Advertentie

Nóg 20 artsen áchter v.d. Linden vs. RIVM!


Nóg 20 artsen áchter v.d. Linden vs. RIVM!

bron: o.a. Skipr

x

Huisarts Hans van der Linde

Het heeft lang geduurd, maar Nederland lijkt langzaam wakker te worden. Nadat een kleine voorhoede van een man of zes, zeven al tien, twintig jaar gewaarschuwd heeft voor de enorme greep van de farmaceutische industrie op de medische sector, lijkt nu het tij te keren.
Een van de mannen van deze voorhoede is huisarts Hans van der Linde (67) uit Capelle aan de IJssel. Al jaren roept Van der Linde dat aan de macht van de farmaceutische industrie paal en perk moet worden gesteld. Een op 9 december gepubliceerd rapport van de Gezondheidsraad stelt hem definitief in het gelijk.

Conclusie van dit rapport: wie betaalt, bepaalt. En wie betaalt? Juist: de farmaceutische industrie.

Van der Linde gaat harde uitspraken niet uit de weg. Volgens hem loopt nagenoeg 100% van de cardiologen aan de leiband van de farmaceutische industrie. En van de huisartsen laat de helft de oren naar de fabrikanten hangen. Dat gaat vaak ten koste van de patiënt, aldus Van der Linde. Want de farma-industrie heeft volgens hem geen gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. “Als (potentieel) patiënt ben je onderwerp van winstbejag’’, aldus Van der Linde. “De verkoop van ziekten is big business!’’.

Niet aangetoond
De huisarts ageert ook al lange tijd tegen de griepprik. Grote groepen Nederlanders, bijvoorbeeld ouderen en mensen met longproblemen, krijgen de prik op kosten van de overheid toegediend terwijl het nut nooit overtuigend wetenschappelijk is aangetoond, vindt Van der Linde, die niet de enige medicus is, die bedenkingen heeft tegen de prik.

Rechtzaak aangespannen door RIVM
Huisarts Van der Linde beschuldigde daarbij kort geleden topman Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van belangenverstrengeling. Hij verweet Couthino dat hij enerzijds de  griepprik propageert, terwijl hij anderzijds als hoogleraar banden heeft met de farmaceutische industrie. Daarop besloot het RIVM een bodemprocedure tegen de huisarts aan te spannen die Van der Linde veel geld gaat kosten.

Roel Coutinho in een bekende pose, wenkbrauwen de lucht in.. "Het is de normaalste zaak van de wereld dat wij bij de farmaceutische wereld op schoot zitten"..!

Coutinho: BOTER OP HET HOOFD..!
Coutinho is directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieuhygiëne (RIVM) en als zodanig een invloedrijke gezondheidsautoriteit die een leidende rol speelt van overheidswege bij de bestrijding van infectieziekten, waaronder de jaarlijkse griepvaccinatie. Daarnaast kreeg hij eerder dit jaar een dubbele benoeming als hoogleraar voor Utrecht Life Sciences, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, publieke instanties en het bedrijfsleven.

Coutinho geeft dus als deeltijdhoogleraar leiding, en neemt deel, aan samenwerkingsverbanden waaraan ook de twee grootste farmaceutische bedrijven van Nederland, Glaxo-SmithKline en MSD deelnemen..!! Is dat belangenverstrengeling of is dat het niet? En Van der Linde doet niets anders dan wijzen op deze twee kanten van Coutinho’s bezigheden als een voorbeeld van belangenverstrengeling in de zin waarin deze term internationaal wordt gebezigd binnen de medische wereld.

Deining
De stap naar de rechter veroorzaakte veel deining binnen de medische wereld. 4 Hoogleraren huisartsgeneeskunde hadden zich al snel achter Van der Linde geschaard; maar nu komen daar nog eens 20 wetenschappers bij. Ze vinden dat het normaal moet zijn, dat artsen discussiëren over zaken als belangenverstrengeling.
Ze vinden het volledig onterecht dat Coutinho en het RIVM naar de rechter zijn gestapt. Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben de minister van Volksgezondheid Edith Schippers om opheldering gevraagd over de kwestie.

De nieuwe groep die Van der Linde nu een hart onder de riem steekt met hun open, ingezonden brief in Trouw, bestaat uit 20 hoogleraren, medisch specialisten en huisartsen. Zij roepen het RIVM op de bodemprocedure tegen huisarts Hans van der Linde te staken. Schrijvers van de brief zijn onder anderen Dick Swaab en Douwe Draaisma.

Belangenverstrengeling of geen belangenvertrengeling..?

Discussie
De briefschrijvers stellen dat Coutinho een discussie smoort die moet worden gevoerd: “Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord met een gang naar de rechter door Coutinho en het RIVM. Wij roepen hen op, hun gerechtelijke stap terug te nemen en een open gesprek aan te gaan, niet alleen met van der Linde, maar met het Nederlandse publiek, over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho.

 

De kat op het spek binden, de stethoscoop op het geld.. Niet gezegd dat de kat snoept, of dat de arts door de knieën gaat. Maar vooral het gedrag van Big Pharma toont keer op keer aan, dat zij keihard 'het spelletje spelen' en dat zij de/hun medische katten wel heel strak op het spek binden..! Of zoals Hans van der Linde het prachtig verwoordt: "Zolang er geldstromen blijven lopen, gaan mensen neigen en buigen. De farmaceutische bedrijven bepalen wat onderzocht moet worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheidsraad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stop gezet, ook al is er een grote behoefte aan zo’n medicijn’’.

Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd kan blijven. Wij achten de juridische weg een even grove als vruchteloze wijze om een discussie te smoren die in alle openheid gevoerd moet kunnen worden.” Lees de gehele brief.

Steun huisarts
Vorige week stelden 4 hoogleraren in de huisartsengeneeskunde al in een open brief aan Medisch Contact, dat het ‘onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen’. Zij riepen eveneens het RIVM op om de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken. Artsen en wetenschappers besloten de huisarts te helpen door een steunfonds in te stellen.

Artsen met de pet rond voor rechtszaak tegen RIVM
Artsen en wetenschappers zijn bezig een steunfonds in te stellen ter ondersteuning van huisarts Hans van der Linde in zijn verdediging op de aantijgingen van het RIVM; de huisarts maakte dat bekend. Het RIVM koos ervoor om de rechtszaak tegen Van der Linde direct via een bodemprocedure te ‘spelen’. En volgens Van der Linde kost juist dié procedure hem veel geld. Inmiddels zouden zijn advocaatkosten al opgelopen zijn tot bóven de € 5000,-


* * *

43 gedachten over “Nóg 20 artsen áchter v.d. Linden vs. RIVM!

 1. Ja Karel Appel maar er is nog zoveel angst en geloof in dwaze dingen ( al mijn collegas in een ziekenhuis in nederland hebben de griepprik genomen ) Geloof me ik heb mijn best gedaan om ze te ontmoedigen maar dan wordt er gezegd het is ook goed voor de patient en dan gaan ze ervoor omdat ze bang zijn om een patient te besmetten want dat wordt van hogerhand gezegd en dan gaan ze het geloven ! Nu dat nu ECHTE mensen naar buiten komen dat is toch al fantastisch nu gaan mijn collegas misschien twijfelen maar ik denk het niet die mensen zijn gewoon geindoctrineerd ! Heb respect voor al deze wetenschappers want dit is baanbrekend ! Ze hebben mijn steun ! Zo gaan we beginnen fantastisch ! We gaan er voor ons immuum systeem is geweldig we hebben dit allemaal niet nodig ! We gaan allemaal gezond worden zonder prikjes ! Voor wie het met mij eens is gefeliciteerd we gaan voor een natuurlijke wereld en dat is mooi !

  Trusten allemaal
  Pietje

  1. Al je collega’s zijn gebrainwashed Pietje, hetgeen betekent dat je ze terug zult moeten brainwashen om weer ruimte te maken voor ‘gezond verstand’..! Ieder loopt zijn eigen pad..

  2. Petje af voor jouw Pietje, wat machtig om te lezen dat je het probeert. Ieder is echter nog steeds ZELF verantwoordelijk wat ze in hun lichaam (laten) stoppen. Wat ik hierbij jammer vind is dat je collega’s zich LATEN VERTELLEN wat ZIJ te doen hebben. Jezelf vaccineren helpt een ander NIET. Je kunt nog steeds “virussen” doorgeven aan een ander mens die een verzwakt immuunsyteem heeft. VITAMINEN en MINERALEN, veel aandoeningen/ziekten zijn (mogelijk) GEBREKSZIEKTEN. Gebrek aan….. vitaminen en mineralen. Deze bevinden zich in steeds mindere mate in ons voedsel. De bodem waarop ons voedsel groeit is al vitamine- en mineralenARM. Hoe willen wij dan voldoende vitaminen en mineralen in ons lichaam kunnen opnemen. Geen wonder toch dat er aandoeningen/ziekten ontstaan. En dit is nog maar 1 voorbeeldje. Er zullen zeker MEER oorzaken zijn waardoor ziekten/aandoeningen ontstaan. Medicijnen (bijwerkingen), Chemtrails, Vaccins, Water, te lage hoeveelheden vitaminen/mineralen in voedingssupplementen, E-nrs. in “voedsel”.
   Maar…….. er worden steeds meer mensen wakker en dat is FANTASTISCH.
   Voor mezelf gebruik ik het woord “geweldig” NIET meer i.v.m. het negatieve woord wat erin verwerkt zit. (hahaha). Namasté, Love, Respect and GRATITUDE…..

  1. @ Judy,

   ik had het bijna niet beter kunnen schrijven!! Alleen dapper hoeven huisartsen er NIET voor te zijn. Ze komen de regel uit de EED van Hippocrates, EINDELIJK, na.
   “U zult NIET schaden”.

 2. Geef het volk brood en spelen zeiden ze vroeger. Daar zijn de talloze medicijnen en behandelingen bijgekomen want iedereen heeft recht op goede zorg.

  Goede zorg, wat is daar de definitie van?
  Laten we maar lekker lazy blijven: http://www.youtube.com/watch?v=ZARUZy2RQJ8
  Slikken die shit, d’r is niemand die voor je bid, blijf in het gelid en het wordt een hele lange en uiteindelijk pijnlijke rit. Ik ga dood als ik dat wil…

  1. Dit soort info:

   De eerste vermelding van cannabis is afkomstig van de Chinese keizer-botanicus Shen-nung die het 5.000 jaar geleden aanbeval als medicijn tegen malaria, beriberi, verstopping, reumatische pijnen, afwezigheid en diverse vrouwenkwalen. Een andere Chinese plantkundige, Hoa-Glio, omschreef een mengsel van cannabishars en wijn als een effectieve pijnstiller.

   Ook in 3.000 jaar oude Ayurvedische teksten uit India worden zowel de psychoactieve als de therapeutische eigenschappen van cannabis beschreven, waaronder slapeloosheid, hoofdpijn, koorts, dysenterie en andere klachten van maag en darmen, en als algemene pijnstiller, vaak toegepast bij bevallingen.

   In het Oude Testament (Exodus 30: 22-23) wordt een recept beschreven van een huidolie die grote hoeveelheden kanehbosm (cannabis) bevatte. Hoewel het gebruik van deze olie aanvankelijk uitsluitend voor priesters en koningen bestemd was, werd deze volgens het Nieuwe Testament later aan alle mensen verstrekt: “…en ingesmeerd met de olie werden velen die ziek waren genezen” (Mark 6:13). Ook de “wonderbaarlijke” genezing van mensen met huidaandoeningen kan toegeschreven worden aan de inmiddels wetenschappelijk aangetoonde antibacteriële eigenschappen van cannabisolie.

   De laatste jaren blijkt uit oude teksten en archeologische vondsten dat cannabis door diverse volkeren gebruikt werd, onder meer door de Sumeriërs, Skythen, Egyptenaren, Romeinen, Grieken, en diverse volkeren in Groot-Brittannië en Europa.

   In de 19e eeuw werd cannabis nog over de hele wereld als medicijn toegepast. Voordat aspirine (acetyl-salicylzuur) uitgevonden werd, was het de eerste keuze pijnstiller.[bron?]

  2. Eind jaren zeventig werd een synthetische vorm van THC vervaardigd om het geneesmiddel Marinol te maken. Verschillende gebruikers rapporteerden diverse bijwerkingen, waardoor velen het roken van de plant prefereerden boven deze pil. Kankerpatiënten rapporteerden dat de hevige misselijkheid ten gevolge van chemotherapie het moeilijk maakte om pillen door te slikken. De effecten van gerookte cannabis kan men vrijwel direct ervaren, waardoor het dosering makkelijk is. Marinol (Dabrinol) is net als cannabis die gegeten wordt sterk psychoactief, en moeilijker te doseren. Bovendien werken andere bestanddelen in de plant samen met THC, of versterken de werking ervan. Fytotherapie, de plantengeneeskunde, stelt dat de ‘hulpstoffen’ in een plant of plantendeel de werking als medicijn bevorderen en bijwerkingen helpen voorkomen. Het is dus juist deze ‘onzuiverheid’ die een voordeel vormt.

   Smoke it… 😉

  3. Martijn, meestal ben ik niet zo’n linkdropper, maar zie het maar als ondersteuning van jouw woorden. Overigens zitten we flink off topic (beter hier: http://www.wanttoknow.nl/overige/geef-hennep-het-eerherstel-dat-het-verdiend/) en blijf ik van mening dat roken ongezond is, dus ook het roken van cannabis.

   http://www.nujij.nl/gezondheid/hennepolie-geneest-kanker-en-vele-andere-ziekten.14230169.lynkx#axzz1btutVKI6
   http://www.argusoog.org/2011/10/hennepolie-geneest-kanker-en-vele-andere-ziekten/#comment-38727
   http://www.niburu.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=5
   http://www.wietforum.nl/wiet-olie-maken-t65860.html/url
   http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1267:dea-aangeklaagd-wegens-tegenhouden-cannabisonderzoek&catid=17:gezondheid&Itemid=30
   http://2012indyinfo.wordpress.com/2011/04/02/galactic-channelings-cures-against-cancer/
   http://phoenixtears.ca/make-the-medicine/ *) tekst hier in dit document
   http://www.naturalnews.com/032381_cannabis_cures.html
   http://www.businessinsider.com/fda-ready-to-give-big-pha-rma-control-of-medical-marijuana-2011-4
   http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=488:cannabis-remedie-tegen-kanker-regering-weet-het-al-36-jaar&catid=17:gezondheid&Itemid=30
   http://www.bovendien.com/gezondheid/tweejarig-zoontje-geneest-van-hersentumor-na-stiekem-toedienen-van-medische-cannabis-door-vader
   http://www.wacholland.org/nl/nieuws/when-we-grow-what-we-can-do
   http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=588:ontdek-hoe-cannabis-kanker-geneest-video&catid=17:gezondheid&Itemid=30
   http://anarchiel.com/stortplaats/toon/msm_zonnebrand_creme_smeren
   http://phoenixtears.ca/
   http://www.earth-matters.nl/5/2457/gezondheid/zie-hoe-canabis-kanker-geneest.html

  4. Sorry Joris, zie het nu pas. Wat een berg links zeg, heb ik weer wat te doen 😉
   Bedankt.

 3. Wat ik nog steeds niet snap van het RIVM is dat zij een huisarts aanklagen voor het herhalen van woorden die in een tijdschrift vermeldt staan??!!
  Ja…. eigenlijk snap ik het wel… een huisarts is er maar 1 en een tijdschrift hebben ze misschien nog nodig om hun “leugens!!!!”, echte leugens dus, te laten publiceren, toch?

  Maar ze komen, GELUKKIG, steeds zwakker te staan. EINDELIJK.

  1. Het is een volledig ‘instant karma’ wat het RIVM naar zijn hoofd krijgt. Dom,dom, een amateurzet. Lekker laten procederen, Goliath tegen David. En we weten wie die strijd won. Niet dat het een ‘gevecht’ is, maar het is over met ‘welles/nietes’..!! Het gaat om het bereiken van de NEUTRALE middenpositie in de gezondheidszorg en die zijn we TE LANG kwijtgeraakt, door de invloed van de tentakels van Big Pharma.

 4. ik zalmijn huisarts eens vragen achter wie hij staat . achter van der linden of achter de fharma industrie ! staat hij inderdaat achter de fharma dan denk ik dat ik hem een verzoek indien om mij uit het register te halen en dat ik een andere arts ga zoeken .de natuurlijke mannier van gezond zijn /worden . is de natuurlijke manier .en ik denk dat hij achter de fharma staad want hij mag graag de SPUIT HANTEREN .dat heeft hij alwel laten merken door mij te vragen of ik ook kwam spuiten toen mijn vrouw er eentje kwam halen omdat zij al zo goed als naar de kloten is door al die spuiten die ze gehad heeft .want zij slikt elke dag zo,n twee tot drie bloedverdunnende tablettjes en soms wel 5 als het bloed zgn te dik is !

  1. Zo ben ik ook een keer bij mijn huisarts vertrokken..! Ik had SRL-gelei gebruikt voor een gekneusde rib, en vertelde later dat dat zo snel was geheeld in mijn gevoel. “Nee, nee, dat is téveel eer!” zo sprak de oude huisarts ‘wijs’.. “Dat gun ik VSM niet!”.. Nou vraag ik je.. Je gunt iedereen toch alles..!?
   Met voorbedachte rade het (mogelijke) succes van een homeopathisch bedrijf afzeiken.. Dag dokter, tot nooit meer..

  2. Wij hebben gelukkig een huisarts die niet met de spuit of pillen klaar staat maar wel met goed advies. En als je iets over alternatief oppert knikt ie instemmend en een “goed idee, probeer maar”. Scheelt een hoop energie als dat hetgeen is wat je wilt. Enkel maar goed advies. En leve vsm bij spierpijn.

 5. Beste mensen,
  Wij zitten meer dan 100 jaar met de algemene pharmaceutisch gemanipuleerde quakzalvers van dokters te kijken. De medische drugs en vaccinen zijn kunstmatig zo geordent dat ze ziekte veroorzaken inplaats van kuren. Dit is opzettelijk gedaan om nog meer de mensheid te knechten en uiteindelijk het leven te verkorten in verband met de ontvolkings agenda 21 van VN ( Vereenigde Nazies) en de WHO ( Wereld homocide organisatie,)Het word tijd dat er een stokje voor gestoken word, want niemand hoeft aan de chronische epidemie te leiden zoals dat nu het gevasl is sinds alles wat ons aanbevolen word is uiterst gevaarlijk, en het eten wat vekocht word is helemaal verpest door chemische verdorvenheid. Als dat zo door gaat sterven we allemaal in de korste keren.Wat zijn de mensen toch gemakkelijk omgekocht, maar het zal ons hevig gaan treffen.

  Eamanuel vandenBemd ANZMLSc
  Medical laboratory scientist.

 6. Voor gelukje en natuurlijk voor allemaal !

  Ik gebruik sinds enkele (2 ) maanden een product dat JUS heet en dat inzich zoveel vitaminen heeft dat je eigenlijk geen fruit ( zonder vitaminen) meer hoeft te gebruiken ik maak hier geen reklame maar het doet me veel goed ! Zoek maar eens op Het is van HAVVN iedere dag 30 ml. innemen ( het smaak niet lekker hoor ) ! het is
  100 procent natuurlijk. Het is een antioxidant met extracten van weet ik hoeveel vruchten en geeft je systeem een optimale update maar dat is persoonlijk natuurlijk.
  Alles is beter als prikjes toch ? ons fruit geeft ons allang niet meer wat we nodig hebben dat weten wij allemaal toch ? Oh ja Martijn over thee gesproken ik drink groene ongefermenteerde biologische thee die gunpowder heet en die is me lekker en zit ook vol met antioxidanten hardstikke goed joh ! Guido ik doe mijn best met de gebrainwaste mensen maar ze zijn hardnekkig hoor ! Ze geloven nog zo in die smerige fharma industrie maar ik geef niet op !
  Nou allemaal trusten en tot hoors

  1. Ik lees net een nieuwsbericht bij HAVVN van 28 november. En daaruit begrijp ik dat ze hun bedrijf hebben stop gezet vanwege te weinig klandizie.?

 7. Geachte allen,

  EEN GOEDE ZAAK, dat we allen een keer ontwaken in deze door de ELITE BANKSTERS gecontroleerde wereld. (1913)

  Die met grof geld de meest brute onderzoeken in de jaren 40 vorige eeuw sponserden.
  En middels ‘operatie paperclip’ die belangen veilig trachten te stellen.
  Om middels ook hun beursgenoteerde mediacircus NOW NWO hier op los te laten om de zaken goed te behartigen. Op satanistische wijze, kunnen we in de geschiedenis zien,
  hoe commentaar op de werkwijzes van deze ELITE de kop word in gedrukt.

  Geen middel wordt geschuwt, Hoe liep het af met de kennedy’s van toen, men had
  commentaar en bezwaar op werkwijzes en middelen met hun ernstige bijwerkingen.
  De stelling van die ELITE pharmacie je moet zo vroeg mogelijk beginnen met manipuleren.

  En dan zijn er ook nog ministers hier in NEDERLAND die de pharmacie juridische onschendbaarheid verstrekken. TERWIJL na 3 rechtzaken de samenstelling nog niet geopenbaard hoeft te worden?, Voor gebruik.

  Nu is afgelopen week in de VS de wet er door, dat je wereld wijd zonder pardon en zonder proces van je bed gelicht kunt worden en voor eeuwig in detentie gezet kunt worden indien je bezwaren hebt tegen de NIET MEER DEMOCRATISCH (gemanipuleert) gekozen Government SACHS regering.(info wars e.d.)

  Enfin we zien het NU ook in de EU ,DHRAGI,MONTI, v ROMPUY,PAPAGREECE.

  Nee ik haal geen 2 dingen door elkaar,
  Als we niet heel snel zijn gaan we met zijn allen het FEMAKAMP in
  (nu ook binnen 72uur operationeel), als suf gemanipuleerde schapen, dankzij de aspertaam en Fluor en het genetische gemanipuleerde voer.

  Het is de hoogste tijd, de ontwikkelingen zullen zich in een steeds rapper tempo
  opvolgen, ben ik ernstig bang.

  Ik groet u

  1. @Peter, ik groet u ook. Als je nu niet op een zwarte lijst wordt aangevinkt weet ik het ook niet meer, haha 😉

  2. Dat staan we hier vast allemaal al ben ik bang. Zo hebben alle machthebbers en extremisten hun lijstje wel klaar, als je maar niet te hoog geranked bent valt het mee heb ik het idee.

 8. Het is overduidelijk dat we in vele opzichten regelrecht afstevenen op een dictatuur (van het grote geld). Met de zich steeds uitbreidende regelgeving worden we steeds verder in onze vrijheid beknot. Volg de geldstroom maar en je ziet wat er voor belangen op het spel staan.
  En met de informatie die ons van “hogerhand” verstrekt wordt, wordt de burger maar al te vaak een oor aangenaaid.

  1. U bedoelt dit uit de ‘BUNKER ‘.!?

   http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=2gm9q8uabTs&feature=endscreen

   of dit

   http://www.youtube.com/watch?v=BEUIXZg6c-g&feature=related

   Wat helaas ook heel realistisch is, is de ratieficatie voor 31-12-2011 van het ESM
   voor de samengevatte inhoud zie

   http://www.youtube.com/watch?v=r8aNTUq3o1M

   En hoe slecht was nu eigenlijk khadaffie???? over gezondheidszorg gesproken.

   http://www.youtube.com/watch?v=aXQxTv3nB14&feature=related

   Zomaar wat andere inkijken ipv de beursgenoteerde mickey mouse media.
   nu ben ik niet voor geweld, of haatzaaierij.

   Maar het klopt allemaal al een tijdje niet meer Martijn .
   En daar heeft de ‘achterkamertjespolitiek’ aan bijgedragen.

 9. Het is beangstigend om te constateren hoe de burger langzaam maar heel zeker het recht op vrije meningsuiting wordt ontnomen. We worden immers geregeerd door de Mammon! En alles wat de grote geldbonzen mishaagt wordt met geweld de kop ingedrukt terwijl dan tevens nog gepoogd wordt om de schijn van democratie hoog te houden.
  Nederlanders, kom hiertegen in verzet!

 10. ik baalde op een dag van steeds meer medicijnen , hooikoors astma spieren en pezen die knappen te hoog closterol dus statines. op een dag overal mee gestopt , de hele troep weg! en ben vitamine d3 gaan gebruiken en keltisc zee zout elke dag en verdunde heel kleine hoeveel heid, resultaat een half jaar verder geen enkele pufjes meer nog hooikoors medicijnen geen griepprik meer , en ben voor alle zekerheid bloed laten onde zoeken en nog nooit eerder was mijn closterol zo mooi en alles was goed van nieren tot lever hart en mooi vitamine gehalte .
  en dit allemaal door gewoon gezond te eten veel bewegen en enkele euro aan suppliementen.

 11. Voor Selene

  Ja ik heb het ook gehoord wat erg ….. want het deed me ontzettend goed wat jammer toch als mensen iets goeds proberen en dan gaat het mis jammer voor Havvn en erg jammer voor mij en anderen verdomme waarom is het toch zo beroerd als iemand iets goeds probeert dat het mislukt jaja…. ik weet het of de overheid of de fharmaceuten maar toch erg jammer ik zal mijn vieze drankje iedere morgen missen !

  groetjes pietje

  1. Pietje, ik had zo een gezondere shampoo gevonden en wilde die bijbestellen.
   Niet meer in het assortiment. Na een half uur zoeken niks naar mijn tevredenheid gevonden. De andere dag opnieuw geprobeerd op een wat andere manier.
   En zelfs het hart gevonden ban het product + een gerelateerde webwinkel.
   Ondertussen heb ik het ontvangen en mijn vreugde is groot omdat de informatie er bij heel duidelijk is en ook nog een klein lief kadootje in de vorm van een sterretje van zeep.
   Nu si dit natuurlijk geen reclameburootje maar toch hier het adres voor alle lichaamsverzorgende producten.
   http://www.lavendula.nl/shop.aspx

  2. Ik heb de shampoo van Lavera serie sensitive.. Nooit eerder zo’n fijn product gehad.

 12. Ja, volg de geld stroom, laat nu elke geldstroom naar de zelfde adressen vloeien. Vreemd hè, dat het veelal waar ons koninklijke familie groot aandeelhouder van is. Die tevens bepaalt wie onze regering mag vertegenwoordigen en die zijn ook pro de europese unie. Ons land is eigenlijk nooit democratisch geweest, elke keer wordt er gesjoemeld met de uitslagen (vandaar dat we niet meer digitaal meer mogen stemmen), ook is ons kiesstelsel verrot. Het maakt niet uit hoeveel procentueel er gestemd wordt er zullen altijd alle zetels bezet worden. Want als er minder dan 50% opkomst is, kan er theoretisch nooit een meerderheid ontstaan, zo als tegenwoordig bij de gemeente en provinciale verkiezingen al gebeurt. In principe van de democratie is niet 1 wet of regeling na 1965 door deze rechtsgeldig. Tevens geldt dit ook voor de landelijke verkiezingen. Want afgelopen keer was de opkomst nog geen 60% en toch hebben we weer 150 zetels bezet. (Dus 60 zetels worden ten onrechte bezet in de 2e kamer.) Nu willen ze ons geloven, dat de meerderheid van de 60% die gestemd heeft, dat 30,4 % (76 zetels) een meerderheid is.

 13. Ben nu 63, en heb sinds mijn jeugd niet van die geweldige longen. Krijg eeuwig oproep voor griepprik. Nog nooit griep gehad. Dus ik wil hem niet. Flauwekul, prevntief, hoezo, ik ben verder nooit ziek, ik vertrouw de pharmaceuten net zo als de verzekeraars en de banken, allemaal niet dus. Als er geld moeten komen voor de kosten van een proces, publiceer dat dan, ik draag bij!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.