Advertentie

Victoria Nuland ontslagen.. *opluchting*…


Als er één persoon-politicus rondliep in de VS, waar wij de laatste 10 jaar een wérkelijk walging voor zijn gaan voelen, is het Victoria Nuland. Ze behoort tot David Icke-classificatie ‘Rothschild-zionist’, waarbij haar echtgenoot Robert Kagan, die meeschreef aan het neocon-rapport dat aan de basis stond van de 911-valse-vlag-aanslagen: Project for the New American Century’. (HIER)

Het was/is een Amerikaanse, neoconservatieve denktank. PNAC werd in 1997 opgericht door het New Citizenship Project als een organisatie die zich het wereldwijde Amerikaanse leiderschap tot doel stelt. Leden van het PNAC waren goed vertegenwoordigd in de Amerikaanse regeringen onder George W. Bush. Ze maken deel uit van een groot machtsblok, dat David Icke niet voor niets classificeert met ‘Rothschild zionisme’.

Ook Victoria Nuland was een afspiegeling van dit machtsblok. Haar woorden en daden lieten zelden of nooit enige ruimte voor twijfel. Zij was de drijvende kracht achter de staatsgreep in Oekraïne, waarbij DE DEMOCRATISCHE REGERING van Victor Janokowits werd verjaagd door ‘een democratische staatsgreep’.. De rest is history wat Oekraïne betreft. Nuland schrok er niet voor terug, de politieke neo-nazi’s in Oekraïne aan haar kant te scharen, teneinde dit smerige klusje te klaren.

Als een one-women-show ging ze tekeer en werd ze trots op haar troon gehesen, ná haar ‘overwinning’ in de vorm van een pro-Westerse regering o.l.v. industrieel Poroshenko, die tot marionet-president werd benoemd.. Maar de inval door Rusland in Oekraïne is waarschijnlijk iets, waarop Nuland niet had gerekend. Dan was er de ontkenning van de aanwezigheid van méér dan 30 bio-oorlogslabs in Oekraïne door de VS stond haaks op haar bevestiging ervan..! Haar bevestiging van het opblazen van de NordStream-pijplijn DOOR DE VS, zal haar ook niet in dank zijn afgenomen… Ondanks het feit dat mr. President Biden dit ook al heeft bevestigd! (HIER)

Het verhaal in één plaatje. Het belang van de VS, in woord en daad uitgedragen door vice-president Biden, John Kerry (min. van BuZa). Poroshenko met zijn Amerikaanse broeders, die de ‘revolutie tegen de dictatuur’ weer volop hadden gesteund. Rechts in beeld, Victoria Nuland, de architect van de machtsovername in Oekraïne. Onderminister van BuZa van de VS.

 

* * *

Werd ze ontslagen voor haar rol in het Oekraïne-debacle?

Onderminister VS, Victoria Nuland ontslagen..!

2024 WantToKnow.nl/be

x

De (gedwongen) pensionering van Victoria Nuland is een erkenning van het gegeven, dat het belangrijkste project van Washington op het gebied van buitenlands beleid is mislukt. Geen enkele regeringsfunctionaris wordt meer geïdentificeerd met het fiasco van Oekraïne dan Nuland. Ze was ter plekke om de activiteiten tijdens de staatsgreep van 2014 te micro-managen en houdt toezicht op de smerige betrokkenheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken sinds het begin van de oorlog. Haar carrièrepad is onlosmakelijk verbonden met de noodlottige, door de NAVO gesteunde ramp die heeft geleid tot de nodeloze dood van honderdduizenden Oekraïense soldaten en de vernietiging van een groot deel van het land.

De vraag die we ons dus moeten stellen is of Nuland’s hardnekkige machinaties om de NAVO mee te slepen in een onwinbare oorlog met Rusland de reden is dat ze ‘de bijl kreeg’, eh, haar pensioen aankondigde? Hier is een fragment uit de officiële persverklaring van het State Department:

Maar het is Toria’s (Nuland) leiderschap in Oekraïne dat diplomaten en studenten buitenlands beleid nog jaren zullen bestuderen. Haar inspanningen zijn onontbeerlijk geweest om de invasie van Poetin in Oekraïne tegen te gaan en een wereldwijde coalitie te vormen om zijn strategische mislukking te verzekeren, en om Oekraïne te helpen naar de dag toe te werken waarop het in staat zal zijn om sterk op eigen benen te staan – democratisch, economisch en militair. Over het aftreden van Victoria Nuland, staatssecretaris voor politieke zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS (HIER)

Dit is een buitengewone paragraaf die de schuld voor het Oekraïense debacle volledig op de schouders van Nuland legt. Ja, ze was “onmisbaar” in het leiden van de drang om Poetin te confronteren, net zoals ze een cruciale rol speelde in het “bijeenbrengen van een wereldwijde coalitie” om een proxy-oorlog tegen Rusland te voeren. En wat deze verklaring ons vertelt, is dat Nuland een van de belangrijkste architecten was van het lopende conflict, wat betekent dat ze grotendeels verantwoordelijk is voor de groeiende kloof tussen de NAVO-leiders, het toenemende bloedbad op het slagveld en de strategische nederlaag van Amerika tegenover zijn belangrijkste geopolitieke rivaal, Rusland. Kortom, geen enkele regeringsfunctionaris is meer verantwoordelijk voor het Oekraïense moeras dan Victoria Nuland.

Bovendien laat Nuland een gigantische catastrofe achter waarvoor geen duidelijke oplossing is en geen gemakkelijke uitweg. We kunnen niet van de regering Biden verwachten dat ze er gewoon vandoor gaat in wat wordt gezien als een directe confrontatie met Moskou. Biden zal ongetwijfeld doorgaan als een gebaar om zijn gezicht te redden, ongeacht de kosten, waardoor de relaties met de geallieerden verder onder druk komen te staan terwijl grote delen van Oost-Oekraïne worden overgedragen aan het Russische leger. Dit is duidelijk een no-win situatie voor Washington en daarom heeft (denken wij) Nuland -die deze puinhoop heeft gecreëerd- haar ‘Pink Slip’ gekregen. Hier is meer uit de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

(Nulands) ambtstermijn vormt het sluitstuk van drieënhalf decennium van opmerkelijke openbare dienstverlening onder zes presidenten en tien staatssecretarissen. Vanaf haar allereerste post als consulair ambtenaar in Guangzhou, China, heeft Toria de meeste banen gehad op dit departement. Politiek ambtenaar en economisch ambtenaar. Woordvoerder en stafchef. Onder-assistent-secretaris en assistent-secretaris. Speciaal gezant en ambassadeur.
Deze ervaringen hebben Toria gewapend met een encyclopedische kennis van een breed scala aan onderwerpen en regio’s, en een ongeëvenaard vermogen om de volledige gereedschapskist van de Amerikaanse diplomatie te hanteren om onze belangen en waarden te bevorderen. (Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Met andere woorden, Victoria Nuland is een van de meest kundige en ervaren diplomaten van het hele ministerie van Buitenlandse Zaken, maar toch gooien ze haar onder de bus in een tijd van extreme crisis omdat ze gefaald heeft in de grootste en belangrijkste opdracht van haar 35-jarige carrière. Is dat niet wat ze zeggen?

Gedwongen pensioen..
Het is zo. Je kunt er 100% zeker van zijn dat een strijdlustige straatvechter als Nuland nooit de handdoek in de ring zou gooien, tenzij ze expliciet opdracht kreeg om te vertrekken. En misschien zou ze haar baan hebben gehouden als er enig teken van vooruitgang in de oorlog was, maar er is geen enkel teken van vooruitgang. De situatie is hopelozer en nijpender dan we ooit hebben gezien. Zelfs op dit moment storten de Oekraïense frontlinies in terwijl het aantal doden blijft stijgen. Oekraïne heeft meer wapens, meer manschappen en meer leiding.

Het is een totale wanverhouding en dat is al zo sinds Poetin meer dan een jaar geleden de reserves opriep. Jonge mannen worden momenteel massaal afgeslacht en achtergelaten om weg te rotten in met modder gevulde loopgraven die stinken naar buskruit en de dood. Dit alles wijst erop dat het einde nabij is. En als het einde nabij is, dan moet iemand de schuld krijgen. Dat is Nuland met een roos op haar rug.

Nuland verdient wat ze krijgt.Als diehard Warhawk heeft ze altijd de feiten op de spits gedreven door haar oorlogsargumenten te baseren op halve waarheden en regelrechte verzinsels, allemaal met de bedoeling om het land te storten in een nieuwe zinloze aderlating die onvermijdelijk zou eindigen in een nieuwe vernederende nederlaag. Ze kreeg haar zin en nu krijgt ze haar verdiende loon.Hier is een kort fragment uit een artikel van schrijfster Karen Kwiatkowski die even nieuwsgierig is naar Nulands neppensioen:

‘Heeft haar vertrek te maken met de voortdurende ineenstorting van Oekraïne als natiestaat of met de dreigende val van Zelensky in een nieuwe staatsgreep, of erger? Misschien plant iemand binnenkort een nieuwe staatsgreep in Kiev om te proberen het bloeden te stoppen, en deze keer was de oude Vic niet uitgenodigd. Misschien besluit de CIA eindelijk om hun verliezen in Oekraïne te beperken en was zij bijkomende schade.

Haar vervanger is voormalig ambassadeur John Bass, die een paar jaar geleden toezag op de uitstekende en goed geplande terugtrekking uit Afghanistan. Het zouden gewoon ratten kunnen zijn die van zinkende schepen springen. Tori was een sleutelfiguur in de bloedige en corrupte nexus Oekraïne-Biden; hopelijk is haar plotselinge vertrek belangrijker dan gewoon een grote, gemene, moorddadige rat die in het diepe duikt – moge zij de weg wijzen voor de rest van het neocongedoe. Dag, dag, Victoria!
Karen Kwiatkowski, Lew Rockwell

Nuland en haar voormalige collega’s, John Brennan en Hillary Clinton, hebben een giftig effect gehad op onze politiek. Ze hebben de russofobie tot een staatsreligie verheven en de reputatie van de natie bij elke gelegenheid door het slijk gehaald. In een interview met Time magazine kondigde Nuland stoutmoedig aan:

“We zullen Oekraïne steunen zolang dat nodig is. Oekraïne vecht voor de teruggave van al zijn land binnen zijn internationale grenzen. We steunen hen, ook bij het voorbereiden van een volgende harde duw om hun grondgebied terug te krijgen…De Krim moet – op zijn minst – gedemilitariseerd worden.”
Time Magazine

Onzin. Is er iemand die deze onzin nog gelooft? ‘Zolang het duurt’ betekent waarschijnlijk nog 10 tot 12 maanden op zijn hoogst. Tegen die tijd zal Washington zijn steun hebben ingetrokken en zijn aandacht hebben verlegd naar Taiwan. Reken daar maar op. Hoe dan ook, wij denken dat Nulands pensionering allesbehalve vrijwillig is. We denken dat ze wordt ontslagen door elites in het buitenlands beleid die niet langer geloven in haar opgeblazen retoriek en loze beloften om Poetin te verslaan.

Door Nuland te ontslaan erkennen ze dat de proxy-oorlog heeft gefaald en dat er een andere strategie nodig is. En hoewel we nog niet weten wat die beleidsverandering zal inhouden, weten we wel dat Nuland niet betrokken zal zijn bij de uitvoering ervan. Nog een laatste opmerking: In een interview op 22 februari 2024 aan het prestigieuze Center for Strategic and International Studies werd Nuland de volgende vraag gesteld:

“…als het Congres niet optreedt (om extra geld te geven aan Oekraïne)… is er dan een Plan B? Denkt de regering na over hoe ze hulp aan Oekraïne kan krijgen? Is er een manier om hulp aan Oekraïne te krijgen zonder dat het Congres daar geld voor uittrekt?”

Nuland: “Max, we zijn bezig met Plan A. En eerlijk gezegd, weet je, de Amerikaanse Senaat heeft dit wetsvoorstel zojuist met 70 stemmen aangenomen. Dus dat zegt je dat het Amerikaanse volk er sterk voorstander van is om Oekraïne te blijven helpen, in het belang van Oekraïne maar ook in ons eigen belang. Dus ik denk dat de vraag is, nu het Huis van Afgevaardigden zijn districten ingaat, welke boodschap geven de kiezers aan hun leden van het Congres?

En hoe begrijpen de leden van het Congres hoe de wereld eruit ziet en hoe ze zich zullen moeten verantwoorden als ze deze financiering niet steunen? Ik ben dus een optimist op dit gebied. Ik denk dat we er wel komen. Maar ik denk dat het Amerikaanse volk zijn leden krachtig moet aanspreken”

Heb je gehoord wat ze zei? Er is geen Plan B. Of de VS zegevieren in hun proxy-oorlog met Rusland of wat? Chaos? Een Russische overname van heel Oekraïne? De ontbinding van de NAVO? Wat? Dit is niet het soort antwoord dat machtige elites in het buitenlands beleid (die aanwezig waren bij het interview) willen horen. Ze weten dat Oekraïne de oorlog niet aan het winnen is, net zoals ze weten dat de kansen op succes voor Oekraïne extreem klein zijn tenzij ze meer geld, meer troepen en meer vuurkracht krijgen, wat nu allemaal ernstig in twijfel wordt getrokken.

Ze weten ook dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geen onderhandelingen met Rusland heeft belegd, dus er is ook geen mogelijkheid voor een verrassingsregeling. En nu vertelt Nuland hen dat zij noch haar collega’s een back-up plan hebben geformuleerd voor het geval de oorlog niet loopt zoals ze hadden verwacht. Geen plan B…!

Dit is ongelooflijk. Nuland is of buitengewoon arrogant of crimineel nalatig, het één of het ander. Wat het ook is, we kunnen begrijpen waarom elitaire machthebbers besloten hebben dat het tijd was om mevrouw Nuland te laten inslapen. Helaas denken we niet dat het ‘wisselen van boodschapper’ noodzakelijkerwijs een fundamentele heroverweging van het beleid betekent. Toch is het een stap in de goede richting. Naarmate Amerika’s ‘air van onoverwinnelijkheid’ verder erodeert en haar morele autoriteit instort (Gaza), zal Washington gedwongen worden om de hoorns te smoren en ‘aardig te spelen’ met haar buren. Die dag nadert snel.

Eindelijk, hoe je het ook bekijkt,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.