmee Ellen, dat reguliere huisartsen niet onder de omzetbelasting-vrijstelling vallen, wanneer ze er homeopathische praktijk bij doen.. Meten met 2 maten, lobby-werk van Big Pharma en Kees Renkens beloond..?

  2. Jeetje ja Guido, daar had ik nog niet aan gedacht! Hoe valt dan eigenlijk de Europese definitie van een huisarts te rijmen met dit onderscheid tussen regulier/alternatief? Ze gaan toch beiden uit van hetzelfde doel, de patiënt genezen (en had hij die geneest niet àltijd gelijk?)…

   Een greep uit de ‘definitie’ : ‘Uitgangspunt is de patiënt: begrijpen hoe patiënten hun ziekte ervaren en ermee omgaan is net zo belangrijk als het aanpakken van de ziekte zelf. In het middelpunt staat de persoon zelf met al diens overtuigingen, angsten, verwachtingen en behoeften. Waar nodig staan ze de patiënten bij om toegang te krijgen tot deze diensten.’

 28. Vind het erg teleurstellend hoe Minister Edith Schippers, reageert op alternatieve gezondheidszorg. Ik ben 65+ ben gezond, gebruik geen medicijnen. wel antroposofische!!!!! Edith laat de het de mensen zelf uitmaken, wat goed voelt voor het lichaam.
  Een gezonde groet, Maria

 29. Dit artikel lijkt uit te gaan van kwade intenties bij de minister, ik vind zelf dat deze niet voldoende zijn aangetoond. Als de minister zich gedraagt in strijd met eerdere uitspraken of toezeggingen wil ik deze graag met bronvermelding zien. D

  Door energie te steken in het interpreteren van de bedoelingen van de minister verliezen we kansen om de inhoud te accentueren: de effectieve werking van homeopathie en andere complementaire geneeswijzen. Zolang de bewijzen daarvoor nog niet overtuigend genoeg zijn zullen de voorstanders van deze behandelwijzen verwijten en cynisme moeten incasseren. Laten we elkaar daarbij steunen.

  1. Bewijzen dat homeopathie zeer effectief, veilig en vooral kostenbesparend is..(en welke Minister van Volksgezondheid met de juiste intenties zou dit nu niet willen naast op in plaats van toxische en vaak ineffectieve behandelingen met bijwerkingen!)) zijn er voldoende, alleen dan moet je ze wel willen zien natuurlijk. Zie ook dit artikel: http://www.healingsoundmovement.com/file/51/de-toekomst-van-geneeskunst-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-en-de-kracht-van-bew

   Om die reden heb ik besloten om een volgend Tv-debat aan de homeopathie te wijden (al eerder deden we dit over de ‘Waarheid over Vaccinaties’en ‘Veilig en Effectieve Zorg?’:

   “Voor een door ons op korte termijn te organiseren ‘Homeopathie’ TV-dialoog zoeken wij (max. 3) artsen/homeopaten om bij ons aan tafel aan te schuiven voor een Tv-gesprek over de waarde van homeopathie als kostenbesparende, effectieve en veilige geneeswijze! Artsen en homeopaten die hieraan deel willen nemen kunnen met mij contact opnemen via : info@healingsoundmovement.com . Hieronder kun je een voorbeeld van een dergelijk Tv-debat vinden met andere thema’s die we al hebben opgenomen en binnenkort online komen: http://www.healingsoundmovement.com/news)

  2. Het klinkt voor de leek neutraal, suggestie: lees nog eens de donker rood gedrukte letters in het artikel op wtk hierboven.
   Dan ziet u in welke richting gepraat wordt.

  3. ”Als de minister zich gedraagt in strijd met eerdere uitspraken of toezeggingen wil ik deze graag met bronvermelding zien”

   Misschien is dit wel consequent de houding van deze minister, alleen is ze nu nog directer.

   Uw verzoek om bronvermeldingen van deze categorie is irrelevant in deze context, in mijn opinie. Tenzij u vindt dat evidence based medicine hetgeen is wat de minister verdedigt.
   Dat doet zij inderdaad consequent, dat is ook wat er aan de hand is, dat wetenschappelijk bewijs niet genoeg is.

   Wanneer wetenschappelijk bewijs kwakzalverij wordt genoemd dan rinkelt er ergens een bullshit detector…
   ”BULLSHIT DETECTED”

  4. Weet je Rob Visser, een dergelijke hautaine houding, die m.i. uit jouw commentaar blijkt, doet precies dát, wat Schippers doet in haar verhaal naar de anti-kwakkers.
   Waarom vragen om voorgekauwd intellectueel voedsel, etc.? Lees gewoon even het andere artikel en geef ajb commentaar over de WIJZE waarop juffie Schippers zich uitdrukt.. Het is toch schandalig voor ’n minister..? Of vind je niet..?

 30. Eerst een vraagje wordt er gescreend op in houd???
  Er is maar een ding wat telt momenteel in de zo genaamde gezondheids zorg teld en dat is geld verdienen aan ziekte lijdende mensen. Dit word simpel gedaan door alleen maar symptomen te bestrijden van een ziekte. Daar is goud geld aante verdienen! Met de nodige bij werkingen van de zo genaamde medicijnen, waar ze ook wel weer een middelt voor hebben! Dus 2 keer kassa of mischien wel10 keer. Stel dat je de ziekte zou behandelen en je wordt beter?
  Wat zou dat kosten misschien maar 1x kassa endaarna niks meer!
  Maar daar gaat het helemaal niet om ,anders zouden ze dat wel doen toch onze dokters en specialisten? Maar nee voor de meeste geld zoveel mogelijk verdienen en mensen onnodig laten lijden uit naam van medische wetenschap. Dat kan geen toeval zijn,toch!
  Er zijn op de wereld maar 3 mensen waar de dokters wat aan hebben 1 de zieke mens DAAR VERDIENEN GOUD GELDAAN. De andere 2 niet waarvan 1 de DODEN mens.
  EN DE GEZONDEN MENS WANT DAAR VALT HELEMAAL NIKS VOOR ZE AANTE VERDIENEN. Maar daar heeft de overheid zijn antwoord alverplichte op VACCINATIE’S en mocht dat niet werken dan nog voor veel mensen de onbekende CHEMTRIALS die werken altijd want zonder ZUURSTOF uit de lucht kunnen we niet,toch! In de volks mond meer bekende genoemde CONDENS strepen!!!!! Dit wou ik even KWIJT met de hoop dat de gezonde lezer met een beetje gezond verstaand wil door geven,aan de twijvellaars!!!

  1. Hoezo valt er aan gezonde mensen niet te verdienen?
   Je staat toch bijna verplicht ingeschreven bij een huisarts. Die houdt jouw dossier bij en daarvoor krijgen zij jaarlijks een vergoeding van de ziektekostenverzekeraars, waarvoor de artsen niets hoeven doen.
   Logisch toch?

 31. ik heb mijn pititie al gegeven hoor want ook ik vind dat dat zo,n minister hier niets te zoeken heeft .laat ze lekker haar huisje poetsen en bij het aanrecht laten staan om het eten te koken .mensen zonder een gezonde fisie behoren ab soluut niet in een regering te zitten!!

  1. Misschien zou je eerst eens een cursus Nederlands kunnen leren.
   En misschien ook iets kunnen doen aan je houding. Je komt nu namelijk neerbuigend over naar huisvrouwen.

  2. Je DOET een cursus en je LEERT Nederlands.. En.. Je kunt ook IN een cursus Nederlands leren. Of wij helpen je een handje.. (Om een wit voetje te halen natuurlijk) Jeeemig de peeeemig zeg.. Zo.. Nu weer even de was opvouwen.

  3. Niet een anders gebruiken om iemand onderuit te halen.
   Zeker niet als dat dan ook nog beledigend opgevat kan worden.
   Maar een ding is duidelijk in dit verhaal. Schippers, zoek een hobby en ga weg uit de politiek. In ieder geval van zo’n belangrijke post.
   En nu degradeer ik dus ook gelijk de eventuele andere posten ja…..

 32. Filmtip? Een blik in de toekomst?

  ‘In the not-too-distant future, a less-than-perfect man wants to travel to the stars. Society has categorized Vincent Freeman as less than suitable given his genetic make-up and he has become one of the underclass of humans that are only useful for menial jobs. To move ahead, he assumes the identity of Jerome Morrow, a perfect genetic specimen who is a paraplegic as a result of a car accident. With professional advice, Vincent learns to deceive DNA and urine sample testing. Just when he is finally scheduled for a space mission, his program director is killed and the police begin an investigation, jeopardizing his secret.’

  Film uit 1997 ‘Gattaca’ http://www.movie4k.to/Gattaca-watch-movie-3190881.html

  G = Guanine A = Adenine T = Thymine C = Cytosine
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gattaca

  Verder is de film ‘surrogates’ uit 2009 ook een spannende ‘vooruitzicht’?

  ‘Set in a futuristic world where humans live in isolation and interact through surrogate robots, a cop is forced to leave his home for the first time in years in order to investigate the murders of others’ surrogates.’
  http://www.movie4k.to/Surrogates-watch-movie-3342014.html

  Wilde dit delen, misschien wel off-topic, maar ik vond ze sterk, groetjes 😀

 33. Dat is ook wat er aan de hand is, dat wetenschappelijk bewijs niet genoeg is.

  Wanneer wetenschappelijk bewijs kwakzalverij wordt genoemd dan rinkelt er ergens een bullshit detector…
  ”BULLSHIT DETECTED”

 34. Het zoveelste bewijs dat we in de laatste fase van een “beschaving” zijn…wat impliceert dat er iets nieuws al actief IS.
  Waar Mevr. Schippers praat over ‘nuchtere’ mensen weet ieder zelfstandig denkend en handelend mens dat zij het heeft over ‘onwetende’ mensen. Het zet je meteen aan het denken hoe het mogelijk is dat zij vanuit deze functie!! een dergelijke prietpraat verkondigt.
  Waar is het allemaal mis gegaan?
  Het zal met de dag duidelijker worden dat vanaf de basis in de maatschappij, het onderwijs , middelbare scholen en universiteiten op een dwaalspoor zijn geland.
  Mevr. Schippers, als u echt uzelf wil leren kennen en nog veel wil leren dan ga op uw knieën luisteren en kijken naar de kleine mensjes om uw heen….want zij WETEN zonder boeken!

 35. Na het artikel verspreid te hebben, kwam er een leuke mail binnen:

  “We zullen haar eens op een speldenkussen zetten, van een beetje acupunctuur knapt ze vast op….;-) “

 36. Voor iedereen die interesse heeft in de oorzaken van de hetze tegen homeopathie, raad ik aan het artikel te lezen waar meneer John D. Rockefeller als de grote manipulator naar voren komt, die deze natuurlijke geneeskunst bijna geheel uitroeide..!
  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-leugen-van-de-homeopathie-leugen/ en hier:
  http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/olie-de-echte-wortel-van-al-het-kwaad/

  Hij was de man die de chemische medicijnen wilde propageren ten koste van homeopathie.. Chemische medicijnen die gemaakt zijn van… AARDOLIE..! Simple as that.. That’s all folks..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.