Advertentie

Arthur Neumann’s opzienbarende verslag


Henry Deacon, alias Arthur Neumann is een verhaal apart. Maar het is vooral door de aandacht van David Wilcock van Project Camelot dat deze man bekend is geworden. Wilcock heeft uren achter de schermen met hem doorgebracht.
Hij heeft de meest ongelooflijke verhalen gehoord over uitvindingen die al gedaan  zijn (en waar al mee gewerkt wordt!) in de zogenaamde ‘black ops’ wetenschap. Neumann vertelt en vertelde over stargates naar mars, vliegende schotels die te besturen zijn met je gedachten, dematerialiserende zaken etc. Kortom over allerlei zaken, waar we nou niet echt dagelijks van op de hoogte worden gehouden door de reguliere nieuwsmedia.. Om het maar netjes te zeggen.

En je snapt ook dat dit soort figuren niet eventjes vrolijk de spotlights kunnen zoeken, omdat in het verleden maar al te vaak gebleken is dat daar een hoge prijs op staat. (Ze bijv. de verhalen over William Cooper, Phil Schneider, Dean Warwick, Project Camelot’s “mr. X” etc.)

David Wilcock ging niet over één nacht ijs om het verhaal achter Neumann te checken.
David Wilcock ging niet over één nacht ijs om het verhaal achter Neumann te checken.

David Wilcock ging niet over één nacht ijs om het verhaal achter Neumann te checken.Project Camelot heeft zo goed mogelijk haar best gedaan om te verifiëren dat deze Arthur Neumann ‘for real’ is, dus geen hoaxer. Omdat de meeste wetenschappers in het ‘black ops’ circuit in totale afscherming van de buitenwereld werken, is het niet eenvoudig om iemands verhaal op feiten te checken.

Maar wat Wilcock en vrienden bijvoorbeeld deden, naast het bestuderen van zijn officiële stukken, zoals overheids ID-pasjes, is dat ze met Neumann meegingen naar de bar van het overheidsgebouw waar hij werkte en waar veel van dit soort wetenschappers komen. En hij werd daar inderdaad door velen herkend en begroet.
Goed om te weten wellicht, maar als een intelligente, ontwikkelde geest als David Wilcock zoveel tijd met iemand doorbrengt en hem volledig geloofwaardig acht, zou dat voor ons een aanbeveling moeten zijn.

Vaak moet je, om deze informatie te pakken te krijgen, toch bijna altijd afgaan op getuigenissen en daarbij je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken, omdat er gewoon weinig keihard bewijs voorhanden is.

Over deze achtergrond van hemzelf vertelt Neumann uitgebreid in dit interview. Na zijn afscheid bij zijn werkgever werd hij plotseling heel ziek en hij denkt dat dat geen toeval is omdat hij nou eenmaal veel en misschien wel TE veel weet. Hij heeft jarenlang met pijn op bed gelegen, maar ging toch door met zaken te onthullen.

Nu hij dit allemaal overleefd heeft, heeft hij kennelijk álle schroom van zich af geworpen en durft hij zich nu ook openlijk te laten zien. Dit interview met hem kun je een doorbraak noemen, omdat het waarschijnlijk de eerste keer is dat zoveel zaken die al lange tijd door hoog ontwikkelde geesten zoals Melchizedek, Wilcock, inheemse volken en sommige geloofwaardige channelers gemeld worden, over het proces waar de aarde nu doorheen gaat, het tijdperk dat eraan komt en buitenaardse mensen die ons daarbij helpen, bevestigd worden vanuit het ‘black ops’ circuit.

Wanneer je het interview leest, zul je wellicht ook merken, dat Neumann op zijn woorden let, voorzichtig formuleert, naar algemenere termen zoekt, waar hij eerst wat directer wilde zijn. Dat is althans mijn conclusie na het interview 2x te hebben doorgelezen. Maar zoals altijd: Oordeel zelf!!

(met veel dank aan Kees de Graaff voor de vertaling van het transcript van het YouTube interview!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rafael Palacios interviewt Henry Deacon.
Locatie: De Barcelona Exopolitics Conventie, 25 Juli 2009.
Rafael Palacios: Nou, ik ben in de persruimte van de Exopolitics Conventie, samen met een persoonlijkheid. De man die jullie nu zien, werd beroemd door een interview aan Project Camelot, waarin hij zijn gezicht niet liet zien. Dit is de eerste keer. Wil je je naam zeggen, alsjeblieft?


Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda.
Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda.

Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda. Mijn naam is Arthur Neumann, dat is een Duitse achternaam. Neumann.Je hebt 30 jaar op the gebied van research gewerkt, op heel geheime gebieden…Research, ontwikkeling, logistiek, zo’n beetje ieder gebied van de [Amerikaanse”]regering en onderaannemers van de regering. Maar voornamelijk de regering.
Ik had topgeheime Q-toegang in de Lawrence Livermore laboratoria, ik had geheime toegang in de luchtvaart en dergelijke, ik heb allerlei topgeheime toegangen gehad met extra bevoegdheden tot rond 2004, in samenwerking met andere agentschappen.

Kun je zeggen wat je specialisme is?

Mijn specialisme is heel algemeen, een breed spectrum van technologieën. Technologieën en ook coördinatie, project management, management van programma’s. Niet alleen voor het Ministerie van Defensie, in samenwerking met alle afdelingen van de krijgsmacht, maar ook in samenwerking met de krijgsmachten van andere landen.
Weet je bijvoorbeeld iets af van geheime sonische wapens, elektromagnetische wapens…

Ja, gepulseerde elektronische wapens in het algemeen. Ik ken hun bestaan en de research die er gedaan wordt op dat gebied. Ik volg de research op het gebied van wapens van binnenuit sinds halverwege de jaren 70.

Kun je ons vertellen wat voor soort wapens ze ontwikkeld hebben, en waar ze voor dienen?

Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda. Er zijn zoveel wapens…je hebt de e-bom, de neutronenbom, deeltjesversneller-achtige bommen, laserwapens, vele andere projecten in die lijn…dan heb je geluidswapens, die gebruik maken van zeer precies gerichte geluiden… Dus, kun je aan ons bevestigen dat deze regering wapens heeft om bepaalde mensen mee te storen, kritische mensen, zodat ze gestresst raken of zelfs ziek?
O, absoluut. Er zijn absoluut allerlei verschillende technologieën die constant gebruikt worden, zelfs in steden, en voor specifieke doelwitten.

De zwarte helicopters waar researchers ons vaak over vertellen, die boven hun huizen hangen, kun jij bevestigen dat die gebruikt worden op dit gebied?

Ik weet niet wie je bedoelt, maar ze bestaan al jarenlang, zwarte helicopters. Sommigen zijn echt zwarte helicopters, en anderen LIJKEN OP helicopters, maar dat zijn geen helicopters.

Wat zijn het dan?

Het zijn gewoon…ik weet de details over die helicopters niet precies, ik weet alleen dat ze gewoon, hoe noem je dat, zeg maar vermomd zijn als helicopters. Maar dat was jaren geleden, dus ik weet niet wat daarmee gebeurd is.

Maar wat is het in feite?

Surveillance. En mogelijk voor ontvoerings-achtig werk. Niet door aliens [glimlacht].

Dus jij, de wetenschapper die voor deze geheime programma’s gewerkt heeft, ben jij je bewust van de mensen waarmee je samenwerkt, ben je je ervan bewust dat je voor de slechte mensen werkt? Of doe je gewoon je werk en vergeet je waarvoor ze je werk gaan gebruiken?

Er zijn goede mensen die daar binnen werken en er zijn slechte mensen. En er zijn mensen die families hebben waar ze voor willen zorgen. Dus ze zitten gevangen in hun baan, omdat ze anders geen baan meer hebben. Het is altijd een interne strijd, voor sommige mensen, of ze ontslag moeten nemen en dan geen baan meer hebben, of moeten doorgaan. Daar is veel discussie over.

Mijn bedoeling vanaf het eerste begin, vanaf toen ik nog kind was, was om naar binnen te gaan, dan leren, en dan weer verder te gaan. Weer naar binnen gaan, leren, en dan verdergaan naar een andere positie op een andere plek. Ik ben nooit op één plek gebleven. De maximale tijd dat ik op een plek werkte, was misschien hoogstens drie of vier jaar. Vier jaar. En dan ging ik weer naar een andere baan, maar voor de meeste banen heb ik nooit gesolliciteerd. Ik heb nooit gesolliciteerd of gezocht naar een baan, ze belden me gewoon lukraak op, zo vonden ze me.

Kun je voor ons beschrijven hoe dat werkt, het mechanisme van geheimhouden?Ik bedoel, je werkt in Las Alomos of Livermore. Kun je beschrijven voor de mensen die geen idee hebben hoe zo’n laboratorium werkt, hoe ze bepaalde informatie classificeren als ‘geheim’?

Hoe ze bepalen wat ze moeten classificeren?

Nee, ik bedoel, jullie zijn samen in de keuken, in de huiskamer met al die wetenschappers.Weet jij wat de anderen weten, of weet je maar een paar dingen. Snap je wat ik bedoel?

Ja. Voor vele banen zijn er altijd compartimenten, omdat je je daarop richt. Dus je hoeft niet te weten wat er elders gebeurt. Je richt je op een bepaald gebied. Maar met de tijd, breidden mijn compartimenten zich uit met meer compartimenten, totdat bij de laatste baan die ik had, er helemaal geen compartimenten meer waren, voor zover ik weet. Vanwege de aard van het werk. Ik zat in een team waar we, wat we noemen, ‘klanten’ hadden.

En die klanten waren de NSA [Binnenlandse Veiligheids Dienst] en de andere agentschappen van drie letters, en agentschappen van vier letters uit andere landen. Plus andere klanten die geen naam hebben. Ik ken ze niet bij naam, ik ontmoet ze gewoon. Er was dus geen compartimentalisatie nodig, vanwege het werk. Ik werd vrijwillig aangemeld [glimlacht] om met dit kleine team te werken, om informatie tussen deze verschillende organisaties te filteren.

Kun je ons het doel van dit bepaalde project uitleggen?

Het doel van dat bepaalde project…er waren meerdere doelen, maar het was om een manier te proberen te vinden waarop deze groepen met elkaar konden communiceren, en toch hun privacy behouden. Want ze willen niet alle informatie openlijk met elkaar delen. Dus om voor hen een manier, een mechanisme te vinden waardoor ze konden communiceren wat ze wilden communiceren, op een veilige manier.

Een veilig intranet?

Dat ook, ja…maar met filtering. Dus daarom moest ik toegang hebben tot alle informatie. Dus dat gebeurde gewoon, weet je.

Ik wil je vragen over telecommunicatie. Iedereen is bezorgd over ‘Big Brother’…weten deze mensen alles over ons?

O, je kunt niets verbergen. Op dit moment hebben wij dit interview…Ik weet vrij zeker dat alles heel goed gedocumenteerd wordt. Het hangt er alleen vanaf of ze er belangstelling voor hebben. Dus je hebt geen privacy…vooral niet in het elektronische tijdperk. Iedere transactie die je doet, ieder telefoongesprek, iedere hotelkamer die je boekt, iedere persoon die je ontmoet, het klinkt net als een liedje [glimlacht], zullen ze je in de gaten houden. Maar het is niets om bang voor te zijn. Dat is het belangrijkste, om op te houden met bang zijn voor alles. Want die angst is…

Vooral als je kunt begrijpen dat we in een melkwegstelsel leven dat vol met werelden en mensen zit, mensen zoals jij en ik in feite, die door dezelfde ervaring gegaan zijn als de mensen hier op Aarde. Dezelfde ervaring, lang geleden, in dit alsmaar doorgaande proces. En zij weten al wat er gaat gebeuren. Maar zij kijken nu naar deze verandering. En ze steunen het, en helpen vriendelijk en rustig achter de schermen. En als je je daarvan bewust bent, dan heb je niets om bang voor te zijn.

Waarom ben je daar zo zeker van?

Omdat ik zoveel van deze mensen ontmoet heb.

Vertel, vertel.

Ik heb deze mensen al ontmoet voordat ik ging werken. En om andere redenen, die ik liever niet op video uitleg op dit moment…ook om waar ik zelf vandaan kom.

Waar kom je vandaan?

[Hier zit een knip in het interview, met een tekst die luidt: “Neumann-Deacon vroeg me om dit segment van het interview niet te publiceren, dat hij maakte voor het statement bij de”…hier houdt de tekst op]

Maar kun je ons vertellen of het Eerste Contact dichtbij is, zoals ze tegen veel mensen zeggen?

Nou, het eerste contact dat volgens mij gepland staat, is geen echt contact. Het plan is een fictieve bedreiging. Maar deze fictieve bedreiging…als je UFO’s ziet, en ze zien er mechanisch uit of zo, is de grootste waarschijnlijkheid dat – vooral als ze eruit zien als een bedreiging, of een vijand – realiseer je dan dat dat maar tijdelijk is. En dat ze niet van een andere plaats vandaan komen, van een andere planeet.

Dus jij bevestigt dat de geheime regering deze middelen heeft?

Ze hebben de technologie en de middelen, dat hebben ze al een hele tijd, maar ze…Ik noemde het rapport van Iron Mountain, waarvan velen zeggen dat het maar science fiction is. Het is geen science fiction, want het materiaal, ditzelfde materiaal werd mij overhandigd tijdens een vergadering in Tuscon, Arizona.

Direct?

Ja, direct, op een vergadering, een vergadering van de regering die ik bijwoonde. En dat kwam als verrassing voor mij, want ik wist niet waar de vergadering over zou gaan. Maar we werden naar Tuscon, Arizona gevlogen, en we verbleven in een hotelkamer [glimlacht], en toen kwamen we bij elkaar en aan het eind van de vergadering overhandigden ze mij het rapport van Iron Mountain. Niet in boekvorm, maar in papieren formaat. Dat was het moment waarop ik voor het eerst leerde over de plannen van de RAND Corporation, om…

Jij bent de eerste persoon die ik ken, die bekent dat het rapport van Iron Mountain echt is.

Dat is het ook. Ik heb het papierwerk niet meer, maar het was exact hetzelfde als het boek dat nu weer herdrukt wordt.

Ook Arthur Neumann bevestigt opnieuw: "We have nothing to fear, but fear itselve"!
Ook Arthur Neumann bevestigt opnieuw: “We have nothing to fear, but fear itselve”!

Ook Arthur Neumann bevestigt opnieuw: “We have nothing to fear, but fear itselve”!Dus voor jou is de Mexicaanse griep slechts een onderdeel van dit plan.

Dat kan ik niet zeggen. Epidemieën zijn natuurlijke dingen, er zijn uiteraard natuurlijke epidemieën. Maar naar mijn mening is de Mexicaanse griep in dit geval…het is gevaarlijk om dit te zeggen, maar het is slechts mijn mening… Mijn voorbereiding is om elke dag vitamine D3 2000 IU (2000 International Units) te nemen, tot 5000.

De zon is om bepaalde redenen…de zon zet zich om in je huid, als het zonlicht je huid raakt, in vitamine D3, maar vanwege de aard van de zon nu en andere factoren…werkt dat in dit geval niet. Maar voor griep, welke griep dan ook, zal vitamine D3 je kans op welke griep dan ook stevig verminderen. Dus dat raad ik aan als toevoeging. Ook om andere redenen, die niets te maken hebben met de griep.

En het vaccin, raad je mensen aan om…
Ik zal the vaccin niet nemen. En ik heb mijn familie aangeraden om dat ook niet te doen. Ik heb ze dat twee, drie jaar geleden al verteld. Op de site van Project Camelot staat geloof ik wat informatie, van lang geleden, waarin ik praat over de griep. En dat is voordat er iets in het nieuws kwam, dus ik wist dit van tevoren.
Je weet dat er Amerikanen zijn die zeggen dat er informatie is, en geruchten, dat de regering het verplicht zal stellen om het te nemen.

Ja, dat is natuurlijk het plan, om het verplicht te stellen, met zware straffen en boetes. Maar dan nog zal ik het niet nemen. Ik zal het vaccin niet nemen, vooral niet als het met druk gebeurt. En ik neem trouwens helemaal geen griepvaccins.

Denk je dat de geheime regering al contact heeft met buitenaardse wezens, zoals Zeta Reticulianen, reptiel-achtigen, dat soort dingen?

Als mensen spreken over de geheime regering, zou ik allereerst willen zeggen dat de regeringen, als we over het niveau van presidenten praten, of de koninklijke familie of zo, dat die helemaal geen toegang tot deze informatie of kennis hebben. Voor zover ik weet, en dat is mijn ervaring tot nu toe geweest. Ze kunnen maar tot bepaalde veiligheidsniveaus komen, en de rest is voor rondleidingen [glimlacht]. Zo van: “Dit hebben wij hier”, enzovoort. Dus ze hebben er geen notie van wat er ‘buitenwerelds’ gebeurt. Ze communiceren niet met deze mensen. Dus als je vraagt over de geheime regering, wil ik eerst graag weten wat je daarmee bedoelt.

Wie heeft de macht? Kissinger? Rockefeller? Wie? Wie heeft de leiding?

Jij hebt macht, jij hebt de leiding over dit interview [lacht]. Er zijn dus verschillende niveaus van macht, en kracht en macht.

Dus je gelooft niet dat dit teruggebracht werd tot drie personen…

Hmm, wat?

Geloof je dat…sommige mensen zeggen dat er een paar mensen, enkele mensen zijn die de macht hebben geconcentreerd in…

Nou, er zijn mensen die…er zijn kleine groepen die samenkomen, die macht hebben. Inclusief eentje die ik genoemd heb op de Conventie van Zürich, die ik niet opnieuw wil noemen, een agentschap van drie letters waar niet veel over gesproken wordt.

Die zich bezighoudt met satellieten en zo, bijvoorbeeld?

Ja, maar waar het om gaat is dat zij uiteindelijk…ze zijn beperkt in wat voor macht zij daadwerkelijk hebben. Ze willen macht, en ze proberen al heel lang macht te krijgen, maar in de komende paar jaren zullen ze al hun macht compleet kwijtraken. Zeer binnenkort.

Waarom?

Vanwege alle veranderingen die plaatsvinden en die nu samenkomen.

Wat is de rol van de mensheid in dit hele verhaal? Dit is iets van regeringen en mensen hier in het disclosure project in een hogere positie…maar wij, de mensen, wat kunnen wij doen in dit verhaal?

Het beste wat mensen kunnen doen is heel simpel. Als je verschillende geloven aanhangt, verschillende religies, open dan je hart en realiseer je dat we hier allemaal samen zijn, en respecteer elkaars geloof zoveel mogelijk. Begrijp dat we een algemene voorouderlijke God delen, hier, maar ook ons hele melkwegstelsel.

Vandaag de dag, waar we ons op moeten focussen, is het tegenovergestelde van angst, het is om vooruit te kijken en gelukkig te zijn. Het gaat om die ‘baby’, waarover ik sprak, die geboren is, en om de verandering te vieren. En je realiseren dat er pijn betrokken zijn bij deze verandering. En die zwarte facties en dergelijke, die zwarte operaties, die zijn heel zwak. Ze zijn heel zwak en machteloos.

Galactisch bewustzijn.

Het is de melkweg. Niet het universum, maar de melkweg. Maar op dit moment moeten we ons gewoon richten op wat er hier op de planeet gebeurt, en elkaar helpen, en ophouden met vechten over ‘mijn God’ en ‘jouw God’, weet je. Het maakt geen verschil.

Maar denk je dat enige druk in de straat door het gewone volk, druk kan zetten op de regering om de informatie bekend te maken?

Als je iets wilt doen, doe het dan op een niet-gewelddadige manier. Als je woede hebt, zal dat passen in de agenda van de mensen die macht over je willen hebben. Maar nogmaals, dit alles is maar heel tijdelijk. Al dit vechten, en al deze onderdrukking, het is tijdelijk. En zelfs als je van buiten niets doet, zullen de veranderingen nog steeds doorgaan. De geboorte van een nieuwe wereld…niet de Nieuwe Wereld Orde van Bush! [lacht] Maar de nieuwe wereld zal er nog steeds heel binnenkort aankomen. En dat zou je moeten voelen, en je ervan bewust zijn.

 

Volgens Neumann is Vrije Energie al volop mogelijk, zijn er al apparaten die bewijzen dat de verhalen dat het ONMOGELIJK IS, een fabeltje zijn.
Volgens Neumann is Vrije Energie al volop mogelijk, zijn er al apparaten die bewijzen dat de verhalen dat het ONMOGELIJK IS, een fabeltje zijn.

Volgens Neumann is Vrije Energie al volop mogelijk, zijn er al apparaten die bewijzen dat de verhalen dat het ONMOGELIJK IS, een fabeltje zijn.Twee korte vragen om mee te eindigen. De eerste: kun je ons over geheime technologieën vertellen die ons vrij maken, als de geheime regering valt?

Nou, er zijn natuurlijk technologieën die gebruik maken van het Casimir effect of nulpuntenergie. Dat is duidelijk. Daar heb ik op gewezen in Zürich, en dat is niet eens geclassificeerde informatie. Het is gewoon…je moet weten waar je heen moet gaan om het te zien. Ik heb het over de regering, het is niet eens geclassificeerd.

En zwaartekracht-afscherming is dat ook niet. Dat lijkt op anti-zwaartekracht, maar het is afscherming: je neemt een materiaal, houdt er iets boven, en het vermindert de…het schermt de zwaartekracht af. Deze techniek bestaat, en er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan, je kunt gaan naar xxx.lanl.gov, Los Alamos National Labs punt gov, ga naar die website en ga daar zoeken. Speur door hun archieven, hun ‘physics’ archieven.

Dus we kunnen op korte termijn vliegende schotels hebben?

Ja, dat kan. Maar waar het om gaat, is dat we een goede balans moeten vinden. Al deze technologie, die beschikbaar is, kan publiek bezit worden. Maar we moeten ons eerst richten op de spirituele en sociologische problemen.

Maar waar zijn de plannen, waar zijn de kaarten om het te maken, deze vliegende schotels. Geloof je dat het openbaar gemaakt zal worden, net als open source software? Kan het een linux manier worden om vliegende schotels te maken?

[glimlacht] Ja, het zal bekend worden gemaakt uit vele, vele verschillende bronnen. Alleen al door mensen hier, waarschijnlijk. Hier op de conferentie vandaag. Er zijn mensen die hiermee bezig zijn, als bedrijven, die naar voren komen.

Bedrijven?

Ja, als hun eigen nieuwe bedrijven.

Brian O’Leary, jouw vriend, is bijvoorbeeld actief op dit terrein, niet?
Ja, hij is hiermee bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is met machines of zo, maar als we het hebben over nulpuntenergie in zijn beste vorm…Ik kan het beschrijven als: je hebt gewoon een klein doosje, dat er zo uitziet [beweegt vingers rond een denkbeeldig kubusje van ongeveer 2 cm] en stuurt de omzetting zo, dat het elektrische energie wordt, of wat je ook maar wilt. En er zijn geen bewegende delen, geen mechanische draaiende magneten of wat dan ook. Het is zo simpel dat het lijkt op magie. En dat kun je gewoon doen, en daarmee kun je van stroom voorzien, met de juiste snoeren…

Wat is de sleutel tot deze vrije energie? Wat is de sleutel om het te creëren?
Nou…hoe werkt het? Er zijn verschillende benaderingen, maar één ervan is feitelijk het op elkaar leggen van hele dunne lagen materiaal. Bijna zoals een condensator in elkaar gezet wordt. Dunne lagen materiaal, en dan tappen we de energie daaruit. Maar het is een simpele, stabiele soort technologie, die gebruikt kan worden.

Heeft die nulpuntenergie iets te maken met orgone energie?

Ik weet niets over orgone energie. Ik bedoel, ik heb het gezien, maar ik heb er geen ervaring mee.

Ok. De andere vraag was over het kabinet van Obama. Verwacht je iets positiefs over deze zaken waar wij het over hebben?

Mijn gevoelens over Obama gaan op en neer. Ik weet het niet…het gaat ook niet om Obama. Ik denk dat wat er nu met deze wereld in z’n geheel echt een natuurlijk…bijna een natuurlijke gebeurtenis is. Het maakt niet uit of iemand een beslissing neemt in de Office om informatie naar buiten te brengen, dit gebeurt allemaal heel natuurlijk.

We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Nee, je hebt de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Ik ben het heel erg met je eens, we hoeven de regering niet te vragen om het te doen.

En verwacht niet van de regering dat ze enige informatie hebben om naar buiten te brengen. Want de regeringen, zoals ik al zei, de regeringen hebben deze informatie niet om naar buiten te brengen. Dus deze informatie is al in het publieke domein. Het komt gewoon…het is net als bloemen die uit de grond groeien, het bloeit overal.

We hebben het internet…de mensen moeten gewoon in actie komen.

En ook, geweldige uitvindingen en dingen zijn in het verleden tegelijkertijd op verschillende plaatsen op de planeet ontdekt. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat het gebeurt vanuit een andere dimensie. Dat is de manier waarop de informatie vrijkomt, het wordt niet vrijgegeven door regeringen.

De informatie is op het internet. Om het interview af te sluiten, denk je dat ze de vrijheid op internet aan banden zullen leggen? Kunnen ze dat doen?

Nou, ze kunnen het proberen. Ze kunnen het niet afsluiten, maar…er komt misschien een periode waarin het internet veel langzamer wordt. Maar dan komen we weer uit op: wie zijn ZIJ? [glimlacht] Weet je…het internet werd zo opgezet dat het NIET afgesloten kon worden. Dus, het kan langzamer worden, dat is alles. Zo langzaam als een slak. Maar denk ook aan alternatieve manieren van communicatie. Een nieuwe vorm van communicatie komt over een paar jaar, waarbij je het internet sowieso niet meer nodig hebt.

Welke? Telepathie.

Zoiets. [glimlacht] En mensen zullen gewoon…het zal ook iets natuurlijks zijn.

Hart-communicatie..

Ja. En dat is wat er gebeurt op de conferenties. Mensen zullen het ervaren.

Ok. Heel erg bedankt. Voor de informatie, voor je moed.

Zet gewoon je tv uit. Zet je tv uit.

Ok, dat zal ik doen.

Rafa Palacios. www.rafapal.com

Als je een indruk wilt krijgen van het gesprek dat hierboven vertaalt is, kijk dan deze YouTube:

111 gedachten over “Arthur Neumann’s opzienbarende verslag

 1. @God. Anu langs sturen? Plesant!! Jij moet weten waar ik vandaan komt, createur der zwakken. De anunaki zijn de goden van dit mensenras, of moet ik zeggen slavenras. Ik ga zeker terug waar ik vandaan kom, mijn straf zit er straks op.

 2. Tref wel heel veel veronderstelde zekerheden aan…..Denkt men echt dat deze mensen “de boel bewust willen piepelen” het is alom bekend dat er zelfs boven de wereldelite (die kan men namelijk kop voor kop, stuk voor stuk familie bij familie achterhalen…..!!)een werkelijke “verlichte”elite aanwezig is die er boven uitstijgt. Als ons sinds de lancering van het woord U.F.O. deze voertuigen in vele verschijningen zijn aangetroffen, dan is het aannemelijk dat een vliegende schotel tot de mogelijkheden van regeringen of het millitair industrieel complex toebehoort. Een lichtbol of lichtbollen die zich manifesteren tot creaties in de lucht is dan ook aannemlijk toe te schrijven aan het on/buitenaardse. Dit is toch een logisch verschil in benaderen?dat is toch hoe deze meneer zijn informatie en kennis wil overbrengen! Laten zien dat er al decennia inzichten zijn om ons het leven 1000%aangenamer, realistischer en zuiver maken dan ooit! ook deze meneer draagt bij aan het opheffen van de dogma’s, doofpotten, onwetendheid etc.

  mvdg GalliLéon

 3. Guido,
  misschien off-topic maar ik zit net dat inspiratie-stukje van Drunvalo te bekijken en dat vind ik erg interessant maar waar ik me mateloos aan irriteer steeds is dat er vaak een soort van sf toontje aan de stemmen wordt toegevoegd! Weet jij waarom?
  Ik vind het nl afstotend voor diegene die nog over de streep kruipen en hierdoor weer terugvallen naar horen zien en toch maar zwijgen.
  Groetjes

 4. Guido,
  Ja in het geluid en nee het ligt niet aan mijn pc want ik heb vanmiddag bij mijn zus geluisterd.
  Ik kan mij niet voorstellen dat je het niet hoort; het is ook vaak bij andere filmpjes over ufo’s, doofpotjes, graancirkels en alles wat in ons straatje hoort(denk ik)
  Het is of de stem door een soundeffect gaat.
  Groetjes

 5. @ Mira

  Filmpje is gewoon van uitstekende kwaliteit, af en toe hoor je het heen en weer switchen tussen de stereo kanalen.
  Zou eens een kijkje gaan nemen in je mixer settings van je PC, waarschijnlijk heb je ook je mic aanstaan, dan kunnen wel eens stemmen een beetje gaan rond zingen, wat een Sf achtige indruk maakt.

  Heb hier een 8:1 installatie staan waarvan ik niks bijzonders op hoor.

 6. @mira
  Als jij dit alleen bij dat soort filmpjes hoort en verder nergens, dan zit er vast een (blue) demon in je PC. Flikker dat ding maar weg en doe die van je zus er ook gelijk bij. De anderen zullen vast wel gelijk hebben en jij bent natuurlijk gek.

 7. @Guido

  Ja zie ik ook zo, en juist door de behouden rust krijgen zijn uitspraken meer gestalte! Het is al moeilijk al die materie in een JIP en Janneke jasje te gieten, kan je nagaan hoe moeilijk het is om materie die zelden tot mensen komt aan het grote publiek kenbaar te maken op een manier zodat het begrijpelijk is maar absoluut geen angst zaait en juist aanzet tot zelfonderzoek!

  mvdg GalliLéon

 8. @mira
  Je heb het gehoord: Mixer settings met aanstaan van je mic. Die doe je waarschijnlijk alleen aan bij het bekijken van bepaalde filmpjes. Je bent echt gek hoor.

  En je zus heeft dezelfde mixersettings en doet ook haar mic aan bij het bekijken van die filmpjes. Je zus is dus ook gek.

  Gelukkig is Paul helemaal gerust gesteld als Guido ‘m bedankt voor de tip. Die zijn dus duidelijk niet gek. Het is maar dat je het weet.

 9. @ guido

  een bijzondere ontboezeming, maar ik ben wederom niet gediend van je seksuele spelletjes en of voorkeuren,

  zou je bij de folder is klaar nu eens vragen willen beantwoorden over die o zo betrouwbare Kennedy’s ?

  en wat je verder met je fallus doet hou dat alsjeblieft privé !

 10. Wie mastrubeert eigenlijk niet? wel een goeie van Guido…

  Volgende grote hamvraag, doen dat alleen repetilians, pleiadiers, alle gavacineerde Illimunati, of ahnonaki’s volgenaars?

  Een gewoon mens doet dat toch niet, die meer vast in een crisis…

 11. Er zijn dus naast 2x Gait, 2x Reptielo nu ook 2 Guido’s..
  Gaat lekker jongens.. Ik ga steeds beter begrijpen waarom Niburu een paar jaar geleden reacties onder artikelen ‘uit’ heeft gezet. Of we gaan straks met passwords werken. Moet je je ook gedragen, met je unieke nick, anders wordt je geskipped..

 12. @ Paul

  Het verschil zit m in de INTENTIE waarmee je het doet, dat mastruberen…. een wereld -oooh nee- een universum van verschil zou ik zeggen 😉

  Sacraal of ritueel is ook een groot verschil, het 1 is als magie … het ander als voodoo.

  PS : Ik vond het bovenstaande artikel erg leuk om te lezen.

 13. Sorry mensen, dit wordt té gek! Maak me ernstig zorgen over het onder het nulpunt gedaalde communicatieniveau van de medemens. Heeft niks meer te maken met het aanbod op de site maar alles met een primitief, op adolescentenlevel, gedrag. Moet het dan echt zover komen dat er toegangscodes gecreëerd moeten worden? Juist de toegankelijkheid van deze site is zo aantrekkelijk. Gun jezelf eens een momentje inzicht en besef waar jullie mee bezig zijn…

 14. Vraag me dan toch af waarom er van die ego geilers nog steeds reageren en bloggen op informatieve en transparante sites! Niets moet alles mag en TOCH blijven ZE hun mening OPDRINGEN. Als je geen bijdrage wil leveren of reageren en maar alleen wilt bekritiseren op inhoudsloze reactie van derden of een reactie op een reactie bekritiseren, vermoei de mensen die wel willen dan niet met jullie MOEIMAKERIJ. MOEIMAKERS MAKEN ME ZO MOEI….

  mvdg GalliLéon

 15. ook deze +++++ is weer een andere. Als het de bedoeling is om energie te zuigen, dan is het allemaal begrijpelijk.

  We gaan gewoon met passwords werken; wordt aan gewerkt. Serieuze mensen blijven dan ws. en hopelijk over.

 16. nou guido
  dat zal een gezellige site worden, als alleen gelijk gestemden kunnen reageren want dat is de bedoeling denk ik.
  dan maag je het wel wanttobebored.nl gaan noemen.

  guido ik hoop in als je wijsheid dat je de site zo open mogelijk houd.

  en dat je ophoud met het maken van sexueel getinte opmerkingen maar dat is een ander verhaal.

 17. Ja Guido heeft helemaal gelijk, soms moet je het uitschot buiten de deur een beetje houden, alleen doende is dat niet te voorkomen met alleen de toevoeging van een password, denk eerder dat je een Ips mod check zal moeten installeren wil je naam veranderaars heel clean buiten de deur te willen houden….

  @ Krispy

  Je heb gelijk, een nog beter woord is eigenlijk tantrisme, too keep it all high!

 18. @Gait
  Dat was die andere Guido.
  En ook die ‘interessante’ plaatjes zijn van die andere Guido.
  Jammie denkt het gedrogeerd mens-vee. Goed zo Guido, deal gewoon met ons mee.

  @Paul
  Jij mag blijven hoor.

 19. @ Reptielo

  Zou wel willen, zit alleen volgende maand in Egypte in de grote zandbak aldaar, hou van een beetje archelogisch spitten daar, goed voor mijn gezondheid en het ontwijken van die verplichte vaccins.

 20. ik heb ook een ideetje
  als je alle bezoekers nou stiekem gaat chippen dan kun je altijd zien wie wat en wanneer doet. en wie je wat kunt laten lezen !
  dan heb jij de totale controle guido ! dat wil je toch zo graag met je siteje ? maar ben je met je wachtwoorden en verdachtmakingen en ontkenningen, net net zo bezig als de partijen die jij veroordeeld ?

 21. Wat een stelletje onorginele papagaaien die de boel aan het verzieken zijn, dit soort mensen zijn nog erger dan Al Queda, speciaal getrained om een goede site om zeep te helpen.

  Wees blij dat ik niet naast Guido zit als Admin dan had men aan mij zeker niet een goeie gehad, had die loslopende papagaaien hier gelijk hun snavel af geknipt.

 22. grassroots Paul en geen afgescheidenheid tussen deze geweldige site en Jou Zelf; ook Jij bent deze site Nu; kijk voor mij is het meteen duidelijk dat jij een levend warm Mens bent en geen blikken koude haat trol; dat is je kracht maar laat je niet pakken op die kracht die dan ook meteen je zwakte kan worden; een ieder die deze wtk sait een warm hart toe draagt zorgt er vanaf Nu voor dat Wij ook deze sait zijn; met of zonder gaiten of wat voor kinderachtige harteloze flauwekul dan ook; op die manier kan er niets om zeep geholpen worden; dat is de zogenaamde holografische fractaal oplossing; de oude structuren willen ons nog laten verzuipen in rechtlijnige hiërarchisch opgelegde tradities van weleer; Guido is nu ook een deel van ons en zo kunnen we elkaar beschermen; er valt niets meer kapot te maken op die manier; en vergeet niet dat hoe vriendelijker ik doe naar de trollen brigade hoe linker ik ben; misschien ben ik nog wel 1000 keer kwaaier dan jij Paul; dat is het verschil; Slijm ze naar de bek totdat ze groen zien van ellende die stink diertjes die de benaming organisme nog niet eens waard zijn; laat ze stikken in hun eigen koudheid en zielloosheid maar wees wel ALTIJD slimmer dan de vijand; know your enemy; zorg er voor dat diegenen die je het liefste heb dat je die kan verraden zonder blikken of blozen zoals Judas dat deed; omdat aan de oppervlakte de vijand dan denkt dat ze gewonnen hebben; maar de paranormale (normale menselijke) band die je werkelijk hebt is oneindig sterker en stijgt boven het vulgaire trollen stof uit

  Als ik nu Guido gaan uitschelden voor alles wat los en vast zit dan zijn die Trollen de weg kwijt want ze hebben geen dieper gevoel; Guido Weet wat de goeden wel en niet met hem hebben; het is jou Taak Nu Paul om Guido af te zeiken; Guido voelt al lang wie wel en niet deugt ook als jij Nu “raar” gaat doen Paul; de trollen trekken dat niet geloof me; ze denken dat ze alles kunnen beredeneren dus ze zijn oneindig beperkt; ze denken zelfs door nu mee te lezen dat ze mij en jou door kunnen hebben; Ik weet dat ze zo beperkt zijn dat het Onmogelijk is voor hun om Mij en Jou Paul en vele anderen hier Echt Werkelijk te doorgronden; ga godverdomme onmiddelijk in je power staan en gooi als Judas (de grootste bondgenoot van Jezus schijnt Judas zelf geweest te zijn en ik begrijp Nu ineens waarom) stront naar de saite waar jij nu het meest van houdt; dan weten ze het niet meer; sterker nog ze hebben nooit wat geweten en zullen ook nooit wat weten

  believe me don’t make me mad

  Rage Against The Machine: Know Your Enemy
  http://www.youtube.com/watch?v=4smim2MNvF8

 23. Om te ZEIKEN, beste heren en dames, gaan we netjes naar het toilet 😉 en van gooien met str-ont worden onze handen zo vies dus daar kunnen we beter ook maar vanaf zien ….

  Voor de rest vond ik het begin van Hypers betoog wel een goed idee :
  Draag zorg voor je eigen bijdrage en draag zorg voor deze site. Maak een grapje prima maar blijf respectvol en negeer daar waar nodig is. Op die manier heeft verstoringsmacht maar een miniem en duidelijk gekaderd draagvlak gekenmerkt voor bepaalde personen.
  Geen voer, geen lol, …

 24. Helaas bestaat er op aarde geen goed zonder kwaad!(zowel innerlijk als uiterlijk) Als je staat voor het goede weet je dat het kwade aantrekt. Kwaad leeft van goed!! De kunst is om het kwaad te aanvaarden, weten dat het er is en proberen het zo goed mogelijk te weren(er niets mee doen/er geen uiting aan geven)!

 25. @krispy
  Geen voer, geen trol!

  Huh!
  Yeah, we’re comin’ back then with another bombtrack
  Think ya know what it’s all about
  Huh!
  Hey yo, so check this out
  Yeah!
  Know your enemy!
  Come on!

  Voorlopig meer als genoeg voer.

 26. @Guido
  Nou ik kan je vertellen reptielo is nou net géén voorbeeld van kwaad! reptielo zou graag het kwaad willen zijn, dan kan hij/zij aan zichzelf enige betekenis geven!

 27. @retielo
  hahahah… je hebt humor! toch lol dusssss….!
  kijk ik zal het je uitleggen, je hebt alle vrijheid om hier op deze site te roepen wat je maar wil!!!
  het kan links of het kan rechtsom whatever? dussss….. roep boer blaat sis hinnik er alles maar uit,dat luchtop!
  Alleen…….ik doe er helemaal niks mee!♪♪♪♪

 28. @ Lianne

  Ik hoop dat de E’s de hele handel uit de lucht halen of onklaar maken hahahahah … nix inslag nix krater hahaha.
  Ik denk zelfs dat het geen “toeval” is dat ze nu een andere lokatie uit hebben moeten kiezen. Helaas is deze niet zo goed in het zicht als de 1e, dus dat vind ik dan ook weer beetje verdacht … maar goed.

  @ Guido
  Typ ff snel een artikeltje in elkaar zodat we daar ON-topic op kunnen reageren pleazzzzzze 🙂

 29. huh net een retourtje toilet achter de rug dus voorlopig weer fysiek onmogelijk om met poep te gooien; ik zal het trouwens voorlopig niet in m’n hoofd halen want anders wordt Krispy boos en dat moet je Helemaal niet hebben; dan ontploft de maan en de wereld tegelijk en nog wel meer kiek uut zegt ze dan hier in het barre koude Noorden

  By the way: CNN komt Nu met een officiële mededeling dat we beduveld zijn door een eeuwen oud complot!

  CNN Disclosure: Freemasons in Congress
  http://www.youtube.com/watch?v=VC-IpwmwbW4

  Ik bedoel als dat realiteit is dan kan Arthur Neumann dat ook achter de zwarte gordijnen Echte Wetenschap bedrijven; okay het is een beetje uit de hand gelopen met de time-space ruimte; sterker nog de grote jongens achter de zwarte gordijnen zitten zwaar in de problemen; ze komen er alleen niet meer uit en hebben hard hulp nodig van grote geesten in het Universum; de zwarte techno boys in de geheime zandbak hebben het verklooid en ze hebben hulp nodig; sterker nog ze hebben problemen veroorzaakt voor het hele galactisch universum; en dan nu nog het gore lef hebben om met een staal gezicht de maan te gaan bombarderen?! ik dacht het toch niet…

 30. @ Hyper
  Mij hebben ze niet beduveld, ik had ze al lang door ..hahahaha….
  Tis geen complot, tis gewoon de waarheid en werkelijkheid 😉

  Maar vertel eens hoe kom je nou ineens via dat filmpie bij the man in black en dat ze in de stront …euh problemen zitten?

 31. nou weet je Krispy ik kan mij de verleiding zo goed voorstellen om je zelf te gaan afzonderen in een select groepje; zo’n ons kent ons clubje en de sky is de limit ook qua wetenschap; ik bedoel ik ben vaak Echt nieuwsgierig en dat begon al dat ik tot wanhoop van m’n moeder op 3 maanden leeftijd regelmatig m’n vingers in het stopkontakt duwde; als je de oude geschriften er op naslaat dan heb je Vril chill snel door dat de mensheid in andere tijden ook Echt nieuwsgierig is geweest; ik kan niet begrijpen dat je een Grieks boek leest en dan vervolgens zegt dat het een uit de duim gezogen sprookje is; dus die Rotary club die die hokkie trutten recruteert op de middelbare school die werken ook voor het ons kent ons clubje; ze doen net of cijfers halen belangrijk is maar om de 5000 leerlingen wordt er Werkelijk 1 uit gehaald die Arhur Neumann werk voor hun laboratorium mag verrichten; ik snap het allemaal wel; ik bedoel als je door hebt hoe gravitatie zwaartekracht shielding afscherming werkt dan heb je toch geen petroleum plof plof stink motortje meer nodig voor je vliegende KlM tapijtje?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.