Advertentie

Barsten in RIVM-bolwerk; medewerkster stapt op..


Wil je in één woord-en-beeld de kille ambtelijke sfeer proeven, waarin het RIVM dagelijks opereert, dan kunnen wij dat het beste illustreren, met de houding van één van de directeuren van dit onderzoeksinstituut, tijdens de afgelopen ZEMBLA-uitzendingen rondom het gevaar van ‘kunstgraskorrels’ die gemaakt blijken van puur-giftige oude autobanden. En hoewel iedere simpele burger op de vingers kan natellen, dat de serie van giftige stoffen, die in deze autobanden aanwezig is, ook zullen terugkeren in deze korrels, en daar hun giftige werking doen, is dit voor het RIVM niet ‘vanzelfsprekend’. Immers, de gifitge stoffen voldoen aan de INDUSTRIËLE NORM voor dit soort ‘producten’..

Maar wanneer kinderen bijvoorbeeld, de hele dag in deze korrels lopen voetballen, kun je dan nog spreken over ‘INDUSTRIËLE’ toepassing..? Of heeft het RIVM zich een kletsverhaal laten verkopen door de industrie die verantwoordelijk is voor dit giftige product. Hoe kan zoiets simpels als gebruik van dit product, in de ‘consumenten-sfeer’, wat deze korrels dus feitelijk doen, niet worden geclassificeerd als zodanig..? Wanneer deze korrels namelijk WEL onder de consumentenregels zouden vallen, dan hadden ze NOOIT op het kunstgras gebruikt kunnen worden.

Het televisieprogramma ‘Zembla’ besteedde aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s van het zogeheten SBR-rubbergranulaat, dat in kunstgrasvelden wordt gestrooid. Het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken laten doen, naar de gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en heeft op basis van deze onderzoeken, vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zou zijn. Maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen. Vooral op de gehanteerde normering van deze korrels, voor ‘industrieel gebruik’ valt essentieel commentaar en kritiek te geven.

RIVM-directeur Els van Schie

Voor wat betreft de gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM); het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan. En hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen.

Het is in de tweede uitzending van ZEMBLA over dit onderwerp, dat mw. Dr. Els van Schie, directeur Milieu en Veiligheid bij het RIVM, volledig vergaloppeerd in de vragen van de ZEMBLA-journalist.. Mw. Van Schie komt eerst met haar stellige verklaring: We hebben specifiek ook voor eh… voor kinderen én voor keepers gekeken, als je nou heel veel contact er mee maakt, is het dan veilig. Ja, ook dan is het veilig om te sporten op deze velden.” Maar twee professoren, die op verzoek van het RIVM het onderzoek hebben begeleid, plaatsen in deze uitzending vraagtekens bij die stellige conclusie…! Hoe kan dit nou..? Het commentaar van één van deze wetenschappers, spreekt boekdelen:

“Wij weten meer vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Dat is nu niet verwerkt in het model van het RIVM.

Ik zou mijn kleinzoon niet op dat rubbergranulaat laten spelen..!”

 

Mevrouw de minister weet het kennelijk ook allemaal niet meer..

Tja, hoe duidelijk wil je het hebben..? Het enige onderzoek dat in Nederland onder sporters is gedaan, is zó kleinschalig dat er geen conclusies aan te verbinden zijn. Zegt dat niet genoeg, als drie wetenschappers dat in de ZEMBLA-uitzending verklaren. Tóch stelt de overheid tien jaar geleden al, op advies van het RIVM, dat er geen risico’s zijn voor mensen die sporten op deze velden.

Wil je deze RIVM-directeur zelf even horen, klik dan op deze link van ZEMBLA en kijk de uitzending bovenaan de pagina. Op 7:30 komt ze voor het eerst aan het woord. Deze op zich aardige dame, doet niets anders dan de gemoederen sussen en ‘op de winkel (het RIVM) passen’.. Verdedigen wat fout is. En het IS FOUT, omdat er DIRECT BIJ ONRAAD, vanuit het overbekende VOORZORGSPRINCIPE, gestopt dient te worden met toepassingen van bestaande of geplande handelingen, wanneer blijkt dat dit SCHADELIJK of MOGELIJK SCHADELIJK KAN zijn..

En Edith Schippers, die zich diende te verdedigen in de Tweede Kamer? Haar commentaar: “Ik wil dat wij als overheid ook uit voorzorg… eh… eh… handelen en dat wij dus het RIVM opdracht hebben gegeven voor het doen van onderzoek waar we veel eerder de resultaten van hebben, namelijk nog dit jaar. Ik wil gewoon voor mezelf ook meer zekerheid en ik wil dat het RIVM er een schepje bovenop doet…”

Maar ook hier blijkt Schippers (VVD) weer te liegen.. Luister naar wat haar collega-ambtenaar, directeur bij het RIVM zegt hierover, na een vraag van ZEMBLA: Els van Schie: “Wij hebben tegen de minister gezegd: wij zijn er niet zeker van dat we aan het eind een complete risico-beoordeling voltooid hebben.” ZEMBLA journalist: “Dat zei Schippers wel. ‘Ik wil weten of het zwart of wit is’. Dat verwachtte zij wel van jullie schijnbaar..” Els van Schie: “Nou, dat heeft ze gevraagd en daarvan hebben ik bij het in ontvangst nemen van de opdracht gezegd: ik kan niet garanderen dat dat zo is.”

Huisarts Hans van der Linden staat uitermate kritisch ten opzichte van het vaccinatiebeleid van het RIVM. Hij werd vervolgens, na een uitzending bij Pauw & Witteman, door RIVM-directeur Roel Coutinho op laffe wijze juridisch vervolgd. Met geen ander doel dan deze man monddood én financieel kreupel te maken..!

Maar ook hier blijkt Schippers (VVD) weer te liegen.. Luister naar wat haar collega-ambtenaar, directeur bij het RIVM zegt hierover, na een vraag van ZEMBLA: Els van Schie: “Wij hebben tegen de minister gezegd: wij zijn er niet zeker van dat we aan het eind een complete risico-beoordeling voltooid hebben.” ZEMBLA journalist: “Dat zei Schippers wel. ‘Ik wil weten of het zwart of wit is’. Dat verwachtte zij wel van jullie schijnbaar..” Els van Schie: “Nou, dat heeft ze gevraagd en daarvan hebben ik bij het in ontvangst nemen van de opdracht gezegd: ik kan niet garanderen dat dat zo is.”

Van autobanden naar vaccins, een kleine RIVM-stap..
Het volgende verslag van oud-RIVM-medewerkster Nelleke Bakker zegt -zeker tussen de regels door- genoég over de houding van dit Rijksinstituut in het algemeen, en die ten opzichte van vaccinaties, in het bijzonder. Het RIVM dient afgestoft te worden en werkelijk TOTAAL op de schop te gaan. Een kritische noot van het RIVM is zelden of nooit te beluisteren en klachten over haar beleid, inzake bijvoorbeeld vaccinaties, worden totaal afgedaan als ‘complotheorieën’.. Terwijl wetenschappers van naam en faam het RIVM juist aanraden om voorzichtig te zijn en het gebied van vaccins, vaccinaties en preventieve gezondheidszorg met veel zorg te benaderen.

Kijk eens wat er gebeurde toen een erudiete huisarts, Van der Linden, commentaar had op de griepprik, die jaarlijks € 60 miljoen kost en NOOIT, maar dan ook werkelijk NOOIT haar effectiviteit (noch veiligheid!) heeft bewezen..! Hoe ver kun je dwalen? Wat is er dan simpeler om die effectiviteit nu eens FUNDAMENTEEL te onderzoeken..? Nee, niets ervan; de banden met de farmaceutische industrie, die kennelijk onder het regime van oud-directeur Roel Coutinho (HIER) zijn aangegaan, zijn kennelijk stevig, mogelijk niet eens zichtbaar en leidend voor het vaccinatie-beleid van de overheid, via het RIVM.

x

* * *

x

x

“Tja, zelfs leidinggevenden laten zich vrijwillig vaccineren.
Het is niet zo dat mensen die bij het RIVM werken anderen iets willen aandoen met vaccins.
Het is zoals vele mensen op deze aardbol, ze zijn gewoonweg niet wakker.
En in de begintijd dat ik daar werkte was ik dat ook niet. Het is een proces geweest van jaren.
Ik hoop mijn zaadjes bewustzijn op de valreep nog te kunnen plaatsen daar.

 

Al is er maar één die door mijn ontslag, en mijn motivatie om dit in te dienen,
gaat nadenken,
dan ben ik een blij mens.”

Nelleke Bakker, oud-RIVM-medewerkster

x

x

“Vaccins passen niet meer klakkeloos in mijn beeld van het ‘bevorderen van gezondheid”
x

Barsten in RIVM-bolwerk: medewerkster stapt op..

2017 © WantToKnow.nl/be (met dank aan Vaccin Vrij HIER)

Oud-RIVM-medewerkster Nelleke Bakker

Op 6 januari 2015 hing Nelleke Bakker haar laboratoriumjas voor de laatste keer aan de kapstok. Na bijna 25 jaar werken op de afdeling ‘vaccinaties’ hield ze het voor gezien bij het RIVM; het overheidsinstituut dat staat voor ‘gezondheid’, had al die jaren in haar onderhoudt voorzien, maar zo verklaart Nelleke: ‘hun kijk op gezondheid strookt niet meer met die van mij. Want de gewone burger denkt Daar is over nagedacht’ bij het vaccinatieprogramma dat de overheid ons ‘aanbiedt’. We hebben als burgers geen tijd om zelf uit te zoeken of het eigenlijk wel klopt wat er van reguliere zijde geschreven en gezegd wordt over de noodzaak van vaccins. Noch om uit te vinden of wat we volgens officiële voorlichtingssites ‘moeten’ doen om gezond te blijven eigenlijk wel hout slaat.”

De eerste regel op de website van het RIVM is:

‘Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu.’

Kunnen we ervan uitgaan dat de 1700 mensen die bij deze instantie werken experts zijn in wat er voor nodig is om gezond te blijven en een ‘schoon en veilig leefmilieu’ in stand te houden? Zijn degenen die ‘voor ons denken’ zelf gezond? Leven ze bewuster en langer en hebben zij geen last van alle kwalen die steeds meer mensen en zelfs kinderen tegenwoordig plagen? Wat doen al die mensen eigenlijk de hele dag? Waar halen ze hun informatie vandaan en waarom zouden we hun adviezen op moeten volgen?

Het handje vol mensen bij de overheid ‘dat er over nadenkt’ breekt zich waarschijnlijk het hoofd over hoe men de massa kan blijven manipuleren zich aan het vaccinatieprogramma te houden. Niet over hoe men mensen kan ondersteunen in het maken van een bewuste keuze. De website van het RIVM staat helaas bol van ongefundeerde aannames en regelrechte leugens. En het overgrote gedeelte van de werknemers bij het RIVM blijkt net zo weinig af te weten van de risico’s van vaccineren als de doorsnee burger.

Betekent dit dat de mensen die er werken ‘niet te vertrouwen’ zijn? Onkundig, onaardig, onbetrouwbaar? Nee, dat denk ik niet.. En het gaat niet om het ‘labelen’ van ‘vriend’ of ‘vijand’, maar om onbewust of bewust. In alle lagen van de maatschappij is er een bewustwordingsproces gaande – ouders, artsen en overheidsmedewerkers… We gaan allemaal door een soortgelijke transformatie heen. Na de ouders en artsen die hierover gedeeld hebben, heb ik het genoegen te spreken met een overheidsmedewerkster. Wat is de aanleiding geweest voor Nelleke om haar baan bij het RIVM op te geven en hoe is het dit proces voor haar verlopen? Je leest het in het onderstaande vraaggesprek.

Nelleke: “Ik heb ontslag genomen na het zien van een drie uur durend ‘ronde tafel gesprek’ geproduceerd door Drs. John Consemulder met Désirée Röver, Door Frankema en dr. Hans Moolenburgh.1 Het raakte me heel diep en de tranen stonden in mijn ogen toen ik tegen mijn man zei: ‘Ik stop ermee; ik kan hier niet langer aan meewerken.’ Het voelde voor mij als onomkeerbaar. Verdrietig, maar ook vanuit een helder besef van: ik kan en wil hier niet meer voor kiezen.
Meteen daarna voelde ik me een soort van bevrijd. En misschien is het wel de beste beslissing die ik ooit genomen heb. Ik kan nu vrijuit praten – dat alleen al voelt heerlijk. En ik kan doen wat ik denk dat het goed is voor mijn gezondheid zonder daarop aangekeken te worden. Sowieso een bevrijding als je doet waar je zelf voor staat.

Voor mijn kinderen is het te laat..
Ik heb er te lang in geloofd dat ik er goed aan deed en tot mijn grote spijt zijn al mijn kinderen gevaccineerd. De oudste is nu 23, en dan heb ik een dochter van 21, een zoon van 19 en de jongste is 15. Bij de oudste ging het meteen mis. Hij krijste vreselijk na de prik. Ik heb de huisarts gebeld en die zei: ‘Ja dat is normaal, geef maar wat paracetamol en het gaat wel weer over.’ Je denkt: ‘het hoort erbij, een kind wordt kennelijk ziek van de vaccinatie.’ Ik vertrouwde blind op de huisarts, maar achteraf gezien weet ik dat dit hersenhuilen geweest is. Na het zien van dat ronde tafel gesprek dacht ik: ‘dát was dus!’ Hersenhuilen gaat je door merg en been – het is een bijwerking van vaccins en het was dus niet normaal wat mijn baby overkwam! Ik vind het zo erg dat je dat allemaal achteraf bedenkt. Dat je dan pas beseft wat er gebeurd is met je kind en dat je daar eigenlijk zo lang geen weet van hebt gehad. Daar ben ik enorm van geschrokken.

Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Mijn derde kind, nu 19, heb ik enorm zien veranderen na de vaccinaties. Hij kreeg een ander karakter zonder dat er verder iets aan de hand was. Hij werd heel driftig, begon boos met dingen te gooien en dergelijke. Er was soms geen land met hem te bezeilen. Waar komt dat vandaan? Ik denk nu dat dit ook te maken heeft gehad met vaccineren. Je kunt dat nooit met zekerheid zeggen, maar ik heb het zien gebeuren en sterke vermoedens. Wat ik ook gemerkt heb is dat mijn kinderen altijd ziek waren. Vooral mijn oudste zoon was verkouden of had een oorontsteking. Hij was eigenlijk constant ziek.

Als ik kijk naar kinderen die ik ken die niet gevaccineerd zijn, zie ik dat het heel anders kan zijn. Mijn kleindochter bijvoorbeeld is niet gevaccineerd en ze is nooit ziek! Een vriendin van mijn schoondochter heeft een kindje dat niet gevaccineerd is tot 8 maanden. Hij is altijd gezond geweest. Toen ging ze naar het buitenland met haar kindje en heeft het laten vaccineren. Vanaf dat moment is het alleen maar ziek geweest. Alsmaar verkouden en koorts. Beide kinderen komen niet in een kinderdagverblijf, dus dat is toch een beetje vergelijkbaar. Voor mij is 1 + 1 = 2.

Wat weten de mensen bij het ‘instituut dat staat voor gezondheid’ over gezondheid..?
Ik heb op het lab gewerkt waar ik diagnostische testen uitvoerde. Later heb ik mijn werk op het lab gecombineerd met administratieve werkzaamheden. Eigenlijk ben ik niemand tegengekomen op het RIVM die zich bezighoudt met gezondheid – het gaat allemaal over ziekte. Het bewustzijn over wat er in een vaccin zit is nul. Men weet het niet en staat er niet bij stil. Ik had wat betreft ‘een gezonde levensstijl’ geen klik met mijn collega’s. Ik ontwikkelde me een heel andere kant op. Ik was bezig met voeding en dat soort dingen, maar daar kon ik het op mijn werk niet over hebben. Dat was best lastig. Ik kwam daar ’s ochtends binnen met een groentesap en daar werd dan lacherig over gedaan. Ze vonden dat allemaal maar raar.

Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk niet….! De dokter doet wat hij geleerd heeft; waarbij zijn eigen mening van geen of minimaal belang is geworden..!’

De meeste denken dat ze doen wat goed is voor hun kinderen en voor hun gezondheid, maar ze hebben geen flauw benul van hoe de vork in de steel zit – echt ongelofelijk. Toen ik ontslag had genomen bij het RIVM dacht ik: ‘ik heb niks meer te verliezen, ik kan nu gewoon praten over hoe ik zelf dingen ervaar.’ Ik had een stagiaire op mijn kamer zitten en zij was een maand voordat ze bij ons kwam werken gevaccineerd. Je loopt natuurlijk een bepaald risico als je op het lab werkt en je ‘moet’ volledig gevaccineerd zijn.

De tweede week dat ze bij ons zat kreeg ze ineens een enorme allergische aanval na het eten van noten. Haar keel sloeg dicht en ze moest per ambulance afgevoerd worden. Dit heeft zich een paar keer herhaald en ze hebben testen en alles gedaan om de oorzaak te vinden. Ik denk dan meteen: ‘vaccinatie!’ En dat heb ik tegen dat meisje gezegd. Ze antwoordde dat het inderdaad door haar heengegaan was of de aanvallen wat met dat vaccin te maken zouden kunnen hebben. Dus ik zei: ‘Ga je dat dan niet verder onderzoeken?’ ‘Nee’ zei ze, maar ik kijk voortaan wel beter uit. Ik laat me niet meer vaccineren.’ Ergens vermoeden ze het dus wel, maar je kunt als je op het RIVM werkt natuurlijk geen vraagtekens plaatsen bij vaccins!

Een cultuur van ontkenning
Mensen zitten zo in een bepaald stramien, bepaalde dingen kunnen niet gedacht worden, want dat is een bedreiging voor je werk, of je positie of status quo. Ik heb collega’s gehad met jonge kinderen, en hup, meteen die naald erin – in volledig vertrouwen! En ze vonden mij allemaal maar raar en ze wilden er niet over nadenken, want dan stappen ze uit die matrix van: vaccins zijn goed.

Men is zich bij de overheid dus niet bewust van de mogelijke risico’s van vaccins en men staat er ook niet voor open. Mijn collega’s vonden het niet leuk om er iets over te lezen en ze deden ook geen enkele stap mijn kant op. Tijdens het laatste gesprek dat ik met mijn baas had voor mijn vertrek vroeg ze: ‘Heb je nog iets wat positief zou kunnen bijdragen aan het RIVM?’

Toen kwam het gesprek op het ‘shaking baby syndrome’ – een waarschijnlijk heftige bijwerking van vaccins. Ze begon meteen ergens anders over te praten; ze ging er niet eens op in; deed gewoon alsof ze me niet hoorde. Dit soort mensen hebben een universitaire opleiding gehad en alleen maar te horen gekregen dat vaccins veilig zijn. Ze kunnen bijna niet meer anders denken en ze willen het ook niet, juist als ze een hogere functie hebben..!

Mensen die minder opgeleid zijn, die breder kijken en minder vastzitten in dat wat ze hebben geleerd hebben zijn misschien eerder bereid om het zelf te onderzoeken. Die zitten niet alleen maar in het denken, maar ook in het gevoel. En ze hebben minder te verliezen, dat speelt ook mee.

De druppel die de emmer deed overlopen
De eerste keer dat ik voelde dat er iets niet klopte met die vaccins was naar aanleiding van de dood van Freek Haagoort, drie dagen na de BMR-DTP (HIER). Ik had het er dan wel eens met iemand over en dan werd er gezegd: ‘Oh dat is toeval.’ Het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten en door het kijken van het eerder genoemde ronde tafel gesprek werd bij mij de laatste twijfel weggenomen.

De directe aanleiding voor het indienen van mijn ontslag was dat ik moest meewerken aan een onderzoek naar de ‘prikbereidheid’ van ouders. Ik moest mensen bellen om te vragen of ze mee wilden gaan doen aan een programma om het mazelen vaccin vervroegd toe te dienen; in plaats van met 11 maanden met 6 maanden. Ik dacht: ‘nee, dat kán gewoon niet, al die chemicaliën al zo jong inspuiten, ik wil hier niet aan meewerken.’ Het stuitte zo tegen mijn eigen denkwijze en hoe ik wil zijn in. Dus ik heb meteen na de kerstvakantie ontslag genomen. Later – door het lezen van jou boek – ben ik erachter gekomen dat op de bijsluiter voor artsen en professionals van het M-M-RVAXPRO staat:

“Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid van M-M-VAXPRO voor het gebruik bij kinderen jonger dan 9 maanden”

Toen een alerte ouder een vraag stelde over de bijsluiter op de facebook pagina van het RVP (Rijksvaccinatieprogramma) kreeg zij als antwoord:

“De bijsluiter wordt uitgegeven door de producent van het vaccin. Wij zijn niet betrokken bij de totstandkoming van de tekst van een bijsluiter. Dus vragen daarover kun je beter aan de producent zelf stellen.”

Dat klopt toch niet?
Op de bijsluiter van het M-M-RVAXPRO voor ouders staan 8 hulpstoffen vermeld die in het vaccin zitten. Er staat niet bij vermeld dat deze stoffen E- nummers zijn. Dit zijn nummers die aangeven of bepaalde stoffen gezondheidsrisico’s met zich meedragen, variërend van lichte hoofdpijn tot hersentumoren. Ze worden onderverdeeld in groen (oké), oranje (oppassen) en rood (absoluut vermijden). In het vaccin dat ‘aangeboden wordt aan kinderen jonger dan 6 maanden’, zitten van de 8 toevoegingen maar liefst 7 in het rood en oranje. Maar dat wordt er niet bijgezet. Het is werkelijk misselijkmakend. De bijsluiter dient eerlijke informatie te geven over risico’s van het vaccin, maar dat kan je natuurlijk niet verwachten als het door het farmaceutisch bedrijf zelf geschreven wordt. Er wordt zo veel geld aan vaccins verdiend. Maar je zou wel verwachten dat de overheid er alles aan doet om ons te beschermen tegen de hebzucht van het bedrijfsleven, maar dat is helaas niet het geval. Reden voor mij om per direct mijn ontslag in te dienen!

* * *

x

Gandhi: ‘Vaccineren is een barbaarse praktijk. En één van de meest fatale van alle huidige luchtspiegelingen van onze tijd. Mensen die uiterst nadenkend tegen vaccinaties zijn, dienen zich af te scheiden, zo nodig. Tegen de hele wereld, als uiting van hun inzicht.”
x
PS. Noot van de redactie:
Er wordt geroepen over de mensen die kritisch zijn over vaccins en vaccinaties, dat zij tot een ‘anti-vaccinatiegroep’ zouden behoren, die niet nalaten te schreeuwen over het niet werkzaam zijn van deze methode van ‘preventieve gezondheidszorg’..Dathet voor deze mensen een doel op zich is, heel dom tégen vaccins te zijn.
Maar mag het een onsje minder..?
x
Wie van deze klagende mensen begrijpt werkelijk de essentie van de tegenstand tegen vaccins en vaccinaties..? Wie snapt dat het niet gaat om het ter discussie stellen van vaccins als preventief middel, maar dat het gaat om de ONVEILIGHEID van het middel, waardoor er jaarlijks vele, vele duizenden kinderen en volwassenen ernstig worden gehandicapt en er zelfs doden vallen..! Waarom dit verzwegen wordt, zo vragen zij zich af..!
x
Waarom worden de meningen en bevindingen van erudiete wetenschappers rondom vaccins niet gedeeld..? Kijk eens naar de uitspraak hieronder van één van deze briljante wetenschappers, een dame die afgestudeerd is aan Harvard in Boston; één van de meest prestigieuze universiteiten in de wereld..? Is zij een anti-vaxer..? Nee toch? Laat de anti-anti-vaccinatieclub hier eens een les aan nemen. Deze doctor in Immunologie roept alleen dat vaccins en vaccinaties:

NIET VEILIG EN NIET EFFECTIEF ZIJN ALS METHODE VAN PREVENTIE..!!

36 gedachten over “Barsten in RIVM-bolwerk; medewerkster stapt op..

  1. jhon,

   Bedankt voor de info. Ik heb deze site doorgestuurd naar het RIVM met de opmerking:

   ‘Hoe durven jullie dit veilig te verklaren om op te sporten’.

  1. Nee, ik ben geen Nelleke. Ook een leuke lach maar geen Nelleke. Ze zat tegenover mij… Waarom zo nieuwsgierig? Ik ben ik en jij bent jij, dat is toch goed zo? We hebben, meen ik, allebei zo nu en dan wat aardigs in te brengen in verbonden maar ook verscheidenheid. De verbondenheid uit zich meestal in muziek en dat is dan weer genieten, toch?
   Speciaal voor jou voor de klas 😉
   Crosby Stills and Nash; Teach your children well
   https://youtu.be/2vnYKRacKQc

  2. Odette, 🙂
   nieuwsgierigheid is bij uitsteek de voorwaarde om meer te weten te komen in het leven…had ik er toch heen moeten gaan…sta trouwens al een tijdje niet meer voor de klas (daar ben ik wel consequent), ik ‘onderwijs’ wel nog, maar dan anders…veel vrijer en leuker. Onderwijs op de manier van tegenwoordig, verdient het niet onderwijs genoemd te worden, helaas. Dank je wel voor het mooie liedje.

  1. Macron heeft zijn opleiding gehad bij de Rothschild clan en zal zo zijn opdrachten hebben lijkt mij.
   Wanneer mensen daardoor ziek worden of erger dan past dat wel in wat velen hier al langer weten het depopulatieplan en ze verdienen er nog goed aan ook.

 1. Guido, dikke pluim voor het weergeven van deze reportage. Er komt een moment dat de leugen wordt doorgeprikt. De Pharmacie is nog een grotere zeepbel als die van de financiële wereld.

  1. Het grote probleem is, dat er geen Open Mind meer is bij de mensen aan wie we duidelijk willen maken om JUIST daarvanuit te kijken en te oordelen..
   Of je nou een dozijn of een gros wetenschappers tevoorschijn tovert, het blijft dat je tot de anti-vaccinatie-kliek behoort.. Niet alleen DOM om niet te luisteren naar mensen die je iets willen zeggen, maar ook nog eens heel grof en bot..!

 2. De overheid doet alles in het belang van banken en bedrijven (multinationals).
  De gewone werkende man gaat gebukt onder zware financiele belastingen die na de banken crisis van 2008 enorm zijn toegenomen.
  Banken hadden een probleem door hun eigen handelen maar de belastingbetaler moest er voor opdraaien er moest “bezuinigd” worden wat geen bezuinigen was maar legale diefstal van het klootjesvolk.
  Toen kregen we bericht dat de economie weer goed liep maar nooit hebben ze die belastingen teruggedraaid waarom eigenlijk niet?
  Bonussen moesten aan banden gelegd worden en wat zien we nu dat willen ze weer terug draaien met lulkoek verhalen over de Brexit en omdat ze anders geen goede mensen zouden kunnen vasthouden of krijgen.(hoe goed die zijn hebben we dus in 2008 gezien).
  Het vreemde is wel dat wanneer diezelfde banken winst maken (vaak miljarden) dat zelfs dan de rente op spaar tegoeden erg laag zeg maar nihil blijft dus banken zijn gewoon de parasieten van een maatschappij die alleen thuis geven wanneer er wat te halen is en wanneer ze tekort hebben mag de gewone man betalen met behulp van regeringen.De zorg moest geprivatiseerd worden net zoals veel andere bedrijfstakken omdat het onbetaalbaar zou zijn geworden en wat blijkt bedrijven beconcurreren elkaar niet maar vullen gewoon grof hun zakken in tegenstelling van wat zogenaamd de bedoeling was waardoor het nog veel duurder is geworden en wat doen ze eraan? Niets.Komt u hierdoor in de financiele problemen dan schromen ze niet om u uit uw huis te zetten of erger.Oja in tegenstelling tot het gewone werkvolk hoeven grote bedrijven via allerlei constructies die via panden in Amsterdam lopen geen of nauwelijks belasting te betalen.Misschien vraagt u zich af wat dit met het RIVM te maken heeft ,nou door niet correct handelen en onderzoek te verrichten geeft het RIVM advies wat wel ten voordele van bv de farmaceutische industrie is terwijl het u als patient schade berokkend en dat vinden zij niet erg want dan kunnen er nog meer aan verdienen.
  Ook hier lijkt te gelden er is geen probleem dan zorgen we voor een probleem-veel ellende-oplossing helaas doorzien steeds meer mensen dit veel gespeelde spelletje en laat dat nou net niet de bedoeling zijn.

 3. Ze hebben net een wet aangenomen in Frankrijk dat je 3 maanden gevangenisstraf krijgt als je je kinderen niet vaccineerd. Zo zie je precies wie de WERKELIJKE macht heeft.

  – geen kinderen nemen
  – vluchten uit Frankrijk

  Hun jacht voor geld vernietigd op de lange termijn hun eigen staat.

  1. Dit ligt waarchijnlijk omdat http://www.wanttoknow.nl geen spiders toestaat (crawler) en/of door de manier waarop op cookies wordt gecontroleerd.

   Het ligt dus zeker niet aan jouw webbrowser of manier van werken maar aan de technische opbouw van WTK.

  2. Pagina’s vanaf 2008, toen we op het internet kwamen, staan nog ALLEMAAL op de site. Deze site gaat NOOIT uit de lucht en zal altijd, in die hoedanigheid, ook als archief te bezoeken zijn..! Geen reden om pagina’s elders op te slaan. Anders dan eigen inzicht/belang. Prima toch? Amen.

  3. En wat is dé ‘WayBack-techniek’.. (Vergeef deze domme man..) Dus niet ‘WayBack’ maar dé techniek..

 4. Aquarius 8.1
  Aquarius je bent hier redelijk snel met antwoorden,maar bij het artikel over MH 17 heb ik een vraag gesteld en jou uitgenodigd om die te beantwoorden en nou heb ik zo een vermoeden hoe het komt dat je daar niet op gereageerd hebt (een tipje van de sluier heb ik daar al opgelicht) maar omdat het wel in het straatje past om even mee te werken aan iets wat bij sommigen als iets negatiefs over WTK kan worden ervaren ben je er als de kippen bij en dat zegt toch wel wat over jou.
  Karel 8.3.
  Een beetje vroeg om over complotreacties te beginnen terwijl er nog niemand heeft gereageerd of niet?
  Wat betreft je verwijzing naar het MH 17 onderzoek echt open zijn ze daar ook niet ondanks de wet openbaar bestuur en de opdracht van een rechter negeren is ook niet echt open of wel?

  1. Arnold, ik heb slechts eenmaal gereageerd op een vraag die jij poneerde over je commentaar.
   Dat was eigenlijk al tegen beter weten in en daarom laat ik het er verder ook bij. Wat je, je er allemaal verder bij bedenkt, moet je ook zelf weten.
   Wij resoneren gewoonweg niet.

  2. Heb je 8.3 wel goed gelezen en begrepen Arnold? Pas maar op, of je reacties worden zomaar – pats boem – aangepast. Begrijp wel dat die way back niet gewenst is 🙂 Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

 5. En dat er dappere mensen zijn zoals Nelleke Bakker, daar neem ik m’n petje voor af en m’n hoed ..chapeau Nelleke!…Gewoon je baan opzeggen met alle financiële consequenties die daarbij horen. Hopelijk worden er meer wakker en dapper, zoals Jannes Koetsier en Hans van der Linde, maar vooral de burger. En onze vriend Gandhi voorzag het toen al..

 6. De (goed)keuringen zijn uiterst dubieus geworden en kunnen rationeel vaak niet kloppen:

  ◘ E-nummers zijn – via dagelijkse acceptabele inname – per product niet betrouwbaar als mensen al snel tientallen onbekende variaties per dag gebruiken, waarvan effecten en onderlinge interacties totaal onbekend zijn.

  ◘ Inzake de rookwaren werden in 2013 673 toevoegingen vastgesteld door RIVM en Trimbosinstituut, waarbij 70 kankerverwekkende verbindingen werden vastgesteld. Verbieden blijkt blijkt geen optie, omdat de stoffen goedgekeurd zijn in voedings- en genotmiddelen.

  ◘ Zo’n goedkeurings- en toelatingssysteem kan per definitie net deugen.

 7. Ik wil toch een kanttekening op het artikel plaatsen.
  Let wel, ik ben het volledig eens met het artikel en ook de onzorgvuldigheid van het gebruik van deze E-nummers in vaccins en in ons eten. Maar het verhaal over m.b.t. de E-nummers in het artikel is onjuist en vind ik persoonlijk nogal misleidend.
  Deze lijst van hulpstoffen met een E-nummer is geen rangschikking naar gezondheidsrisico’s zoals in dit artikel wordt beweerd. Het is een door de EU (en NL’se overheid?) goedgekeurde lijst van hulpstoffen die door bedrijven mogen worden toegepast in o.a. onze voeding. Ze worden door de EU namelijk veilig geacht, al dan niet begrensd in maximale hoeveelheden.
  Dat een heleboel hulpstoffen door de EU helemaal nog helemaal niet zijn onderzocht en je er daarom alleen al vraagtekens moet zetten is een ander verhaal. De lijst gerangschikt naar gezondheidsrisico’s bestaat ook gelukkig wel degelijk, maar deze lijst is dus niet goedgekeurd door welke door de overheid of EU erkende instantie dan ook. Laat staan de EU of dat de RIVM deze hanteert.
  Verder een erg prettig artikel en het laat weer eens heel goed zien hoe star een instantie als RIVM en haar medewerkers is. Een goeie kennis van me werkt daar en is kort geleden bevallen van haar 2e kind. Ze had die week een oproep voor vaccinatie en zei me dat ze het (als moeder en dus gevoelsmatig) zo moeilijk vond om haar kind te laten vaccineren. Dat te hebben gezegd pakte ze zich weer bijeen en voegde eraan toe; maar ja het is goed voor het kind. Ik denk dat heel veel moeders het op deze manier ondergaan.

 8. Dit zogenaamde door het Nederlandse volk gesubsidieerde bedrijf kost direct nog de kop van de burger?
  Of moet dit bedrijf altijd achteraf handelen, mn als het kalf verdronken is dempt men de put?

 9. Dit is ( mag ik het heel oneerbiedig zeggen? ) ” oud nieuws ” hetgeen in feite niet vaak genoeg keer op keer weer opnieuw nadrukkelijk in de schijnwerpers gezet kan en moet worden omdat, ondanks dat o.a. de informatie in het videogesprek al door o zo vele alternatieve media in de openbaarheid gebracht werd, het spreekwoordelijke “kwartje” bij hele volksstammen nog steeds weigert te vallen.

  Ook Quasimodo valt in de leeftijdsgroep die gezien de leeftijd ELK JAAR OPNIEUW!!! een oproep krijgt van de huisartsenpost om mijzelf vrijwillig te melden voor zo`n chemicaliëncocktail.
  Groot is mijn verbazing elke keer weer als ik zie hoe lang de rij van wachtenden buiten op de stoep is, terwijl ik weet dat er zeker honderd mensen binnen passen met gemak in alle diverse wachtkamers daar.
  Alsof er iets gratis en voor niks valt af te halen drommen de “belangstellenden” zich samen.
  Ik kan met moeite de aanvechting bedwingen om van mijn fiets te stappen en de waarheid van de daken te schreeuwen, maar bij ons in Gennep zit de huisartsenpost pal naast het politiebureau, dus lijkt me dat niet zo`n slimme zet, en dus fiets ik meewarig mijn hoofd schuddend weg. Ver weg van de plek des onheils en laat voor het zoveelste jaar op rij verstek gaan voor waar het mijn persoonlijke oproep betreft.
  Aan mijn lijf geen polonaise!
  Ik ga liever gewoon dood.

 10. Na de rechtszaak van Hans v.d. Linden zijn er door verschillende Natuurgeneeskundigen waaronder ook artsen, informatiefolders in wachtkamers
  van reguliere artsen gelegd om de waarheid naar boven te krijgen dat de griepprik niet werkt en zelfs zeer ongezond is. Niet nemen dus!

  He;aas zijn die info’s snel in de prullenbakken verdwenen door de gewone artsen die enkel naar hun inkomsten kijken.

 11. Kunstgras, vaccinaties er is nog een belangrijke RIVM sjoemel die men hier laat liggen Het uitrollen van houtstook en biomassa op grote schaal over heel Nederland .De stank alleen al en bijbehorende gezondheisklachten zorgen voor klachten op grote schaal die door het RIVM achteloos worden weggewuifd. Het RIVM gebruikt nog steeds door TNO in opdracht van de houtkachelhandel vervalste rapporten .De houtkachelhandel betaalde veel geld om rapporten die waarschuwden voor de giftigheid van houtrook ten gunste van hun verkoop te veranderen. Vanaf die die werd het een hype.De overheid noemde het milieuvriendelijk vanwege de papieren sjoemel CO2 norm . Houtrook is 100x erger dan sigarettenrook en 1 houtkachel kan een hele wijk ziek maken. Nee je valt net als bij kunstgras niet meteen dood neer maar wel acute astma, slijmvliesontstekingen ,immuunstoornissen en op lange termijn een of ander vorm van kanker waaronder 20% meer kans op longkanker.
  In de wandelgangen heet het RIVM ook wel Rijks Instituut voor Misleiding .

 12. Er is schijnbaar geen redden meer aan, zo verziekt is die instelling?
  Zelfs aantonen van een vreselijke ziekte wordt nog gevierd met een fles wishky?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.