Advertentie

Round-Up: ernstige schade aan grond en plant..!


x

x

Roundup-onkruidbestrijdingsmiddel:

de oorzaak van aantasting van planten- en landbouwgrond!

Reuters © 2011
vertaling WantToKnow.nl/.be © Guido Jonkers

x

Een heel gemeen goedje, puur gif, deze ‘onkruidbestrijder’ van Monsanto (sinds kort in alle tuincentra in Nederland te koop…!!)

Het intensieve gebruik van Monsanto’s onkruidverdelger, het gif ‘Round-up’ blijkt nu ook schadelijk te zijn. Volgens Bob Kremer, Amerikaans wetenschappelijk overheidsmedewerker, afgelopen vrijdag, blijkt uit allerlei testen dat de schade vooral wordt toegebracht door veranderingen in de landbouwgrond. Maar dat niet alleen, het goedje tast nota bene ook de gepatenteerde gewassen aan, die Monsanto zélf levert. Zaden waarvan het bedrijf beweert dat Round-Up deze planten ongemoeid laat..!

Uit onderzoek blijkt dat vooral het intensief gebruik van het chemische middel ‘Glyphosate’, wat het belangrijkste middel is dat Monsanto in haar ‘wondermiddel’ blijkt te stoppen, ernstige invloed heeft op de wortelstructuur van planten.
15 Jaar van onderzoek tonen nu aan, dat het chemische middel ervoor zorgt dat er een schimmelrot kan ontstaan op de wortels van planten, aldus Bob Kremer, micro-bioloog, werkzaam aan de afdeling ‘Landbouw Onderzoek Service’, van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Roundup is inmiddels het meest verkochte onkruidsbestrijdingsmiddel en het gebruik ervan is vooral gestegen, sinds Monsanto haar zaden resistent heeft gemaakt, naar eigen zeggen, tegen dit giftige goedje. Landbouwers in de hele wereld, maar vooral sinds korte tijd, de Soja-telers in Brazilië, gebruiken het goedje op hun akkers, die vol staan met Monsanto’s Roudn-Up resistente ’toversojabonen’..

Monsanto’s ‘Round-up’ wordt met miljoenen liters gesproeid over gewassen overal ter wereld. De planten zijn GM-beschermd tegen dit gif, maar de mens en de Aarde..? Leugens en bedrog vieren echter hoogtij bij producent Monsanto.

Deze zaden, die door Monsanto worden verkocht onder de naam ‘Round-Up’-gereed zaad, zijn geliefd onder boeren, omdat deze het onkruidgif DIRECT op de planten kunnen spuiten.. (zie foto hiernaast bijv.) Minder werk, maar hierdoor gaan ook de gewassen dood, die als ‘onkruid’ worden betiteld, terwijl de Monsanto-planten intact blijven.

Op deze wijze (?) worden zoals gezegd, sojabonen, maar ook maïs en andere gewassen behandeld.
En omdat deze gewassen (maïs en soja) het merendeel uitmaken van de verbouwde gewassen in de VS, is natuurlijk Round-Up ook het meest gebruikte bestrijdingsmiddel..

Maar nu blijkt dat, naarmate landbouwers meer Round-Up gaan gebruiken, zich problemen voordoen bij de teelt van gewassen en granen. Het grootste probleem is daarbij natuurlijk een lachertje, recht in het gezicht van Monsanto. Want dáár waar zij claimen de natuur onder controle te hebben, worden boeren steeds vaker geteisterd door Round-Up-resistent onkruid..! Maar volgens de micro-bioloog is een ander, minder zichtbaar gevaar ook aan het opdoemen. Volgens hem is het absolute noodzaak, dat boeren hun landbouwgrond, die van Round-Up intens is voorzien, goed in de gaten houden en regelmatig laten onderzoeken.

Monsanto’s granaat tussen de maïs.

Hoewel Kremer duidelijk aangeeft, dat het onderzoek nog niet heeft uitgewezen, dat het chemische ‘Glyphosate’ diréct de oorzaak is van de schimmelziektes, die ervoor zorgen dat de oogsten minder zijn geworden, hecht hij er waarde aan NU AL mensen te waarschuwen voor deze ontwikkeling en voorlopige onderzoeksresultaten. “We suggereren dat het verband tussen Glyphosate en de schimmel beslist bestaat” aldus Kremer in een presentatie in Kansas City, afgelopen vrijdag 19 Augustus, tijdens de jaarlijkse conferentie van de ‘Organization for Competitive Markets’.

“Daarenboven blijkt ook nog eens”, aldus Kremer, “dat de genetische gemanipuleerde gewassen, geen hogere oogst opleveren dan de niet-gemanipuleerde gewassen. En waarschijnlijk is hierbij ook van belang, dat de wortelschimmels die ontstaan door het intensieve gebruik van Round-Up, de oorzaak zijn van de verminderde voedselopname door de plant.”

Boeren zouden meer rekening moeten houden met deze gevaren van het gebruik van Round-Up, door gewassen meer te variëren en intensiever het gebruik van Glyphosate in de gaten houden.

Kremer behoort tot de groep van wetenschappers die de potentiële problemen veroorzaakt door het overmatige gebruik van Glyphosate aan het licht stelt. Andere onderzoekers verwijzen al jaren naar diverse onderzoeken, waaruit blijkt dat het gebruik van Glyphosate gelinkt kan worden aan het optreden van kanker, miskramen en andere gezondheidsproblemen, bij mens en dier. En dus ook bij vee, dat steeds vaker gevoerd wordt door genetisch gemanipuleerde soja.

Het weerwoord van Monsanto
Monsanto had geen directe reactie afgelopen vrijdag. Het conglomeraat heeft in het verleden echter meerdere keren, expliciet gemeld dat het Glyphosate zich sterk bindt aan de meeste grondsoorttypen en dat het niet schadelijk is, en dat de oogsten geen gevaar lopen. Volgens Monsanto blijkt uit hun onderzoek dat Glyphosate veilig is voor mens en dier. En ook voor het milieu. (Wellicht is dit artikel slim om in dit verband eens door te lezen.. HIER).

Noch de USDA (Ministerie van Landbouw), noch het Agentschap voor Milieubescherming, het ‘Environmental Protection Agency, dat de registratie van Glyphosate bekijkt op veiligheid en effectiviteit, hebben te kennen gegeven, verder in dit onderzoekte willen duiken, aldus Kremer afgelopen vrijdag…

* * *

14 gedachten over “Round-Up: ernstige schade aan grond en plant..!

 1. Verschrikkelijk gezicht hoe dat vliegtuig zo’n prachtnatuur verziekt met dat dodelijke gif!!

  En dat er nog steeds slapende zielen werken met deze duistere troep!

  Laat het alsjeblieft gauw afgelopen zijn met deze monsanto ellende

  1. christian ben het volkomen metjou eens . dit soort praktijken behoren niet op aarde uitgevoerd te worden .maar daar denkt de MAFFIA anders over WANT ONZE DOOD ???? IS HUN BROOD!

  1. Deze (2.1) staat er toch nog?
   En idd: ‘grof’ is altijd subjectief. Welkom op deze site!

 2. Wat een gelul over roundup zeg! In Belgie kan je tenminste nog redelijke producten krijgen, 4 jaar geleden achter mijn schuurtje gebruikt en het is nog steeds onkruidvrij:)

 3. Monsanto… een wolf in schaapskleren. Ze gaan letterlijk over lijken en ik adviseer dan ook iedereen zich te gaan verdiepen in de gruwelijke geschiedenis van dit bedrijf.

 4. MKonsanto is synoniem voor Maffia. Niet alleen verpest dit bedrijf alle ecologische gewassen door wetjes en regeltjes uit te vaardigen welke de ecologische teelt in de weg staan, ook verspreiden zij dodelijk gif als Round-Up.
  Daarnaast wil dit bedrijf graag het monopolie verwerven over de totale voedselproductie op aarde. Zelfs aspartaam maakt deel uit van de wapenkamer van Monsanto. Ze zijn hard op weg om de mensheid te vergiftigen en uit te roeien, maar ze vergeten dat ze ook zelf tot die soort van ‘domme apen’ behoren…

  1. Inderdaad Johannes. Veel bedrijven zijn door Monsanto al overgenomen. Ik heb het bijna opgegeven om aan anderen te vertellen dat ze zich bewust moeten zijn van dit probleem en GM en Aspartaam. Mensen reageren vaan zo defensief en geïrriteerd. Hoe durf je je te bemoeien met dit en dat en wie ben jij dan wel. Het mag toch en is toch zeker wel getest. Als ik dan aangaf dat de controle in de VS door het bedrijf zelf plaats vind wordt het te moeilijk en kappen de meesten het gesprek al af. Soms denk ik echt, zoek het maar uit ook dan.

 5. roudup is een geweldig middel je kan het zelfs drinken het is minder giftig dan zout

  als je de wei er mee kapot spuit kunnen de koeien een paar dagen later er weer gewoon in om te grazen dit is geen gelul, dit is gewoon goed spul zo wordt het ons boeren verteld.dus ik mag serius hopen dat dit artikel niet klopt want dan hebben wij boeren wel iets verkeer gedaan

 6. dank voor overzichtelijk bijeenbrengen van feiten en waarnemingen die de media, politiek en universiteiten achterhouden.

  ´t staat niet stil. Zaken die u nog niet aan uw zaak hebt toegevoegd voor u hier op een rijtje gezet. 1 bron is geen bron, genoemde zaken worden door diverse bronnen onafhankelijk van elkaar uitgeplozen. Die verhalen kloppen als een bus. itt. die van de overheid, UvA, Wageningen, EFSA, EC, FAO, WFP, WHO, AGRA-Dijksma, en. c.s..

  Glyfosaat doodt ook het bodemleven. Slechte humusvorming, afname humusgehalte, erosie zelfs steppe-vorming gezonde bodems slaan CO² op, glyfosaat-vergiftigde bodems minder, niet , of worden zelfs bron van CO²-emissie:
  Kontraste Monsanto Gift im Acker :
  http://www.youtube.com/watch?v=zYF1ejWyuvw

  Produkt: ROUNDUP Werkzame stof: GLYPHOSATE 41%. Een zgn. allesdoder. Doodt alle planten:
  Andere ingredienten: 59% polyethoxethyleneamine (POEA) en isopropylamine (hoeveelheid geheimgehouden); identiteit van overige ingredienten geeft de fabrikant niet prijs onder mom van bedrijfsgeheim, ´trade secret´ zelfs ……
  Mode of Action:
  Blokkeert enzymatische omzetting nodig voor aromatische aminozuur biosynthese, kenmerkend voor planten. Andere enzymatische processen in planten en dieren die niet louter beperkt zijn tot dit biosynthetische pad worden ook verstoord door glyfosaat. (Heitanen et. al. 1983)
  http://www.dontspraycalifornia.org/roundup-cats.html

  Lees meer over de giftigheid van de toevoegingen, oa. Polyethoxide tallowamine, en ‘een geheim ingredient.’:
  http://www.vitamor.com/page.htm?/nieuws/2009-264.html&Introductie

  Wie gefährlich ist Glyphosat? – Wie gefährlich ist Glyphosat? – ARD …
  http://www.daserste.de/…/w-wie-wissen/?sendung/glyphosat-100.html
  Kijk 27″, en 30″ Hoe de max. toelaatbare vergiftiging met 100x in een paar jaar tijd is verhoogd!
  (niet toevallig) gelijke tred houdend met de toename van residuen in onze levensmiddelen.

  Artsen constateren, m.n. bij boeren en plattelandsbevolking meer:
  prostaat- en blaaskanker, vruchtbaarheidsproblemen, Parkinson, hoge bloeddruk, lever- en nier aandoeningen.
  Gezondheidsauthoriteiten en Justitie in Fr. en Belgie erkennen het verband wel wetenschappelijk bewezen, tal van andere EU landen verstoppen zich nog steeds.

  5x so viel Pestizide in 10 Jahren: Wie gefährlich ist Glyphosat? – ARD …
  scoop.at/…so-viel…gefaehrlich-ist-?Glyphosat-ARD-Das-Erste-8-9-2013

  En vertoont nog altijd toenemend gebruik.

  Voortdurend worden nieuwe toelatingen afgegeven. o.a. zelfs voor volvelds over het gewas spuiten VLAK VOOR DE OOGST!
  (dessicatie) – door Oostenrijk wél verboden.

  Gift im Essen – Glyphosat – Das tägliche Gift – ZDF:
  http://www.youtube.com/watch?v=6VZUOJ4VQao

  In 7 van de 10 brood- en banketproducten wordt residu van glyfosaat, en/of POEA, aangetroffen.

  Rider (Sec. 735) clinches Monsanto power – if the USDA or court system wants to halt GM crops or revoke approval, they cannot.
  This action is detrimental to farmers who want to fight against Monsanto’s patent infringement lawsuits, those for the preservation of organic crops against GM contamination, and our export economy as so many other countries have adopted GM bans. This Monsanto-driven rider is simply an industry ploy to continue to plant GM crops even when a court of law has found they were approved illegally.

  The floodgates are literally open for Monsanto, DuPont and Dow Chemical’s new GMO crops that are resistant to more toxic chemicals like 2,4-D, Agent Orange and dicamba that will replace failing Roundup Ready GMO crops.
  .According to legal experts, this provision would create a precedent-setting limitation on judicial review and is a dangerous

  assault on fundamental federal and judicial safeguards needed to protect America’s farmers, citizens and the environment from the wanton approval of Monsanto’s new GMO crops.
  http://www.wakingtimes.com/2013/03/22/alert-monsanto-rider-slips-through-senate-hour-glass-running/

  En dan nog iets over de WHO.
  Het is een fabel als dat de WHO werkelijk geinteresseerd zou zijn in (het verbeteren van) de gezondheid van de mensen.

  Integendeel, de feiten spreken voor zich:

  In de jaren ´90 vaccineerde de WHO miljoenen vrouwen zgn. tegen tetanus, wel vrouwen – maar niét mannen of jongens …
  ´De testen toonden aan dat het Tetanus vaccine dat door de WHO was verspreid – louter onder vruchtbare vrouwen human Chorionic Gonadotrophin or hCG bevatte, dat in combinatie met een tetanus toxoid carrier antibody´s vormen die abortus veroorzaken. De vrouwen was dat niet verteld.
  Ook werd duidelijk dat dit programma opzet was uit een project sinds 1972 iswm. De Rockefeller Population Coucil, Wereld Bank, WHO, en de Noorse regering.
  ´are just a modified Malthusian approach that much more discreetly reduces populations through vaccines and GMOs´

  (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus).
  http://www.infowars.com/bill-gates-monsanto-and-eugenics-a-corporate-takeover-of-global-agriculture/

  GAVI is a global collaboration that includes governments, the Rockefeller Foundation, the World Bank, WHO, the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, UNICEF, vaccine makers, and other influential entities.
  http://moderneugenicsblog.wordpress.com/2010/10/05/death-by-vaccination-the-gates-foundation-and-the-new-eugenics/

  #
  Gates’ ‘Gene Revolution in Africa’
  The Bill and Melinda Gates Foundation, met David Rockefeller’s Rockefeller Foundation, de bedenkers van de GMO
  biotechnologie, financieren ook het project ´Alliance for a Green Revolution in Africa´ (AGRA) olv. Kofi Annan.
  De AGRA board wordt bemand met mensen van zowel de Gates’ als de Rockefeller foundation.

  Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta e.a. agro-chemische GMO-giganten staan aan de basis van AGRA, gebruiken het als
  dekmantel om gepatenteerd GGO-zaad over Afrika te verspreiden onder het misleidende label ‘bio-technology,’ EEN EUFEMISME VOOR GGO´s.
  De man binnen de Gates Foundation die het werk met AGRA leidt is Dr. Robert Horsch, een 25-jaar Monsanto GMO veteraan uit het team dat Monsanto’s RoundUp Ready GMO technologie ontwikkelde.
  bill-gates-and-neo-eugenics-vaccines-to-reduce-population:
  http://www.prisonplanet.com/bill-gates-and-neo-eugenics-vaccines-to-reduce-population.html
  #
  #
  A small California biotech company, Epicyte, in 2001 announced the development of genetically engineered corn which contained a spermicide which made the semen of men who ate it sterile.
  At the time Epicyte had a joint venture agreement to spread its technology with DuPont and Syngenta, two of the sponsors of the Svalbard Doomsday Seed Vault. Epicyte was since acquired by a North Carolina biotech company.
  Astonishing to learn was that Epicyte had developed its spermicidal GMO corn with research funds from the US Department of Agriculture, the same USDA which, despite worldwide opposition, continued to finance the development of Terminator technology, now held by Monsanto.

  It later came out that the Rockefeller Foundation along with the Rockefeller’s Population Council, the World Bank (home to CGIAR), and the United States’ National Institutes of Health had been involved in a 20-year-long project begun in 1972 to develop the concealed abortion vaccine with a tetanus carrier for WHO. In addition, the Government of Norway, the host to the Svalbard Doomsday Seed Vault, donated $41 million to develop the special abortive Tetanus vaccine. 12

  Is it a coincidence that these same organizations, from Norway to the Rockefeller Foundation to the World Bank are also involved in the Svalbard seed bank project?
  http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/dupont.htm
  #
  According to Prof. Francis Boyle who drafted the Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989 enacted by the US Congress, the Pentagon is,
  ‘now gearing up to fight and win biological warfare’ as part of two Bush national strategy directives adopted, he notes,
  ‘without public knowledge and review’ in 2002.

  Boyle adds that in 2001-2004 alone the US Federal Government spent $14.5 billion for civilian bio-warfare-related work, a staggering sum.

  Rutgers University biologist Richard Ebright estimates that over 300 scientific institutions and some 12,000 individuals in the USA today have access to pathogens suitable for biowarfare. Alone there are 497 US Government NIH grants for research into infectious diseases with biowarfare potential. Of course this is being justified under the rubric of defending against possible terror attack as so much is today.

  Many of the US Government dollars spent on biowarfare research involve genetic engineering.
  #

  MIT biology professor Jonathan King says that the, ….><#

  'Hitler’s eugenics scientists, many of whom were quietly brought to the United States after the War to continue their biological eugenics research, laid much of the groundwork of genetic engineering of various life forms, much of it supported openly until well into the Third Reich by Rockefeller Foundation generous grants.
  The same Rockefeller Foundation created the so-called Green Revolution, out of a trip to Mexico in 1946 by Nelson Rockefeller and former New Deal Secretary of Agriculture and founder of the Pioneer Hi-Bred Seed Company, Henry Wallace.

  ’Agribusiness and the Rockefeller Green Revolution went hand-in-hand. They were part of a grand strategy which included Rockefeller Foundation financing of research for the development of genetic engineering of plants and animals a few years later.
  … He knew precisely what he had in mind, though few others had a clue back then — a revolution in agriculture production that would concentrate control of the foodchain in corporate multinational hands, away from the traditional family farmer

  ´vrijhandels´- akkoord TTIP heeft niets met fair-trade te maken, integendeel; het is een strop om onze nek:

  Under WTO rules on free trade in agriculture, countries are forbidden to impose their own national health restrictions on GMO imports if it is deemed to be an ‘unfair trade barrier.’ It begins to become clear why it was the US Government and US agribusiness which during the late 1980’s pushed at the GATT Uruguay Round for creation of a World Trade Organization, with its supranational arbitrary powers over world agriculture trade. It all fits into a neat picture of patented seeds, forced on reluctant WTO member nations, under threat of WTO sanctions, and now of Terminator or suicide seeds.

  Rockefeller-agenten in topposities in Nederland:
  http://www.bouillonmagazine.nl/will%20twittert.php

  U ziet, het is ordinaire oorlogsvoering. U kunt met bovenstaande uw site wellicht nog vollediger maken. Succes.

 7. Een nieuw onderzoek laat zien dat monsanto pesticiden zoals round-up, longkanker en lymfklierkanker veroorzaakt.
  De WHO (en niet een universiteit) liet een onderzoek doen en het resultaat zorgt blijkbaar ervoor dat monsanto nerveus wordt, want het onderzoek is officieel en is afgelopen vrijdag op de website van IARC (international agency for research on cancer)te Lyon gepubliceerd.
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/21/who-studie-roundup-von-monsanto-kann-krebs-ausloesen/

  http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2815%2970134-8/abstract

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-20/who-classifies-monsanto-s-glyphosate-as-probably-carcinogenic-

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.