Advertentie

Angst is een frequentie..


fear is a prisonHet lijken twee werelden, de Aardse fysieke manifestatie en de spirituele, onzichtbare wereld. Het lijken twee verschillende werelden, maar dat is vanzelfsprekend onzin. We zitten met z’n allen in één groot veld, waarvan alleen slechts delen vaak niet direct zichtbaar, noch direct bereikbaar, noch direct bewust zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet ‘zijn’.. Wanneer we ons bewust worden van onzichtbare, spiritueel-mentale processen, dan ‘zijn’ ze er wel degelijk..!

Wanneer je praat over een menselijk fenomeen als ‘angst’, dan is nou dát juist een goed voorbeeld van een niet-zichtbaar fenomeen, dat wel degelijk aanwezig is. En daar waar ‘angst’ een natuurlijk proces is om een wezen te ‘waarschuwen’ voor gevaar, daar kan deze angst, die zich ook als een ‘frequentie’ laat lezen, natuurlijk ook misbruikt worden. Want de eigenschap van angst dat wezens door die angst op een soort ‘automatische piloot’ gaan functioneren, is natuurlijk een heerlijk instrument in handen van hen, die willen manipuleren en heersen..!

En verrassing, we wórden al gemanipuleerd op grote schaal en al eeuwenlang. Er is in de mens een soort vanzelfsprekendheid ontstaan van ‘leven-met-angst’.. Andersom gezegd: een soort vanzelfsprekendheid in ‘leven-in-manipulatie’..Besef dat, zoals het in de tekst staat: “
‘Angst is een energie die wordt gestimuleerd; angst is een ‘gereedschap’ om te manipuleren en waarmee de onbalans van macht in stand wordt gehouden. Angst is een frequentie.’

En ineens staan al die angstverhalen dan ook in een ander perspectief. De angstverhalen over een epidemie, de angstverhalen over een financiële ineenstorting, de angstverhalen over oorlogen en dood en zo kunnen we nog wel even door gaan..De angst om te sterven.. Maar het kan ook anders! Wat dacht je ervan om dit ‘angst-instrument’ om te draaien en zélf dit wapen ter hand te nemen? Het wapen te gebruiken om die angst IN jezelf te transformeren! Een paar simpele technieken en vooral de bereidheid tót transformatie, zijn al een heel krachtig begin. Krachtiger dan je waarschijnlijk ooit geleerd is!

In dit artikel vertelt ‘het Team’, dat via de Amerikaanse Peggy Black al jaren ‘licht’-informatie doorgeeft, over deze transformatie van angst. Over de transformatie van de chaotische-frequentie van ‘angst’ naar de coherente frequentie van creatie. De enorme veranderingen die  op Aarde plaatsvinden en die al het gevolg zijn van de stijgende frequentie die ook onze planeet doormaakt, lopen volgens het ‘Team’ in de pas met onze persoonlijke processen. Maar de relatieve eenvoud van de boodschap doet echter niets af aan de krachtige energieën die ‘angst’ kunnen triggeren. Dagelijks via het nieuws, via welk kanaal dan ook. Maar nogmaals, deze energieën zijn niet zó krachtig, of wij kunnen ze wél de baas..!
X

* * *

x

X

Angst is een frequentie

2013 © Peggy Black en ‘het team’
2013 © vertaling: Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Peggy Black en haar spirituele Team zijn al jaren een steun voor velen op het gebied van transformatie en bewustzijnsgroei.
Peggy Black en haar spirituele Team zijn al jaren een steun voor velen op het gebied van transformatie en bewustzijnsgroei. (klik voor lead naar site)

We zijn hier weer opnieuw om je te omarmen met liefde en licht. We zijn hier om jou te bekrachtigen nu je doorgaat met het ankeren en balanceren van de energieën die voortkomen uit het bewustzijn van en de bereidheid tot het maken van een verschuiving, een ‘shift’. Jullie planeet blijft haar expansie van bewustzijn uitdrukken terwijl de extreme weercondities velen in moeilijke situaties brengen. Jullie krijgen nu  ook te zien dat vele verborgen agenda’s aan het licht komen, veelal tot je ontsteltenis en boosheid. Maar wees je ervan bewust, dat in de komende weken en maanden, deze onthullingen door zullen gaan, onthullingen van lang bewaarde geheimen binnen jullie overheden en jullie religies, tot verbazing en heftige ontsteltenis van menigeen.

Uiteindelijk zal alles onthuld dienen te worden. Jullie zijn bekend van deze verborgen agenda’s, op een onbewust niveau. Maar het is voor velen eenvoudiger om deze ‘schaduw’-werkelijkheid te ontkennen dan om actie te ondernemen. Het is het gevolg van een aangeleerd patroon om je volledig krachteloos te voelen in het beoordelen, en bevatten ervan, terwijl je daarbij doorgaat met het ankeren van angst..

Onthoudt goed dat er een schoonmaak aan de gang is over de hele planeet, binnen jullie gemeenschappen, jullie overheden en religies, binnen jullie wetten en natuurlijk binnen jullie persoonlijke levens. We nodigen jullie uit om jullie goddelijke bewustzijn te ankeren, als een wezen van krachtig licht en bewustzijn.
Als we zouden zeggen dat alles op zijn kop ligt en achterste voren is gedraaid, dan zou dat jullie verwarren. Maar we nodigen je uit om je te realiseren dat alles wat je is aangeleerd, de programma’s van dis-informatie, die je bij je draagt vanuit het collectieve veld, jouw persoonlijke manier van kijken en waarneming van jouw realiteit, gedwongen worden om een verschuiving te maken! Dit is een procés, een evolutie en iedereen op deze planeet ondergaat dit proces op enigerlei wijze.

“Wanneer mensen angst voelen, dan komen ze terecht op een ‘plek’ waar ze op de automaat gaan handelen, ze worden onbewust. En het is die plek van onbewustzijn, die mentale plaats, waar mensen op de automaat handelen, waar het grote collectief van de massa normalerwijze vibreert.

Het is de gouden sleutel, om begrip te krijgen van de macht van angst.”

Wij hebben het gemak geobserveerd waarin het collectief de ontkenning van de waarheid omarmt. Wij hebben geobserveerd hoe eenvoudig jouw manier van denken en jouw waarnemingen van de realiteit worden gemanipuleerd!

De balans van de macht wordt uitgedaagd; de schaduw van de waarheid komt aan het licht, op een onthullende, maar vooral schokkende wijze. En dáár waar deze schaduw wordt onthuld, daar is ook chaos, boosheid en angst. Maar voordat de balans kan worden hersteld, dient er een schoonmaak plaats te vinden van alles dat verborgen is gehouden. En dát is wat er op dit moment op jullie planeet aan de gang is; met het ankeren van méér en méér licht, zullen steeds meer van de plaatsen waar de schaduw heerst onthullingen plaatsvinden, binnen jullie overheden, gezondheids- en zorginstellingen en binnen jullie religies.

"De mensheid als geheel is niet voorbereid op het omgaan met en loslaten van deze oude energieën."
“De mensheid als geheel is in het proces om om te gaan mét en het loslaten van deze oude energieën. Het menselijke bewustzijn zélf is het gereedschap om dit proces te beheersen.”

Een groot deel van de mensheid is verdoofd, in ontkenning en staat in de overlevingsstand. Je wordt gebombardeerd met afbeeldingen van brutaliteiten, oorlog en geweld, die angst doen ontstaan op elk niveau. Angst voor het welzijn van jezelf en je geliefden, angst voor je financiële situatie, angst dus voor je ‘veiligheid’. Angst is een energie die wordt gestimuleerd; angst is een ‘gereedschap’ om te manipuleren en waarmee de onbalans van macht in stand wordt gehouden. Angst is een frequentie. Het is een vibratie die onsamenhangend is, een vibratie die JOUW persoonlijke balans verstoord, jouw gevoel van welzijn en verlichting verstoord.

Begin nu gewoon eens met het observeren van hoe je elke dag frequenties van angstbeelden krijgt voorgeschoteld. Het leven in een continue staat van angst is een aangeleerde gewoonte. En ‘JA’ het is ‘ANGST’ die het instrument is om een mens te manipuleren. Of het nou angst is voor een onbekende toekomst, of angst voor de dood of angst die wordt getriggered door het avondnieuws. Wanneer mensen angst voelen, dan komen ze terecht op een ‘plek’ waar ze op de automaat gaan handelen, ze worden onbewust. En het is die plek van onbewustzijn, die mentale plaats, waar mensen op de automaat handelen, waar het grote collectief van de massa normalerwijze vibreert. Het is de gouden sleutel, om begrip te krijgen van de macht van angst.

Wordt je bewust van het feit dat wanneer je angstig wordt je volledig machteloos wordt. Je bent vervolgens eenvoudig te manipuleren, je handelt op de automaat. Je wordt losgemaakt van de ‘Bron’..
Wees altijd waakzaam, wees je bewust  en observeer nauwgezet welke ervaringen, welke gedachten, welke beelden en welke woorden jou persoonlijk in angst brengen. Probeer vervolgens je bewustzijn te verruimen door je onderzoekende geest te laten observeren, welke beelden, welke uitspraken en welke visuele zaken de massa prikkelen om angst op te wekken.

Wees je vervolgens bewust van de manier waarop je je gevoelens van angst verwerkt. De manier waarop je jezelf ervan afleidt en de technieken die je jezelf hebt aangeleerd om angst op een afstand te houden. De meeste mensen zijn bijzonder bedreven om angst te verstoppen voor zichzelf en dáár waar een plek is om angst te verstoppen, daar is een plaats van diep on-bewustzijn, een plaats van ontkenning, een plaats van krachteloosheid, die mensen controleerbaar maakt en eenvoudig om te manipuleren.

Een persoon die angstig is om zijn of haar baan te verliezen kan gemanipuleerd worden door een werkgever die geen ethiek heeft voor zaken doen. De voorbeelden zijn bijna net zo groot als het aantal mensen dat op jullie planeet rond loopt; ze leven allemaal rondom angst. Wanneer een wezen angst in zijn psyche vasthoudt, zorgt dit voor kwetsbaarheid, een zwakheid. En tótdat deze angst is ontdekt, geuit en geëerd, zal deze angst verder gaan met je handelingen te besmetten. Wanneer deze angst in het licht van je bewustzijn wordt gezet, zal de samengedrukte energie achter de angst zich verspreiden en losmaken en zachter worden. Wanneer jij angst meemaakt in een moment, pak het gewoon béét, voordat het zich verbergt. Toon het, uit het en zet het in liefde. Angst zorgt ervoor dat je uit het ‘NU’ wordt gehaald.

Zo simpel is het dus feitelijk..!!
Zo simpel is het dus feitelijk..!!

Dé-activeer je angsten
Dus wanneer jij je persoonlijke angsten herkent, de-activeer ze dan. Je kunt je gereedschap van geluid gebruiken, uitdrukken en delen en ontginnen waarom die angst daar eigenlijk überhaupt is. Waar kwam die nou vandaan? Hoelang zit deze angst al ‘ondergedoken’..? Je kunt je angsten liefdevol verwerken, bewúst en terwijl je dit doet, zul je merken dat je meer ‘beschikbaar’ bent voor jezelf, je bent meer voor anderen ook beschikbaar. Je bent kortom meer verbonden met jouw Bron.

Het is de angst die jou machteloos maakt. Jij bent de meester, en onthoudt dat goed. Begin om je frequentie te verhogen en je persoonlijk vibratie uit angst te tillen, uit de boosheid en uit het (ver)oordelen. Besef je dat jullie multidimensionale wezens zijn, met een grote kracht en bewustzijn. Je bent hier op deze planeet, op deze expansieve tijd van evolutie, om verkeerd gekwalificeerde energieën en emoties te transformeren en te verhogen in waarde. Dit werk en service is jouw goddelijke gift die jij aanbiedt.

Onthoudt dat het in de kelk van het bewustzijn van je hart ligt, om alle miskende emoties te transformeren. Of dat nu boosheid is, droefheid, angst, zelfveroordeling van onwaardigheid, jij hebt het geboorterecht, maar ook de verantwoordelijkheid om datgene wat je fysiek lichaam beleeft als een energetische emotie, te transformeren, te verschuiven en te verhogen.

"Angst is een grenservaring; het laat je zien waar er nieuw land ligt om ontdekt te worden."
“Angst is een grenservaring; het laat je zien waar er nieuw land ligt om ontdekt te worden.”

One for all, All for One
Elke keer wanneer jij een frequentie verhoogt, til je daarmee een aspect van het geheel op. Elke keer als je een emotie opschoont, die jouw persoonlijke bewustzijn en kracht blokkeert, bied je deze ook aan het collectief aan. Je brengt met andere woorden meer bewust licht in de matrix. Alles dat verstopt was en nu ‘aan het licht komt’, komt omdat jij dit werk doet op een persoonlijk niveau! Jouw vibraties, je emoties, jouw percepties van de realiteit, beïnvloeden je DNA, net zozeer als de realiteit die jij observeert en de realiteit waarmee jij je mengt.

Het ultieme doel van een goddelijk, multidimensionaal wezen, is om te weten dat je hart, de ongelooflijke doorgang en beker in de menselijke vorm, resoneert met dezelfde frequentie en vibratie als het magnetische veld van de Aarde. Begin jezelf in deze realiteit in te tunen, dat jouw hart en jouw hersengolven vibreren op hetzelfde ritme als die van de Aarde. Jij bent een alchemist, een transvormer van emotionele energieën. Wanneer jij een sterke emotie voelt, die in staat is om je machteloos te maken, stop dan ook preciés op dat moment dat je je daarvan bewust bent en gebruik elk beschikbaar instrument van bewustzijn om deze gevoelens te transmuteren en om te wisselen naar een hogere, meer coherente frequentie en emotie. En stel je daarbij voor dat jij die coherente frequentie vervolgens uitzendt in het veld van bewustzijn, dat deze planeet omgeeft.

Wij zien je, geliefde, en zien het werk en de dienstbaarheid waarvan jij in volhardt deze aan te bieden. Jij bent het, en anderen als jij, die deze machtige veranderingen en verschuivingen in het menselijk veld brengen. Onthoudt daarbij  dat jij een wezen bent dat wordt ondersteund door de dimensies van goddelijke waarheid en andere lichtwezens. Er vindt een revolutie plaats, een escalatie van verlichting, en jij maakt deel uit van die wereldwijde verschuiving in bewustzijn.

Wij zijn beschikbaar, samen met andere, niet-fysieke wezens van liefde en licht, om jou te begeleiden en ondersteunen, in alles wat plaatsvindt in jouw dimensie. Wees omarmd door onze diepe dankbaarheid op jouw pad van transformatie en je confrontatie met deze globale en persoonlijke uitdagingen!

 

‘Het Team’

©2013 Peggy Black All Right Reserved.
You may  share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author.
And also include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

© 2013 vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be
Vraag toestemming voordat je deze Nederlandse vertaling voor publicitaire doelstellingen gebruikt.
Vermeld daarbij tevens de oorspronkelijke copyrightregel (Peggy Black) hierboven!

x

Yoda-Fear

205 gedachten over “Angst is een frequentie..

 1. Hierbij een manier om de frequentie te verhogen.

  Oproep voor Liefde en Licht op 21-06-2013
  Op 21-12-2012 hebben grote groepen mensen wereldwijd het begin van een nieuwe ronde van onze zon door de Melkweg gevierd met het doen van een wens van liefde en licht voor onze Moeder Aarde en al haar bewoners. Het zou mooi zijn als deze wens met regelmaat bekrachtigd wordt door zoveel mogelijk mensen. De dag waarop de Zon zijn hoogste punt bereikt en het licht het langst schijnt, is daarvoor natuurlijk een heel mooie dag.
  Dat er iets moet gaan veranderen op onze planeet is de meeste mensen wel duidelijk. Maar wat??? We moeten van verdeel en heers naar samen eerlijk delen; van afgescheidenheid naar eenheid; van schaarste naar overvloed en van Ik naar Wij Allemaal Samen.
  De aarde heeft op ons gewacht om een wonder te laten gebeuren en dat is precies wat we moeten doen.
  Het idee is het volgende: Op het middaguur van 21 juni om 12 uur (lokale tijd) als de zon op zijn hoogste punt staat sturen wij allemaal samen in gedachten, door onze voeten heen, liefde en licht naar de planeet Aarde en al haar bewoners. Het is belangrijk dat iedereen hetzelfde doet op hetzelfde moment. Iedereen heeft tegenwoordig wel een of andere vorm van alarm op een horloge, of een mobiele telefoon. Zet het alarm aan en doe mee om twaalf uur. Al is het maar een minuutje of desnoods dertig seconden. Het werkt echt. Wij zullen merken dat er iets gaat veranderen in de wereld, als wij regelmatig liefde en licht blijven sturen.
  Deze actie wordt weer wereldwijd verspreid en gesteund door heel grote groepen mensen. Er gaat op 21 juni dus gedurende 24 uur lang een keten van licht over de hele planeet. Dat kan toch alleen maar iets heel erg moois opleveren voor ons allemaal.
  STUUR S.V.P. LIEFDE EN LICHT op 21-06-2013 ’s middags om 12 uur
  Bedankt vanuit de grond van mijn hart.
  Liefde en licht!

  Marjan Meuwissen

  1. Lieve Myra,

   Ik doe mee en stuur de uitnodiging door.
   Dank.

   Jacobine

 2. Ook ANGST wend, je leerd er mee leven, in de huidige tijd wordt er een angst psychose gecréeerd, maar ook dat wend, de echte angst die je overvalt en je bloed door je lichaam laat jakkeren, komt nog zelden voor, het is goed om je zelf te trainen, in je niet laten verlammen door angst, blijf denken, en handelen, dat kan je redding zijn.

  Je kunt bang zijn voor iets, maar dat is nog geen angst, het bang zijn zet je aan om voorzorgs maatregelen te treffen, angst vraagt om een reflex, ogenblikkelijke reflex.

  Maak je vrij, los problemen op waar je bang voor bent, en ja angst zou zeggen laat het maar komen als het moet, je kunt toch niet alles voor zien in je leven !

  1. Jenne, ik kan me helemaal vinden in jouw verhaal….. mijns inziens komt “echte” angst voort uit de kundalini en deze ” angst” is essentieel voor persoonlijke groei, ze vraagt zoals jij het zo mooi formuleert om een reflex, om reflectie….. zonder die ” angst” zouden we niet worden getriggerd en blijven we onbewust.. Mensen kunnen in mijn visie slechte groeien als ze bereid zijn om die ” angst” niet weg te duwen, maar ze te aanvaarden als een prachtig geschenk!

  2. Het is juist vaak de angst die maakt dat jonge moeders/ouders bijvoorbeeld hun kind een vaccin in zijn lijfje laat duwen.. Bang gemaakt door partijen die wéten hoe dit bij het menselijke systeem werkt.
   Jullie hebben het over veelal natuurlijke angst, maar het gaat over diepe aanraking van essentiële angst op kunstmatige wijze; via TV, nieuwsmedia etc.
   En natuurlijk, die natuurlijke angsten bieden óók een belangrijke leerschool in dezelfde optiek.

  3. Hallo GuidoJ,

   Waar jij hier over spreekt, is dacht ik bang makerij voor/met consequinties die waarschijnlijk niet echt bestaan, of heel ver weg!

   Angst is dat moment/ogenblik, met je hand om hoog om het kwaad af te weren, dat je lichaam zich automatisch spand.

   Maar het ligt inderdaad heel dicht bij elkaar.

  1. Ach ja wat mooi, hier word je warm van van binnen, toch in mijn jeugd was het zo, het was heel sociaal onderling, maar ook veel plagerijetjes, zo als

   Net doen of je je vriendje met een stok op zijn kop wilde slaan, een passant niet doen jongens en die greep de stok, en had zijn hand onder de honden poep !

   Vroeger had je ook mensen die kwamen langs de deur, geld halen voor het dooien fonds, een was een grote gewezen politie man, mooie fiets twee grote handkappen om zijn handen warm te houden, hij binnen wij in elke handkap op de handgreep een mooie honden drol gevleid, zijn gezicht na ongeveer één minuut zal ik nooit meer vergeten.

 3. Alles is frequentie en aan de hand van Water Klank Beelden is duidelijk te zien dat indien de frequentie veranderd, het beeld veranderd.

  Ofwel:

  Je gedachten zijn ook frequenties en vormen de wereld om je heen. Afhankelijk van hetgeen jij denkt, vormt zich een wereld die jou waarheid wordt/is. Daarom is het belangrijk om altijd positief en vanuit liefde te denken en handelen. Klinkt als gezemel, maar uiteindelijk zul je merken dat het alleen daar op neer komt…

  http://www.waterklankbeelden.nl

  Trouwens, met de juiste frequentie is het ook mogelijk om van lood goud te maken…: http://www.robertboerman.nl/pdf/goud.htm 🙂

  1. Dank je voor de genomen moeite cozmic Ik had ook al een andere weg gevonden en een antwoord op mijn vraag.Mvg Jasper.

 4. Bij langdurige bloodstelling aan onderwijs met name universitair onderwijs kan ernstige veelal onherstelbare neurologische schade ontstaan. Ondestaand artikel laat de gevolgen duidelijk zien:

  Artikel in de NWO NAZI krant Trouw ‘Verplicht anticonceptie bij falende ouders’ dmv chip
  Dat zegt Kinderrechter Paul Vlaardingerbroek en hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Tilburg.
  Deze maatregel geld alléén voor ouders die gezakt zijn voor de cito toets(verstandelijk beperkten),
  psychiatrisch patienten volgens de bijbel serie van de Psychiatrie testa-ment DSM1 t/m DSM5
  Volgens de DSM serie vallen alle bezoekers van deze en soort gelijken sites automatisch binnen deze catagorie, en drugs verslaafden
  Lees het hele artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3462757/2013/06/21/Verplicht-anticonceptie-bij-falende-ouders.dhtml

  Bij vragen of twijfel of u ook tot de uitverkorene behoort die voor deze vip behandeling in aanmerking komt kun u kontakt opnemen:
  Rechter P. Vlaardingerbroek
  De eerste aanmelders krijgen de chip gratis ingebracht daarna wordt het automatisch ingehouden op uw uitkering of loon.

  Universiteit Tilburg
  Contactgegevens P Vlaardingerbroek
  Kamer M 920
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg
  Telefoon +31 13 466 2032
  Secretariaat +31 13 466 2281
  Email: p.vlaardingerbroek@tilburguniversity.edu
  Hoogleraar Tilburg Law School Department of Private Law

 5. Beste Kyra,

  Heel mooi geschreven wat jij bedoelt. Ik las het net, heb even een moment erbij stil gestaan. Vanaf 21-12-2012 is er terdege wel een versnelling ontstaan, naar het licht dus. Helaas we zijn er nog niet.
  Maar dat we er gaan komen is zeker. Alle oude systemen zijn terminaal.
  Van financieel t/m sociaal of welke dan ook. Wat ik verder wil zeggen, weet ik niet. alles is al gezegd. Ik spreek soms nog mensen erop aan.
  Laatst op het gemeentehuis na een toelichting met feiten heb vergeleken met een trol. Nou dat kwam hard aan. Later nog met het ophalen van die id kaart, gevraagd “heeft het iets gedaan”? Ja was het antwoord. Maar ach hoe lang zal dit blijven hangen? Ik ben al jaren bezig en iedereen kwijt geraakt. Dat doet zeer en ook weer niet. Het geeft ruimte. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, is dat we vlak voor een afsluiting van deze dimensie staan. Immers niets zal de duisteren doen inzien van. Daar zijn ze duisteren voor.VB. het blijkt dat heel veel mensen weten dat de oranjes geen oranjes zijn.
  En van de andere feiten weten ze ook af. En dan vraag ik: hoe kun je dan nog …..gezind zijn? Dit laat zien dat zelfs als men ervan doordrongen is, men nog niets doet. En zo kan ik wel door gaan.
  Laten we hiermee ophouden en beslissen dat we de planeet aarde haar rust gunnen om te herstellen. Zeker we gaan er allemaal af. Anders kan de aarde niet herstellen. Oh en niet door rampen, maar onder begeleiding van onze lichtkrachten en vanuit andere dimensies.
  Ik bene r klaar voor. Zo gaat het niet meer.

 6. Beste Kyra,

  Heel mooi geschreven wat jij bedoelt. Ik las het net, heb even een moment erbij stil gestaan. Vanaf 21-12-2012 is er terdege wel een versnelling ontstaan, naar het licht dus. Helaas we zijn er nog niet.
  Maar dat we er gaan komen is zeker. Alle oude systemen zijn terminaal.
  Van financieel t/m sociaal of welke dan ook. Wat ik verder wil zeggen, weet ik niet. alles is al gezegd. Ik spreek soms nog mensen erop aan.
  Laatst op het gemeentehuis na een toelichting met feiten heb vergeleken met een trol. Nou dat kwam hard aan. Later nog met het ophalen van die id kaart, gevraagd “heeft het iets gedaan”? Ja was het antwoord. Maar ach hoe lang zal dit blijven hangen? Ik ben al jaren bezig en iedereen kwijt geraakt. Dat doet zeer en ook weer niet. Het geeft ruimte. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, is dat we vlak voor een afsluiting van deze dimensie staan. Immers niets zal de duisteren doen inzien van. Daar zijn ze duisteren voor.VB. het blijkt dat heel veel mensen weten dat de oranjes geen oranjes zijn.
  En van de andere feiten weten ze ook af. En dan vraag ik: hoe kun je dan nog …..gezind zijn? Dit laat zien dat zelfs als men ervan doordrongen is, men nog niets doet. En zo kan ik wel door gaan.
  Laten we hiermee ophouden en beslissen dat we de planeet aarde haar rust gunnen om te herstellen. Zeker we gaan er allemaal af. Anders kan de aarde niet herstellen. Oh en niet door rampen, maar onder begeleiding van onze lichtkrachten en vanuit andere dimensies.
  Ik bene r klaar voor. Zo gaat het niet meer.

 7. De frequentie van angst is een kunstmatig gecreërde vibratie door de donkere kracht die de aarde wil gaan beheersen via de super-eliten die een N.W.O Nieuwe Wereld Orde wil creëren ,via en door hun levensovertuiging (satanisme)gewenste donkere doel.Wij zijn wezens van LICHT de vonk/spark zit in ons HART welke aangeraakt word als we LIEFDE voelen of de emoties van verdriet en lijden voelen dan kan die spark/vonk een VLAM worden vol passie en krachtige LIEFDE.
  Je kan die kracht verwarren met met de mindere kracht kwaadheid als je gefrustreerd bent maar als je diep nadenkt is die bron verdriet en de wens om van je te gehouden te voelen en zijn.Wij zijn allen verbonden met die krachtigste BRON onze frequenties zijn in verdeling uit elkaar komen te liggen door de beheersing van de media door de super-eliten , de top van de piramide dezelfde vertegenwoordiging van die donkere kleine kracht.Angst propaganda uit Hollywood door verheerlijking van geweld en moorden in films.Afleiding door seks , drugs en daarop gebaseerde dansfeesten e.d.Afleiding van het WARE door media , oorlogsspelletjes e.d.Op elkaar volgende oorlogen uitvergroot door de media versterkt die angst ook.Wees niet bevreesd want wie het donkere vreest , heeft er geen idee van wat het LICHT kan doen.Door de Allesomvattende Omnipotente kracht van LIEFDE ,DE BRON die in ons DENKEN ontspringt , welke door ons HART versterkt word en ons Allen verbind.WE ZIJN 1 LIEFDE als we dat weten zelfs voelen in ons HART verenigen we ons en creëren We de Wereld de We Wensen.Laat de angst los en accepteer, geloof in de leidende kracht van onze oorsprong DE LIEFDE wees LIEFDE draag het uit,dan ben je LIEFDE de frequentie van CREATIE.

 8. Als je fruit eet krijg je wormen, van veel wassen word je kaal
  En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal
  Katteharen zijn vergiftigd, geef geen zoentjes aan een hond
  Keer nooit je rug toe aan een homo want dan zit ‘ie aan je kont
  Negers zijn heel vaak gevaarlijk met een mes of een pistool
  En kijk ook maar uit voor joden ook al spelen ze mooi viool

  refren’:
  En dat is allemaal angst, allemaal angst
  De allergrootste schreeuwers, zijn dikwijls ’t bangst
  En als er ooit iets gebeurd nou dan moet ’t zo wezen
  Wie ’t meeste angst heeft, heeft vaak ’t minst te vrezen

  Als je scheel kijkt en de klok slaat blijf je heel je leven scheel
  Als je zout morst krijg je ruzie en betaal ik niet te veel
  Loop nooit onderlangs een ladder en op wijzen staat een jaar
  En onder bomen staan bij onweer schuilt een levensgroot gevaar
  Als je ouder wordt dan komt vanzelf de generatiekloof
  En wie vloekt gaat naar de hel, van masturbatie word je doof
  Wat? Van masturbatie word je doof

  refren’

  Vrijdag dertien blijft gevaarlijk, van veel lezen word je blind
  Trouw je met je achternichtje krijg je een ongelukkig kind
  Als ik maar geen lekke band krijg en stink ik niet uit m’n mond
  Ben ik niet te laag verzekerd, dokter ben ik wel gezond
  Van tomaten krijg je puistjes, van veel koffie word je rood
  Van sigaretten zieke longen en van leven ga je dood

  En dat laatste is waar, da’s helemaal waar ’t Klinkt misschien wel lullig, maar toch is ’t waar Maar ’t kan nog jaren duren dus niet van dat bange
  Heb je angst voor morgen, dan moet je vandaag gaan hangen
  http://www.youtube.com/watch?v=uMi8So3Pxa0

 9. durfde niet te zeggen, dat ik angst (bang) voor mijn dochter en schoonzoon ben,heb
  heb het wel gedaan, en gesmeekt help me uit deze wurggreep.

  zoek deze site op en waar gaat het over angst
  Angst,
  dat moet dus zo zijn , ik ben mijn angst voorbij.

  dank je wel angst…

 10. Tuurlijk is angst een frequentie. Alles vibreert op een eigen frequentie en dat is met angst niet anders.
  Angst is een door de Annunaki moedwillig gecreëerde frequentie om de menselijke geest te beperken. Geen enkele emotie werkt zo beperkend, inperkend en verlammend als angst.
  Herbert van Erkelens zegt het in ‘De spiegel van Mandala’ zo : “Een diepe splitsing in de geest van de mensheid die door een muur van angst wordt veroorzaakt.”
  Daarom wordt angst zorgvuldig gekoesterd, gevoed en op peil gehouden door al wie ‘de baas wilt spelen’, maw de NWO en haar meelopers.

  1. @ ANELLE,

   Angst kan ook leiden naar een overkomen van de angst verwekker, want angst bestaat in gradaties, het bang zijn, angst hebben, en ja inderdaad de hoogste graad de dood angst die verlamd.

   Maar angst wend ook, in de laatste oorlog waren we bang, 24 uur per dag, maar toch ging het door ook het verzet, de één meer als de ander, maar er was een geestelijk verzet, en dat is ook nu het geval, de mensen voelen dat er verkeerde krachten bezig zijn, en zijn in verzet gegaan, toch een soort burgelijke ongehoorzaamheid, het schoorvoetend uitvoeren van opdrachten.

   Het vreselijke is, dat er altijd handlangers zijn, die hun mede mensen, voor geld en mooie postjes, in elkaar zullen slaan, die moeten dus eerst worden uitgeschakeld, de gene die onze berichtjes uitkammen, op woordjes, deze sencuur uitvoerders is het schuim van onze samenleving, het ultieme kwaad.

 11. Ach waarom doen we geen renaissance, en gaan terug naar de flower power, allemaal renègate, back to San Francisco, wat een opluchting zou dat zijn, alles naast je neer leggen en dan verder gaan zonder deze balast, alleen met je zelf, en je liefde voor anderen, wat is angst, ken ik niet, ik leef mijn leven in de zon, en met de mensen van goede wille, o jè wat een illusie, toch hebben wij het gedaan, en ik heb er geen spijt van, no way !

  1. Beste Martijn,

   Ja je kan niet alles hebben in je leven, maar het was very special, maar het kan nog steeds non conformist zijn, beetje los in je denken, het Hippie gebeuren zat/zit in je hoofd, het is op vriendschap en mededogen gebaseerd, maar wel onder je Eigen volkje,
   beetje racisties was het wel, niet op huidskleur, maar op gedraging,
   maar het was en is soms kantje boord.

   En zo als wij in Amsterdam zeggen, klerelijers zijn van alle tijden !

   Ook de Provo was een sterke volks uiting, jammer dat ook Jasper Grootveld is heen gegaan op zijn vlot over de Amstel, opdit moment is de Nederlandse jeugd een beetje ingedut, de overheid heeft het goed in de handen, de geestelijke riolen als DWDD en P&W doen hun werk, door alles te benutten om en rechtstreeks op de afval te lozen,
   veel en hard roepen Yes we can, en dan niets doen, dats de nieuwe truque.

   En de muziek er kwam geen eind aan, maar dat was het hele gebeuren, het bleef maar komen, vooral de deep South, en de Dixie landen.

  2. @ Martijn,

   muziek; Gram Parson – Emmylou Harris, Love Hurts

   Rebel Son, Bury me in the southeren ground

  3. @ Martijn
   @ Cozmic,

   mooi maar anders, duidelijk een kloof, en mist the hart of gold !

   Wij kwamen via Vaia con dioz, com on to my house, the deep South
   muziek binnen, er was zo veel, het stapelde zich maar op.

   Maar ook jullie muziek is heel mooi, maar met een ander karakter zou ik zeggen, een van de beste zangeressen ooit Haliday, die stem !

  4. Helemaal te gek Guido. Jimi Hendrix is een van mijn all-time favourites.
   Van hem en van Bob Dylan heb ik veel muziek, op lp,cd,dvd. En van Jimi Hendrix zelfs twee t-shirts. M’n moeder is er ook helemaal weg van en ja, die heeft mij dus aangestoken. Machine gun: http://www.youtube.com/watch?v=fR4MEEC5RSU

  5. Hallo GuidoJ,

   Jij voelt het goed aan dat enorme drama wat zich af heeft gespeeld, Pete Seegers met we will overcome, het gesignaleerde kwaad ging gewoon door, maar nu ondergronds, en nog deze 2% uit het beloofde land, brengen de verenigde staten naar de afgrond.
   Maar de muziek was geweldig, Jimmy op zijn ééne snaar, ja krijg je kippen vel van!

 12. Heel veel mensen hebben iets tegen de Hells Angles, maar ik begrijp ze wel, luister naar Sons of Anarchy, be a man, heb je Eigen ideéen en vol breng die, wordt geen kudde dier, mensen worden op straat in elkaar geslagen, door psychopaten, die onder de grond gestopt horen te worden, defend your self, leer je zelf ten minste te verdedigen, we worden ingepakt, met allerlei kul smoezen, overal camera’s, afluisteren, geen werk, straks ook nog je laatste spaargeld van je af nemen, god alle mensen, wat blijft er van ons over, vaders, grootvaders, hoe kunnen onze kinderen, en Klein kinderen ons respecteren, wij laten het allemaal gebeuren, wij laten schapen van ons maken, op weg naar de slachtbank.

  En wat ik hier schrijf geld natuurlijk ook voor onze sisters, en vrouwen !

 13. Bob Marley revival op initiatief van zijn zoon Stephen marley het samenwerkings project Chant Down Babylon waarvan ook een album verschenen is .De naam Babylon is een manier om een naam te geven aan de fouten/hypocitie in en van het systeem en het aan te kaarten in plaats van klakkeloos aan te nemen dat alles aan het gedrag van bepaalde of bevolkingsgroepen te wijten is of zou zijn.Een manier van het systeem om zich te verdedigen door hypocritie .We zouden ons beter in harmonie kunnen verenigen en de fouten in het systeem te verwerpen.One Love!
  https://www.youtube.com/watch?v=o2r4gFpGs4Y

 14. Wat ‘fijn’ om dit te lezen,
  heb zo’n bericht eerder verstuurd aan vrienden en bekenden, waarin ik mijn zorgen en mijn persoonlijke bevindingen uitte..

  Ik ga kijken wat ik met de handvaten kan, want die ontbreekte me op een bepaalde manier. Ik ervaar het zelf inderdaad als energetische velden waar je op ‘anagesloten’wordt, afsluiten en ‘beschermen’is niet de weg. Maar hoe dan wel.,, zelf ervaar ik het als een soort magnetische velden, die uiteraard inhaken op persoonlijke triggers.

  Groetjes,
  en dank voor het artikel.

  Jacobine Weggen

  Verzonden: woensdag 12 juni 2013 7:17:58

  Lieve mensen,

  Graag wil ik jullie via deze weg waarschuwen en je ogen en oren open te houden en het volgende wat ik je ga vertellen zelf te onderzoeken.

  Door mijn hoge mate van gevoeligheid ben ik het volgende op het spoor gekomen en heb ontdekt dat wij allen bewust, of onbewust gemanipuleerd worden door de overheid en oude machtsinstanties.

  Er vinden chemtrails plaats; dit zijn vluchten in de lucht waaruit vliegtuigen aluminiumdeeltjes worden gestrooid. Je kunt dit zien aan witte sporen/strepen in de lucht, een soort rookwaaiers. Deze aluminiumdeeltjes die bijna onzichtbaar zijn hebben een onzichtbare werking op onze hersengolven. Ze verspreiden angst, isolatie en twijfel. Je kunt het vergelijken met radiogolven. Onze hersengolven worden beinvloed hierdoor en net als een radio afgestemd op deze gevoelens, met als doel mensen in hun hok te houden, klein te houden en ‘in t gareel’. Dit werkt via het elektromagnetisch veld.

  Je kunt het vergelijken met vroeger, de indoctrinatie van de kerk, die via het’geweten’ mensen via schuld en angst klein probeert te houden. Alleen zijn het nu autoriteiten, maar die wel verbonden met deze machtstructuren zijn, gebaseerd op ongelijkheid en verdeeldheid. Met als doel de mensen hun vrijheid te ontnemen en ze binnen hun structuren te houden.

  Zelf word er ook bij mijn computer gesaboteerd, dit merk ik op vele manieren. Ook dit is een elektromagnetisch veld waarbinnen gemanipuleerd en gesaboteerd wordt.

  Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er met je ‘mind’ gefuckt wordt op onbewust niveau, zonder dat je het zelf weet. Vergelijkbaar met reclames die op ons onbewuste inwerken, waardoor we enkel de impuls van de behoefte naar dat bepaalde drankje etc. voelen.

  Je hoeft mij niet te geloven, verklaar me desnoods voor gek, maar weet dit en ga zelf kijken en onderzoeken of het klopt.

  Mijn advies verenigt u en breek open, we hebben niks te verliezen en enkel te winnen.

  Groetjes,

  Jacobine

  1. Hoi marcel,

   Wowww… dankjewel.

   kippevel,

   Groetjes,

   jacobine

  2. Hoi Sarah,

   Kan je link helaas niet openen.
   Ben wel benieuwd. geeft server not found aan.

   Groetjes,

   jacobine

 15. Ja heel goed om hier aan herinnerd te worden en er zelf aan te werken.
  Ik voel deze frequentie en overwin dit nu door toch te reageren.
  Ook wanneer ik chemtrails zie zing ik een lied dat ik eens las op educate yourself :

  BLUE SKY
  BLUE SKY
  SYLPHS ARE HERE
  HEAVENS ARE CLEAR
  THANK YOU

  Sylfen zijn etherische wezens die de chemtrails kunnen transformeren
  in zuivere lucht en water.Het zijn de alchemisten van de lucht.
  Je kunt zien hoe zij aan het werk zijn om de strepen op te lossen.
  Ik vraag ze en bedank ze.

  1. geweldig verhaal. Ik durf het bijna nooit tegen mensen te zeggen.. Die Sylphs is mega.. Maak maar eens contact.. Lees op internet en je zult je verbazen..! De wereld van de elementalen is M A G I E..!

  2. Mooi je reactie over Sylphs ik heb t zelfde met ze ben zo dankbaar als ik ze aan t werk zie!! Het leven is toch ook MAGIE je moet t alleen wel kunnen zien en voelen!

  1. Heb het gezien Paul ze onderschatten de kracht van Liefde die een mens kan vrij maken. Enige wat ze kunnen is je proberen bang te maken daarom mag dit soort informatie uitlekken.

  2. @Janee, ik denk dat je gelijk hebt. Tis wel pittig wat ze kunnen en hoe dat verder gaat. De technologie wordt altijd eerst voor defensie gebruikt. Science fiction films en series als the transformers zijn straks misschien echt. Ik hoop dat menselijkheid nummer 1 blijft want zit niet te wachten op matrix achtige toestanden waarbij machines alles overnemen en wij (alles wat leeft) een secundaire orde wordt.

  3. Misschien is het wel zo omdat het in de buitenwereld zo extreem wordt. Dat de verschuiving plaats vind het zit in mij en is nooit weg geweest. Hoe ik erover denk en probeer het in concepten te plaatsen is eigenlijk niet meer nodig.

 16. Angst een naamloze anonieme verschijning zei iemand ooit tegen mij,
  angst voor de angst, vasthouden aan angst uit angst om het los te laten want deze ‘emotie’ is zo vertrouwd en het ‘onbekende’ is zo
  bedreigend (angstig)!!!

  Angst staat,wat mij betreft,synoniem voor VERLIES en is een illusie van het ego !!

 17. We zitten hier heerlijk over de angsten te filosoferen, terwijl als je goed het nieuws leest, je best echt heel angstig zou kunnen worden, als je leest wat de politieke leiders ons hebben aan gedaan, met hun gelieg, en stelen van de mensen, als je leest dat de Joden de baas zijn in de verenigde staten, en alle oorlogen maken om hun zakken te vullen, en gewoon de rest van de wereld voor ondermensen gebruiken, nou ja dan slaat je angst om in woede, de adrenaline gaat werken, ik begin haat gevoels te creéeren, al die ellende op de wereld om dat een Klein groepje zo denkt te overleven, ik kan dan ook echt geen liefdes gevoelens meer opbrengen, maar wil gerechtigheid, ze zijn al begonnen een muur om zich heen te bouwen, nou wij maken die muur af, een kilometer hoog, ik hoef ze nooit meer te zien, hè ik voel op eens geen angst meer!

  1. Jenne, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ook ik wordt als ik niet oppas heen en weer geworpen tussen frustratie en woede(van onmacht).Hoewel ik stoer zou willen melden dat ik niet in angst leef, kan ik helaas niet anders dan toegeven dat dat hier en daar nog wel het geval is. Dan gaat het met name om het besef dat ik gewoonweg mijn leven wil blijven leven zoals ik dat ooit heb opgebouwd en het leuk hebben met elkaar. En precies dat wordt je onmogelijk gemaakt. Angst voor de gevolgen van strijdbaar zijn heb ik echter niet, nooit gehad ook. En in een totaal gecontroleerde samenleving a la Orwell wil ik niet eens leven; dan schieten ze me maar af. Zo af en toe is er ineens, out of the blue, een sprankje hoop, een overweldigend gevoel van liefde en het idee dat het goed komt. Daar houd ik me dan maar aan vast.

  2. het gewoon gezellig en leuk hebben en het er toch nog regelmatig over hebben, zo doet Adam Curry dat in z’n internet radio show. een Iers parlementslid Elfje, wat een machtig mooi wijf is dit zeg mjammie, ze spreek Waarheid en ze is van Schoonheid ende dusz Troost, met dank aan NoAgenda internet radio podcast show van Adam Curry vanaf minuutje 1 uur en 45 minuten; http://static.curry.com/nashownotes/524/index.html

   WOW MUST SEE Obama destroyed & called a war criminal in Irish Parliament WOW MUST SEE
   http://www.youtube.com/watch?v=CnJCvKA-oEU

   http://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Daly

   weet je nog wel Anna vroeger de VPRO, van de schoonheid en de troost, Beauty and Consolement…, Wim Kayzer van de schoonheid en de troost.. met z’n kapitein 1 oog lapje

   http://www.uitgeverijcontact.nl/cms_img/bigkayzer_boek_van_schoonheid_en_troost.jpg

   Quote: ” Consolement seems not to be an accepted English word because most online dictionaries do not have a definition for this word. However, the word consolation sounds close to consolement and it is an accepted English word. Consolation is a noun for the comfort that is given to a person after a loss or a disappointment. ”

   http://www.ask.com/question/what-is-the-definition-of-consolement

   maar euhm Imke ik hoor Anna ook regelmatig van ‘als het zo moet schiet mij dan maar af’…. Soul Sisters in het zwart? maar ik ben zelf ook regelmatig wanhopig hoor, maar zal mezelf Never Nooit van het leven beroven, bij deze, dan is er een ander soort ongeluk aan de hand, het leven blijft heilig toch?! en het alleen leuk hebben met z’n TweeTjes is misschien toch niet Voldoende?! BlokVorming en wel aantrekkelijk maar Te Klein, de familie DoorZon, Het Duo, heutje en meutje, benauwend, wel gezellig want ik kan zelf juist heel goed met z’n Twee, vraag maar aan Anna, ik ben ‘gezellig’ van mezelf, en met z’n Twee zeker, maar is dat genoeg? is dat niet het toppunt van Beperking en alles voor je eigen houden, huppie en muppie, peppie en kokkie, waar zij gaat gaat hij, als het er op aan komt zijn ze maar met z’n 2, getver, wel aantrekkelijk hoor, bij elkaar weg kruipen, die neiging heb ik zelf wel vaak genoeg, maar is het genoeg? Jouw Grote Publiek voelt namelijk ook als je blijft weg kruipen Imke, heutje meutje, zooooooh ‘Square’ …. Als beroemd ARtiest hoor je niet gezien te worden als 2 maar als Die Ene Imke, veel beter voor je Ronkende P.R. en Spin effecten naar buiten toe, komt dat zien komt dat zien, Imke de BeeldenBestormster uit het barre Noorden

  3. @ Imke,

   wat mijn angst enorm aanwakkerd, is het antwoord van GuidoJ, op mijn vraag, een koude douche van onbegrip, of misschien, geen interesse.

   Ik ben niet zo bang voor het grote kwaad, als wel het kwaad om ons heen, wat we als zodanig niet herkennen.

   En zo als je zegt we leven met die sprankjes hoop, die strohelmen die zo hier en daar voor bij komen drijven.

   Het valt me op van me zelf, dat ik altijd een zekere souplesse had voor het leven, maar mij nu gevraagd zou ik al die nonrespect buitenlanders er uit gooien, en terug naar het dansen om het straat orgel.

  4. Hyper Alert,

   waarom zo’n cynische schrijftoon, is er iets verkeerds waar over wij schrijven, of heb je het niet helemaal begrepen.

   Mag je niet verlangen naar een mooi rustig harmonieus leven met je familie en vrienden.

   Wat is er op tegen een gewone burger te zijn te vreden in zijn doorschijn woning, waarom die valse bourgeoisie wortel voor je neus hangen, zij tevreden!

   Maar goed ik begrijp wel het diepere denken achter je schrijven, maar waarom steeds van die bedekte boodschappen!

  5. Jenne schat van een man twijfel er niet aan dat ik en wij van jou houden Jenne, twijfel daar gewoon niet aan, laaf je aan de oprechte warmte dwars door de ietwat kille abstracte letters van het beeldscherm, die Ierse adembenemende Juffrouw is volgens mij een directe nazaat van de Tuatha Dé Danann, een verzonken land ten westen van Ierland, te zien vanuit satelliet opnames, dat oude ata lant, ik sidder voor haar, want ik zie haar extra dimensionaal door het beeldscherm knallen, podmastercaster Adam Curry is ook spontaan smoor op haar, laat Mickey het maar niet horen Adam (z’n vrouw en vriendin en soul mate), maar Mickey kan ook van vrouwen houden heb ik al begrepen, dusz Quadrafonisch niets aan het handje, wat de geprogrammeerde lsd mk-ultra hippies niet lukten met hun al snel uit elkaar klappende communes dat gaan wij alsnog doen met succes, snap je nu waarom ze Ierland wilde ontwrichten, net als Yoego infiltratie en balkanisatie, royal freyaan Imke is welkom, heet Haar Welkom Jenne, snap ie, pensioen pionnen die een Missie zouden moeten hebben… 1 oude weduwe in een kast van een boerderij, dat is triest uitgestorven Drenthe, gestold leven zonder doel, op een peperdure kinderhelterskelter grasmaaier met vier wielen, dat is pas armoe, de jeugd verstopt in inflatore betonnen roemeense sterf sovjet steden zonder uitzicht op beter, we moeten ons af en toe intergenerationeel schamen that’s all

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann

   Quote: ” There are many stories of aerial ships or “demon ships” (“loinger demnacda”) in the Irish annuals. According to the mythic tales the Tuatha de’ Danann were advanced enough to arrive in western Ireland (near modern Connacht) by air. They divided into two social classes:
   “gods” as teachers of medicine, smithing, communication or druidry
   “non-gods” as farmers or shepherds
   Although no one knows for certain what the Tuatha looked like, descriptions, such as of their female war-leader Eriu, indicate tall attractive people with pale skin, high foreheads, long red hair and large blue eyes. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_tuathadedanaan04.htm

   Helter.Skelter – Charles Manson Movie
   http://www.youtube.com/watch?v=KuywLcbCFNY

   Charles Manson Interview with Charlie Rose on Nightwatch
   http://www.youtube.com/watch?v=H4uT6ou_ZGw

  6. Hyper alert,

   ’t waar de hippies hadden hun wer gedaan, ze hadden de communisten in de USA overzongen, toen volgde de infiltratie van kinderen van hoge USA officieren, en begon de infiltratie, en ook het uit een vallen, maar wij wisten dat het voortbestaan, te mooi was om waar te zijn, maar de spirit leefde voort in de muziek en nog.

   Ja de Ieren is een ander verhaal, de Ieren zagen eerst nog de Israeliten langs komen, uit Egypte hup de woestijn in, en toen zijn de Ieren ook vertrokken, en kwamen uiteindelijk via via in het huidige Ierland terecht.

   Die Ierse Dale is een suster van Bodecia, niet bang voor de duivel, en geloof mij Obama is een duivel.

   Die Charles Manson, is een hele duistere geschiedenis, als zoveel anderen!

   Ze hebben buitenwereldse namen, net als in Wales waar ik gewoond heb, het land van Carfferdin, heb vaak genoeg in een grot gezeten met vrienden waar hij wel eens verbleef, met wat champions kwam hij zo binnen wandelen.

  7. Hyper, met “elkaar” bedoel niet perse -slechts 2 mensen-…. En over dat afschieten; niet zwartgallig maar realistisch. Dat meen ik serieus, ik heb geen zin om in angst te leven voor allerlei doem scenarios. Mocht het idd zo extreem worden als er wordt geschetst, mwah dan hoef ik niet zo nodig te blijven leven. Dus daar jaagt men mij geen angst mee aan. Dat neemt niet weg dat ik nu zoveel mogelijk wil genieten van het leven( ben de muren al een tijdje aan het afbreken, dit keer figuurlijk dan)
   Je laat me wel lachen Hyper, je dicht me vanalles toe waar ik mezelf totaal niet in zie, burgelijk, hihi daar gaat mijn rock ’n roll imago. En intellectueel… Heerlijk, door de jaren heen ben ik voor vanalles uitgemaakt maar deze is nieuw( en nou niet bepaald waar, maar ik ga er wel ff een tijdje van genieten haha)

  1. Excuses GuidoJ,

   beetje te gehaast, wat vind jij, hier van ik kan soms werkelijk in mijn machteloosheid, tot vreemde haat en vergeldings gevoelens komen, ik weet dat dit geen pas heeft, maar God, er schijnd geen einde aan te komen, komen ze nu echt nooit tot inkeer vraag je je af!

  2. Wees niet bang
   Je mag opnieuw beginnen
   Vastberaden, doelgericht
   Of aarzelend op de tast
   Houd je aan regels
   Volg je eigen zinnen
   Laat die hand maar los
   Of pak er juist een vast

   Wees niet bang
   Voor al te grote dromen
   Ga, ga als je het zeker weet
   En als je aarzelt: wacht
   Hoe ijdel zijn de dingen
   Die je je hebt voorgenomen
   Het mooiste overkomt je
   Het minste is bedacht

   Wees niet bang
   Voor wat ze van je vinden
   Wat weet je van een ander
   Als je jezelf niet kent
   Verlies je oorsprong niet
   Door je te snel te binden
   Het leven lijkt afwisselend
   Maar zelfs de liefde went

   Wees niet bang
   Je bent een van de velen
   Tegelijk is er
   Maar een als jij
   Dat betekent dat
   Je vaak zal moeten delen
   Soms zal moeten zeggen
   Laat me vrij

   Wees niet bang

   Laat me vrij

   Vrede nu

   Wees niet bang

   http://www.youtube.com/watch?v=51mc_ytjbF8

  3. Hallo IMKE,

   Laat je niet bespelen door deze Hyper Alerte woorden atleet, hij schrijft er op los, knallen met losse flodders, beste dame ik denk dat wij elkaar begrijpen, en daar gaat het om, hou je goed, en bijt van je af, op jouw prachtige vrouwelijke manier.
   Vriendelijke groet!

  4. Nobele ridder Jenne ,
   velen op WTK kennen elkaar al jaren , zij het persoonlijk of via de chat en andere communicatiemogelijkheden . Zelf kom je hier net kijken nadat Argusoog gesloten werd . Welkom in ons midden , maar denk niet dat je weet hoe de vork in de steel zit , zoals vele niet invoelenden dat doen en ermee voor gaas gaan . Chill out dude 😉 http://www.youtube.com/watch?v=j5WxKuoZ5oA
   en voor de liefhebberzzz het hele album http://www.youtube.com/watch?v=Va9gcZejAkI

  5. Beste Jenne, we hebben allemaal onze facetten, zoveel zijdes dat we kunnen schitteren als briljanten. Hyper schittert op zijn eigen unieke wijze en is in staat om tussen de regels door te lezen en is me dierbaar. Van elkaar kunnen we leren over onszelf.
   Maar wel bedankt en groet terug!

  6. Kippevel!! Ik doe ‘m nog een keer of 3 en ga dan slapen( hmmm; muziekje luisteren bedoel ik dus he)

 18. Duszzz , ondanks het feit dat dit weer zo’n channeling is waar ’teamleden’ hun astrale projecties komen binnenzeiken …. angst IS geen frequentie , angst HEEFT een frequentie .
  En ja , angst is gekoppeld aan een primair overlevingsysteen , het vecht/vlucht mechanisme , bij beide wordt er adrenaline aangemaakt , in de vluchtreactie gaat de adrenaline naar de benen om te rennen , bij de vecht reactie naar de armen om terug te vechten . Uitzondering is de ‘freeze reactie’ waarin men geen van beiden doet
  Het zou prettig zijn als dat astrale team uit zou leggen hoe de angstprogrammering werkt , het gaat nl direct naar het reptielenbrein dat daarna de boel overneemt . Door herhaling van deze impulsen/programmeringen wordt de mens anstig gemaakt en denkt niet meer helder , zal zelfs zijn naasten verraden aan het systeem om te overleven .
  Maar goed dit is niet mijn artikel , ‘het astrale team ‘ weet het beter , dus ik hou mijn visie voor me , god verbeide dat het te inzichtelijk of begrijpelijk wordt .

  1. Ik denk dat angst wél een frequentie is, maar dat wordt een academische discussie volgens mij.. Die komt uit bij een deeltje of een golf. Want als angst een frequentie hééft, wat IS het dan, wat IS dan de bron? Een ‘deeltje’..? Is dat dan een kwade/negatieve bezieling oid..? Wat is dan de kern van angst..?
   Ik denk wél dat iedere ziel een frequentie IS. Infinite consciousness, zoals David Icke het noemt. Ondeelbaar, onvernietigbaar, zoals in een atoom, maar dan onsplijtbaar. Als ik kijk naar bijvoorbeeld het werk van Wilka Zelders, die een coherent veld kan waarnemen van een mens, en kan tekenen, dan is dat een prachtig frequentioneel boeket, ontstaan uit de ontwikkeling van die ziel, die in de kern huist van dat veld. Voor ieder mens een ander beeld, dus een andere frequentie van dat veld.

   Net zoals muziek een frequentie is van zo’n coherent veld, tot stand gekomen via de trilling van een pick-upnaald, of zoals dat sinds kort gaat, via het uitlezen van een binaire code door een laserstraal. Die code wordt omgezet naar een frequentie en doorgegeven (via een versterker) naar een speaker. Dus wat is de bron en wat is de golf.

   Licht is beiden.. Golf en deeltje. Vrouwelijk en mannelijk! Maar het is zoals gezegd een academische discussie, die niet veel brengt in mijn optiek. Die golf gaat idd naar het reptielen-survivalbrein en prikkelt daar de geluidsbox.. 🙄
   Enne, don’t shoot at me, if you don’t like the music, I’m only the pianoplayer.

  2. Waar heb je het over een pallet vol kisten appelen, of over menselijke gevoelens, l’ame waar we het hier over hebben, de diepste gevoelens van een mens, die nog nooit echt begrepen, en uitlegbaar is gebleken, heb jij het over teamleden die hun astrale projecties binnenzeiken.

   Een mens is meer veel meer als een chemise oplossing, maar om dat te begrijpen, nou ja het is gewoon niet voor ieder één weggelegd.

   Dan komen de meesten met geluid die een plas water laat bewegen, en dan de mens is 99% water, het is net als op de wereld, het is nu juist die ééné %, die het hele veschil uitmaakt.

  3. @cozmic

   Alles IS.
   Alles IS frequentie.
   Hebben is een ‘hebzuchtig’ begrip, ingeprent door de overnemers van de aarde. Je kan natuurlijk beweren dat dingen een frequentie hebben omdat ze frequentie ZIJN. Maar da’s in mijn ogen een erg nutteloze kronkel.

  4. JENNE , je zegt dat de mens voor 99% uit water betaat ???!! En dat die ene% dus het verschil maakt ?
   Zelfs koffie bestaat uit minder% water , hooguit een ballon gevuld met water zou aan dat criterium kunnen voldoen .
   Het fysieke lichaam bevat ca. 65% water

   Het menselijk lichaam bestaat voor ongeveer 65%[3] uit water, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Dit water bevindt zich in de lichaamscellen, in het bloed, in de intercellulaire ruimte, in de lymfeklieren en in vele andere delen van het menselijk lichaam. Daarom is het ook belangrijk voor een mens om voldoende water tot zich te nemen. Het menselijk lichaam verliest water door uitscheiding via zweet, tranen, urine. Ook door ontlasting en ademhalen gaat water verloren. Dit water wordt niet alleen met water uit dranken aangevuld, maar ook met water dat aanwezig is in voedsel.

  5. COZMIC, heb je wel eens van beeldspraak gehoord, nou wat ik schreef is beeldspraak.

   Jij bent een Legoman, jij drukt je uit in blokjes, net als met alles,
   zit er in het menselijke ook altijd een ietsje meer, in dat geheel bevind zich een verborgen schat, dat is waarom jij van iemand houdt, en de ander van jou houdt.

   Ik schrijf dit met dt maar weet niet meer of het goed is of niet, ja sorry hoor.

   COZMIC ik hoop dat je wilt begrijpen wat ik bedoel, niet alles is vierkant, en ook in het vierkant zitten vier hoeken, duidelijk.

  6. Pianoplayerrrrrrrr ,
   Laten we het dan maar houden op een voortgezette spinazie-academische discussie ;
   Transmitter >>> frequentie>>> receptor als we het hebben over een hertzfrequentie .
   Alles resoneert op een frequentie , is daardoor een transmitter en een receptor , maar is niet de frequentie . Een frequentie is domweg een frequentie , een woord dat afgeleid is van frequent , het aantal maal ( per seconden of wat voor tijdseenheid dan ook )
   En binnen een bepaalde bandbreedte kunnen zaken daarop resoneren , 3d illusiewereld bestaat voor ons omdat wij die bandbreedte oppikken en in de manifestatie ervan geloven .
   Nog steeds is die frequentie niet de 3D werkelijkheid , maar een transmissie die een receptor nodig heeft om te manifesteren .
   Ook het gewauwel dat we onze frequentie moeten verhogen om te ascenderen is totale misleidende onzin . Iemand in meditatie in een alfafase geeft een veel lagere frequentie af dan iemand die stijf staat van de stress etc etc .
   Goede informatie is waardevolle informatie . Totaal gezever uit de channelkennel van de 7wevende hemel zie ik als desinformatie , een beetje feelgoodtroep waardoor mensen met gezond verstand zich snel af zullen keren van wat het overgrote deel van spirituele info te bieden heeft . De zogenaamde lichtwerkers zijn dan de yin voor de duistere jang om het bewustzijn lekker laag te houden en alle energie af te tappen .
   Ik weet dat er goede channelaars zijn , dus mijn betoog is niet tegen channelings , maar wel tegen wiffywaffy bladiebla .
   I rest my case .

  7. Anelle ,
   een hond heeft een staart , heeft niks met hebzucht te maken .
   Gewoon , dat beest keek achterom en zag dattie een staart heeft .
   Hij kwispelde ermee en liep vrolijk verder , niet zuchtend van : dat heb IK weer , hebzuchtige hond die ik ben .
   Hebzucht is de zucht om te hebben , gaat bij geel niet op , leuyk is dat het in het Engels ook niet op gaat To have or greed ligt niet in lijn met het Nederlandse woordformicaflie gebeuren .
   rest is voor kees

  8. COZMIC, het gaat hier toch niet om een wetenschappelijk verhandeling, we praten als het ware met elkaar, over allerlei zaken, die ons bezig houden, en hopelijk op een vriendschappelijke manier.
   Of wil je de Bul uitgerijkt krijgen om dat je het allemaal zo goed weet.
   Nou ik kan het allemaal niet serieus nemen, heb ook geen zin om me in de hoek te laten zetten, door een paar broekies, die nog heel veel hebben te leren.

   En van mij hoef je geen paranoot te worden, blijf je zelf is goed genoeg.

  9. Jenne , lees mijn comment 26.6 , dat is wat ik bedoel : desinformatie , lichtwerkers die de andere kant van duisterwerkers zijn . Op jouw little flaw ging ik mild in . Meer voor de humor 😉

  10. Op het moment dat eenvoudige vragen al worden afgedaan met een mix van ontwijkende antwoorden vanuit vastgeroeste feelgood dogma’s weet ik meestal al genoeg . DAAR is de angst , de angst om werkelijk te zien wat er IS . De ANGST om buiten de comfortzone te kijken , zelfs de angst om ZELF iets uit te spreken , te onderzoeken , ongeacht waar het antwoord je heen leidt . Lekker achter gechannelde info schuilen , want al puntje bij paaltje komt was je alleen maar the pianoplayer . Licht sturen naar de psychopaten die zich met hun ellebogen naar de top hebben gewerkt en dan hopen dat met jouw lichtgestuur zij zullen veranderen en tot inkeer komen . Wake up . Leer jezelf kennen met al je gebreken , het hoe ,wat en waardoor . Leer ook de door en door verrotte kant van de mens kennen die je met geen lichtstraal kan veranderen . Wollige wanten channelings houden je alleen weg van de waarheid die niet altijd even goed te verteren is .
   Know thyself http://www.youtube.com/watch?v=is3CPHzCg_w&feature=c4-overview&list=UUmHcilIdNyjdsuiE6vDRAEQ
   With people presenting solutions everywhere, be it through the political circus, spiritual leaders, to more progressive movements offering self-sustainable solutions, many people seem to have a plan of how to “fix” the world. Others say all is just as it is supposed to be and all we need to do is to go with the “flow”, focus on “love” and “light” and everything will be good. lees verder>> http://veilofreality.com/2010/10/29/know-thyself/

  11. COZMIC,

   Ja de eene keer provoserend, en de andere keer ja weet ik veel, na het eten drink ik altijd een paar glaasjes Armagnac, van 15 jaar oud, een soort wijn pedofille, en speel dan vaak een cdtje, van avond Jhonny Cash, HURTS, nou dan word je Klein, en denk ik tijd om af te taaien, zo als we in het leger zijden de ouwe hap taaid af.
   Vol nostalgie, en mooie ogen, ja the end is near, het net is mooi maar afstandelijk, iemand is een goei hug geven is er niet bij, maar ik doe het toch hier bij een hug, want je bent een prima kerel.

  12. Jenne , ik denk dat jouw post onder 27 hoorde , maar bij deze , hugg terug 😉

  13. Sing us a song, you’re the piano man
   Sing us a song tonight
   Well, we’re all in the mood for a melody
   And you’ve got us feelin’ alright

   En kennelijk lukt dat niet altijd… Dien dan zelf een verzoek in, of schrijf zelf een muziekstuk.
   Er is niet veel te durven aan plaatsing/spelen, toch? Als het oprecht verwoord is, een persoonlijke visie..? Maakt iedereen zélf weer uit hoe die ’t vindt..!!

   En wat ‘goede’ en ‘slechte’ channelings zijn, is dat ergens terug te vinden in een boek of is dat persoonlijk..?
   Ik denk dat het persoonlijk is, heel erg persoonlijk zelfs, en dat, wanneer je met bepaalde info niets hebt, je die ook links kunt laten liggen. Of rechts, mag ook. Op dat plekje waar je gewoonlijk ‘niets’ neerlegt..
   Dat doen we toch ook met ‘goede’ muziek én ‘slechte’.. Toch?

   Ik had ook nog ‘antwoord moeten geven’.. Maar kan het zijn dat ik de totale vraag niet zie.. Ik zie NERGENS een vraag, laat staan een vraagteken, hier bovenaan bij #26..

   Ik probeer oprecht hier -allemaal gratis en vrijblijvend- mijn muziekie te spelen. In de hoop dat.. Meer dan mijn stinkende best, vanuit het hart, kan ik niet doen. Afzeiken omdat het niet in je straatje past is prima, maar doe dat ajb inhoudelijk en vooral met respect. Dat voelde ik er niet zo inzitten hierboven. Jammer, maar ook goed. Gewoon.. MIJN gevoel. Als dat ook kan/mag.
   That’s all folks.
   that's all folks

  14. GuidoJ,

   Mooi en goed, en ik bedank je hier voor, en zal je hier om ook meer respecteren.

   GROET !

  15. Misschien het overdenken waard of is het spuit elf?

   De geschiedenis herhaalt zich.
   De strijd is gestreden. De wonden gelikt. Het leven gaat verder.
   His master voice (Guido) verbindt. Hij sprak het magisch woord : Doing, thinking by HEART.
   Coz heeft een eigen visie; ik heb een eigen visie; wie dan ook heeft een eigen visie. De visie, het pad bestaat eenvoudig weg niet. 7 miljard mensen, 7 miljard paden.
   Ik kan me ook voorstellen dat wij een familie vormen. Waar sommigen zich zorg maken om andere familieleden. Want ook dat is angst (mindcontrol) dat ik een ander door mijn ‘overtuiging'(visie) in ‘bescherming wil nemen. Maar dat werk vaak averechts, spreek ik uit ervaring.

   Al meen ik ‘alles’ te weten en onderzocht te hebben, ik weet het nog steeds niet zeker. Ik behoor in beweging te blijven, te veranderen. Stil staan omdat ik ‘eureka’ (een Aha-Erlebnis) heb gevonden heb is geen optie. Want als ik energie, licht, freqentie in hertz (golflengte in meters), geluid, massa
   ben sta ik ‘nooit’ stil. Ook hier betrap ik mijzelf op dat ik mijn ’technologisch’ reptielenbrein gebruikt dat de neiging heeft het ‘geheel’ in kleine stukjes, zodat niemand het meer snapt.

   Om het af te sluiten. Wie kent Neale Donald Walsch’s Conversations with God?
   Ik denk de ‘die hards’ van WtK zeker. Soms dendert de info.trein door en wat ene oor ingaat gaat ookandere oor weer uit. Afleren is moeilijker dan leren. Dat probleem ken ik vaak genoeg. Het dringt niet goed tot mij door en draaf maar door.
   Ff op WtK kwam ik het mooie artikel tegen: ‘ontbijten met God(+update)'(2010)..
   Vooral de draadjes van Luna was de kersen op de taart.
   Ik zou zeggen gaat u het artikel lezen.

   Trouwens heeft u tijd zat luister dan op Youtube naar: NDWs CWG.

 19. Beste COZMIC,

  de wereld zit vol onbegrip, nou ik haal alleen maar mijn schouders op, en zal me verder onthouden van het commeniceren met bepaalde lieden, die mijn openheid niet kunnen apprecieren, vriendelijke groet, oud Argusoog aanhanger!

  1. Beste Jenne ,
   persoonlijk heb ik niet het gevoel dat jouw openheid niet wordt gewaardeerd . Zelf stel je je het ene moment provocerend op en even later gekwetst , geen goeie combi . Als je Hyper zijn schrijfsels goed leest dan kom je erachter dat hij juist waardering voor jou uitspreekt , hij schrijft op zijn wijze , zoals jij op jouw wijze schrijft . Peace bro
   dont worry http://www.youtube.com/watch?v=tAjFnJuk1Aw

  2. raak Cozmic, klopt, je hebt het wederom weer eens een keer raak, zoals zo vaak… dusz kom op Jenne, voel je Welkom… en gewaardeerd, door de waard en andere gasten, zoals ik bijvoorbeeld en zovelen die jou ook waarderen..

  1. Moon , ik heb mijn zegje gedaan , ze zoeken het maar uit met miss Peggy ,
   greetz Kirmit

 20. Angst voor oorlog bestaat, Angst voor liefde bestaat echter ook.
  Als je in Liefde gecentreerd bent kan oorlog eng zijn.
  Als je in haat gecentreerd bent, kan liefde eng zijn.
  .
  Het gaat er maar net om vanuit welk uitgangspunt je kijkt.
  .
  Liefde is trilling en angst is trilling. De buitenwereld is een verhaal wat precies de eigen overtuigingen toont. De eigen overtuigingen zijn gewoon de aannames die je hebt overgenomen van invloedrijke mensen tijdens het opgroeien. Als je benieuwd bent naar de overgenomen overtuigingen, kijk je gewoon naar hoe je jouw wereld schept als gevolg van die overtuigingen.
  .
  Kijk naar je eigen rijkdom en je ziet je eigen overtuigingen over rijkdom in je wereld.
  Kijk naar het geluk wat je toevalt en je kent je eigen overtuigingen over geluk.
  Kijk naar hoe je je gemanipuleerd voelt door machthebbers en je kent je eigen overtuigingen over machthebbers.
  .
  En dan komt die vermaledijde vrijheid, de vrijheid om te kiezen! (The Matrix: Choice). Als je bekend bent geworden met je eigen overtuigingen t.a.v. rijkdom, kun je kiezen om dit meer of minder naar de trilling van vreugde te brengen. Want vreugde is de taal van de ziel.

  Als je kiest voor een hogere frequentie-gedachte t.a.v. een onderwerp wat je wenst te wijzigen, laat je automatisch de oude schepping (= oude overtuiging) los en kun je kiezen om naar een trilling te gaan die meer bij vreugde uitkomt.

  Ieder mens schept zijn eigen aarde. Machthebbers zijn slechts de verbeeltenis van de eigen innerlijke overtuiging. Machthebbers zijn slechts de verbeeltenis van de eigen innerlijke overtuigingen. Machthebbers zijn slechts de verbeeltenis van de eigen innerlijke overtuigingen.

  Dat betekend het als er gezegd wordt: het is slechts een illusie. Want de geest schept wat de geest denkt. Verander je de gedachte, schep je een andere illusie.

  Het verhaal is al in vele vormen verteld, het is steeds oude wijn in nieuwe zakken. Op dit moment zijn dhr. en mw. Hicks bezig deze materie te bespreken: https://www.youtube.com/watch?v=m-UVfXJd-cA
  (The vortex is Vreugde, liefde)

  Oh ja, afscheid nemen van het ego en opgaan in liefde: als je op dat traject trilt zal je beseffen wat angst is. (ego-dood)

  1. Door constant het woord ego als negatief neer te zetten creëer je een dualiteit . Ego is simpelweg het Griekse woord voor IK , zelfbewustzijn . Doorgeslagen ego leidt tot egoïsme en egocentrisme . Als Ego dood is dan betekent dat zelfmoord , stoppen met denken en bewustzijn en overgeven , leer eerst je ego en de wereld kennen voordat je je overgeeft aan en geheel , een hyvemind . NWO staat daar namelijk ook voor , veel plezier ermee .

  2. yep zo voel en begrijp ik het ook Cozz; nwo hyvemind prietpraat ; razend kwaad word ik daar van, rattenvangers van hamelen als zogenaamde ‘lichtdragers’… verraad van de laagste graad hyper intelligent warrig quasi interessantooh gebracht voor de gemiddelde havo huisvrouw om in verstrikt te geraken midden in of vlak na de overgang, vrouwen vaak met wat extra’s… weggezakte getergde vrouwen afpikken zoals duistere step in ziel Drunvalo en z’n handlangers.. voor Charles z’n geraffineerde hyves quantum computer prietpraat zullen ze en masse open en wijd gaan zonder nadenken… ik weet het zeker… jullie hebben op voorhand gewonnen Charles, geniet er maar van, laffff en piessss, de grote overname en dusz bezetting van deze voormalig mooie blauwe planeet???? … ik durf trouwens te wedden dat jullie soort onroerend goed onder de grond hebben, voor die ‘spiri’ rituelen, basterds

  3. Ik wil Charles absoluut niet afzeiken , volgens mij is hij een intelligent openminded persoon ( ego 😉 )/ikje

   Wel gooi ik het dialoog open over wat voor mij voorgeprogrammeerde aannames zijn vanuit de new age hoek . Mensen die die aannames maar frepeteren zonder er zelf vraagtekens bij te zetten blaten met een kudde mee zonder te weten WAT ze werkelijk blaten .

  4. Dank je wel Cozmic e HyperAlert voor het tonen van mijn overtuigingen.

  5. @cozmic
   Restart with #29 (of verdiep je eens in de theorien van Carl Jung of quantem mechanica (deeltje is daar waar je denkt dat het is).

  6. chales , ik ken Jung met zijn collectief onderbewuste , nogsteeds deel van de hyvemind , zodra je dat leert herkennen door het te erkennen kan je er uitklimmen . Charles , ik respecteer jouw mening en visie . Ik weet echter dat er een backdoor is , fuck Jung .
   Wie weet raken we getuned , maar ik betwijfel het , ik wacht niet meer op langzame denkers die vastzitten in ooit uitgedokterde dogma’s . Feit dat ik reageer op een bullshitartikel als dit is al een uitzondering . Niet narcistisch bedoeld , maar ik heb het opgegeven . sad but true
   Wie zich nog langer wil laven in dit soort achterlijke desinfo moet dat lekker doen , ik trek mijn eigen plan en geef er geen aandacht meer aan .
   (deel reactie verwijderd, grof taalgebruik).

  7. En charles , ik hoop dat je het niet erg vind dat ik dingen kritisch onderzoek . Door de jaren heen heb ik zoveel teminologie gehoord over wat goed en slecht is , einde van het verhaal is dat vrijwel iedereen elkaar als een kip; zonder kop napraat , Ik heb daar mijn basta punt achter gezet en me gerealiseerd dat het een eenzaam pad is , so what ?
   Dit was mijn laattse vragenstelling op WTK , ik ga er niet meer tegenin , ik ga er voor , je ziet het wel als de pianoman iets van mij durft te publiceren , niet gechanneld , recht uit het hierennumaals

  8. Altijd dat gezanik over Carl Jung zou verboden moeten worden omdat het steeds in Westers denken het grote voorbeeld zou moeten zijn. Laat die sjit nou eens los dat scheelt een berg mindcontrol van heb ik jou daar. Zeker gezien als je alles gaat lopen voor te spiegelen uit boekjes. Zeg en creeër eens dingen van uit je eigen creatie en geest en zet je eigen naam daar maar eens onder. Dan heb je iets wat door anderen kan worden aangezien als een overtuiging en vele monden zullen het woord vereeuwigen. Met Ego en mijn EEga ben ik in evenwicht als gemeenschappelijk onderdeel van alles. PUNT!

  9. @ Coz, goed of slecht, allebei bestaan niet enkel in je hoofd, het dualistisch bewust te zijn. Het zet geen zolen aan de dijk, want je blijft weg zakken in dat moeras van illusies. Net zoals goed en slecht cholesterol reclame mismakend, is bedrog en misleiding van alles wat eigenlijk in het verschiet ligt. Verleiding van weergave door te ontsporen aan weerskanten van de eentonige eruptie van elkaar te moeten wijzen op inzicht. Je kunt beter een modeltuin gaan aanleggen in je eentje voor jezelf….

  10. Ja, welterusten.. Maar nu eerst een nieuwe gum kopen.. 🙄
   ‘grappig’ op reactie #55

  11. @ Guido, Namens de RNF je hebt WEER een gouden GUM via ons verdiend. Het gummen zit nog steeds in jou leedvermaak. Zowaar ik daar nog steeds van kan genieten met volle teugen, al ben ik hier en daar wat meer afwezig met pennen van elders. Daarmee zelfs win ik zelf ook nog wel eens wat…

  12. Ben het helemaal met paul eens , je moest een gouden gum krijgen ( ook na onze strapatsen) En ik was al bang dat ik wat zou missen , heb je het al weg gegumd voor ik het gelezen heb , angst weer bestendigt , of weet ik het tij te keren?
   http://www.amaze.nu/managementstory/archief/2006-03.html
   En dat weet ik wel maar soms ……….soms tuin ik er toch weer in

  13. @ Marcel, maakt mij niks uit wat ‘ER’ stond, gaat eerder over de overtuigende kracht van het gum manifest. Al die heerlijke weg veeg regels doen mij weer lachen als vanouds, dat brengt Guido dichter bij dan hij dat ooit zelf bedoelde.

  14. Je hebt gelijk maatje we sluiten guido in onze harten en geven hem die gouden gum, en ‘en passant’ bedanken we diegene die dat mogelijk hebben gemaakt.

  15. En laten we ook eren wie ere toekomt.. De dames die de loten verkocht hebben, worden bijna altijd vergeten.. Dus daarom: ‘Dames bedankt’..! Ik kan jullie meedelen dat de hoofdprijs, een voetreis naar het prachtige Rome, niet is gevallen en blijft staan tot de volgende trekking. (Enne: succes met de nieuwe lotverkoop!)

  16. het ging over paarden in het bos opgehangen aan de hoogste boom, eucalypta en de 7 fans, erg boeiende materie, maar wat heeft Jung daar mee te maken? met z’n argus typen, wat is mijn arche type, en is dat een frequentie of heeft het er 1

  17. @ Cozzy

   -off topic/grof taalgebruik verwijderd-
   -off topic/grof taalgebruik verwijderd-
   -off topic/grof taalgebruik verwijderd-
   -off topic/grof taalgebruik verwijderd-
   -off topic/grof taalgebruik verwijderd-
   -off topic/grof taalgebruik verwijderd-

   Altijd voor herhaling vatbaar 😉

  18. Meister Eckhart: “Only the hand that erases can write the true thing.” 🙄

  19. @ Paulus
   Ik ben bang dat juffrouw Jannie deze keer topscorer wasz ivm -off topic/grof taalgebruik verwijderd- het ratelde maar door 😆
   For what its worth , van mij werden er hele zinnen gegumd waarvan de meesten nog met inhoud ook . nevermind http://www.youtube.com/watch?v=dHb7_steTDU

  20. En jij dacht Coz’ dat ik lekker tussen zinnen ga door lopen gummen..?? Mischien voortaan je reactie opsplitsen in tweeën..? Scheld-en-tier-gedeelte en het inhoudelijke commentaar.
   Just a suggestion from the pianoman.

  21. Rofl , nee Lupi , ik had gehoopt en verwacht dat je deze hele ellende ter plekke had gewist , ook zonder de restanten te laten staan . Dergelijke shit kan gebeuren/voorkomen en ik bijt hard van me af als ik op een dergelijk laag niveau word aangevallen . Daarentegen vind ik het terecht dat je het weggumt , gum het gewoon helemaal weg . -off topic/grof taalgebruik verwijderd- 😆

  22. -grof taalgebruik verwijderd- , ik kan die schuine lettertjes niet copiepasten om het echt te laten lijken 🙂 🙄

  23. Dacht het wel.. rofl..
   En ik vind al die reacties, waarvan alleen de nummers nog leven, in grauwe combinatie met de tijd, eigenlijk een mooi monumentje, waarvan ‘later’ gezegd zal worden.. “Fijn dat lupi dit zo voor ons heb bewaard hep..” ehhh
   “Fijn dat lupi dit zo voor ons heb bewaard hep..”

  24. -ON topic/grof Lupi gebruik verwijderd-

   Deze kan idd ook nog aanslaan Guido, zeker voor een originaliteitsprijs!

  25. Remember : Fear is a prison , de angst om je kop boven het maaiveld uit te steken , de angst om de middelmatigheid te ontstijgen . Not my cup of tea .
   Wie er dan langs komt om zijn eigen middelmatigheid te bevestigen kan dan direct aan het gas als het op een dusdanig agressieve wijze is , altijd open voor dialoog , maar scherp genoeg om te zien wanneer dat eenzijdig is of totaal afwezig . Nogmaals , sorry voor mijn gescheld waar het niet nodig was . http://www.youtube.com/watch?v=sNdopoF-hTg

  26. Bovendien heb ik me voorgenomen om me niet langer te verzetten tegen gezweefteef uit de 7wevende hemel , zinloos verzet wat geen zoden aan de dijk zet .
   Zoals de pianoplayer al aangaf ; write youre own tune , en dat is wat ik zal doen . Of de pianoplayer het stuk zal spelen is totally up to him 😉
   Next round for loony tunes

  27. So What!!! zit nu al een half jaar met kop en schouder boven het maai veld uit, maar er is geen ene ziel hier te vinden die dat ook durft! (bangerds)
   Het is er zo heerlijk rustig als het maar kan, geen enge 4D archonten die je komen onthoofden, geen NSA en geen illunaki’s die het op een duivelse manier trachten te ontzetten. Ze hebben hier wel zoemige bijtjes en bloempjes in overvloed…

  28. Loop even deze reacties terug te lezen ben verbaasd. Ik reageerde op cozmic die met stelling kwam iedereen praat als een kip zonder kop. Mijn vraag naar cozmic was: Iedereen is dat inclusief jezelf of ben jij de haan ? Kreeg geen reactie, waarop mijn opmerking was hoop wel een biologische haan en geen plofhaan. Is dit nu een laag bij de grondse aanval? Als reactie hierop kreeg ik van cozmic dit is die mongool hij zette mijn foto op het forum + al mijn prive gegevens Hij zei nog meer over mijn kinderen wat nergens op sloeg. Wat ik nu zie gebeuren; er is veel gegumd en zie cozmic dat weer op zijn manier invullen veeg je straatje maar schoon man je probleem is je zegt van alles over iedereen krijg je kritiek ga je om je heen slaan.

  29. op vele niveaus is wtk ‘on the ball’ qua bewustmakend nieuws . Op spiritueel nivo is de selectie werkelijk slaapverwekkend . Ieder gezond denkend mens kotst de meeste artikelen uit . Zodra ik ik een kritische vraag stel springt men in het verweer met ontwijkende antwoorden .
   Bewustmaking is juist de connectie tussen ALLES , niet aan de ene kant zien hoe de nwo zich ontwikkeld en effe later jezelf in slaap laten lullen door een sprookje . Wat ik vraag is kritisch na te gaan wat jou voorgeschoteld wordt , als dat teveel gevraagd is , schiet mij dan maar af .
   Hopelijk ben ik niet de enige .

  30. Dit is wat ik leerde en als mijn waarheid aannam:

   Er is jouw waarheid.
   Er is mijn waarheid.
   En dan is er de Waarheid.

   Door in mijn en jouw woorden zo regelmatig de uitdrukking ‘ik vind’ of ‘volgens mij’ te gebruiken, wordt mijn en jouw waarheid bekrachtigd. En wordt de Waarheid in stilte gelaten. Onbenoembaar en onbezoedeld in haar uniciteit.
   Door in mijn en jouw woorden deze uitdrukkingen achterwege te laten, verberg je je volgens mij een diepe onzekerheid in de illusie van de Waarheid.

   And now, for something completely different, something profound spiritual.
   (At least: that’s what the songbook tells me..)
   Vandaag de dag, de 4e van de maand juli:

   Ring van de Blauwe Resonante Storm
   Kosmische Schildpad Maan, dag 8 – Dali Richt
   Kin 142: Witte Kristallen Wind

   ‘Via de adem kunnen we iets bezielen en op een toon 12 doe je dat meer universeel, voor iedereen… Als we ontvankelijk toestaan (gids Tovenaar) dat gedachten gepresenteerd en gevoelens uitgedrukt kunnen worden, kan onze reactie daarop bijdragen tot de opbouw van ruimere ideeën en wederzijds begrip.
   Het loslaten van gisteren brengt communicatie op gang; vanuit het hart… spreek je eigen waarheid en ben toegewijd aan een universele waarheid. Je mag ‘m zelf creëren… adem in… adem uit…”

   Independence day.

  31. Guido 29.89, Voor mij betekent de Blauwe Storm de ultieme vorm van Transformatie. Op de dag van de Blauwe Storm is er veel Turbulentie om ons heen… als we dan in staat zijn om in het Oog van de Orkaan te blijven, kunnen we gedreven door de Witte Wind van de Grote Geest ( inSpirare) de Waarheid hervinden en zijn we in staat om op de Kristallen Toon 12 van Samenwerking de Eenheid in Verscheidenheid gestalte te geven!

  32. En er is het zoeken naar waarheid , door door de leugen in jezelf te zien , buiten je comfortzone te gaan , tevens andermans waarheid te respecteren , en al groeiende te zien wat is .
   Knowing is 1 thing , sharing is everything .

  33. @ dick
   kan je dat ook in je eigen woorden zeggen?? Dit geleuter zegt mij namelijk helemaal niets. Er zit geen pit in er is geen kern van ervaren waarheid , kortom het is geleuter in het niets . Daar moet je maar van houden.( tis wel een dominee waardig , dat dan weer wel)

  34. Prima Cozmic dat je Jung afzeikt.
   Ergens hieronder schrijf je ook over het zelf onderzoeken en delen. Dus waar gaat Jung dan de mist in?
   Motiveer eens man!

 21. Een discussie over angst is gevoed imo met dit verhaal, dat Judith Moore enkele jaren geleden -aan mijn keukentafel- schreef/channelde. Het gaat over het kunstmatige grid dat om de Aarde ligt en dat niets anders doet dan ‘Angst’ als frequentie uitzenden/weerkaatsen. Voor wat het waard is, hier op de site.. HIER
  Er wáren dus al ‘bio-energetische’ computers, dezelfde die nu in ontwikkeling zijn, maar zeer ws. vele, vele malen sterker..! Een quote uit het artikel:

  De bewustzijnsmatrix en het raster van angst.

  Het bewustzijn van dit experiment vormde een matrix. Het was een enorme en krachtige bio-energetische computer. Die begon zijn scheppers te overheersen en bedwong de geest van de Atlantiërs. De matrix eiste volledige controle en schiep holografische Goden die mensenoffers afdwongen door middel van oorlogen, hongersnoden en rituelen. De menselijke ziel is altijd op zoek naar zichzelf als zijnde Liefde en biedt weerstand aan overheersing door welke kracht dan ook, die niet in evenwicht is met de universele wetten en die niet in harmonie met de Wet van de Liefde is.

  1. Joël Labruyère verwoordt het zo :

   “Van hoog tot laag in het zichtbare en onzichtbare, heerst een uitbuiting van de energiebronnen, voornamelijk van de waardevolle essence uit de mensenziel. Deze specifieke essence laat de onzichtbare egregoren toe zich op abnormale wijze in gene zijde te handhaven. Dit dankzij energetische voedingscentrales die de collectieve emoties en gedachten van de mensheid opzuigen”.

   Angst is o.a. zo’n collectieve emotie.

 22. Prachtig! Ik ervaar de dagelijkse waarheid ervan in mezelf, zowel het ervaren van angst als wat het doet als ik de angst kan overstijgen. Dan ontstaat er letterlijk een andere, oneindig veel ruimere wereld van mogelijkheden. Dank jullie wel voor deze informatie

 23. Eigen Waarheid kan alleen “gevoeld” worden. Kan ook niet uitgelegd, of verdedigd worden. Kan dus niet aangevallen worden. Deze Waarheid is verbonden aan de onvoorwaardelijke Liefde, zij denkt geen kwaad, doet geen kwaad.

 24. “Angst is een frequentie..” en WanttoKnow is de zender.

  De overeenkomst tussen de mainstream media en de alternatieve media is dat ze allebei angst uitzenden.

  Bij de mainstream media wordt de mens bang gemaakt voor de terroristen, moslims en enge ziektes
  Bij de alternatieve media wordt de mens bang gemaakt voor de bankiers, de wereldregering en farmaceutische industrie.

  Wees gewoon onafhankelijk, ga zelf nadenken, ga zelf besluiten en als je wat tijd over hebt, (en goed in Engels bent) zie hier wat toelichting:

  Deel 1 legt uit hoe angst werkt, wat de gevolgen van angst zijn:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bb_7ziVokz4

  Deel 2 Onderzoekt de overeenkomsten tussen de mainstream media en de so called alternatieve media:
  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=u6rZeTqaNqI

  1. Charles, ik kan wel met je meegaan….. ik vind het echter niet zo interessant wat de media uitzenden…. het gaat erom wat ik laat binnenkomen

  2. Charles,

   dit vraag en aanbod spelletje is heel normaal, het heeft allemaal niet zoveel om het lijf.

   De werkelijkheid is wel een beetje anders, maar goed dat moet ieder maar zelf ontdekken.

   De alternatieve sites zo als ze graag genoemd worden, zijn geboren uit de vraag naar voorzetjes, en daar wordt dan op ingehaakt, en volgt de discussie, één beetje als voor heen in de stam café’s.

   Het internet is de hemel op aarde voor de psychopaten, en charlatans,
   moeilijk herkenbaar, en volkomen annoniem!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.