Advertentie

Ongevaccineerde kinderen geen bedreiging..!!


Haar naam is Tetyana Obukhanych en ze is gepromoveerd in Immunologie, aan de uiterst prestigieuze Harvard-university. Ze schrijft het onderstaande stuk, in de hoop dat een aantal misvattingen over vaccins gecorrigeerd zal worden. En om onwetende en vaak angstige ouders en gevaccineerden, te helpen een eerlijk en evenwichtig begrip te ontwikkelen rondom vaccins en vaccinaties. Ondersteund door de vaccinatietheorie en de nieuwste wetenschappelijke bevindingen.

Wij van WantToKnow kunnen ons hierbij alleen maar aansluiten, niet in de laatste plaats omdat er op dit moment wereldwijd heftige processen gaande zijn, om zogenaamd democratisch, het proces van de onvervreemdbare lichamelijke integriteit van elk mens te ondergraven, door vaccinaties verplicht te stellen. De uitermate krachtige opstand TEGEN dit proces is absoluut noodzakelijk, om ook de andere agenda, die zonder twijfel achter de vaccinatie-propaganda zit, te ontkrachten en ondermijnen..!

Overigens ontwikkelde de studierichting van Dr. Obukhanych’s zich vooral om persoonlijke redenen richting immunologie. Ze wenste simpelweg duidelijkheid over de kinderziektes die ze tóch had gekregen, terwijl ze ervoor was gevaccineerd. Ook zij bleek geïndoctrineerd om te geloven dat er genoeg kennis was over de natuurlijke weerbaarheid van het menselijke lichaam,, tegen deze ziektes en de fabeltjes die over de kracht van vaccins werden verkondigd. Want ook zij is het levende bewijs voor het FEIT dat VACCINS NIET IMMUNISEREN, maar TIJDELIJK IETS teweeg brengen..!

Het is alleen al om over achter de oren te krabben, dat er geen consensus is onder artsen, of vaccinaties veilig, effectief en betrouwbaar zijn..!!

En zoals je zult lezen, is deze gepromoveerde arts, uiterst succesvol met haar ‘second look’ naar de fabeltjes rondom vaccins en vaccinaties.. Maar het is vooral een persoonlijke reis van de vaccinatie-illusie naar het omarmen van de kracht van het menselijke immuunsysteem, zoals we dat ook al konden lezen in de artikelen die Harry Zandvliet hier op de site schreef, over met name de idiotie rondom mazelenvaccinaties..

Het is dr. Obukhanych’s missie om meer kennis en inzichten te verspreiden over de kracht van het menselijke afweersysteem (immuunsysteem) en ook het zelfgenezend vermogen in dat kader. Dit vermogen is in staat om te leren, maar dient daartoe wel de goede prikkels te krijgen, inderdaad in de vorm van ‘kinderziektes’.. Ook het immuuunsysteem is wel degelijk in staat, heftige aanvallen door epidemieën te weerstaan.

 

 

x

* * *

x

x

Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

x

 

x

Harvard-Immunoloog in een open brief:

x

Ongevaccineerde kinderen geen bedreiging

x
voor gevaccineerde kinderen..!!

x

2017 © WantToKnow.nl/be – Vaxxter.com

x

Vormen ongevaccineerde kinderen een grotere bedreiging voor de gezondheid van de gemeenschap dan gevaccineerde kinderen? Er wordt vaak gezegd dat degenen die ervoor kiezen hun kinderen uit gewetensbezwaren niet te vaccineren de rest van de gemeenschap in gevaar brengen. Deze redenering zorgt ervoor dat vaccinevrijstellingen vanwege federale en staatswetten niet of nauwelijks worden toegelaten. U moet zich ervan bewust zijn dat de bescherming, die door vele moderne vaccins wordt verleend – het grootste deel door de CDC aanbevolen vaccinaties – met een dergelijke verklaring niet in overeenstemming is.

Ik heb hieronder de aanbevolen vaccinaties beschreven welke een eventuele ziekteoverdracht niet kunnen helpen voorkomen, om twee redenen: omdat de vaccinaties niet zijn ontwikkeld om overdracht van een infectie tegen te houden (alleen om ziektesymptomen te helpen voorkomen) of omdat het gaat om niet-overdraagbare ziekten. Mensen die onderstaande vaccins niet hebben ontvangen vormen dus geen enkele bedreiging voor de openbare gemeenschap. Dit impliceert dat discriminatie tegen niet-geïmmuniseerde kinderen in een openbare schoolomgeving niet is gerechtvaardigd.

Het betreft:

 1. Het IPV (geïnactiveerde poliovirus) kan de overdracht van het poliovirus niet voorkomen. Het poliovirus is al minstens twee decennia niet aanwezig in Amerika. Zelfs als het wilde poliovirus door buitenlandse reizen in ons land opnieuw zou worden geïmporteerd, zullen poliovaccinaties met IPV de veiligheid van openbare ruimtes niet beïnvloeden. De uitroeiing van het wilde poliovirus wordt toegeschreven aan het gebruik van een ander vaccin, het OPV of orale poliovirus vaccin. Uit bepaalde veiligheidsoverwegingen werd het gebruik van OPV lang geleden gefaseerd vervangen door IPV.
 2. Tetanus is geen besmettelijke ziekte, maar een gevolg van een wond die is besmet met C. tetani sporen. Vaccinatie tegen tetanus (via het DTaP combinatievaccin) kan de veiligheid van openbare ruimten niet beïnvloeden; de tetanusvaccinatie is alleen bedoeld om persoonlijke bescherming te bieden.
 3. Het difterievaccin (ook in het DTaP-vaccin) is ook niet ontworpen om de overdracht van C. difhtheriae te voorkomen, alleen bedoeld om de ziekteverwekkende effecten van het difterie-toxine te voorkomen. Vaccinatie tegen difterie kan de veiligheid van de openbare ruimten niet veranderen; het difterievaccinatie is eveneens alleen bedoeld voor persoonlijke bescherming.
 4. Het acellulaire pertussis (aP) vaccin (het laatste element van het gecombineerde vaccin DTaP), dat nu in de VS wordt gegeven, heeft het hele cel pertussis vaccin in de late jaren negentig vervangen, gevolgd door een ongekende herhaling van kinkhoest. Uit een experiment met opzettelijke pertussis infectie in primaten bleek dat het aP vaccin niet in staat is om kolonisatie en overdracht van B. pertussis te voorkomen. De FDA heeft al een waarschuwing gegeven aangaande deze cruciale bevinding. [1] Bovendien heeft de vergadering van de Raad van Wetenschappelijke Raadgevers CDC in 2013 nog aanvullende alarmerende data gegeven. Pertussisvarianten (PRN-negatieve stammen) die momenteel in de VS circuleren hebben een selectief voordeel om degenen die up-to-date zijn met hun DTaP-boosters te besmetten. Mensen die up-to-date zijn dus eerder geneigd zijn om besmet te raken, en zij zullen anderen besmetten.
 5. Bij veel soorten H. influenzae gaat het Hib vaccin alleen over type ‘b’. De introductie van het Hib-vaccin blijkt nu per ongeluk te hebben geleid tot dominantie van de stammen H. influenzae types ‘a tot en met f’. Deze typen hebben tot een ernstige ziektes geleid en toenemende incidenties bij volwassenen in het tijdperk van Hib-vaccinatie van kinderen. De algemene bevolking is nu kwetsbaarder voor de invasieve ziekte dan het was vóór het begin van de vaccinatiecampagne Hib. Discriminatie tegen kinderen die niet tegen Hib gevaccineerd zijn, heeft dus geen wetenschappelijke betekenis in het tijdperk van de H. influenzae ziekte van type b.
 6. Hepatitis B is een virus in het bloed. Het is niet erg besmettelijk, vooral niet bij kleine kinderen, die geen heroïne naald delen of onderling risicovolle seks hebben. Vaccineren van kinderen tegen hepatitis B beïnvloedt de veiligheid van openbare ruimten niet. Bovendien mogen scholen kinderen die chronisch Hepatitis B dragers zijn niet de toelating verbieden. Om kinderen die ongevaccineerd zijn tegen Hepatitis B de schooltoegang te verbieden- en zelfs geen hepatitis B drager – zou onredelijke en onlogische discriminatie zijn.

Samenvattend: een persoon die niet gevaccineerd is tegen IPV-, DTaP-, HepB- en Hib-vaccins vormt geen grotere bedreiging voor de gezondheid van de gemeenschap als gevaccineerde kinderen. Discriminatie is niet gerechtvaardigd.

Hoe vaak ontstaan er ernstige bijwerkingen na een vaccinatie?
Er wordt vaak gezegd dat vaccinaties zelden tot ernstige bijwerkingen leiden. Helaas wordt deze verklaring door de wetenschap niet ondersteund. In een recente studie in Ontario  is vastgesteld dat vaccinaties daadwerkelijk leiden tot een noodbezoek aan de arts bij 1 op 168 kinderen, na hun 12 maanden vaccinatie, en voor 1 op de 730 kinderen na hun vaccinaties als zij 18 maanden jong zijn.

Wanneer het risico voor een eerste hulp bezoek na vaccinaties bij baby’s zo aantoonbaar hoog is, moet vaccinatie een keuze blijven voor de ouders, die begrijpelijk onwillig zijn om dit onmiddellijke risico te nemen om hun kinderen te beschermen tegen ziekten die over het algemeen mild zijn of waaraan hun kinderen nooit blootgesteld zullen worden.

‘De schijnbare paradox is, dat als veel mensen een mazelenvaccinatie hebben in een populatie, de mazelen een ziekte van geïmmuniseerde personen wordt.’

Kan de discriminatie tegen gezinnen die op gewetensgronden vaccinaties weigeren, voorkomen dat toekomstige ziektenuitbraken van overdraagbare virusziekten, zoals bijvoorbeeld mazelen, ontstaan? Onderzoekers van de d mazelen zijn al lang op de hoogte van de ‘mazelen paradox’. Ik citeer uit het artikel van Poland & Jacobson (1994) ‘Het niet bereiken van het doel: eliminatie van de mazelen – de schijnbare paradox van infecties met mazelen bij geïmmuniseerde personen.’ Arch Intern Med 154: 1815-1820: “De schijnbare paradox is dat, als veel mensen een mazelenvaccinatie hebben in een populatie, de mazelen een ziekte van geïmmuniseerde personen wordt.” [2]

Uit onderzoek blijkt dat in de ‘mazelen paradox’ een fractie van de populatie ‘lage vaccin reactoren’ blijkt. Dat zijn de mensen die slecht reageren op de eerste dosis van het mazelen vaccin. Deze personen hebben een zwakke immuunrespons op de daaropvolgende her-invaccinatie en binnen 2 tot 5 jaar behoren zij weer tot de ‘susceptibles’, diegenen die de mazelen kunnen krijgen, ondanks het feit dat ze volledig gevaccineerd zijn. [3]

Het nogmaals vaccineren kan de lage responsiviteit niet corrigeren: het lijkt een immuno-genetische eigenschap te zijn. [4]  Lage respondenten onder kinderen wordt in de VS geschat op 4,7%. [5]

De krankzinnigheid van de mazelenvaccinaties in beeld. Deze vaccinaties verschenen op het toneel, toen de mazelen door o.a. betere voeding, kleding, behuizing en hygiëne, al bijna verdwenen was.

Uit studies van mazelenuitbarstingen in Quebec in Canada en China blijkt dat uitbraken van mazelen nog steeds optreden, ook wanneer 95-97% of zelfs 99% van de bevolking gevaccineerd is. Dit komt doordat vaccin geïnduceerde antilichamen in de loop van de tijd zelfs bij hoge vaccin responders afnemen. Immuniteit door vaccins lijkt niet op de levenslange immuniteit die wordt verkregen na natuurlijke blootstelling aan een ziekte. Gevaccineerde personen die toch de mazelen ontwikkelen zijn besmettelijk. Er zijn in 2011 twee grote mazelen uitbraken geweest, in Quebec en in New York, geïmporteerd door gevaccineerde individuen. [6][7]

Samengevat blijkt uit deze gegevens, dat het elimineren van vaccinevrijstellingen (op dit moment door slechts een heel klein percentage van gezinnen) zal het probleem van ziekteherleving niet verhelpen, niet verhinderen en niet helpen voorkomen.

Discrimineren gewetensvolle vaccinanten de enige praktische aanpak..?

De meeste recente gevallen van mazelen in Amerika (waaronder in Disneyland) treden op bij volwassenen en zeer jonge baby’s. In de pre-vaccinatietijd gebeurde dit voornamelijk bij kinderen in de leeftijd tussen 1 en 15 jaar. De natuurlijke blootstelling aan mazelen zorgde voor een levenslange immuniteit, terwijl vaccin-immuniteit in de loop van de tijd afneemt, waardoor volwassenen onbeschermd raken. De mazelen zijn gevaarlijker voor zuigelingen en volwassenen, dan voor schoolgaande kinderen.

Ondanks de hoge kans op blootstelling in de pre-vaccinatietijd kwam de mazelen bijna nooit voor bij baby’s onder de 12 maanden, vanwege de robuuste immuniteit van de moeder. De kwetsbaarheid van zeer jonge baby’s tegen mazelen vandaag de dag is het directe resultaat van de massale campagnes uit het verleden. Hun moeders, die zelf in hun kindertijd zijn ingeënt, hebben niet op een veilige schoolleeftijd de mazelen kunnen ervaren en levenslange immuniteit gekregen. Immuniteit is nu ook niet overgebracht naar hun baby’s.

Er bestaat nu een therapeutische back-up die de geërodeerde immuniteit van de moeder nabootst. Zuigelingen en andere kwetsbare personen komen in aanmerking voor immunoglobuline, een potentieel levensreddende stof, directe antilichamen tegen het virus leverend.

Samenvattend:

1) door de eigenschappen van moderne vaccins vormen niet-gevaccineerde individuen geen groter risico op overdracht van polio, difterie, pertussis en talrijke niet-type b H. influenzae stammen, dan gevaccineerde individuen, niet-gevaccineerde personen vormen geen gevaar voor overdracht van hepatitis B in een schoolomgeving en tetanus is überhaupt niet overdraagbaar;

2) er is een significant verhoogd risico op noodbezoeken aan het ziekenhuis of de arts direct na de vaccinatie afspraken in de kindertijd, waaruit blijkt dat vaccinatie helemaal niet risicovrij is;

3) uitbraken van mazelen kunnen niet volledig voorkomen worden, zelfs als we een bijna perfecte 100% gevaccineerde bevolking zouden hebben;

En tot slot
4) ter voorkoming van mazelen en andere virale ziekten bij niet gevaccineerde kinderen is immunoglobuline beschikbaar.

Samenvattend maken deze vier feiten duidelijk dat het discrimineren van kinderen op scholen van jongeren die op gewetensgronden niet zijn ingeënt definitief ongegrond is. De vaccinestatus van gewetensbezwaarden vormt geen gezondheidsrisico.

Hoogachtend,

~ Tetyana Obukhanych, Phd

x

VOETNOTEN:

[1] http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm  (Edited to add: Apparently, the FDA pulled the above link, but the content is archived here: https://web.archive.org/web/20131130004447/https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm376937.htm)

[2] http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=619215

[3] Poland (1998) Am J Hum Genet 62:215-220  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9463343  “’poor responders,’ who were re-immunized and developed poor or low-level antibody responses only to lose detectable antibody and develop measles on exposure 2–5 years later.”

[4] ibid  “Our ongoing studies suggest that seronegativity after vaccination [for measles] clusters among related family members, that genetic polymorphisms within the HLA [genes] significantly influence antibody levels.”

[5] LeBaron et al. (2007) Arch Pediatr Adolesc Med 161:294-301  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17339511 “Titers fell significantly over time [after second MMR] for the study population overall and, by the final collection, 4.7% of children were potentially susceptible.”

[6] De Serres et al. (2013) J Infect Dis 207:990-998  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264672

“The index case patient received measles vaccine in childhood.”

[7] Rosen et al. (2014) Clin Infect Dis 58:1205-1210  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585562

“The index patient had 2 doses of measles-containing vaccine.”

* * *

x

 

131 gedachten over “Ongevaccineerde kinderen geen bedreiging..!!

 1. Verplicht je puppies chippen wat tot kanker lijdt. Ik heb nog een appeltje te schillen met die figuren! Zelfde met puppy entingen. Is nog niet verplicht maar de psychologische druk die ze via de mainstream media op de mensen uit oefenen. Verschrikkelijk. Doch er zijn grotere problemen in de wereld waar ik mij op moet richten. Eerst maar even die afhandelen. Dit zijn luxe problemen.

  https://www.dogwise.com/ItemDetails.cfm?ID=DN257EBK
  WHAT VETS DON’T TELL YOU ABOUT VACCINES 2ND EDITION

 2. Voor de meeste kinderen vormen ongevaccineerde kinderen inderdaad geen bedreiging. Het probleem zit hem in de prematuur geboren kinderen en de zieke kinderen die toch al problemen hebben met hun immuunsysteem. DIE hoop je te beschermen door de kudde immuniteit. Dertig kinderen per jaar ongeveer. Daar wil ik mijn kinderen wel voor laten vaccineren!

  1. Volgens mij weet je écht niet wat je zegt Annemieke.. Maakt niet uit, laat ze inspuiten. Kudde-immuniteit, en dat is NOU NET DE ESSENTIE van het artikel, een theoretisch paradigma, dat overboord kan.
   JUIST MENSEN DIE GEVACCINEERD ZIJN, KRIJGEN MAZELEN..!

   Een dieper verhaal is dat we doodsangst hebben.. Om de dood.. Alles schijnt maar van stal te moeten worden gehaald, om die doodsangst te vermoorden. Laten we nou in godsnaam niet voor 3 tot 5 sterftegevallen, WAAR JE FEITELIJK HET NAADJE VAN DE KOUS NIET VAN KENT, besluiten om 100 kinderen te vaccineren, met alle UITERST SCHADELIJKE GEVOLGEN van dien.

   Nogmaals, ik concludeer dat jet het hele artikel in essentie niet begrepen hebt, laat staan gelezen.
   Het probleem, als je daarover spreekt, is de ONDERGRAVING VAN IMMUUNSYSTEMEN, JUIST DOOR VACCINS..!!!

  2. Typisch gevalletje van kronkelend denkend van een ‘goemens’…haar eigen kinderen pijn doen (door ze te vergiftigen, ook gaan ze niet direct dood), om de blijkbare ‘anderen’ te helpen. Pffff…gimme a break. Het is zeker de echtgenote van onze met meerdere persoonlijkheden sjouwende Gerrit, de pro forma wetenschapper, die zich hier groot voelt, omdat die een onderzoek kan lezen ipv dat die niet alleen leest maar begrijpend leest, dus iets met de materie doet, dus ook een kritische noot kan zetten. Alleen de voordelen benoemen kan iedere verkoper. Moeten er bij een onderzoek niet ook de valkuilen, de nadelen etc behandeld worden?
   Voor mij is Gerrit een soort Stalin, de mensen offeren voor een ‘hoger ideaal’, zoals het onderdrukken van de kracht van de mens.
   Ik hoop dat iedere betrokken ouder, zich niet laat intimideren door de overheid en zulke sales agents van de farmalobby, die alleen bang zijn dat hun aandelen/omzet terug gaat.

  3. misschien moeten we Annemieke vaccineren met alle vaccins welke de kinderen krijgen een aangepast aan haar gewicht. Misschien wordt het dan duidelijk

  4. Weet je wat mij boos maakt? Dat je als kersverse moeder in je roze baby geluk leeft en je er dan door de kinderarts genadeloos uit gesmeten word doordat ze vriendelijk zegt: je kind moet wel een spuitje krijgen he anders word ie ziek of gaat ie dood. Aargh hoezo? En weg is je geluk!

  5. Stel je voor dat moeder adelaar haar jongen kortwiekt om het musje te redden.
   Dan komt de poes. Ho ho poes ik ben bezig het musje te redden en daarom vraag ik jou om de pootjes van je kittens voor de helft te amputeren. Waar stopt waanzin?

  6. Maarten,

   in antwoord op 20.5

   praatjes, praatjes, praatjes, en nooit eens orde aan de dag. karrenvrachten vol uitleg zonder positief resultaat. Zoals ik zei was dit geval niet het enige. Dus zullen al die anderen een gelijkaardig geneeskundig zorgpatroon hebben gekregen???? Nogal toevallig niet.

   En neen, ik geloof NIET in wonderdokters of dokters die wonderen verstrekken. Ik heb veel respect voor wetenschap en voor hen die aan “genees”kunde doen. Maar doen onze zorgverstrekkers aan ‘geneeskunde’????

   En inderdaag, diminuatie, kleineren en de man spelen. Eén ding heb je zeker juist! Mijn mening staat vast. Ik heb te vaak mijn vertrouwen verloren in ‘deskundigen’. Deskundige praatjesmakerij, communicatiespecialisten, marketingpraat, om niet te praten over reclame, mindcontrol, conditioneringen en programmeringen welke ons dagelijks worden voorgeschoteld en ingeprent!

   Voorbeeldje van hoe eenvoudig het is de menselijke geest te manipuleren.
   https://www.youtube.com/watch?v=2pBobaJaMzw

 3. Guido waarom gooi je die oude grammafoonspeler niet eens een keer in de afvalbak. Je plaat blijft weer in die zelfde groef van de vaccinatie( imo fascinatie) hangen. Tegen wetenschap en toch blijf je wetenschappers gebruiken die het licht hebben gezien. En waarom nu weer een andere vakidioot (want dat zijn ze allemaal) die het nog beter weet dan de andere waar het allemaal aanligt?

  En dacht je nu werkelijk dat betere voeding(fabriek, minder kwaliteit), kleding(plastic, brandbaar) behuizing(kunstmatige eco- en aircosysteem, slecht voor je weerstand) en hygiëne(het doden van leven(bacteriën), bestaan er ueberhaupt wel goede en slechte microorganismen?) onze ziekten doen verdwijnen? In tegendeel kijk maar goed om je heen. Volgens mij is dat ook een sprookje want kanker, hart- en vaatziekten, dementie haal je er niet mee weg, zelfs ook niet al die bacterie-en virusziekten ook niet. Eigenlijk nemen alleen de ziekten maar toe. Heb jij daar een verklaring voor?

  Volgens mij moet die hoofddenker die dat weet nog geboren worden. Maar de vraag luidt komt die dat te weten? Ik dacht het niet. Kijk maar naar onze zorg waar iedereen trots op is. Dat is de grootste economie die we ooit gehad hebben. Zorg als economie wie heeft dat ooit kunnen bedenken. En profiteer die zieke mens daar nu echt van? Of gaat het meer om het aanzien van die zorgverleners, kijk ‘ns hoe goed ik wel bezig ben, een moment geduld aub.
  En moeten we wel eigenlijk wel daar trots op zijn? Want dat is in tegenspraak dat de mens alleen maar zieker is geworden dan gezonder. Want een gezonde eist toch geen zorg. Raar hè dat we in de wereld van de tegenstellingen zaken mooier maken dan dat ze in werkelijkheid zijn. De wereld op zijn kop.

  Als de hoofdwerker de vraag naar het waarom en waartoe van de ziekte had gesteld was het nog nooit zo erg geworden. Dat betekent dat die hoofdwerker ook gezwicht is voor wat spiegeltjes en kraaltjes. En de hoofdwerker raakt al lichtjes in paniek. Hij noemt in eigen taal dat alles in zijn wereld zo complex is geworden. Maar het eenvoudige volk ziet dat verhullend en onthullend taalvindingrijkheid. Bedoelt die eigenlijk niet: oei mijn voorgangers en ik hebben er enorme puinbak van gemaakt en nu snap ik het ook niet meer. Niemand schuldig meer maar uiteindelijk iedereen wel slachtoffer.

  Maar laat je vooral niet gek maken(ook niet door mij, want het zijn maar woorden) heb vertrouwen in de natuur en alles word je toegeworpen. Want natuur laat meer zien dan ooit gezegd of geschreven kan worden. Adios, ciao.

  1. Jammer Lezer, van de ongenuanceerde opmerkingen. Er verandert iets met ELK ARTIKEL HIEROVER. Of de plaat nu versleten is, in JOUW ogen, óf dat mensen het liedje wel kennen. Wat totaal niet zo is; elk verhaal verandert het perspectief; dat is bijna pure natuurkunde/fysica..
   De ene wetenschapper is star en dogmatisch, de andere een gewoon mens, die wetenschap toepast zoals het bedoeld is.. EEN INSTRUMENT OM TE METEN..!!! Jezelf in een ivoren toren zetten en elke collega-wetenschapper afbranden en zijn onderzoek afzeiken, is zóóó doorzichtig..!

   En als je dan al onze verhalen over één kam scheert, doe je niet alleen geen recht aan de nuance die we keer op keer proberen te poneren, maar getuigt je verhaal van een onvolledige en onjuiste analyse. Het enige wat we trachten te doen, keer-op-keer, voor velen als een stukgedraaide grammofoonplaat, is mensen bewust te maken van dátgene wat er gebeurt, hen overkomt. Overkomt vanuit het absolute vertrouwen in de mensen die zeggen je te helpen, gezond te maken, maar je ondertussen een oor aannaaien..!! DAT is preciés de enorme ontkrachting van de mensheid die plaatsvindt; de bron van veel hopeloosheid in de ‘minds’ van de mensheid. (‘Wat kan ik in m’n eentje eraan doen?’)
   Tja, de natuur, terug te vinden in ‘natuurlijke’ geneesmiddelen, ook door wetenschappers getest en aangeprezen. Ook door ons geciteerd, DIE wetenschappers..
   Dus ga lekker door met je ongenuanceerde oordeel, dan doen wij gewoon ons ding verder. 😉

  2. Ach Guido je bent de vrolijkheid zelve.
   Dat kan ik wel waarderen. Mensen hebben nu eenmaal steun en troost nodig in ons ’tranendal’ en dat bied jij hun en daar is niets mee.
   Misschien ben ik deze site ontgroeit en is het hoogste tijd om mijn eigen weg te vervolgen(in de echte wereld).
   En dat die nieuwe wereld er voor ons allemaal komt, daar reken ik maar op.
   Nog bedankt voor al je gastvrijheid en het vertrouwen en ik heb er echt van genoten vooral als mensen elkaar op de kast jagen..tja relativeren is ook een kunst heb ik zelf hier mogen ervaren.
   Nou tabbée en succes.
   May the force be with you.

   Kees van Kooten:
   er zijn meer volwassenen banger in het licht
   dan kinderen in het donker.

  3. Kijk een denigrerende opmerking als dat je de site ‘ontgroeit’ zou zijn, zegt feitelijk alles toch? Fijn dat je zo’n grote vent geworden bent. Geniet ervan, wees je eigen Zon en laat ons in dit regenachtige tranendal achter. Je oordeel zal je de weg wijzen.. Dat elk obstakel dat je tegenkomt, een brug mag blijken te zijn..!
   Of zoals Marcus Aurelius het fijntjes verwoordde:

  4. Guido.J.
   Het blijft voor mij vreemd en nog steeds onbegrijpbaar, dat de Romeinen dit al wisten, en wij dit nog steeds “NIET” willen begrijpen, God alle mensen wat zou het allemaal een stuk gemakkelijker kunnen zijn cq gaan, Groet Jenne

  5. Lezer snapt nog niet dat de kracht van manifesteren in herhaling ligt, reclamemakers en propagandamakers weten dat wel.

 4. Wanneer geld “verdienen” meer prioriteit heeft dan de gezondheid van mensen dan kunnen mensen daar niet genoeg over ingelicht worden.
  Wanneer die vaccinaties dan ook nog ziektes kunnen veroorzaken dan moeten mensen daar zeker over ingelicht worden.
  Mogelijk zijn er mensen die voor het eerst bv deze site bezoeken en andere artikelen daardoor niet hebben gelezen en daardoor mogelijk niet op de hoogte zijn dat vooral de farmaceutische industrie geld boven gezondheid stelt.Daarom ben ik van mening dat erover blijven schrijven en steeds meer feiten aan het licht brengen goed werk is.
  Naar mijn mening is het ook nog zo dat artsen/wetenschappers die dit naar buiten wilden brengen mogelijk het zwijgen is opgelegd wat een extra stimulans kan zijn om hun werk voort te zetten zodat zij niet voor niets zijn omgekomen.

 5. Tja, ik weet niet zo goed wat ik van dat woord VACCINATIES moet denken Guido. Het is in ieder geval wel duidelijk dat er een veel dieperliggende (religieuze) bedoeling achter schuil gaat dan wij gewone stervelingen kunnen bevroeden.
  Als je het woord even ontleed dan staat er dus; IC (Ieusu Christu) en dan heb je nog VICE = plaatsvervangend of in de plaats van, en dan hou je -goh da`s ook weer toevallig- SATAN zelf nog over.
  Dus in feite staat er zoiets als: SATAN zal in de plaats treden van (het geloof of het vertrouwen in) Jesus Christus.
  Tja, en wat ze er vanuit dit Godsdienstwaanzinnige gedachtengoed dan nog meer voor heksenrotzooi in die spuiten hebben gebrouwen dat blijft gissen natuurlijk.

  1. Volgens Gerrit, onze farmalobbyist, zitten er alleen maar water en ‘iets tegen die virus’ in, verder 100% biologisch, zonder bijwerkingen, zonder kunstmatige toevoegingen, 100% te vertrouwen, 100% geen nadelen, 100% werkzaam. Het is een top product, zegt Gerrit aka Arie, de geofysicus die ook alles over vaccinaties weet.
   Vertrouw erop ouders, het liefst blind of dubbelblind, vooral de HPV vaccinatie, laat de ogen ‘stralen’ van uw dochter, zonder een doffe blik, de farmalobby heeft alleen het beste met u voor.
   Vooral niet waarnemen wat u opvalt, niet doen, dat vinden mensen als Gerrit/Arie helemaal niet goed. En dat belemmert een ‘gedegen’ onderzoek toch alleen maar, want waarom nog waarnemen als het onderzoeksresultaat toch al vast staat, omdat het binnen de ‘vrienden van Amstel’ onderzocht werd en wordt.

  2. Het woord vaccinatie komt volgens mij van (fr) vache: koe.
   De eerste vaccinatie was dan ook de koe-pok-inenting. Men had ontdekt dat wanneer boeren via de koeien de (koe-)pokken hadden gehad, ze dan veel minder kwetsbaar waren voor de veel gemenere mensen-pokken. Zo kwam men op het idee.
   Tenminste, zover ik weet.
   Dus het begrip vaccinatie is afgeleid van variole vaccine (pokken-koe).
   “Letterlijk betekent vaccine niets meer of minder dan ‘van koeien’.”

   Wat ik nog wilde melden is het volgende:
   Volgens mij zijn de mensen in de steden nu veel minder vaak ziek omdat de hygiëne een stuk beter is. Vroeger waren de steden gewoon ziek-makend. De riolen waren gewoon open. Het water was soms sterk vervuild met vergif, uitwerpselen, etensresten enzovoorts. De mensen hadden geen douche noch toilet, geen stromend water. De artsen wasten hun handen niet na het bezoeken van een barende vrouw zodat ziektes zo ook overgedragen werden.

   Het zal best dat sommige vaccins werken. Maar of het wijs is om mensen met vreemde stoffen in het bloed in te spuiten? Ik vind het eigenlijk raar dat we al ontelbaar lang op aarde leven zonder die dingen.
   Misschien zijn veel mensen tegenwoordig gewoon ziek door de nóg ergere vervuiling. Denk aan auto’s, vliegtuigen, slecht eten en drinken, rare toevoegingen, gifstoffen et cetera.

   Laten we daar eerst maar eens aan beginnen. 100 procent gezond eten. Zelfs dat lukt nu niet eens meer zonder al te veel moeite. Wie produceert nog 100 procent eerlijk eten, recht uit de aarde?

   Dus, als je het mij vraagt zouden we eerder onze energie moeten richten op het verkrijgen van goed eten en drinken en gezonde huizen.
   Als dit niet in orde is, dan blijft de geneeskunde misschien achter de feiten aanlopen.

   Ik denk dat gezond eten en drinken en een dak boven het hoofd belangrijk zijn.

  3. Antisoof: “De artsen wasten hun handen niet na het bezoeken van een barende vrouw zodat ziektes zo ook overgedragen werden.”

   Het is een klein beetje helemaal andersom, hoor. Barende vrouwen zijn geen ziekteverspreiders. Het waren artsen die met lijken in de weer waren en zonder handen wassen even een bevalling tussendoor deden waardoor de barenden (dodelijke) infecties opliepen.

  4. 5.3
   Jenner actually inoculated his own son and a neighbor boy with smallpox. The neighbor boy’s name was James Phipps, and he was eight years old when he was initially inoculated. Over the next 12 years, Jenner’s son, and James Phipps, were both inoculated over a dozen times. Phipps died at age of 20, and Jenner’s son died at age of 21, both from tuberculosis. Since then, the smallpox vaccine has been linked to tuberculosis. Vaccinations became mandatory in England in 1853, and by 1857, fines and imprisonment awaited people who refused to be vaccinated against smallpox.

   The doctors at the time were saying that this is absurd, that “We’re still seeing plenty of smallpox in people who have been cowpox vaccinated and that this vaccine is far from safe, that people are having major issues from it.” Deaths were happening. In some cases, in the years that the vaccine was being used, the hospitalization rates and death rates for smallpox were higher than the years before the vaccine was even invented. Then there was this episode in a city called Leicester in England, at the time, where they had a 95 percent infant vaccination rate and had some of the worst epidemics in history in that city. And so, people were outraged because mandatory vaccination had been instituted. People were being arrested and their belongings confiscated. Horrible. And we went through a lot of these stories in the book. And so, people had had enough and so they demonstrated. So, there was this great demonstration, which is one of our chapters, and there was a big rally with over 80 thousand people that showed up. I mean these people were angry. Their kids were getting really messed up from this vaccine and it wasn’t working. So, it’s one thing to take the risk of getting a vaccine if it’s working, but in this case, it was lose-lose for them. So, they decided they were going to stop vaccinating. And instead, whenever somebody had smallpox, they had people that were already immune tend to the person, and they sanitized everything in their midst and kept them isolated. And that turned out to be actually the best way to deal with smallpox in communities. And so, predictions of doom and gloom that there was going to be a wildfire of smallpox set upon the planet as a result of this, lunatics who wanted to stop vaccinating were dictated from on high, and of course that didn’t happen. And we give you the exact numbers in Dissolving Illusions of how the death rates plummeted and how the outbreaks actually went down significantly. And Leicester, compared to the surrounding towns that continued to vaccinate heavily, had the lowest death rates, and in lots of cases the actual outbreak rates as well.
   Uit het filmpje dat lorre niet wilde zien, en waarvan de samenvatting ergens in het luchtledige is blijven hangen. Waarschijnlijk omdat vaccinaties nu veel gesyphiliseerder zijn. Hahahahahahahahahaha.

  5. Engeland was voor die tijd, een
   dicht bevolkt land, met erbarmelijk werk omstandigheden, met gebrekkige en mensonwaardige leef omstandigheden,
   het klimaat is erg ongunstig, vochtig waar ziektes en schimmels welig in tierden, vervuilt water, constant cholera, het medische intellect was geconcentreerd in de Vrij metselarij, van waaruit heel veel is gedaan voor de mensen, of het allemaal heel geslaagt was ?, maar ze staken hun nek uit, ook de ontdekker van de Peniciline Dr.Pr. Flemming was zon’n Vrij metselaar, hun Labaratoriums werden gefinancierd van uit de Broederschappen.
   Jenne

  6. Jenne, die hadden het geld en netwerk, net als altijd, en dan moeten de begaafden gewoon hun kunstjes ‘verkopen’ aan de vrijmetselarij. De meeste omhooggevallen leden, weten niet eens wat hun ‘bazen’ uitvreten, en waar de ware macht vandaan komt, nl niet van het goddelijke…

  7. AntiSoof, geneeskunde en geneeskunde is twee, het is een veelomvattend iets geneeskunde, het begint bij voorkomen, daar na bij ziekte de diagnose stellen, en dan de geneeskundige behandeling, met homeopathie vang je twee Vliegen in een klap, regelmatig je lichaam verzorgen, met regelmatige bloed onderzoekingen, op e manier ben je de ziekte voor, ga je hem genezen, en blijfend uit het lichaam verwijderen, maar ja kom er maar eens om, het vergt tijd en energie, en veel nadenken, ieder geval is een op zich staand geval, nagelang het temperament van de te behandelende persoon, het groeid langzaam, maar met de invoer van mensen met volkomen andere denkpatronen, feodaal in hun denken, wordt het moeilijk, maar het gaat door dit denken, Groet Jenne

  8. mc, allemaal goed en wel, ze deden het toch, er waren geen anderen in die tijd, de nobele elite nou lees het maar soort onmensen.
   Jenne

  9. @Frans,
   Goed dat je dat verbeterd! Dat was zo ja… (Wat een tijden toen hè? Onverdoofd opereren en zo…)

   @jenne,
   Ja geneeskunde is een mooi vak, maar het is soms wat magertjes. En inderdaad tijd speelt ook een rol. Vooral in onze soms haastige maatschappij.
   Weet je jenne, ik las tamelijk veel over ziektes en goed eten. Ik raak steeds meer overtuigd dat goed eten (en drinken) het allerbelangrijkste is. Ons lichaam is een zeer mooi instrument. Het enige wat het vraagt is zuiver eten (en maar héél weinig) en drinken.
   Goed eten, werkelijk gewoon normaal de stoffen die het lichaam nodig heeft doet wonderen. Plus een goed humeur 😉

  10. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  11. AntiSoof,

   wat je zegt is absoluut waar, de basis van onze gezondheid, is niet te veel eten, maar wel wat je lekker vindt (leven), en van goede natuurlijke qualiteit is.
   Bewegen, 1/2 uurtje frisse lucht (schone) lucht, en je niet stressen, indien toch nodig, neem een paar homeopatise pilletjes Gelsemium 5 of 7ch voldoet hier prima, 3X 5 granules per dag, en geen bijwerkingen.

   Maar stress en overspannen zijn maakt mensen kapot, ze gaan drinken of rotzooi gebruiken, en het eind is nooit leuk.
   In deze groep heb ik veel energie gestoken, met wisselend succes.
   Maar ben er mee gestopt, nou ja ? het kost me te veel energie op mijn leeftijd, en ik wil ook nog wat andere dingen doen, zo als gewoon rustig leven met mijn Carla, heb genoeg slapeloze nachten door gebracht met mensen ten einde raad, zo zonde van hun leven, wat je maar eens gegeven is.
   Nou groetjes Jenne

  12. AntiSoof, een paar hele belangrijke problemen in onze tegenwoordige wereld, te veel mensen op een kluitje, wel is waar met zo hier en daar goede tot zeer goede hygiëne, het reizen vroeger werd de genocide uitgevoerd door de langstrekkende karavannen langs de zijde route, ratten luizen, en de nodige besmettelijke ziektes, hele landen werden in korte tijd ontvolkt.
   Als ik lees over het immumuseren, ja dan ben ik er voor, maar niet op de huidige toegepaste wijze, met als basis geld bejag.
   De mens behoord in al ons denken altijd voor op te staan, het is ook gewoon belachelijk dat de gezondheids zorg over de hele wereld niet gratis is, en van een hele goede qualiteit, in een vivilisatie die zich zelf serieus neemd is dit toch wel het minste.
   Groet Jenne

  13. Yfke, ben je Gerrit? Verder, heb ik je naam genoemd?
   En wat het belangrijkste is, ik heb bewust zo ‘overtrokken’ geschreven om aan het denken te zetten, en ziezo het is me gelukt…of wel ik toch betwijfel of je hebt nagedacht voordat je reageerde.
   Best grappig eigenlijk, dat jij dat niet door had 🙂

  14. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  15. Frans,

   in antwoord op 5.4

   ach Frans, zijn tijden ‘echt veranderd’???,
   Verspreidt de ziekenhuisbacterie zich ook niet tengevolge van foute beslissingen genomen door ‘deskundigen’??? Ziekenhuis=huis waar je ziek wordt

 6. Wat een gedoe…

  Meer dan honderd jaar geleden verloor Antoine Bechamp, een van de meest betitelde geleerden uit de Franse geschiedenis, het van de prutser en leugenaar Louis Pasteur. Jammer voor ons. Nu zitten we met se gebakken peren.

  Bacteriën zijn geen ziekteverwekkers, ze zijn niet de oorzaak maar het gevolg van ziekte. Ergo, vaccineren is bullshit.

  1. Het is misschien boerenlogica. Maar ik ga het toch proberen.

   Geen lens, geen microscoop. Geen microscoop, geen micro organismen(bacterie, bacteriofaag, virus). Gooi die lens in de prullenbak dan gaat die microscoop ook mee en pof…. waar zijn die micro organismen nu gebleven? Wat je niet (meer) kunt meten kun je ook niet weten. Niet tegen de hoofdwerker zeggen dan pak je zijn speelgoed af en is over en uit met zijn spel en gaat die als een klein kind huilen ik wil mijn speelgoed terug.

   Coz: de weg naar hel is geplaveid met goede intenties. En als je jezelf kent kent je dus iedereen en is reclame en herhaling imo niet(meer) nodig. Ken je trouwens de rattenvanger van Hamelen? Imo was die zijn tijd vervooruit met reclame maken en dat herhalen(simpele woorden voor mindcontrol). Alleen liep het met die arme ratten(schapen) het verkeerd af. Wie zoekt zal vinden en als je het gevonden hebt kun je alleen nog maar beamen: wat is het leven verrukkelijk.
   Er zijn namelijk geen schuldigen maar in onze (overgangstijd)alleen maar slachtoffers.

   Ik lijk Heintje Davids wel die nooit afscheid kan nemen. Sorry Jedimaster maar het werd me te warm (door die Zon) en ik kwam in die ruimte geen obsakel tegen. Obstakels(fictie, illusie) zie alleen maar in onze virtuele(tussen oortjes)wereld te vinden. Ik heb die wijsheid(mening) van Aurelius tot mij door laten dringen. Frappant iedereen kan zeggen wat die wil als dat de meest grote onzin, ook al vergis jij je en slaat je de plank compleet mis, al scheld je hem/haar helemaal verrot(en andere mag dat dan ook bij jou doen). Ach jochie of meissie zeg je dan: waar maak jij je druk om; het was maar EEN MENING.

   IJfke komt terug… komt terug wat je zei was helemaal niet stom, gek of waar of vals. Het was anders maar ook EEN MENING. Als je het gevoel hebt iets voor ons(Wtk) te kunnen betekenen komt svp gerust terug. Aurelius zei dat zijn wijsheid=mening ook maar een mening is. Rare jongens die romeinen. Maar ik snap hem wel. Maar voor mij een hele openbaring dat iedereen maar een mening verkondigt. Het is ook goed voor je gemoedrust die zelfreflectie. Niet tegen je baas zeggen hoor (over Aurelius)dat vindt die vast niet leuk. Want zo bederf je zijn spel. Want dat jij je loonsverhoging niet krijgt was ook maar ook ZIJN MENING.
   Wanneer je in de absurde wereld het spel van de meningen doorziet(ontmaskert) kan niets je meer van leg brengen.

   Eigenlijk kun je er alleen maar vrolijk van worden dat we als houten klaasen(trekpop, marionet) door de samenleving wandelen. Pinokkio wilde mens worden. Maar de mens (in zijn omgekeerde wereld)wordt een houten pop. Het is alleen jammer dat je door al die meningen(de bomen) nog niet die lange neus (het bos) niet kan zien. Maar uiteindelijk kun je dat probleem(fictie) wel omzeilen maar dan moet je :’het alles is 1 principe’ mbv je longen en hart (weer)terugvinden. Want iedereen heeft dat in zich maar weet dat niet meer. Ik zegt expres daar hoort het denken( de hersenen) er niet bij. Later leg ik uit waarom. Hier komt die:

   Adem in en dan weer uit en voel je hartslag. Dat is leven (dat is alles 1) zoals bedoeld. En had je daar je denken bij nodig gehad? Neen. Denken is bijzaak voor de leuk een spel maar met leven heeft het niets van doen.
   Mvg.

   Jenne voor mij ben je elke dag jarig en daarom feliciteer ik je niet. Hoezo kan een dag verjaren? Wie was zo goochem om zoiets te bedenken als ‘verjaardag’.
   En wat is oud of jong? Alleen maar lege hulzen die totaal niets zeggen. En als je weer een mening((feit) daarover geeft kom je in het relatieve rekenspelweb terecht. Tov van de leeftijd van de aarde ben je hyperdepiep jong, tov je kleinkinderen ben superdesuup oud. Doe je er je voordeel mee. In de wereld van de meningen is er volgens de romein geen waarheid dus geen bewijs. Je mag het ook helemaal voor onzin verklaren of afbranden het is ten slotte ook maar mijn mening. Het als het niet klopt kan ik erzelf toch mee leven. Maar ook meningen kunnen veranderen maar dan zie dat tezijnertijd dan wel weer.

  2. [ Bacteriën zijn geen ziekteverwekkers, ze zijn niet de oorzaak maar het gevolg van ziekte. Ergo, vaccineren is bullshit. ]
   Je vaccineert ook tegen virussen.

  3. Nou ja, voor virus geldt hetzelfde verhaal.

   Het is maf: vroeger werd je verteld, een keer vaccineren is genoeg voor je gehele leven. Vandaag de dag moet je elke jaa een prikje tegen een virus waarvan men in de zomer denkt dat die wel de boosdoener zal worden in de winter. Hoe dik moet het gekonkel er boven op liggen?

 7. [ Deze vaccinaties verschenen op het toneel, toen de mazelen door o.a. betere voeding, kleding, behuizing en hygiëne, al bijna verdwenen was. ]

  Zowat elk artikel over vaccinatie wordt al meteen verzwaktdoor telkens weer diezelfde grafiek over sterfte aan mazelen te plaatsen en te begeleiden met een foute tekst die over incidentie gaat en niet over sterfte. Iedereen die 50+ is heeft de mazelen gehad, die is niet verdwenen door hygiëne. Je kunt het zelf makkelijk controleren door je ouders te vragen en je grootouders. Mazelen werd in de jaren ’70 gereduceerd tot kleine epidemieën in de bible belt, door vaccinatie.

  En ondanks die spectaculaire reductie in mazelendoden door hygiëne, voeding en medische wetenschap, waaronder antibiotica, vielen er vlak voor de start van de vaccinatie nog 10 tot 20 mazelendoden per jaar.

  1. Beste Frans,

   deze topic heb je eerder geplaatst en inderdaad, je hebt gelijk! Alleen, ooit ontmoette ik een viroloog die beweerde dat elke kinderziekte die je hebt gehad een kanker minder is!

   Oke, ik ga je wetenschappelijk niet overtuigen van deze stelling! Maar indien juist??? Ben je dan voor of tegen dat mensen geen kanker krijgen? Is niet alles een kwestie van pro en cons????

  2. [ elke kinderziekte die je hebt gehad een kanker minder ]
   Dat zou dan inmiddels duidelijk in allerlei leeftijdsgroepen duidelijk moeten zijn geworden en dus bewijsbaar.
   Dus bv alle mensen van na ’57 zouden significant veel meer kanker moeten krijgen dan degenen die niet tegen polio zijn ingeënt.

  3. HET SV VIRUS EN KANKER
   ‘Dit apenvirus kwam in het vaccin terecht via het kweekmedium voor het poliovirus waarvoor apennieren werden gebruikt. Dit is een sterk kankerverwekkend virus dat zeker tussen 1954 en 1963 in zowel het Sabin als Salkvaccin is aangetroffen.
   Bij mensen wordt dit SV40 virus in veel tumorsoorten aangetroffen: mesenthelioma‟s, hersentumoren bij kinderen, chronische en acute leukemie, bottumoren, Non-Hodgekin lymphoma‟s. Bij dit laatste type troffen onderzoekers bij 42% van de gevallen het SV40 virus aan. Deze kankersoorten zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen.
   Inmiddels zijn er zeker 100 betrouwbare onderzoeken die een verband leggen tussen met SV40 verontreinigde poliovaccins en kankersoorten bij mensen die het SV40 bevatten.
   Nederlanders geboren tussen 1942 en 1962 hebben een redelijke kans dat ze dit virus via de poliovaccinatie hebben binnengekregen, en een type SV40 veroorzaakt pas op lange termijn kanker.’
   http://centrumvitaal.nl/polio/

   ‘Kanker is een ziekte die vooral op oudere leeftijd voorkomt. In 2016 was bijna negenenveertig procent van alle nieuwe patiënten tussen de 60 en 75 jaar oud, terwijl dertig procent 75 jaar of ouder was. Zes procent van alle nieuwe kankerpatiënten was jonger dan 45 jaar. Kinderen jonger dan 15 jaar, vormden slechts 0,4 procent van alle nieuwe kankerpatiënten.’
   http://www.cijfersoverkanker.nl/leeftijd-geslacht-54.html

 8. Haha ! HET GROTE MASTERPLAN is nog veel genialer Guido.
  DE GEWELDLOZE WERELDOORLOG is gewoon in de maak door “hen”.
  Dit lijkt een contradictie in termino maar vergeet niet dat “zij” al eeuwen ALLES kunnen maken, dus ook dit.
  Diverse kampen hebben meer dan genoeg nucleaire wapens om de aarde vele malen te vernietigen, maar ja als de ene club begint dan ziet de andere dat vrij snel en is het wederzijds einde verhaal en miljoenen zo niet miljarden doden.
  Dus dat is niet de oplossing om een Nieuwe Wereld Orde te verwezenlijken.
  Nee de grap zit hem in het onzichtbare leger van miljoen-miljarden kleine soldaatjes die altijd zonder klagen braaf hun werk doen, namelijk de bacterieen en virussen.
  Het is een publiek geheim dat elke serieuze mogendheid zowat ELKE vernietigend virus / bacterie in hun eigen laboratoria bewaard zoals pest, miltvuur, ebola, spaanse griep, vogelgriep, Q-koorts en noem al die shit maar op.
  Met de huidige knip-en-plak-DNA-technologie moet het dus absoluut mogelijk zijn om een in hun ogen uiterst efficiente killer / drager om te vormen tot een variant waartegen geen enkel kruid is gewassen. Uiteraard hebben zij dan alleen de sleutel in de vorm van een getest vaccin of antistof.
  Elk jaar gaat er toch al een griepvariant de wereld rond dus daar zijn we al aan gewend en met al dat vliegverkeer over de wereld gaat het snel. Ergo, je zorgt dat uitsluitend je eigen mensen / bewezen getrouwen (bijv. de Bijbelse 144.000 die de aarde zouden beerven) zijn ingeent of de juiste pil in huis hebben en operatie “HET LAATSTE AVONDMAAL” kan beginnen, zonder bloederige oorlogen, zonder inzet van kernraketten, zonder burgerprotesten, zonder schade aan infrastructuur, gewoon biologisch maatwerk !
  Als die Apocalyps dan toch maar niet wil komen, dan zorgen die Godsdienstwaanzinnigen wel dat ze hem zelf maken.
  Ideaal en geniaal toch !?
  DAT is dus het uiteindelijke plan, het Eindspel.
  Al die vaccinatie`s etc. zijn dus eigenlijk alleen maar testen en try-outs voor het echte werk. DAT dit scenario gaat gebeuren staat voor mij nu vast, de grote vraag is alleen WANNEER ????

  1. ALLES is bangmakerij. Er zijn geen gevaarlijke virus of bacterie. En er is geen atoombom. Het grootste gevaar is onze goedgelovigheid. Het begint met sinterklaas. En het g#l#l gaat door tot je graf.

  2. Oh, ik las net dat de Verenigde Staten al rond 19.SS de mogelijkheid onderzocht om Q-koorts te gebruiken als mogelijk Biologisch Wapen.
   Kan men nagaan wat er daarna nog allemaal stiekem is onderzocht.
   Die onderzoekers die aan al die mensonterende onderzoeken meewerken (voor Judaspenningen) mogen van mij op de lijst van Massamoordenaars en Dr. Mengele`s worden geplaatst !!

  3. Ik neig meer naar saperien’s mening.
   Zonet een film gezien over de ‘ware’ oorzaak van tandbederf. (‘ware’ omdat ik ook niet veel écht zeker weet, maar ik begin wel sterke vermoedens te krijgen) De oorzaak is verkeerd eten, zegt men overtuigend, vind ik. Bacteriën schijnen helemaal niet zo slecht te zijn als velen denken.
   https://www.youtube.com/watch?v=LmxvWwYHma0
   Het is me toch wat hè? Al dat poetsen enzo is eigenlijk een beetje voor niks. Men kan beter een goed glas rauwe melk drinken misschien.

   Daarop voortbordurend: Als er al virussen bestaan, als men al denkfouten maakt que bacteriën, hoe is dat dan met virea gesteld?
   Paradigmaverschuivingen zijn lastig, las ik al lang terug in Capra’s boeken. Vooral als er opzet in het spel is om de zaken te traineren hè?

  4. In de hele schepping zoekt alles naar balans. Bacteriën, virussen en schimmels zijn daar ook deel van, zij leven waar ruimte voor hun is gemaakt.

  5. Mijn vader was er heilig van overtuigd dat Saddam Hussein varkenspest verspreid had in het verenigd koninkrijk.

  6. “never once disclosed the name of the infamous monkey supplier-Litton Bionetics. Bionetics is cited in the US Congressional Record as a leading biological weapons contractor”

   http://www.rense.com/general3/cia.htm

   “I first linked Richard Preston to CIA counterintelligence activities through my independent investigation into the origin of the Ebola virus. Ebola, the ideal biological weapon that kills nine-out-of-ten humans within three weeks of infection, emerged first in three European vaccine production laboratories virtually simultaneously in ‘967. Then named the “Marburg virus” (after one of the vaccine maker’s Marburg, Germany, address), consensus held that this virus arrived in Europe in a shipment of nearly 500 African monkeys. The scientific literature, mainstream media, and Richard Preston, never once disclosed the name of the infamous monkey supplier-Litton Bionetics. Bionetics is cited in the US Congressional Record as a leading biological weapons contractor and nonhuman primate supplier for the US military. Rather than reporting the obvious association between the ideal biological weapon and a top biological weapons contractor, Preston instead advanced a theory on Ebola’s origin totally void of scientific evidence, support, or merit. Ebola, he claimed came from the deep dark Kitum Cave near the West Nile region of Central Africa. Kitum Cave, according to repressed National Cancer Institute (NCI) documents, is Preston’s metaphor for Litton Bionetics’s research lab.”

 9. “The video explains how in the 1950’s, the first Polio vaccines were produced in contaminated money kidney tissues containing cancer viruses, and were being tested and injected into millions of people worldwide. The Cancer virus was later identified as SV40, which was determined to cause Cancer in nearly every species it was injected.”

  Ja pas maar op met vaccinaties! Het zijn idioten die aan het experimenteren zijn zonder te weten wat ze precies doen.

  http://www.newsofinterest.tv/video_pages_flash/politics/len_horowitz/ilwt_detrick_gallo.php

 10. Op nu.nl is te lezen dat iedereen die in de zorg met baby’s werkt, verplicht gevaccineerd zou moeten worden tegen kinkhoest. Net als bij de griepprik, hoop ik dat ze het inzicht en de kennis hebben om bij gevaccineerden een incubatietijd te hanteren. Immers maakt iemand, na het krijgen van een vaccinatie, een (licht) ziekteproces door om het immuunsysteem te activeren. Dus ben je licht besmettelijk voor je omgeving.

 11. 13 juni 12:00 uur.
  Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

 12. Beste lezer, graag wil ik mijn kritiek op dit artikel uiten: er is genoeg bewijs dat vaccins werken en dat dit verhaal grofweg ‘bullshit’ is. Ik zal even wat stukjes tegenspreken:
  1. De 5 baby’s (ja, je schrijft het zo! Schrijf Nederlands, geen Engels!) die het zonder de vaccins niet overleefd hadden, zijn gestorven van puur ongeluk. Maar vaccins zijn nooit als gegarandeerd medicijn gepresenteerd! Ze zijn als hulpmiddel voor het lichaam bedoeld, dus die 5 baby’s waren misschien helemaal niet te redden.
  2. Het komt heel vaak voor dat mensen ziekten wel hebben, maar het gewoonweg onopmerkelijk af kunnen handelen: ze kunnen niet merken dat ze ‘ziek’ zijn geworden, omdat hun lichaam sterk genoeg was door de vaccinatie. En wat ook kan: mensen kunnen ook enkel een ziekte overdragen zonder zelf geïnfecteerd te worden! Dan is er een hele kleine kans dat een baby sterft!
  Ik heb het zitten uitrekenen en ik kwam er op uit dat er ongeveer (5 : 1.800.000) x 100 =0,0003% kans op een dode baby is. Laten we zeggen dat er misschien ook nog wat toeval bijkomt dus het wordt nog een iets hoger percentage. Dan is 5 op 1,8 miljoen een heel mooi aantal! Dus mensen, wie geloven jullie eerder: een willekeurige site waarvan de werknemers de meervoudsvorm van het woord ‘baby’ niet eens in een correcte, Nederlandse vorm kunnen opschrijven, of geloven jullie in iemand die met twee punten een volledig artikel wegvaagt?
  Met vriendelijke groet, Jonas Wolthaus

  1. Jonas.
   Ben jij echt zo dom om te denken dat mensen hier niet doorhebben dat je in het rijtje trollen thuis hoort?
   Alleen al de opmerking over een willekeurige site waarbij je jezelf nogal overschat door te schrijven dat jij zogenaamd met twee punten een volledig artikel zou wegvagen geeft aan dat jij een vaccinatie kan gebruiken namelijk tegen hoogmoedswaanzin.
   Verder is het een schande dat je durft te schrijven dat vijf dode baby,s een mooi aantal is en dat het gewoon puur ongelukkig was.
   Was jij erbij misschien?

 13. Niet-gevaccineerde kinderen zijn een groot gevaar voor baby’s die nog te jong zijn om bepaalde vaccinaties te krijgen. Plus is er bekend dat vaccinaties op latere leeftijd zijn uitgewerkt en dus zijn deze kinderen ook een gevaar voor de senioren waarvan de vaccinatie is uitgewerkt en een verslechterde immuunsysteem hebben..

  Mazelen is al weer terug. Wat is de volgende? Polio?

  1. Wat een ongelooflijke dogmatische reactie. Zielig bijna imo. Vaccinaties zullen een werking hebben, maar de integriteit is NOOIT aangetoond. Onderzoek naar de effectiviteit etc. wordt continue geblokkeerd. Alleen al het FEIT dat er NOOIT onderzoek is gedaan naar de invloed/schade van meerdere vaccins tegelijk toegediend, zegt imo genoeg: VACCINS ZIJN EEN GEFABRICEERD KUNSTJE die de cowboys van Big Pharma honderden miljarden opleveren. Kijk naar de pure OPLICHTERIJ rondom de ‘pandemie’ van de Mexicaanse griep. Opgelicht is de mensheid, WERELDWIJD..!

   M.a.w. de betrouwbaarheid, de werking en last but not least de VEILIGHEID.. Het feit alleen al, dat vaccinaties op een gegeven moment simpel ‘uitgewerkt’ zijn, is wat weinigen weten.
   Wat weinigen ook weten, is dat je een gevaar vormt, wanneer je net bent gevaccineerd bent, voor degenen die zowel gevaccineerd als niet-gevaccineerd is..!

   De enige oplossing is de angst te laten varen, je immuunsysteem een boost geven, door in ieder geval je vertrouwen erin te bekrachtigen..!
   Dit soort kulreacties is volstrekt inhoudsloos en daardoor volstrekte luchtfietserij. Lees dit verhaal maar eens, dan zul je zien wat je continue over het hoofd ziet.. JEZELF!
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-invloed-van-vaccinaties-op-kinderen-van-deze-nieuwe-tijd/

  2. [ Mazelen is al weer terug. Wat is de volgende? Polio? ]

   Als het aan IS of Talibaan e.d. ligt, wél.
   De laatste brandhaarden van polio bevinden zich in hun gebieden waardoor polio mogelijk niet uitgeroeid worden kan.

   De echte komplotdenker oppert dan dat IS en dergelijke betaald worden door Big Pharma om polio levend te houden zodat nog eeuwenlang gevaccineerd tegen polio moet worden.

  3. @Pdj
   Is dan het verminderde immuunstelsel niet eerder oorzaak i.p.v. ongevaccineerde kinderen ?En kan het zijn dat een verminderde belangstelling om gedurende langere tijd borstvoeding te geven( die dus het immuunstelsel ondersteund)minstens een rol speelt? En is het je wellicht bekend dat gevaccineerde kinderen wel degelijk besmet kunnen zijn met ziektenverwekkers, en derhalve ( omdat ze uiterlijk geen verschijnselen vertonen) een nog groter gevaar zouden vertegenwoordigen? Zo maar even wat vragen …..

  4. pdj,

   in antwoord op 14,

   als mazelen terug zijn??? Wat is dan de oorzaak??

   De massale vaccinatiecampagne??? Of wat is er dan veranderd in onze maatschappij die oorzaak zou zijn van de terugkeer van de mazelen?

  5. [ als mazelen terug zijn?? ] De mazelen zijn niet terug, want ze zijn nooit weggeweest. Elk jaar zijn er een paar mazelengevallen en om de 11 tot 13 jaar heb je een epidemie omdat dan voldoende ongevaccineerde kinderen in de biblebelt zijn opgegroeid zodat er geen kudde-immuniteit meer is om de epidemie tegen te houden.

  6. Frans,

   in antwoord op 14.5

   Frans, jij bent duidelijk provaccin. Maar je begrijpt dat de terugloop van de mazelen zich reeds lang voor de start van de vaccinatiecampagne was ingezet. Kan jij mij de reden daarvan geven? Met de juiste grafiek gedurende de start van de opnames en van de mortaliteit en van de besmetting? kwestie van vergelijking.

   en waarom werken we niet voort op het reeds gewonnen terrein op de mazelen op dezelfde manier in plaats van naar chemische, fysiologische middelen te zoeken?

 14. Gisteravond nog enorme vaccinatie propaganda in Editie NL. Waarin wordt gezegd dat er geen onderzoeken zijn over niet gevaccineerde kinderen en het is allemaal op basis van verkeerde informatie om je kind niet te laten vaccineren.

  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/waarom-inenten-als-steeds-meer-kinderen-niet-gevaccineerd-worden-komen-infectieziekten

  En Jonas, je bent een volslagen idioot, sorry dat ik het zo formuleer, te denken dat vaccinaties veilig zijn. Autisme is de grootste oorzaak van vaccinaties. Dat heeft zelfs een Italiaanse rechter uitgesproken in een vonnis. Het zou maar net jou kind wezen.
  Eveneens is aangetoond dat vaccinaties schade aanrichten aan de hersenen en zenuwstelsel. En dan niet te vergeten het HPV vaccin, al die duizenden slachtoffers zijn zeker puur toeval he.
  Leuk om te zien hoe je de feiten probeert te verdraaien, maar aangetoond is dat kinderen die niet gevaccineerd zijn, gezonder zijn dan diegene dit dat wel zijn.

  1. Rechters zijn ook maar mensen en gaan meestal alleen af op wat hen wordt voorgeschoteld door aanklager en verdediger. Als die info niet volledig is kun je rare beslissingen krijgen. De beslissing van die Italiaanse rechter is dan ook in hoger beroep van tafel geveegd.
   On February 13, 2015, a Court of Appeals in Bologna overturned the decision
   https://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/italian-mmr-autism-decision-overturned/

   In sommige landen worden rechters gekozen, dat kan er toe leiden dat volstrekt incompetente rechters zonder behoorlijke juridische opleiding in de rechtersstoel komen te zitten.

  2. Frans, ga toch aub verder met je mainstream mening.
   Door mainstream gaat de hele wereld naar de filistijnen…
   En jij bent er medeschuldig aan, gezien jouw waanzin reacties hier.
   Reageer op het SV40 Virus…oooh dat is zo typisch voor trollen…al hun troep hier dumpen en zeggen hier ‘dat is de waarheid’ en de waarheid van anderen steeds maar wegwuiven en slecht maken. Ik ben klaar met zulke ‘nsb-ers’ als jij. Dit is een forum voor de anderen, niet voor de mainstream.
   Wat is er zo moeilijk aan om een beetje respect te tonen voor anders denkende en vooral voelende. Of moeten we eerst een gevluchte zwarte jood zijn met transgender achtergrond om een beetje met respect behandeld te worden. Ik ben jullie hele bende zat. Krijgen jullie allemaal lekker de POKKEN, jij en je achterlijke schetenwappers (niet te vergelijken met echte wetenschappers) Opzouten!!!

  3. Frans
   Prachtig je verhaal, maar je kunt er bijna gif op innemen, dat het onder druk van de Big Pharma is gebeurd. Misschien ook nog wel een flinke zak met geld voor de rechter in hoger beroep.
   Talloze onafhankelijke onderzoeken wijzen weldegelijk het verband uit tussen vaccinaties en autisme.

  4. Frans

   Nog even dit ben je misschien de documentaire VAXXX vergeten. Die werd geboycot door Pharma lobbyisten met natuurlijk talloze bedreigingen aan het adres van de makers.

  5. @15.2
   [ Wat is er zo moeilijk aan om een beetje respect te tonen voor anders denkende en vooral voelende.]

   En dat komt uit de mond van MC die mij zojuist voor NSB’er heeft uitgemaakt. Je verzint het niet.

   [ Dit is een forum voor de anderen, niet voor de mainstream. ]

   Dat moet je tegen Guido zeggen, hij kan iedereen blokkeren die hij wil, maar blijkbaar wil hij dat niet.
   Als je je mening wilt toetsen en bij wilt leren, moet je je niet alleen met gelijkgestemden omringen die alleen maar instemmend kunnen knikken.

   Als mijn gefundeerde mening je niet aanstaat, lees mijn reacties dan niet.

  6. @15.2
   Ik ga er geen gif op innnemen, maar je kunt net zo goed beweren dat alle antivaxxers door Big Pharma betaald worden.
   Zieken hebben immers veel meer medicijnen nodig dan die enkele vaccinatie.

  7. Frans, gaaaaap. Ik ben gewoon klaar met mensen als jij, nsb-er’s in aanhaling haha…dus ik blijf erbij, zout op!

  8. In plat Haags zouden zeggen “Pleur zelf ff lekker op joh”. Maar goed, waarom mag de mening van Frans er niet zijn MC? Is het nu echt nodig daarom zo op de man te spelen?

   Zie verder comment 24. studie-gevaccineerde-kinderen-heftig-ongezonder

  9. ik denk hé die Frans gaat er gif op innemen, ben benieuwd, misschien een mooie overdosis digitalus, mooi homeopathies, ik stel voor mensen van dit caliber psychopatisch, gewoon links te laten liggen en niet meer in onze discussies betrekken, wat een weggegooide energie.
   Jenne

  10. Jenne,
   ja, dat gaan we doen. Het zijn gewoon geen vrije geesten, vrije gedachtes vinden ze al gauw eng, die arme stakkers.

   What am I….
   I don’t need no alibi
   Cause I know who I am
   And where i stand
   Who are you
   To tell me what to do
   When you are deaf and blind
   To humankind
   What am I, what am I

   Why is it I never seem to fit
   The way society wans you to be
   Why am I the one you do deny
   When you don’t dare to think
   Who you might be
   What am I, what am I

   I’m just a freak of nature singing an old song
   Doing you no wrong
   I’m just a freak of nature using my wisdom
   Living for freedom

   Why is it when you can’t identify
   You will call me names and play your games
   When will you finaly break on through
   And take a look inside your foolish pride
   What am I, what am I

   I’m just a freak of nature singing an old song
   Doing you no wrong
   I’m just a freak of nature using my wisdom
   Living for freedom

   What am I, what am I
   What am I, what am I

   I’m just a freak of nature singing an old song
   Doing you no wrong
   I’m just a freak of nature using my wisdom
   Living for freedom
   I’m just a freak of nature singing an old song
   Doing you no wrong
   I’m just a freak of nature using my wisdom
   Living for freedom

   https://www.youtube.com/watch?v=0T5XCaudeBg

  11. MC,
   Een oprechte vraag….
   Ik neem aan dat je vindt dat een vrije geest iemand is met uitsluitende vrije gedachtes. Wat zijn volgens jou dan precies vrije gedachtes? Het plaatsen van een link met een liedje en de tekst erbij?

   De Universele Wet van de Aantrekkingskracht gaat niet alleen voor Frans op, ook voor jouw persoontje?

  12. Tsja Koekje, met zo´n opmerking laat je goed merken bij het vaste kliekje te horen dat erg veel moeite heeft met mensen die ander mening hebben.
   Het ga je goed, ik zal niet meer op je reageren; Blij nu hé 🙂

   SasLaper op WTK.

  13. mc 15.11 mooi, maar dode geesten hoden niet van proza, dat is voor echte mense kinderen, groet Jenne

 15. @15.7
  Frans
  Dus dat zou betekenen dat ik gesteund zou worden door Pharma.
  Nou nee, na 2 hartinfarcten weet ik wel hoe graag ze je vol willen pompen met hun pilletjes. Na 8 verschillende medicijnen en talloze lichamelijke problemen heb ik binnen 6 weken alles de deur uit geschopt. Man, man wat een gif van die pillendraaiers. Niemand schrijft mij zomaar iets voor en door eigen onderzoek waarbij ik niet over 1 nachtijs ben gegaan, staat voor mij vast dat die gifmengers alleen maar op geld uit zijn. De meeste medicijnen bevatten giftige stoffen die je echt niet in je lichaam wilt hebben.
  Het woord “zieken” die je gebruikt is maar een relatief begrip. Een mens is in de meeste gevallen niet meer in staat zijn lichaam zelf een kans te geven op genezing met of zonder hulp van natuurlijke stoffen. En daar parasiteert de BIG Pharma juist op ofwel de dommigheid van de mens.

  1. Loki, natuurlijk erg vervelend zo´n ziekte. Maar als je niet wil hoef je geen gebruik te maken van de “Pharma” en mainstream gezondheidszorg.

   Als je daar meer fiducie in hebt, kun je natuurlijk ook naar de alternatieve zorg gaan, ieder z´n meug zal ik maar zeggen.

  2. Arie
   En waarom wordt dan niet regulier evenveel vergoed als alternatief? Zo veel keuze is er dus voor vele niet. M.a.w. je raaskalt over vrije keuze mogelijkheid . Ook de toenemende druk op medisch en opvoedkundig personeel om zich te laten enten( anders geen baan)pleit wel voor jouw stelling of toch niet?

  3. Ach gut, dogmatisch complotdenkertje Marcel…. IK BEN ARIE NIET EN HEB DAAR NIETS MEE TE MAKEN. DUIDELIJK VOOR JE?

   En verder… ieder staat het vrij om gebruik te maken van alternatieve zorg. Je groep is toch groot genoeg voor een beetje crowd funding? Of ben je zo zielig dat je voor een beetje geld wel bij de zo door jouw verfoeide groep moet aankloppen?

  4. @sas Ik wist niet dat je gelijk ging schreeuwen? De naam verkeerd maar qua domheid maak je geen verschil met arie laat me je daarin gerust stellen sukkel!

  5. Ach gut dogmatisch Marcelletje in je cocoontje, Ik dacht laat ik het in hoofdletters doen, want blijkbaar ben je horende doof en ziende blind. Zal ik wat doneren voor je goeie doelen?

  6. Sas Laper.
   Dat je geen hersenen hebt of in ieder geval niet weet hoe je ze moet gebruiken heb je inmiddels wel laten zien door je reacties ondanks dat WTK geen enkele waarde voor jou heeft.
   Zodra jij schrijft “ik dacht” weten de meeste mensen nu wel dat er weer iets van onzin gaat volgen want denken is gewoon niet aan jou besteedt.(geeft niet kan jij niets aan doen) maar loop niet zo te koop met je domheid daar zou je jezelf pas echt een plezier mee doen.

  7. sas je bent gewoon de zoveelste drol die komt bovendrijven .

  8. -beledigende reactie verwijderd-

   Ken je de universele Wet van de Wederkerigheid, die staat bij de eerste tien net zoals de Wet van de Aantrekkingskracht.

  9. Je versterkt hiermee slechts eerder commentaar. En dan nog de Wiki definitie, waar je zo enorm tegen bent:çhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(algemen) I rest my case 🙂

  10. je bedoelt jullie resten your cases, ik ben maar simpel maar ik meende toch te hebben begrepen dat sas laper meervoud is. Mocht ik dat per abuis zo hebben opgevat, ben ik ten zeerste benieuwd wie die ‘we’ uit reactie 16.9 dan zijn . Of denk ik nu weer te complotterig en dogmatisch?

  11. Heb zelf geen last van beledigende of denigrerende opmerkingen aan mijn adres door de vaste WTK kliek.


   In het voelen van belediging zijn twee factoren van het grootste belang: 1) de partij die deze beledigende statement uitspreekt en 2) in welke mate deze statement feitelijk of gevoelsmatig waar is. Voorbeeld: een jonge kerel die zijn studiejaren slaapwandelend slijt op een sociale hbo-opleiding en verder bar weinig kan en begrijpt, krijgt van een succesvolle selfmade man te horen waar het op staat: je bakt er niets van. Dit zou hij naar alle waarschijnlijkheid als zeer krenkend en daarom beledigend ervaren. Echter, wanneer een nog minder succesvolle mbo’er dit, om welke reden dan ook, tegen hem zou zeggen, zou de pijn aanzienlijk minder zijn. Immers: “Moet jij zeggen.” Maar er is één reden dat er in beide gevallen toch een sensatie van krenking op zou spelen: het verwijt is waar. Wanneer de twee kneuzen in kwestie op hun beurt de succesvolle selfmade man van faalhazerij zouden betichten, zou hij welgeteld 0 krenking voelen. Immers, het is niet waar.

 16. Ik ga absoluut mijn kostbare tijd, en kostbare energie niet verdoen, aan dooie geesten, beste WTK vrienden volg mijn voorbeeld, voedt ze niet!
  Groet Jenne

  1. Beste andersdenkenden, vrije geesten met vrije gedachten, Laat jullie mening gewoon gehoord blijven op een Open Internet Forum. Laat je niet uit het veld slaan door een groepje negativo´s die alles wat hen niet zint, probeert te vernietigen met alle mogelijke middelen, van op de man spelen tot schelden, dreigen en ban.

   Jenne neemt het woord psychopaat wel heel vaak in de mond de laatste tijd, waar de mond van vol is…. Maar dat weet ie zelf in z´n hart ook wel, gelukkig is je vrouwtje er om je houvast te bieden nietwaar.

 17. We zijn goed in elkaar gebouwd met een perfect werkend immuunsysteem vanuit moeder natuur. Gewoon weer een actie om geld te verdienen en om ons zwakker en ziek te maken.

  1. Er zijn drie peer reviewed onderzoeken die pro-vaccinatie zijn, waaraan zij heeft meegewerkt, het laatst in 2012. Haar anti-vaccinatie onderzoek heeft ze niet aan peer review onderworpen maar in een boek geschreven.

 18. Aan de provaxxers hier aanwezig,

  als volslagen ondeskundige , (met enige argwaan tegen alles wat ook maar met medische zorgverstrekking te maken heeft omdat ik weet dat het lichaam zijn eigen weerstand heeft opgebouwd), moet ik helaas vaststellen dat mijn vragen hier gericht aan zij die het weten helaas geen antwoord hebben gekregen.

  Ik wordt hier overstelpt door wetenschappelijke praatjes en marketingpraatjes maar fundamentele antwoorden ontbreken helaas.

  mijn gegronde argwaan tegen de vaccins is niet alleen geminimaliseerd tot nul, helaas moet ik de oppositie bijtreden. Verder als gevolg van deze niet ophoudende discussie is mijn twijfel uitgebreid tot ook het verschaffen van medicatie want waarom worden we allopatisch behandeld.

  De symptomen worden behandeld, niet de ziekte. Betekent dit niet dat deskundig geen antwoord hebben tegen de ziekte? Verder heeft de meeste van de verstrekte medicatie bijwerkingen welke op zich ook problemen veroorzaken. Zie je de gelijkenis met vaccinaties?
  en,
  wat gebeurt er met de ziekte die plots vrijspel krijgt?

  En toch tonen deze deskundigen enorme genoegzaamheid door te beweren dat ze een gezond mens gezond kunnen houden met hun vaccins en dit terwijl ze geen antwoord hebben op zieke mensen en het net vol staat met het tegendeel.

  Ik ben tenvolle overtuigd dat men de kennis heeft de meeste van de ziektes weet te beheersen. Dus vraag ik me af welke mechanismen spelen in deze maatschappij waardoor ons ziekteproces niet wordt opgevangen zoals het hoort. Mag ik er ook van uitgaan dat deze situatie ook daadwerkelijk wordt gestimuleerd?

  vb:http://www.ninefornews.nl/terminaal-jongetje-dagen-leven/

  1. Peter van Hecke,

   In de wereld van de echte Healers zo als de Homeopatische geneesers, gaat het heel anders toe, daar speelt ook de psychologie zijn rol.
   Wat het enten tegen de vliegende tering en zo behelst, ja to the point, het juiste moment, om erger te voorkomen, ja daar ben ik voor, niet klakkeloos alles en ieder één volspuiten ! voor de poen !
   U mag er ook van uit gaan, dat één ieder verantwoordelijk is, en voor zich zelf, en deels voor wat hem lief is, een beetje terughoudendheid zou de wereld goed doen.
   Althans dit is mijn mening, Jenne

  2. Ik ben het met je eens Peter,

   Ik zie (petro)chemische ‘geneesmiddelen’ niet als geneesmiddelen maar als bestrijdingsmiddelen. Ze bestrijden inderdaad de symptomen van de ziekte en/of vallen tumoren aan.

   Genezen kan volgens mij alleen ons lichaam middels het immuunsysteem, gesteund door natuurlijke geneesmiddelen, gezonde voeding, vitamines, mineralen en positieve gedachten.

   Echter vanwege (chemische) vergiftiging van lucht, bodem en water valt het niet mee om dat te bewerkstelligen. Langdurig gebruik van (petro) chemische medicijnen veroorzaakt mi een stapeleffect. Als dit zo door blijft gaan worden we allemaal langzaam vergiftigd.
   En het begint inderdaad met het vaccineren van kinderen.

   En zo heeft Big farma het graag. Het creëren van zoveel mogelijk chronische kwalen middels stelselmatige ondermijning van het immuunsysteem.

  3. peter @20,
   “mijn gegronde argwaan tegen de vaccins is niet alleen geminimaliseerd tot nul, …..”. Duidelijk verhaal. Dank.

  4. Inderdaad Jasper,

   in antwoord op 20.3,

   mensen tackelen, de man spelen en mensen minimaliseren. Verder komen jullie niet!

   Waar blijft het antwoord op mijn resultaatgerichte vragen?

   Ik ben technisch geschoold en heb in deze een passende job verricht. Mijn taak bestond uit kwaliteitskontrole, productie- en rendementskontrole. Dagelijks kregen wij nota’s op ons bord. De opvolging was onuitputtelijk.

   Simpele vraag: Hoe komt het dat zelf na drie jaar , het onderzoeksteam nog niet eens het middel cannabisolie heeft geprobeerd? Nog liever geven ze de jongen op en laten hem sterven????? Echte wetenschap houdt zich bezig met ALLE mogelijkheden. Niet met wat voorgeprogrammeerd is door de overheid en pharmacie.

   Dat een moegetergde moeder, onopgeleid en na drie jaar zelf de oplossing moet vinden is toch echt een schande voor de betreffende zorgverstrekkers. En…, het is niet het enige geval.

   Dacht trouwens dat het niet verlenen van hulp van mensen in nood een misdrijf was. En bovendien laten deze mensen zich daar nog zwaar voor betalen. Waar is hier de deskundigheid??, en waar het recht?

  5. Peter (20.4), je manier van schrijven is nogal verwarrend en je vraagstelling vaak niet duidelijk. In (20) eindig ja plompverloren met een linkje zonder enige uitleg van wat jouw boodschap bij dat linkje is. Daar mag iedereen dan maar naar gissen.
   En voor de rest een hoop overdreven verontwaardiging: “Dat een moegetergde moeder, onopgeleid en na drie jaar zelf de oplossing moet vinden is toch echt een schande voor de betreffende zorgverstrekkers”. Hoe weet jij zo zeker dat cannabisolie de oplossing was? Correlatie is wat anders dan causaliteit. Kan het geen toeval geweest zijn? Of sloeg de beenmergtransplantatie toch aan, alleen veel later dan de doktoren hadden verwacht? Kan ook, toch?
   Lees dit maar eens, dan ziet de wereld er weer een stuk genuanceerder uit dan jij voorspiegeld:
   http://scienceblogs.com/insolence/2017/04/03/did-cannabis-oil-save-deryn-blackwells-life/

   Blijkbaar ga jij er vanuit dat doktoren een soort God zijn die alles weten. Laat ik je uit die droom helpen. Dat is niet zo. En toch heb ik liever zo’n dokter naast mijn bed staan dan die moeder, mocht ik ooit in een ziekenhuisbed belanden. Jij niet? Tenslotte, je krijgt genoeg antwoorden op je vragen, maar je gaat nooit in op het antwoord dat je krijgt. Dat hoort wel bij een discussie. Probeer mijn linkje eens te lezen, leg het naast jouw linkje en maak een analyse, s.v.p. Die kun je delen. Dan hebben we een basis voor een discussie. Maar volgens mij wil je helemaal geen discussie. Je mening staat al vast, volgens mij?

  6. Maarten,

   in antwoord op 20.5

   praatjes, praatjes, praatjes, en nooit eens orde aan de dag. karrenvrachten vol uitleg zonder positief resultaat. Zoals ik zei was dit geval niet het enige. Dus zullen al die anderen een gelijkaardig geneeskundig zorgpatroon hebben gekregen???? Nogal toevallig niet.

   En neen, ik geloof NIET in wonderdokters of dokters die wonderen verstrekken. Ik heb veel respect voor wetenschap en voor hen die aan “genees”kunde doen. Maar doen onze zorgverstrekkers aan ‘geneeskunde’????

   En inderdaag, diminuatie, kleineren en de man spelen. Eén ding heb je zeker juist! Mijn mening staat vast. Ik heb te vaak mijn vertrouwen verloren in ‘deskundigen’. Deskundige praatjesmakerij, communicatiespecialisten, marketingpraat, om niet te praten over reclame, mindcontrol, conditioneringen en programmeringen welke ons dagelijks worden voorgeschoteld en ingeprent!

   Voorbeeldje van hoe eenvoudig het is de menselijke geest te manipuleren.
   https://www.youtube.com/watch?v=2pBobaJaMzw

  7. peter, het is steeds hetzelfde met jou: (1) jij komt met een vraag, opmerking of een link, (2) iemand geeft antwoord en beargumenteert dat veelal met een link, (3) jij gaat werkelijk NOOIT in op dat antwoord en (4) je komt weer met een nieuwe link. Je mening staat al vast zeg je zelf, dus wat wil je nu eigenlijk? In ieder geval heb je de link die ik je gaf in (20.5) niet gelezen. Een nogal drammerige en respectloze manier van communiceren. Dat kan niets opleveren. De groeten.

  8. punt 1 jij bent maarten oversier niet, kan haast niet, doet me wel denken aan Arie.

  9. geen idee waar je het over hebt, er zijn ook vele hondjes die Fikkie heten.

  10. 20.9 Ik denk dat Guido hier meer informatie over kan geven. Het lijkt mij echter sterk dat Maarten de reïncarnatie specialist geïnteresseerd zou zijn in vaccinaties.

  11. Ach het is heus geen hogere wiskunde hoor , als iets eruit ziet als een arie ruikt als een arie en schrijft en denkt als een arie , dan is het zelfs wetenschappelijk gezien , naar alle waarschijnlijkheid een arie.

  12. Maarten, in antwoord op 20.7
   Ik hoef je praatjes niet te lezen. Dit zijn vijgen na pasen en de feiten achterna lopen. Uiteraard dienen jullie medische zorgverstrekkers jullie falen te verdoezelen. Dit is het enige waar jullie goed in zijn. Goede resultaten belonen zichzelf. Waar blijven de feiten. Geen propaganda, reclame of gerotzooi met onze mind.
   Andermaal linkje van jullie bezigheden. http://www.ninefornews.nl/chemo-doodt-zoveel-mensen-kanker/
   Mijn respectloze manier levert niets op??? Voor wie??? ik hoef niets van jullie!!! Jullie dringen ons jullie gif op tegen veel geld. Of… ? gratis natuurlijk maar betaald met belastinggeld want jullie geraken ze anders niet aan de straatstenen kwijt! En betaald met veel ziekte, die natuurlijk niet bestaan volgens jullie want jullie vaccins zijn volkomen veilig! VOOR WIE LEVERT HET WAT OP?
   Mijn eerste stelling: Wetenschappers’s onderlinge twist over veiligheid en doeltreffendheid van vaccins is er de oorzaak van dat onwetende mensen vertwijfeld zijn. Tot op heden onbeantwoord en als onbestaand verklaard door de deskundige provaxxers.

 19. Een citaat (stelling) van meer dan 200 jaar geleden en eigenlijk nog steeds actueel…
  “Artsen geven medicamenten waar ze maar weinig van afweten, in lijven van mensen waar ze nog minder van afweten, ter behandeling van ziektes waar ze überhaupt niets van afweten.” Voltaire.

  1. mei 2014…

   ‘De Medische Wetenschap’ komt tot de ontdekking, dat mannen- en vrouwen(lichamen) anders zijn, daardoor anders reageren op medische behandelingen..

   Wat een ongelooflijke boodschap, niet om de inhoud, maar om de ongelooflijke naïviteit waarmee deze ‘schetenwappers’ kennelijk te werk gaan. Wie heeft ze überhaupt geleerd dat ze hetzelfde zouden zijn. En wie heeft ze geleerd dat WIJ ALLEMAAL ANDERS ZIJN. Alleen al de invloed van de geest op het lichaam, psycho-somatiek, toont dit aan.
   Homeopathie werkt feitelijk op ieders UNICITEIT..
   Mijn hemel, ik kan dit soort verhalen bijna niet geloven. Domheid, onwetendheid, gemanipuleerde schetenwappers, die hun eigen ‘gezonde’ verstand en vooral hun HART NIET GEBRUIKEN..!

   https://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/12/mannen-en-vrouwen-zijn-echt-anders-1378246-a908759

  2. Ja die Voltaires wordt nog iedere dag gemist in zijn Patrie, waar is het gezonde verstand gebleven, nu het is er nog wel, maar het is niet zo algemeen als voor heen.
   In de Homeopathie, is het punt het ontdekken van het temperament van de te helpen persoon, dat is nog steeds zo, ja je moet van mensen houden, om ze te genezen !
   groet Jenne

  3. Guido,

   als wetenschappers pas vandaag tot de ontdekking komen dat er zoiets als mannen en vrouwen bestaan, stel ik me echt vragen over de wetenschap.

   Ik ben inmiddels tot de ontdekking gekomen dat onze maatschappij vol loopt van schijndeskundigen die hun mond vol van praatjes hebben maar verder helemaal niet weten van welk hout pijlen maken. Het is gewoon een feit als wij arbeiders zouden presteren als al die schijndeskundigen of het bedrijf niet lang zou bestaan of we op staande voet ontslagen worden.

   Dat er verder wel een wetenschap bestaat die ons onthouden wordt is mij eveneens duidelijk. Of hoe de mens net als vee geëxploiteerd wordt!

 20. http://nos.nl/artikel/2179448-onderzoek-naar-daling-aantal-inentingen.html Schippers wil weten hoe het komt dat mensen zichzelf of hun kinderen steeds minder laten inenten.
  Het RIVM u weet wel de instantie die meerdere malen het advies geeft dat iets veilig is terwijl wetenschappers het niet eens kunnen worden hierbij denk ik aan bv kunstgras met rubbergranulaatkorrels erop.Ook kan een reden zijn dat niet de fabrikant moet aantonen dat hun vaccins veilig zijn maar dat mensen die mogelijk door die vaccins ziek zijn geworden dat moeten kunnen aantonen met alle nodige kosten daaraan verbonden die velen niet kunnen betalen.
  Zo moeilijk is het toch niet mevrouw Schippers?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.