Advertentie

Christusbewustzijn en de elementaalenergieën.


4 Mensen die elkaar vonden, elkaar moésten vinden zo leek het. Nienke en Eric André de la Porte, Lydia van Oort en Vera Koenen leken voorbestemd om mét elkaar een veld neer te zetten, waarin ruimte werd gemaakt voor de meest elementaire wereld die er is, de meest ‘Aardse’ verbinding tussen energie en materie. Zij werken met hun team aan het herstellen van de verbindingen met deze elementaire wereld. En die heet niet voor niets zo, het IS de wereld van de elementalen. En jazeker, dat IS de wereld van o.a. de kabouters en elfen. Bewustzijnsvormen die belachelijk zijn gemaakt, letterlijk zijn weggehoond, maar vooral zijn ontkracht in de loop der decennia. Natuurlijk door krachten die geen baat hadden bij mensen die ‘voelden’ en een ‘groter geheel’ zagen.

De ontkrachting van deze elementaire wereld heeft erin geresulteerd, dat wij als mensen onszelf nauwelijks of heel moeilijk kunnen aarden.. Want als we niet meer over de oerverbinding van ons lichaam met onze moeder Aarde hoeven nadenken, mógen nadenken, wat is dan de consequentie? Dat we niet meer ge-aard zijn en de neiging hebben om in luchtfietserij te belanden.. Nou is voor veel mensen het bestaan van kabouters en elfen, om maar eens 2 van de elementaalenergieën te noemen, al een soort luchtfietserij, maar dat is voornamelijk te wijten aan onbegrip.

De 4 mensen die hierboven genoemd zijn, beheren de meesterlijke site Natuurwezens.nl. Deze site is echter ‘maar’ een etalage van hun werk op dit gebied, dat vooral bestaat in het krachtig herstellen van de verbinding van de mensheid met deze elementaalwereld. En toegegeven, ook wij hebben de neiging om deze informatie met een korrel zout te nemen, maar dan is er telkens het gevoel dat roept om ‘waarheidsvinding’ en onze logica. Zoiets als: “Gaan 4 mensen willens en wetens de ‘buitenwereld’ belazeren om hen verhaaltjes op de mouw te spelden over kabouters en elfen?”.. Deze mensen zijn geen dromers, wel supergevoelige mensen, zoals Tanis Helliwel ook is.. We schreven hier al eerder over deze bedrijfskundige, die op een vakantie in Ierland in een cottage, een ontmoeting had met een elementaal, een Leprachaun. HIER

Het is ons een genoegen je hieronder het hoofdartikel van de week aan te bieden over het ‘wat, waar en hoe’ rondom de elementaalwezens. En dat dit parallel loopt met de herrijzing van het Christusbewustzijn op Aarde, is voor velen een onbekende zaak, maar blijkt perfect in het hedendaagse plaatje van de Nieuwe Aarde te passen. Maar natuurlijk bepaal jij zélf wat je van het verhaal vindt en wat de consequenties ervan zijn op jouw dagelijkse leven(svisie). We waarschuwen je echter..: ‘Blijheid niet uitgesloten’..!  Veel leesplezier, mede namens Vera, Lydia, Eric en Nienke.

Hier hún oproep tot samenwerking:
“In de ‘Nieuwe Tijd’ die nu al aanbreekt, schuiven de drie grote rijken: de Hemelse of Kosmische Rijken, het Mensenrijk en de Rijken van de Natuurwezens of Deva’s, langzamerhand weer in elkaar, met als doel om samen eenheid, harmonie, vreugde en schoonheid te bevorderen en daardoor meer Hemel op Aarde te vestigen. Onze ontdekkingsreis leidde eerst tot contact met en informatie uit steeds hogere sferen van bewustzijn, van Aartsengelen tot Elohim. Vervolgens kregen we contact met natuurwezens, van de meer verdichte kobolden tot de transparante nimfen. Door onze concrete samenwerking zijn we steeds dichter bij elkaar gekomen. Dat heeft ons bewustzijn enorm verruimd en onze levens veel rijker gemaakt.

X”     

 

* * *

 

x

Christusbewustzijn en de elementaalenergieën.

 2012 WantToKnow.nl – ism met Natuurwezens.nl

x

Mensen, die steeds meer in liefde leven, met begrip voor alles en allen om zich heen, met de wens om zich dienstbaar op te stellen voor het hoogste goed van alles en allen, leven in toenemende mate vanuit Christusbewustzijn. Dit is de aan God gerelateerde liefdeskracht die levenbrengend en levenschenkend is en die wordt ontvangen in het hart van ieder mens die ervoor openstaat. Deze kracht is nodig om in dienstbaarheid aan de natuurwezens en hun weg uit de verdichting, terug naar de verlichting, met hen te kunnen samenwerken en met wezens uit hogere dimensies, zoals engelen.

Christusbewustzijn heeft te maken met eenheid. Daarin opklimmen betekent steeds meer de eenheid zien in het grote geheel. De verbanden en verbindingen zien, in plaats van te denken en te handelen in termen van afgescheidenheid. Alleen mensen die vanuit voldoende onvoorwaardelijke liefde hun pad gaan, kunnen komen tot samenwerking met wezens in andere dimensies. Je klein maken dient daarbij niet. Zie allen als gelijkwaardig, als waardevol binnen Gods schepping, met ieder een eigen aanleg en taak. En zie jezelf daarbij ook als een gelijkwaardige partner, een medespeler in het grote spel dat nu gespeeld wordt: omarming en daarmee overstijging van de dualiteit en verder gaan in de richting van steeds meer eenheid. In verbondenheid, maar met behoud van de eigen identiteit binnen de verschillende dimensies.

Dus: wie in grote liefde en dienstbaarheid mee wil helpen aan het scheppen van steeds meer Hemel op Aarde, wie even respectvol omgaat met andersoortige wezens als met mensen, wordt uitgenodigd om een nieuw spel te gaan spelen. Het spel van harmonie, vreugde, schoonheid, innerlijke vrede en verbondenheid, daarmee de weg van de dualiteit steeds verder achter zich latend als een weg die veel ervaringen en inzichten heeft opgeleverd, maar die nu mag worden verlaten om verder te reizen op de weg naar eenheid.

Elementaal-energieën, onze buren de natuurwezens
Denk bij natuurwezens aan kobolden, kabouters, elfen, nimfen. Sommige mensen noemen hen ook wel elementalen, elementwezens of elementaalwezens. In onze associatie zijn dat bijvoorbeeld de sylfen (luchtwezens), de salamanders (vuurwezens), de trollen (aardewezens), de undinen (waterwezens). Natuurlijk zijn er nog veel meer. Wij hebben echter vooral kennisgemaakt en veelal op hun verzoek samengewerkt met kobolden, kabouters, elfen, nimfen en nog vele anderen. Neem eens een kijkje op de site van ‘Natuurwezens.nl’ voor een diepere inkijk.

Mensen noemen natuurwezens, elementalen of elementwezens ook wel deva’s, maar dan denken wij eerder aan bijvoorbeeld deva’s van bomen of deva’s met verantwoordelijkheid voor een groter gebied, zoals landschapsdeva’s of zelfs deva’s van een heel land. Vroeger werden ze ook wel (lagere) goden genoemd. Denk daarbij onder andere aan de godin Tanfana in Oost Nederland, de godin van het water Nehalennia, die bij ons vooral bekend is in Zeeland, of de god van de bossen, Herne, Cernus of Cernunnos genaamd: de heer van het woud. Binnen de streken, die door deze deva’s worden voorzien van energie, leven dus natuurwezens. Al deze wezens vallen onder de hoede van engelen, want zij worden gevoed vanuit hemelse rijken.

Alles is verbonden met alles en ook mensen hebben hun gidsen en hun kosmische begeleiders. Met die laatsten (engelen, aartsengelen, Elohim en leden van de Galactische Federatie) hebben wij intensief samengewerkt. Het gaat er ons namelijk om dat de hemelse rijken, de rijken van de deva’s/natuurwezens en het mensenrijk weer veel meer uitwisselen, van elkaar leren, samen groeien in bewustzijn en vooral samen gestalte geven aan de Nieuwe Aarde: een Aarde vol eenheid, harmonie, vreugde en schoonheid.

De elf ‘Roza’ zoals gezien door een van de groepsleden.

Oproep van de elfen..
De mensen van de website ‘Natuurwezens.nl’ hebben bewust contact met natuurwezens. Dat lijkt vreemd, maar als je bedenkt dat het Universum en dus ook onze Aarde wemelt van leven, waarom zouden er dan geen ‘bewuste’ natuurwezens zijn.. Hier een oproep van de
‘Raad van Wijze Elfen’, een Elf die zich ‘Roza’ liet noemen. Zij heeft verschillende keren informatie verstrekt over het elfenrijk en wat de samenwerking van de mensen achter natuurwezens.nl voor de elfen heeft betekend. Hieronder de oproep die Roza hen op een gegeven moment zelf gaf over verdere samenwerking met de mensheid:

“We willen nog iets meer schrijven over het belang van de onderlinge samenwerking.

Jullie hebben onze ogen geopend voor een nieuwe taak: het bijeenbrengen van meer rijken. Het gaat hier niet alleen om de samenwerking met ons, elfen, maar om het geheel van rijken. Pas als alle rijken weer optimaal gaan samenwerken, versterken zij elkaar. Vera was het al opgevallen dat de nimfen, die graag zuiverheid willen, toch vooral zouden moeten samenwerken met de kobolden, die afval reinigen. Juist dat deze soort verbanden in het verleden is weggevallen, doordat de dualiteit op Aarde de rijken uiteen dreef, is een van belangrijkste redenen waarom de Aarde zo uit balans is. De mensheid is wel hoofdveroorzaker, maar niet de enige, dat zien wij ondertussen wel in. Als de mensheid nu de ommekeer maakt, en daar is ze mee bezig, dan moeten wij dat toch ook doen. Daarom hebben wij een zekere haast. We willen graag onze zaakjes op orde hebben op het moment dat mensen bij ons aankloppen.

De kabouters deden eerst het meest aan het samenbrengen van rijken, maar wij kunnen de ijlere rijken beter bereiken dan zij en kunnen zowel kobolden als kabouters optrekken in een hogere trilling, waardoor die rijken meer vreugde en lichtheid zullen leren kennen en gebruiken dan ze nu van nature kunnen. We nemen daarom een deel van deze taak, die de kabouters op zich genomen hadden, van hen over. We willen ons inzetten om samen met hen meer en meer verbindingen te leggen tussen de diverse rijken. Dat is ook een van de redenen dat we graag meer domes willen.

Het bekrachtigt niet alleen ons, maar ook de andere rijken. We hebben nu geleerd ze multifunctioneel te maken. Ook hebben we een team opgezet, waar vanuit ieder rijk een aantal wezens in zitten, die samen de nieuwe domes kunnen neerzetten. We slaan de handen ineen zogezegd. Dat is onze nieuwe taak, geboren uit de samenwerking met jullie. En we zijn jullie heel dankbaar, want dit is de eenheid in verscheidenheid die de natuurlijke weg is, die we zozeer waren kwijtgeraakt. Dit is de groei die we iedereen willen bieden die erom vraagt. We leiden nu veel elfen op om hun werk te doen in nieuwe domes.

Graag willen we elfen opleiden in het vermogen om samen te werken met mensen. Maar we missen nog mensen. Jullie groepje kan het nooit allemaal alleen aan. Daarom is het nuttig dat jullie bijeenkomsten houden en andere mensen bij jullie werk betrekken. Kunnen jullie mensen opleiden om samen te werken met elfen? Of wij samen? Lukt jullie dat? Dan kan er op grotere schaal iets gebeuren dan nu. Dat zouden we heel graag zien.”
Roza (via Nienke)
Later voegden het elfenpaar Elrond en Galadriël daar nog aan toe:
“Wij verheugen ons op de samenwerking vanaf nu, de komende tijd en de verspreiding van – schrik niet – een nieuw evangelie, dat is: een nieuwe blijde boodschap, namelijk dat wij niet gescheiden van elkaar zijn. Dat wij uiteindelijk één wereld, één geheel vormen, veel groter, rijker en vreugdevoller dan het mensenrijk alleen en de stukjes waarin jullie jezelf hebben opgedeeld. Het is tijd voor verbinding, uitbreiding en delen, zodat de levensvreugde zich kan vermenigvuldigen.”
Elrond en Galadriël (via Eric)
x

 

Annelie van Eijk, Rudolf Steiner en Tanis Helliwell
Eerder hadden wij op de gastcolumn een verhaal van Annelie van Eijk over natuurwezens. Zij werkt dagelijks met deze krachtige scheppers, die zo graag samen-werken met mensen. Haar opmerkingen over natuurwezens zijn veelzeggend: “Anderen zullen het ongetwijfeld beter kunnen verwoorden dan ik, maar naar mijn idee zijn het dé energiewerkers, dé Lichtwerkers in en om de materie. Maar voor mij echter staan ze nooit op zichzelf, als de eenling zoals de mens zich kan voelen, maar is er in mijn contact altijd het gevoel aanwezig van meerderen, van het grotere geheel. Eén groot samenwerkings-verband. Daardoor is het mijns inziens dan ook niet te doen om ze te categoriseren en dus praat ik ook veel liever over natuurenergieën omdat dit woord veel meer de eenheid aangeeft die ze vormen.”

HIER vind je het verhaal van Annelie en HIER het vorige artikel over de ervaringen van Tanis Helliwell.

Rudolf Steiner, onbegrepen pionier over de mens en zijn verbinding met de elementaalenergieën.
Het feit dat gnomen, nimfen, elfen en vuurgeesten niet net zo waar te nemen zijn als dieren en planten is alleen eraan toe te schrijven dat de mens in het tegenwoordige ontwikkelingsstadium niet in staat is zijn ziel en geest te ontplooien zonder hulp van zijn etherische lichaam. …net zoals we over het verleden lering hebben kunnen trekken uit de dierenreeks, zo zullen we uit de mineraalreeks hoop kunnen putten voor de toekomst van de aarde.
Het is overduidelijk dat de mensheid tegenwoordig weer iets nodig heeft van een civilisatie die heel dicht bij het menselijk gemoed, bij het menselijk hart komt; een civilisatie die direct uit het menselijk gemoed en het menselijk hart te voorschijn komt.

 

13 gedachten over “Christusbewustzijn en de elementaalenergieën.

  1. Beetje kort van stof Wout ?
   Ja helaas dat er een new age sausje doorheen sijpelt , echter de elementaalwezens zijn al wat ouder dan Madam Blavatski en haar volgers , laat staan de galactische federatie .
   Als we het hebben over mede-aardbewoners in de 2e(?) dimensie/dichtheid die hier bij geboorterecht al miljarden jaren zijn , dan kan ik het niet meer hebben over NEW age , meer old age ofzo . Mijn respekt hebben ze alvast .

  2. Laatst zag ik ook nog samen met Cozmic hier wat kabouters, ze waren levens echt, we konden ze zelfs vast houden en een handje schudden. Het waren geen Tuin maar WTK kabouters van het eerste uur. Als het heel stil is op WTK komen ze vaak langs geslopen, met de handen op de rug, hinkel de pinkel en dan weer terug…

  3. @Paul & Co – its all for the Show. Waren dat nou WTK-kabouters, jij kan er wel voor door hoor en ja, nu zie ik ook de rest opeens in een ander licht. Tjee, dan kon ik ze ook zien hahahahaha. Maar alle gekheid op een stokje: ik ben ervan overtuigd dat al die wezens er zijn, bestaan. Het ligt aan ons dat we ze niet zien. Jammer genoeg zie ik ze ook niet. Eenmaal heb ik een soort aura om een bloem gezien. Mijn dochter tekende toen ze nog een lagere schoolkind was altijd allerlei licht en stralen om bloemen en dieren en van alles heen. Ze zei dat zij dat zag n.a.v. een voorzichtige vraag van mij. Het ging namelijk nogal opvallen dat ze dat na een lange tijd nog steeds deed. Toen bleek dat zij ook aura’s en licht in allerlei gradaties en dichtheid om mensen zag. Ook vertelde zij dat de muur van haar slaapkamer opeens weg was en zij in een ander “veld” speelde met andere kinderen. Ook zei ze me eens heel angstig toen ik boos werd: “mamma, mamma, niet zo boos doen, ik zie allemaal lichte vurige pijlen wegschieten uit je hoofd.” Een soort elektrische ontlading of opwekking, tis maar hoe je het ziet. Kun je nagaan!
   Enfin, ik ga maar weer eens een oud boekje “ELFEN en hoe zij werken en spelen, waargenomen door Geoffrey Hodson” lezen. Ik heb altijd graag van boeken over de elementaalwezens gelezen. Helaas zijn er in de loop van de tijd een aantal verdwenen. Wat zou ik ook graag met hen in contact komen!

  4. Willie, wat een mooie dochter heb jij! Heeft ze die gave nog steeds?
   Ik heb zelf ook een bijzondere dochter, die wakker wordt met een gedicht in haar hoofd, vervolgens op papier zet, en dan gaan de waterlanders van jong en oud stromen! Recht vanuit het hart kan zij gedichten maken!
   Ook heeft ze soms hele mooie liedjes in haar hoofd, met teksten die ik niet versta!
   De geboorte van mijn dochter was voor mij de snelweg naar spiritualiteit. Door haar ben ik ook achter mijn levensopdracht gekomen, welke ik zoveel mogelijk dagelijks gestalte probeer te geven. Wat niet altijd meevalt, zoals nu, waarbij ik weer mag ervaren, dat mijn persoonlijke belang, ondergeschikt is aan het grotere belang.
   Ik voel daarbij duidelijk dat de aartsengel Michael aan mijn zijde staat. Wat wel eens naar anderen toe vreemd overkomt als dat ik niet kan relativeren, wat ik echter heel goed kan, alleen dan MOET ik mij gewoon overgeven aan de leiding van Michael, waardoor er bij de ander iets in beweging komt. Meestal ziet die ander dan niet direct wat ik doe, maar is mij uiteindelijk later wel dankbaar!
   Verder is dit een prachtig artikel, omdat het benadrukt, dat er meer is tussen hemel en aarde. En geweldig ook, dat er aandacht aan Steiner wordt geschonken! Hij was zijn tijd ver vooruit! Zelf maak ik, op voorschrift,veel gebruik van antroposofisch geneesmiddelen, om mij bij mij proces te ondersteunen, wat mij enorm goed helpt!

 1. Ik kreeg kippevel van ontroering toen ik Roza’s oproep las.
  Behalve ruimte maken in mijn bewustzijn voor contact met deze bewoners, kan ik in m’n stadstuintje ook iets inrichten wat bijdraagt aan het bouwen van domes?

 2. Daarom diep respect voor deze mevrouw in onderstaand You Tube fragment:

  http://www.youtube.com/watch?v=h8hjnPUf770

  Ansje Gerding Le Comte krijgt landelijke bekendheid via het interview van
  Arnold-Jan Scheer in Showroom waarin ze bekent dat ze kabouters en elfjes
  waarneemt. Haar man, een professor, is liefdevol maar sceptisch.
  Heel bijzonder en mooi televisie fragment, deze mevrouw “”ziet” kabouters,
  elfjes de zg elementaalenergieën waar zij een zesde zintuig voor heeft.
  Vaak afgedaan en bespot in verschillende progamma’s als onzin mevrouw.
  Maar wat zij zag was echt.
  daarom diep respect voor deze mevrouw; van haar hand verschenen
  verschillende boeken over de elementalen als kabouters en elfjes.

  Het TV-fragment welk in mijn favorieten Top 10 staat
  Met haar man “de Wetenschap” tegenover mevrouw “het Spirituele”, het blijft
  een mooi fragment!!

  http://www.youtube.com/watch?v=h8hjnPUf770

 3. Issy,
  dat is wat leven boeiend maakt. Geloof als eerst altijd in jezelf. Dat is de sleutel of loper van alle gesloten deuren. Achter die gesloten deuren zitten je wensen, je dromen, je mislukkingen, uiteindelijk je geluk. Hoe weet ik welke deur juist is voor mij? De oplossing dat weet jezelf, dat ben jezelf. Een andere kan jou dat niet vertellen. Zelfs je eigen kinderen niet…. wanneer je jezelf niet gelooft! Daarom hebben kinderen ‘iets’ magisch voor volwassen. Omdat kinderen altijd zichzelf zijn.
  Helaas zal dat gegeven uit het kind verdwijnen, want ook een kind wordt volwassen. Een volwassene heeft namelijk zichzelf afgeleerd om zichzelf (kind) te zijn.
  Koester het kind zijn in jezelf door juist weer jezelf te zijn! Daar heb je moed voor nodig en daarvoor behoor je schroom te overwinnen! Maar dat is wel de enige manier om echte geluk(geen macht, geen geld, geen hebzucht) te kunnen ervaren. Succes!

  1. @ lezer,
   Dank je wel voor je mooie woorden! Ik werk keihard aan mezelf, om mijn schroom te overwinnen en weer te worden, wie ik bedoelt was te zijn.
   Dikke knuffel!

 4. klinkt mooi, morgenavond organiseer ik ook een elfenavond, heb bovenstaande boeken ook gelezen: een zomer met het kleine volkje, rudolf steiner en zijn ‘natuurwezens’ en ook de boeken van Marco Pogacnik (de aarde helen en ontmoeting met natuurwezens), heel mooi!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.