Advertentie

Het EMS en Goldman Sachs, de vampierinktvis..?


Ellen Brown is via haar organisatie Public Banking Institue, de mede-oprichter, samen met de Huffington Post, van het initiatief om burgers te bewegen hun geld weg te halen bij de grote banken en het onder te brengen in lokale gemeenschappen. Dit initiatief, ‘Move Our Money’, is een groot succes en steeds meer burgers besluiten de steun aan het financiële systeem op te zeggen..! (klik op bovenstaande illustratie voor link naar deze site).
Ellen is advocate en voorzitter van het Public Banking Institute, en in het laatste van haar elf boeken, ‘Web of Debt’ (het schuldenweb), laat zij zien hoe een privékartel de macht heeft om geld te maken via de mensen zelf, en hoe wij, de mensen het terug kunnen krijgen. (klik voor het Nederlandse initiatief van bijv. De Blije Bank op deze link HIER)

In het onderstaande artikel richt ze haar pijlen op het Europese Monetaire Stabiliteitsfonds, dat nu onderwerp van gesprek in de Nederlandse Tweede Kamer is. Wij dachten er goed aan te doen dit artikel, uitstekend vertaald door Frank Bleeker, hier op WantToKnow.nl/.be te plaatsen, om je meer informatie te geven over de achtergronden van het EMS, waar de gemoederen op dit moment door verhit raken. Het is Geert Wilders die, wat je ook over hem kunt zeggen, de knuppel op dit gebied in het Nederlanse financiële hoenderhok heeft gegooid.

x

* * *

x

Het EMS en Goldman Sachs, de vampierinktvis..?

2012 © Ellen Brown, origineel artikel HIER

2012 vertaling Frank Bleeker
x

Het was dezelfde Hank Paulson, minister van financiën en ex-directeur van Goldman Sachs, die in 2008 het ‘reddingsplan’ voor de Amerikaanse banken er bijna eigenhandig doordrukte, onder de ‘bezielende goedkeuring’ van president George W. Bush.

De Goldman Sachs coup die in Amerika faalde, is in Europa bijna gelukt – een permanent, onherroepelijk, onbetwistbaar reddingsplan voor de banken, onderschreven door de belastingbetaler. Over hoe het Europees Stabiliteitsmechanisme, of hoe de Goldman vampierinktvis kortgeleden Europa gevangen heeft

In september 2008 was Henry Paulson, voormalig CEO (voorzitter van de raad van bestuur) van Goldman Sachs er in geslaagd om een reddingsplan van 700 miljard dollar voor de bank af te persen van het Amerikaanse Congres. Maar om dit voor elkaar te krijgen moest hij wel op zijn knieën en dreigen met de ineenstorting van het hele wereldwijde financiële systeem en de invoering van de krijgswet; en het reddingsplan was een eenmalige aangelegenheid. Paulsons pleidooi voor een permanent reddingsfondsTroubled Asset Relief Program of kortweg TARP ondervond tegenwerking van het Congres en werd uiteindelijk afgewezen.

Rond december 2011 was de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, voormalig vicepresident van Goldman Sachs, in staat om zonder aan iemand toestemming te vragen, voor Europese banken een reddingsplan van 500 miljard Euro goed te keuren. En in januari 2012 werd een permanent reddingsfonds met de naam European Stability Mechanism (ESM) ‘in het holst van de nacht goedgekeurd’ vrijwel zonder dat daar in de pers aandacht werd besteed. Het ESM legt de Europese regeringen een schuld op, die niet beperkt is door bepaalde grenzen, beperkingen of structuur, die de belastingbetalers in een gevaarlijke situatie brengt als gevolg van wat de Eurocraten van ESM, de opzichters, nu weer eisen.

De greep naar de macht door de bankiers is vrijwel zonder slag of stoot geslaagd. Het ESM wordt door de overheden van de Eurozone, hun schuldeisers en ‘de markt’ gelijk, toegejuicht, omdat dit betekent dat investeerders soevereine schulden blijven kopen. Alles wordt opgeofferd aan de eisen van de schuldeisers, waar anders kan het geld de verlammende schulden van de overheden van de Eurozone drijvend houden? Maar er is een alternatief voor de schuldenslavernij van de banken. Maar laten we eerst een kijkje nemen naar de snode onderbuik van het ESM en de stille overname door Goldman van de Europese Centrale Bank…

De zwarte kant van het ESM
Het ESM is
een permanente reddingsfaciliteit, ontworpen om de tijdelijke European Financial Stability Facility en het European Financial Stabilization Mechanism te vervangen, zodra de Lidstaten die 90% van het kapitaal voor de investeringsverplichting vertegenwoordigen, het verdrag hebben geratificeerd. Naar verwachting gebeurt dit in juli 2012. Een in december 2011 op YouTube geplaatste film, oorspronkelijk in het Duits, getiteld: “The shocking truth of the pending EU collapse!”, (De schokkende waarheid over het naderende ineenstorten van de EU), geeft een dusdanig onthullende blik op het ESM, dat het de moeite waard is hier uitgebreid te citeren.

De film stelt: ‘De Europese Unie werkt aan een nieuw verdrag met de naam: European Stability Mechanism, of ESM (Europese Stabiliteits Mechanisme), een verdrag van schulden… Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 700 miljard Euro.
Vraag: Waarom 700 miljard? (Mogelijk antwoord: het is simpelweg nageaapt van de 700 miljard Dollar waar het Amerikaanse Congres in 2008 in trapte.)…

[Artikel 9]: ‘…ESM Leden verbinden zich hierbij, onherroepelijk en onvoorwaardelijk, op aanvraag, elk verzoek om kapitaal binnen zeven dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek te betalen…
Hier staat dus letterlijk dat als het ESM geld nodig heeft, we zeven dagen de tijd hebben om te betalen… Maar wat betekent ‘onherroepelijk en onvoorwaardelijk’? Hoe zit het, als we een nieuw parlement hebben, een dat geen geld wil overmaken aan het ESM?

[Artikel 10]: ‘De Raad van Bestuur (van het EMS) kan beslissen het geautoriseerde kapitaal aan te passen en Artikel 8 dienovereenkomstig te wijzigen.’
De vraag is: Is deze € 700 miljard slechts het begin? Kan het ESM het fonds naar believen en op elk gewenst moment uitbreiden? En zouden wij dan op grond van Artikel 9 ‘onherroepelijk en onvoorwaardelijk’ verplicht zijn te betalen?

[Artikel 27, regel 2-3]: ‘Het ESM, haar eigendommen, financiering en activa… genieten immuniteit van iedere vorm van gerechtelijke procedure…’
Hier is de vraag: Kan het ESM-programma ons dus aanklagen, maar wij kunnen zelf het ESM niet voor de rechter aanvechten..?

[Artikel 27, regel 4]: ‘Het eigendom, de financiering en de activa van de ESM zullen… zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of enige andere vorm van beslaglegging, inneming, of executie door een uitvoerende, judiciële, administratieve of wetgevende macht.’
Vraag: Betekent dit, dat noch onze overheden, noch onze volksvertegenwoordigers/ wetgevende macht, noch welke van onze democratische wetten ook, enige invloed hebben op de ESM organisatie? Dat is een vrij krachtig verdrag!

[Artikel 30]: ‘Bestuurders, plaatsvervangend bestuurders, directeuren, plaatsvervangend directeuren, algemeen directeur en medewerkers zijn vrijgesteld van juridische procedures met betrekking tot handelingen, door hen uitgevoerd… en genieten onschendbaarheid ten aanzien van hun officiële papieren en documenten.’
Hier komt de vraag naar voren of hiermee dus iedereen die bij het ESM betrokken is, buiten schot blijft..? Er staat dus dat zij nergens verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld? …

Het verdrag voorziet in een nieuwe, intergouvernementele organisatie, waaraan wij, als dit nodig is, binnen zeven dagen ongelimiteerd activa moeten overdragen als met dit verlangt; een organisatie die ons kan aanklagen, maar zelf immuun is voor alle vormen van vervolging en waarvan de managers dezelfde immuniteit genieten? Er zijn geen onafhankelijke controleurs en geen enkele wet is van toepassing? Overheden kunnen er niet tegen optreden? De nationale begrotingen in Europa in de handen van één enkele, niet gekozen, intergouvernementele organisatie? Is dat de toekomst van Europa? Is dat de nieuwe EU – een Europa verstoken van soevereine democratie?

De Goldman inktvis vangt de ECB (Europese Centrale Bank)
Vorig jaar november verving, zonder al te veel tamtam en bijna niet vermeld in de pers, voormalig bestuurder bij Goldman, Mario Draghi, Jean-Claude Trichet als hoofd van de ECB. Draghi liet er geen gras over groeien en deed voor de banken wat de ECB eerder had geweigerd te doen voor de overheden van de lidstaten – kwistig geld aan hen lenen tegen zeer lage tarieven. De Franse blogger Simon Thorpe rapporteert:

Op 21 december ‘leende’ de ECB 489 miljard Euro aan Europese banken tegen een extreem genereus tarief van slechts 1% over drie jaar. Ik zeg ‘leende’, maar in werkelijkheid werd door hen gewoon de geldpers aangezet. De ECB heeft geen geld om uit te lenen. Het is gewoon weer kwantitatieve versoepeling.`

Het geld werd vrijwel onmiddellijk opgeslokt door in totaal 523 banken. Het is totale waanzin! De ECB hoopt dat de banken er iets nuttigs mee gaan doen – zoals het geld lenen aan de Grieken, die momenteel 18% betalen op de obligatiemarkten, om geld te krijgen. Maar alles is geheel vrijblijvend! Als de banken besluiten om van dat geld bonussen uit te keren, is dat ook goed.

Of ze zouden gewoon al dat geld weg kunnen sluizen naar belastingparadijzen…  Bij een rentepercentage van 18%, verdubbelt de rente in ongeveer vier jaar. Het is juist deze zware rentelast, niet de schuld zelf, die Griekenland en de andere landen met schulden verlamt. Thorpe stelt een voor de hand liggende oplossing voor:

De cover van het boek van EllenBrown

Het voornaamste bezwaar tegen dit alternatief is dat artikel 123 van het Verdrag van Lissabon het niet toestaat, dat de ECB geld leent aan overheden. Maar Thorpe redeneert:

‘Voor zover ik heb begrepen, is dat artikel 123 er, om te voorkomen dat gekozen overheden misbruik zouden maken van Centrale Banken, door hen op te dragen om geld te drukken om excessieve uitgaven te financieren. Dat, zo wordt ons verteld, is de reden waarom de ECB onafhankelijk moet zijn van de overheden. OK, maar wat we nu hebben is een miljoen keer erger! De ECB is volledig in handen van de bankensector!

“We willen een half miljard echt heel goedkoop geld,” zeggen ze. OK, geen probleem, Mario is er om dat te regelen. En er is geen reden om iedereen te raadplegen. En tegen de tijd dat de ECB een en ander aankondigt, is het geld alweer verdwenen. Als de ECB nu nog zou functioneren onder leiding van gekozen regeringen, zouden we nog enige invloed kunnen hebben, wanneer we die regeringen kiezen. Maar het clubje dat nu met hun groezelige handen aan de machtsinstrumenten zit, zijn totaal losgeslagen.

Goldman Sachs en de financiële technocraten hebben het roer van het Europese schip overgenomen. Democratie is door de zijdeur afgevoerd, en dat alles om de centrale bank onafhankelijk te houden van ‘misbruik’ door de overheden. Maar: de overheid is het volk – of zou dat moeten zijn. Een democratisch gekozen overheid vertegenwoordigt het volk. Europeanen worden misleid, afstand te doen van hun geliefde democratie aan een schurkenclub bestaande uit financiële piraten, en de rest van de wereld komt daar vlak achteraan.

In plaats van het ratificeren van het draconische ESM verdrag, zou het beter zijn dat de Europeanen Artikel 123 van het Verdrag van Lissabon ongedaan maken. Dan kan de ECB rechtstreeks krediet verstrekken aan de overheden van zijn lidstaten. Aan de andere kant kunnen overheden van de Eurozone hun economische soevereiniteit herstellen door de heropleving van de openbare centrale banken en deze te gebruiken om het krediet van de natie effectief renteloos uit te geven ten behoeve van de natie. Dit is geen nieuw idee, maar is van oudsher met zeer goede resultaten gebruikt door bijvoorbeeld Australië door middel van de Commonwealth Bank of Australia en in Canada door middel van de Bank of Canada.

Vandaag de dag is de uitgifte van geld en het verstrekken van kredieten een privaat recht van vampiers, parasieten, die het levensbloed uit de economieën persen. Dit recht dient te worden teruggegeven aan soevereine overheden. Krediet zou van openbaar nut moeten zijn, afgegeven en beheerd ten behoeve van het volk.
X

* * *
X

Kijk naar deze korte video over het EMS en bepaal zelf of we hiermee gediend zijn..! Een artikel over de EMS als nieuwe FED, vind je HIER
X

X

 

163 gedachten over “Het EMS en Goldman Sachs, de vampierinktvis..?

 1. ik snap nog steeds niet dat de meeste mensen het niet begrijpen of ze steken de kop (in de strop)in het zand.
  waarom protesteren de mensen niet en gaan als makke schapen naar de slachtbank?
  zit er iets in het eten of in de lucht wat ons tot slaven maakt,wie het weet mag het zeggen.

  1. Angst om kwijt te raken (Baan, geld , bezittingen) en om in armoede te leven en dus toch hoe moeilijk het ook wordt door gaan met de slaaf zijn.

   Kna ook zijn dat we gewoon te lui zijn.

  2. @ Marinus
   http://www.youtube.com/watch?v=uTDjkJ7WX4U

   Dit is een muzikale ‘actie’ van een paar jaar geleden, over de EU en referenda….en de hoop dat Ierland ‘nee’ zou zeggen…luister vooral naar de uitspraak van een Engels parlement lid aan het eind.

   Ons wordt bewust niet alles verteld. Rechten die we door nieuwe wetten kwijtraken, niemand kan zich ‘verweren’ als je het niet weet. Het is een tactiek, denk ik.

   Misschien is wel een intelligente informatieve rap met een vette beat eronder een optie om Nederlanders te ‘activeren’. De jeugd is de toekomst…

   Ene Ellen ten Damme (als ze het leest) zou zich beter maar voor het ‘echte werk’ kunnen inzetten dan voor de WNF. Dat telt voor alle bekende mensen, maar die laten zich liever als marionetten gebruiken….bahbah.

   Ongehoorzaam ja, geweld nee!!

  3. Ik deel de verbazing die hier door velen naar voren word gebracht met betrekking tot de diepe krochten der Vaderlandse politiek, maar waar ik met praktisch iedereen verschil is dat ik niet begrijp dat jullie als (potentiele) hogere dimensie bewoners cq ‘bewusten’ (slechts een enkeling in dit topic daargelaten) je post na post druk maken over wat te gaan stemmen. De enige manier om zulk diepe krochten te stoppen is volgooien met beton.
   Dus wat ik eigenlijk wil stellen is, STEM NIET!!
   Stemmen is akkoord gaan met de (poging tot) onderdrukking waar velen in de wakkere wereld zo hun bek van vol hebben.
   Maar ervaring in meerdere virtuele community’s leert me dat (veel te) veel wayseeërs in september het rode potlood weer oppakken. Mooie autonome zielen.

  4. @StephaniePuur

   @De enige manier om zulk diepe krochten te stoppen is volgooien met beton.
   Dus wat ik eigenlijk wil stellen is, STEM NIET!!

   Amen!

   Clubjes als SOPN kunnen heel goed, samen met degenen die dat ook willen, laten ontstaan wat ze willen laten ontstaan gezamenlijk. Daar hebben ze de politiek niet voor nodig. Hét(!?) via de politiek willen doen, betekent dat je wilt besturen, beïnvloeden, sturen, inmengen met het Leven van de ander.

   Dat is wat politiek is en dat weten we inderdaad allang. Maar de angst zit zo diep, de angst voor het individuele voortbestaan, dat er juist op het moment dat de angst het grootst is/wordt naar oplossingen van buitenaf verlangd wordt. Dus daar waar politiek nu met oplossingen (euh!?) komt, trekken ze kiezers/stemmers.

   We weten dat we niets hoeven te verwachten van (politieke) structuren.

  5. @Dus daar waar politiek nu met oplossingen (euh!?) komt, trekken ze kiezers/stemmers.

   Inderdaad Mascha, en andersom geldt de kanalisatie ook: omdat mensen in de maatschappij innerlijk blijven WEIGEREN zelf anders samen te leven, zijn er mensen die zich door deze maatschappelijke hang-energie laten kanaliseren, en menen het ‘voor die arme arme mensen te moeten opnemen’….. right…

   Ik zou het geweldig vinden als iemand.. wie oh wie… , een internet platform laat ontstaan, waar iedereen die AL zelf anders samen leeft, belasten al heeft los gelaten, zich kan laten zien. Zo laten we de wereld zien, dat je heel anders aan elkaar kunt refereren. En dan zijn alle mensen die innerlijk maar in die oude kringeltjes blijven staarthappen ook in staat om te zien, dat er gewoon een andere weg IS.

   We hoeven ons alleen maar te laten zien in onze keuzes, meer niet. Iedereen op aarde is zelf verantwoordelijk voor de keuzes waarmee ze zich verbinden. We hoeven niemands redder te zijn. En zeker niet van de mensen die innerlijk op hun luie reet blijven zitten (Johan Johan redt ons…)..

   And Thx, StephaniePuur. Right on.

   Puur: direct samen leven, precies zoals je wilt. Puur. Unplugged….
   Kan gewoon. Doe ik al jaaaaaaren.

   Het platform…liefst ingericht door iemand die van vers bloed is, als in: niet al in de ‘reactie-scenes’ zit (voor de goede verstaander; earth-matters.nl zou het platform kunnen bieden).

   En wat betreft ‘belasten los laten’, daar hoef je nog niet 100% klaar mee te zijn, want dat lukt niet in 1 dag. Als je het pad al op bent gegaan, dan sta je dus AL in je nieuwe keuze. Dat kan je dus laten zien. Zelfs als je nog met het huidige systeem verbonden bent, maar wel al in de Levenscirkel staat, bewust en oprecht, heb je dus AL je keuze gemaakt, leef je haar al.

   Er IS een andere weg: en die weg kunnen we gewoon een gezicht op aarde geven. Dan kan iedereen dit zien. En dan kunnen we ook zien hoe de massa hier zich weer als een tierelier van afwendt… op zoek naar mensen die bereid zijn om hun eigen weigering ZELF anders samen te leven, om te zetten naar slachtofferverhalen.

 2. Uit onderzoek is gebleken dat de stof PTFE (beter bekend onder de merknaam Teflon) er bij verhitting vanaf 200 graden Celsius voor zorgt dat er vluchtige fluorverbindingen ontstaan. Dit proces wordt ’thermische ontleding’ genoemd en kan bij vogels zo schadelijk voor hun ademhalingsorganen zijn dat zij overlijden.
  Bij extreme verhitting komen er zelfs verschillende kankerverwekkende en giftige stoffen vrij, waaronder perfluoroisobutaan (PFIB), een stof die verwant is aan een zenuwgas dat bij chemische oorlogsvoering gebruikt wordt.
  Wat denkt u, hoe schadelijk zouden pannetjes met anti-aanbaklagen precies kunnen zijn? Niets om ons zorgen over te maken of zouden trefwoorden als kanker, zenuwgas en sterven misschien toch iets serieuzer genomen kunnen worden?

  1. Graag wat geloofwaardige links van je ‘onderzoek’-vermelding over PTFE.

 3. Heel goed artikel,

  Voor een heldere systeemuitleg met concrete cijfers voor Nederland is: “Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?” een aanrader. Het laat tot in detail zien hoe de systeemmechanismen van ons huidige piramidespel, parasitaire economische systeem werkt. http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/update-hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/ een goed beginartikel.

  En voor mensen die zich afvragen waarom we nooit wat van ESM in de mainstream media hebben gezien totdat ze door de twitterexplosie er niet meer omheen konden is dit een goed artikel: Nederland heeft groot gebrek aan onafhankelijke media.
  http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/gebrek-aan-onafhankelijke-media-in-nederland/

 4. Kamer stemt in met ESM-verdrag

  Het einde van de “democratie” welkom in een Neo-fascistisch nazi Europa.
  met dank aan onze “Leiders”.
  Je nieuwe baan (Brussel) staat zeker al klaar Mr. de Jager?

  1. Cozmic 🙂
   Ik weet niet of op Wilders stemmen goed zou zijn. Ik denk wel dat hij tegen het ESM is omdat het ook van nationaal belang is, en in het belang van degene die dat niet willen, omdat ze weten waarheen dat leidt. Daarmee bereikt hij veel mensen. Echter op lange termijn is onduidelijk welke agenda Wilders volgt…

   Trouwens die naam SOPN is niet echt geschikt, of wat denk jij?
   Misschien wel ROCHADE? 🙂

  2. in Anglo Saksische contra tegen retoriek termen klinkt het analytische tegen geluid als volgt;

   ” offshore foreign private banking entities have taken over the government of the republic ”

   wat moeten wij dan nog zeggen, vadsig opgeblazen vies verrader varkentje Jan-Kees zegt dat het totaal geen kwaad kan als we al onze zeggenschap uit handen geven aan een schimmige juridische supra nationale Sado entiteit die ook nog als rechtspersoon een geheel eigen Dracula leven kan gaan leiden zonder enige meeblatenschap van de slaperige schaapsknudde voetbal kneuterjes.

   zullen we hier onder een on the fly historische alternatieve biografie over de geldwisselaars in elkaar knutselen?! dat is pas crowd kraut power to de hu (god)- mansen (minds)

   heb ik goed begrepen dat de corporatieve corpulente dinosauriër 1 way ho media in eerste instantie het ESM dood gezwegen hebben? net zolang totdat de tweets dit verraad begonnen te overstemmen? is dat een gerucht of is dit een feit, het schijnt een feit te zijn dat er geen 1 gerenommeerd dagblad over het Euro Sado Monster heeft geschreven, dit is toch geen toeval?

   ik heb mij vroeger wel eens afgevraagd wat het nut van een guillotine kan zijn, zo zoetjes aan begint mij te dagen waarom een guillotine onvermijdelijk kan worden op den duur, je weet wel die verwijfde Franse volgevreten adel met gepoederde pruiken, als die populatie exponentieel groter wordt, als dat het enige beroep is dat goed betaald wordt, belasting vrijgestelde Herr Euro Commissarissen in grote Range Rover mobielen zonder 25% bijtelling, trouwens NWO feeks Neelie Nijlpaard gaat er voor zorgen dat je straks met een nummer van het beest het internet op moet, voor de centrale terror database van antiChrist onbenul Spies.

   Quote:

   On the fly ;

   ” In colloquial use, on the fly means something created when needed. The phrase is used to mean:
   something that was not planned ahead
   changes that are made during the execution of same activity: ex tempore, impromptu. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/On_the_fly

  3. Indeed Monika , SOPN klinkt als soppen , zal weinig mensen aanspreken . Misschien moet ik eindelijk de Cozmische Interactieve Alliantie gaan lanceren , de CIA . @ your secret service zou Pim gezegd hebben . Op wilders stemmen ….nehhh

  4. Hyper , als al de brusselse afgevaardigden onder de guillotine zijn geweest is het wel makkelijker om alle koppen bij elkaar te steken en alle neuzen één kant op te krijgen .
   Dat dan weer wel .

  5. Hyper,
   alles is van tevoren bekokstoofd. Niets komt maar zomaaruit de lucht vallen. Dat is kapitalisme voortdurend aan een andere geld verdienen. En dat is altijd de eindgebruiker (de consument) die uiteindelijk het gelag mag betalen. Het wordt steeds complexer het bankenspel wat hebben we in korte tijd al langs zien komen BIS, IMF, ECB, nu weer ESM. Ook de voortdurende verrekte ’tussenhandel’ maakt dat EU (uiteindelijke de private banking en private multinationals) de poet kunnen verdelen. Die Jan Kees de Jager heeft zich zelf ingekocht door dat soort achterbakse fratsen uit te halen om Nederland aan de Duivel( gewoon een mens van vlees en bloed) te verkopen. De steekpenningen die hij ontvangt is een mooi baantje waarschijnlijk bij ‘Goudman en Sucks’ en zoniet of net als Zalm bij een private bankster(in econimische taal ‘systeembank’ genoemd, omdat die nooit kan vallen vooraf afgesprokendoor economen) daarom kon dsb wel vallen omdat het geen systeembank is. Of zoals W. Bosch als die de Jager het slecht doet bij zo’n bonenteller zoals KPMG aan de slag mag. Mensen beseffen niet dat het vieze woord kapitalisme is vervangen door het neutrale woord: economie. Dus je kunt als ‘kapitalist’ afstuderen in BV Nederland. Ik raad u aan voor de Erasmus te Rotterdam te kiezen of voor de ‘mindere’ Nijenrode te Utrecht. Daar komen de potentiële topmanagers in den dop vandaan. Ook het wie kent wie circuit kunt u helpen hogerop te komen. Je ziet bij politici tegenwoordig veel belangenverstrengeling. Velen komen uit het bedrijfsleven en zijn gewoon infiltrant om hun voormalige werkgever een voordeeltje te geven. de wetten door te jassen die niets van doen heeft voor het volk. Economie en technologie zijn de speerpunten de rest bijzaak en zeker politiek niet van belang. Angst is de meest gebruikte mindcontrol om mensen doen geloven dat onze economische maatschappij de kapitalistische ideologie van Marx de enige ideologie is om een samenleving in stand te houden. We hebben op de wereld van alles wat verzonnen is aan ideologieen gehad. En die systemen zijn mislukt: comminisme, fascisme, socialisme, nihilisme, anarchisme, stalinisme, leninisme, een voor een ermee geëxperimenteerd en allemaal mislukt. Het kan ook niet anders het is verzonnen in het belang van oliocharchen(minderheid)waarbij despotisme als rode draad binnen al die systemen loopt. En dat is het kapitalisme ook niet vreemd. Alle ismen zijn opgelegd, gedicteerd. Dus maw een dictaturen. Niet meer en niet minder. We zullen we zien hoe het afloopt. Want ik blijf positief u ook? Oordeel deze mensen want ook u bent eens geweest de koning, de keizer, de paus, de militair, de slaaf, of wie dan ook om het volmaakte spel van de schepping te kunnen. De Spel en Spelers zijn altijd Volmaakt.

  6. Leid dat nou weer niet heel erg af van het richten , en is dat dan derhalve niet een self fullfilling prophesie? Bovendien na de opgelegde straf is een dergelijk urinoir natuurlijk helemaal niet meer te gebruiken door het slachtoffer zonder er een algehele bende van te maken(ging het hier nou over politiek?)

  7. Blijft toch weer enigzins russisch roulette hoor

  8. Je weet ik hou wel van blauwe bonen maar dit ligt wel erg zwaar op de maag hoor.

  9. eea is weggevallen. Het moest zijn: (be)oordeel deze mensen niet te snel….etc

   na te kunnen ….komt….spelen!

   @Paul, politiek? Alles heeft met alles te maken een grote brei om geheel te blijven overzien. Als wetenschappers goed zijn in analyseren(alles steeds in stukjes kleiner maken, zodat niemand het meer begriipt, moet ik dat weer helaas aan elkaar metselen tot een groot geheel. Dat wil ook niet altijd lukken, maar, maar ik doe mijn best het plaatje ‘overzichtelijk, te houden.
   Trouwens wat Marx over het kapitalisme zei moet je ook met een korreltje zout nemen. Die zogenaamde ‘socialist’ (armoeizaaier) kwam vaak bij zijn rijke familie Philips uit NL terecht om zijn hand op te houden. Ook Darwin was van oorsprong kapitalist=econoom met als hobby biologie. En de rest was historie. Zijn struggle for life principe kwam goed te pas bij de economen die de schaarste(altijd kunstmatig) in hun vaandel hebben staan. Ook daarom is die schaarste en darwins evolutie theorie een grote leugen omdat machthebbers altijd aan de touwtjes blijven trekken en the fittest zijn zij alleen zelf. Wat wil je als machthebber hun handelen in een evolutietheorie of schaarstewet bevestigd zien. Dan kunnen ze naar de hele wereld laten zie wel wij doen het goed en legitiem. Want onze wetenschappers bevestigen dat toch? Nou ja foutje bedankt. Ik ben stom nou goed!zo wordt alles openbaar.

  10. weer een foutje niet @Paul maar voor @Marcel, nou de rest mag het ook lezen anders gaat men nog denken dat iemand een voorkeursbehandeling geeft. Dus niets van dat. Groetjes.

 5. Loop de hele middag al hoofdschuddend en vloeken rond. Bah wat een vreselijke dag is dit, erger dan de ergste nachtmerrie. Bah wat een landverraders zitten er toch in dit land. We zijn nu ook echt alles kwijt wat vele mensen nog niet beseffen. Heel veel mensen weten zelfs nu nog niet wat het ESM is en hebben er zelfs nog niet eens van gehoord. Maar vluchten kan dus niet meer we zitten echt als ratten in de val. Welkom in het nieuwe Nazi tijdperk.

 6. Ik ga voor Geert want van alle kwaden is hij nog de beste! In iedergeval denkt hij wel aan ons het VOLK ! De rest denk alleen maar aan andere landen en aan de rijken dus….. ja makkelijke keuze ! Daar ga ik voor in september. Plus heb ook respect voor een man die iedere nacht ergens anders moet slapen vanwege zijn overtuiging en nooit naar huis kan vanwege bedreigingen en heus niet alleen van moslims ! Al die christelijke en katholieke preuten moeten hem ook niet ! Pim is niet voor niets dood daar zit gewoon de BVD achter zo klaar als een klontje.

  1. Roemer van SP. Das pas echt voor het VOLK kiezen. Geert is een (voormalig) Mossad strijder, een ZIONIST dus…
   SP heeft nog nooit een echte kans gehad. Daar ga ik dus voor.

  2. @ pietje
   Begrijp ik het goed dat je Pim vergelijkt met Geert? Ik denk dat Pim zich zou omdraaien in zijn graf ! Geert is een mediageile egotrippende leugenaar, Pim zie ik dan toch net even meer als idealist!

  3. Pietje. Ook Geert wordt ‘vet’ gefinancieerd vanuit de USA. Politiek Den haag is gewoon poppenkast. Elke partij doet ‘net alsof’ u weet wel ‘vijandig’ is op het toneel om de polarisatie(tegenstellingen) van hun partij te benadrukken tov andere partijen. Maar in Den Haag hebben ze Echt niets meer te vertellen. Zij worden gedicteerd van bovenaf(EU) evenals wij weer gedicteerd worden door die politici. Dat is het zogenaamde piramidespel. Het is nu eenmaal pappen en nathouden en tijdens hun politieke loopbaan flink lobbyen, want ook hun leven gaat door na de politiek. Er bestaan geen ‘charismatische’ leiders. Zo noemen zijn ‘volgelingen’ (meelopers ‘m) Bij de leiders draait het altijd om macht, geld en hebzucht. U enik zijn gewoon onze eigen baas. Dat besef maakt u en ik sterker. En EU wordt weer gedicteerd door private bedrijven. En private bedrijven worden weer gedicteerd door hun eigenaren. Gewone mensen als u en ik, alleen met meer van dit of dat. Noem ze maar de extremisten, want zo noemen ze ‘anderen’ ook die in hun ‘vaarwater’ zitten. De wereld wordt dus geregeerd door extremisten. Zij noemen zich zelf legaal en hun tegenstander illegaal. Zij noemen zich zelf mensenlievend en hun ‘vijanden’ schenders van de de mensheid. Wat dat is snap ik ook niet we zijn toch allemaal mensen?Zij fingeren oorlog om hele volkeren naar de slachtbank te brengen om hun macht, geld, hebzucht te consolideren. Leiders spelen met elkaar altijd een ‘vies’ spelletje waar het gewone volk de dupe van wordt. Als de oorlog afgelopen is gaat het spel gewoon weer veder. En de geschiedenis herhaalt zich. En zijn het niet altijd de leiders die overblijven? Is dat toeval of doorgestoken kaart? Of brengen ze de andere ‘foute’ leider zogenaamd om zeep maar die leeft zijn/haar leventje lekker uit ergens op een geheime plek(zijn paradijs) ergens op onze wereld. Want in onze ‘maakbare’ is echt alles mogelijk. En wij maar blijven geloven dat wij waarheden voorgeschoteld krijgen. Het verleden, onze oorsprong(geschiedenis) wordt niet voor niets voortdurend bijgesteld, uitgewist, venieuwd of wat dan ook. In onze ziel weten we gewoon alles al! Alles wat er op de wereld is, ook zogenaamde technologieën zijn nooit weggeweest, hebben altijd bestaan. Het is maar kinderspel wat die technologie en ‘huidige’ wetenschappers ons ‘wijs’maken. U en ik hebben ongekende krachten en eigenschappen in ons die ons ‘verstand’ te bovengaan. Al die uitvindingen die we nu hebben ook internet, gsm mobiel is daarbij maar kinderspel(peanuts). Ze kunnen ons gewoon niet meer tegenhouden op basis van onze ‘veloren’ kennis die ze van ons afgepakt hebben door ons ‘dom’ te houden. Maar die verloren krijgen we beetje voor beetje weer terug, omdat ons bewustzijn groeit met de dag. En alle mensen die deze tijd en de tijd erna mogen meemaken, weten dat de rol van die ‘extremisten’ NU echt is uitgespeeld. Ik wens u veel sterkte in uw keus. En mocht u op Wilders stemmen, even goede vrienden! Daar heb ik niets mee te maken. want wat is beter dan dat u uw eigen Pad blijft volgen.
   Nemasté( ik zegen de God in u).

  4. Ook een flimpie op joetjoep gezien linkie weet ik al niet meer over een voormalige vertaalster FBI Sibel Edmonds. Deze whistleblower(klokkenluider) liet zich niet intimideren of gekmaken door het machtsspelletje. Zij moest getuigenissen van mensen vertalen die de ramp op eleven nine meegemaakt hebben. Ook onverstelbaar en mooi hoe zij door haar wilskracht en doortastendheid vele klokkenluiders van Cia en FBI bij elkaar weet te brengen. Ook de ‘beruchte’ Elsberg was erbij. Deze man wist Nixon op ‘weg’ te helpen om de oorlog in Vietnam te stoppen. Een mooie documentaire maar ik schat kijktijd ruim 3 kwartier. Eenblikkenreet moet je maaropdekoop nemen. Of heeft misschien Martijn uit zijn ‘junkshop’ een mooi fauteuille of iets simpels zoals een opblaas fatboy te koop?
   Misschien ff goochelen met woordjes zoals ‘waarheid’ en ‘sibel edmonds’ . Dit soort filmpies geeft mij weer moed om door te gaan. Don’t give up. And always looking at the bright side of Live.

  5. Is er al een bedrijfje op de markt aktief met wilders witsel? Voor in het haar bedoel ik zo nee ga ik in zaken allemaal een dooie marmot op je kop gebleekt met wilderswitsel, en hard schreeuwen om een kopvoddentax.

 7. Echt heel dom als je ook maar een beetje over nadenkt om op Wilders te stemmen naar mijn mening. Niet te geloven gewoon.
  De enige partij die ook tegen Irak oorlog was, SP.
  Nee, socialistisch, dat doen we niet, dan maar onze über Wilders.

  http://www.sp.nl/

  1. @ Martijn

   Ik hoop gewoon dat heel Den Haag verdwijnt in 1 groot goor zwart gat, terug naar het niets… Zou de kosmos erg goed doen wanneer je dan ook niet verder hoeft te stemmen, want licht is al iets in het geheel niets…

 8. Toch maar SOPN !?! Zullen ze wel blij zij bij de EAX op het Beursplein, aka RTL-4 Nieuws 😆

  “Economische groei is als Sinterklaas
  Velen geloven nog in de noodzaak van economische groei voor een stabiele samenleving. Zij zijn als kleine kinderen die nog in Sinterklaas geloven. Wie echter in staat is om zelfstandig na te denken over deze vermeende noodzaak, die komt er vroeg of laat achter dat deze ‘Sinterklaas’ helemaal niet bestaat. Sterker nog, de aanhoudende druk om te blijven groeien om zo nog winstgevender te worden is het ultieme recept voor uiteindelijk een totale ineenstorting van deze kortzichtige wijze van produceren en verkopen, en daarmee van de gehele samenleving.”

  http://sopn.eu/images/stories/partijprogrammasopn.pdf

  Aan humor ontbreekt het niet bij deze partij, dat is jammer gezien de andere partijen die te diep aan het nerveuzen zijn om de boel in stand te houden, het hele systeem mag dan eens flink onder uit gaan, dat FLINK in je portomonnee geraakt te worden. Misschien heb ik dan ook weer eens recht op een basis inkomen, dan de stink wereld waar we nu gedwongen in moeten bivakkeren.

  1. @Toch maar SOPN !?!

   @Misschien heb ik dan ook weer eens recht op een basis inkomen

   Recht op een basisinkomen heb je NU AL. Dat recht! heb je niet pas doordat SOPN daarmee schermt nu. Dat recht heb je al, altijd al. Je bent er als mens al. Toegang tot Leven heb je al: alleen is dat recht je ontnomen.

   We hebben de politiek niet nodig om onszelf dit recht terug te geven. We kunnen elkaar onvoorwaardelijk Toegang tot Leven bieden.

   Ik ben ook benieuwd waar Yge Visser mee gaat komen met betrekking tot ‘geld’.

   Maar het is natuurlijk verdomde handig van SOPN om met basisinkomen te komen als oplossing! voor de onmacht en tekortgevoelens waarin mensen op dit moment zitten. Basisinkomen brengt geen onbelast(end) en vrij samen leven. SOPN blijft ook gewoon belastingen heffen. Ik heb hun partijprogramma nog niet bestudeerd en ga dat op een later moment nog doen.

   Voor nu verwijs ik graag naar een artikel op Anarchiel:
   http://www.anarchiel.com/index.php/stortplaats/toon/johan_onderkramp_ziet_ze_vliegen/113831

  2. Partijpolitiek impliceert verschillende kampen ,impliceert dualisme , en is dus feitelijk niet meer van deze tijd. Zolang we blijven bewegen in een dualistische setting als partijpolitiek zal er helemaal niets veranderen. We dienen het dualisme te herkennen en vervolgens te ontstijgen , dat zie ik SOPPEN nog niet doen onder leiding van oldenkampje. Die is meer gebaat bij de huidige status quo al zal die dat niet erkennen, Ik zou zo zeggen johan het is tijd kijk maar even op je gizehklokje!

  3. @ Mascha

   Mag jij me dan eens vertellen wie dan onze Basisinkomen gaat overhandigen en verzorgen, dat zal wel niet door een sociale arbeidsinstantie of een Minister van Financiën. Den Haag formuleert nu gewoon al dik meer dan 10 jaar dezelfde verhaaltjes in spé die vandaag de dag niet eens nieuw zijn. Yge mag dan schaakmeester zijn, wat nog niet impliceert dat hij het gaat maken, dat heeft hij eerder te danken aan de guys ‘like me’ en de rest! anders krijg je nooit een stem als er niet genoeg duidelijkheid te behalen valt. Misschien ergens een nieuw zelf denkend loket!

  4. @ paul
   bovendien hoe hoog wordt dat basis inkomen ? daar hoor ik helemaal niemand over als je met een waarde van 100 euro wordt afgescheept schiet dat natuurlijk niet op zelf als ze dat een basisinkomen gaan noemen!

  5. Laten we het hopen dat dat boven ‘Jan Mo(re)daal’ gaat worden, gezien de attitude die Yge erin pompt met zijn GROOT WEB OPLOSSEND VERMOGEN.

   Altijd mooie woorden verpakt maar nooit daden! of het wordt weer een Sphinx RNF weg kruipertje in een dode hoek. (kan niet anders!)

  6. Ik hou het voor eerst op een sphinx instinkertje( niet gerelateerd aan de RNF)

  7. @Paul

   Ik reageer op het stuk dat jij uit het partijprogramma haalt van SOPN over basisinkomen. Behalve dat basisinkomen niet onbelast(end) en vrij samen leven brengt, is het ook nog maar de vraag of het er gaat komen vanuit de politiek inderdaad. Wordt al lange tijd over gesproken en is er nog steeds niet. Het lijkt me ook wel duidelijk waarom het er niet is. Basisinkomen zou in ieder geval een begin zijn en voor veel ontspanning zorgen. Dit zeker in relatie met het willen opheffen van arbeidsplicht, leerplicht, en ziekenfondsverzekeringsplicht. Als gevolg van deze ontspanning kunnen mensen dan gaan brengen (talenten) wat ze komen brengen.

   Nogmaals de vraag of basisinkomen er vanuit de politiek gaat komen, is zeer de vraag. We weten wie de politiek aanstuurt en deze club (de Rotschilds etc.) zit niet te wachten op werkelijk onafhankelijke mensen. Landen als Libië en Syrië worden kapot gemaakt. Landen met een regime dat niet wil samenwerken met de corporate mafia worden kapot gemaakt. Thinks twice: de politiek gaat ons de oplossing niet brengen. SOPN komt met een clever! partijprogramma waar nogal wat misleiding en verleiding in staat. Verder ga ik me niet meer verdiepen in hun programma. Ik ben het met Marcel eens. Ik heb genoeg geschreven over mijn kijk op politiek. En daar laat ik het bij. Eenieder kan zijn eigen waarheid hierin vinden.

   Voor zover ik weet heeft Yge Visser niets met de huidige SOPN te maken. Yge schrijft in één van zijn reacties over ‘geld’. Maar gaat daar verder niet op in. En dus ben ik benieuwd wat hij te brengen heeft.

   Heb je de link naar Anarchiel gevolgd? Het artikel en de comments gelezen?

  8. @Paul & Co

   @Laten we het hopen dat dat boven ‘Jan Mo(re)daal’ gaat worden, gezien de attitude die Yge erin pompt met zijn GROOT WEB OPLOSSEND VERMOGEN.

   Paul, nogmaals, je gaat ervan uit dat Yge Visser namens/vanuit SOPN praat. Voor zover ik weet, is dat helemaal niet het geval en heeft Yge niets met de huidige SOPN te maken.

   Lees je s.v.p. goed in voordat je één en ander schrijft. Ik heb je verwezen naar een link naar Anarchiel. Daar vind je ook een stukje achtergrond van SOPN. Er is nogal wat verwarring ontstaan rondom SOPN en ook rondom Niburu. En die verwarring zie ik hier terug (o.a.) in jouw reactie.

  9. @ Mascha

   Wat Yge schrijft is mij allang reeds bekend, dat hij geen SOPNér is blijkt dat Hij ook niet eens op de leden lijst staat. Yge memoreert meestal uit eigen werk, is een verzet Meester opzich met andere ‘RISK achtige Strategie Inzichten’. Het gaat erom dat je Dualisme kan verpakken tot 1 geheel, het andere denken als je steeds MOET kiezen tussen het een of ander. Dan maar de midden weg nemend en iedereen op een kluitje vegen als men niet verder wil. Gezien dat Marcel heus wel weet hoe ik het ‘vlees’ op de Maandag Avond snijdt en verdeel…

  10. @ Mascha

   Voordat je de ander dood verklaart vanwege diens perceptie is het ook handig en verstandig die van jezelf op te hangen. Gezien de aanhang die meestal overweldig uitpakt met positieve of negatieve zet de voorkeur of er wel iets gaat komen in de ‘Geest’ of dat men maar toch weer massaal op Geert gaat stemmen!
   http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/politieke_bewustwording_in_vernederland

   Een Leider van een partij ‘MOET’ met iedereen overweg kunnen anders maakt je nooit ‘Naam’ in deze EGO-centrische wereld!

 9. Een kleine ko(s)mische correcte op bovenstaande lijkt me niet misplaatst: De partij die al die schulden in handen heeft, heeft deze niet geheel ten onrechte heel helder in handen: de aankomende claims van de gehele bevolking zullen moeten worden uitbetaald. Dus als je wat beter uit je doppen had gekeken dan had je ook gezien dat de EMS hetzelfde is als: het MES (Het zwaard van Damokles).

  Je diende kosmisch te leren kijken en leren ‘schaken’ … dan had je alles zien aankomen (die hele ‘schuld’ is niets anders dan het appeltje voor de dorst voor iedereen die er slachtoffer van werd; het was enkel de tijdscoefficientie (vertraging van de herbalansering van de piramide aldus).

  Leer te zien dat er mega-claims aanstaande zijn die de gehele schuld weer daar naar toe terug kieperen waar ze thuis hoort (soms zijn boekhouders wel ok).
  De omgekeerde piramidale organisatiestructuur zorgt er bovendien voor dat de voorafgaande situatie zich niet weer zal kunnen voordoen.
  Transparantie kostte enige ontwakings-perikelen maar toen het doorbrak, toen had je ook wel wat hoor 🙂

  12-9-12 Den Haag (Nationale Regering & Internationale Rechtbank; Forget Verkiezingen; Reken op een echte democratische Website van uw WebGrootMeester met een totale lech-puzzel)
  De datum van de vlieg; de omdraaiing een functioneel feit in Den Haag.

  En hou op met zaniken; bereid je voor ! Ik zal geen geduld hebben met eventueel gezeik in de margarine als ik binnenkort in beeld en geluid het eindspel ga uit-spelen namens vele miljoenen gezamenlijke claims & eindeloze hoeveelheden miljarden euri & een vorstelijke hoeveelheid persoonsgebonden aanklachten 🙂

  Yge Visser lech’t dubbel van het lachen (Lech … hm .. Lach Friso daar niet ….?)

  ps je moet door de berichtgeving heenkijken anders zie je niet wat er echt speelt (Friso ging naar Wellink-Ton toch ? … Wellink … ook al in een Ton ?)

  http://www.youtube.com/watch?v=AHGvaQMClEo

  1. Ga je gang Yge Visser, ik hou wel van schakers. Zet ze schaakmat, beetje hulp kunnen we hier wel brengen maar echte schakers zijn we niet. Al kan ik best goed overzien en organiseren. Ik word meestal pas warm als de pleuris bijna uitbreekt. Yes you can!

  2. @Forget Verkiezingen

   Amen!

   Verwacht niets van de mensen die werken binnen de (politieke) structuren.
   We kunnen als Wereld samen ons eigen pad gaan.

 10. Na het ESM staat het volgende Eurofiele product alweer op de agenda. Eurobonds (obligaties) leiden ertoe dat probleemlanden, die nu een hoge rente betalen, dan goedkoper geld kunnen lenen. Voor rijkere landen, zoals Nederland en Duitsland, gebeurt het omgekeerde en zal de rente stijgen.

 11. Geld heeft niets met souvereiniteit te maken.

  Geld is een internationaal ruilmiddel waar Nederlanders weer aan dienen te gaan wennen omdat ze dachten met hun interpretatie van geld aan bezit te kunnen vasthouden waar ze geen recht op hadden.

  Thats all. Nederland was een apart land met een verkeerde kijk op geld; thats all.
  Den Haag zal weer ontdaan zijn op 12-9-12 van de fascistoide boekhouders die tegelijkertijd ook het internationaal strafrecht in gijzeling hadden genomen. Eindelijk komt de echte remise in beeld 🙂
  Laat financiele wartaal (zoals hierboven) u niet langer verblinden !

  Ze
  zijn
  (functioneel)
  ten
  dode
  opgeschreven !

  Nederland vormde met het financiele corrupte stelsel het echte kankergezwel op deze aarde.
  Een eind aan een piramide-spel (apartheid) gaat niet zonder slag of stoot; het gaat wel met binnenkomende kosmische spelers gepaard die de balans komen herstellen 🙂
  U kunt de meeste politici die nu nog uw oude media lopen te teisteren wegstrepen; ze zullen er over een paar maanden niet meer zijn 🙂
  Yge Visser neemt u mee in de zeer nabije toekomst-Yge stelling waar hij langdurig uit werd weggehouden en bedreigd etc etc 🙂
  Losers, losers, losers & ik ?
  Ik wist dat dit spelletje tot een fraai dynamisch remise-slot zou worden afgerond

  12-9-12 komend de vl-yge-n de stelling binnen om het zootje ongeregeld te vervangen.

  1. @Nederland was een apart land met een verkeerde kijk op geld; thats all.

   De oude kijk op geld is doorgeprikt:
   http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=58

   Wat we nodig hebben, is onvoorwaardelijke Toegang tot Leven en onbelast(end) en vrij samen leven. Onbelast(end) en vrij samen leven, kun je op vele manieren invullen. Onvoorwaardelijk Toegang tot Leven bieden ook

   Een ruilmiddel kán onbelast(end) en vrij samen leven faciliteren. Daar gaat het om. Ruilmiddel niet als stuurmiddel, maar eenvoudig faciliteren bij het ruilen.

   Onbelast(end) en vrij samen leven, zit dus niet in het ruilmiddel. Wijzigen van ruil/betaalmiddel brengt dus niet onbelast(end) en vrij samen leven. De Joule bijvoorbeeld brengt dit niet. De Blije Bank (wat geen ruilmiddel is maar een BANK) natuurlijk al helemaal niet. Nog maar even in herinnering brengen dat bij de Blije Bank oud ABN-ers betrokken zijn. Daarbij wil de Blije Bank het drukken van geld in handen geven van de staat! En er zijn miljoenen nodig om überhaupt een bank te mogen zijn.

  2. Nederland vormde met het financiele corrupte stelsel het echte kankergezwel op deze aarde.

   De Rothschilds, de Rockefellers, etc. (de globale maffia) vormen (niet vormden) met het financiële corrupte stelsel het echte kankergezwel op aarde.

   En de Rothschilds (etc.) werken samen met koningshuizen en de roomse inquisitie. Dat dan weer wel.

   Politiek wordt aangestuurd door… Politici zijn ook maar (!?) puppets.

 12. In 2008 heeft Henry Paulson het voor elkaar gekregen om onder oneigenlijke bedreiging met draconische militaire maatregelen tegen het eigen burger publiek de Amerikaanse belasting betaler 700 honderd biljoen af te persen. Dit was nog lang niet genoeg, er moest een permanent afpersingsfonds komen. Het publieke congres stemt tegen.

  In 2012 heeft het Nederlandse publiek niets geleerd en vermoedelijk ook niets mee gekregen van wat er 4 jaar terug in Amerika gebeurd is. Europa heeft nu een beestachtig Permanent AfpersingsFonds in het leven geroepen, het ESM, en drie maal raden, het publiek stemt Voor, voor de eigen ondergang en weer gaat het om hetzelfde chantage bedrag, 700 honderd biljoen….

  http://webofdebt.wordpress.com/2012/04/18/the-european-stabilization-mechanism-or-how-the-goldman-vampire-squid-just-captured-europe/

 13. Binnenkort de implosie van de woning-markt & de woningcorporaties live meemaken ?

  Zet je schrap voor een financiele mega-claim namens miljoenen slachtoffers (in Ned) van het wtw-systeem (het verstikken van mensen in hun eigen huis)

  Het zal het einde inluiden van onze woning-markt, de staat en haar corruptie en de constructies van de tussen-personen ‘De woningbouwcorporaties’

  Uw webgrootmeester lich-t dubbel van het lachen omdat die suf-kutten in Den Haag nog steeds bezig zijn met lucht-fietserij en uw aandacht pogen af te leiden van een totale implosie van ons financiele piramidale systeem 🙂

  12-9-12

  Dan lich-t dit land er een heel stukkie anders bij; graat-is huren is dan de gewoonste zaak van de wereld geworden. De koopwoningen ? Tsja … die krijgen met soortgelijke perikelen te maken omdat de grondprijs een illusie was en de huizen zelf ? Een heeeeeel stuk minder nullen in de boekhouding gaan krijgen dan tot dusverre !

  Yge Visser heeft zijn voorbereidingen nagenoeg afgerond en staat klaar met het heft in de handen om een zwaard neer te laten dalen waar je gerust U tegen kunt zeggen 🙂

  12-9-12 = De datum van het indalende vl-yge-nde internationale kosmische team 🙂

  Vanmiddag de laatste hand voor de straat-EGY van de aankomende web-site die u gerust als een hldermakend TV-statio kunt gaan beschouwen (een heldermakend overzichtje op de functionele feiten, de zwartspelers en de ge-witte stelling na 12-9-12)

  Den Haag was in handen van corrupte spelers namens het piramide-spel; thats all, thats all.

  1. Zoals we allemaal gaan begrijpen zijn daarmee de zwartspelers losgekomen van hun manipulatie-techniek en zullen mogelijkerwijze enige heftige reacties (mensen met gaten in hun hoofden in greppels) zo nu en dan in de media zichtbaar worden.

   Ik hoop van harte dat iedereen zijn koppy-koppy er bij gaat houden en vertrouwt op het recht-systeem dat na 12-9-12 weer functioneert zoals het hoort.

   Yge Visser is schaakgrootmeester en op weg naar zijn geboortestad om Law & Order te herstellen.

   ps
   Ik raad het koningshuis aan om afstand te nemen van de komende gebeurtenissen en zich koest te houden en terug te trekken in hun keukens.
   Prinsjesdag 2012 valt 6 dagen na 12-9-12; 6+6+6 september, vandaar 🙂

  2. Ten aanzien van diegenen die de staat gebruikten als financieel schild voor hun zwarte spelletjes wil ik nog deze mede-deling plaatsen:
   Het absolute einde is vanaf 12-9-12 aan de orde als u dacht daarmee door te kunnen gaan. Uw ontmantelde financiele schild zal u in het transparantie licht doen zetten met alle consequenties die daaraan synchroon gepaard gaan.
   Niemand houdt het licht tegen
   Niemand
   hield
   het overzicht op de hele stelling tegen
   De kosmos heeft dat verordeneerd en de datum van de vlieg daarvoor – vanzelfsprekend en ter herkenning voor allen – gekozen.
   Yge Visser was/is uw schaakgrootmeester die daaraan gehoor heeft gegeven en deze line-aire schaakpartij gaat afronden om een nieuwe stelling in samenzijn klaar te zetten om – vanuit het kosmische hier en nu besef – te gaan bespelen.
   Hij (Dat ben ik dus) woont in het gebied van de Ooievaar en dat ? Dat was ook al: geen toeval (das achteraf gesproken dan want ook ikzelf moest mij volledig verdiepen in dit te gekke eindspelletje)
   12-9-12 Den Haag Nationaal & Internationaal bevrijd van de financiele apartheid.

   http://www.youtube.com/watch?v=AHGvaQMClEo

   Schaken – de internationale taal – was zo gek nog niet, maar ook dat is achteraf gesproken makkelijker vast te stellen dan voorafgaand geweten te hebben 🙂

  3. Voor alle duidelijkheid wil ik u voorafgaande aan een totale ontmanteling nog van enkele zeer nadrukkelijke feiten overtuigen:

   1 Geweld wordt niet gewaardeerd.
   2 De koninklijke familie is niet de koninklijke familie; ze hebben ons koningshuis afgenomen (nakomelingen van een een dief/moordenaar die langdurig met hun gelieg – ondanks op de hoogte te zijn van dit feit – zijn doorgegaan; het zal u ook minder en minder verbazen – achteraf is dat – dat een dochter van een Argentijnse massa-staats-moordenaar zich zo makkelijk wist in te passen in deze duivelse familie die bestond uit criminelen en oplichters)

   Ik ga u versteld doen staan van alles om ons heen en het feit dat we het teevens als een openbarend sprookje kunnen beschouwen.

   Maar dat ?
   Dat had u zelf – hopelijk – ook al meer en meer in de gaten gekregen 🙂

   12-9-12 Den Haag & Yge Visser ? Nationaal & Internationaal Law & Order hersteld !

   Uw leefomgeving wordt ontdaan van al het zwart om het transparante wit weer volledig zichtbaar te maken.

   http://www.youtube.com/watch?v=TcJ-wNmazHQ

   Dit eindspel heeft spelers die weten nodig en meningen ? Ze waren als stront op de ramen & dat ?

   Dat was wat het was !

   Stront-vl-yge-n zijn er voor om ge-plet te worden door het licht die de stront van zwart weg deed branden. Snelvuur zoals ik al zei;

   Uw kosmische piloot is toon 13, rode aarde en maakt aan alle spookjes een einde.

   Get ready for the real thing; we are fly-ing towards The Hague (hm, Hague … wie was dat nou weer dan …. ?)

  4. Medicijnen bestaan niet (het zijn verdovende middelen = drugs) & vaccinaties ?
   Allemaal fascinerende bull-shit 🙂

   Yge Visser gaat het u allemaal uit-lech-en ok ?

   Het eindspel is daar; het slotstuk van de financiele corruptie kende een aprt begin en een helder-makend einde 🙂

   12-9-12
   Den Haag
   Nationaal & Internationaal

   Herstel van Law & Order (logica dus; simpel hoor…. hihihi)

   Was getekend Yge Visser geboren in Den Haag en als geboren sfinx (29-7-1963), in navolging van Bobby Fischer die de allergrootste tegenstander van het licht, het ego definieerde als te elimineren onderdeel binnen ons gedeelde domein.

  5. @Medicijnen bestaan niet (het zijn verdovende middelen = drugs) & vaccinaties ?

   De onzin vanuit German New Medicine wetenschappelijk aangetoond:
   http://hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=127

   Realiseer je dat allopathische middelen je nooit beter maken, ze genezen niet. Ook voedingssupplementen pakken de oorzaak van onbalans niet aan. Zowel de farmaceutische als de voedings(supplementen)industrie zijn industrieën waar je alert mag blijven op wat jij tot je neemt.
   Vervang allopathische middelen door natuurlijke, zoals bijvoorbeeld kruiden of homeopathische middelen (bij voorkeur zo oorspronkelijk en natuurlijk mogelijk). Medicinale kruiden zijn gewoon vrijelijk te plukken in de vrije natuur.

   Voor zicht op medicinale kruiden (dit overzicht is bij lange na niet compleet):
   http://kruiden.hetbewustepad.nl/index.php?menu_id=4

   Eet vooral fruit, bessen, en meloenen. Zij helpen het lichaam te ontzuren. Verzuring is de belangrijkste oorzaak van onbalans.

   German New Medicine gaat naar de oorzakelijkheid van onbalans. Onbalans ontstaat in de psyche en genezing vind je dus ook in de psyche. Eventueel ondersteund met medicinale kruiden en de juiste voeding. Waarbij je goed zicht moet hebben op Healing Crisis.

 14. Beste redactie,

  Ik lees nu het artikel over ESM, Goldman Sachs.Ad Broere is al maanden geleden een petitie gestart tegen het ESM, schrijft al jaren over de achtergronden van de financiele wereld en dus ook de bankwereld, houd lezingen en schrijft op zijn website heel veel artikelen over wat er momenteel aan de hand is. Ik begrijp niet waarom dat niet op jullie site staat, kunnen en willen jullie mij dat uitleggen.

  Anneke Broere-Bakker

  1. Denk dat je toch iets mist Mascha, lezen is mijn vak, het woord verslaan is mijn cultes en de opmaak is mijn beroep. Of dat nu onderste boven of achterstevoren is, Cursief, Gespiegeld leesbaar of onleesbaar, we hebben het reeds al van alle kanten gezien. Dan pas na zorgvuldig afwegen schrijven een stukje melodrama waar een ander iets op te kauwen heeft, niet eerder.
   + Er zijn nog zoveel andere geweldige sites waar we van genieten kunnen hoe de mensen reageren, maar daar heb ik weer een ander leven voor nodig om het allemaal te bezien.

  2. Ik geloof Mascha dat jij ook met iedereen ‘ruzie’ maakt, niewaar. Na 2 tot 3 reacties (waaronder een paar verkeerd geplaatste) komt het tot een clash, waarbij ‘de ander’ de gebeten hond is.. Ik wens je in ieder geval wijsheid.. 🙄

  3. @Guido

   Haha, jij zou wel willen dat ik met iedereen ruzie maak hè!

   Ik maak geen ruzie met Paul hoor en van de clash is al helemaal geen sprake.

   Paul, ik kom later op de dag wel even op FB. Kunnen we even chatten met elkaar. Kun je me vertellen waar je vindt dat ik ‘iets’ mis.

  4. Ja Mascha, helemaal gelijk. De blije bank. De bank blij en rest die het geld daar brengt niet. Zo is het maar net. U bent wel heel erg actief om mensen ‘bewust’ te maken. Een diepe buiging en een handkus. Vergeet jezelf niet! Nemasté.

  5. @Altijd de ander in de schijnwerpers zetten ipv continu jezelf!

   Nee hoor Paul, gewoon jezelf in de schijnwerpers zetten.
   Laten zien welke keuzes je maakt.

   Ik kies er niet voor om elkaar te belasten.
   Waar ik wel voor kies, en waar ik dan ook naar leef, al heel lang, is te vinden op mijn site astridvantriet.nl

   Wat ik kan, kan iedereen.
   Het is namelijk gewoon een keuze.

   En dan zie je meteen.. wie die keuze in het eigen samen leven weigert, en in plaats daarvan belastingetje gaat spelen.

   Stel je eens voor, 2 uitersten van de SOPN-partij:
   – ze krijgen heel weinig kiezers. Ah, dan is het bewijs dus al geleverd, dat wat er op dit moment in de politiek gebeurt, helemaal niet voor het grootkapitaal en zo gebeurt, want iedereen vindt het blijkbaar wel best, heeft er blijkbaar toch wel belang bij dat alles doorgaat, alleen the finetuning, daarvan vinden ze dat het net meer iets naar eigen zin moet.
   – ze krijgen 3 miljoen kiezers… ah.. die kunnen zich nu ook al op een Ning-netwerk verzamelen, en PRECIES ZO GAAN SAMEN LEVEN ALS DAT ZE WILLEN. Ning netwerk inrichten kost 1 uurtje. Hoppa, klaar….

   1 van de redenen waarom ik bewust van 500 euro per maand leef, is dat ik dan on-belastbaar ben. Ik vind het helemaal geweldig dat die slappe drollen in de regeringsstructuren me dus niet kunnen belasten, maar ook iedere mede-burger niet, die zich maar blijft beroepen op het eigen slachtofferschap, maar ZELF gewoon weigert anders samen te leven. Zelfs het meest simpele inzicht, dat als je elkaar gewoon toegang tot leven biedt, dat er dan een miljarden belastingen apparaat vervalt, omdat er dan geen UWV medewerkers en geen re-integratiebureaus’ en heel veel PGB niet meer opgehoest hoeft te worden… daarvoor heb je al geen lijsttrekker nodig. Om van hetgeen waar het dan echt om gaat (niet deze getallen, maar de psychische ontlasting die we elkaar bieden) maar niet te spreken. Het vermeend gezamenlijk slachtofferschap waar Johan aan refereert in zijn filmpje, is er helemaal niet. Mensen laten elkaar zelf allemaal stuk voor stuk in de steek ‘Van mijn euro’s blijf je af, ga maar naar de structuren, en Johan gaat wel voor ons zorgen dat we met deze innerlijke houding verder kunnen gaan, Johan begrijpt ons tenminste, laat zich tenminste door ons kanaliseren…..’. Ok, lekker allemaal mee door gaan.

  6. @Lezer

   Dankjewel en handkus terug 😉

   Ik kan niet anders dan mijn broeders en zusters mogelijkheden tot bewust worden, aanreiken Lezer.

   Juist op dit moment heb ik het interview met Lilou met Marcel Messing bekeken.

   http://www.youtube.com/watch?v=A4qwW_zjdDI

   Voor een groot deel (h)erken ik wat Marcel Messing brengt. Met name zijn innerlijk aanvoelen van het voort bestaan van de mensheid, Moeder Aarde, en beyond. En ook dat de mens hierin een cruciale rol heeft te vervullen: de mens kan hier wel of niet voor kiezen. Op twee paarden wedden (wat politiek is), kan niet meer. Die lineaire tijd hebben we niet meer.

   Marcel Messing brengt Jezus en Maria Magdalena als levende personen. Ik zie hen, en ook de anderen (zoals Krishna etc.) als archetypen die ons verwijzen naar wie wij ten diepste zijn. Ik vind dat Santos Bonacci dat heel mooi laat zien in zijn lezingen:
   http://www.youtube.com/watch?v=aK37rl9TBrg

   Marcel Messing praat over interventie van buitenaardsen. Ikzelf heb geen directe ervaring met ufo’s. Wel met het aanvoelen van ‘dat er meer is tussen Hemel en Aarde’. Ik voel aan dat ‘we niet alleen zijn’. Of er een interventie gaat komen? Gezien het ‘belang’ van het Grote Spel waarbij alle universa onderdeel zijn, zou het zo maar kunnen.

   In ieder geval is het zo dat het, ook naar mijn gevoel, klopt dat werkelijk alles er al is. Ook de oplossingen voor de grote problemen waar we mee te dealen hebben, zoals Fukushima. Bijvoorbeeld Keshe heeft oplossingen hiervoor, maar hij krijgt de gelegenheid (nog) niet om deze in te zetten.

   De mensen van de Blije Bank leggen de oorzaak van alle shit in de wereld bij het huidige banksysteem en dan met name het heffen van rente. Ook willen zij de mogelijkheid tot het scheppen van geld neerleggen bij de staat(!). Rente heffen, is slechts 1 van de oorzaken van onbalans.

   Daaronder en dieper zit ‘het elkaar belasten’ en de inbeslagname van de Toegang tot Leven (uitgedrukt in het huidig geld/regels en wetten over het natuurlijk samen leven heen), de Aarde, en elkaars talenten. Leven via structuren in plaats van direct samen leven met elkaar. Zonder interventie van wie of wat dan ook. Directe toegang tot Moeder Aarde en haar overvloed en directe toegang tot elkaar en onze innerlijke overvloed, brengt onbelast(end) en vrij samen leven. Daarbij kun je kiezen voor een vrij beschikbaar en onbelast(end) (ruil)middel waarmee je het ruilen met elkaar faciliteert. Direct samen leven en onbelaste Toegang tot Leven, heeft geen rente nodig, geen belastingen, én geen ruilmiddel. Een ruilmiddel hoeft alleen het ruilen te faciliteren. Niks meer en niks minder.

   Daarnaast kun je eenieder een basis bieden om in eerste basisbehoeften te voorzien. Deze basis kun je gewoon creëren uit het niets. Daar hoeft geen goud tegenover te staan, geen aandelen. Niets. Jij als mens bent de waarde van de basisvergoeding die voor jou gecreëerd wordt. En precies zoveel als nodig is om fysiek in leven te zijn. Als dat voor de gemiddelde mens op (nu nog) nederlandse bodem 500,00 is dan wordt 500,00 gecreëerd. Is dat 800,00 dan wordt 800,00 gecreëerd. Wat ik bedoel met fysiek in leven zijn, is: voeding (eten en drinken), onderdak, warmte en licht, gezondheid/wellbeing (en ik vergeet nu vast wat 😉 ). Alle genoemde aspecten van Leven kunnen op veel meer onbelastende manier aangeboden worden, dan nu het geval is. In de laatste zin bedoel ik onbelastend op meerdere lagen dan alleen financieel.

  7. ‘Een ruilmiddel hoeft alleen het ruilen te faciliteren. Niks meer en niks minder.’
   Geld als ruilmiddel is niet verkeerd; het is wat ervan gemaakt is, een ‘doel op zich’, dat van geld ook smeerpoetserij heeft gemaakt. En toch is het nog steeds een afspiegeling van ‘ons mensen’. En DUS is het onjuist om geld ‘de schuld’ te geven van alles, een lege frase.

   Geld is energie en de afspiegeling van onze hebzucht EN onze compassie.. Elk ander middel kan net zo verkrachtend werken op de menselijke ziel. Het is pas als we leren ‘genoeg’ te zeggen, denken en doen, dat de hebzucht uit het geld gaat.. Amen.

  8. @Het is pas als we leren ‘genoeg’ te zeggen, denken en doen, dat de hebzucht uit het geld gaat.. Amen.

   En hoe doe jij dat dan Guido? Laat jezelf zien, in plaats van je te verschuilen achter ‘we’….

   Ik sta in de Levenscirkel.
   En jij?

  9. @Guido

   @Geld als ruilmiddel is niet verkeerd

   Inderdaad.

   @het is wat ervan gemaakt is, een ‘doel op zich’, dat van geld ook smeerpoetserij heeft gemaakt.

   De regels en wetten rondom het huidig geld: DUS dat wat er opgeslagen is in het huidig geld brengt shit (maar niet alleen dat brengt shit).

   @En toch is het nog steeds een afspiegeling van ‘ons mensen’.

   ‘ons mensen’… Hm, het huidig geld is niet de afspiegeling van mij. Ik biedt levenstoegang en ontvang het ook. Daarnaast belast ik niet en laat me (zo weinig mogelijk) belasten.

   @En DUS is het onjuist om geld ‘de schuld’ te geven van alles, een lege frase.

   Absoluut is het niet ‘de schuld’ van geld zelf, maar van dat wat opgeslagen ligt in het huidig geld. In wat het huidig geld uitdrukt. En dat wat het huidig geld uitdrukt, is een gevolg van dat wat mensen erin gelegd hebben.

   En daar heb je een handvat, want je kunt in geld/ruilmiddel gewoon leggen waar je het een uitdrukking van wilt laten zijn. Ruilmiddel ter facilitering van ruilen. That’s all and very simple.

   @Geld is energie en de afspiegeling van onze hebzucht EN onze compassie..

   Het huidig geld zal altijd shit overdragen. Zodra het huidig geld ontladen is van deze shit kan het een uitdrukking zijn van compassie. Wil jij eens aangeven waar jij ziet dat het huidig geld een afspiegeling is van compassie.

   @Elk ander middel kan net zo verkrachtend werken op de menselijke ziel.

   Inderdaad, als een ander (ruil)middel gebaseerd is, een uitdrukking is, van dat wat er ook in het huidig geld opgeslagen is. Dan heeft er geen transformatie plaatsgevonden en wordt het één gewoon vervangen door het ander.

   @Het is pas als we leren ‘genoeg’ te zeggen, denken en doen, dat de hebzucht uit het geld gaat.. Amen.

   Er ligt veel meer in het huidig geld opgeslagen dan hebzucht:
   http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=58

  10. Zo hoppa,

   nu, live, on the spot, wordt Johan op Niburu even verteld, wat hij allemaal aan zichzelf moet gaan doen, dan pas mag hij reddertje spelen voor de reactanten daar http://niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=2801:verkiezingstour-sopn-van-start&catid=9:binnenland&Itemid=22#comments

   Er durft er zelfs eentje gewoon en plein public de boodschap te brengen, dat veel mensen nu eenmaal niet voor de inhoud gaan, en dus moet Johan effu een meer lekker bekkie trekken, laat die inhoud maar zitten.

   Ja ja, ons prachtige goed.. democratische verkiezingen….

 15. Zo lang er nog strijd is tussen de aardbewoners onderling om woordjes en babbels krijgen de scheppers der taalmatrix (de illuminaten) en hun bovenbaasjes hun zin. Dat moge duidelijk zijn. Deze wezens zijn nogal op de hoogte hoe je een zetting neer kan zetten. Kijk maar naar een voorbeeld als een “nieuwszetting” van een massamoord in een Syrisch dorp genaamd Houla. Het kan zo zijn maar het kan ook zo zijn dat er beelden een geluiden samen worden gezet om een bepaalde zetting te zetten en die dan in de media neer te zetten (met een bepaald bedoeld effect (ook een zetting). Is dat eigenlijk niet grappig ??? (en ook dit is weer een zetting van de zetting !)

  1. De meesten van ons (net als ik dus) kennen dat hele Houla niet maar weten wel dat die gasten een gemeen spelletje spelen overal ter wereld. Kinderen die in een walt disney achtige setting worden geplaatst op hun twaalfde en nooit meer normaal boodschappen kunnen doen. Nog sterker, ze worden klaargestoomd om de wereld te veroveren en gek te maken met hun propaganda, gebracht van bovenaf. Helaas hebben ze zelf geen leven meer, verkocht aan de duivel of zo…
   Hun leven verkocht en aan de media verknocht, als ze het maar over jou hebben. Dan gaat alles goed, dat is het enige wat er toe doet, tot je nóg een tandje hoger moet versnellen. Je kan het niet aan, gaat aan de dope, het komt uit en je staat in de roddelbladen te koop, als pooier, slet of wat dan ook.

  2. Het EK in Oekraïne-Polen, daar gaat ook al geen politici heen. Deze twee evenementen, ik vertrouw het niet, al zou ik het wel vertrouwen, ging ik er al niet heen maar hier zit iets extra’s aan. Extra eng.

   Geef het volk brood en spelen, hiermee zijn ze allang tevreden. Het is te schaapachtig naar mijn zin maar er is meer dit keer…

   Toch hoop ik ergens dat we het helemaal fout hebben.

  3. Ik leef in een maakbare wereld. Dus verzonnen wereld. Dan is echt alles mogelijk. Hollywood is vaak het toon beeld van die maakbare wereld. Ik zou zeggen Aan me Houla. Als alles Echt zou zijn. List, leugen en bedrog! Martijn kindersterretjes zoals britney spears, justin timberlake, mm, justin biber envelen meer komen uit de disneyclub. Gepokt en gemazzeld worden op jonge leeftijd klaargestoomd als wereldsterren in den dop. Ook geruchten gaat in het rond dat onze Anne Frank eenhoax. Ook een creatie van Hollywood. Ik ben even de naam van die filmster kwijt. Ze schijnt Nederlandse roots te hebben en heeft ’toevallig’ dezelfde leeftijd. Een knappe vrouw. O, ja Audrey Heburn heet ze. Paul had over (be)zetting zo dus! En zo als je weet Alles heeft met Alles te maken en kunnen we met ze allen al ‘een ietsie pietsie’ gedachten lezen. Bizar dan als je die holocaust filmpies wo2 vanuit een andere invalshoek gaat bekijken. Propoganda of echt? Ik zou het niet weten. Ook het maakbare wereld is cut and paste.

  4. @Martijn laat je niet zo afleiden joh! Doet men express, tis een rondje om je de andere kant op te laten kijken voor iets wat nog dichter bij huis zich gaat afspelen… (ty Coz voor de tip!)
   http://www.youtube.com/watch?v=awoF0dlUVQs

   Mocht dit gaan gebeuren, dan zijn er al verschillende schuldigen geënsceneerd. Ook allemaal voor onze neus. Hier een voorbeeldje: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3254864/2012/05/12/Topless-feministe-valt-EK-trofee-aan-in-Kiev.dhtml

   Moet je je voorstellen: juist op het moment suprême, zijn er bewakers en journalisten aanwezig, en dat ook nog wel in de meest perfecte setting. Ze wordt dus niet al ver daarvoor over-mand. Nee, precies op le moment suprême en wel op zo’n manier, dat de boodschap waar het om gaat volledig is te zien op haar buik, en de handeling van het aanvallen van het symbool waar het om gaat. Ze raakt het ding uiteindelijk net niet aan, maar… ‘er zat alleen maar een schrammetje op’ …. oh en in dit moment suprême is er 1 van de bewakers zo ongelooflijk alert, beseft dat het heel belangrijk is voor het leven op aarde, om van dit moment de perfecte foto te maken, en dus is hij bereid zijn nek te verrekken… 😉 En haar borsten zie je net niet, ook helemaal perfect, zou veel te veel afleiden. En gelukkig ze is daarna niet meer zichtbaar… Een complete film, in 2 foto’s.Ach ja, en de Volkskrant is natuurlijk gek, heeft niets in de gaten… not….

   En zo heb ik nog andere dingen gezien, van andere groepen die van wat dan ook de schuld in de schoenen geschoven kan gaan worden.. maar ja, iedereen kijkt maar lekker zelf. Want … dat is nu de truc van al die shit: ‘de macht’ acteert gewoon op dat wat AL in de mens is; mensen vinden het maar wat geweldig om iemand de schuld te kunnen geven van de jeuk die ze in hun eigen leven voelen.

  5. @@Martijn laat je niet zo afleiden joh! Doet men express, tis een rondje om je de andere kant op te laten kijken voor iets wat nog dichter bij huis zich gaat afspelen… (ty Coz voor de tip!)
   http://www.youtube.com/watch?v=awoF0dlUVQs

   Mocht dit gaan gebeuren, dan zijn er al verschillende schuldigen geënsceneerd.

   Evenals dat 911 aanleiding is geweest tot het leggen van schuld bij… en aanleiding is geweest om verhoogde ‘veiligheidsmaatregelen’ (lees vrijheidsbeperkende maatregelen) te nemen, zal een eventuele attack tijdens de Olympische Spelen aanleiding zijn tot angst voor een buitenaardse invasie. En moeten er dus maatregelen getroffen worden om deze vermeende vijand te bestrijden. Of juist ‘buitenaards’ wordt ingezet als oplossing. Misschien worden ‘buitenaardsen’ zelfs wel ingezet tijdens de attack als bewijs van bestaan.

  6. Wat een Offensief hier zeg, Cultus Mascha aan het papegaaien hier net als wat ze elders ook aan het doen is op andere sites. Ben je nu bezig om Martijns G-Spot te bedwingen?! Dat zet toch geen zolen aan de dijk, want je escapades komen niet geheel contro-vers over hier bij mij.

   Profecia de Parravicini sobre los Juegos Olímpicos-London 2012 Prophecy
   http://www.youtube.com/watch?v=Bt9XRmAfJOE

   Alles is er allang en over duidelijk bekend, veel plezier straks om eeuwig verlicht te mogen worden in Londen, ga elders wel ronde ringen werpen! En bij mijn eigen vrouw zit ik al reeds onder de plak!

  7. Het komt er eigenlijk op neer dat de media allelei babbels heeft en met wat beeld en geluidgemonteer de grootste leugens kan verkopen om de duffe burger iets aan te praten. Net als iedere keer die hongerbuikjes in Afrika die mensen geld doen storten waar dan 90 % aan de (zeer kleverige) strijkstok blijft hangen. Het is iedere keer een soort “oogsten” van energie. En ja an me Houla !! (die beelden van die (stropoppen ??)/lijken in doeken zijn van 2003 blijkbaar en dan in Irak opgenomen. De bedoeling is dat mensen roepen dat er ingegrepen moet worden om Assad af te zetten. Volgens mij trappen er errug weinig meer in (misschien nog een paar salonsocialisten misschien ???). Mij kan het lekker geen ene reet schelen !!

 16. @Ik wens je in ieder geval wijsheid.. 🙄

  Guido, dat is omdat je Mascha’s wijsheid niet in jezelf wilt aannemen?

  Plaats nog eens een keertje een artikel over vrouwelijke indaling van Venus energie en zo… geschreven door een man die pronkt met zijn dochter. Zo is het allemaal aanvaardbaar… en blijft het in een abstractie. En dan is het net, alsof je ontzettend VOOR de vrouwelijke energie op aarde bent en zo.. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja..

  Nou zit ik hier Mascha niet te verdedigen natuurlijk, heeft ze helemaal niet nodig. Ik ben je gewoon een hoop wijsheid aan het toewensen Guido. Het is er allemaal al, je kunt het zo in jezelf aannemen… maar ja.. ook dat is een keuze.

  1. Er druppelt een stevig stroompje frustratie door je tekst Astrid.. In ieder geval bitterheid. Maar dat is mijn herkenning, natuurlijk..! Anders kan ik het niet voelen. Maar ik heb geen dochter, dát zal er ook mee te maken hebben. Maar hebben we het over Ton, Mij, Mascha of over de wijze Astrid hier..? Het blijft een mooi sprookje niet? Het leven.. Dag Astrid, of anders gezegd: je kunt het zo in jezelf aannemen.

  2. Hij is leuk Paul, dat krachtige korte sprookje hang ik boven mijn VoorDeur Portaal, in de portiek, zodat iedereen het ziet.
   Assie en Massie het is de bedoeling dat ik opgewonden en frustie doe en dat jullie dan 1 keer in de zoveel tijd de deur op een kier zetten, ik zeg het maar even, kijk maar naar hoe Lisz en Monika en Imke dat doen, veel beter voor de wereld literatuur en het kost niets maar het doet het um wel.

   http://img35.imageshack.us/img35/6388/kortsprookje.jpg

  3. @Hyper

   Weet je wat niets kost Hyper? De kamille die ik zojuist geplukt heb in de vrije natuur en de rode klaver, de bladeren van de smalle weegbree, het genieten van de vogeltjes in mijn tuin, de reetjes en haasjes die langs schieten… enz.

   Ja natuurlijk kost dat wel wat: met gezond verstand en in harmonie samen leven met de natuur om mij heen en in mij. Alle handelingen die daaruit voortvloeien doe ik met liefde en plezier en gaat daardoor moeiteloos. Heerlijk.

   Weet je wat ook niets kost Hyper? Elkaar vrij en onbelast(end) laten bestaan, en elkaar onvoorwaardelijk Toegang tot Leven bieden. Kost ook niets. Geen belastingen voor nodig, geen politiek apparaat, geen uitkerende instantie, helemaal niets.

  4. Eén ding is jammer voor dit sprookje. De reptielen zitten niet alleen in het politieke apparaat en bankwezen. Er zijn er ook heel veel onder de samenleving en die zien alles net een beetje anders. Beetje minder rooskleurig. Sommigen zullen de hel op aarde brengen als ze de mogelijkheid kregen. De wet van de sterkste, de misselijkste, de gemeenste… Das ook geen leven toch? Liever niet nog meer chaos om me heen, tis al gek zat allemaal.

 17. @Paul

  Laat het woord Equi maar gewoon los hoor Paul. Het gaat helemaal niet om de vorm. Maar dat wist jij al natuurlijk. Benieuwd waar jij staat als het gaat om elkaar levenstoegang bieden. Want daar gaat het om natuurlijk: het aan elkaar onvoorwaardelijk onbelast(end) Toegang tot Leven bieden. Laat de invulling maar gewoon los hoor. Hoef je daar ook niet op te projecteren.

  @Ah wij broodje half om half man/vrouw wezens hebben zoiets altijd snel genoeg uitgediept…

  Maak jij er nu een man/vrouw drama van om je gelijk te halen 😉

  @HyperAlert

  Monika schiet je meteen te hulp met haar comment en ook Paul zijn mannelijkheid krijgt hierdoor meteen een boost. Pluim voor Monika.

  1. @ mascha roedelof
   Waarom nou weer gelijk gaan polariseren in mannen en vrouwen, het zijn allemaal mensen toch?Met zowel mannelijke als vrouwelijke energieen. We hebben nu al 2 beschreven feministische golven gehad, laten we de boel nou eens even nivileren en lekker in het midden gaan staan. Ikzelf ben de vrouw met de baard, en heb hier en daar een mannelijk trekje.

  2. Nee hoor Mascha, ik doe zelf ook het huishouden, kook elke avond, draag de hele dag door lange kousen en heb altijd meer vrouwen om me heen hangen dan ik dat aan Mannen om me heen heb. Ik krijg wel van iets anders een ‘Boost’ dan dat jij je dat voorstellen kan… Ik vind het ‘zo’ enerverend me hele leven al dat er ‘zoveel’ mensen zijn die het altijd beter voor mij ‘alles inkleuren’ dan ik het zelf met Bruynzeel kleurtjes mag invullen.
   http://img15.imageshack.us/img15/9969/meerkleur.jpg
   Daarbij gebruik ik dan nog niet eens make-up!

  3. Vind ik ook Marcel; laten we nu eindelijk eens androgyn doen ( niet -zijn- hoor, de verschillen blijven veels te leuk). Ik ben af en toe meer een vent met t*ten. We zouden zo een rondreizend circus kunnen beginnen.

  4. @ imke
   Wij moesten maar eens gaan praten….. zo’n circus is een grote droom van me. Laatst vertelde een broer me dat terwijl hij zat te wachten bij de apenheul hij zoveel mannen met borsten had waargenomen , gelijk maar even verteld dat dat vrouwen zijn. Een hele openbaring haha

  5. @ mascha

   Je stelt daar nogal wat!
   Polariteit tussen mannelijk en vrouwelijk blijft wel nodig als impuls tot creatie. Scheppende krachten zijn gebaseerd op polariteit. Het mannelijke geeft (de zon, een zaadcel, een creatieve impuls), het vrouwelijke ontvangt (de aarde, een eicel, transformatie). In zowel vrouwen als mannen…
   Is dat geen aanname van jezelf? en waarom dient dat te blijven? Heb je helemaal geen idee hoe het ook anders kan, dan zet je wel je hele ontwikkeling vast imo. Immers we zijn de creators van onze eigen wereld en in die hoedanigheid kunnen we alles zo maken als we willen . Het is dus niet een noodzakelijk kwaad om die polariteit (dualiteit) te handhaven ter instandhouding van creatie, verzin een andere mogelijkheid en die is er dan ook, helemaal geen gepolariseer voor nodig! Je gaat in je stelling uit van de wereld zoals je die nu kent, wie zegt dat al de wetten waar deze nu aan gehoorzaamt van toepassing dienen te blijven in een toekomstige wereld? Nee ik voel me door jouw stellingname totaal niet geinspireert eerder vastgezet in mijn ontwikkeling , en derhalve verwerp ik die stelling, even goede vrienden hoor.

  6. @Marcel

   Polariteit is hetzelfde als dualiteit?

   Kort door de bocht Marcel en een stelling-/aanname van jou die ik niet deel. Voor mij zijn polariteit en dualiteit niet hetzelfde. Dat had je overigens ook kunnen begrijpen als je de column goed leest. Ons ruimteschip aarde heeft een zuid- en een noordpool. Er bestaat positieve en negatieve elektriciteit. Negatieve elektriciteit wordt ook wel magnetisme genoemd. Twee polen: een + en een -. Niks geen dualiteit, maar polariteit.

   Produceer jij maar eens een eicel Marcel. En bevrucht jij jezelf maar eens, draag een kind en baar het. Zelfs intersexuals kunnen op dit moment zichzelf niet bevruchten. De meesten zijn zelfs onvruchtbaar. Dat dit in de toekomst anders wordt, is goed mogelijk.

   Ten aanzien van mannelijk en vrouwelijk:
   Uiteindelijk begrijpen we dat ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gecreëerde concepten zijn en gaan we hier aan voorbij. We begrijpen dat de opsplitsing in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ onecht is en je gevangen houdt in onjuiste beperkende denkbeelden, oppervlakkigheden, verwachtingen, en verstrikkingen.

   Uit:
   http://hetbewustepad.nl/index.php?nws_id=31

  7. @ mascha
   Ach kort door de bocht? Ik zie het liever als een wat bredere benadering. Bovendien is de aarde rond en is positief en negatief slechts een benaming, en net als mannelijk of vrouwelijk een afleiding van waar het werkelijk om draait.
   Blijf vooral denken in polariteiten en dualistische principes als dat je vrolijk maakt , mij kan dat niet meer boeien. Ik sta het liefst in het midden op de evenaar . Daar waar het overzicht het grootst is, en de mogelijkheid tot creatie volop bestaat.
   En sorry voor het taalgebruik maar wat is dat nou voor een gelul over dat ik geen eicel kan produceren en geen kind kan dragen? Kan jij een spermacel produceren dan? Nee natuurlijk niet ,niet in deze setting maar wie wil deze setting door laten gaan jij? ikke niet hoor ik ga uit van verandering, bovendien zijn er wel zeker biologische vormen die zichzelf kunnen bevruchten of zichzelf klonen, dus voor creatie is niet per definitie een man en een vrouw nodig. Alleen dat gegeven al zou je tot nadenken moeten stemmen ,echter jij verkiest je te conformeren aan een systeem dat imo zijn houdbaarheids datum heeft overschreden. En dan gaat het even verder dan kinderen krijgen/maken.
   En dan negatieve elektriciteit wordt ook wel magnetisme genoemt ………? niet door mij toch
   Ik zie de dingen graag simpel alles wat een naam heeft is door de mens van die naam voorzien en is niet die naam, die naam is alleen handig om te weten waar over je praat. Neg. pos. man . vrouw het zegt me allemaal maar een ding dualiteit en stellingname, polariseren en verdelen. Ik doe daar niet langer aan mee.

  8. @Marcel

   @Ik zie het liever als een wat bredere benadering. Bovendien is de aarde rond en is positief en negatief slechts een benaming, en net als mannelijk of vrouwelijk een afleiding van waar het werkelijk om draait.

   Ja, en dit vertel ik dan ook in mijn columns. Waar draait het volgens jou om Marcel?
   @Blijf vooral denken in polariteiten en dualistische principes
   Nee, ik denk niet in dualiteiten: dat maak jij ervan.

   @Kan jij een spermacel produceren dan? Nee natuurlijk niet ,niet in deze setting
   Inderdaad.

   @maar wie wil deze setting door laten gaan jij? ikke niet hoor ik ga uit van verandering
   Prima toch. In mijn vorige reactie heb ik al antwoord gegeven op deze vraag van je.

   @bovendien zijn er wel zeker biologische vormen die zichzelf kunnen bevruchten of zichzelf klonen, dus voor creatie is niet per definitie een man en een vrouw nodig.
   Deze vormen zijn tweeslachtig en dragen ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ in zichzelf tot en met voortplantingsorganen.

   @Alleen dat gegeven al zou je tot nadenken moeten stemmen
   Zoals je kunt lezen in mijn vorige reactie staat daar al een antwoord.

   @echter jij verkiest je te conformeren aan een systeem dat imo zijn houdbaarheids datum heeft overschreden.
   Nee dus.

   @En dan negatieve elektriciteit wordt ook wel magnetisme genoemt ………? niet door mij toch
   Prima toch.

   @Ik zie de dingen graag simpel alles wat een naam heeft is door de mens van die naam voorzien en is niet die naam, die naam is alleen handig om te weten waar over je praat. Neg. pos. man . vrouw het zegt me allemaal maar een ding dualiteit en stellingname, polariseren en verdelen. Ik doe daar niet langer aan mee.

   Ja hoor Marcel. Lees mijn vorige reactie er nog eens op na dan lees je dat we het zo verschillend niet zien. Grappig hè, want wie brengt de ‘verdeeldheid’ hier nu?

  9. @ mascha
   Alles herhalen (copy and paste) van wat ik zeg doet het er niet interessanter uitzien en verheldert ook niets. Zin voor zin dingen willen weerleggen met een eigen praatje is zo 3D en daar ga ik me dan ook niet aan te buiten. Het gehele concept dat je hier showed is een eigen interpretatie van jou , het staat mij daarom ook vrij daar afstand van te nemen .
   Jij hebt het steeds over het mannelijke en het vrouwelijke over negatieve electriciteit en positieve electriciteit over noord en zuidpool. Jij bent op die manier imo bezig dingen in hokjes te stoppen en te verdelen ,te polariseren. Dat dat een keuze is die je maakt ,daaraan lijk je voorbij te gaan. Ik maak die keuze niet Ik heb het over mensen over electriciteit over de ronde aarde( de flux die de door jou benoemde polen genereren,weerspiegeld overigens prachtig die eenheid)
   Alleen al door energie te verdelen in mannelijk en vrouwelijk , neg. en pos. bevestig je al de dualiteit in je denken. Als je dat niet wilt zien tja, dan is dat dus jouw keuze nogmaals ik maak die niet.
   Overigens zijn wij allen een en dus niet afgescheiden ,in die zin zijn wij idd hetzelfde.
   Waar het omgaat? JE BENT EEN ZIEL EN HEBT EEN MENSELIJK LICHAAM ,EN DAT LAATSTE NOG MAAR TIJDELIJK OOK.de rest is niets.

  10. @Marcel

   @Alles herhalen (copy and paste) van wat ik zeg doet het er niet interessanter uitzien en verheldert ook niets. Zin voor zin dingen willen weerleggen met een eigen praatje is zo 3D
   Haha, da’s niks voor iemand in 5D natuurlijk.
   Man, wat een onzin. 3D, 5D… Het is er allemaal tegelijkertijd: ook ook in plaats van of of. Dat moet jij als 5D mens met verruimd bewustzijn toch snappen?

   @Ik heb het over mensen over electriciteit over de ronde aarde( de flux die de door jou benoemde polen genereren,weerspiegeld overigens prachtig die eenheid)
   Ik breng de dualiteit er niet in Marcel. Leuk dat je hier schrijft: ‘de flux die de door jou benoemde polen genereren, weerspiegeld overigens prachtig die eenheid’. Zie je: de (h)erkent het ook.

   Jij schreef vele reacties eerder: ‘waarom nou weer gelijk gaan polariseren in mannen en vrouwen, het zijn allemaal mensen toch? Met zowel mannelijke als vrouwelijke energieën. Ja, Marcel, we zijn allemaal mensen. Met zowel mannelijk als vrouwelijke energieën. Jij projecteert op mij dat ik zou polariseren in mannen en vrouwen en dat is geenzins het geval. Ik heb je een aantal columns aangereikt waar je kunt lezen hoe ik kijk. Als jij daar iets anders leest dan wat er staat dan leg ik graag aan je uit wat er staat en wat ik bedoeld heb over te brengen. En ja, zelfs zin voor zin.

   @Overigens zijn wij allen een en dus niet afgescheiden ,in die zin zijn wij idd hetzelfde.

   Zijn de boterbloem en de tulp hetzelfde? Zijn ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ energieën hetzelfde?

   @Waar het omgaat? JE BENT EEN ZIEL EN HEBT EEN MENSELIJK LICHAAM ,EN DAT LAATSTE NOG MAAR TIJDELIJK OOK.de rest is niets.

   Oh ja, dus de mensen die dood gemaakt worden in Libië en Syrië en de ellende die zich voor onze neus afspeelt, is helemaal niets. Ah ja…

  11. Mascha, weet je wat me wel bij je meldingen stoort..? Dat je nergens het kleine zinnetje ‘volgens mij’ of ‘ik vind’, of ‘naar mijn idee’ gebruikt.. Het is allemaal wel ongelooflijk afkomstig van de zekerheid die je denkt te hebben ontdekt, naar mijn idee. En daarmee breng je, en dat ben ik met Marcel eens, de dualiteit er dus WEL in… Think about it..!
   En dát is allemaal nog niet zo erg, maar volgens mij verlies je dan volledig uit het oog wat anderen vinden, voelen of denken en ook proberen te vertellen als HUN waarheid. Amen.
   Of zoals een wijze man me ooit vertelde:

   There is your truth,
   There is my truth,
   And then there is The Truth.

  12. @Guido
   Ja, dat heb je me al eerder laten weten. Dat het jou stoort dat ik ‘volgens mij’ of ‘ik vind’, of ‘naar mijn idee’ niet gebruik.
   Beste Guido, als je iets van mij leest of/en hoort, weet dan dat ik altijd vanuit mijzelf schrijf en praat.

   In mijn laatste reactie aan Marcel schrijf ik dit:
   Ik heb je een aantal columns aangereikt waar je kunt lezen hoe ik kijk.
   Zie je Guido: soms vermeld ik zelfs expliciet dat dat wat ik schrijf, is hoe ik kijk.

  13. Guido, ik merk dat je reacties weer aan het manipuleren bent. Onderstaande reactie ontvang ik om 9.50u per mail:
   @Auteur: GuidoJ.
   Reactie:
   Mascha, weet je wat me wel bij je meldingen stoort..? Dat je nergens het kleine zinnetje ‘volgens mij’ of ‘ik vind’, of ‘naar mijn idee’ gebruikt.. Het is allemaal wel ongelooflijk afkomstig van de zekerheid die je denkt te hebben ontdekt, naar mijn idee.
   En dát is allemaal nog niet zo erg, maar volgens mij verlies je dan volledig uit het oog wat anderen vinden, voelen of denken en ook proberen te vertellen als HUN waarheid. Amen.
   Permalink: http://www.wanttoknow.nl/economie/het-ems-en-goldman-sachs-de-vampierinktvis/
   Beheer je abonnementen: http://www.wanttoknow.nl/comment-subscriptions?sre=mascha.roedelof%40hetbewustepad.nl&srk=b65999b0edbcde1b1fb90cfe212b78e8

   En dit staat er nu:
   Mascha, weet je wat me wel bij je meldingen stoort..? Dat je nergens het kleine zinnetje ‘volgens mij’ of ‘ik vind’, of ‘naar mijn idee’ gebruikt.. Het is allemaal wel ongelooflijk afkomstig van de zekerheid die je denkt te hebben ontdekt, naar mijn idee. En daarmee breng je, en dat ben ik met Marcel eens, de dualiteit er dus WEL in… Think about it..!
   En dát is allemaal nog niet zo erg, maar volgens mij verlies je dan volledig uit het oog wat anderen vinden, voelen of denken en ook proberen te vertellen als HUN waarheid. Amen.
   Of zoals een wijze man me ooit vertelde:

   There is your truth,
   There is my truth,
   And then there is The Truth.

   Verder heb ik het idee dat je ook andere reacties hebt gemanipuleerd. Ik hou hier niet van beste Guido. Maanden geleden heb ik hetzelfde gemerkt. Dat je reacties manipuleert. Als reactie daarop kwam Paul & Co naar FB om mij te vertellen dat hij dit ook kende van je. Dat je daarnaast ‘fake reacties’ plaatste etc. Ik merk nu dat je gedrag daarin nog hetzelfde is. Het wijzigen van reacties van reageerders op jouw website ervaar ik als manipulatie.

   Het ga je goed Guido!

  14. Dus je vind het raar als ik mijn eigen reactie aanvul…? Wat een ge-OH Mascha!! Doe vooral wat je voelt dat goed dunkt. Manipulatie..??? Bitterheid proef ik..

   Verder wil ik hier graag open melden dat ik NOOIT reacties manipuleer’.. Sommigen worden verwijderd omdat ze beledigend zijn, andere reacties ‘off-topic’. NOOIT manipuleer ik reacties inhoudelijk. Soms wat witregels om ruimte te besparen. Soms, bij dikke blokken tekst, een alinea ertussen. Het grappig vind ik Mascha, dat je niet in gaat op mijn inhoudelijke vraag, of je gewoon jouw mening wilt geven, in plaats van alles als DE WAARHEID te gaan poneren. Simpel toch? Maar je was al weg begrijp ik..

  15. @Guido
   Zoals ik schreef, ervaar ik het als manipulatie dat jij jouw eigen reacties wijzigt. Daar komt namelijk geen melding van via de mail. Dus waar is de openheid en transparantie?
   Overigens: reageerders op jouw website hebben de mogelijkheid om hun eigen reacties te wijzigen niet.
   Als je wilt aanvullen of iets anders wilt brengen dan je eerder gebracht hebt, kun ook jij gewoon een nieuwe reactie maken. Evenals de reageerders op jouw website.
   Daarnaast merk ik dat je in mijn reacties gewijzigd hebt. Ik hou daar niet van. Ook dit ervaar ik als manipulatie.

  16. Aha, hier wordt WEL geroepen wat je vindt.. Grappig.. Of zie je het zelf niet.. 🙄
   En ik heb trouwens een paar witregels tussen je zinnen vandaan gehaald.. (En deze zin erbij gezet, voor je het weer wilt melden).
   Leuk hè?
   Spelen.

  17. Er is een nieuwe reactie op Het EMS en Goldman Sachs, de vampierinktvis..?.
   Link naar de reactie: http://www.wanttoknow.nl/economie/het-ems-en-goldman-sachs-de-vampierinktvis/comment-page-3/#comment-84365
   Auteur: GuidoJ.
   Reactie:
   Dus je vind het raar als ik mijn eigen reactie aanvul…? Wat een ge-OH Mascha!! Doe vooral wat je voelt dat goed dunkt. Manipulatie..??? Bitterheid proef ik..
   Permalink: http://www.wanttoknow.nl/economie/het-ems-en-goldman-sachs-de-vampierinktvis/
   Beheer je abonnementen: http://www.wanttoknow.nl/comment-subscriptions?sre=mascha.roedelof%40hetbewustepad.nl&srk=b65999b0edbcde1b1fb90cfe212b78e8

   En dit staat er nu:
   Dus je vind het raar als ik mijn eigen reactie aanvul…? Wat een ge-OH Mascha!! Doe vooral wat je voelt dat goed dunkt. Manipulatie..??? Bitterheid proef ik..

   Verder wil ik hier graag open melden dat ik NOOIT reacties manipuleer’.. Sommigen worden verwijderd omdat ze beledigend zijn, andere reacties ‘off-topic’. NOOIT manipuleer ik reacties inhoudelijk. Soms wat witregels om ruimte te besparen. Soms, bij dikke blokken tekst, een alinea ertussen. Het grappig vind ik Mascha, dat je niet in gaat op mijn inhoudelijke vraag, of je gewoon jouw mening wilt geven, in plaats van alles als DE WAARHEID te gaan poneren. Simpel toch? Maar je was al weg begrijp ik..

   Beetje lastig de dialoog aangaan met jou.

   @Het grappig vind ik Mascha, dat je niet in gaat op mijn inhoudelijke vraag, of je gewoon jouw mening wilt geven, in plaats van alles als DE WAARHEID te gaan poneren.

   Het inhoudelijke antwoord hierop is voor eenieder na te lezen in een vorige reactie van mij.

  18. @Guido

   Als ik een witregel gebruik dan doe ik dat voor de leesbaarheid van mijn tekst. Ik plaats de witregel niet zonder reden. Ik schrijf mijn reacties op een manier waarbij ik het gevoel heb dat ze uitdrukken wat ik wil overbrengen. Inclusief witregels.

   Op wat voor manier dan ook sleutelen aan mijn reacties (of aan die van wie dan ook) ervaar ik als manipulatie.

   Inmiddels heb ik nu een aantal keer geconstateerd dat je jouw eigen reacties wijzigt, aanpast, aanvult, of whatever. Ook dit ervaar ik als manipulatie.

  19. Dat was me duidelijk Mascha, dat je het als ‘gemanipuleer’ ervaart.. Heb je uitgelegd waarom enzo. Fijn hè, het laatste woord hebben..?

  20. Marcel 24.17, wil jij het weer overnemen, kan ik aan mijn werk.. 😉

  21. En natuurlijk… Door minder witregels te gebruiken, kun je ‘vakerder’ reageren..

  22. @ Mascha
   Ik lees dat je je eraan stoort dat je reacties blijkbaar gemanipuleerd worden…mij is dat nog niet overkomen.
   Je hebt toch een eigen blok, dan kan je toch daar lekker je gang gaan. Tenminste om erger te voorkomen 🙂
   Vind wel jammer dat je Paul erbij betrekt in je constateringen. Heb je hem wel gevraagd of hij dat wilde?

   Verder vind ik je website heel leuk, het enige wat me toch wel een beetje ‘dwars’ zit, is het feit dat je dus een (ex)bhagwani/ Osho aanhanger bent…over manipulatie gesproken 😉

  23. Dank Monika, zo is het kennelijk.. Ik weet wat ik onder manipulatie versta, en dat is in ieder geval niet wat ik doe. Daarom zegt Mascha ook telkens, ‘dat is voor MIJ manipulatie’.. Let it be! Mascha denkt erg zwart/wit in mijn gevoel, wat ook bitterheid constateert.. Geeft allemaal niks, maar dat hoeft niet op mijn vestje te worden gespuugd, waar eerst Paul, Jij en Marcel kennelijk het onderspit dienden te delven..

   En idd Paul nog -en passant- even meenemen dat ie aan het stoken zou zijn.. Simpelheid ten top. Naar mijn mening.. 🙄

  24. @Monika

   Ik heb Guido laten weten er niet van te houden dat hij mijn reacties wijzigt: ik ervaar dat als manipulatie. Guido geeft toe witregels verwijderd te hebben in mijn reacties. Ik hou er niet van als Guido in mijn reacties sleutelt. Guido wijzigt zijn eigen reacties, vult ze aan, of whatever. Ook dit ervaar ik als manipulatie. Dat Guido dit doet, kun je zelf constateren: de inhoud van de mail naar aanleiding van zijn reactie komt niet overeen met de tekst die hier op de website staat. Ik hou daar niet van.

   Paul heeft zichzelf maanden geleden gemeld aan mij en vertelde zijn bevindingen Monika. Zou jij het kloppend vinden als Paul mij informatie verstrekt die onjuist is? Wat zou er de reden van kunnen zijn dat Paul het niet ok zou vinden dat ik zijn bevindingen met Guido en WTK deel?

   @Verder vind ik je website heel leuk, het enige wat me toch wel een beetje ‘dwars’ zit, is het feit dat je dus een (ex)bhagwani/ Osho aanhanger bent…over manipulatie gesproken.

   Monika waar haal je in Godsnaam vandaan dat ik (ex)bhagwani/ Osho aanhanger ben? Je kunt op mijn website, op de ‘Even kennismaken’pagina lezen dat ik naar India geweest ben waar ik onder andere nog meer verbonden ben geraakt met Osho. Maakt mij dat een aanhanger? Wat bedoel je overigens met het woord aanhanger? Wil je ook eens uitleggen wat je bedoelt met …over manipulatie gesproken in dit verband?

  25. @ mascha
   Wat begrijp je niet van de door mij aangehaalde stelling dat je een ziel bent en een lichaam hebt? Dan bestaat er dus geen dood ,enkel als overgang naar een andere bestaansvorm. Overigens zijn de vermeende brandhaarden die jij aanhaalt een groot circus. De doden die daar vallen zijn slechts overgegaan en hebben hun lichamelijke jasje uitgetrokken ,sowhat?
   Ik projekteer niets op jou, jij praat over de tulp en de boterbloem ik heb het over bloemen.Jij hebt het over neg. en pos.(buiten het feit dat dat een subjectief gegeven is) heb ik het over energie. Jij hebt het over mannelijk en vrouwelijk, ik praat over mensen.Waarmee ik steeds weer aangeef dat ik de eenheid zoek (en vind) in dingen en jij de verdeeldheid ,ik ervaar dat als een dualistisch trekje.Het staat je overigens vrij dat te doen hoor even goeie vrienden ,maar ontken het dan niet! Ik laat me niet uitlokken tot een nietus wellus spelletje.
   Nog even over je schijnbare onvermogen om te begrijpen wat de diepere betekenis achter dat zielsverhaaltje van mij is het volgende.
   Een muggeprik stelt niets voor op een mensenleven , staat tot dit leven(deze incarnatie) stelt niets voor op de eeuwigheid van je zielsbestaan. Als je op die manier naar deze zaken kijkt is al dat lijden niet zo’n ramp en in een poep en een scheet voorbij.bovendien is de verslaggeving over syrie en libie in het geheel niet te vertrouwen .
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/syrie-n-humanitaire-oorlog-gebaseerd-op-leugens-en-bedrog/comment-page-1/#comment-84389
   met dank aan monika.

  26. @ guido
   Sorry voor mijn afwezigheid , maar soms moet ik dit goddelijke lijf ondersteunen met een schoonheidsslaapje , zoals je hebt gezien ben ik reeds weer op volle sterkte aanwezig! 😉

  27. @Guido

   Feit is dat je jouw eigen reacties wijzigt, aanvult, whatever. Feit is ook dat je aan reacties van reageerders sleutelt. Iedere mee-lezer mag daar zelf conclusies uittrekken.

  28. @ paul
   is het geen “afgezakte” belg? Zo een die thuis niet aan de bak komt?

  29. Mooi Mars, dan kan ik weer aan het werk. She’s all yours.. Enne.. je weet waar ze niet van houdt.. Witregels verwijderen en je eigen reactie bijwerken; probeer dat ajb zoveel mogelijk te láten. Heb ik ook gedaan 😉

  30. @guidobelooftikzalgeenwitregelsverwijderensimpelomdatikdienietgebruikenookzaliknietsaanreactieswijzigenofveranderenofietsvandienaardverderzalikzelfdeinterpunktieaanpassenvanalmijneigenreacturenzodateengrootdeelblancoblijftvooranderepostersopditforum.

  31. @Marcel

   @Als je op die manier naar deze zaken kijkt is al dat lijden niet zo’n ramp en in een poep en een scheet voorbij.

   Tja, need I say more? Hoeveel mensen moeten er nog geofferd worden beste Marcel? De overgeganen zielen tijdens 911, Libië en Syrié, Fukushima etc. danken je. (Voor wat betreft wat plaatsvindt in Syrië verwijs ik je naar de Syrian Girl: http://www.youtube.com/watch?v=ngUJsfr5rrA.)

  32. @ mascha
   Waarom zouden ze mij bedanken(die overgegane zielen) ik heb daar niets aan bijgedragen. Maar ik kan me zo voorstellen dat een bedankje zo hier en daar wel op zijn plaats is ,te mogen vertrekken uit dit tranendal van weegeklaag en tandengeknars….. Ik lig in ieder geval in een deuk.

  33. @ mascha
   Je zegt:Tja, need I say more?
   Nou wat mij betreft niet hoor, mag je je verder gewoon stil houden . Maar das wederom je eigen keuze.

  34. @ Mascha, ik deel jouw mening: het gaat helemaal niet om de vorm. Geld of equi of in welk vorm we dan ook goederen en diensten met elkaar uitwisselen: mijn visie is dat alles begint met verandering in BEWUSTWORDING! Ik ben zelf financieel directeur in een middelgroot familiebedrijf. Voor mij is belangrijk hoe IK samen met mijn management team en met onze medewerkers een bijdrage kan leveren om die BEWUSTZIJNS verandering tot stand te brengen, in de omgang met elkaar en hoe we omgaan met onze klanten, onze leveranciers, de banken, de overheid etc.. Hoe kan IK een bijdrage leveren om tot een andere wijze van ondernemen te komen die recht doet aan hoe IK de toekomst zie! Weg van de Competie (dat gebaseerd is op HEBBEN/ONTVANGEN)naar Samenwerking/Verbinding (dat gebaseerd is op ZIJN/GEVEN)! Niet meer denken in termen van elkaar te Concurreren, maar in termen van elkaar te Gunnen! En dan is inderdaad de Vorm waarin we zaken met elkaar ruilen niet interessant! Daarom kan ik me ook absoluut niet druk maken of ons geldsysteem in elkaar stort of niet! Misschien zou dat wel een mooie katalysator zijn om dan vanuit de Chaos die zal ontstaan in snel tempo een doorbraak in BEWUSTZIJN te creeren!

  35. Ieder ruilsysteem (of het nu geld is of equi of welk systeem dan ook) leidt tot disbalans (honger, armoede, oorlog etc) in een wereld waarin Overvloed is voor iedereen, maar waarin het handelen van de mens nog steeds is gebaseerd op HEB-zucht. Slechts wanneer we hiervan BEWUST worden ( en dat gebeurt mijns inziens in de mooie tijd waarin we nu leven) is verandering mogelijk!

   Ik geloof daarbij niet in revolutionair verzet tegen de bestaande systemen (banken en overheden) bijvoorbeeld via de Occupy acties, maar geloof in kleinschalige initiatieven vanuit de basis, waarin mensen actief op een creatieve wijze (met gebruikmaking van internet en sociale media)zich inzetten voor verandering. Als voorbeeld kan ik noemen een petitie die we met een aantal mensen locaal heb georganiseerd tegen de kap van 200 beuken bij ons in het dorp. Meer dan 4000 mensen hebben het initiatief ondersteund. Het lokale gemeentebestuur voelde zich genoodzaakt om besluitvorming uit te stellen. Dat gaf de mogelijkheid om veel informatie te verzamelen en transparant te maken (“beuken zijn niet ziek”)en met alternatieven te komen voor vitalisering van die beukenlaan met gebruikmaking van de beschikbare middelen, zonder dat de beuken worden gekapt. En het heeft er nu voor gezorgd dat de beukenkap bijna 100% zeker niet doorgaat! Hierdoor is bij de burgers het Vertrouwen ontstaan dat ze er toe doen en zorgt ervoor dat er meer initiatieven bij ons in de locale gemeenschap ontstaan, waarbij ze zelf laten zien aan de local bestuurders hoe het anders kan. Mijns inziens is dit de weg. Vreedzame revolutie vanuit de basis door middel van kleinschalige initiatieven! Natuurlijk is dit geen gemakkelijke weg, want de bestaande machtsstructuren verzetten zich hevig (heb ik gemerkt aan de locale ambtenaren en bestuurders), maar ik geloof er heilig in dat ze zich onmiskenbaar zullen moeten overgeven.
   Dit soort initiatieven kunnen op ieder niveau worden genomen en op ieder gebied. Ik geloof er daarbij in dat alle initiatieven buiten de reguliere machtsstructuren om dienen te worden georganiseerd. Alle initiatieven (bijvoorbeeld in de zorg of in het onderwijs) moeten in eerste instantie komen vanuit de basis (jij en ik), zonder gebruik te maken van bestaande machsstructuren (zoals overheden, banken, zorgverzekeraars e.d.) die er alles aan zullen doen om successen te voorkomen en de genomen initiatieven in de kiem proberen te smoren.
   Ik geloof er vervolgens in dat deze intiatieven zullen leiden tot grote successen als de burgers er in gaan geloven, er Vertrouwen in krijgen. Alle bestaande machtsstructuren houden zichzelf in stand omdat zij Baat hebben bij de Disbalans (zij hebben de oneerlijke verdeling van Overvloed veroorzaakt). Dus, als we alles om de bestaande machtsstructuren heen gaan organiseren, zullen ze in mijn visie vanzelf verdwijnen. Dan storten deze systemen als een kaartenhuis in elkaar! En het in elkaar storten van het geldsysteem (in ons geval de euro) zal dit proces alleen maar versnellen!

   Ik zelf heb jarenlang voor een grote multinational gewerkt en heb daar ervaren wat private equity funding voor invloed heeft op het strategisch denken van topmanagement (alles korte termijn financiele doelen) en hoe het gedrag van middle management wordt beinvloed door oneigenlijke bonussystemen (korte termijn winstcreatie), waarbij geen ruimte meer is voor de menselijke maat!

   Ik werk nu voor een middelgroot familiebedrijf. Ik zie nu in snle tempo een mentalitietsverandering ontstaan. Ik zie meer en meer kleinschalige bedrijven, die zich richten op die dingen waar ze sterk in zijn. Met een duidelijke missie en een krachtige visie op de wijze van ondernemen in de 21ste eeuw. Zij zoeken de samenwerking met andere bedrijven die dezelfd etaal praten. Zij zijn slagvaardig, flexibel en hebben geweldig goed opgeleide en gemotiveerde werknemers, die als team opereren. Ik zie daarbij meer en meer ondernemers, die niet in de eerste plaast wordne geleid door materiele behoeftes, maar door idealen. Kortom, ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.