Advertentie

Stop met die vaccinaties..!!


De wet van de logische onlogica.. Kinderen worden gevaccineerd om sterfte (en ernstige aandoeningen) tegen te gaan.. Maar naarmate een land meer vaccineert, stijgt het kindersterftecijfer..!! Inderdaad: logische onlogica om door te gaan..! De reden ook dat Nederland zo’n hoog kindersterftecijfer heeft..? De op één na hoogste positie op de lijst van landen die het meest vaccineert…!!

x

Stop met die vaccinaties..!!

2011 © WantToKnow.nl

x

Het advies van de Gezondheidsraad om de vaccinatie voor hepatitis B op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma is geruisloos overgenomen en kinderen die op of na 1 augustus 2011 zijn geboren krijgen nu ‘dus’ een inenting tegen hepatitis B. Maar uit grootschalig Amerikaans onderzoek naar kinderen in 34 landen is gebleken dat er een verband bestaat tussen het aantal vaccins en het sterftecijfer onder baby’s.

RIVM: is het dan niet zaak EERST DIT ONDERZOEK TE DUIDEN..??

De grote vraag is nu, welke Nederlander, of Nederlandse organisatie het RIVM nu eens voor de rechter gaat dagen..? Voor ‘misleiding’, ‘onvolledige voorlichting’,’bewust achterhouden van essentiële informatie’ of zelfs ‘misdaden tegen de menselijkheid’…! Het klinkt allemaal zwaar, maar de schade die vaccinaties aanrichten worden niet alleen gebagatelliseerd door officiële instanties, maar ook nog eens achtergehouden en/of willens en wetens gemanipuleerd.

Bangmakerij of realiteit..? Kijk eens naar het aantal vaccinaties in het bovenste schema, dat een baby/peuter voor de kiezen krijgt in de VS bijvoorbeeld..

Het genoemde onderzoek is verschenen in het medische tijdschrift ‘Human & Experimental Toxicology’ en laat aan duidelijkheid toch niets te wensen over..! En het lijkt toch een normale zaak, dat onze ‘vaccinatieprofs met gecontroleerde belangenverstrengeling’ nu eens een neutraal standpunt in zouden gaan nemen. ZEKER MET DIT SOORT VERONTRUSTENDE INFORMATIE..!

Volgens onderzoekers Neil Miller en Gary Goldman is eenzelfde correlatie te zien bij soldaten met het Golfoorlogsyndroom (GWS). Zij kregen versneld een uitgebreide cocktail van vaccins toegediend. Nederland behoort in het onderzoek tot de landen waar baby’s jonger dan een jaar de meeste vaccins krijgen toegediend. De VS voeren de lijst aan met 26 doses vaccin, gevolgd door Australië, Canada en Nederland met elk 24 doses vaccin. Ter vergelijking ligt dat aantal in de Scandinavische landen op 12. Het hoogste kindersterftecijfer vinden we voor het jaar 2009 terug in de VS: 6,22. Ter vergelijking lag het kindersterftecijfer in Nederland in dat jaar op 4,73. (zie de tabel hierboven)

Samenstelling
De wetenschappers die het onderzoek verrichtten, onderzochten de samenstelling van vaccins en troffen de volgende substanties aan:

Wiegendood
Als het oorzakelijke verband tussen vaccins en babysterfte zo duidelijk is, waarom is het dan niet eerder naar buiten  gekomen in westerse landen? Volgens Miller en Goldman is het antwoord simpelweg dat andere redenen voor de sterfte worden opgevoerd, waaronder de zogenaamde wiegendood. De wiegendood als doodsoorzaak is namelijk explosief toegenomen na de intensivering van het vaccinatieprogramma.

Kijk dit zijn de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? De vraag is duidelijk: W A A R O M? Waarom doorgaan als blijkt dat dit soort SIGNIFICANTE cijfers zich laat zien! Niet rechtkletsen dit verhaal maar onderzoeken!

Menselijk DNA
Niet alleen de combinatie van meerdere vaccins in een relatief korte periode is het probleem. De cocktail van gifstoffen bevat nog een ander component waarvan de veiligheid niet gegarandeerd is. Oud-wetenschapper van een grote farmaceut Helen Ratajczak ontdekte dat in 23 van de vaccins die wereldwijd aan baby’s worden gegeven menselijk DNA zit.

Het poliovaccin is een voorbeeld en wordt in menselijk weefsel gekweekt om vervolgens aan baby’s van twee maanden te worden toegediend. Het Rijksvaccinatieprogramma bevat ook zo’n vaccin uit foetaal materiaal: het BMR-vaccin.

Immuunsysteem
Artsen blijven ouders verzekeren dat hun baby’s de meervoudige vaccinaties goed kunnen verdragen. Dit advies staat echter haaks op de biologie. In het algemeen begint een vaccinatieprogramma wanneer een baby twee maanden oud is. Dat is echter een kritiek moment in de ontwikkeling van het immuunsysteem.

Toch krijgt het systeem vaccins te verwerken die in menselijk weefsel zijn gekweekt; er wordt vreemd weefsel in het lichaam gebracht. Een onderzoek van de Universiteit van Genève toont aan dat het mogelijk is dat genetisch materiaal informatie uitwisselt. Dit proces wordt trancessie genoemd en betekent dat het mogelijk is dat een virus informatie heeft uitgewisseld met het weefsel waarin het is gekweekt.

Niet elk immuunsysteem kan even goed omgaan met deze genetische mutaties, waardoor chronische aandoeningen kunnen ontstaan.

4-A aandoeningen
Wetenschappers hebben vastgesteld dat een groot aantal chronische aandoeningen bij kinderen het gevolg kunnen zijn van het inbrengen van vreemd DNA door op zeer jonge leeftijd te vaccineren. De Amerikaanse kinderarts Kenneth Brock heeft de term 4-A aandoeningen geïntroduceerd voor autisme, ADHD, astma en allergieën. Ongeveer een derde van alle kinderen in de VS wordt getroffen door één van deze vier aandoeningen. Alle vier namen ze zo’n twintig jaar geleden plotseling snel in aantal toe. De stijging valt samen met de introductie van de tweede generatie van het BMR-vaccin en het waterpokkenvaccin, beide gekweekt in menselijk foetaal weefsel.

Meer onderzoek
Miller en Goldman concluderen dat landen die meer vaccins hebben opgenomen in het vaccinatieprogramma een hogere kindersterfte kennen.

Ze stellen dat een nadere inspectie van de correlaties tussen het aantal vaccins, biochemische of synergistische toxiciteit en het kindersterftecijfer essentieel is.

De onafhankelijke studie besluit dat alle landen ter wereld de plicht hebben om vast te stellen of het vaccinatieprogramma wel het beoogde doel bereikt.

Bronnen: Hetkanwel.nl, Sagepub.com, Niburu en Cbsnews.com

29 gedachten over “Stop met die vaccinaties..!!

 1. “In het algemeen begint een vaccinatieprogramma wanneer een baby twee maanden oud is. Dat is echter een kritiek moment in de ontwikkeling van het immuunsysteem.”

  Dit sluit aan op het volgende nieuwsbericht van gisteren (en dan vooral even aandacht voor de laatste zinnetjes) :

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111201_220

  Een koppel uit Couillet (Charleroi) heeft klacht ingediend tegen onbekenden na het volgens de ouders verdachte overlijden van hun twee maanden oude baby. Het kind kreeg een vaccin toegediend, waarvan de ouders menen dat ze op voorhand niet voldoende geïnformeerd werden. Dat bevestigden de ouders donderdag in aanwezigheid van hun advocaat.

  De feiten deden zich voor midden oktober. Raphael Sirjacobs en zijn vriendin Béatrice Dupont lieten hun tweelingdochters van twee maanden oud inenten. Iets later kreeg één van hen, de kleine Stacy, hevige koorts. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis Notre-Dame de Grâce in Gosselies, waar het enkele uren later overleed.
  Het ziekenhuis wees ‘purpura fulminans’ aan als doodsoorzaak, een ernstige en fulminerende vorm van bloedvergiftiging. De ouders trekken die verklaring echter in twijfel omdat het kind drie vaccinaties kreeg, hoewel het al aan koorts leed. Daarop beslisten de ouders om klacht in te dienen bij onderzoeksrechter Véronique Desneux in Charleroi. Ze stelden zich tevens burgerlijke partij.
  De ouders en hun advocaat legden uit dat het gebrek aan informatie kan worden aangevochten, net zoals een gebrek aan voorzorg. Pas na de dood van hun kind hoorden de ouders immers welke risico’s Stacy liep bij de vaccinatie. Volgens hen werd er ook te weinig rekening gehouden met de familiale voorgeschiedenis, en dan vooral die van de moeder en haar allergieën.
  De klacht werd ingediend tegen onbekenden. Het onderzoek moet nu de eventuele verantwoordelijken voor het overlijden aanwijzen.

 2. ‘Dreigt hier een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif van het vogelgriepvirus het gif zelf wordt?’‏

  Blijkt dat dit (uitstekend én cynisch geschreven) opinie-artikel vanmorgen binnen een uurtje al van de VK site was verdwenen (censuur hogerhand ?), MAAR via een omweggetje teruggevonden : http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3059977/2011/12/02/Dreigt-hier-een-Mr-Hyde-scenario-waarbij-het-tegengif-van-het-vogelgriepvirus-het-gif-zelf-wordt.dhtml

  Geschreven door : Inge Mutsaers is promovenda filosofie en wetenschapsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
  Henk van Houtum is onderzoeksprofessor geopolitiek aan de Universiteit van Bergamo en universitair hoofddocent geopolitiek en politieke geografie in Nijmegen.

 3. http://youtu.be/1d3ynHFv5_Q

  aangrijpend relaas van een Moeder van een drieling die haar kind verloor na vaccinatie, tevens het commentaar van Couthino.

  Kwik veroorzaakt schade aan de hersenen, een misschien nogal technisch verhaal maar de boodschap is duidelijk http://youtu.be/CVmXPR6Lakk

  Wie verder meer wil lezen kan zich verdiepen in de` 2000 Simpsonwood cdc conferentie`, want als het zo is dat ziekte`s als autisme,hyperactiviteit,laat en moeizaam spreken, allerlei andere neurologische aandoeningen in jonge kinderen te wijten zijn aan adjuvants in vaccins, dan weet men dit nu al 11 jaar,dan weet Coutinho dit, dan weet Osterhaus dit, dan weet het RIVM dit.zoals men wist dat men met de mexicaanse griep een ongetest vaccin bij de bevolking inspoot.Zelf mag ieder voor zich concluderen of de genoemde partijen zich dan schuldig maken aan een crimineel feit en willens en wetens ernstige neurologische schade veroorzaken in opgroeiende kinderen.

  1. Nog een laatste van mijn kant,wie herinner zich niet de jongen van 9 uit Barendrecht, Freek Hagoort, hij overleed een paar dagen nadat hij gevaccineerd was, een voor die vaccinatie gezonde jongen. op de site Stichting `meer weten over Freek` kan wil dat wil zijn geheugen nog eens opfrissen over deze zaak. In elk geval staat er een recente brief, gericht aan de Kinder ombudsman, die ik jullie(voor zover al niet bekend) niet wil onthouden.Hier de brief:

   21 juni 2011: Brief van T.C. Kuiper aan kinder-ombudsman over bewijs voor hersenschade door vaccins.
   ~~~~~~~~~~~~~~~~
   Aan de Kinderombudsman,
   De heer Marc Dullaert
   p/a bureau@nationaleombudsman.nl

   Betreft: Vaccinatieschade bij kinderen

   Zeer geachte heer Dullaert,

   Zoals ik begreep bent u sinds 1 april 2011 de aangewezen persoon om klachten te ontvangen, zaken te onderzoeken en de regering advies te geven om de veiligheid van kinderen te waarborgen. En dat is nodig ook. Omdat jaarlijks vele kinderen worden beschadigd door het vanaf de geboorte en daarna inspuiten met het zwaar neurotoxische hersengif aluminiumhydroxide, richt ik me tot u.

   Dat inspuiten met aluminiumhydroxide – als adjuvantia van vaccins – gebeurt al sinds 1926 en ondanks vele ‘bedrijfsongevallen’ pusht de farmaceutische industrie een nog steeds grotere intensivering van het RVP, daarbij ijverig bijgestaan door de Nederlandse overheid en gezondheidsautoriteiten, die nog steeds de mantra volhouden dat vaccinaties noodzakelijk, effectief en veilig zijn. Toch sterven jaarlijks jonge kinderen aan de gevolgen van een niet door hen gevraagde vaccinatie of ondervinden ze daar de soms levenslange nadelige gevolgen van.

   Zoals u in mijn bijna voltooide studie naar ‘De verborgen gevaren van vaccinaties’ kunt lezen, bestaan er diverse – ontkende of nog steeds genegeerde – mechanismen waarlangs vaccinaties juist kinderen kunnen beschadigen in hun ontwikkeling, lichamelijk functioneren en ook tot hun dood kunnen leiden.

   Deze studie is in diverse stadia voorgelegd aan de autoriteiten, waaronder het RIVM. Het RIVM weigert hardnekkig om in te gaan op mijn vraag om falsificatie van mijn studieresultaten, teneinde de door mij weergegeven gevaren van vaccinaties te ontzenuwen. Dat kan dat RIVM ook niet omdat deze studie berust op talloze met elkaar gecombineerde reguliere gepubliceerde onderzoeksresultaten die me ook vanuit de hele wereld werden aangereikt (zie brieven in mijn manuscript).

   Opvallend is ook hoe minister Van Bijsterveldt zich afvraagt hoe het toch komt dat er de laatste decennia zo’n enorme toename is van kinderen met een extreem laag IQ en/of gedragsstoornissen.
   Enkele weken geleden schreef ik haar een brief met bijlagen om haar het mechanisme achter deze toename uit te leggen. Hierop heb ik echter (nog) geen reactie gekregen, net zo min als andere autoriteiten willen reageren op deze onwelkome boodschap.

   Men zwijgt en prikt en wijst verder alle bijwerkingen van deze prikken af als zijnde onmogelijk gerelateerd aan die vaccinaties. Dit ondanks dat men ook geen zinnige verklaringen heeft voor de ontstane aandoeningen die zomaar na die prikken optreden bij voordien gezonde kinderen. Dat is zeer onwetenschappelijk, want men dient eerst de oorzaak van deze aandoeningen volledig te ontrafelen voordat men die voorafgaande vaccinaties als causale variabele kan afwijzen.

   Implicaties van een autopsie

   Afgelopen week werd me tot mijn grote verrassing een autopsierapport toegezonden van een autopsie die was verricht op een in Nieuw-Zeeland overleden meisje dat overleed na drie HPV-prikken, waarbij ze van de eerste al ziek en daarna bij de volgende twee nog steeds zieker werd. Het 19-jarige meisje was voordien kerngezond geweest.

   Uit de Canadese autopsie bleek dat vaccinaties met aluminiumhydroxide-houdende vaccins kunnen leiden tot schade aan de hersenen door ophoping van aluminium. (Dit treft vooral kinderen met defecten aan de ontgiftingssystemen zoals het lever-enzymsysteem cytochroom P450, maar dit werd niet in de autopsie meegenomen.)

   Door het optellen van de resultaten van deze autopsie- die aanvankelijk werd tegengewerkt door de gezondheidsautoriteiten van Nieuw-Zeeland – bij eerdere onderzoeksresultaten werd het hele oorzakelijke plaatje ineens compleet en werd het tijd om u in te schakelen.

   Om u te schetsen hoe onschuldige en gezond geboren kinderen al vanaf vlak na hun geboorte hersenschade en andere lichamelijke schade kunnen oplopen door het handelen van de op winst beluste farmacie en zijn fanatieke helpers, stuur ik u (verdeeld over 2 mails) 6 bijlagen die met elkaar aantonen dat kinderen voor een veilige en gezonde toekomstverwachting dringend uw hulp nodig hebben.

   1. Mijn eigen studie-manuscript (920 bladzijden).

   2. Een artikel over een dierexperiment met aluminiumhydroxide door prof. Shaw en dr. Petrik.

   3. en 4. De beschrijving van de autopsie door Shaw van hersenweefsel van het overleden meisje.

   5. Een artikel over schade aan de watershed cortex, die leidt tot een laag verbaal IQ.

   6. De kopie van de brief aan minister Van Bijsterveldt.

   Ad 2: Petrik en Shaw ontdekten dat het equivalent van de dosis aluminiumhydroxide voor mensen bij muizen leidt tot schade aan de onderzochte hersendelen (aluminiumophoping plus neuronendood).

   Ad3,4: Nadat de Nieuw-Zeelandse autoriteiten na hevig tegenwerken toch een (incomplete) autopsie verrichten en daar de conclusie aan verbonden dat er geen sprake kon zijn van een relatie met de vaccinaties, hielden de ouders vol en lieten na nog meer tegenwerking een autopsie verrichten door prof. Shaw in Vancouver. Deze kwam aan de hand van enkele delen van de hersenen tot een andere conclusie. Bij de hersenweefseldelen van dit meisje die hij te zien kreeg nam hij hetzelfde waar als eerder al bij de muizen in het bovenvermelde experiment. Helaas ontbraken er weefseldelen die hij ook nog graag had gezien, maar het resultaat was zodanig dat de resultaten bij de muizen kunnen worden geëxtrapoleerd naar de mens. Hij was dan ook erg blij met de kans voor deze autopsie. Shaw vond schade aan de hippocampus, het cerebellum en de watershed cortex.

   Referentie zou kunnen worden verkregen door autopsie van hersenweefsel van gezonde maar tijdens een ongeval omgekomen meisjes/kinderen.

   Ad 5: Al in 2008 werd gepubliceerd over de relatie tussen schade aan de watershed cortex vlak na de geboorte en een (sterk) verlaagd verbaal IQ op vierjarige leeftijd. Hoe groter de schade, hoe lager het IQ.

   Ad 6: Minister Van Bijsterveldt maakt zich volgens de media bezorgd om de toename van jonge kinderen die met een te laag IQ en/of gedragsstoornissen het basisonderwijs zouden moeten instromen, maar daartoe eigenlijk niet (meer) in staat zijn. Wel hebben deze kinderen alle prikken van het RVP – met daarin aluminiumhydroxide als adjuvantia – gekregen. En dat worden er steeds meer vergeleken met 40 jaar terug.

   Achteraf was de brief aan Van Bijsterveldt (zie bijlage) dus nog niet compleet omdat het autopsieresultaat plus het artikel over de schade aan de watershed cortex nog ontbraken.

   Hoe kan aluminiumhydroxide de gezondheid schaden?

   Om dat kort samen te vatten hieronder enkele punten die in het manuscript nader worden uitgelegd:

   1. Aluminium is elektroactief en kan daarom leiden tot ladingsverschuiving in de moleculen van eiwitten en aminozuren. Daarover zijn tamelijk recent 4 boeken gepubliceerd en dit mechanisme was al halverwege de vorige eeuw bekend als de Van der Waalskracht.

   2. Die ladingsverschuivingen in eiwitmoleculen kunnen leiden tot de elektroporese van celmembranen, waardoor cellen ‘lek ’raken en allerlei ongewenste stoffen kunnen binnenkomen of eruit verdwijnen. Om deze reden wordt aluminiumhydroxide ook gebruikt, namelijk om de pathogenen in de vaccins makkelijker in de cellen te laten binnendringen om de zogenaamde immuunrespons te forceren. Deze elektroporese kan dus niet ontkend worden, want die wordt door vaccinfabrikanten ook vermeld in wetenschappelijke literatuur.

   Bij een te hoge aluminiumconcentratie kunnen de celmembranen zich niet meer sluiten en treedt ook een verhoogde infectiegevoeligheid op, die vaak fataal afloopt. Denk hierbij aan de na een vaccinatie overleden Freek Hagoort, wiens overlijden door de autoriteiten onder het vloerkleed werd geschoven als zijnde niet aan vaccinaties gerelateerd, terwijl bij de autopsie ijverig naast de door mij genoemde variabelen werd gekeken en het overgebleven materiaal niet werd teruggeven aan de ouders zodat die niet een tweede autopsie kunnen laten verrichten, zoals dat de ouders van dat Nieuw-Zeelandse meisje dat uiteindelijk wel lukte. Freek overleed aan bloedingen in de thorax en sepsis, die beide te herleiden zijn op elektroporese van celwanden, waarbij de bloederigheid werd veroorzaakt door het lek raken van bloedvatcelwanden.

   3. Die ladingsverschuiving van eiwitten leidt ook tot zodanig vervormde eiwitten dat die disfunctioneel worden en er allerlei lichaamsfuncties – random – gedupeerd kunnen worden. Receptorfuncties kunnen gaan disfuntioneren, maar ook hormonen, neurotransmitters en enzymen enz. kunnen ontregeld raken. In principe kan elke lichaamsfunctie worden aangetast.

   4. Door het lek raken van de cellen – waardoor ongewenste stoffen het functioneren van de cel kunnen veroorzaken – en de misvorming van eiwitten in de cel kunnen cellen (in hersenen en lichaam) afsterven (apoptose). Dat is de schade die Shaw – naast aluminiumophopingen waarnam.

   5. Waarom het ene kind wel veel aluminium opstapelt en het andere niet – en dus gelukkig niet elk kind zo zwaar beschadigd raakt – is primair te herleiden op de toestand van het leverenzymsysteem Cytochroom P450 dat diverse defecten kan hebben. Hoewel dit systeem al uitputtend is beschreven in de medische literatuur, wordt het in de vaccinatiepraktijk volkomen genegeerd. En dat is desastreus voor een groot aantal kinderen omdat zo’n CYP P450-defect kan leiden tot een extreem grote stapeling van aluminiumhydroxide, met vaccinatie-bijwerkingen tot gevolg. Dat een bepaald defect aan CYP P450 een contra-indicatie betekent voor vaccinatie wordt door het RIVM volkomen genegeerd, waarbij men de ‘bedrijfsongevallen’ voor lief neemt en ontkent als zijnde niet gerelateerd aan die prikken en autopsie – in geval van overlijden – zoveel mogelijk tegenwerkt en in andere gevallen niet wil kijken naar andere door mij genoemde variabelen.

   Zolang men niet voorafgaand aan de eerste vaccinaties eerst het jonge kind screent op het eventueel hebben van zo’n defect aan het CYP P450 ontgiftingssysteem, is men dus bezig om jonge onschuldige en meestal gezond geboren kinderen bloot te stellen aan mogelijk letsel, en dat op de manier van Russische roulette. De percentages CYP P450-defecten van de verschillende CYP P450-varianten van verschillende etnische bevolkingsgroepen zijn bekend, dus weet men hoe groot het percentage kinderen is dat men ‘in het blinde weg’ opzadelt met vaccinatie-ellende. Toch blijft men hierin volharden. Ik kan dit niet anders bestempelen dan als het moedwillig schenden van het recht op veiligheid van jonge kinderen!

   Omdat ik van minster Van BIjsterveldt eigenlijk geen reactie meer verwacht, omdat de regering eensgezind die ‘ veilige vaccins’ promoot en mijn werk daarin als zeer ongewenst wordt ervaren, stuur ik dit nu compleet geworden patroon naar u. Dit in de hoop dat u als Kinderombudsman niet ook kinderen ziet als prikvee dat de winsten van de farmacie kan verhogen, maar dat u opkomt voor de ongeschonden gezondheid en ongefrustreerde ontwikkelingsveiligheid van de jongste generatie.

   U zult met mij – en diverse deskundige anderen – moeten concluderen dat alleen al op grond van deze bijlagen de kindervaccinaties met onmiddellijke ingang moeten worden gestopt totdat de pro-vaccinatielobby uitputtend heeft kunnen bewijzen dat vaccinaties echt noodzakelijk, effectief en vooral veilig zijn en er nooit en te nimmer opstapeling van het zwaar neurotoxische aluminium uit de vaccins kan worden veroorzaakt.

   Ik denk echter niet dat het RIVM de bevindingen van prof. Shaw – net als mijn eigen werk – afdoende kan weerleggen. En zolang het RIVM dat niet voor de volle honderd procent kan, is iedere dag dat er nog kinderen worden gevaccineerd volgens het RVP een schending van de rechten van het kind op de bescherming van een veilige ontwikkeling en integriteit van het lichaam, dus een schending van de gezondheid en een normaal toekomstperspectief.

   Ik denk daarom ook dat het op uw weg ligt om deze geschetste schending van de kinderrechten nader te onderzoeken en er zo mogelijk door een advies aan de regering ook een eind aan te maken.

   Tot nadere informatie bereid, groet ik u vriendelijk,

   T.C. Kuiper – van den Bos

   tckuiper@wxs.nl

   P.S.: Zoals u reeds zult hebben kunnen afleiden uit de omvang van het studie

 4. over de betreffende simpsonwood conferentie:

  Why You Can’t Believe The CDC

  ———————————–

  By genebean – Posted on 18 July 2009

  Why can’t you believe the CDC when their “numbers” show that vaccines, including the flu shot, are safe and effective? Simple — because they lied. Here’s the evidence.

  The Cover-Up
  First, some background. One reason vaccines are so harmful is because of the preservatives used in them. Thimerosal, which contains 50% mercury, is one of the most widely used preservatives in vaccines. Mercury is a known neurotoxin, and is the main culprit in the staggering rise of autism cases — up tenfold in the past 2 decades.
  Apparently, the US government has known about thimerosal dangers for some time and has continued vaccinating infants and children with mercury, understanding full well the link to autism and other disorders.

  A study conducted by the CDC in 1999-2000 and conducted by Dr. Thomas Verstraeten, confirmed that thimerosal/mercury was statistically shown to be the cause for the rise in autism cases. HOWEVER… in June 2000, a group of top government scientists and health officials gathered for a meeting at the isolated Simpsonwood conference center in Norcross, Georgia, and spent the next two days discussing how to cover up the damaging data.
  It seems they were concerned about how the damaging revelations about thimerosal would affect the vaccine industry’s bottom line. To this day the CDC will tell you that vaccines are safe and that thimerosal is safe because their study has not shown a link; however this is simply untrue — because the data was manipulated.

  The Proof
  The transcript of this meeting, obtained under the Freedom of Information Act (FOIA) is available at [ http://www.nationalautismassociation.org/library.php ] and [ http://www.safeminds.org/government-affairs/foia/Simpsonwood_Transcript.pdf ]. I am going to quote some interesting excerpts from this Simpsonwood transcript :

  ” The number of dose-related relationships are linear and statistically significant. You can play with this all you want. They are linear. They are statistically significant. ”
  ” We don’t see that kind of genetic change in 30 years. ” (in response to the idea that autism is caused by genetic factors)
  ” The medical legal findings in this study, causal or not, are horrendous and therefore, it is important that the suggested epidemiological, pharmacokinetic, and animal studies be performed. If an allegation was made that a child’s neurobehavioral findings were caused by Thimerosal containing vaccines, you could readily find a junk scientist who would support the claim with “a reasonable degree of certainty”. But you will not find a scientist with any integrity who would say the reverse with the data that is available. And that is true. So we are in a bad position from the standpoint of defending any lawsuits if they were initiated and I am concerned. ”
  ” But there is now the point at which the research results have to be handled, and even if this committee decides that there is no association and that information gets out, the work that has been done and through the freedom of information that will be taken by others and will be used in ways beyond the control of this group. And I am very concerned about that as I suspect it is already too late to do anything regardless of any professional body and what they say… ”
  ” Our first male in the line of the next generation, and I do not want that grandson to get a Thimerosal containing vaccine until we know better what is going on. It will probably take a long time. In the meantime, and I know there are probably implications for this internationally, but in the meantime I think I want that grandson to only be given Thimerosal-free vaccines. ”

  Am I A Conspiracy Theorist?

  How about a “conspiracy realist”? I simply present the facts. This is totally consistent with my framework of understanding based on other data and historical statistics. It is historically proven that vaccines did not wipe out the diseases that plagued humanity, it was better sanitation (covered in another article here). Also, many dog breeders will tell you from firsthand experience that vaccinations are not effective, can cause the very disease they are intended to prevent, weaken the immune system, carry risk of future chronic diseases especially if given year after year, and will even cause death ( http://www.courageouscaucasians.com/vaccinations.htm ).

  Conclusion
  Vaccinations are definitely to blame for the rise in autism. They are neither safe nor effective. The CDC cannot be trusted. They, in collusion with Big Pharma, have vested interests in promoting vaccines for financial gain.

  Recommended further reading
  :

  CDC vaccines study slammed as cover-up : Data linking mercury exposure, neurodevelopment said ‘manipulated’
  http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=36023
  Internal Documents Reveal Deception by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention Regarding the Role of Vaccines in Autism
  http://www.dcmedmalblog.com/pediatrics-internal-documents-reveal-decepti
  Time for CDC to Come Clean
  http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/time-for-cdc-to-come-c
  Robert F. Kennedy Explains Vaccines and the Autism Coverup
  http://www.youtube.com/watch?v=ry7toSjjgXE
  MMR and Autism in Perspective: the Denmark Story, Fall 2004
  http://www.nationalautismassociation.org/pdf/stott.pdf
  The Simpsonwood Documents (selected quotes)
  http://www.nationalautismassociation.org/library/IOM%20Simpsonwood%20in%
  National Autism Association Library
  http://www.nationalautismassociation.org/library.php
  Major Problems With the Vaccine Procedure
  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2003/07/12/vaccine-pr

  1. @ lida jammer lida maar mijn engels is nou niet van die hoedanigheid dat ik hier volkomen geen BARST VAN SNAP dus moet ik jammer genoeg ?? jou verhaal mijn neus voorbij laten gaan . ik kan wel schrijven graag in het nederlands maar ja dat word door sommige mensen niet echt gewardeerd .jamer geen rekeninghoudend met mensen die dit ?? niet kunnen lezen !

  2. Ik herinner me nog goed dat zo’n 10 jaar geleden de FDA besloot dat er geen thiomersal meer mocht gebruikt worden in vaccinaties. Veel gejuich bij diegenen die beweerden dat het autisme veroorzaaktte. Maar wat blijkt nu, 10 jaar later? Er wordt in de US geen thimerosal meer gebruikt sinds 2001. Niettegenstaande dat, blijft er meer autism voorkomen. Maar ja, als je echt gelooft dat thiomersal autisme veroorzaakt, dan zul je de FDA of de CDC wel niet vertrouwen zeker?
   “At present, all routinely recommended vaccines for U.S. infants are available only as thimerosal-free formulations or contain only trace amounts of thimerosal (≤1 than micrograms mercury per dose), with the exception of inactivated influenza vaccine.” http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228#act . “Although thimerosal was taken out of childhood vaccines in 2001, autism rates have gone up, which is the opposite of what would be expected if thimerosal caused autism.” http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Concerns/Thimerosal/thimerosal_faqs.html#6

  3. Pure leugens Koen! Kom met link naar dit besluit van de FDA dan?
   In onze griepprik van fenomeen Osterhaus, jeweetwel die man van die 2 bedrijven, náást zijn professoriaat en zijn voorzitterschap van de grootste farmaclub van de wereld, zat zoveel timerosal, dat je er een kwikthermometer van werd..!
   Kom met je bewijzen!

 5. ik heb een gezond kleintje thuis van 7 mnd die nu al 12 vaccins in 3 sessies gekregen heeft. hij moet nu over 2 maanden de volgende sessie vaccins krijgen, maar die laten we maar verder aan ons voorbij gaan (ik kende de publicatie al van infowars.com).

  ik hoor wel verhalen uit de zorgsector dat nu ca. 90% vd zorgmedewerkers geen jaarlijkse griepprik neemt (situatie in rotterdam)!! maar alle ouwetjes worden nu weer vrolijk volgespoten met kwik / thimoseral…

  ik ken ook een peuter die maandenlang aan de prednison moest n.a.v. een vaccinatie. maar zelfs de ouders van deze peuter snappen het grotere verband maar half.. het is dus 1 grote doofpot

  1. Het kind van een oud-collega van me, overleefde één van deze prikken ook bijna niet! Het is verschrikkelijk om te horen hoe een kind van 3 er bijna in blijft en een ziekenhuisopname noodzakelijk is; maar volgens dokter EN ziekenhuis was het verband tussen vaccinatie en ernstige lichamelijke stuiptrekkingen, niet aanwezig. Puur toevallig. Of ze dat op wetenschappelijk gronden baseerden…? hahahaha.. Wat een kul. Het kán toch niet dat het aan de vaccinaties ligt; het kan toch niet dat de Keizer in zijn blote reet loopt en ik de enige ben die dit ziet..? ‘Laat ik mijn mond houden’…!
   Prachtig hè, dat krankzinnige geloof in de ‘heilige vaccinaties’..?! Feitelijk zijn AL deze wetenschappers MISDADIGERS, ze weigeren namelijk NEUTRAAL en met OPEN MIND te onderzoeken wat de relatie is tussen beide verschijnselen! ESSENTIËLE INFO blijft zo verborgen en hierdoor worden de farmaceutische autoriteiten MEDEPLICHTIG en JURIDISCH VERANTWOORDELIJK!! En een MISDADIGER ben je, als willens en wetens, zaken die te maken hebben met de DOOD VAN PEUTERS NIET ONDERZOEKT!

 6. Een versvandepers gezondheidssite van De Hoogste Tijd met een uitgebreide verzameling interessante informatie/documentatie over Vaccinaties in het algemeen – HPV – Hepatitis B – Griepprik – Aspartaam – E-nummers – Magnesium – Straling – ADHD – Vitaminen – Overige – Links en meer

  Je komt erop via deze link : http://www.dehoogstetijd.info/data/

  Deze site is nog in aanbouw en zal worden aangevuld met nog steeds relevante artikelen uit de digitale DHT nieuwsbrieven vanaf de start in begin 2010: http://dehoogstetijd.info/dht/index.php

  1. Al opgevallen wanneer men als zoekende en verontruste burger zoekt op het net naar bv “baby overleden na vaccinatie” ?

   Vaststelling : “Geen probleem, niks aan de hand, wij waken over u”, want sinds 2009-begin 2010 géén hits (meer) te vinden uit de lage landen.

   Duidelijk signaal met een duidelijke boodschap erachter…

 7. Het wordt tijd dat de Polio “bible belt” leugen een keer aan het licht komt bij het grote publiek, aangezien dat “succes” diep in de breinen van de massa geprogrammeerd is.

  Zie: “RIVM Polio Propaganda-film becommentarieerd”

  http://vimeo.com/33044004

  Voor ontkrachting van 90% van al het huidige medische handelen (waaronder vaccineren) zie de lezingen in het album “German Medicine”

  1. Wat een geweldig filmpje! Ik zag dat http://www.vaccinvrij.nl genoemd werd bij de bronnen – ter aanvulling; de tekst over polio op ‘Vaccin Vrij!’ begint ongeveer halverwege deel 4 onder het kopje: ‘De ware oorzaak van polio’
   Lees en oordeel zelf!

 8. Citaat over Dr. Viera Scheibner: Een opmerkelijk feit dat Viera bijvoorbeeld meldt in haar inleiding is, dat in Japan, toen dit land in 1975 de minimumleeftijd voor vaccinatie verhoogde tot twee jaar, fenomenen als wiegendood, stuipen en toevallen bij baby’s nagenoeg zijn verdwenen. Pas sinds vaccinatie van kinderen vanaf drie maanden in de jaren tachtig weer werd toegestaan, is het aantal overleden kinderen daar weer gestegen

  bron: http://www.nieuwetijdskind.com/vaccinatie-het-einde-van-een-mythe/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nieuwetijdskind+%28nieuwetijdskind.com%29&utm_content=FaceBook#.TrTdrXJ4KVJ

 9. LAAT DE NATUUR ZIJN/HAAR WERK DOEN !de sterkste overleefdt de zwakkeren onder ons zullen jammer genoeg overlijden !zo moeilijk is dit dus niet om dit te begrijpen .hierbij hebben we geen artsen nodig .mijn vrouw kreeg 6 jaar geleden twee hard afwijkingen in 4 dagen waar bij de laatste zo,n 8 A 9 minuten een dood ervaring gehad heeft . en nu door dit in leven houden vaneen persoon er nu een wrak van overgebleven is ze kan niets meer en ze wil ?? eigenlijk ook niets meer .als alleen maar zitten en tv kijken . buiten weet ze niet meer. wat dat is de zon de wind te voelen .ik voor mij had het liever anders gezien dat ze was overleden ! maar nee wij zijn als arbeider mens een slaven weterschappelijk overgelaten aan imbisillen die alleen maar veel geld in de mens zien niets anders dan dat .

 10. al jaren laat ik mijn kinderen niet meer vaccineren gelukkig! met als resultaat, 2 gezonde knapen die nooit meer ziek zijn,zelfs niet verkouden 🙂

  ik ga volgende maand met de kids naar gambia,vaccinatie niet verplicht gelukkig maar er is toch enigzins twijfel ontstaan bij mij,wel of niet. wie kan mij adviseren? (gele koorts/tentanus/hepatitus a)

  vast bedankt,

  groetjes ,jeanette

 11. Helaas laten jullie alleen de cijfers zien die jullie willen laten zien. De kindersterfte in Zambia (waar nauwelijk wordt gevaccineerd) is namelijk 70 per 1000 levendgeborenen. Of te wel, van alle 4 gevaccineerde in kinderen die in Nederland sterven, sterven er 70 niet-gevaccineerde in Zambia. Jullie logica is dus volstrekt ondoordacht en onwetenschappelijk.

  Houd a.u.b. op dit soort pseudowetenschappelijke standpunten te verkondigen. Het kost alleen maar meer levens!

  1. Ha, deze reactie moet eerst door de commissie heen. Dat gaat dus nooit gebeuren. Lekker met elkaar mee blijven praten dan. Succes ermee!

 12. Hallo,
  weet iemand uit welk artikel, tijdschrift de tabel komt (vergelijking kindersterfte en aantal vaccinaties)? Ik ben bezig voor mijn studies vroedkunde een GVOsessie te schrijven omtrent de cocoonstrategie rond pertussis. Dank je wel!
  groetjes
  Anneke

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.