Advertentie

Iedere vrouw op Aarde een HPV-vaccin..!?


– BELFORT GROUP –
x

Ieder vrouw op Aarde -jong of oud- MOET EN ZAL gevaccineerd worden tegen HPV..!


 7 December 2011

Beste vrienden,

In het voorjaar kwamen er berichten binnen dat de VN van plan zouden zijn om alle kinderen en vrouwen in te gaan enten tegen HPV. Deze beslissing zou geformaliseerd worden op een conferentie medio september. Opmerkelijk is punt 13 uit het wereldomvattende plan: Het Vaticaan en Palestina worden uitgenodigd als respectievelijk ‘observer state’ en ‘observer’. Heel vreemd …. Reactie van professor Van Ranst en de pro-vaccinatie-lobby : te gek voor woorden !

Hoever staan we nu?
De Algemene Vergadering vond plaats en in de ontwerp-resolutie l
ees je dat alles zal in het werk gezet worden voor o.a. the production of affordable, safe, effective and quality medicines and vaccines, while recognizing the leading role of WHO as the primary specialized agency for health in that regard.

(vert. de productie van betaalbare, veilige, effectieve en kwalitatieve medicijnen en vaccins, hiermee de leidende rol van de WHO onderkennend als primair gespecialiseerde organisatie in gezondheid in dat perspectief.)
 x
In Berlijn vond daarenboven de 27th International Papillomavirus Conference and Clinical Workshop plaats, dat uiteraard gesponsord was door Big Mama Pharma. Bedoeling was vooral de wetenschappelijke verantwoording te geven voor deze vaccinatiecampagne. En..
Guess what : HPV-vaccins zijn effectief en veilig..!
Hiermee kunnen in alle landen met de zegen van VN en onder controle van de WHO  de nationale overheden aan de slag, wat ook bij ons massaal gebeurt. Alle meisjes van 12 jaar worden nu stelselmatig ingeënt tijdens de schooluren en kunnen hierover zelfstandig  beslissen zelfs tegen de schriftelijke weigering van de ouders in !
x
Ook Europa roept ‘Alle hens aan dek’… Volgens de EU-richtlijnen kunnen vanaf 2012 alle vrouwen bij gynaecologisch onderzoek getestworden op het HPV-virus en, indien positief, dringend aangeraden worden om zich te laten vaccineren wegens het “hoog risico” van het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. En er is een enorme marktpotentie : 291 miljoen vrouwen zouden wereldwijd draagster zijn van het HPV-virus 16/18. En juicht in alle toonaarden: er is een nieuw en ‘veelbelovend’ ProCervix-vaccin, dat in ontwikkelingsfase II is. Het wordt ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen o.l.v. Prof. Pierre Van Damme!

Daarnaast en daar(en)boven zijn er ook twee wereldwijde HPV-campagnes om ervoor te zorgen dat de inenting ook gebeurt in ‘ontwikkelingslanden’.
x
– Eerste campagne –
x
De eerste en belangrijkste komt van GAVI Alliance en heeft als naam ‘Immunise every child’. GAVI Alliance is de nieuwe naam voor GAVI – ‘Global Alliance for Vaccination and Immunisation’.
 • gesticht in 2000 door UN, ‘Big Mama Pharma’, Bill & Melinda Foundation, World Bank, Unicef en een aantal onbekende ‘filantropen’
 • een partnership van privé en overheid
 • een vermogen van 2.5 miljard US-dollar..!
 • doel is om tegen 2015 588 miljoen kinderen te vaccineren tegen van alles en nog wat
De campagne ‘Immunise every child’ beoogt tegen 2015 zo’n 2 miljoen vrouwen en kinderen te vaccineren tegen HPV. Negen landen hebben al hun interesse bevestigd, maar we mogen kennelijk nog niet weten welke. De financiering van deze GAVI-campagne komt van International Finance Facility for Immunisation ( IFF) , gesticht door Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, UK, Zuid-Afrika, Australië en Spanje om de Millennium Development Goals te bereiken.
x
Goal nummer 4 is om rond 2015 de kindersterfte met 2/3 terug te hebben gedrongen. Hiervoor werd in 2006 als eerste project de IFF-im (im : immunisation) opgericht, die beschikt over een vermogen van ongeveer 4 miljard dollar , verkregen via obligaties. Tot de eerste intekenaars behoren de paus en de aartsbisschop van Canterbury…. Het grootste kapitaal komt evenwel van Goldman Sachs en Deutsche Bank. Ze hopen de komende 10 jaar nog zo’n US$ 4 miljard te verwerven...Doel van IFFim is om tegen 2015 meer dan 500 miljoen kinderen te vaccineren. De HPV-actie is daar dus een onderdeel van .
x
– Tweede campagne –
x
Tegen de achtergrond van diezelfde Millennium Goals is er ook een tweede initiatief vanuit de VN met de naam Shot@life , die valt onder een algemene campagne ‘Every woman, every child’, die op de rails gezet is door de VN-secretaris-generaal zelve. Doel is op allerlei gebied de gezondheid en het leven van vooral vrouwen en kinderen te beschermen. En de verantwoordelijke organisatie om dit uit te voeren is de UN-Foundation (deze is opgericht in 1998 met een basiskapitaal van US$ 1 miljard van CNN-oprichter Ted Turner . Dit initiatief heeft de steun van Gavi , Unicef, het Amerikaanse Rode Kruis, de Bill & Melinda Foundation, Lions International en ABC News..
Je moet dit filmpje eens bekijken : “We can save them easily and cost effectively with vaccins’.  En kijk hoe opnieuw de ANGST de belangrijkste rol speelt in het ‘motiveren van mensen’ om naar de mensen te luisteren die er verstand van hebben..!
x
X
Shot@life
Deze campagne wil vaccins promoten in de arme landen en grote VN-baas
Ban-Ki Moon heeft op 15 november in Bangladesh bevestigd dat de HPV-vaccinatie hierin essentieel is; conclusie: er is dus nu wereldwijd:
 • én de consensus
 • én de structuren
 • én de gelden
We mogen ons dus verwachten dat de vaccinatiemanie in het algemeen en tegen HPV in het bijzonder nog zal toenemen :
– de nieuwe doelgroep van jongens tussen 11 en 21 jaar wordt nu al in de USA aangepakt
– er zullen 7 behandelingen nodig zijn om elke vrouw levenslang ’te beschermen’, aangezien de bescherming maar 5 jaar werkt. Dus 21 vaccins per persoon.
Ter herinnering : Cervarix/Gardasil = € 375 voor 3 injecties.
Big mama farma juicht in alle toonaarden : it’s kassa-kassa time again !
x
Ter illustratie : big mama farma spendeerde in 2010 aan lobby-werk het bedrag van 244 miljoen dollar !
Wie nog enig grammetje gezond verstand en nog enig onsje kritisch vermogen heeft , zucht : hoe lang nog zullen wij in ons verzet tegen deze waanzin afgeschilderd worden als internetfantasten en complotfanaten ?
x
Hoogachtend,
Peter Vereecke
Belfort Groep
* * *

 

20 gedachten over “Iedere vrouw op Aarde een HPV-vaccin..!?

  1. Ik heb die K………. Prik ook gehad en daarin bevond zicht het S40 virus!!
   Wekenlang doodziek geweest, het kan op later leeftijd kanker bevorderen in het lichaam!!

 1. Wat zit hier toch in godsnaam achter en wààrom die immens grote emotionele/traumatiserende druk op ouders en kinderen ? De wet op minderjarigheid is inmiddels stilzwijgend aangepast in het voordeel van vaccinaties (en alléén mbt vaccineren), waardoor elk kind zélf mag beslissen om zich te laten inenten of niet (en dit overstijgt dan het eventuele “NEEN” van de ouders). Kan een kind op die leeftijd de voors en tegens van die prikken inschatten ? Ze krijgen sowieso alleen maar de, summiere en eenzijdige, “positieve” kant te horen (en dan met de waarschuwing erbij om “vooral niét te luisteren naar die enge angstaanjagende tegenberichten, want klinkklare nonsens en indianenverhalen”)…

  Lees bijvoorbeeld het volgende (en ik heb hier meer van soortgelijke praktijkvoorbeelden liggen):

  Getuigenis uit de praktijk van een homeopatisch arts :

  “Gisteren bij mij op consult, een goed geïnformeerde moeder die haar dochter niet met het HPV-vaccin wil laten inenten.

  1. Haar dochter was de enige van haar klas die zich niet wilde laten inenten

  2. Haar dochter moest zich onderwerpen aan bespottingen van haar klasgenootjes die haar meetroonden naar de ziekenboeg (maar zich vervolgens NIET onder druk liet zetten door het zorgpersoneel. Belangrijk detail : dit meisje beschikte over de weigering van haar moeder + een tegenindicatie van mij persoonlijk, de moeder hiermee een sterker argument gevend)

  3. Haar dochter vertelde over het aantal zieke kinderen nà deze vaccinatie (overgeven, koorts…), reden waarom men op vrijdag prikt ! om uitvaldagen wegens ziekte op school te vermijden.”

  Te overdenken….

  1. Wat zit hier achter? DEPOPULATIE! Als het alleen om het geld te doen was dan waren het wel placebo`s. De waarheid is nog veel grilliger.

 2. Eigenlijk mis ik de campagne waarin ze mannen op gaan roepen deze vaccinatie te gaan nemen.
  Het gaat komen, let maar op want als de vrouwen zijn geweest is er geen geld meer aan te verdienen.

 3. Hallo Ellen, speelt dit geval zich in Nederland af?
  Hoe kom ik erachter wanneer dit op de school van mijn kinderen actueel wordt? Ik wil van te voren maatregelen kunnen nemen, maar niet te lang van te voren om mijn dochter niet ongerust te maken.

  1. Nee, dit was in België (gisteren). Heb het bruine vermoeden dat dit in Nederland hetzelfde is en het onderliggend probleem lijkt mij wereldwijd : het verkeerd (want alleen voordelen citerend en “de dokter zal het toch wel weten”) voorlichten van de mensheid over vaccinaties en met name over de HPV-prik. EN hierbij de wetten (ook in Ndl) met voeten tredend, want daarin staat expliciet gemeld dat VOORAFGAANDE aan vaccinatie :
   – bijwerkingen medegedeeld moeten worden,
   – alternatieven zullen worden aangeboden
   – antwoorden op de van (levens)belang zijnde vragen de doorslag zullen geven bij de beslissing wél of niet vaccineren (6 gezondheidsvragen en bij één ja, géén prik). Wordt dit gedaan ? NEE !

   Denk dat je zult moeten afwachten wanneer die oproep in de bus valt (je zal hier voor moeten tekenen) en toch langzamerhand je dochter hierop voorbereiden. Mijn ervaring uit de eerste hand via 10-jarige kleindochter : “ja maar, IK laat me wel prikken hoor mama, want anders krijg ik ruzie met mijn vriendinnetjes en ach, ben niet bang voor dat spuitje”… Werk aan de winkel dus, ook hier in ons kringetje van “wakkeren”.

   Het feit dat je je boos en druk hierover maakt, zou je positief kunnen gebruiken om dit in je omgeving en op school aan te kaarten, aan de bel te trekken, erover te praten, te beginnen met “rammelen” aan de deuren, want het is de hoogste tijd !

  2. Ok, hier in NL al maanden geleden een oproep gehad. Dit loopt hier nog via de GGD. Gewoon genegeerd en mijn dochter uitgelegd. Ze heeft sowieso al geen vaccinaties gehad sinds haar 4e (jammer dat ik het hele verhaal niet eerder kende).
   Is bovendien goed uit te leggen omdat ze een voedselintolerantie heeft die bij vaccinatie alleen maar erger zou worden..
   Ik heb bij de eerste ronde voor HPV (dochter was toen nog te jong) al eens geprobeerd om mensen te mobiliseren. Is helaas niet gelukt, teveel boze reacties. Teveel mensen die nog denken dat hun Overheid het beste met hen voor heeft..

  3. Zoooo herkenbaar !

   Wie weet is men dan wél gevoelig voor deze argumenten in je discussies om mensen wakker te schudden, kort en bondig :

   In de wet staat specifiek gemeld dat VOORAFGAANDE aan vaccinatie :
   – bijwerkingen medegedeeld MOETEN worden,
   – alternatieven MOETEN worden voorgesteld
   – antwoorden op de te stellen vragen DOORSLAGGEVEND zijn om wel of niet te vaccineren

   Ter info : De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), bepaalt:

   Informatieplicht

   “Uitgangspunt is dat de hulpverlener de patiënt die informatie geeft die de patiënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Dit betekent dat de hulpverlener de patiënt duidelijk moet informeren over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, de risico’s en de eventuele alternatieven.”

   Bron: http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=431

   De arts en/of verpleegkundige zullen de ouders of kinderen vóór het inenten de volgende vragen moeten stellen (aanbevolen in bijsluiters):
   – of ze allergieën hebben
   – of ze een allergische reactie vertoonden na de eerste toediening HPV-vaccin
   – of ze koorts hebben
   – of ze een bloedingsstoornis hebben (bv hemofolie)
   – of ze minder weerstand hebt door een aangeboren stoornis/ziekte of een hiv-infectie
   – of ze een verzwakt immuunsysteem hebben, bv door een aangeboren stoornis

   Daarnaast zal dan nog, als het goed is, op voorhand gecontroleerd moeten worden of ze draagster zijn van een HPV-virus, want zo ja, totaal zinloos én gevaarlijk om in te enten..

   In de praktijk blijkt dat deze vragen niét standaard worden gesteld en dit resulteerde bijvoorbeeld in het overlijden kortgeleden (oktober 2011) van een 2 mnd oud babietje in Charleroi(B) nà het combivaccin (waaronder Prevenar), waartegen de ouders vruchteloos hadden geprotesteerd omdat het kindje koorts had én er in de familiegeschiedenis allergieën voorkwamen. Feiten die werden genegeerd en terzijde geschoven… Haar tweelingzusje is er gelukkig met behulp van een antidoot (ipv de antibioticakuur in het ziekenhuis die haar zusje niét heeft kunnen redden) bovenop gekomen…

 4. De gedachte er achter is namelijk heel voor de hand liggend, als ze elke vrouw/meisje inenten en in deze inenting zit een stofje die de vrouwen niet meer zwanger laat worden, dan kunnen ze de mensheid laten krimpen tot een aannemelijk aantal die zij zelf voor voldoende schouwen. Op deze manier kunnen zij bepalen wie er kinderen op de wereld mag zetten en wie niet. Deze heren willen weer eens voor god spelen.

 5. HPV vaccinaties? Was dat niet die ongewenste genetisch gemanipuleerde prik met schadelijke adjuvanten en ander neurotoxische en mogelijk kankerverwekkende stoffen? Die volgens het FDA zelf niet eens hielp, omdat het human papilomavirus niet eens een causaal verband bleek te hebben met het krijgen van baarmoederhalskanker (hekkesluiter van alle kankersoorten trouwens)? Etc, etc…

  Krijg ene beetje een deja-vu gevoel. Terug in de tijd dan maar en kijken of de situatie nu werkelijk veel anders is!?

  Zie http://www.healingsoundmovement.com/file/53/aan-het-licht-brengen-en-onder-ogen-zien-de-waarheid-over-hpv-vaccinaties-drs.-john-consemulder

 6. Wat erg allemaal ! Al die onschuldige mensen die vertrouwen hebben in de medici !
  Vertrouw alleen op jezelf of het goed voelt of niet daar moeten we naartoe. Want niemand is te vertrouwen !

 7. Ook ik ben in mijn kinderjaren ingeënt met het DKTP-vaccin. Met desastreuze gevolgen! Bij mij heeft dit geresulteerd in koortsstuipen met coma en uiteindelijk een hersenbeschadiging waardoor ik nu spastisch ben en een spraakhandicap heb.

  Een aantal jaren geleden is er bij Netwerk een reportage geweest over de gevolgen van de DKTP-prik (zie: http://www.netwerk.tv/node/3886).

  Need I have to say more…?

 8. Vraag eens om de bijsluiter als U het HPV,- of welk ander vaccin dan ook wilt en lees en overtuig Uzelf dan van de zeer schadelijke ingredienten.

  Zie voor alle informatie over Gardasil (het Amerikaanse HPV-vaccin) en Cervarix, het Europese HPV-vaccin mijn web-site: http://hpv.come2me.nl/1001285/wat-zit-er-in-het-HPV-vac

  Cervarix bevat 3 keer meer aluminium dan Gardasil. Meisjes en vrouwen die het HPV-virus hebben en gevaccineerd worden, hebben 44,6 % mee kans op baarmoederhalskanker.

  Ik ben ervan overtuigd, dat deze vaccin’s niet alleen schadelijke stoffen bevat maar tevens onvruchtbaarheid kunnen veroorzaken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.