Advertentie

De vaccinatie-blufpoker van Dijkhoff ontmaskerd..??


x

x

Vaccineren: de missie van Frank Ruesink

De vaccinatie-blufpoker van Dijkhoff ontmaskerd..??

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Frank Ruesink was een onbezorgde vader totdat zijn eerste kind was gevaccineerd. Nadat hij zijn eerste kind de BMR-vaccinatie had laten toedienen, in het volste vertrouwen, kreeg dit kind daar twee dagen later, een zeer heftige reactie op, en wel zódanig, dat hij in het ziekenhuis belandde. Direct na deze heftige ervaring, besloten Frank en zijn vrouw -heftig geschrokken- hun volgende kinderen niet meer te laten vaccineren. Maar Frank Ruesink was niet de man om het daarbij te laten zitten.. Hij dook volledig in de wereld van vaccins en vaccinaties. Wat was er in hemelsnaam gebeurd met hun zoon..?

Op 12 juni van dit jaar had Frank een gesprek met VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, tijdens een VVD-meeting. En dáár werd tussen deze 2 mannen ook de inmiddels bij velen bekende ‘KLAASDEAL’ gesloten. Klaas Dijkhoff belooft dat hij (net als Frank dat 10 jaar geleden deed!!) op zoek gaat, naar het wetenschappelijke bewijs dat:

 1. Het verhaal van de kudde-immuniteit klopt, wat wil zeggen dat 95% van de mensen gevaccineerd moet zijn om de zogenaamde groepsbescherming te bereiken
 2. én dat Klaas Dijkhoff komt met het bewijs dat het BMR (bof, mazelen, rode hond-)vaccin echt veilig is.
Het reclamebureau dat de rijksoverheid in Nederland inschakelde om HPV-vaccinatie te verkopen, deed uitermate eenzijdig werk. Onvolledig informeren is naar ons idee een misdrijf, wanneer het gaat om gezondheid..

Na deze deal, heeft Frank zelfs iedereen opgeroepen, die het zich aantrekt en die te maken heeft met vaccineren, méée te helpen dit bewijs te vinden. Frank Ruesink is te vinden op Facebook, waar hij uitgebreid uit de doeken doet, hoe hij te werk gaat met dit onderzoek en de stappen die hij hiertoe zet. Er staan op FB ook brieven en e-mails die hij aan Klaas Dijkhoff en andere politici heeft gestuurd.

De aanpak van Frank is uiterst netjes, want hij doet keurig zijn verhaal, maar maakt wel duidelijk zijn statement neer. Zo was er de uitspraak aan het adres van Klaas Dijkhoff:  “Jij vindt mij dus een onverantwoordelijke ouder, lever mij dan het bewijs dat dat zo is en waar je je uitspraak op baseert”.

En we komen een stuk verder: het RIVM staat in zijn hem om te beginnen..
Ondertussen wordt per brief de druk opgevoerd, want het is inmiddels duidelijk dat het RIVM zélf geen onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van het BMR vaccin, dat bijna alle 100.000+ kinderen per jaar krijgen ingespoten. Frank wordt alleen maar extra nieuwsgieriger naar de bewijzen die Klaas Dijkhof zou tevoorschijn halen.

We willen je wijzen op de brief die Klaas Dijkhof vorig jaar in het VVD-ledentijdschrift plaatste. En waarin hij nogal wat uiterst ongenuanceerde uitspraken deed, die meer zijn mening verkondigden, dan dat ze gebaseerd waren op weloverwogen en op WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GEBASEERDE FEITEN.. En we noemen dit de KLAASBRIEF, die wij HIER al volledig ondersteboven trokken..

Klaas Dijkhoff schreef o.a. in zijn verhaal:

“Wetenschap! Ik hou ervan! In onze vaccins zitten geen schadelijke doses en andere pseudo-interessant gemaakte bullshit. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee.”

En nu wordt Klaas Dijkhof natuurlijk met boter en suiker in de val gelokt, want het blijkt keihard, dat er geen bewijzen zijn voor de veiligheid van de vaccins en het verhaal van die 95% dekkingsgraad? Die is achter bureaus samengesteld, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. En zeer waarschijnlijk komen al deze verhalen van de COWBOYS VAN BIG PHARMA. Zo simpel is het. Daar waar het RIVM in het verleden al vaker gebleken is, een reus op lemen voeten te zijn, komt dit nu weer keihard aan het licht.

Wij plaatsten op 10 maart het onderstaande artikel, waaruit de domheid van de ‘slimste mens van Nederland’ keihard blijkt..! Of zoals men het altijd treffend zegt: ‘niet geremd door enige kennis van zaken, meent Dijkhoff zich allerlei medisch-wetenschappelijke uitspraken te kunnen veroorloven’.. Of in een veel kortere uitdrukking, zeg je dat Dijkhoff gewoon blufpoker speelt met het ‘verplicht vaccinatie-idee’…!!

(klik op illustratie voor hele artikel KLAASBRIEF)

Dan wacht Frank Ruesink, minister Bruno Bruins op, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afgelopen 4 juli. Dit is het gesprek wat dan volgt.. Het maakt een boel duidelijk(er).

Het is een intens gesprek van 10 minuten over vele onderwerpen. O.a. het onderzoek naar het onetische gedrag van BMR vaccin farmaceut Merck & Co, eenzijdige berichtging in de media, het achterhouden van onderzoeksresultaten door Merck & Co, Klaas Dijkhoff en zijn zoektocht naar bewijs, de kindonterende reclame van de overheid “ik ben geen watje” en nog veel meer.

Op 2:56 in de video, praat Frank Ruesink over de 1e vraag aan Klaas Dijkhoff. Hij legt uit dat Klaas Dijkhoff hem beloofd heeft het onderzoek te leveren dat de stoffen in het BMR Vaccin veilig zijn. Deze uitleg is natuurlijk versimpeld weergegeven voor de eenvoud van het gesprek. Waar het hier om gaat is dat suiker en zout veilige stoffen zijn maar het zijn ook stoffen die via allerlei producten hun slopende werk in het lichaam verrichten. Zo ook met de stoffen in de vaccins. Het gaat niet alleen om het onderzoek dat de stoffen veilig zijn, maar het gaat om het onderzoek wat ze in ons lichaam doen als ze eenmaal als vaccin zijn ingespoten.

Dit is het bewijs dat wordt gezocht en wat Klaas Dijkhoff aan Frank Ruesink heeft toegezegd op 14 juni jl in Marum. Het eerste (veilige stoffen) wordt door Frank Ruesink benoemd in deze video en het tweede (de werking) wordt bedoeld en dit bewijs is toegezegd door Klaas Dijkhoff. De resultante van de farmacokinetische en farmacodynamische processen, die zich gelijktijdig in het lichaam afspelen, bepalen uiteindelijk het farmacologisch profiel van een geneesmiddel.

Voor de volledigheid: Farmacokinetische processen worden in een aantal gebieden onderverdeeld:

 • Absorptie: Hoe komen de stoffen in de bloedbaan? Waar komen de stoffen terecht in het lichaam?
 • Distributie: Waar hopen ze zich op?
 • Metabolisme is de chemische omzetting van de stof in metabolieten. Wat doen ze nog meer dan antistoffen opwekken?
 • Excretie is de eliminatie van de stof uit het lichaam. Wat verlaat het lichaam? Wanneer verlaat de stof het lichaam? Hoe verlaat de stof het lichaam? Hoeveel van de stof verlaat het lichaam?

Hieronder lees je het commentaar van Rob Vellekoop,
webmaster van DeLangeMars, dat hij onlangs schreef

VVD fractievoorzitter Dijkhoff faalt met bewijzen #vaccinaties te komen.

Zoals te verwachten viel, is Klaas Dijkhoff er voor het zomerreces van het parlement niet in geslaagd met bewijzen te komen voor de werkzaamheid en veiligheid van vaccinaties. Frank Ruesink had hem daartoe uitgedaagd. De VVD voorman heeft de uitdaging aangenomen en toegezegd het bewijs te leveren, maar na acht weken is Dijkhoff er nog niet in geslaagd ongeruste ouders over vaccinaties gerust te stellen. Ook op Franks verzoek voor een persoonlijk gesprek over de heikele kwestie is Klaas Dijkhoff niet te porren, daarvoor heeft hij geen tijd. Meestal hebben Kamerleden het tijdens hun zomervakantie nog drukker dan gedurende de parlementaire werkzaamheden.

Ondanks dat Dijkhoff het politieke gezicht naast Rutte is, zou je verwachten dat deze man toch in staat is als parlementslid de benodigde informatie van het RIVM te krijgen. Het is zoals aanjager van deze zaak Frank schrijft op zijn Facebook pagina ‘een mening is nog geen wetenschap’. Het valt voor Dijkhoff blijkbaar ook niet mee om bewijzen boven tafel te krijgen. Toch is de VVD voorman heel resoluut in zijn kritiek op ouders die twijfelen om hun kinderen te laten vaccineren.

Frank voert een verbeten zoektocht naar bewijsmateriaal voor de veiligheid van vaccinaties. Daarvoor heeft hij Klaas Dijkhoff van de VVD om hulp gevraagd. De VVD fractievoorzitter heeft  zich namelijk nogal denigrerend uitgelaten over mensen die hun kinderen niet willen laten vaccineren. Hij beweert in zijn Klaasbrief dat hij dit wel bewust doet, gebaseerd op de wetenschap.

Een gezellige, sfeervolle banner van het rijksvaccinatieprogramma.

Ruesink maakt zich als vader van jonge kinderen zorgen over de vaccinaties. Hij is op Facebook (HIER) een speurtocht naar het bewijsmateriaal gestart zonder dat iemand hem tot op heden hieraan heeft kunnen helpen. Op 5 mei startte hij met een eerste brief aan Klaas Dijkhoff (HIER). Nu twee maanden later zijn de bewijzen van Dijkhoff nog steeds absent.

Het bewijsmateriaal zou aan de volgende eisen moeten voldoen:
– bewijs dat aantoont dat alle stoffen in de BMR vaccinatie veilig zijn.
– bewijs dat aantoont dat zijn kinderen niet het risico lopen om tussen die 5-10 doden per jaar te zitten (die het gevolg zijn van BMR vaccinaties, red.)
en de onderliggende wetenschappelijke onderbouwing dat bij een vaccinatiegraad van 95% bij de BMR vaccinatie alle Nederlandse kinderen zijn beschermd tegen de mazelen.

Frank Ruesink kent de gevolgen kent van het vaccineren van kinderen. Hij heeft dit ondervonden in de praktijk en hieraan dertien jaar onderzoek besteed. VVD-er Klaas Dijkhoff ontvangt van Frank een alles verhelderende brief op 5 mei na diens pro vaccinatie oproep. Dat is de start van een uiterst ludieke actie waarover hij verslag doet op Facebook. Ruesink brengt op subtiele manier Dijkhoff steeds verder in het nauw door hem te dwingen met bewijsstukken voor zijn pro vaccinatie beweringen te komen. Wat ontstaat is een spannend verhaal, maar wel een met een bittere ondertoon over de ellende van vaccinaties.

Eind augustus kwam Klaas Dijkhoff met zijn oordeel over vaccinaties en dan met name over de ouders die weigeren of eraan durven te twijfelen. Op 23 augustus 2018 schrijft de parlementariër onder andere het volgende in zijn Klaasbrief (HIER):

Helaas, er is een hele nieuwe groep vaccin-weigeraars bijgekomen. Ze worden ‘anti-vaxxers’ genoemd, zijn ook vaak hoogopgeleid, wordt er dan bij verteld. Wat maar weer eens aangeeft dat opleidingsniveau niet alles zegt. Ze weigeren niet op religieuze gronden, maar op grond van bronnen die beweren dat inenten het risico op autisme verhoogt (een claim gelegd door een inmiddels bewezen fraudeur), dat er enge stoffen bijzitten (er zitten stoffen in het vaccin die eng klinken, want in hoge dosering zijn ze schadelijk. Dat klopt wel, maar in te hoge dosering is water ook dodelijk.

Het gaat er dus om hoeveel er van die stof in zit. Dat bepaalt of iets behulpzaam is, geen kwaad kan of schadelijk is. In onze vaccins zitten geen schadelijke doses) en andere pseudo-interessant gemaakte bullshit.Het wrangste argument is nog wel ‘joh, dat is helemaal niet nodig, die ziektes zijn er helemaal niet meer, wanneer hoor je daar nou nog van?’. Nee, Einstein, dat klopt, die ziektes komen weinig voor en we hebben het virus er goed onder. Weet je waarom? Omdat we onze kinderen inenten. En omgekeerd, nu de mensen die het zelf beter weten dan eeuwen wetenschap zorgen voor minder vaccinatie, stijgt het aantal zieken en doden. Je verwacht het niet…

Er wordt mij vervolgens gevraagd daar respect voor te hebben. Nee, sorry, heb ik niet. Dat je kritisch bent is top, dat je veel vragen stelt voor je iets in de bloedbaan van je kind laat inbrengen, prima. Maar uiteindelijk is niet alles een mening, er zijn gewoon feiten. De wetenschap zit er vol mee.

Deze feiten laten al bijna twee maanden op zich wachten. De wetenschap laat de VVD voorzitter mooi zitten. Hopelijk is zijn geloof in vaccinaties nog niet aan het wankelen gebracht.

Rob Vellekoop,
3 juli 2019

4 gedachten over “De vaccinatie-blufpoker van Dijkhoff ontmaskerd..??

 1. De naam van het reclamebureau dat het RIVM inschakelde voor de eenzijdige campagne voor de levensgevaarlijke HPV-vaccins, was COMBAT…!
  Ik ken de reclamewereld heel goed, en ik heb zelden zo’n verzameling leeghoofdige, materialistische windbuilen gezien.

 2. Ja Waarheidliefhebber, strijd is waar het om gaat. Een oorlogsvoering tegen de mensheid! Dit moge mede blijken uit de onthullingen van de Nederlandse microchirurg Johan van Dongen, die zijn schokkende bevindingen in het boek ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ heeft vastgelegd. In 2009 kwam ik zijn bevindingen al tegen en heb dit verhaal met meerderen gedeeld. Waaronder met Guido, die het op WtK heeft geplaatst. Zie:

  https://www.wanttoknow.nl/overige/arend-zeevat-maakt-zich-ook-zorgen/

  Ook de site Niburu heeft er nu aandacht aan besteed. Zie:

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14190:chirurg-johan-van-dongen-mijn-gruwelijke-ontdekking&catid=17:gezondheid&Itemid=30

 3. Kudde-immuniteit is iets geheel anders dan vaccinatiegraad.
  Vaccinatie levert hoogstens de (hyper)productie van antilichamen op, die overigens de andere arm van het immuunsysteem, de ‘opruimploeg’, verhindert om ooit aan de slag te gaan.
  Hoe lang dergelijke antilichamen actief blijven, is ook de vraag.
  Ware, levenslange immuniteit wordt uitsluitend verkregen door het doormaken van de ziekte zelf.
  De paniek die wordt georganiseerd rond kinderziekten als bof, mazelen en rode hond is volledig misplaatst.
  Iedere infectieziekte
  – is te beheersen met vitamine C (natriumascorbaatpoeder),
  – en is alleen bedreigend voor personen met onderliggend lijden en/of ernstige nutriëntentekorten.
  Behalve dat het doormaken van natuurlijke kinderziekten, ook staat voor het maken van ontwikkelingsstappen, beschermt bijvoorbeeld het hebben doorgemaakt van mazelen, vrouwen tegen eierstokkanker.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.