Advertentie

Arthur Neumann’s opzienbarende verslag


Henry Deacon, alias Arthur Neumann is een verhaal apart. Maar het is vooral door de aandacht van David Wilcock van Project Camelot dat deze man bekend is geworden. Wilcock heeft uren achter de schermen met hem doorgebracht.
Hij heeft de meest ongelooflijke verhalen gehoord over uitvindingen die al gedaan  zijn (en waar al mee gewerkt wordt!) in de zogenaamde ‘black ops’ wetenschap. Neumann vertelt en vertelde over stargates naar mars, vliegende schotels die te besturen zijn met je gedachten, dematerialiserende zaken etc. Kortom over allerlei zaken, waar we nou niet echt dagelijks van op de hoogte worden gehouden door de reguliere nieuwsmedia.. Om het maar netjes te zeggen.

En je snapt ook dat dit soort figuren niet eventjes vrolijk de spotlights kunnen zoeken, omdat in het verleden maar al te vaak gebleken is dat daar een hoge prijs op staat. (Ze bijv. de verhalen over William Cooper, Phil Schneider, Dean Warwick, Project Camelot’s “mr. X” etc.)

David Wilcock ging niet over één nacht ijs om het verhaal achter Neumann te checken.
David Wilcock ging niet over één nacht ijs om het verhaal achter Neumann te checken.

David Wilcock ging niet over één nacht ijs om het verhaal achter Neumann te checken.Project Camelot heeft zo goed mogelijk haar best gedaan om te verifiëren dat deze Arthur Neumann ‘for real’ is, dus geen hoaxer. Omdat de meeste wetenschappers in het ‘black ops’ circuit in totale afscherming van de buitenwereld werken, is het niet eenvoudig om iemands verhaal op feiten te checken.

Maar wat Wilcock en vrienden bijvoorbeeld deden, naast het bestuderen van zijn officiële stukken, zoals overheids ID-pasjes, is dat ze met Neumann meegingen naar de bar van het overheidsgebouw waar hij werkte en waar veel van dit soort wetenschappers komen. En hij werd daar inderdaad door velen herkend en begroet.
Goed om te weten wellicht, maar als een intelligente, ontwikkelde geest als David Wilcock zoveel tijd met iemand doorbrengt en hem volledig geloofwaardig acht, zou dat voor ons een aanbeveling moeten zijn.

Vaak moet je, om deze informatie te pakken te krijgen, toch bijna altijd afgaan op getuigenissen en daarbij je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken, omdat er gewoon weinig keihard bewijs voorhanden is.

Over deze achtergrond van hemzelf vertelt Neumann uitgebreid in dit interview. Na zijn afscheid bij zijn werkgever werd hij plotseling heel ziek en hij denkt dat dat geen toeval is omdat hij nou eenmaal veel en misschien wel TE veel weet. Hij heeft jarenlang met pijn op bed gelegen, maar ging toch door met zaken te onthullen.

Nu hij dit allemaal overleefd heeft, heeft hij kennelijk álle schroom van zich af geworpen en durft hij zich nu ook openlijk te laten zien. Dit interview met hem kun je een doorbraak noemen, omdat het waarschijnlijk de eerste keer is dat zoveel zaken die al lange tijd door hoog ontwikkelde geesten zoals Melchizedek, Wilcock, inheemse volken en sommige geloofwaardige channelers gemeld worden, over het proces waar de aarde nu doorheen gaat, het tijdperk dat eraan komt en buitenaardse mensen die ons daarbij helpen, bevestigd worden vanuit het ‘black ops’ circuit.

Wanneer je het interview leest, zul je wellicht ook merken, dat Neumann op zijn woorden let, voorzichtig formuleert, naar algemenere termen zoekt, waar hij eerst wat directer wilde zijn. Dat is althans mijn conclusie na het interview 2x te hebben doorgelezen. Maar zoals altijd: Oordeel zelf!!

(met veel dank aan Kees de Graaff voor de vertaling van het transcript van het YouTube interview!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rafael Palacios interviewt Henry Deacon.
Locatie: De Barcelona Exopolitics Conventie, 25 Juli 2009.
Rafael Palacios: Nou, ik ben in de persruimte van de Exopolitics Conventie, samen met een persoonlijkheid. De man die jullie nu zien, werd beroemd door een interview aan Project Camelot, waarin hij zijn gezicht niet liet zien. Dit is de eerste keer. Wil je je naam zeggen, alsjeblieft?


Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda.
Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda.

Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda. Mijn naam is Arthur Neumann, dat is een Duitse achternaam. Neumann.Je hebt 30 jaar op the gebied van research gewerkt, op heel geheime gebieden…Research, ontwikkeling, logistiek, zo’n beetje ieder gebied van de [Amerikaanse”]regering en onderaannemers van de regering. Maar voornamelijk de regering.
Ik had topgeheime Q-toegang in de Lawrence Livermore laboratoria, ik had geheime toegang in de luchtvaart en dergelijke, ik heb allerlei topgeheime toegangen gehad met extra bevoegdheden tot rond 2004, in samenwerking met andere agentschappen.

Kun je zeggen wat je specialisme is?

Mijn specialisme is heel algemeen, een breed spectrum van technologieën. Technologieën en ook coördinatie, project management, management van programma’s. Niet alleen voor het Ministerie van Defensie, in samenwerking met alle afdelingen van de krijgsmacht, maar ook in samenwerking met de krijgsmachten van andere landen.
Weet je bijvoorbeeld iets af van geheime sonische wapens, elektromagnetische wapens…

Ja, gepulseerde elektronische wapens in het algemeen. Ik ken hun bestaan en de research die er gedaan wordt op dat gebied. Ik volg de research op het gebied van wapens van binnenuit sinds halverwege de jaren 70.

Kun je ons vertellen wat voor soort wapens ze ontwikkeld hebben, en waar ze voor dienen?

Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda. Er zijn zoveel wapens…je hebt de e-bom, de neutronenbom, deeltjesversneller-achtige bommen, laserwapens, vele andere projecten in die lijn…dan heb je geluidswapens, die gebruik maken van zeer precies gerichte geluiden… Dus, kun je aan ons bevestigen dat deze regering wapens heeft om bepaalde mensen mee te storen, kritische mensen, zodat ze gestresst raken of zelfs ziek?
O, absoluut. Er zijn absoluut allerlei verschillende technologieën die constant gebruikt worden, zelfs in steden, en voor specifieke doelwitten.

De zwarte helicopters waar researchers ons vaak over vertellen, die boven hun huizen hangen, kun jij bevestigen dat die gebruikt worden op dit gebied?

Ik weet niet wie je bedoelt, maar ze bestaan al jarenlang, zwarte helicopters. Sommigen zijn echt zwarte helicopters, en anderen LIJKEN OP helicopters, maar dat zijn geen helicopters.

Wat zijn het dan?

Het zijn gewoon…ik weet de details over die helicopters niet precies, ik weet alleen dat ze gewoon, hoe noem je dat, zeg maar vermomd zijn als helicopters. Maar dat was jaren geleden, dus ik weet niet wat daarmee gebeurd is.

Maar wat is het in feite?

Surveillance. En mogelijk voor ontvoerings-achtig werk. Niet door aliens [glimlacht].

Dus jij, de wetenschapper die voor deze geheime programma’s gewerkt heeft, ben jij je bewust van de mensen waarmee je samenwerkt, ben je je ervan bewust dat je voor de slechte mensen werkt? Of doe je gewoon je werk en vergeet je waarvoor ze je werk gaan gebruiken?

Er zijn goede mensen die daar binnen werken en er zijn slechte mensen. En er zijn mensen die families hebben waar ze voor willen zorgen. Dus ze zitten gevangen in hun baan, omdat ze anders geen baan meer hebben. Het is altijd een interne strijd, voor sommige mensen, of ze ontslag moeten nemen en dan geen baan meer hebben, of moeten doorgaan. Daar is veel discussie over.

Mijn bedoeling vanaf het eerste begin, vanaf toen ik nog kind was, was om naar binnen te gaan, dan leren, en dan weer verder te gaan. Weer naar binnen gaan, leren, en dan verdergaan naar een andere positie op een andere plek. Ik ben nooit op één plek gebleven. De maximale tijd dat ik op een plek werkte, was misschien hoogstens drie of vier jaar. Vier jaar. En dan ging ik weer naar een andere baan, maar voor de meeste banen heb ik nooit gesolliciteerd. Ik heb nooit gesolliciteerd of gezocht naar een baan, ze belden me gewoon lukraak op, zo vonden ze me.

Kun je voor ons beschrijven hoe dat werkt, het mechanisme van geheimhouden?Ik bedoel, je werkt in Las Alomos of Livermore. Kun je beschrijven voor de mensen die geen idee hebben hoe zo’n laboratorium werkt, hoe ze bepaalde informatie classificeren als ‘geheim’?

Hoe ze bepalen wat ze moeten classificeren?

Nee, ik bedoel, jullie zijn samen in de keuken, in de huiskamer met al die wetenschappers.Weet jij wat de anderen weten, of weet je maar een paar dingen. Snap je wat ik bedoel?

Ja. Voor vele banen zijn er altijd compartimenten, omdat je je daarop richt. Dus je hoeft niet te weten wat er elders gebeurt. Je richt je op een bepaald gebied. Maar met de tijd, breidden mijn compartimenten zich uit met meer compartimenten, totdat bij de laatste baan die ik had, er helemaal geen compartimenten meer waren, voor zover ik weet. Vanwege de aard van het werk. Ik zat in een team waar we, wat we noemen, ‘klanten’ hadden.

En die klanten waren de NSA [Binnenlandse Veiligheids Dienst] en de andere agentschappen van drie letters, en agentschappen van vier letters uit andere landen. Plus andere klanten die geen naam hebben. Ik ken ze niet bij naam, ik ontmoet ze gewoon. Er was dus geen compartimentalisatie nodig, vanwege het werk. Ik werd vrijwillig aangemeld [glimlacht] om met dit kleine team te werken, om informatie tussen deze verschillende organisaties te filteren.

Kun je ons het doel van dit bepaalde project uitleggen?

Het doel van dat bepaalde project…er waren meerdere doelen, maar het was om een manier te proberen te vinden waarop deze groepen met elkaar konden communiceren, en toch hun privacy behouden. Want ze willen niet alle informatie openlijk met elkaar delen. Dus om voor hen een manier, een mechanisme te vinden waardoor ze konden communiceren wat ze wilden communiceren, op een veilige manier.

Een veilig intranet?

Dat ook, ja…maar met filtering. Dus daarom moest ik toegang hebben tot alle informatie. Dus dat gebeurde gewoon, weet je.

Ik wil je vragen over telecommunicatie. Iedereen is bezorgd over ‘Big Brother’…weten deze mensen alles over ons?

O, je kunt niets verbergen. Op dit moment hebben wij dit interview…Ik weet vrij zeker dat alles heel goed gedocumenteerd wordt. Het hangt er alleen vanaf of ze er belangstelling voor hebben. Dus je hebt geen privacy…vooral niet in het elektronische tijdperk. Iedere transactie die je doet, ieder telefoongesprek, iedere hotelkamer die je boekt, iedere persoon die je ontmoet, het klinkt net als een liedje [glimlacht], zullen ze je in de gaten houden. Maar het is niets om bang voor te zijn. Dat is het belangrijkste, om op te houden met bang zijn voor alles. Want die angst is…

Vooral als je kunt begrijpen dat we in een melkwegstelsel leven dat vol met werelden en mensen zit, mensen zoals jij en ik in feite, die door dezelfde ervaring gegaan zijn als de mensen hier op Aarde. Dezelfde ervaring, lang geleden, in dit alsmaar doorgaande proces. En zij weten al wat er gaat gebeuren. Maar zij kijken nu naar deze verandering. En ze steunen het, en helpen vriendelijk en rustig achter de schermen. En als je je daarvan bewust bent, dan heb je niets om bang voor te zijn.

Waarom ben je daar zo zeker van?

Omdat ik zoveel van deze mensen ontmoet heb.

Vertel, vertel.

Ik heb deze mensen al ontmoet voordat ik ging werken. En om andere redenen, die ik liever niet op video uitleg op dit moment…ook om waar ik zelf vandaan kom.

Waar kom je vandaan?

[Hier zit een knip in het interview, met een tekst die luidt: “Neumann-Deacon vroeg me om dit segment van het interview niet te publiceren, dat hij maakte voor het statement bij de”…hier houdt de tekst op]

Maar kun je ons vertellen of het Eerste Contact dichtbij is, zoals ze tegen veel mensen zeggen?

Nou, het eerste contact dat volgens mij gepland staat, is geen echt contact. Het plan is een fictieve bedreiging. Maar deze fictieve bedreiging…als je UFO’s ziet, en ze zien er mechanisch uit of zo, is de grootste waarschijnlijkheid dat – vooral als ze eruit zien als een bedreiging, of een vijand – realiseer je dan dat dat maar tijdelijk is. En dat ze niet van een andere plaats vandaan komen, van een andere planeet.

Dus jij bevestigt dat de geheime regering deze middelen heeft?

Ze hebben de technologie en de middelen, dat hebben ze al een hele tijd, maar ze…Ik noemde het rapport van Iron Mountain, waarvan velen zeggen dat het maar science fiction is. Het is geen science fiction, want het materiaal, ditzelfde materiaal werd mij overhandigd tijdens een vergadering in Tuscon, Arizona.

Direct?

Ja, direct, op een vergadering, een vergadering van de regering die ik bijwoonde. En dat kwam als verrassing voor mij, want ik wist niet waar de vergadering over zou gaan. Maar we werden naar Tuscon, Arizona gevlogen, en we verbleven in een hotelkamer [glimlacht], en toen kwamen we bij elkaar en aan het eind van de vergadering overhandigden ze mij het rapport van Iron Mountain. Niet in boekvorm, maar in papieren formaat. Dat was het moment waarop ik voor het eerst leerde over de plannen van de RAND Corporation, om…

Jij bent de eerste persoon die ik ken, die bekent dat het rapport van Iron Mountain echt is.

Dat is het ook. Ik heb het papierwerk niet meer, maar het was exact hetzelfde als het boek dat nu weer herdrukt wordt.

Ook Arthur Neumann bevestigt opnieuw: "We have nothing to fear, but fear itselve"!
Ook Arthur Neumann bevestigt opnieuw: “We have nothing to fear, but fear itselve”!

Ook Arthur Neumann bevestigt opnieuw: “We have nothing to fear, but fear itselve”!Dus voor jou is de Mexicaanse griep slechts een onderdeel van dit plan.

Dat kan ik niet zeggen. Epidemieën zijn natuurlijke dingen, er zijn uiteraard natuurlijke epidemieën. Maar naar mijn mening is de Mexicaanse griep in dit geval…het is gevaarlijk om dit te zeggen, maar het is slechts mijn mening… Mijn voorbereiding is om elke dag vitamine D3 2000 IU (2000 International Units) te nemen, tot 5000.

De zon is om bepaalde redenen…de zon zet zich om in je huid, als het zonlicht je huid raakt, in vitamine D3, maar vanwege de aard van de zon nu en andere factoren…werkt dat in dit geval niet. Maar voor griep, welke griep dan ook, zal vitamine D3 je kans op welke griep dan ook stevig verminderen. Dus dat raad ik aan als toevoeging. Ook om andere redenen, die niets te maken hebben met de griep.

En het vaccin, raad je mensen aan om…
Ik zal the vaccin niet nemen. En ik heb mijn familie aangeraden om dat ook niet te doen. Ik heb ze dat twee, drie jaar geleden al verteld. Op de site van Project Camelot staat geloof ik wat informatie, van lang geleden, waarin ik praat over de griep. En dat is voordat er iets in het nieuws kwam, dus ik wist dit van tevoren.
Je weet dat er Amerikanen zijn die zeggen dat er informatie is, en geruchten, dat de regering het verplicht zal stellen om het te nemen.

Ja, dat is natuurlijk het plan, om het verplicht te stellen, met zware straffen en boetes. Maar dan nog zal ik het niet nemen. Ik zal het vaccin niet nemen, vooral niet als het met druk gebeurt. En ik neem trouwens helemaal geen griepvaccins.

Denk je dat de geheime regering al contact heeft met buitenaardse wezens, zoals Zeta Reticulianen, reptiel-achtigen, dat soort dingen?

Als mensen spreken over de geheime regering, zou ik allereerst willen zeggen dat de regeringen, als we over het niveau van presidenten praten, of de koninklijke familie of zo, dat die helemaal geen toegang tot deze informatie of kennis hebben. Voor zover ik weet, en dat is mijn ervaring tot nu toe geweest. Ze kunnen maar tot bepaalde veiligheidsniveaus komen, en de rest is voor rondleidingen [glimlacht]. Zo van: “Dit hebben wij hier”, enzovoort. Dus ze hebben er geen notie van wat er ‘buitenwerelds’ gebeurt. Ze communiceren niet met deze mensen. Dus als je vraagt over de geheime regering, wil ik eerst graag weten wat je daarmee bedoelt.

Wie heeft de macht? Kissinger? Rockefeller? Wie? Wie heeft de leiding?

Jij hebt macht, jij hebt de leiding over dit interview [lacht]. Er zijn dus verschillende niveaus van macht, en kracht en macht.

Dus je gelooft niet dat dit teruggebracht werd tot drie personen…

Hmm, wat?

Geloof je dat…sommige mensen zeggen dat er een paar mensen, enkele mensen zijn die de macht hebben geconcentreerd in…

Nou, er zijn mensen die…er zijn kleine groepen die samenkomen, die macht hebben. Inclusief eentje die ik genoemd heb op de Conventie van Zürich, die ik niet opnieuw wil noemen, een agentschap van drie letters waar niet veel over gesproken wordt.

Die zich bezighoudt met satellieten en zo, bijvoorbeeld?

Ja, maar waar het om gaat is dat zij uiteindelijk…ze zijn beperkt in wat voor macht zij daadwerkelijk hebben. Ze willen macht, en ze proberen al heel lang macht te krijgen, maar in de komende paar jaren zullen ze al hun macht compleet kwijtraken. Zeer binnenkort.

Waarom?

Vanwege alle veranderingen die plaatsvinden en die nu samenkomen.

Wat is de rol van de mensheid in dit hele verhaal? Dit is iets van regeringen en mensen hier in het disclosure project in een hogere positie…maar wij, de mensen, wat kunnen wij doen in dit verhaal?

Het beste wat mensen kunnen doen is heel simpel. Als je verschillende geloven aanhangt, verschillende religies, open dan je hart en realiseer je dat we hier allemaal samen zijn, en respecteer elkaars geloof zoveel mogelijk. Begrijp dat we een algemene voorouderlijke God delen, hier, maar ook ons hele melkwegstelsel.

Vandaag de dag, waar we ons op moeten focussen, is het tegenovergestelde van angst, het is om vooruit te kijken en gelukkig te zijn. Het gaat om die ‘baby’, waarover ik sprak, die geboren is, en om de verandering te vieren. En je realiseren dat er pijn betrokken zijn bij deze verandering. En die zwarte facties en dergelijke, die zwarte operaties, die zijn heel zwak. Ze zijn heel zwak en machteloos.

Galactisch bewustzijn.

Het is de melkweg. Niet het universum, maar de melkweg. Maar op dit moment moeten we ons gewoon richten op wat er hier op de planeet gebeurt, en elkaar helpen, en ophouden met vechten over ‘mijn God’ en ‘jouw God’, weet je. Het maakt geen verschil.

Maar denk je dat enige druk in de straat door het gewone volk, druk kan zetten op de regering om de informatie bekend te maken?

Als je iets wilt doen, doe het dan op een niet-gewelddadige manier. Als je woede hebt, zal dat passen in de agenda van de mensen die macht over je willen hebben. Maar nogmaals, dit alles is maar heel tijdelijk. Al dit vechten, en al deze onderdrukking, het is tijdelijk. En zelfs als je van buiten niets doet, zullen de veranderingen nog steeds doorgaan. De geboorte van een nieuwe wereld…niet de Nieuwe Wereld Orde van Bush! [lacht] Maar de nieuwe wereld zal er nog steeds heel binnenkort aankomen. En dat zou je moeten voelen, en je ervan bewust zijn.

 

Volgens Neumann is Vrije Energie al volop mogelijk, zijn er al apparaten die bewijzen dat de verhalen dat het ONMOGELIJK IS, een fabeltje zijn.
Volgens Neumann is Vrije Energie al volop mogelijk, zijn er al apparaten die bewijzen dat de verhalen dat het ONMOGELIJK IS, een fabeltje zijn.

Volgens Neumann is Vrije Energie al volop mogelijk, zijn er al apparaten die bewijzen dat de verhalen dat het ONMOGELIJK IS, een fabeltje zijn.Twee korte vragen om mee te eindigen. De eerste: kun je ons over geheime technologieën vertellen die ons vrij maken, als de geheime regering valt?

Nou, er zijn natuurlijk technologieën die gebruik maken van het Casimir effect of nulpuntenergie. Dat is duidelijk. Daar heb ik op gewezen in Zürich, en dat is niet eens geclassificeerde informatie. Het is gewoon…je moet weten waar je heen moet gaan om het te zien. Ik heb het over de regering, het is niet eens geclassificeerd.

En zwaartekracht-afscherming is dat ook niet. Dat lijkt op anti-zwaartekracht, maar het is afscherming: je neemt een materiaal, houdt er iets boven, en het vermindert de…het schermt de zwaartekracht af. Deze techniek bestaat, en er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan, je kunt gaan naar xxx.lanl.gov, Los Alamos National Labs punt gov, ga naar die website en ga daar zoeken. Speur door hun archieven, hun ‘physics’ archieven.

Dus we kunnen op korte termijn vliegende schotels hebben?

Ja, dat kan. Maar waar het om gaat, is dat we een goede balans moeten vinden. Al deze technologie, die beschikbaar is, kan publiek bezit worden. Maar we moeten ons eerst richten op de spirituele en sociologische problemen.

Maar waar zijn de plannen, waar zijn de kaarten om het te maken, deze vliegende schotels. Geloof je dat het openbaar gemaakt zal worden, net als open source software? Kan het een linux manier worden om vliegende schotels te maken?

[glimlacht] Ja, het zal bekend worden gemaakt uit vele, vele verschillende bronnen. Alleen al door mensen hier, waarschijnlijk. Hier op de conferentie vandaag. Er zijn mensen die hiermee bezig zijn, als bedrijven, die naar voren komen.

Bedrijven?

Ja, als hun eigen nieuwe bedrijven.

Brian O’Leary, jouw vriend, is bijvoorbeeld actief op dit terrein, niet?
Ja, hij is hiermee bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is met machines of zo, maar als we het hebben over nulpuntenergie in zijn beste vorm…Ik kan het beschrijven als: je hebt gewoon een klein doosje, dat er zo uitziet [beweegt vingers rond een denkbeeldig kubusje van ongeveer 2 cm] en stuurt de omzetting zo, dat het elektrische energie wordt, of wat je ook maar wilt. En er zijn geen bewegende delen, geen mechanische draaiende magneten of wat dan ook. Het is zo simpel dat het lijkt op magie. En dat kun je gewoon doen, en daarmee kun je van stroom voorzien, met de juiste snoeren…

Wat is de sleutel tot deze vrije energie? Wat is de sleutel om het te creëren?
Nou…hoe werkt het? Er zijn verschillende benaderingen, maar één ervan is feitelijk het op elkaar leggen van hele dunne lagen materiaal. Bijna zoals een condensator in elkaar gezet wordt. Dunne lagen materiaal, en dan tappen we de energie daaruit. Maar het is een simpele, stabiele soort technologie, die gebruikt kan worden.

Heeft die nulpuntenergie iets te maken met orgone energie?

Ik weet niets over orgone energie. Ik bedoel, ik heb het gezien, maar ik heb er geen ervaring mee.

Ok. De andere vraag was over het kabinet van Obama. Verwacht je iets positiefs over deze zaken waar wij het over hebben?

Mijn gevoelens over Obama gaan op en neer. Ik weet het niet…het gaat ook niet om Obama. Ik denk dat wat er nu met deze wereld in z’n geheel echt een natuurlijk…bijna een natuurlijke gebeurtenis is. Het maakt niet uit of iemand een beslissing neemt in de Office om informatie naar buiten te brengen, dit gebeurt allemaal heel natuurlijk.

We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Nee, je hebt de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

Ik ben het heel erg met je eens, we hoeven de regering niet te vragen om het te doen.

En verwacht niet van de regering dat ze enige informatie hebben om naar buiten te brengen. Want de regeringen, zoals ik al zei, de regeringen hebben deze informatie niet om naar buiten te brengen. Dus deze informatie is al in het publieke domein. Het komt gewoon…het is net als bloemen die uit de grond groeien, het bloeit overal.

We hebben het internet…de mensen moeten gewoon in actie komen.

En ook, geweldige uitvindingen en dingen zijn in het verleden tegelijkertijd op verschillende plaatsen op de planeet ontdekt. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat het gebeurt vanuit een andere dimensie. Dat is de manier waarop de informatie vrijkomt, het wordt niet vrijgegeven door regeringen.

De informatie is op het internet. Om het interview af te sluiten, denk je dat ze de vrijheid op internet aan banden zullen leggen? Kunnen ze dat doen?

Nou, ze kunnen het proberen. Ze kunnen het niet afsluiten, maar…er komt misschien een periode waarin het internet veel langzamer wordt. Maar dan komen we weer uit op: wie zijn ZIJ? [glimlacht] Weet je…het internet werd zo opgezet dat het NIET afgesloten kon worden. Dus, het kan langzamer worden, dat is alles. Zo langzaam als een slak. Maar denk ook aan alternatieve manieren van communicatie. Een nieuwe vorm van communicatie komt over een paar jaar, waarbij je het internet sowieso niet meer nodig hebt.

Welke? Telepathie.

Zoiets. [glimlacht] En mensen zullen gewoon…het zal ook iets natuurlijks zijn.

Hart-communicatie..

Ja. En dat is wat er gebeurt op de conferenties. Mensen zullen het ervaren.

Ok. Heel erg bedankt. Voor de informatie, voor je moed.

Zet gewoon je tv uit. Zet je tv uit.

Ok, dat zal ik doen.

Rafa Palacios. www.rafapal.com

Als je een indruk wilt krijgen van het gesprek dat hierboven vertaalt is, kijk dan deze YouTube:

111 gedachten over “Arthur Neumann’s opzienbarende verslag

 1. Waarom vertrouw ik Project Camelot, David Wilcock, Arthur Neumann en de rest toch niet… zou het misschien aan mij liggen? Hebben deze mensen misschien een dubbele agenda? Waarom vertellen ze niet de gehele waarheid? Ik blijf erbij dat er bij deze mensen iets niet klopt.

 2. @Evert.. Als je zegt dat zij niet de ‘gehele waarheid’ vertellen, doe je dat ter plekke zelf ook.. Zal ik het vragen dan..?
  “Wat is de gehele waarheid?”
  Dank!

 3. Ik heb Arthur Neumann een keer gesproken. Ik dacht nog; spreek ik nu met iemand die op mars is geweest? Heel apart.
  Hij kwam wel heel rustig en betrouwbaar over. Aardige man ook.

 4. ik snap wel wat evert bedoelt denk ik. Het doorlezen van dit artikel roept meer vragen op dan ik al had. Maar wel op een goede manier, ik wil gewoon meer weten, meer horen van de mensen die van de ontwikkelingen achter de schermen op de hoogte zijn.
  Het lijkt erop dat de interviewer probeert controle te krijgen (wat kunnen we DOEN), terwijl Neumann heel berustend aangeeft dat wat iemand ook nog wil of doet, er onontkoombare spirituele en sociologische ontwikkelingen zijn die de huidige macht niet kan tegenhouden. Dat geeft de burger moed!

 5. @Guido. Waarom trouwens een plaatje erbij van iemand met een angstig gezicht? Daarmee creeer je angstgevoelens bij de lezer. Is onderzocht. Lees maar eens over spiegelneuronen.

 6. CFR is die drieletterige organisatie..en natuurlijk Bilderberg club en de Trilaterale commissie. Over die ‘black projects’ spreek ik ook in mijn nieuwe boek ‘Science FAction, the truth about antigravity, Ets, free energy and other impossible facts’. Dit soort info komt morgen voor het eerst aan bod op een symposium van Stichting Sovitae, waar ik vooral over vrije energie en het bewijs van menselijke antizwaartkeracht zal spreken, ter info.

 7. @ Evert en Guido. Het is wel zo dat in deze ‘holy grail of physics’ zeker sprake is van veel des-informatie, juist ook in de ‘officiële’ UFO kanalen etc. Blijft lastig dus, het zijn vaak de verbanden. Tot aan 1956 werd er door de luchtvaartmaatschappijen intens gesproken over de mogelijkheid van antizwaartekracht en daarna…doodstil. Daarna gingen deze projecten als , black projects’ door tot aan vandaag de dag. In de jaren 50 was er iemand die sprak over ’the secrecy RELATED to UFOs’. Het leuke is namelijk dat als je bij het ene geheim komt, je indirect ook op het andere nog grotere geheim komt: vrije energie! Vandaar de enorme belangen en geheimhouding. Greer spreekt over ’the truth hides itself’en dat klopt (de waarheid is te waanzinnig om waar te kunnen zijn?) maar deze waarheid wordt ook systematisch een handje geholpen door leugens.

 8. @ Guido: check eens de naam Tom Valone en zijn Integrity Research groep. Hij heeft een boek wat hier voor me ligt (misschien spoedig een ‘uittreksel’ als artikel) met werkende vrije energie apparaten (op basis van Casimir effect, nulpuntenergie, Tesla technologie, etc). Reguliere wetenschappers die ‘als bloemen uit de grond’ dit los van elkaar aantonen en er mee werken!

 9. @John: ken jij Andreas Kalcke?
  Hij heeft een aanpassing gemaakt op het GEET model en zegt dat hij daarmee een moter kan laten lopen op 80% water. Ik heb Andreas gesproken en ook zijn werkende demo model gezien. Het klinkt allemaal heel logisch en de moter werkte ook inderdaad maar ik heb niet echt verstand van motoren etc.
  Ben benieuwd wat jij ervan denkt.
  http://hydronica.blogspot.com/

 10. Dus kort door de bocht samengevat, het komt allemaal wel vanzelf goed. Nou, leuk is dat dan. U kunt gewoon verder leven als een filthy greedy pig. Telegraaf, SBS, en RTL geïndocterineerd blijven, op slinkse wijze geld blijven genereren. Al het goede zal straks vanzelf wel uw pad kruizen. Ik vind het allemaal maar een beetje een don’t worry be happy verhaal.

 11. als je de deur uitstapt zie een wereld die gewoon door gaat zoals altijd.
  kijk je naar het nieuws, regulier of niet, zie je een heleboel nare dingen gebeuren.
  als je alleen maar kijkt en luistert slaat de twijfel je om het hart. dit is waar toch? of is het toch….
  zelf twijfel ik ook vaak maar zoals het er nu uitziet blijft er niet veel over voor de volgende generaties, of het moet nog 180 graden ten goede draaien.
  en daar komen de andere verhalen om de hoek kijken en daarom zit ik hier te schrijven na het lezen van iets waar ik al gedeeltelijk van op de hoogte was.
  en ik blijf mezelf vertellen dat ik dit al heel lang wist en dat mijn dromen veel van deze dingen hebben laten zien.
  steeds meer van die dromen begin ik te begrijpen en ik weiger te geloven dat ik de enige ben en ik weiger te geloven dat niet bijna iedereen dit diep van binnen weet.

 12. @ Guido…. Waarom altijd als mensen hun mening geven op “jouw” site, hoe kan het dan dat jij altijd diegene bent met de lange tenen?? Wees blij dat men op deze site komt en niet bij Marktplaats!! Respecteer de ander z’n mening en sta daar juist voor open. Ik weet dat er veel meer om ons heen gebeurt dan dat we kunnen waarnemen (er is zelfs zoveel meer, dat misschien maar 0,000000000000000000001% wat op deze site komt van wat er daadwerkelijk om ons in het universum afspeelt. Er is een verandering gaande en dat heeft tijd nodig voordat het meerendeel van de bevolking daar achter kan staan. Men heeft (en nog steeds) altijd achter de sluier van het leven geleefd.

 13. @ Selene…. Wees niet angstig voor het leven. Alles om je heen is een illusie, tot aan de dood toe. Het is een toneelspel waar iedereen z’n eigen rol in vertolkt. De één heeft voor een slecht persongae gekozen en de ander voor een goede. Trouwens goed en slecht kunnen niet bestaan als de één er niet is…. Dus er is geen goed en slecht, het is al één in het grote spel des levens.

  Groet

 14. blue demon, wie zegt er dat ik bang ben. ben ik niet en over die illusie, leg dat maar eens uit aan die mensen die tot hun nek in het water staan en niet weten hoe hun kinderen in leven te houden bijvoorbeeld. het ligt er maar aan waar je voor gekozen hebt. zal wel. maar mijn hart gaat toch uit naar die mensen die midden in een vreselijke “illusie” zitten

 15. oh ja, volgens mij heeft guido geen lange tenen maar neemt ie het zekere voor het onzekere en probeert te voorkomen dat iemand anders zich voelt aangevallen.
  heb ik gelijk (ongeveer) guido?

 16. @ Selene…. Het mooie van deze illusie is dat ie net echt lijkt! Als je jezelf knijpt ervaar je pijn, het zit zo mooi en diep in elkaar dat we allemaal erin trappen. Zie de schoonheid ervan (ook van de dood, die trouwens niet bestaat) En dat mensen tot in hun nek in het water staan dat is vreselijk, maar toch een illusie die door ons zelf geschapen is…. Als je weet dat je onsterfelijk bent en nooit zult ophouden te bestaan, wat zijn dan schulden?? Wat is dan de “pijn” die je voelt?? Het water dat tot aan je nek staat?? Alles is zo gecreërd dat het ons tot doel brengt om onszelf te kunnen te ontwikkelen tot lichtwezens, en daar hoort ook de zogenaamde elende bij. Dat beste leerschool is door vallen en opstaan (simpel gezegd)

 17. @ Selene…. Het mooie van deze illusie is dat ie net echt lijkt! Als je jezelf knijpt ervaar je pijn, het zit zo mooi en diep in elkaar dat we allemaal erin trappen. Zie de schoonheid ervan (ook van de dood, die trouwens niet bestaat) En dat mensen tot in hun nek in het water staan dat is vreselijk, maar toch een illusie die door ons zelf geschapen is…. Als je weet dat je onsterfelijk bent en nooit zult ophouden te bestaan, wat zijn dan schulden?? Wat is dan de “pijn” die je voelt?? Het water dat tot aan je nek staat?? Alles is zo gecreërd dat het ons tot doel brengt om onszelf te kunnen te ontwikkelen tot lichtwezens, en daar hoort ook de zogenaamde ellende bij. De beste leerschool is door vallen en opstaan (simpel gezegd)

 18. @ Selene…. Waar heb jij het nou over??? Aangevallen?? Als iemand z’n mening geeft?? En volgens mij ben jij onzeker in je vraagstelling! (volgens mij, ja toch) Wees duidelijk en weet dat Guido regelmatig aanvallende kritiek heeft op onbewuste meningen van mensen die zich nog niet op een niveau hebben ontwikkeld als dat van Guido. En dat laatste bedoel ik niet slecht Guido (Oh nee, slecht en goed bestaan niet)

 19. Jaja Blue Demon, commentaar op de ‘starseeds’ en je moet meteen op het schavot. Erg open geesten allemaal…zoals je zelf al duidelijk geconcludeerd lijkt te hebben. Je zit nog veel te veel in je dualiteit Blue D. Je bent duidelijk nog niet ‘wakker'(lees: Je gaat niet klakkeloos mee in het veelal geventileerde gedachtengoed wat voor ‘wakker’ en ‘op-naar-5D’ door moet gaan). En dan krijg je als ‘sheeple’ de lineaal op de vingers. Zelfs als jij en wij niet bestaat en we allemaal 1 zijn. Dat je dat toch niet snapt…(vette knipoog).

 20. Prachtig artikel. Ik lees erin dat hij geen tijd wil verdoen aan allerlei theorien over wat kan en wat eventueel gaat gebeuren. Gewoon simpel vrede in mezelf blijven voelen 🙂 Heerlijk

 21. Denk dat we Henry maar moeten geloven en voor de rest rustig moeten blijven de rest komt vanzelf !
  Deze man laat zich zien heel integer maar moet wel zeggen dat hij niet het achterste van zijn tong laat zien, daar moet een reden voor zijn.
  Denk ook dat hij wat openlijker had kunnen zijn want ook hij !!! houdt dingen achter en daar houd ik niet van als je zonodig de waarheid wil vertellen doe het dan helemaal of houd je mond dicht ! Maar zeer zeker zitten er dingen in die wij kunnen onthouden en kunnen gebruiken maar de echte waarheid verteld hij niet jammer !!
  Begrijp ook niet waarom, want hij komt uit met foto en al dus wat probeer je dan geheim te houden ze vinden je toch wel als je bekend bent ! Dat is Misschien zijn we er nog niet klaar voor ?????? kweenie hoor !

 22. Heel veel dingen die ik lees in dit interview komen mij gek genoeg niet als onverwacht. Zou ook niet raar opkijken als deze Neumann/Deacon zelf van een andere wereld komt om ons een handje te helpen!

  Hij verteld een hoop maar ook weer niet, en idd zoals Guido het al aangaf verbeterd hij zijn eigen zinnen nogal vaak.

  Vooral dat… vind ik irritant 😛 maar dat zal wel vrij vertaald zijn uit het interview (heb ’t filmpje niet bekeken)

  Maar diep in mijn hart en geest wist ik al dat er iets dergelijks aan de gang was, ook na het lezen van verschillende artikelen op Niburu

 23. Alles wat in dit intervieuw naar voren komt heb ik al een keer naar voren zien komen. Niets nieuws onder de zon, niettemin interessant maar daar blijft het bij.Een beetje doortrapt iemand bijvoorbeeld guido had het verhaal ook kunnen creëren.

 24. Inderdaad , deze informatie komt vaker terug , meerdere bronnen zeggen hetzelfde over deze topic.

  In dit geval neig ik naar : Hoe meer info hoe beter .

  ET’s en alles daar om heen boeit mij heel erg , het is simpelweg te arrogant om te denken dat we maar alleen zijn in dit heelal , nog arroganter zou zijn denken dat deze rassen geweldadiger zijn dan de mens .

  ik zag dat dit intervieuw afgenomen was op de De Barcelona Exopolitics Conventie , de live stream presentatie van DR Stephen Greer vond ik heel indrukwekkend.

  voor mij was dat echt een eye openener.

  ik raad iedereen aan om dit the checken.

 25. Wat bedoel je met deze zin Jacquelyn?:
  Een beetje doortrapt iemand bijvoorbeeld guido had het verhaal ook kunnen creëren.
  Bedoel je:
  Een beetje doortrapt iemand, bijvoorbeeld guido, had het verhaal ook kunnen creëren.

  of bedoel je:
  Een beetje doortrapt iemand bijvoorbeeld, guido, had het verhaal ook kunnen creëren.

  Er is wel een verschil namenlijk…

 26. @Jacquelyn, dat dacht ik al. 🙂

  Maar je kan het dus ook heel makkelijk op een andere manier lezen zoals Guido waarschijnlijk heeft gedaan.
  Ook weer opgelost dus. 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.