Advertentie

Mark Rutte: de essentiële vragen voor je ‘onderste steen’..


 

HOEZO ONPARTIJDIG ONDERZOEK..?
WAAR ZIJN DIE ZWARTE DOZEN..??

Feitelijk ‘gestolen’ van luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines..?
Van de Maleise overheid..?
Wie is er (nóg) meer nodig om je wantrouwen over Rutte’s JIT op te wekken..??!

 

Met veel dank en respect voor het werk van de redactie van EllaSter*,
plaatsen we hier het artikel van deze site over de:

ESSENTIËLE ONOPGELOSTE ZAKEN EN
DE NIET-BEANTWOORDE VRAGEN OVER DE MH17-RAMP

* * *

Veel van de nabestaanden vinden dat het MH-17-dossier nu gesloten dient te worden, vooral omdat de conclusies van het JIT en de daaruit volgende rechtszaak, gepresenteerd worden als een soort ‘onweerlegbaar bewijs’. Maar de Nederlandse regering kan alleen met een gefingeerd verhaal komen..! Schokkerend wellicht voor sommige, maar dit is de mening van onderzoekers die het MH17-dossier door en door kennen. In het JIT-onderzoek blijven veel essentiële vragen VOLLEDIG onbeantwoord.

Dit zijn de punten waarop het JIT-rapport volledig onderuit gaat:

Het JIT-rapport en

het Bellingcat onderzoekscollectief

1. Het JIT eindrapport toont toch onweerlegbaar bewijs dat MH17 met een Russische BUK is neergehaald?
Ondanks dat het Joint Investigation Team (JIT) en politici als een mantra blijven herhalen dat er sluitende bewijzen geleverd zijn, betekent dat niet dat die claim ook feitelijk klopt. Journalisten en andere experts, die buitengewoon goed op de hoogte zijn van (delen van) het dossier, zeggen juist dat het onderzoek onvolledig, selectief en bevooroordeeld is geweest.

Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat er veel belangrijke getuigen niet gehoord zijn. Wist je dat er nog steeds, talloze wrakstukken met belangrijke informatie niet geborgd en onderzocht zijn? Veel belangrijke vragen — zoals in dit artikel en in onderstaande video — worden in hun onderzoeksrapport niet beantwoord. Van het geleverde bewijs blijken dingen niet te kloppen.


Het Bellingcatonderzoek toont alleen aan, dat er rond de aanslag een BUK-installatie in het gebied is gebracht. Er is geen overtuigend bewijs dat deze BUK is gebruikt om het vliegtuig neer te halen. Bovendien zijn er grote inconsistenties in de tijdlijn van het Bellingcat-rapport, zo schrijft Novini (HIER) (een collectief van burgerjournalisten) op haar blog. Ook volledig onafhankelijke onderzoekers zoals Max van der Werff, professor Kees van der Pijl en oud-journalist en hoogleraar Karel van Wolferen zijn van mening dat er tal van zaken uit de bevindingen van Bellingcat niet kloppen. En wat blijk is dat Bellingcat’s rapport JIT’s belangrijkste bron is. Het is zelfs zó genânt vaak gebruikt, dat de leden van het JIT-team al nauwelijks bronvermeldingen toepassen!

2. Is Bellingcat wel een betrouwbare ONAFHANKELIJKE bron?
Burgerjournalisten kunnen waardevolle informatie aandragen die complementair kan zijn aan andere bewijzen, afkomstig uit een breder onderzoek. Het JIT leunt in haar conclusie echter erg zwaar op één onderzoeksrapport, waar ook nog het een en ander op aan te merken is.

Het grote voordeel van burgerjournalistiek is dat zij over het algemeen belangeloos op zoek gaan naar de waarheid. Er is geen censuur van een eindredactie, of zelfcensuur omdat men bang is anders hun baan kwijt te raken. Er zijn tal van onafhankelijke burgerjournalisten die zich hebben verdiept in het MH17-dossier. Veel van die onderzoekers en experts zetten grote vraagtekens bij het Bellingcatonderzoek. Bovendien moeten we ons afvragen of Bellingcat wel een onpartijdige en belangeloze organisatie is. Ze worden gesteund door de Atlantic Council, een denktank van de NAVO.

Een opvallend aspect van het Bellingcat-collectief (HIER) is dat de organisatie drie dagen voor het neerhalen van de MH17 is opgericht. Zijn ze speciaal voor deze zaak in het leven geroepen? Om later een zorgvuldig geconstrueerde tijdlijn te kunnen herleiden, aan de hand van zorgvuldig geplante social media berichten? Wie heeft er eigenlijk belang bij dit onderzoekscollectief?

Recentelijk opende de organisatie een kantoor in Den Haag. Dat kantoor werd mede betaald uit een donatie van 500.000 euro door de Nationale Postcodeloterij (HIER). Dat is dezelfde organisatie die ook de Clinton Foundation (HIER) met 31,3 miljoen euro sponsorde. Zou de Nationale Postcodeloterij ook onafhankelijk burgerjournalistencollectieven zoals Novini en Café Weltschmerz gaan sponsoren? Zo niet, waarom eigenlijk niet? In die vragen zitten eigenlijk toch de antwoorden verscholen. Denk ook hierbij aan het spreekwoord: ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’..!

3. Had Oekraïne plaats mogen nemen in het JIT?
Oekraïne was en is nog steeds een van de hoofdverdachten. Het is uiterst vreemd dat zij onderdeel werden van het Joint Investigation Team (JIT). Dat is vergelijkbaar als de hoofdverdachte van een moordaanslag, onderdeel maken van het rechercheteam dat die moord onderzoekt.

Bovendien eiste Oekraïne het vetorecht op om de publicatie van alle informatie die hen niet welgevallig was, tegen te kunnen houden. Daarmee kan het JIT per definitie nooit de eventuele betrokkenheid van Oekraïne onderzoeken en naar buiten brengen. Het JIT lijkt slechts een vehikel om ‘aan te tonen’ dat Rusland achter de aanslag zat. Rusland mocht niet aan het JIT deelnemen omdat het een van de verdachten was. De uitkomst van het ‘onderzoek’ stond daarmee in wezen al van tevoren vast. En Bellingcat was de ideale organisatie om Rusland de kattenbel om te  binden..

Het motief

4. Wat is Ruslands belang om een passagiersvliegtuig neer te halen? Wetende dat je er alleen vijanden mee maakt??
In het scenario dat Rusland of pro-Russische separatisten het vliegtuig zouden hebben neergehaald, zien we “middelen” en ook “gelegenheid”. Maar er is geen motief. Toch kreeg Rusland direct na de aanslag meteen de schuld. Nog voordat het onderzoek moest beginnen. Dat is een kenmerk van een valse vlag (HIER), waarbij een andere partij de schuld krijgt van de aanslag, dan degene die daadwerkelijk de aanslag heeft gepleegd.

Dat verklaart ook waarom alle aanwijzingen die juist richting Oekraïne (evt. in samenwerking met de NAVO en de Deep State) wijzen, niet grondig onderzocht mochten worden. Het onderzoek was vanaf het allereerste begin niet neutraal en er volledig op gericht om Rusland de schuld van de crash te geven. Dit beaamt ook de Maleisische premier Mahathir bin Mohamad. Hij neemt daarmee afstand van de conclusies van het JIT, waarin ook Maleisische deelnemers zitten.

5. Wie heeft belang bij de crash?
Dat is de belangrijkste vraag die het JIT had moeten stellen, maar nooit gesteld, noch beantwoord heeft. Vaak zijn er meerdere motieven om een dergelijke aanslag uit te voeren. Het belangrijkste motief was om een aanleiding te creëren, om de Oekraïne (HIER) te kunnen steunen in hun strijd tegen de pro-Russische rebellen in het oosten. Deze strijd dreigde men te verliezen. Door Rusland de schuld van de aanslag te geven, ontstond er brede steun om de sancties tegen Rusland te steunen.

De beschuldigingen aan het adres van Rusland kunnen niet los gezien worden van een bredere historische context, zoals de Russische revolutie (HIER), het oprichten van de NAVO en Amerikaanse militaire overheersing. De strijd tegen Rusland is onderdeel van een eeuwenoud plan (HIER) om Rusland te verzwakken. De Deep State (HIER) is al jaren bezig om Rusland te provoceren en aan te sturen op een conflict in landen zoals Syrië en Oekraïne. De propaganda van politici zoals Mark Rutte en de mainstream media, willen het publiek doen geloven dat Rusland het grote gevaar is voor onze veiligheid.

Het past ook in het plaatje van de jarenlange lastercampagne tegen Rusland. Denk aan de beschuldigingen van Russische collusie door Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Claims die inmiddels weerlegd zijn, maar waarover de mainstream media verzuimde te berichten. En de beschuldigingen van Russisch nepnieuws, waar politica Kajsa Ollongren (HIER) meermalen voor waarschuwde, maar waar ze nooit bewijs voor heeft kunnen leveren.

Ja zo val je wel op.. Midden op de dag in het plaatsje Torez in Oost-Oekraïne je BUK-installatie neerzetten.. Om een patatje te halen..?? Kennelijk was het de bedoeling dat de  BUK-installatie uitgebreid werd gezien EN gefotografeerd..

6. Welke handelsbelangen speelde ook een rol?
Een ander belangrijk motief had te maken met de handelsbelangen van grote investeerders, die door de separatisten in gevaar kwamen. Het bezette gebied is rijk aan schaliegas. Die gaswinning dreigde in gevaar te komen door het conflict in dat gebied, waarbij de rebellen steeds meer terrein wonnen. Daardoor dreigden de investeringen die o.a. Chevron en Koninklijke Shell in het gebied hadden gedaan, verloren te raken. In dit artikel (HIER) worden deze belangen uiteen gezet en uitgelegd waarom men een aanleiding zocht om middels de EU en de NAVO in te kunnen grijpen.

En HIER kun je lezen hoe Shell door de crash een mogelijkheid kreeg om onder een contract uit te komen, waarmee men miljarden dreigde te verliezen. Daaruit blijkt dat Nederland geen neutrale positie in deze zaak heeft. De handelsbelangen van de Koninklijke Shell, met het koningshuis als grootaandeelhouder, gaf ook Nederland een motief. De Nederlandse rol als mogelijke verdachte of medeplichtige in de aanslag is totaal niet door het JIT onderzocht of door de media benoemd.

BUK-raket of aanval met gevechtsvliegtuig?

7. Was er een militair vliegtuig in de buurt van de MH17?
Er zijn verschillende journalisten die met ooggetuigen hebben gesproken die militaire vliegtuigen hebben gezien en of gehoord. Precies op de plek én het moment dat het passagiersvliegtuig werd neergehaald. De BBC maakte er een reportage over. Deze video met de BBC-reportage hieronder, werd meermalen van het internet verwijderd. Totdat mensen hem zó vaak terug zetten, dat het alleen maar tegen degenen zou gaan werken, die voor deze verwijdering verantwoordelijk waren. Kijk er eens goed naar.. En ook op deze video van Russia Today (HIER) zie je een gesprek met plaatselijke bewoners, die twee andere vliegtuigen gezien hebben en meerdere knallen hebben gehoord.  Is dit dan allemaal in elkaar gezet, inclusief de BBC-reportage..??

Ooggetuigen zouden echter onbetrouwbaar zijn, zeggen sceptici. Novini burgerjournalist Stefan Beck: “Ik ben het eens dat getuigenverklaringen onbetrouwbaar zijn, maar veel getuigen zijn wél neutraal en dat is van Russische (mogelijk bewerkte?) beelden niet te zeggen. Daar komt bovenop dat er een behoorlijke overlap is bij een aantal getuigen.” Hij reisde zelf naar het gebied, spreekt Russisch en sprak met diverse plaatselijke bewoners die straaljagers hebben gezien. Ook Jeroen Akkermans van RTL en Gert-Jan Dennekamp van Nieuwsuur hebben met ooggetuigen gesproken die de aanwezigheid van militaire vliegtuigen bevestigen.

De plek waar deze gevechtsvliegtuigen zijn gezien is nagenoeg dezelfde plaats als waar de BUK-installatie heeft gestaan. Aan de hand van de vele getuigenverklaringen die een grote overlap hebben, is het zeer waarschijnlijk dat die toestellen in de buurt van de MH17 zijn geweest. Burgerjournalist Max van der Werff (HIER) heeft zelfs met tientallen getuigen (HIER) gesproken die een of meerdere SU straaljagers hebben gezien. Een getuige (HIER) zag hoe een straaljager de MH17 heeft aangevallen. Er waren volgens sommige getuigen in totaal drie straaljagers die voorbij vlogen..!

8. Waarom hebben we deze beelden nooit in de Nederlandse media gezien?
Op 21 juli 2014 -enkele dagen ná de crash- hielden Russische topmilitairen een persconferentie (HIER video) over het neerstorten van de MH17. Rusland beweerde dat hun vluchtgegevens aantonen dat er vlak voor de crash een Oekraïens gevechtsvliegtuig vlakbij de MH17 was. Op de beelden is te zien dat dit 2 seconden later was en het gevechtsvliegtuig een draai maakte richting de Boeing 777.

Sceptici zeggen terecht dat Rusland geen onpartijdige positie in deze zaak heeft. Dat klopt. Maar ook Nederland, de Oekraïne en andere NAVO-landen zijn niet onpartijdig en hebben grote belangen in deze zaak. Deze belangen hebben niets te maken met waarheidsvinding of het streven naar gerechtigheid..!

Fijnttjes legt de minister van Defensie uit, hoe een 36 seconden durend filmpje op YouTube is gezet, om het verplaatsen van een BUK-installatie te laten zien.. Maar dit filmpje is pure misleiding; het is gemaakt in het regeringsgebied van Oekraïne..! Bewijs dat kennelijk niet belangrijk genoeg is voor NOS en RTL..! EN KENELIJK DOOR ELIOT HIGGINS niet is ‘gezien’..??

9. Het JIT acht het toch bewezen dat de inslaggaten in het vliegtuig zeker van een BUK-raket afkomstig zijn?
Het JIT beweert bewijzen te hebben dat er enkel sprake was van een aanval met een BUK-raket, maar komt niet met sluitend bewijs die deze claim ondersteunt. Volgens sommige experts zijn er juist aanwijzingen dat niet zozeer een BUK-raket is gebruikt om het vliegtuig neer te halen, maar eerder een air-to-air raket en of mitrailleur afgevuurd vanuit een straaljager.

 • BUK-raketten zijn gevuld met vierkante of vlindervormige shrapnels (projectielen) (HIER). Bij de wrakstukken zien we echter vele ronde inslaggaten, die niet stroken met deze vorm projectielen.
 • In een BUK-raket zitten gemiddeld zo’n 2500 van dergelijke shrapnels. Er zijn slechts 2 vlindervormige projectielen terug gevonden, terwijl uit onderzoek blijkt dat bij een dergelijke aanslag 1200 projectielen in het object achterblijven. Deze vlindervormige projectielen zijn bovendien lange tijd na de crash gevonden. Het is daardoor helemaal niet zeker dat ze afkomstig zijn van de aanslag op de MH17.
 • Volgens ex-piloot Haisenko en voormalig legerofficier Bernd Biedermann (HIER) zijn de ronde kogelgaten afkomstig van 30 mm mitrailleurgeschut, zoals die in een SU-25 gevechtsvliegtuig gemonteerd zijn.
 • In de wrakstukken zien we in hetzelfde object zowel inslag- als uitslaggaten. Daaruit kun je afleiden dat het vliegtuig vanuit 2 richtingen beschoten is, of dat er van binnenuit iets naar buiten geëxplodeerd is.

10. Waarom pleegde de Oekraïense piloot van het SU-25 vliegtuig die beschuldigd werd van de aanval zelfmoord?

Dit is volgens onafhankelijk onderzoeker Billy Six (een van) de dader(s) die de MH17 neerschoten… Inmiddels heeft deze jongeman ‘zelfmoord’ gepleegd. (klik op foto voor link)

Kapitein Vladyslav Voloshyn, de Oekraïense piloot die door Rusland beschuldigd werd van het neerschieten van de MH17, pleegt op 19 maart 2018 zelfmoord. De UK Telegraph (HIER) bericht: “Voloshyn, 29, heeft op het vliegveld van Mykolaiv gewerkt, nadat hij vertrok bij de luchtmacht. Voorheen vloog hij 33 gevechtsmissies in een SU-25 tijdens de oorlog tussen Oekraïense en Russische en separatistische troepen in Donbas in 2014.”

Vladyslav Voloshyn kan daarom niet meer als getuige gehoord worden. Doden kunnen immers niet meer spreken. Wie heeft er belang bij zijn dood? Heeft hij zelfmoord gepleegd, of is hij ver(zelf)moord? Is het vermelden van de 33 gevechtsmissies een Vrijmetselaars-signatuur? Eveneens de numerologie van de datum: 19-3 = 1+9+3=13 en 2+0+1+8 =11 is verdacht. Ook de numerologie van de MH17-aanslag is opvallend. Daar komen we in een toekomstig artikel nog op terug.

Leugens over militaire vliegtuigen en radars

11. Waarom loog men over aanwezigheid militaire vliegtuigen?
In deze video hieronder bestudeert Peter Haisenko, een ervaren Duitse ex-piloot, de vliegtuigfragmenten waaruit hij concludeert dat er met verschillende kalibers (of wapens) op de cockpit is geschoten. Hij wijst inslaggaten aan die specifiek van een 30 mm geweer afkomstig zijn. De hoek van de inslag komt van achter, tegenovergesteld van de richting waarin de BUK zou zijn geëxplodeerd.

En ook al is Peter Haisenko geen militair expert, Bernd Biedermann (HIER) is dat wel. Ook hij is van mening dat de MH17 door een gevechtsvliegtuig is neergehaald. Biedermann schreef een boek over de S-300 luchtraket en is een voormalig Oost-Duitse legerofficier. Hij denkt dat de MH17 niet door een BUK neergehaald kan zijn, omdat het vliegtuig in dat geval in de lucht in brand was gevlogen. Het is merkwaardig dat een mogelijke betrokkenheid van een Oekraïens gevechtsvliegtuig nooit serieus onderzocht is. Zeker gezien de vele getuigenverklaringen die de aanwezigheid van straaljagers bevestigen.

Een aanval door een militair toestel sluit een aanval met een BUK-raket niet uit, maar wijst wel in de richting van Oekraïne, eventueel in samenwerking met de Deep State van NAVO-landen. Bovendien loog Oekraïne over het feit dat er op de dag van de aanslag niet was gevlogen en de radarstations niet operationeel waren. Iets dat in de eerste week na de crash ook gewoon in de mainstream media (HIER) bericht is. Waarom zou men over deze feiten liegen, tenzij men iets te verbergen heeft?

12. Was een SU-25 gevechtsvliegtuig in staat om een Boeing 777 aan te vallen?
Men vermoedt dat de MH17 onder andere door een SU-25 gevechtsvliegtuig is aangevallen. Wanneer men nu op Wikipedia (HIER) kijkt naar de kenmerken van de SU-25 gevechtsvliegtuigen, dan staat er dat dit type vliegtuig op een maximum hoogte van 7.000 meter kan vliegen. Met munitie zelfs maximaal op 5.000 meter. Peter Haisenko stelt echter dat er voorheen zowel in de Engelse als Duitse Wikipedia-pagina 10.000 meter als maximale vlieghoogte vermeld stond. In het Duitse vliegtuig-lexicon stond zelfs 14.000 meter vermeld.

In deze video toont Peter Haisenko schermafbeeldingen die hij bewaard had. Pakweg een maand later heeft dezelfde website de maximale hoogte aangepast naar 7.500 meter. Waarom zou men deze gegevens aanpassen? De enige verklaring is dat men daarmee bepaalde informatie wil achterhouden om het ware voorval te verbloemen. Deze vervalsingen zijn niet de enige vervalsingen die we ontdekten. Ook Reuters bewerkte een beeld om bepaalde details te verdoezelen. Daarover hieronder meer.

Peter Haisenko is niet uitgebreid door het JIT ondervraagd. Vervolgens deden de Russen een test met een zelfde type gevechtsvliegtuig en 30 mm kanon om te kijken of de schade, de vorm van de inslaggaten overeen zouden komen met de schade aan de MH17. Dat was inderdaad het geval. Het JIT weigerde een afgevaardigde naar deze test te sturen, aldus Karel van Wolferen (HIER) (Café Weltschmerz).

Rol van de Oekraïne

13. Waarom instrueerde de Oekraïense verkeersleiding het vliegtuig om noordelijker en lager te gaan vliegen?
Vanwege de gewapende conflicten vlogen lijnvluchten over het algemeen niet over het oorlogsgebied. Daarom is het opmerkelijk dat de MH17 vanuit de verkeerstoren instructies kreeg om noordelijker en 1000 meter lager (HIER) te gaan vliegen, zodat het flink afweek van de route en over oorlogsgebied moest vliegen. De SU-25 gevechtsvliegtuigen, hebben een minder hoog bereik dan een Boeing 777. Wanneer het passagiersvliegtuig inderdaad is aangevallen door militaire vliegtuigen, zou dit de motivatie van die koerswijziging kunnen zijn.

De tapes van de verkeerstoren zijn ‘geheim’..
Ook de informatie van de zwarte doos en
de audio van de cockpit-voice-recorder
zijn niet openbaar gemaakt.

Normaal gesproken wordt de zwarte doos teruggestuurd naar het land van de eigenaar, in dit geval Maleisië.
Dat is in dit onderzoek uitgerekend niet gebeurd. Vervolgens blijft de informatie geheim.

Waarom al deze geheimzinnigheid,
als deze gegevens de JIT-claims zouden bevestigen?

14. Heeft het JIT de Spaanse luchtvaart-controller opgespoord en ondervraagd die in de Oekraïense verkeerstoren werkte?
Op het moment dat de MH17 neergeschoten werd, bracht verkeersleider Carlos Buca (HIER) opmerkelijke berichten naar buiten. Hij berichtte dat er twee Oekraïense gevechtsvliegtuigen in de nabijheid van het passagiersvliegtuig waren. Ook vertelde hij na de aanslag dat er mensen de verkeerstoren waren gekomen om alle data en apparatuur in beslag te nemen. Hij is daarna spoorloos verdwenen. Zijn Twitteraccount is uit de lucht gehaald, maar enkele Tweets zijn nog bewaard op het account: @spainbucaARCH

Radar en satellietbeelden

Tja en Kerry riep het ook al..Er is een berg van bewijs die aantoont dat de Russen MH17 hebben neergehaald”.. We zijn 5 jaar later en het ‘bewijs’ is nog niet getoond..!! Er zijn radarbeelden, zo sprak Kerry. Iets over gehoord van het JIT-team..?? En zo tuig je dus een valse-vlag-operatie op.. Door onnozel méé te kletsen met de emotie van de dag.. ‘De Russen deden het’..

15. Men kan toch met satelliet of radarbeelden aantonen dat er geen straaljagers te zien waren?
Stefan Beck (Novini): “Rusland heeft satellietbeelden (of radarbeelden) vrijgegeven waarop inderdaad geen straaljagers te zien zijn. Maar ook de BUK-raket is erop niet te zien. Op basis van deze beelden kan men daarom niet concluderen op welke wijze het vliegtuig is aangevallen.” Dit staat overigens wel in contrast met eerdere berichten en beelden die Rusland naar buiten bracht, tijdens een persconferentie op 21 juli 2014 (HIER). Toen vertelde men dat er wél een gevechtsvliegtuig was gesignaleerd. Is Rusland gezwicht onder de politieke druk om bepaalde informatie achter te houden, die in de richting van Oekraïne wijzen?

Marie Harf, persvoorlichter in 2014 van de regering Obama, verwijst journalisten naar YouTube en Facebook voor bewijzen rondom de MH17-aanslag..! Die opgenomen afgeluisterde gesprekken bedoelde ze toen..? Tja, als je ze zélf plaatst als valse-vlag-onderdeel, ga je niet zeggen wélk bewijs..? Toch. ‘Kijk maar op Facebook en YouTube’..

Karel van Wolferen (HIER video): “Waar zijn de opgenomen radarbeelden gebleven? De regering in Kiev heeft eens gezegd: “De radar werkte niet die dag.” Nou is dat zeer ongeloofwaardig, in een tijd dat de Kiev-regering bezig is oorlog te voeren tegen Westelijke (oostelijke? – red.) provincies. (…) De verkeerstoren in Kiev heeft natuurlijk een full-back systeem. Dat hebben alle luchthavens.”

Professor Kees van der Pijl voegt toe dat op 12 juli 2014 door de Oekraïens strijdkrachten in de allerhoogste staat van paraatheid waren gezet…! Waarom? Uit de AWAX-gegevens opgevraagd door de NAVO bleek bovendien dat alle radars van de luchtverdediging van de Oekraïne (HIER) aanstonden, aldus Kees van der Pijl. Een deel van de satellietbeelden is nooit vrijgegeven of onderzocht.

Stefan Beck (HIER) (Novini) ontdekte later in zijn onderzoek het bestaan van niet vermelde militaire radarstations. Het gaat om vier locaties, met op één locatie drie radarstations, die volgens een insider altijd zouden moeten werken, aldus Stefan Beck. Deze radars hadden een groot bereik, tot in Russisch grondgebied. “Die radars hebben gewoon aangestaan.” Waarom heeft de media niets gezegd over de militaire radarstations in de Oekraïne?

Ook de Amerikanen geven hun satellietbeelden niet prijs, ondanks hun stellige claim vlak na de aanslag dat ze overtuigend bewijs hadden dat een BUK het toestel had aangevallen. Daarbovenop moeten er ook nog beelden zijn, voortkomend uit een grootschalige NAVO-oefening (HIER), die op dat moment in het gebied plaatsvond. Dit is alles bij elkaar toch heel wat data die niet prijsgegeven wordt. Moeten we daaruit afleiden dat al deze data niet de gewenste verhaallijn van ‘de aanval door een Russische BUK’ bevestigen?

16. Waarom maken ooggetuigen geen melding van het dikke rookspoor dat normaal gesproken zeker 10 minuten na afvuren in de lucht blijft hangen?
Er zijn geen overtuigende beelden van een zogenaamd BUK-spoor (HIER) rond de crash van de MH17 gemaakt. Ondanks de honderden ooggetuigen die iets van de aanslag hebben gezien. Wanneer er sprake zou zijn geweest van een BUK-aanslag zou er nog 10 minuten een 15 kilometer lang, dik rookspoor in de lucht hebben gehangen. Genoeg tijd om vast te leggen met een telefoon of camera.

Dit BUK-spoor zou niet alleen door tienduizenden mensen in dat gebied opgemerkt zijn, maar ook door velen gefotografeerd of gefilmd. Uiteindelijk kwam het Bellingcat-collectief met één foto van een vage rookpluim. Max van der Werff (HIER) stelt grote vraagtekens bij deze specifieke opname. Hij merkt op dat er in werkelijkheid tientallen opnames zouden zijn gemaakt, als deze rookpluim er ook écht was geweest.

17. Waarom klopte de registratiecode niet op het toestel dat door passagier Cor Pan is gemaakt?
Cor Pan, één van de passagiers, nam vlak voor vertrek met de MH17 een foto van het Maleisische toestel en plaatste deze op zijn Facebook-pagina met de tekst: “Mocht hij verdwijnen, zo ziet hij d’r uit.” Maar er is iets heel bizars met deze foto. Hij toont namelijk de verkorte registratiecode ‘RC’ op het neuswiel-luik.. En wat blijkt? Deze komt echter niet overeen met de registratiecode van de MH17. In dat geval zou er ‘RD’ op het neuswiel-luik hebben gestaan, de verkorte versie van de volledige code ‘9M-MRD’. Over dit verhaal kun je veel meer lezen en je tot op het bot verbazen..? Hoe bizar is dit verhaal?

Wrakstuk met deur en vier raampjes komt van dit deel aan stuurboordzijde van het toestel.

Is het MH17 toestel verwisseld met het MH370-toestel..???
De code op het neuswiel-luik en andere vreemde zaken hebben geleid tot hevige speculatie dat er vliegtuigen verwisseld zijn. Er zou zelfs sprake zou zijn dat het MH17-toestel verwisseld zou zijn met het verdwenen MH370-toestel. Die laatste heeft overigens de registratiecode 9M-MRO. De MH370 zou daarbij aan de rechterkant van de deur onder de vlag aan stuurboordzijde een geblindeerd raampje hebben en de MH17 niet. Reuters zou zelfs foto’s van de wrakstukken vervalst hebben door er een raampje in te fotoshoppen.

Wrakstuk van de cockpit van de MH17, waarbij Russia Today deze foto op een foto van het verdwenen MH370-toestel (9M-MRO) heeft gemonteerd. Een vergissing, of weten de Russen iets dat wij niet weten?

Na het bestuderen van een honderdtal foto’s van het MH17-toestel en de foto’s van de desbetreffende wrakstukken, moet ik concluderen dat deze claims voorbarig zijn geweest en niet kloppen met de feiten. Het MH17-toestel had tot 2005 geen geblindeerd raampje naast de deur. Daarna is het vliegtuig gerefurbished en was in de periode 2005-2008 bestickerd met de ‘Freedom of Space’-look. Vanaf 2005 heeft het toestel, net als het MH370-toestel, ook een geblindeerd raampje naast de vliegtuigdeur. Dit wordt bevestigd door de vele gedateerde foto’s van vliegtuigspotters, als ook videobeelden van het MH17-toestel uit begin 2014. Daarmee waren de MH17 en MH370 als het ware tweelingvliegtuigen en alleen te onderscheiden door middel van de registratiecode.

Foto 1: MH17-toestel had tot 2005 rechts van de deur een open raampje (foto november 2003). Foto 2: MH17-toestel bestickerd met Freedom of Space-look van 2005-2008, met geblindeerd raampje (foto november 2005). Foto 3: MH17-toestel had vanaf 2008 rechts van de deur een geblindeerd raampje (foto maart 2014).

De eerste foto’s van het corresponderende vliegtuigwrak tonen zowel een geblindeerd raampje rechts naast de deur linksonder de vlag (A), als twee raampjes aan de uiterste linker- en rechterzijde (B-C). Het wrakstuk heeft er lange tijd gelegen, waardoor er van alles mee is gebeurd. Waarschijnlijk zijn de raampjes er later uitgetrapt. Op latere foto’s, onder andere die van Reuters, is te zien dat het gras door de raamopeningen naar buiten is gegroeid. Aan de hand van het verdorde gras en stille getuigen op de foto’s, kan men de meest waarschijnlijke tijdlijn vaststellen. Mijn conclusie: Reuters heeft deze foto’s niet bewerkt.

Foto 1: een van de eerste foto’s van het wrakstuk. Het geblindeerde raampje zit er nog in (A). Beide raampjes uiterst links en rechts zitten er ook nog in (B-C). Foto 2 is van Reuters: hier zit het geblindeerde raampje A en raampje B er niet meer in. Op foto 3 zie je hoe het gras door de openingen groeit. Op foto 4 is het gras verdord en steekt er nog een lange spriet door raampje B. Reuters heeft het geblindeerde raampje niet gefotoshopt.

De wrakstukken die op de crashsite zijn gevonden hebben de registratiecode van de MH17: 9M-MRD en de verkorte versie RD. Gezien de beelden van de crashsite en de chaotische situatie lijkt het me onwaarschijnlijk (maar niet onmogelijk) dat deze wrakstukken gemanipuleerd zijn en er later zijn neergelegd. Dat neemt niet weg dat er merkwaardige dingen aan de hand zijn met de MH17 en er wel degelijk een verband lijkt te bestaan met het verdwenen MH370-toestel. Daarover in een volgend artikel meer. De claim dat de twee toestellen verwisseld zijn, kan ik echter aan de hand van het foto- en filmmateriaal niet bevestigen.

Teken aan de wand.. Gesjoemel met de registratiecode..!!
Het is desondanks merkwaardig dat de registratiecode van Cor Pan’s foto niet klopte. Heeft hij zich wellicht vergist en een toestel van een andere gate gefotografeerd? Het gate-nummer is op zijn foto niet zichtbaar. De reactie van Reuters is daarom des te opvallender. Zij plaatste een dag na de crash een foto van het MH17-toestel zoals deze de dag ervoor bij Gate 3 zou hebben gestaan. Op deze foto staat wel de juiste registratiecode ‘RD’..!

Maar de ronding van de D valt op deze foto weg, terwijl daar fototechnisch en qua lichtval absoluut geen reden voor is. Hier lijkt het beeld wél gemanipuleerd (HIER). Is dat gedaan in een poging om de foto meer te laten lijken op de foto van Cor Pan? Wat wilde men daarmee verbloemen?

MOSSAD-invloed..?
De bewuste Reuters-foto blijkt gemaakt te zijn door de Israeliër Yaron Mofaz (HIER). Hij werkt voor het Israelische bedrijf GA Telesis, een dochteronderneming van het moederbedrijf Pentagon 2000, dat onder andere vliegtuigen van Malaysia Airlines ontmantelde. Er blijken verschillende familieleden uit de familie Mofaz (HIER) bij Pentagon 2000 (HIER) te werken, een bedrijf dat allerlei diensten aanbiedt voor de vliegtuigindustrie. De dochteronderneming GA Telesis (HIER) is gevestigd in Fort Lauderdale te Florida. De laatste Reuters-foto van het intacte MH17-toestel op Schiphol is dus gemaakt door iemand met een hoge positie binnen dit bedrijf. Deze markante feiten verbinden de MH17-zaak met die van de MH370, maar daarover in een later artikel meer.

De Nederlandse politiek heeft grote haast het MH17-dossier te sluiten
Ondertussen blijven er tal van vragen over de aanslag op de MH17 onbeantwoord. Des te cynischer is de belofte van Mark Rutte om de onderste steen boven te krijgen. Het staat in schril contrast met het rapport over de MH17-crash — opgevraagd via een WOB-procedure (Wet op Openbaar Bestuur) — dat bijna volledig zwart gemaakt is. Blijkbaar is er nogal veel dat in dit dossier verborgen moet blijven.

Dit is de foto die de krant haalde, waarnaar iedereen in afgrijzen kijkt. Maar kijk eens naar een compositiefoto van de pagina’s van dit MH17-rapport, dat Rutte kennelijk als onderste steen dáár wilde laten.. Hij moest het openbaar maken, maar is het niet ongelooflijk en zelfs in onze ogen SUPER ONBESCHOFT naar een democratisch proces, dat je dit durft te doen..??!! Het toont de minachting van Rutte voor burgers, slachtoffers van de MH17 en de absolute vernedering van de nabestaanden..! (klik HIER voor volledige foto)

Maar hebben nabestaanden in de gaten, dat ZIJ NU WORDEN INGEZET OM MÉÉ TE MANIPULEREN..?
Het verhaal is duidelijk dat d
e nabestaanden nu worden ingezet om het publiek te bespelen. Daarom wordt aangestuurd op het afsluiten van het dossier. Maar daarin is slechts ruimte voor het door het JIT geconstrueerde verhaal. Juist vanwege het enorme leed dat de slachtoffers en de nabestaanden is aangedaan, wil iedereen niets liever dan dat er recht wordt gedaan. Dit kan niet door middel van een showproces, maar alleen door het achterhalen van de waarheid.

De mensen die zich nu inzetten om die waarheid boven tafel te krijgen, worden verweten twijfel te zaaien en het leed te vergroten. Daarmee zegt men in feite, ‘we bieden de nabestaanden een onvolledig en op details vervalste verhaallijn’, waarbij een stroman de schuld krijgt — en daarmee wordt het leed voor hen draaglijker. Het is een kromme redenering. We moeten deze emotionele chantage om de zoektocht naar de waarheid te staken, niet accepteren.

Juist nabestaanden hebben recht op de échte waarheid. Niet een geconstrueerd verhaal op basis van onvolledig onderzoek, met allerlei onbeantwoorde vragen en onwaarheden. Dat ook nog eens de basis gaat vormen voor een politiek showproces. De waarheid vreest geen onderzoek. Degene die een valse verhaallijn willen ‘verkopen’ wel.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld.
Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
© beeldgebruik op basis van citaatrecht.

2 gedachten over “Mark Rutte: de essentiële vragen voor je ‘onderste steen’..

 1. https://www.youtube.com/watch?v=KV8HFhY385w Bij ongeveer minuut 7.53 haalt Rutte hier ook een papier te voorschijn waar enorm veel zwart is weggestreept (al heeft hij het dan over Art van de Steur) toch is mijn mening dat dit verwijst naar het wegstrepen in het mh17 rapport en vind ik dat zeer ongepast en het is goed mogelijk dat het voor nabestaanden erg pijnlijk kan zijn.
  Opvallend is ook dat Humberto Than te zien is de man die juist nu een fotoserie met nabestaanden heeft gemaakt over tatoeages die aan hun dierbaren herinneren en dat op TV gaat uitzenden.Wat een ieder er ook van vind mogen de mensen zelf bepalen natuurlijk maar mijn mening is dat het ronduit schofterig is en dat ze zelfs geld verdienen aan een ramp.
  Gaan ze bij de volgende ramp misschien souvenirs verkopen?

 2. De onderste steen zal m.i. nooit omgedraaid worden. Het belangrijkste element is dat 20 min. na het neerhalen van de MH 17 de Israëlische aanval op Gaza begon. Zowel in Moskou als in Washington weet men maar al te goed wat er gebeurd is… maar iedereen moet zwijgen, gezien gebeurtenissen uit het verleden. Ik denk hier o.a. aan de Smolensk ramp, de Lockerbie aanslag, maar ook het neerhalen van :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Air_Lines_Flight_007
  Hier was er ook “voorkennis !!!” Bij dergelijke vliegtuigrampen is het altijd noodzakelijk te kijken naar wie er niet in het vliegtuig zat, en vooral naar diegenen die op het laatste ogenblik afgehaakt hebben. In alle betrokken landen zitten er handlangers van : the usual suspects.
  Een andere bron over MH17 :
  http://deadbankstersociety.blogspot.com/2014/08/mossad-second-mas-murder-of-mh17_13.html
  Wat Nederland betreft , is er het feit dat de NL bank 200 ton goud terug kreeg uit New York, in de plaats van IM Erika Merkel. Er is ook nog de Bijlmer ramp met het EL AL toestel waar de onderste steen ook niet werd omgedraaid…. er is de moord op wijlen Mr Pim Fortuyn, het “dodelijk ongeluk” van Mr Van Traa in kader van het IRT onderzoek, en Sebrenica… e.a. Er zijn m.i dan ook al voldoende elementen uit het verleden waarmee NL kan en ook wordt afgedreigd.
  En er is ook nog Chernobil waar het om meer ging dan een louter ongeval. Het resultaat :
  Iedereen chanteert iedereen, en iedereen moet zwijgen en / of liegen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.