Advertentie

Grenzeloos vertrouwen beleidsmakers in vaccinaties..!?


QUOTE
‘Vanuit mijn perspectief kan er weinig twijfel over bestaan dat de veiligheid en effectiviteit van het huidige vaccinatieprogramma in de V.S onder de loep moet worden genomen met een diepgaand en methodologisch verantwoord onderzoek. Dit onderzoek zou niet beïnvloed mogen worden door conflicten of belangen binnen de industrie of overheid. Als we dat NU niet doen, dan zijn we misschien niet meer in staat om verdere schade aan de gezondheid van toekomstige generaties te voorkomen.’

Geschiedenis van vaccineren is beschamend..
Velen zijn zich bewust van de onethische en manipulatieve marketing rondom vaccineren op dit moment. Een op hebzucht gebaseerde marketing vecht om afzetmarkten, patenten, intellectueel eigendom, winsten, “grondgebied” en prestige. Dit was 20 jaar geleden al zichtbaar binnen het Amerikaanse ‘Children’s Vaccine Initiative’ (CVI) (1)

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

Het CVI werd opgericht in 1990 in navolging van de wereldtop voor kinderen in New York. Het werd georganiseerd door de Rockefeller Stichting, United Nations Development Program (UNDP), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), de Wereldbank en de World Health Organization (WHO), met als overkoepelend doel om alle kinderen in de wereld in te enten met vaccins die door de WHO en overheden worden voorgeschreven. (2)

Het verhaal gaat dat de oprichting van de CVI gekenmerkt werd door een strijd om het leiderschap tussen de WHO, UNICEF en de V.S. De CVI werd opgericht om het voor UNICEF mogelijk te maken het onderzoek en de ontwikkeling van vaccinaties te financieren zonder direct geld te geven aan de WHO.

Er was sprake van moeilijkheden die inherent zijn aan het coördineren van initiatieven van verschillende overheden en particuliere partnerschappen. Ook waren er vragen omtrent de productie van de vaccins zelf. Zoals de vraag of farmaceutische leveranciers en overheden in staat zouden zijn om snel grote hoeveelheden vaccins te produceren zonder dat men op de kwaliteit van de vaccins zou moeten inboeten.

Vaccinaties: grote melkkoeien voor Big Pharma. Hun werking is NOOIT bewezen. De ‘bewijzen’ zijn op onjuiste fundamenten gebaseerd. Zoals de griepprik, waarvan inmiddels alom wordt aangenomen dat het volstrekte onzin is..! (klik voor pdf van dit boek)

Volgens het boek, ‘The Politics of International Health: The Children’s Vaccine Initiative and the Struggle to Develop Vaccines for the Third World’, was het Amerikaanse ministerie van Defensie een partner van de CVI (3): “Het leger, in tegenstelling tot de publieke sector in het algemeen, werkte nauw samen met particuliere farmaceutische bedrijven om er zeker van te zijn dat de benodigde vaccins werkelijk geproduceerd werden. Zij kon het zich niet veroorloven de beslissingen over te laten aan de markt.”

Overzeese vaccinatie rampen
Big Pharma produceert, test en verkoopt in toenemende mate haar vaccins in arme, onderontwikkelde landen – soms met desastreuse gevolgen. Dit is wat er gebeurde met Gardasil, een vaccin van Merck tegen humaan papillomavirus (HPV), dat in verband is gebracht met genitale wratten en baarmoederhalskanker. Zoals gerapporteerde werd door Counterpunch (4):

“Merck probeerde het vaccin op te werpen als levensreddend, zelfs in arme landen met veel urgentere risico’s op ziektes dan baarmoederhalskanker, terwijl uitstrijkjes net zo effectief zijn in het opsporen en voorkomen van baarmoederhalskanker en ook veel goedkoper. Er is niet bewezen dat het vaccin veilig is. In 2015 eisten rechters in de Indiase Hoge Raad antwoorden na de dood van enkele kinderen gedurende een rechtszaak tegen Gardasil en Cervarix, het HPV-vaccin van producent GlaxoSmithKline.” (5)

Jonge inheemse meisjes van 9 jaar oud kregen Gardasil en Cervarix HPV-vaccins toegediend zonder ‘informed consent’ (informatie voorafgaand aan toediening), of zelfs ervan bewust te zijn dat ze deelnamen aan een experimentele vaccinonderzoek. De studie werd gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Stichting. (6)

De farmaceutische industrie geeft de voorkeur aan overzeese klinische proeven vanwege minder strikte en soms zelfs niet-bestaande wetgeving. Rechtszaken rondom productaansprakelijkheid met betrekking tot persoonlijk letsel zijn onwaarschijnlijk. Het is zelfs zo dat proefpersonen de testmedicijnen vaak verwelkomen, omdat ze denken dat ze belangrijke of noodzakelijke medische verzorging ontvangen.

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

Klinische proefpersonen in het buitenland, vooral degenen die in armoede leven met weinig toegang tot onderwijs en medische zorg, zijn “medicijn-naïef”. Zij hebben niet eerder de voor geïndustrialiseerde landen zo gebruikelijke antibiotica, statines, psychiatrische en GERD-medicijnen gebruikt (7). Klinisch onderzoek vereist dat participanten een ‘uitwasperiode’ hebben waardoor eventuele reststoffen van drugs in hun lichaam de onderzoeksresultaten niet kunnen beïnvloeden. Deelnemers uit arme landen hebben geen medicijnen die ‘uitgewassen’ hoeven te worden.

Vele medische ethici betwijfelen of onderzoeken van farmaceutische producten uitgevoerd zouden moeten worden op personen die deze niet nodig hebben, noch zullen krijgen na het onderzoek. Als het medicijn (of vaccin) daarna niet gratis beschikbaar wordt gesteld, of voor een redelijke prijs en aanzienlijke periode, dan is het onderzoek onethisch. “Het ‘exporteren van het onderzoeksrisico’ naar degenen die uiteindelijk niet in staat zijn zich de resulterende medische producten te veroorloven is onacceptabel”, vinden ethici. (8)

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?

En ‘informed consent’? Sommige ethici hebben beargumenteerd dat video-opnames van toestemming door proefpersonen hen veel beter zou beschermen dan de huidige geschreven toestemmingsformulieren vanwege taalbarrières en het feit dat sommige proefpersonen in armere landen niet kunnen lezen.

Grote farmaceutische belangenverstrengelingen in overvloed
De media zijn financieel verbonden aan ‘Big Pharma’ vanwege advertenties van medicijnen. Volgens schattingen is dit aandeel zelfs 72 procent van alle reclamespotjes. (9) En ook door het toelaten van vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven als lid van hun bestuur. Dit is hoe ‘Organic Consumers Association’ (OCA) de conflicterende belangen omschrijft (10):

“Er bestaan grove en openlijke belangenverstrengelingen tussen de reguliere media en ontwikkelaars van vaccins die verslaggeving kleuren en het stellen van vragen over de veiligheid van vaccins ontmoedigen.
Volgens een onderzoek uit 2009 van ‘Fairness and Accuracy in Reporting’, deelt elk groot mediabedrijf in Amerika, met uitzondering van CBS, minimaal één bestuurslid met minimaal één farmaceutisch bedrijf,’ meldt Mike Papantonio, van de ‘America’s Lawyer’ TV show. ‘Deze bestuursleden worden wakker, gaan naar een vergadering bij Merck of Pfizer en vervolgens brengt hun chauffeur ze naar een vergadering bij een TV-station”.

Officier van Justitie Robert Kennedy jr. in één plaatje. Niet tegen vaccins, zoals velen denken, maar vooral tegen onkunde en gevaarlijk vaccins. Vooral de ‘wijze’ waarop ze worden voorzien van risico-volle adjuvants.

De overheid zit ook in de vaccinhandel. Voorvechter voor de veiligheid van vaccins Robert F. Kennedy Jr. liet weten dat de CDC meer dan 20 verschillende patenten op vaccins bezit en jaarlijks voor $4,1 miljard aan vaccins verkoopt. Deze patenten creëren een aanzienlijke verborgen belangenverstrengeling van het agentschap die als rol het waarborgen van de veiligheid van vaccins heeft. Het is een voorbeeld van de vos die het kippenhok bewaakt.

De New York Times meldde dat de meeste specialisten die zitting hadden in adviesraden van de ‘Centers for Disease Control and Prevention’ om vaccins tegen de griep en baarmoederhalskanker te evalueren, potentiele belangenverstrengelingen hadden die nooit zijn uitgezocht. (11) De vaccinindustrie geeft volgens een rapport van CBE ook ”miljoenen aan de ‘Academy of Pediatrics’ voor conferenties, subsidies, medisch onderwijs en hielp zelfs hun hoofdkantoor te bouwen.” (12)

Vaccinatie is de enige vorm van preventie die de gezondheid probeert te ondersteunen door ons afweerstelsel klaar te stomen voordat de ziekteverwekker zijn intrede doet. Het idee lijkt zinvol, maar het tegendeel blijkt steeds duidelijker! Bij mazelen bijvoorbeeld, blijken gevaccineerde kinderen later véél kwetsbaarder voor deze kinderziekte dan kinderen die een natuurlijke afweer hebben opgebouwd.

Niet-wetenschappelijke ‘conclusies’ gedeeld in nieuwsberichten
Bijna alle nieuwssites praten het ‘Big Vax’ verhaal lijn na met schokkend gebrek aan journalistieke ethiek. Zo wilde geen enkele nieuwssite verklaren dat “alle medicijnen veilig zijn”, omdat dit overduidelijk niet zo is. Zij verklaarden echter wél dat“alle vaccins veilig zijn”, wat een belediging is van de maatschappelijke intelligentie. Naast gepubliceerde rapporten over vaccinatieschade (13), bestaan er vele rapporten over vaccins die uit de handel zijn genomen vanwege veiligheidsproblemen.

Nee, alle vaccins zijn niet ‘veilig’. En elk farmaceutisch product heeft een risico op letsel of overlijden dat voor sommige personen groter is dan voor anderen. Om een beter beeld te krijgen over de vele veiligheidsrisico’s die vaccinonderzoekers hebben gevonden, lees het boek van Neil Z. Miller, ‘Miller’s Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers.’ In dit boek evalueert hij de veiligheid van vaccins en de zorgen rondom het gebrek aan effectiviteit die zijn aangetoond in 400 gepubliceerde onderzoeken.

Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk weet hij dat niet’…!

Stel je een nieuwsbericht voor waarin de oorzaak van auto-ongelukken waarbij de automobilist in slaap viel en zo andere mensen verwondde, wordt toegeschreven aan het feit dat de automobilist weigerde om een middel tegen slaperigheid in te nemen. Dit zou belachelijk zijn, maar het is precies wat gerespecteerde nieuwssites doen als ze de schuld van epidemieën neerleggen bij personen die tegen vaccineren zijn. Zoals wetenschappers en integere journalisten weten, kan een causaal verband bijna nooit worden aangetoond. Er worden bij voorkeur termen gebruikt als ‘in verband gebracht met’, ‘gerelateerd aan’ en ‘samenhangend met’.

Anti-vaccinatie activisten veroorzaken de ergste uitbraak van mazelen in decennia,’ zo luidde The Washington Post in mei. (14)
‘Anti-vaxxers hebben hun oorlog naar Minnesota gebracht – en toen kwamen de mazelen,’ schreeuwde Wired. (15)
‘Pogingen van anti-vaccinatie activisten om de Somalische ouders van Minnesota te beïnvloeden, zijn geëindigd met een uitbraak van mazelen die vele kinderen ziek heeft gemaakt’, verklaarde The Daily Beast. (16)
‘Anti-vaccinatie groeperingen beschuldigd in mazelenuitbraak in Minnesota’, verkondigde CNN. (17)

Maar het feit dat de CDC middels het ‘Vaccine Adverse Event Reporting System’ (VAERS)de registratie van bijwerkingen bijhoudt waarbij in februari 416 overlijdens door mazelenvaccinaties genoteerd zijn wordt gemakshalve genegeerd. (18)

De wetenschap wordt genegeerd
Eerder dit jaar hielden Kennedy, bestuursvoorzitter van de ‘World Mercury Project’, acteur Robert De Niro en nog een aantal mensen een persconferentie bij de ‘National Press Club’ in Washington D.C., waarbij ze een oproep deden tot een open en eerlijke discussie over de veiligheid van vaccineren.

Wijlen Dr. Bernadine Healy verscheen in een video. Zij was van 1991 tot 1993 de eerste vrouwelijke directeur van de ‘National Institutes of Health’. Ze was ook medisch professor op de Johns Hopkins University, professor en decaan van de ‘College of Medicine and Public Health’ op Ohio State University en president van het Amerikaanse Rode Kruis en de ‘American Heart Association’. (19)

professor dr. Floor van Leeuwen waarschuwde vanaf het begin van de introductie van het HPV-vaccin voor onbezonnenheid en het gevaar voor de volksgezondheid..!!

In de video drukt ze haar zorgen uit over het feit dat er geen overheidspogingen worden ondernomen om te onderzoeken of er een populatie van kwetsbare personen bestaat voor wie vaccineren risicovol is. Ze zei dat ze niet geloofde dat “het publiek haar vertrouwen in vaccinaties zou verliezen” als een dergelijke populatie zou worden gevonden. Een zorg die ze naar eigen zeggen gedeeld had op het ‘Institute of Medicine’. Ze wijdde ook uit over hoe dierlijke onderzoeken die suggereerden dat vaccinaties gerelateerd zijn aan neurologische schade worden genegeerd. Eén van deze studies werd verguist door wetenschappers die vóór vaccineren zijn. OCA verklaarde (20):

“Een artikel in 2010 dat gepubliceerd werd in ‘Acta Neurobiologiae Experimentalis’, een wetenschappelijk blad over neurowetenschap toonde aan dat ‘jongen van de resusaap die het complete vaccinatieschema voor de jeugd in Amerika toegediend kregen niet de veranderende ontwikkeling in omvang van de amygdala ondergingen, zoals geobserveerd werd in niet-blootgestelde dieren.

Wetenschappers die pro-vaccineren zijn doken er bovenop. ‘Er zijn onvoldoende apen gebruikt om een wetenschappelijke bevinding te kunnen vaststellen’, zei één wetenschapper. ‘Tegenovergestelde bevindingen over de amygdala zijn vastgesteld en die maken de studie ongeldig’, zei een andere wetenschapper. Een boze wetenschapper was zelfs bereid het apenonderzoek in diskrediet te brengen door te claimen dat apen niet geschikt zijn als model voor menselijke ziektes – en deed daarmee dus miljoenen experimenten teniet, inclusief de onderzoeken op basis waarvan menselijke medicijnen zijn goedgekeurd! Natuurlijk hebben velen die betrokken zijn met dierenwelzijn de geschiktheid van proefdieren in twijfel getrokken.”

‘Vaccinatierechtbank’ beschermt belangen vaccinontwikkelaars, niet van de gemeenschap..!!
De ‘U.S. Court of Federal Claims’ in Washington D.C. behandelt in opspraak geraakte zaken rondom schade en sterfgevallen door vaccinaties in wat bekend is geworden als het ‘vaccinatiegerechtshof’. De ‘vaccine injury compensation program’ (VICP) is een gegarandeerd alternatief ten opzichte van een rechtszaak via het traditionele civiele recht en werd in 1986 opgericht na een serie high-profile rechtszaken, waarbij ouders van kinderen met vaccinatieschade de vaccinproducenten voor het gerecht hadden gesleept.

Ruim 13 jaar is al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen kwik in vaccins en de explosief toenemende autismegraad..! Dit artikel uit 2006 wijst hier ook weer op.

x
Toentertijd klaagden ouders vaccinproducenten aan nadat hun kinderen hersenschade opliepen of overleden na toediening van de door de overheid aanbevolen of zelfs verplichte combi-vaccin tegen difterie, kinkhoest en tetanus (DPT), of ouders van kinderen die verlamd raakten door toediening van levende orale polio vaccins.

Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door de auteur van dit artikel. (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)

Verschillende DPT-schade rechtszaken tegen de vaccinproducenten in de jaren ’70 en vroege jaren ’80 eindigden in vonnissen van vele miljoenen dollars. Op dat moment dreigden vaccinontwikkelaars te stoppen met de productie van DPT, MMR en orale polio (de enige kindervaccins van die tijd) als het civiele procederen niet zou stoppen.

Met gezond verstand bekeken zouden dergelijke rechtszaken een signaal moeten zijn dat vaccinontwikkelaars hun veiligheidsstandaarden dienden te verhogen en minder toxische vaccins zouden moeten produceren. In plaats daarvan bezweek het Amerikaanse Congres onder de druk van de industrie en gaf de vaccinontwikkelaars de wettelijke bescherming die ze eisten door middel van de ‘National Childhood Vaccine Injury Act’. Sindsdien is de prijs van het vaccin verhoogd en wordt schade vergoeding door de burger en niet de fabrikant betaald.

Het resultaat van de ‘National Childhood Vaccine Injury Act’ is dat vaccinproducenten geen drijfveer hebben om de veiligste vaccins te produceren. Temeer omdat jeugdvaccins door de overheid verplicht zijn gesteld als de kinderen naar school gaan, en 2 van de 3 kinderen met vaccinatieschade tevergeefs worden weggestuurd van de VICP.

Vaccinatierechtszaken worden gewoonlijk geseponeerd en zelden gepubliceerd. Weinig Amerikanen zijn zich ervan bewust dat er een ‘vaccinatierechtbank’ bestaat, omdat de ‘Department of Health & Human Services’ het bestaan van een federale ‘vaccine injury compensation program’ niet bekendmaakt en slechts enkele VICP-claims vrij worden gegeven, laat staan openbaar gemaakt. In werkelijkheid wordt twee derde van de binnenkomende claims afgewezen.

De behoefte aan geheimhouding van volksgezondheidzaken is begrijpelijk. Als Amerikanen op regelmatige basis zouden worden geïnformeerd over de claims omtrent schade en overlijden door vaccinaties die behandeld worden via het VICP, dan zouden de publieke twijfels over veiligheid van vaccineren toenemen. Desondanks komen soms verontrustende vaccinatie gerelateerde letsels bovendrijven, vaak via advocatenkantoren. Opednews meldde(20):

“In een artikel uit 2011 in de ‘Pace Environmental Law Review’ identificeerden de onderzoekers 83 NVICP-zaken waarin slachtoffers bewijs aantoonden van autisme (alhoewel de zaken vaak andere letsels benadrukten) resulterend in meer dan $96,7 miljoen in getroffen regelingen.

In aanvulling op 32 zaken inclusief autistische-achtige symptomen, waren er 51 zaken waarbij ouders tijdens interviews aan de onderzoekers vertelden dat het vaccineren van hun kind leidde tot “een autisme diagnose, autistische trekken of autistisch-achtig gedrag.

In een andere zaak claimden de eisers dat binnen 48 uur nadat hun baby een DPT-vaccin ontving, de baby (epileptische) aanvallen kreeg en een MRI vervolgens verdachte zwarte laesies aantoonde. Zoals vele kinderen met dergelijke aandoeningen had deze baby rond de klok verzorging en begeleiding nodig. Acht jaar nadat de zaak was ingediend, ontving het jongetje $7 miljoen van de NVICP voor een levenslange medische verzorging.”

In weer een andere zaak beschreven door Opednews, kreeg een 2 maanden oud meisje “aanvallen, abnormale ademhaling [en] een onregelmatige hartslag, uren na toediening van hetzelfde, routineuze DPT-vaccin. In de volgende 6 jaar leed het meisje aan cognitieve achterstand, encefalopathie en aanvallen.”

De krankzinnigheid van de mazelenvaccinaties in beeld. Deze vaccinaties verschenen op het toneel, toen de ‘kinderziekte’ mazelen door o.a. betere voeding, kleding, behuizing en hygiëne, al bijna verdwenen was.

x
Kwik vormt niet het enige vaccinatierisico
Terwijl Kennedy zich focust op de potentiele rol van thiomersal in vaccinatieschade, hebben onderzoekers een aantal andere in potentie schadelijke mechanismes bij vaccineren gepresenteerd. Inclusief het reeds lang erkende vermogen van vaccins om hersenontsteking (encefalitis/encefalopathie) te veroorzaken als gevolg van het toxische effect van aluminiumtoevoegingen en andere giftige vaccin ingrediënten. En de gevaren van overstimulatie van het immuunsysteem op bijna elke mogelijke wijze zijn eveneens bekend.

Het verband lijkt duidelijk. Tot nu toe wás er geen bewijs, maar opnieuw is er een onderzoek, dat TOT GROTE, HEEL GROTE VOORZICHTIGHEID maant..!

De pertussis gifstof en het levende mazelen virus kunnen bijvoorbeeld hersenontsteking en permanente hersenschade veroorzaken – los van thiomersal. Bovendien is vaccinveiligheid niet simpel een kwestie van het wel of niet aantonen van een verband tussen vaccins in het algemeen en specifiek autisme. Er zijn vele andere in potentie ernstige neveneffecten, inclusief het falen van het immuunsysteem, die kunnen leiden tot het veroorzaken of verergeren van willekeurige gezondheidsproblemen. Veterinaire wetenschappers hebben zelfs een toename in auto-immuun problemen bij honden opgemerkt volgend op vaccinatie.

Onderzoek heeft een toename in sterfgevallen aangetoond na toediening van inactieve vaccins, wat suggereert dat hulpstoffen in vaccins ook boosdoeners kunnen zijn. Aluminiumverbindingen zijn mogelijk een factor, maar het lijkt erop dat inactieve vaccins mogelijk ook het immuunsysteem programmeren op een manier die het lichaamseigen vermogen om later zelf ziektes te bestrijden, vermindert.

Bovendien kunnen vaccins de ‘darm-hersenverbinding’ samenhangend met aangetaste darmflora autisme activeren. De mogelijkheid dat DNA-deeltjes en retrovirale vervuilingen in vaccins een in potentie dodelijke overreactie van het immuunsysteem kunnen produceren wordt onderbelicht. Het op hebzucht gebaseerde business model van vaccins wordt overduidelijk aangetoond door het constant presenteren van vaccins als “veilig” en het verketteren van vaccinatie-activisten.

Bescherm je recht op ‘informed consent’ en verdedig vrijstelling van vaccinatie
Met alle onzekerheid rondom de veiligheid en effectiviteit van vaccinaties, is het van kritisch belang om je recht op het maken van onafhankelijke gezondheidskeuzes en vrijwillige ‘informed consent’ vaccineren te verdedigen. Het is urgent dat iedereen opkomt en vecht voor de bescherming en uitbreiding van ‘informed consent’ in maatschappelijke gezondheids- en werknemerswetten. De beste manier om dit te doen is door persoonlijk betrokken te raken bij jouw regionale beleidsmakers en leiders in jouw gemeenschap in te lichten.

Denk internationaal, reageer lokaal
Aanbevelingen voor het vaccinatiebeleid worden in Amerika gemaakt op federaal niveau, maar vaccinatiewetgeving zijn een staatsaangelegenheid. Jouw inspanning om jouw keuzerecht rondom vaccineren te beschermen kan op staatsniveau de grootste impact hebben.

Het is van groot belang voor IEDEREEN om nu op te komen voor het wettelijke recht om eigen keuzes te maken in vaccineren. Deze keuzevrijheid wordt bedreigd door lobbyisten van farmaceutische bedrijven, medische handelsverenigingen en publieke gezondheidsorganisaties, die beleidsmakers proberen over te halen om alle vrijstellingen van vaccinaties te schrappen uit maatschappelijke gezondheidswetten.

Door je aan te melden bij NVIC’s gratis ‘Advocacy Portal’ op www.NVICAdvocacy.org krijg je onmiddellijk en makkelijk toegang tot jouw eigen staatswetgevers op je smart phone of computer zodat je je stem kan laten horen. Je wordt up-to-date gehouden over de meest recente wetgeving die jouw vrijekeuzerecht voor vaccineren bedreigt en ontvangt praktische en bruikbare informatie om je te ondersteunen in het opkomen voor jouw keuzerecht in je gemeenschap.

Aanvullend ontvang je up-to-date informatie en ‘call to action’ voorwerpen als er sprake is van landelijke vaccinatie issues. Meld je daarom alstublieft aan, als een eerste stap bij de NVIC Advocacy Portal.

Deel jouw verhaal met de media en mensen die je kent
Als jij of een familielid een serieuze reactie heeft ondergaan op een vaccinatie, of letsel heeft opgelopen, of een familielid zelfs is overleden, praat er alstublieft over. Als we deze informatie en ervaringen niet delen met elkaar, dan voelt iedereen zich alleen en durft niemand zich uit te spreken. Schrijf een brief naar een redacteur als je een ander perspectief hebt op een verhaal over vaccineren dat in je lokale krant verschijnt. Bel naar een radiotalkshow dat slechts één kant van het verhaal rondom vaccineren belicht.

Ik moet eerlijk zijn; je moet dapper zijn omdat je mogelijk stevige kritiek ontvangt voor het spreken over de andere kant van vaccineren. Wees erop voorbereid en heb de moed om niet op te geven. Alleen door het delen van jouw perspectief en de waarheid over vaccineren, zal het maatschappelijke debat over vaccineren losser worden waardoor mensen niet bang meer zijn om er over te discussiëren.

We kunnen niet toestaan dat farmaceutische bedrijven en medische handelsverenigingen gefinancierd door farmaceutische bedrijven of maatschappelijke gezondheidsorganisaties die verplichte toediening van een groeiende lijst van vaccins promoten, het maatschappelijke gesprek over vaccineren domineren.

De vaccinatieslachtoffers kunnen niet in de doofpot worden gestopt noch behandeld worden als niets meer dan “statistisch acceptabele bijkomende schade”. Het nationale one-size-fits-all verplichte vaccinatiebeleid, stelt veel te veel personen bloot aan gevaar voor letsel of overlijden. We zouden personen moeten behandelen als mensen en niet als proefkonijnen.

Websites waar je meer informatie kunt krijgen
National Vaccine Information CentreIk moedig je aan om de website van de non-profit stichting, the National Vaccine Information Center (NVIC) te bezoeken, via www.NVIC.org:

 • NVIC Memorial for Vaccine Victims: Lees beschrijvingen en bekijk foto’s van kinderen en volwassenen die het slachtoffer zijn geworden van bijwerkingen van, letsel of overlijden door vaccinaties. Als jij of jouw kind een nadelige gebeurtenis door vaccineren doormaakt, overweeg dan alstublieft om dit verhaal te posten en te delen.
 • Als je vaccineert, stel 8 vragen: Leer symptomen van vaccinatiebijwerkingen te herkennen en voorkom vaccinatieschade.
 • Vaccine Freedom Wall: Bekijk of post beschrijvingen van intimidatie en sancties door artsen, werkgevers en school- en gezondheidsorganisaties door het maken van onafhankelijke keuzes in vaccineren.
 • Vaccine Failure Wall: Bekijk of post beschrijvingen van vaccinfalen en bescherm de gevaccineerden tegen ziektes.

Verbind met je arts of vind een nieuwe die luistert en verzorgt
Als je huisarts of arts weigert medische zorg te verlenen aan jou of je kind tenzij je vaccinatie toestaat waar je niet achter staat, dan raad ik je ten sterkste aan om de moed te vinden om op zoek te gaan naar een andere arts. Intimidatie en weigering van medische zorg behoort steeds meer tot de normale gang van zaken in de medische gevestigde orde. Het is een poging om de veranderende houding van vele ouders – nadat zij goed geïnformeerd zijn geraakt over gezondheid en vaccineren – omtrent vaccineren te stoppen. Desondanks is er hoop.

Minimaal 15 procent van de jonge artsen die hebben meegedaan aan een enquête geeft toe dat ze een meer geïndividualiseerde aanpak beginnen te hanteren omtrent vaccineren als een direct gevolg op de zorgen van ouders over de veiligheid van vaccins.

Dr. Mercola

Het is goed nieuws dat er een groeiend aantal slimme jonge artsen is die de voorkeur geven aan het samenwerken met ouders bij het maken van persoonlijke vaccinatiebeslissingen voor kinderen. Dat is inclusief het uitstellen van vaccineren of het toedienen van minder vaccinaties op dezelfde dag, of het voortzetten van medische zorg aan die families die het gebruik van een of enkele vaccins weigeren.

Neem dus de tijd om een arts te vinden die jou met begrip en respect behandelt en bereid is om met jou samen te werken om te doen wat goed is voor jouw kind.

Referenties:

 1. The Children’s Vaccine Initiative and the Struggle to Develop Vaccines for the Third World” State University of New York Press (October 7, 1998)
 2. en
 3. Institute of Medicine. The Children’s Vaccine Initiatives – Achieving the Vision. 1993
 4. Counterpunch January 26, 2017
 5. en
 6. Daily Mail January 16, 2015
 7. Vanity Fair January, 2011
 8. EMBO Reports May 2015
 9. USA Today March 16, 2017
 10. 12. 18. 20. Organic Consumers Association April 24, 2017
 11. New York Times December 17, 2009
  13. 21. April 1, 2017 Opednews
  14 Washington Post May 5, 2917
  15 Wired May 7, 2017
  16 Daily Beast May 13, 2017
  17 CNN May 6, 2017
  19 Wikipedia

 

1 gedachte over “Grenzeloos vertrouwen beleidsmakers in vaccinaties..!?

 1. https://nos.nl/artikel/2223871-kinkhoestvaccinatie-zwangere-vrouwen-stap-dichterbij.html
  Alles doet de politiek eraan om grote bedrijven en hun aandeelhouders geld in het laatje te bezorgen.Daarom moest alles zo nodig geprivatiseerd worden en geeft Rutte ze 1,4 miljard cadeau.
  De burgers tellen alleen nog mee wanneer ze moeten betalen en dan beweert Den Haag nog steeds dat ze het volk vertegenwoordigen.Waar zijn al die toezicht instanties die voor de rechten van burgers zouden moeten opkomen of die zogenaamde hoogleraren die vaak genoeg bij Pauw of Jinek aanschuiven of hebben die niet in de gaten dat de burger door Den Haag niet vertegenwoordigd wordt maar alleen als melkkoe gebruikt wordt?Zelfs al gaat dat ten koste van onze gezondheid.
  Den Haag dient niet de burger maar voert gewoon bedrijfsbeleid waar een klein groepje rijken van profiteert en dan vooral Big Farma natuurlijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.