Advertentie

Zwitserland erkent homeopathie!!


x

Hoe oliemagnaat John Rockefeller

x

de Homeopathische geneeskunst bijna om zeep hielp!!

x

‘Staatsieportret’ van de rijkste man die ooit op Aarde leefde: John D. Rockefeller. Zijn manipulaties, afpersingsmethodes en megalomane machtsgeilheid waren de motor achter dit ‘succes’..!

Van John D. Rockefeller wordt gezegd dat hij de rijkste man uit de geschiedenis van de VS is. Bill Gates kan niet in zijn schaduw staan, want deze petroleum-magnaat, die in 1870 de oprichter was van Standard Oil Co., zou, wanneer je dat terug rekent naar hedendaagse valuta, een fortuin hebben gehad van vele honderden miljarden dollars.  Hij was feitelijk de eerste miljardair en bereikte die status in 1916.
Maar hier op de site schreven wij ook al eens over de kwade genius die Rockefeller feitelijk was, want hij was de man die erin slaagde, via manipulaties, onderdrukking en zelfs afpersing, de weg te banen voor petroleum als autobrandstof..! En Rockefeller was ook de man die bijna homeopathie om zeep hielp. Jawel! Een korte beschrijving van deze daden van John D. Rockefeller.

Henry Ford poserend in het speciaal voor hem vervaardigde,eerste Soja-kostuum..!Weinigen weten dat Ford met hart en ziel zocht naar een balans tussen Mensen, Geld verdienen en het behouden van evenwicht in onze natuur. People, Planet en Profit..!

Begin van de 20ste eeuw, waren de ontwikkelingen voor autobrandstof volop gericht op alcohol. Er waren al grote fabrieken in aanbouw, die de alcohol zouden stoken uit agrarische producten, teneinde dit nieuwe vervoermiddel van brandstof te voorzien. Maar het was door manipulaties, leugens en machtsspelletjes dat John Rockefeller erin slaagde deze alcoholfabrieken te laten sluiten en -indirect- de autofabrikanten ervan te overtuigen, dat benzine toch écht de brandstof moest worden voor de, volop deze, in volle ontwikkeling zijnde, auto’s. (HIER het hele verhaal op wanttoknow.nl)

Na de olie: staal en medicijnen…!

Zo bleek Rockefeller ook in staat om zijn belangen in de staalindustrie dusdanig te manipuleren, dat mensen als Henry Ford, de oprichter van Ford Motor company, zijn keus wel MOEST laten vallen op staal als basis voor auto-carrosserieën. Dezelfde Henry Ford die met de ontwikkeling bezig was van, en later een patent zou krijgen voor, een auto-carrosserie van hennep. (HIER) Maar dat zelfs tycoon Henry Ford in woorden én daden werd ingesnoerd, is niet veel mensen bekend. Hij experimenteerde in het begin van de vorige eeuw al met veel alternatieve materialen (foto)..

Op het artikel waar de link in de eerste alinea verwijst zie je unieke filmbeelden van dit hennep-chassis, ongelooflijk sterk, veel sterker dan staal!! Henry Ford kreeg zelfs in 1940 het patent op deze vinding. Zie hier. Tja en dat was natuurlijk niet de bedoeling van de grote staalbaronnen en hun financiers, zoals de Rockefellers.  Dan is het niet meer zo’n grote stap om te begrijpen dat John D. Rockefeller ook de homeopathische geneeskunst de nek omdraaide, om de -op PETROLEUM GEBASEERDE- chemische medicijnen naar voren te duwen.

De ontdekker van de homeopathie, Dr. Samuel Hahnemann. De inspanningen van Rockefeller om zijn eigen petroleum-gebaseerde medicijnen te promoten, hadden de homeopathie bijna de doodsteek toegebracht..!

In het artikel The History of the Pharma-Cartel, (De geschiedenis van het farmaceutisch kartel) is het volgende bericht te lezen: In 1918, 5 jaar na zijn veroordeling voor corruptie, illegaal zakendoen en zelfs afpersing, door het Amerikaanse Hooggerechtshof, besloot John Rockefeller via zijn ‘Rockefeller Foundation’ om de Spaanse griepepidemie te gebruiken (o.a. via de media die toen al onder zijn controle waren!) om een heksenjacht te starten tegen alle vormen van geneeskunde die niet waren gebaseerd op de patenten die hij inmiddels op dit gebied had verzameld..! Homeopathie werd hier gigantisch de dupe van, terwijl deze geneeskunst de 100 jaar daarvoor had gezorgd voor een gezonde samenleving en voorspoed.

De volgende 15 jaar werden alle medische scholen in de VS, de meeste ziekenhuizen en de Amerikaanse Medische Associatie (AMA), feitelijk de schaakstukken op het schaakbord van de strategie van John Rockefeller en zijn ‘John Rockefeller Foundation’. Zijn strategie op dit schaakbord? Het GEHELE GEZONDHEIDSSYSTEEM knechten en zijn (met patenten beschermde) farmaceutische business laten floreren..

Onder het mom van de liefdadige doelstellingen van de ‘John Rockefeller Foundation’ werd de jacht ingezet om ook andere landen, en zelfs hele continenten onder het regime van zijn farmaceutische business te laten ‘draaien’.. Het was precies hetzelfde liedje, waarmee Rockefeller ook Henry Ford en eerder de alcohol-brandstofindustrie, als een rattenvanger van Hamelen, had weten te manipuleren.. Allemaal om zijn petro-chemische investeringen te bevoordelen!

John Rockefeller stierf uiteindelijk op 23 Mei 1937 op 97-jarige leeftijd, als een monument van een gezond lijf en leden. En dat dankzij… de homeopathie, die vanaf zijn 40-ste jaar op hem werd uitgeoefend, door zijn eigen homeopatisch lijfarts,  Dr. Hamilton Fisk Biggar.

 

Homeopathie, in ere hersteld!

Wij vinden dit nieuws een hoofdartikel waardig.. Ja toch? Als een baanbrekend en zéér gefundeerd onderzoek voor de Zwitserse autoriteiten, tot de conclusie komt dat homeopathie WEL DEGELIJK WERKT, en dat homeopathie ZEER KOSTENEFFECTIEF is, dan is het duidelijk dat we midden in een revolutionaire ontwikkeling op dit gebied zitten. Plaatsten we HIER al eens eerder een hoofdartikel over de WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN effectiviteit van homeopathie, nu is hier ruimte voor de bevestiging, eerherstel van Homeopathie als volwassen en vol-waardige geneesKUNST!

Graag wijzen wij hier in dit verband ook op het REVOLUTIONAIRE werk van de Engelse homeopaat Peter Chappell, die in Afrika op uiterst eenvoudige wijze, maar wel met zijn volle verstand…, simpele maar uiterst effectieve homeopathische remedies tegen o.a. AIDS en oorlogstrauma’s heeft ontwikkeld. Een té onbekende voorvechter van natuurlijke geneeskunst.. Mocht je deze gastcolumn over de ‘Resonance Therapy’ van vorige week hebben gemist, geschreven door de Nederlandse arts en homeopaat Harry van der Zee, de compagnon van Peter Chappell, dan kun je deze HIER alsnog bekijken. Hoezo homeopathie werkt niet..??!!

xa

 * * *
x

Zwitserse overheid erkent in een baanbrekend rapport:

x

homeopathie werkt!

x

2012 – WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

© Bron: Homeorizon.com (via Huffington Post)

 

De Zwitserse overheid heeft een lange en erkende traditie van neutraliteit, en om die reden mogen de verslagen van deze overheid over omstreden onderwerpen wellicht serieuzer bekeken worden dan die van de overheden die sterker beïnvloed worden door economische en politieke ontwikkelingen. Gezien het feit dat twee van de vijf grootste farmaceutische bedrijven van de wereld hun hoofdvestiging in Zwitserland hebben, zou men kunnen concluderen dat dit land een groot belang bij, en een voorkeur voor ‘reguliere geneeskunde’ zou hebben, maar toch is een dergelijke veronderstelling onjuist…

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde van eind 2011, vertegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is en is recentelijk in boekvorm in het Engels (Bornhoft en Matthiessen, 2011) gepubliceerd. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de homeopathische geneeskunde zowel efficiënt als voordelig is en dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.

Het onderzoek van de Zwitserse overheid naar homeopathie, aanvullende en natuurlijke geneeswijzen (CAM) is niet alleen door de grote behoefte van zorggebruikers voor alternatieve geneeskunde tot stand gekomen, maar eveneens door het grootschalige gebruik hiervan door artsen. Ongeveer de helft van de Zwitserse bevolking heeft ooit een CAM behandeling ondergaan en waardeert deze behandeling.

Dokter Tinus Smits, homeopathisch vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!! Wat een blijdschap zou hij hebben gehad bij het verschijnen van dit onderzoek!!

Verder beschouwt ongeveer de helft van Zwitserse artsen de natuurlijke geneeswijzen als efficiënt. Misschien is wel het meest opvallende dat 85%t van de Zwitserse bevolking wil dat natuurlijke geneeswijzen opgenomen wordt in de zorgverzekering. Het is daarom niet verrassend dat de meer dan 50% van de Zwitserse bevolking aan wie de vraag is gesteld, een ziekenhuis verkiest dat in natuurlijke geneeswijzen voorziet, boven een conventioneel ziekenhuis.

Begin 1998 heeft de Zwitserse regering besloten om de nationale gezondheidsverzekering te verbreden. Met als doel om enkele aanvullende alternatieve medicijnen in de verzekering op te nemen met inbegrip van homeopathische geneeskunde, traditionele Chinese geneeskunde, kruidengeneeskunde, antroposofische geneeskunde, en neurale therapie.

Deze vergoeding was van tijdelijke aard terwijl de Zwitserse overheid ondertussen een uitgebreide studie naar deze behandelingen opstartte om te kijken of ze efficiënt en voordelig waren. De voorlopige vergoeding voor deze natuurlijke geneeswijzen is in 2005 beëindigd. Maar als resultaat van deze nieuwe studie begon het Zwitserse programma van de gezondheidsverzekering opnieuw homeopathie en alternatieve behandelingen te vergoeden.

In feite, als gevolg van een nationaal referendum met 2/3 van de voorkeursstemmen voor het opnemen van homeopathie en een selecte groep alternatieve medicijnen in het Zwitserse nationale plan voor gezondheidsverzekering, is de alternatieve geneeskunde een onderdeel van de Zwitserse grondwet geworden. (Dacey, 2009; Rist, Schwabl, 2009).

‘De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie’
Het rapport “De Evaluatie van de Gezondheidstechnologie” van de Zwitserse overheid waarin onder andere de homeopathische geneeskunde  aan bod komt, is het meest uitvoerige overheidsrapport over dit onderwerp dat ooit is gemaakt. Dit verslag heeft niet alleen de essentie van het bewijsmateriaal van de dubbelblinde placebo-gecontroleerde klinische studies herzien, maar heeft hiernaast de effectiviteit in de praktijk, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van homeopathische geneeskunde geanalyseerd. Dit verslag heeft tevens een uitvoerige herziening van de  preklinische studies tot stand gebracht. (fundamentele fysisch-chemische studies, studies met plantengeneesmiddelen, ‘in vitro’ studies)

Dit rapport evalueerde ook de systematische beoordelingen, meta-analyses en epidemiologisch onderzoek. Dit brede overzicht is een voorzichtige evaluatie van de studies, zowel in termen van de kwaliteit van het ontwerp en functionaliteit (zogenaamde ‘interne validiteit’) als van de geschiktheid van beiden voor de manier waarop homeopathie normaal gepraktiseerd wordt (zogenaamd ‘externe validiteit’).

Het onderwerp van externe validiteit is van bijzonder belang omdat sommige wetenschappers en artsen met weinig of geen kennis van homeopathische geneeskunde, onderzoek op dit gebied verrichten. (Sommige studies hebben een homeopathisch medicijn getest dat zelden wordt gebruikt voor een bepaalde aandoening, terwijl andere studies medicijnen hebben gebruikt die normaal niet geïndiceerd zijn voor gebruik door specifieke patiënten).

Het is vooral opzienbarend, dat de 2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier, geen goed woord over heeft, voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het..! (klik voor artikel)

Wanneer zulke studies onvermijdelijk hebben laten zien dat homeopathische geneeskunde niet effectief is, zal de accurate en reële conclusie moeten luiden dat de studies opgesteld zijn om de ineffectiviteit van homeopathie aan te tonen… of simpelweg, de studie was een proefverkenning die resultaten van een nieuwe behandeling probeerde te evalueren. (Verkennende proeven van deze soort zijn niet bedoeld om homeopathie stelselmatig te bewijzen of te weerleggen maar enkel om die specifieke behandeling te evalueren voor een persoon met een specifieke aandoening.)

Na de beoordeling van het pre-klinische basisonderzoek en de klinische studies van hoge kwaliteit, bevestigde het Zwitserse rapport dat homeopathische hoge potenties regulerende effecten teweegbrengen (normaliserende effecten) en specifieke mutaties in cellen of levende organismen.

In het rapport staat ook dat 20 van de 22 systematische beoordelingen van klinisch onderzoek naar het testen van homeopathische medicijnen in elk geval een trend bespeuren ten gunste van homeopathie. (Bornhöft, Wolf, von Ammon, et al, 2006)

Het Zwitserse rapport vond een bijzonder sterke hoeveelheid bewijs om de homeopathische behandeling te steunen van de bovenste luchtwegen-infecties en van luchtwegen-allergieën. Het rapport noemde 29 studies over de bovenste luchtweginfecties en allergische reacties, waarvan er 24 positieve resultaten vermelden ten gunste van homeopathie.

Zes uit zeven gecontroleerde studies die homeopathische behandelingen vergeleken met conventionele medische behandelingen lieten zien dat homeopathie effectiever was dan de conventionele medische ingrepen. Al deze resultaten van homeopathische behandelingen kwamen zonder de gebruikelijke bijwerkingen die bij conventionele medische behandelingen wel optreden. Bij een evaluatie van alleen de willekeurige placebo gecontroleerde proeven, hebben 12 van de 16 studies positieve resultaten ten ondersteuning van homeopathie aangetoond.
X

* * *

37 gedachten over “Zwitserland erkent homeopathie!!

 1. Wat bij mij opkomt is: Hoera voor de Zwitsers.
  En de 5 hier genoemde heren die nu in de hemelen zijn, zullen allang de beste vrienden wezen aldaar.Ieder heeft de op zich genomen taak in perfectie volbracht, wat ons in de gelegenheid stelt om deze klus nu af te maken; onze hemel op aarde te helpen creëren.
  In dankbaarheid,
  Myriam.

 2. Eindelijk gerechtigheid. Het is toch onbegrijpelijk dat men tegen beter weten inging. Maar ja, dat is het farmaceutisch kartel en de skepticie.
  Nu kan er eindelijk een mega geneeskunde opgezet worden zodat de natuurgeneeskunde niet enkel een verlengstuk meer is van de gewone artsenij.

  En dat op de medische faculteit het doseren in natuurgeneeswijzen, verlicht wordt voor de arts in spé om te volgen en in hun examen zal worden opgenomen. Daar zijn de landelijke verenigingen voor natuurgeneeswijzen als zo’n 70 jaar mee bezig. Nu nog het begrip: “NATUURGENEESWIJSHEID”!

  1. het woord ‘verlicht’ moet natuurlijk “verplicht” zijn.
   Maar het is wel een leuke bijkomstigheid in taalgebruik.

  2. Een vriend van mij heeft een zoon met heel druk gedrag en soms niet goed in banen te leiden. Na allerlei heen en weer bezoekjes aan diverse disciplines, zijn ze terecht gekomen bij een homeopaat met meerdere disciplines in huis in Amsterdam terecht gekomen. Nou ik kan echt zeggen dat ik veranderingen bij die jongen heb waargenomen, hij is veel hanteerbaarder, af en toe wel in lichtere mate het oude gedrag, maar toch een hele verbetering. Ik ga niet uitweiden wat er aan hem gedaan is allemaal, dat voert te ver, maar de allopathie heeft hem zeker niet geholpen, integendeel. Verder:
   Bij nieuwsuur afgelopen zaterdag zegt Lea Bouwmeester, lid Tweede Kamer PVDA, vanaf 04.11 op de video: “de minister van volksgezondheid reageert heel labbekakkerig, ze gaat nog een keer rond de tafel zitten, ze gaat nog een keer praten, terwijl ze aan de andere kant zeggen: medicalisering van jongeren dat vinden we verschrikkelijk maar ze doen er helemaal niks aan……..” interviewer: hoe komt dat? “Nou dat komt denk ik omdat de belangen van de farmaceutische industrie heel hoog zijn, ze komen overal binnen, ze hebben goede contacten met de artsen, blijkbaar ook met de minister en het oplossen van het probleem dat de mensen teveel medicatie gebruiken vinden ze kennelijk niet belangrijk”. Nu hoort u het ook eens van een insider!

   http://nieuwsuur.nl/video/350256-ritalin-bij-kleuters.html

  3. @ Willie – Je hoort dat maffe mens van een psych zelfs nog een keer zeggen dat Ritalin geneest.. Come on…
   Kinderen moeten niet aan de gifpillen, maar zich kunnen uitleven met bijv. judo of andere (budo)sporten. De hele dag stilzitten is toch niets voor een kind. Geen wonder dat sommige zich niet kunnen concentreren en druk worden. Ouders gaan natuurlijk naar de huisarts en zo gaat dat balletje rollen. Ouders moeten wat meer tijd en energie in hun kinderen steken en ze niet allemaal rotzooi zoals smaakversterkers en aspartaam te eten geven en al helemaal geen Ritalin.

  4. Arme kinderen…ze zijn de dupe van een gestuurde en daardoor falende maatschappij.

  5. @Mascotte: je hebt volkomen gelijk; kinderen horen eigenlijk iedere dag zich te kunnen uitleven, liefst buiten! Er is van alles te bedenken om ze lekker te laten “uitrazen”. Ja, die maffe psych zegt wel rare dingen. Maar ik heb niet zo’n hoge pet op van de meest zielenknijpers. Ervaring mee i.v.m. mijn zoon. En met mij hebben andere mensen parallelle ervaringen. Mijn dochter haar schoonvader is een psych. en zij zegt me dat ze af en toe wel eens aan hem twijfelt. Maar ja, zij zijn de deskundologen hè en zo gedragen zij zich ook.

 3. Misschien heb ik de verkeerde therapeut getroffen , ik heb redelijk wat ervaring met alternatieve therapiën , maar homoepatie deed gewoon echt helemaal niets voor me .
  Hoopvol als ik was , na een uur lang gesprek kreeg ik voorgeschreven wat ik zelf al dacht dat ik zou krijgen en het hielp geen reet . Het bewust worden van patronen , inzichten etc zijn imo wel hulpmiddelen , maar in deze toxische wereld werkt zo’n D12 Sulphuris geen zak .

  1. Een goede klassieke homoeopaath is net zo belangrijk, zoniet belangrijker dan het middel, daarnaast is een D12 een erg lage potentie die alleen in de stof werkt.
   Helaas zijn er niet veel echt goede klassieke homoeopathen, die zich bewust zijn van hun eigen ego en dit niet op hun patient projecteren.
   Een goede homoeopaath begint eerst met een constitutiebehandeling, en kan dan pas aan het werkelijke genezingsproces beginnen.
   Als ik jouw reactie lees, heb je er zelf ook nog niet veel van begrepen.
   Lees eerst de Organon van Hahnemann eens.

   Stay Human,

   Zjoz.

  2. Geen enkele medicijn helpt. Kijk als je je been breekt of geopereerd moet worden, tja dan wil dat wel ‘ns helpen als je medische hulp krijgt. Maar 80 tot 90 procent van de ziektes moet uw overlevingsmechanisme gaan werken. U zelf regenererend vermogen zorgt dat u weer gezond wordt. En wat u inneemt aan medicijn maakt dan echt niet meer uit. Zelfs wat ze in medische kringen noemen placebo kan helpen. Het probleem is dat zo’n of huisarts het ook niet allemaal weten. Er zijn natuurlijk ook goeden onder de kwaden. Maar het gros doet alleen wat ze ‘geleerd’ hebben.
   De vele specialisten maken het ook moeilijk om meteen de ‘juiste’ diagnose vast te stellen. Men heeft daar ‘geen’ tijd voor. Het medicijnenkistje is meestal hun enige ‘aangeleerde’ oplossing. En dat ziekenhuizen, artsen, specialisten, verpleegkunde, huisartsen nu verplicht worden om economisch/marktgericht te gaan werken en de mens als een produkt zien is ook niet hoopgevend. Je behoort de mens de meer keuzevrijheid geven in homeopathie, allopathie of een combi daarvan. Verder ben ik voorstander voor andere alternatieve geneeswijzen. Maar ook daar moet je als patient evenals de reguliere zorg de kaf van het koren kunnen scheiden. Taal is vaak ook daarin een grote barriere. We laten ons gemakkelijk inpakken als we taal van autoriteiten, specialisten, wetenschappers ‘niet’ begrijpen. Eis gewoon simpele taal. En als die persoon niet in jip en janneke taal kunt uitleggen dan kunt erop aan dat ie het zelf ook niet snapt. Vraagt gewoon een ander die het wel kan vertellen. U voelt zich dan niet aan de goden overgeleverd. En de koudte is uit de lucht. U gemoedstoestand wordt er beter door. En u energie kunt u helemaal richten op uw beterschap. Want angst tussen de oortjes is een slechte raadgever en niet bevorderlijk voor uw gehele gezondheid. Zegt u intuitie die man/vrouw past niet bij mij. Kies gewoon een andere. Geneer u niet het gaat toch om leven, niet waar? Laat u niet kisten want als u eenmaal onder de grond zit is het altijd te laat. Ziektes komen niet zomaar uit het niets. Vele signalen worden vooraf aan uw doorgegeven. Wij die voortdurend geleefd worden, hebben daar geen ‘gevoel’ meer voor. Vaak als het te laat is beseffen wij de ernst van de zaak. Hoe dichter bij uzelf bent hoe alerter u op een ‘ziekte’ kunt reageren. Het is gewoon zo als u lekker in uw vel zit, ziet u eerder het ‘gevaar’ op uw afkomen en weet u vaak op de juiste manier te handelen. Bent u depri, vol zorgen, ontevreden, niet tegen een stootje kunnen, onverschillig, negatief dan weet u in uw hart toch eigenlijk al hoe uw ziekte afloopt? Zelf al gelooft u 100 procent in een methode of medicijn dat helpt. Maar als uw goede intentie niet in de pas loopt met het gecreeerde actie(gedrag) dan helpt zelfs geen enkele medicijn, geneesmiddel of wat dan ook.
   Zoals heel extreem: u wilt afvallen maar blijft toch veel ‘ongezonde’ tussendoortjes eten. Het beoogde resultaat doet uw gewoon teniet.
   Dit is hoe ik tegen ziekte aankijkt. En ook hier geldt alles heeft met alles te maken. Het geheel blijft altijd meer dan de som der delen. Dat besef maakt mij snel beter of beschermt mij om ziek te worden.
   Let een beetje op wat ik eet en drinkt in combi met wat beweging en rust. Dat geeft meer evenwicht in mijn leven en houdt daarom mijn gezondheid in stand.
   Geloof mij vooral niet maar ga onderzoek zelf ondezoeken.

  3. weggevallen : specialist …of huisarts.
   En als de rest onbegrijpelijk is gebruik dan uw fantasie. Want ook u weet alles al. Alleen herkenning (bewust worden) doet ons dichter tot elkaar toekomen.

  4. @Lezer: je zegt dat geen enkel medicijn helpt.
   Hoe ga je dan iemand opereren bij een gecompliceerde breuk? Zonder verdoving? Wordt een leuke oefening…
   Geen antibiotica bij een zware longontsteking? Of wilde je dat met een homeopatisch middeltje oplossen…
   Ik geef toe dat medicijnen vaak niet nodig zijn, artsen schrijven tegenwoordig voor om de patient gerust te stellen, maar in heel veel gevallen is het medicijn wel effectief hoor!

  5. ? marc
   Voor de verdoving kun je acupunctuur of hypnose gebruiken( beproefte middellen)
   Voor antibiotica kun je colodiaal zilver gebruiken ( ook beproeft).
   Zo zie je er zijn wel degelijk alternatieven

 4. Zo langzamerhand…….maar wat heeft ’t lang geduurd, tè lang, beginnen de mensen in te zien dat ze bedrogen zijn en nog steeds zich laten bedriegen omdat ze ’t niet willen weten. Onwetendheid is een kwaal, misschien met homeopathie te genezen?.
  Wij gebruiken sinds 30 jaar homeopathie en zijn nu 85 en 80 jaar in goede gezondheid.

 5. Ook hier blijkt nog eens weer dat ook de Liefde toch maar weer overwint hoor.
  Lees bijvoorbeeld ook maar de boeken over water, gifvrije voeding etcetera ook maar (nog eens), of bezoek de Gezond Verstand Avonden maar, want ook die gaat daar immers ook over.

  In Licht en Liefde,

  Jana

 6. Er stond een artikel op happy nieuws hier over. Ik heb het artikel verzonden naar de stichting scepsis, en ik kreeg het volgende antwoordt terug….en nog wel van prof Nienhuis…Deze man is vrij fanatiek……groeten…

  Kennelijk doet happynews ook aan oud nieuws. Dit is oude koek uit 2005; een samenvatting werd al aangekondigd in dit tijdschrift:

  http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=Ausgabe&Ausgabe=231996&ProduktNr=224242

  Dit is maar 10 pagina’s (Engels, eind 2006), maar er is ook een appendix bij. Het afsluiten van het onderzoek werd al in januari 2005 aangekondigd.

  In het tijdschift werd de Duitse versie aangekondigd
  HTA Homöopathie – Bericht zur Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Homöopathie.
  als “in press” maar ik heb niet kunnen vaststellen dat dit ooit verschenen is.

  Geruime tijd daarna heeft Edzard Ernst een overzich gepubliceerd http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20402610 dat veel negatiever uitkomt.
  Ik heb bovenstaand artikel uit 2006 vluchtig bekeken maar daar staat een groot aantal van de gebruikelijke onzin artikelen in.

  Een artikel zoals dit, dat eerst stelt dat de essentie van homeopathie individuele behandeling op basis van het similiabeginsel is, en dat dan onderzoeken citeert waarin idereen hetzelfde commerciele middel dan wel isopathische middel kreeg voor dezelfde klacht kan men niet serieus nemen.Als voorts het uitstekende onderzoek van Elly de Lange – de Klerk min of meer terzijde wordt geschoven (op basis van een tijdschriftartikel, kennelijk zonder de dissertatie te lezen) op basis van ‘not enough power’
  (d.w.z. 160 proefpersonen is nog lang niet genoeg om een relevant effect te detecteren) en ‘niet voldoende duidelijk waar de homeopathischebehandeling uit bestaat (klassieke individuele behandeling is kennelijk nog niet duidelijk genoeg!) dan hoef je al bijna niet meer te kijken.

  Misschien ga ik er wel aandacht aan besteden. Zeven jaar na dato is wel genant laat, maar ja, in Nederland gebeurt alles jaren later.

  Jan Willem Nienhuys

  1. Dit is inderdaad oud nieuws, dat nu opnieuw de ronde doet omwille van de Engelse vertaling. Zwitserland is zeker niet het enige land dat recent nog een rapport over homeopathie heeft gepubliceerd. Ook Belgie deed dat enkele maanden geleden: https://kce.fgov.be/nl/publication/report/stand-van-zaken-van-de-homeopathie-in-belgi%C3%AB Een belangijke zin in de synthese op p154: “De therapeuten baseren zich op hun subjectieve ervaringen en de tevredenheid van de patiënten om het welslagen van hun behandelingen aan te tonen. […] Wij benadrukken echter dat tevredenheid in geen geval een waarborg is voor werkzaamheid, en evenmin van veiligheid.” Verder vonden ze dat studies die beweren dat homeopathie werkt, slecht uitgevoerd zijn, dus onbetrouwbare resultaten opleverden, en geen bewijs voor werkzaamheid. Ook de Britse overheid had een gelijkaardige conclusie in hun rapport http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/science-technology/s-t-homeopathy-inquiry/ .

 7. Het is gek…in mijn omgeving ken ik alleen maar mensen die sterven na een lijdensweg met chemokuren, bestralingen etc. Daar hoor je nooit niemand over en zeker geen grote krantenkoppen.
  Er wordt dan schouderophalend gezegd, hij/zij was niet te redden, het was zijn tijd etc.
  Tevens weten mensen dat ze ziek worden van bijwerkingen van medicijnen maar dat nemen ze op de koop toe.
  Over homeopathie(en andere therapien) hoor je juist vaak `wonderbaarlijke´ verhalen.
  Echter wanneer iemand overlijdt nadat een persoon heeft gekozen voor de natuurlijke weg, dan is het een schandaal en wereldnieuws. Grote koppen in de krant desnoods.
  Ik zeg dan altijd, elke dag sterven er duizenden na chemokuren etc. waarom hoor je daar nooit wat over? Hoeveel nieuws zou de krant daar niet van hebben? Elke dag weer. Krantenkop: MAN OVERLIJDT NA CHEMO EN BESTRALING!
  `Euhh tsja`…. daar heeft men dan geen weerwoord op en heeft men opeens een `nuchtere´ kijk op het leven. Iedereen gaat een keer dood.

  Alles staat op zijn kop in deze wereld. Waarom moet je op zoek naar en voorgelicht worden over gezonde voeding? Waarom staat er op alle ongezonde voeding niet een stickertje met een groot rood kruis en PAS OP CHEMISCH!!!? ipv dat alles nu biologisch etc. moet zijn? Een appel moet appel zijn en per definitie gezond, nu wordt een appel niet eens bruin meer als je er een hap van hebt genomen….eerst denk je nog van zo hee!! die is vers… inmiddels weet je wel beter.

  1 ding moet ik ze nageven. Hun marketing machine is van vele malen beter.
  En gelukkig ben ik nooit ziek geweest en voor de keuze gestaan. Het zal toch nog veel moed vergen om het reguliere gezondheidscircuit de rug toe te draaien als jezelf voor de keuze staat.

  1. Heel mooi gezegd! Je hebt gelijk, alles staat op zijn kop. Daarom ben ik heel blij met deze ontwikkeling. Nu de rest nog.

  2. Appels eet ik al jaren niet meer, maar dat doet niet af aan de mooie reactie!

  3. Ik ook niet..kruisallergie. Op de een of andere manier lijkt een stofje in o.a. appels, tomaat en tig andere soorten groente en fruit op die van de boompollen.

  4. Het is een verademing dat er nog mensen met gezond verstand rondlopen. De reactie van Dennis getuigt van realiteitszin. Ook ik ken families die voor de helft zijn uitgeroeid met chemo, maar blijkbaar heeft men daar geen moeite mee. Als iemand geneest van kanker dankzij een alternatieve geneeswijze is dat natuurlijk altijd weer toeval. Tja, zo komen we er nooit.
   Gelukkig is er nog een heel land slimmer dan de rest. Maar ach, die Zwitsers zijn in zo ontzettend veel dingen slimmer. Dat zullen wij nooit evenaren, wij zitten met die minkukels van de VTdK opgescheept. Ja, dan wordt je links en rechts ingehaald.

 8. Ik vind het raar dat dit artikel opent met Rockefeller en Henry Ford. De laatste wordt geschetst als een alternatieve en open minded denker.

  Weten jullie dat Henry Fords “regime” in zijn autofabriek in Detroit een voorbeeld voor Hitlers Gestapo is geweest?

  Verder heeft hij ook zijn zoon in 1943 laten vermoorden omdat deze zijn vader meerdere malen op onderhandelingen met de vakbanden wees.

  Hoop dat er in de toekomst meer onderzoek naar achtergronden wordt gedaan, alvorens bepaalde feiten naar voren te brengen om stukken smeuiger te maken.

  1. Als je dan nu een donatie doet, rechtsboven aan de pagina (bij het hartje..), dan gaan wij een gedegen research-department opzetten. Is dat wat?

   Maar om even op je argumenten in te gaan:
   Het is werkelijk schande dat Ford iemand tot voorbeeld is geweest, daarvoor had hij gewoon TBS dienen te krijgen.. Toch? Foei, wat een verkeeeeerd voorbeeld was die man zeg…! Hij wist het niet, maar wás het wel.. Helemaal verkeerd die man, afgezien dan van dat kostuum van soja, die carrosserie van hennep en de uitspraak:
   “Ik zie een toekomst waarin onze industrieën niet langer de bossen zullen plunderen; bossen die generaties nodig hebben gehad om uit te groeien tot de prachtige bossen die wij kennen.

   In die toekomst zullen we ook de mineraal- en kolenmijnen niet meer gebruiken om de grondstoffen te delven; grondstoffen die eeuwen nodig hadden om te ontstaan. De industrieën zullen hun grondstoffen grotendeels halen uit de oogsten van het veld, oogsten die jaarlijks terugkeren.

   Ik ben ervan overtuigd dat wij in staat zullen zijn om uit deze jaarlijkse oogsten veel, zo niet álles te halen, wat we nodig hebben voor onze industriële productie. Wanneer die dag zal komen, en hij zal zéker komen, dan zullen boeren altijd een markt hebben en arbeiders altijd een baan.

   Er zullen dan veel meer mensen leven op het platteland en de huidige onnatuurlijke omstandigheden zullen weer op een natuurlijke wijze worden uitgebalanceerd. De chemie zal de landbouw en de industrie opnieuw verenigen. Deze twee krachten zijn té ver verwijderd geraakt van elkaar en de hele wereld lijdt van deze scheiding..”

   Schandaaalig, wat een verkeerd voorbeeld.

   Ik hoop wel anoniem, dat je niet ná, maar vóórdat je je commentaar hier spuit, gewoon lekker je huiswerk doet.. Toch? Zuurpruim. Maar wel een smeuïge hoor..!

 9. ?Marc,
  een zware longopneumonia krijg je niet zomaar. Vaak heb je al een hele slechte weerstand. En de meeste overleven het niet ook al krijgen ze een antibiotica
  kuur. Als je dus beter op jezelf past en leeft en ‘gezond’ leeft dan weet ik zeker dat je geen zware longontsteking krijgt. Want ik weet dat toeval niet bestaat want alles heeft met alles te maken. Noem is een echte ‘pijnstiller, die helpt tegen een gecompliceerde been breuk? En wie heeft u vertelt dat bij een gecompliceerde breuk een patient ‘meer’ pijn heeft dan bij enkelvoudige beenbreuk? De ‘ervaring, voor pijn ervaart iedereen verschillend en ook de pijngrens(tolerantie) is bij iedereen anders.

  1. Lezer, Ik eet gezond, doe geregeld aan recreatieve sport, wordt zelden ziek (heb dus zoals de meeste volwassenen en goede weerstand), maar toch had ik enkele jaren geleden zomaar een longontsteking. Ik kon geen enkele inspanning meer doen, hoestte zwaar, en had pijn in de borst, maar dacht dat het wel vanzelf over zou gaan. Na twee weken pas naar de dokter gegaan. Hij schreeft antibiotica voor, en ik was weer binnen enkele dagen genezen. Dat kan toch geen toeval zijn? (je weet dat “toeval niet bestaat”…).
   En zijn vele pijnstillers die bij complexe breuken de pijn kunnen verlichten: morfine, pethidine, fentanil, … worden doorgaans enkel in ziekenhuizen gebruikt (intraveneus via baxters).

  2. Koen,
   zomaar bestaat niet. ‘Gezond’ eten en ‘sporten’ zijn relatieve begrippen. Stress kan ook je weerstand verlagen. Je laten leven, door bijv. constant op je tenen lopen kan ook je weerstand doen afnemen.
   Ik zeg altijd voorkomen is altijd beter dan genezen.
   Alles heeft met alles te maken. Het leven ontglip je je wordt tot orde geroepen om gas terug te nemen.
   In de sport heet dat: je wordt teruggefloten. En dat laat je longontsteking aan je zien.

   Het is fijn om te horen dat de penecilline bij jou heeft geholpen. Maar let op copd of astma kan op de loer liggen, want dat gaat vaak hand en hand met ‘zwakke’ longen. Een zekere balans tussen werk en privé is voorwaarde voor ‘gezond’ leven en laat je niet alleen leiden door je ‘verstand’.
   En als het te laat is helpt ‘gezond’ eten en ‘sporten’ ook niet meer.

   En wat betreft die pijnstiller een goede fles whiskey kan toch ook helpen of ipv medicijnen de persoon in coma(zuipen?) houden?
   Mensen bewust maken is enige wat ik wil. Gelijk hebben of krijgen laat ik aan anderen over.
   Succes.

  1. Coen, dan vraag jij toch de volgende keer als je voor iets naar de huisarts gaat toch gewoon een placebo!

 10. Ik was verpleegster in Zwitserland tot 1995. Het is waar, dat men daar veel aandacht aan de alternatieve medicijnen geeft en de patient mee laat beslissen over de behandeling van zijn ziekte. Natuurlijk, als de patient daar toe in staat is.

 11. In het ziekenhuis werd me vertelt dat ik moest leren leven met mijn kwaal (buikpijnen)een stemmetje zei me dat ik er weg moest…ben op zoek gegaan en kwam terecht bij een klassiek homeopaat en daar ben ik geholpen…De gesprekken met de ‘paat’hebben mij geestelijk ook zo veel verder gebracht.
  ‘Je moet alleen niet bang zijn voor de confrontatie met jezelf’

  En dát is het punt in de reguliere geneeskunst.
  De rationele benadering is zo a-typisch bezig zijn met mens en genezing.
  Het lichaam en de ziel zijn één.

  Ik kreeg een constitutioneel middel (dat bij mijn type past)- dit werkte op het energetisch lichaam. Hoe verfijnd wil je het hebben.

  Het zijn de angsthazen die vertrouwen op de allopathie.
  En hoe heftiger de ontkenning hoe groter de angst is.

  Overigens zijn er ook reguliere artsen die dóórvragen maar ja tijdgebrek hè….en dat is wat genezing geeft: tijd en aandacht én het juiste middel…..

  Ik heb veel respect voor de homeopathie en de homeopaten….
  Het is nogal een opleiding zeg!

  Met hartegroet Annet Lemaire

 12. Ik vind dit geweldig nieuws en hoop dat nog meer landen volgen. Graag zou ik willen weten voor welke ziektes de homeopathie is bewezen en waar ik dat kan vinden. Bovendien zou ik graag periodiek op de hoogte blijven: hoe is dat mogelijk? Ik ben geen homeopaat, maar gedragswetenschapper met sterke interesse in non-invasieve geneesmiddelen.

  1. P.Brouwer, als je werkelijk wilt, dan is er zóveel info te vinden over krachtige, bewezen homeopathie, dat je deze vraag écht niet hoeft te stellen. Kijk naar het artikel; mensen worden kapot gemaakt omdat ze hun waarheid vertellen/delen, omdat ie bewezen vruchten afwerpt.
   Duik erin en leer zwemmen..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.