Advertentie

Opnieuw ernstige twijfels over BMR-prik


Alle sprekers op het onlangs gehouden vaccinatie-symposium van WantToKnow, genaamd ‘Prik mij maar lek’, waren het er roerend over eens: ‘Vaccins zijn NIET BETROUWBAAR NOCH VEILIG’. Twee gepensioneerde huisartsen, een medisch onderzoeksjournaliste en een neuropsycholoog, die gezamenlijk tot deze conclusie komen.. Hoe is het mogelijk dat dit een 180°-positie is ten opzichte van ‘ons aller’ RIVM, het nationaal instituut, dat over onze volksgezondheid zou waken. Want het woordje ‘zou’ is hier wel degelijk op zijn plaats..

horowitz vaccines safe effectiveHet RIVM laat het -zo is keer op keer gebleken- sterk afweten, vooral op het gebied van vaccinaties, vaccins-voorlichting en vaccinatiebeleid. Het was vooral de inmiddels gepensioneerd dr. Roel Coutinho, die halsstarrig volhield dat er geen vuiltje aan de lucht is met vaccins.. “Ach mevrouw, een beetje gevoelige arm, een beetje misselijk”.. Het zijn de bijna letterlijke woorden die deze arts durfde te uiten, wanneer het over beschadiging door vaccins ging..

Ook tijdens presentaties hield hij het maar vol. Zo werd ook de dood van Freek Hagoort gebagatelliseerd en afgedaan als niet-causaal met de vaccinatie die Freek enkele dagen ervoor had toegediend gekregen.. (HIER artikel)

Maar steeds meer artsen staan op, steeds meer medisch-wetenschappelijk instituten en medische wetenschappers durven naar buiten te komen, met de FEITEN, die keihard voor zich spreken. En bij al deze publiciteit rondom de mogelijk heftige gevolgen van vaccinaties, vragen wij ons telkens weer af: ‘WAAROM NIET WAARSCHUWEN!?’ Want het is toch hopelijk zo in onze maatschappij dat instituten, RIJKS-instituten nota bene, horen te waarschuwen, wanneer er ook maar één kleine kans zou zijn, op ernstige fysieke en mentale schade door vaccinaties..? En dat, preciés dat, gebeurt niet. Want de vraag is inmiddels, hoevéél wetenschappelijke studies er dan WEL nodig zijn, om te waarschuwen..?

En dan de laatste stap.. Waarom moeten ouders van beschadigde kinderen, kinderen met vaccinatieschade, bewijzen dat het door de vaccins komt..? 3x Raden.. Dat komt natuurlijk door het FEIT dat vaccins zijn goedgekeurd en ‘bewezen veilig’ zouden moeten zijn. En ‘dus’ is het aan de ouders om dan maar het tegenovergestelde te bewijzen.. En dat niet alleen, ouders krijgen vaak de schuld van de beschadiging van een kind, of worden zelfs veroordeeld, juridisch voor bijvoorbeeld het Shaken Baby Syndroom.. Wordt het niet eens tijd dat deze regel hoog in het vaandel komt van de vaccinatiebeleid van het RIVM..?

Vaccins horen BEWEZEN VEILIG te zijn, in plaats van ONBEWEZEN ONVEILIG…!

x.

baby vaccin
‘Dokter, u weet toch wel waar u preciés mee bezig bent, wat de gevolgen hiervan voor mijn gezondheid zijn, wat de risico’s zijn, wanneer u dat spul in mijn lijf spuit?’…

x

x

x

Opnieuw ernstige twijfels over BMR-prik

2014 WantToKnow.nl/.be

x

Er is moed voor nodig om te beweren dat de BMR-prik een rol speelt bij de ontwikkeling van autisme. De laatste die het aandurfde, was de gastro-enteroloog dr. Andrew Wakefield. Hij werd erom beschimpt, zwartgemaakt en ten slotte uit zijn ambt als arts gezet. Toch waagde ook Graham Ewing het om naar voren te treden. Hij is onderzoeker en directeur van Montague Healthcare, een Brits bedrijf dat diagnostische technologieën ontwikkelt.

Andrew Wakefield had de moed om met zijn onderzoeksresultaten, die tegen de 'gevestigde medische orde' ingingen, naar buiten te komen. Dat bijna letterlijk 'zijn kop eraf ging', om het op zijn zachtst te zeggen, had hij waarschijnlijk ook niet verwacht..!
Andrew Wakefield had de moed om met zijn onderzoeksresultaten, die tegen de ‘gevestigde medische orde’ ingingen, naar buiten te komen. Dat bijna letterlijk ‘zijn kop eraf ging’, om het op zijn zachtst te zeggen, had hij waarschijnlijk ook niet verwacht..!

Ewing schreef een lijvig rapport, getiteld ‘The grea! medical controversy of our time: Why vaccins MUST be implicated in the occurrence of regressive autism’, waarin hij concludeert dat het bewijs voor een verband tussen vaccinatie en regressief autisme overweldigend is..!

Daarin stelt hij, dat de vele vaccinaties die een kind in de eerste 14 maanden van zijn kwetsbare leven ingespoten krijgt, de mechanismes aantasten die de basale lichaamsfuncties reguleren, waaronder het zenuwstelsel.. Dat is nogal een uitspraak, als je bedenkt dat bijna GEEN ENKELE ouder, die haar/zijn kind laat vaccineren, hier bij stil staat..!

Uiteindelijk dit leiden tot symptomen die horen bij de regressieve vorm van autisme, waarbij een kind dat zich eerst normaal ontwikkeIde, plotseling bepaalde ding n niet meer kan. He lichaam van een jong kind kan de zware metalen die in de vaccins zitten niet verwerken, waardoor die zich opstapelen en giftig worden voor het zenuwstelsel. Daarom zegt Ewing dat regressief autisme voor veel kinderen het ‘onvermiideljike gevolg’ is van het vaccin.

Een boek dat niet pro- of contra vaccinaties is. Ondanks het feit dat veel van de mensen die blind geloven in het gebruik van vaccins, zeggen dat dit wel het geval is; dat dit een boek is tegen het gebruik van vaccins. Het boek is bedoeld als aanzet tot goede en eerlijke wetenschap en om een bijdrage te leveren aan het ontrafelen van een van de grootste medische controverse in de moderne tijd: waarom regressief autisme optreed en welke maatregelen we kunnen nemen om het risico van dergelijke symptomen en diagnoses te verminderen of geheel te elimineren..
Een boek dat niet pro- of contra vaccinaties is. Ondanks het feit dat veel van de mensen die blind geloven in het gebruik van vaccins, zeggen dat dit wel het geval is; dat dit een boek is tegen het gebruik van vaccins. Het boek is bedoeld als aanzet tot goede en eerlijke wetenschap en om een bijdrage te leveren aan het ontrafelen van een van de grootste medische controverse in de moderne tijd: waarom regressief autisme optreed en welke maatregelen we kunnen nemen om het risico van dergelijke symptomen en diagnoses te verminderen of geheel te elimineren..

Andere onderzoekers trekken vergelijkbare conclusies over zware metalen en autisme, maar Ewing richt zich om diverse redenen op het vaccinatieprogramma:

 • De stijging van het aantal gevallen van autlsme gaat bijna gelijk op met de toename van het aantal vaccinaties.
 • De kenmerkende symptomen van regressief autisme komen sterk overeen met die van kwikvergiftiging! Thiomersal is een kwikverbindi ng die jarenlang als conserveringsmiddel aan vaccins werd toegevoegd. Het wordt nog steeds gebruikt maar nle meer in de BMR-prik.
 • Regressief autisme doet zich vaak voor rond de leeftijd van twee jaar; als het kind de meeste vaccinaties heeft gehad.

Er is één opzienbarend feit dat autisme onderscheidt van alle andere chronische ziektes van deze tijd: de explosieve stijging van het aantal gevallen in de afgelopen dertig jaar. In 1985 werd autisme wereldwijd bij slechts vijf op de tienduizend kinderen vastgesteld. Momenteel heeft een op de honderd kinderen deze ziekte, hoewel sommigen denken dat het eigenlijk om een op de vijftig kinderen gaat.

Specialisten denken dat deze stijging een weerspiegeling is van het feit dat we ons beter bewust zijn van het probleem en er meer over weten. Maar dit kan de enorme groei van het aantal gevallen niet volledig verklaren. Door de jaren heen zijn allerlei mogelijke boosdoeners de revue gepasseerd: genen, antibiotica, bewerkte voedingsmiddelen en – meer omstreden – de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond: de BMR-prik.

Ontkenning en negeren van de mogelijk link BMR en autisme..!
De Britse autismevereniging (de National Autistic Society) zegt dat alle mogelijkheden nog worden onderzocht, behalve de BMR-prik. Want volgens de vereniging is bewezen dat deze de oorzaak niet is. Ook het Nederlandse RIVM ziet het vaccin inmiddels niet langer als mogelijke oorzaak.

Ook nieuw onderzoek wijst steeds duidelijker in een bepaalde richting. Hoewel autisme omschreven wordt als een ‘neurologische ontwikkelingsstoornis’, wordt het steeds waarschijnlijker dat de ziekte in de darmen begint. De gastro-enteroloog (maag-darm-leverarts) Andrew Wakefield meldde dit al toen hij als eerste een verband legde tussen autisme en de BMR-vaccinatie.

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?

Dit werd hem niet in dank afgenomen. Zoals gezegd, werd hij beschimpt en na een tuchtzaak voor het medisch college, uit zijn vak gezet.. Het is kennelijk het lot van pioniers in wetenschap in het algemeen, en de medische wetenschap in het bijzonder. Hoeveel maatschappelijke schade dit ivoren torentjes gedrag van de –feitelijk amateur- wetenschappers veroorzaakt, valt niet te becijferen.

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Vanzelfsprekend levert een controversiële conclusie uit een medische studie, veel ophef op. Maar als die conclusies zodanig fundamenteel zijn, dat een heel vakgebied als vaccinatie-theorie, op zijn grondvesten staat te schudden, is het natuurlijk te verwachten dat een controversie los breekt. Toch heeft de theorie van Wakerfield tot een reeks nieuwe behandelingen en benaderingen geleid, waarmee kleine successen worden geboekt. En een van deze therapieën is de neuromodulatietechniek, die in een gecontroleerd onderzoek bij achttien autistische kinderen een positieve uitwerking had.

Tot slot
Wat er ook gebeurt op dit vlak, laat het vooral de open blik zijn naar in ieder geval de MOGELIJKHEID dat vaccins niet zo betrouwbaar en veilig ZOUDEN KUNNEN ZIJN als we veelal denken..! Dat ook ivoren torens van aannames in de medische wetenschap, zoals de volledige betrouwbaarheid van vaccins en vaccinaties, ooit scheuren kunnen vertonen, of zelfs dusdanig volledig zouden mogen en kunnen instorten..!

Als verder informatie bieden en bevelen we graag aan, het hoofdartikel van een paar maanden geleden (klik op titel voor lead naar):

Autisme toch te voorkomen en te genezen

x

x

the truth

16 gedachten over “Opnieuw ernstige twijfels over BMR-prik

 1. Gisteren in de Elsevier: Een causaal verband tussen een vaccinatie en het ontstaan van autisme bij baby’s is wetenschappelijk nooit aangetoond. Maar deze Italiaanse rechter denkt er anders over. Het ministerie van Volksgezondheid in Italië moet een autistisch kind van negen jaar een levenslange uitkering betalen omdat het verantwoordelijk is voor het ontstaan van de afwijking van het kind. Het kind zou autistisch zijn geworden als gevolg van een inenting in zijn eerste levensjaar. http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/11/Volgens-deze-rechter-kan-een-vaccinatie-autisme-veroorzaken-1652618W/

  Maar dit was niet de eerste keer dat er schadevergoeding werd toegekend: Een andere Italiaanse rechter die in 2004 ook een familie schadeloos stelde met €174,000, nadat het Italiaans ministerie van volksgezondheid had toegegeven dat het BMR vaccin autisme veroorzaakte bij hun negen-jaar-oude zoon Valentino.
  http://www.autism-site.com/autism-site/index.php/vermoeden-autisme/37-news/latest-news/179-italiaanse-rechter-geeft-familie-compensatie-na-vaccinatieschade

  Het Amerikaanse National Vaccine Injury Compensation Program, beter bekend als de ‘vaccinatie-rechtbank’, heeft miljoenen dollars schadevergoeding toegekend aan twee kinderen met autisme. http://www.autism-site.com/autism-site/index.php/adhd/39-news/650-vaccinatie-rechtbank-keert-miljoenen-uit-aan-kinderen-met-autisme

  En last but not least: 4-D aandoeningen: Wetenschappers hebben vastgesteld dat een groot aantal chronische aandoeningen bij kinderen het gevolg kunnen zijn van het inbrengen van vreemd DNA door op zeer jonge leeftijd te vaccineren. De Amerikaanse kinderarts Kenneth Brock heeft de term 4-A aandoeningen geïntroduceerd voor autisme, ADHD, astma en allergieën. Ongeveer een derde van alle kinderen in de VS wordt getroffen door één van deze vier aandoeningen. Alle vier namen ze zo’n twintig jaar geleden plotseling snel in aantal toe. De stijging valt samen met de introductie van de tweede generatie van het BMR-vaccin, gekweekt in menselijk foetaal weefsel. http://www.amazon.com/Healing-New-Childhood-Epidemics-Groundbreaking/dp/0345494512

  Ter afsluiting: in 2013 werd er door Lareb een paar duizend meldingen genoteerd, waarvan 90 als ernstig beschouwd en 4 overlijdens te betreuren vielen.

 2. Laat ik beginnen over de vorm:
  – ik zie een hoop dingen in ALL CAPS geschreven, voor mij meteen een reden om dit soort verhalen niet te vertrouwen. Als je denkt dat je verhaal sterk genoeg is, dan kan je die ALL CAPS toch ook gewoon laten zitten.
  – laat eens een bronvermelding zien, aan woorden als “veel”, “steeds meer”, “keer op keer” heeft helemaal niemand wat. Onderbouw die uitspraken eens, misschien worden ze dan geloofd.

  Dan de inhoud:
  – ik heb de naam van die Wakefield maar eens gegoogled, en Wikipedia weet mij meteen te vertellen: “known for his fraudulent 1998 research paper in support of the now-discredited claim that there is a link between the administration of the measles, mumps and rubella (MMR) vaccine, and the appearance of autism and bowel disease”. ‘Fraudulent research paper’springt daar natuurlijk uit, dus hop, het hele verhaal van die man kan de prullenbak in. Ik snap wel dat jullie er niet bij vermelden dat zijn onderzoek fraudulent is, want dan klopt het hele verhaal niet meer.

  – Correlatie betekent geen causaliteit”

  – Wetenschap, onderzoek, geneeskunde werken niet meer een 100% slagingsgarantie. Dat lijkt wel waar jullie naar op zoek zijn, en zolang dat niet zo is, is iets VERSCHRIKKELIJK ONVEILIG (merk op dat ik de overdreven schrijfstijl met opzet over heb genomen). Voor elk kind dat hier genoemd wordt dat complicaties krijgt zijn er 50.000 die geen complicaties krijgen, en voor wie de gevolgen van niet gevaccineerd worden vele malen groter zouden zijn (merk ook hier op dat ik net zo slecht onderbouw als door de bank genomen in dit stuk).

  Maw en samenvattend. Laat mij een goed uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek zien waarin definitief naar voren komt dat bepaalde aandoeningen veroorzaakt worden door vaccinaties, en ik zal meer geneigd zijn om dit te geloven. Zo’n onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit 5000 kinderen waarvan de helft wel, en de helft niet een vaccinatie krijgt. Als er in de vaccinatiegroep meer kinderen een aandoening krijgen dan in de niet-vaccinatiegroep heb je iets bewezen.
  Tot die tijd bestaan de “onderbouwingen” in dit stuk vooral uit niet-bewezen marginale aanwijzingen en het uitlichten van enkele zaken, waarbij totaal voorbij gegaan wordt aan het feit dat voor elke Freek Hagoort, hoe vervelend zijn situatie ook is, er talloze kinderen zijn die alleen maar beter worden van een vaccinatie.
  Laat het digitale geschreeuw en KRACHTBIJZETTEN in de vorm van ALL CAPS weg en onderbouw met documenten, onderzoeken (mits goed uitgevoerd) en bewijzen. Tot die tijd bestaat dit stuk vooral uit een hoop overbelichting van een enkele zaak, waarbij ik nog voorbij ga aan het feit dat het ook nog eens gewoon domme pech kon zijn.
  Nogmaals, als er in een gecontroleerde onderzoekspopulatie significant meer bijwerkingen van vaccinatie gevonden worden dan in een groep niet-gevaccineerden, ben je iets op het spoor, maar zo’n bewijslast is nergens te vinden.

  Mvg

  1. Als je zoekt op google en de eerste de beste link die je aanklikt is voor jou meteen de waarheid. Die geloof je meteen.
   Je verhaal klopt. Men heeft deze meneer inderdaad geprobeerd van fraude te betichten en het is nog gelukt ook. Jaren later kwam er echter wel een vervolg aan het verhaal.
   Zoek daar nog maar even naar. Van fraude is geen sprake.
   Leuk wel dat er weer steeds meer trollen komen. Toch een duidelijk teken dat Guido op de goede weg is.
   Uitzending van Radar gezien misschien (van gisteren).
   Goedgekeurd en dus veilig…..hmmmm…laat me niet lachen. Ander onderwerp, dat wel, maar denk nu niet dat al jullie wetenschappelijk onderzoek en keuringsinstanties echt zo betrouwbaar zijn als jullie denken en beweren. Er is veel mis in jullie wereldje. Misleiding ten top.

 3. Mijn dochter is aan de pessimistische kant. Het is een familiekwaaltje aan vaderskant. Ze dartelt door het leven en kritiseert waar ze kan. Ze heeft ook de pech introvert te zijn van aard. Hier voor wat het waard is: Na de eerste vaccinatie was ze erg ziek: zo’n twee weken koorts en echt niet goed. Toen ze een tweede vaccinatie kreeg was ze daar echt zeer erg ziek van. Zo’n twee maanden koorts en hervallen nadien. Dat was eerder nooit gebeurd en is later ook nooit teruggekomen. Ik nam zelf de beslissing haar niet meer te laten vaccineren omdat ik toen vond dat het niet klopt dat wanneer je iets doet voor de gezondheid van een kind, dat het dan niet normaal is dat je er ziek van wordt. Mijn logica. Ze is nu volwassen en absoluut gezond en eigenlijk nooit ziek geweest. Ook een familietrekje. Maar… Er is iets dat niet klopt. Haar gedrag belet haar… voluit zichzelf te kunnen worden. Ongelooflijke angsten met periodes. Niet echt kunnen beslissen. Sterke zelfvernietigingsdrang, ook in de sociale omgang. Er iets dat zegt: mijn dochter is autistisch. Ook een dokter zinspeelde daar ooit op en dan werd mijn vermoeden bevestigd. Zeer spijtig want haar ganse leven vecht ze om het leven “vol te houden”. Ze wil het mooi e zien en zingt en dartelt… maar ergens zit ze gewoonweg vast. Deze mensen zitten in een vakje en het is dan echt zeer moeilijk daaruit te breken naar een ander vak. Gewoon gezonde mensen huppelen van het éne naar het andere, maar niet zij: altijd moeilijk om te snappen hoe het leven nu eigenlijk in elkaar zit. Altijd weer. Er is een mechanisme dat gewoon niet functioneert. Ik wijt het aan die éne prik waar zij zo ongelooflijk ziek van was. Die tweede en laatste die er toch te veel aan is geweest.

  1. yep, vertel mij wat, feitelijk deels bevroren in de tijd, het andere deel min of meer gedwongen door noodzaak dwars door de vastere dimensies heen om er ergens nog iets van te kunnen vatten bevatten snappen, soms tergend vanwege los gesjamaande ‘plaatjes’ in de uitgezoomde pixel mist die niet begrepen kunnen worden door de ‘gewonen’ in het hamster rad; ziedaar mijn kennelijke maatschappelijke functie, aanwezig zijn met korrelige kennelijke meta kennis flarden die niet gemeten kunnen mogen worden door de diagnostiek van vandaag; soms slaperig sluimerend langdurig inactief onder het oppervlak aanwezig, soms flitsend toeslaand bij prikkel terreur van het dwangmatige lineaire kijkbuis gezelschap, geen ‘zeg us AAaa’ van vroeger maar de hedendaagse babylon versie; ‘AAaaffff’, voor het eerst gezien vanaaffff, en zwaar op getriggerd, wat ik als live theo komt commentator zei zeg ik nu niet, daar hebben ze geijkte schrikwekkende etiketten voor klaar liggen, zonder schaamte voor het verraad dat gepleegd wordt waar je bij staat, delen ze die net zo gemakkelijk uit alsof het omgekeerde smarties zijn, vooral erg als je eigen fam het niet begrijpt en dusz voor een belangrijk deel niet voor je werkelijke morele belangen opkomt, maar goed zelfs de professionals raken in paniek van het onverklaarbare ‘disharmonisch profiel’; alsof ik het met opzet zou doe, ze zien water branden, slim en dom tegelijk, niet beseffende dat ik ergens het wel begrijp, hoe zoiets kan ontstaan, ik gebruik bij voorkeur een andere pixel korrel, dusz de geijkte cognitieve kruiswoord puzzel testjes maken mij voor een debiel uit, terwijl de woordjes en plaatjes en indrukken stromen als blij bij vlagen een briljantje; ik vind het het verdiende loon, als de ‘gewonen’ daar gek van worden, mijn geleden verlengde staatsschool stagnatie lijdensweg is niet populair, want in 2014 ‘moet je ze in hun kracht zetten’ en freud analyse is uit, kost te veel geld en tijd, tergend gemakzuchtig unesco cursusje mindfull of sjjittt doen en opzouten, voor het leven getekend, er zijn zeker lichtpuntjes, groter dan puntjes zelfs, maar daar over misschien later, als ik groter ben, overmorgen. En als het hun feitelijk weinig kan schelen vanwege het doorgedraaide turbo leven van alledag draaien ze het om alsof het mij niet zou kunnen schelen, de vuilspuiterij over mijn eigen, als winstproduct, want ze konden niks toen ze nog ‘niks’ hadden, nu hebben ze ‘het’ en is het mijn pakkie aan, dat kassie muur spelletje komt me zo bekend voor, het lijkt wel met de paplepel ingegoten, de ‘professionals’ in verNederland, gelukkig ben ik er inmiddels wel klaar voor, head on, ze kunnen me krijgen zoals ik ben, full spectrum (zalige anglo Alex J. term realiseer ik mij nu) any place any time anywhere.

   dit is wat de academische pa en hbo zus en mulo ma het liefst aan hebben staan, bij het verplichte ‘gezellige’ zaad avondje kleuterjuf linda der hol zonder inspraak, aan de andere kant de alternate multiverse Narnia door mijn neus geboord, maakt niet uit, de tv dames mogen de taal wel uitslaan die ik prima spreek maar niet luid getriggerd mag uiten tijdens de voorstelling, want dan ben ik de ‘emo’ bedreiging die pa uit z’n ptsd alco roes wekt, tv lah lah roes land strikt gescheiden ‘okay’ van je eigen beleveving bij de ‘normalen’, hun eigen dubbelheid afgescheiden ontwijken, dat is de wereld van paah maah en naaiiiihjjj je zoon; social engineering serie ‘Aafff’ in het hollands naar de leest van de Amerikaanse briljant maar net zo deep sick broken family serie waar asperger Sheldon de hoofdrol in speelt, en waarvan ik vermoed dat er een militaire silent weapons think tank tekst schrijver’s batterij van 100 voor 100 miljoen per jaar achter zit, voor Nederlandse begrippen vond ik de klinkende zinnen net te scherp geslepen, net te boven gemiddeld voor een goedkoop mole familie soapie; over babylon ‘emancipatie’ en de cultuur van geweld en verrotting verpakt als popie jeugd cultuur, terwijl de jeugd het al lang meer dan zat is; ‘Lorde’ 3Doc Vpro. overigens volgens de online gids beschrijving blijken de wrede dochters in het eggie al 20, geen wonder dat ik zwaar flipte bij de classic vuil show, pama als machteloze vette overjarige feest kinderen van hun terror gabber kinkjes, de debiele zoon met beperking is er even niet, das logisch, zoons zijn uit, al erg lang overigens, halve minuut air time is voldoende, de voetbal dames met staalborstel haar, daar gaat het om, zo grof mogelijk, zo hard onder de gordel dat ik het zeker niet vreet, want dat kan ik prima terug als het moet, maar jah dat verwacht je niet van een overjarige, en de tv heeft gelijk.

   Aaf: “Ik wil dood!” (fragment) : Afl. 5 / 5
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/1417892400/1

   About being perfect in je eigen wereld;
   http://www.youtube.com/watch?v=gRpvYOVfqQA

   De vuiligheid van retro babylon bnn ‘jongeren cultuur’ voorbij, 100% op de hoogte van internet conspiracy kennis, 19 jaar, al 2 grammies verder geloof ik, nog niet geheel geprogrammeerd verziekt hoop ik, al kun je je afvragen, ze laten niemand zomaar populair worden die niet al uitgebreid gepakt is, Nieuw-Zeeland;
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/471216900/0

  2. Hyper, schot in de roos….Het zoveelste bewijs dat er duistere energieën achter schuilen. Jonge meisjes die zich ervoor laten gebruiken in het kader ‘rijk en beroemd’….salmonica’s on the way….kijk goed naar het plaatje op 13.07 http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/471216900/0 het is allemaal geen toeval….right in plain sight.

  3. minuut 13:07 shocking illu pira plaatje Moon, full moon vandaag zo’n beetje, wat goed van jou! had ik nog niet eens gezien, heftig. Dusz de illusie van grassroots spontaan popstar via de ‘social media’ is al ondergraven daarmee, ook dat is al lang in de klauwen verzeild voordat het op een podium autiie mag loeien en bloeien en herkenbaar stuiptrekken… ‘dancing’ voor binnestebuiten intellie nerd kreukjes met maya de bij antennes.

   Maja de bij – Maanbloemen
   http://www.youtube.com/watch?v=jWcnPAhOpps

   Lorde als binnenstebuiten gedraaide omgekeerde maya de bij zompzuig ‘muziek’…. ik begrijp het te goed die teksten van haar, doet me aan mezelf denken toen ik 17 was, en nog, laten we eerlijk zijn, veel liever iets waar ik naar op kan blijven kijken, vanwege de vibraties en motorzaag krachten, van toen, wat nu niet meer in is, omdat te intense…

   Smashing Pumpkins Siamese Dream
   http://www.youtube.com/watch?v=kDYElhbl3bk

  4. Hoi Bieke, ik herken iets in wat je schrijft. Ik omschreef het als zijnde dat er bij mijn dochter een luikje dicht zat.
   Zij heeft alle vaccinaties gekregen t/m 4 jaar. Ik wist destijds helaas niet beter. Ze was veel boos, bijna altijd. Ze ging boos slapen en werd boos wakker. Vaak ook de boze houding, armen over elkaar. Het was heel typerend voor haar. Voorheen altijd een blije vrolijke baby. Ze had ook faalangst. Verder heel pienter. Iets klopte er niet. Ze was namelijk ook erg vaak ziek als klein kind, veelal rond de periodes na de vaccinaties. Veel hoge koortsen etc. I.c.m. met faalangst kwam ik na zoeken op deze symptomen uit op vaccinatie schade. Maw. deze symptomen kunnen gerelateerd zijn aan vaccinatieschade. Ik ben toen met haar bij een homeopaat geweest.
   Zij heeft toen ontstorings druppels gekregen tegen kwik in haar systeem. Ik wist niet wat er gebeurde al direct na de 1e keer, een half uur na de druppels. Het luikje ging open er kwam een stortvloed aan opgehoopte vragen en waarnemingen er uit. Haar boosheid verdween en de faalangst ook. Ze heeft de lichtjes weer teruggekregen in haar ogen en barst vd zelfvertrouwen. Geen faalangst meer.
   Erg overweldigend te zien wat vrij snel met haar gebeurde na de 1x druppels. Ze heeft 4 of 5x druppel gekregen en daarna niet meer.
   Ik was een tijd lang ondersteboven van het feit dat ze dus gewoon vergiftigd was door het RIVM en de consultatie bureau’s. Het zijn imo moordenaars. Mijn boosheid heeft inmiddels plaats gemaakt voor bewustzijn. Ik heb daarnaast veel verhalen voorbij zien komen van kinderen die zijn genezen ook van autisme. Veel succes met je dochter. Veel lezen en op onderzoek uit gaan en luisteren naar je intuïtie.
   Veel liefs!

  5. Vreselijk die vaccinaties, maar er is hoop. Via mogelijk ontgiften en ontstoren van vaccinaties. De moeite waard, bezoek eens een klassieke homeopaat.

 4. Natuurlijke immuniteit vindt alleen plaats na contact met een ziekte. Ook voor kinderziekten. Alleen deze immuniteit is levenslang én kan worden overgedragen van moeder op foetus.

 5. Ik ben het volledig eens met het artikel. Ondergetekende heeft zelf 43 jaar lang gestreden tegen de onzin van vaccinatie in zijn praktijk voor TCM en acupunctuur. De grootste leugen, die geweest is, is dat in de periode van de Mexicaanse griep door de heer Coutinho op TV zei, dat de kwik in de vaccinatievloeistof :” Goeie kwik was”. Het is de farmaceutische maffia industrie, die hier de hand in heeft. Er is maar een ding van toepassing en dat is om zo veel mogelijk macht te verkrijgen en dus een monopolie. De mens laat zich vrijwillig slachtofferen omdat zij niet nadenken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.