Advertentie

Vaccinaties én chemo: heel duur, maar ook heel weinig effect..!


Het onderstaande artikel is van de hand van Jannes Koetsier. Over de waanzinnige investeringen in vaccinaties en chemotherapie en het resultaat van deze investeringen…
Jannes werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts en tegenwoordig zet hij zijn medische ervaring in als onafhankelijk adviseur en arts, want hij kent het medisch bedrijf van binnenuit.
Na zijn opleiding aan de Vrije Universiteit werkte hij acht jaar als huisarts en had nevenfuncties als arts bij de politie en GGD, als bedrijfsarts bij de Amro-bank. De laatste jaren als wetenschappelijk medewerker en huisartsopleider bij de huisartsenopleiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Na deze huisartsperiode werkte hij in de sociale zekerheidssector als verzekeringsarts, medisch directeur van Gak Rotterdam, onderdirecteur medische zaken Gak Nederland, en richtte de arbodienst Arbo Groep Holland op. In die periode heeft hij leiding gegeven aan veel artsen en was hij altijd doende om de kwaliteit van het artsenwerk, met name in de communicatie met de patiënt, te bevorderen en beter te registreren.

In 2002 pakte hij zijn werkzaamheden als praktiserend arts weer op als senior bedrijfsarts voor de Arbo Unie Utrecht. Hij bleef ook actief in het management en werd in 2003 regiodirecteur van de Arbo Unie Drenthe. Momenteel is Jannes Koetsier freelance arts, adviseur en auteur van het boek ‘De gezonde patiënt’.  Hieronder geeft hij zijn visie weer op de wetenschappelijke cijfers rondom de werking van vaccinaties en chemotherapie. Wat ons betreft een uiterst steekhoudend verhaal.

Samenvattend:Het RIVM, het Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu publiceerde een paar dagen geleden, op 23 sept 2010,  in het artsenblad Medisch Contact een artikel erop gericht om toch vooral de baten van de zorg niet te vergeten bij bezuinigingsplannen. Zorgvuldige lezing van dit artikel maakt duidelijk dat vaccinaties en kankertherapie nauwelijks bijdragen aan een hogere gemiddelde levensverwachting terwijl juist de kosten daarvan hoog zijn..!

* * *

x

Vaccinaties en chemotherapie weinig effectief en zeer kostbaar.

 

Jannes Koetsier, © 27 september 2010

x

Het RIVM schat dat de stijging van de gemiddelde levensverwachting met acht jaar sinds de tweede wereldoorlog voor de helft, dus voor vier jaar, is toe te schrijven aan de gezondheidszorg. Deze 4 jaar gemiddeld langer leven wordt als volgt door het RIVM verdeeld:

Infectieziekten:
+1,4 jaar; Levenskwaliteitwinst: + 0,2; Kosten: € 3800 per persoon per extra jaar.

Hart-vaat-ziekten:
+2,0 jaar; Levenskwaliteitwinst: + 1,0; Kosten: € 2000 per persoon per extra jaar.

Kanker:
mannen: +0,30 jaar, vrouwen: +0,85 jaar; Levenskwaliteitwinst: geen; Kosten: € 17.000 per persoon per extra jaar.

De winst bij de infectieziekten wordt toegeschreven aan antibiotica en vaccinaties.

Maar ik durf te stellen dat het vooral de antibiotica zijn die de gemiddelde levensverwachting positief hebben beïnvloed. Dan blijft er voor de vaccinaties ondanks het enorme aantal vaccintoedieningen vrijwel geen positief effect over, terwijl de vaccinaties het grootste deel van deze kosten uitmaken..!

De winst bij de kankerbehandeling

Inmiddels een van de meest gebruikte, maar ook meest omstreden behandelingsmethode van kanker: chemotherapie. Uit de cijfers blijkt terecht argwaan..!

Deze wordt vooral gevonden bij veel voorkomende operatief goed bereikbare kankersoorten. Het mag duidelijk zijn dat bij tijdige ontdekking van deze kankervormen door operatieve verwijdering van de tumor als er geen uitzaaiingen zijn zeer veel jaren levensverwachting worden gewonnen. Gezien de toch al zeer lage winstgetallen in vergelijking met de infectieziekten en hart-vaat-ziekten, moet de conclusie zijn dat chemotherapie niet of nauwelijks bijdraagt aan het positieve effect. Daar komt nog bij dat chemotherapie ongunstig is voor de kwaliteit van leven tijdens de resterende levensperiode.

Slechts gemiddeld 4 jaar langer leven we sinds de tweede wereldoorlog dankzij de gezondheidszorg. Dit zal zich vooral in de jaren van welvaartsgroei en hygiëne-verbetering tot 1970 hebben voorgedaan. Weinig reden dus om te verwachten dat de gezondheidszorg de komende decennia de levensverwachting nog verder zal doen stijgen.

Het ongebreidelde antibioticagebruik waardoor steeds meer resistente bacteriën ontstaan, zou de gemiddelde levensverwachting zelfs wel weer kunnen doen dalen.

En de Amerikaanse obesitas-trend maakt het bovendien onwaarschijnlijk dat nog winst te boeken valt bij de hart-vaat-ziekten. Ook bij hart-vaat-ziekten kan het door deze trend zo zijn dat de laatste paar jaar de gemiddelde levensverwachting zelfs al weer daalt…

Slechts gemiddeld vier jaar langer leven we sinds de tweede wereldoorlog dankzij de gezondheidszorg.

Dit zal zich vooral in de jaren van welvaartsgroei en hygiëne-verbetering tot 1970 hebben voorgedaan.

Conclusies inzake investeren en bezuinigen in de zorg:
Een conclusie uit de RIVM-gegevens moet zijn dat we fors kunnen bezuinigen op chemotherapie en op vaccinaties door deze niet meer (volledig) gratis te verstrekken en eerlijke voorlichting te geven over nut en veiligheid van deze behandelingen voor het individu dat dan kan kiezen. De aldus gevonden middelen zou ik willen investeren in ouderenzorg.

Anders is al die moeite van de gezondheidszorg om levens te verlengen een wrange business. Als tweede zou ik deze middelen inzetten op levensstijl, gezonde voeding, bewegen, etc. in plaats van levenslang slikken van teveel te dure pillen. Het medicaliseren en uitbuiten van onschuldige (ouderdoms)verschijnselen, waarvoor op kosten van de zorgverzekering pillen worden verstrekt, moet verboden worden. Maar ja, welke politieke partij is dapper genoeg om deze conclusies hardop uit te spreken en te pogen in beleid om te zetten?

Jannes Koetsier, arts.

site HIER

30 gedachten over “Vaccinaties én chemo: heel duur, maar ook heel weinig effect..!

 1. quote: Maar ik durf te stellen dat het vooral de antibiotica zijn die de gemiddelde levensverwachting positief hebben beïnvloed.

  En ik durf te stellen dat het voorschrijven van antibiotica in niet levensbedreigende situaties berust op kwakzalverij. Immers is het algemeen bekend dat antibiotica een negatieve invloed op de darmflora heeft. Omdat we het belang van onze darmflora op onze gezondheid eigenlijk nu pas serieus aan het onderzoeken zijn, is er sprake van een ingreep waarvan men de gevolgen niet kan overzien op de langere termijn.

  Meer en meer wordt duidelijk dat de darmflora nu juist een cruciale rol speelt in ons immuunsysteem. Hoe die rol echter tot uitdrukking komt; welke evenwichten voor welke persoon belangrijk zijn; wat de rol is van het DNA van die -misschien wel 3500 verschillende bacterien- is; Hoe precies antibiotica daarop ingrijpen… Het is allemaal nog in grote mate onbekend.

  Maar er is meer. De darmflora lijkt ook een rol te spelen bij autisme. Wat is de betekenis van al die serotonine receptoren in de darm? (Meer dan 90% van de serotonine receptoren zit in de buik en niet in het hoofd. Serotonine heeft een belangrijke rol bij stress resistentie.) Is er een relatie tussen deze receptoren en de darmflora?

  Wat is de rol van het losmazig bindweefsel hierbij?

  Wat is de rol van virussen ten aanzien van de darmflora?

  Het zijn allemaal vragen waar we nu pas onderzoek aan besteden. En medisch ingrijpen in een systeem dat we niet kennen, waarvan we niet weten wat de gevolgen op de langere termijn zijn, is medisch ethisch op zijn minst wankel te noemen. Het mag bij een levensbedreigende situatie.

  Mijns inziens is het nu juist het gebruik van antibiotica dat de gezondheid enorme schade toebrengt.

  Een warme groet,

  Dzyan

 2. Hoe kan het zijn verdorie, dat ik ondanks – of misschien wel dankzij – het weigeren van allerlei bijna verplichte vaccinaties (ook antibiotica consequent heb geweigerd), ik nu, me naast alle kwaaltjes die nu eenmaal bij het ouder worden schijnen te horen nog nooit ziek ben geweest? Als ik om mee heen kijk en zie dat sommigen van mijn vrienden nog vertrouwen hebben in de reguliere aanpak van lichamelijke, dan wel dieper liggende problematiek, daar snap ik niks van. Dat ik moet aanzien dat ze naar een dokter gaan en zijn interpretatie blindelings volgen. En zie dat ze meestal daarna ook niet zo lang meer hebben.
  Ik wende mij ooit tot mijn huisarts met een fysiek probleem. Okay, daar zit je dan uiteindelijk eenmaal mee in de spreekkamer. Vraagt ie nadat ik mijn verhaal had gedaan aan mij, waardoor ik deze kwaal als zodanig ervaar. (Alsof kwantumfysica zijn terrein was. Voordat er ook maar enige expertise op was losgelaten hij probeerde mij uit te leggen dat mijn probleem als zodanig door mij ervaren slecht subjectief is). Hoe anders bleek de realiteit na uiteindelijk via een andere arts toch verordonneerde MRI-scan.
  Toen ik hem nadat de uitslag eenmaal bekend was nogmaals bij hem in de praktijk belande en hem dan maar moest confronteren met de ervaring van mijzelf en de bevindingen van anderen daaraan gekoppeld, werd mij de deur gewezen. Ik moest maar op zoek gaan naar een andere huisarts omdat volgens hem; ‘samenwerking onmogelijk is wanneer er aan mijn expertise en integriteit wordt getwijfeld’. Twijfelt u dan nooit, zei ik nog. Nóóit, zei hij, en nu eruit!

 3. Ik vraag me af hoe het RIVM die verdeling voor de extra 4 jaar levensverwachting bepaald heeft. Is het niet zo dat de laatste tijd het aantal hart- en vaatziekten juist enorm is toegenomen?

  Statistics can be useful, but only if you know their origin allows your purpose.

  Overigens lijkt me de hoofdlijn wel plausibel, de kosten in verhouding tot de baten zijn voor chemo en vaccinaties gigantisch en daar mag inderdaad eens flink op bezuinigd worden.

 4. Och Gij Uitslovend Slapend Krent die het eigen Aliën zijn niet Erkend.
  Bemerk de Biologische Buitenaards Technologie, De Gaiaanse Chemie om Uw Energie Chasis.
  Het Anti zijn van de Biotica schenkt een Neurotica in Organische Erotica.
  ViesZiek Plasmatisch Magnetisme ontkracht de heil door dwang van Satanisch Sadisme.
  In doorgeprogrammeerde navolging van het Nazisme belandt menig in Lichaams-eigen Terrorisme.
  Laat Zonnewind U Wakker Schoppen WelLicht Hopend dat u Los zal Shocken.
  Stap Uit de Antibiotica ter heling van al uw Cosmische replica.
  http://www.youtube.com/watch?v=sxamyX_qWu8

 5. Meneer Koetsier heeft volkomen gelijk ;

  Ik volg het kankervraagstuk als meer dan vijfendertig jaar. Steeds weer beloftes van de kant van de wetenschap: Dertig jaar geleden beweerde men dat men voor verschillende soorten van kanker oplossingen zou vinden binnen vijf jaar,tegenwoordig is de conclusie die niemand wil horen;
  http://www.kanker-actueel.nl/NL/ka-ni-5174.html

  Kanker is een gedragsprobleem. We veroorzaken die kanker met z’n allen zelf omdat we niet volgens de natuurlijke logica van de genetica leven omdat velen het beter denken te weten.

  1. En dat beter weten is een gevolg van beter kunnen verdienen als je de mensen aan gedrag laat vasthouden wat ziekmakend is.
   Ons gezondheidssysteem leeft van zieke mensen,dat betekent dat we chronisch ziek moeten blijven.
   De grootste bijdrage aan de ongelofelijk magere verbetering kankerstatistiek is vreemd genoeg de koelkast. Door het uitvinden daarvan was er minder kankerverwekkend pekelzout nodig voor voedingswaren.

  2. Dzyan oppert rake punten. Inderdaad wordt de statistiek enorm vevalst en verkeerd geinterpreteerd door teruggang van de kindesterfte.
   Verder is de rol van microorganismen eigenlijk nog geheel onbegrepen. Té onbegrepen om er met de botte bijl op los te hakken. Ons DNA bestaat zelfs voor een groot gedeelte uit dNA van microorganismen.

 6. http://www.kwakzalverij.nl/1255/Kwalijke_mythe_over_kanker

  Dan las ik nog dit bovenstaande over kanker en de psyche.Ik mag op deze zogenaamde pro wetenschappelijke sites niet meer reageren omdat ik een paar te kritische vragen stelde. Zo gaat men met kritiek om….
  Het is absoluut niet moeilijk verbanden te vinden tussen het ontstaan van kanker en de psyche. De reguliere wetenschap wil daar echter om bepaalde redenen niets van weten omdat veel chemische medicatie die voorgeschreven wordt juist een belasting vormt voor de systemen die kanker vermijden,op zich dus kankerverwekkend zijn.

  Stresshormonen of de tussenproducten van hormonen die giftig zijn worden door bepaalde enzymen van de lever afgebroken. Indien de leverenzymen door deze stresshormonen teveel worden belast ontstaat een belemmering in de leverfases waardoor ook andere (giftige)stoffen niet effectief worden verwerkt.Deze giftige stoffen die tenslotte in ons lichaam moeten blijven vormen tenslotte een bedreiging voor ons DNA met als gevolg een vehoogde kans op kanker.. Men heeft sommige genen,die voor bepaalde enzymwerking verantwoordelijk zijn niet voor niets ”kankergenen” genoemd.

  Wat ik niet begrijp is,hoe precies de moderne wetenschapper uitspraken doet over de gemoedstoestand van de kankerpatient. Wordt deze bevraagd,of meet men bepaalde bloedwaarden,bloeddruk,stresshormonen,hartslag en over welk tijdinterval doet men dat dan? Ja,hoe meet men de stresspegel van de patient?

  1. quote: Indien de leverenzymen door deze stresshormonen teveel worden belast ontstaat een belemmering in de leverfases

   Of zou de lever door het aanbieden van veel gifstoffen reageren met de aanmaak van extra cellen? Om de lading sneller te kunnen verwerken. Dan spreken we van een “uitzaaiing”.

   Uitzaaiingen zijn interessant om in te kunnen zien waarom de psyche zo een grote rol kan spelen. En waarom het reguliere paradigma niet KAN deugen.

   Groet,

   Dyan

  1. Misschien hier bij dit artikel toepasselijker, maar wel aardige bevestiging: bij het artikel van Tessa staan ook wat vermeldingen mbt ineffectieve (en potentiaal zeer schadelijke) reguliere kanker behandelingen mbt het werk van Ty Bollinger en Andreas Moritz (de websites staan daar ook!).

   Binnenkort beide gesprekken van 2 uur met beide auteurs/onderzoekers online, via:

   http://www.healingsoundmovement.com/radio.html

 7. Bovenstaand stuk geeft wel een verklaring voor het in het nos journaal gemelde feit dat er al zeker 20 jaar geen nieuwe antibiotica ontwikkeld zijn. De gegeven reden was overigens dat door het weinige voorschrijven van antibiotica het financieel niet opportuun maakte nieuwe soorten te ontwikkelen. Dat moet natuurlijk tot nadenken stemmen lijkt mij zo. Nu zou je kunnen stellen dat door de levensverlengende werking het ontwikkelen van nieuwe soorten contraproductief lijkt voor de farmaseutische industrie. Een zorgelijke zaak.

  1. Ik vind het een uiterst scherpe observatie MarcelW..! Dank.
   Het is de ‘wens’ en het ‘beleid’ van Big Pharma, om mensen gezond te houden..
   Preventief, dus vooraf.. (Met uiteraard ‘vaccinaties’ als heilig middel, als heilige methode. Die wordt immers geslikt als zoete koek, daaraan is (nog steeds) weinig weerstand op.)
   Proberen ‘mensen-gezond-te-houden’ , levert natuurlijk een veel grotere groep op, dan het ‘zieke mensen’ beter maken.. En zolang er idd nog geen preventieve anti-biotica is, of anti-biotica-vaccins, zal deze nieuwe-anti-biotica-ontwikkeling ondergeschikt blijven..

  2. ‘Preventie’ in de vorm van ziektes aanpraten dan maar?

   Dit is een citaat van de voormalige Wereldbank President en Staatssecretaris van de USA, Robert McNamara:

   “Voor de begrenzing van de demografische explosie moeten drastische maatregelen, ook tegen de wil van het volk, genomen worden. De reducering van het geboortepercentage is als onmogelijk of ontoereikend gebleken. Aldus moet het sterftecijfer worden verhoogd met natuurlijke middelen zoals honger en ziekten”

   Dit is een citaat uit het voorwoord van het boek ‘Selling Sickness’ (zie alle andere boekverwijzingen onderaan in dit artikel):

   “Thirty years ago the head of one of the world’s best-known drug companies made some very candid comments. Close to retirement at the time, Merck’s aggressive chief executive Henry Gadsden told Fortune magazine of his distress that the company’s potential markets had been limited to sick people. Suggesting he’d rather Merck to be more like chewing gum maker Wrightley’s, Gadsden said it had long been his dream to make drugs for healthy people. Because then, Merck would be able to “sell to everyone.” Three decades on, the late Henry Gadsden’s dream has come true.”

   Meer? http://www.argusoog.org/2009/10/%E2%80%98aan-het-licht-brengen-en-onder-ogen-zien-de-verzwegen-kant-van-de-farmaceutische-industrie-en-hpvvaccinatie/

  3. het verbaasde mij vooral dat het nos journaal als reden voor het niet ontwikkelen van nieuwe antibiotica, opgaf een financieele reden van de farmaceutische industrie. Eigenlijk zou alle beleid van deze industrie moeten zijn gericht op het genezen van zieke mensen. Maar er word hier dus duidelijk gemaakt dat de beleidslijnen van big pharma alleen winstmaximalisatie nastreven, een ‘ genezingsindustrie’ onwaardig zou ik zeggen. En vanuit deze observatie een reden tot kritische beschouwing van de middelen die wel op de markt worden gebracht. Hoe werkzaam zijn ze , is er een alternatief, gaat het om winst of genezing, allemaal gerechtvaardigte vragen volgens mij.

 8. “Het medicaliseren en uitbuiten van onschuldige (ouderdoms)verschijnselen, waarvoor op kosten van de zorgverzekering pillen worden verstrekt, moet verboden worden.”

  Krachtige taal lijkt me zo.

  Mij is niet duidelijk welke verschijnselen bedoelt worden. Kijk uit naar een artikel hierover. Lijkt me bijzonder de moeite waard.

  Prima artikel overigens.

  1. Het is een teken van de tijd. Een mens ‘moet’ gezond zijn, oftewel: niets mankeren.. Hoe subjectief wil je het hebben. Oudjes mogen niets vergeten, het is een ziekte. Lees eens het boekje van Marieke de Vrij over ‘Dementie’. Hoe deze ‘ziekte’ een van de meest ‘natuurlijke’ processen vertegenwoordigd. Het langzaam afscheid nemen van deze fysieke wereld, door de hardheid van deze 3D-wereld te verzachten, oude ervaringen te her-kauwen en hier te laten..! HIER.

  2. Watvoor soort pillen bedoel je Jannes en voor welke (ouderdoms)verschijnselen?

   Is mij niet duidelijk. Toelichting is welkom.

 9. Ik ben het met Dzyan eens dat er vaak onterecht antibiotica worden voorgeschreven en dat dit slecht is voor de darmflora en al wat daarmee samenhangt.
  Dat neemt niet weg dat uitgaande van de cijfers van het RIVM (voor wat deze waard zijn) de 1,4 jaar gemiddeld langer leven sinds de tweede wereldoorlog waar het gaat om overlijden door infectieziektes, te danken zijn aan antibioticagebruik bij ernstige bacteriele infecties. Denk aan longontstekingen bij overigens gezonde vaak jonge mensen waaraan men voor die tijd veelal overleed en die meestal genezen bij tijdig antibioticagebruik.

  1. @ Koetsier.

   Dat neemt niet weg dat uitgaande van de cijfers van het RIVM (voor wat deze waard zijn) de 1,4 jaar gemiddeld langer leven sinds de tweede wereldoorlog waar het gaat om overlijden door infectieziektes, te danken zijn aan antibioticagebruik bij ernstige bacteriele infecties.

   U, gotto be kidding me. U neemt de cijfers van het RIVM niet serieus? U heeft ze niet gelezen? Voor antibioticagebruik bij (long)ontstekingen was in jaren ’20 en ’30 sprake al sprake van een sterftedaling door de door u genoemde factoren. Bij een groot aantal infectieziekten is er sprake geweest van een eenmalige verlaging en/of een versnelling van de sterftedaling, die samenviel met de introductie van antibiotica.

   U piest naast de pot.

  2. Hallo Jannes,

   Fijn dat je reageert. Of de cijfers te vertrouwen zijn of niet is eigenlijk niet relevant, in dit geval. Begrijp me aub niet verkeerd ik heb niets tegen goed wetenschappelijk onderzoek. En ook niets tegen cijfers. Maar een heleboel tegen statistieken en statistische wetenschappelijke onderbouwing (mijn toetsenbord valt bijna in haar elementen uit elkaar als ik het woord type;)).

   De grootste winst in de gemiddelde leeftijd is simpelweg toe te schrijven aan minder kindersterfte. Kinderen die bij de geboorte overlijden op de leeftijd 0 (nul), vernaggelen iedere statistiek.

   Simpel rekensommetje 5 mensen worden 30, 40, 50, 60 en 70 jaren oud. Gemiddeld 30+40+50+60+70/5 = 50. Helaas overlijd de persoon die 70 geworden zou zijn bij de geboorte. Dus wordt het gemiddelde 36 jaren. Dat scheelt direct 14 jaar. En er zijn tijden geweest dat veel meer dan 10% van de baby’s overleed bij de geboorte.

   Maar wat mijn punt is: de relatie darmflora/mens is grotendeels onbekend. En dus mag je alleen in direct levensbedreigende situaties antibiotica gebruiken. Anders is het kwakzalverij.

   En voor een longontsteking geldt hetzelfde als bij een griep. Er overlijden mensen aan de complicaties (in het geval van een longontsteking omdat de bacteriebelasting voert naar toxiciteit). Deze mensen hebben vaak al problemen met hun basis gezondheid. Interessanter is misschien de vraag, hoe vaak hebben de mensen die overlijden aan longontsteking al eerder een antibiotica kuur gehad?

   Waarom is die bacterie uiteindelijk van de darm (waar vele “ziekmakende bacteriën” standaard aanwezig zijn zoals u weet) van de darmen naar de longen, of de blaas, etc gegaan?

   Nogmaals wij hebben naar schatting 3500 verschillende soorten bacteriën in onze darmen. Daar zitten bijna alle “ziekmakers” bij die we kennen. Waarom? Wat is hun functie?

   Als ik mijn elleboog in een bak met koud water stop, dan is dat stressor genoeg om de darmdoorlaatbaarheid te VERGROTEN! Hierdoor kunnen de in onze darmen aanwezig bacteriën naar de bloedbaan of het losmazig bindweefsel migreren. Ons lichaam ervaart een lichte stress en nodigt bacteriën uit het milieu exterieur uit naar het milieu interieur. Het kan niet anders zijn dat het lichaam op een of andere manier hulp verwacht van die actie. Onderzoek die mechanismes en je zult zien dat we ook gaan leren wat onze rol is in de natuur. En wat de natuur voor ons over heeft;)

   Immers wij zijn ook belangrijk voor die bacteriën. Volgens sommige wetenschappers zijn wij niet meer dan een vehikel om te zorgen dat die bacteriën mobiel zijn. Of onze rol niet groter is dan dat betwijfel ik overigens. Maar we lopen niet met onze buren rond voor de lol, zoveel is zeker.

   Een warme groet,

   Dzyan

 10. Behoorlijk ingewikkelde discussie hier, maar zeker wel interresant. Ik ben wel heel blij dat er zoiets als chemo bestaat anders had ik mijn moeder al veel eerder verloren, nu is ze nog een paar jaar bij ons geweest.
  De andere kant is dat ze zo ziek is geworden van de chemo dat de de artsen in het ziekenhuis zelf zuchtend zeiden “wat doen wij u toch aan”
  Zelf ben ik behoorlijk afhankelijk van antibiotica, zou niet weten hoe ik eruit zou zien zonder, elk jaar krijg ik 2x een kuur van 3 maanden, dus 6 van de 12 maanden slik ik die zooi, maar doe ik dat niet dan kan ik niet lopen van de ontstekingen onder mijn huid.

  1. Fijn, Belia, dat uw mama nog een paar jaar bij u geweest is na de chemo.
   Wat mijzelf betreft: begin 1996 werd mij i.v.m. borstkanker stage I met begin van uitzaaiing in lymfeklier voorspeld: “zonder chemo is de kanker binnen de 6 maanden volledig uitgezaaid”. Heb echter geen chemo genomen. Medio 2001 beleefde ik een terugval ofte recidive met kanker in stage III en IV (= invasief). De prognose toen: “zonder chemo bent u binnen de 6 WEKEN volledig uitgezaaid”. Echter opnieuw chemo geweigerd. Thans, anno 2010 leef ik nog steeds, zij het met een oncologisch ulcus.
   Doch misschien leed uw mams aan een ander type kanker dan ik, waardoor ze haar 2 jaar overleven inderdaad aan de chemo te danken heeft?
   Ik wens uzelf overigens veel moed bij het onder controle houden van uw onderhuidse ontstekingen.
   Hartelijke groet.
   (Mevr.) Raymonde Kums

  2. Dag Belia,

   Heb je colloidaal zilver al eens geprobeerd? Kost weinig en zelf te maken.
   Bij ons thuis heet het “wonderwater”.
   Helpt tegen alle ontstekingen en bacteriele infecties.

   Mocht je het willen proberen, ben woonachtig in Amsterdam en kan je tegen verzendkosten en de kosten van het flesje a 60 eurocent wel wat opsturen.
   Afhalen kan ook. Hoef namelijk niets te verdienen aan het leed van een ander dat laat ik over aan BIG FARMA en degenen die daar ingeloven.

   Groetjes,

   Brenda

 11. belia ?? ga eens zelf zoeken op het eternet en kijk eens wat de nattur je kan bieden heb jij al die rotzooi niet nodig hoor kijk eens onder geelwortel ?? zo gezond dat er een hoop ziektes mee verdwijnen .en zo is e al wel meer en stuur hiermee de farma chemie terug naar waar het hoort . de vuilnisbak !

 12. ELECTROCULTUUR , Waarde want to know, er is nog een eenvoudige manier de tuin opbrengst te verdubbelen, een 2 meter lange koperen buis met daarop sprieten ijzerdraad, plaatst men verticaal in de grond, daaromheen in een circel op een afstand van drie en een halve meter plaatst men een gegalvaniseerd konijnengaas vertikaal in de grond , het gaas is 40 cm hoog, doe 20 cm in de grond en 20 cm boven de grond, zie extract filmpje , h. g. philip https://www.youtube.com/watch?v=FldNFf3XVQQ

 13. Hennepolie genest kanker.
  Kanker is niks ergs, maar je wordt kapot gemaakt door de chemo en de bestralingen. Heb zelf, zeer tegen de zin van de artsen, chemo en operatie geweigert, hennepolie genomen en mijn “tumor” krimpt met de dag.

  Ook heeft hennep een fijn bij effect: je wordt rustig (niet stoned op high door toevoeging CBD) je hebt minder angst en stress wat ook ten goede komt aan de vermindering van de tumorgroei.

  Trap niet in deze Big Pharma verhalen, het draait allemaal om geld!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.