Advertentie

Het geraffineerde vaccinatie-‘spel’ van de farmaceutische industrie!


Hoe kan het toch dat een vaccinatieprogramma zoals het HPV op zo’n ongelooflijk snelle manier werd geaccepteerd en nu moet worden uitgevoerd? Terwijl de vraagtekens rondom deze vaccinatie toch als donkere wolken boven dit discutabele inentingsprogramma hangen! De overheid neemt de wetenschappelijk bewijzen, DIE NOTA BENE DOOR DEZE FARMACEUTISCHE PRODUCENTEN ZIJN GEMANIPULEERD, ook als bewijs over, dat HPV-vaccinaties dringend nodig zijn.

Hieronder vind je de vertaling van een artikel dat journaliste Barbara Loe Fisher schreef over de invloed die de farmaceutische industrie heeft op het beinvloeden van wetgeving omtrent toelating van medicijnen. Schokkend!

barbara_loe_fisher
De auteur van dit stuk en vice-voorzitter van het NVIC: Barbara Loe Fisher

Lees over de idiotie dat deze industrie het zelfs voor elkaar heeft gekregen dat zij NIET MEER VERANTWOORDELIJK kunnen worden gehouden voor de schade die ontstaat of kan ontstaan door hun producten. Lees het artikel en zorg dat jij je kracht in eigen handen neemt, want eens te meer blijkt dat de overheid NIET IN STAAT is om dit geraffineerde spel van de farmaceutische mastodonten te doorzien, noch te blokkeren. Of er mogelijk zelfs keihard aan meewerkt..!

Maar waarom die haast zou je zeggen, in het geval van het HPV-vaccinatieprogramma. Naar ons oordeel is deze haast geboden, niet om die 100 baarmoederhalskankerslachtoffers per jaar te helpen, maar omdat de beide producenten van het HPV-vaccin, tesamen met de overheden die het programma steunen, weleens genoodzaakt zouden kunnen worden het programma op te schorten in afwachting van definitieve GOEDE EN ONAFHANKELIJKE RESULTATEN OVER DE WERKING VAN HET HPV-VACCIN en andere, opstapel staande vaccinatie-programma’s. Haast is dus geboden om de commerciële resultaten veilig te stellen, niet om die 100 slachtoffers te helpen.

x

* * *

Studies naar vaccinaties staan onder invloed van de farmaceutische industrie

© Barbara Loe Fisher / Weblog hier.

(vertaling Guido Jonkers © 2009 WantToKnow.nl/.be)

x

Wanneer je even verder kijkt dan je neus lang is, naar de wijze waarop vaccinatiesysteem in Amerika werkt, zie je de enorme invloed die marketing van de farmaceutische bedrijven speelt op de vaccinatiepublicaties.

cdcHet was de farmaceutische industrie die In 1982 het Amerikaanse Congres voorhield, dat de hele natie zonder vaccinaties zou komen te zitten, wanneer zij niet zouden worden gevrijwaard van juridische aansprakelijkheidsclaims door vaccinatieslachtoffers. En in 1986 was het dan zover: het U.S. Court of Claims gaf de farmaceutische industrie de omstreden aansprakelijkheidsbescherming. Op dit moment zijn het de lobbyisten van de farmaceutische industrie die de FDA koeioneren om goedkeuring voor vaccinaties zoals Gardasil er doorheen te duwen, door aan tafel te gaan zitten bij de organisaties voor ziektecontrole en ziektepreventies.

CDC: Centres for Disease Control and  Prevention
De lobbyisten bevelen steeds nieuwe vaccinaties aan voor alle kinderen, zodat zij deze CDC’s op hun beurt wetgevers ervan kunnen overtuigen om vaccinaties, zoals dat bijvoorbeeld al met het griepvirusvaccin is gebeurd, goed te laten keuren. Bekijk dit 2 minuten durend YouTube-filmpje waaruit blijkt dat het griepvaccin verplicht werd in New Jersey!

x

Hoe de grote farmaceutische bedrijven de medische tijdschriften beïnvloeden.

Een recente studie die werd gepubliceerd het gezaghebbende British Medical Journal, toont de enorme invloed aan die farmaceutische bedrijven hebben de publicatie van medische artikelen, met name de wetenschappelijke artikelen over vaccinaties. Uit een onlangs gedane analyse en beschouwing over de gepubliceerde studies over griepvirus vaccins, bleek dat de griepvirusvaccins die werden gesponsord door de farmaceutische industrie er beter van afkwamen in de medische tijdschriften, zelfs wanneer deze studies een slechte uitkomst te zien gaven..!

Deze analyse toont aan dat de marketing voor vaccinaties door grote farmaceutische industrieën een doorslaggevende invloed heeft, op wat gepubliceerd wordt in de medische tijdschriften. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat er bijna geen studies worden gepubliceerd in deze medische tijdschriften, die de veiligheid van vaccinaties aan de orde stellen!

Analyse toont aan dat de marketing voor vaccinaties door grote farmaceutische industrieën een doorslaggevende invloed heeft, op wat gepubliceerd wordt in de medische tijdschriften.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bijna geen studies worden gepubliceerd in deze medische tijdschriften, die de veiligheid van vaccinaties aan de orde stellen!

Deze voorkeur voor studies die door de farmaceutische industrie zijn gefinancierd, verklaart ook waarom de risico’s van het Gardasil- vaccinatieprogramma zijn onderbelicht in de medische literatuur. Fysici zoals Andrew Wakefield, waagden het al om In 1998 een studie te publiceren in nota bene het meest toonaangevende tijdschrift ‘The Lancet’, waarin werd opgeroepen tot een wetenschappelijke studie naar de relatie tussen vaccinaties en sterk opkomende vormen van autisme.

Maar deze oproep werd genadeloos neergesabeld in de afgelopen 10 jaar, door zowel belangengroeperingen die door de farmaceutische industrie worden gesponsord, alswel door overheidsfunctionarissen in de gezondheidszorg die een nauwe band met de producenten van vaccinatie-producten onderhouden.

Studies tonen geen correlatie aan tussen de kwaliteit van de studie en de publicatie!

De genoemde analyse van de medische tijdschriften ging over 274 gepubliceerde studies over griep vaccinaties. Deze studie vond geen enkel verband in de relatie tussen de kwaliteit van de studie, de publicatie ervan in prestigieuze tijdschriften en de aangehaalde citaten uit deze studies in andere artikelen over griep vaccinaties. De onderzoekers concluderen dat de meeste studies naar griepvirus vaccins van een lage kwaliteit waren, maar dat juist die onderzoeken, die een conclusie hadden in het voordeel van de griepvirus vaccinaties, van significant lagere methodologische kwaliteit waren. De belangrijkste factor die bepaalde waar deze studies werden gepubliceerd, of hoe vaak ze werden geciteerd, was sponsoring en dat juist die onderzoeken die gedeeltelijk of helemaal werden gesponsord door de farmaceutische industrie, een hogere zichtbaarheidgraad hadden.

Het volgende citaat van de onderzoekers is veelzeggend:

“Deze studie toont aan dat een van de belangrijkste poorten naar publicatie in prestigieuze tijdschriften, de financiële kracht is van de sponsor van het onderzoek. Deze farmaceutische sponsoren laten vaak een artikel dat een goed verhaal heeft over hun producten, doordrukken als folder, waarbij vaak door de uitgever vertalingen worden geleverd in vele talen. En veel uitgevers van farmaceutische tijdschriften bieden deze service zelfs aan op een website. Deze sponsoren kopen ook vaak advertentieruimte in deze tijdschriften. Het wordt tijd dat deze tijdschriften volledige openheid geven over de bronnen van hun financiering”.

De HPV- vaccinatie: het is slechts één voorbeeld van misplaatste invloed die de volksgezondheid bedreigt!

Vorige maand, direct na de inauguratie van president Obama, riep het National Vaccine Information Center op, om de risico’s van de Gardasil-vaccinaties te onderzoeken. (HIER) Het NVIC heeft al lang de misplaatste invloed van vaccinatieproducenten ter discussie gesteld, met name de vaccinatie-licenties die door de overheid zijn afgegeven én de politieke besluitvorming rondom het goedkeuren van vaccinatieprogramma’s door overheden.

De goedkeuring voor het HPV-vaccin werd toegevoegd aan de bestaande vaccinatie wetten, door de wetgevers en medische overheidsfunctionarissen, op aandrang van de lobbyisten van de farmaceutische vaccin-producenten en, door de farmaceutische industrie gesponsorde organisaties, door met name vaccinatiestudies aan te halen, uit de medische tijdschriften.

In 2006 werd het Gardasil-vaccin van producent Merck, snel door de goedkeuring geloodst, op verzoek van deze producent! Vervolgens werd in 2007 een agressieve lobby campagne door Merck gelanceerd, waarbij lobbyisten van dit bedrijf het voor mekaar kregen dat Gardasil goedgekeurd werd om te worden gebruikt bij meisjes vanaf 13 jaar. Deze goedkeuring zorgde er vanzelfsprekend voor dat deze farmaceutische reus een gigantische markt voor dit product kon openen; in de VS zijn maar liefst 6.000.000 meisjes ingeënt met dit vaccin..! (Hier een nieuwsitem van Bloomberg)

Pas op: Een goedgekeurd medicijn!
Pas op: Een goedgekeurd medicijn!

Hoewel de pogingen van de farmaceutische lobby in 2007 strandden om Gardasil landelijk goedgekeurd te krijgen, is landelijke goedkeuring van elk ander vaccin dat door de FDA is goedgekeurd en door deze grote farmaceutische bedrijven de laatste tientallen jaren wordt geproduceerd, wel geslaagd. De nieuwe goedkeuring werden toegevoegd aan de bestaande vaccinatie wetten, door de wetgevers en medische overheid’s functionarissen, op aandrang van de lobbyisten van de farmaceutische vaccin-producenten en door de farmaceutische industrie gesponsorde organisaties, door met name vaccinatiestudies aan te halen, uit de medische tijdschriften. En zo is het cirkeltje rond voor de farmaceutische industrie.

Een enorme stijging van het aantal vaccinaties.

In de afgelopen 30 jaar, is het aantal door de overheid en medische organisaties aanbevolen vaccinaties voor kinderen verdrievoudigd naar 16 vaccinaties, verdeeld over maar liefts 69 doses. Hiervan zijn 14 vaccinaties in 48 doses bedoeld voor kinderen jonger dan zes jaar. De lobbyisten van de farmaceutische industrie hebben het voor elkaar gekregen dat in het overgrote deel van de staten in de VS wetten zijn aangenomen, die 2-3 dozijn van de 16 vaccinaties die door de overheid worden aanbevolen, mogelijk maken. Vorig jaar was New Jersey de eerste staat die toestond dat jonge kinderen in dagverblijven en op peuterscholen, gevaccineerd moesten worden met een griepvirusvaccinatie. Zie de YouTube hierboven..!

In de afgelopen jaren zijn er ook verschillende onafhankelijke onderzoeken en studies geweest naar de effectiviteit van griepvirusvaccins. De uitkomsten hiervan trekken de kwaliteit van de gepubliceerde wetenschappelijke bewijzen over de effectiviteit van griepvirusvaccinaties sterk in twijfel, evenals de beweerde veiligheid voor ouderen en kinderen. Zie deze publicatie in het British Medical Journal.

Het is duidelijk, dat producenten en marketeers van farmaceuten de kwaliteit en kwantiteit van het wetenschappelijk bewijs in medische literatuur beïnvloeden.

Ze doen dat zelfs in die mate dat ze aantonen dat vaccinaties veilig en effectief zijn, terwijl dit dus NIET IS BEWEZEN. Keiharde oplichting dus!

Het is duidelijk, dat producenten en marketeers van farmaceuten de kwaliteit en kwantiteit van het wetenschappelijk bewijs in medische literatuur beïnvloeden, en zelfs in die mate dat ze aantonen dat vaccinaties veilig en effectief zijn, terwijl dit dus NIET IS BEWEZEN. Daarmee staat dit ‘bewijs’ vervolgens ook aan de basis van de wetgeving die deze fabrikanten reeds ontsloeg van aansprakelijkheid voor vaccinatie-schadeclaims die het Amerikaanse Congres in 1986 aannam. De farmaceutische industrie heeft dus niets te vrezen wanneer zij een agressief beleid voeren om vaccinaties als een bijzonder winstgevende bedrijfstak neerzetten!

Overheidsaanbeveling tot vaccinatie is simpelweg gebaseerd op gemanipuleerd bewijs!

De genoemde wetgeving die farmaceutische bedrijven ontslaat om de verantwoordelijkheid om slachtoffers van vaccinatieprogramma’s te compenseren, zijn gebaseerd op de kracht van wetenschappelijke publicaties in medische tijdschriften. Het wordt tijd dat deze tijdschriften hun financiële banden met de farmaceutische industrie openbaar maken. Het wordt tijd om ruimte te maken in deze tijdschriften voor studies die de veiligheid en de effectiviteit van vaccinaties ter discussie stellen, in plaats van de volledige overgave van uitgevers van deze tijdschriften aan de farmaceutische industrie. Deze industrie maakt namelijk tot op heden dankbaar gebruik van de mogelijkheid om discutabele uitkomsten van medische studies te publiceren in deze tijdschriften. Bijvoorbeeld resultaten van studies die de vaccinatieprogramma’s als totaal veilig, effectief en noodzakelijk categoriseren..!

Een compliment aan het British Medical Journal, dat zij de integriteit hebben om een analyse van dr. Jefferson te publiceren, over de invloed van geld uit de farmaceutische industrie op vaccinatie studies, die gepubliceerd worden in de medische literatuur. Hopelijk is dit een ‘wake-up-call’ voor de wetenschappelijke gemeenschap, het Amerikaanse Congres en de wereldbevolking om een eind te maken aan de greep die de farmaceutische industrie heeft op wetenschappelijk onderzoek en de politieke besluitvorming inzake massale vaccinaties van de Amerikaanse bevolking.

De meest natuurlijk wijze van preventie: 'An apple a day keeps the doctor away'!
De meest natuurlijk wijze van preventie blijft natuurlijk goed voedsel: ‘An apple a day keeps the doctor away’!

Door veel wetenschappers wordt geconcludeerd dat wetenschappelijke informatie een algemeen toegankelijk goed is en dat deze informatie daardoor ‘zomaar’, zonder verdere goedkeuring, in elk tijdschrift publiceert kan worden.

Wanneer wetenschappelijke tijdschriften op deze manier mogen blijven functioneren, heeft dat zijn consequenties voor het hele wetenschappelijke, medische veld, en uiteindelijk dus ook voor de gezondheid van jou en je familie. Bijzonder in het geval van vaccinaties, waarvan er te veel worden goedgekeurd voor alle kinderen.

Waarschijnlijk zijn idealisten het niet eens met dit standpunt, maar realisten zullen onderschrijven dat een medisch tijdschrift opbrengsten kan genereren vanuit deze manipulaties en dat carrières kunnen worden gesteund, maar ook beschadigd.

Publicaties zijn ook een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling en marketing van medicijnen voor deze pharmaceuten en daardoor noodzakelijk voor het aantrekken van investeringskapitaal.

Het is jammer om vast te stellen dat het huidige systeem van wetenschappelijke publicaties bijzonder gevoelig is voor manipulatie, zowel vanuit de financiële kant als vanuit de kant van persoonlijke ego’s.

Wetenschappelijk bewijs: een 50-50 kans dat het ook ‘waar’ is!

Al in 2005 toonde dr. John Ioannidis, een wetenschapper aan de Griekse Ioannina Medical School, aan, dat de gepubliceerde resultaten van random gekozen wetenschappelijke publicaties een waarheidsgehalte hebben van slechts 50%. Vorig jaar deed deze wetenschapper hetzelfde onderzoek, waaruit opnieuw opnieuw bleek dat veel van het gepubliceerde wetenschappelijke onderzoek uiterst discutabel is. Volgens zijn analyse blijkt, dat studies de grootste kans hebben om te worden gepubliceerd, wanneer ze met gevoel voor dramatiek worden gebracht of op een andere wijze worden aangeprezen als ‘ belangrijke bevindingen’. En later blijkt dan vaak dat deze resultaten/bevindingen onjuist waren!

Prestigieuze tijdschriften pretenderen dat zij uitermate strenge selectie-criteria hebben, bij de beslissing om artikelen te plaatsen. Volgens hen worden de meeste stukken die voor publicatie worden aangeboden, afwijzen. Hierdoor gaat men vaak -volkomen onterecht!- van de veronderstelling uit, dat deze tijdschriften alleen het beste wetenschappelijke werk belichten. Maar de studie van dr. Ioannidis, onder 49 leidende tijdschriften, wijst uit dat de uitkomsten van de studies die in deze tijdschriften staan gepubliceerd, binnen enkele jaren voor ruim een derde worden ontkracht door andere studies.

Wat de zaken nog erger maakt, is dat naarmate het veld waarin de studie wordt gedaan meer ‘hot’ is, er een grotere competitie zal zijn onder wetenschappers. Hierdoor is het des te aannemelijker geworden, dat de gepubliceerde onderzoeksresultaten in de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften weleens fout zouden kunnen zijn, juist door deze competitie van wie de eerste is met resultaten.

Wie betaalt eigenlijk de wetenschap?

Een van de eenvoudigste manieren om de evalueren of het aannemelijk is of er manipulatie heeft plaatsgevonden, is natuurlijk heel simpel de financiering van dat wetenschappelijke onderzoek te bestuderen. Het is natuurlijk duidelijk waarom je dat op deze manier zou moeten aanpakken, omdat het wel bekend is, dat juist onderzoeken die zijn gefinancierd door de farmaceutische industrie, de neiging hebben om de belangen van deze industrie te dienen. En de uitslag speelt natuurlijk de belangrijkste rol in het onderzoek.

Het is natuurlijk ook logisch dat geen enkel bedrijf een studie gaat financieren, dat tot de conclusie komt dat een medicijn of een vaccin ineffectief zou zijn. Of nog erger: gewoon hartstikke gevaarlijk! En om dit te voorkomen is een onderzoek met een vooraf vastgestelde uitkomst natuurlijk het slimste onderzoek dat je kunt laten doen als pharmaceut.

Maar ook het achterhalen van de werkelijke financiers van het onderzoek is moeilijk, omdat deze financiers heel slim verstopt zitten achter de prachtig klinkende namen van filantropische instellingen die onderzoek financieren.

Maar wat betekent dit allemaal voor jou gezondheid?

In de eerste plaats zou je moeten realiseren dat medische tijdschriften een enorme invloed hebben op het soort en type medicijnen die dokters voorschrijven, inclusief huisartsen. Ook de behandeling die ziekenhuizen doen en de vaccins waaraan jouw kinderen worden blootgesteld behoren hiertoe. Kijk maar eens naar dit artikel in ‘The Guardian’, dat ook over de invloed van de pharmaceuten op de resulaten van medisch onderzoek schrijft. En zoals blijkt worden steeds meer vaccinaties goedgekeurd, op basis van studies die claimen dat deze vaccinaties ‘veilig en effectief'” zijn. Dit is een absolute ramp voor met name onze jeugd, omdat deze het doelwit zijn van deze vaccinatie-industrie.

Hier zijn nog een aantal andere manieren, waaruit je kunt zien opmaken hoe dit uiterst zwakke systeem van de wetenschappelijke publiciteitsindustrie werkt en hoe dit de ontwikkeling van medicijnen en jou gezondheid beïnvloedt:

 • In 2004 kon 95 % van de doodsoorzaken die te maken hadden met onopzettelijke vergiftiging, worden toegeschreven aan dodelijke medicijnen voorschriften. HIER
 • Er zullen steeds meer ‘Preventieve medicijnen en vaccinaties’ worden ontwikkeld, die kanker en zelfs tandbederf kunnen voorkomen. Deze zullen worden voorgeschreven aan volledig gezonde mensen. Dit alles gebaseert op het fenomeen ‘Angst-voor-een-Ziekte’ bij de bevolking.
 • Farmaceutische bedrijven zijn ook druk doende om steeds niet-logische toepassingen van hun medicijnen te bedenken. Het HPV- vaccin zou zelfs dienen te worden toegepast voor de vaccinatie van jonge jongens tegen baarmoederhalskanker! Ook al hebben zij dan de vereiste anatomie niet om deze ziekte aan de dag te leggen. HIER
 • Psychotherapeutische medicijnen, zoals antidepressiva, dragen steeds meer bij in de doodsoorzaken in de gezondheidszorg. In de Verenigde Staten praten we dan over een stijging van 671 naar circa 1300 doden, tussen 1999 en 2004.
 • Het toedienen van psychiatrische medicijnen aan kinderen, dat wettelijk wordt toegestaan, is aan een stevige opmars bezig. HIER
 • In januari 2006 werd door de FDA een beschermende maatregel uitgevaardigd, die aansprakelijkheidstelling van farmaceuten en doktoren onmogelijk maakt bij de federale rechtbanken, wanneer medicijnen eenmaal het goedkeuring stempel van de FDA hebben gekregen!

Wat kun je hier nou van leren?

Wees op je hoede wanneer je gezondheidsnieuws leest, zelfs wanneer dit is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Realiseer je dat JIJ verantwoordelijk bent voor de gezondheid van jezelf en die van je gezin. En dat dus niet de verantwoordelijkheid is van farmaceutische bedrijven noch jouw huisarts. Het zijn de farmaceutische bedrijven die jou trachten te overtuigen dat jouw kind niet alleen goedgekeurde vaccinaties moet krijgen, maar elke vaccinatie die er is, omdat zij hun producten willen verkopen.

Realiseer je goed dat medicijnen ook een industrie vertegenwoordigen. En niet de minste ook! Wanneer je kijkt naar de meeste rijke economieën in de wereld en de meest rijke en invloedrijke bedrijven in de wereld, en je maakt daar een top-10 van, dan staan in deze top-10 maar liefst 6 farmaceutische bedrijven!

Het blijkt dus dat medische tijdschriften die wetenschappelijke studies publiceren hoogst verdacht zijn en een enorme conflict of interest hebben, vanwege de enorme sommen geld die gemoeid zijn met de resultaten en de publicatie van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van medicijnen en vaccins, geproduceerd door grote, financieel-krachtige pharmaceutische conglomeraten.

Related Link: Is the Evidence Really Evidence?

Hier is de site van Barbara Loe Fisher en het National Vaccine Information Center.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NU BIJ WANTTOKNOW.NL/.BE:

2 UITSTEKENDE INFORMATIEVE DVD’S OVER VACCINATIES: KLIK HIER!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

34 gedachten over “Het geraffineerde vaccinatie-‘spel’ van de farmaceutische industrie!

 1. Wat ik mij afvraag is: wat als men deze of andere vaccinaties (zoals de griepprik die nu reeds bijna opgedrongen wordt aan ouderen) gaat verplichten. Dit behoort ook tot de mogelijkheden, niet.
  Kijk maar naar de “verplichtte” inentingen bij baby’s en wat een procedure mensen kunnen doormaken die hun baby niet zomaar willen laten inenten.

 2. Heb zo langzamerhand alle cijfers van dit grootschalige schandaal in m’n hoofd, hoop van harte dat het trekken aan de bel gehoord wordt door de overheidsinstanties, ben echter bang dat het al té laat is gezien de resultaten van de reeds uitgevoerde vaccinatieprogramma’s! Ben erg geschrokken van die al 6.000.000 gevaccineerde meisjes in de US! Probeer mijn steentje bij te dragen door hierover te praten, artikelen links en rechts door te sturen, petities te ondertekenen…

 3. Ellen & Nancy, zo is het precies. De grootschaligheid van dit soort gemanipuleer, is voor veel mensen niet te overzien; voor de farma-cowboys is dit echter het doel. Groter dan jezelf worden, door juist deze aantallen (mensen) te manipuleren. Als je in het stuk hierboven kijkt, is het bijvoorbeeld niet uitgesloten dat jongens binnenkort een HPV-vaccin zouden kunnen gaan krijgen… (Maar alleen die jongens met een baarmoeder, hoop ik.. ;-( ). Hoe idioot moet het worden, voordat jij ‘officiële’ zienswijze, en zeker die van ‘de overheid’ links laat liggen en je eigen hart volgt, volgt wat je zelf voelt als ‘WAAR’.
  Laten we ajb ook de idiotie van het verhaal bekijken, want het lijkt wel alsof ze ons te pakken nemen, o.b.v. onze (té) serieuze instelling..! ANGST bijvoorbeeld, geeft de slechtste raad.. Relativeer, hoe gek het ook klinkt, ALTIJD!

 4. Tuurlijk proberen we (hoe moeilijk ook) al die informatie te relativeren, maar dit is toch de realiteit? In mijn geval ben ik niet persoonlijk betrokken bij deze vaccinaties, maar we kunnen/moeten toch ons best doen om een betere wereld te scheppen voor de generatie na ons? Ik heb ook aan de bel getrokken bij mijn dochter die bij de Rechten v/d Mens werkt in Brussel.. Misschien kunnen zij iets doen (bijvoorbeeld onder de vorm van voortijdige informatie naar de bevolking toe alvorens het vaccinatieprogramma in België van start gaat binnenkort)…

 5. Het klopt Ellen, wat ik bedoel is de bizarre ‘serieusheid’ waarmee in feite pure ‘kul’wordt gepresenteerd. Maar door de ongelooflijke onwaarschijnlijke idiotie, ben je geneigd dit aan te nemen, bijv. onder het motto: ‘dit verzin je niet, DIT MOET WEL WAAR ZIJN’.

  Bij de 9/11-aanslagen bijv., werd het paspoort van een van de kapers van het 2e viegtuig, beneden op straat gevonden…?!! Geloof jij dat? (En nu dus geen antwoord geven hoor, maar alleen goed de vraag in je opnemen..!!)
  We zijn wellicht geneigd te veronderstellen, dat overheden en overheidsfunctionarissen ‘het toch wel zullen weten’, want ‘die naaien ons toch geen oor aan’…!! En er zijn dus gewoon functionarissen die hierop rekenen, en dit hele spel spelen..!
  ‘Ze gaan ons geloven, omdat we iets volkomen idioots, zódanig serieus gaan brengen, dat ze niet twijfelen aan onze integriteit’ Snap je?

 6. Heb het gevoel dat na de paniek volgend op het plaatsen van al deze artikelen, men weer tot de orde van de dag overgaat… Er is zoveel gaande om ons heen (economische crisis vooral)… Denk dat dit ook in de verwachting heeft gelegen van de pharmaceutische industrie, “ach, hier moeten we even doorheen en dan kunnen we onze gang weer gaan”… Heel voorspelbaar! Wel positief is dat er al veel meisjes zich nu vragen gaan stellen, maar voor hoelang? Lijkt me verstandig om dit warm te houden en er regelmatig op terug te komen….

 7. Ik ben zo langzamerhand overtuigd dat wij in een heel verziekte maatschappij leven, die overheerst wordt door hebzucht naar geld en macht. Daar moet alles voor wijken. Je wordt dagelijks met het bewijs geconfronteerd. Ik hoop dat de overgang naar het Watermantijdperk snel duidelijker zichtbaar wordt. Daar hebben de mensen een geweten. Dat is nu ver te zoeken.

 8. Ellen – Wil, wij gaan gewoon door met vaccinatie-artikelen. Het is belangrijk Wil, dat je het bijltje er niet bij neergooit!! Blijf je mening verkondigen, laat geen nieuws over je heenkomen, waarvan je de bron niet vertrouwd. En wees vooral je eigen kompas!

 9. Weet U wat ook verdacht is…..?…..,dat er wel belangstelling is voor vaccinatie van baarmoederhalskanker bij jonge meisjes, maar weer geen landelijke actie komt om mannen van boven de 45 jaar te onderzoeken op prostaatkanker…..waarom deze groep voortdurend zo wordt gediscrimineerd is voor mij een raadsel ? Terwijl dit onderzoek toch vele malen goedkoper zou zijn als dat hele vaccinatie programma van die groep van jeugdigen. Ik weet het antwoordt al…..!….mannen worden in dit landje volledig op de nullijn gezet en gediscrimineerd.
  Dit is ook een geraffineerd spel van mensen aan de top (regering)die alleen maar geïnteresseerd zijn in vrouwenproblemen.
  Die vechten alleen maar voor hun eigen vrouwengroepjes in Nederland en dat zal nog wel erger worden nu er ene Jet Bussemaker in de regering zit.

 10. `ben 77 jaar en altijd geweigerd een griep prik te nemen ,,je wordt dan als eigen wijs uitgemaakt ,
  vind het vreselijk dat de meisjes ingeent worden,maar denk dat demensen uit angst meegaan.
  moet denken aan de softenon kinderen ,,de des moeders .enz ..
  naast mij woont een echtpaar in de negentig die ook nooit een griepprik hebben genomen ,en heel gezond zijn ,
  het is moeilijk te begrijpen wat er allemaal gebeurd in de wereld .vind het zielig voor de meisjes ,,[er zijn al overleden hoorde ik] ,,en wie weet wat zenog tewachten staan ,,, .

 11. Zie het youtube filmpje met bijbehorend commentaar http://www.youtube.com/watch?v=ND85hYDurv4 HPV Vaccine Gardasil – THE FACTS SAY THAT IT CAUSES CERVICAL CANCER
  om te zien hoe ook in Engeland het vaccin door de strot heen gewurgd wordt. En Amerika een groot probleem heeft.

  HPV vaccination is already mandatory in the state of Texas. MANDATORY! Other states and countries are pushing it to be made mandatory. This is a potential death sentence, which they don’t give you an option on.

 12. Schokkend om te zien hoeveel makke schapen er rondlopen die niet even nadenken of het allemaal wel zo veilig is, zelfs niet als het om hun eigen kinderen gaat.

 13. Dinsdagavond 10 maart 2009

  Lezing John Consemulder

  Over de invloed van vaccinaties, het zelfhelend vermogen van het lichaam, gestructureerd water en de ware betekenis van ons DNA”

  Let op: vanwege de levensgevaarlijke HPV vaccinatie ‘Cervarix’ die nu wordt ‘aangeboden’ aan onschuldige meisjes, zal ik deze avond uitgebreid ingaan op deze kwestie- lees ook mijn artikel op http://www.wanttoknow.nl/overige/vaci-nazis-een-uitgesproken-john-consemulder/!

  Door Drs. John Consemulder

  Datum: dinsdag 10 maart van 20.00u tot 23.00u (zaal open 19.30)

  Locatie: Havikweg 1, 2106 AR, Heemstede

  Kosten: we vragen een bijdrage van 10 euro p.p.(incl. koffie of thee)

  Parkeermogelijkheden: aanwezig

  Openbaarvervoer: Vanaf NS station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort
  lopen, de 1ste straat rechts is de Havikweg (2 minuten)

  Wilt u zeker zijn van een plaats dan is reserveren aanbevolen via e-mail bij: desire.blok@planet.nl (graag ook cc aan info@john-consemulder.com ) o.v.v. uw naam, telefoonnummer, email adres en met hoeveel personen u komt.

  Onze fysische realiteit, de wereld om ons heen, kent een blauwdruk die bestaat uit een fundamentelere werkelijkheid van beweging en trilling. De blauwdruk van de fysische realiteit en materie wordt gevormd door geluid, licht, water en energie! Onze werkelijkheid is een vertaling van die vibrerende energiewereld, waar alles uit bestaat. De geziene en ongeziene werelden van klank en getal, licht en elektromagnetisme, DNA, water en biologische communicatie en alle virtuele (maar zeer echte!) processen zijn allen onlosmakelijk met elkaar verbonden in het (alles doordringend en verbindende holografische en multidimensionale) nulpuntenergieveld. Maar dit geldt ook voor onze gedachten, gevoelens, emoties en intenties, waarmee wij onze wereld mee helpen creëren en manifesteren!

  Tijdens deze avond zal dan ook zeer relevante informatie voor onze gezondheid en spiritueel bewustzijn centraal staan, zoals de invloed van vaccinaties (ook informatie over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker), ondersteund door nieuwe informatie over de werkelijke (elektro-genetische en geluid en licht faciliterende!) rol van ons DNA en de 70 % water binnen onze cellen.

  Ook zal er informatie gegeven worden vanuit de psycho-neuroimmunologie (PNI), een veld dat wetenschappelijk aantoont dat gedachten, emoties, intenties, overtuigingen, biofeedback, hypnose en suggestie daadwerkelijk invloed hebben op ons fysiologisch (en psychologisch) functioneren.

  Alle informatie zal helder, begrijpelijk en vanuit de spirituele essentie gebracht worden, er is geen voorkennis noodzakelijk.

  Het boek ‘Blauwdruk’ en de diverse helende muziekalbums (inclusief het album ‘The Mothership’ met live opnames in de tempels van Egypte en de allernieuwste ‘Sacred Mantras of the New Creation’ albums met multidimensionaal trancemedium en healer Judith Moore) zijn deze avond te koop.

  ===================================================

  Drs. John Consemulder is auteur (van het boek ‘Blauwdruk’), neuropsycholoog, zelfstandig bewustzijnsonderzoeker, soundhealer en internationaal componist/producent van moderne helende muziek. Op de Music pagina op http://www.healingsoundmovement.com kunt u luisteren naar zelf geproduceerde muziek met bezielde intenties en frequenties. Hier vindt u ook een agenda met lezingen, workshops en optredens en verkrijgbare muziekcd�s (zoals de cd ‘The Mothership’ met liveopnames in de tempels van Egypte en de nieuwste 3 ‘Sacred Mantras’ cd’s samen met 13-dimesnionaal Arcturiaans trance-medium Judith Moore, USA)

  Verder geeft hij lezingen op het gebied van nieuwe wetenschap in relatie tot spiritualiteit en esoterie, onder andere over de multidimensionale en holografische werkelijke werkelijkheid, geluid en licht, (scalair) elektromagnetisme en velden, healing sound, cymatics, de essentie van genezing, graancirkels, kwantum mechanica, intentie en bewustzijn en andere onderwerpen. Hij werkt op dit moment o.a. aan een nieuw boek over antizwaartekracht. Ook geeft hij samen met Renske Skills live muziekoptredens, HealingSoundMovement soundhealing workshops en interactieve QiDance en Qigong workshops. Voor meer informatie, zie: http://www.healingsoundmovement.com

 14. Wat jammer dat er nog zoveel mensen zijn die hun gezondheid in handen leggen van de regering en de farmaceutische industrie.Als er in de toekomst iets mis dreigt te gaan n.a.v de vaccinatie, dan wordt er weer om het hardst geroepen wie de schuldigen zijn. En de farmaceutische industrie heeft het nooit gedaan!

 15. Hallo allemaal,

  Ik lees veel verontruste ouders na de uitzending van Radar en de vraag waarom dit niet eerder is uitgezonden!! Nee, ik ben niet van Radar, maar een ongeruste moeder die samen met een hele groep andere mensen bezig is om de media wakker te schudden. Wij zijn al bijna 3 weken bezig om dit op de t.v. te krijgen, we hebben al uitzendingen gekregen bij omroep Friesland en gesprekken gevoerd met verschillende kranten. Maar de trein komt langzaam op gang en dat is frustrerend. Er moet eerst iemand heel ziek worden van de prik om de media wakker te schudden lijkt wel!
  We zijn dan ook heel blij dat Radar hier eindelijk aandacht aan heeft besteed en zijn nu bezig met de NPS en Pauw en Witteman. Mw. A. Bleeker en mw. I. Schoots zijn hier bijna dag en nacht mee bezig om dit in de media te brengen en de regering wakker te schudden!!
  Dus: u heeft gelijk, waarom nu pas?? Maar we komen er aan!! Dus houd de media goed in de gaten en beslis pas als u zich goed heeft laten voorlichten! Dit is pas het topje van de ijsberg!!
  Voor meer informatie kijk op:

  http://www.helemaalgezond.eu/baarmoederhalskanker.html

 16. Afschuwelijk als iemand in je naaste omgeving dit krijgt. Je wenst het inderdaad niemand toe!!
  Maar als niet is getest of dit vaccin goed is voor onze kinderen, dan is het toch niet vreemd dat we eerst meer onderzoek willen hierna. Wat als over 10 jaar blijkt dat er allemaal haken en ogen aan zitten? Terugdraaien kan niemand dat dan meer. Als blijkt dat het effect heeft en veilig is prima, maar tot nu toe zijn maar aan 2 van de 7 voorwaarden voldaan om een vaccin op de markt te mogen brengen en dat is toch wel zeer opmerkelijk!! Als moeder van een dochter van 13 met ook kankergevallen in de familie zeg ik dan toch: eerst goed onderzoek en dan kan iedereen voor zichzelf de beslissing nemen om te laten vaccineren of niet, maar nu wordt ons een schijnveiligheid voorgehouden en dat vind ik zeer kwalijk van onze regering.

  De GGD’s hebben last van alle negetieve berichtgevingen. De opkomst ligt steeds maar rond de 50% en dat ik toch een teken aan de wand. Nu gaan zij een tegenactie voeren, want de vaccins zijn al betaald en blijven nu liggen, dat gaat geld kosten!!
  Dus gaan ze nu de scholen langs om meisjes te informeren (eenzijdige info. ben ik bang).
  De kans is dus aanwezig dat meisjes die twijfelen alsnog overgehaald gaan worden.
  Ouders, blijf je eigen gevoel volgen en laat je vooral goed informeren, we laten ons niets opdringen door de regering. Bij twijfel:
  Zou ik het gewoon niet doen!! Wacht eerst af wat de ontwikkelingen zijn, we hopen de minister zo ver te krijgen dat de vaccinaties stoppen en er gedegen onderzoek naar gedaan gaat worden. Daarna kunt u altijd u dochter nog laten vaccineren. Er staat geen straf op als u niet gaat, het is uw en uw dochters beslissing!!

 17. #

  BESTE CHARLOT!!

  JIJ HEBT OP HET FORUM VAN ZEMBLA EEN REACTIE GESCHREVEN OP WOENSDAG 4 MAART, DAARIN SCHREEF DAT HET ZO SLECHT GING MET JE DOCHTER NA VACCINATIE (ZIE ONDERSTAAND BERICHT).
  WIL JE A.U.B. CONTACT MET MIJ OPNEMEN!! IK BEN ERG ONGERUST OVER JOUW BERICHT EN WIL JE GRAAG HELPEN. IK BEN MET EEN GROTE GROEP MENSEN BEZIG OM DEZE VACCINATIE AAN DE KAAK TE STELLEN EN HOOP DAT JE JE VERHAAL MET MIJ WILT DELEN ZODAT WE JOUW KUNNEN HELPEN IN JE STRIJD. HOPELIJK GAAT HET GOED MET JE DOCHTER, WIL JE A.U.B. LATEN WETEN HOE HET GAAT??

  JE KUNT CONTACT MET MIJ OPNEMEN:

  ANNEKE BLEEKER TE BERGEN:
  vine-enterprises@hetnet.nl of mw. I. Schoots, ikbengeenproefkonijn@gmail.com

  Charlot
  Geplaatst op woensdag, 04-03-09 14:39

  Ik ben zooo verdrietig omdat mijn dochter meteen na het krijgen van de hpv-vaccinatie een stuiptrekkings-aanval kreeg en een dag later met ernstige ademhalings problemen in het ziekenhuis is beland. Ze ligt op de intensive care en doktors vrezen voor haar leven.
  Ze was voor die rot prik kern gezond, was sportief, gelukkig en stond midden in het leven. Nu allemaal dankzij zo’n “goedbedoelde” prik in 1 keer voorbij. Die IPOD mogen ze van mij in hun rxxx steken….

  Als deze prik uiteindelijk haar leven neemt zal ik de regering persoonlijk verantwoordelijk houden, ik zal me hard maken om de onderste steen boven te krijgen waarom onze kinderen in godesnaam zo’n giftige rotzooi krijgen toegediend. Ik ben op dit moment in verwachthing en ik kan je nu al zeggen dat deze kleine NOOIT en te nimmer ook maar 1 prik zal krijgen. Ik ben WOEST !

 18. Vreselijk, dit bericht van Charlot! Hoop van harte dat het leven van haar dochter gered mag worden… Laten we alstjeblieft met alle middelen die ons ter beschikking staan, doorgaan met ageren, protesteren en onze mening verkondigen! Dit moet stoppen…. Denk dat deze acties wel degelijk zin hebben, dus…..

 19. DIT IS EEN CITAAT van de voormalige Wereldbank President en Staatssecretaris van de USA Robert McNamara:
  “Voor de begrenzing van de demografische explosie moeten drastische maatregelen, ook tegen de wil van het volk,genomen worden.

  De reducering van het geboortepercentage is als onmogelijk of ontoereikend gebleken.
  Aldus moet het sterftecijfer worden verhoogd met natuurlijke middelen zoals honger en ziekten”

  Nu dat niet afdoende blijkt zet men inentingen in op alle vruchtbare jonge meisjes!!

  Daarnaast:
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zorgt ervoor dat bij iedere baby in Nederland de vaccinatieoproepen prompt en veelvuldig in de bus vallen.

  Intrigerend is dat dit RIVM op minstens vier stoelen zit: men ontwikkelt niet alleen vaccins, men produceert ze en verkoopt ze bovendien.

  En als klap op de vuurpijl is ditzelfde instituut niet alleen het meldpunt voor de negatieve gevolgen van de (eigen!) vaccins, maar vervult het tevens de rol van adviseur aan de minister.

  Mensen pas op!
  U bent gewaarschuwd!
  Denk zelf na aub!
  Heel veel sterkte Charlotte!

 20. Door al deze berichten, en heel goed dat deze site er is, mensen volg je gevoel en laat je niet gek maken, onderdruk zetten wat massaal opgewdongen wordt en door de overheid en artsen die vertellen dat het o zo goed is, dat is het zeer zeker niet, Moeten er allereerst doden vallen, ik zou en ik ben met een groep bezig om actie te voeren, keihard om de media met de “zogenaamde indianenverhalen” wat zij ervan maken naar buiten te brengen dat hun “indianenverhalen” niet kloppend is…zo heb ik ook een eigen forum
  http://buurthuis.forum2go.nl/
  waar ik dit soort dingen keihard onder woorden druk en er tegen ben, en als het moet er voor de kinderen van de toekomst er te zijn, voordat het te laat is…met een meer sta je sterker om in actie te komen, dan alleen

 21. Donderdag 19 maart hebben we Desiree Rover te gast in Sureline (te beluisteren via http://www.grenswetenschap.nl) Wij hebben een dochter van dertien die er voor kiest zich niet te laten vaccineren. We hebben geprobeerd haar genuanceerd voor te lichten. Een kleine relativering op alle negatieve racties en berichten is wel op z’n plaats; die vaccinatie vindt echt niet plaats wanneer malheur te verwachten valt, volgens de gezondheidsraad wegen de risico’s ruimschoots op tegen de voordelen. Ik ben het daar mee eens. We worden tussen de 75 en 80 jaar gemiddeld, hebben een uitstekende gezondheidszorg en zijn gek op wilde indianenverhalen. Doe normaal denk ik dan; aan alle inentingen hangt een risico.

 22. Dag Jan, dank voor je commentaar. We worden 75 tot 80, MAAR NIET DOOR DE VACCINATIES!! Ik vind het kwalijk dat je dat suggereert. Oppassen hiermeer hoor. Ons lange leven komt door goede voeding, die veel voedzamer en gevarieerder is, minder intens lichamelijk werk, meer rust en vakantie, meer welvaart en bovendien betere kleding en behuizing.
  Een vriendin doet al 10 jaar ontstoringen van vaccinaties, via homeopathie en bloesemremedies bij kinderen. Stoffen die zijn kan voelen bij kinderen, zowel de negatieve als positieve stoffen. Het is hemelschrijend wat zij tegenkomt. Kinderen die gewoon nog niet kunnen praten, in de leeftijd van 4 tot 5 jaar! Na ontstoring leven deze kinderen op en worden weer normale kinderen. Ik zou zeggen Jan, INFORMEER JE. JE HEBT GEEN IDEE WAT ER ACHTER DE SCHERMEN GEBEURT.
  EN DIE VACCINATIES VINDEN DUS ECHT WEL PLAATS, HOE DAN OOK. OOK AL ZIJN ZE SCHADELIJK. WANT GOEDE JAN, DAAR GAAT HET NOU JUIST OM. Snap je dat niet..?
  Lees hier op onze site bijvoorbeeld, over hoe de farmaceutische industrie de wetenschappelijk onderzoeken en publicaties op een heel brutale en geraffineerde wijze beinvloedt en deze wereld infiltreert. Dat geldt ook voor overheidsinstanties, waar professoren met wel 4 petten op, op plekken zitten waar ze beslissingen nemen, die heus niet ingaan tegen hun melkkoetje.. Juist ja, de farmaceutische industrie. Waarom gaat nota bene minister V.d. Hoeven een fabriek van Gardasil openen. Wordt wakker Jan? En inderdaad heb je gelijk: ‘AAN ALLE INTENTINGEN HANGT EEN RISICO’… Je hebt met grenswetenschappen ook wel gehoord van Nieuwe Tijdskinderen, die veel gevoeliger zijn dan vorige generaties. Juist zij zijn de klos. Schandalig!

 23. Je moet wel al je persoonsgegevens afgeven bij die petitie. als je dat niet wilt zeggen ze dat het verplicht is voor zoiets wat onzin is. Ik tekende onlangs nog een petitie tegen het wetsvoorstel voor verplichte invoer van zg. ‘slimme meters’: Bij deze steun ik het dringende verzoek aan de Eerste Kamer om de wetsvoorstellen voor het verplicht invoeren van ‘slimme’ energiemeters te verwerpen.

  http://www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/volledige_petitie.php

  In die petitie was geen sprake van uitgebreid afgeven van persoonsgegevens. !Naam, email en eventueel plaatsnaam zou voldoende moeten zijn.

 24. M’n dochter zou over 3 weken de volgende prik hebben gekregen. Nu wil ik pertinent niet meer,gelukkig m’n dochter ook niet meer.Het is zo corrupt allemaal. Ik ben in 1 klap wakkergeworden! Als je googled wordt je bijna misselijk. En het doet me erg denken aan softenon, DES…… Deze vaccinatie en anderen… We weten niet wat de gevolgen zijn. Zijn gedragsproblemen,stoornissen, autisme niet te wijten aan al die vaccinaties die wij als kind hebt gekregen? We weten niet wat de gevolgen zijn. Op korter termijn: MENSEN DENK ZELF NA, laat je niet opjagen door een datum! Alles ging zo snel, zonder goed zelf na te denken heeft mijn dochter dus 1/3 deel van die Cervarix-dosis. Cervarix is verboden in de USA omdat de gevolgen niet goed zijn onderzocht! Ook in NL sprak men lang enkel over Gardisil. En nu is het zonder aankondiging Cervarix geworden. Een bewijs toch dat het niet klopt. Mensen dom houden en doen alsof, manipuleren. Ik voel me genaaid.

 25. Ik vind het ontzettend goed dat mensen gaan nadenken, wij zijn al veel te lang als gegoede volgelingen overal achteraan gerend. Wees bewust van wat er gebeurt, wijzelf zijn verantwoordelijk. Als wij besluiten om ons zelf niet te laten inenten, hebben zij geen schijn van kans meer. WORDT WAKKER!! En niet alleen bij deze bizarre actie van de overheid. Ik wens iedereen veel wijsheid!

 26. Tja, ik ga niet herhalen wat anderen al hebben geschreven…het is vreselijk dat mensen zo weinig weten over de risico’s van vaccinatie. Ook wat betreft HPV. Daarom is het geweldig goed dat Désirée Röver het boek “Baarmoederhalskanker heeft geschreven dat nét uit is. Er komt een signeersessie in Deventer, in boekhandel de Woestijnroos op 10 april. Komt dus allen!! Kritische vragen zijn welkom.

 27. Wij zijn al familie al eerdergestopt met die griep vaccins, ik zelf laat mij nooit vaccineren. We eten erg gezond en bewegen veel. We zijn verder amper ziek en ik zelf weet geen eens zelf precies hoe griep voelt. De doktoeren weten zelf al lang niet meer wat er in een vaccin zit. Ook kijken we ook uit met weinig mogelijk E nummers in het eten en nemen zeker geen snoep cola light frisdrank met chemische suiker zoals aspartaam, maar we weten dat je niet altijd alles kunt ontwijken, Je moet ook relavx kunnen leven. Maar het is ons al lang bekend, wat het gevolg is van de geldzucht van de farmaceutische industrie. Veel meer slachtoffers volgens mij dan zonder vaccins (op enkele na). Overigens hebben de mensen in onze familie gezin geen griep meer gehad en voelen zich lichamelijk erg goed. Ik kan alleen spreken uit onze eigen ervaring, voor een ander is het misschien anders.

 28. Ik wil ook vermelden dat ik een verhaal had gelezen dat organisaties, diensten etc, veel op forums zoeken en als taak hebben om zoveel mogelijke waarheden de grond in te boren.
  Nou kan ik het niet bwijzen, maar het verbaast me totaal niet.

 29. @Ricardo, jij bent daar toch hopelijk niet een van?
  Zie je wel, ik begin al te twijfelen..!
  Maar als je het niet kunt bewijzen, zou ik me erdoor ook niet laten verbazen!

  1. Guido ?? mijn gevoel zegt mij dat deze persoon RUFUS er 1 van is .die ook graag een schip met geld binnen ziet varen !en niets geeft om de gezondheid van de medemans

 30. Even een kanttekening bij deze grotendeels ongefundeerde aantijgingen tegen de pharma. De pharma is net al alle andere industrieen een gewone business waar goede en ethische bedrijven goede producten maken en waar er ook mensen met lagere normen werken. Overigens 50% van de mensen die een artiekel hebben gepost zou zonder de pharma nu niet in leven zijn… dus…. motto de wereld is niet zwart / wit maar verschillen grijstinten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.