Advertentie

Vergelijk gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen!


 

Wordt de angst om NIET te vaccineren, 'gevaar' te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?
Wordt de angst om NIET te vaccineren, en ‘dus gevaar te lopen’, niet het best met dit simpele plaatje duidelijk gemaakt..?

x

x

Vergelijk het gevaccineerde

en het ongevaccineerde kind..!

2016 © origineel David Michael Augenstein
2016 © WantToKnow.nl/be

x

gevaccineerd-vergeleken-met-ongevaccineerd

Een Duitse studie, die werd vrijgegeven in september 2011, onder 8000 ongevaccineerde kinderen, pasgeborenen en jeugd tot aan de leeftijd van 19 jaar, toont aan dat gevaccineerde kinderen minimaal 2 tot 5 keer meer lijden aan ziekten en gezondheidsverstoringen dan onvevaccineerde kinderen..! De resultaten van deze studie zie je in dit staatje, waarbij de gevaccineerde (blauw) en ongevaccineerde (roze) groepen zijn gesplitst naar de ziekte die een kind had/heeft gehad. De cijfers uit dit onderzoek zijn afgezet tegen het Duits-nationale onderzoek ‘KIGGS’ waarbij kinderen zijn afgezet in de gehele populatie. (de meeste kinderen zijn afkomstig uit de VS, waar de vaccinatiegraad de hoogste in de wereld is.)

De cijfers van de ongevaccineerde kinderen werden verzameld via een internet-vragenlijst via vaccineinjury.info en via Andreas Bachmair, een Duitse klassiek homeopaat. Het is een onafhankelijke studie, wat tegenwoordig bijna essentieel is, om neutrale info te krijgen als bezorgde ouder of medicus/huisarts. Dus niet gesponsord door een grote ‘geloofwaardige’ ‘non-profit’-organisatie (waar vaak grote farmaceutische bedrijven achter zitten!), noch door overheidsinstanties met politieke en financiële belangenconflicten..!

Elk van de 8000 onderzochte kinderen hebben een medisch dossier. Volgens Bachmair zijn er 3 studies vergelijkbaar met deze studie waar hij aan meewerkte en hier wordt besproken. Naar zijn zegen hadden deze studies dezelfde uitkomsten als die grote onderzoek. In de VS is een studie naar de gezondheidsconstitutie van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen nog nooit gedaan in de ruim 50 jaar, dat men bezig is het vaccinatie-agenda uit te rollen. Noch door het CDC, het GGGD van de VS, noch door enig ander agentschap, dat zich bezig houdt met de ‘gezondheid’ van de Amerikaanse bevolking.

Je zou toch zeggen dat dat wel ESSENTIEEL is, zeker in de VS. Wanneer je in staat bent deze vaccinatie-agenda zódanig vorm te geven, dat kinderen op de peuterschool al 50 doses van 14 vaccin in hun lijf hebben, waarvan alleen al 26 doses in het éérste levensjaar! De meeste data die het CDC wél verzameld, in het kader kennelijk van de slager die zijn eigen vlees keurt, is via de VAERS-database. En dit staat dan voor ‘Vaccine Adverse Event Reporting System’. (In goed Nederlands: ‘Systeem voor het melden van (negatieve) Vaccin-reacties’.)

paul-thomas-kinderarts-ongezonde-kinderen

Zoals het ook in de Nederlandse situatie gold, via het RIVM, is het VAERS-systeem slechts vertegenwoordiger van 3 tot 5% van de gerapporteerde incidenten.. Dat komt omdat door artsen slechts enkele van de onmiddellijke reacties bij gevaccineerden wordt gerapporteerd, maar van het merendeel van de negatieve vaccin-reacties, wordt door artsen aangenomen, dat deze niet aan de vaccins te wijten zijn.. Deze 3 tot 5% is dus slechts een rapportage over een tijdsperiode van enkele uren, tot hoogstens 1,5 week ná de vaccinatie.

menselijk-human-dna-vaccinsAlles wat na die tijd als een reactie van het vaccin kan worden gezien, wordt vaak niet meer als zodanig onderkend. Met andere woorden: veel kinderen, jonge en oudere volwassenen, hebben aandoeningen en een onbalans, die door vaccins getriggered of veroorzaakt kunnen zijn, maar waarvan niet het flauwste benul bestaat, dat vaccin eraan ten grondslag liggen..! De Amerikaanse link naar deze (Bachmair)-studie vind je (HIER) Relevant voor dit onderwerp is een studie uit Nieuw Zeeland, uit 1992, die dezelfde conclusies als resultaat had. (PDF – HIER)

Een splinternieuwe studie in de VS bevestigd dit verhaal opnieuw..!
Een baanbrekende studie, de eerste van zijn soort in de VS, waarbij 650 gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen werden vergeleken met elkaar, is afgerond en de resultaten zijn bekend. Het artikel van de onderzoekers werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Frontiers in Public Health’. Het gaat om een onderzoek, waarbij meer dan 400 moeders hun gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen analyseerden, op het gebied van een groot aantal gezondheids-issues. Dit om te bepalen of er een verband gevonden zou kunnen worden, tussen vaccins en vaccinaties en neurologische ontwikkelingsstoornissen (NDD)

De conclusies zijn ijskoud en zullen de pro-Vaccin-groep behoorlijk koud op het dak komen..!
Gevaccineerde kinderen hebben een hogere graag van allergieën en autisme-spectrum-aandoeningen. Ze hebben meer concentratie-stoornissen en laten een hogere graad van hyperactiviteit zien. Daarnaast zijn leer- en gedragsproblemen een vaker voorkomend fenomeen bij gevaccineerde kinderen/volwassenen in relatie tot ongevaccineerde kinderen..! Kortom: opnieuw een bevestiging van de eerdere onderzoeken.. Waarom weten wij dit niet als Nederlandse bevolking..?! En..

Als je deze informatie door het RIVM aangeleverd zou krijgen, wat zou dán je beslissing zijn, of geweest zijn, bij het wél of niét laten vaccineren van je kind…? Zie je hoe het RIVM haar € 2.000.000 ‘voorlichtinggeld’ zou moeten besteden..!? Mocht je je kind al hebben gevaccineerd, ben je in staat geweest verschillen waar te nemen in de karakteristiek van je kind, vóór en ná het toedienen van het vaccin? Met name en specifiek op het gebied van neuro-ontwikkelingsverstoringen (NDD). Hieronder de samenvatting van deze studie:

‘Vaccination and Health Outcomes:

A Survey of 6- to 12-year-old Vaccinated and Unvaccinated Children based on Mothers’ Reports’

SAMENVATTING van deze studie

Achtergronden:
De idee is dat vaccinaties hebben voorkomen, dat miljoenen kinderen over de hele wereld infectieziekten hebben gekregen, in het ziekenhuis dienden te worden opgenomen en dat vele tienduizenden zijn gestorven. En toch blijven de lange-termijn-effecten van het ‘routine-vaccinatie’-programma onbekend. Er zijn aanbevelingen gedaan hierover door het ‘Institute of Medicine’, om deze zaak aan te pakken.
Specifieke doelstelling:Een vergelijking maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, over een grote range van gezondheidsissues, om te bepalen of er een verband gevonden kan worden tussen vaccinaties en vaccins en neuro-ontwikkelingsverstoringen (NDD) en zoja, of deze verbanden significant zijn.

Het verband lijkt duidelijk. Tot nu toe wás er geen bewijs, maar opnieuw is er een onderzoek, dat TOT GROTE, HEEL GROTE VOORZICHTIGHEID maant..!
Het verband lijkt duidelijk. Tot nu toe wás er geen bewijs, maar opnieuw is er een onderzoek, dat TOT GROTE, HEEL GROTE VOORZICHTIGHEID maant..!

Opzet van het onderzoek:
Een kruislings opgezet onderzoek, onder moeders die hun kinderen thuis opvoeden.

Methode:
Thuisonderwijs-organisaties in deze 4 staten: Florida, Louisiana, Mississippi en Oregon, waarbij deze organisaties werd gevraagd een vragenlijst te sturen naar hun leden, waarbij de moeders gevraagd werd om online, een anoniem vragenlijst in te vullen, inzake de vaccinatie-status en de gezondheids- en vaccinatiestatus van hun biologische kinderen, in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar.

Resultaten:
In totaal hebben 415 moeders deelgenomen, die in totaal 666 kinderen beschreven, waarvan 39% ongevaccineerd was. (261 kinderen). Uit het onderzoek bleek dat gevaccineerde kinderen minder dan ON-gevaccineerde kinderen de diagnose waterpokken en kinkhoest te horen hadden gekregen. Daar tegenover staat dat er een significante aanwijzing is, dat gevaccineerde kinderen eerder gediagnosticeerd zullen worden met longontsteking, allergieën, middenoor-ontstekingen en NND’s. (Deze laatste neuro-aandoening specifiek gedefinieerd als ‘Autistisch Spectrum Disorder’, ‘Concentratiegebrek aandoening’ , hyperactiviteit en/of leerontwikkelingsachterstand).

Na herijking bleken de factoren die significant in verband konden worden gebracht met deze neuro-aandoeningen (NND’s) te vinden in vaccinaties. In het definitieve aangepaste model, bleken vooral vaccinaties en niet de vroeggeboorte, zoals vaak wordt gedacht, in verband te kunnen worden gebracht met NND’s En dáár waar van beide sprake was, dus NND’s in verband met vaccinaties EN vroeggeboorte, bleek deze combinatie een 6,6-voudige kans op NND’s te veroorzaken. (95% CI: 2.8, 15.5).

Conclusies: In deze studie, gebaseerd op de rapportages van moeders, bleek dat de gevaccineerde kinderen een hogere allergie-graad EN NND’s hadden, dan ongevaccineerde kinderen. Na het controleren van andere factoren, bleek dat in de combinatie vaccinatie en vroeggeboorte, vooral de vaccinaties een klaarblijkelijke synergetische stijging van de kansen op NND te veroorzaken. Verder onderzoek is nodig om grotere, onafhankelijke voorbeelden te verkrijgen, teneinde deze uitkomsten te verifiëren en deze ONVERWACHTE UITKOMSTEN te begrijpen. Dit om vaccins en vaccinaties aan kinderen te optimalisern in de relatie tot de gezondheid van de kinderen.

Vaccination Citation: Mawson AR, Ray BD, Bhuiyan AR and Jacob B (2016). Vaccination and Health Outcomes: A Survey of 6- to 12-year-old Vaccinated and Unvaccinated Children based on Mothers’ Reports. Front. Public Health 4:270. doi: 10.3389/fpubh.2016.00270 BRON: environmentguru.com/pages/elements (© EnvironmentGuru.com)

Maakt het niet uit wie wat onderzoekt over vaccins, wat de uitkomsten zijn, welke professor of medicus het onderzoek doet en wat ie concludeert..?? Vaccins zijn goed en vaccinaties zijn heilig..??
Maakt het niet uit wie wat onderzoekt over vaccins, wat de uitkomsten zijn, welke professor of medicus het onderzoek doet en wat ie concludeert..?? Vaccins zijn goed en vaccinaties zijn heilig..??

Ondertussen lijkt de heksenjacht’ te zijn ingezet..
De aandacht van het werkelijke probleem achter vaccins en vaccinaties wordt momenteel sterk afgeleid, doordat de media, duidelijke georchestreerd door bijv. een partij als het RIVM, volledig hun focus lijken te richten op de groepsimmuniteit door vaccinatie.. En door nu maar de suggestie te wekken dat ongevaccineerde kinderen brandhaarden van ziektekiemen zijn, lijkt het erop alsof ouders elkaar de strot gaan afbijten over het welles/nietes achter vaccins en vaccinaties.. Vaccins hebben een werkingsduur van 4 tot 10 jaar.

Dierenarts en viroloog Ab Osterhaus bij Pauw & Witteman. Van belangenverstrengeling was geen sprake, zo zei hij. Vergat ter plekke even zijn 3%-aandelenbezit in Isconova te vermelden. Een van de grootste angst-aanjagende turbo-doktoren, waar het de grieppaniek betreft.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins besteld, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler... (klik voor artikel)
Dierenarts en viroloog Ab Osterhaus bij Pauw & Witteman. De man die het vaccinatiefabeltje keer op keer komt vertellen. En van belangenverstrengeling was geen sprake, zo zei hij. Hij is weliswaar voorzitter van de wereldwijde club van vaccinproducerende farmaceuten, maar dat moet toch kunnen? En.. Vergat ter plekke, bij Pauw & Wittenman even zijn 3%-aandelenbezit in het bedrijf ‘Isconova’ te vermelden. Osterhaus, één van de grootste angst-aanjagende turbo-doktoren, waar het de grieppaniek betreft.. Drinkt wiskey als het RIVM de 20 miljoen vaccins besteld, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler… Valt er wat te vieren dan..???(klik voor artikel)

Je kunt er dus vanuit gaan, dat de meeste kleuter/peuterleidsters en/of gastouders dus als het ware ongevaccineerd met je kind in aanraking komen.. En.. ja ook de ouders! Tja, dat is even schrikken voor sommigen.. Hun kind, zomaar blootgesteld aan de grote boze kinderziektes-wereld.. Dat klinkt wellicht een beetje denigrerend, maar feitelijk is dit tóch de basis van het verhaal..

Want vaccinaties zijn geen Heilige Graal van de gezondheid; vaccins zijn heftige middelen die een beperkte werkingsduur hebben. Bovendien muteren veel virussen en ziektekiemen/bacteriën aan de lopende band, zodat bijvoorbeeld het griepvirus waarop de griepprik van dit jaar is gebaseerd, totaal onwerkzaam kan zijn en vaak is, doordat die vrolijke griepvirussen hun karakter VOLLEDIG hebben gewijzigd..

Alle kinderen tot 14 maanden die nog niet alle benodigde prikken hebben gehad, zijn natuurlijk ook een bron van mogelijke kinderziektes. Maar ook de kinderen die nét gevaccineerd zijn met de BMR-prik en tot 28 dagen daarna besmettelijk kunnen zijn, door excretie van het virus via de neus of de keel. (HIER Moeten we daar ook de kinderopvang-/schooldeuren voor gesloten houden…? Het gestechel over deze groepsimmuniteit leidt de aandacht af van de inhoudelijke vragen die ouders hebben en waar ze geen goede antwoorden op krijgen. Dit is vanzelfsprekend effectief voor het RIVM, dat ieder kind het liefst ‘volledig gevaccineerd’ ziet, maar natuurlijk destructief voor ouders die antwoorden over en rond de vaccins en vaccinaties boven tafel willen hebben.

Tot slot, en last but not least.. Een medisch-wetenschapper die kennelijk maar weer roept..
180 graden met de opvattingen van de ‘Heilige Vaccinatius’..

 

“Vaccinaties tasten de groepsimmuniteit aan.

Vroeger maakten we een ziekte door en waren levenslang beschermd tegen alle varianten van de ziekte.
Via moedermelk en de placenta gaven we deze maternale antilichamen door aan onze kinderen.
Door vaccinatie worden onze antilichamen slechts tijdelijk en kunstmatig opgejaagd.

Deze beschermen ons alleen tegen bepaalde strengen van een ziekte.
Als ze na een aantal jaren uitgewerkt zijn, zijn we weer kwetsbaar en kwetsbaarder voor de ziekte.
En.. zijn er geen antilichamen meer om door te geven aan een volgende generatie.”

 – Dr. Susan Humphries –

* * *

vaccines-on-doctors-and-nurses

41 gedachten over “Vergelijk gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen!

 1. Vaccinaties zijn in mijn optiek de grootste misdaad tegen de menselijkheid. En daar zijn nog veel meer bewijzen aangedragen voor wereldwijd en wel door mensen die er geen financieel belang bij hebben. De farmacie heeft er alleen maar financieel belang bij en gaat daarbij desnoods over lijken, in ieder geval niet bepaald gezondheidsbevorderend.

  1. Pjotr, wat ik in 8 jaar WantToKnow aan werkelijke ‘rotzooi’ omtrent vaccinaties heb voorbij zien komen, duidt precies op wat je zegt.
   De cowboys van Big Pharma hebben een grip op de HELE BEDRIJFSKOLOM.. Van het bedenken tot een ‘product’ tot de uiteindelijk manipulatie van de ‘consument’ Alle, ik zeg ALLE, schakels tussen deze 2 punten, zijn in handen van Big Pharma.. De beloningen voor hen lopen in de vele, vele miljarden, waardoor ze lachend boetes betalen, vlak voor uitspraken van rechters, om de zaak te schikken en ze NIET OFFICIEEL veroordeeld zijn, met een ‘afkoop’.. Paar miljard overmaken en voila. Veel burgers zouden o.b.v. die schikingen overigens deze georganiseerde misdadigers dienen aan te pakken imo.

   Er is echter een veel dieper liggen verhaal achter deze vaccinaties; het is een diep-donker verhaal over een verborgen depopulatie-agenda. Want de elite vindt dat er ‘overbevolking’ is op de wereld. En maken van hun hart geen moordkuil en roepen van alles, wat duidelijk maakt dat er een dergelijke manipulerende agenda IS. Ik zal hier als ‘bewijs’ een link zetten, waarmee ieder voor zichzelf een leidraad heeft er eens in te duiken. http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/
   Het is een regelrechte bliksemafleider, om ‘arme mensen’ de schuld te geven van overbevolking.. Het zijn juist de ‘vieze rijken’ die met hun hebzuchtige egoïsme de wereld kapot maken.

   Bovendien snel hier op de site een artikel over de manier waarop Bill en Melinda Gates de wereld aan het volspuiten zijn..!! (Vanuit precies dezelfde agenda imo.!)

  1. Bij alle onderzoeken staan namen en het laatste onderzoek staat zelfs de hele wetenschappelijke opzet en titel van het onderzoek. Beetje zeurverhaal van je.
   Andersom gezegd, gaan we dit uit onze duim zuigen? Denk je dat we 3 onderzoeken van diverse kanten klakkeloos overnemen..? Heb je inhoudelijk overigens ook nog iets te melden..? Want het gaat toch over de inhoud voor je..??!
   Je zelfwerkzaamheid wordt op prijs gesteld; m.a.w. onze mogelijkheden zijn beperkt en we reiken je zaken aan. En dat doen we ‘in het vervolg’ ook. Heb je overigens al eens een donatie of iets gedaan voor deze site? Je eisen lijken logisch, maar voor iemand die gratis op de eerste rij zit, is dat imo vrij ongepast.

  2. rustig maar Guido, volgens mij verdien jij (of iig de beheerder van deze site) gewoon geld per klik met de advertentietjes op deze site. Onze barmhartige samartiaan Guido verdient dus wel degelijk geld aan de klikjes van Kim. Overigens is dit terecht voor het werk dat in de site gestopt wordt. Verder wordt de samenvatting van het onderzoek van Mawson overgenomen omdat het is ingetrokken door de uigever. Een bron die verwijst naar het hele onderzoek is er dus niet meer 🙁

  3. Het vooraanstaande blad The Lancet, trok het artikel terug van Andrew Wakefield, over de relatie tussen autisme en de oorzaak vaccinaties. Dat wil niet zeggen dat het artikel niet klopt en hij geen waarheid heeft ontdekt. Het betekent alleen, als je toch over geld en dat soort zaken spreekt, dat de machtige Big Pharma cowboys (of de georganiseerde misdadigers, volgens prof. dr. Peter Gotsche) in staat zijn geweest, megadruk uit te oefenen op de uitgever/hoofdredactie van het gerenommeerde tijdschrift. Wat wil je nu eigenlijk vertellen met je ’teruggetrokken’.. Typisch zo’n kwakkie-uitspraak om niet op de inhoud hoeven doorgaan.
   Er staan 3 onderzoeken en jij wilt er één torpederen, doordat het is teruggetrokken? Je hebt de strekking van het hele artikel NIET begrepen. I rest my case.

  4. Je kan zelf ook op onderzoek gaan.
   Dan kom je veel sneller daar, waar je wilt zijn.

  5. Wow. Zo aanvallend Guido.
   Bij artikels staan de referenties netjes onderaan opgesomd zodat je dit niet tussen de lijnen hoeft te gaan zoeken.
   Spijtig dat jullie opbouwende kritiek direct zo moeten afbreken.
   Het is toch fijner voor iedereen om geloofwaardiger over te komen? Als jullie niet klakkeloos iets overnemen is het toch een kleine moeite om onderaan een bronvermelding te geven?
   Met de referenties erbij had ik het misschien zelfs gedeeld.
   Onprofessioneel hoor zo een reactie…

  6. Het is niet aanvallend bedoeld hoor Kim. Het is alleen de toon die voortkomt uit de constatering/waarneming van een bepaalde desinteresse. Dus als jij gewoon over de bronnen heen leest, die MIDDEN in het artikel genoemd zijn. Niet op de officiële manier, maar in zo’n klein stukje tekst, vind je toch de bronnen wel.
   Daarnaast zijn wij prikkelbaar, door al die trollen, die op precies hetzelfde toontje, slim gaan doen.. Excuus dus!

 2. wel leuk hoor een paar mickey mouse studies, maar veel bewijs krijg je hier niet mee. Het eerste onderzoek van Bachmair is echt een lachertje. Digitale vragenlijsten uitdelen op een website die gemaakt is om mensen bang te maken voor vaccinaties is toch sowieso al niet top als methode. Het onderzoek van Mawson is ook gebaseerd op zelfrapportage bij ouders van kinderen die thuisonderwijs krijgen. Ook hier kun je vraagtekens zetten of de steekproef wel representatief is. Een percentage van 39% dat niet gevaccineerd is in de steekproef zegt al genoeg denk ik. Vooral in de VS waar het aantal niet-gevaccineerden erg laag is. Zelfrapportage is blijkbaar de enige manier waarop de anti-vaxxers hun conclusies kunnen ondersteunen.

  1. Jesse, ben jij nou zo’n ingehuurde RIVM-troll? Bijzonder is dat je er als ‘anti-anti-vaccer’ als de kippen bij bent, als er een nieuw artikel over vaccins en vaccinaties verschijnt, om je ‘Disney-licht’ over het artikel te laten schijnen. (Jesse the Mouse?)

   Jesse, je bent aan het cherry-picken en houd je met de goedkoopste en meest hautaine manier van commentaar bezig. Wat jou uitkomt in tekst of/en artikel, keur je af. Namen van artsen, medische onderzoekers zijn niet van belang. Onderzoek dat vele malen herhaald is; uitspraken van gerenommeerde en ervaren artsen zoals hierboven.. Ik geloof dat er hier maar één micky mouse bezig is en die heet Jesse. Lekker goedkoop onderzoek gaan bashen op de buitenkant.. ‘Het onderzoek deugt niet’… Simpel en niet bijster intelligent als je opzetje zo door de mand valt, toch? Enne.. ga vooral lekker door met de wereld te verdelen in ‘vaccers’ en ‘anti-vaccers’ Dat is je reinste complotdenken.. 😉

   Het wordt eens goed tijd dat de medisch-wetenschappelijke wereld haar huiswerk doet en ‘hygiëne’ gaat toepassen in denken en doen. Eens grote schoonmaak houdt en uit de ivoren roeptoetertoren stapt. Als we professor Peter Götsche’s advies gewoon bestuderen en ter harte nemen, ipv de man na 35 jaar (!!) onderzoek af te wimpelen als no-know, zouden er wellicht stappen gezet kunnen worden in het SCHOONMAKEN van de gezondheidszorg. Door vooral de geldwisselaars eens uit de tempel te ranselen..!! (Excuses overigens dat ik even niet precies weet of ie ‘vaccer’ of ‘anti-vaccer’ is..)
   http://www.npo.nl/radar/04-04-2016/AT_2047411

   Zolang jij doorgaat mensen die een gezond wantrouwen hebben, in een hoekje te zetten, door hun ‘bewijs’ af te doen als Mickey Mouse onderzoek, ga je niet in op de essentie van de berichtgeving, die op VEEL MEER is gebaseerd dan de 3 onderzoeken die hier zijn aangehaald en DUIDELIJKE INDICATIES TONEN.

  2. Jesse, aka ‘wetenschapper’ nr.xy
   “Ook hier kun je vraagtekens zetten of de steekproef wel representatief is.”
   Raar dat men altijd de vraagtekens bij de kritische wetenschap zet en nooit bij de wetenschap die de overheid raadpleegt. Stelletje boeven.

  3. Jesse jouw schaamteloze onwetendheid is een keuze in het tijdperk van informatie….
   Lees eens “U kunt veel meer dan u denkt” van Dr Hans Moolenburgh… Maar ik ben bang dat lezen en leren niet jouw sterkte punt is…..
   Onwetendheid is troef…….

  4. LOL, met de uitspraken van gerenomeerde artsen bedoel je zeker Paul Thomas en Mark Sirkus. Als je die namen even snel in google opzoekt hebben ze allebei een website met een fijne webshop. Op die webshop kun je allerlei leuke boekjes kopen en voedingssuplementjes. Mark Sirkus maakt het nog erger en verkoopt consultaties voor kankerpatienten. de prijs is echt om te kotsen: voor 2400$ gaat hij even met je skypen en krijg je zijn boekjes om te lezen!!!!
   wel een erg gerenomeerde arts, iig kun je er zeker van zijn dat hij zijn geld niet van BIG PHARMA EN DE NWO krijgt!!!!
   Verder heb ik een paar interviews met dr Gotzsche gezien, zeker een interessant verhaal, maar wat dat met de werkzaamheid van vaccinaties te maken heeft zie ik niet. Als je nu beweert dat je niet tegen vaccinaties bent (dus een anti-vaccer) ben je toch een enorme hypocriet!!

  5. Mensen zijn onbetrouwbaar omdat ze een webshop hebben.. Heb je daar wetenschappelijk bewijs voor. Is er van jouw hand wellicht, ooit een artikel in deze trant verschenen. Ergens? Wat is de reden dat je iemand zwart wilt maken, omdat hij geld verdient..? Waar is het bewijs van je beweringen? Heb je een bron of heb je het uit een of ander anti-anti-vaxkrantje..?

  6. van Paul Thomas: http://integrative.metagenics.com/store
   en voor Mark Sirkus: http://drsircus.com/the-compendium-surviving-cancer/

   Ik denk dat het duidelijk is dat er een belangenverstrengeling is als je de reguliere geneeskunde afzet als onzin en vervolgens geld verdient met supplementen en boeken. Dit is in feite precies hetzelfde als de farmaceutische industrie doet: namelijk het eigen product promoten als het enige dat werkt en er vervolgens flinke winsten maken over de rug van patiënten.

  7. Ja, dank voor het onthullen van dit schandaal en daarmee het onderuit halen van het bovenstaande artikel op inhoud.. LOL.. Paul Thomas deugt inderdaad niet, hij verkoopt boeken.. En consulten voor een uurloon, dat openbaar is, zoals chirurgen, specialisten ook hun uurloon hebben. (Die niet openbaar zijn!) En clinics voor groepen mensen.. Wat een schandaal zeg. Nog iets over de inhoud van het artikel verder, of gaan we alles op de buitenkant beoordelen.. In dat geval kun je misschien deze dan ook even googlen? Want ik kijk simpel naar wat ze (inhoudelijk) met kinderen die gevaccineerd zijn hebben ervaren. En -het spijt- helaas niet of ze deugen doordat ze wel/geen boeken te verkopen en wellicht daar geld voor te vragen. Sorry, téveel geld. Zoiets toch? Ik kan niet helemaal zien dus of ze aan jouw criteria beantwoorden van ‘betrouwbaarheid’.

  8. Bij tijd en wijle klik ik voor de aardigheid deze site nog eens aan om de krochten van niet-denkend Nederland mee te maken. Het doet me goed om te zien dat er nog mensen als Jesse zijn die alle proza hier ziet voor de nonsens die het is. Ga zo door.

 3. Niet alleen autisme is toegenomen.
  Tegenwoordig zie je ook steeds meer kinderen met genderproblemen.
  Jongens die het gevoel hebben dat ze geboren zijn in een meisjeslichaam en meisjes die voor hun gevoel geboren zijn in een jongenslichaam.
  Je raadt natuurlijk wel uit welke hoek de oplossing voor dit probleem komt. Ik heb het vermoeden dat de oorzaak uit dezelfde hoek komt.

  1. Kwik, Aluminium en met name Bisphenol A

   Onwetendheid is een keuze in het tijdperk van informatie…… De massa lijdt aan cognitieve dissonantie, en blijft daardoor liever onwetend….. #SickSociety

 4. Er zijn nog grotere gruweldaden :
  Ik vermeld de link met het nodige voorbehoud, in afwachting van meer gegevens :
  https://guidograndt.wordpress.com/2016/12/02/fake-oder-fakt-unfassbare-horror-fotos-kinderopfer-der-asiastischen-organ-mafia/
  met uittreksel :
  “FAKE ODER FAKT? Unfassbare Horror-Fotos: „Kinderopfer der asiastischen Organ-Mafia?!“
  Dezember 2, 2016 kid-1561583_1920
  Ich habe schon vieles in meinem Leben gesehen. Aber es gibt immer noch etwas, das mich selbst zu tiefst schockiert!
  So machen verstörende, grausame Bilder von toten Kindern in den sozialen Netzwerken die Runde. Asiatischen Kindern. Laut dem Facebook-User Goh Soo Heng sollen mal als 700 Kinderleichen gefunden worden sein, denen man die Organe entfernt hat! Anscheinend soll dafür ein Syndikat einer Organ-Mafia an der Grenze zwischen Malaysia und Thailand verantwortlich sein, die Kinder entführen und „ausweiden“, um dann ihre Organe auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Die Fotos zeigen Kinder wie Vieh aufgereiht, mit langen Schnitten in ihren Körpern, einige gefesselt oder „verpackt“ in Kartons.
  Goh warnt die Eltern in der malaysischen-thailändischen Grenzregion, ihre Kinder nicht aus den Augen zu lassen, damit nicht noch mehr Opfer der Organ-Mafia werden. Handelt es sich bei diesen Angaben und den Fotos um einen Fake oder um Fakten? Wer weiß mehr dazu?
  Nachfolgend veröffentliche ich die Horror-Fotos (Gesichter von mir retuschiert) – und das nur aus einem Grund: Diese Bilder sind bereits in verschiedenen sozialen Medien publik gemacht worden
  Quelle Bereits 2013 berichtete Thaipage Online über den Organhandel in Thailand

  .”De foto’s bevinden zich in de link. Zijn er lezers die over meer gegevens beschikken ??

 5. Beste Guido ik heb zelf geen biologische (klein)kinderen maar lees toch zo hap snap wat artikelen, wat me opvalt bij de mainstream is dat men op alle fronten het publiek zo slecht informeert en als ik bij Lubach of bij de jongens van de kwizzz zouteloos grappige liedjes sketches hoor dan vraag ik mij af waar zijn we me bezig. Het is net als bij orgaandonatie, mensen die kritiek hebben worden in het beste geval belachelijk gemaakt en in het slechtste geval compleet zwart gemaakt. Een gedegen inhoudelijk onderzoek naar de bezwaren is er niet. Moeder Overste weet wat goed voor je is.

  1. Nu kunnen we denken, dat het RIVM een beetje slordig is geweest. Maar de ervaring van de afgelopen 8 jaren met deze info rondom vaccins, vaccinaties en het RIVM, heeft geleerd, dat er geen kwaad woord over gezegd mag worden, dat het RIVM onfeilbaar is, en dat alle mensen die tegen zijn, zoals huisarts Van der Linden, met de grond gelijk gemaakt moeten worden. Omdat ze dom zijn, achterdochtig en het RIVM toch zeker wel weet wat goed is voor ‘de mensen’.. Kijk eens op internet naar de ervaringen van RIVM-medewerkster Nelleke Bakker, die een boekje open kan doen over deze ambtenaren-in-de-ivoren-toren.

  2. first they ignore you, then they laugh at you, then they fighy you and then you win!!

   Dus we naderen de overwinning!!!

 6. Uitstekend artikel Guido. Bedankt daarvoor.
  Ik heb een sterk ontwikkeld gevoel en vijftig jaar geleden was ik al tegen vaccinatie. Dit artikel sluit volledig aan op mijn gevoel. De mens is niet geschapen om als speldenkussen te gebruiken. De schepper heeft ons alle natuurlijke middelen ter beschikking gesteld om gezond op te groeien maar de natuurmiddelen worden steeds meer in het verdomhoekje geplaatst (Codex Alimentarius) en als ‘niet wetenschappelijk bewezen’ weggezet. Pallets vol met ‘wetenschappelijke rapporten’ van en/of door hun gefinancierde instellingen gaan richting commissies ter beoordeling van geneesmiddelen. Die moeten uit die brei van duizenden pagina’s maar destilleren of de middelen veilig zijn. Een onmogelijke taak.

  Denkt Jesse nou dat Big Farma alles vanuit menslievendheid doet en niets liever wil dat alle ziektes de wereld uit verdwijnen zodat ze zich op termijn kunnen opheffen? Of hebben ze er als beursgenoteerde bedrijven (groot) belang bij zo veel mogelijk, liefst chronische ziektes zodat omzet en maximale winst op lange termijn gewaarborgd zijn?

  Ik neem het volgende waar: De groei en de enorme winsten van de (chemische) farmaceutische industrie is recht evenredig met de toename van chronische ziektes en kwalen met onder andere auto-immuunziekte, autisme, adhd, allergieën en vormen van kanker en last but not least, vergiftiging (doodsoorzaak nr 3).
  ‘Ziektewinst’ en ‘overlijdenswinst’?

  Tot slot nog dit: Kan Jesse antwoord geven op de vraag waar het wetenschappelijk bewijs is dat het HPV vaccin op lange termijn veilig is? Dat is er niet dus zijn de meisjes die het vaccin krijgen proefkonijn. Vertelt men dat aan de ouders?

 7. Waarom is mijn reactie met het citaat van Peter Gøtzsche over vaccins weggehaald? Als die uitspraken doet over Big Pharma mag het blijkbaar wel aangehaald worden, maar als hij iets positiefs zegt over vaccins, stuit dat blijkbaar op bezwaar!? Vreemd hoor.

  1. De moderator had kennelijk zijn dag niet in jouw ogen. Misschien was je in herhaling gevallen of was het off topic. De uitspraken van Gotsche overigens, hebben WEL DEGELIJK ook betrekking op vaccins en vaccinaties; het boek kennelijk niet gelezen als al-wetende?
   Lees hier op de site ook de verhalen over DE FRAUDE rondom de Mexicaanse griepvaccins, het VALS uitroepen van een PANDEMIE, door de WHO (een Big-Pharma-geïnfiltreerd orgaan). Of de onzin over de seizoensgriepprik, die hier in Nederland jaarlijks € 60 miljoen kost; NOOIT bewezen is en zeker bij de mensen met minder weerstand, vaak MEER KWAAD dan goed doet. Ook dat onderstreept professor Götsche.

  2. Maar dit stuk gaat over de vaccins tegen de kinderziektes, niet over de griepprik. Waarom gooi je dat toch allemaal op een hoop? Gøtzsche was in ieder geval in dat interview heel duidelijk over de vaccinaties waar het in dit stuk over gaat: enorme voordelen, dus vooral doen. Ik heb t boek nog niet gelezen, maar wat schrijft hij daar dan over de vaccins die in het Rijksvaccinatieprogramma zitten?

  3. Hoi Joop! Ben benieuwd welk interview je hebt gelezen van Peter, kun je me dat zeggen? Ik zou het ook graag lezen.
   Ik heb het boek ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’van Peter gelzen en daar staat niets in over vaccinaties.

 8. Als ik lees hoe de overheid bezig is om mensen te misleiden door informatie achter te houden en te liegen, (nu weer met de vaccinaties) zou er dan niemand zijn die hen aanklaagt? Is er wetenschappelijk gezien genoeg informatie ter beschikking om een rechtzaak vorm te geven? Het wordt tijd voor nieuwe eerlijke betrouwbare mensen op ‘hoge’ posten die met liefde, zorg een aandacht voor de mensheid werken. Dan zouden deze praktijken onmogelijk zijn.

 9. Als je werkelijk de onderste steen naar boven wilt halen in het duistere geknoei van de huidige medische on-wetenschap, google dan eens wat met de naam Antoine Béchamp. Dé tegenpool van de oplichter Louis Pasteur en zorgvuldig gewist uit de annalen van de geschiedenis van de wetenschap. Béchamp zei het al : microben zijn niet de oorzaak van ziekte, maar het gevolg. Waaruit volgt : bescherming door vaccinatie tegen microben is een concept uitgevonden door de intellectuele dwerg en hebzuchtige graaier.

 10. Een tijd geleden kreeg ik nadat ik een bepaalde leeftijd had bereikt een brief met daarin de blijde boodschap dat er een griepprik voor mij beschikbaar zou kunnen zijn.
  Of ik maar even wilde invullen of ik wel of niet meedeed zodat ze een op maat gesneden voorraad konden aanleggen.
  Ik vulde in: Ja, ik doe mee indien kan worden aangetoond dat ze veilig en effectief zijn…

  Nooit meer wat van gehoord!!!!!!!!!

 11. Mensen willen het gewoon niet zien. Terwijl het zich zo duidelijk voor onze ogen afspeelt. Zoals Mark Twain zei: It’s easier to fool people than to convince them they have been fooled.
  Met zulke medeburgers heb je de familie Rotschild niet meer nodig.

 12. Wij hebben twee kinderen en zijn tevreden met de keuze om ze beiden niet te vaccineren. Hebben we daar goed aan gedaan? Geen idee, maar op basis van mijn onderzoek was het wel de enige optie die overbleef. Vooral het (wereldwijd!) ontbreken van een wetenschappelijk onderzoek volgens de evidence based medicine standaard (gerandomiseerd met controlegroep) gaf de doorslag. (wikipedia: Voor geneesmiddelonderzoek is eigenlijk dubbelblind onderzoek via een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep de enige nog acceptabele standaard voor het bepalen van de werkzaamheid van een bepaald middel.) En de reden die hiervoor gegeven wordt (het niet willen onthouden van een geneesmiddel) is een uitvlucht.

  Verder is er nooit een onderzoek gedaan (gepubliceerd) naar de langetermijneffecten van vaccins volgens de evidence based medicine standaard. En heb ik een gesprek gevoerd met een onderzoeker die zich bezig houdt met vaccins. Volgens deze onderzoeker weten we ongeveer 15% van de werking van ons immuunsysteem.

  Toen ik alle informatie (pro’s en con’s) naast elkaar legde, konden we niet anders beslissen dan niet te injecteren. En dat was een gekke keuze, want het was een keuze tegen onze bias in.

  Ik verwacht van mensen die hun kinderen wel hebben gevaccineerd nimmer een open houding. Want als ze het mis hebben dan is dat een vreselijke constatering die ze niet kunnen terugdraaien. Welke informatie je ze ook geeft, ze zullen het nooit kunnen aanvaarden. En ik heb daar alle begrip voor.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.