Advertentie

Angst is een frequentie..


fear is a prisonHet lijken twee werelden, de Aardse fysieke manifestatie en de spirituele, onzichtbare wereld. Het lijken twee verschillende werelden, maar dat is vanzelfsprekend onzin. We zitten met z’n allen in één groot veld, waarvan alleen slechts delen vaak niet direct zichtbaar, noch direct bereikbaar, noch direct bewust zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet ‘zijn’.. Wanneer we ons bewust worden van onzichtbare, spiritueel-mentale processen, dan ‘zijn’ ze er wel degelijk..!

Wanneer je praat over een menselijk fenomeen als ‘angst’, dan is nou dát juist een goed voorbeeld van een niet-zichtbaar fenomeen, dat wel degelijk aanwezig is. En daar waar ‘angst’ een natuurlijk proces is om een wezen te ‘waarschuwen’ voor gevaar, daar kan deze angst, die zich ook als een ‘frequentie’ laat lezen, natuurlijk ook misbruikt worden. Want de eigenschap van angst dat wezens door die angst op een soort ‘automatische piloot’ gaan functioneren, is natuurlijk een heerlijk instrument in handen van hen, die willen manipuleren en heersen..!

En verrassing, we wórden al gemanipuleerd op grote schaal en al eeuwenlang. Er is in de mens een soort vanzelfsprekendheid ontstaan van ‘leven-met-angst’.. Andersom gezegd: een soort vanzelfsprekendheid in ‘leven-in-manipulatie’..Besef dat, zoals het in de tekst staat: “
‘Angst is een energie die wordt gestimuleerd; angst is een ‘gereedschap’ om te manipuleren en waarmee de onbalans van macht in stand wordt gehouden. Angst is een frequentie.’

En ineens staan al die angstverhalen dan ook in een ander perspectief. De angstverhalen over een epidemie, de angstverhalen over een financiële ineenstorting, de angstverhalen over oorlogen en dood en zo kunnen we nog wel even door gaan..De angst om te sterven.. Maar het kan ook anders! Wat dacht je ervan om dit ‘angst-instrument’ om te draaien en zélf dit wapen ter hand te nemen? Het wapen te gebruiken om die angst IN jezelf te transformeren! Een paar simpele technieken en vooral de bereidheid tót transformatie, zijn al een heel krachtig begin. Krachtiger dan je waarschijnlijk ooit geleerd is!

In dit artikel vertelt ‘het Team’, dat via de Amerikaanse Peggy Black al jaren ‘licht’-informatie doorgeeft, over deze transformatie van angst. Over de transformatie van de chaotische-frequentie van ‘angst’ naar de coherente frequentie van creatie. De enorme veranderingen die  op Aarde plaatsvinden en die al het gevolg zijn van de stijgende frequentie die ook onze planeet doormaakt, lopen volgens het ‘Team’ in de pas met onze persoonlijke processen. Maar de relatieve eenvoud van de boodschap doet echter niets af aan de krachtige energieën die ‘angst’ kunnen triggeren. Dagelijks via het nieuws, via welk kanaal dan ook. Maar nogmaals, deze energieën zijn niet zó krachtig, of wij kunnen ze wél de baas..!
X

* * *

x

X

Angst is een frequentie

2013 © Peggy Black en ‘het team’
2013 © vertaling: Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Peggy Black en haar spirituele Team zijn al jaren een steun voor velen op het gebied van transformatie en bewustzijnsgroei.
Peggy Black en haar spirituele Team zijn al jaren een steun voor velen op het gebied van transformatie en bewustzijnsgroei. (klik voor lead naar site)

We zijn hier weer opnieuw om je te omarmen met liefde en licht. We zijn hier om jou te bekrachtigen nu je doorgaat met het ankeren en balanceren van de energieën die voortkomen uit het bewustzijn van en de bereidheid tot het maken van een verschuiving, een ‘shift’. Jullie planeet blijft haar expansie van bewustzijn uitdrukken terwijl de extreme weercondities velen in moeilijke situaties brengen. Jullie krijgen nu  ook te zien dat vele verborgen agenda’s aan het licht komen, veelal tot je ontsteltenis en boosheid. Maar wees je ervan bewust, dat in de komende weken en maanden, deze onthullingen door zullen gaan, onthullingen van lang bewaarde geheimen binnen jullie overheden en jullie religies, tot verbazing en heftige ontsteltenis van menigeen.

Uiteindelijk zal alles onthuld dienen te worden. Jullie zijn bekend van deze verborgen agenda’s, op een onbewust niveau. Maar het is voor velen eenvoudiger om deze ‘schaduw’-werkelijkheid te ontkennen dan om actie te ondernemen. Het is het gevolg van een aangeleerd patroon om je volledig krachteloos te voelen in het beoordelen, en bevatten ervan, terwijl je daarbij doorgaat met het ankeren van angst..

Onthoudt goed dat er een schoonmaak aan de gang is over de hele planeet, binnen jullie gemeenschappen, jullie overheden en religies, binnen jullie wetten en natuurlijk binnen jullie persoonlijke levens. We nodigen jullie uit om jullie goddelijke bewustzijn te ankeren, als een wezen van krachtig licht en bewustzijn.
Als we zouden zeggen dat alles op zijn kop ligt en achterste voren is gedraaid, dan zou dat jullie verwarren. Maar we nodigen je uit om je te realiseren dat alles wat je is aangeleerd, de programma’s van dis-informatie, die je bij je draagt vanuit het collectieve veld, jouw persoonlijke manier van kijken en waarneming van jouw realiteit, gedwongen worden om een verschuiving te maken! Dit is een procés, een evolutie en iedereen op deze planeet ondergaat dit proces op enigerlei wijze.

“Wanneer mensen angst voelen, dan komen ze terecht op een ‘plek’ waar ze op de automaat gaan handelen, ze worden onbewust. En het is die plek van onbewustzijn, die mentale plaats, waar mensen op de automaat handelen, waar het grote collectief van de massa normalerwijze vibreert.

Het is de gouden sleutel, om begrip te krijgen van de macht van angst.”

Wij hebben het gemak geobserveerd waarin het collectief de ontkenning van de waarheid omarmt. Wij hebben geobserveerd hoe eenvoudig jouw manier van denken en jouw waarnemingen van de realiteit worden gemanipuleerd!

De balans van de macht wordt uitgedaagd; de schaduw van de waarheid komt aan het licht, op een onthullende, maar vooral schokkende wijze. En dáár waar deze schaduw wordt onthuld, daar is ook chaos, boosheid en angst. Maar voordat de balans kan worden hersteld, dient er een schoonmaak plaats te vinden van alles dat verborgen is gehouden. En dát is wat er op dit moment op jullie planeet aan de gang is; met het ankeren van méér en méér licht, zullen steeds meer van de plaatsen waar de schaduw heerst onthullingen plaatsvinden, binnen jullie overheden, gezondheids- en zorginstellingen en binnen jullie religies.

"De mensheid als geheel is niet voorbereid op het omgaan met en loslaten van deze oude energieën."
“De mensheid als geheel is in het proces om om te gaan mét en het loslaten van deze oude energieën. Het menselijke bewustzijn zélf is het gereedschap om dit proces te beheersen.”

Een groot deel van de mensheid is verdoofd, in ontkenning en staat in de overlevingsstand. Je wordt gebombardeerd met afbeeldingen van brutaliteiten, oorlog en geweld, die angst doen ontstaan op elk niveau. Angst voor het welzijn van jezelf en je geliefden, angst voor je financiële situatie, angst dus voor je ‘veiligheid’. Angst is een energie die wordt gestimuleerd; angst is een ‘gereedschap’ om te manipuleren en waarmee de onbalans van macht in stand wordt gehouden. Angst is een frequentie. Het is een vibratie die onsamenhangend is, een vibratie die JOUW persoonlijke balans verstoord, jouw gevoel van welzijn en verlichting verstoord.

Begin nu gewoon eens met het observeren van hoe je elke dag frequenties van angstbeelden krijgt voorgeschoteld. Het leven in een continue staat van angst is een aangeleerde gewoonte. En ‘JA’ het is ‘ANGST’ die het instrument is om een mens te manipuleren. Of het nou angst is voor een onbekende toekomst, of angst voor de dood of angst die wordt getriggered door het avondnieuws. Wanneer mensen angst voelen, dan komen ze terecht op een ‘plek’ waar ze op de automaat gaan handelen, ze worden onbewust. En het is die plek van onbewustzijn, die mentale plaats, waar mensen op de automaat handelen, waar het grote collectief van de massa normalerwijze vibreert. Het is de gouden sleutel, om begrip te krijgen van de macht van angst.

Wordt je bewust van het feit dat wanneer je angstig wordt je volledig machteloos wordt. Je bent vervolgens eenvoudig te manipuleren, je handelt op de automaat. Je wordt losgemaakt van de ‘Bron’..
Wees altijd waakzaam, wees je bewust  en observeer nauwgezet welke ervaringen, welke gedachten, welke beelden en welke woorden jou persoonlijk in angst brengen. Probeer vervolgens je bewustzijn te verruimen door je onderzoekende geest te laten observeren, welke beelden, welke uitspraken en welke visuele zaken de massa prikkelen om angst op te wekken.

Wees je vervolgens bewust van de manier waarop je je gevoelens van angst verwerkt. De manier waarop je jezelf ervan afleidt en de technieken die je jezelf hebt aangeleerd om angst op een afstand te houden. De meeste mensen zijn bijzonder bedreven om angst te verstoppen voor zichzelf en dáár waar een plek is om angst te verstoppen, daar is een plaats van diep on-bewustzijn, een plaats van ontkenning, een plaats van krachteloosheid, die mensen controleerbaar maakt en eenvoudig om te manipuleren.

Een persoon die angstig is om zijn of haar baan te verliezen kan gemanipuleerd worden door een werkgever die geen ethiek heeft voor zaken doen. De voorbeelden zijn bijna net zo groot als het aantal mensen dat op jullie planeet rond loopt; ze leven allemaal rondom angst. Wanneer een wezen angst in zijn psyche vasthoudt, zorgt dit voor kwetsbaarheid, een zwakheid. En tótdat deze angst is ontdekt, geuit en geëerd, zal deze angst verder gaan met je handelingen te besmetten. Wanneer deze angst in het licht van je bewustzijn wordt gezet, zal de samengedrukte energie achter de angst zich verspreiden en losmaken en zachter worden. Wanneer jij angst meemaakt in een moment, pak het gewoon béét, voordat het zich verbergt. Toon het, uit het en zet het in liefde. Angst zorgt ervoor dat je uit het ‘NU’ wordt gehaald.

Zo simpel is het dus feitelijk..!!
Zo simpel is het dus feitelijk..!!

Dé-activeer je angsten
Dus wanneer jij je persoonlijke angsten herkent, de-activeer ze dan. Je kunt je gereedschap van geluid gebruiken, uitdrukken en delen en ontginnen waarom die angst daar eigenlijk überhaupt is. Waar kwam die nou vandaan? Hoelang zit deze angst al ‘ondergedoken’..? Je kunt je angsten liefdevol verwerken, bewúst en terwijl je dit doet, zul je merken dat je meer ‘beschikbaar’ bent voor jezelf, je bent meer voor anderen ook beschikbaar. Je bent kortom meer verbonden met jouw Bron.

Het is de angst die jou machteloos maakt. Jij bent de meester, en onthoudt dat goed. Begin om je frequentie te verhogen en je persoonlijk vibratie uit angst te tillen, uit de boosheid en uit het (ver)oordelen. Besef je dat jullie multidimensionale wezens zijn, met een grote kracht en bewustzijn. Je bent hier op deze planeet, op deze expansieve tijd van evolutie, om verkeerd gekwalificeerde energieën en emoties te transformeren en te verhogen in waarde. Dit werk en service is jouw goddelijke gift die jij aanbiedt.

Onthoudt dat het in de kelk van het bewustzijn van je hart ligt, om alle miskende emoties te transformeren. Of dat nu boosheid is, droefheid, angst, zelfveroordeling van onwaardigheid, jij hebt het geboorterecht, maar ook de verantwoordelijkheid om datgene wat je fysiek lichaam beleeft als een energetische emotie, te transformeren, te verschuiven en te verhogen.

"Angst is een grenservaring; het laat je zien waar er nieuw land ligt om ontdekt te worden."
“Angst is een grenservaring; het laat je zien waar er nieuw land ligt om ontdekt te worden.”

One for all, All for One
Elke keer wanneer jij een frequentie verhoogt, til je daarmee een aspect van het geheel op. Elke keer als je een emotie opschoont, die jouw persoonlijke bewustzijn en kracht blokkeert, bied je deze ook aan het collectief aan. Je brengt met andere woorden meer bewust licht in de matrix. Alles dat verstopt was en nu ‘aan het licht komt’, komt omdat jij dit werk doet op een persoonlijk niveau! Jouw vibraties, je emoties, jouw percepties van de realiteit, beïnvloeden je DNA, net zozeer als de realiteit die jij observeert en de realiteit waarmee jij je mengt.

Het ultieme doel van een goddelijk, multidimensionaal wezen, is om te weten dat je hart, de ongelooflijke doorgang en beker in de menselijke vorm, resoneert met dezelfde frequentie en vibratie als het magnetische veld van de Aarde. Begin jezelf in deze realiteit in te tunen, dat jouw hart en jouw hersengolven vibreren op hetzelfde ritme als die van de Aarde. Jij bent een alchemist, een transvormer van emotionele energieën. Wanneer jij een sterke emotie voelt, die in staat is om je machteloos te maken, stop dan ook preciés op dat moment dat je je daarvan bewust bent en gebruik elk beschikbaar instrument van bewustzijn om deze gevoelens te transmuteren en om te wisselen naar een hogere, meer coherente frequentie en emotie. En stel je daarbij voor dat jij die coherente frequentie vervolgens uitzendt in het veld van bewustzijn, dat deze planeet omgeeft.

Wij zien je, geliefde, en zien het werk en de dienstbaarheid waarvan jij in volhardt deze aan te bieden. Jij bent het, en anderen als jij, die deze machtige veranderingen en verschuivingen in het menselijk veld brengen. Onthoudt daarbij  dat jij een wezen bent dat wordt ondersteund door de dimensies van goddelijke waarheid en andere lichtwezens. Er vindt een revolutie plaats, een escalatie van verlichting, en jij maakt deel uit van die wereldwijde verschuiving in bewustzijn.

Wij zijn beschikbaar, samen met andere, niet-fysieke wezens van liefde en licht, om jou te begeleiden en ondersteunen, in alles wat plaatsvindt in jouw dimensie. Wees omarmd door onze diepe dankbaarheid op jouw pad van transformatie en je confrontatie met deze globale en persoonlijke uitdagingen!

 

‘Het Team’

©2013 Peggy Black All Right Reserved.
You may  share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author.
And also include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

© 2013 vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be
Vraag toestemming voordat je deze Nederlandse vertaling voor publicitaire doelstellingen gebruikt.
Vermeld daarbij tevens de oorspronkelijke copyrightregel (Peggy Black) hierboven!

x

Yoda-Fear

Advertentie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.