Advertentie

Tessa ‘spreekt’ Tinus Smits: autisme te genezen! (+Update!)


Autisme steeg in 8 jaar met maar liefst 260%!!

* * *

Lees aanvullende update over de heftige reacties die Tessa ontving, onderaan dit artikel.

* * *

 

Zoals jij misschien weet, heeft Tessa Koop, samen met ondergetekende, aan de wieg gestaan van deze site. Al vanaf het begin van onze samenwerking schrokken Tessa en ik van de ongelooflijke invloed die Big Pharma heeft op onze maatschappij en daarmee op onze ‘maatschappelijke gezondheid’.

Toen wij, vlak na de start van WantToKnow, in januari 2009 terecht kwamen in de HPV-vaccinatiecampagne, brak het voor ons helemaal los. Van alle kanten kregen we berichten over de krankzinnige situatie die rondom deze campagne hing. Het ging namelijk over het RISICOVOL vaccineren van 100.000 meisjes, alleen om DE KANS te verminderen dat enkele tientallen vrouwen op latere leeftijd (zo’n 30 jaar later later) baarmoederhalskanker zouden krijgen. Dit was voor ons het toppunt van de krankzinnige situatie waarin we terecht gekomen zijn met het ‘gezondheidsmonopolie’ van Big Pharma-maffia. Dat het hele verhaal daarnaast ook nog eens ONBEWEZEN was, maakte de zaak er alleen maar krankzinniger op.

Een woord als ‘maffia’ is nogal een uitspraak, zeker wanneer het gaat om een industrietak, en deze dan als ‘maffia’ te bestempelen. Maar helaas, met alle vredelievendheid bij ons aanwezig, kunnen we er geen andere woorden voor vinden. We willen je daarom graag nog een keer (HIER) de link geven naar een artikel op WantToKnow, waarin deze maffiapraktijken tot in detail beschreven staan; het voert té ver om dit hele verhaal hier nog eens te gaan onderbouwen.

Maar laten we echter inzake dit hele HPV-verhaal het volgende kort aan je voorleggen: Eén uitzending van Zembla uit 2008 was geheel gewijd aan het HPV-vaccin. Heel simpel samen te vatten: verbijsterende nieuws! In dit programma kwamen onder andere aan het woord:

.

Mw. prof. dr. ir. F.E.van Leeuwen, epidemioloog, verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut en hoogleraar professor H. Schellekens, lid van het college ter beoordeling van geneesmiddelen.

Zij maakten beiden duidelijk dat leden van de Gezondheidsraad ook financiële banden hebben met GSK (Glaxo Smith Kline), waardoor op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling ontstaat. Dit werd natuurlijk snel door de voorzitter van de Gezondheidsraad en de minister ontkend, want deze banden met de fabrikant ‘waren bekend’ en ‘er wordt niet getwijfeld aan de deskundigheid en onafhankelijkheid’..?! Maar beide bovengenoemde topartsen hebben ook hun bezwaren uitgesproken tegen de indringende wijze waarop mensen angst werd en wordt aangepraat.

Volgens prof. Schellekens besteden farmaceutische fabrikanten 3x maal meer geld aan marketing dan aan wetenschappelijk onderzoek. De slinkse wijze van marketingstrategie om angst aan te praten, werd goed gefundeerd toegelicht door mw. S. Van Nuland, die 3 jaar door GSK betaald werd om allerlei media, zoals tijdschriften, te bewerken aandacht te besteden aan baarmoederhalskanker.

Het bizarre is ook dat deze mediacampagne al in 2006 werd opgestart, dus lang voordat minister Klink zijn toestemming gaf de HPV vaccinatie in het Rijks Vaccinatie Programma op te nemen en ook lang voordat het vaccin ‘Cervarix’ werd geregistreerd..

Ook medisch researchjurnalist Désirée Röver heeft een diepgaand onderzoek verricht naar dit vaccin en doet hiervan op onthullende wijze verslag in haar nieuw te verschenen boek BAARMOEDERHALSKANKER, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’. Zij is fel tegen de HPV-vaccinatie en spreekt (o.a. via de site van NVKP) alle meisjes van 13 tot 17 toe:

“Ik zou uit de buurt blijven van welke vaccinatiespuit dan ook
e
n ik zou héél ver weg blijven van deze HPV-vaccins.

* * *

Tinus Smits

x

Tinus Smits, toegewijd vaccinatie-onderzoeker en toegewijd, homeopatisch arts

Eén van DE pioniers op het gebied van vaccinatie-bewustwording, was Tinus Smits, die vorig jaar op 1 April stierf. Hij was als arts bijzonder uitgesproken over de gevolgen van vaccinaties voor het menselijk lichaam, met name de bijna verwoestende invloed die de overvaccinatie heeft op baby’s. HIER vind je een goedgefundeerd artikel over de achtergronden van Tinus Smits op WantToKnow.

Met name het belangrijkste resultaat van zijn gefundeerd onderzoek, dat maar liefst 70% van de autismegevallen bij kinderen te wijten is aan vaccinaties, wil er bij het grote publiek, laat staan bij de artsen nog niet in.  Stel je toch eens voor dat ze het zó fout zouden hebben, zó dit verhaal over het hoofd gezien hebben.. Struisvogelpolitiek ten voete uit.

Dr. Tinus Smits heeft meer dan 30 jaar als homeopathisch arts gewerkt.  Hij kwam in aanraking met homeopathie toen zijn tweede zoon al op het einde van zijn eerste levensjaar last kreeg van astmatische bronchitis, waarna deze werd genezen door een homeopathische behandeling. Nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’. 

Nieuwsgierig van nature,  kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij homeopathie ging studeren.  Op zijn 31ste jaar begon hij aan de Universiteit van Nijmegen de opleiding Geneeskunde en op zijn 37ste  studeerde hij af als arts.  Sindsdien was als homeopathisch arts in zijn eigen praktijk werkzaam.

Hij was er vanaf het begin van overtuigd dat therapeutische mogelijkheden van homeopathie verdiept en verbreed konden worden en altijd op zoek naar verbetering in de behandeling. Hij deed dit door zijn patiënten zorgvuldig te observeren en hun genezingsprocessen vast te leggen. Tinus Smits ontwikkelde de ‘Inspiring Homeopathy’ waarmee universele lagen behandeld kunnen worden, die diepe verstoringen in de levensenergie van de mensheid veroorzaken.

Maar hij is bekend geworden om zijn baanbrekende werk rondom vaccinaties en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. Dit werkterrein had altijd zijn bijzondere aandacht. In zijn praktijk heeft hij veel patiënten met vaccinatieschade succesvol behandeld  en over zijn ervaringen schreef hij de het boekje ‘Post Vaccinaal Syndroom’.

Deze behandeling van vaccinatieschade heeft zich ontwikkeld tot de CEASE-therapie. Het e.e.a leidde ertoe dat Tinus Smits een nieuwe methode ontwikkelde om kinderen en volwassenen met autisme en aanverwante gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals Syndroom van Asperger, PDD-NOS, McDD, Rett-syndroom, ADHD, ADD, CD en ODD te behandelen.  In 2009 werden in Nederland de eerste CEASE Therapeuten door hem opgeleid.

In het gelinkte artikel hier op de site, kun je duidelijk over de achtergronden van zijn bevindingen lezen, evenals veel links naar relevante sites aanklikken.

En dan is er ineens het bericht van vandaag van Tessa Koop over deze Tinus Smits. Opzienbarend..!

De verrassing van het bericht dat we vanochtend in onze mail vonden, is niet te beschrijven.. Hoe bizar het ook moge klinken, het voelt als een soort ‘vette knipoog’ naar zowel Tessa als naar WantToKnow..! het bericht van Tessa gaat als volgt:

“Mijn nieuwste column staat weer online. Dit keer schrijf ik over mijn spontane contact met de overleden homeopaat Tinus Smits. Zijn boek en zijn boodschap zijn revolutionair: Autisme is te genezen. Talloze praktijkvoorbeelden leveren het bewijs.

Voor onze toekomst en die van onze kinderen is het belangrijk dat deze boodschap onder een zo groot mogelijk publiek wordt verspreid. Ik hoop hierbij op jullie hulp. In de nabije toekomst zal ik een artikel wijden aan het boek van Tinus. Eerst mijn persoonlijke column.

Veel leesplezier en alvast bedankt voor het plaatsen.

Liefs Tessa

* * *

Tinus: ‘Autisme is te genezen!’

donderdag 20 oktober 2011  © Tessa Koop

x

De laatste twee maanden zat bij mij de deur haast potdicht. Ik had amper contact met daarboven, niet verwonderlijk als de hormonen (ik ben zwanger) door je lijf gieren. Maar mijn eerste trimester is bijna achter de rug en vandaag kreeg ik allerlei signalen dat de deuren weer geopend zijn. Jippie! Ik had het zo gemist. Het begon ermee dat ik weer lekker vroeg wakker werd.
Ik ben een ochtendmens en zoek dan even de stilte op. Maar van de misselijkheid kon ik dat de laatste weken niet opbrengen. Vandaag dus wel en vanochtend om 4:00 uur stak mijn club meteen van wal. Bovendien (en dat was alweer even geleden) zag ik weer allerlei getallen: 111, 444, 3838, etc. Maar er gebeurde vandaag nog iets leuks.

Ik heb momenteel een hele leuke opdracht: ik mag het boek ‘Autisme, de wanhoop voorbij’ redigeren van de homeopaat Tinus Smits. Nog niet zo lang geleden is hij overleden. Tinus heeft zijn leven gewijd aan het genezen van mensen, en in de laatste fase van zijn leven heeft hij zich vooral gericht op 100% genezing van autistische kinderen. Ik heb door dit boek (wat hij eerst in het Engels heeft uitgebracht) enorm veel respect gekregen voor deze bijzondere, gedreven, gepassioneerde en zeer toegewijde man.

Tinus zoekt contact
Wow, wat een energie heeft hij om zieke kinderen te genezen. Onze kinderen gaan hem echt aan het hart, vooral omdat hij jarenlang met lede ogen heeft moeten aanschouwen hoe wij (als moderne maatschappij) onze kinderen ziek maken. Geheel onbewust natuurlijk, maar toch. Een levensmissie was geboren.

Toen de uitgever (Olivier) mij benaderde via de mail, en ik bij hem langsging voor een kennismaking kon ik niet bevroeden dat Tinus direct contact met mij ging zoeken. Energetisch.

Toen ik net goed en wel bij Olivier op kantoor aan tafel zat, moest hij even de deur open doen. Hij was nog maar net de kamer uit of ik voelde een energie in mijn hele systeem komen, wat ik nog niet eerder zo heftig had ervaren. Op de een of andere manier welden de tranen op in mijn ogen, ik kreeg een brok in mijn keel en in no time stond het huilen me nader dan het lachen. Wat gebeurde hier? Ik voelde zo een verdriet, maar vooral ook een soort dankbaarheid. Ik wist even niet wat ik ermee aan moest.

Er was hier ‘iemand’ aanwezig, die contact met mij zocht. Maar wie? Ik had net gehoord van Olivier dat de schrijver van het boek was overleden. Zou Tinus contact met mij zoeken?

Autisme is te genezen!
Nu mag je best weten dat ik nog niet zoveel ervaring heb met contact met overledenen. Ik spreek ronduit met mijn club, maar overgegane zielen hebben nog niet zo vaak contact met mij gezocht. Nu merkte ik al snel dat het op dezelfde manier werkt als praten met mijn club. Ik stel me open, hoor telepathisch een boodschap doorkomen en ik kan in de energie (hardop of in gedachten) terugpraten.
Bij Tinus voel ik dat hij het liefst nog had doorgewerkt aan zijn levensmissie: het genezen van autistische kinderen, wereldwijd met zijn CEASE therapy. Hij wist iets, waarvan hij wil dat de hele wereld het weet: autisme is te genezen! In het boek staan talloze praktijkvoorbeelden omschreven waaruit 100% en 80/90% genezing mogelijk blijkt. Autisme is in de basis geen erfelijke ziekte, maar een opeenhoping van allerlei ongelukkige factoren – behorende bij onze moderne maatschappij – waardoor we onze kinderen ongemerkt hartstikke ziek maken.

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn!

Paar oorzaken van autisme
Ik zal een paar oorzaken noemen: gebruik van medicijnen door de ouders zowel vóór als tijdens de zwangerschap. Het toedienen van medicijnen (bv antibiotica) en andere toxische stoffen (zoals de talloze vaccinaties) tijdens de eerste twee levensjaren van het kind.
Hierdoor kunnen de hersenen van het kind geblokkeerd raken. Dit veroorzaakt allerlei (gedrags)stoornissen en lichamelijke problemen. Ook is er van alles aan de hand met ons bewerkte voedsel en het gebruik van de magnetron. Op basis van jarenlang onderzoek en het behandelen van autistische kinderen, heeft Tinus een therapie ontwikkeld die (in mijn ogen) revolutionair en baanbrekend is.

Zijn complete werkwijze heeft hij samengevat als CEASE therapy. Belangrijk onderdeel hiervan is de isotherapie. Dit is een belangrijke stroming binnen de homeopathie, die samen met o.a. klassieke homeopathie, ervoor kan zorgen dat een kind kan genezen. Met isotherapie is het namelijk ook mogelijk energetische storingen uit het energieveld van het kind te verwijderen. Verder spelen supplementen als vitamine C en visolie een grote rol bij het genezingsproces. Ik ben werkelijk onder de indruk van het boek.

Alarmbellen rinkelen
Maar ook ben ik onder de indruk van de leuke samenwerking die is ontstaan tussen mij en Tinus. Steeds als ik ga redigeren is hij er gezellig bij. Vandaag kreeg ik zijn hulp aangeboden. Hier en daar kan ik nog wat gezonder leven, en die intentie had ik zelf al neergezet. Maar vandaag bood hij aan me te helpen. Ik hoefde verder niks te doen, behalve open te staan voor zijn leiding als ik bijvoorbeeld kook of boodschappen haal. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het is een soort geschenk aan mij, omdat hij dankbaar is dat onze samenwerking zo soepel verloopt. Het boek is immers zijn kindje.

Hij is ook zo blij dat dit boek binnenkort op de Nederlandse markt verschijnt. Wat hem betreft moeten we de alarmbellen rinkelen en zoveel mogelijk ouders bereiken. Natuurlijk zou het mooi zijn als de medische wereld er ook oren naar krijgt. Maar Tinus is door schade en schande wijs geworden en realiseert zich dat het beter is te beginnen bij mensen die bereid zijn buiten de gebaande paden te treden bij het genezingsproces van autistische kinderen, dan bij artsen die halsstarrig vasthouden aan hun geneeswijze en het Rijksvaccinatieprogramma.

Spontaan kletsen
Als ik bijvoorbeeld even naar het koffieapparaat loop, dan begint hij spontaan tegen me te kletsen. Dat het zo jammer is dat veel ouders zo onwetend zijn. Dat hij blij is dat ik aan dit boek werk, terwijl ik zwanger ben. Op deze wijze kan ik nu al beginnen met het slikken van visolie (goed voor de ontwikkeling van de hersenen!). Maar ook vroeg hij me laatst of ik een artikel over zijn boek en autisme wilde schrijven. Bij deze heb ik alvast een voorzetje gegeven Tinus. Maar inmiddels gaat het mij ook zo aan het hart, dat ik er zeker een artikel aan zal wijden alvorens het boek wordt gepubliceerd.

Natuurlijk zal ik jullie ook op de hoogte houden. Misschien ben je zelf ouder van een autistisch kind of ken je mensen met autistische kinderen die hulp nodig hebben.

Echt: Ritalin en allerlei andere troep (sorry voor mijn woordgebruik) is niet de oplossing! Het verdooft onze kinderen alleen maar. Het is tijd dat we eens dieper gaan duiken in de oorzaak van autisme. Veel kinderen belanden in een internaat of nog erger: de jeugdgevangenis. We zouden willen dat ze hun gedrag aanpassen aan onze wensen. Maar het komt hen veeleer toe dat we tegemoetkomen aan wat zij nodig hebben: ontstoring van de blokkades in hun energieveld, zodat hun hersenen weer normaal functioneren. En goede supplementen en vers voedsel, zodat het immuunsysteem weer wordt versterkt.

Voor meer informatie zie ook www.cease-autism.com en/of deze PDF.
Het Engelse boek is hier alvast te bestellen via Merlijn Boekhandel, klik HIER.

Veel liefs,

Tessa

* * *

UPDATE dinsdag 25 oktober 2011

* * *

 

Reactie Tessa op column autisme

x

dinsdag 25 oktober 2011 05:10 Tessa Koop

 x

Ik heb werkelijk heel veel reacties gekregen op de column die je hierboven kunt lezen. Ik ben geprezen en door het slijk gehaald. En in dat laatste geval vooral door ‘autisten’ zelf. Dit staat tussen aanhalingstekens om te voorkomen dat ik mensen in hokjes plaats.

De Ziel op onderzoek

Aan de ene kant kan ik nu heel diep ingaan op de inhoud van autisme. Dat doe ik in een later stadium, als ik een recensie maak over het boek van Tinus Smits: ‘Autisme, de wanhoop voorbij’. Maar dan belicht ik puur zijn kant van het verhaal, met voorbeelden van genezingen. Ik geef toe: autisme is niet mijn specialisme. En in sommige gevallen kan ik beter zwijgen. In deze tijd worden we allemaal uitgedaagd zaken vanuit een ander perspectief te zien. En dat is wat deze column me vooral heeft geleerd: Alles is perfect, precies zoals het IS.

Waarom ik schrijfster ben geworden
Ik ben schrijfster geworden omdat ik mensen wil informeren en inspireren over hoe bijzonder we zijn en in wat voor bijzondere tijd we leven. Dat doe ik nu sinds 2005. Als publiek persoon loop ik het risico voor gek versleten te worden maar ook dat ik de hemel in word geprezen. Allebei gebeurt regelmatig. Als + en – twee kanten van dezelfde medaille zijn, omdat in de basis alles één is (zie Visie), dan is het de kunst gecentreerd te blijven en niet te plakken aan één van de uitersten. Want dat is wat onze maatschappij ons met de paplepel heeft ingegoten: ‘Goed staat lijnrecht tegenover kwaad.’ Als twee afgescheiden componenten.

Instrumenten om te scheppen
Kijk eens naar de wereld, zoals we die krijgen voorgeschoteld via media en politiek. Deze realiteit (die van afscheiding) helpt ons geen stap verder als we vrede willen. Maar laat ook dit – bezien vanuit een ruimer perspectief – geen vergissing zijn. Het is gewoon dat wat is: een speelveld om onszelf te ervaren. Hoe kun je jezelf ervaren als er alleen maar ‘licht’ is (wat het in de basis natuurlijk is, afscheiding is een illusie)? Dus je hebt ‘duisternis’ nodig als referentiekader. Tot nu toe (onderdeel evolutie) hebben we onszelf vooral ervaren door wat we ‘niet’ zijn. We denken in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’ en we voelen ons afgescheiden. Daarom zijn mensen op zoek naar zwart-wit-antwoorden op hun vragen. We zijn vergeten dat + en – twee kanten zijn van dezelfde medaille. Het zijn instrumenten om te scheppen.

Mensenlijk- en zielenperspectief
Als we dan op deze wijze – vanuit eenheid – naar autisme kijken, dan ontstaat er een heel ander verhaal. Dat je ook nog eens vanuit een menselijk- en een zielenperspectief kunt bekijken. Heel veel mensen met autisme zijn trots op wie ze zijn en wat deze aandoening hen heeft gebracht. Ondanks de hoge pieken en diepe dalen. Natuurlijk. En dat wilde ik ook helemaal niet teniet doen. Je bent ook niet de aandoening, maar de mens erachter.

Het boek van Tinus (dat ik aan het redigeren ben) heeft mij zo geraakt, en ook het contact dat ik met hem ervaar, dat ik me geïnspireerd voelde om zijn kennis, wijsheid, passie en ervaring met andere mensen te delen. Hij heeft zoveel kinderen geholpen met zijn CEASE Therapie, en in veel gevallen (in het boek staat het bewijs) heeft het wel degelijk OOK (direct of indirect) te maken met vaccinaties, medicijngebruik, voeding en alles wat bij onze moderne maatschappij – die denkt in afscheiding – hoort.

Verborgen geschenk.. "Als je vergeet dat de illusie een illusie is, zak je weg in de afscheiding en geloof je in ‘ziekten’, ‘tekort’, ‘angst’, etc. Je gelooft ook dat je amper invloed hebt op het leven, dat het iets is wat je overkomt en dat je slachtoffer bent van de gebeurtenissen."

De illusie als illusie gebruiken
Van Wiljo leer ik dus dat je de dingen in de wereld kunt zien vanuit een menselijk- en vanuit een zielenperspectief. In de boeken van Neale Donald Walsch staat ook: ‘Je weet nooit wat de ziel op het programma heeft staan. Oordeel en veroordeel dus niet.’ Dat heeft mij zoveel inzicht gebracht. De ziel schept situaties om zichzelf te ervaren.

Vanuit ons menselijk oogpunt kunnen we dat bestempelen als ‘leuk’ of ‘niet leuk’, maar de ziel schept vreugde in welke ervaring dan ook. Als het maar kan groeien en zichzelf kan ontdekken en ervaren. Er was ooit een tijd dat we dit wisten. Maar wij mensen zijn zo diep afgedaald in het stof (wat ook geen vergissing is), dat we zijn vergeten dat alles een illusie is. En dat we de illusie als illusie kunnen gebruiken om onszelf te ervaren, als medescheppers met het grote geheel.

Verborgen geschenk
Als je vergeet dat de illusie een illusie is, zak je weg in de afscheiding en geloof je in ‘ziekten’, ‘tekort’, ‘angst’, etc. Je gelooft ook dat je amper invloed hebt op het leven, dat het iets is wat je overkomt en dat je slachtoffer bent van de gebeurtenissen. Maar in de basis ligt in alles – ja, ook in ‘vervelende’ zaken – een geschenk verborgen. Zo is het ook met autisme. Het fenomeen heeft bijvoorbeeld grote genieën voortgebracht.

Tinus beschrijft in zijn boek dat dit te maken heeft dat bepaalde gebieden in de hersenen extra worden gestimuleerd, waardoor kinderen bijvoorbeeld kunnen uitblinken op bepaalde terreinen. Er zijn ‘zielen’ die genezen willen worden van autisme. Er zijn ook ‘zielen’ die dit helemaal niet willen. En dat is niet ‘goed’ of ‘fout’. Het is gewoon een ervaring. Wij bepalen de spelregels in het Spel.

Nieuwe realiteit
Het fenomeen autisme kan op een ander niveau de maatschappij ook iets spiegelen. Namelijk: is hoe we nu leven nog wat we als collectief willen? Willen we onze kinderen (ook spiegels!) – als ze nog maar een paar maanden of een paar dagen oud zijn – injecteren met toxinen als Kwik en Aluminium wat een enorme impact heeft op hun afweersysteem en hun hersenen? Kan het ook anders? Het is niet mijn bedoeling geweest de reguliere geneeskunde als ‘fout’ te bestempelen.

Van mensen begrijp ik dat Ritalin hen veel heeft opgeleverd. Ik probeer alleen maar aan te geven dat we complementair moeten gaan denken als we willen leven in een nieuwe realiteit. Je kunt niets veranderen als je niet bereid bent om ergens naar te kijken. Dat geldt voor onze oude, beperkende overtuigingen maar ook voor wat er in de wereld gebeurt.

Van denken naar voelen
Wat ik heb geleerd – en op deze wijze kijk ik ook naar alle reacties op mijn column – is als iets me raakt, zegt het iets over mij. Ja, het raakt mij als mensen mij veroordelen en mij de huid vol schelden. Maar ik begrijp ook waarom het gebeurt. Ik zie mijn wereld als mijn universum. Deze situatie heb ik over mezelf afgeroepen om nog meer te denken vanuit eenheid. Het houdt me scherp in mijn volgende columns, want ook ik zak nog wel eens weg in het denken in afscheiding. We zijn zo geconditioneerd op deze wijze te denken. In onze maatschappij weten we heel goed hoe ons verstand werkt, maar we zijn vergeten hoe het hart werkt. En wie we ook zijn, wat ons ook is ‘overkomen’ in het leven, we worden allemaal uitgedaagd ons denken en voelen op één lijn te krijgen. Maar vooral: te VOELEN.

Wonderen worden normaal
“Met welke problemen (uitdagingen) we vandaag de dag ook worden geconfronteerd, we hebben een bewustzijnsuitdaging.” Ieder van ons wordt uitgedaagd de weg naar binnen te gaan om te ontdekken dat ALLE antwoorden in onszelf besloten liggen. Als een kip zonder kop rennen en vliegen we alle kanten op, richten we onze energie vooral op de wereld buiten ons. Maar het gaat werkelijk alleen om jou en om te ontdekken wie jij werkelijk bent. Een medeschepper met het ‘goddelijke’ (ja ook ik krijg soms jeuk van deze woorden, maar zo is het wel). Als je inziet dat je een spiegel bent van de kosmos, dan schep je een wereld voor jezelf waarin wonderen heel normaal worden.

Om te illustreren wat ik daarmee bedoel, laat dan de volgende woorden van Neale Donald Walsch (zie VITAMINEN VOOR DE GEEST) nog even tot je doordringen:

* * *

Alles is volmaakt, precies zoals het is.

Vooral als de dingen niet volmaakt lijken.
x

Dankbaarheid is de snelste manier om te genezen. Wat je weerstaat, zal blijven bestaan.
Waar je dankbaar voor bent, zal je blijven dienen.

Leef je leven zonder verwachtingen. Wij zijn allen precies daar waar wij volmaakt op onze plaats zijn.
En wij hebben voor onze ontwikkeling niets meer nodig dan precies wat wij hebben en ervaren, op dit moment.
Wij weten dat ieder willekeurig resultaat voor ons eigen bestwil is.

Het mooie van dit alles is dat als je een bepaald resultaat niet nodig hebt,
je het onderbewuste bevrijdt van allerlei gedachten waarom je niet het bepaalde resultaat krijgt.
Daarmee is de weg vrij voor het bepaalde resultaat dat bewust bedoeld was.

Ja! Je kunt dan meer dingen automatisch doen.
Als je voor een uitdaging gesteld bent, neem je automatisch aan dat alles goed zal gaan.
Als je moeilijkheden ziet, weet je automatisch dat ze geregeld worden.
Als je een probleem hebt, begrijp je automatisch dat het al voor je is opgelost, automatisch.

Het leven loopt op rolletjes.

Dingen komen op je af in plaats van dat jij ze moet najagen.
Deze verandering vindt plaats zonder bewuste inspanning.

Net zoals jij al je negatieve, zelfvernederende, zelfontkennende gedachten
over wie jij werkelijk bent en wat je kunt zijn, doen en hebben onderbewust hebt verkregen,
zo raak je ze ook onbewust weer kwijt.

Denk je nu werkelijk dat dingen per toeval gebeuren?
Ik zeg je nogmaals, in elk ontwerp schuilt volmaaktheid.

Niets gebeurt in het leven per toeval. Niets.
Er gebeurt niets zonder dat het voor jou de mogelijkheid oplevert om er een reëel blijvend voordeel aan te ontlenen.
Helemaal niets.
De perfectie van het moment is jou misschien niet duidelijk, maar dat maakt het moment niet minder perfect.
Het is en blijft een gave.

Zijn is de eerste oorzaak. Wat je ‘aan het zijn bent’ veroorzaakt jouw ervaring.
Als je denkt over wie je nu wenst te zijn, reik je in je ware wezen, in je totale zelf,
en concentreer je je op het deel van het totale zelf dat je nu wenst te ervaren.
Wat jij over je ware wezen weet, zal zo zijn voor jouw huidige zijnstoestand.
Als je verklaart wat je weet, zorg je ervoor dat het zo is.

De krachtigste uitspraken zijn ‘IK BEN’-uitspraken.
Als je deze uitspraken over je zijnstoestand bewust in plaats van onbewust doet,
leef je met een intentie, je leeft welbewust.
Onthoud dat ik je heb voorgesteld dat je: welbewust, harmonieus en genadig moet leven.
Iedere daad is een daad van zelfdefiniëring.
Alles wat je denkt, zegt en doet, straalt een boodschap over jou uit.

Beschouw je ‘ik ben’-uitspraken daarom als een soort manifest.
Dit is jouw manifest over jouw zijnstoestand. Je doet een uitspraak over hoe het met jou is gesteld.
Je zegt: ZO IS HET.

ZIJN is de snelste methode van creatie. En dat is omdat wat is, nu op dit moment is.

 x

Bron: Neale Donald Walsch

20 gedachten over “Tessa ‘spreekt’ Tinus Smits: autisme te genezen! (+Update!)

  1. Ja heerlijk, die bewustzijnsverruiming. Schitterend om mee te maken. De kringen breiden zich razendsnel uit.
   Hierbij bedank ik iedereen voor het zich kwetsbaar opstellen en hun openheid. Durf! daar gaat het om. Moed om jezelf onder ogen te zien.♡♡♡

  2. O ja Tessa, de moderne geneesKunst draag ik een warm hart toe. Ik noem de reguliere juist de alternatieve want als we geen oplossing vinden in de Natuurgeneeskunde kunnen we nog wel eens naar de reguliere en niet anders om. Want in de Natuurgeneeskunst dus de Holistische zit een hart. De conventionele is verbonden aan geld.

 1. Net even pdfje doorgelezen;

  Wat-is-CEASE-Tinus-Smits.pdf

  Veel herkenbaar, panisch geweest tijdens een gedwongen vaccinatie aan huis, intuïtief weten dat het niet goed was? boven de 5 jaar moet ik geweest zijn, dktp waarschijnlijk, oorontstekingen, antibiotica kuren, tanden te geel van geworden, blèèèèeeh, echt erg, gaat nooit meer weg, niet meer meedoen met m’n leeftijdgenoten, sociaal niet meer meekomen, problemen met motoriek en sporten, terwijl ik heel atletisch gebouwd ben, panisch pijnlijk voor hoge tonen, bespelen van simpel muziek instrument, blokfluit, hoge tonen zijn niet te verdragen, angstig, druk en terug trekken in fantasie wereld, niet meer uiten van emoties, gebrek aan energie om buiten te spelen, geen verjaardagen plus moeilijk vrienden kunnen maken en vooral houden, met m’n hoofd tegen de muur bonken op peuter leeftijd..

 2. Het is fijn om dit te lezen. Als het toch eens echt waar zou zijn, dat ‘de machinetaal’ zoals mijn zoon het zelf noemt, omgezet zou kunnen worden in een stromende manier van communiceren! Het is hartverscheurend om te zien hoe hard hij zijn best doet om erbij te blijven in onze chaotische wereld. Ik ben al van jongs af aan, nu veertien jaar, bezig geweest op allerlei manieren om hem erbij te helpen, maar als er nog IETS is waardoor die autistische blokkade verholpen kan worden, dan ben ik meer dan gelukkig… Autisme is een afschuwelijk beperkende handicap, ook al zie ik dat er ook andere, heel bijzondere kwaliteiten zijn die ermee aan het licht komen…

  1. Caroline,

   “Autisme is een afschuwelijk beperkende handicap, ook al zie ik dat ook andere, heel bijzondere kwaliteiten zijn die ermee aan het licht komen…..”
   Dan richt ik mij vooral op het laatste deel van de zin. Deze kwaliteiten waren anders dus niet te zien.
   Mijn zus heeft zelf een zwaar autistisch kind, ik weet dus dat er veel gradaties zijn binnen autisme.
   In deze maatschappij is het moeilijk om een kind met een handicap te hebben, wat voor handicap dan ook. Je wordt toch in een hokje geduwd. Alles moet “normaal” zijn, wat dat dan ook moge zijn. Daarom vind ik het fijn voor je zoon en jou dat jij de bijzondere kwaliteiten ziet. Probeer die te vergroten, natuurlijk heb ik vanuit mijn positie makkelijk praten. Maar door allerlei omstandigheden weet ik dat er teveel nadruk wordt gelegd op beperkingen als je vanuit beperkingen denkt, krijgt het mooie geen aandacht.
   Ik wens jou en je zoon veel wijsheid, liefde en plezier toe en goeie aandacht en steun vanuit je omgeving. En zelfs mensen die goed lijken te functioneren hebben nog moeite erbij te blijven in deze chaotische wereld.
   Hartegroet Alice

 3. Aanvulling op gerelateerde artikelen (ook hier op WTK te vinden overigens)is te vinden op:

  http://www.healingsoundmovement.com/articles

  Helaas nog steeds actueel en relevant. Als je echt informatie wilt waarom vaccinaties niet eens wetenschappelijk, laat staan effectief of ongevaarlijk, zijn, lees deze artikelen dan ook.

  Ik heb hier een boek staan over de wetenschap van homeopathie (zie ook mijn artikel over Digitale Biologie, homeopathie en de geneeskunst van de toekomst bij dezelfde link) van George Vithoulkas. Ook zeer relevant.

  Overigens is het feit dat je de negatieve gevolgen van en na vaccinaties prima kunt ontstoren door homeopathie een prachtig betoog voor…de schadelijkheid van vaccins…en de effectiviteit van homeopathie. 😉

 4. Beste Tessa,
  Op de eerste plaats van harte gefeliciteerd met je zwangerschap. Dat alles maar naar wens mag verlopen.

  Destijds heb ik in een collum van jou gelezen dat jij jouw dochtertje hebt laten vaccineren, hoewel je daar niet geheel achter stond.
  Waar ik benieuwd naar ben is hoe jouw ervaringen hiermee zijn en zou je dit bij je “komend kindje” weer zo doen.
  Hoe is dit bewustwordingsproces bij jou verlopen?
  Hartelijke groet

 5. prachtig artikel tessa
  en ja autisme is te genezen
  en mijn zoon is daar het bewijs van
  hij had zware autisme praatte niet en za de hele dag heen en wer te gaan 21 jaar geleden er was nog niet veel van bekend
  dus de dokter zei u zoon heeft zware autisme en blijft zijn leven lang zwaar gehandicapt
  maar ik kan je zeggen
  mijn zoon is er van genezen
  ik kocht elke boek en dacht na in die tijd wist ik nog niet veel maar liet me leiden door mijn innerlijke stem, veranderde ons eten alles natuurlijk
  maakte een patroon die tegenstrijdig was aan zijn patroon
  en gaf hem veel liefde en behandelde hem net als mn andere kinderen
  en na een lange weg samen met een meisje die al haar energie er in had gestoken op een medisch kinderdag verblijf,
  en ons gezonde verstand en veel uitproberen
  kan ik je nu zeggen
  ja mijn zoon is genezen hij heeft de vmbo gedaan en is nu een normale jongen van 21 jaar
  het kan ik weet het zeker

  1. Als ik hier al die positieve reacties zie kan ik wel wenen.
   Is het echt zo dat autisme, al is het maar gedeeltelijk, kan genezen worden. Ik heb een zoon van 20 die pas vorig jaar de diagnose van ASS/ADHD heeft gekregen. Hij en natuurlijk ik als moeder, waren helemaal overdonderd. Dit hadden we helemaal niet verwacht. Ik wil mijn zoon helpen maar weet niet hoe. Psychiaters en psychologen dat wil hij niet. Sinds de diagnose is hij nog depressiever geworden en ik heb er geen vat meer op.

 6. Tessa,

  Het is heel mooi dat een deel van de aandoening die autisme genoemd wordt te genezen is. Anderzijds weet ik dat het autisme-spectrum verder onderzocht dient te worden. Mijns inziens is er nog een deel van het autisme-spectrum dat buiten beschouwing wordt gelaten aangezien het ‘kenmerk’ autisme maatschappelijk ingeperkt wordt tot een ‘erfelijke aandoening’.
  Volgens mij heeft autisme meerdere oorzaken, nl.: vaccinaties, het conserveermiddel van vaccinaties thiomersal van het vaccinatie-middel, cosmetica welk ook weer thiomersal bevat en ook fysiek geweld -in de jeugd-. Het autisme-spectrum dient verder onderzocht te worden om onjuiste behandeling van de slachtoffers / cliënten te voorkomen. Autisme is (ben ik bang)(nog) niet altijd (helemaal) te genezen.
  Wel schijnen dolfijnen een positieve invloed te hebben. Informeer bij het Dolfinarium voor meer informatie over een stichting die een dolfijnen-therapie geven.
  Succes bij het vinden van een gezonde helende therapie.

 7. Hallo Tessa,

  Mijn zoon Dennis is 3.5 jaar bezig met de cease-therapie. Met supergoede resultaten. Van orthopedagogisch dagcentrum, nu speciaal onderwijs en zomer 2012 op naar naar het regulier onderwijs. Ik ben een aanhanger van de cease-therapie en wil heel graag met jou contact. Zeker omdat jij het boek van hem in het Nederlands aan het vertellen bent. Neem alsjeblieft contact met mij op zodat dit naar de buitenwereld moet om meer kinderen te helpen. Jij hebt de middelen, ik het veel bewijs aan papieren, ervaringen, diagnose die ze proberen op te dwingen, noem het maar op. Vaccinatieschade, antibiotica, koemelk allergie enz. Hij is onderbehandeling bij An van Veen die 10 jaar met Tinus heeft samengewerkt en wij de publiciteit moeten zoeken om veel kinderen te helpen

 8. Wat een kul!! Mijns inziens zijn dit soort boeken geldklopperij en mensen/ouders die hierin geloven willen niet accpteren dat hun kind een beperking heeft. Autisme komt NIET door vaccinaties!! Ik zag bij mijn zoontjes al auti trekjes voor dat eerste prikje. Accepteer je kind toch zoals hij of zij is. Autime heeft ook zulke prachtige kanten!!

  En ja, ik weet waar ik het over heb. Ik heb 2 zoontjes, 12 en 10 jaar oude. Beiden klassiek autisme en verstandelijke beperking. Autisme is gewoon een kwesie van erfelijkheid, punt!!

  1. Autisme kan wel degelijk door inentingen waar zwaar vergif in zit zoals o.a. kwik en allerlei andere zware metalen.
   Ons is een geval bekent waarin iemand zowel autistisch en onvolgroeit was hiervan genezen is door goede voeding vitaminen en lichaam ontgiftiging door bijvoorbeeld Bio appelsap.
   Dit alles geeft het lichaam de kans om op natuurlijke wijze de vergiftiging op te ruimen waardoor de hersenen normale taken weer kunnen uitvoeren.

  2. Wat een stelligheid, MamaVan2! Volgens mij worden vaccinaties als één van de mogelijke oorzaken aangeduid. Ik denk dat het artikel vooral ook wil inspireren om je open te stellen en buiten je comfortzone te denken, tenminste dat is mijn perceptie.

   Mij lijkt ook dat acceptatie het allerbelangrijkste is, een autistisch kind is niet minder dan een niet autistisch kind. Maar als de negatieve gevolgen van autisme de positieve overschaduwen, waarom je neerleggen bij “erfelijkheid” en niet verder kijken?
   Je leest steeds vaker over kinderartsen – en andere mensen die dagelijks met autistische kinderen te maken hebben – dat ze gedragsveranderingen bij kinderen teweegbrengen wanneer deze ontstoord worden. Dat lijkt me alleen maar fantastisch, zeker als het autisme zwaar op de rest van een gezin drukt. Uit je reactie klinkt bijna een angst voor teleurstelling.

   Het kan overigens verstoringen betreffen die al tijdens de zwangerschap of vóór de conceptie aanwezig waren bij (één van) de ouders, het hoeft dus niet altijd te maken te hebben met “een prikje” bij het kind zelf.

   Wat een ouder dan ook besluit voor zichzelf en zijn kinderen, ik denk dat kinderen ons iets proberen te leren, dus ieder kind is een geschenk op zich.

 9. Onlangs organiseerde ik een TV-dialoog met publiek en drie bijzondere gasten, speciaal over het thema ‘Genezen met Homeopathie’. Daaruit bleek dat homeopathie (regulier en niet regulier) wetenschappelijk aantoonbaar..zeer effectief, veilig, maar ook kostenbesparend te zijn!

  Een logisch vervolgd is de volgende TV-dialoog van zondagmiddag 16 maart (waar je als publiek voor kunt opgeven om actief mee te praten en vragen te stellen!) onder de naam ‘Homeopathie 2.0: INFORMATIE GENEESKUNDE, DIGITALE BIOLOGIE, BIOFYSICA, BIO-RESONANTIE, BIOFOTONEN, RADIONICA EN DE ROL VAN BEWUSTZIJN BIJ INTEGRALE GENEESKUNDE’!

  Het is weer gelukt om drie bijzondere gasten hiervoor te vinden: Met niemand minder dan de volgende speciale gasten: Ir. Onno Nieveen (Bestuurslid Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, PPD resonantie) en Harry van der Zee, MD (homeopathisch arts, auteur, onderzoeker, CEO van de AMMA Resonance Healing Foundation die zich met name richt op de behandeling van epidemieën en trauma in Afrika en hoofdredacteur internationaal homeopathisch tijdschrift ‘Homeopathic Links’) en Prof. Dr. Roeland van Wijk (moleculair biologisch onderzoeker – speciaal van ons levenslicht, of biofotonen – , auteur van wetenschappelijke boeken en artikelen, voormalig Associate Professor en Vice-President van International Institute of Biophysics Neuss Germany, huidig directeur MeLuNa Research, hoofdredacteur Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde!)

  Meer informatie en aanmelden hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news (bovenste post, daaronder vind je ook meer informatie over de vorige editie, die komt binnenkort volledig gratis online!)

 10. Zolang Nederland (de wereld) nog gestuurd wordt door MULTINATIONALS; voedingsindustrie en het voedingscentrum…, Big Farma en de reguliere ziektenindustrie en de vereniging tegen de kwakzalverij …, de Overheid en al haar uitvoerende organen plus het 24/7 hersenspoelprogramma in de mainstream media, zolang zal het leven van het volk bepaald worden door diegenen die voor zichzelf zorgen ipv voor ‘de kudde’, als het individu zich niet BEWUST is/ wordt van díe status quo in deze MIJ. zal hij zich niet kunnen bevrijden van het slaafse zombieschap waarin hij verkeert.
  Geprezen zijn degenen die zich wel bewust zijn geworden en dat met hart en ziel uitdragen ter meerdere glorie van de onbewusten, van de samenleving, de kudde …
  Wij leven op een cyclische Leerplaneet.

 11. Inderdaad flauwekul MamaVan2,

  Kinderen met autisme worden hier gewoon mee geboren, als je goed naar een baby van een paar maanden kijkt kun je al zien dat hij het heeft.

  Echter zo pas rond de 2 jaar weet je het als ouders pas zeker, wij hadden dit ook bij ons zoontje, en dit was voor wat voor inenting dan ook.

  Geldklopperij zo’n boek, geld willen verdienen over mensen die het toch al zwaar genoeg hebben.

  Waardeloos volk

  1. Heb je het zelf al eens geprobeerd om iets aan de situatie van je zoons te veranderen?
   Zo nee dan heb je totaal geen recht om je zo ontzettend lullig over andere uit te laten die paden uit proberen die niet regulier zijn omdat ze zich niet bij de situatie willen neerleggen maar meer voor hun kinderen wensen want het hebben van ass is geen pretje. Iedereen heeft een recht om alle opties te weten en uit te proberen zonder in de zeik gezet te worden.
   Cease therapie evenals het Gapsdieet zijn goede voorbeelden hiervan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.