Advertentie

Zwitserland: Homeopathie werkzaam, doelmatig en besparend!


Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – Parijs 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Nee, hij was geen kwakzalver, noch een dwalende in de woestijn van de medische wetenschap..!
Hahnemann studeerde in 1779 af in geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen en werd arts/apotheker. Vanuit zijn praktijk ontwikkelde hij zijn homeopathische theorie. In een tijd waarin de geneeskunde nog nauwelijks op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten. Langzaam maar zeker komt nu, 250 jaar later pas, de enorme kracht van zijn werk tevoorschijn in het huidige (bekrompen) wetenschappelijk-medisch denken.

x

x

Zwitserland: ‘Homeopathie is

werkzaam, doelmatig en besparend’..

2017 © WantToKnow.nl/be (oorspronkelijk: homoeopathie-online.info)

origineel: HIER

x

Dr. Hansueli Albonico

Een kort interview met een Zwitsers alternatieve arts Dr. Hansueli Albonico, o.a. huisarts in Zwitserland. Het is nu preciés Zwitserland, dat onlangs de medische diversiteit in het gezondheidssysteem WETTELIJK verankerd heeft. Wij plaatsen hieronder een interview van de DZVhÄ (Deutscher Zentralverein homöopatischer Ärtzte) met deze dokter Albonico, de voorzitter van de vereniging van Zwitserse Complementaire Artsenorganisaties, over een mijlpaal in de complementaire geneeskunde.

Mijnheer Albonico, 16 juni 2017 was een belangrijke dag voor de complementaire geneeskunde in Zwitserland. Wat gebeurde er die dag?
We zijn heel blij dat in Zwitserland ons burgerinitiatief ‘Ja tegen complementaire geneeskunde’ definitief naar een officiële wetgeving is omgezet. De klassieke Homeopathie is naast de antroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de fytotherapie één van de medische gebieden die in Zwitserland ter discussie stonden. Nu heeft de gehele Bundesrat op 16 juni 2017 besloten dat alle vier deze complementaire geneeswijzen definitief in de Zwitserse basiszorgverzekering opgenomen blijven.

Betreft dit een tijdelijke maatregel?
Nee, het besluit geldt uitdrukkelijk voor onbepaalde tijd. De opname van de complementaire geneeswijzen in de basisverzekering was de laatste jaren tot eind 2017 beperkt. We waren er niet zeker van of de inspanning van alle betrokkenen werkelijk tot een doorbraak zou leiden, maar het is gelukt.

In Duitsland beweren vele media dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs zou zijn voor homeopathie. En nu besluit Zwitserland om deze geneeswijze in de basisverzekering op te nemen. Hoe verliep de dialoog met de wetenschap in Zwitserland?
Dat was zeer spannend. De dialoog heeft zich over 20 jaar uitgestrekt en vormde de brug tussen wetenschap en politiek. We kennen dat uit het Klimaatdebat – het is niet eenvoudig. Maar hier heeft de democratie ons heel erg geholpen. Wij konden niet alleen het burgerinitiatief in het leven roepen en daarbij een tweederde meerderheid halen, maar ook een vruchtbare en succesvolle dialoog met alle betrokken partijen ontplooien. In de laatste anderhalf jaar vonden de gesprekken binnen een commissie van experts plaats.

Wie zaten er in die commissie?

Jos van der Meer van de Radboud-meidsche universiteit in Nijmegen. Hij is het gezicht achter het manipulerende Nederlandse advies aan de Europese gezondheidsraad, om homeopathie af te schaffen.

Dat waren vertegenwoordigers van de complementair werkende artsen, maar ook van het departement van Binnenlandse Zaken, in het bijzonder het departement van Gezondheid, alsook vertegenwoordigers van de Zwitserse universiteiten, de Zwitserse Academie van medische wetenschappen, de verzekeraars en ook patiënten.

Gezamenlijk hebben we het in zeer vruchtbare bijeenkomsten voor elkaar gekregen om het wetenschappelijk bewijs, dat absoluut aanwezig is, naar heel concrete aanpassingen om te zetten. De uitvoering vond volgens de wettelijke vereisten van het gezondheids- en verzekeringsrecht plaats. Ook de behandelwijzen van de complementair werkende artsen moeten recht doen aan de wetenschap en voldoen aan het zogenaamde WZW-bewijs: Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit (Werkzaamheid, Doelmatigheid en Spaarzaamheid).

Dan ziet u in Zwitserland precies deze punten met betrekking tot homeopathie vervuld?
Precies. Met het huidige besluit van de Bundesrat wordt bevestigd dat zowel de werkzaamheid alsook de doelmatigheid en de besparing voldoende meetbaar is, zodat de opname in de basiszorgverzekering verder gewaarborgd kan worden.

In de wetenschap werkt men met zogenaamde RCT’s, dubbelblind gecontroleerde studies, die als Gouden Standaard gelden in de evidence based geneeskunde. RCT’s kunnen echter niet uitdrukken welk therapeutisch nut patiënten onder alledaagse omstandigheden van een methode ondervinden. Onderzoeksgegevens uit de gezondheidszorg kunnen dat wel, en deze bewijzen dat homeopathie een therapeutisch nut heeft in de medische geneeskunst.

Heeft het gezondheidszorgonderzoek bij uw wetenschappelijke debatten een rol gespeeld?
Ja. Het gezondheidszorgonderzoek heeft de laatste 20 jaar in toenemende mate aan betekenis gewonnen.  Het was spannend te zien, hoe dat zich ontwikkeld heeft. Oorspronkelijk sprak men simpelweg van werkzaamheid en RCT’s. Daarna werd dit uitgebreid met nut en de vraag: ‘Hoe definieert men nut?’, tot zich de vraag naar het gezondheidszorgonderzoek verder ontwikkelde. In het gezondheidsonderzoek gaat het erom dat de patiënt en de arts naar het resultaat -dus naar de ervaringen onder alledaagse omstandigheden- bevraagd worden. Dat ging door de gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde studies verloren.

Hoe ziet u de onderzoekssituatie – ook in vergelijk met de conventionele geneeskunde?
We hebben de gezamenlijke literatuur in de loop van het proces meerdere malen bekeken. In het begin kwamen we uit op een zesjarige, zes miljoen kostende PEK exercitie (Programm Evaluation Komplementärmedizin). Later kwamen daar nog meer studies bij. We hebben gezien, dat ook de klassieke homeopathie uiteraard over studies beschikt. Het is niet zo, dat hier geen studies voorhanden waren; er bestaan voldoende zelfgecontroleerde studies. Tegelijkertijd heeft men moeten erkennen dat ook de traditionele geneeskunde bij lange na niet voldoet aan de harde criteria, Level A, die de evidence based wetenschap stelt. De Amerikaanse richtlijnen voor cardiologie zijn bijvoorbeeld slechts voor 20% evidence based.

Welke uitdaging wacht er nu op u?
Het gaat er vooral om, dat de vier in de basisverzekering opgenomen complementaire geneeswijzen, aan de universiteiten adequaat vertegenwoordigd moeten zijn. Daar moet nog een flinke inhaalslag gemaakt worden.

* * *

x

Is het pure naïviteit van Edith Schippers, wanneer ze haar kruistocht tegen homeopathie voert..? Of is het een uiterst doortrapt spelletje dat ze speelt als VVD-er met (toekomstige) ‘belangen-ook-elders’..?

 

Homeopathie dient onderzocht, degelijk onderzocht. Zonder vooroordeel..!
Dus niet op basis van klaarblijkelijk, ernstig tekort schietende, failliete medisch-wetenschappelijke experimenten.!

Maar op basis van een open mind naar de vermeende INDIVIDUELE werking van homeopathie.
En met oprecht wetenschappelijk onderzoek,
dat zomaar ineens een nieuw paradigma voor de HELE medische wetenschap zou kunnen inluiden.

Al was het alleen maar als hoopvolle horizon,
die het einde toont

van de krankzinnig stijgende kosten
in de Nederlandse gezondheidszorg,

waarvan farmaceutische middelen
een essentieel-substantiële oorzaak zijn..!

* * *

x

 

24 gedachten over “Zwitserland: Homeopathie werkzaam, doelmatig en besparend!

 1. Het is beveemdend dat er altijd wel een paar pseudo geneesheren in Nederland zijn, die voor geld alles doen, indien nodig hun moeder en kroost verkopen !
  Homeopathie is zo oud als de wereld, is gewoon niet weg te denken uit onze levens.
  Koop al veel homeopatiese middelen uit Zwitserland, de mooist en zuiverste TM producten.
  We gaan gewoon door op de door ons ingeslagen weg, groet Jenne

  1. Hallo Jenne, Ik ben het met je eens behalve met je uitspraak dat homeopathie zo oud is als de wereld. Het is toch begonnen bij Haneman? En die is volgens mij jonger……

 2. Ik denk dat het nu nog belangrijker is om dit soort berichten te verspreiden via de media die wij ter beschikking hebben, zoals fb, twitter etc. Zodat steeds meer mensen inzien dat we en ze gemanipuleerd worden bv het grote geld en de macht.

 3. Jenne heeft gelijk. De homeopathie was er al in verschillende gebruiken.
  Evenzo als de kruiden geneeskunde et cetera.
  Hanemann heeft het weer op zijn wijze gecombineerd.
  Dat komt door de vele verschillende geneeskrachtig natuurlijke middelen over
  de aarde (Gods kruidentuin) verspreid.
  Zoals b.v. dr. Vogel weer opnieuw heeft samengesteld.

  Vandaar de verschillende merken in verschillende combinaties. Aan de ene kant zijn het herontdekkingen en anderzijds heeft men tot nu toe nog niet alle mogelijkheden kunnen ontdekken vanwege de ontbossingen/kappen van oerwouden en het bestuderen van methoden bij Indianen etcetera.

  1. Maar Wim, homeopathie is niet alleen kruiden etc. Het potentiëren wat Hahnemann ontdekte en later is uitgewerkt in reguliere stappen etc. is toch echt wel de start geweest van de klassieke homeopathie als unieke geneesKUNST..

  2. Giudo, ik bedoel hier enkel mee, dat de natuurgeneeskunde op zich de eerste en dus oudste geneeswijze in deze wereld is met een gecompleteerd gevolg als Homeopathie, Vitho therapie en andere holistische behandelingen daarbij samengaande.
   Al;s de gewone artsenij (reguliere) zich daarmee zou verbinden, zou je een mega universele geneeskunde hebben door het verlengstuk van inderdaad Homeopathie.
   Ooit was ik de eerste coördinator van een beroepsvereniging Natuurgeneeswijze met daarin ook natuurgeneeskundige artsen al leden maar die werden helaas door hun collega reguliere artsen als afvalligen beschouwd.

  3. Nee zeker niet alleen kruiden, binnen de homeopathiese wereld bevind zich ook nog die van de Essentïéle Oliën, zo als bijvoorbeeld ; de Origan compactes, die wordt gezien als de nieuwe infectie bestrijder, af en toe een cure van 2 a 3 weken, drie druppels op een lepeltje honing tijdens het eten, doet wonderen, verder om je memoire te onder steunen, in je damp verspreider enkele druppels Romarin à verbénone, dit is de goede soort, een heuse Alzheimer bestrijder, lees er over, alleen bio Oliën gebruiken, groet Jenne

 4. Zeer goed artikel.
  Ook in de reguliere pers verscheen onlangs een interview met de voorzitter van de Belgische Registratiecommissie van homeopathische geneesmiddelen, Dr Michel Van Wassenhove die ook stelt dat de werking van homeopathische geneesmiddelen wetenschappelijk bewezen is. Het zijn de onderzoekmethodes die in gebreke blijven omdat men ivm homeopathie elk geval afzonderlijk moet benaderen daar elke mens anders op ziekte reageert. Zo moeten onderzoekers bij hun onderzoek elke vorm van reageren in aparte groepen onderbrengen.
  https://bit.ly/2FTV7WL
  Voor alle snel (ver)oordelende jenne’s onder ons : homeopathie werkt NIET bij diabetes, noch bij hartkwalen.
  Dr Van Wassenhove zegt ook dat in veel gevallen homeopathie en allopathie complementair zijn en gecombineerd kunnen/mogen worden.
  Het interview werpt een verhelderend licht op de hele discussie.

  1. anelle hoe wat veroordeel ik of oordeel ik, ben mijn hele lange leven al met natuur wetenschappen bezig.
   Wij gaan altijd van het individu uit, zijn uitstraling en temperement.
   Tegen Diabètes en hartkwalen, zijn er wel degelijk middelen, die genezen en bijsturen,
   maar dit gaat altijd samen met een bepaalde leefstijl.
   De als varkens vretenden op hun bank voor de TV hun leven door brengende zijn niet te helpen.
   Ben ook niet in deze mensen geinteresseerd !
   Het is een volkomen andere wereld, de alchemisten de Wonder doeners de scharlatans, ja die horen er ook bij van wege de placeboo, uit deze evolutie kwam dan Hahneman, Nebel voor en anderen, en het evolueerd nog steeds, van Graphite naar Baryta, een oude vriend van mij heeft mij veel geleerd, meer als 30 ig jaar Homeopathiese geneesheer, ’t is jammer dat ik zo oud ben, het is zo mooi andere mensen te helpen.
   Weet je wat ik denk, dat de gemiddelde huis arts niet over voldoende intellect en interesse beschikt om de Homeopathie naar behoren toe te passen, het is vreselijk gecompliseerd, heb ik wel geleerd van mijn meesters, groet Jenne

  2. Voilà, jenne, dat is wat ik bedoel met snel ver-oordelende lieden. Je insinuatie dat wij “als varkens vretenden” zijn is ronduit kwetsend en ruikt naar eenzelfde soort fanatisme dat de tegenstanders van homeopathie kenmerkt. Je weet van toeten of blazen over familiale achtergrond of onze leefstijl en toch sla je aan ’t Veroordelen. Een slecht werkende pancreas zit in mijn man’s familie. Zijn oma en vader stierven aan diabetes. Zijn broer, een asceet en fanatiek vegetarier, stierf twee jaar geleden aan pancreaskanker. Wij zijn ons hele volwassen leven zeer bewust met gezonde bio voeding bezig en kiezen bij voorkeur voor een alternatieve/holistische medische aanpak wanneer mogelijk. De diabetes openbaarde zich slechts enkele jaren geleden en werd deskundig bijgestuurd… tot een hartinfarct op zijn tachtigste zijn hele organisme helemaal in de war stuurde.

  3. nou anelle,

   ben blij dat ik aan al jou wensen kan vol doen, nou pancréas, ja en dan nog heriter, misschien wat veel gesopen in de voor gaande generaties, of misschien is de leefomgeving sterk vergiftigt, je hebt diabétique in diverse variateiten, altijd te veel suiker of de schildklier werkt niet goed, je kunt heel goed de oorzaken van ziektes buiten je zelf zoeken, ja en dan de psyche, spreekt ook een woordje mee, kijk ik kan natuurlijk niets voor jouw !!! persoonlijke gemoed, ben ook niet de veroorzaker van jullie malleur, wens je sterkte, groet Jenne

  4. Ik ben opgegroeid met een vader die 2x daags insuline moest inspuiten. Ik heb hem meerdere malen op een hypo en hyper gezien, ook meerdere malen dat hij bijna in een coma was, uiteindelijk werd zijn hart zijn vroege dood. Hij at gezond, dronk geen druppel, kwam niet uit een familie van drinkers. Hij was fit, zo sterk als een paard.
   En ja, in mijn leven heb ik ook anderen gezien, bankzitters met een berg snoep naast zich en een injectie spuit aan de andere kant. Dat maakte me misselijk.

  5. Hallo Cozmic,

   mijn vadertje is ook niet echt oud geworden, ja weet je het leven is als een loterij, mijn groot moeder zij altijd, het leven is als een pijp keneel, wat vroeger een lekkernij was, een ieder zuigt er aan en krijgt zijn deel, soms maakt oer sterk zijn het einde alleen maar erger, maar spanning en stress maakt ziek, en vergeet niet de armoede die vorige generaties hebben door staan, laat toch ergens sporen naar, er bestaan wel degelijk erfelijke ziektes, soms niet eens opgemerkt, hier waard het spook rond van de ziekte genaamd Pick, hersens aandoening niets aan te doen, maakt zijn slachtoffers in alle leeftijden, erfelijk !!!, hele streken lijden er onder, worden vaak niet oud, gelukkig voor ze, maar heel erg triest mijn buurman 58 foets in korte tijd, uit de rolering, nu iets vrolijker, zit met een zieke vrouw, een geopereerde dochter nieuwe tweed heup, en een zoon die het ook niet zo ziet zitten, nou daar sta je dan op je ouwe dag, de hele dag de vrolijke optimistische lolbroek uit hangen,
   het geld smelt als sneeuw voor de zon, gelukkig mijn Klein kinderen gaat het goed, niet echt gemakkelijk de wereld op dit moment, maar achter de wolken scheen altijd de zon, hoop dat dit nog zo is, groet Jenne

  6. Jenne, zonder plan daarvoor blijk ik al meerdere kruiden te kweken die op diabetes positief werken. Als ik daar op facebook iets over meld dan zijn de reacties negatiever dan negatief.
   Laat ze lekker verrotten denk ik dan. ik snap het niet, zijn ze zo versuikerd aan hun aandoening?

  7. Cozmic,

   Diabete type 1 is insuline enz. moeilijk !
   Diabete type 2, ja oude dags beetje te dikke mensen, hier zijn de volgende mogelijk heden.
   Op je nuchtere maag 5 granule Syzygum, met na ontbijt 5 gr. Glycerinum, duurt even maar het gaat naat beneden, gebruik dit zelf ook, en het werkt.
   In een vroeg stadium, Helonias, veel dorst Magnesium aceticum.
   Met pijntjes Rhus aromatica, Diversiloba.
   Voor de Dames, Momordica balsamina, Gratagus monogyna, Lobe dosterieur hypophysaire.
   En dan zijn er nog de vluchtige oliën, en waar de Zwitsers bij zweren, TM teiture mère, exstracten van verse planten misschien iets voor jou, Onatera.com Frans bedrijf !!! you never know, groet Jenne

  8. En wat mensen helpen betreft, als je geen witte jas draagt en een stetuscope om je nek heb hangen, ben je een soort halve gare, mensen helpen waarom, je moet zeker iets van me, en ze hebben het toch goed ? pppsssttt groet Jenne

 5. Naast het winst element van de pillenmaffia waaraan de vazallen van het rechtse vuil zo welwillend meewerken, is er mogelijk nóg een motief. (de aanduiding ‘rechts vuil’, is de meest treffende beschrijving van het soort medemens wat om zeer onethische redenen al jaren bezig is de menselijk waardigheid en de als heilzaam ervaren cultuur en kenniselementen in de samenleving te vernietigen. Rechts vuil is dan ook een beschrijving van een actieve groep die overeenkomsten vertoont met de collaborerende NSB tijdens WO2)
  Ik ben ervan overtuigd dat homeopathie ook gebaseerd is op de werking van Aetherenergie. Dit thema gaat men heviger uit de weg als pedofilie binnen de katholieke kerk.
  Het is o.a. de aan de kerk en bijbel gerelateerde dogma dat deze tak van heelkunde in de hoek gepropt wordt van de kwakzalverij, net zoals de heelkunde van mensen met de ‘weet’ in vroeger tijden op de brandstapel belanden. Het referendumsysteem zoals die in Zwitserland laat echt veel meer politieke en sociale gezondheid zien dan in deze modderpolder. Trouwens het niveau van gezondheidszorg in Duitsland is alweer stappen beter.

  1. Rob vdz,

   alle of iedere NSB was niet slecht, er waren echt mensen bij die er heel erg ingeloofden, en ook die gedwongen waren om NSB te worden, Jenne

  2. Rob is een van de ‘oude garde’, en blinde communistische kip, zonder hoofd 😉
   Trouwens Coz, de moringa thee is verrukkelijk, echt top kwaliteit. En het bosje holy basil smaakt ook super. Het is iets pittiger dan gewone basilicum, heb meteen paar blaadjes in de sla verwerkt. 🙂

  3. Ja mijn Philosphise schoondochter heeft drie soorten basilicum in haar kruiden tuintje staan, de laatste is tropische basilicum, om insecten en mieren de weg te verperren, ja ietsie pietsie verse kruiden, maken zo’n ongelovelijk verschil in smaak, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.