Advertentie

Minister Edith Schippers toont ware gezicht..


schippers spijkerbroek
Dit is geen foto uit het privé-album van Edith Schippers; het is de officiële foto waarmee ze zich als minister profileert, op de site van VWS…. Is dit nou een ‘VVD-babe’ of een minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport..

Dát mevrouw Edith Schippers als minister van Volksgezondheid, Welzijn (Jawel!) en Sport niet veel op heeft met complementaire gezondheidszorg is velen bekend. Dat is op zich natuurlijk heel vreemd, zoniet bizar, want waar is haar neutrale positie in dezen, haar ‘open mind’ naar werkzame complementaire zorg..?
Maar dat deze VVD-dame zich op zulk glad ijs begeeft, zoals uit de onderstaande video blijkt, is werkelijk ongekend. Mevrouw-de-minister presteert het om deze complementaire gezondheidszorg in de hoek van de kwakzalverij te drukken; een werkelijk schandalige manier van optreden in onze ogen. En niet alleen in ónze ogen..

Hoe durft een vrouw als Schippers dit te doen, waarbij ze zich in allerlei onjuistheden, verdraaiingen, dubbelzinnigheden en zelfs regelrechte leugens uitlaat. Dit alles ten faveure van de Vereniging van de Kwakzalverij, die kennelijk het monopolie heeft -in de ogen van Schippers- om te kunnen bepalen wat ‘wetenschappelijk bewezen’ is en wat niet.. Wat onder kwakzalverij gerekend dient te worden en wat niet.. Wat aan de schandpaal genageld dient te worden, en wat niet. Lees hier het hele verhaal rondom een vrouw, die kennelijk haar ongenuanceerdheid wil blijven manifesteren..

x

* * *

x

Minister Schippers toont ware gezicht..

2013 ©  WantToKnow.nl/.be

x

Het is 10 oktober 2011 en mevrouw de minister drukt zich in een videoboodschap, gericht aan ene heer Renkens, scheidend voorzitter van de Kwakzalverbestrijding, uiterst onzorgvuldig uit over de alternatieve en complementaire gezondheidszorg. Op een eigenlijk schandalige manier, een minister onwaardig, vertelt ze allereerst niet aanwezig te kunnen zijn op het symposium van de anti-kwakkers, waar deze (video-)boodschap dus wordt getoond. En wat blijkt vervolgens? Deze ‘stoere’ minister neemt de gelegenheid te baat, door het eventjes dunnetjes op te nemen tégen de kwakzalvers, zoals daar ook álle huisartsen, apothekers en medici zijn, die met homeopathie werken..!

Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het 'tabakdossier' over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)
Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het ’tabakdossier’ over aan haar staatssecretaris. (klik voor artikel hier op de site)

Edith Schippers bekent op uiterst ongenuanceerde wijze kleur..
Niks woorden van verzoening of oproep tot samenwerking.. Niks een toonbeeld van ‘boven-de-partijen’ staan en een ‘vrouw van visie’ proberen te zijn. Nee, daar waar deze minister al eerder over de schreef ging in haar steun voor de Tabaksindustrie (zie artikel over deze ‘Minister van Tabak’ HIER), ging ze opnieuw in de fout, door impliciet, onomwonden en uiterst onzorgvuldig af te geven op de complementaire zorg in Nederland. Daarmee indirect een pluim stekend in het achterste van Big Pharma. Hoe onzorgvuldig kun je te werk gaan..? En Wiegel ziet in haar de opvolger voor Mark Rutte…??

En was deze minister Schipper eerder ook al niet in opspraak over haar rol in de crisis rondom het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, waar haar man Sander Spijker een hoofdrol bleek te vervullen als ‘medisch adviseur’ in de rol van ‘hoofd innovatie’…? Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid over deze belangenverstrengeling: “Ik vind het zeer onverstandig dat de echtgenoot van een minister, die gaat over de toekomst van ziekenhuizen, de top van een ziekenhuis adviseert. De schijn van belangenverstrengeling kan daardoor opspelen en vragen over integriteit moet je als bewindspersoon gewoon altijd vermijden.”

Wat bezielt deze vrouw om telkens haar nek op een dergelijk onzorgvuldige wijze uit te steken, ten faveure van belangengroeperingen…? Als je niet beter wist, zou je bijna vermoeden dat er andere -voor haar grotere- belangen spelen, bij deze minister, dan het belang van de Nederlandse bevolking..!

Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site 'TabakNee.nl' oprichtten..!
Mevrouw de minister, Edith Schippers, neemt -ongemakkelijk- een petitie tegen het roken in ontvangst. van 2 longartsen, Dr. Wanta de Kanter en Dr. Pauline Dekker.. Niet lang voordat deze artsen de site ‘TabakNee.nl’ oprichtten..!Waarom kijkt Schippers ongemakkelijk..? Is het om haar vermeende banden met de tabaksindustrie..? Je zou zeggen dat een minister trots is op een ‘gezondheids-petitie’.. Wil je alles weten over de ‘minister van Tabak’..? Klik voor het betreffende artikel.

Want hoe kan het anders dat Edith Schippers op deze uiterst ongenuanceerde wijze een hele beroepsgroep van artsen durft te schofferen, doordat deze bijvoorbeeld met homeopathie werken..? Huisartsen die niets anders zouden willen, dan haar de nuance van de werking van homeopathie zouden willen laten zien. Huisartsen waarvan sommigen al meer dan 40 jaar homeopathie TOEPASSEN..

Apothekers op het hakblok.. Hatsekiedee..!
Want dát Edith Schippers kennelijk in haar sas in met wat ze beweert, blijk uit het feit, dat ze niet alleen (huis)artsen schoffeert, maar ook terloops even ALLE apothekers, die volgens de impliciete uitspraken van ‘mevrouw-de-minister ‘ kennelijk alleen op geld/omzet uit zijn, want homeopathie werkt niet, getuige haar uitspraak in deze boodschap:

“Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

En let wel hoe uiterst geraffineerd Schippers hier te werk gaat..! Ze zegt alleen dát het haar opvalt.. Waarmee ze dus opnieuw een/deze beroepsgroep schoffeert door ze feitelijk impliciet van ‘oplichting via kwakzalverij’ te beschuldigen..! En ja, mevrouw de minister, dát valt ons dan weer op..!
Het wordt wellicht de hoogste tijd om de ‘werking van ‘mevrouw-de-minister’ zélf te toetsen? Zodat ALLE Nederlanders gerust kunnen zijn, dat deze Edith Schippers geen wolf in schaapskleren is, die het kind met het badwater wegspoelt.. Homeopathie is kennelijk de hond die door ongeacht wie, geslagen moet worden, in dit geval ter eer en meerder glorie van meneeer Renkens’ afscheid als hoofd-anti-kwakker.. En dan zal mevrouw Edith Schipper wel even de stok aanreiken om die homeopathie-hond te slaan..!

Echinacea potplant
Echinaforce bevat de rode ‘Zonnehoed’, of in het Latijn: de Echinacea, een plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Noord-Amerika. Er bestaan negen soorten Echinacea. Een plant die al door de Sioux-indianen in Noord Amerika tegen vele kwalen gebruikt werd. De zonnehoed vormt wortelstokken kan anderhalve meter hoog groeien. De plant bloeit in de maanden juli en augustus en krijgt ongeveer 10 cm grote bloemen. Het bewezen weerstand-verhogende effect van de plant wordt gebruikt in medicijnen (zalf, druppels en pillen) in de fysiotherapie en de homeopathie.

x

Maar hoe schandalig is een dergelijk boodschap van een minister-zonder-gezond-verstand..? Dit lijkt een stevige uitspraak, maar dat gebeurt er (een tekort aan ‘gezond verstand’) als je je niet goed inleest over homeopathische middelen, die volgens de anti-kwakkers niet werken. Dan ben je dus eenzijdig bezig jezelf te informeren. Of moeten we zeggen des-informeren? Als mevrouw de minister zich eens zou hebben verdiept in MAAR ÉÉN homeopathisch middel, dan zou haar dát al een inzicht gegeven hebben, dat nog meer nuance van haar zou hebben geëist..! Kennelijk heeft ze dit niet gedaan; een minister-zonder-gezond-verstand dus..

Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, die veelal dezelfde immuunsysteem-bekrachtigende werking hebben.
Er zijn heel veel echinicea-producten te koop, ook bij officiële apothekers, die kennelijk hun zaakjes WEL voor elkaar hebben. De Echinicea heeft dezelfde BEWEZEN immuunsysteem-bekrachtigende werking!!

Mogen we simpel de minister één bewijs van homeopathie aanreiken?
Zullen wij haar dan nog maar eens weer een voorbeeld aanreiken van BEWEZEN HOMEOPATHISCHE WERKING? De Echinicea of ‘zonnehoed’-plant (zie foto hierboven) is één van die bewezen homeopathisch middelen, in dit geval één middel wat de menselijke weerstand verhoogt!

Dát het niet altijd eenvoudig is gebleken om de werking van homeopathische middelen ook significant via onderzoek aan te tonen, dat is duidelijk. Daar laten we ook geen enkel misverstand over bestaan. Echinaforce, het middel dat gemaakt wordt van deze Echinicea, blijkt bij een verminderde weerstand en aankomende verkoudheid echt te werken, ook al zal het effect bij de één misschien wat groter zijn dan bij de ander. Maar dat geldt in de praktijk voor vele middelen met een geneeskrachtige werking.

Maar een onderzoek waarbij de ene groep wel het middel krijgt en de andere groep een placebo, een vervangend middel, is natuurlijk simpelweg uit te voeren. Al in juli 2007, werd in het gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet Infectious Deseases’ een studie gepubliceerd die concludeert dat wetenschappelijk gebleken is, dat het gebruik van het homeopathische Echinacea het risico op het oplopen van een verkoudheid halveert.

En dat degene die dit middel inneemt, maar liefst 58% (!!) meer kans heeft om NIET verkouden te worden. Bovendien bleek uit dezelfde wetenschappelijke resultaten, dat de duur van een verkoudheid, verminderd met één tot maar liefst vier dagen. Waarom de effecten zo gunstig zijn kan echter nog niet wetenschappelijk goed worden aangegeven. Daarvoor is nader onderzoek nodig! Wellicht zegt dit hele verhaal dus meer over de manier van wetenschap bedrijven, dan over de werking van het homeopathisch middel.. Maar mevrouw Schippers, als u zo ‘wetenschappelijk’ onderlegd zegt te zijn, waarom doet u dan niet meer voor onderzoek naar het FALEN VAN DE WETENSCHAP om iets aan te tonen wat blijkt WAAR te zijn..??? Nog even voor de goede orde: HOMEOPATHIE werkt echt.

Want is het niet zo, dat:

– middelen die al eeuwen een bewezen werking hebben, zoals de besproken Echinicea bijvoorbeeld, vaak gratis in de natuur groeien, waardoor er voor de INDUSTRIE die de farmacie is, geen grof geld aan te verdienen is om ze op de markt te brengen? Waardoor relatief kleine bedrijven als A. Vogel e.d. zich slechts kunnen bezig houden met de productie en verkoop van deze middelen.?

Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of
Is het moedwillig de kop in het zand steken van mevrouw Schippers, of spelen er voor haar andere belangen mee? Het kán toch niet zo zijn, dat een dergelijk intellectuele vrouw haar kortzichtigheid op een dergelijke wijze tentoon spreidt..? Elke persoon die wetenschappelijk onderwijs heeft genoten, zoals ook deze minister, wordt toch geacht een ‘open mind’ te houden en zich te verdiepen in de standpunten van alle partijen..? Zeker als die ‘andere partijen’ ook nog eens wetenschappelijk geschoolden zijn, zoals apothekers, artsen en andere zorgbehandelaars.!  Deze vraag is naar onze mening dus meer dan gerechtvaardigd: ‘Hoe naïef is deze minister écht?”...

– dat dit soort kleine ( o.a. homeopathische) productiebedrijven geen financiële middelen heeft om te voldoen aan de eis van relatieve onbenullen als mevrouw Schippers, die om ‘Evidence based’-medicijnen vragen? Je bent in onze ogen een ‘relatieve onbenul’, als je je op deze schandalige en ongenuanceerde wijze uitlaat als deze mevrouw, die nota bene minister is..!
In simpel Nederlands geldt voor hen: is er geen ‘wetenschappelijk’ bewijs, dan geld het niet EN is het kwakzalverij.. Niemand die beweert dat we nu ineens de ‘Klaziena’s uit Zalk‘ moeten gaan propageren, maar artsen, apothekers en hele groepen wetenschappers vragen om nuance..! En ook deze Klaziena deed niet anders dan oude volkswijsheden, BEWEZEN wijsheden, opnieuw toepassen. Want er zijn veel, heel veel bewijzen en aanwijzingen dát homeopathie werkt en dat het juist de meetmethode is, met andere woorden, de wetenschap zélf, die zich achter de oren zou moeten krabben..!!

– is het niet zo dat er in de wetenschap geen bewijs is voor ‘casualistiek’..? Dat wil zeggen, dat er dan wel bijvoorbeeld 500 huisartsen kunnen zijn die SUCCESVOL met homeopathie werken, en die hun patiënten beter zien worden, maar dat AL deze bewijzen worden genegeerd..? Waarom? Om de simpele reden dat de wetenschap besloten heeft, in al haar wijsheid, om deze ‘individuele gevallen’ niet aan te nemen als bewijs voor de grote groep, de populatie zogezegd.. Het zijn toch individuele gevallen..?
Maar zijn daarmee al die 500 huisartsen charlatans, is daarmee hun uiterst succesvolle homeopathie-toepassing, bij AL die gevallen (een veelvoud natuurlijk van die 500!!) niet meer relevant..? Denk even ná mevrouw Schippers, voordat u mensen beschuldigt en in een hoekje zet. Goedwillend artsen, met hun hart op de goede plek..! Maak ze niet impliciet voor oplichters uit..! Maak eens ruimte om met een OPEN MIND te kijken naar deze huisartsen die al vele tientallen jaren succesvol homeopathie gebruiken in hun praktijk..!

Tot slot, last but not least…
We vragen ons overigens af waarom deze videoboodschap van de minister niet opgenomen is in de publiekelijk toegankelijke toespraken van VWS, toespraken die zij Schippers als minister heeft gehouden. Op deze hele lijst toespraken, blijkt deze boodschap aan de vereniging van anti-kwakkers te ontbreken. Waarom is dat?
Is het wellicht een ‘persoonlijke boodschap’, die door deze vereniging nu als ‘paradepaardje’ en/of goedkope propaganda wordt gebruikt, terwijl het ministerie van VWS er geen toestemming voor gegeven heeft, deze op het internet te zetten..? We vragen ons het gewoon af en wachten geduldig op een antwoord, van de anti-kwakkers zelf, van het ministerie of van een andere bron..

De videoboodschap:
Enkele van haar bijzonder ongenuanceerde, onvolledige en zelfs bedrieglijke uitspraken, zetten we maar even op rij, zodat je ze nog eens kunt nálezen, na het bekijken van de onderstaande videoboodschap-in-kwestie:

Wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen.. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid’ (1:06)

Patiënten wenden zich uit vertwijfeling tot ‘alternatieve behandelaars’.. Onder het motto: ‘Baat het niet dan schaadt het niet’.

Maar elke patient heeft er recht op dat de behandeling veilig en goed is. Zorg die werkt.

‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..

Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren.. Met de kracht van argumenten..

Ik wens de vereniging veel succes in haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes

petitie button nlNou als je hier geen beeld van uiterst éénzijdige en partijdige beschouwing kunt aflezen, dan weten wij het ook niet meer..! Er is zelfs inmiddels een petitie opgezet, om Schippers tot aftreden te bewegen, naar aanleiding van haar ‘pro-antikwakzalverij-boodschap’. Een boodschap waarvan het kennelijk niet de bedoeling was, dat deze in een dergelijk publicitair vaarwater terecht zou komen! Klik op de button hierboven voor een directe link naar deze petitie. Een petitie die wat ons betreft, een minister-zonder-gezond-verstand laat aftreden..!

xx

x

alternative chemical medications

283 gedachten over “Minister Edith Schippers toont ware gezicht..

 1. Minister Schippers heeft duidelijk een bewijs van onkunde afgegeven. Het is kwetsend voor een groot deel van het Nederlandse volk. Dit zal de VVD géén goed doen!

 2. In Russia a regular medical doctor is capable to advise on homeopatics or herbal treatment. The antibiotics in Russia are not under prescription, thus – people prefer traditional treatments.

  In France homeopathy works and confirmed by research, in Swiss just confirmed it works. So, it apparently does not work only in the Netherlands.

  Just to remind – you should not tell people what should the prefer. It works as “demand-offer”. So, if people prefer homeopatics treatmtn that is not because they are more stupid then otehrs. Usually people who uses alternative treatments are much more educated then those who are not. If that means they are more stupid then we can easily say that the education in teh Netehrlands serves to nothing as well if it gives diplomas only to the people whoare actually less intelligent.

  We really thought that tolerance in others choice is a key positino of the netherlands. Now such an important step of selecting own tretament becomes theratened by a person who does not even look credible to be able to judge medical issues.

 3. Deze minister vertegenwoordigt duidelijk alleen een groep mensen: de mensen die denken zoals zij denkt. Maar een Minister moet staan namens alle bevolkingsgroepen van Nederland ook als ze anders denken. Onder andere omdat ook deze mensen aan haar salaris mee betalen.

  Mensen, teken de petitie, wees dapper! niet anoniem.

  1. Helemaal juist..! Een minister houdt zich netjes op de vlakte.. Staat boven partijen en kiest zeker geen partij..!! Daarom staat de kop ook boven dit artikel..!
   Schippers bekent kleur… Feitelijk zou het schaamrood haar het beste staan?

 4. Ja het is corrupt allemaal,al kom je met overtuigend bewijs doet ze net of ze dom is,dat is ze natuurlijk niet.
  Ze weet donders goed dat het werkt maar mag het tegendeel niet beweren van de Big Farma.
  Want die maken de dienst uit en zij volgt,deze personen moeten genegeerd worden.
  NWO IS IN AANTOCHT,of is het er al?
  Ik heb gelezen dat b.v.b MMS medicijn tegen malaria helpt,zelfs zwaar bewezen samen met Rode Kruis organisatie,maar het Rode Kruis kwam er achter dat het werkte en gaf toen niet thuis zoals het een goede Rode Kruis betaamt.(ahum)
  Men zegt dat de aarde al miljoenen jaren oud is (dat is niet mijn idee)maar men heeft vanaf dag 1 volgens de natuur geleefd alleen de laatste tijd is, zeg 100 jaar Chemie medicijnen geproduceerd wat veel geld opbrengt wat ook de hoofdzaak is.
  Homeopatie is al zo oud als de Mens niet in de vorm die we nu gebruiken,maar groeten en fruit in wekpotten b.v.b maar ook rauw is een vorm van medicatie,en als een Minister dan eigenlijk zegt dat je beter chemie middelen kan nemen kom je bij mij niet zo geloofwaardig over,en ook dat weet ze.
  Maar ze moet de bevolking in de maling nemen anders kan ze gaan,en dat geld voor de hele regering denk ik.
  Ik zie het onrecht in Nederland en vindt het onrechtvaardig.
  Gr. Bird.

 5. Dit is geen Minister met gezond verstand. Misschien heeft ze deze speech uit haar hoofd geleerd om bevriend te blijven met de anti-kwak beweging en Big Farma.
  Ik hoop dat ze snel het zinkende schip verlaat.

 6. Dit heeft niets met volksvertegenwoordiging te maken maar riekt sterk naar eigenbelang, alleen haar mening telt en wat het volk zegt of denkt is volkomen irrelevant, onder het mom van Vrijheid en Democratie.
  Dit schijnt typerend te zijn voor de VVD, je hoeft alleen maar naar de andere leden te kijken.
  Sorry, als ik die vrouw zie word ik echt misselijk, ik heb de petitie getekend en ik hoop dat Schippers gewoon oprot (sorry, moest ik even kwijt)

 7. Als apothekersassistente zie ik dagelijks de negatieve gevolgen van de reguliere geneeskunde aan de balie. Mensen die met psychosomatische klachten van de regen in de drup worden “geholpen” doordat artsen vooral aan symptoombestrijding doen mbv chemische middelen, zonder daadwerkelijk de oorzaak aan te pakken…bv onderliggende stress, slechte voedingsgewoonten, slechte levensgewoonten. Wat je hiermee bereikt is dat mensen de rest van hun leven niet meer zonder reguliere medicatie kunnen en zo de grote farmaceuten blijven spekken. Dit heeft niets te maken met de volksgezondheid…alleen maar met economische belangen. Wat een onveilig idee dat degene die het hierbij voor het zeggen heeft deze ongezonde situatie ook nog in stand wil houden!
  Mijn missie in het werkverdeling blijft: mensen, gebruik je gezonde verstand! Luister naar je lichaam en pak de oorzaak aan…niet alleen de gevolgen dmv reguliere medicatie!

  1. helemaal mee eens Yvette, ik kreeg diagnose bipolaire stoornis, dan weet je ongeveer hoeveel medicatie daarbij ‘hoort’ en nóg meer ivm de vele bijwerkingen en dat vinden ze dan maar heel normaal. Puur symptoombestrijding, kwalitieti van leven was er niet meer. Sinds 2 jaar slik ik niks reguliers mee, mbv complementair nu volledig stabiel.

 8. het gelinkte artikel uit Lancet infectious diseases rept niet over homeopathie. En ook in het ‘zwaarste’ onderzoek in de meta analyse naar incidentie van verkoudheid (Cohen 2004, http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=485642 gratis fulltext) wordt niet gesproken over homeopathie, het gaat daarnaast ook om een combinatiepreparaat (chizukit). Tevens kent de studie een aantal ernstige problemen, die voor iedereen met een weinig epidemiologische scholing vrij snel duidelijk worden. Alle andere onderzoeken vonden geen significante verbetering, muv 1 – niet te vinden? – onderzoek door Hoheisel 1997. Uit gevonden abstract wordt ook niet duidelijk dat het om homeopathie gaat. Ik weet niet of een website er goed aan gedaan wordt om de genoemde meta-analyse als evidence voor echinacea, laat staan homeopathie te gebruiken.

  1. Wij weten het ook niet; fijn om tegen mensen aan te lopen, die het allemaal wel weten. Wellicht kan apotheker Yvette hieronder ons ook helpen.. #59.

  2. Hoi GuidoJ, bedankt voor je reactie. Ik zie nu ook dat Yvette apothekersassistente is. Wellicht kan zij inderdaad haar licht laten schijnen op de merites van het onderzoek? Maar zover ik het kan lezen ziet het er jammergenoeg niet best uit voor de analyse. Mag ik vragen waarom je het artikel wel als bron hebt genoemd? Ik ben trouwens naarstig op zoek naar materiaal om de hardhoofden hun dwalingen te doen inzien, plz help!

 9. Homeopathie werkt en skeptici kunnen dat niet uitstaan.. Een bericht aan Epipen en nog zovelen anderen. Man en paard zijn toch wel genoeg om een serieus te nemen..?

  http://homeopathyplus.com.au/homeopathy-works-and-the-skeptics-cant-stand-it/

  En grappige is dat elke skepticus NIET over onderzoeksmethodes wil spreken, noch over casualistiek.. Want dan geef je deels toe dat homeopathie werkt, en dat is net zoiets natuurlijk als ‘een beetje zwanger zijn’.. Toch?

 10. De vrouw is duidelijk betaald door de Pharmaceutische industrie. Ze beseft trouwens niet (of best wel?) dat die reguliere, chemische middelen de hoofdmoot van kwakzalverij uitmaakt. Geef haar een vaccinatiepakket cadoo, zou ik zeggen. Gewoon voor haar nieuwjaarkezoete. Vb eentje van “7 in één” of zo… Kan ze het zelf ook es uitproberen… Hopelijk doet ze het niet bij haar kleinkinderen…

 11. Ik ga nooit naar de dokter, doe alles op de natuurlijke wijze en kost de gemeenschap dus niets . Daar hebben de farmaceutische industrieën dus niets aan, vandaar dat de natuurlijke manier de nek moet worden omgedraaid ! Bekijk de video van dokter Rima Laibow maar op You Tube.
  Google op : codex alimentarius/ dokter Laibow en bekijk de video. Alles is al jaren geleden uitgedokterd. Schandalig dat de minister zich niet breder oriënteerd. Ik hoop van harte dat ze weggestuurd wordt en met haar de hele regering. Ik heb altijd VVD gestemd, maar nooit weer !

  1. Ook ik ga eigenlijk nooit meer naar een dokter, hetzij voor een verwonding, o.i.d.
   Al tijden voel ik me ook gezond of in ieder geval veel gezonder met zelfbetaalde gezonde medicatie. Zo veel mogelijk verantwoorde voeding daarnaast.
   Mijn vader interesseerde zich hier al langer in en situeerde al voorspellingen in de jaren zestig en zeventig….. Complottheorieën? Niet dus!!!!
   Het staat allemaal te gebeuren en als we niet waakzaam zijn en geen tegen gas geven…. Berg je maar….

  2. Weet je wat nou ZO VERREKTE SIMPEL is en wat zo weinig mensen werkelijk zien…

   De pharmacy heeft dus een omgekeerd belang als dat de gebruikers van hun pillen en poeders dat hebben..

   Mensen/burgers willen het liefst helemaal geen, maar als het moet, dan zo weinig mogelijk pillen en van die poeders slikken.. (Laat staan dat ik over chemo en andere heavy shit spreek) Niet alleen omwille van hun eigen risico, maar gewoon vanuit gezondheidsprincipe..!

   Big Pharma is ABSOLUUT NIET GEBAAT bij ‘beterschap’.. Al die mensen die pillen en poeders van ze gebruikt zijn klanten. En klanten zorgen voor miljardenomzetten.. En er is GEEN ENKELE marketingwet, die vertelt dat je ZO WEINIG MOGELIJK moet verkopen van je producten en/of diensten..!! Tja, als die farmaceuten zich verenigen in ÉÉN goede-doelen-stichting, dan zou dat een basis zijn. Non-profit.. Maar is dat reëel..? Een sprookje, waarbij Assepoester en Sneeuwwitje elkaar in het écht tegenkomen.. 🙂

   Het is werkelijk onbestaanbaar, dat aan dit principe-van-fundamenteel-andere-uitgangspunten, dat in mijn ogen TOTAAL verkracht is, zó weinig aandacht wordt besteed door pers en politiek. Terwijl het ZO SIMPEL en duidelijk onder IEDERS OGEN ligt..!

   conclusie:
   Burgers/mensen geen of zo weinig mogelijk medicijnen
   Big Pharma verkoopt liefst zoveel mogelijk.

   De Klink-klare onzin van de Mexicaanse griepvaccins..!
   We hadden even de collectieve verontwaardiging van de aankoop van Dhr. Ab Klink met de Mex. griepvaccins, maar dat bleek al een mijl-op-7 om daar gegevens van te pakken te krijgen.. Meneer Klink die voor ALLE Nederlanders maar liefst 2 vaccins aanschafte.. (Terwijl de griepvaccinatiegraad NOG NOOIT BOVEN DE 70% WAS UITGEKOMEN!) Hoe bang heeft deze man zich laten maken en wat voor andere belangen speelden er om 34 miljoen griepvaccins van naar schatting € 10,- per stuk aan te schaffen..? Er waren maar liefst zo’n 20 miljoen van die dingen over..

   Kortom, welke politicus of politieke partij heeft de simpele moed om dit verhaal, vanuit het genoemde ’tegenstrijdigheidsprincipe’ eens fundamenteel aan te pakken. Want wat blijkt nondepie..? De overheid ligt in bed bij de pharmaceuten..!!
   Kijken hoe we zaken efficienter kunnen aanpakken en met elkaar tot een fundamenteel goed programma kunnen komen..?
   Kijk maar eens naar DIT ARTIKEL HIER naar mevrouwtje Schippers, liberaal tot op het bot??
   telegraaf schippers in de bocht
   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hoe-t-ministerie-van-vws-met-farmaceuten-vrijt/

  3. Volgens mij heeft Edith nog iets uit te leggen….
   http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/137455/Ministerie-spekt-club-farmaceuten.htm

   4 oktober 2013
   Ministerie spekt club farmaceuten

   Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft de afgelopen vier jaar bijna een ton geschonken aan een door medicijnfabrikanten opgerichte praatclub. Deze club zou het geneesmiddelenbeleid willen beïnvloeden.

   In dit netwerk, zo schrijft De Telegraaf naar eigen onderzoek, wordt op verzoek van farmaceuten GlaxoSmithKline en Janssen Cilag met de top van het ministerie, ziekenhuisbazen en apothekers geprobeerd het geneesmiddelenbeleid te beïnvloeden. Opvallend noemt de krant het dat alleen grote farmaceuten zijn vertegenwoordigd, niet de producenten van goedkope en even effectieve generieke geneesmiddelen.
   Topambtenaren

   Staatssecretaris Van Rijn van VWS zou in 2007 betrokken zijn geweest bij de oprichting van dit zogeheten Apollo Netwerk, net als Hugo Hurts, al jaren directeur geneesmiddelen op het departement en de nieuwe topambtenaar van het ministerie. Ook leden van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen maken volgens het onderzoek van de Telegraaf deel uit van de club.
   Schenking

   De krant achterhaalde met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur dat het ministerie van VWS jaarlijks ongeveer 24.000 euro schenkt aan dit netwerk. Het departement weigert te zeggen waar het geld aan besteed wordt.
   Principes

   Deelnemers van het Apollo Netwerk hebben een aantal principes onderschreven, op basis waarvan het ministerie verslagen van de bijeenkomsten niet openbaar kan maken, zegt ze desgevraagd in de krant. In een reactie aan de krant zegt Van Rijn dat hij slechts bij een paar bijeenkomsten is geweest. Het doel van het netwerk is volgens Van Rijn om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk drempels voor innovatie zijn voor fabrikanten.

   Bron: De Telegraaf

  4. ‘zo min mogelijk drempels voor innovatie van fabrikanten’… De € 24.000 zijn ongetwijfeld voor vergader- en reiskosten en compensatie voor ‘gemaakte’ uren… Die farmaceuten steken immers geld in dit overleg.. LOL..

 12. Het wordt tijd dat we in Nederland een vereniging oprichten die alle misstanden van de farmacie eens aan het licht brengt, de vele tien zo niet honderdduizenden doden als gevolg van bijwerkingen e.d. verzonnen ziektes.

  De farmacie is de kwakzalver zij hebben op basis van de natuurlijke medicijnen, de onnatuurlijke varianten ontwikkeld alleen om het goedkoper te maken, zodat er meer en meer aan verdient kan worden.
  Nog nooit hebben ze een medicijn uit kunnen vinden zonder schadelijke bijwerkingen.
  Nog nooit hebben ze het voor elkaar gekregen een perfecte kopie van in de natuur te vinden medicijnen kunnen maken.

  Macht en Geld is de motor voor de farmacie, niet gezondheid of beter worden.

 13. Dit soort mensen, dus ook vrouwen, doen waar ze voor betaald worden in dit geval wat ze later krijgt toegeschoven, door de pharmaseutische industriën, waarom denkt U anders dat zij zich in de politiek heeft begeven, ze weten heel goed dat ze in een emmer krabben terecht komen, waar de grootste krabben de overwinnaars zijn.
  En wij de burgers zijn het lijdend voorwerp, en zullen dit altijd blijven.

 14. Nou Berend veronderstel dat wij haar weg stemmen, wat dan, wie komt er voor terug, ze hebben een heel arsenaal van dit soort, die allemaal staan te trappelen, om ons de das om te doen.

  1. petities leveren niet altijd direct resultaten, wel is het een manier om een signaal te geven aan je ‘eigen gekozen volksvertegenwoordiging’.

  2. Hoe armoeiiger, hoe meer vuurwerk?
   En dan willen ze het vuurwerk ook nog gaan verbieden…
   Zegt ook weer wat, protest wordt in de kiem gesmoord.
   Al met al, Jenne, Imke, en alle anderen, ondanks alles, een liefdevol en saamhorig 2014 toegewenst!

  3. @Berend,
   Helemaal eens, dit is hetzelfde wat ik heb gezegd op FB om deze petitie link te plaatsen.
   Ik hoop dat het effect heeft gehad en zo nodig plaats ik hem weer.
   Vanaf mijn eigen ondertekening tot op heden zijn er iig al ruim 3000 ondertekeningen bijgekomen.
   Jij ook alle goeds voor 2014 en dat we hier met elkaar door dit soort acties/petities wakkerder en bewuster én minder hulpeloos gaan voelen.
   Om te beginnen natuurlijk artikelen die op sites als WTK worden geplaatst…
   Maar vervolgens dit delen, overal waar mogelijk.
   Dus dank Guido!
   Viraliseer de wereld.

 15. Dag mevr. Schippers, net werd ik op uw videoboodschap uit 2011 gericht aan de vereniging tegen kwakzalverij, geattendeerd. Hoe verrassend is het om te horen hoe ongenuanceerd uw mening is over de complementaire zorg. Heeft u wel eens een behandeling bij een van mijn collega’s gehad? Weet u wel waar u het over heeft? Ik wil u uitnodigen om uw angst aan de kant te zetten en daadwerkelijk te gaan ervaren, lezen en horen wat er in de verschillende disciplines gebeurt. Klopt het wel wat er beweert wordt door de Vereniging tegen Kwakzalverij? Bent U wel kritisch genoeg?
  Ik wens u heel veel goeds toe en hoop dat u dat ook ons toewenst (en daar naar handelt).
  Fijn 2014!
  Joyce Metze
  (u mag altijd contact met me opnemen als u misschien toch nieuwsgierig bent, ik heb mijn beroepsgeheim)

 16. wat dacht je van haar beleid vorig jaar m.b.t. de vrije tarieven in de tandheelkunde? Op wetenschappelijke aangetoond foute gronden afgeblazen. Achteraf is dit niet in de publiciteit gekomen,

 17. het is zeer belangrijk dat mensen petities sturen. het geeft de mensen moed om over belangrijke zaken te praten met medemensen en een persoonlijke mening te uiten. het volk moet en is aan het leren wakker te worden.zodat soevereiniteit weer terug op aarde komt.

  en mensen met uitspraken als,het veranderd toch nooit,en,de mensen blijven zo passief. die mensen hebben nog nooit gevochten voor een goed doel en dus nooit is gewonnen. de instelling is dat we vechten voor een betere toekomst voor onze kinderen.de aarde en haar flora en fauna(medicijnen-voedsel) weer op nieuw gaan leren verkennen en begrijpen.
  wees geen mind controlled mens en ben positief en heb hoop en ken liefde.

  gelukkig en krachtig nieuw jaar.

  fff

  1. Pressies!! Gewoon tegen gas blijven geven! Positief blijven en moed houden!!
   We waren een beetje aan het inslapen, maar zo te zien zijn er veel weer aan het wakker worden. En dat is heel mooi 🙂
   Blijven tekenen.

   Een gelukkig en gezond(verstand) nieuwjaar iedereen 🙂

 18. @Jenne,
  dan stemmen we ze allemaal weg.
  -ruwe/beledigende reactie(deel) verwijderd-

  en dat gaat ook gebeuren.
  denk het,onderteken en klaar.
  power to the people!
  fff

  1. Pressies!! Gewoon tegen gas blijven geven! Positief blijven en moed houden!!
   We waren een beetje aan het inslapen, maar zo te zien zijn er veel weer aan het wakker worden. En dat is heel mooi 🙂
   Blijven tekenen.

 19. Hoewel ik meer zuinigheid in het beleid een goede zaak vindt, is het over een kam scheren van kaf en koren niet de oplossing. Het omdraaien van de bewijslast zou alleen moeten worden gehanteerd als schiftingsmethode, wanneer het gaat om zeer twijfelachtige middelen.

 20. Het is een aanfluiting voor de democratie dat dit soort ongenuanceerde mensen op een ministerspost terecht kunnen komen waar zij hun eenzijdige en ongefundeerde meningen openbaar kunnen maken. En erger nog; in een positie verkeren waarin zij invloed kunnen uitoefenen die zij het niet waard zijn om te hebben.
  Hopelijk zijn er voldoende andere, wel wijze mensen in de politiek die deze minister op het matje roepen, of beter nog, haar de laan uit sturen. En dan hopen op een opvolger die een open mind heeft en wel op de hoogte is van de vele goede effecten van de vele diverse complementaire geneeswijzen.

 21. met een erfelijke aandoening onder behandeling van een klassiek homeopaat…zieker wordend van reguliere behandelingen en medicatie en verbeterend en weer 100 procent werkend van de klassiek homeopathische behandeling…uiteraard altijd in overleg met reguliere artsen en lab onderzoeken….maar zonder deze arts was ik er misschien niet meer geweest.
  Ongenuanceerd en zonder enige kennis op dit gebied…kan en mag je je niet uitlaten over dit onderwerp. Zeker niet als er bewijzen zijn dat het soms beter werkt dan regulier circuit. Laat ze zich inzetten om deze beide circuits te laten samenwerken zodat we echt met genezing bezig kunnen zijn van mensen in plaats van geld verdienen aan mensen.

 22. Nergens in haar betoog laat minister Schippers zich uit tegen een specifiek homeopathisch middel of vorm van alternatieve geneeskunde. Zij heeft slechts de zeer uitgesproken en juiste mening dat geneesmiddelen/wijzen evidence based moeten zijn, wat een van de belangrijkste peilers is van de moderne gezondheidszorg.

  Uit artikelen als deze en het opzetten van dit soort schandalige petities blijkt maar weer dat de minister gelijk heeft wanneer zij stelt dat burgers uit vertwijfeling of gebrek aan kennis veel te snel naar de hooivorken en fakkels grijpen wanneer zij eigenlijk naar hun gezonde verstand zouden moeten tasten als zich weer eens een kwestie als deze voordoet. Want de leus ‘baat het niet dan schaadt het niet’ gaat inderdaad lang niet altijd op.

  Het is maar goed dat in deze samenleving onwetenden in bescherming worden genomen door zij die hun leven gewijd hebben aan hun specialisme, of dit nu gezondheidszorg is of bij wijze van spreke infrastructuur. Het zou van de gekke zijn als een arts zich zou bemoeien met de veilige aanleg van gasleidingen, vanwaar dan deze overtuiging dat het de gemiddelde burger geoorloofd is om zonder achtergrond commentaar te hebben op het handelen van medisch professionals?

  1. Grappig John, dat jij zowat de enige bent van al die mensen die ziende blind en horende doof lijkt te zijn.. Ze doet haar uitspraken zo vunzig en manipulerend tussen de regels door, dat het lijkt of ze ‘gewone politiek’ bedrijft. Alleen gaat ze nét een paar stapjes té ver.

   Maar blijf lekker in je overtuiging John.. Fijn dat je het fijn vind dat deze samenleving jou ook in bescherming neemt.. Maar zo onwetend ben je toch niet? M.a.w. wat voor ‘professional’ ben jij..?

   Wanneer mensen een beroep moeten doen op hun titel, afkomst of aanzien, dan gaat het niet meer om de inhoud.. En ik zie weinig constructieve ‘inhoud’ in je bericht. Oordelen en oordelen.
   Je spreekt over ‘gezond verstand’; wellicht is het tijd dat we spreken over een ‘gezond hart, ondersteund door een dienend verstand’..

   Ik vraag me af hoe deze zinnen van mw. de minister in jouw vakje passen?
   ‘Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn voor medici, maar ook voor apothekers. Het valt me op dat apothekers nog zoveel homeopathische middelen in hun schappen hebben staan..’

   Over suggestieve manipulatie gesproken. Ze doet in de eerste plaats WEL een uithaal tegen alternatieve geneeswijze. Want dat is nou precies hoe ze deze twee zinnen tegen elkaar plakt..
   Het ga je goed John, vertel over je eigen ‘medische professionaliteit’.. Wellicht dat dáár een basis voor het onbegrip van die ruim 9000 mensen zit, die de petitie getekend hebben. Dat dáár het begrip verscholen zit van al die mensen hier, die het artikel wel begrijpen en Edith Schippers’ uitlatingen schandalig..

   Last but not least: gebruik als ‘professional’ wellicht eens de uitdrukking ‘volens mij’ en/of ‘ik denk/vind’. Dat vinden we helemaal niet erg, denk ik.

  2. Vincent, waarom moet homeopathie zich verdedigen..?? Omdat het bewijs niet begrepen wordt door enkelen..? Time will tell. Homeopathie IS ‘evidence based’…
   Duizenden artsen wereldwijd werken SUCCESVOL met deze methode. Duizenden wetenschappers kunnen je uitleggen waarom het werkt. DAT er wel degelijk een ‘bio-energetische lading’ aan een homeopathische vloeistof zit.

  3. Beste Guidoj.

   Ik denk dat je niet het hele film hebt bekeken,
   Evidence based wordt kritisch onder de loop genomen door Yvo Smulders, hoogleraar Interen Geneeskunde, sprekend voor eigen beroepsgroep

  4. Ik vìnd dat een site die zich bezighoudt met complottheorieën en paranormale onzin zijn boekje te buiten treedt wanneer er met zulke overtuiging pseudowetenschappelijke nonsens wordt verkondigd. De gemiddelde mens is ontzettend beïnvloedbaar, sites als deze zijn een voorname reden waarom zo veel patiënten onnodig verkeerd geïnformeerd zijn en hier de negatieve gevolgen van ondervinden. Typisch gevalletje ‘schoenmaker, blijf bij je leest’. Ik durf jullie artikels over Vaccinaties niet eens te lezen, schaam jullie allen DIEP! http://bit.ly/JyVBA6

  5. Dank je wel John voor de info…ik wist het wel, dat vaccines veel ellende veroorzaken.
   ‘ If you mixed Mercury, Aluminium phosphat, Amonium sulfate, and formaldehyd with VIRUSES, then got a syringe and INJECTED it into your child
   You would be ARRESTED and sent to JAIL dor child endangerment and abuse.
   Yhen WHY is it legal for doctor to do it? And WHY would you let them?
   Educate yourself – Re-Think Vaccines!!!’

   Als je een bewijs wilt dat radioactiviteit schadelijk is voor de mens, dan kijk maar even naar de Hiroshima en Chernobyl slachtoffers…over evidence based.
   En zo staat het in verhouding met de chemokuren, die de artsen als zoete broodjes onder de bevolking verdelen (gebaseerd op hun protocol). Bewezen slecht voor de kankercellen…en wat is met de rest van het lijf wat erbij ‘hangt’???

  6. Het aantal logische fouten, ad hominem achtige aanvallen, veralgemeniseringen, irrelevante vergelijkingen, ongefundeerde aannames en de beledigende toon (en woorden) zijn zeer aanwezig.

   Wat ik veelal van echte sceptici en wetenschappelijke evidence based medicine insiders nog wel kan waarderen is dat ze het inhoudelijk spelen, met argumenten dus.

   Zou u misschien eens inhoudelijk op het artikel willen reageren, lijkt me interessant.

   Mvg

  7. ”’The law of infinitesimal doses also runs contrary to chemistry, pharmacology, and thermodynamics. Homeopaths today use dilutions of substances which essentially remove all traces of the substance from the final dilution. There is not likely to be even a single molecule of the original drug in the final remedy which is given to the patient.” bron: http://www.sciencebasedmedicine.org/reference/homeopathy/

   Als je iets niet begrijpt (net als placebo), betekent het niet dat het niet werkt.

  8. Inhoudelijk valt er weinig te zeggen over het artikel, aangezien er slechts defensief gereageerd wordt op de mening van minister Schippers, en wordt gemeld dat ook bepaalde homeopathische middelen evidence based zijn. Dit laatste is overigens zeker waar, er zijn genoeg plantaardige middelen die ervoor zorgen dat men sneller van een griepje afkomt, of die rustgevend werkt als iemand stress ervaart. Voor deze relatief onschadelijke ziektebeelden, die dan ook vaak met weinig ingrijpende homeopathische kruiden en plantaardige middelen te lijf worden gegaan geld inderdaad in de meeste gevallen ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Ik ben echter van mening dat dit vertrouwen in “complementaire geneeskunde” (mooi woord trouwens, zie op 6:00 http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/304621) niet zo ver moet doorschieten dat er ook heil in wordt gezocht op het moment dat er een ernstigere aandoening, zoals bijvoorbeeld kanker, speelt. (Vanuit deze gedachte ook de Meester Kackadorisprijs van 2011, voor de Promovendus die beweerde een stuitligging te kunnen opheffen door middel van moxabranden) Want zoals Professor Bernards terecht opmerkt in het eerste fragment, en hoewel u het blijkbaar niet graag geloofd, het werkt nu eenmaal in veel gevallen niet.

   Om nog even terug te komen op Monika: Ik raad u aan om vooral vérder te lezen dan de passage die aansluit bij uw denkbeeld. Uw citaat illustreert namelijk exáct de verkeerde opvatting die ten grondslag ligt aan het onnodig lijden aan voorkombare ziekten van zo veel kinderen. (Autisme als gevolg van vaccinaties is tot in den treure wetenschappelijk ontkracht en dus klinkklare onzin). Bovendien is de praktiserend arts zelf óók echt wel volledig op de hoogte van de werking van chemotherapie. Maar om hierover nog kort uit te wijden: Dit wordt enkel gebruikt wanneer er in overleg met de patiënt is veronderstelt dat de voordelen van een eventueel langer leven / kans op herstel opwegen tegen de bijwerkingen (die bij chemo vrijwel altijd optreden) van de behandeling. De reden waarom chemotherapie echter zo goed werkt bij bepaalde vormen van kanker is dat de stoffen waaruit de chemo bestaat het delen van nieuwe cellen remt, en aangezien maligne tumorcellen zich sneller delen dan (essentiële) lichaamscellen is deze vorm van therapie uitermate effectief en niet weg te denken uit de moderne behandelmethodes van kanker.

  9. @John, Dank voor het inhoudelijk reageren op het onderwerp van het artikel en de homeopatie.

  10. John, ik had verder gelezen… 😉
   Het is dat me zo soort ‘grapjes’ gewoon niet bevallen.

   Het is niet per se waar dat ‘slechte’ tumorcellen sneller groeien dan ‘goede’ tumorcellen. Een tumor is eigenlijk een ontsteking.
   Ik ken helaas te veel mensen in mijn omgeving waar ik kon zien wat een chemokuur deed of dan wel niet deed.
   Het is een nare manier de mens in zijn nood met heftige behandelingen te confronteren. Als een mens hoort dat hij kanker heeft, is hij doodsbang. Want de media is er vol van dat iedereen aan kanker of aan hart/vaatziektes dood ‘moet’ gaan. Het is maar wat men geloofd. Overtuigd ervan dat de artsen het zeker weten. Maar dit is helaas niet het geval. De diagnose ‘kanker’ is een vage benoeming net zo vaag als dat je hoort dat je reuma hebt. Het is een verzamelnaam geworden, voor ontwrichtingen binnen het immuunsysteem van een mens.
   En de mens bestaat dus niet alleen uit een lichaam, die men vol kan proppen met medicijnen zonder überhaupt een idee te hebben waar de ziekte vandaan komt, dus de oorzaak.
   We leven in een snelle tijd die blijkbaar geen ruimte meer kent die de mens nodig heeft om te genezen.
   Ik ben geen arts en alleen in zover deskundig wat mijn eigen ervaring aangaat maar dat maakt me toch ergens een wetenschapper, die empirische bewijzen heeft verzameld 😀

  11. Graag gedaan Berend, u ook bedankt voor de feedback.

   En Monika ook uiteraard veel sterkte met alles wat u heeft meegemaakt. Het staat iedereen natuurlijk vrij om te geloven wat hij wil, maar doe ook het nut van vaccinaties niet te snel af als “grapje”. Op deze site wordt dan wel volmondig beweerd dat Bill Gates kinderen het graf in helpt met zijn poliovaccins (Gates is niets minder dan een held die miljarden van zijn eigen geld investeert in de gezondheidszorg van ontwikkelingslanden en hiermee eigenhandig verantwoordelijk is voor het redden van miljoenen Afrikanen) en dat het een belangrijke veroorzaker van autisme is (veelvuldig wetenschappelijk ontkracht). Maar ik wil u bij deze nogmaals op het hart drukken dat óók media/artikelen die aansluiten op úw overtuigingen best wel eens met een korreltje zout genomen mogen worden. Ik geef toe dat ik op dit vlak wat kortzichtig ben (paranormale oplossingen en homeopathische methodes die neigen naar het spirituele willen er bij mij nu eenmaal niet in), maar dit is ook slechts te wijten aan het feit dat ik als beginnend (tropen)arts nu al veel te vaak geconfronteerd ben met (voornamelijk) kinderen die lijden en sterven aan ziekten die met een simpel vaccin verholpen hadden kunnen worden. En dan klinkt het hard, maar de realiteit is nu eenmaal dat de (soms zeer vervelende, maar zelden levensbedreigende) bijwerkingen die bij 1 kind dat ingeënt wordt optreden, niet opwegen tegen de 999 anderen die door een eenvoudige vaccinatie. Als dan blijkt dat er zelfs in een welvarend Westers land als Nederland zulke ongegronde kritiek op dit wonder van de moderne Geneeskunde wordt geuit, terwijl men in Afrika wegens geldgebrek, en hierdoor gebrek aan vaccins, de kinderen met bosjes ziet sterven aan pokken, malaria en polio, dan wil ik nog wel eens zeer gepassioneerd worden en uit mijn slof schieten. Waarvoor mijn excuses.

   Het ga jullie allen goed!

  12. John, heb je er wel eens bij stil gestaan dat je “gezondheid en ziekte” uit een nogal beperkt perspectief bekijkt? Heb je je ook weleens WERKELIJK verdiept in natuurgeneeskunde, het holistische plaatje?
   Je komt me over als een lawaaipapegaai met visuele beperkingen. ( in het kort)

  13. Ik ben de eerste die zal toegeven dat ik mij niet wérkelijk verdiept heb in de natuurgeneeskunde. En hoewel dit nu van mijn kant uit zeer hypocriet is ben ik eigenlijk ook van mening dat iemand vooral geen uitspraken moet doen over een onderwerp waar hij weinig vanaf weet. Echter, vanuit die gedachte wil ik u en andere ‘reageerders’ (maar vooral de schrijvers van de artikels op deze site) er graag op wijzen dat zij zich hoogstwaarschijnlijk ook niet wérkelijk verdiept hebben in de reguliere geneeskunde. Hen wil ik dus op het hart drukken, zeker als het over zware onderwerpen met verstrekkende gevolgen als vaccinaties en oncologische behandelingen gaat, om deze zaken over te laten aan de specialisten die hier minstens 12 jaar studie aan gewijd hebben. Baas nis eigen lijf is een recht waarover iedereen beschikt, maar wanneer je met jóuw opvattingen anderen bereikt moet je heel goed in je achterhoofd houden welke gevolgen dit heeft. Want als het even zeer geaccepteerd zou zijn dat de gemiddelde burger zich zodanig zou bemoeien met hoe de fundering van een gebouw moet worden gelegd (waar immers ook jarenlange studie, expertise, ervaring en vakmanschap voor nodig is) dan hoe de gezondheidszorg gepraktiseerd zou moeten worden, stond er binnen een jaar geen huis meer recht.

  14. Beste John,
   Bedankt voor je openheid. Ik zie dat je in je mens-zijn de goede richting hebt gekozen, je wilt helpen en iets doen tegen het ellende in deze wereld. Denk altijd verder dan de horizon en blijf nieuwsgierig. Herken de samenhang van dingen, leg verbindingen. En vertrouw jezelf, je eigen kracht. Bill Gates doet het voor jou op dit moment goed, zo neem je hem waar met je bewustzijn van nu. En toch, alles is aan verandering onderhevig. Mensen komen en gaan, je maakt je ervaringen en je komt dingen te weten. Je verkrijgt inzichten en stelt bij, bewust en vol scheppingskracht. Ik wens je ook alle goeds toe!

  15. Persoonlijk heb ik veel bewondering voor arts Richard Hoofs die ook in India heeft gewerkt als arts.
   Hij legt gewoon duidelijk uit dat hele aardse, farmaceutische middelen soms heel goed helpen tegen anders dodelijke of ernstige aandoeningen.

   Anderzijds, is het niet altijd nodig om farmaceutische middelen te gebruiken. Hoofs doet bijvoorbeeld ook ademhalingsoefeningen, meditatie etc. en behaalt hier meetbare resultaten mee.

   http://www.youtube.com/watch?v=BMDZReG6PjQ
   vanaf 18:00 min gaat het hierover en over belangen verstrengeling bij vaccinaties

   Een spirituele en zeer menselijke arts en tegelijk nuchter met beide benen op de grond!

  16. @Cozmic, inderdaad ergens wel lawaaipapegaai—-> als je je niet openstelt om je in de materie te verdiepen…
   Dan weet je er niks vanaf, je hebt immers je huiswerk nog niet gedaan.

   Om diezelfde reden bekijk ik ook wat Evidence Based Medicine nou eigenlijk inhoudt, dan zie je dat het soms wetenschappelijk bewezen feiten afketst en een voorkeur vertoont voor bepaalde stromingen van genezing.

  17. John komt duidelijk uit de beroepsgroep.
   De vooroordelen over complotsites zijn er duidelijk ingepompt.
   John, je bent gehersenspoeld en denkt helder te kunnen denken, dat is verre van de waarheid.
   Je hebt overduidelijk geen kaas gegeten van hoe het er in jullie wereldje werkelijk aan toe gaat en hoe belangrijk geld is en dat dit veel belangrijker is dan gezondheid.
   Er zijn inmiddels genoeg boeken van insiders die andere geluiden laten horen. Veel artsen en wetenschappers die andere verhalen vertellen dan hetgeen jij politiek correct leert op school.
   Jouw opleiding is verre van heilig. Jij hoort niet of nauwelijks de andere kant van het verhaal en als je het wel hoort wordt je meteen in een richting geduwd die zij willen.
   Ik moet het wel helemaal met je eens zijn dat op dit soort sites, zoals Want to Know, ook heel veel onzin wordt verteld.
   Een duidelijk voorbeeld noem ik daarbij 9/11. Maar het geldt eigenlijk over de meeste onderwerpen die hier aan bod komen.
   Eén ding is absoluut zeker en dat is dat de officiële theorie niet klopt aangaande 9/11 en dat er grootschalig van binnenuit en op hoog niveau mensen zijn die op de hoogte zijn geweest van de aanslagen of er aan hebben meegewerkt het te kunnen laten gebeuren.
   Aan de hand van feiten kan de officiële versie zo aan de kant geschoven worden. En dit gebeurd echt niet aan de hand van een klein groepje mensen en al zeker niet aan de minste of geringste mensen. Mensen met veel kennis op allerhande gebied en die weten waarover zij praten.
   Met die weet dat de waarheid niet klopt gaan dit soort sites dan andere pistes na en daarbij wordt veel onzin verteld. Dat klopt, maar is wel een noodzakelijk en normaal proces om zo te trachten achter de waarheid te komen.
   Een rechercheur die een moord onderzoekt heeft bijvoorbeeld ook eerst 100 verdachten. En aan al die 100 verdachten kan een theorie geplakt worden. Echter 99 theorieën waren complete onzin en slechts 1 theorie bracht het tot de werkelijke moordenaar. Is deze rechercheur nu ook een complotdenker, een idioot?
   Nee, toch?
   John, je moet nog veel leren. Hou je ogen open en sta open voor andere geluiden. Je kijk op vaccinaties is eenzijdig. Zo simpel is dat en dat komt omdat je zo gebrainwasht bent.

  18. De grap in my opinion, van het hele ‘complotverhaal’ en ‘alternatieve’ en ‘reguliere’ gezondheidszorg is dat het ALLEMAAL tot simpele natuurkunde te herleiden valt. Het gaat ALLEMAAL over frequenties.
   Alleen begrijpt/beseft de ‘reguliere’ medische wereld het nog niet, dat OOK MATERIËLE stoffen uiteindelijk hun frequenties afgegeven op het lichaam. Dat ‘alternatieve’ geneeskunde veel meer een ‘kunst’ is (kijk bijv. naar de lange intake-gesprekken die homeopaten hebben met hun nieuwe cliënten (1,5 uur+)) dan het voorschrijven van een pil, poeder of drankje aan een patiënt die met een ‘standaardverhaal’ lijkt te komen. Hoppa, diagnose stellen en klaar is Kees….

   De homeopathie en andere complementaire geneesWIJZEN, gaan uit van de uniciteit van het individu, terwijl bijvoorbeeld alle vaccins gelijk zijn. Of je nu dik, klein, dun of groot bent, állemaal hetzelfde medicijn. Flesje griepvaccin, hoppa in het lijf.

   Zodra je beseft dat ALLES frequenties zijn, vooral geconcentreerde stoffen (en zelfs rituelen), dán pas snap je dat er geen regulier en complementair is.. Het gaat om diepere inzichten in, en dus je ook oprecht en met ‘open-mind’, verdiepen in, de FEITELIJKE werking van een medicijn/complementaire stof.

   Het bewijs wordt hier in de vele, vele reacties maar weer eens geleverd; de mensen die zieker werden dan beter, van de reguliere medische ‘wetenschap’, zijn indrukwekkend. De reacties van mensen die baat hebben (gehad) bij homeopathie e.d. zijn zeer talrijk. Maar volgens onze John, Feniks e.a. dient er ‘evidence based’ te worden toegepast als lynchen in de rassenstrijd in de VS. Jouw weten en jouw uitgangspunten bepalen het lot van een ander.. Zou juist daar een beetje zelfreflectie niet op zijn plaats zijn. Bijvoorbeeld in de creatie van vragen als: ‘Zou het niet kunnen dat de wetenschap volledig tekort schiet in BESTAANDE MEETMETHODEN?’ of ‘Hoe kan het dat zoveel mensen baat hebben bij die oude, bewezen geneeswijzen, terwijl de wetenschappelijke meetmethoden hier TEKORT schieten’..

   Nee, ipv respect voor de ander, vind er een vervloeking plaats, een minkukelachtige benadering van je mede-mens, mede-wetenschappers en ‘anders’-denkenden.. De laatste vraag is dan, hoe ver je denkt te gaan komen met die ‘anti-Galileo’-achtige denktrant.. Hoppa, veroordelen die wetenschappers als Rupert Sheldrake, Luc Montagnier en vele, vele anderen. Kijk eens naar een man als Fritjof Capra.. Ze passen niet in je denkbeelden, weg met een ‘open-mind’-instelling. Kortom, hoezeer doe je jezelf tekort in de obstinate houding van afwijzing. Terwijl er ZOVEEL deuren open staan, die je toelaten om er ‘eens een kijkje te nemen’.. Open your mind!

   Dus gewoon maar even mijn punt afmaken en een boekrecensie van de laatste grote denkert,
   fysicus Fritjof Capra (1939) te quoten uit ‘De TAO van Fysica’ (1975!!!):

   ‘De fysica van de twintigste eeuw heeft zichtbaar gemaakt, dat de visie van de mystici op de wereld weliswaar niet zo veel zegt over de wetenschap en techniek op menselijke schaal, maar uiterst werkzaam is op atomair en subatomair niveau.
   In dit klassieke werk slaat Capra een brug tussen de moderne westerse fysica en de oosterse mystiek. Op boeiende en begrijpelijke wijze geeft hij ons een kijkje in de keuken van de fysica en zet daar tegenover zijn inzichten in de oosterse mystiek. Het blijkt dat de twee benaderingen verschillend zijn, maar gaandeweg realiseren we ons dat er frappante overeenkomsten zijn. Na het lezen van De tao van fysica zullen we wetenschap en mystiek in een nieuw licht zien. Want nu weten we: de wetenschap heeft de mystiek niet nodig en de mystiek de wetenschap niet; maar de mens heeft beide nodig.’

   tao van fysica

  19. Fritjof Capra kende ik nog niet, maar lijkt me wel leerzaam, dank je Guido!

 23. als reactie op John in bij 78.14 “om deze zaken over te laten aan de specialisten die hier minstens 12 jaar studie aan gewijd hebben….”

  Zet de aantal uren van de opleiding tot een dokter en orthomoleculaire arts, fysiotherapeut en chiropracticus eens naast elkaar en zie het grote verschil. Bij de reguliere geneeskunde is het aantal jaren belangrijk, bij de alternatieve geneeswijzen denk ik niet te zien dat dit meetelt…

  Vaak wordt in de reguliere geneeswijze de opleidingsduur gezien als echte kennis. Hoe zit dat met osteopaten die na de opleiding van fysiotherapie nog 5 jaar hebben gestudeerd, en dan door vrouwtje Schippers als kwakzalver worden weggezet, want ook dit valt bij de meeste verzekeringen onder alternatieve geneeswijze en volgens Schippers dus onder kwakzalverij.

 24. Hier zal de Symptoom Bestrijdings Sector niet blij mee zijn :

  In de vergelijkingen van Independer voor zorgverzekeringen, zien we dat vorig jaar fors meer aandacht was voor alternatieve geneeswijzen – van 11% gestegen naar 13%:  http://weblog.independer.nl/statistieken/meer-aandacht-voor-alternatieve-geneeswijzen-bij-zorgverzekering/

  De helft van de Europese burgers heeft vertrouwen in homeopathie: http://www.nvkh.nl/nieuws/bekijkbericht/76/

 25. kan ik bij deze het woord PRO-ANTIKWAK nomineren voor het meest controversiële woord van 2014?
  Pro en anti zouden elkaar opheffen dus blijft er slechts een kwakje over, dat is waar in Ediths geval alle ellende mee begon. Verder filosoferend kom ik dan op een autoimmuun-persona uit die dus tegen haar eigen verwekking is, sta ik volledig achter.

 26. Wil je de Vereniging ‘Tegen’ Kwakzalverij een berichtje sturen, bijvoorbeeld naar de opvolger van Renckens?

  Catherine de Jong op Twitter (zie ook https://twitter.com/kwakzalverij):
  @Cath77777
  anesthesioloog, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, blogger op artsennet.nl, verslavingsarts

  kwakzalverij.nl

  Even kijken of ze net zo verslaafd kan raken aan reacties en net zoals mevrouw Tabak Schippers ook zwijgt in alle talen (net als al haar persmanagers en het RIVM overigens)

 27. Als Edith Schippers, alternatieve-homeopatiesche geneesmiddelen, onder de noemer kwakzalverij schuift, heeft zij haar huiswerk niet goed gemaakt. Maar ja als je je voor de farmaceutica zo hard inzet , kun je niet anders.
  Wij nemen al jaren homeopatiesche geneesmiddelen en met succes. Deze mevrouw is dubbel en arrogant. Jammer dat deze regering die totaal geen compassie op welk gebied dan ook tonen nog steeds in het zadel zit. Ook de acties van Schippers kosten banen

 28. Je zou ook kunnen vinden dat het raar is dat er in een aanvullend pakket ook regulier geneeswijzen zijn waarvoor je moet betalen.
  Misschien is een keuze uit een regulier aanvullend pakket en een alternatief aanvullend pakket een eerlijker optie.
  Overigens vinden veel zieke mensen het belangrijk om ook zelf aan het verbeteren van hun gezondheid te werken naast hun reguliere behandeling, bijv. het moerman dieet naast hun kankerbehandeling.
  En vergeet niet dat veel uitbehandelde patienten zeker baat vindt bij de altenatieve geneeswijzen en ook dat veel van deze geenswijzen niet als altenatief worden gezien in het land waar deze geneeswijze vandaan komt, zoals bijv. acupunctuur. Een fout staat op uw website; het is fyTotherapie en geen fySiotherapie dat gebruik maakt van echinicia.
  Vriendelijke groet, Paulien

 29. Waar blijft de keuze vrijheid. Ik heb baat bij alternatieve zorg anders was ik niet zo fitaal geweest als ik nu ben. En had het veeeeeeeeeeeeeel meer geld gekost voor de ziektekosten verzekering aan operatie, onderzoeken, medicijnen, consulten bij specialisten etc. etc.
  Mag een ieder zelf de verantwoordelijkheid nemen aub voor de eigen gezondheid.

  Het verhaal van Edith Schippers lijkt wel of ze steekpenningen krijgt voor haar verhaal van de farmaceutische industrie.

 30. Alles weten over (veilige, effectieve en kostenbesparende) homeopathie!?

  Kom naar onze TV-dialoog over ‘Genzen met Homeopathie’ zondagmiddag 16 februari…

  Met o.a. de speciale gasten: drs. Peter Guineé (klassiek homeopaat en medeoprichter van Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken),

  Franc Müller (docent, homeopaat en directeur homeopathie opleiding)

  en ir. Onno Nieveen (PPD resonantie, digitale homeopathie).

  Informatie en aanmelden via: http://www.healingsoundmovement.com/news/140/7e-hsm-tv-dialoog-over-homeopathie-met-gastsprekers-peter-guine-e-franc-m-uller-en-onno-nieve.html

 31. Ik eis dat iedereen die het niet met mij eens is of mijn handel schaadt, onmiddellijk aftreedt.

  Zie u de kortzichtigheid van de petitie?

  Schippers heeft het over ONBEWEZEN “geneeskunde”, dat heet kwakzalverij. ’s Werelds groots kwak is homeopathie. Decennialang pogingen tot bewijs hebben niks opgeleverd, integendeel zelfs!

  Ik neem aan dat dit niet wordt geplaatst door uw gebrek aan werkelijkheid.

 32. Vorige reactie bevat een verkeerde avatar

  Ik eis dat iedereen die het niet met mij eens is of mijn handel schaadt, onmiddellijk aftreedt.

  Ziet u de kortzichtigheid van de petitie?

  Schippers heeft het over ONBEWEZEN “geneeskunde”, dat heet kwakzalverij. ‘s Werelds groots kwak is homeopathie. Decennialang pogingen tot bewijs hebben niks opgeleverd, integendeel zelfs!

  Ik neem aan dat dit niet wordt geplaatst door uw gebrek aan werkelijkheidszin.

 33. There’s a crack in everything..that’s how the light gets in..

  http://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA

  Ik ben diep geraakt… Met nadrukkelijke toestemming van Nelleke Bakker verneem ik zojuist van haar…dat zij de dappere step heeft gezet om ontslag te nemen hij haar werkgever RIVM (afdeling vaccinaties, zij deed eerst laboratoriumwerk, later had zij een administratieve functie)!

  Ons vaccinatie TV-debat was voor haar de druppel die de vaccinatie-emmer had doen overlopen. In haar woorden: “Ik ben ervoor om je gevoel en je hart te volgen. Ik werk bijna 25 Jaar bij Het RIVM, afdeling vaccinaties. Gisteren heb ik besloten om mijn ontslag te nemen. Omdat het voor mij niet goed meer voelt. Ik voel me nu al zo bevrijd. Misschien de beste beslissing ooit. Ik kan nu vrijuit praten, pfff. Dat alleen al voelt super. Wat een bevrijding als je je doet waar je voor staat….

  En dit : “Wat bij mij echt emoties losmaakte, is de dialoog met Desiree Rover. Te zien op haar site. De dialoog duurt 3 uur, maar ik kon wel huilen, echt. Ik heb afgelopen week na het zien hiervan gisteren mijn ontslag aangeboden. Ik kan en wil hier niet meer voor kiezen.”

  “Ik zou deel gaan uitmaken van een studie waarbij ik mensen zou moeten bellen om mee te doen. Het zou inhouden dat kinderen jonger zouden moeten geënt tegen de mazelen”

  Ik ben diep geraakt en enorm trots op de moeilijke beslissing die Nelleke heeft moeten maken, maar ben ook oprecht blij dat ons werk mensen wakker schudt en dat er positieve verandering komt.

  Nelleke krijgt nu veel reacties, maar was bereid om een voorbeeld functie te vormen, omdat zij als geen ander weet hoe het is hoe het is om er op je werk niet over te kunnen praten waar zij zelf voor stond. Ze voelt zich letterlijk bevrijd nu… Ik hoop dat deze daad van het losrukken van de ketens nog veel andere mensen zal inspireren om te kiezen om je “gevoel en hart te volgen”. Dank je wel Nelleke, voor mij ben je een ware held, want hier is LEF voor nodig!!!…

  Over lef gesproken: Arts Hans Moolenburgh schreef het voorwoord van mijn boek ‘De Zoete Wraak’. Dit waren de laatse zinnen (hoe treffend): “U machteloos? Integendeel, u bent nog de enige met macht, want de hooggeplaatsten zitten in het web van misleiding en hebzucht gevangen en kunnen er niet meer uit. U hebt maar één ding nodig: lef! Dat wens ik u van harte toe. Lef berust in onze tijd op goede informatie en daar is een boek als dit een prima opstap voor.

  Dr. H.C. Moolenburgh
  Haarlem, 2013”

  (met dank aan Desiree Rover, Door Frankema, Hans Moolenburgh en de tip van Ellen Vader!)

 34. En jullie denken nog steeds dat de media ‘onafhankelijk is’ (misschien wel als wij inderdaad ‘onnozel’ zijn)!? Let wel; is getekend door Simon Roozendaal, het farma-koorknaapje van de net nog niet misdadige RIVM directeur Roel Coutinho (herinneren jullie nog zijn schandalig onethische ‘Aidsonderzoek’ en de vaccinatie-propaganda in de Rode Hoed te Amsterdam, waar Coutinho van mij het boekje ‘Indianenverhalen’ mocht ontvangen? http://www.elsevier.nl/Wetenschap/blogs/2014/1/Petitie-tegen-minister-toont-onnozelheid-van-alternatieve-genezers-1440475W/#.Us1tScAZ6Qg.twitter Kom allen naar ons Homeopathie TV-dialoog 16 februari om meer te vernemen over de wetenschappelijk aangetoonde (Veilige, Effectieve en Kostenbesparende) Homeopathie (en Biofysische en Levensconforme Geneeswijzen…).

  http://www.healingsoundmovement.com/news/140/7e-hsm-tv-dialoog-over-homeopathie-met-gastsprekers-peter-guine-e-franc-m-uller-en-onno-nieve.html

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/is-dit-de-coutinho-van-de-aanklacht/

 35. Jullie kennen blijkbaar niet het verschil tussen homeopathie en kruidengeneeskunde. Echinaforce is een fytotherapeutisch (en geen homeopathisch) middel aangezien het niet verdund of gepotentiëerd is. Geen bewijs dus dat homeopathie zou werken en het belooft niet veel goeds over de kwaliteit/waarheid van de rest van jullie artikel als je zoiets fundamenteels al fout hebt…

  1. “Echinaforce is een fytotherapeutisch middel, in Nederland geregistreerd als homeopathisch middel, onder de merknaam A. Vogel. Hoewel Echinaforce als homeopathisch middel wordt aangeprezen, wordt het als oertinctuur verkocht. Verdunnen en potentiëren, zoals gebruikelijk is bij homeopathische middelen, vindt bij dit product dus niet plaats, zodat het eigenlijk een fytotherapeutisch en geen homeopathisch middel betreft.”

 36. Schandalig ze moet aftreden dat is wat deze mevrouw moet doen.
  Ze heeft totaal geen inzicht in de geneeskunde maar wel mee bepalen hoe hoog onze ziektekostenverzekering moet zijn met eigen bijdragen, ze slaat de plank totaal mis en daarom moet ze aftreden.
  Ook haar man werkt in een ziekenhuis dat kan gewoon weg niet dat is belangenverstrengeling.

 37. Mijn vraag via de mail aan de VVD;
  Sinds wanneer is minister Schippers de spreekbuis geworden van een discutabele vereniging als die van de Vereniging tegen de Kwakzalverij? Deze ridicule club van eigenzinnige mannetjes die falikant tegen iedere vorm van alternatieve geneeswijzen is, dient zonder twijfel gematigd te worden in hun denkbeelden over geneeskunde en de vrije keuze die de patient daarin heeft. Aanmoediging door een minister die daarin neutraal dient te staan is absoluut niet de weg die wij in moeten slaan. De farmaceutische industrie, die slechts winst wil maken, is zeker niet een partij die het welbehagen van mensen voor ogen heeft. En dit filmpje geeft mij dan sowieso de kriebels. Welke belangen dient deze minister eigenlijk? https://www.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU#t=138

  Het antwoord van de VVD;

  Geachte heer, mevrouw,

  Hartelijk dank voor uw bericht aan de VVD Tweede Kamerfractie. We waarderen het dat u de moeite heeft genomen om uw gedachten met ons te delen en we stellen signalen uit de samenleving altijd op prijs.

  Wij snappen uw visie hierop, en ik vind het ook zeker interessant om te horen. Het is iedereen dan ook vrij om naar een praktijk te gaan waar alternatieve geneeswijzen central staan, gelukkig is dat in Nederland mogelijk.
  Zoals u weet heten alternatieve geneeswijzen niet voor niets alternatief. Voor sommige mensen werkt het, maar de basis geneeswijze die we in Nederland aanhouden en door wetenschap wordt ondersteund is het niet. Dat betekent zeker niet dat alternatieve geneeswijzen niet werken of slecht zijn, alleen dat wij wel vinden dat deze niet vergoed hoeven te worden door de verzekering. Als een bepaalde verzekeraar er voor kiest om dit wel in het aanvullende pakket te doen, is dit ook prima. Dit hoort bij het stelsel zoals we dit hebben, met concurrentiekracht. Ik denk dat iedereen hierbij geholpen is.
  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

  Met vriendelijke groet,
  VVD Voorlichting

  Mijn antwoord wederom:

  Nou beste VVD,
  Dan behoeven de medicijnen via de reguliere geneeskunde ook niet vergoed te worden, want ook hier kunnen bij vele middelen kantaantekeningen gemaakt worden. Maar dat zal vast wel niet gedaan worden door de man van mevrouw Schippers, want die werkt in een ziekenhuis! En dus is dit echtpaar sowieso al bevooroordeeld t.o.v. alternatieve geneeswijzen.
  En wie zegt dat alternatieve geneeswijzen niet helpen? Al werkt het maar palliatief, zoals ook vele reguliere geneesmiddelen palliatief werken.

  Onze hele zogenaamde geneeskunst, want kunde laat ik in het midden, is afgeleid van de oude natuurlijke middelen, en zijn niets meer en minder dan een chemisch substituut, waar flink aan verdient wordt door de farmaceutische industrie, die WINST wil maken.
  En daar gaat het om, en nergens anders.

  Hypocriet gedoe van de VVD. Maar dat is maar mijn onbelangrijke mening, en die van 15 miljoen andere Nederlanders, want dat is het aantal dat een bezoek brengt op jaarbasis bij een alternatief genezer!

  A.S.

  En dat was dan dat. Volgens de VVD hoeven alternatieve geneeswijzen niet vergoed te worden, want het werkt niet. Maar als mensen er toch naar toe willen, moet dat dan maar met een aparte verzekering..
  Vreemde redenering.. Of heeft men een pact gesloten met partijen wiens belangen zwaarder wegen dan die van de kiezers?

 38. Dit staat op haar website.
  Uitspraken
  “De overheid moet mensen voldoende ruimte geven om zelf keuzes te maken. Ook ten aanzien van zijn levensstijl. Een overheid die steeds meer geboden en verboden afkondigd, die accijnsverhoging op accijnsverhoging stapelt op producten die bij teveel gebruik slecht zijn voor de gezondheid, zo’n overheid schiet z’n doel voorbij.” (Website Edith Schippers)
  Dit stukje heb ik uit Elsevier.
  Wat me opvalt, behalve het tegenstrijdige van haar uitspraak met haar beleid tegen natuur geneeskunst is dat ze hier pleit voor voldoende keuze ruimte..Maar ook dat afkondigd met een D is geschreven, en niet met een T.
  Dit D en T verwarring is van de laatste tijd heel erg vaker te zien. Ik betrap me ook op dit soort foutjes.
  Ik vind het heel merkwaardig dat nu we al meer dan vijftien jaar lang met chemtrails zijn besproeid dit ( geheugeneigenschap om de taal in beeld te onthouden) nu bijna viraal is, heel erg. Aluminium oxide, wat het meeste uit deze chemische stoffen wordt gesproeid, en kwik, wat in vaccines maar ook in chemtrails zit plus de elektromagnetische radioactiviteit die overal te vinden is ook haar hersenen heeft aangetast.
  Jammer, want ze zou met kruiden van dit soort chemische middelen verlost kunnen worden. En met homeopathie helemaal.
  Maar een aluhoedje zal haar beeldig kunnen staan.
  Mij staat ie in ieder geval ook goeT.

 39. Water heeft een geheugen en dat kan je zelf testen en bewijzen! Neem een grote plastic bak het liefst een babybadje van plastic en doe daar veel water in. Neem vervolgens een plastic bakje en laat deze op het water drijven. Doe in dat plastic bakje wat staafmageten, bv 4 breed en 5 lang dus 20 staven. Vervolgens is te zien dat dat bakje zich verplaatst. Het bakje drijft dus in een richting die bepaalt wordt door de stand van de staven en door het magnetische veld van de Aarde. Laat dat bakje met die magneten in die bak met water en probeer elke dag of het bakje nog vaart over het water zoals in het begin. Na een tijdje vaart dat bakje niet meer over het water en blijft het waar het is of het drijft wat over het water meestal door de wind enz. Hiermee heb je bewezen dat water een elektromagnetisch geheugen heeft. Dit geheugen kan ook informatie dragen wat door kruiden en bv molculen is overgedragen.

  1. @Odette 16 januari 2014 om 23:59

   Dat wat jij suggereert schreef ik niet! Het water is duidelijk beïnvloed door die staafmagneten en reageert daardoor niet meer zoals in het begin. Er is een verandering in het magnetische veld van het water opgetreden wat of permanent is of langdurig is. Die verandering is er volgens mij omdat de onderlinge bindingen tussen de watermoleculen veranderd is waardoor er wel degelijk een soort van geheugen aanwezig is.

  2. @A W Reijersen van Buuren, En U heeft mijn link niet gelezen. Jammer dat dit weer in een oeverloze discussie moet verzanden, omdat we misschien langs elkaar heen lezen? Maar ik heb nog wel een ander linkje voor U, of als U zou willen een hele trits. Misschien dat het dan duidelijk is voor U om te begrijpen.

   http://www.gaia-aqua.nl/df_index.php?show=trilling
   http://www.gaia-aqua.nl/df_index.php?show=trilling

   Experiment zet homeopathie op scherp;
   http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2003/juni/Wonderwater.html

   en uiteraard hier!
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-leugen-van-de-homeopathie-leugen/

   en hier niet te vergeten…
   http://nulpuntenergie.net/index.php/water/252
   Ik wens U veel leesplezier en minder snel oordelen vormt. Hartelijke groet, Odette

 40. Always Look On The Bright Site Of Live! 😆
  De tij is aan het keren. 🙂

  “Although the elite still enjoy a huge wealth advantage over the masses, they are now resigned to behaving like tyrants to maintain control. This, in turn, exposes their dark side which has been cleverly concealed for ages. Not anymore. People are waking up in droves, at least as fast as the elite can build their full-spectrum prison matrix. Let them try. To paraphrase Victor Hugo, “No army can stop an idea whose time has come.” Here are ten signs that the elite are losing control over the people:

  http://www.whydontyoutrythis.com/2013/09/10-signs-global-elite-are-losing-control.html

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.