Advertentie

Vertrouwen in chemotherapie..?!


x

Kun je er op vertrouwen dat chemotherapie jouw kanker geneest?

2012 © Andreas Moritz

vertaling © Frank Bleeker – 2012

x

Voormalig persvoorlicht van het Witte Huis, Tony Snow. Overleed in 2006.

De voormalige perssecretaris van het Witte Huis, Tony Snow, overleed in juli 2008 op de leeftijd van 53 jaar, na een serie chemotherapiebehandelingen tegen darmkanker. Bij Snow werd in 2005 de dikke darm verwijderd en kreeg hij een half jaar lang chemotherapie nadat bij hem darmkanker was vastgesteld. Twee jaar later, in 2007, werd Snow geopereerd om een gezwel in zijn buikstreek te verwijderen, vlak bij de plaats waar de oorspronkelijke kanker had gezeten.

“Dit is een zeer goed behandelbare toestand,” zei Dr. Allyson Ocean, gastro-intestinaal oncoloog van het Weill Cornell Medical College. “Veel patiënten zijn, vanwege de therapieën die we hier hebben, in staat om te werken en een vol leven te leiden, met kwaliteit, terwijl zij worden behandeld. Iedereen die hier tegenaan kijkt als een doodvonnis heeft het bij het verkeerde eind.” Inmiddels weten we wel, dat Dr. Ocean het ‘dodelijk’ bij het verkeerde end had.

De koppen in de media verkondigden dat Snow overleden was aan kanker aan de dikke darm, ondanks dat zij wisten dat hij geen dikke darm meer had. Blijkbaar was de kwaadaardige kanker ‘teruggekeerd’ (waar vandaan?) en had zich verspreid naar de lever en andere plaatsen in zijn lichaam. In werkelijkheid had de dikke darmoperatie zijn normale uitscheidingsfuncties ernstig beperkt, daarbij de lever en de weefselvloeistoffen ernstig overbelastend met giftig afval.

De vorige serie chemo-behandelingen zorgde voor ontstekingen en onherstelbare schade aan een groot aantal cellen in zijn lichaam en zijn immuunsysteem werd aangetast – een perfect recept voor het kweken van nieuwe vormen van kanker. Nu het niet in staat was om de oorzaken van de originele kanker te genezen (naast de nieuw gecreëerde), ontwikkelde het lichaam van Snow nieuwe kankers in de lever en andere delen van het lichaam.

De mainstream media blijven uiteraard volhouden dat Snow overleed aan dikke darmkanker, en houden derhalve de mythe in stand dat het alleen de kanker is, die mensen doodt en niet de behandeling. Het lijkt alsof niemand het belangrijke punt aan de orde stelt dat het uitermate moeilijk is voor een kankerpatiënt om werkelijk van zijn ziekte te genezen terwijl hij onderworpen wordt aan de systemische vergiften als chemotherapie en dodelijke straling. Als je door een gifslang wordt gebeten en daar geen tegengif voor krijgt, is het dan niet aannemelijk dat je lichaam wordt overweldigd door het gif en dat het daardoor niet meer kan functioneren?

De auteur van dit artikel en van het boek dat je hieronder ziet.

Voordat Tony Snow aan de chemotherapie behandeling voor zijn tweede dikke darm kanker begon, zag hij er nog steeds gezond en sterk uit. Maar na een paar weken behandeling begon hij een hese stem te krijgen, zag hij ziekelijk, grauw en verloor hij zijn haar. Deed de kanker hem dit allemaal aan? Beslist niet. Kanker doet dat soort dingen niet; chemische vergiftiging wel. Hij zag er eigenlijk zieker uit dan iemand die door een gifslang was gebeten.

Hebben de mainstream media ooit gerapporteerd over de overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat chemotherapie nul voordelen heeft in de vijf-jaars overlevingskans van darmkanker patiënten? Of hoeveel oncologen opkomen voor hun patiënten met kanker en hen beschermen tegen chemotherapie, waarvan zij heel goed weten dat het ervoor kan zorgen dat zij daardoor veel sneller kunnen sterven dan wanneer zij geen enkele behandeling zouden krijgen?
Kun je vol vertrouwen je leven in hun handen leggen als je weet dat de meesten van hen geen chemotherapie zouden overwegen als ze zelf de diagnose ‘kanker’ zouden krijgen? Wat weten zij wel, wat jij niet weet? Het nieuws verspreidt zich snel dat in de Verenigde Staten nu ieder jaar het aantal door artsen veroorzaakte dodelijke slachtoffers nu boven de 750.000 uitstijgt. Misschien vertrouwen veel artsen, om goede redenen, niet meer in wat zij uitoefenen.

“De meeste patiënten in dit land sterven aan chemotherapie… Chemotherapie elimineert geen borst-, dikke darm- of longkanker. Dit feit is al meer dan een decennium lang vastgelegd. Toch gebruiken artsen nog steeds chemotherapie voor deze tumoren… Het is aannemelijk dat vrouwen met borstkanker met chemo sneller zullen overlijden dan zonder.” – Alan Levin, M.D. (Doctor of Medicine).

Een onderzoek door het Department of Radiation Oncology van het Northern Sydney Cancer Centre in Australië naar de bijdrage van chemotherapie aan de 5-jaars overleving van 22 volwassen kwaadaardige tumoren, toonde verbijsterende resultaten: “De totale bijdrage van de curatieve en adjuvante cytotoxische chemotherapie tot 5-jaars overleving bij volwassenen werd geschat op 2,3% in Australië en 2,1% in de Verenigde Staten.” [Royal North Shore Hospital Clin Oncol (R Coll Radiol) 2005 Jun;17(4):294.]

Het onderzoek omvatte gegevens van de Cancer Registry in Australië en de Surveillance Epidemiology and End Results in de Verenigde Staten over het jaar 1998. De huidige 5-jaars relatieve overleving van volwassenen is in Australië boven de 60% en dat is in de Verenigde Staten niet minder. Ter vergelijking is slechts een bijdrage van 2,3% van chemotherapie om kanker te overleven geen rechtvaardiging van de enorme kosten en het verschrikkelijke lijden dat patiënten ervaren als gevolg van ernstige, toxische bijwerkingen van deze behandelingen. Met een mager succesje van 2,3% is de verkoop van chemotherapie als medische behandeling (in plaats van oplichterij), een van de meest frauduleuze zaken ooit begaan.

De gemiddelde chemotherapie levert de medische wereld maar liefst tussen de 300.000 en 1.000.000 dollar op en heeft degenen die deze pseudo-medicatie (vergif) bevorderen meer dan 1 biljoen dollar (1000 miljard) opgeleverd. Geen wonder dat het medisch establishment deze oplichterij zo lang mogelijk in leven probeert te houden!

Cover van het boek van Andreas Moritz (klik voor link)

In 1990 voerde de zeer gerespecteerde Duitse epidemioloog Dr. Ulrich Abel van de Tumor Kliniek (Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)) van de Universiteit in Heidelberg het meest uitgebreide onderzoek uit dat ooit gedaan is naar alle grote klinische studies met betrekking tot chemotherapeutische geneesmiddelen. Abel nam contact op met 350 medische centra en vroeg hen om alles wat zij ooit gepubliceerd hadden over chemotherapie. Hij heeft ook duizenden wetenschappelijke artikelen geanalyseerd die waren gepubliceerd in de meest prestigieuze medische tijdschriften.

Het kostte Abel vele jaren om al deze gegevens te verzamelen en te evalueren. Abels epidemiologische studie, die op 10 augustus 1991 werd gepubliceerd in The Lancet, zou iedere arts en kankerpatiënt moeten hebben gewaarschuwd over de risico’s van een van de meest toegepaste behandelingen van kanker en andere ziekten. In zijn artikel kwam Abel tot de conclusie dat totale mate van succes van chemotherapie ‘schrikbarend’ was. Volgens het rapport was er geen wetenschappelijk bewijs voorhanden, in welke bestaande studie ook, dat aantoonde dat chemotherapie “op enige noemenswaardige wijze het leven van patiënten, die lijden aan de meest voorkomende vormen van organische kanker, kan verlengen.”

Abel wijst erop dat chemotherapie slechts zelden de kwaliteit van leven verbetert. Hij omschrijft chemotherapie als een ‘wetenschappelijke woestenij’ en stelt dat ondanks dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat chemotherapie werkt, noch arts, noch patiënt bereid is het op te geven. De mainstream media hebben nooit verslag gedaan van deze uitermate belangrijke studie. Dit is op zich niet verwonderlijk gezien de enorme belangen van de groepen die de media sponsoren, dat wil zeggen: de farmaceutische bedrijven.
Een recent onderzoekje leverde precies NUL recensies van Abels werk op in Amerikaanse tijdschriften, ondanks dat het al in 1990 werd gepubliceerd. Ik geloof dat dit niet komt omdat zijn werk onbelangrijk is – maar omdat het onweerlegbaar is.

De waarheid in deze zaak zou voor de farmaceutische industrie veel te kostbaar zijn om te dragen, waardoor het onaanvaardbaar is. Als de massamedia de waarheid zouden melden, dat ‘geneesmiddelen’, inclusief chemotherapie worden gebruikt om zo ongeveer genocide te plegen in de Verenigde Staten en de wereld, zouden hun grootste sponsoren (adverteerders) hun misleidende reclames terugtrekken van de televisie- en radiostations, tijdschriften en kranten. Maar geen van deze groepen wil failliet gaan.

Veel artsen gaan zelfs zo ver dat zij chemotherapie voorschrijven aan patiënten voor kwaadaardige gezwellen die al veel te ver gevorderd zijn voor chirurgie, met daarbij de volle kennis dat het geen enkel voordeel oplevert. En toch claimen zij dat chemotherapie een effectieve kankerbehandeling is en dat hun nietsvermoedende patiënten geloven dat ‘effectief’ gelijk staan aan ‘genezing’.
Artsen refereren uiteraard aan de definitie van de FDA voor een ‘effectief medicijn’, een die in staat is om gedurende 28 dagen een reductie van 50% of meer van de tumorgrootte bereikt. Ze verzuimen echter hun patiënten te zeggen dat er geen enkele correlatie bestaat tussen het krimpen van de tumor in 28 dagen en het genezen van de kanker en het verlengen va hun levensduur.

Met andere woorden: je kunt net zo lang leven met een onbehandelde tumor als met een die is gekrompen of geëlimineerd door chemotherapie (of bestraling).

De bijwerkingen van de behandeling kunnen afschuwelijk en hartverscheurend zijn voor zowel patiënten als hun geliefden, en dat alles in de naam van een betrouwbare medische behandeling. Alhoewel de medische behandeling belooft dat het de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren zal, kun je op je klompen aanvoelen dat een medicijn dat ervoor zorgt dat ze gaan overgeven en hun haar verliezen, terwijl ook hun immuunsysteem wordt vernield, precies het tegenovergestelde doet. Chemotherapie kan levensbedreigende zweertjes veroorzaken in de mond van de patiënt. Het tast het immuunsysteem aan door het vernietigen van miljarden immuuncellen (witte bloedlichaampjes).

Het dodelijke gif zorgt in het gehele lichaam voor ontstekingen. De medicijnen kunnen de ‘bekleding’ van hun darmwand vernietigen. De meest voorkomende bijwerking die chemo-patiënten ervaren is het totale gebrek aan energie. De nieuwe, aanvullende medicijnen die aan de vele chemo-patiënten worden gegeven kunnen voorkomen dat de patiënt een aantal van deze bijwerkingen opvalt, maar ze verminderen nauwelijks het enorme destructieve en onderdrukkende effect van de chemotherapie zelf. Vergeet niet dat de reden waarom chemotherapie sommige tumoren kan laten krimpen is, omdat het een massale vernietiging in het lichaam aanricht.

Als je kanker hebt, zou je kunnen denken dat ‘je moe voelen’ een onderdeel van het ziekteproces is. Dit is vrijwel nooit het geval. Je ‘moe voelen’ is eerder te wijten aan bloedarmoede, een vaak voorkomende bijwerking van chemotherapie. Chemotherapie kan het aantal rode bloedlichaampjes dramatisch doen afnemen, waardoor de beschikbaarheid van zuurstof voor de naar schatting 60 tot 100 biljoen (1000 miljard) cellen in je lichaam aanzienlijk vermindert. Je kunt letterlijk voelen hoe de energie uit alle cellen in je lichaam weggezogen wordt – een fysieke dood zonder dood te gaan. Vermoeidheid als gevolg van chemotherapie heeft bij 89% van alle patiënten een negatieve invloed op de alledaagse activiteiten. Zonder energie kan er geen vreugde of hoop zijn en alle lichaamsfuncties zullen gematigd worden.

Een neveneffect voor de lange termijn is, dat het lichaam van deze patiënten niet meer kan reageren op een nutritionele of immuunversterkende aanpak van kankergezwellen. Dit alles kan verklaren waarom patiënten waarom patiënten met kanker die geen enkele behandeling krijgen een tot vier keer hogere kans hebben om in remissie te gaan dan mensen die wel worden behandeld. Het trieste is, dat chemotherapie 96 tot 98% van alle vormen van kanker toch al niet geneest. Overtuigend bewijs (voor de meerderheid van de kankers) dat chemotherapie een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven bestaat niet.

Om chemotherapie aan te prijzen als een behandelwijze voor kanker is, op zijn zachtst gezegd, misleidend. Door de permanente beschadiging van het immuunsysteem van het lichaam en andere vitale delen, is chemotherapie uitgegroeid tot de voornaamste oorzaak van door de behandeling veroorzaakte ziekten, zoals hart- en vaatziekten, leveraandoeningen, intestinale aandoeningen, ziekten van het immuunsysteem, infecties, hersenziekten, pijn klachten en snelle veroudering.

Voordat zij zich vastleggen om te worden vergiftigd, moeten kankerpatiënten hun artsen bevragen en hen vragen om het onderzoek of de harde bewijzen te produceren dat het krimpen van een tumor daadwerkelijk neerkomt op een toename van de overlevingskans. Als ze je vertellen dat chemotherapie de beste kans is om te overleven, zul je weten dat ze liegen, of gewoon verkeerd geïnformeerd zijn. Zoals Dr. Abels onderzoek duidelijk aantoonde is dergelijk bewijs nergens in de medische literatuur te vinden. Het onderwerpen van patiënten aan chemotherapie berooft hen van een eerlijke kans op het vinden van of het reageren op een echte genezing en verdient een strafrechtelijke vervolging.

x

* * *

43 gedachten over “Vertrouwen in chemotherapie..?!

 1. Volgens georgia guidestones is het niet wenselijk
  dat er meer dan 500 miljoen aardbewoners zijn.
  In de aanvullingen en de 10 geboden hierop staat zelfs vertaald dat de overbevolking in de VS ernstiger is als een nucleaire event. Wel die krijgt men nu ook gratis uit fukushima de centrale aldaar is door GE van de fa Rockefellow gebouwd. Tentijde van de tsunami zag men op het persbureau ter plaatste dat alles voor de vloedgolf ongeschonden rechtopstond.
  De schaal van Richter is een logoritmische schaal. Vul de rest hiervan zelf maar in.

  Chemo is sterk opgekomen in de tijd van Nixon-Kissinger leerlingen van de rockefellerfoundation.

  Burzinsky en de hier omschreven professoren zijn in de VS en door FOX Murdoch al verketterd.
  Murdoch en dezijnen zaten op hoge posities van Glaxo smith klyne.

  Wat je stelt er wordt grof aan chemo verdient, en NOW Mickey mouse waltdisney is een onderdeel van de ELITE.

  prettige wedstrijd.

 2. Goed artikel. Ik heb mensen snel zien overlijden na een chemokuur, meestal was er eerst goed nieuws, men kreeg te horen dat de kuur goed was aangeslagen.Om vervolgens te horen dat de kanker terug is gekomen en dat er dan geen redden meer aan was. Ik heb ook mensen langer zien leven dan voorspeld zonder chemokuur. Dan wordt er een vage schatting gedaan van 6 maanden. En dan wordt er toch nog 4 jaar geleefd, met een betere kwaliteit van leven, tja… Onredelijk, vervelend en lastig als de reguliere zorg maar heel weinig alternatieven biedt. Mijn hart doet pijn van de mensen die volgepompt worden met chemo. Je moet supermoedig zijn om “nee” te zeggen tegen chemokuur, want als je “nee” zegt, dan moet je het maar zelf uitzoeken… Daarom diep respect voor de mensen die hun eigen weg zoeken daarin. Of ze nou weer gezond worden of niet. Inspirerend is het interview met Henk Trentelman:
  http://www.youtube.com/watch?v=xJrK2oxHCXc

  1. Een man, half de veertig, kreeg te horen dat hij nog 3 weken te leven had, longkanker in ver gevorderd stadium. Geen chemo of andere pogingen iets er aan te doen. Wel pijnstillers in het geval de pijn ondraaglijk zou worden.
   De eerste week dacht hij dat het misschien wel mee zou vallen. De volgende 3 weken geloofde hij wel dat dit het was. Ja, dit klopt hij leefde 1 week langer dan voorspeld en daar was hij al blij mee.
   Maar al die tijd lagen de pijnstillers nog voor het grijpen. En zelfs niet 1 keertje heeft hij er een gepakt. Er was namelijk geen pijn. Geen misselijkheid. Niets van dat alles. Wel benauwd op het laatst. Maar zuurstof hielp dat nog enigszins draaglijk te houden.
   Als je mensen ziet aftakelen met chemo en hoeveel pijn, misselijkheid en ellende ze dan doormaken.
   Ik vind het gewoon onmenselijk. Als een dokter weet dat het te ver is kan hij zo iemand beter doorsturen naar een alternatief arts lijkt mij. Als er dan geen genezing mogelijk is dan misschien toch een leefbare periode tot het echt zo ver is.

 3. Er werd mij chemo geadviseerd. Ik heb dat niet gedaan. Niet omdat ik denk dat ik betere diagnoses kan stellen dan artsen. Niet omdat ik al-inzicht heb in tig remedies die wel of niet goed zouden werken.

  Maar omdat chemo niet kloppend voor me voelt. Meer heb ik niet om op te vertrouwen, alleen dit ene punt in mezelf. En dat kan fout of goed zijn… wie zal het zeggen.

  Astrid

  1. Ik heb veel respect voor je Astrid. Wat mooi dat je op dat ene punt in jezelf vertrouwt en dank voor je openheid. Ik weet niet of je dit met ons wilt delen, maar zou je wat willen vertellen over de andere weg dan chemo die je hebt gevolgd?

  2. Ha Astrid, weet je al van het bestaan van Linda Woudstra, ex borstkankerpatiente?

   Hier kun je je bevestigd voelen of nog beter aansluiten en anderen ondersteunen.
   http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/

   Zij heeft zich verenigd met drie andere vrouwen onder ‘InKaZo’. Dat staat voor Innovatie in KankerpatiëntenZorg en is een initiatief van 4 vrouwen die zich zorgen maken om de kwaliteit van de zorg aan kankerpatiënten in Nederland. Met drie andere vrouwen http://inkazo.nl/nl/over/wie-zijn-wij

   Je doet het goed. Zet ‘m op!

   Voor mijn eigen vrouw is het helaas te laat.

  3. Ter info;

   Vandaar dat er op dit moment processen worden aangespannen in de v.s. door de F.D.A. tegen mensen die MMS gebruiken/verspreiden.
   Ook kun je op de website van de Universiteit van Alberta (Cananda) lezen dat de ergste vorm van een hersentumor verdwijnt met DCA (=MMS)

   http://www.dca.med.ualberta.ca/Home/index.cfm

   Het is bewezen dat het helpt tegen HIV/Aids, maar overal in de derde wereld werken regeringen tegen omdat ze dik betaald worden door de pharmacie, die willen alleen maar zieke mensen waar ze aan kunnen verdienen.
   En dan denk je, hoe zit het dan met al die artsen??? Die hebben toch soms wel 12 jaar gestudeerd? Inderdaad, maar wat? Nou, alleen maar datgene wat ze gezegd is om te leren!
   Het gaat er uiteindelijk niet om hoeveel verstand je hebt, maar voor wat gebruik je het.

   Confusius zei het al: De superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid, De middelmatige mens is vertrouwd met omzet.
   (Btw Artsen zijn tegenwoordig gewoon ondernemers…..)

  4. Heel moedig vind ik dat. Ook omdat je dit kunt delen. Ik wens je veel gezondheid.

  5. Hallo nachtuil en anderen,

   Ik laat het graag bij mijn ene reactie.

   Voor mij was dat het belangrijkste: op dat ene moment, kan je alleen maar een punt in jezelf kiezen. Het gaat er niet om of dat wat ik dan wel of niet gedaan heb beter is geweest of niet. Ik weet dat niet. Niemand weet dat. Wie weet, heb ik nu weer kanker, of is het toch uitgezaaid, ik weet dat niet. Begrijp je.

   Wat ik wilde zeggen, dat met alle statistieken, onderzoeken, artikelen, en alle goede bedoelingen van velen, je in dat ene moment toch alleen jezelf hebt als punt om vanuit verder te gaan. En je kan alleen maar je eigen keuze dragen.

   Veel liefs.

  6. @Markus: Komop zeg, je hebt echt geen idee hoe de wereld werkt. De farmacie zou dit soort medicijnen juist omarmen, omdat ze er wel degelijk flink veel geld mee kunnen verdienen.
   Altijd ditzelfde soort gezever hier over hoe fout de farmacie is. Ik heb er zelf jaren in gewerkt en ik kan je vertellen dat de mensen die op de research & development-afdelingen zitten gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Ook met familie en vrienden, en echt niet stiekem medicijnen fabriceren die mensen juist ziek maken om de farmacie levend te houden. Zoals hier nog wel eens wordt verkondigd.

   Jij bent geen haar beter dan de zogenaamde mensen die veel lui hier “sheeple” noemen. Denk toch aub eens voor jezelf. Door mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat de hele hetze die hier leeft tegen de farmacie gewoon onterecht is. Ja, ze verdienen er flink aan, maar is dat per definitie verkeerd? Mensen op de R&D afdelingen proberen wel degelijk mensen te helpen. Veel ervan kiezen juist het beroep om de strijd aan te gaan tegen deze vervelende ziektes.

   Maargoed, de meesten van jullie, zonder enige gedegen achtergrondkennis die alle verhaaltjes geloven zodra het maar ’tegen de massa’ ingaat, zullen het vast beter weten…

 4. Astrid chapeau !!!
  Je bent erg dapper ! Zeker om de (laatste) stroohalm (chemo) te weigeren ! Je bent een vrouw naar mijn hart ! Heb je iets anders gedaan ? Alleen maar als je het wil delen met ons anders hou het voor jezelf je bent zowieso een kei !
  Wens je veel sterkte en veel liefs !

 5. Chemo is allen maar centjes voor de fharma industrie (maffia) het doet niets voor ons. Heb een vriendin zien sterven na god mag weten hoeveel chemo kuren en het werd alleen maar erger ! Op een gegeven moment kon ik niet meer in haar kamer zijn omdat de stank vreselijk was, het was een vreselijke ervaring ! Zeker voor haar ! Dus ja…..

 6. Volgens mij plaatste Cozmic deze goede link.

  citaat; De gedachte dat ziekten ongeneeslijk zouden zijn, toont een minachting van de krachten van de natuur.
  100% kanker genezing
  Na een onderzoek, waarbij 16 terminale kankerpatienten bestraald werden door de Rife machine op de frequentie van de kankerbacterie, de T-baccilli, bleek al gauw dat een 100%-succes ratio gehaald werd. Niet lang daarna werd een banket gehouden waar alle vooraanstaande artsen en onderzoekers uit de V.S. aanwezig waren. Ze toostten samen op Het einde van alle ziekten.
  http://www.newtreatments.org/waarheid

 7. Uit een eerder artikel maakte ik op dat chemo zorgt voor vermindering van een tumor omdat het de minder agressieve delen van de tumor kapot maakt. Dan klopt het wel dat chemo werkt…. niet dus, want het agressieve deel blijft intact en door de ingreep groeit het weer terug en zorgt voor uitzaaiingen.

  Ik heb iemand gesproken over slokdarmkanker…. het rare van het verhaal was dat hij eerst chemo kreeg en daarna hebben ze z’n slokdarm eruit gehaald….. er bleek helemaal geen kankercellen in te zitten. Lijkt me een zinloze ingreep… en radicaal ook omdat de maag nu omhoog is getrokken en boven waar de slokdarm zat, is vastgemaakt.

  Ik snap het niet!

 8. Mijn chemotherapie zorgde ervoor dat de tumor in 1 maand 100% groter werd, van 5cm diameter naar 10cm diameter! Ik ben er toen mee gestopt. De darmkanker is operatief verwijderd, alhoewel men zei dat het gezwel te groot was voordat men aan de chemo begon. De chemo zou de tumor operable maken! Jaja. Ik ben nu 3 jaar verder, kerngezond en gewoon normaal aan het werk. Ik heb de chemo die aangeraden werd na de operatie geweigerd.

 9. Natuurlijk is het zo dat het niet werkt iedereen die chemo doet wordt zieker dan hij daarvoor was en nog erger is dat placebo beter werkt in 60% van alle gevallen dan een echt medicijn. nog veel erger is dat dat dokters je leven of levenstijl (voedingspatroon, stress) totaal niet belangrijk vindt en het liefst zo snel mogelijk medicijnen voorschrijft voor zijn eigen vakantie (vast niet alle!). Maar wat moeten we doen? iedereen beter maken en iedereen gezond laten zijn en de bevoling met met 7% procent per jaar laten groeien? (mensen zijn net konijnen haha) ik ben volkomen tegen wat de elite doet!! laat dat duidelijk zijn maar kunnen we ons zo snel ontwikkelen dat we binnen 100 jaar mensen op andere planeten kunnen zetten? of misschien kunnen we eerlijk zijn en zeggen wacht even de aarde is bijna vol wat gaan we eraan doen? Ik heb geen idee maar blijf mensen niet voor liegen we zijn slim genoeg om met elk probleem een oplossing te bedenken.

  Laten we hoop houden steeds meer mensen beginnen out of the box te denken en dat helpt ons vooruit.

 10. De onderzoeksresultaten van prof. Ulrich Abel worden ook genoemd in het boek “Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde” door dr.med.Mag.theol. Ryke Geerd Hamer op pagina 40, te bestellen via: http://www.gnm-nl.be/. dr. Hamer heeft al in 1981 de Germaanse Geneeskunde ontwikkelt gebaseerd op de vijf Biologische Natuurwetten en zijn methode heeft een overlevingskans voor kankerpatiënten van maar liefst 98%. Tot op de dag van vandaag wordt deze geneeswijze op criminele wijze doodgezwegen door de reguliere medici en main stream media.

  Enkele citaten uit zijn boek:

  Een relatief machtige geloofsgemeenschap behandelt haar geloofsbroeders en -zusters al sinds 1984 in het geheim volgens de Germaanse Geneeskunde, met 98% succes. Prof. Merrick uit Israël zegt: “Wat betreft de eerste twee Biologische Natuurwetten geniet de (Germaanse) Nieuwe Geneeskunde algemene acceptatie”!

  Reeds in 2005 zijn alle oncologen in Duitsland, Oostenrijk en het Duitstalige gedeelte van Zwitserland op de hoogte gesteld van de Germaanse Geneeskunde en ze werden gewezen op hun verantwoordelijkheid! Voor zichzelf, voor hun familie en voor geloofsgenoten wijst de meerderheid van deze artsen de pseudo-therapie met chemo-gif en radioactieve bestraling af als behandelingsmethode. Geen wonder, want na zeven jaar leven er van de honderd patiënten nog maar twee! (Duits onderzoekscentrum voor kanker in Heidelberg)

  Prof. Charles Mathe, een Franse, joodse oncoloog die één van de drie vroegere chefs was (naast Israel en Schwarzenberger) van het nationale Franse kankercentrum Villejuif bij Parijs, vat het na zijn pensionering kort samen: “Wanneer ik aan kanker zou lijden dan zou ik mij in geen geval in een traditioneel kankercentrum laten behandelen. Alleen die kankerpatiënten die ver uit de buurt van deze centra blijven, hebben een kans om te overleven!”

  Weiger dus chemo en eis te worden behandeld volgens de Germaanse Geneeskunde van dr.med.Mag.theol. Ryke Geerd Hamer.

  Wat mij betreft zouden wij dr.med.Mag.theol. Ryke Geerd Hamer massaal moeten steunen in zijn strijd tegen de kennisonderdrukking van de Germaanse Geneeskunde. “Het is een wereldwijde massamoord met voorbedachten rade” (Prof. Niemitz, Leipzig). Zorg ervoor dat dit stopt en stuur dit artikel aan iedereen die je lief is door!

  1. Om andere redenen dan dit topic heb ik een aantal keer contact gezocht met GNM, probleem is alleen dat het vinden van een therapeut onmogelijk is.

  1. @Monica

   Mooi, de inzichten van dr. Hamer. Caroline Markolin verwoordt de inzichten van dr. Hamer in verschillende video’s die te vinden zijn via Vimeo.

   Kwaadaardige kanker en uitzaaiingen bestaan vanuit deze inzichten niet. Ook dr. Robert Morse geeft via You Tube zijn inzichten over (o.a.) kanker.

   Zeer wetenswaardig.

   Vanuit de inzichten van o.a. dr. Hamer hoeft de ‘diagnose’ kanker niet tot een doodsconflict te leiden. Een doodsconflict veroorzaakt een volgende inslag en biologische reactie van het lichaam. Iedere kankerhaard is het gevolg van een inslag en is niet het gevolg van een uitzaaiing.

  2. Zeker Marscha….. wat dacht je van alle mensen die comleet ontredderd zijn nadat hen wordt verteld dat ze x maanden te leven hebben…. SHOCK CONFLIKT met alle gevolgen van dien!! Dit soort diagnoses zou verboden moeten worden….

 11. chemotherapie blijft knip en plak werk. Zal nooit perfect zijn om iemand Echt te genezen. Medici en faramacie noemen dat het kwalititeit van menselijk leven verhogen? Het is maar uit wiens invalshoek je het bekijkt, maar zeker niet vanuit de patiënt die altijd ‘geduldig'(to be patient) moet zijn om beter te worden. Het ‘knip en plak’ maakt ook dat je afhankelijk wordt van dat medicijn en dat je alles wat bijsluiter vermeld maar voor lief moet nemen. De zieke wordt door ‘gebrek’ aan inzicht en totaalbeeld van de ‘deskundige’ die door zijn’specialisatie’ juist door het bomen het bos niet meer ziet voor de leeuwen gegooid. De ene na de andere ‘medisch experiment met chemo’ moet de zieke er weer boven op helpen. Ze weten het zelf niet meer. Ook die specialisten zijn maar gewone mensen. Iedereen met hun eigen stokpaardjes. Ik ben botbreukspecialist maar breuken met in de voet vind ik te min, dat doe ik niet. De zieke vertelt in geuren en kleuren wat die mankeert. Maar arts doet er niets. Iedereen moet ‘gelijk’ behandeld worden. We hebben geen tijd voor wat ‘meer’ aandacht voor zieke. Tijd kost geld en wij moeten ook ‘winst’ maken? We werken ‘alleen’ met een ‘vaste’ protocol. Die ‘standaardprocedure’ maakt van die ‘zieke mens’ een ‘product’. En zo zal het ook behandeld worden. Innerlijk luisteren naar de zieke mens is er niet bij. Dat hebben artsen en specialisten nooit geleerd in hun opleiding. Hun wil is wet. Wij hebben er toch voor ‘geleerd’? Gelukkig zijn er ook onder die medici en specialisten Echte mensen die beseffen dat zij ook maar ‘beperkt’ zijn in de hulp die ze kunnen bieden. Maar met hun echte ‘aandacht’ voor die mens door te LUISTEREN wat de zieke echt te vertellen heeft, niet alleen volgens ‘standaardmethoden’ maar vanuit hun HART, de juiste hulp kunnen bieden. Ook zou goed zijn als artsen en specialisten voortdurend bijleren, ook interesse tonen voor ‘alternatieve’ behandelmethodes, dan klakkeloos vanuit opgelegde matrixdenken en uit ‘gemakzucht’ alleen maar farmacie voorschrijven. Ook zieken bewust laten worden dat ze door hun leven en eetpatronen te veranderen heel veel narigheid (ziekten) kunnen worden voorkomen. Dat pappen en nathouden mentaliteit obv macht, geld, hebzucht in deze ‘bijzondere’ tijd niet meer stand zal houden en mensen juist met elkaar moeten verbinden om voor en met elkaar een menswaardig leven te kunnen gaan leiden. Elkaar het Licht inde Ogen gunnen, daar gaat het toch uiteigenlijk om?
  Dan zullen ziekten ook als sneeuw voor de zon verdwijnen.

 12. Het viel mij op dat in sommige gevallen de patient niet wist dat de arts aan de naaste familie mededeelde dat hij of zij nog maar een aantal weken/maanden te leven zou hebben.

  juist doordat de patient het niet wist leefden ze veel langer en soms nog.
  In bepaalde gevallen kapselde de kanker in doordat men positief doorleefde en kon het operatief weggehaald worden en stierven heel veel later gewoon door ouderdom.

  Dus ben ik het er mee eens dat inderdaad SHOK CONFLIKT diagnoses verboden moeten worden.

  1. @Mieke

   Genezen na chemotherapie? Dat is een onmogelijkheid.

   Het zou kunnen zijn dat het lichaam zichzelf geneest van de kanker (zie de inzichten vanuit German New Medicine), ONDANKS dat het lichaam chemo te verwerken heeft gekregen. Het kan dus zijn dat het zelfgenezend vermogen van de persoon geactiveerd is VANUIT de persoon zelf. Maak je geen illusies: allopathische middelen genezen nooit.

  2. Mieke,
   Zou het kunnen zijn dat met de operatie eens een keer alle kanker cellen verwijderd zijn?
   Er daarna toch de standaard chemo kuur op losgelaten wordt(vult zo lekker de zakken).
   Het resultaat ziet er dan goed uit, alleen blijkt er later dan toch nog vaak ’n adder onder het gras te zitten in de vorm van een andere zeer ernstige aandoening.
   Die uiteraard niets met de oorspronkelijke aandoening te maken heeft, maar waarvan je zonder chemo ook geen last van zou hebben gehad!

 13. Ik heb 2 collegas zien sterven een met hormonale borst kanker en de andere met darm kanker alletwee die chemo gepakt na de chemo hebben ze geen goede dag meer gehad ! Waren doodziek de collega met darmkanker vertelde een paar dagen voor haar dood : als ik het over kon doen nam ik geen chemo meer ! Je kon niet met haar in een kamer verblijven de lucht was te erg overal pus en gezwelletjes die vreselijk stonken ! Dus ja…….. wat is goed voor myzelf weet ik dat ik noooit chemo zal nemen …..ga liever gewoon dood ! Maar wat zo erg is, is die valse hoop die gegeven wordt door medici ! Sprak laatst een verpleegkundige die iedere dag chemo geeft en haar beroep opgegeven heeft omdat ze het niet meer aankan ! Ik vroeg haar zou jij chemo nemen daar kwam een zeer hardnekkig NEE op ze zij het verlengd je leven een paar weken maar…….een paar weken in misere ! Dat was voor mij genoeg !

  Dag lieve mensjes allemaal welterusten

 14. Voor wie liever in het Nederlands leest, hieronder de website van Casper Rutten over Dr Ryke Geerd Hamer en diens Germaanse Geneeskunde.
  “Het ontstaan en verloop van alle ziekten in kaart gebracht in 5 biologische natuurwetten.”
  Zeer de moeite waard.

  http://www.gnm-nl.be/

  En chemo zal er noch bij mij, nog bij mijn man aan te pas komen. We vertrouwen er overigens op dat wij nooit voor een dergelijke keuze zullen geplaatst worden.

 15. Chemo’s, medicijnen en bestralingen zijn een dodelijke industrie door de winstgevende big pharma industrieën die werd ontworpen door de Nazi’s.
  wist u dat sinds 1928 al bekend is dat kanker en andere ziekten te genezen is?
  alles staat hierin over de feiten v.d. chemie, vele tips, en de natuurlijke geneesmiddelen:
  http://everyoneweb.com/anti-kanker

 16. Wat hebben jullie makkelijk praten!!

  Ik zou bijna wensen dat jullie ook een vorm van kanker krijgen. Kijken hoe snel jullie een chemo-kuur willen ondergaan als een arts jullie vertelt dat dat de enige kans is op overleving.

  Kennen jullie Sylvia Millecam nog? Is zij door alle gezonde voeding etc in remissie gegaan en leeft ze nu gezond en wel? Dacht het niet!

  Momenteel krijg ik chemo en ik voel me goed, met minimale bijwerkingen. Er wordt alles aan gedaan om me goed te laten voelen en dat lukt. De tumor krimpt gestaag dankzij de chemo. En daardoor is de operatie mogelijk die mijn leven redt. Zonder chemo was de tumor blijven groeien en had deze nu mijn slokdarm kapot gemaakt, met alle gevolgen van dien! Nee, dan leef je een goed leven.

  Ik heb medelijden met jullie kortzichtige, ongefundeerde elvis-leeft-opvattingen………… 🙁

  1. Veel succes met jouw manier van omgaan met kanker Phoenix. Dat je idd die Phoenix als voorbeeld mag gebruiken.
   Maar om nu andere mensen van alles te gaan toewensen.. Weet jij álles..? Is er iemand die dat wél weet..? Artsen doen hun best, anderen doen hun best enz. enz.
   Dat je vooral je boosheid een plek mag geven! Lees het verhaal van Dr. Hamer eens.

 17. Hé dat is mooi! Eindelijk eens een plek met normale mensen die niet gaan schelden zo gauw iemand over Geerd Hamer begint. Intelligente lezertjes dus. Zet em op allemaal!

 18. Ik ben al 3 jaar borstkanker patiënt, vanaf het begin Chemo geweigerd. Borst amputatie gehad.
  Ik leef gelukkig met mijn man en kinderen. Dat is kwaliteit van leven. Gebruik heel veelnatuur producten.
  Heb een andere levensstijl en eetpatroon: Rust, Gezonde voeding, Frisse Lucht, Matigheid,Water, Fruit, Zonlicht en vooral Vertrouwen in God.

 19. Mijn eigen moeder is overleden aan de gevolgen van chemo, en niet aan kanker. Het is te gruwelijk voor woorden, maar waar. En niemand vertelt je de risico’s als je aan de chemo begint.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.