Advertentie

Studie: gevaccineerde kinderen heftig ongezonder!


x

x

Studie: gevaccineerde kinderen veel ongezonder!

2017 © WantToKnow.nl/be

x

De nadelen van vaccinaties blijven dus niet alleen beperkt tot een onschuldig prikje..!

Kritische beoordeling van en door collega’s uit de eigen beroepsgroep (‘peers’) van verschillende aspecten van de medische praktijk, van onderzoeksprotocollen, of artikelen die ter publicatie zijn aangeboden aan tijdschriften of congressen. Voor het eerst is er een gepubliceerd peer-review-onderzoek, waarbij de gezondheid van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen wordt vergeleken. Dr. Anthony Mawson was de man die het onderzoek leidde, dat de relatie tussen vaccinaties en acute en/of chronische ziekte bij schoolgaande kinderen bekeek.

En wat velen al lang weten, werd opnieuw -in dit nieuwe kader- bevestigd: kinderen die gevaccineerd zijn, hebben een hogere, VEEL HOGERE autisme-graad en ADHD, dan kinderen die geen vaccins kregen toegediend. Om precies te zijn: een 470% hoger aantal gevallen..!

Daarnaast bleek ook nog eens dat gevaccineerde kinderen, ook nog een veel vatbaarder zijn voor allergieën en eczeem, wat duidt op een verzwakt immuunsysteem. Ongevaccineerde kinderen hebben vaker milde vormen van kinderziektes, maar daarentegen leiden gevaccineerde kinderen vaker aan longontstekingen en oorinfecties. Vanzelfsprekend is het feit dat vaccinaties een SIGNIFICANT GROTER RISICO GEVEN OP AUTISME, een verwoestende conclusie voor de vaccin-industrie. Zij zullen zich op alle fronten dienen te verdedigen en dat niet alleen; waarom komt uit dit neutrale onderzoek deze uitkomst, terwijl die al simpel en heel lang geleden al, door de medische wetenschappers, in dienst van deze farmaceuten, ontdekt had moeten worden..!

Een eerste vergelijkende studie naar de gezondheid van on/gevaccineerde kinderen in de VS, in de leeftijd 6 tot 12 jaar.
Het zijn de vermoedens van vele ouders van autistische kinderen, die nu worden bewaarheid. De eerste peer-review studie ooit, die de totale gezondheidstoestand van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen heeft vergeleken is verschenen. Volgens bronnen die bij dit project betrokken zijn, is deze studie door 2 verschillende tijdschriften geaccepteerd om te worden gepubliceerd. Maar toen voor hen de implicaties van de conclusies van het onderzoek duidelijk werden, trokken beide tijdschriften zich terug.

Dr. Anthony Mawson, leider van het revolutionaire, eerste vaccin/vaccinatie-onderzoek, naar de verschillen in impact ervan op de algehele gezondheidstoestand van kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Dit komt vooral door datgene wat ouders al lang verwachtten, namelijk, dat de autismepercentage in de groep gevaccineerde schoolkinderen vele malen hoger is dan de groep met ongevaccineerde kinderen. Deze onderzoeksresultaten zullen de claims over de veiligheid van vaccins feitelijk met de grond gelijk maken. En dat precies op het moment dat de eerste VS-president, die gelooft dat er een link is tussen autisme en vaccinaties/vaccins, aan de macht is gekomen..

Dr. Anthony Mawson leidde zijn onderzoeksteam, in nauwe samenwerking met het ‘National Home Education Research Institute’ (NHERI). Daarbij werd de relatie onderzocht,tussen de blootstelling van kinderen aan vaccins en vaccinaties en een reeks van meer dan 40 accute of chronische ziekten, onder schoolgaande kinderen, in de leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar. Deze groep werd gekozen doordat er relatief veel kinderen tussen zitten, die niet gevaccineerd zijn. Daarbij werden gezinnen in 4 staten gevonden, namelijk Florida, Louisiana, Mississippi en Oregon.

De resultaten zijn in één woord SCHOKKEND..
De resultaten van het onderzoek zijn op z’n zachtst gezegd verbijsterend..! (Officieel heet de studie, zoals je boven dit artikel kunt zien: ‘Vaccination and Health Outcomes: A Survey of 6- to 12-year-old Vaccinated and Unvaccinated Children based on Mothers’ Reports’.)

Het bleek dat gevaccineerde kinderen significanter meer gediagnosticeerd werden met een neuro-ontwikkelingsstoring, waarbij opviel dat deze groep een 4,7-voudig hoger risico loopt op het ontwikkelen van een ASD (Autism Spectrum Disorder). Het risico op een ADHD-diagnose blijkt óók het 4,7-voudige te zijn. Al met al blijkt de groep ‘gevaccineerde kinderen’ een 3,7-voudig grotere kans te lopen op het ontwikkelen van een of andere neuro-ontwikkelingsstoring..!

Gevaccineerde kinderen blijken ook nog eens significant meer kans te lopen te worden gediagnosticeerd met een auto-immuunaandoening, waarbij het immuunsysteem volledig uit balans is geraakt. Daardoor krijgen ziekten als allergische lichamelijke reacties (hooikoorts bijv.) volledig de kans toe te slaan. Er blijkt zelfs een 30-voudig hogere kans bij gevaccineerde kinderen te zijn! Daarnaast een 3,9 hogere kans op allergieën en een 2,4-voudig hogere kans op eczeem..

De ongevaccineerde hebben ook hun aandoeningen..
In relatie tot acute aandoeningen en infectieziekten, bleken de uitkomsten van het onderzoek in sommige gevallen nogal verrassend. Zoals verwacht werd, blijken ongevaccineerde kinderen 4 tot 10 x vaker ’tevoorschijn te komen’ met waterpokken, rode hond of kinkhoest. Misschien onverwacht, bleken de niet-gevaccineerde kinderen minder kans te hebben op middenoor- en longontsteking. Vaccins zorgen voor een totale ommekeer, ook  hier: gevaccineerde kinderen bleken 3,8-voudige kans op middenoor-ontsteking te vertonen en zelfs een 5,9-voudige kans op longontsteking..!

De studie is gebaseerd op een onderzoek, waarbij deelnemers werden gerecruteerd door het NHERI en dat werd gecoördineerd in 84 lokale groepen schoolgaande kinderen. Het onderzoek zélf was, zoals de auteurs het verwoorden: ‘non-biased en vragen werden neutraal onder woorden gebracht’.  De studiegroep bevatte ruim 660 kinderen, waarvan er 261 (39%) ongevaccineerd waren.Essentieel bij dit onderzoek is te vermelden, dat de wetenschappers GEEN ENKELE ANDERE OORZAAK konden bedenken voor de gezondheidsverschillen in de groepen, dan de vaccins binnen de gevaccineerde onderzoeksgroep..

Onrust door dit onderzoek!!
Het is heel aannemelijk dat dit onderzoek een behoorlijke publiciteit zal genereren. Omdat het het eerste onderzoek is in zijn soort, maar vooral doordat het -hoe bizar ook!!- in de wetenschappelijke literatuur volstrekte stilte heerst, over de lange-termijn-effecten van vaccins en vaccinaties. De meeste wetenschappelijk onderzoeken zijn gericht op de onmiddellijke en/of korte-termijneffecten van vaccins. Ook hier blijkt weer dat de gevonden link tussen autisme en vaccinaties weer de meest explosieve uitkomst is. Veel ouders zijn al decennia lang voor ‘anti-vaccers’ uitgemaakt, wanneer zij een verband beweren te zien, tussen het plotseling autistisch worden van hun kind, in relatie tot de vlak daarvoor gegeven vaccinatie.

Dr. Paul Offit

Het zijn de publieke gezondheidsautoriteiten zoals dr. Paul Offit, die geweigerd hebben, in ook maar één van de vele honderduizenden autisme-claims aanleiding te zien, vergelijkende studie te laten doen in de groepen ongevaccineerde en gevaccineerde kinderen, zoals deze studie nu is uitgevoerd bijvoorbeeld. Zijn commentaar was dat het ’terugkijkend onmogelijk en vooruitblikkend onethisch’ was om dit onderzoek te doen..!

Onderzoek keer op keer tegen gehouden..
Ondanks de oppositie van deze dr. Offit, zijn er meermalen pogingen gedaan om een formele ‘gevaccineerd vs. ongevaccineerd’-studie te laten doen, de afgelopen jaren. In 2006 was het congresslid Carolyn Maloney (Democraat) die de autorisatie gaf voor de zg. ‘Vaccine Safety Study Act.’ Een wetsvoorstel dus, op basis waarvan vaccins nog maar eens moesten bewijzen, dat ze zo effectief, efficient en onschadelijk zijn. Of zoals Maloney tegen haar opponenten sprak: “Misschien kan iemand in het medisch establishment me vertellen waarom een dergelijke studie een vreemd voorstel is, maar tot op heden is het nog gewoon niet gebeurd”.

Toen was het in 2007, dat ‘Generation Rescue’, een van de huidige sponsors van dr. Anhony Mawson, een marktonderzoekbureau in de arm nam, om een soortgelijk onderzoek te laten uitvoeren. Dat onderzoek werd uitgevoerd en had vergelijkbare uitkomsten als het huidige onderzoek van Mawson, maar er werd NOOIT over gepubliceerd in een medisch-wetenschappelijk journaal.. Sterker nog: het is totaal niet meer online te vinden. Het is vooral de farmaceutische industrie die enorme druk uitoefent op uitgevers van deze tijdschriften, om deze onderzoeksresultaten niet te publiceren. (Let wel: deze farma-cowboys hebben vele honderden miljoenen budget in handen, voor publiciteit rondom medicijnen, die in dezelfde tijdschriften worden geadverteerd..)

x
De Amish zijn fantastisch voorbeeld maar toch ook weer niet..

Minder formele onderzoeken over de oorzakelijke relatie tussen autisme en vaccins, zijn wel gehouden onder ongebruikelijke populaties, zoals de Amish en de patiënten van alternatieve genezers. Maar deze onderzoeken zijn natuurlijk dan maar gedaan, onder een deel, een zg. ’typische’ deel van de bevolking. Zo onderzocht de oprichter van ‘Age of Autism’, Dan Olmsted, het voorkomen van autisme bij de Amish. De Amish is een strak-protestantse geloofsgemeenschap in Noord-Amerika. Bij deze Amish zijn religie, waarden en traditie onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Hun geloof wordt meer geleefd dan besproken, waardoor de nadruk niet echt op de theologie, maar op de praktijk van het geloof. En daarbij hanteren ze normen en waarden, die hun gemeenschap feitelijk totaal isoleren, ook al leven ze gewoon tussen dorpelingen van alledag.

Dan Olmsted onderzocht deze groep omdat zij veel minder, soms helemaal niet vaccineren. Daarbij valt het tegelijkertijd op dat er onder de Amish geen autisme voorkomt. En de enige kinderen die autisme hebben, zijn dan ook prompt gevaccineerde kinderen..!!  En het was de overleden dr. Mayer Eisenstein, die in zijn ‘HomeFirst’-praktijk in Chicago werkte en melding maakt dat van het ter wereld brengen van meer dan 15.000 kinderen in thuissituaties, waarbij er duizenden van hen, nooit gevaccineerd werden. Binnen zijn bestand van ongevaccineerde kinderen blijkt dat er OOK GEEN AUTISME VOORKOMT…!

Het is uitermate bijzonder dat president Donald Trump zo uitgesproken tegen ongebrijdelde acceptatie van vaccinaties is. Het klakkeloos accepteren van dit barbaarse middel, zoals Mahathma Gandi het noemde, gaat Trump té ver. President Donald Trump is -zoals we inmiddels gewend zijn- behoorlijk uigesproken over de relatie tussen autisme en vaccins/vaccinaties. Al in 2007 merkte hij op: “When I was growing up, autism wasn’t really a factor. And now all of a sudden, it’s an epidemic. Everybody has their theory, and my theory is the shots. They’re getting these massive injections at one time. I think it’s the vaccinations.”

Donald Trump:

“Toen ik opgroeide, was autisme helemaal geen issue eigenlijk.
En nu ineens zitten we midden in een epidemie..

Iedereen heeft wel een theorie hierover, maar mijn theorie is, dat het de ‘injecties’ zijn.
Ze krijgen deze massale injecties in één keer toegediend. Ik geloof dat het de vaccinaties zijn”

x

x

x

Artsen en specialisten en hun twijfels bij vaccinaties. Zoals deze quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

x
* * *

411 gedachten over “Studie: gevaccineerde kinderen heftig ongezonder!

 1. Ouders die op basis van deze studie beslissen om het verplichte poliovaccin te weigeren, zijn helden. Helaas leven we in een omgekeerde wereld waar iedereen die tegen de autoriteiten (de spreekbuis van het grote geld) ingaat, nooit als held mag aanzien worden. Want waarom zou je de overheid, die het beste met ons voorheeft, wantrouwen? Het is een schande dat wanneer je je kind van vaccins wil vrijwaren, iedereen je scheef bekijkt alsof jij dan degene ben t die gek is.. De wereld ondersteboven.

  Zelfs mijn eigen familie overtuigen van het gevaar van vaccins lukt maar niet… daar mogen nog een miljoen studies over gepubliceerd worden, zolang als de main straim media en de officiele autoriteiten anders denken, zal het niet baten wantja zo gaat het; de overheid en officiele autoriteiten, daar valt toch niet aan te twijfelen!!

 2. Nog wat aanvullende informatie over het betreffende artikel en tijdschrift. Het tijdschrift is nauwelijks serieus te nemen en schaadt de wetenschap:
  artikel Received: March 22, 2017; Accepted: April 21, 2017; Published: April 24, 2017. Slechts één maand tussen indiening en acceptatie. Peer review stelde dus niets voor. Dat moet het tijdschrift zich aanrekenen. Zoals het tijdschrift nu opereert vindt de peer review plaats NA publicatie, door de experts in het veld. Het tijdschrift heeft het artikel inmiddels dan ook ingetrokken http://retractionwatch.com/2017/05/08/retracted-vaccine-autism-study-republished/

  1. Een die stroming van de wetenschap waar u bij hoort schaadt de mens!!

  2. Uiteraard is de studie weer ingetrokken. Het is niet voor niets dat in Amerika sinds 2011 de vaccinbrouwers wettelijk niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun misbaksels. Er is wel een groot afkoop fonds, waar ouders eventueel soms terecht kunnen als het kwaad al is geschied. Een levenslang beschadigd kindje dat misschien nooit volwaardig in de maatschappij kan functioneren. Zie maar eens te bewijzen dat je kindje opeens niet meer kan praten, geen oogcontact meer heeft enz. door een lullig prikje.
   Er is wel een centrale meldplaats VAERS, maar heel veel ouders en artsen!!! weten niet dat het bestaat. Ook krijgen artsen niet in hun opleiding mee (hier ook niet) hoe je een uit de hand gelopen vaccinatie kunt herkennen. Meldplicht LAREB is ook in Nederland naatje.
   Men mocht eens op het idee komen van vaccineren geldklopperij is, die soms letterlijk over lijken gaat.
   Het bezwaar van veel Amerikanen is niet eens het idee achter vaccineren zelf, het gaat om de moordende hoeveelheid, de onmogelijkheid om monovalente (vaccin tegen slechts een aandoening) vaccinaties te krijgen (is hier ook), het achterlijke schema (is hier ook) en de afwezigheid van ook maar enige controle op de kwaliteit. Hé, wij hebben hier veel van Amerikaanse makelij. Zware metalen in een concentratie ver en ver boven de veiligheidsgrens (is hier ook), vaccins die besmet zijn met andere rommel (is hier ook), so what.
   De belastingbetaler betaalt toch wel. Daar en hier.
   https://www.youtube.com/watch?v=cHWeJ0f_o3A (The Truth About Vaccines Docu-series – Episode 1)

  3. De reacties zoals ‘Gerard’ deze plaatst, is het teken van het failliet van deze denkwijze, of denkdwaling, beter gezegd. Het onderzoek afkraken en bashen, want dan hoef je inhoudelijk niet te reageren. Goedkoop en sluw, maar vooral de ‘wetenschapper’ onwaardig en tekenend voor het oude paradigma van misleiding en haantjesgedrag..!

   Ik zal dit plaatje erbij zetten, daar was hierboven weinig of geen plaats meer voor.

  4. En zover zat de PEER-review er kennelijk niet naast meneer Gerard. Massa’s artsen bevestigen wat dit onderzoek OPNIEUW BEVESTIGD.

  5. GuidoJ. 2.3

   Ik mis wat informatie bij dit plaatje. Hoeveel tijd zit er tussen de aandoening(en) en de vaccinatie? Hebben ze onder dezelfde bevolkings- en/of geografische groep gemeten? Hoe oud waren de test personen? Hebben ze bijvoorbeeld 100 niet gevacvineerden tegenover 100 wel gevaccineerden getest.De niet gevaccineerden zijn ook zwaar in de minderheid en vaak uit religieuze gemeenschappen en leven misschien regelmatiger en eten misschien gezonder. Overigens vallen diabetes en schildklier ziekte bijv.Hashimoto ook onder de noemer auto-immuunziekte.Vele aandoeningen krijgt men omdat we ouder worden. Vraag mij af of dat dan nog in relatie staat met de inentingen in je vroege jeugd.Vele aandoeningen zijn ook nog eens erfelijk. Hele Hindoestaanse fam. gaan gebukt onder diabetes type 1. Persoonlijk ken ik een fam.met meerdere MS patiënten.
   Het krijgen van borstkanker kan ook familiair zijn. Etc etc.

  6. sorry GuidoJ
   Ik heb zelf de meeste antwoorden al gevonden aangaande jouw plaatje.
   namelijk op http://tinyurl.com/y8nycanz

   Blijkt ook nog eens dat religie niet de grootste groep niet vaxers zijn maar de angstigen onder ons.

   http://tinyurl.com/ozro2mt
   Lees ik nu goed dat het deze info verkregen is door het invullen van een anoniem internet enquête die iedereen kan invullen in elkaar geflanst is door de Duitse homeopaat Andreas Bachmair. Voor mij verliest het hiermee al zijn geloofwaardigheid.

  7. Inderdaad chavera,
   veelal zegt een plaatje meer dan 1000 woorden, maar in dit geval roept het meer vragen op dan het beantwoordt. Een bronvermelding had al veel geholpen.

  8. Chavera en Gerard, ik zou zeggen, doe eens voorstellen tot vormen van onderzoek die korte, middellange en lange termijneffecten op wel een geloofwaardige manier in kaart kunnen brengen en dus jullie goedkeuring kunnen wegdragen.
   En wat betreft kort bedoel ik iig langer dan 48 uur; met meldingen na 48 uur schijnt Lareb niets mee te doen.

  9. @Anna, 2.8
   experimenteren door het vormen van 2 grote groepen, waarbij de één wordt gevaccineerd en de ander niet is medisch ethisch niet verantwoord. Je kunt wel gedurende een lange tijd groepen volgen die zich bewust wel/niet hebben laten vaccineren.

   Maar eerst stel je een nulhypothese op. Bijvoorbeeld uitgaande dat 1% van de bevolking autistisch is (https://www.autilook.nl/index.php/ondersteuning/item/autisme-in-cijfers). Als vaccinatie geen invloed heeft op autisme dan verwacht je 1% autisten onder zowel niet als wel gevaccineerden. De Nulhypothese kan dus zijn: 1% van de niet-gevaccineerden is autistisch. Vervolgens bepaal je hoeveel autisten er zijn in de groep niet-gevaccineerden. Met een statistische toets bepaal je dan of de nulhypothese verworpen moet worden of niet. Naarmate de groep niet-gevaccineerden groter is zul je een nauwkeuriger uitspraak kunnen doen.

   Bovenstaande kun je op verschillende tijdsmomenten herhalen om korte, middellange en lange termijn effecten te kwantificeren.

   Maar behalve autisme zul je ook moeten kijken naar andere mogelijke bijwerkingen, alsook de gevolgen van niet-vaccineren (polio bijvoorbeeld, zie Robby in Sta [3], maar ook andere aandoeningen). Kortom, het is aan de professionals om tot een goede opzet van onderzoek te komen en de benodigde betrouwbare data bij elkaar te verzamelen om de statistische toetsen uit te kunnen voeren.

   Feit is dat naarmate het percentage van de opgetreden bijwerking kleiner is, de groep met de bijwerking groter moet zijn om een statistisch significante uitspraak te kunnen doen. Dit maakt dergelijk onderzoek, waarbij sprake is van kleine percentages bijwerkingen, in de praktijk vaak lastig uitvoerbaar; je hebt hele grote groepen nodig.

   Maar het moge duidelijk zijn dat een dergelijk goed opgezet onderzoek wel wat verder gaat dan het enquetetje van de homeopaat in de link van chavera in (2.6).

   De beste start is om te kijken wat er al gedaan is aan onderzoek, daar de zwakke punten van blootleggen en die vervolgens aanpakken.

  10. Gerard, ik denk dat je voorstel als zodanig wetenschappelijk oke is, maar het houdt geen rekening met de feiten. Vaccinaties zijn samengesteld, er zijn velen bijwerkingen. Autisme isoleren heeft alleen zin als ook naar andere mogelijke bijwerkingen wordt gekeken. Autisme kan namelijk meerdere oorzaken hebben, dus focussen alleen daarop heeft in mijn optiek geen enkele zin.
   Het als deelonderzoek doen wel, maar nogmaals, vaccins hebben veel meer consequenties dan dat; net als welk medicijn dan ook maar…
   Hoe al die variabelen te plaatsen binnen een onderzoek is wat mij betreft alleen al een onderzoek waard.

 3. De kinderen met polio, met wie ik werk in een groot revalidatiecentum, zijn allemaal NIET gevaccineerd. De kleine kans op bijwerkingen van vaccinaties wegen niet op tegen het grote leed wat polio geeft. Niet-vaccineren is verkapte kindermishandeling. En het oproepen daartoe een misdaad!

  1. Hoe kom je aan een kleine kans op bijwerkingen Robby, als daarnaar niet eens onderzoek is gedaan..??? Auto-immuunziekte is geen pretje. En jij gelooft dat je die gevallen allemaal in de picture hebt..? Zoek maar eens op: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
   Daarmaast staat, als je het artikel goed gelezen hebt, dat gevaccineerde kinderen WEL DEGELIJK minder ziekte krijgen, waartegen ze zijn gevaccineerd. Het gaat er alleen om, dat bijwerkingen en FUNDAMENTELE ONTWRICHTING VAN HET MENSELIJKE AFWEERSYSTEEM EN IMMUUNSYSTEEM het resultaat zijn, van ALLE VACCINATIES. En nee, in onze ogen weegt de schade niet op tegen het voordeel, zolang de cowboys van Big Pharma nog hun best doen om alles te bagatelliseren en de volle buit te pakken.

  2. Robby, wat is de invloed van het SV40 virus, dat in het POLIO vaccine is aangetroffen en aan miljoenen van Amerikanen en ook Nederlanders werd gegeven? Het veroorzaakt kanker, wel ‘alleen’ bij dieren, zegt de ‘wetenschap’. Als je het niet kunt uitsluiten, dan neem tenminste de verantwoordelijkheid, en schaf zulke vaccinaties af, en geef een 100% garantie dat men de gezondheid (afweersysteem) geen schade oploopt. Dan pas is het gehele inenten iets waard. Bij het roken gaat het toch ook, het waarschuwen voor troep. Dan kunnen alle vaccinatie-junkies, lekker hun ‘spuitje’ halen, maar de rest hoeft die vieze troep niet in zijn lichaam. Als je baalt dat je je kinderen hebt laten inenten, laat ze ontgiften b.v. met enterosgel.
   überhaupt je hebt je kindje niet gevraagd of hij/zij het wil, die inenting. Dat doe je dus zomaar…onverantwoordelijk noem ik zo iets.
   Dat is pas mishandeling!

   “SV40 is dormant and is asymptomatic in rhesus monkeys. The virus has been found in many macaque populations in the wild, where it rarely causes disease. However, in monkeys that are immunodeficient—due to, for example, infection with Simian immunodeficiency virus—SV40 acts much like the human JC and BK polyomaviruses, producing kidney disease and sometimes a demyelinating disease similar to PML. In other species, particularly hamsters, SV40 causes a variety of tumors, generally sarcomas. In rats, the oncogenic SV40 large T-antigen was used to establish a brain tumor model for PNETs and medulloblastomas.[10]
   The hypothesis that SV40 might cause cancer in humans has been a particularly controversial area of research.[11] Several methods have detected SV40 in a variety of human cancers, although how reliable these detection methods are, and whether SV40 has any role in causing these tumors, remains unclear.[12] As a result of these uncertainties, academic opinion remains divided, with some arguing that this hypothesis is not supported by the data[13] and others arguing that some cancers may involve SV40.[14][15] The US National Cancer Institute announced in 2004 that although SV40 does cause cancer in some animal models, “substantial epidemiological evidence has accumulated to indicate that SV40 likely does not cause cancer in humans”.[16]” bron: wikipedia

  3. MC,

   opmerking op 3.3

   als kontrole op de veiligheid van bepaalde stoffen wordt onder conventie aangenomen dat proeven moet worden gedaan op ratten.

   Als naderhand blijkt dat deze stoffen giftig zijn, waarom dan de gestelde conventie achterhalen?

   Of moet ik hier stellen dat deze proeven enkel worden gedaan puur uit dierenmishandeling maar verder geen enkele bijdrage leveren aan de wetenschap! Hoe wanhopig moet de wetenschap zijn geworden als ze hun eigen conventies ondermijnen.

  4. Peter, 3.4
   Heel wanhopig lijkt me, maar ze hebben de ‘macht’, omdat de wetenschap net als alles in deze gemaakte realiteit een instrument is geworden van menig boef en hun handlangers, die blijkbaar geen moeite hebben om op een forum altijd weer ‘hun verhaal’ te verkondigen. De reden? of cognitieve dissonantie of eigenbelang. Overtuigen heeft geen zin, deze mensen zijn al overtuigd, maar dan van het verkeerde, vanuit mijn perspektief.

  5. @Robby, Het gaat niet om gevaccineerd of ongevaccineerd. Het gaat om de aangeboren virus. Dit kan niet onderdrukken met de vaccins.

   Dit aangeboren virus is niet 1 maar 4 met ieder een goede bedoeling.
   Polio-virus bestaat niet vanaf de geboorte. Dit komt pas verschijnen na het verstoring van de Mazelen-virus.

  1. Onder 3 staan een paar opdrachten voor jou Robby, en wellicht kan je met Gerard samenwerken.

  2. Misschien kunnen Gerard en Robby ook even commentaar leveren op The Truth About Vaccines Docu-series – Episode 1 (2.2).
   In deze serie komen artsen aan het woord, die iets meer verstand van de materie hebben als beide trollen. Waarschijnlijk krijg ik geen respons, want een beetje trol gaat natuurlijk niet zijn/haar eigen shit opruimen.

  3. @koekje 4.2,
   Jij komt met een video, ik kom met een linkje
   https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228

   Dit leidt tot niets. Jij en ik zijn beide niet voldoende onderlegd in de materie om alle pros en cons van vaccinatie netjes op een rijtje te zetten en vervolgens een eindoordeel te vellen. Daarvoor hebben we experts nodig. Jij komt met experts die A zeggen, ik met experts die niet-A zeggen. Dit kunnen we heel lang volhouden. Het internet is schier oneindig.

   Wat we wel kunnen is kijken hoe groot de groepen A en niet-A zijn. De wetenschappelijke literatuur is daarvoor de beste bron. Wat betreft het onderhavige onderwerp is de conclusie voorlopig helder. Het besproken artikel in deze WTK bijdrage verandert daar niets aan. Het gaat om kansen en waarschijnlijkheden (100% garantie vind je nergens in het leven) op basis van de huidige beschikbare kennis. Verstandige ouders volgen op basis van ALLE beschikbare informatie dus het advies van Robby Sta in (3).

  4. Dat de studie niet wetenschappelijk verantwoord is, is hetzelfde lulverhaal als Dr Andrew Wakefield die bijna vermoord werd, omdat hij onderzoek durfde aan te halen, dat de autisme-vaccinatie-link keihard aantoonde.

   Een vormfout waarop een misdadiger vrijkomt, betekent nog niet dat de misdaad niet is gepleegd.. Bijzonder overigens hoe ineens je toon verandert, van zorgzame hulpverlener naar ‘wetenschappelijk-onderlegde’ commentator.. 😉 Of heb je zelf niet zo door wat je doet?
   Laten we overigens Gerard niet in zijn autoriteit aanvallen; dat schijnt zeer te doen.. Ik bedoel, dat je probeert in zijn schaduw te gaan staan. Minkukels en terzake-kundigen toch Gerard. Wisenose!
   Bijzonder is dat elk vaccinatie-artikel meteen als een rode lap werkt op de RIVM-brigade. Ingehuurde commentatoren, die ‘vakkundig’ proberen een artikel de nek om te draaien. Daarom wil ik deze expert nog even aan het woord laten:

  5. @Guido 4.4
   Dat de studie niet wetenschappelijk verantwoord is, is juist geen lulverhaal, anders was het immers niet ingetrokken. Als het slechts een vormfout betreft dan kan men dat gewoon herstellen. Het artikel is echter niet voor de eerste keer afgewezen, dus is er sprake van meer dan een vormfout.
   En jammer dat je het weer noodzakelijk vindt op de man te spelen. Mijn aanwezigheid schijnt zeer te doen. Het zij zo. Mijn Tefal shirt doet z’n werk toch wel ;-). En sinds wanneer lanceert het RIVM satellieten? En zo blijkt maar weer eens: “Assumption is the mother of all fuck-ups”
   (https://www.youtube.com/watch?v=wg4trPZFUwc)

  6. 4.3 Ik weet zeker dat je de video lekker overgeslagen hebt Gerard, anders kwam je niet triomfantelijk met je eigen volkomen overbodige linkje aanzetten.
   Dat houdt in, dat je nog steeds niet gereageerd hebt op mij verzoek. Tja, geen discussie en met je ogen dicht in je eigen straatje verder denderen. Je zou eens van je geloof af kunnen vallen en in gewetensnood komen. Sneu.

  7. En ter aanvulling, in vervolg op mijn eerdere link, en voor diegenen die nog altijd menen dat kwik in vaccins een issue is hetvolgende:

   J. Smith May 13, 2017 at 7:52 am
   The abstract makes it sound like they lumped preterm birth and vaccination together as the cause, not vaccination alone. This immediately raises questions about the methodology of the study. It also seems to rely on information from the parents of the children, not documented a medical diagnosis from a reputable physician with experience dealing with autism.

   There have been numerous studies on this topic in the years since Wakefield’s initial fraudulent study was released. Every reputable one has found no conclusive link between vaccinations and autism. Also, the claims by Wakefield and other anti-vaccine proponents claimed that it was the mercury-base preservative Thimerosal that was responsible for autism, not the vaccines themselves. The problem with this as it relates to recent claims by the anti-vaccine crowd is that Thimerosal has been almost completely discontinued as a preservative is vaccines. This is because most vaccines are now available in single dose vials that do not need nor have a preservative added. Single dose vaccine vials are used by virtually all doctors in the US for childhood vaccinations. There are still a very limited number of vaccines that are often used in multi-dose vials such as flu vaccines that are administered during seasonal vaccination campaigns. However, these are also available in single dose vials that do not contain Thimerosal and these are what is used by most doctors. The multi-dose vials are more likely to be used by places like clinics and retail pharmacies that have flu vaccinations available. What this means in general is that any study that simply looks at childhood vaccines is not even addressing the issue of Thimerosal which was the culprit that the original anti-vaccine crowd pointed to as the cause of the autism. Even with that, there have been numerous studies that have debunked the supposed link between Thimerosal and autism. Here is a link for the FDA’s current information on the topic of vaccine safety.
   https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228
   (http://retractionwatch.com/2017/05/08/retracted-vaccine-autism-study-republished/)

   Wakefield wordt in deze reactie van Smith ook nog even aangehaald. Het paper van Wakefield is eerder al ingetrokken.
   (http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(97)11096-0.pdf)

  8. @koekje,
   als ik jouw filmpje becommentarieer, ga jij dan openlijk van mening veranderen? Tuurlijk niet, want dan komt er weer een nieuw linkje/filmpje. Dat bedoelde ik met mijn reactie.

   Als jij echt discussie wilt dan geef je cruciale punten, wat jou betreft, in de film aan. Daar zal ik naar kijken.

  9. Wat een glibberige reactie Gerard.
   Een reactie maar toch eigenlijk weer niet.
   Dus nog steeds geen reactie. Triest.

  10. Koekje, als je een inhoudelijke discussie wilt, dan moet je jezelf durven bloot te stellen. Jij verstopt je tot nu achter linkjes.
   Quid pro quo Clarice (Silence of the lambs). Ik stel me kwetsbaar op door aan te geven jouw linkje te willen becommentariëren. Waar is jouw kwetsbaarheid in deze?

  11. 4.10 Wat een eigenaardige definitie van kwetsbaarheid Gerard.
   En ondanks de briljante linkjes nog steeds de video niet bekeken.

  12. Koekje, volgens mij is het een redelijke vraag van Gerard eerlijk gezegd. De YT duurt 2 uur… Als ik alle aangedragen YT’s in reacties waar dan ook onder/in welk artikel zou moeten bekijken heb ik er op zijn minst een leven naast nodig; hoe interessant ik het ook vind. En al zou de YT bekeken zijn, dan nog geldt welke punten wil je belicht en besproken zien.

  13. euh vanwege mensen zoals ik o.a. kan dat heel goed, die gehele yt van 2 uur, wel 10 per dag, omdat ik parallel MOet werken, mijn seriële circuits zijn deels gesmolten, vanwege die vaxen waarschijnlijk, ik vind het onoverkomelijk om doodleuk een goed geplaatste harde docu van 2 uur zomaar even weg te moffelen, met een gehaaide teflon schijnbeweging, maakt me niet uit welk excuus of reden, kijken zul je kreng, en kan het niet, heb je mij nog, gekeken zal er worden, en geluisterd, geen enkel excuus is geldig, dat ArieGerard dat prima vindt is 1, een ieder ander die zich hier waagt te bezondigen aan Niet Kijken zonder Audio moet gewoon 10 toontjes lager zingen, daardoor, wil je geen toontje lager mag jijzelf van je persoonlijke handicap alsnog een kracht maken door er expliciet bij te vermelden dat je meestal never nooit kijkt en luistert, ergernis number 1, vooral ook omdat er bijzonderen zijn die wel kijken en luisteren vaak genoeg inclusief een meer dan vol dag en nacht programma, die timing en mikvaardigheid mag je lekker zelf hebben, welke minuut jij er wel of niet uit wilt halen, een yt plakken is niks mis mee, totdat je gaat merken dat de plakker zelf meer plakt om het plakken dan het zelf kijken, dat ontdek je gauw genoeg, weer een irritatie factortje, Jochem Myjer – Irritatiefactortje (De Rust Zelve) https://www.youtube.com/watch?v=sD7ESlyKAyE een goede MC DJ is een plakker met inhoud en timing, kan vrij magisch zijn, nog voor het nummer op de draaitafel ligt al de roos weten te raken…. en over het legendarische Hilleman clipje hebben we het ook niet meer zeker?

  14. 4.12 Anna volgens mij ben je weer ongelofelijk aan het zeuren.
   Zoals Hyper volgens mij terecht opmerkt: Kijken zul je kreng.
   Het kreng meet volgens mij met twee maten.
   Waarom zou ik geen, volgens mij uiterst veelzeggend YTje mogen plaatsen, waarom moet ik daar een uitgebreide samenvatting van geven, wat de waarde naar beneden haalt. Waarom mag het kreng wel een van de sprekers daar te kakken zetten om daarmee de hele misdadige attitude van de big farma bazen onder tafel te vegen??? Volgens mij stinkt dat.
   En… waarom wordt er verder geen echte aandacht geschonken aan hetgeen ik onder 2.2 heb geschreven. Kwik is echt niet het enige metaal, en de hoeveelheden in alle gevallen buitensporig.
   De Amerikaanse vaccin industrie kan niet aansprakelijk gesteld worden, omdat iedereen geacht wordt te weten van vaccins nu eenmaal schadelijk zijn!!!! PARDON
   Kijken dat YTje mensen… dan weet je hoe men het buitengewoon smerige spelletje speelt.

  15. Anna voelt zich geroepen op de site de scheidsrechter uit te hangen; door dat wat zij redelijk vindt, als standaard-criterium te gebruiken, om anderen letterlijk de maat te nemen. Als je daarmee stopt Anna en je EIGEN verhaal vertelt, van wat JIJ vindt, wordt het leven imo een stuk eenvoudiger hoor.

  16. @koekje 4.14,
   wie heeft gezegd dat je geen YT mag plaatsen en wie heeft gevraagd om een uitgebreide samenvatting? Niemand.

   Als jij nu s.v.p. even aangeeft wat voor jou de cruciale punten zijn (tijdstip in de YT erbij s.v.p.), dan kan ik me daarop focussen in mijn commentaar (ik kijk de hele film wel hoor!). Dit om te voorkomen dat IK een hele uitgebreide analyse cq. samenvatting moet maken, waarvan jij dan weer vindt dat ik om de cruciale punten heen loop, enz., enz. Vind je dat een goede basis voor een inhoudelijke discussie?
   Gewoon even efficiënt gebruik maken van elkaars tijd en capaciteiten. Snap-u-wel? Niets gemeens, niets engs, gewoon een beetje pragmatisch.

  17. 4.16 Nou Gerard, als je bij voorbaat eens ging kijken, dan kun je besluiten of je commentaar wilt geven en dat even melden. Scheelt veel kostbare tijd en geharrewar. Twee uurtjes, je moet het wel razend druk hebben. Fijn dat je tussendoor toch nog even tijd gevonden hebt om te melden dat je nog steeds niet gekeken hebt. (2.2 -> https://www.youtube.com/watch?v=cHWeJ0f_o3A (The Truth About Vaccines Docu-series – Episode 1)

  18. Koekje, ben je werkelijk geÏnteresseerd in wat ik zeg? Lees (4.16) nog eens. Ik heb je gezegd dat ik ga kijken en ook dat ik je van commentaar zal voorzien! Ben jij wel oprecht geïnteresseerd in mijn mening van jouw YT? Een simpel ja of nee volstaat.

  19. Beste Gerard, jij zei dat je ging kijken (4.16), prima. Wat let je om je eigen visie te geven! Kom op, do it!!!

  20. Beste koekje, je durft het zelfs niet aan een simpele ja/nee vraag te beantwoorden. Jij bent totaal niet geïnteresseerd in mijn commentaar op jouw YT. Vraag het mij dan ook niet (4.2).

  21. Nou Hyper @4.13,
   Je ziet het wel zeker? Koekje is totaal niet geïnteresseerd in mijn mening van haar YT. En dat mag natuurlijk. Maar dan moet ze er ook niet naar vragen. Dat is niet oprecht. Of wel?
   Ik had gehoopt dat je dat zou hebben begrepen na 4.3.

   Kreng?

  22. nouh GerardArie ik vind hum heftig die video, tot nu toe, ongeveer tot minuut 27 gezien tot nu toe, hoe ver ben jij al? in totaal bijna 2 uur; Iatrogenic 69 shots verder op je achtiende jaar.. wat ze je bijna verplichten in zo’n pas geboren paars hummeltje te pompen tegenwoordig is niet te geloven, van de zotten, geen wonder die explosieve groei van kwalen en syndromen..

  23. Arie wil gewoon niet kijken en grijpt elk excuus aan om gezellig door te kunnen gaan met zuigen.
   Studies over de veiligheid van vaccins zijn extreem makkelijk te vinden. Hoe meer weerstand er komt van zogenaamde anti-vaxxers (sommigen willen gewoon een aanpak beter op maat) hoe meer geld er gepompt wordt in ‘bewijzen’ dat het onder alle omstandigheden veilig is.
   De discussie over vaccins is al vele maken gevoerd en als ik al een samenvatting maak, dan is het in een artikel voor WTK.
   2.2 ->
   https://www.youtube.com/watch?v=cHWeJ0f_o3A (The Truth About Vaccines Docu-series – Episode 1)

  24. Gerard,

   in antwoord op 4.3

   Je hebt overschot van gelijk dat mensen hier aanwezig onvoldoende onderlegd zijn om een zinnige uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van vaccins.

   Als echter je betoog is dat de meerderheid van de wetenschappers gelijk heeft – welke enig gewin hebben aan het beoefenen van die wetenschap – en je je niet laat leiden door de resultaten, -welke ik mag hopen dat je de gezondheid van de pantient nastreeft,- dan heb ik heel veel weerstand tegen je beoefening van ‘ wetenschap’!

  25. Nou koekje, er is hier maar een zuiger en dat ben jij (maar ik voel er niets bij ;-)). Ik moet van jou van alles (YT kijken en van commentaar voorzien), maar wat krijg ik ervoor terug? Niets. Geen vraag van mij durf je te beantwoorden.

   Nou, ik heb jouw YT bekeken hoor. Het is me wat allemaal. Ik snap er niets van. Ik bedoel, dat ik geen last heb van autisme of ADHD of welke andere aandoening dan ook. En dat na al die vaccinaties die ik heb gehad. Ik ben totaal verbijsterd.

   @peter
   Je probeert heel geniepig mijn woorden te verdraaien: ‘effectiviteit’ en ‘alle pros en cons netjes op een rijtje zetten en vervolgens een eindoordeel te vellen’ zijn twee heel verschilende dingen. De effectiviteit van vaccins kunnen we juist wel vast stellen, namelijk door de wetenschappelijke literatuur erop na te slaan.

   En als een overgrote meerderheid van de wetenschappers standpunt A huldigt en een hele kleine andere groep wetenschappers standpunt niet-A, dan weet ik wel waarvoor ik kies. En dan mag jij van mij best een andere keuze maken. Jouw aanname dat alle wetenschappers die standpunt A huldigen slechts uit zijn op geldelijk gewin is nergens op gebaseerd. Zelf als een kleine groep daarvan dat wel is dan nog slaat de meter heel duidelijk door naar de kant van A. Overigens, wat zegt jou dat het geldelijk gewin geen rol speelt in de groep wetenschappers dat standpunt niet-A huldigt? Wellicht is het percentage in die groep nog veel hoger?

  26. $.25 Hmmm een beetje zo als de koning op de berg, zou een leuke zijn voor psycho analyse…..Of in goed nederlands voor de leken onder ons ,als er een hoop mensen zijn die iets over jou zeggen is het wijs eens even voor de spiegel te gaan staan om te kijken of je zelfbeeld nog wel klopt.

  27. 4.25 Gerard, je hebt er inderdaad niets van begrepen. Of je hebt gewoon niet gekeken en effe gegokt waar het over zou kunnen gaan. Het ging deze keer hoofdzakelijk juist niet over ADHD enz. enz.
   Jammer dan. $ucce$ met jezelf belachelijk maken.

  28. Nou koekje, je hebt je nu echt compleet belachelijk gemaakt en aangetoond dat je de YT zelf helemaal niet gezien hebt (en dat na je oproep in 4.14) of anders totaal niet begrepen. Dr. Paul Thomas noemt ADHD, enz netjes op 44:06-44:25. En vele anderen noemen ook dat enz.

   Als je toch nog iets van wilt leren van deze schijndiscussie, lees dan dit maar eens
   https://www.google.nl/amp/s/vaccinesworkblog.wordpress.com/2017/04/16/the-truth-about-vaccines-episode-1-top-ten-lies-debunked/amp/
   Het beantwoordt ook meteen jouw misplaatste verontwaardiging in 4.14; point nine.

  29. je komt anders behoorlijk autistisch op mij over GerardArie, bij Philips hebben ze een complete enclave ingericht in de buurt van de voormalige gloeilampen stad in het zuiden, je weet wel super fout in de oorlog maar nooit daarvoor verantwoordelijk gesteld, zoals de meerderheid van de huidige grootindustrie, het is nog erfelijk ook namelijk, soort zoekt soort, de industrie kan niet eens meer zonder, hokjes hoofden zonder deur en ramen, en nog meer hokjes in die hokjes, vergeet verder de statistische waarschijnlijkheidsfactoren niet, probability, 1 shot toedienen is als een hagelschot van een jager gericht op een opvliegende vogel vanaf een zekere afstand, krijg je 1, of 2 of 3 van die loden bolletjes te verstouwen, zoh jah op welke plekken, of krijg je de volle laag en zo jah waar in je lichaam, en erger, het uitgestrekte universum van het brein… en niet te vergeten synergetische cynische hefboom effecten door andere volgens mij vaak bewust planmatig geïntroduceerde factoren, vergiften in het milieu en voedsel, stress, straling, stagnatie in de ontwikkeling mede door pruisische educatie. ‘Cracker – I Hate My Generation’ https://www.youtube.com/watch?v=XOsNsOhyG8I Maar euh, de Meerderheid Majority moet haast wel gelijk hebben omdat het een meerderheid is? Klinkt als regulier onderwijs van het slechtere soort.. ‘Cultural Marxism’ https://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_School http://rationalwiki.org/wiki/Cultural_Marxism er over heen gescand deze voorgaande laatste link, ze willen iets debunken geloof ik, prima debunk maar, maar ach de associaties zijn er niet minder om denk ik dan, alsof gelijk hebben en krijgen veel helpt, wat is wel en wat is niet en neeh zeker weten bestaat niet maar vermoedens wel.

  30. Hyper, wow, 4.30 dat noem ik een uitermate briljante reactie! 🙂 🙂

  31. prima Hyper, jouw waarheid staat al vast. Waarom dan überhaupt de YT bekijken? Nogmaals bevestiging zoeken? Dat gaat zeker lukken. Docu’s zonder ‘hoor en wederhoor’ zijn veelal de slechtste in zijn soort, maar beantwoordt uitstekend aan de vraag van een enkeling. Ik kan je dan ook aanraden gewoon verder te kijken vanaf minuut 27 tot het eind. Het zal je vermoedens verder bevestigen. Heb je weer gelijk. Mooi toch? Of toch niet, want je had al gelijk dus er is niets veranderd en zit je nog steeds met je shit. Weer twee uur verspild-wasted. Het gaat erom gelijk te krijgen, dan kan er iets veranderen. Doe je best!

  32. @Gerard
   Oei wat zeg je daar????
   ” Het gaat erom gelijk te krijgen, dan kan er iets veranderen. Doe je best!”…. Daar komt de ware drijfveer boven drijven . Het duurt even en dan draai je je ook hier weer onderuit , ik zou een klein stukje van mijn denken 2 sec kunnen belasten met uitzoeken welke vorm jouw reactie zou hebben .Maar Then again what’s trhe point ?

  33. Ja Marcel, is het te schokkend voor je? Dan is het inderdaad maar beter om het los te laten. (met dank aan Odette)

  34. @gerard
   Nou in dat geval , jij hebt absoluut gelijk helemaal , super! gewonnen?
   En hoe voelt dat nou?

  35. 4.29
   “Dr. Paul Thomas noemt ADHD, enz netjes op 44:06-44:25. En vele anderen noemen ook dat enz.” Ah anti-vaxx denkt Gerard, zal wel weer over ADHD gaan. En jawel hoor: 44:06-44:25. Echter men benadrukt daar keer op keer… ach dovemansoren.

   Deel twee gaat over echte placebo’s en fysiologisch zout. Ik vrees dat dat je niets zegt. Misschien komt dit je bekender voor: https://en.wikipedia.org/wiki/You%27re_either_with_us,_or_against_us
   Nogmaals: $ucce$

  36. Het oeverloze en in mijn beleving zinloze gediscussieer, met als uitgangspunt gelijk willen hebben, kan snel worden beëindigd. Als men meent het gelijk al te hebben, hoeft men het niet meer te krijgen!

  37. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  38. Marcel, in dit geval voel ik niets. Het gaat ook helemaal niet om winnen. Gelijk hebben we allemaal, hoe tegengesteld de meningen ook. Gelijk krijgen door anderen te overtuigen is van een andere orde. Maar dat boeit jou blijkbaar niet.

   koekje
   https://www.google.nl/amp/s/vaccinesworkblog.wordpress.com/2017/04/16/the-truth-about-vaccines-episode-1-top-ten-lies-debunked/amp/
   Lezen, kre.. 😉

   Arend, dat is precies mijn punt in (4.32), maar dat slaat ook meteen iedere vorm van discussie dood, want gelijk hebben we immers allemaal zoals ik hierboven al aangaf. Of toch niet? Daarom probeer ik een stap verder te gaan. Maar dat kan niet op WTK.

   Wie wil leren, moet bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen door openlijk zijn/haar zwakheden op tafel te leggen en daarover vragen durven stellen aan experts die er misschien iets meer vanaf weten. Alleen dan is er ruimte voor discussie, waarin het leren van elkaar centraal staat. En binnen een discussie is het wel interessant om te proberen anderen met argumenten te overtuigen. Dat is een proces (op basis van eigen kennis, getriggerd door de kennis en input van de ander, je inlezen, te verdiepen, argumenten op een rij zetten, …..) waarin je PROBEERT om uiteindelijk gelijk te krijgen, opdat anderen van jou kunnen leren. Maar ook waarin je oprecht naar de ander durft toe te geven dat hij/zij wel eens een punt kan hebben. Omdat je hebt geleerd van de ander. Dankjewel durven zeggen.

   Op een weblog geeft vrijwel niemand openlijk zijn/haar zwaktes toe en daarom is een weblog een heel slecht platform voor discussies. En dat blijkt, iedere keer weer en overal op het hele internet. Hier eindigt iedere discussie steevast in persoonlijke aanvallen. Ik vond dit dan ook helemaal geen discussie. Ik heb het nog een keer geprobeerd, een discussie op gang te krijgen (4.16), (4.18), vragen stellen, maar niemand durft te antwoorden. Een discussie voeren is kansloos hier.

   Nou Yfke, ik vind dit helemaal geen interessante discussie. Er is namelijk helemaal geen sprake van een discussie. Wat mij betreft is het ook klaar zo.

  39. Ach
   Soms liggen mijn prioriteiten hier gewoon even niet op een hoger vlak dan wat plaagstootjes uitdelen .Als de discussie werkelijk inhoud zou hebben ging ik anders mee in, nu kom ik niet verder dan dit …….zucht het zij zo….

  40. Sorry die was voor Yfke, maar even nog “het is onverstandig je publiek constant met kwaliteit om de oren te slaan, daar worden ze veeleisend van”( vrij naar Freek de Jonge)

  41. Beste Gerard,
   Ik erken het belang van gelijk krijgen, ik hoef het niet te krijgen daar ik zie dat niets zo veranderlijk is dan de waargenomen waarheid.
   Het gaat over de vorm niet over gelijk krijgen in je waarheid. Jij eist van mensen een vertoon van argumenten op jouw leest geschoeid, terwijl ze jou vanuit hun waarheid zaken kunnen vertellen waar de wetenschap geen raad mee weet.Daar zou je van groeien , kijk,luister en probeer intevoelen .Ze spreken vaak een schijnbaar andere taal maar je bent een mens en geen machine dus dat kun je leren te verstaan. Daar ligt de uitdaging voor jou . Ik ben al in jouw wereld geweest en kan me er slechts af en toe , toe zetten me daar weer in te begeven. De beperkingen zijn mij te benauwend, knellen mijn creativiteit af .Dus als je wilt komen tot eenwording zal jij de tocht moeten aangaan dit keer.

  42. Ik vrees dat je geen enkele medische achtergrond hebt Gerard. Je blijft hangen in tenen krommende vaagheden, en leeg gebral. Er zit voor mij niets anders op dan toch maar eens te beginnen met een uitgebreide samenvatting voor WTF 😉 Mooi voor de verzameling die WTK al heeft 🙂 zoals bijvoorbeeld http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/zuster-teresa-forcades-luidt-de-bel-inzake-de-griep/ , http://www.wanttoknow.nl/overige/letselschade-slachtoffers-griepvaccin/ Ik kan me voorstellen dat de ter zake kundigen iets hebben van: Wie het nu nog niet weet, wil het gewoon niet weten. Verloren moeite.
   Vaccineren is een miljarden business, dat gaat de farmaceutische industrie natuurlijk niet zomaar opgeven. Opmerkelijk dat er giga bedragen aan vaccinatie beschadigden uitgekeerd zijn. Eh, vaccineren was toch per definitie onschadelijk????
   Volgens mij Gerard, wordt je betaald om te ‘winnen’. Helaas is het voor de farmaceutische industrie op den duur een achterhoede gevecht. Sterker, de bom gaat een keer barsten. Waarom denk je dat vooral ‘beter opgeleiden’ en ‘meer verdienenden’ afwijken van het vaccinatie schema? Hier en ook in bijvoorbeeld Australië.

  43. Marcel,
   Je zou gelijk kunnen hebben als deze website op enigerlei wijze ergens een poot aan de grond had weten te krijgen, bijvoorbeeld a la “follow the money” versus Henry Keizer. Njet. Wellicht biedt een andere aanpak meer kans van slagen?

   Klopt koekje, ik heb inderdaad nauwelijks medische achtergrond net zoals iedereen van de vaste kliek hier op WTK. Tenminste iets dat bindt ons. Het is een begin.
   Lees je laatste alinea nog eens: “volgens mij”, “op den duur”, “een keer”. De bekende argumenten van zij die op dit moment de ander niet weten te overtuigen met hun argumenten: “maar later zal ik gelijk krijgen”. Een tip: als je niet in staat bent wetenschappelijke literatuur te bestuderen, probeer dan vooral discussies en filmpjes te bekijken waarin beide partijen aan het woord komen. Hoor en wederhoor. Die zijn het meest leerzaam.

  44. 44.4 Gerard
   “ik heb inderdaad nauwelijks medische achtergrond net zoals iedereen van de vaste kliek hier op WTK. Tenminste iets dat bindt ons.”
   Dat mocht je willen. Ik hoop dat je na deze vlaag van eerlijkheid even de mensen met rust laat. Hier http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/zuster-teresa-forcades-luidt-de-bel-inzake-de-griep/ sprak iemand met een gedegen medische achtergrond. Helaas heeft het onvoldoende geholpen. Er zullen nog veel meer wake up calls moeten volgen. Gelukkig wordt het aantal wetenschappers dat genoeg heeft van de poppenkast allengs groter. Een helder verstand hebben is mooi, een hart dat dat verstand leidt nog mooier.

  45. Ik had wat kritische kanttekeningen bij Bollinger, mijn posting komt niet door, misschien ergens een verkeerd woord gebruikt.

  46. Er staat niets in de wacht hoor. Wellicht wat fout bij ‘verzenden’..?

  47. En ik had trouwens meer kritische kanttekeningen, zonodig post ik een en ander wel opnieuw; welterusten allemaal 😉

  48. Weer een reactie misplaatst, kennelijk toch iets wat mij doet belanden in of de spambak of ergens in het grote niets haha…

  49. Ach Gerard, beauty is in the eye of the beholder. Er worden zelfs schatten op een vuilnishoop( mooi he dat hoop op het eind)gevonden,dus ook pareltjes tussen deze comments….je moet ze alleen willen zien!

  50. Ach Marcel, jij denkt te weten wat Gerard niet zou zien?
   Ga dan met elkaar in gesprek daarover…

  51. Ik ben redelijk opstandig ondertussen na een tweetal postings die niet doorkomen; alles komt door, waarom deze dan niet…

  52. Ik heb nu voor de derde keer een posting geplaatst…
   Is de naam Bollinger het probleem?

  53. Guido, wat er aan de hand is weet ik niet, maar het is erg vreemd…

  54. Nogmaals een poging, het loopt stuk op de link naar Bollinger’s website, althans mijn conclusie tot op heden.
   Dan maar zonder codes thetruthaboutcancer.

  55. Ik heb net geprobeerd het website adres hier alleen te plaatsen, wederom niets… Wat ik hier van moet denken weet ik niet. Ik nodig anderen uit hetzelfde te proberen. Nu even een link die een ieder maar even vertalen moet naar het juiste webadres.
   the truth about cancer dot com

  56. Veel plezier allemaal op de ‘meet and greet’. Locatie en tijd zijn bekend. Ik hoop niet dat de farmacie heeft meegekeken …… 😉

  57. Zo Cosmic, geen haaitje tegen gekomen, ze komen wel veel vuldig voor in de Adriatische zee, hopelelijk opgeknapt en vol energie aan de slag, groet Jenne

  58. Ach Anna wat kan jij slecht lezen zeg…..Ik denk helemaal niets over Gerard, dat zou energie verspillen zijn.

  59. Jenne, het water was nog fokking kâht man, 16 graden, ik heb wel 1 x heel stoer gezwommen, dat wel. Lekker wezen zeilen en meer, ben zo bruin als een roestige neger, nu weer dagen maken om de achterstand in te halen qua werk.
   FF sparen voor een mooie zeilboot 😉

  60. Cozmic, bij het kopen van een boot, niet je verliefdheid de doorslag laten geven, koel men, het beste een trailerbaar zeilscheepje, het kan snel, tot een bodemloos geld putje over gaan, en dan is de aardigheid er gouw af.
   Jenne

  61. Gerard,

   in antwoord op 4.25

   Wie is hier geniepig. Mijn betoog is steeds dat het beoogde doel moet zijn de gezondheid van de mens.

   Het feit dat de meeste researchbureaus werken voor de farmacie of voor de overheid ,welke middelen heeft betekent dat zij als meeste vertegenwoordigt zijn. het feit dat zij voor een werkgever werken die winstoogmerk heeft maakt hun onderzoek enigzins verdacht. hiermee beweer ik geenszins dat het de tendens is onderzoeken te vervalsen.

   Vreemd wordt het echter als hun onderzoeken strijdig worden met onderzoeken van onafhankelijke researchbureaus en als de resultaten anders aantonen.

   Nog vreemder wordt het als vals opzet wordt aangetoond of ontkend of dergelijke meer. Dit heeft bij mij en vele anderen averechtse werking. Zo ontstaan trouwens sites als deze

  62. peter,
   Jij verdraait ongevraagd mijn woorden. Dat is geniepig. En jouw betoog = mijn betoog. Geen verschil daarin.

   “enigszins verdacht”. Dat klink vaag: “enigszins”. Van Dale zegt daarover: een beetje; = enigermate (http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/betekenis/nederlands/enigszins). Dus wat jou betreft is het onderzoek voor de overheid en farmacie niet verdacht. Dat lijkt me een goede basis.

   Ook is het niet zo vreemd dat verschillende onderzoeken verschillende resultaten opleveren. Het zou juist vreemd zijn als dat niet zo is. En sites als deze hebben geen onderzoekservaring en doen daarom aan cherrypicking; ze pikken datgene eruit wat past bij het gevoel. Weinig objectief dus.

  63. sorry,
   “Dus wat jou betreft is het onderzoek voor de overheid en farmacie niet verdacht” moet zijn: “Dus wat jou betreft is het onderzoek voor de overheid en farmacie GROTENDEELS niet verdacht”. Inderdaad een goede basis

  64. Gerard,

   in antwoord op 4.64

   “enigszins verdacht”. Dat klink vaag: “enigszins”. Van Dale zegt daarover: een beetje; = enigermate (http://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/betekenis/nederlands/enigszins). Dus wat jou betreft is het onderzoek voor de overheid en farmacie niet verdacht. Dat lijkt me een goede basis.”

   enigzins verdacht lijkt me niet hetzelfde als niet verdacht! Jij speelt graag met definities van woorden

   “Ook is het niet zo vreemd dat verschillende onderzoeken verschillende resultaten opleveren. Het zou juist vreemd zijn als dat niet zo is.”

   Uiteraard geven verschillende onderzoeken verschillende resultaten. Jij was duidelijk de slimste van de klas. Maar de resultaten naar een bepaald onderzoek dienen binnen dezelfde marges te vallen. Doen ze dit niet dan moet het onderzoek onderzocht worden naar de reden waarom de resultaten buiten de normen vallen. In het andere geval zegt het iets van het onderzochte item. Namelijk als het onderzoek van de researchbureaux van de pharmacy aangeven dat een vaccin veilig is en dit strijdig is met die van de onafhankelijke researchbureaux en dezelfde criteria zijn gehandhaafd wijst dit duidelijk op fraude, of van de één of van de ander.

   Als je beweert dat men verschillende studies doet op basis van verschillende criteria en daarmee niet tot eenzelfde resultaat kunt komen, namelijk het bewijzen dat een vaccin veilig is , is deze manier van werken de reinste stupiditeit. Dan moet je je niet tot ons wenden maar tot deze onderzoeksbureaux.

   Verder vergeet je dat op regelmatige basis berichten verschijnen van vaccinatieschade. Dit ontken je uiteraard volledig want het is nu eenmaal je taak dit te doen.

   Wat is objectief Gerard. Alvorens over objectiviteit te praten moet je wel eerst weten welke de doelstellingen zijn. Jullie doelstelling is vaccins aan de man slijten. Onze doelstelling is zo lang mogelijk gezond blijven. Tussen deze beide zit een oneindige kloof welke met je objectiviteit niet te overbruggen is. Als jullie vaccins werken, zal deze kloof gedicht worden. Iets goeds bewijst zichzelf. Dit behoeft geen propaganda, restrictie of al die technieken waarin jullie zo goed zijn.

  65. (Gerrit namens Gerard)
   peter,
   zie ook (4.65).
   En voor de rest is het dus zaak de gedane onderzoeken te boordelen op hun merites. Dat gebeurt continu en als een onderzoek slecht is uitgevoerd dan valt het vanzelf door de mand. Als vaccins absoluut onveilig zijn, dan is dat makkelijk aan te tonen. Dus dan komen die hoogwaardige studies vanzelf. Of niet. En als dat laatste opgeld doet kun je daar ook conclusies aan verbinden.

   Velen hier praten over Big Pharma als ware het één entiteit. Feitelijk is Big Pharma een verzamelnaam van meerdere farmaceutische bedrijven die elkaar de tent uit concurreren. Als één van die bedrijven rommel op de markt brengt is het verliesgevend = verslechterde concurrentie positie. Een paar miskleunen op een rij betekent faillisement. Reken maar dat famaceutische bedrijven continu bezig zijn de kwaliteit van hun producten te optimaliseren. Doen ze dat niet, dan is het snel einde verhaal. Ze hebben dus geen enkel belang bij het rommelen met hun producten. Integendeel.

   Ook mijn doelstelling is zo lang mogelijk gezond te blijven. Je suggestie dat ik voor de farmacie zou werken is totale kul. Ik reageer ook op onderwerpen gerelateerd aan klimaat, chemtrails, satellieten, etc. Niet zo’n slimme opmerking dus.

   Heb jij je wel eens afgevraagd waarom de berichtgeving van onderwerpen op alternatieve sites vrijwel altijd zijn oorsprong vindt in de US? Enig idee? En vind je dat land werkelijk een voorbeeld voor de rest van de wereld? Dat we als leidend zouden moeten zien?

  66. Zo, de samenvatting is opgestuurd naar WTK. Eens kijken of en wat er uitkomt:)

  67. Ik ben heel benieuwd of je in je samenvatting het verband bespreekt tussen autisme, vaccinatie en straling afkomstig van wifi, mobiele telefoons, Dect, etc. zoals beweerd wordt door dr. Klinghardt.
   “Klinghardt beweert net als Smits dat autisme mede veroorzaakt kan worden door een overdosis aan vergiften in het lichaam, waaronder vaccinaties. En straling is volgens hem een factor die ervoor zorgt dat de giffabriek in het lichaam op volle toeren gaat draaien.”
   (https://judithsblogjes.wordpress.com/2013/09/19/dr-klinghardt-en-de-verbanden-tussen-straling-en-autisme/)

  68. Gerrit,

   in antwoord op 4.68

   Uiteraard mag je steeds ideeen en argumenten aanbrengen indien je daartoe aansporing voelt! Reageren in iemands anders naam is echter uit de boze, zelf al ken je die goed. Je kan echter wel iemands mening onderschrijven, maar dit is wat anders.

   In die zin heb ik dan ook niet beweerd dat je voor de pharmacie werkt want mijn topic was gericht aan Gerard en zelf daar uitte ik me meer als , dat zijn voorkeur voor provaccinatie hem de standpunten liet uitten welke provaccinatie zijn. Het feit dat ik het als zijn ’taak’ beschouw heeft te maken met de ijver welke hij aan de dag legt om die standpunten te verduidelijken en niet dat hij iemands loontrekkende is, ook al heeft het er de schijn van.

   (Gerrit, namens mezelf,

   Vaccins dienen ontwikkeld te worden op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het marketingpraatje onthou je me best en ook dient hier de meerderheid niet te beslissen. Vaccins ontwikkelen is geen politiek! Je dient bij de ontwikkeling van een vaccin resultaatsgericht te werken. Waar het vaccin wordt ontwikkeld is daaraan ondergeschikt gezien de test-onderzoeken ook hier kunnen gebeuren.

   Wat betreft de pro’s en de con’s!

   Kinderen die gevaccineerd zijn worden net zo ziek als niet-gevaccineerden. Daarbij worden vaak nevenverschijnselen vastgesteld welke niet optreden bij niet-gevaccineerden. Vooral onafhankelijke researchbureaux tonen aan dat vaccins schadelijk zijn. statistieken tonen aan dat gevaccineerde kinderen vatbaarder zijn voor ziekten dan niet gevaccineerde. De manier van optreden van overheden is heel aanmatigend en verder werkt zij met propaganda en weigert mensen juist voor te lichten. Bovendien wordt het zelfbeschikkingsrecht van de burger geschaad. Als ik verder nadenk kan ik heus tot meerdere aspecten in deze discussie komen.

   De enige epidemie die heerst is de epidemie van autisme en helaas moet ik vaststellen dat deze recht-evenredig loopt met de vaccinatiecampagne maar heeft de medische wetenschap hier geen enkel verhaal nog remedie op.

   Helaas kan ik alleen maar tot conclusie komen dat dit alles dient gezien te worden binnen agenda 21, want diezelfde discussies doen zich voor in bijna alle facetten van onze maatschappij. Als eindconclusie kan ik enkel vaststellen dat de hardnekkigheid van de provaxxers hier mijn reeds voorgevormd ideeengoed alleen maar bekrachtigd. Intellectueel als jullie zijn zullen jullie ongetwijfeld begrijpen dat jullie doel en inzet hier schromelijk wordt gemist!

  69. peter, ik reageer vanuit iemand anders naam omdat ik daartoe wordt gedwongen om te kunnen reageren. Niet mijn keuze dus.

   Vaccins worden ontwikkeld op basis van uitgebreide onderzoeken, testen, etc. Heb je dan garantie op perfectie? Nee, maar als de plussen en minnen worden opgeteld is het antwoord zwaar positief. Pas dan worden vaccins ingezet en vervolgens wordt er verder aan de minnen gewerkt om die te reduceren. Doet men dat niet, dan doet de concurrent het wel en prijst men zich uit de markt. En dat is het laatste dat ze willen.

   “Kinderen die gevaccineerd zijn worden net zo ziek als niet-gevaccineerden”. Wat is dit voor onzin. Wel eens een polio patient gezien? Door vaccins is polio inmiddels vrijwel de wereld uit. Nevenverschijnselen zijn de “minnen”. Daartegenover staan de “plussen”. Waarom hoor ik je daar NOOIT over? Als je weigert de plussen te benoemen is een zinvolle discussie inderdaad niet mogelijk. Dus, zet de plussen op een rij, daarna de minnen en tel het zaakje bij elkaar op. Als de uitkomst negatief is, en je kunt dat alles goed onderbouwen, dan heb je absoluut een punt en ga ik met je mee de strijd aan tegen Big Pharma. Maar, wanneer ga jij met mij mee? Dit alles om het even concreet te maken. Geen woorden maar daden, want anders blijft dit maar een oeverloze uitwisseling.

  70. Ja hoor koekje,
   ik werd meteen gevraagd me ergens voor in te schrijven. Artikel uit 2003. Polio is van alle tijden (https://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis) en inmiddels de (westerse) wereld uit. Dus waarom zo drammen met dit artikel? En wat is jouw medische kennis dan? Daar ga je weer niet op antwoorden natuurlijk. Stel je voor zeg, je zou eens door de mand vallen. Is je artikel voor WTK al door de peer review?

  71. Beste Gerrit,

   in antwoord op 4.72

   ” peter, ik reageer vanuit iemand anders naam omdat ik daartoe wordt gedwongen om te kunnen reageren. Niet mijn keuze dus. ”

   Gerrit, sta me toe je op te merken dat ik heel veel moeite heb deze zin logisch te benaderen. Vreemder wordt het als ik hem combineer met volgende zin uit 4.68

   4.68: ” Ook mijn doelstelling is zo lang mogelijk gezond te blijven. Je suggestie dat ik voor de farmacie zou werken is totale kul. Ik reageer ook op onderwerpen gerelateerd aan klimaat, chemtrails, satellieten, etc. Niet zo’n slimme opmerking dus. ”

   Hierin schrijf jij, Gerrit, dat -je suggestie dat IK voor de pharmacy zou werken…, dit terwijl mijn topic aan Gerard was gericht! KAN HIER SPRAKE ZIJN VAN ENIGE PERSOONSVERWISSELING??? Waarom heb ik het gevoel dat sommigen hier verschijnen en verdwijnen met drie???

   Helaas verval je in herhalingen. Een mantra zoals een fervent provaxxer hier zou beweren. Zo conditioneer en programmeer je mensen. Goed meegenomen. Verder kan je het niet laten je marketingpraatje te herhalen. Alsof de concurentie hier al zou spelen. Mij is nooit gevraagd bij een doktersvisite welk vaccin ik zou willen.

   Gerrit, zoals Gerard in 4.3 getuigt zijn wij onvoldoende onderlegt pro’s en con’s te vergelijken. Als je dan toch praat in Gerard’s naam vraag je daar dan beter ook niet naar!

   ” Geen woorden maar daden, want anders blijft dit maar een oeverloze uitwisseling. ”

   En net zoals in 4.3 ben je het schier eens met Gerard.

   Helaas blijf ik als ‘ondeskundige’ zitten met mijn vraag naar resultaten, want waarom anders staat het net vol met tegenstrijdige onderzoeken van deskundigen en fatale vaccinatieslachtoffers.

   Zijn onze provaxxers hier iets meer dan praatjesmakers? Hoop dat onze deskundigen meer inhoud hebben. Maar ik vrees….

  72. Beste peter @4.75,
   volgens mij zoem je al een tijdje rond op WTK. Dan zou je kunnen weten dat de aanwezigheid van sommige mensen hier iets minder gewaardeerd wordt en om die reden geregeld een ban krijgen, de luizen in de pels zullen we maar zeggen. Die moeten vooral geëlimineerd worden. De enige manier om toch te kunnen reageren is middels een nieuwe ‘nick’. Vandaar. Gerard en gerrit gerrits zijn een en dezelfde persoon, met een andere ‘nick’. Duidelijk zo?

   En voor de rest, peter, voor een genuanceerde discussie is het zaak de plussen en minnen op een rijtje te zetten. Jouw minnen ken ik inmiddels. Zou je een paar plussen kunnen noemen?

  73. Gerrit,

   dank je voor je eerlijkheid. Waardeer je daarvoor!

  74. Gerritje, ga een goed voorbeeld wezen en begin eens met jezelf!
   En kijk wat dan een wereld voor je open gaat…
   voordat je hier steeds weer met je slap vingertje naar anderen wijst.
   Je snapt wel dat unilever ook niet iedere wetenschapper aanneemt, alleen omdat die wetenschapper is. Dus het is niet alleen ‘ik ben een wetenschapper’ nee je moet bepaalde kwalificaties hebben om serieus te worden genomen, en dat heb je gewoon niet. Mij overtuig je iig niet! Je smeekt hier letterlijk om waardering, nota bene van ‘leken’…een beetje trieste bedoeling. Of werkeloos, of betaald…maar never nooit een wetenschapper met een onderzoeksopdracht.

  75. peter @4.77, hartelijk dank voor je waardering. Ik waardeer jouw meedenken en op schrift stellen daarvan ook, vooral ook omdat anderen dan weer kunnen meekijken en wellicht daarvan leren. Maar begrijp ik goed dat je geen plussen kunt noemen waarom ik vroeg in (4.76)?

  76. Gerrit,

   in antwoord op 4.79

   zonder beledigend te willen zijn overviel me het lachen op je vraag:’ Maar begrijp ik goed dat je geen plussen kunt noemen waarom ik vroeg in (4.76)? ‘

   Gerrit, zonder mij toe te willen spitsen op vaccinaties of al die andere troep die ze ons aanprijzen als geneeskrachtig, dus ook in de voeding, geestelijke gezondheidszorg en verbreed zelf het spectrum naar eigen goeddunken.

   Ja , gezondheidszorg is heel belangrijk en ja reguliere gezondheidszorg is van het hoogste belang. Preventief werken is dus ook een belangrijke factor. Niemand zal dit ontkennen en in die zin ‘kunnen’ vaccinaties zinvol zijn.

   Wanneer echter een vaccin, geneesmiddel of wat dan ook enkel als een samensmelting van atoomkes wordt gezien en men het holistische geheel vergeet overschreidt men echter de lijn. Dit wordt heel zeker gedaan.

   Verder hangt ons kapitalistisch systeem als een zwaard van Damocles boven de zorgsector omdat cijfers dienen gehaald te worden.

   Daarbij leven we in een maatschappij met een tijdsgeest van volledige apathie en gecorrumpeerdheid. Mensen willen het liefst elk gevoel en zinnetje onmiddelijk getemperd worden en daarvoor doen ze alles.

   Als laatste is elke bezieling van het leven zoek met als gevolg dat er sterke normvervaging optreed.

   Dit alles leidt tot een normvervaging met verschillende belangenverstrengelingen welke na X herhalingen het oorspronkelijke doel volledig zoek is geraakt! Op dit gegeven moment treedt iets anders in actie welke door mensen ongezien is en als ongeloofwaardig wordt beschouwd.

   Als je al enig gevoel hebt overgehouden genaaid te zijn door het systeem!!! Weet dan dat we allen genaaid zijn!

   Weet niet of dit enigzins je vraag dient maar het toont heel zeker mijn twijfel in de reguliere zorgsector aan!

  77. Robby,

   in antwoord op 4.-

   Wel kijk Robby, als het zo eenvoudig is om door te gaan als wetenschappelijk orgaan, welke tevens kan studies publiceren welke niet wetenschappelijk zijn verantwoord, kan het niet zijn dat ook vaccins worden aanvaard op niet wetenschappelijk verantwoorde basis. Trouwens wie betaald dit allemaal, wie stelt al deze wetenschappers aan die dit onderzoek verrichten, wat is de bedoeling van deze wetenschappers, zijn die psychologisch ziek of zo dat ze er fun in vinden nepwetenschappelijke studies te doen en wat te denken van hij wie dit betaald.

   Je zal begrijpen dat het antwoord geven daarop even zinloos is als aan te tonen dat vaccins veilig zijn!

 4. Dank je Guido @2.3, 2.4,
  Wil je s.v.p. de bron vermelden van het plaatje?

  En je hebt gelijk, ik heb inderdaad niet inhoudelijk het paper bestudeerd, jij vermoedelijk ook niet tot in de details, anders had je de reden voor terugtrekking wel doorzien, maar dat kunnen we alsnog doen. Ik heb het paper ook helemaal niet afgekraakt, want dat kan helemaal niet zonder het gelezen te hebben. Ik heb slechts wat aanvullende, maar wel relevante, informatie verstrekt.

  En als de peer review er niet ver naast zit, dan zal het niet lang duren voor er een beter en overtuigend paper verschijnt. Daar wachten we dan maar op.

  1. Het is weer zover, de opgesloten mogen op verlof en gaan weer net als duiven overal hun poep achterlaten…het beste bewijs voor de achteruitgang van de beschaving zijn zulke reageerders.

 5. 2 vragen: hoe komt het dat de oorspronkelijke linken naar dit onderzoek al een tijdje niet meer werken
  en: heb je de getallen gezien in dit onderzoek? ik had er een vreemd gevoel bij, 666 kinderen zijn onderzocht. en meer van dit soort getallen

  en waarom is er voor zo’n uirzonderlijke groep gekozen, er zijn niet veel kinderen die thuisonderwijs krijgen

  ik ben absoluut tegen vaccinaties, heb daat geen onderzoeken voor nodig, kijk maar naar de haast waarmee het in landen verplicht wordt!!! Maar dit onderzoek? nee

 6. ” Onderzoek keer op keer tegen gehouden.. ”

  Echt waar?

  German study on lower rates of asthma among the vaccinated http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)01860-5/abstract

  Another German study: prevalence of allergic diseases and non-specific infections in children and adolescents was not found to depend on vaccination status. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/

  Philippine study on cognitive benefits from vaccines: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2011.566203#.VM4Ni2TF8o

  Pregnant women who are vaccinated have better birth outcomes compared to non-vaccinated mothers, three studies: http://www.cmaj.ca/content/186/4/E157.long,
  http://www.bmj.com/content/346/bmj.f393.long
  and http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20630123.

  update from 2016, study of 60 000 women finds flu vaccine cuts stillbirths by half: http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2016/03/10/cid.ciw082.abstract

  A 2013 meta-analysis finds the flu vaccine may lower the risk of heart attack http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1758749

  Comparing unvaccinated and vaccinated people who do catch the flu – vaccinated people are protected from the most serious effects: http://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201401-0066LE#.VSfg-ZSUcoa

  “Vaccinated versus unvaccinated children: how they fare in first five years of life.” Nigerian study of 25 unvaccinated and 25 vaccinated children: one vaccinated child had a mild case of measles. Unvaccinated children: 3 dead, plus 11 non-fatal cases of measles. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2260220

  1. Zo, ik ben onder de indruk. We gaan een gouden tijd tegemoet. Nooit meer iemand ziek. Iedereen een super immuunsysteem dankzij de jaarlijkse prikronde voor klein en groot.
   Nu nog even kijken door wie de onderzoeken betaald zijn 😛

  2. Ok jij als leek kan niet beoordelen of dat goede onderzoeken waren,.Dit zeg ik omdat een onderzoek arts dr Gotchker, Deense arts, in zijn boek: dodelijke medicijnen, geen enkel onderzoek behandeld van vaccins. Dat kan betekenen dat deze onderzoeken niet aan de criteria voldoen van een goed onderzoek.

 7. zojuist heb ik Lubach op zondag en zijn uitzending over vaccinatieschade opnieuw bekeken. als je hoort hij ( als je niet meer achtergrond informatie hebt) volkomen geloofwaardig overkomt.
  mijn vriendin en arts is het 100 % met hem eens. Bijwerkingen van vaccinaties? ouders die hun kinderen niet inenten die zijn pas gevaarlijk!
  op zaterdag 3 juni wordt over de hele wereld een actie gevoerd tegen verplichtte vaccinatie en vaccinatieschade slachtoffers.
  kan hiervoor via jullie website nog een oproep gedaan worden? de NVKP geeft via haar nieuwsbrief alle informatie.
  fijn als het nog kan!
  zonnige groet
  Laura Gulickx Haarlem

  1. Tjonge jonge, kan het nog botter?
   Hier heb ik nog een mooi filmpje, waarin een arts zich afvraagt hoe haar collega’s zo gebrainwasht zijn. Plus wat historie over talloze kinderen die ellendig stierven, of voor het leven verminkt raakten, allemaal in naam van de ‘wetenschap’.
   https://www.youtube.com/watch?v=mMdObIbP8zs
   (Pro-Vaxers Debunk THIS! – Vaccination Truth w/ Dr. Suzanne Humphries)
   Helaas in het Engels, maar voor mensen met zo’n grote bek, zal een klein half uurtje Engels geen probleem zijn toch?
   Beste Laura hier je oproep: http://nvkp.nl/informatie/nieuws/nieuws-item/article/3-juni-internationale-vaccinatieschade-bewustzijnsdag/

  2. 8.2 Alles dat niet in jouw straatje past is per definitie “fout”. Kan de desbetreffende persoon nog zoveel verstand van zaken hebben, literatuur bestudeerd. Van mij mag je jezelf helemaal lek laten prikken hoor. Graag met een extra dosis ‘onschadelijke’ thimerosal, ethylkwik. Zo ruimhartig ben ik in ieder geval wel 😉 Gelukkig is de wetenschap zo ver dat ze je weer tijdelijk kunnen oplappen, als jij toevallig een van de genen ben waar bijvoorbeeld de nieren het opeens niet meer doen.
   Als je dacht dat ik deze link hier speciaal voor jou hier neer had gezet: Noop.

   Je blijft in ieder geval, heel verstandig, lekker vaag.

 8. een ander heel groot drama wat hier direct mee te maken heeft, zijn de honderduizende primaten, die overal op de wereld worden misbruikt voor allerlei testen, met de grootste rotsooi worden ingespoten of besmeerd.
  Ik weet een primaat is geen mens, maar het gaat me altijd aan het hart, om deze verre verwanten zo te zien lijden, volkomen aan ons overgeleverd, en bescherming verwachtend, en daar ook recht op hebben, maar die nooit krijgen.
  Groet Jenne

  1. Voorlopig heb ik toch echt het idee dat de mens verreweg de grootste groep apen, wat zeg ik, een immense groep is, waar de meest smerige testjes mee uitgehaald wordt. Vaccineren is slechts een van de kapot maak en dumbing down praktijken.
   “Als de mensen doorkrijgen wat we allemaal met ze uitgevroten hebben, zijn we ons leven niet zeker meer”.

  1. Kinderziektes moet je niet onderdrukken. Noch artsen en wetenschappers kunnen de kinderziektes onderdrukken met vaccins. Zij denken wel, maar in de praktijk verandert dit na/effect in allerlei chronische ziektes, hart en vaten ziektes en kanker.

   Kinderziektes is heel belangrijk voor de mensheid. Iedere kind heeft de kinderziektes nodig om te groeien met antistoffen. Dit antistof komt van de ingeplante VIRUS.

   De aangeboren virus is goed. Een geschenk van God.

   http://www.nu.nl/gezondheid/4710909/belgie-test-nieuw-oraal-poliovaccin-bij-nederlanders.html
   In Nederland wordt al decennia gevaccineerd met een injectie. Het virus daarin leeft niet meer en is dus helemaal veilig.

   Zij snappen helemaal niet wat voor soort dit virus is. Alle test en poging zijn nutteloos en gevaarlijk.
   De voorouder van poliovirus is de virus van kinderziektes. De mazelen virus. Zonder mazelen virus heb je dan geen poliovirus.
   Hier komt de geheim.

   Waarom krijgt het kind polio………
   Waarom krijgt het kind hooikoorts………
   Waarom krijgt het kind autisme………….

  2. Immunotherapie en stamceltherapie.

   De wetenschappers onderdrukken kinderziektes met vaccins. Zij snappen totaal geen bal van de nut van de kinderziektes. Waar komt de waterpokken en mazelen virus vandaan?

   Zij ontwikkelen pas in de laatste jaren de immunotherapie en stamceltherapie voor kanker en bepaalde ziektes.

   Stamcellen zijn cellen die nieuwe cellen voortbrengen en zitten in de beenmergholtes van onze botten. Bloedstamcellen maken de cellen die je in je bloed kunt vinden: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes (trombocyten).

   Het beenmerg is een soort kraamkamer waar voortdurend nieuwe, jonge bloedcellen worden geboren. Zodra ze rijp zijn, worden ze vanuit het beenmerg vrijgelaten in het bloed. Jouw bloed wordt dus doorlopend vernieuwd.

   Immunotherapie is geneeskundige therapie die gericht is op het afweersysteem. Soms is het wenselijk dat de afweer gestimuleerd wordt om ziekte op te lossen, soms juist dat het afweersysteem geremd wordt.
   In geval van kankerimmunotherapie is het de bedoeling dat het afweersysteem geactiveerd wordt om tumoren op te ruimen. Kankerimmunotherapie is met name goed voor het afstoten van de uitzaaiingen (metastasen) van kanker. Strikt genomen valt ook vaccinatie onder de definitie immunotherapie, maar dat wordt meestal niet zo beschreven.

   De wetenschappers weten totaal niet waar komt het mazelen virus vandaan?
   Uit de stamcellen in de beenmerg.

  3. Volgens mij heeft de ‘wetenschap’ de ballen verstand van virussen. Zolang men zich blijft vastklampen aan de eigen vooroordelen, komt men niet verder. Wat te denken van bijvoorbeeld http://rawpaleodiet.vpinf.com/pleomorphism-1.html ???? Volgens mij heel erg interessant, maar ik blijf mijn voedsel wel koken 🙂 Er mogen gelukkig nu wel goed virussen te zijn, net zoals goede bacteriën.
   Polio is een rara ziekte. Het schijnt dat verreweg de meeste mensen helemaal niet ziek worden van polio. Of de effecten verdwijnen binnen een paar dagen. Maar waarom is het bij een enkeling wel blijvend? En ook, wat is/was de rol van DDT.

  4. @koekje,
   Er zijn 3 typen polio virus, die één veel schadelijker dan de ander. Ik vermoed dat niet exact bekend is waarom de effecten bij de ene persoon wel blijvend zijn en bij de ander niet. Als dat bekend zou zijn dan kon men gericht vaccineren. Omdat het niet bekend is, is het beter iedereen te vaccineren, met als resultaat dat polio niet meer voorkomt in Nederland
   (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/Polio). Ik vraag me dan ook af waar Robby Sta werkt, zie (3). Het westelijk halfrond is al in 1994 officieel poliovrij verklaard (http://www.merckmanual.nl/mmhenl/print/sec23/ch273/ch273h.html). Helaas een wat verouderde Nederlandstalige versie van de Merck manual, deze is meer recent maar dan weer alleen in het Engels (http://www.msdmanuals.com/professional/infectious-diseases/enteroviruses/poliomyelitis). Overigens wel aardig op te merken dat de Nederlandstalige versie van Merck de nadelige effecten van het Sabin vaccin meldt: “kan muteren en bij ongeveer 1 op de 2,4 miljoen kinderen polio veroorzaken”. Deze variant wordt niet gebruikt in Nederland.

  5. 10.4 Dank je lorre dat je even de aandacht vestigt op het ‘reguliere’ standpunt. Als je de rol van Billie even weglaat, hier http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/bill-gates-elimineert-geen-polio-maar-kinderen/ een naar mijn smaak zeer lezenswaard artikel.
   Uiteraard wordt in de reguliere literatuur weinig gemeld over DDT.
   Deze https://www.westonaprice.org/health-topics/environmental-toxins/pesticides-and-polio-a-critique-of-scientific-literature/ moet je ook erg aanspreken.

  6. Jouw wanttoknow link meldt in het begin: “gegeven aan miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden over de hele wereld, vaccingeïnduceerde polio veroorzaakt.”
   Moet ik dat zien in relatie tot: “A concern is the presence of circulating vaccine-derived polioviruses (cVDPV). The OPV is not perfect: while the genetic characteristics are carefully balanced to maximize efficacy and minimize virulence, it is possible for the OPV to mutate. As a result, persons given the OPV can acquire acute or chronic infections; or can transmit (circulate) mutated OPV to other people. It is likely that cVDPV cases will exceed wild cases in the near future, making it desirable to discontinue use of the OPV as soon as safely possible” (https://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis)?
   Dat zou kunnen kloppen met de getallen die Merk openlijk noemt voor het Sabin vaccin: : “kan muteren en bij ongeveer 1 op de 2,4 miljoen kinderen polio veroorzaken”. Merck meldt al in 2003: “Het oraal toe te dienen (Sabin) vaccin wordt gebruikt voor de snelle behandeling van onbeschermde mensen bij lokale uitbraken in andere delen van de wereld.

   In 2016 waren er wereldwijd 5 van dergelijke gevallen: 1 in Pakistan, 1 in Nigeria en 3 in Laos.

  7. http://www.dumpert.nl/mediabase/6552634/1a18c691/refo_s_over_mazelenepidemie_in_de_biblebelt.html

   Zij praten allemaal over polio in de mazelenepidemie. Maar zij snappen totaal niet dat dit in elkaar verbonden en afhankelijk zijn: Mazelen en Polio.

   Degene in God gelooft veranderen zij gedacht en twijfel aan God.
   Degene in God gelooft maar snappen zij niet waarom zij polio opgelopen.
   Degene gevaccineerd polio opgelopen en degene ongevaccineerd ook polio opgelopen.

   Het gaat niet om gevaccineerd of ongevaccineerd. Het gaat om de groei proces en moedernatuur. Het kennis van KOORTS-PROCES.

   http://www.nederland-davos.nl/news/1.2340.Mazelen_geen_reden_tot_feest.html

   Je gaat pas dit feest organiseren met een verstand van KOORTS-PROCES. Anders van feest tot een fatale afloop.

   Polio-virus bestaat niet. Mazelen-virus bestaat wel, maar onzichtbare op afwachting. Het hele proces moet je eerst verdiepen in het groei-proces van melktanden en de melktand enwisseling , als je dit helemaal snapt dan kan je pas de sleutel van de mazelen-virus openen.

   Een baby vanaf de geboorte tot zijn 7e maand kan je grondstof vinden.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkgebit

  8. De meeste baby’s krijgen wanneer ze rond de 8 maanden zijn de eerste tandjes, meisjes meestal eerder dan jongens. De tanden komen door het tandvlees heen gegroeid en veroorzaken jeuk. Dit is een van de redenen waarom een baby bijt op alles wat voorhanden komt. Het kan een paar jaar duren voordat alle tandjes zijn doorgekomen. De tanden verschijnen vaak in paren. Het patroon van doorkomen en de leeftijd waarop dit begint lijkt erfelijk vastgesteld te zijn en meestal gelijk aan één van de ouders.
   Zo rond het zesde levensjaar vallen de voorste melktanden bij de mens er een voor een uit, zodat er plaats komt voor de definitieve tanden. Met de melkhoektanden en melkkiezen gebeurt dit tussen het tiende en dertiende jaar. Dit wisselen gebeurt omdat de tanden en kiezen niet kunnen groeien, en omdat er voor het definitieve gebit nog geen plaats is in het hoofd van een klein kind.

   De volgorde en de tijd is heel belangrijk. God en moedernatuur. Alles draait om de timing van individueel.

   Melktanden rond de 8 maanden. Rond het zesde levensjaar vallen de voorste melktanden. Met de melkhoektanden en melkkiezen gebeurt dit tussen het tiende en dertiende. http://darwinkliniek.nl/weet-melkgebit-en-blijvende-gebit/ http://www.gezondkindergebit.nl/kind-met-slecht-gebit

   Kan je de melktanden vinden vóór de 7 maanden?? Kan je de ontwikkeling-cellen vinden van de blijvend tand vóór de 7 maanden???
   Kan je de ontwikkeling-cellen vinden tijdens de periode van de melktanden???? Wat is de invloed van vaccinaties voor de tanden ontwikkeling?
   Kan je de oksel haren en schaamharen vinden vóór je 9e jaar?
   Moedernatuur en God. De volgorde is ingeplant en heel belangrijk. Iedere verstoring leidt tot een slechte afloop.

   Waterpokken-virus. Dit kan je niet vinden in de eerste 6 maanden. Het bestaat wel, maar dat vind je niet via CT-scan. Wanneer de groei-proces voldaan met factoren dan barst het uit tussen de 6e maand en de 12e maand met een LICHTE KOORTS. Dit virus wordt omgezet in antistoffen tegen de vochtigheid en allergie.

   Na de waterpokken komt de mazelen-virus die bedoeld tussen de 2e jaar en de 7e jaar. De waterpokken-virus is exact hetzelfde als de ontwikkeling-cellen van de melktanden en blijvend tanden. Hetzelfde ontwikkeling-cellen. Mazelen-virus is hetzelfde virus van de waterpokken-virus. Maar een gevolg.

  9. Je hebt 4 soorten kinderziektes.
   Waterpokken
   Mazelen
   Bof
   Rode Hond

   De eigenschap van dit kinderziektes zijn GEEN VIRUS, MAAR STAMCELLEN uit de beenmerg.
   Planten hebben een speciale stamcellen functie dan de mens. http://www.bionieuws.nl/artikelen/planten-hebben-herboren-stamcellen/

   De naam waterpokken-, mazelen-, Bof- en Rode Hond virus zijn de mislukte productie van de kinderziektes.

   De 4 kinderziektes zijn doelgericht op de 4 weersomstandigheden dat mens kan langer en gezond leven op dit aarde.

   Een seizoen, ook wel jaargetijde genoemd, is een van de vier delen van het jaar.
   Er zijn 4 jaargetijden : lente – zomer – herfst – winter
   Het eerste deel van het jaar begint niet op 1 januari.
   de lente begint rond 21 maart
   de zomer begint rond 21 juni
   de herfst begint rond 21 september
   en de winter begint rond 21 december

   Aflopen week is veel regen en wind. De lente maand. Ook de periode veel griep, hooikoorts en verkoudheid.

   Weet je welke kinderziektes is de moedernatuur en God wiens bedoeld om dit STAMCELLEN uit de beenmerg te laten verbranden en omgezet in antistoffen?
   Waterpokken?
   Mazelen?
   Bof?
   Rode Hond?

  10. Natuur, goeie benadering, met interessante gegevens, inderdaad, paardebloem heeft hele grote homeopatiese krachten in zich, net als de weegbree, groet Jenne

 9. 10.6 Kijk lorre: Hier een linkje uit het artikel van WTK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591873
  “It was hoped that following polio eradication, immunisation could be stopped. However the synthesis of polio virus in 2002, made eradication impossible. It is argued that getting poor countries to expend their scarce resources on an impossible dream over the last 10 years was unethical. Furthermore, while India has been polio-free for a year, there has been a huge increase in non-polio acute flaccid paralysis (NPAFP). In 2011, there were an extra 47,500 new cases of NPAFP. Clinically indistinguishable from polio paralysis but twice as deadly, the incidence of NPAFP was directly proportional to doses of oral polio received. Though this data was collected within the polio surveillance system, it was not investigated. The principle of primum-non-nocere was violated.”
  Eigenaardig hè.
  Heb je al het stuk van westonaprice.org gelezen? Daarin wordt gesteld dat de oorzaak van polio niets te maken heeft met een virus maar alles met pesticiden. Aangezien vaccineren een miljarden business is, zul je dat nergens in data van het RIMV en al helemaal niet in een handleiding van de vaccine industrie terug vinden.

  1. Heel goed, koekje! Maar dat was 2012 en de tijd schrijdt voort. Onderaan jouw linkje geeft de eerste auteur een update:
   “It shows that the number of cases of NPAFP has begun to come down following reduction in the number of oral polio vaccine doses (given per child in the community). This follow up analysis adds credibility to the conclusions of the previous ecological study of the relationship of NPAFP rates with number of OPV doses administered per child.”
   (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/neetu.vashisht.1/comments/)

   En het gaat nog verder met nog recentere inzichten:
   “To be clear, the problem is not with the vaccine itself, but low vaccination coverage. That VDPV is circulating in the community that is under-immunised marks the failure of the Central government — which even in best case scenarios has achieved only 70 per cent immunisation coverage, leaving a massive cohort susceptible to poliovirus, vaccine derived or otherwise.”
   En verderop: “But when a child is immunised with OPV, the weakened vaccine-virus replicates in the intestine. During this time, the vaccine-virus is also excreted. In areas of inadequate sanitation, this excreted vaccine-virus can quickly spread in the community and infect children with low immunity. This excreted vaccine undergoes genetic changes as it circulates in the community and causes VDPV.”
   (http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/is-india-actually-free-of-polio/article7945687.ece)

   Zie hier het belang van (nabij) 100% vaccinatiegraad, maar dat is in sommige landen helaas moeilijk praktisch te realiseren.

   Dus om nu te zeggen: “Bill Gates elimineert geen polio, maar kinderen..!” Vind je dat niet wat over de top? En waarom geen vervolgartikel op WTK met de nieuwste inzichten?

   westonprice ga ik zo lezen. Kun jij eerst hier weer even op reageren. Quid pro quo, you know.

  2. Toch maar even een reactie, speciaal voor jou beste lorre. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/is-india-actually-free-of-polio/article7945687.ece Is een opinie, dat wil zeggen een mening van iemand. Het doet mij sterk denken aan advertisement en nul komma nul wetenschappelijk. Ik ben het er wel mee eens dat vaccineren met semi levende microben, de ziekte juist uitbreidt. Dit is bijvoorbeeld ook het geval met mazelen en griep. Gevaccineerden zijn daar enige tijd domweg infectiebronnen. Fijn voor bejaarden waarvan de verzorgers soms verplicht tegen griep gevaccineerd moeten worden. En nee, bejaarden hebben niet allemaal een dusdanig immuunsysteem dat ze probleemloos nog infecties/vaccinaties kunnen verdragen. In ieder geval wel een manier om het bestand bejaarden ieder jaar weer eens flink op te schonen.

  3. Het antwoord is MAZELEN.

   Er zijn 5 organen die de stamcellen laten verbranden tot antistoffen.
   Longen
   Hart
   Lever
   Milt
   Nier

   De baby in de placenta ademt via de navelstreng. Vanaf de geboorte ademt hij/zij via de longen. De longen is de directe ontsteking vlam om de stamcellen opwekken. In de eind-proces treedt de longen ook een belangrijke taak om de proces te voldaan.

   Je heb verschillende longontsteking. De “longontsteking” in dit proces is GEEN longontsteking. Alleen de verstoring is wel spraak van een longontsteking. Hier moet alle ouders heel goed oppassen.

   Een orgaan is hoofd verantwoording voor de uitbarsting van de kinderziektes, de andere 4 zijn hulp organen om te ondersteunen.

   Om Mazelen te krijgen is veel voorbereiding nodig. Je kan niet zomaar Mazelen krijgen. Want dit is een grote proces met HOGE KOORTS. Het lichaam moet in staat zijn om dit STAMCELLEN te verbranden tot een antistof. Het beste jaar om Mazelen te laten uitkomen is tussen 5e en 6e jaar. Maar moet wel verstand van de KOORTS-PROCES.

   Waterpokken noem ik een kleine beurt.
   Mazelen noem ik een grote beurt.

   Weet je welke orgaan is hoofd verantwoording voor de Mazelen uitbarsting?

  4. Het antwoord is het LEVER.

   De moedernatuur heeft 5 elementen i.v.b met de weersomstandigheden.
   Wind in het lever
   `benauwheid` in de longen
   Vochtigheid in de milt
   kou in de nier
   hitte in het hart

   Wanneer de baby is geboren, ademt met dit 5 energie-velden. Iedere maand verbindt en open 2 bloed en zenuwenbaan (meridiaan), Positief en negatief (Yin en Yang).
   In de 6 maanden krijgen wij geen waterpokken. Na 6 maanden zijn 12 meridianen verbonden en geopend dan is het rijp voor de waterpokken.

   Het geldt ook voor mazelen met veel voorbereiding.

   Het verband tussen het lever – wind en mazelen is wel bestaan, maar wetenschap onverklaarbaar.

   De vlam ontsteking voor mazelen is de wind, maar tijdens de proces moet je absoluut wind vermijden.

   De stamcellen verbranding gaat niet om 1 bepaalde plaats. Het gaat om hele lichaam van het hoofd naar de tenen. Hier treedt een grote proces met alle hormonen en klieren stelsel.

   Hoe verloopt de proces.
   Hier is een goede voorbeeld van Gordelroos. Een mislukt productie van waterpokken. http://www.chinese-geneeswijze.nl/downloads/Herpes_Zoster_1.pdf

   “Wanneer een Wen Bing niet wordt behandeld in de winter, dan
   komt deze er in de lente uit”. Dat wil zeggen:
   besmetting, incubatie, latent broeien en dan
   uitbreken. Het gaat hier niet om een invasie
   van een koude ziekte die in een later stadium
   transformeert tot warmte. Het gaat hier om
   een warme ziekte, een Wen Bing. De warmte
   penetreert hier direct. De oorzaak is dus van
   nature heet. Wanneer de ziekte zich in eerste
   instantie manifesteert als waterpokken is het
   een wind-hitte syndroom. De externe pathogeen
   of Perverse Energie (PE) wind-hitte zal bij
   voorkeur binnendringen via de Longmeridiaan.
   Pas wanneer het virus wordt opgeslagen in het
   zenuwstelsel, spreekt men van een Fu Wen Xiè
   Qi, of een Verborgen Warmte Evil Qi, een verborgen
   PE wind-hitte.

   Moeilijk als je niet snapt. Makkelijk als omgezet in de reguliere geneeskunde.

  5. shocking hoorde van de week van iemand van de nieuwe generaties dat kinderen tegenwoordig geen kinderziekten meer krijgen, volgens haar, naar aanleiding van mijn belangstellende opmerking over haar nieuwste verkoudheid, van jah dat had ze overgenomen gekregen van haar nog jonge kinderen zei zuh, ik zei van wegens de nieuwste semi verplichte vaxen van tegenwoordig zeker, dat ze het niet meer krijgen? jah zei zuh; wat betekent dit voor de ontwikkeling van ons vroegtijdig lekgeprikte kroost vraag ik mij af, beangstigend voorgevoel heb ik hier over namelijk… AC/DC – Walk All Over You (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=_bP6aVG6L1w

  6. Het verband tussen het lever – wind en mazelen is wel bestaan, maar wetenschap onverklaarbaar.
   Omdat gebeurt is gebeurt. Zelfs de rechters en de wetenschappers kunnen dit ook niet bevestigen.

   Freek Hagoort.
   http://www.meerwetenoverfreek.nl/images/stories/telegraaf102009.pdf
   onderdagmiddag 5 maart haalde ik
   Freek op van school en reden we naar
   een sporthal voor zijn laatste vaccinatie
   tegen DTP en BMR. Freek hield zich
   flink, en zei na afloop:’Mam, ik heb
   helemaal geen pijn gevoeld.’Diezelfde middag is hij
   nog naar voetbal gegaan. De volgende ochtend klaagde
   hij over pijn in zijn arm, maar verder was er weinig
   aan de hand. De volgende dag was Freek hangerig, en
   zo kenden we hem niet. Hij was altijd actief. ’s Middags
   leek het iets beter te gaan. Hij heeft zelfs nog met
   Arne, zijn oudere broer, gevoetbald hier voor het huis,
   Die avond ging het echt slechter met hem. Hij liep
   onrustig heen en weer door het huis en klaagde dat hij
   het zo warm had.Zijnpyjama trok hij uit, zo heet had
   hij het, daarna zijn hemd en uiteindelijk ook zijn boxershort.
   ‘Kom maar bij ons in bed,’ zeiden we tegen hem.
   Huisartsenpost
   De volgende ochtend, op zondag, begorr ik me serieus
   zorgen te maken. Freek bleef maar slapen. Niets voor
   hem. Hij is altijd om zes uur wakker, maar om twaalf
   uur sliep hij nog! Ik heb de huisartsenpost gebeld en
   verteld dat Freek was gevaccineerd en hangerig was.
   Heel normaal,zeidenze. Wel moest ik hem temperaturen.
   De thermometer schoot gelijk naar de 40 graden.
   Onmiddellijk heb ik de huisartsenpost gebeld. Ik
   mocht langskomen, maar pas om tien over drie – drie
   uu¡ later! Half slapend hebben we Freek in de auto
   getild. De dienstdoende huisarts luisterde naar zijn
   longen en zei dat er niets aan de hand was. Ik snapte
   het niet. Freek ademde heel snel en hoog, hij kon
   amper zuchten toen ze dat vroeg. Ik zei nog: ,Weet u
   het zeke¡ dat we ons geen zorgen hoeven te maken?,
   Maar het hoorde allemaal bij de vaccinatie, zei ze. Ook
   de koorts was een bijwerking. \Me moesten Freek paracetamol
   geven, dan zou hij zich snel lekkerder gaan
   voelen en ook de koorts zou zakken. Bij het weggaan
   heb ik nog een derde keer gevraagd ofze zeker wist
   dat alles goed was. Ik vertrouwde het niet, maar rveer
   hoorde ik dat ik me geen zorgen hoefde te maken.
   Thuis hebben we Freek een zetpil gegeven, de koorts
   zakte iets, maar niet veel. Hij bleef hangerig, wilde niet
   eten, niet drinken en lag de hele avond op de bank. Om
   half twaalf zijn we met zijn allen naar bed gegaan. Ik
   ben op Freeks kamer gaan liggen, Roel legde Freek op
   zljnzijin ons bed en is ernaast gaan liggen. Hij heeft
   hem die nacht twee keer water gegeven, heel klein slokjes. Om half vijf, toen Roel wakker werd.
   viel het hem op dat Freek nog altijd op zijn zij
   lag. Hij draaide hem om en zag dat er bloed
   uit zijn mond kwam en dat zijn ogen waren
   weggedraaid.’Thanh!’ riep hij:’Freek is
   dood!’ Ik gilde: ‘Dat kan niet!’

   Kunnen jullie de vlam ontsteking WIND in de bovenstaande verhaal vinden??

   http://www.meerwetenoverfreek.nl/images/stories/20110627-onderzoek_lareb.pdf
   Uit de informatie blijkt dat Freek altijd een gezonde jongen is geweest. Uit het verrichte
   onderzoek blijkt dat er bij Freek sprake is geweest van ernstige infectie met meerdere
   verwekkers, die in combinatie de oorzaak zijn geweest van het overlijden. Er was sprake van
   een sepsis (bloedvergiftiging) en pneumonie (longontsteking), alsmede bacteriën in het
   hersenvocht. Er zijn twee typen bacteriën gevonden (Staphylococcus aureus en
   Streptococcus A) in combinatie met diverse virussen (het meest relevant vermoedelijk de
   Influenza B). Een gecombineerde infectie van Influenzavirus met Staphylococcen en/of
   Streptococcen groep A is zeer ernstig, en een bekende oorzaak van een snel verergerend
   ziekteverloop en overlijden. Dit komt meerdere malen per jaar in Nederland voor.
   Deze combinatie van infecties is naar de mening van de commissie de oorzaak van het
   overlijden van Freek geweest.
   De vraag of het ontstaan en het ernstige beloop van de infecties door de eraan voorafgaande
   vaccinaties is uitgelokt of is verergerd, is daarmee nog niet beantwoord. De commissie heeft
   ondanks een uitgebreide zoektocht in de bestaande medische literatuur geen aanwijzingen
   gevonden dat beïnvloeding door vaccinaties van het verloop van een secundaire infectie
   aannemelijk is.

   Wie heeft verstand van dit verklaring??
   Er was sprake van
   een sepsis (bloedvergiftiging) en pneumonie (longontsteking), alsmede bacteriën in het
   hersenvocht. Er zijn twee typen bacteriën gevonden (Staphylococcus aureus en
   Streptococcus A) in combinatie met diverse virussen (het meest relevant vermoedelijk de
   Influenza B). Een gecombineerde infectie van Influenzavirus met Staphylococcen en/of
   Streptococcen groep A is zeer ernstig, en een bekende oorzaak van een snel verergerend
   ziekteverloop en overlijden.

  7. Hebben zij leerstof op school over de kinderziektes???
   Wat leren de artsen op school???

   Donderdagmiddag 5 maart 2009 haalde ik Freek op van school en reden we naar een sporthal voor zijn laatste vaccinatie tegen DTP en BMR.
   — Vaccinaties is niet verkeerd, maar de bedoeling is helemaal verkeerd, ook gebrek aan kennis na het vaccinaties.

   1) Vaccinaties is niet bedoeld voor GEEN BMR, wel voor een goede weerstand om de BMR op te vangen/opwekken.
   ’Diezelfde middag is hij nog naar voetbal gegaan. De volgende ochtend klaagde hij over pijn in zijn arm, maar verder was er weinig aan de hand.
   — Het goede kennis na het vaccinaties is NIET sporten. Hier komt de vlam ontsteking factoren. Dit kan de temperatuur verhogen, de prik wekt de witte bloedcellen op, hier kan de koorts opwekken van de MAZELEN.

   2) opzicht is geen nadeel, maar voordeel dat mazelen is opgewekt, want mazelen kan je niet onderdrukken met vaccins, het moet 1 keer in je leven uitkomen. Niet uitkomen is een tijdbom.
   De volgende dag was Freek hangerig, en zo kenden we hem niet. Hij was altijd actief. ’s Middags leek het iets beter te gaan. Hij heeft zelfs nog met Arne, zijn oudere broer, gevoetbald hier voor het huis, Die avond ging het echt slechter met hem. Hij liep onrustig heen en weer door het huis en klaagde dat hij het zo warm had.Zijnpyjama trok hij uit, zo heet had hij het, daarna zijn hemd en uiteindelijk ook zijn boxershort.

   3) Door weer sporten die de wind weer via de longen naar de lever prikken. De stamcellen van mazelen is op dit moment echt opgewekt met HOGE KOORTS. Koorts verlagende medicijnen helpt niet zelfs gevaarlijk. Op zaterdag had hij gezwommen.

   4) wanneer de hoge koorts is opgewekt dat de mazelen is opgewekt. Hij moet rust en thuis blijven. Helaas hij wist het gevaar niet.

   De volgende ochtend, op zondag, begorr ik me serieus zorgen te maken. Freek bleef maar slapen. Niets voor hem. Hij is altijd om zes uur wakker, maar om twaalf
   uur sliep hij nog! Ik heb de huisartsenpost gebeld en verteld dat Freek was gevaccineerd en hangerig was. Heel normaal, zeiden ze. Wel moest ik hem temperaturen. De thermometer schoot gelijk naar de 40 graden. Onmiddellijk heb ik de huisartsenpost gebeld. Ik mocht langskomen, maar pas om tien over drie – drie uu¡ later! Half slapend hebben we Freek in de auto getild.

   5) Naar buiten weer WIND tegen die absoluut verboden is.
   6) De paracetamol en de zetpil op dit moment zijn geen wonderpillen, MAAR moordpillen. De stamcellen van mazelen wordt niet verbrand, maar tussendoor gestopt tot VIRUS en BACTERIE.
   7) Het HART kon de KOORTS-PROCES niet opvoeren, integendeel tegengehouden dat terugstroomt naar het hart tot een HARTAANVAL dat de bloed in zijn mond toestromen tot zijn DOOD.
   Een heel triest verhaal voor alle ouders.

  8. Wie heeft verstand van dit verklaring??
   Er was sprake van een sepsis (bloedvergiftiging) en pneumonie (longontsteking), alsmede bacteriën in het hersenvocht.

   Hoe komt het bacteriën in het hersenvocht?
   Hoe komt je aan de hersenstamkanker?
   Hoe kan je hersenstamkanker genezen?
   http://www.stichtingsemmy.nl/

   Mazelen wist geheugen afweer
   https://www.mednet.nl/nieuws/id6828-mazelen-wist-geheugen-afweer.html

   De werkstuk van de Vries was totaal verkeer. Geen verstand van mazelen.
   Hoe kan de scholieren goed leren over de eigenschap van mazelen.
   https://www.scholieren.com/werkstuk/14840
   Mazelen: virus of bacterie?

   Het antwoord is Mazelen: stamcellen.
   De mislukte productie: virus en bacterie.

   Hersenstamkanker is de mislukte productie van mazelen.

   Hoe komt het bacteriën in het hersenvocht?
   Hoe komt je aan hersenstamkanker?

   Hoe komt je aan Alvleesklierkanker?
   De ziekte van Steve Jobs.

   Hoe komt je aan de bacterie in de bloed van de zoon van Dan Karaty?
   https://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/dan-karaty-ging-door-een-hel
   Hoe komt je aan de

  9. Hele verhaal van Dan Karaty is een raadsel voor Artsen. Omdat zij hebben niets geleerd de medische geneeskunde over kinderziekte, virus en bacterie.

   Hele verhaal hoeft je maar 2 dingen te weten dan weet je de oorzaak en de nodige oplossing.
   1) een bacterie in zijn bloed
   2) een heel hoge koorts

   Dan is alles duidelijk dat hier sprake van een verstoring mazelen uitbraak.

   ” Daniel moet drie operaties ondergaan. “Er is niets erger dan te zien hoe doktoren je zoon beethouden en met naalden in hem prikken…”, zegt Dan met gebroken stem.
   Daniel krijgt nog zware medicijnen en mag voorlopig niet reizen.

   Je zal afvragen wat zijn de artsen bezig met de geneeskunde?
   3 operaties
   zware medicijnen

   Dit allemaal tegen de stamcellen ontwikkeling van het lichaam.

   Wat denk je de doodsoorzaak van Jett?
   Zoon van John Travolta

   Eerst onnodige ziekte van Kawasaki. Bacterie in de bloed. Daarna overleden aan hartaanval.
   http://www.ad.nl/sterren/john-travolta-praat-over-verlies-zoon~a60b96e4/

  10. Natuur, je maakt me wijzer, bedankt daar voor, verder veel mensen brengen met het prikken van verdovende middelen, veel rotzooi in hun bloed baan, vooral onder de kinderen, van de Hollywood sterren slaven, zijn al heel veel slachtoffers gevallen, door onachtzaamheid in het opvoeden.
   Jenne

 10. De producenten van de vaccins achten hun ‘wetenschappelijke’ bewijzen mbt de werking en veiligheid van hun producten zelf kennelijk niet valide genoeg om er de volledige verantwoordelijk voor te aanvaarden. In plaats daarvan hebben ze zelfs de brutaliteit om vrijwaring van gerechtelijke vervolging te vragen voor eventuele vervolgschade.

  Je hoeft echt geen deskundige te zijn om in te zien dat je dergelijke (verdachte)producten niet moet toelaten op de geneesmiddelenmarkt en het voorzorgsbeginsel moet hanteren.

  De verantwoordelijke toelatingsinstanties en/of politici doen dit echter wel omdat ze kennelijk hun ziel aan de duivel hebben verkocht.

  Om dergelijke verdachte middelen verplicht in een baby en kind, met een onrijp immuunsysteem, en volwassene te spuiten vind ik gewoon DUIVELS. In minst erge geval zijn ze proefkonijnen en in het ergste geval is het poging tot moord. Ik kan het echt niet anders zien.

  Een discussie over de ‘wetenschappelijke’ bewijzen van dergelijke verdachte producten acht ik zinloos zolang het bovenstaande het geval is.

  Voor degene die (nog) vertrouwen hebben in de (beursgenoteerde) farmaceutische industrie:
  Het zijn geen filantropische instellingen die het beste met de mens voorhebben met als doel ons te verlossen van ziektes zodat ze zichzelf op termijn kunnen opheffen. Nee, hun doel is: omzet en winstmaximalisatie. Ze hebben alleen belang bij zoveel mogelijk ziektes en (chronisch) zieken.

  1. @Jopiek
   “Nee, hun doel is: omzet en winstmaximalisatie”. Dat heb je goed gezien. En de enige manier om dat te bereiken is: kwaliteit leveren. Ik schreef al eerder:
   “Velen hier praten over Big Pharma als ware het één entiteit. Feitelijk is Big Pharma een verzamelnaam van meerdere farmaceutische bedrijven die elkaar de tent uit concurreren. Als één van die bedrijven rommel op de markt brengt is het verliesgevend = verslechterde concurrentie positie. (Voobeeld: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/gsk-haalt-hpv-vaccin-van-vs-markt/.
   MSD heeft GSK weggeconcurreerd met Gardasil.)
   Een paar miskleunen op een rij betekent faillisement. Reken maar dat famaceutische bedrijven continu bezig zijn de kwaliteit van hun producten te optimaliseren. Doen ze dat niet, dan is het snel einde verhaal. Ze hebben dus geen enkel belang bij het rommelen met hun producten. Integendeel.” Dat is zelfmoord.

  2. Wat komen ze er dan goed af nietwaar, als ze ‘elkaar de tent uit concurreren’… hahaha… Wat val je toch continue door de mand ‘hoe-je-ook-heten-mag’.
   Kijk maar eens hoe ze elkaar de bal toespelen en daarvan een winstmaxixmalisatie-spel maken.. Verboden prijsafspraken maken en de boete ervoor van paar miljard, afkopen/schikken, zodat je officieel geen vonnis aan je broek hebt hangen en ‘schoon’ strafblad hebt..

   Ouwe directeur van Ely Lilly:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/klokkenluider-zet-farmaceutische-industrie-te-kijk/
   en:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bijwerkingen-waarvan-sommige-dodelijk/

   4% Van de medicijnen is slechts effectief
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/onze-medicijnen-slechts-4-is-totaal-effectief/ (Niks zeggen: je reactie? Slecht onderzoek!)

   Hoe mensheid wordt misleid door de Pharma-gangstas
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/medische-misleiding-van-de-mensheid/

   Griepprikgerotzooi:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-pillenbedrog/

   En zo blokker je goedkope medicijen en vecht je elkaar de tent uit.. 😉

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/big-pharma/farma-industrie-blokkeert-goedkopere-remedies/

   Medicijnen, doodsoorzaak no.3

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/medicijnen-manipulatie-en-doodsoorzaak-no-3/

   Kwakzalverij, waarbij de cowboys tot het gaatje gaan, om elkaar de tent uit te vechten:

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/kwakzalverij-op-universitair-niveau/

   etc. etc.

  3. Och ja, Philips, Sony en Samsung vechten elkaar ook de tent uit en komen er ook goed vanaf, nietwaar? Nou, dat is erg! Geld verdienen! En als ze geen kwaliteit (meer) leveren is het snel gedaan, zie Nokia, ach talloze voorbeelden.
   Veel referenties, indrukwekkend, maar wel uit slechts één bron. Kokervisie?

  4. Koekje, heb je het artikel van Denise wel gelezen? Ik vind het een uitstekend artikel, hier heeft lorre niets mee te maken, integendeel…

  5. 12.5 Ik heb het artikel ( kijk hier stond die 4.70 , fijn dat je het weer terug zoeken aan mij overlaat 🙄 ) met grote interesse gelezen. Ook omdat ik vroeger een groot fan van Klinghardt was. Ik moest ’t even laten bezinken. De reactie van Denise onder 12.3 heeft echter voor mij een dusdanig hoog lorre gehalte (99,9% ?) dat ik geen zin heb om mijn ideeën over Klinghart hier te ventileren.

  6. koekje, is voor jou de afzender werkelijk belangrijker dan diens boodschap? Ai, dat is geen goede eigenschap om een onderzoek(st)er te worden. Dat leidt slechts tot bevestiging van het vooringenomen standpunt. Zinloos dus.

  7. 12.7 Je kunt het ook anders stellen: Stel dat jij inderdaad geen Denise was, stel dat…., dan heb je vakkundig een mede criticaster eruit gewerkt. Beetje dom, jij zult nooit goede baanbrekende artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd krijgen.

  8. Tja koekje, dat is jou een vraag en voor mij een weet en zolang je mij niet in vertrouwen kunt nemen zal het voor jou een vraag blijven.

  9. @koekje 12.10,
   Ja, hoor koekje, jou vertrouw ik wel en ik had al gereageerd, zie (4.74), maar die had je even gemist? Zoals je ook (10.7) had gemist?

   Het is ook allang duidelijk dat prikken veel veiliger is dan orale toediening van vaccinaties. Ik heb al eerder verwezen naar de handleiding van Merck die dit ook meldt, zie (10.4). Jouw eigen linkje in (11), Neetu Vashisht et al., en haar aanvulling daarop, genoemd in (11.1), sluiten hier goed bij aan en wordt bevestigd in
   http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/is-india-actually-free-of-polio/article7945687.ece. Merk ook op dat het hoge aantal NPAFP (Non-Polio Acute Flaccid Paralysis) typisch is voor India en in de rest van de wereld niet is waargenomen. Al met al is dit geheel een heel consistent verhaal.
   Maar als het artikel in http://www.thehindu.com niet aan jouw standaard voldoet, dan kun je vast met een hoogwaardiger artikel komen dat de onzin ervan aantoont.

   Maar ik vrees dat ons aller koekje selectief is in het beantwoorden van vragen aan haar. Cherry-picking zullen we maar zeggen. Op basis van het verleden verwacht ik dan ook geen inhoudelijk antwoord. Maar resultaten uit het verleden…….., dus ik laat me graag verrassen.

  10. 12.11 Beste lorre, ik heb het vermoeden (of misschien is het beter voor je eigen bestwil) dat je zelf niet door hebt hoe ontzettend saai en voorspelbaar je bent. Je kunt niet lezen en alles dat even buiten je beperkte scope valt wordt per definitie afgeserveerd met flut smoesjes. Op een ander forum was je er volgens mij allang uitgeknikkerd, dan wel totaal genegeerd. Als zijnde trol. Want dat ben je volgens mij.
   Trollen zijn soms even handig om zaken scherper te krijgen, maar na verloop van tijd worden ze irritant en een blok aan het been, zeg maar ronduit destructief. Ze verstikken het forum met hun ouwe lullen opmerkingen. Sorry hoor, van mij mag je jezelf doorspoelen.
   http://www.jouwreviews.nl/wp-content/uploads/2015/06/let-it-go-sticker.jpg

  11. Dennis, het geval Nokia heeft niets uitstaande met qualiteit, maar alles met politiek, en mannipulatie.
   Jenne

  12. @koekje, 12.12
   Heel goed koekje. Je bevestigt volledig wat ik in (12.11) al aankondigde: geen inhoudelijk antwoord, slechts een persoonlijke sneer. How typical. Je kon me dus werderom niet verrassen. Hoe voorspelbaar. En als we gaan trollen benoemen; er is in deze discussie maar één trol en dat ben jijzelf. Dat lijkt me overduidelijk.

   Ik heb de jouw geroemde posting https://www.westonaprice.org/health-topics/environmental-toxins/pesticides-and-polio-a-critique-of-scientific-literature/ met plezier gelezen overigens en er zelfs nog wat aan doorgerekend. Dan is ook meteen duidelijk waarom het werk van de auteur van het artikel, Jim West, zelf nooit het niveau van peer-review heeft gehaald. En ik kan je haarfijn uitleggen waarom. Dat heeft te maken met de gesloten cirkel “data-theorie-voorspelling-data”, onlangs uitgelegd in http://www.wanttoknow.nl/politiek/valse-vlag-operaties/jonge-terroristen-door-mi5-en-mi6-gedwongen/comment-page-1/#comment-542515

   Jim West pakt data van o.a. DDT, BHC en polio. Hij maakt er een grafiek van en ziet een verband. Op basis daarvan bedenkt hij een theorie. Maar dan stopt het. Alsof het werk dan klaar is. Terug naar mijn cirkel. Hij doet dus: “data-theorie-voorspelling”, maar vergeet de laatste “-data”. Wat hij had moeten doen is zijn bedachte theorie loslaten op andere landen dan de US. Dan had hij voor die landen een voorspelling kunnen maken en die toetsen met onafhankelijke data uit die landen (het “-data” stuk), ter verificatie. Als zijn voorspelling voor andere landen opgeld had gedaan, pas dan had hij een case gehad. Nu dus niet.

   Dan zijn plaatjes.
   Het eerste plaatje is van “Biskind’s observations for 1945-1953”. Ik heb de getallen uit de grafiek proberen te schatten: voor DDT vs Polio
   DDT: 33 44 48 22 45 80 105 98 85
   polio: 33 59 25 60 90 72 59 119 72
   De bijbehorende correlatie coëfficient is 0.49. Niet 0, maar ook niet dusdanig hoog dat je daar een ondubbelzinnige conclusie aan kunt verbinden.

   In de tweede figuur gaat hij verder waar Biskind gestopt is. Voor dit geval heb ik de correlatie niet berekend, want hij legt niet goed uit hoe hij de zwart-gestreepte lijnen aan elkaar knoopt in 1954. Zo wordt de grafiek een rare mix van verschillende data typen (DDT productie versus DDT opslag in lichaamsvetten), dat meer vragen oproept dan antwoorden levert.
   Duidelijk is in ieder geval de daling van polio (blauwe lijn) na 1955; het jaar van introductie van het polio vaccin, terwijl DDT (zwart gestreept) continu boven blauw ligt. Uit deze grafiek valt niet te concluderen of de daling in de blauwe lijn is toe te schrijven aan: (i) verlaging DDT, (2) toepassing polio vaccin of (3) een combinatie van beide.

   Dan het derde plaatje: BHC vs Polio. De bijbehorende data zijn:
   BHC : 0 0 0 0 0 0 6 8 18 25 75 118 80 60 76 55 82 36 28 25 39 27 9 8
   polio : 24 22 10 25 45 33 59 25 60 90 72 59 119 72 75 55 30 11 11 15 6 2 2 0
   met een correlatie van 0,52. Dus om nu te spreken van “BHC’s correlation with polio incidence is astonishing.”, zoals Jim West beweerd (zonder het zelf te kwantificeren!) nou nee, dan moeten we toch eerder denken aan correlatie waarden boven de 0.85.

   Wetenschap is hard werken, monnikenwerk vaak, en soms inderdaad best saai. Voor dat werk moet je geschikt zijn en dat zijn er maar weinigen. Jij in ieder geval niet. Dat geeft niets, jij hebt andere talenten, maar maak dan wel gebruik van diegenen die er wel geschikt voor zijn in plaats van ze af te branden, zonder inhoudelijke onderbouwing. Pas dan heb je weer een stap gezet in je groeiproces.

  13. gerrits gerrits
   12.1
   De farmaceuten achten de ‘kwaliteit’ van hun eigen eerder genoemde producten kennelijk niet hoog genoeg om er de volledige verantwoording voor te nemen! Dus hoezo ‘kwaliteit’!

   Een aannemer is gedurende 10 jaar aansprakelijk voor bouwfouten. Elk product van enige waarde kent een garantietermijn en als er een productiefout bv. in een auto zit, haalt de fabrikant ze terug naar de fabriek. Farmaceuten geven geen garantie maar vragen en krijgen een voorkeursbehandeling. Terwijl het hier nota bene om gezondheidsproducten gaat!

   Die voorkeursbehandeling is ook nog pure discriminatie tov producenten van andere producten. Een bedrijf dat een product op de markt brengt en daar niet de volledige verantwoordelijkheid voor draagt is imo crimineel.

   Niemand koopt een product van enige waarde als er geen garantie op zit maar we laten onze kinderen wel volspuiten met producten zonder enige garantie of aansprakelijkheid van de producent!
   Om de mensen zo gek te krijgen is er maar één mogelijkheid, dat is angst. Daar weten de marketeers en de omgekochte instanties zoals het RIVM wel raad mee.

   Nogmaals, waar haal je de brutaliteit vandaan om geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor je al of niet ‘wetenschappelijk’ bewezen ‘kwaliteits’ product?

  14. Ik weet het koekje (12.15), dit alles gaat jou ver boven de pet, maar love you too, hoor
   http://www.jhocy.com/images/uploads/c0527c14d919c4d712c7e1e2e8d3a301.gif
   platonische aanranding? Interessant.

   @Jopiek,
   Ik begrijp je punt, maar met alle respect denk ik dat het menselijk lichaam complexer in elkaar steekt dan een huis en een auto.
   Ik zei al eerder, geen enkel product is perfect, geen huis, geen auto, geen medicijn. Er zijn altijd plussen en minnen. Als de plussen verreweg de overhand hebben dan is het niet onlogisch een product in te voeren om vervolgens verder te werken aan het reduceren van de minnen. Voorbeeld, als je met een medicijn de kwaliteit van leven van duizenden mensen kunt verhogen ten koste van een enkeling die last heeft van de bijwerkingen, moet je het medicijn dan niet invoeren? Waarbij je tegelijkertijd aan de slag gaat de bijwerkingen te reduceren? Dat zijn dus duizenden versus enkelen, waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt de lasten van die enkelen verder te reduceren, dat noem ik kwaliteit leveren en verantwoordelijk nemen.

   En als de verhoudingen scheef zijn of er een beter alternatief komt dan wordt het medicijn van de markt gehaald. Daar zijn talloze voorbeelden van. Ook dat noem ik verantwoordelijk nemen.

   “Een bedrijf dat een product op de markt brengt en daar niet de volledige verantwoordelijkheid voor draagt is imo crimineel.” Helemaal mee eens.

  15. 12.17 Je kunt alweer (expres?) niet lezen lorre. Het gaat om vrijwaring van juridische aansprakelijkheid en het gemis van behoorlijk onderzoek. Punt, soit.

  16. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  17. Gerrit gerrits
   Ik bouw huizen en nou stort er weleens een in elkaar maar er zijn vele malen meer mensen die genieten van de door mij gebouwde woning als die er onder verpletterd worden. Ik doe mijn best het percentage ingestorte woningen te verkleinen dus ik neem mijn verantwoordelijkheid. Wel eis ik juridische vrijwaring voor de aanklachten van hen die de woning instorting overleven. Ik ben dan goed bezig en neem mijn verantwoordelijkheid , zij van de ingestorte woningen moeten verder niet zeuren……

  18. Oja en ik lobby om te zorgen dat een ieder mijn huizen kopen moet , en degene die alternatieve woonruimte aanbieden noem ik fake en ik zorg dat het ze verboden word die onzalige handel voort te zetten . Ook al stort er nooit een alternatieve woning in. Verder zijn de oplossingen voor het instortprobleempje kostbare verbouwingen en verstevigingen aan de door mij gebouwde huizen, dat moet dan natuurlijk wel even betaald worden door hen die er klachten over hadden.
   En ja ik had gelezen dat woningen iets anders zijn dan gezondheid , maar ik dacht zo zonder gezondheid woon je al gauw in een ziekenhuis, dan heb je geen woning meer nodig.

  19. 12.19 Misschien kun JIJ dan je waardering uitspreken voor het sublieme cijferwerk van lorre. Maar daar hoor ik je dan weer niet over.
   Zoiets heet in ABN: Hypocriet.

  20. Misschien kunnen we elkaars kwaliteiten waarderen en (be)zien wat noodzakelijk is om een stap verder te komen met alle partijen en hun eigen mening, visie, expertise. Het zou een goede zaak zijn als alternatieven ook wetenschappers kunnen overtuigen en vica versa dat het anders moet dan dat we tot op heden presteren.

  21. @ Anna
   Wat ben je weer heerlijk naïef. Wetenschappers eisen een bewijs dat op hun denkwijze gestoeld is, elk ander bewijs wordt niet als zodanig bezien . Alternatieven zien een veel breder wijze van bewijsvoering . Dat is het onoverkoombare dilemma.

  22. marcel @12.20-12.21
   Ja, maar dat ziekenhuis is past echt verwennerij. Daar wonen hele lieve mensen die heel goed voor je zorgen en er staan ook heel veel potjes met lekker snoepgoed. Maar ze zijn daar wel heel streng hoor, je mag niet alles pakken wat je wilt uit de snoepwinkel en dat is dan weer flauw, want je hebt je hele leven heel veel centjes betaald en als je dan eindelijk in het paradijs bent aangekomen mag je alleen maar kijken. Zo gemeen. Zo zijn ZE ONS altijd aan het pesten, met alles. Wat een gemene wereld.
   https://www.youtube.com/watch?v=GoC2ZoadljE

   Yfke, je hebt veel punten in 12.19. Mijn bedoeling was ook om meteen even te polsen hoe men zo’n analyse ontvangt. Er valt wel iets op af te dingen namelijk, maar dat valt niemand hier op. Wederom een aanwijzing dat niemand hier in staat is wetenschappelijk onderzoek kritisch te lezen, laat staan de statistische analyses daarin te begrijpen, o zo cruciaal als je de waarde van een onderzoek wilt vaststellen. Het enige dat dan resteert is cherry-picking. En dat is precies de dagelijkse praktijk.

   En koekje, Yfke geeft aan dat de boodschap duidelijk is, dus is er geen enkele reden om je opgekropte frustratie zo te uiten.

  23. Marcel, valt je niet op dat Anna niet meer dan haar zelfde riedeltje te bieden heeft. F***ing boring. Volgens mij zijn haar zinnen universeel inzetbaar, maakt niet uit of de discussie over haar stokpaardje ‘flat earth’ gaat waar ze een voorstander van is, of over de wetenschap in het algemeen. Ik vermoed dat ze eigenlijk met een wetenschapper wil trouwen… 🙂 😉
   En Yfke, hangt een beetje de schooljuf uit, weet je eentje die altijd maar niet ziet (of wil zien) wat werkelijk speelt.

  24. Zoals ik het zie bij meneer Gerrit, die de lust schijnt te blijven houden, hier te komen en een reeks van 15 (!!) IP-adressen meent te moeten aanmaken, om maar zijn plasje hier maar te blijven doen..

   Mijn verhaal:
   Kijk, dit is de tone-of-voice van meneer Gerrit, die velen onbewust tegen de borst stuit. Meneer de álles-weter, die iedereen wel even op de plaats zal zetten. De wetenschaps-monopolist, die zijn leven verliest door in wetenschappelijke termen te denken en iet los kan laten omdat ie daardoor oog in oog komt met het perspectief van ‘een verspeelde jeugd’..
   Wetenschap is immers NIETS ANDERS dan een serie afspraken, gebaseerd op de logica dat de mens aan de top staat en dat kennis, inzicht en ervaringen, genoeg zijn om alles te ‘snappen’ en vooral te beoordelen. Niks respect voor ‘onbekend terrein’, zoals Rupert Sheldrake dat probeert te leren aan al die wetenschappelijke starhoofden.

   Kijk over deze tone of voice heb ik het; zoals het geschreven is:
   ‘Wederom een aanwijzing dat niemand hier in staat is wetenschappelijk onderzoek kritisch te lezen, laat staan de statistische analyses daarin te begrijpen, o zo cruciaal als je de waarde van een onderzoek wilt vaststellen.’
   En zoals het zoveel vriendelijker EN WETENSCHAPPELIJK CORRECTER zou zijn/klinken/voelen imo:
   ‘Wederom een aanwijzing in mijn ogen, dat niemand hier in staat is wetenschappelijk onderzoek kritisch te lezen, laat staan de statistische analyses daarin te begrijpen. En dat is -zoals ik het onderwezen heb gekregen-, o zo cruciaal als je de waarde van een onderzoek wilt vaststellen. ‘

   Zoek de verschillen, kleur de plaatjes en maak het verhaaltje af. Vooral het FEIT van de 15 IP-adressen zou wetenschappelijk heel interessant zijn, in mijn ogen, om eens uit te pluizen.. 😉

   Een hele trits links hierboven geplaatst en meneer Gerrit raast gewoon door in zijn Ego-mobiel.

  25. Guido.J. zie jij dit als de toekomst van Europa ; a sinking thinking,
   het lijkt er wel op, Groet Jenne

  26. 12.25 lorre, fijn dat je met de opmerking
   “Mijn bedoeling was ook om meteen even te polsen hoe men zo’n analyse ontvangt. Er valt wel iets op af te dingen namelijk, maar dat valt niemand hier op.”
   eerlijk toegeeft dat je maar wat aan rommelt.
   Of misschien moet ik het anders stellen. Namelijk, voordat iemand zo geïrriteerd raakt dat die echt de moeite gaat nemen om jouw gefrutsel aan flarden te schieten, ga je jezelf bij voorbaat maar verexcuseren.
   Misschien wil je alsnog een rectificatie geven?

  27. @ Gerrit
   Je snapt toch de analogie wel of moet ik het nog even voorkauwen voor je omdat je wetenschappelijke mindset weigert een dergelijke vergelijking te toetsen aan jouw waarheid? Bovendien wonen er mensen in een ziekenhuis? Je bedoelt wellicht de personeelsflat , in het ziekenhuis werken mensen en liggen mensen die opgenomen zijn. Je komt steeds wereldvreemder over beste man.

  28. Beste Guido @12.27-29
   Ik hou het kort. Ik weet niet alles, maar ben wel kritisch, net als iedereen hier en onderbouw mijn kritiek altijd.
   Ontdekken van onbekend terrein is juist waar de wetenschap voor staat en gaat. Daar is dus per definitie heel veel respect voor.
   En wat betreft het kunnen interpreteren van wetenschappelijk onderzoek, (en ik stel me nu kwetsbaar op, want jij vertoeft hier al veel langer) geef mij dan s.v.p. 3 linkjes, in de 9 jaar dat WTK bestaat, waaruit blijkt dat een reageerder op WTK laat zien wetenschappelijk onderzoek te hebben bestudeerd en daar de zwakheden in heeft weten bloot te leggen. Als je me die kunt geven ben ik bereid mijn stellige opmerking te rectificeren.
   Ik moet jouw linkjes bekijken, maar zelf wacht al ruim een jaar op een antwoord van mijn vraag aan jou over Sheldrake’s werk
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/sheldrake-wetenschap-gijzelt-mensheid/#comment-374052

  29. Een van de kenmerken van een trol is, dat die altijd tussen je vingers door glipt. Enig weerwoord/discussie/uitwisselen van opvattingen is zinloos, aangezien er altijd gekronkeld wordt, de echte clou genegeerd, of er wordt botweg helemaal niet gereageerd.
   Anna zal deze instelling van mij vast wel trollenallergie noemen, Yfke noemt het hufterigheid.
   De enige reactie die mij nog overblijft is: Doorspoelen die drol.
   https://www.soundsnap.com/tags/toilet_flush

  30. okay Arie ik dacht net van ik doe eens een persoonlijk wetenswaardig experimentje, hoe kom ik in godsnaam aan een wetend-schaaps artikeltje dacht ik bij mijzelf, in het drents spreken ze de letter A vaak uit als Aaaa, nogal lang, vandaar het woord betwettendSchaaaaapskooi artikeltje waarschijnlijk, probable met een alfa van 0.05, wat dat ook mogen betekenen, niet zeker, wel waarschijnlijk, dat het soms verschijnt, afhankelijk van de instelling van de kijkert, de volgende zoekterm schoot mij vervolgens zomaar te binnen, morfologische goddelijke inspiratie die mij net toeviel, zo is het maar krek net, het ken net; zoeksleutel search term ‘wetenschappelijke artikelen’, google is my friend, boven aan de lijst met zoekresultaten staat http://www.oalibrary.org/wetenschap/artikelen, ik besluit vervolgens het volgende zoekwoord in te tikken, schiet me zo te binnen, zal wel met mijn 7 en een half jaar lang gerekte onderwijskunde ervaringen te maken hebben; ‘education’, een nogal besmette term overigens, ‘education’ betekent industriële interventie met veel geld en machtsmanipulatie, overigens nog wat mee gekregen van verziekte werkstudie sfeer op leidse universiteit? komt bekend voor ergens? daar is wtk heilig bij, bijna dan, jah toch, televaag vandaag of gisteren, een stevige lijst met wetenschapswaardige artikelen komt tevoorschijn, op bladzijde 1 van de 10361 zoekresultaten valt mijn oog op iets wat me wel interesseert; ‘Early Hebrew education and its significance for present-day educational theory and practice’ , ‘date of publication: 1997′. pracht verhaal, begrijpelijk geschreven met aan het eind zowaar een lijst met literatuur bronnen, in z’n geheel 21 bladzijden direct beschikbaar in pdf vorm.. geschreven door S.Schoeman. Oooh knappe juf wYFK Yfk ik krijg zo’n zin om onbeschoft te zijn gewoon just voor de fun sake for it door de manier waarop, maar dat lukt nu even niet, wat is onbeschoft, relatief gezien, let op uw saek is middeleeuws nederlands dat later weer hengels werd veronderstel ik op z’n Erik’s. let op de kortebroek hans1heidsworst australisch hengelse kostschool uniformpjes AC/DC – Thunderstruck (Official Video) https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM, zie je muh stuiterheadbangen Juf?! al minstens 5 strenge juffen op wtk, Odie Anna Yfk Moon Koekkieh, gewoon gezellig. Jenne begin gewoon opnieuw, voor Ons ben je vanaf nu 18, gewoon doen, wie maakt je wat, je hebt de middelen en de gezonde mediterrane voeding en dan nu op naar de honderd en tien laat het zien!!

  31. Hyper AAAAAAAlert, uit Drenthe, of de Drenthse Aaaaaaaaa, nou Hebreeuws ja nou net als ons Latijn, het was en is Yidies, een beetje Esperanto, van elke taal wat wils, net als old English gewoon Fries is, de Jutten spraken Fries, of waren Fries, en net zo de Angelen, aanverwante zielen.
   Denk maar is aan me als jij 80 bent, een hele hauw, en op nieuw doen, nou nee hoeft van mij/ons niet, het was goed zo, het is even wennen als je toekomst heel Klein is geworden, dus plannen in de papier mand.
   Ga je een boek schrijven, begin met de Dichters te lezen, Roel Houwink, Elegieën – strophen – aforismen, een jaartje taal verrijking, en dan denk je jétje, wat is er al veel mooi’s geschreven, en komt het dillema om de hoek kijken, doen of niet doen, groetjes Jenne

  32. @ koekje
   Om er dan maar een theatraal tintje aan te geven…..

  33. gerrit gerrits.
   Mensen zoals jij die kennelijk menen de wijsheid in pacht te hebben maar dat niet hebben zullen een ander proberen af te zeiken wanneer ze ongelijk blijken te hebben.Wat weet een ander nou toch?
   Dat je niet echt begaafd bent blijkt al uit het feit dat je zelfs je naam niet eens goed schrijft want een naam begint namelijk altijd met een hoofdletter.Eerder in een discussie met mij dacht jij waarschijnlijk mij even terecht te wijzen alleen lukte dat niet echt waarna de discussie wat jouw betreft maar moest stoppen.Dat is typerend voor trollen die het niet meer weten of ze laten ineens helemaal niets meer van zich horen(in dit geval lezen).
   Kijk naar je reactie in 12.25 waar jij schreef dat het ziekenhuis een paradijs is en medicijnen snoepjes zijn waar niet zomaar van gesnoept mocht worden.Wanneer iemand dergelijke onzin verkondigd en iets wat simpel is niet begrijpt (omdat het niet in het straatje past) terwijl elk mens met een klein beetje verstand het wel begrijpt dan is elke discussie met jouw verloren tijd en moeite.
   Bij jou is er dan ook maar één wetenschap namelijk van jou uit gezien is alles onzin wat niet op één lijn zit met de kennis die jij “denkt” te hebben.Dat je totaal geen kennis hebt en gewoon uit je nek lult is eigenlijk overbodig te vermelden voor bijna iedereen op deze site behalve voor jou vandaar dat ik het toch vermeldt speciaal voor jou.

  34. Koekje @12.31, aan jou de eer de peer review te verzorgen, maar anderen mogen uiteraard ook suggesties ter verbetering aanleveren. Zo werkt dat namelijk: de reviewer leest het stuk tekst kritisch door en geeft suggesties ter verbetering. Ik zie de suggesties graag tegemoet. Dan kan ik die weer implementeren.

   @12.34
   Ik durf me in ieder geval kwetsbaar op te stellen in (12.33) en daar begint alles mee. Datzelfde lef ontbeer jij volledig, zie (4.74), o.a. En wat is de status van je WTK artikel?

   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/studie-gevaccineerde-kinderen-heftig-ongezonder/comment-page-1/#comment-544532
   marcel @12.32
   Tuurlijk snap ik het. Een onzinnig geconstrueerde analogie vraagt om een passend antwoord. Misschien is (12.25) nu wel duidelijk?

  35. PS.
   Mijn naam is inderdaad ook met een kleine letter geschreven maar ik ben dan ook niet in de veronderstelling dat ik de wijsheid in pacht heb.Een groot verschil.

  36. Ome gerrit
   Een onzinnig geconstrueerde analogie hmmm, dat is dus wel heel subjectief nietwaar grote vriend? En het geeft direkt weer op welke wijze jij reacties be(ver)oordeelt een wetenschapper waardig?? Lijkt mij toch in ieder geval in tegenstrijd met het door jou verklaarde open view ten aanzien van nieuwe zaken van de wetenschap.
   Voor mij is de analogie direkt toepasbaar op de pharmaceutische industrie, je hooft alleen de woorden woning te veranderen in medicatie, kom je al een heel eind vind ik. Maar wellicht kun je een dergelijke switch niet zelf maken? Bij deze dan uitgelegd.

  37. arnold @12.39
   Er is een hele goede reden voor dat mijn naam niet met een hoofdletter begint. Oeps, dat was schrikken (12.41) ;-). En nee, ook ik heb de wijsheid niet in pacht, maar dat had je al kunnen weten van de eerste regel in (12.33). En (12.25) moet je zien in de context van (12.20-21), zie ook (12.40). Nu wel duidelijk? En dat je mij een trol vindt dat is inmiddels genoegzaam bekend, dat hoef je niet steeds te herhalen, of ben je bang dat mensen dat steeds vergeten of vind je het gewoon leuk dat steeds te herhalen?

  38. Marcel, de vraag is wie er hier naïef is. De stelling dat wetenschappers een bewijs eisen dat op hun denkwijze gestoeld is slaat nergens op. Wetenschappers volgen de wetenschappelijke methode om tot onderzoek te komen. En dan zijn er nog genoeg criteria die bepalen of een onderzoek al dan niet goed is en/of al dan niet kwaliteit heeft. Het probleem is volgens mij dat mensen niet weten wat wetenschap inhoudt en op grond daarvan zonder verdieping in wat het behelst op de voorhand daarom maar tegen wetenschap zijn, behalve als het wel goed uitkomt.
   En welke veel bredere wijze wordt door alternatieven gezien als het gaat om bewijsvoering? Met andere woorden, wat behelst die bewijsvoering dan?
   Het gaat erom de zwakheden/sterktes van beide uitgangspunten bespreekbaar te maken en gezamenlijk verder te komen als het om gezondheid gaat.
   De complementaire geneeskunde heeft de afgelopen decennia een sterke opkomst doorgemaakt, inclusief het nodige wetenschappelijk onderzoek.
   Alternatief Willie Witsel volg ik al jaren; hij heeft op basis van medische onderzoeksliteratuur de nodige behandelprotocollen voor diverse gezondheidsproblemen ontwikkeld.
   Daarnaast volg ik ook al jaren Ron Fonteine die als alternatief een brede interesse heeft in allerhande medische onderzoeksliteratuur en met regelmaat in zijn nieuwsbrieven daar naar verwijst.

  39. gerrit gerrits 12.43.
   Ik hoef nergens bang voor te zijn en wat betreft dat ik geschrokken zou zijn is kul omdat ik A.de inhoud belangrijk vind van wat iemand schrijft en B.Ik ben geen schrijver of wetenschapper van beroep en sta wel open voor anderen hun mening.
   Wanneer iemand net als jij andere mensen probeert de les te lezen waarbij je doet alsof jij alleen kennis van zaken hebt terwijl je je eigen gebreken niet wil zien en niets van anderen wil aannemen ook al wordt het met genoeg bewijs onderbouwd dan wordt het een ander verhaal en mag je er niet van op kijken als iemand als ik je daar op aanspreekt of iemand anders natuurlijk.
   Waar ik me ook aan stoor is vaak die geniepige achterbakse opmerkingen van jou die je meermaals in een schrijven plaatst om een andere reageerder/ster voor paal te zetten maar waar tegelijk wel jouw superioriteit uit zou moeten blijken zoals bv in 12.7-12.9-12.11 en vooral 12.14 waar je begon met “Heel goed Koekje” en eindigde met ” Pas dan heb je weer een stap gezet in je groeiproces”.Wie denk je wel dat je bent? Je bent te stom om voor de duivel te dansen (wat jezelf uiteraard niet snapt) en vanuit die onwetendheid ga je anderen de les voorschrijven? En natuurlijk heb je niet graag dat je trol genoemd wordt maar wat je bent ben je daar kan ik ook niets aan veranderen.Wees duidelijk dat doe ik ook en is voor iedereen te begrijpen.

  40. Hey Hyper 12.35 wat betreft de Leidse universiteit schijnt er nog niet echt veel verbetering gekomen te zijn. Het gros van de ‘afgestudeerden’ moeten voor ze überhaupt aan de slag gaan, eerst naar de AA (dit uit betrouwbare bron van een student medicijnen aldaar). Zo, wees blij dat je dit stukje ‘educatie’ niet verder hebt moeten ondergaan, lijkt me goed waardeloos. Dan te bedenken dat dan een dokter uit Leiden naar je grote teen moet kijken of meestal erger… brrr, als de inhoud van de fles bekender is dan de inhoud van het studieboek.
   Was fijn je (helaas te kort) gezien te hebben mocht je het berichtje ergens gemist te hebben omdat het in het zeevatse zielen artikeltje geplaatst is. Groetjes Odette
   p.s. pas op je hoofd (stuiterheadbangen), nog even genieten, toch?

  41. Anna

   Ik vind je steeds meer een “wetenschapslet”, moet je verder zelf weten maar als je uit je eigen proza nog niet kan destilleren dat je het eens bent met mijn stelling dat wetenschappers alleen wetenschappelijk bewijs als manier tot het komen tot kennis zien, ben je het sop in de kool niet waard. Of je weet gewoon niet wat je schrijft.
   Vele keren heb ik al verteld dat ik niet op voorhand een wetenschappelijk betoog als onzin wegzet, maar als je denkt daarmee de waarheid te kennen en alleen daarmee, kun je een veeg uit de pan verwachten. Ik geloof niet in de wetenschap als enige manier tot waarheids vinding, en vind het een zeer beperkte wijze van onderzoek.Als jij mensen uit het “alternatieve cirquit zegt te volgen kun je je eigen vraag met betrekking tot alternatieve methodieken van waarheids vinding wel beantwoorden daar heb je mij dan niet voor nodig.

  42. Anna, een Klein vraagje, wie bepaalt al die criteria die ingevuld moeten worden, wie neemt de maat aan de meester.
   Ik ben er heilig van overtuigt dat er prachtige wetenschappers bestaan, heb ze zelf meerdere malen ontmoet, wanneer ik werd uitgenodigt in Leuven, België, het ouderwetse mannetje van niets, die zijn hele leven ten dienste steld aan zijn wetenschap, onvermurfbaar 1000% intégre, als hij begint te spreken met een zachte stem, wordt alles stil, en worden zijn woorden gewogen op een goudenschaaltje, maar hoeveel zijn er nog zo, de jeugd wil het gisteren al bewezen hebben, terwijl de wetenschap evolueerd, en na zeer lang beraad, hun uitkomsten geven, heeft niets met die zwendel BV te doen, voor wie ze soms werken, of liever gezegt die Zwendel BV denken dat zij de echte BRAINS voor hun werken, en ondanks dat zij ze betalen, werken zij, deze wetenschappers voor de wetenschap.
   Deze super egoïstische maniakale alchemisten, hebben maar één ding voor ogen, hun wetenschappelijke werk, beetje beangstigent, maar zij willen resultaten, en daar geven ze desnoods alles voor op.
   Jenne

  43. Mensen riskeren mogelijk hun leven wanneer ze tegen de Big Farma ingaan dat heeft het verleden al bewezen.
   DR.Peter Gotzsche heeft zelfs op TV zonder pardon zijn zegje gedaan en de maffiapraktijken aan het licht gebracht waar ik in ieder geval het grootst mogelijke respect voor heb zie deze verwijzing.
   https://www.youtube.com/watch?v=DPWy9RWpOZE
   Daarom werd ik eerder een beetje boos als onbenullen het beter denken te weten dan bv DR Gotzsche.
   Hoeveel artsen zijn er al omgebracht die het verband tussen vaccinatie en bv Autisme wilden naar buiten brengen?
   Mijn mening is dan ook dat lieden als gerrit gerritsen niet beseffen dat er mensenlevens op het spel staan en zelfs niet dat ze een gevaar voor hun eigen nageslacht en familie zijn.
   Wanneer zij die de macht willen hebben dat ooit voor elkaar krijgen zullen zij die nu zo hun best doen om hen daarbij te helpen mogelijk ook als oud vuil afgedankt worden.
   Niet voor niets is het ook vaak zo dat hij/zij die ziek wordt door vaccinatie of medicijnen dat moet kunnen aantonen in plaats van dat de farmaceut moet bewijzen dat zijn product veilig is.

  44. dank je marcel @12.42, maar het was niet nodig, echt niet, maar dat had ik in (12.40) al gezegd.
   Maar goed, je bent nogal verguld met je analogie. En die eer wil ik je wel gunnen.
   Laten we beginnen met de juridische vrijwaring. Kun je daar even een officieel linkje van sturen? Dan weet iedereen waarover het gaat.

  45. Marcel, nogmaals, welke veel bredere wijze wordt door alternatieven gezien als het gaat om bewijsvoering?

  46. https://zembla.vara.nl/nieuws/gouden-pillen Hier gaat dat zogenaamde wetenschappelijk onderzoek/bewijs want artsen waaronder professoren van bekende ziekenhuizen zeggen dat 80% van dat wetenschappelijk onderzoek gemanipuleerd is zoals u ook kunt horen/zien in de eerdere verwijzing naar DR Peter Gotzsche.
   Rest alleen nog de vraag wat wetenschappelijk onderzoek naar farmaceutische producten nog waard is.Dat weet vast en zeker gerrit gerrits ons wel te vertellen.

  47. Het probleem is dat farmaceuten Niet de eed van hypocrates hoeven af te leggen maar artsen wel……zij beloven daarmee de patiënt geen schade toe te brengen. Dit betekend dat artsen in strijd met de eed handelen door schadelijke medicijnen uit te schrijven en vaccins toe te dienen.

  48. Voldoet de studie aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek?
   Volgens deze site zijn er misschien enige kanttekeningen te plaatsen.
   http://scienceblogs.com/insolence/2016/11/29/antivaccinationists-promote-a-bogus-internet-survey-hilarity-ensues-as-its-retracted/comment-page-2/#comments

   Enige aandachtspunten:
   Is de te bestuderen populatie aselect?
   Is de integriteit van de vraagstelling gewaarborgd?
   Is er sprake van statistisch verantwoorde analyse?
   Verder:
   Is de studie nu nog beschikbaar?
   Zijn de resultaten inzichtelijk te maken?

   Ik ben niet zo thuis in deze materie, maar de geleerden hebben wat kritische nootjes.

   Hoe houdt een oud-academicus het hier uit? Waar haalt die de energie vandaan?
   Snap jij dat gerrit?

  49. gerrit gerrits.
   12.54. Jij schrijft “geen idee’ gevolgd door een onzinnige verwijzing met twee nog dommere vragen erachteraan (waarom schrijf ik onzinnige verwijzing?) wanneer geschreven wordt in meerdere kranten/artikelen dat er binnen 4 weken 5 al-holistische artsen dood werden aangetroffen en nog eens 5 artsen vermist worden dan zijn dat controleerbare feiten en kun je niet meer over toeval praten daarom is jouw verwijzing niets anders dan bedoeld om toch vooral het laatste woord te hebben want geloof maar dat die artsen dood zijn en die andere vermist worden.
   In 12.54 gaf je aan dat je je niet hebt verdiept in deze artsen die dood aangetroffen zijn of hen die vermist worden en dat bewijst dat je advies geeft terwijl je niet het hele verhaal kent waardoor geen waarde aan jouw adviezen gehecht kan en mag worden.
   In 12.1 gaf je met behulp van drogredenen aan dat de farmaceuten geen belang zouden hebben bij rommelen met wat dan ook want dat zou zelfmoord zijn.De farmaceutische industrie weet als geen ander dat wanneer mensen iets mankeren zij naar de dokter gaan in de veronderstelling dat die wel iets aan hun kwaal kan doen.
   Wanneer farmaceuten dan rommelen met vaccins/medicatie waardoor de ene kwaal lijkt te genezen maar waardoor men gelijktijdig weer een andere kwaal krijgt dan kunnen zij hun omzet/winst verdubbelen door nog een middel te verkopen.Belangrijk hierbij is de wetenschap dat ziekte geen keuze is en dat mensen er vanaf willen.
   En waarom krijg ik tot op heden geen antwoord op mijn vraag uit 12.53?

  50. arnold @12.57
   waarom reageer je nu zo verontwaardigd? Ik geef in (12.54) eerlijk aan dat ik het niet weet en inderdaad het hele verhaal niet ken. Maar ook dat er verschillende verhalen circuleren op internet. Dan is het zaak beide bronnen te onderzoeken om voor jezelf een beeld te vormen. Dat verklaart die 2 vragen. Ik heb dat, voor dit specifieke geval, niet gedaan, zoals vermeld in (12.54). Omdat jij de vraag stelde, dacht ik dat jij beide verwijzingen graag zou willen onderzoeken en de resulterende analyse hier met ons delen?
   @12.53 komt nog arnold, rustig aan s.v.p.

  51. in dat wetenschappelijke artikel dat ik heb gevonden en waar ik het over had in 12.35, gratis beschikbaar in pdf, heb ik tot nu toe geen enkele statistiek aangetroffen, ik bedoel maar, ook daar ging het me om.. alsof statistiek bepaalt of iets wetenschappelijk is of niet?! ‘Early Hebrew education and its significance for present-day educational theory and practice’ , ‘date of publication: 1997’ https://oalibrary.org/papers2/00685ecb-5d7a-42bc-8235-8ed0b1483a32/ Ik heb je gelezen en gezien Odette en jah wil je zeker graag weer eens terug zien in het eggie, heb je goed aangevoeld. in statistiek termen n=3

  52. Antisoof,
   Ik zal proberen jouw vragen te beantwoorden
   “Voldoet de studie aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek?” Onvoldoende. Het tijdscrift heeft het paper dan ook moeten intrekken. En dat is niet de eerste keer dat een tijdschrift daartoe heeft moeten besluiten. De peer review heeft hier gefaald. Jouw linkje geeft inderdaad netjes aan waar de zwaktes zitten.

   “Aselect”? Nee. Bij aselect selecteer je een willekeurig (random) een kleine groep uit het totale bestand. Daar was hier geen sprake van.

   “Is de integriteit van de vraagstelling gewaarborgd?” Ik zie geen reden dat te ontkennen..

   “Is er sprake van statistisch verantwoorde analyse”? Nee, zie boven en bovendien is de groep te klein (n=666) om harde uitspraken te kunnen doen. Zoals uitgelegd in (16) is het betrouwbaarheidsinterval evenredig met wortel(n), dus je hebt een veel grotere n nodig.

   “Is de studie nu nog beschikbaar?” De tekst wel: http://www.oatext.com/Pilot-comparative-study-on-the-health-of-vaccinated-and-unvaccinated-6-to-12-year-old-U-S-children.php
   De data zouden ook beschikbaar moeten worden gesteld door de auteur voor onafhankelijke review.

   “Zijn de resultaten inzichtelijk te maken?” Uiteraard. De auteurs hebben dat geprobeerd, maar zijn er onvoldoende in geslaagd.

   Ik hoop dat dit antwoord bevredigend is.

  53. @gerrit gerrits
   Zeer bedankt voor je antwoorden.
   Je antwoorden kloppen, behalve je uitspraak over de grootte van de groep. De grootte van de populatie kan al verantwoord zijn vanaf n=100, dacht ik.
   Maar ja. Dat is een klein detail.

  54. (De aanwezigheid van gerrit wordt blijkbaar niet langer gewaardeerd, dus halen we Denise maar van stal)

   marcel,
   Achteraf was je analogie toch niet interessant genoeg? (12.50). Toch geen juridische vrijwaring? Je zoveelste losse floddder?

  55. (Denise namens gerrit)
   Antisoof,
   de grootte van n hangt van wat je wilt toetsen. Maurice de Hond gaat het niet redden met n=100. Overigens is die de Hond niet betrouwbaar, want hij maakt zijn methode niet openbaar, maar dat terzijde. Het Volkskrant artikel waar ik in (16) naar refereerde geft een voorbeeld over de geluksbeleving van mensen in dorpen/steden. Ede wint met 88.7%, gvolgd door Alpen aan de Rijn met 88.5%. Maar om met 95% zekerheid te kunnen zeggen dat mensen in Ede ookdaadwerkelijk gelukkiger zijn dan in Alphen aan de Rijn heb je een steekproef nodig van n=100000 mensen. Wat betreft het onderhavige artikel vermoed ik dat de verschillen tussen beide groepen dusdanig klein is dat een zeer grote n nodig is om überhaupt iets zinvols te kunnen zeggen; n=622 is dan zeker niet genoeg.

  56. mijn stelling is dat ‘Aselect’ niet bestaat, je kan dobbelen met Mensen! tot je blauw ziet, het ken niet. ‘Waarborgen’ dat doen foute ambtenaren nogal eens, vooral met het zuinige mondje voor de camera van sbs, het is een manier van zeggen die me niet aanstaat. ‘Integriteit’ dito. Ziet er goed uit dat Survey Studietje, retracted of niet.. n=666 tsjah what’s in a number, dat dan weer wel. tuurlijk is de vraagstelling ‘Integer’, anders vraag je het niet. Ben ik te simpel en te dom? jah En Neeh. Maar gaaf dat de tekst van dat Survey Studietje nog gewoon online beschikbaar is! Maar stel dat dat Survey Studietje zo waardeloos zou zijn, waarom is er niet al lang een tiental n=66tig duizend varianten uitgevoerd door de Big Grote Pharma Boysz?! Ik denk dat ik het antwoord wel weet. over integere vraagstellingen gesproken kom op zeg.

  57. Ach ome gerrit
   Heb je nu ook al een genderdingetje? En kijk zelf eens verder dan je neus lang is big pharma heeft juridische vrijwaring voor vaccinschade verkregen .Andere schades kopen ze veelal af middels een schikking, dat kan ook makkelijk gezien de winstmarges die zij behalen.

  58. Hoe kun je geluk nu meten?
   Dat kun je niet.
   Geluk is kwaliteit en geen kwantiteit.
   Als ik een appel eet en dat mij gelukkig maakt hoeft dat voor een andere niet te gelden.
   En wat dacht je van die natuurvolkeren die op hun manier gelukkig leven.
   Daar hebben ze echt die rommel van onze beschaving niet nodig.
   En een (h/H)ond die blaft. Als je hem laat rekenen met stochasten en optimel of was dat optimaal krommes dan maak je fikkie alleen maar doodongelukkig.
   En die Hond wil natuurlijk wil natuurlijk zijn geheim van smit in wil(smit) wortel rekenwonderland niet prijs geven want daar heeft die patent op gevraagd.
   Hoezo statistiek objectief als (Pluto god van de onderwereld) de Hond(kanArie afgeleid van canare(hond) zie kanarische eilanden) toch voor elkaar krijgt met enig wiskundige fredkapsmethode de gevestigde orde(die in objectief gelooft, niet weet) even om zeep helpt.

   Het was me weer een genoegen.
   Ieder spel kun je ontzenuwen als je de grenzen van het spel zo dicht mogelijk benadert zoals een asymptoop een kromme. Je ziet de kromme steeds dichterbij komen maar je komt er nooit bij.
   Ontstaan er vanzelf missing linken. En met die missing link(fictie) kun je iedereen om de oren(figuurlijk) slaan.

   Maakt van meten is weten(kwantiteit) geen hoofd(hals)zaak wat dat is het niet waard(kwaliteit).
   Relatieve spelvormen moet je eenmaal relativeren(binnen de grenzen van het spel). En dat is alleen leuk voor de fun.
   Maar verwar spel nooit met leven. Want dan wordt het hoogspel of zelfs gevaarlijkspel.
   En dan heb je die rode brandweer(of was het beer) van Odette weer nodig.

  59. gerrit/Denise/Arie enz.
   Wat duurt het lang eer ik van jou antwoord krijg op mijn schrijven in 12.53 over die manipulatie?
   Je bent telkens wel mooie verhalen aan het schrijven maar tot nu toe geef je geen antwoord op die vraag en dat is toch van belang wanneer je een discussie wilt voeren waar niets onder stoelen of banken wordt gestopt.
   Logisch dat jouw verblijf hier op de site mogelijk niet langer gewenst is want je verteld gewoon onzin.Vroeger hadden mensen vaak zelf nog in de gaten wanneer ze teveel waren en ook dat geeft dan weer aan dat je alle gevoel voor de realiteit kwijt bent of mogelijk zelfs nooit gehad hebt.Dat je mogelijk niet meer zo gewenst bent wil niet zeggen dat je gelijk hebt of dat je het te moeilijk maakt want dat kan alleen zo zijn als je ook moeilijke vragen beantwoord en dat doe je tot op heden niet.Elke discussie met jou is dan ook verloren energie en moeite.(maar ach een kind haalt ook alleen de snoepjes uit de pot die hij/zij het lekkerst vind wat hem/haar niet zo welgevallig is laat hij/zij dan ook liggen).

  60. @# Arnold
   Ome gerrit van de vele namen , is een missionaris van zijn religie ( de wetenschap)het liefst zou hij een missionaris oude stijl zijn die van de inquisitie helaas hij lijkt niet gekwalifiseert, en maakt fout op fout. Hij beseft niet dat wetenschap een religie is alleen al omdat het uitgaat van aannames, en dogmatisch ook nog zie maar welke bewijslast constant gevraagd wordt, enig andere zichtpunten worden rucksichtsloss geëlimineert.
   https://www.youtube.com/watch?v=Nf_Y4MbUCLY

  61. Marcel.
   In 12.53 heb ik een verwijzing gegeven waaruit blijkt dat ongeveer 80% van wetenschappelijk onderzoek wordt gemanipuleerd en ik vroeg Arie,Gerit enz daar op te antwoorden maar nu zijn we anderhalve dag verder en ondanks dat hij in 12.59 heeft beloofd daar nog antwoord op te geven heeft hij dat nog steeds niet gedaan en dat zegt veel over hem.Natuurlijk wanneer je constant wetenschappelijk onderzoek gebruikt om mensen die het anders zien tegen te spreken en wanneer dat wetenschappelijk onderzoek dan onderuit gehaald wordt omdat het meestal gemanipuleerd blijkt te zijn dan is hij z,n bodem kwijt waar alles op gestaafd is en vervallen zijn argumenten.Maar goed we zullen zien.

  62. En toch is er een stochastisch wonder balletje gevallen gelijk een muntje, net bij mij, diepte inwerking plus hefboomwerking. Voor het eerst in 25 jaar dat er net een ahah beleving was van hoe het is om in het (onderzoeks) spel stramien te kunnen opgaan zonder de spelregels van tevoren niet te kunnen accepteren voor wat ze vermoedelijk zijn. Te Groot Gezien en niet gezien voor wat ze zijn .en daardoor voor mij onverteerbaar waarschijnlijk. Die ratio verhoudingen had ik niet aan boord en vroeg mij lange tijd af hoe het zou zijn om er wel in op te kunnen gaan, zij het een tijdelijke revelation opwekking met hopelijk genoeg nawerking. Ik kon het niet aangaan het raamwerkje van stille spel afspraken, maar dan ook echt niet, voor het eerst net momenten kunnen beleven hoe Dat Is, zonder onverklaarbare muur van verzet en daardoor geen idee wat er achter die muur te beleven is. http://www.encyclo.nl/begrip/stochastisch https://nl.wikipedia.org/wiki/Stochastische_variabele https://en.wikipedia.org/wiki/Random_variable het woord stochastisch kon en kan ik niet verdragen, waarom weet ik niet, bijvoorbeeld de laatste dagen geprobeerd een Café Weltscherz interview te absorberen, lukt tot nu toe nog niet, vele nederlandse sprekers komen niet binnen bij mij of Vreemd zeer Vreemd, belachelijke intonaties woordkeuzes rare temporisering maniertjes, geen wonder dat het op de academie en de middelbare school een marteling was. Café Weltscherz zal ik voorlopig blijven proberen al was het maar om de hoeveelheid opgenomen materiaal en diversiteit aan personen maar kom er niet door tot nu, compleet belachelijke ome Willem vertoningen zo vervormd als ik het hoor en zie door dat rare Nederlands en cultureel bepaalde maniertjes vermoed ik die ik nog steeds niet kan velen verdragen kennelijk, blijven proberen, zal er nog wel eens ééntjuh uithalen die bepaalde effecten op mij heeft dat je denkt wat is dit voor rariteiten kabinet; maar ligt aan mij voor groot deel en toch Zie ik hier iets mee wat van s’lands cultureel belang is, met Duits heb ik dit probleem vaak ook en heel soms kan er iemand in het Duits Diets verNederlands wel tot mij doordringen want niet stereotypisch onuitstaanbaar onverdraaglijk gemaakt, nouh Lezer en Odette en nog een aantal er is Wat binnen gekomen en dat ga ik vieren, toch nog een vorm van ‘Educatie’ die voor mij wel blijkt te werken… oeffff weet juh misschien had ik gewoon op een Surinaamse school wel fijn gevonden misschien, ik doe maar een gooi. nog geen 81 en ook weer geen 18 en nog zoekende net als Jenne! neeh niet om te treiteren dat hoeft niet maar toch in die zin, vroeger had je dat rare NCRV programma ‘spel zonder grenzen’ nouh ik zag me daar toch een hoop grenzen begrenzingen in, al was het waterbad in de studio met kostuums zeker voor die tijd enorm groot.. ‘Fragment van het spel zonder Grenzen met als presentator Dick Passchier’ https://www.youtube.com/watch?v=czSYKrivOWg

  63. Hyper Alert,

   mag ik je vragen wat ik met treiteren uitstaande heb, of kom ik soms zo over in jouw onbegrip.
   Stel me altijd heel voorkoment tegen je op, om dat ik begrepen heb dat er soms een vinkje in je hoofd rond fladderd, wat voor mij persoonlijk geen enkel verschil maakt.
   Groet Jenne

  64. Jenne het werkwoord jennen hallooh, hieperen zal ongetwijfeld een betekenis hebben al weet ik dat mijn echte eigenste voornaam een alternatief ekologische economische bijklank heeft die er niet om liegt, voor vol aanzien is een gave die weinigen aan boord hebben, niet voor vol aan kunnen zien vervormt, gisteravond heb je bijval gehad van mij in een reflex en toen begreep je dat instinctief, dat was gemeend over en weer vanuit de diepste meevoelende bewogenheid, de energie van de maan was dusdanig meedogenloos dat ik het even niet kon verdragen maar zeer wel begrijpelijk vanuit de maan bezien, neeh geen vinkjes en het woord dementor moeten we maar zuinig mee zijn, edoch zien we wel wat heen en weer gebeuren al is het op schrift, het belangrijkste is dat er soms wat gebeurt in ons of niet, kunnen we gisteravond nu even gewoon laten voor wat er daar gebeurde, zeer bijzonder dat ik er even stil van werd, zonder het gehakketak vandaag over een geheel andere boeg want de Zon kennelijk of weet ik wat waarom, hoe iemand in elkaar zit, 2 in 1 of 3 in 1. Zelfs als je gisteravond een bankrekening had geopend had ik er niet aangekomen, dat was mooi gisteravond, gewoon even laten voor wat dat was, niet ontnuchterend op klaarlichte dag dat weer herroepen.

  65. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  66. Ach Yfke, wie bepaalt wiens leven gelukkig is. Je bent volwassen genoeg om dat te kunnen bevatten.
   Kom ik toch even terug op dat woord wat Hyper Alert lanceerde vandaag http://www.encyclo.nl/begrip/stochastisch met de variabelen op wikipedia.
   Je kan het cherry picking noemen net als dit http://edestad.nl/lokaal/lintje-voor-22-inwoners-gemeente-ede-234588 , dus een geweldige stad fijne omgeving en altijd delen Yfke, zelfs de gouden pinda’s, je bent de eerste, doe ik met kersen…
   https://img0.etsystatic.com/179/1/10888231/il_340x270.1184581676_t9bl.jpg 😉
   Fijne avond gewenst

  67. 12.27
   De meeste providers kennen hun klant een vast ip-adres toe.
   Sommigen echter sparen geld uit door een beperkter aantal ip-adressen in te kopen en die per inlogsessie aan de klant toe te kennen. Zo heb je elke keer een ander ip-adres. Mensen die van kroeg naar kroeg met wifi lopen hebben ook elke keer een ander ip-adres.
   Omgekeerd, als je op je werk reageert heb je hetzelfde ip-adres als al je collega’s. Adverteerders zullen dan ook zelden info op ip-adres verzamelen, want dat is niet betrouwbaar.

  68. Jopiek,

   dit is echt een subliem stukje logica waar ik volledig achter kan staan.

   Gerrit,

   je betoog dat bedrijven worden weggeconcurreerd die rommel produceren toont gewoon aan dat vaccins rommel zijn en zoals ik al eerder zei twijfel ik echt of concurentie wel bestaat op dit niveau! Marketingpraatje.

   Verder voel jij je niet ongerust als die bedrijven die vermeende rommel op de markt kunnen brengen? Wat is voor jou belangrijker? De gezondheid of het economische gewin. t’Is duidelijk aan de klemtoon van je waar jij je voorkeur aan geeft! Vraag me trouwens af waar ze meer geld in spenderen. In de reclame van hun product of in de ontwikkeling??? met knipoog naar al die cadeautjes die ze rijkelijk rondstrooien

 11. Het rijksvaccinatieprogramma bestaat sinds 1957; vaccineren als zodanig vanaf 1953. http://rijksvaccinatieprogramma.nl/Over_Rijksvaccinatieprogramma/Geschiedenis
  Gaandeweg zijn er in de tijd vaccinaties bijgekomen; vervolgens zijn ze ook vervroegd. Wat mij betreft zijn alle groepen van belang in het kader van de tijd, want afwijkende vaccinatie schema’s afhankelijk van het geboortejaar; dit naast groepen in diverse geboortejaren die geen enkele vaccinatie hebben ontvangen.
  Het lijkt me erg lastig al deze mogelijke combinaties in de tijd te beoordelen op de consequenties en ze dan ook nog eens vergelijkenderwijze naast elkaar te plaatsen en te beoordelen.
  De discussies gaat meestal over wat zich in de huidige tijd afspeelt, maar het is ook belangrijk dit te beoordelen qua effecten in de verleden tijd.
  Naast dat ik me sterk afvraag hoe je uberhaupt goed onderzoek kunt doen naar de cocktails die gaandeweg de tijd worden gegeven.
  Een afzonderlijk vaccin bespreken heeft dan geen enkel nut omdat het op die manier niet meer wordt toegediend.
  Ik lees vaak over schrijnende gevallen en denk dat onderzoek anders gedaan moet worden dan tot op heden gebeurd.

  1. 13.1 Heel interessant Anna, alleen vraag ik me wel af waar bijvoorbeeld al die mazelen party’s voor dienden. En wat al die rooie vlekjes ziektes dan zijn. In de loop van de tijd zijn er steeds meer rooie vlekjes ziekten bijgekomen. Voeding, bijwerkingen van vaccinaties, stress, slaaptekort?????
   http://boinnk.nl/131478/duitse-federale-hooggerechtshof-het-mazelenvirus-bestaat-niet/ Ik was zelf in de veronderstelling dat ik vroeger overduidelijk mazelen heb gehad.

  2. http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=m22&ss=P1558&l=NL
   Kinderen krijgen voor hun eerste verjaardagsdag volgens deze bron meer dan 25 vaccinaties.
   Wat doet dat met de ontwikkeling van het immuun systeem?
   Wat is de werking van al die vaccinaties samen?
   Waar is het bewijs dat het veilig is?
   Waar is het bewijs dat het kind geen schade hierdoor ondervind?
   Wie hebben het meeste profijt het kind of de fabrikant?
   Hoe kan het dat rechtszaken gewonnen worden ivm autisme veroorzaakt door vaccinaties en waarom wordt daar weinig over gepubliceerd in de mainsteammedia? Zomaar een paar vragen.

  3. Een van mijn zwaarste ziektes had ik als klein kind, net voor mijn 2e verjaardag, kreeg ik mazelen, en daarop een longontsteking, en daarop een abces in het bovenbeen en in mijn ribvlies, ik had boven de 40 graden koorts, darmverlamming…operatie werd toen overwogen maar een kinderarts zei dat ik dat niet zou overleven omdat mijn hart nog veel te klein was, ik zat 3 maanden in het ziekenhuis, waaronder twee compleet geïsoleerd, niemand mocht bij me, behalve artsen, ook niet mijn ouders. Ik mocht ze niet zien, men zei, dat is niet goed voor mijn herstel, omdat de opwinding als ze weer zouden gaan niet bevorderlijk zou zijn.
   Ik woog 7 kilo toen ik uit het ziekenhuis kwam en ik moest weer leren lopen…
   Of het allemaal door de mazelen kwam?? In ieder geval toen begin 70er jaren mijn zus werd geboren, liet mijn moeder haar inenten tegen mazelen, natuurlijk omdat ze bang was zo iets nog een keer mee te maken.
   Hoe dan ook, ik sta kritisch tegenover inentingen, vooral de cocktails van tegenwoordig, en de jonge leeftijd (onder een jaar) en omdat vaak een longontsteking (complicatie) kan ontstaan door verkeerde behandeling van de mazelen, en kinderziektes in het algemeen. Hoeveel mensen worden voor griep behandelt terwijl ze hele andere dingen hebben (een vriend, kreeg malaria en men zei toen griep). Artsen zijn tegenwoordig niet meer ervaren genoeg (niet getraind in de waarneming) om adequaat (kinder)ziektes te herkennen. En volgens mij ligt daar nl het probleem. Daar kan je beter op je eigen waarneming en intuïtie afgaan, en de kennis van ervaren mensen en jezelf.
   Ik ben ook ervan overtuigd dat kinderziektes definitief met de ontwikkeling van de mens in wording te maken hebben….kinderziektes bouwen het immuunsysteem op een natuurlijke wijze op.

  4. mc, mazelen is vreselijk besmettelijk, kan via hersens ontsteking tot de dood leiden, deze ziektes noemd men kinder ziektes, maar in het verleden hebben zo hier en daar ee genocide veroorzaakt.
   Waterpokken,Vrisus, is ook zo’n gevaarlijk Virus, met veel complicatisch, Gordelroos hoort hier bij, Zona-post -Zostériennes virus, kan dodelijk zijn voor oude mensen.
   Ben al maanden bezig mijn vrouw Carla hier van af te helpen, van tijd tot tijd helse zenuw pijnen, je wordt daar depressief van, er zijn gevallen bekent van zelf moord.
   Dan heb je de Rode Hond, niet ernstig, wij hebben ons eerste kindje hier door verloren, dood geboren, vaak hebben kinderen afwijking wanneer ze ligt besmet zijn in de baar moeder, blind, hersens letsel etc.
   Nou er zijn er nog een paar, op zich niet altijd dodelijk, maar vaak wel met complicaties.
   Ik denk dat je een keus moet maken, en daar alles bij afweegt, leefomstangheden, omgeving, sterkte van het kindje.
   Misschien kan het enten op een andere manier worden gedaan, maar goed ons werd toendertijd niets gevraagt, het is goed dat je er nu als ouders bijhoord.
   En onderschat, TBC niet, en ook hoofd luizen spelen een rol in het overbrengen van Virus, en Bacillen.
   Over het algemeen heeft reinheid en hygiëne een belangrijke rol, ook het constante op een kluitje zitten geeft mogelijkheden.
   Groet Jenne

  5. Jenne, wellicht zijn alle ‘infectieziektes’ in een laboratorium gemaakt…
   Het zou met niet verbazen gezien de wetenschap die met de boeven in de wereld samenzweert.

  6. mc,

   men zegt dat het eerste leven is onstaan uit een Bacil, Virus en ziekte kiemen zijn zo oud als de bewoners van onze planeet.
   Maar zo als alles, ook deze wereld evolueerd.
   En ja de mensen kunnen nergens met hun vingers afblijven, dus ?!!!
   Jenne

  7. 13.5 Infectie ziektes verergeren door vitamine gebrek. Vitamine C is bekend. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat ook vitamine A en vitamine B12 enorm belangrijk voor de afweer zijn. Wat veel mensen zich verder niet realiseren is dat vitamine A en B12 alleen maar binnen te krijgen zijn via dierlijk voedsel. Zeker vroeger, een luxe die zich alleen rijke mensen in voldoende mate konden permitteren. Verbeterde hygiëne is zeker belangrijk, ook het beschikbaar zijn van betere voeding zal een rol gespeeld hebben bij het beter kunnen reguleren van (kinder)ziektes. In mijn tijd gaf men levertraan. Het is de vraag of levertraan nu erg vervuild is met kwik, PCB’s en andere rommel.
   Ouderen , maar ook steeds meer jonge mensen hebben vaak een (verborgen) vitamine B12 gebrek, het kan aan slechte opname liggen. Veganisten, maar ook misschien vegetariërs missen veel meer dan alleen vitamine B12. Vitamine A kan van plantaardig pro vitamine A omgezet worden naar vitamine A. Helaas is niet iedereen daar even toe goed in staat, zoals diabetici, mensen met schildklier problemen. Genetische factoren spelen soms een rol. Het omzetten kost sowieso veel extra moeite (6 tot 12 eenheden pro vitamine voor 1 eenheid vitamine).
   Tenslotte is het volgens mij dom dom dom, om in ontwikkelingslanden met veel ondervoeding te vaccineren. Behalve dan, als je het vooral om the money gaat.

  8. Koekje,

   absoluut waar, maar er zijn prachtige vitamine preparaten te koop, ik koop ze regelmatig voor mijn familie, verder is af en toe een korte cure Silicéa en Sulfur, heel goed om het één en ander recht te zetten, mensen met schildklier problemen, en bijnieren, deze werken nauw te samen,kun je een kleine boost geven met vitamine D en C., en jodium.
   Wel gecontroleerd natuurlijk.
   Jenne

  9. Jenne, ik werd geraakt door je verhaal van je eerste kindje en nu je Carla. Ik wens je alle kracht en wijsheid toe in deze moeilijke tijd, sterkte, Odette

  10. Odette, het behoord misschien wel niet allemaal thuis op een site als WTK, het wordt snel te persoonlijk, maar goed op mijn leeftijd zit je onder de littekens, ten minste als je een beetje raw geleeft hebt, met de nodige risico’s.
   Na zo lang te samen te zijn, ja klinkt gek, ga je elks pijntjes voelen, ik ben iets sterker denk ik ? !!!, maar goed, ben er mee in de weer, met ups en downs, vecht in wezen ook voor mijn Eigen egoistische kleine ikje, zonder haar ben ik nergens, en wil ik ook nergens meer zijn, maar niet te somber het weer is mooi, lekker warm en de bloemetjes bloeien, maar bedankt voor je attentie, groet Jenne

  11. Koekje,ik was ook in de veronderstelling dat ik mazelen had 😉
   Maar de interpretatie van wat het is, is weer wat anders. Misschien is het wel een standaard allergische reactie die plaats móét vinder ter immunisatie voor/van het menselijk lichaam als zodanig; en misschien dit ook gezien als een soort van ontwikkelingsfase/feit als mensheid door de tijd.

  12. In dat opzicht wel waarschijnlijk, goed punt Koekje 😉
   Maar bedoelde het meer metaforisch, zo van wat is de oorzaak en waarom.

  13. En trollen allergie is in ieder geval zeer besmettelijk bij deze of gene 😉

  14. 13.15 Hoe serieus moet ik deze opmerking opvatten Anna? Sommige kinderziektes zijn een soort van spreekwoordelijke allergie???? Heb je dat zelf verzonnen of is er een bron?

  15. 13.16 Tja, Anna bedoel je daarmee dat er hier op WTK op dit moment sprake is van een trol?

 12. Anna – 13

  Ik denk dat het een stuk verstandiger zou zijn, om daar waar een epidemi verwacht wordt, of de voortekenen aanwezig zijn, te enten !
  Om nu de hele wereld te voorzien van iets wat geen enige zin heeft,
  alleen van wege winst bejag, nee dat kan niet !
  Verder de natuur kun je niet wetenschappelijk onderzoeken, want alle regels zijn illogique, nog sterker er zijn geen regels te bekennen,
  ten minste regels waar de wetenschapper iets mee kan, het is een nog gecompliseerde wereld, van kleine balansjes, die andere kleine balansjes in balans houden, een vlinder ontplooid een kracht die gezien zijn structuur enorm is het zelfde geld voor een mier, of een vogeltje die over middellandse zee komt aan Vliegen tegen storm en geweld in, om zijn eitje te leggen, en zijn soort te behoeden voor uit sterven.
  En daar zijn we er dan, de reden, die wij vergeten zijn, gewoon het in stand houden van de soort, dat is duidelijk de basis van ons bestaan.
  Groet Jenne

  1. Jenne, ik weet niet wat verstandig is omdat ik in dat opzicht de materie niet ken van haver tot gort. Zou ik dat allemaal willen uitzoeken dan kost dat weer heel veel tijd. Ik zou voorlopig willen pleiten voor de eigen wijsheid in deze tijd waar gezondheid waarschijnlijk op een ander plan ligt dan in het verleden. Immuniteit zit in de darmen is mijn uitgangspunt. Verstorende factoren hierop zijn velerlei. Stress is een zeer grote boosdoener, maar ook verkeerde voedingspatronen. Het lichaam heeft zijn eigen symbiose maar is hierin mede afhankelijk van geest en ziel om dit ook te kunnen realiseren. Was het maar zo eenvoudig, dan zou ik het allang als een Sinterklaas van de daken hebben afgeschreeuwd. De reden dat we er zijn is dat we er zijn, de reden ligt in zichzelf besloten en wat we ermee doen, dat is de vrije wil.

 13. Twee voorbeelden van wetenschappers, familie dus hoogst betrouwbaar ?!!!, de één Bioloog bij een groot levensmiddelen fabricatie bedrijf, nou daar werken ze met encymen, dat is een biologisch toverstokje, de erfenis van hun Duitse moeder concern, IGE Farben, ik zal geen viese verhalen ophangen, maar het is voor mij geen smakelijk eten.
  De Tweede, een Doctor in het ziekenhuis, in zijn burger pak liep ieder één hem voor bij, maar het moment van de witte Jas ja dat veranderde alles, hij sprak de waarheid en was hoogst betrouwbaar, niet hij maar zijn witte jas.
  En zo zat/zit onze wereld vol bedotterij, als het gedrukt staat is het waar, vroeger gold als betrouwbaar, ja maar het staat toch in de krant.
  Dus we waren en zijn het slachtoffer van onze Eigen goed gelovigheid, maar het werd er wel met de paplepel in gegoten, en er is ook een tijd geweest, dat hier aan een hele grote verantwoording aan verbonden was, helaas schaamte bestaat niet meer, Jammer !
  Groet Jenne

 14. Voor iedereen die statistisch minder onderlegd is raad ik aan een kleine investering van 3,60 euro te doen in de Volkskrant van dit weekend. In de bijlage (Sir Edmund) staat een lezenswaardig artikel over basisbegrippen in de statistiek. Je leert o.a. dat de spreiding meer zegt, over een verdeling van getallen, dan het gemiddelde. En ook dat voor een betrouwbaarheidsinterval de grootte van de populatie een zeer belangrijke parameter is. Met deze informatie heb je gereedschap in handen om wetenschappelijke artikelen beter te kunnen begrijpen. Aan de grootte van de gebruikte populatie in een artikel kun je dan al vrij snel afschatten hoe groot de waarde van de eindconclusie van het artikel is.

  En voor de liefhebbers ook nog een artikeltje over de werkwijze van het CBS.

  1. Statistieken zijn uiters gevoelig voor manipulatie, waarvan dan ook gretig gebruik word gemaakt.

  2. Precies Marcel een voorbeeld.
   Wanneer de WW duur van de ene op de andere dag verkort wordt van bv 3 jaar naar 2 jaar dan zegt het CBS al snel dat de werkeloosheid daalt wat dus puur bedrog is en ook aantoont dat statistieken niets zeggen want door de WW duur te verkorten zijn mensen NIET aan het werk gekomen maar kregen ze ineens een lagere bijstandsuitkering en worden dan als WW er/werkzoekende uitgeschreven.
   Gevolg is dat er minder mensen als werkzoekenden staan genoteerd omdat ze nu ineens bijstandsgerechtigden worden genoemd.
   Pensioenen zijn zogenaamd onbetaalbaar en afhankelijk van de economische situatie (renteschommelingen) en dan komen ze ook weer met mooie statistieken en cijfertjes die niets betekenen.
   Hier wordt dan weer vergeten te vermelden dat de top van Alpinvest die onder andere het pensioengeld van het ABP beheerd zichzelf een loonsverhoging heeft gegeven van het ene op het andere jaar waardoor ze 6 keer meer gingen verdienen en alsof dat nog niet genoeg was gaven ze zichzelf ook nog een bonus van € 20.000.000,- (dit kunt u controleren op Wikipedia wanneer u Alpinvest intoetst).
   En dan hebben die schoften ook nog het lef mensen die hun hele leven betaald en gewerkt hebben te korten.Nee statistieken/cijfertjes zeggen niets wanneer ze onderhevig zijn aan manipulatie.
   Wanneer zij die winst willen halen door de verkoop van hun product en zelf bewijs moeten/mogen leveren dat hun product goed/veilig is dan is het niet vreemd dat ze een positief beeld proberen neer te zetten want heeft u bv wel eens meegemaakt dat een autoverkoper zei dat de auto die aan u verkocht werd niet goed was?

  3. @marcel @16.1,
   en dat standpunt vrijwaart jou blijkbaar om je erin te verdiepen. Mensen die statistiek begrijpen zijn ook in staat manipulatie te ontmaskeren (voorbeeld: Diederik Stapel). Dat moet toch aanspreken.

  4. Ome gerrit
   Hoe denk je dat ik tot dat standpunt gekomen ben? Zonder verdieping is een standpunt innemen nogal dom.

  5. Ome gerrit
   Zie je zelf nu dat je steeds weer uitgaat van aannames en dat lijkt toch voor een wetenschapper een kwalijke zaak , ik voel evenwel geen onbedwingbare behoefte opkomen om mij verder te verantwoorden op welke manier deze verdieping van mij heeft plaatsgevonden ( ik voelde de vraag al aankomen ).

  1. @ jenne
   Van de hoogtekadijk? heb er wel dichtbij gewoond in de oranje nassau kazerne, in de hoofdpoort

  1. Odette, in de homeopathie komen stoffen voor die in priciepe zwaar vergif zijn voor het menselijke lichaam, maar heel heilzaam kunnen zijn in de juiste verdunning, zo als lood en fosfor en anderen.
   Jenne

  2. 18.1 Ik was altijd in de veronderstelling dat deze homeopathische verdunningen dusdanig verdund zijn, dat de moleculen niet meer aantoonbaar aanwezig zijn.
   Maar misschien heb ik het mis, en is de aanwezigheid van (ethyl)kwik juist geneeskrachtig 😆
   Is fosfor in je eten gif?

  3. Verdorie… waar ging het al die jaren toch over????
   Zoek het maar uit.

  4. Odette Koekje, De natuur bewandeld vreemde wegen, in de wereld van de homeopathie lopen heel veel vreemde figuren rond, ook charletans, maa je kunt alles persoonlijk uit zoeken, alles is te vinden, er is veel goede literatuur over, en je kunt op alle niveaux hulp vragen, en krijgen.
   Sulfur, is heel behulpzaam voor lichte hart klachten, en memoire cq geheugen, en het werkt, maar goed er is niets geheimzinnigs aan, het is zo oud als de wereld.
   Groet Jenne

  5. Sulfur??? Kwik, Mercury, en geen Freddy maar dat spul om de temperatuur te meten weet je nog???? Ik hou er mee op, echt zoek het maar uit.
   En het is Alzheimer voor de verstaander.

  6. 18.4 Ik beweer niet dat er iets geheimzinnigs aan is, ik beweer alleen dat het hier niet om homeopathie gaat. Te lage verdunningen, geïnjecteerd.
   Verder vind ik het filmpje van Odette super. Bij deze.
   En de reactie van jenne vind ik, tja, een beetje teveel jenne(n).

  7. Volgens mij is iedereen wat betreft dit onderwerp een beetje suf gel*ld. Dat kan ook prima zonder kwik hoor. Dumbing down everywhere. Als je maar gelukkig bent. 👿
   Met dank aan lorre.

  8. Jullie zijn wel heel erg cynisch, ik geef hier het beste wat ik heb te geven, en jullie noemen het jennen.
   Nou nog een dan wij hebben het er vaak over onderling, het Wonder van Aurum mettalicum, daar zijn veel mensen mee gered, het houdt ze tegen, om zelfmoord te plegen, van uit zware en diepe depressies.
   Er zijn Honderste verdunningen, en duizenste verdunningen, maar ga maar eens praten met een goede Homeopate, of lees er over !
   Groet Jenne,en beetje vrolijk blijven, dames !

  9. Nou Koekje, ik deel jouw zienswijze in deze absoluut niet, dumbing down, daar ben je toch zelf bij, en sommigen zijn zo sterk in hun zelf suggestie dat het bijna van zelf gaat, als je wat vergeetachtig bent, heb je nog geen Alzheimer, en daar is veel aan te doen, zonder grote risco’s of bijwerkingen, wel met de nodige deskundige hulp.
   Groet Jenne

  10. ooooh nu snap ik het pas, vaxen zijn homeopathisch, kanker inspuiten is goed tegen, en kwik is goed voor je brein, wel eens een yt clipje gezien wat kwik met je brein cel synaps neuronetwerk dendrieten uitsteeksels doet? lost op in je hoofd en niet in de hand; smarties ‘M&Ms commercial (Olympic sponsor) from the 90s (Dutch)’ https://www.youtube.com/watch?v=3lmF1fUiKrI ‘How Mercury Causes Neurodegeneration (Brain Damage)’ https://www.youtube.com/watch?v=VImCpWzXJ_w Jah goed filmpje Odette! die kende ik nog niet namelijk.

  11. Aurum is goud, en goud is voor de goden, haah die vind ik wel grappig Jenne, zolang we er nog zelf bij zijn kan dat dumbing – down – mee – vallen, ik ben er inderdaad wel van overtuigd dat er bepaalde mens typen dusz brein types zijn die op vele manieren mentaal kunnen compenseren voor beschadigde en of gedegenereerde faculteiten in de bovenkamer, das een interessant onderwerp, jah ik ken iemand waaraan ik al 20 jaar kan merken dat bepaalde chips vrij slecht zijn geworden in de loop der jaren, en toch op de dag van vandaag op inmiddels vrij ver gevorderde leeftijd is tie in staat om enorm daarvoor te compenseren, inclusief technische hulpmiddelen en waarschijnlijk chemische hulpmiddelen, ik denk dat ik zelf daar bepaalde genen van in mij heb en een voorbeeldje is dat ze mij vele jaren geleden een keer een olifanten slaapmiddel hebben gegeven om dat er iets gemeten moest worden in mijn slaap, ze hadden nog nooit iemand meegemaakt die vanuit een diepe slaap E.E.G. binnen anderhalve seconde in staat was om daar doorheen te rammen en op te staan lopen en te doen alsof ik klaarwakker was, mentale wilskracht, ik kan het mij nog precies herinneren hoe dat ging, jah was wat shakey bij het opstaan maar ik voelde dat ik er doorheen geramd was op het moment dat er gedacht werd dat ze konden beginnen met wekken wat gemiddeld vanuit die toestand een half uur zou duren… Ik kan mij zelfs een kranten publicatie herinneren van vele jaren geleden waarin statistisch was aangetoond dat gemiddeld hoger opgeleiden vaak veel langer mentaal konden blijven compenseren voor bepaalde ouderdomskwalen, je kent dat tegenovergestelde beeld wel van vroeg versleten uitgewoonde bij de pakken neerzittenden afkomstig uit de slechtere milieus, met 25 een kunstgebit en met 35 dement van de drank en zeer slechte life style, maar volgens mij kan jij Mentaal zeker veel compenseren Jenne, de 1 heeft dit in zich en de ander veel minder.

  12. Hyper Alert, wil nog even reageren, het ééne is het andere niet, er bestaat een homeopathies middel, afkomstig van lood, Plumbum geheten.

   Nou ja natuurlijk de arme mensen, en dat waren er vele in ons land, en nog steeds vele op de wereld, ja vroeg oud volkomen opgebrand, vreselijk mijn moeder heeft me daar wel over verteld. Ja natuurlijk met wilskracht en gezond leven kom je een eind, wat jij beschrijft lijkt meer op een angstige paniek aanval.Maar goed ik geef hier wat inlichtingen weg, en GVD het word je nooit met plezier afgenomen. Mensen jammer verkiezen dom te zijn, is het makkelijker om je goed en volkomen voldaan te voelen.

   Ben je al begonnen Roel Houwink, mooie dichter goed verstand, wat zijn of waren jouw problemen precies, ach Hyper we hebben allemaal zo onze probleemtjes. Ik ga me los maken van de wereld, die draaid toch wel door, mij meer richten op mijn Eigen kleine wereldje, vandaag werd ik er weer met mijn neus opgedrukt, mijn oude buurvrouw, even bezocht of alles Ok was met die grote hitte, zegt met dit hete weer zingen de krekels moet je niet willen werken, het is waar ze sjilpen er op los, van die kleine denk juweeltjes, oud land hier, bijna aan zijn eind, ik schilder ik dicht help mensen, hoe kun je het eind van je leven beter beleiden. Als je iets weten wilt ?, geen privé geheimen, of nummers van mijn bankrekeningen op de kaaiman eilanden Groet Jenne

  13. Hyper Alert 18.10

   Misschien zou je het eens op een andere wijze moeten benaderen, altijd snel een reactie, die dan als een tang op een varken slaat, is niet bevordelijk voor onze discussie.
   Alles in te grote mate is schadelijk, toch is alles op deze planeet nodig, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid past het dan in het grotere geheel, zo ook kwik.
   Om nu alles steeds opnieuw uit te diepen, van hoe schadelijk alles is, leven op zich kan ook schadelijk zijn, en sommige stoffen moluculen vooral in grote hoeveelheden zijn gevaarlijk voor ons metabolisme, verstoren de hele boel, maar goed wilde je dit even op het hart binden, groet Jenne

  14. 18.13 Jenne, ik denk dat je nog even rustig alle commentaren in dit draadje moet nalezen. Het ging voornamelijk om het feit dat vaccinaties niets met homeopathie te maken hebben.
   Er wordt beweerd dat je met behulp van homeopathie de schade veroorzaakt door vaccinaties kunt verminderen. Ontstoren noemen ze dat. Dit zou geweldig zijn.
   Maar dat alles maakt vaccins zelf, nog steeds niet homeopathisch.

  15. Koekje,

   ik heb in niet één reactie het gehad over enten cq inenten om te immumiseren.
   De homeopathiese wereld gaat van een heel ander denken uit, meer een natuurlijke wijze om ziektes te voorkomen of om deze te verligten.
   Jenne

  16. mc, de natuur zit vol wonderen, tegen alle ziektes is een kruid, in dit geval een mettalicum, gewassen, het bewijst voor mij, ook altijd weer dat wij met onze planeet zeker, en met het universum misschien één geheel vormen, dus één zijn.
   Wat mij opvalt dat sommigen om toch vooral maar hun punt te kunnen scoren, alles uit zijn contexst trekken, is jammer en hoogst verwarrend.
   Groet Jenne

  17. Kwik dient uiterst afgewogen in potentie, homeopathisch te worden verdund. Via deze ontstoring van kwik-belaste personen, is/kan op deze manier kwik-belasting uiterst delicaat worden geëlimineerd/verwijderd.
   Of, zoals het dient te gaan in de geneeskunde en zeker in de geneesKUNST: alles met mate..!

  18. Odette
   Ik loop constant wondjes en wonden op, plus dat ik onder de littekens zit, en toch in de mensen een welbehagen, groet Jenne

  19. 13 juni 12:00 uur.
   Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  20. [ Mercury in Vaccines Has Never Been Tested for Safety ]
   In Nederland zit geen kwikverbinding in vaccinaties.

   [ Kwik, Mercury, … dat spul om de temperatuur te meten weet je nog? ]
   Kwik in een thermometer is kwik in zuivere vorm, zo heeft dat nooit in vaccinaties gezeten, altijd in een kwikverbinding.
   Een giftige stof kan in verbinding met een ander element volkomen onschuldig zijn, of omgekeerd. Zuurstof in je longen is goed, maar zuurstof in verbinding met een ander element kan in je longen dodelijk zijn: H2O.

 15. Ben altijd blij dat de menselijke noot altijd aanwezig is, mijn oude burvrouw even bezocht met deze hitte, of ze wel genoeg drinkt en zo, toen zijn zij ; Gènné il ne fait bas bon travailler quand la cigale chante ; als de krekels zingen is de tijd niet juist om te werken ; de Cigalen zingen altijd op het heetst van de dag, mensen die wel eens in Frankrijk zijn geweest, weten dit wel, een heel specifieke geluid, dat gerasp, wel het teken voor de sièste, dit geeft ook het levens tempo aan van de oude bewoners, laat op de avond zijn salade eten voor de deur, een wandelingetje om de dag te besluiten, de maan met zijn koele licht zorgt voor de nodige verkoeling, en voor de nodige romantique !!!
  Groet Jenne

 16. Lezer, ergens op lijntje 12 over geluk qualiteit of en quantiteit, mag het beide zijn.
  Van morge vroeg deur open keuken deur open, en hop onze kleine hond naar zijn bakje je de kat er achter aan en dan Joop onze tamme kraai,
  allemaal uit het zelfde bakje eten, is dat geluk of niet, ontbijt tafel dekken voor de familie op maandag is ieder één thuis, mijn kleine meisje komt naar het grote huis om bij ons te ontbijten, ze woond in het kleine huis, mijn dochter met haar familie woond beneden en wij wonen boven, op deze zomerse zwoele dagen kan het geluk niet op, het zit hem in de kleine alledaagse dingen, maar soms is het toch wel zo inmens groot dat je er door overmand wordt, beetje week van binen, en de vraag hoe lang mag ik dit nog meemaken, vanmiddag ga ik mijn verjaardag want die valt morgen, voor bereiden, lekkere dingetjes grote george van de rebellenclub taart, 5 lagen cake vruchten slagroom etc altijd een feest speciaal voor de kleintjes, en voor mijn Carla natuurlijk, nou ik laat het hier maar bij, maar inderdaad geluk is een gevoel, en men zou zeggen niet meetbaar, maar voor mij wel, ik mag zeggen dat ik toch voor het grote geluk geboren ben, met mijn familie vrienden en kennisen, maar ik doe daar dan ook alles voor, groet Jenne

 17. 13 juni 12:00 uur.
  Het reactie-account van Yfke Laanstra is gekopieerd en wordt/werd gebruikt voor trollen en ontregelen. we zijn ermee bezig. Dus de échte Yfke heeft hier niets mee van doen..

  1. Lol lorre, best nog wel een heeele mooie uitsmijter 🙂
   Het beste ermee. Jammer dat je het je niet gelukt is je vaardigheden en kunde hier goed (tjsa wat is goed) te gebruiken 😉

  2. Yfke Laanstra, ik vindt het prima dat je ons allemaal even de les leest, maar door die geste schaar je jezelf ook direct onder onze WTK vriendenkring, en waarom zou Guido.J. je in de ban doen, je geeft op jouw manier een vrolijke ludieke noot aan het geheel, je bent een soort super moeder de Gans, leuk en bedankt Yfke, groet Jenne

  3. Met hangende pootjes verlaat weer een trol deze website (zielig eigenlijk) omdat niet het gewenste resultaat behaald is ook al werd dat doormiddel van cherry picking geprobeerd (waarmee volgens eigen zeggen de meest krankzinnige stellingen bewezen kunnen worden)wat dus ook weer niet klopt en daarmee heeft hij/zij een enorme afgang over zichzelf afgeroepen.

  4. Verder alles goed Yfke..?? Ik begrijp werkelijk helemaaaal niet wat je hier aan het doen bent..? Scheidsrechter? Iemand in de ban doen? Wie dan? Jouw werk waarderen? Waar zit dat dan in dit artikel..?? Enfin, je moet me het maar eens vertellen, want ik ben je al een tijdje kwijt hier.. Sorry to say.

  5. Iedere trol kan iemands naam en foto gebruiken om verwarring te zaaien. Een prof trol verspreekt zich ook nooit en laat sporen achter.

  6. Snap ik hoor; ben niet boos op je.. Maar jij bent dus ook verrast over de ’tone-of-voice’..?

  7. Als de ‘echte’ Yfke deze site had gevolgd, dan had ze gezien dat ze gehackt was. Dusniehé. Jammer dat er nu een einde komt aan deze mooie clickbait voor WTK. Ach er komt vast wel weer iemand anders die daar voor gaat zorgen. Ik kan mij niet onttrekken aan het idee dat ook trollen, reagluurders, treiteraars soms, al was het maar als ‘krappaal’ hier een duidelijke functie hebben.

  8. nouh dan kunnen wuh net zo goed met de onechte Yfke doorgaan, jah toch, heb je nog wat!

 18. Zielig Arnold? Weet je wie zielig zijn? Al die mensen hier die gewoonweg niet een dialoog kunnen aangaan en een inhoudelijke discussie voeren. Als er iemand is geweest met doorzettingsvermogen om met een missie de zweefteven ook de andere kant te laten zien…
  Als je iedere keer een ban krijgt op geen enkele grond omdat die domweg niet wordt toegelicht; het toch weer probeert, en weer, en weer, tja ergens houdt het dan op.
  Maar dat ligt aan jullie!

  1. Anna, dat is absoluut onjuist wat je schrijft, op deze site heerst een omgrensing als elastiek, me dukt dat er mensen zijn die constant een situatie scheppen, waar zij zich in thuis voelen, maar bijvoorbeeld voor mij aan het psychopatische handelen grenst, steeds een ander mombakkes voor houden leid tot schizofrenie, charlatanisme, plaaggeest is het juiste woord, en dit is niet te verdedigen, ook niet uit medemenselijkheid,Jenne

  2. Jenne, hou toch op zeg, ik ben redelijk van elastiek, maar wat ik hier allemaal heb meegemaakt in kader van deze de door jullie als zodanig benoemde trol; het schaamrood staat me plaatsvervangend op de kaken!
   Een situatie scheppen waar mensen zich thuis voelen? Laat me niet lachen…

  3. Anna
   Zie de reactie 12.47 van Marcel waarin geschreven staat “of je weet gewoon niet wat je schrijft” en daar ben ik het wel mee eens.

  4. Tja Anna,
   Weet je wat ik wel eens denk? Als een ieder zijn ego eens vanaf een afstand leert bekijken. En leest wat hij of zij schrijft, en leest hoe een ander het zou kunnen lezen, dan zou hij of zij beseffen dat waarheid beschrijven nogal lastig is. Er is dan eigenlijk geen reden om te twisten. Ja, als mensen het leuk vinden om te zeuren en te ruziën… En dan heb je nog leugenaars. En de gestoorden, want die zijn er ook.
   Maar mij gaat het om de intentie. Of men nu piet of mien heet, raar of niet raar schrijft, persoonlijk of nogal nauwkeurig verwoord, als men het maar meent. En niet voor het eigen ego gaat stiekem. Dus volwassen redeneren. Spiritualiteit is niet dat zweverige gedoe vind ik dan ook om maar eens wat te noemen. Spiritualiteit is werkelijk volwassen worden. Geestelijk volwassen. En das niet zo makkelijk. Dat zijn we in het westen nogal verleerd. Wegens bepaalde invloeden.

   Ach wat maakt het uit… Als de intentie maar naar waarheid is. Want alles dat verduisterd is zal zich in het licht prijsgeven. Waarheid is als verlichting op het pad van leven. Denk ik wel eens. Werkelijke waarheid is balsem voor de ziel en een doekje voor de tranen van geluk. Zou ik in een vrolijke bui kunnen schrijven.
   Maar wie niet de liefde heeft, die kan op zijn kop gaan staan, het is niks dan gebakken lucht en zelfzucht wat zo een mens doet. (naar Paulus)
   Het gaat om de moraal zoals Jezus die een beetje voordeed. Het gaat om de ware liefde. Dát snappen velen niet. Liefde voor het al. Dat je kunt ontwikkelen, of niet. Men krijgt het niet cadeau. Het is een liefdesverklaring aan de god die liefde is. Het gaat om samen gelukkig te zijn. Oók en juist in deze absurde tijden. Denk ik wel eens.

  5. Hoe gestoord zijn de mensen eigenlijk? In de VS zijn ze totaal gestoord. Je gaat 500 apen vangen om daar vervolgens honderden biologische wapens op de testen! Wat een wreedheid naar andere soorten op deze planeet. Vragen deze mensen zich nooit af waar ze nou mee bezig zijn?

   https://youtu.be/wNCFf_h9lAo

   Als wij mensen weg zijn dan halen alle andere soorten op deze planeet opgelucht adem.

  6. @Thucydides
   Mooie documentaire zeg! Onvoorstelbaar eigenlijk. Het is niet te geloven hoe gehaaid sommige mensen kunnen zijn. Miljarden mensen zijn gehersenspoeld met die ‘denkbeelden’. Tja, de televisie en de filmindustrie zijn machtige instrumenten. En als men dan ook de scholen bezit, dan kan men begrijpen waarom de mensen over het algemeen doen zoals ze doen. En daar is weinig aan te doen.
   Als de mens verkeerd ingelicht is, dan kan hij zijn hersenen niet meer vertrouwen. En maak dat bijv. je vader of kind maar eens wijs. Die kán dat niet begrijpen. Die gelooft dat gewoon niet. Een ieder gelooft in zichzelf maar is onwetend omtrent zijn eigen hersenen. Die begrijpt dat ook niet.
   Dus als de mens zó geprogrammeerd is zoals die is, dan kun je hem niet veranderen omdat de mens zijn eigen kennis verward met waarheid. De waarheid is anders, maar dat kán hij niet accepteren van een ander omdat de mens zijn eigen geloof en kennis niet kán loslaten. Dat is zijn ‘persoon’, zijn ‘ego’, zijn ‘zelf’. (denkt ie)
   Dus een snelle weg naar waarheid is deze kennis omtrent jezelf. Zodra je dát begrijpt, dan kun je ook makkelijker accepteren dat anderen liegen. Je bent niet meer boos als je het fout hebt, waarom zou je? Het wordt fijn om je eigen onwetendheid te leren inzien. Dát is denk ik belangrijk.

  7. Anna 22.
   Zojuist lees ik dat de reactie account van de echte Yfke is gecopieerd dus dat stuk onbenul wat jij probeert te verdedigen heeft nog misbruik gemaakt van een niets vermoedend persoon ook waardoor zij mogelijk schade kan ondervinden wat denk je daarvan?
   De echte Yfke Laanstra heeft met alle uit haar naam gegeven reacties niets te maken en is gewoon op een ENORM ACHTERBAKSE manier door die trol misbruikt.Goh wat heeft hij z,n best gedaan om al die zweefteven de andere kant te laten zien of niet Anna?

  8. AntiSoof, ik heb altijd geleerd dat wij, een product zijn van onze opvoeding, en die is heel verschillend van millieu tot millieu, opleiding, ouders leef omgeving etc.
   Dat maakt dus een wereld te samen, en zo hoort het ook, als je niet geleerd hebt te évalueren, en alles voor zoete koek aanneemd, ja dan wordt je levend gevilt door de omstandigheden.
   Daarom vind ik het zo fantastisch dat men hier het vak Fylosofie onderwijst, want van die grote jongens kan je wat leren, ik heb vaak de schoolboeken ingekeken van mijn kleinkinderen toen ze nog op het lyceum zaten, en voor hun Bac bezig waren.
   Er zijn landen nou ik denk helaas dat de Verenigde staten daar bij horen, waar het niveau laag is, behalve van de elite en de Joden, die gemiddelde mensen zijn doorgaans gedoemd om in een soort slaven bestaan rond te ploeteren.
   Groet Jenne

  9. Arnold, 22.7
   Ongelooflijk, hij mag blij zijn dat die niet in China wordt, daar worden zulke ‘zaken’ rechtstreeks ‘afgehandeld’, als je weet wat ik bedoel. En ja, mensenkennis is niet iedereen gegeven…

  10. @ Anna
   Tja het lijkt erop dat je achter het verkeerde persoon bent aangehobbeld , maar het is niet zo dat je daarvoor niet gewaarschuwd was. Dit moet jouw perceptie van het persoon met de vele namen toch wel enigzins bijstellen lijkt mij,wellicht is een excuus van jou naar enkele reageerders hier wel op zijn plaats.

  11. Tja Marcel, ik hobbel niet achter personen aan en aangezien ik uitstekend zelf kan nadenken en invoelen hoef ik niet te worden gewaarschuwd door jou en jullie, en zeker niet voor de zoveelste keer.
   Mijn perceptie van de persoon die jullie al scheldend een trol noemen, heeft een grote grap uitgehaald, waarbij wat mij betreft jullie allemaal door de mand zijn gevallen als het gaat om beoordeling en daarmee veroordeling als je niet yfke heet 😉
   Arie reageert al vanaf begin januari 2016 op dit forum, bijvoorbeeld hier http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/oud-nos-journalist-over-verkrachting-van-al-het-nieuws/comment-page-1/#comment-361878
   Ik ben het van harte met hem eens als hij stelt “dat als je echt wilt weten hoe de vork in de steel zit, dan is de enige manier om je erin te verdiepen. En dan niet alleen wat lezen hier en daar, maar het ook echt uitspitten. Volwaardig onderzoek. Een dagtaak dus. Zoals jij nu doet. En vooral ook objectief het onderzoek ingaan. Doe je dat niet, dan resteert slechts een mening gebaseerd op wat anderen eerder hebben gevonden. Meestal zijn er dan meerdere kampen met tegenstrijdige meningen. Welk kamp moet je dan geloven? Dan kies je dus het kamp dat het beste past bij jouw beleving van de wereld. Maar waarom zou dat de goede keuze zijn?”
   Verder was al halverwege vorig jaar duidelijk dat Arie na elke ban weer een nieuw account aanmaakte, wat een doorzettingsvermogen haha. Hoe dan ook begon ik daarover op de wtk chat toen Arie met mij afsprak daar maar verder off topic zaken te bespreken. Hoe dan ook, bekende Arie nog meer namen, iedereen had het daar kunnen lezen, maar kennelijk is het niet doorgedrongen…
   Naast deze eerlijkheid op de chat en later ook op front wtk heeft hij tevens uitgelegd dat hij een tor browser hanteert (een tor browser hanteert verschillende ip adressen) om toch weer te kunnen reageren.
   De moderators van wtk werden meer voorzichtig, het nodige kwam kennelijk niet meer door, dus toen heeft Arie het weer anders aangepakt.
   Echt, het plaatsvervangend schaamrood staat nog steeds op mijn kaken want Arie heeft altijd hebt geprobeerd een inhoudelijke discussie te voeren met argumenten en onderbouwd; overal en altijd antwoord op hebt gegeven al was het niet naar de smaak van deze of gene, maar dat is zijn/haar probleem 😉
   Verder denk ik hoogstpersoonlijk anders over vermeende trollen, las net dat Koekje kennelijk ook een tijd voor trol is aangemerkt 😉
   De teneur op welke alternatieve sites dan ook maar, is om reactanten met een afwijkende mening direct als trollen te zien en ervan uitgaan dat deze doelbewust door de overheid worden ingezet…
   De meesten zijn gewoonweg te traceren, velen zijn sceptici die reageren op Skept, maar ook op kloptdatwel; zonodig wil ik dit nog wel een keer apart bespreken…

  12. En Arnold, nog even in het bijzonder naar jou toe… Ik weet nog de nodige jaren geleden dat ik het een paar keer voor je opnam, je werd door de nodige wtkers afgezeken. En nu doe je hetzelfde, en niet alleen nu, dat deed je ook in de draadjes onder artikel waarvan ik een link plaatste op 24.14.
   Wat is domheid Arnold? Een wetenschapper beschuldigen van domheid is pas echt dom.

  13. Anna.
   Ik heb jou nog iemand anders ooit gevraagd mij te helpen voor zover ik me kan herinneren.
   Wat is er hier gebeurd?
   Die zogenaamde wetenschapper heeft een reageer account van een niets vermoedend persoon gekopieerd en dat vind jij kennelijk normaal?
   Die zogenaamde wetenschapper heeft tot op heden geen antwoord gegeven op de vraag uit 12.53 (waar ik een verwijzing gaf waaruit blijkt dat 80% wetenschappelijk onderzoek is gemanipuleerd) terwijl hij dat in 12.59 wel beloofd heeft te doen.Ook dat vind jij kennelijk normaal?
   Die wetenschapper heeft zelfs de identiteit van een ander persoon misbruikt.Ook dat vind jij normaal?
   Die zogenaamde wetenschapper las en gebruikte alleen onderdelen van het geschrevene wat in het straatje paste en de rest vergat hij of hij begreep het niet.Ook dat vind jij normaal?
   Die zogenaamde wetenschapper probeerde niet zelden mensen woorden in de mond te leggen die zij nooit gebruikt hadden (daarom heb ik bv de vraag gesteld aan hem waar ik iets had geschreven wat hij beweerde).Ook dat vind jij normaal?
   Nee Anna jij hebt enorm geblunderd en nu probeer je een pseudo wetenschapper en jezelf schoon te praten,ik weet dan nu ook wat ik aan je heb en zal op jou niet meer reageren.

  14. Arnold, idd je hebt me nooit gevraagd je te helpen, maar toen het hier moeilijk voor je was heb ik het wel gedaan 😉
   En die zgn wetenschapper is wat mij betreft naast intelligent ook slim 😉
   Dat ben jij iig niet…. Maar maakt niet uit, jij hebt jouw kwaliteiten. Wat not done is hoe jij erop reageert, het wordt tijd voor zelfonderzoek misschien? Alles wat jezelf beweerd is een projectie van van jezelf, ga daar eens mee aan de slag, en kom dan met commentaar wat is toegespitst op de inhoud… Dat doe je namelijk niet, en dat vind ik een groot punt van kritiek op jou.

  15. En dankbaarheid is ook niet aan jou besteed Arnold, je hebt een redelijk korte termijn geheugen 😉

  16. En eigenlijk wacht mevrouw van Dale ook nog steeds op antwoord waarom het in de exosfeer zo heet is (vind ik echt heel interessant)en alleen een reply kreeg toen met de opwarming van twee graden van de aarde dat ik zowaar een main stream media site had benut en complimenten daarvoor? Dus echte antwoorden kwamen niet van deze man op zijn ‘expertise’ niveau. Als het wat geweest was dan heeft hij het laten liggen wat meer en meer het geval werd. Ik heb maar heel weinig van hem kunnen leren alleen dat het razend vervelend was met die eeuwige verwijzingen met nummertjes van de één naar de ander, doodvermoeiende man…

  17. Als mevrouw Van Dale echt de gelegenheid krijgt te antwoorden zal ze dat zeker gaan doen is mijn opinie.
   De ellende is dat wantrouwen nogal een groot issue is, met alle bans van dien omdat de gesettelde wtker niet in staat is een oprecht iemand te onderscheiden van een trol 😉

  18. Haha Anna, ik! ben mevrouw van Dale 🙂 Ik wacht op antwoord 😉

  19. Weet ik Odette, maar daarvoor moeten we bij Guido zijn…
   Die banned Arie aan de lopende band haha; voorlopig is er geen kruid gewassen tegen Arie, dus lijkt me beter dat Guido eieren voor zijn geld kiest en Arie gaat zien als een soort verloren zoon haha 😉

  20. Als mevrouw Van Dale echt de gelegenheid krijgt beantwoord te worden zal dat zeker gebeuren is mijn opinie.
   Zo had ik het moeten zeggen Odette, sorry voor de verwarring 😉

  21. Nou Guido heeft z’n eigen ‘bijbel’, dat is zijn zaak. Overigens die twee graden kunnen mij gestolen worden daar heb ik mijn eigen mening over, maar je die exosfeer hè dat laat mij niet los. Misschien weet iemand anders wel iets, want twee Delftse professoren die vinden het bs wat er over geschreven staat in de allerhande informatie op het internet.
   Odette zou zeggen; Laat los…
   en ze heeft misschien nog gelijk ook 😉

  22. Als Odette iets wil weten van een expert dan moet er op een ander niveau hier op wtk iets losgelaten worden, maar goed dat is mijn opinie 😉
   Odette, één ding ben ik van overtuigd, als we het beste met elkaar voorhebben dan kunnen wonderen plaatsvinden. Voorlopig denk ik dat wtk nog niet rijp genoeg is om kloven te overbruggen; maar weer mijn mening ja haha.
   Anna, wat een ramp voor de mensheid 😉

  23. Lieve Anna, Ik bedoelde wederom dat ik iets moest loslaten dat ik daar geen antwoord op kan krijgen, maar geeft niks. Er blijven altijd dingen die nooit achterhaald kunnen worden, nu nog niet en dat is met heel veel zaken zo. Door geniepigheid van anderen maar domweg ook omdat we er nog niet klaar voor zijn en er altijd van dit soort mysteriën zullen blijven. De mens is een zoeker maar ook loopt hij meer dan eens vast op wat het brein niet verwerken kan. Het werkt zich meerdere kanten uit. Ik heb jaren al voor mijzelf besloten; Blijf heel dicht bij jezelf Odette, observeer en laat zo nu en dan iets los daarover. Ook ik kan wel eens wat impulsief zijn maar dat geef ik dan ook dan toe. Niemand heeft de absolute waarheid in pacht, niemand…
   Zo, ik ga naar mijn werk en vanavond wat inpakken. Ga lekker en weekje dobberen op de Nederlandse wateren. Zie jullie dan wel weer, hou het netjes en luchtig er is genoeg ellende op deze aardkloot…
   Hartegroet Odette

  24. Beste Odette,

   ga lekker het water op, er is niets mooiers om Nederland te zien, als van af het water, zo is het ooit begonnen, landje aan de Zuiderzee.
   Pas op bij het slingeren, dan moet je pakken, en niet los laten, en waar je handjes dan terecht komen ?, om geen gevaar te lopen gekwetst te worden, in je gevoelens dan, gaat menig één zich afstandelijk opstellen, maar iemand waar je je armen om heen slaat, heeft geen schijn van kans zijn mes te trekken en je te hurten!
   Is het nog steeds Cruquius waar je je dagen door brengt, prachtig mooi stuk oerdegelijk Hollands denken.
   Groet Odette et bon vent, Jenne

  25. Odette, nog even, de absolute waarheid is een waan idée, niet bestaand, ieder mens heeft zijn Eigen waarheids bevinding, en die kan heel goed volkomen anders zijn als van anderen.
   Net als de wijsheid in pacht hebben, is een abstractie, wat is wijsheid, het op weten gestoeld denken, wanneer de basir feiten van dit denken, niet juist zijn is de eind conclusie fout.
   Daarom, om een slot som in je denken te fixeren, controleer de feiten, je intuïtie kan je daar bij helpen, vriendelijke groet Jenne

 19. Weer een poging een bericht te plaatsen, nu maar in delen…

  Anna gunt mij de mogelijkheid voor een slotpleidooi, waarvoor hartelijk dank

  Beste mensen,
  Zoals jullie hebben gezien vond ik dat ik mijn alter ego niet langer mocht misbruiken. ‘Yfke’ waarde al een aantal weken rond en had dat nog maanden kunnen volhouden. Ik vond dat ethisch niet verantwoord en heb me in duidelijke bewoordingen geopenbaard. Desondanks was de boodschap voor velen nog niet duidelijk genoeg en dat toont eens te meer aan hoe velen vastzitten in hun bubbel en niet in staat zijn buiten de eigen kaders te denken. Ze heeft net met een knipoog afscheid genomen.

  1. Waarom ik het gedaan heb? Om wat ogen te openen. Vriendjes van de gastheer krijgen een voorkeursbehandeling, kunnen zich veel meer veroorloven dan buitenstaanders met een kritische blik. Die laatsten worden in de ban gedaan. Opgeruimd staat netjes. Lekker makkelijk. Maar in de gewone wereld heet dat gewoon discriminatie (=meten met twee maten). En waarom zouden kritikasters altijd worden betaald? Er lijkt me geen enkele reden voor een alternatieve site zichzelf zo op te blazen. Daarbij komt dat velen hun informatie slordig en naïef laten rondslingeren op internet. Dus één plus één is twee. Gebruikte accounts zijn makkelijk in te zetten. Oneerlijk? Vals? Misschien wel. Ik had de informatie gewoon kunnen laten liggen. Inderdaad. Maar ik heb het een en ander opgeraapt. Mijn bijdrage aan de oneerlijke wereld? Of een onschuldige waarschuwing aan allen iets voorzichtiger met hun identiteit op internet om te gaan? Oordeel zelf. In ieder geval zijn een aantal vaste bezoekers van weleer in de ban gedaan…. En wie weet hoe lang de lijst is? En iedereen klikt gewoon lekker de linkjes aan in alle reacties? Zou er geen virus achter kunnen zitten? Trollen kunnen immers de gekste dingen doen ……. https://www.youtube.com/watch?v=kqtL-jL_E90

  2. Het lukte sowieso niet om de volledige reactie te plaatsen; ik ben maar begonnen om het in delen te plaatsen; dat gaat na het 1e deel ook niet meer…
   Please Guido, ik heb tot meerdere malen aan toe hier iets willen plaatsen wat belangrijk is om mee te delen, werk even mee als je wilt, uit naam der liefde…

  3. Oke mensen van wtk, ik heb Arie voorgesteld om zijn te plaatsen bericht maar via mij te plaatsen omdat hij er niet meer doorkwam; dat lukte tot twee keer toe niet; vervolgens ben ik bezig geweest Arie’s reactie in delen hier te delen; de eerste twee ging nog, de rest evenwel niet…
   Morgen weer een dag…
   Ik zal het dan proberen in zinnen haha.
   Wat een waanzin hier…

  4. Anna, wat een prachtig voorbeeld van de manier waarop jij meent jezelf hier te doen gelden. Binnen één kwartier, zonder tussenkomst van iemand anders hier:
   Anna’s eerste reactie, dan haar reactie op haar eerste reactie, de tweede reactie op de eerste reactie om tot slot de derde reactie op de eerste 3 reacties ook nog maar weer voor je rekening te nemen.
   Met een beschuldiging die kant noch wal raakt, ‘uit de naam der liefde’, dient hier iets geplaatst te worden, wat nooit NIET is geplaatst.. Anna Banna? Er wordt hier niets van je geband Anna.

  5. Anna met een piemel,

   in het echte leven, tegen over elkaar staande had je al dit getreiter zeker niet durfen doen, vindt het ook een beetje denigrerend om die toch lieve naïve Anna voor jouw karretje te spannen, wat behelst je om zoveel energie in dit soort ondenken te steken, kom tot je zelf, ten minste als je al niet te ver in je Eigen psychose bent weg gezakt.
   Jenne

  6. @ Anna
   Jouw entrees zijn dus ook mogelijkerwijs gecorrumpeerd, scheelt weer een hoop onzin lezen. Een dief verdedigen die zegt te zijn gestopt met stelen , maar zichzelf angstig in de anonimiteit van vele namen hult ,best wel vertrouwingswekkend vin je nie?( Men noemt dat ook wel identiteitsdiefstal,en dan het argument dat het was om ons iets duidelijk te maken , zo fout!).En dat noem je iemand met doorzettingsvermogen, vanuit een andere visie is dat een plaat voor je kop hebben, of de missionaris uithangen take your pick. Had hij niet eens gezegt dat ie bang was zijn ware identiteit prijs te geven omdat er ongure types zouden rondhangen die hem persoonlijk dan zouden kunnen treffen? Imo dus een duidelijk gevalletje van zo de waard is ,vertrouwd hij zijn gasten!!

  7. Dus Anna zit ook achter de hack van Yfke..?? Uit de kast gekomen? Dank, dan kunnen wij onze actie daarop nemen. Alle goeds Anna.

  8. Marcel
   Misschien dat het I mail adres van Anna bij die Pseudo wetenschapper bekend is en dat hij haar onder druk zet (per slot van rekening dat hij geen manieren/fatsoen heeft is duidelijk en alles lijkt geoorloofd om zijn doel te bereiken wat hem helaas niet gaat lukken).
   Alle reacties in naam van Anna kunnen dan ook door die schoft geplaatst zijn/worden wanneer zij onder druk wordt gezet.

  9. @ anna
   Identiteitsfraude is nooit onschuldig . Evenals het misbruiken van vertrouwen. Beide zijn door jouw Arie ( is dat dan wel zijn echte naam?) gedaan. Het eerste is zelfs strafbaar gesteld , daaraan ben jij mogelijk medeplichtig. Het toont tevens imo aan dat we hier met een “wetenschapper”te maken hebben die van ethiek niet veel begrepen heeft , hetgeen zijn wetenschappelijke meerwaarde voor mij volledig teniet doet.
   Overigens is dit niet arie zijn afscheid daar Jasper alweer volop aanwezig is. Dit type mensen doen dit soort zaken niet van uit een empatische wereldbeschouwing, doch eerder om een /elke vorm van harmonie te verstoren , jij werkt hier willens en wetens aan mee. Waarmee je je verder niet meer serieus te nemen maakt.

  10. Anna, neem een stapje terug, en laat het eens even bezinken, en récapituleer het geheel, heus je bent verkeerd bezig met deze SNAAK, het moet je toch duidelijk zijn, dat een ieder op deze site kan en mag reageren, binnen de regels die je aan gaat, bij het binnen treden als gast, in dit vrienden huis.
   Verdomme waarom ben je zo récalsitrant, of geniet je hier gewoon lekker gniffelend van, niet aardig, groet Jenne

  11. Man man man…wat een triestheid zeg. Zich zo voor een karretje te laten spannen…pffff. Jammer Anna!

  12. Het hele spel, komt een beetje Anargistisch over, het leuke dat hij ons ook nog een mentale levens les wil offreren.
   Ja ’t is over ’t is uit, Icares ligt dood ter aarde, Anna probeerd in arre moede zijn veertje te reparen, maar dat mag niet meer baten, zo als Odette dan zegt laat los Anna, bestel wat aardige bloemen voor zijn psychise ter aarde bestelling, het leven gaat voort Anna, ik weet niet of je er zonder scheuren af komt deze maal, want Guido.J. voelt zich geterd en dat gaat over, maar zijn vertrouwen bezoedelen is heel dom, en onwijs, dus op de blaren zitten, Jenne

  13. @ Jenne
   Het moedwillig verstoren en trachten slopen van een forum als deze heeft helemaal niets met anarchisme te maken. Dat Anna daaraan aktief meewerkt ,tja een gewaarschuwde Anna telt schijnbaar helemaal niet.

  14. Hoe je ook tegen wanttoknow aankijkt, ook ‘wij’ zijn een spiegeltje voor je. Al je ergernis en diepere frustraties, die -gezien de onderwerpen natuurlijk- hier (wat sneller) aan de orde komen bij bezoekers, zijn feitelijk cadeau’s voor JEZELF. Niet afreageren op anderen, maar zélf verteren en evt. her-kauwen.. Geldt in de eerste plaats voor mezelf natuurlijk.

   Maar dan een gratis site waar je feitelijk te gast bent, gaan bashen, manipuleren en de ‘grote meid’ uithangen (die het allemaal weet) en dan ook verwijten maken die regelrecht terug te voeren zijn op eigen frustraties… Pfff..

  15. Marcel Wiersum,

   Anarchisten de echte dan, die de consequenties van hun denken en doen aanvaarden, kan ik goed mee omgaan, maar deze bastions van onverstand,
   dat bedoel ik nu als ik het over handlangers heb, deze lieden zijn toch handlangers van één kwaad, tja en Anna fungeert als de Marketent’ster, van deze lopende gezwellen, kan Guido.J. horen vloeken.
   Beste metode negeren, sterretje achte hun naam, ja geen Davisster natuurlijk, Jenne

  16. zwarte humor, hadden we niet op wtk geleerd dat bepaalde levensvormen op aarde meesters zijn in het aannemen van een geleende identiteit? typische kassa-haren Rotstreek? met een ander z’n identiteit op de loop gaan als ‘plant’, of van een complete natie, kennelijk gewoon zelf als je zelf te min zijn en of te hebberig in de hoop op meer effect gewin, in de hoop op meer kassa aandacht en weet ik wat, het geleende uithangbord van Yfk was een holliehoutsterren beeldje zeker, dan nog even mindful of sjjit programmeren, zoals arme Britney is overkomen, leve de technocrazy; Britney Spears MKULTRA programming flips out during an interview https://www.youtube.com/watch?v=4cAbrqjWLvs
   Quote: “The technotronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities. ” https://spiritualhiphop.wordpress.com/2016/02/29/between-two-ages-americas-role-in-the-technetronic-era/ http://www.thefreedictionary.com/plant Maar euh Arie ik ben de tel even kwijt op moment, van hoe je nu weer heet, ‘Frans’ of zooh of, wel knap dat ie di-rect zelf een complot kon verzinnen over polio en is, niet onwaarschijnlijk met de oorsprong van is in gedachte. dusz dat was dan ‘Anna’, zelf vernietingsdrang? ik begrijp eerlijk gezegd niet meer wat je dan op een meetengreet doet, it baffles me, i do not like it at all, persoonlijk.. maar moet je zelf weten. Wel beginnen me de woorden nu duidelijk te worden waaruit ik kon opmaken dat je nooit meer daar zou terug komen… nu begrijp ik mijn koppijn op de terugweg, geen uiting kunnen geven terwijl ik laaiend enthousiast was over een aantal bijzondere mensen die ik daar heb mogen meemaken. de nep SEcret spy aardigheid van een vrouw nota bene; my worst nightmare coming true? of zie ik het nu te zwart? nouh veel plezier nog met je geliefde Arie, in het amerikaans zeggen zuh i am not your cuck. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=cuck kan me ergens niet aan de indruk ontrekken dat dit al een hele tijd de bedoeling was, en tsjah zelfs ik kan uiteindelijk daar niet tegen, en heb het lang lang lang volgehouden, pleit voor mezelf wie doet me dat na.

  17. Vuile Arie, voor jou is het nix, want jij was er niet in het eggie en zult er nooit zijn voor haar in het eggie, voor mij was zij een Vriendin, dacht ik; heb je mij even goed beschadigd Arie? want zoveel heb ik niet meer op deze wereld, en misschien was dat wel het grote doel, hufter.

  18. De “Universele Wet van de Aantrekkingskracht” is in dit draadje wel in het bijzonder aanwezig.

   Een mooie kans om vooral ook eens te kijken naar ieders eigen inbreng, dat het zover gekomen is.

   Deze voorbijganger wenst jullie hierbij veel succes.
   Wie weet, herhaalt het zich dan niet (weer meerdere keren) in de toekomst.

 20. Ach mensen,

  Het is wel duidelijk toch… dat er hier een groepje commentatoren is met ongeveer dezelfde inslag en dezelfde wijze van kijken naar de maatschappij. Dit groepje heeft blijkbaar iedere dag alle tijd om het eigen ego hier te laten gelden, ego omdat het slechts uitzonderlijk is dat er échte informatie gedeeld wordt in plaats van een ideetje of meninkje (die al lang ergens verkondigd wordt).

  Zoals wel vaker in het meer links georiënteerde deel van Nederland, overheerst het “eigen gelijk” van de verschillende individuen binnen het groepje maar als het groepsgevoel wordt bekritiseerd, pas dan komt de echter kleur van deze mensen naar voren.

  Aan de andere kant is er met name één commentator waar je, je van af moet vragen of deze teksten zomaar op het Internet geslingerd mogen worden. Enige zelfcensuur zou je mogen verwachten als je jezelf professioneel noemt (Je bent niet slechts een doorgeefluik van informatie!)

  De reacties onder de artikelen hier zijn NIET gericht op het mogelijk verder uitdiepen van het onderwerp waar in openheid naar alle inzichten gekeken kan worden. Vaak gaan commentaren helemaal niet over het onderwerp (Zie spelregels…) maar over eigen ideetjes en meninkjes. Lees zelf eens bij een paar artikelen de commentaren en dan spreekt dit voor zichzelf (een uitzondering daargelaten).

  Conclusie is dat voor ´andersdenkenden´ geen plaats is in de commentaren op deze site. Eerst wordt er wat kritiek geleverd als dat niet helpt wordt op de man gespeeld, word jij tot trol gebombardeerd en vervolgens komen de andere leden van het ´eeuwige´ groepje nog een duit in het zakje doen en als dat allemaal niet helpt, leidt het uiteindelijk tot de finale; een ban (en dat zijn dan natuurlijk niet leden uit het groepje). Terwijl beide “groepen” hetzelfde doen (en tot hetzelfde aanzetten) maar dat lijkt voor een aantal mensen een enorme blinde vlek. Het leidt daarom altijd tot een eenzijdig belicht commentarenblok met één bepaald type commentatoren en het is de vraag of WTK dit moet willen.

  Ik ga mijn naam weer eer aandoen, heb geen behoefte om bij de “wakkeren” te horen 😉

  1. Zolang je niet met je eigen giechel en naam durft achter je eigen commentaren te gaan staan, ben je een onzekere ,manipulatieve ,megalomane betweter( toch in ieder geval in mijn beleving), dat dat soort mensen niet echt met open armen ontvangen word is de gemiddelde reageerder wel bekent, wellicht een reden tot zelfreflexie? Kom je al gauw bij verschillende spreekwoorden uit , maar daar ben ik al meer dan duidelijk in geweest!

  2. Hahaha.. Is er wat, reuring in de tent, dan zijn ze er als de kippen bij om hun verhaal te doen. Zitten dus de hele dag op te letten, want hoe kan je dit anders weten. Dus oplettend, waar ze het vuurtje op kunnen stoken. Doortrapt, bijdehand, manipulerend en vooral een lege dop. *PLOP*

   Alleen al de moeite om zo’n heel verhaal, z’n ‘rechtse’ verhaal, hier op deze linkse site op te komen hangen.. Heerlijk. Poehhs, poesss..
   En ja, ik sluit me bij de vorige 3 sprekers aan. In liefde hoor.

  3. Goh… wat een behoefte om te reageren zeg.

   Je kunt dit commentaren blokje op WTK natuurlijk geen Forum meer noemen. Misschien zou het goed zijn dit commentaren blok voor een maand te sluiten zodat iedereen rustig kan nadenken over een toekomstige echte bijdrage.

   @24.1: Meerdere uitroeptekens voegt niets toe aan wat je zegt, het wordt er alleen wat schreeuwerig door.

   @24.2 : Leuk, ik ben NIET één van de vorige commentatoren in dit gehele artikel

   @24.3 : Komt ie weer met z´n naming and shaming argument en uiteraard weer ff flink op de man spelen. Hele (dogmatische) kerel ben je Marcel!

   @24.4 : Goh, dit commentaar zegt wat over hoe de site zich ontwikkelt (heeft) door de jaren heen.

   Jullie hebben nu precies gedaan wat in 24.0 wordt aangegeven.

  4. Sas Laper 24 :
   Een zeer perfide reactie. !! U zijt helemaal niet geïnteresseerd in de vrije uitwisseling van gedachten en argumenten.. wel integendeel. In naam van de vrije meningsuiting wil U iedereen het zwijgen opleggen met wat niet in het denkkader past van Uw bazen. Typisch voor cultureel marxisten met het kenmerkende tergende taalgebruik en bijhorend gelul. Trouwens niemand verplicht U om WTK te raadplegen.. er zijn ook nog de MSM en andere politiek correcte websites waar U de door Uw bazen afgekondigde leugens kan lezen, en ook nog zelf kan herhalen. Trouwens : wie moet er gecensureerd worden ? Bedoelt U mij ?? Zoja dan weet ik van waar de wind komt.(of de trucker). Sas, U doet mij denken aan het beroemde citaat van Cicero over de verrader.

  5. Als je er een soort commune / “huiskamer met vrienden” van wil maken in plaats van een Forum met open discussie en diverse meningen, plaats het commentaar dan achter gesloten deuren in plaats van open op het Internet. Dan kan het groepje zich lekker wentelen in eigen gelijk en elkaar versterken in een steeds minder realistische omgeving, zoals bij sektes wel gebeurt. Een dop is leeg tot ie vol is *PLOP* in je gezicht 

   @24.7 Voel me niet beledigd hoor.
   Een reactie/commentaar van iemand wordt door een ander altijd subjectief beoordeeld. En precies bij WTK is er geen sprake van vrije meningsuiting want juist hier worden mensen het zwijgen opgelegd als het niet in het denkkader van de groep past. Argumentum ad hominem is een eigenschap die vele geregelde commentatoren hier goed past. U denkt blijkbaar in termen van “Bazen” dus zult er ongetwijfeld ene hebben, ik niet! Ik hoor niet bij het genoemde “groepje” dus met Cicero slaat U (wederom) de plank mis. Ook bij U geldt, herhaald gebruik van leestekens doet afbreuk aan de tekst. Zijn de commentatoren op WTK allemaal mislukte tekstschrijvers misschien? Vandaar al die negativiteit wellicht?
   Wat betreft zelfcensuur, het nemen van verantwoordelijkheid in je vrije meningsuiting, is de redactie hier zeker wel bekend wie er bedoeld wordt (Een naamwissel helpt hier niet want de schrijfwijze is wel duidelijk). En nogmaals dit wordt op OPEN Internet gepubliceerd.

  6. Sas Laper 24.08 :
   Bedankt voor Uw reactie op 24.7. Ik laat het aan de lezers over om deze op zijn juiste waarde in te schatten.

  7. Sas Laper is zo’n typische criticaster die eigenlijk geen ruk te vertellen heeft, beetje gemekker en zich interessant voordoen, Calimero complex pur sang. Ik zal maar geen!!!!!!!!!!!!!! extra uitroeptekens gebruiken want dan kraakt de eierschaal van de foetus op twee benen en dat wil ik dan weer niet¿¿¿??? op mijn geweten hebben.
   https://www.youtube.com/watch?v=a1v638jJiy4

 21. Zo, als iedereen weer een beetje bij zinnen is en de emoties onder controle, kunnen we even recapituleren. Inderdaad staan Anna en ik in contact, zoals wel meer mensen hier met elkaar in contact staan. Niets mis mee, toch? Het aardige daarvan is dat wij de waarheid kennen van ons handelen en daarmee de mogelijkheid het waarheidsgehalte van de reacties over ons hier te beoordelen. Ik zal daar eens een score van maken: 1 (waar), 0.5 (enigszins waar), 0 (onwaar), nvt (niet van toepassing).
  24.2: 0, 23.4: 1, 23.5: 0, 23.6: 0, 23.8: 0, 23.9: 0, 23.10: 0, 23.11: 0, 23.12: 0, 23.13: nvt, 23.14: 0, 23.15-18: nvt, 23.19: 0
  En dan op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/ongevaccineerde-kinderen-geen-bedreiging/comment-page-1/#comment-552554:
  16.2: 0, (Sas is niet Arie), 13.2: 0 (Jonas is niet Arie)
  Dat is een totaal score van 1 uit 13. Een weinig bemoedigende score voor mensen die streven naar waarheidsvinding en want-to-know. Eigenlijk zitten jullie er volledig naast en hebben jullie geen flauw benul van de waarheid over ons. Wat zegt dat over het beeld van jullie waarheid van de maatschappij? Misschien wordt het toch eens tijd voor zelfreflectie? Maar ik vrees dat zelfs deze zeer duidelijke conclusie de bubbel niet doet barsten en de ogen opent. Tja, dan houdt het op.

  En Hyper @23.19, “het grote doel”? Beetje complotdenken hoor. Anna is er gewoon nog steeds voor jou, daar ga ik helemaal niet over. Er is er hier maar één die daarover gaat ……

  1. De fijne vriendjes van Anna gaan nu de wereld redden, want Anna is gehecked, geblocked, krijgt nu veel aandacht. Aankruisen wat van toepassing is.
   Daar wil ik het eigenlijk maar bij laten en wacht het tritsje met NVT tjes wel af 😆

  2. Oh Oeff gelukkig Arie, Jah Koek net eens ernstig met Anna aan de telefoon gesproken, op 1 of andere manier heb ik wel wat met haar gelukkig, verdampt niet zomaar, geen idee wat er uitgespookt wordt inderdaad dusz jah in die zin kan je zeggen wat weet de wtk’er nouh wat er gaande is. Maar gelukkig ben jij Arie, geeft houvast, Sas ken ik niet tot nu toe, zal me eens inleven in haar commentaren, of is het een hij, Sas is van Saskia zou je kunnen denken, een vrouw mag meer, een knappe vrouw nog veel meer, zit wat in! Eigenlijk zitten we verlegen om een strenge knappe vrouw samenvattend… en wie weet is die er al lang en heet heet euh; nouh Koekkieh bijvoorbeeld? kom op Koek vraag en aanbod of of nog andere vrijwilligewilligersters? Laper heeft iets Frans over zich, iets deftigs, misschien is het wel een jonkvrouw. Ik zei nog zo tegen Anna van doe eens wat zuiniger met je Anna, zo zonde om op deze manier je account slordig te verspelen, daar zou ze eens over nadenken zei zuh.

  3. Joh sta je met Anna in contact ? je meent het . Wat kan mij dat verder schelen of jullie elkaar fijne wetenschappelijke feitjes in het oor fluisteren of dat jullie slechts wetenschappelijk verantwoorde uitwisseling van wat dan ook hebben, geniet ervan zou ik zeggen.

  4. Confronterend hè koekje @25.1, de uitslag van zo’n eenvoudig onderzoekje. En je kunt het geeneens weerleggen. Geen linkje te vinden.

   Dank je Hyper, dan heeft Anna je vast wel uitgelegd hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. Ik vat dit dan maar op als een rectificatie van 23.19

  5. Man man man, je hebt het er maar druk mee joh, petje af hoor.
   Gelukkig leef ik bij een ander motto, zeg iets 1x, valt het kwartje niet dan moet je weglopen en niet tegen de kast blijven schoppen of er nog meer kwartjes ingooien.
   Als je waarheid zou vertellen dan wordt dat wel opgepikt, mijn niet falende intuïtie vertelt me van meet af aan dat er een rat in de keuken zit. Helaas voor jou kunnen er meer mensen hier tussen de regels door lezen en krijg je je mooi ingepakte Trojan horses met grote regelmaat met een bak nijlpaardenstront teruggeworpen. Zelf zie ik de humor van dit spel wel, om de duivel te kennen moet je hem ooit geweest zijn. Nevertheless kom je over als een tragische verliezer in een soap waar nog geen langdurig werkloze B acteur zich voor zou inschrijven. Get a fucking life man 😛
   https://www.youtube.com/watch?v=HBsI1VyAenk

  6. marcel, durf jij maar eens transparant te zijn over jouw gekonkel achter de schermen.

   Nou coz, dan wordt het toch eens tijd jouw motto in de praktijk te brengen. Je valt nogal in herhaling namelijk 😉

  7. Meneer hersenloos onbenul met de vele namen.
   Wanneer jij over linkjes en iets niet kunnen weerleggen begint terwijl je nog steeds geen antwoord op de vraag van mij hebt gegeven over die 80% wetenschappelijk onderzoek wat gemanipuleerd wordt/is geeft dat jouw zwakheid weer.
   Dat je gewoon een zielig figuur bent hoef ik niet uit te leggen want jouw eigen reacties stralen dat vanzelf uit.
   Je geeft totaal niets om WTK-maar blijft wel onzin verkondigen,flikker gewoon op dan.Wat is jouw bedoeling om flauwekul hier te blijven verkondigen? Dat zal ik je uitleggen het lijkt er veel op dat WTK en haar reageerders te dicht bij de waarheid komen wat door bepaalde lieden (zonder hersenen) niet gewaardeerd wordt en jij maakt van dat groepje hersenlozen deel uit.
   Verder heb je een reageer account van iemand gekopieerd en misbruik gemaakt van andermans identiteit en dat geeft al aan hoe zielig je bent en ook nog dat je totaal geen verantwoordelijkheidsbesef hebt waardoor je denkt zulke fratsen te kunnen uithalen.
   Vreemd is ook wanneer jezelf schrijft dat WTK jou niets doet dat je toch telkens een andere naam gebruikt om vooral toch door te kunnen gaan en zeg nou eerlijk je hebt je bek vol gehad over dat hier mensen een ban zouden krijgen terwijl het jou nog steeds toegestaan wordt om hier de boel te blijven proberen te verzieken dus ook daar heb je weer geen gelijk.Je denkt van jezelf dat je heel wat bent en die reacties van jou vind jij als enige waarschijnlijk geweldig waardoor je mogelijk met een stijf plassertje achter je schermpje zit zo van goh wat ben ik geweldig of niet? Wanneer WTK jou niet interesseert zoals je dat zelf schreef zou je dat alleen kunnen bevestigen door op te donderen want door te blijven reageren bewijs je namelijk het tegenovergestelde maar dat zal jij natuurlijk nooit begrijpen.

  8. @ jasper
   Nou dat kan er is geen gekonkel van mij achter welk scherm dan ook, snap ook niet hoe je daar bij komt.

  9. @Jasper
   Ik vind het wel grappig , ik sta met mijn eigen foto en naam hier te kijk en dan vraagt bromsnor of ik transparant wil zijn over mijn ( door hem) vermeende gekonkel achter de schermen. Ik ben vele malen meer transparant dan jij ooit zult wezen vriend met de vele namen. Guido heeft mij wel recentelijk gefeliciteerd met het slagen van mijn dochter, meer ‘gekonkel achter de schermen’is er niet geweest . Hoezo dacht jij dat en wat zegt dat over jou? Immers jij wilde ook je echte naam niet zeggen want dat zou wraakakties en weet ik al wat niet meer kunnen brengen,door louche figuren op het net.En nu is de enige die werkelijk knoeit met de identiteit van een ander jijzelf? hoog zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten , niet waar?
   Eigenlijk heb je daardoor wel een beetje van je integriteit ingeboet vind jezelf ook niet?
   Vervolgens een áfscheidswoord (vergoeilijking voor je daden) maar het nieuwealterego staat alweer op de site, nee betrouwbaarheid is een woord dat niet in jouw vocabulaire voorkomt lijkt het.
   Samengevat:
   jij verwijt mensen je vragen niet te beantwoorden .( zelf doe je dat ook niet)
   Jij verwijt mensen achter de schermen te konkelen( kan je niet bewijzen maar zelf doe je dat wel)
   Jij zegt bang te zijn voor repressailles indien je naam bekent wordt( maar je steeld de identiteit van iemand anders om een punt te maken)
   Word het niet eens tijd voor psychoanalyse?en een behandeling ?

  10. En idd, Jasper is ook Jasper niet. Een soort hardnekkige schimmel, die maar terug blijft komen. Onmiskenbaar te herkennen aan de zure lucht en de penetrante aanblik.

  11. Mijn eerste analyse is een digitaal multipersonalitysyndrome.
   De remedie hiervoor is koudgeperste vlierbessensap met bereklauwbloemen 3x daags tot de ontlasting volledig stopt.

  12. Ik vind het wel een compliment eigenlijk, dat deze site, door aparte persona wordt gebashed en getrolt.. hahaha.. Mensen die zeggen een hekel te hebben aan de site, en zeggen NIET te handelen namens de machtsgeile Minister van Medicijnen, noch het RIVM. Maar tóch verschijnen..! En télkens wanneer een artikel over vaccins, vaccinaties op deze site verschijnt.

   We hebben dus zódanige invloed, dat het kennelijk nodig is, om dit gekonkel en onderaardse rattenplan in beweging te brengen.. Een bizar compliment, maar daarom is het er wel een. In mijn ogen. Beauty is in the eye of the beholder..
   Avé.

  13. Guido.J. en de anderen,

   mijn raad is, geen energie insteken, dus volkomen verontachtzamen met een mooie woord, en mooi hé dit Avé, in de oude taal van hier Ardisias, Jenne

  14. marcel @25.8, oh ja joh? En jou moeten we op je woord geloven? Bewijs jij maar eens overtuigend dat er achter de schermen geen gekonkel heeft plaatsgevonden.

  15. arnold @25.7, houd jij je eerst maar eens aan je belofte. Je zou nooit meer reageren op mij. Weet je nog? En ook zou ik in jouw ogen niets weten (jouw letterlijke woorden). Dat betekent dat als jij iets weet, hoe weinig ook, je al oneindig veel meer weet dan ik, in jouw ogen dan. Daarmee stel jij je superieur op t.o.v. mij. Dat lijkt me geen goede basis voor een discussie.

  16. @Guido 25.12, en daarom des te merkwaardiger dat je mensen die gewoon netjes en inhoudelijk reageren (maar wel kritisch) er continu aftrapt en zodoende dwingt tot rigoureuze stappen met als gevolg dat je vaste klanten nu aan het bannen bent. Met een iets opener blik en wat meer vertrouwen in de mensheid was dat alles niet nodig geweest. Wellicht iets te veel vertrouwd op een rigide vooroordeel? Overdenk je eerste alinea nog eens goed. En voor de duidelijkheid, ook naar andere volgers, er is helemaal niets gehackt, alle informatie lag gewoon op straat, slordig achtergelaten door de eigenaar. Wat doe jij als er een briefje van 50 euro voor je neus op straat ligt? En ons aller Yfke heeft er niet onder geleden. Integendeel. Zoveel aandacht heeft ze nog nooit gehad, inclusief YT link van cozmic, en dat rond de lancering van haar boek. En dus is zij de grote winnaar van dit spektakelstuk. Ook een manier om er tegenaan te kijken.

  17. @ arie
   Waarom moet ik mijn onschuld bewijzen ? Da’s de omgekeerde bewijslast , zoals jij als wetenschapper toch wel zult begrijpen?
   Ik zou zeggen staaf je beschuldigingen met ( eventueel wetenschappelijk) bewijs, of hou je stil.
   Voorlopig is aantoonbaar laakbaar gedrag alleen van jouw kant gekomen, dat geeft te denken , vinje nie?

  18. Dank je marcel @25.17, dat is precies het antwoord waar ik op hoopte. Mijn vraag aan jou sloeg inderdaad helemaal nergens op en is gewoon fout. In analogie zal voor een ieder hopelijk nu ook duidelijk zijn waarom de vraag, vaak aan mij gesteld, “bewijs jij maar eens dat chemtrails niet bestaan” de foute vraag is. Hartelijk dank voor de medewerking.

  19. @ jasper/arie
   Graag gedaan hoor want dergelijke commentaren ………zo ik al eerder zei U vraagt ik lever!

  20. marcel @25.20

   Op deze wijze hebben we toch een modus gevonden om zaken hier inzichtelijk te maken voor hen die daar behoefte aan hebben. Zo heeft een blog toegevoegde waarde. Daar drinken we op. Proost!

 22. WTK ers
  We gaan dit steeds meer mee maken, mensen die verschrikt tegen alles aan trappen, wat ze niet kunnen bevroeden, en begrijpen, dat er toch aardige stukjes op het internet bestaan, die nog niet volkomen verziekt zijn, zo als hun perfide geesten, welterusten ieder één, we shall overcome, en Anna kan van mij in de poep zakken met haar geleuter, dat wij niets zouden begrijpen, beste Anna je moet in je ééntje uit dit fuik zien te wringen, en ontsnappen, verkeerde vrienden zij mijn moeder dan altijd, leid altijd tot problemen, Jenne

  1. Ja Jenne, dat is de digitale wereld, wie in deze wereld niet ‘sterk’ is, die wordt het slachtoffer ervan. Erg is natuurlijk wel, wanneer degene het helemaal niet door heeft…maar als een blind kip alle advies wegwuift en onvoorwaardelijk daarvoor kiest. Triest. Ik persoonlijk zou me diep schamen, wanneer ik Guido (die hier al jaren de ruimte biedt en nu als een hond wordt behandeld op zijn eigen site door deze aso’s) dit zou hebben aangedaan. Hoe hatelijk moet je als mens wezen, om zo tekeer te gaan…nee, het is liefdeloosheid voor alles en iedereen. Salut.

  2. Oordelen, veroordelen en meningen laat voor wat ze zijn. Zover reikt de (symbolen)taal niet.
   Niemand is perfect iedereen is opzoek naar zichzelf en dat gaat gegarandeerd botsen. Zie dat als lering en vermaak. Sluit nooit deur voor een ander want in je zoektocht is de andere een deel van jezelf.
   Heb de moed jezelf te zijn want de waarheid klinkt altijd onaangenaam en dat wil niemand graag horen. Vertrouw op jezelf en volg je eigen weg.

   Voor de dromers onder ons:
   The invitation by Oriah Mountain Dreamer(American native)

   http://www.sapphyr.net/natam/nataminvitation.htm

  3. Het past ook allemaal in het tijdsbeeld. Trauma’s, heel diepe trauma’s komen boven en maken mensen irrationeel, prikkelbaar en zorgen ervoor dat je het gevoel hebt, niet te weten waar je mee bezig bent. Huilbuien, zomaar. Ik kijk op FB en weet niet wat ik tegenkom.. Pijn, heftige aanvallen, verwijten, compassie-te-pas-en-onpas.. Etc.
   Geeft allemaal niks, want we zijn bezig om een heel goor, dik plak weggestopte emoties en pijn, naar boven te halen. Het te BEKIJKEN en los te laten. Het dient nergens meer voor, maar het was/is het ‘goud’ van de Annunaki, die onze emoties delven. Bij het overgaan vergeten mee te nemen..? Dank, aldus de roverhoofdmannen..

  4. Guido.J.

   Wat hier dan van te denken, Smithsonian admits the destruction of thousends of giant Human skeletons in early 1900s.
   Jenne

  5. Het is vanuit een ervaring van onvoorwaardelijke liefde dat ik IEDER mens onvoorwaardelijk lief kan hebben.
   Ik ben een kind van deze wereld geweest en vertrouwde op de wetten van de wereld. Ik deed goed en verwachtte dan ook het goede te ontvangen. Mij werd geleerd dat wie goed doet goed ontmoet. En ik geloofde in dat wat mij geleerd werd. Totdat een { in de ogen van deze wereld} machtig persoon totaal onverwacht een belangrijke rol in mijn leven kreeg. En alles waar ik op vertrouwd had als sneeuw voor de zon verdween.
   Ik had geen idee waar ik dat aan verdiend had, en een ongekende haat maakte zich meester over mij. Het was een afschuwelijk gevoel en instinctief wist ik dat wanneer ik deze haat niet te boven kwam dit voor een van ons beide dodelijk zou zijn. Ontelbare keren heb ik tot God [of om het even welke naam wij voor het onnoembare gebruiken} gebeden om mijn haat weg te nemen.
   Op een dag hoorde ik een stem in mij die iets moois zei over de mens die ik zo verachtelijk vond. En haat maakte plaats voor liefde. Er was geen oordeel over mijn haat noch over zijn leugens en gemanipleer. Liefde had voor ons beiden geantwoord. Ik weet nu dat ik een valse identiteit aangenomen had. Ik was bewustzijn in een menselijke vorm. Nu heb ik een menselijke vorm in bewustzijn. Wie goed doet goed ontmoet gaat voor mij niet meer op. Wie het goede ontmoet heeft kan vanuit die ontmoeting het goede doen.
   Voor de wereld ben ik MD, voor mij is MD een communicatiemiddel geworden.

  6. Mooi
   Op onvoorwaardelijke liefde na dan …… is er een andere? Heet voorwaardelijke liefde niet handel? Voor de rest mooi hoor echt waar!

  7. Marcel is iemand die zeker wel onvoorwaardelijk lief heeft, dat is dagelijks te merken aan z´n commentaren 😀

  8. ?,

   mijmeringen in 26.5

   ” Het is vanuit een ervaring van onvoorwaardelijke liefde dat ik IEDER mens onvoorwaardelijk lief kan hebben.
   Ik ben een kind van deze wereld geweest en vertrouwde op de wetten van de wereld. Ik deed goed en verwachtte dan ook het goede te ontvangen. ”

   ?, als je iets verwacht terug te ontvangen is het GEEN onvoorwaardelijke liefde!

   ” Mij werd geleerd dat wie goed doet goed ontmoet. En ik geloofde in dat wat mij geleerd werd. ”

   ?, waarom autoriteit bij iemand anders leggen als jouw leven jouw verantwoordelijkheid is?

   ” Totdat een { in de ogen van deze wereld} machtig persoon totaal onverwacht een belangrijke rol in mijn leven kreeg. En alles waar ik op vertrouwd had als sneeuw voor de zon verdween. ”

   ?, niemand anders dan jij kan beslissen wie belangrijk is. Belangrijkheid is menselijk opzicht en jij hebt het gecopiëerd.

   ” Ik had geen idee waar ik dat aan verdiend had, en een ongekende haat maakte zich meester over mij. Het was een afschuwelijk gevoel en instinctief wist ik dat wanneer ik deze haat niet te boven kwam dit voor een van ons beide dodelijk zou zijn. Ontelbare keren heb ik tot God [of om het even welke naam wij voor het onnoembare gebruiken} gebeden om mijn haat weg te nemen. ”

   Uiteraard als je je eigen verantwoordelijkheid vlucht keert ze op andere manieren terug tot je haar erkent!

   ” Op een dag hoorde ik een stem in mij die iets moois zei over de mens die ik zo verachtelijk vond. En haat maakte plaats voor liefde. Er was geen oordeel over mijn haat noch over zijn leugens en gemanipleer. Liefde had voor ons beiden geantwoord. ”

   Jouw gevoel van pijn is ontstaan uit geconditioneerde liefde en niet uit onvoorwaardelijke liefde

   ” Ik weet nu dat ik een valse identiteit aangenomen had. Ik was bewustzijn in een menselijke vorm. Nu heb ik een menselijke vorm in bewustzijn. Wie goed doet goed ontmoet gaat voor mij niet meer op. Wie het goede ontmoet heeft kan vanuit die ontmoeting het goede doen. ”

   onvoorwaardelijke liefde kent geen oordeel en aldus kan alles. Of een mens onvoorwaardelijk lief kan hebben is voor mij helaas ongekend en een mysterie

   Voor de wereld ben ik MD, voor mij is MD een communicatiemiddel geworden.

   ???

  9. @ willy van de akker
   Fijn dat je dat in mijn commentaren ook herkent, kan alleen maar zeggen ik doe mijn best. En jij?

 23. Voor Cozmic,

  gister middag twee uurtjes door gebracht bij een Homeopaat nog een stuk bejaarden als deze persoon.
  Hij vertelde, dat het helpen van mensen, begint met hun temperament vast te stellen, dan de diagnose, en daarna het vinden van het juiste middel om de deur te openen, om toegang te krijgen tot het dieper gelegen probleem, na het genezen de achter deur uit met een laatste duwtje in de juiste richting, en soms een basis remedie, om het lichaam zijn oude kracht terug te laten krijgen, hij had het over een vriend die over een serre een kas dus beschikte, vol planten en odeuren, een soort Healing pallas, hij liet zieke mensen in die serre een bepaalde tijd door brengen, slapen sluimeren, en het deed hen goed, prachtig, ik dacht aan jou, de altijd zoekende, neem het is in overweging, trouwens dat hele Homeopatische denken, past wel bij, groet Jenne

  1. Mooi Jenne. Die man snapt het 😉
   Vanuit de hele wereld zoeken ze me inmiddels op en er begint een mooi netwerk met gelijkgestemde zielen te ontstaan.

  2. Dat is bijzonder fijn voorje, aan iets bouwen verrijkt je leven enorm, dat is ook de rede van mijn loopbaan, 12 ambachten en 13 ongelukken, Carla moet wel bijzonder veel om mij geven, het is helemaal niet haar stile, alles wat ik gedaan heb ik beleeft en uit gezocht tot in de kleinste onderdelen, vaak daar bij de realiteit uit het oog verliezen, van een hobby wordt het een onrealistisch iets, maar goed heb er van geleerd, volgens Carla absoluut niet, veel te goed van vertrouwen, dat is erger als naïf, maar goed we hebben het overleeft, maar een oud gezegde, een rollende steen wordt steeds kleiner, daarom paste die 60 ies en 70ies ook zo goed bij ons, dreaming all the time, en living day and night, doe je best Jongen, groet Jenne

 24. Duidelijk is dat de vaste club hier moeite heeft openlijk het goede in mensen te herkennen, maar vooral erkennen, die ze eerder als oud vuil hebben weggezet. Een aantal voorbeelden daarvan zijn de laatste dagen de revue gepasseerd. Een gemis voor een site die liefde pretendeert uit te dragen. In dit kader wil ik nog even melden dat Anna helemaal niets van doen heeft gehad met de vemeende account hack. Het verschil tussen Anna en de rest van de vaste club is dat Anna als enige wel het goede in mij openlijk erkent. En dat verschil is voldoende om haar een ban te geven, nota bene voor een site die liefde pretendeert uit te dragen en streeft naar een betere wereld. Het zou van grootsheid getuigen om Anna gewoon haar account terug te geven.
  “In plaats van oog om oog en tand om tand in ons dagelijks sociale leven (ook op het internet) te praktiseren en daarmee het strijdelement te blijven versterken, kunnen we vanuit een nieuw moreel gezichtspunt naar onszelf en anderen leren kijken. Het jezelf vergeven van uit onwetendheid voortkomende ‘fouten’, is daarbij een voorwaarde. Daardoor kan men ook dezelfde verzoenende en vergevingsgezinde houding ten aanzien van anderen praktiseren.”
  (Arend Zeevat – http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/de-neerwaartse-spiraal-van-het-kwaad-doorbreken/)
  Arie

  1. Lol, Arie, ga Anna eens ontmoeten, dan kunnen we verder praten. Tot die tijd, zou ik me koest houden als ik jou was, vooral hier in het openbaar. haha.

  2. Veel plezier met je geliefde Arie, she is all yours now, inclusief de vele zelfmoord dreigingen die ik jaren heb jaren heb moeten aanhoren, fijn hèh? ik ben immers not capable genoeg, niet maatschappelijk en niet in het superieure denken zoals een alfa mannetje zoals jij, vast strak in het pak, ik ga niet meer bedelen om een thee visite op een zondag middag, want de ochtenden zitten er niet meer in namelijk, vanwege allerlei syndromen en kwalen, vroeg oud en zichzelf lichamelijk volledig afgeschreven, de volgende stap is de in vernederland zo populaire elektrische skoetdebiel rolstoel, die wordt niet als een vernedering bereden maar meer een ferrari verworvenheid voor de 55 plusser, dat lelijke straatbeeld van het hoeft niet meer vierkantevetheupen op een belachelijke rechtopstoel die dreigt om te vallen over een kiezelsteentje, daar was de daffodil het toonbeeld van gracieusheid bij vergeleken, en in die tijdloze jongheid, die ik nog steeds in haar kon ontwaren en zien, niet slecht voor een 56 jarige, zoals we op de meet en greet hebben kunnen zien, er waren daar precies nog 2 dames van exact dezelfde leeftijd die er net zo verbazingwekkend jeugdig uit bleven zien viel mij op, vast het sterrenbeeld Ox made in 1961, van 1 kreeg ik zelfs de stinky puber afwijs look omdat ik net als 40 jaar geleden net even een seconde te lang bleef plakken aan haar nog steeds goed gewelfde strakke broek, alsof er in al die tijd niets veranderd is, deze keer net an op tijd mijn blik opzij gezet, oeffff, weer die klassen ellende hèh, zal wel veeeeeeeeeeeeeeeul spirider zijn dan ik, dan krijg je dat, neeh niet iedereen was daar zo arro, integendeel, de grootste daarooh waren in het geheel niet zo, daarom voor mij een indrukwekkend dagje die ik snel niet zal vergeten, meneer Arie was er niet neem ik aan, waarom niet? ik kon Anna die dag begeleiden, want autorijden is eigenlijk een opgave voor haar die nauwelijks meer realistisch is, verschillende noodstoppen achter de rug met doodsverachting op de vluchtstrook jah, maar daar heb je het als Vriend normaal gesproken niet over, want men kan dat soort dingen niet bevroeden achter de maskerades van geinig stelletje hoor, voor de schone schijt schijn wel jah, ‘is dat uw partner’ werd er nog beleefd gevraagd aan de ingangsbalie, en ik zei ‘neeh dat zou ik wel willen…’ , met glazigheid en ongeloof kijkt men je dan aan, nouh goed misschien dat ik die ambities maar zo langzamerhand eens wat moet gaan bijstellen, ik de laatste die alleen zou willen overblijven wil dat misschien uiteindelijk wel, al kwam de broederlijke oproep van Coz precies exact on the right moment, dat is zo super, die Timing… sommige mensen hebben veel maar totaal geen Timing (mark passio) dan kan je nog zo knap wezen, het gaat je niet redden, het slaat verkeerd op een drumstel keer op keer, dat klokje van de timing werkt niet goed en dat heeft mij veel geleerd over het belang van melodie ritme en muziek in het algemeen, wanneer de muziek letterlijk uit je leven weg sijpelt, dat zegt wat, ze was een begaafde pianiste Arie, ook dat is op de achtergrond bijna verdwenen, veel plezier met je nieuwe verantwoordelijkheid in deze, ik draag het je over, en waag het niet om haar Niet in het Eggie te gaan opzoeken, dat is werkelijk niet meer te verantwoorden, voor mij duurt het soms lang voor ik mij durf te laten zien, maar uiteindelijk kom ik als een echt mens over de brug, geen pratende robotoid achter een email schermpie, daar waar ze compleet ingezogen nu wekelijks meer tijd voor nodig heeft en meer, want voor mij is dat er niet of nauwelijks meer over.. Zero 7 – In The Waiting Line https://www.youtube.com/watch?v=Jj6yXxVc21Y

  3. Het WTK team vindt het niet de moeite waard te reageren. Men is dus niet in staat de eigen mooie woorden in de praktijk te brengen, waarmee ze worden gedegradeerd tot loze woorden. Niets meer dan gebakken lucht. Iedereen mag er voor de rest zelfs een kwalificatie aanhangen, bijvoorbeeld hypocriet..?

 25. ik heb 5 kinderen gehad. Ze zijn bewust nooit ingeent. super gezond. aantal kinderziektes gehad zoals waterpokken, mazelen rode hond bof. Je moet wel thuis kunnen zijn als je kind ziek is en jezelf inlichten hoe te behandelen. Ik ben blij ze niet gevaccineerd te hebben ondanks de polio epidemie die er was o.g.m. Ik schrik echt van het aantal vaccinaties die nu gegeven worden . Dat zou ik nooit kunnen. je kind bewust gif in spuiten. Als ze nu zelf een inenting halen vanwege buitenlandreis dan is het minder erg denk ik. Je immuunsysteem is ontwikkeld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.