Advertentie

Wetenschapper kankerinstituut VS: HPV-vaccin voegt weinig toe!


x

x

In een misleidend artikel dat tracht het HPV vaccin te promoten beweert één van hun wetenschappers
dat de meeste gevaccineerde meisjes ‘weinig tot geen risico lopen’.

x

Wetenschapper van National Cancer Intitute geeft toe:
x

Het HPV-vaccin voegt weinig toevoegt.

x

2011 © Heidi Stevenson – Gaia-Health.com
Nederlandse vertaling: Door Frankema voor WanttoKnow.nl/.be

x

Het National Cancer Institute (NCI) heeft een bulletin uitgegeven dat beweert twijfels over het HPV vaccin te weerleggen. (1) Het beantwoord echter niet de vragen waar het echt om gaat. Het vaccin wordt verkocht als een preventieve interventie tegen kanker, maar of het in staat is kanker te voorkomen is niet in het artikel te vinden. In plaats daarvan geeft het antwoord op de vraag of het vaccin in staat is HPV infecties te voorkomen.

Het artikel begint met een misleidende uitspraak: “Baarmoederhalskanker staat als tweede op de lijst van de meest dodelijke kankers”. Hoewel dit op een wereldwijde schaal geldt als waar, is het in de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde naties verre van juist. Baarmoederhalskanker is één van de meest makkelijk te ontdekken en te behandelen kankers, wat resulteert in een laag sterftecijfer.

Het is een gotspe om dit verhaal zo te brengen, in de trant van: ‘99% van de mannen die in de gevangenis zitten hebben aardappelpuree gegeten. Daarom moet het waar zijn dat aardappel puree misdaad veroorzaakt.’ Maar de uitspraak is ook in een andere context misleidend, want het artikel gaat niet in op de vraag of er überhaupt aangetoond is dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker verminderd is door toediening van het HPV-vaccin…!!

Vervolgens gaat men verder met het beweren dat: ‘De ontdekking dat humaan papilloma virussen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van baarmoederhalskanker….’  Maar dit is simpelweg niet waar. Er is verband aangetoond tussen HPV (humaan papilloma virus) en baarmoederhalskanker, maar tot op heden is er geen oorzakelijke-gevolg-relatie opgetekend. Een uitspraak die niet klopt, maar zeer buikbaar is om een extreem prijzig – en dat hebben we het nog niet eens over gevaarlijk – vaccin op te dringen.

Geen bewijs dat HPV baarmoederhalskanker veroorzaakt
Het Center for Disease Control (CDC) heeft bevestigd dat ten minste 50% van de seksueel actieve mannen en vrouwen op een bepaald moment in hun leven het HPV bij zich draagt. (2)

Vrouwen zijn vatbaarder voor het oplopen van een HPV infectie dan mannen. Volgens het Illinois Department of Health heeft: “Ten minste 80% van de vrouwen een HPV infectie doorgemaakt tegen de tijd dat ze 50 jaar zijn”. (3)

In hun bulletin beweert het NCI: “HPV types ….veroorzaken ongeveer 70% van alle baarmoederhalskankers.” Dus het aantal baarmoederhalskankers waarvan het NCI beweert dat ze veroorzaakt worden door HPV infecties ligt feitelijk lager dan het aantal vrouwen dat ermee geïnfecteerd is. Het is dus aannemelijker dat HPV-infecties slechts een beperkte mate van bescherming kunnen bieden tegen baarmoederhalskanker, als ze het überhaupt al doen..! (Nee, ik suggereer niet dat het zo is – ik wil duidelijk maken dat dergelijke verbanden geen bewijs van oorzaak en gevolg zijn.)

Er is niets anders aangetoond dan een verband tussen HPV infectie en baarmoederhalskanker. Kijkend naar de getallen, staat dit gelijk aan de bewering dat: “99% van de mannen die in de gevangenis zitten hebben aardappelpuree gegeten en daarom moet ‘aardappelpuree veroorzaakt misdaad’ waar zijn.”

Wat beweert het artikel van NCI dat waar is?
Het artikel zegt dat HPV vaccins, Gardasil en Cervarix, bepaalde HPV infecties voorkomen. Dat is alles. Maar dat is niet hetzelfde als datgene waar het vaccin ons voor opgedrongen wordt. Het wordt op een dwingende manier aan de man gebracht als een vaccin dat in staat is kanker te voorkomen – iets dat nooit is aangetoond. Ze geven toe dat één keer vaccineren niet voldoende is – dat er meerder prikken nodig zijn.

Dr. John Schiller windt er geen doekjes om. Het HPV-vaccin is een schijn-heilig middel, waarover veel te hoog wordt opgegeven.

En nog belangrijker is dat Dr. John Schiller, hoofd van het Laboratorium voor Cellulaire Oncologie van het NCI en leidende figuur in het ontwikkelen van een HPV vaccin, heeft toegegeven:

“Dat de meeste meisjes en vrouwen die gevaccineerd worden tegen HPV, ook gescreend zullen worden op baarmoederhalskanker d.m.v. uitstrijkjes, dus zij lopen weinig tot geen risico; we voorkomen voornamelijk premaligne leasies” (dit is een voorstadium van kanker; m.a.w. er is nog geen sprake van kanker, maar er doet zich een situatie voor die zich eventueel kan ontwikkelen tot baarmoederhalskanker)

Dus één van de leidinggevende wetenschappers van de NCI en bovendien vooraanstaand persoon in de ontwikkeling van het HPV-vaccin, erkent in niet mis te verstane termen dat zélfs als het waar zou zijn dat het HPV-vaccin kanker zou voorkomen, de prik van weinig tot geen waarde is voor de doelgroep..!

Nergens worden de gevaren van het vaccin erkent. Nergens staat dat er vele meisjes aan gestorven zijn. Nergens wordt aangegeven voor hoeveel meisjes hun leven verwoest is door de vernietigende bijwerkingen van het vaccin. Nergens wordt er zelfs maar toegegeven dat niemand ooit heeft aangetoond dat het vaccin baarmoederhalskanker voorkómt – het excuus voor het hele bestaansrecht van dit vaccin!

Integendeel – één van de meest invloedrijke personen in de ontwikkeling van het HPV vaccin geeft toe dat het vaccin van weinig waarde is. Waar is het zogenaamde ‘evidence-based’ onderzoek om te bewijzen dat HPV vaccins baarmoederhalskanker voorkomen? Het is niet. Waar is de analyse die de voordelen van het vaccin afweegt tegen de risico’s? Het is er niet – of als het wel bestaat, is het duidelijk dat het onderdrukt is.

Hoeveel meisjes moeten nog sterven voordat de Gardasil en Cervarix mythes ontmaskerd zijn?

References:

Naschrift redactie:

.

Ook in Nederland is het duidelijk dat er onder top-wetenschappers onduidelijkheid heerst over de werking van het HPV-vaccin. Professor Dr. Floor van Leeuwen werkt als epidemioloog bij het Nederlands Kanker Instituut en meldt over het HPV-vaccin dat ze het oneens is met de snelle invoering van het vaccin, aldus haar verkaring in het televisieprogramma ‘Zembla’ op 19 oktober 2008. ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn’. Het advies van de Gezondheidsraad om het HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen, vinden wij als onderzoekers dan ook onvoldoende onderbouwd.”

54 gedachten over “Wetenschapper kankerinstituut VS: HPV-vaccin voegt weinig toe!

 1. Wat een idiote pseudowetenschappelijke leugens in dit artikel! Om te beginnen: “Geen bewijs dat HPV baarmoederhalskanker veroorzaakt”. Kun je ook maar één (wetenschappelijk) artikel presenteren waarin die claim onderbouwd wordt? Als je de wetenschappelijke literatuur daarover inkijkt, dan stel je vast dat de bewijzen overduidelijk zijn dat HPV baarmoederhalskanker kan veroorzaken, en dat daar geen enkele twijfel over bestaat. Zelfs het moleculair mechanisme van hoe het gebeurt is vrij goed gekend. Niet iedereen die een HPV infectie heeft krijgt kanker, maar als je kanker hebt, dan had je ook een HPV infectie.

  En dan volgt de uitspraak: “Het artikel zegt dat HPV vaccins, Gardasil en Cervarix, bepaalde HPV infecties voorkomen. Dat is alles. […] Het wordt op een dwingende manier aan de man gebracht als een vaccin dat in staat is kanker te voorkomen – iets dat nooit is aangetoond.” Maar aangezien het is aangetoond dat HPV kanker kan veroorzaken, en je kunt HPV infectie voorkomen, dan is het toch een logisch gevolg dat je zo ook kanker voorkomt? Dus is het wel aangetoond. Of kun jij niet logich redeneren?

  In dan de zin “Nergens wordt aangegeven voor hoeveel meisjes hun leven verwoest is door de vernietigende bijwerkingen van het vaccin.”. Maar je geeft ook geen enkele indicatie dat er wel ‘levens verwoest worden’ door het vaccin. Dat zijn gewoon praatjes, die op wanttoknow breed uitgesmeerd worden en zonder bedenkingen aanvaard worden, maar niet ondersteund worden door serieuze studies. Kijk voor het aantal neveneffecten gewoon eens op bijvoorbeeld clinicaltrials.gov.

  Tot slot, de wetenschap rond de vaccins klopt: ze zijn effectief en veilig. Maar ik heb wel mijn bedenkingen rond de harde marketing campagnes daarrond. je hbt toch op één punt gelijk.

  1. Koen ik waarschuw je maar eens een keer vriendelijk om je fatsoenlijk uit te laten. Het beschuldigen van leugens, om vervolgens exact de essentie van het artikel samen te vatten in een zin die exact hetzelfde inhoudt als de door jou gekwalificeerde ‘leugens’, dat is niet de wijze waarop wij hier met elkaar om gaan. Zoek wellicht een andere site waar je je ‘leugen-waarnemingen’ plaatst, maar niet meer hier. Waarvan akte.

   ‘Zelfs het moleculair mechanisme van hoe het gebeurt is vrij goed gekend. Niet iedereen die een HPV infectie heeft krijgt kanker, maar als je kanker hebt, dan had je ook een HPV infectie.’

   Inderaad, zoals het er staat Koen: de gevangenen bleken allemaal aardappelpuree te hebben gegeten..! En dat het ‘moleculair mechanisme vrij goed gekend is’, is ook wat er precies in de tekst staat. Dus ik ga je woorden niet meer pikken. Zeker wanneer je er volledig onwetenschappelijk en uiterst naief bij weglaat, dat JIJ HET ZO VINDT..!!

   Het feit dat je zowel ‘Gait’, als ‘F001’ ineens tevoorschijn tovert, die al ruime tijd niet meer op deze site te vinden zijn, zegt me in een heel ander verband, meer dan genoeg. De waarschuwing ligt er KoendS..!

  2. @Koen De meeste mensen reageren zo hier en daar als ze geraakt worden door een artikel. Het valt me op dat jij systematisch ELK artikel over vaccineren dat hier op wanttoknow geplaatst wordt tracht te ondermijnen. Wat wil je bereiken?
   Vanuit welke expertise of ervaring spreek je? Ben je werkzaam voor de overheid of in het medische circuit? Ik zou graag willen weten waar je gedrevenheid vandaan komt.

  3. Koen, je hebt gelijk. De meerderheid heeft altijd gelijk. Wie het meest geld stopt in marketking heeft altijd gelijk. Wat in wetenschappelijke tijdschriften wordt verkondigd hebben altijd gelijk. Wie de broodheren van die tijdschriften zijn hebben altijd gelijk. Die broodheren in die zogenaamde vaktijdschriften zijn ook de de reclamemakers uit die tijdschriften. En dat zijn gewoon bedrijven die winst moeten maken. Een bedrijf die een product maakt sponsert wetenschappers die voor hun het werk doen. Wetenschap heeft ook veel geld nodig om hun onderzoek uit te voeren. Zij moeten ook goed kunnen lobbyen binnen bedrijfsleven. Geen raakvlakken ook geen geld. Onze maatschappij is met name een welvaartmaatschappij. Dus een economocratie. Wetenschap moet in het plaatje passen snel kostendekkend bezig zijn dus als een gewoon bedrijf rendabel zijn. In een economocratie is het product heilig. Zeg mij niet dat de wetenschappers onafhankelijke onderzoekers zijn, ook zij moeten hun brood verdienen en zijn in dienst van hun broodheren. En als die wetenschapper ook niet doet wat zijn broodheer zegt, ligt hij er zo uit. Bekhouden, doen wat ik zeg anders geen geld. Maw verdeel en heers. De aandacht voor de mens wordt tot nul gereduceerd, want de mens is alleen maar consument. Niet meer en niet minder.
   Wat betreft onze gezondheidzorg dat heeft alleen te maken met biochemisch of stralinkje en fysiek. Ook hierin schiet die medische wetenschap/ verzorging te kort. Want een mens is meer dan alleen fysiek. Een mens heeft ook gevoel(emoties) en verstand en is niet alleen maar een machine. Zoals wetenschappers hem zien en daar naar handelen. En die ver doorgevoerde specialisaties wat ze zelf disciplines noemen maakt het voor de mens ook niet altijd even gemakkelijk wat die als patient mankeert. Vaak tijdrovend onderzoek. Vaak met resultaat operatie geslaagd patient helaas overleden. Over werking van vaccins daar zijn wetenschappers nog niet helemaal van overtuigd. Want de ‘ideale’ vaccin bestaat gewoon niet. Het is altijd het paard achter de wagen spannen. Zolang een virus kan muteren en de wetenschap kan niet bepalen op welke moment dan heeft inenting naar mijn mening geen zin. Ook niet preventief, want je bent toch niet ziek. En als je door een virus wordt besmet dan heb je toch op dat een mindere weerstand . Want niet iedereen wordt ziek, hoe verklaar de wetenschap dat. Bij medicijnen gaat er niet om of ze wel of niet helpen. Voorop staat toch altijd de gezondheid van de mens. Als een persoon toch al een slechte conditie heeft ga je hem toch niet verder verzwakken met een vaccin(verdunde ziekte verwekker). Wetenschappers beseffen vaak niet dat niet de virus de patient doet overlijden, maar wel de trigger is dat die patient aan een andere ziekte kan overlijden. Want hun kwakkelende gezond kost de patient al veel energie om te overleven. En dan zegt zo’n janjoker daarom bent u vatbaar voor bijv. griep en daarom moeten we u verplicht vaccineren. Een ziekte met een ziekte besmetten riek voor mij naar kwakzalverij. Vooral al onze zwakken in onze samenleving verplicht inenten tegen griep, hoe vezinnen ze. De oorlog is nog niet uitgebroken en u zegt tegen het kwetsbare volk gaat u maar in die vuurlinie lopen. Er kan u niets overkomen want wij waken over u. Een kogel zal u niet raken maar doe gewoon wat wij tegen u zeggen.
   Misschien overdreven maar daar komt wel op neer. En als mensen gewond raken en/of dood gaan is dat die mensen zich niet aan de regels hebben gehouden. Of ze komen met een drogreden. Ze waren toch al min of meer ziek en daaraan zijn ze doodgegaan en dat ligt niet aan die vaccin. Want zijn dat ook toevallig niet de toedieners van die vaccin, diezelfden die achteraf de dood van patient moeten verklaren. Iedereen wijst naar iedereen maar de persoon maak je niet meer levend.
   Wat ik aan voor- of tegenstanders wil zeggen. Bestaat er twijfel over de werking van welke medicijn ook als uw gevoel zegt niet doen. Gewoon niet doen. Er is ook geen verklaring ook niet bij wetenschapper waarom een medicijn bij de ene wel werkt en bij de andere niet. En als het echt werkt moet het gewoon bij iedereen werken. En vooral wetenschappers, ga je niet verschuilen achter statistieken. Want die zijn aan plaats en tijd gebonden en de populatie nooit 100 procent. Dus zeer manipulatief. Want echte statistiek is duur en tijdrovend. En als de ene op de andere zijn statistiek leunt, wat vaak gebeurt, dan is alles verklaarbaar. Wegpoetsen van uitschieters in statistiek geeft aan dat die uitzondering gewoon bestaan, maar met kansrekening strijken ze die gewoon weer glad. Niets aan de hand roepen ze allen in koor. We doen een glas en een plas en alles blijft hoe het was. Ik groet u.

   Dan heb ik het nog eens gehad wat er in kleine letters (ook met moedwil) op die bijsluiter staat.

  4. Veel dreigementen, maar niemand die de essentie aankaart: mijn vraag “Kun je ook maar één (wetenschappelijk) artikel presenteren waarin die claim onderbouwd wordt?” (dat HPV geen kanker veroorzaakt). Of mijn opmerking: “je geeft ook geen enkele indicatie dat er wel ‘levens verwoest worden’ door het vaccin”. Daar wordt allemaal niet op geantwoord.

  5. @ koen
   Ieder die kanker krijgt was geinfecteerd met HPV ,niet iedereen die HPV heeft ontwikkeld kanker.
   Een rechthoek is geen vierkant maar elk vierkant is een rechthoek, dus geen rechthoekjes meer tekenen als je het gevaar voor het tekenen van een vierkant tracht te voorkomen ,zoiets?
   En als je dan geen rechthoeken meer tekent geld dat als bewijs voor de stelling dat als je een rechthoek tekent het automatisch een vierkant is?
   De logica die jij hier poneert( als zijnde bewijs ) rammelt aan alle kanten, maar je wilt het niet zien.
   Bovendien moet jij als “wetenschapper”toch wel bekent zijn met het feit dat wat je niet gebruikt verzwakt? Omzeil je dus het eigen imuunsysteem door allerlei ( overbodige) stofjes in te spuiten verzwak je dat systeem ( volgens jou eigen bewering werken die vaccins namelijk en hoeft het eigen imuunsysteem niet meer te werken)
   We can make him better than he was before ,( but never the way he was.) ik weiger dat te geloven , en denk heel hooghartig dat moeder natuur de baas is en niet de mens op geen enkel terrein.

  6. @ Koen….Ik word een beetje moe van je vragen om wetenschappelijk bewijs…heb je ooit iets van empirisme gehoord?
   Kennis komt uit ervaring….
   Ik weet niet of je kinderen hebt of je anders met vaccinaties hebt bezig moeten houden.
   Vaak zijn mensen die geen ervaring hebben met een bepaalde zaak, iets af-standelijk in hun denken en voelen.
   Ik heb niet aan het vaccinatie programma deelgenomen, en mijn kind ont-wikkelt zich prima. Hieraan zijn een paar voorwaarden verbonden, nl. gezonde levensstijl voor je kind. Borstvoeding, dragen (veel lichaamscontact), gezonde ‘vitale’ voeding, zinvolle bezigheden en de liefde voor de natuur en de mens.
   Als je de ‘zieke maatschappij’ aanvaart, dan is er idd geen ruimte om ‘gezond’ te denken en te leven.
   Als het natuurlijk zou zijn, deze HPV virus, die door mannen voornamelijk over gedragen wordt, dan zouden we als mensheid al lang niet meer bestaan.

  7. ….ik verbeter me, de HPV virus…’die blijkbaar door mannen….’
   wat ook weer zo een rare wetenschappelijke stelling is…brrr

  8. Koen,
   virussen en bacterieen bestaan nog langer dan de mensheid misschien wel 5 miljard jaar. Hoe arrogant zijn wij om door vaccinatie dit soort eencelligen uit te roeien. Dat lukt ons gewoon niet. Verklaar maar waarom ziekten als kinkhoest en pokken, die waren toch uitgeroeid weer terugkomen. Zijn die eencelligen toch slimmer dan wetenschappers kunnen denken.
   En u weet hoe groot die eencelligen zijn? Een biochemisch vaccin werkt toch als een kanon. Echt iets effectief raken op microscopisch niveau daar moet je van goede huize komen. En bent u echt goed in biochemie of laat u oor hangen omdat u het toch allemaal niet snapt, en bewijzen klakkeloos accepteert. U als wetenschapper moet vooral u meerdere niet tegen spreken anders bent u gewoon het haasje. Kom maar op met die chemische vergelijkingen die u bewijs noemt. Leg mij maar eens simpel uit hoe een virus werkt. Is het dood of is het levend of is het een kristal, die zich als een ‘schijndode’ gedraagt. Wat doet die exact in een levende cel. En veroorzaakt een virus echt kanker? Als dat zo is. Leg mij dan dat meteen maar uit wie wel en wie niet kanker krijgt. Graag daarvan ook een reactievergelijking daarvan en ook even vermelden de randvoorwaarden in wat voor omgeving de proef heeft plaatsgevonden in basisch, zuur of neutrale omgeving en ook vermelden bij welke temperaturen. Volgens mij komt een ziekte altijd in bloei in een zure omgeving. Ook aangeven of vrije radikalen ook van invloed zijn bij het ontstaan van kanker? Op wie of wat getest. Grafieken en statistieken wil ik gewoon niet zien. Want daar kun je alle kanten mee op. Dat is geen bewijs. Dat is alleen controle zoals boekhouding ook controle is voor economie en alleen een momentopname dus aan plaats en tijd gebonden. En kan dus nooit fungeren voor andere tests want dan moet je gewoon op nieuw statistieken. En achteraf gelul kan nooit en zal nooit door mij als bewijs worden geaccepteerd. Bewijs is wat de praktijk door waarneming laat zien. Niet meer en niet minder. En kansberekening daar wil ook niets horen over hypotheses links rechts met een waarschijnlijkheid van in interval, blah blah weg ermee. Ik heb vwo scheikunde gehad dus kan ik eruit komen als u zegt dat een virus kanker veroorzaakt. Graag even bewijs leveren svp. En als een HVP virus kanker veroorzaakt dan kunnen alle virussen dat dan toch ook.
   Kunt mij mij tevens uitleggen waarom de wetenschappers eerst de virussen de schuld geven van kanker en daarna de dna en nu weer de virus? Waarom is er nooit naar de schimmels of bacterien gekeken als ziekteverwekker van kanker. Zijn die virussen echt onze vijanden of hebben we zelf gecreeerd in het lab? Want dat is tegenwoordig toch mogelijk ziektes maken in het lab zoals bijv. anthrax. Ze leven toch langer dan wij zoals ik hierboven vermeldde en waarom hebben ze ons niet allemaal uitgeroeid. Want u gelooft toch ook in de theorie van Darwin? Door natuurlijke selectie overleeft toch alleen de sterkste. Of is dat ook een grote leugen. Succes.

 2. “Ook in Nederland is het duidelijk dat er onder top-wetenschappers onduidelijkheid heerst over de werking van het HPV-vaccin. Professor Dr. Floor van Leeuwen werkt als epidemioloog bij het Nederlands Kanker Instituut en meldt over het HPV-vaccin dat ze het oneens is met de snelle invoering van het vaccin, aldus haar verkaring in het televisieprogramma ‘Zembla’ op 19 oktober 2008. ‘We weten nog niet of het vaccin echt wel baarmoederhalskanker voorkomt, we weten niet of het vaccin ernstige bijwerkingen heeft en we weten ook niet of er herhaalvaccinaties nodig zijn’. Het advies van de Gezondheidsraad om het HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen, vinden wij als onderzoekers dan ook onvoldoende onderbouwd.”

 3. Koen hult zich in nevelen en durft zijn ware identiteit niet te tonen.
  Doet alsof hij er alles vanaf weet en blijft daarbij zijn ideologie trouw.
  Kan niet tegen andersdenkenden, zelfs als overduidelijk is dat die groep (weer) eens gelijk heeft en wel met wetenschappelijke bewijzen komt.
  Geeft niet Koen, blijf erbij en bedenk: wie niet van mening verandert heeft niets geleerd.
  Wat dat betreft heeft Guido veel geleerd, want toen ik hem leerde kennen was hij wellicht net zo kritisch tegenover mensen die kritiek leverden op vaccinaties.
  En zie hij heeft uit ondervinding geleerd.
  Er is dus nog hoop voor Koen.

  1. Koen is gewoon student….. en volkomen gebrainwashed door zijn studie genees… ehhhh medicijnen. Ga eens wat vaker in de zon zitten, misschien krijg je er inzichten door.

  2. Als Koen in staat is een ‘Handboek Vaccinaties’ te schrijven, dan pas mag hij hier zijn mond open doen..

 4. Het is verrassend hoe wetenschappers maar ook leken steeds hun geloof houden in het HPV vaccin. Ja, in feite kun je spreken over een “geloof”. Want in wetenschappelijke zin is er ook voldoende om te bewijzen dat het vaccin niet zo veilig is als wordt beweerd. De enige escape die deze “experts” hebben is hun zinnetje: het kan niet aan het vaccin liggen, het is toeval. Maar hoe toevallig is het als er duizenden meisjes klachten krijgen ná het toegediend krijgen van het vaccin.
  Misschien zijn deze wetenschappers alleen bezig hun eigen baan te beschermen. Of zijn ze écht overtuigd van de veiligheid van het vaccin, ondanks alle “spookverhalen”? Hebben zij echt niet geleerd hoe ze aan hun eigen inzichten moeten twijfelen. Een goede wetenschapper hoort te twijfelen, dit zei ook de oncologisch gynaecoloog Dr.Nijman in het programma EénVandaag. Als een arts zich echt openstelt voor deze “toevallige” ernstige bijwerkingen…dan zal het toch echt voor de hand liggen dat deze bijwerkingen géén toevalligheden zijn.
  Maar het is verklaarbaar dat ze zo redeneren omdat ze in hun medische opleiding leren dat vaccinaties géén bijwerkingen hebben. Toch zijn er ook voldoende andere wetenschappers die anders denken, die hun ‘geloof’ zijn gaan betwijfelen en open zijn gaan staan. Men moet deze meisjes en hun ouders toch serieus nemen? Maar als artsen dat niet doen…wie draait er op voor de kosten, het leed en de ellende?

 5. @ Koen ik heb je laatst onder een ander artikel een paar vragen gesteld.

  http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/lichaamsvreemd-dna-in-vaccins-oorzaak-grote-ziektes/comment-page-3/#comments

  Kun je antwoord geven op mijn eerder gestelde vragen??

  Ik kopieer ze voor het gemak hier maar naar toe.

  @Koen Hoe competent ben jij? Al een studie gevonden waaruit blijkt dat Gardasil meer dan 6 jaar effectief is??

  @ Koen, zijn de FDA en CDC competent of incompetent als ze de veiligheid van Gardasil beoordelen op basis van het aantal VERSPREIDE vaccins en niet op basis van het aantal gevaccineerden?

  In 2009 hebben FDA en CDC een onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van Gardasil.
  Er werden 12.424 rapporten onderzocht. 86% (8471 rapporten) daarvan was aangeleverd daar de fabrikant, de firma Merck. Van deze door Merck aangeleverde rapporten had maar liefst 7561 (89%) insufficient identifying information to permit clinical follow-up or review. Heeft Merck hiermee zijn competentie of incompetentie aangetoond?

  Zijn FDA en CDC competent of incompetent door nog steeds toe te staan dat bijwerkingen bij Merck gemeld mogen worden??

  Slade BA, Leidel L, Vellozzi C, Woo EJ, Hua W, Sutherland A, et al. Postlicensure Safety Surveillance for Quadrivalent Human Papillomavirus Recombinant Vaccine. JAMA 2009; 302:750-57.

  1. Janny: ik beschouw de CDC en FDA zeer competent om de veiligheid van vaccins in te schatten. Ze hebben een veel grondigere kennis van geneeskunde en wetenschappen dan de gemiddelde WTK-bezoeker. Ze baseren hun conclusies rond een vaccin op honderden rapporten en tientallen studies, en niet op enkele lijnen uit een rapport of op een youtube video. Ze zijn niet selectief met de data, en willen steeds graag vernemen of er problemen zijn met vaccins of andere medicamenten. Waarom denk je bvb dat de VAERS bestaat? Omdat CDC en FDA continu willen blijven nagaan of er neveneffecten zijn. Als zij echt iets te verbergen zouden hebben of willen negeren, dan zouden ze nooit VAERS (of de Vaccine Safety Datalink) hebben opgericht. En dan zou jij ook nooit die data gehad hebben die jij nu vermeld. En wat betreft dat artikel van Slade waarnaar je verwijst: Heb je zelf ook de conclusie gelezen? “Most of the AEFI rates were not greater than the background rates compared with other vaccines, but there was disproportional reporting of syncope and venous thromboembolic events.” Mag ik veronderstellen dat je competent genoeg bent om deze zin te begrijpen? En wat betreft de ‘incompetence’ van Merck die je vermeld: dit is een intrinsieke beperking van VAERS, die opgevangen wordt door o.a. de Vaccine Safety Datalink.

  2. @ koen
   Ook jij schijnt je schuldig te maken aan het niet geven van antwoord op aan jou gestelde vragen. Je probeert via via guido te bewegen antwoorden te geven , denk je nou echt dat het zo werkt? Je reageert helemaal niet op argumenten en blijft haast dogmatisch vasthouden aan je eigen(?) overtuiging. Raar voor iemand die zegt zijn kijk op de zaak te willen verruimen.
   Kortom koen je lijkt mij een diep in slaap zijnde persoon, met weinig of geen kennis van zaken ( behalve die welke je door de overheid worden aangegeven)Eigen onderzoek doe je niet ,je vraagt niet door op argumenten die tegen jouw stelling in worden gebracht,houd je vast aan een visie en stelt je niet open voor anderen. Wat dat betreft ben je een doorsnee wetenschapper imo .En niet een bezield voor of tegenstander,je papagaaid maar wat na.

  3. @ Marcel…is die aardappel dan gekookt of rauw en ongeschild?? 🙂

  4. @ monika
   Ongeschild gepoft, of geschild en gepureerd, geschild en gekookt zeg het maar het is er in diverse smaken.

  5. ‘@ marcel, mooie link
   “they are trying to sell you back you’re own immune system”
   zo is het maar net

  6. @ imke
   Je pakt volgens mij de belangrijkste zin deruit, de zin die alles zegt.

  7. Fijn Koen (6.1), dat je je opnieuw inlaat met frauduleuze overheidsdiensten, die niet de publieke zaak maar Big Pharma en hun eigen portemonnee dienen.. Over het CDC berichtten we hier al eens:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-en-pandemieen-leugens-leugens-leugens/
   Ja hoor Koen, FDA EN CDC zijn ‘zeer competent om de veiligheid van vaccins in te schatten’..
   Echt een betrouwbare club. Wat Koen zegt over het CDC zegt meer over Koen dan over het CDC..!

  8. @ Koen

   “Ze hebben een veel grondigere kennis van geneeskunde en wetenschappen dan de gemiddelde WTK-bezoeker.”

   Dus… m.a.w.doe je zelf hier dan nog zo al rond hangend?!, Zoals Guido het ook beaamt, je bent zelf van gemiddeld niveau als bezoeker. Dat stukje doet me denken aan al die Ziekenhuispersoneel + lakse overheid, die vinden dat zij voor 99% gelijk hebben, terwijl de echte onderzoekers, Nobel-prijs winnaars en technische onderzoekers + wtk bezoekers tot die over gebleven 1 procent behoren?!

   Ach kom toe nou… Heb je nou niks beters te doen ?!

  9. wat mij altijd weer verbaasd is dat als je dit soort mensen( koenen) op het randje van een hoge toren zet , ze onmiddelijk roepen dat je toch kunt weten dat dat heel gevaarlijk is . Maar als het over vaccins gaat is een guttfeeling of intuitie of logica van nul en generlij waarde. Nee dan moet het volgens de huidige wetenschappelijke richtlijnen worden bewezen. En het liefst door de partij die het spul op de markt wil brengen.( de slager keurt zijn eigen vlees)
   Snappen ze dan nog niet dat die partij ,als ze al bewijzen van de gevaren hebben , ze die nooit en te nimmer zouden publiceren?( softenon , des,viox, en de lijst gaat door en door)En hoe kan het dat vaccins verontreinigt waren zoals die 75 kilo griepvaccins die waren besmet met het vogelgriepvirus( en dat ondanks alle voorzichtigheid en controles die men zegt te doen) Lijkt dan haast wel moedwil toch? Of om in economische termen te spreken , een vreemde vorm van klantenbinding? En dan die buro’s die ze oprichten om alle problemen bij te melden aangaande bijwerkingen van de vaccins. Das toch handig zo kun je precies filteren wat wel en niet openbaar mag worden gemaakt.
   Koen als je arsenicum eet ga je braken , je lichaam weet wel wat goed en fout voor je is. Als je lichaam afwerend reageert op vaccins is dat hetzelfde principe. En dan is het verstandig daarnaar te luisteren.
   Dan nog maar eens DE vraag die ik al eerder stelde “wat is in het belang van de pharmaceutische industrie , een gezond mens of een ziek mens?
   Als big pharma enig economische kennis heeft ( en dat heeft ze zondermeer)dan maakt ze geen geneesmiddelen maar zoethoudertjes met bijwerkingen die weer andere zoethoudertjes nodig heeft. Het is namelijk economische zelfmoord om je als bedrijfstak onnodig te maken. En dat is wat men ons wil doen geloven met die hele vaccinatiebende, zonder vaccins kan je niet gezond zijn, met ben je beschermt tegen van alles. Wie dat gelooft koopt geen opties of aandelen in big pharma, want daar komt geen profijt meer uit. Immers iedereen is gezond door de vaccinaties.
   Nee zelf een kind kan het principe hierin herkennen , alleen vaccinatie addicts niet? En die noemen zich wetenschappers? laat me niet lachen( hoewel DAT wel de gezondheid bevordert)
   NEE KOEN EN CONSORTEN SLAAP LEKKER VERDER ,MAAR BLIJF MET JE SMERIGE (poten)VACCINS VAN MIJN KINDEREN AF!

  10. @ koen
   Even speciaal voor jou , een linkje dat je weer even op de hoogte brengt van de momenteel gebruikte economische principes. Het gaat over consumptie goederen maar is naadloos over te zetten naar de pharmacie.
   Hoofdthema “centjes maken”.

  11. RUSTIG Marcel…. wind je niet zo op man!

   Je kan beter aan de Koele Koene Koen vragen, welk VACCIN is zo aangenaamd lekker om in te nemen?!

   Mijn eerste indruk is dan… Een biertje… het beste redmiddel tegen alles, bij te veel aan inname wordt je ook lollig ziek van!

  12. Waar Koen in mijn ogen voor het gemak aan voorbij gaat is dat publicaties van andere ( niet gewenste) bevindingen, door de zogenaamd gerenommeerde wetenschappelijke bladen geweerd worden. Dan is het erg makkelijk om te schermen met de argumentatie dat een onderzoek niet valide is aangezien er nergens is gepubliceerd.

  13. @ Paul& co
   Je kent mij goed genoeg om te weten dat ik hier nog steeds met een grote glimlach achter mijn pc-tje zit. Opgefokt door een Koen ? van mijn leven niet , zou hem wel even door elkaar willen schudden want van de wekker wordt hij niet wakker.
   Maar evenzo goed bedankt voor je zorgen over mijn welbevinden.
   Ach en je weet bij mensen als koen maakt het niet uit als je je er druk om maakt die blijven stoicijns de media en overheid geloven op hun blauwe ogen.

  14. Als jullie het niet erg vinden ; ik ga geheel voorbij aan iemands mening wiens naam aleszeggend eindigt op OEN .
   In al zijn postings bespeur ik ieand die heel geraffineerd bespeelbare hoofden weet te bespelen , veel nemen en een beetje geven om nog net aan menselijk over te komen . Ik vraag me af of kOEN per letter , per woord of per posting wordt betaald .
   Mij fopt íe alvast niet , kOEN ; steek al die vaccins maar lekker in je eigen reet !

  15. Zal wel een pleidooi zijn, schuif voor je OEN maar eens een ‘P’, want sommigen willen nog wel eens aan marketing doen voor hun Baas in het weekend.

   Ik vind alles goed Cozmic, zolang je maar niet aan je zelf voorbij gaat.

  16. Ach Marcel, ’the good ol’ times, met ons gouden speld vriendje missen we toch wel het meest, daarmee kregen we allure om een zwaardvechter te zijn in volle glorie, geheel vaccin vrij. Soms hebben we wel van dat volk nodig anders dommelen we als wakkere zo weer in, een beetje stoeien mag ook wel eens, anders is het potverdorie zo verschrikkelijk saai…

  17. @Koen De meeste mensen reageren zo hier en daar als ze geraakt worden door een artikel. Het valt me op dat jij systematisch ELK artikel over vaccineren dat hier op wanttoknow geplaatst wordt tracht te ondermijnen. Wat wil je bereiken?
   Vanuit welke expertise of ervaring spreek je? Ben je werkzaam voor de overheid of in het medische circuit? Ik zou graag willen weten waar je gedrevenheid vandaan komt.

   Dit was een vraag van Door Frankema, waarop jij nog niet hebt gereageerd.
   Ik kan me namelijk voorstellen dat Guido aan schimmen geen reactie geeft op al hun spook inzichten.

 6. @ Guido het National Cancer Institute verdient aan die prikken. Ik heb het nu niet bij de hand, maar ze hebben verschillende patenten.

  Ik zal het voor je opzoeken.

 7. Overeenkomst uit 2006 tussen Merck (Gardasil producent), de FDA en de Noorse overheid om jonge Noorse meisjes te gebruiken in een gigantisch onderzoekexperiment :

  3.You have committed to conduct a study in collaboration with the Norwegian Government, if GARDASIL ® is approved in the European Union and the Government of Norway incorporates HPV vaccination into its national guidelines, to assess the impact of HPV vaccination on the following in Norway:
  a.The long-term burden of HPV disease including the incidence of HPV6/11/16/18-related cervical disease;
  b.The long-term burden of HPV disease caused by types other than HPV6/11/16/18
  c.The overall incidence of cervical HPV disease;
  d.The incidence of HPV-related cancers and pre-cancers (CIN 2/3, AIS andcervical cancer; VIN 2/3 and vulvar cancer; and VaIN 2/3 and vaginal cancer);
  e.The interaction between administration of GARDASIL ® and pregnancyoutcomes, especially congenital anomalies, by linking the vaccination registrywith the Medical Birth Registry.

  http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedPro

  http://www.scribd.com/fullscreen/83774704?access_key=key-18t4f5kseosrjvkhgbyr
  ducts/ucm111283.htm

 8. Koen,
  er is NU geen ‘wetenschappelijk’ bewijs. Want geen enkel bewijs zegt of iets waar of vals is. Bewijs is vanuit de wetenschap puur een aanname. Een aanname die wordt geaccepteerd om iets bestaansrecht te geven. Dat is juist wat wetenschap corrumpeert. Want wie bepaalt wat bestaansrecht heeft? Die wetenschapper zelf? De wetenschappers om hem heen, die de ballen verstand van hebben? Er is gewoon geen controle wie er gelijk heeft. Ik denk kijkend naar ons type maatschappij. Zou ik zeggen de persoon met het meeste geld. Die verdeel en heers. En de rest volgt hem om uit diezelfde ruif te mogen eten. Gelukkig leven we in een bijzondere tijd waar echt alles openbaar wordt gemaakt. En uw waarheden zelfs leugens kunnen worden. De tijd zal het ons leren.

  Nu blijkt uit onderzoek dat artikels uit gerenomeerde wetenschappelijke tijdschriften zoals science enl lancet dat de schrijver van het artikel niet dezelfde persoon is als degene die het ondertekent. Namen uitlenen om je bestaansrecht te handhaven of je mooie reputatie veilig te stellen. Bah dat je jezelf wetenschapper noemt. Kom eens uit uw ivoren toren en legt in jip en janneke taal uit wat jullie aan het doen zijn. Dat is pas respect tonen aan iedereen. Ik groet u.
  Koen ik praat voor mijzelf en voor niemand anders.

 9. Koen,
  eenrichtingsverkeer. De wetenschapper van het bewijs. U bent wel erg besmet door het ‘wetenschaps’ virus. Snap u het systeem waarin u leeft? Of proef ik elke keer dat u gewoon een meeloper bent. Ik neem het u ook niet kwalijk. U wetenschapper ziet door het bomen het bos niet meer. U analyseert alleen maar en ziet maar door uw kokervisie dat ene kleine puzzelstukje dat hvp heet. Het grote geheel ontgaat u helaas. Bij u moet een enorme schok plaats vinden in uw zelf. Hoe verder u van u zelf komt te staan, hoe zwaarder u het leven gaat ervaren. Uw overtuiging is zo verdicht in de materie vastgeklonken dat het voor u het leven een last gaat worden. Laat ik het zo maar zeggen, iets wat u niet goed verwerkt, noemt het maar levensles komt elke keer weer terug totdat u het goed verwerkt en dat gaat gepaard met veel emotie(pijn , angst, verdriet) in u geval want u bent ‘een denker’.
  Ga meer af op uw intuitie, uw gevoel, niet anderen papegaaien maar vanuit de kracht van uzelf. Succes.

  Vooral mij niet geloven, want alles moet uzelf onderzoeken of ervaren.

  1. De discussie met Koen lijkt een beetje op een moslim die een katholieke wil overtuigen van zijn geloof. Koen geeft hele goede onderbouwingen in zijn posts, links naar officiële onderzoeken, maar toch dringt het blijkbaar niet door dat je gehersenspoeld bent door de Wanttoknow leugens. Dat mag, geloof staat vrij, maar val hem dan niet aan met allerlei onzinargumenten die nergens op gebaseerd zijn.
   Zelf heb ik indirect met de farmaceutische industrie te maken (ontwikkeling) maar ik zie nergens tekenen dat onderzoeken gestuurd worden naar een resultaat hoor, als dat naar buiten zou komen, dan kunnen ze wel opdoeken! Onderzoek wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd (sterker dat moet men uitbesteden aan onafhankelijke labs) en daar wordt geen fraude gepleegd!

  2. @Questionmarc jij zou toch ook moeten weten dat in de farmaceutische wereld ook van alles fout kan gaan, net als bij banken, woningcorporaties etc.

   Bekijk de Hansen files eens
   http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/46501283#46615382

   Men kan met een fake farma bedrijfje en oude VIOX data toestemming krijgen om clinicaltrials op mensen te beginnen. Je zult ook oud werknemers uit de farma wereld aan het woord zien. Die zijn minder overtuigd van de onfeilbaarheid van de FDA dan Koen.

   En als je naar deze youtube kijkt, (wel even doen hoor) dan zie je een Interview met Allyson Pollock, professor of public health research and policy at Queen Mary, University of London. Toch ook een wetenschapper. Ik vind haar vergelijking van het HPV vaccine met borstkankeronderzoek, wel heel sterk.

   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GbfylZKT3fA

 10. Het vaccinatie programma gaat gewoon onverstoorbaar door met maken van nieuwe vaccins;

  Vaccines for everything: Researchers now on brink of developing salmonella jab

  The vaccine industry is currently hard at work trying to churn out a vaccine for salmonella, a typically food borne pathogen that thrives on factory farms and in other unsanitary settings. CBS 13 News in Sacramento reports that researchers from the University of California, Davis, have been tasked with developing a vaccine that supposedly prevents salmonella, which these researchers say they are on the verge of completing in the very near future.

  Rather than attempt to address the root causes of salmonella, which include filthy animal living conditions on industrial farms and the overuse of synthetic antibiotics in conventional livestock, just to name a few, mainstream science is busy concocting new ways to jab people with toxic chemical cocktails that could permanently injure them.

  Funded by a grant from the National Institutes of Health, Stephen McSorley and his team of international researchers believe that by closely studying the immune response to infection in mice, they will be able to arrive at a solid vaccine protocol for “curing” salmonella. And their findings thus far, which were recently published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences, seem to indicate that the project is moving forward as planned.

  Not surprisingly, Big Pharma is behind this ludicrous endeavor to develop a vaccine for an illness that is largely preventable through improved hygiene, small-scale agriculture, and naturally-boosted human immunity. Drug giant GlaxoSmithKline (GSK) and the Novartis Vaccines Institute for Global Health are both collaborators on the project, which is expected to soon move into human clinical trials (www.foodsafetynews.com/2012/02/a-vaccine-against-salmonella/).

  The development of this new salmonella vaccine appears to also align directly with the vision of a group of researchers in the U.K. who last summer called for the development of 20 new vaccines in the next decade. Their paper, which was published in the journal Lancet, seeks funding for the development of vaccines “beyond classic infections,” including for things like diabetes, degenerative diseases, and even cancer (www.bbc.co.uk/news/health-13714224).

  So by the looks of it, there could soon be vaccines for virtually everything — a headache, an upset stomach, a paper cut, you name it. Anything mainstream medicine can identify that is a consequence of a underlying condition rather than a cause of it is open game for vaccine development because there is a whole lot of money to be made utilizing this approach to so-called medicine.

 11. Eerst waren er de HPV-vaccins Gardasil/Cervarix voor jonge meisjes (én geleidelijk aan ook jongens)

  Voornaamste uitspraken Prof. Allyson Pollock hieruit gelicht :

  * De eerstvolgende 30 jaar weten we niet of en hoe het HPV-vaccin op lange termijn werkt
  * HPV-vaccin is allerduurste ooit
  * Voorziene wereldwijde vaccininkomsten farmaceutische industrie tot 2016 : gigantisch
  * Effecten op lange termijn vergelijkbaar met huidige nieuwe inzichten borstkankerscreening (draai van 180° in wetenschapskringen)
  * Verhoogde straling zou over 25 jaar wel eens wereldwijd als verklaring voornaamste kankeroorzaak naar buiten gebracht kunnen worden
  * Met andere woorden : “we weten het (nog) niet”

  En binnenkort gevolgd door ProCervix voor 30 plussers

  Marktpotentieel (gegevens farma-industrie) :
  300 miljoen vrouwen wereldwijd HPV-virus draagster
  93 miljoen vrouwen wereldwijd geïnfecteerd met HPV16/18
  350 000 diagnoses baarmoederhalskanker wereldwijd PER JAAR

  Chronologisch overzicht ontwikkelingsfase en toekomstplannen :

  2007 Europese richtlijnen massale HPV-screening aangekondigd en gepubliceerd in afwachting van goedkeuring
  2007-2010 Voorbereidende juridisch/economische stappen (sponsoring, bedrijfsovername…)
  2010 Testfases gestart ProCervix – Genticel Toulouse (= “Gentle T-Cell”) in samenwerking met Universiteit van Antwerpen
  2012 Testfases afgerond
  2012-2013 Goedkeuring EU te verwachten voor massale HPV-screening vrouwen 30+
  2013 e.v. Vervolgens wordt vaccin dringend door gynaecologen aanbevolen aan virusdraagsters/geïnfecteerde vrouwen (nieuwe protocollen)

  Achtergrondinformatie, bronnen en linken hiervan in mijn bezit.

 12. at ?Marc.
  Bent u (bio-)chemicus?
  U weet het effect alumuniumhydroxide op onze hersenen? Werkt u voor Glaxo Kline Smith of Msd? Dat zijn twee grote pharma jongens in Nederland? Kent u de ziekte van Alzheimer en Parkinson? Kunt u daar een verband leggen tussen deze ziekte en gebruik van aluminium in deodorant, het koken in aluminium pannen, het het verhitten van voedsel in aluminiumfolie in ovens? Ook het metaal aluminium zit in vaccins verwerkt? Hoe verklaart u dan waarom wij niet ongerust mogen worden bij toediening van vaccins? We hebben in Nederland nog steeds een ‘vrije’ keuze of wij onszelf of onze kinderen laten inenten met vaccins. Maar als je er niet voor kiest wordt je door je omgeving als een paria behandeld.Is dat ook geen hetze tegen een ‘minderheid’ die vaccinatie weigeren?
  Koen wordt op deze site in uw ogen gezien als ‘slachtoffer’. Is dat zo? Het is zijn eigen keuze om op deze site te reageren. En dat mogen wij ook. Ik praat nog altijd voor mijzelf en ik heb echt niemand nodig om mijn ‘waarheid’ te ondersteunen. Als u er iets mee kan even goede vrienden, zo niet dan is het uw goedrecht om het maar zo snel mogelijk te vergeten.
  Ik ben geen heksenjager of aanhanger van welke cultuurreligie of sekte dan ook.
  Om alle bloggers van WTK onder een noemer te plaatsen dat zijn nog altijd uw woorden. Want iemand in een hokje plaatsen is ‘gemakkelijker ‘ praten. Ik heb ieders mening hoog staan, ook die van u. Maar zoals u nickname al zegt. Het leven zit voor uw vol vragen.Het enige dat ik u kan zeggen, geloof nooit klakkeloos een andere, ook mij niet. Ga altijd zelf op onderzoek om u vragen zo ‘goed’ mogelijk beantwoord te krijgen, dan zult u zien dat u zelf leeft en niet geleefd wordt. SUCCES.

 13. We kunnen er over blijven praten maar….. het is rotzooi en niemand moet die prikjes nemen ! Dat is alles heb net een intervieuw gezien met Oldenkamp omdat zijn inboedel 16 maart onder de hamer gaat heb respect voor deze rebel. Ik b.v. betaal 162 euro voor mijn zorgverzekering dat is toch een bedrag en dan heb ik nog een hoog eigen risico ik geloof 230 euro nou ja ik gebruik nooit medicijnen dus….als ik een antibiotica kuurtje nodig zou hebben (wat ik nooit zal nemen ) betaal ik het zelf wat een onzin. Zullen we allemaal 16 maart naar zeist gaan en dan (heb ik gezien in huisje op de praeri) 2 cent gaan bieden op een bankstel etc. lijkt me leuk om die man te steunen wie doet er mee ????

  1. De Bill and Melinda Gates foundation dwingt momenteel Afrikaanse families om sterilisatie te accepteren door middel van vaccinatie van hun dochters. In Noord-Amerika, Japan en elders vindt massasterilisatie plaats door vaccinatie onder het mom van bescherming van meisjes tegen baarmoederhalskanker.

 14. ik heb baarmoederhalskanker gehad
  en weefsel afgestaan voor onderzoek naar het vaccin dit was eind 2005
  mijn dochter is nu 10 het zal wel niet zo lang meer duren voordat de vaccinatie kaarten op de mat liggen
  ze kunnen dan mooi linea recta de vuilnisbak in
  want mijn kind krijgt ze in ieder geval alvast niet

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.