Advertentie

‘Complotdenker’ is feitelijk ’n compliment..!


xx

complotdenker conspiracy

x

Het begrip ‘complodenker’ is gekoppeld aan het simpele mechanisme om de onkunde over een bepaald onderwerp, af te wentelen op degene die met dit onderwerp op de proppen komt. Door deze persoon een stickertje op te plakken, in de sfeer van ‘idioot’ en ‘zwart-gallige’, hoeft de sticker-plakker, naar zijn idee, niet in te gaan op het onderwerp. Simpele onkunde kun je daarmee ook omdraaien. Degene die het ‘complotdenk-stickertje’ krijgt opgeplakt, is kennelijk de enige die genoeg weet van het onderwerp, om het inhoudelijk bespreekbaar te maken.

jeffrey tucker conspiracy believeWaarom gaat de etiketjesplakker niet OP FEITEN en VERIFIEERBARE DATA deze man of vrouw van repliek dienen..? Nee, deze persoon is kennelijk qua kennis, inzichten en ervaring op dit onderwerp, de ander(en) vér vooruit.. Waarom moet je anders mensen kleineren.? Is dat een respectabele discussietechniek..?
Maar er zijn nóg 2 factoren die ervoor zorgen dat ‘complotdenkers’ eigenlijk nodig zijn voor onwetenden en mensen die je eigenlijk als ‘angsthazen’ zou kunnen typeren. Dat is geen scheldwoord, maar een soort classificatie, waarmee deze mensen zichzelf afsluiten van de realiteit..

Cognitieve dissonantie
Het begrip ‘complotten’ en ‘complotdenker’ is namelijk onlosmakelijk verbonden met een psychologisch/mentaal beschermingsmechanisme, dat in ieder mens zit. Dit mechanisme komt in werking, wanneer een persoon met een feit wordt geconfronteerd, dat FUNDAMENTEEL diens wereld op z’n kop zou zetten en dus een heftige psychische schok zou veroorzaken. Om de geest daartegen te beschermen, vond het lichaam de ‘cognitieve dissonantie’ uit. Wij besteedden al een heel hoofdstuk aan dit fenomeen, maar we noemen het hier, omdat het in het kader van ‘complotdenken/denkers  past. (Kijk HIER voor dit artikel)

Valse-vlag-operatie
De ‘valse-vlag-operatie’ is de laatste factor, die maakt, dat het moeilijk is om de ‘complottheorie-etikettenplakkers’ te overtuigen van  het FEIT dat wat zij beweren, nou juist het complot is..!! Hoe bizar nietwaar, dat de bedenkers van de valse-vlag-operatie, hun camouflage zódanig voor elkaar hebben, dat elk mens dat NIET GOED haar werk doet, door zelf op zoek te gaan en in plaats daarvan klakkeloos de media volgt (die wereldwijd weer door een klein aantal eigenaren worden aangestuurd), feitelijk in de maling wordt genomen. de historie leert dat grote politieke omwentelingen vaak het gevolg waren van een-aanval-op-eigen-volk. Want daar komt het vaak op neer, een aanval-op-eigen-volk, zoals je deze militaire-politieke tactiek ook zou kunnen noemen. (HIER, HIER en HIER een artikel over deze tactiek)

Kijk eens naar deze perfecte video van James Corbett over deze militaire-politieke technieken, die al EEUWEN worden gebruikt. Inderdaad als COMPLOT om de bestaande situatie te veranderen. Eigen burgers boos te maken om met hun toestemming vervolgens dát uit te voeren, waar de valse-vlag-opratie voor bedoeld was.

Hieronder een artikel waarin we je duidelijk maken dat zelfs het woord ‘complotdenker/conspiracy-thinker’ door de geheime diensten is bedacht, om kritische geluiden rondom de officiële lezing van de moord op John F. Kennedy in 1963, onderuit te halen en in een dubieus daglicht te plaatsen. Vanzelfsprekend blijft het dan niet bij alleen het introduceren van alleen een term, maar ook de volledige te gebruiken tactiek van het woord en het gebruik van het ‘complot-etiketje’ dient volgens de CIA, via geraffineerde stappen te gebeuren..

x

x
* * *

x

x

conspiracy CIA

xx

x

‘Complotdenker’ is een compliment..!

2016 © WantToKnow.nl/be (- vertalingen L. Smit)

 x

De democratie en het vrije-markt-kapitalisme zijn vooral gebaseerd op complottheorieën (HIER). De Magna Charta, de grondwet, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en andere fundamentele Westerse documenten, gaan allemaal uit van samenzweringstheorieën. Ook de Griekse democratie en het vrije markt-kapitalisme..!  Maar dat waren de slechte oude tijden … Nu is alles veranderd. Toch..? Maar wist jij dat de CIA in 1963 de term ‘complotdenker’ heeft bedacht..?

cia-conspiracy-in-action truth liesDe CIA maakte er in 1967 officieel een ’tactiek’ van en liet een bericht uitgaan waarin de term ‘samenzweringstheorie’ werd geïntroduceerd, plus de aanbevolen methode en tactiek om op gebeurtenissen te reageren. Vooral door het in diskrediet brengen van de bedenkers van de samenzweringstheorieën, de zogenaamde ‘complotdenkers’..  Op het rapport stonden de woorden ‘Psych’ (een afkorting voor ‘Psychologische operatie’ of in goed Nederlands: ‘desinformatie’) en de letters ‘CS’, wat een afkorting is voor ‘Clandestine Services’, een afdeling binnen de CIA. Het bericht werd opgesteld in antwoord op een Freedom of Information Act verzoek van de New York Times en luidde als volgt:

 1. Deze nieuwe trend is een punt van zorg voor de overheid van de VS én onze eigen organisatie. Het doel van dit memo is om materiaal aan te bieden dat de claim van complotdenkers en samenzweringstheorieën moet tegengaan door hen in diskrediet te brengen, om zo de verspreiding in andere landen te voorkomen. In een geclassificeerd deel wordt meer achtergrondinformatie gegeven en er zijn een aantal niet-geclassificeerde bijlagen.
 1. Actie. We raden aan geen discussie te gaan voeren wanneer de (samenzwerings) vraag niet plaatsvindt. Waar de discussie al actief is:
  A. Bespreek het probleem in het openbaar met vriendelijke contacten aan de top (vooral politici en uitgevers) en wijs erop dat het officiële onderzoek van de relevante gebeurtenis al zo grondig als menselijkerwijs mogelijk is heeft plaatsgevonden, en dat de beschuldigingen van de critici zonder serieuze onderbouwingen zijn. Zeg dat verdere speculatieve discussie de oppositie sterker maakt.
  B. Wijs erop, dat onderdelen van het gesprek over het complot doelbewust lijken te worden gegenereerd door… propagandisten. Dring er bij je contacten op aan om hun invloed aan te wenden om de ongegronde en onverantwoordelijke speculatie te ontmoedigen, om propagandamiddelen aan te wenden en aanvallen van critici af te weren. Boekrecensies en hoofdartikelen zijn hier uitermate geschikt voor. De bijlagen kunnen handige informatie bevatten wat kan worden doorgegeven aan je contacten. De list bestaat eruit dat:
  (I) critici het bewijs al hadden aangenomen voordat er ooit serieus onderzoek naar was gedaan (II) De critici politieke belangen hebben (III) Financiële belangen hebben (IV) Haastig en onnauwkeurig onderzoek hebben gedaan of (V) Zijn ingenomen met hun eigen theorieën.
 1. Privé, bij mediadiscussies, die niet zijn gericht op een bepaalde schrijver of bij aanvallen op publicaties die nog kunnen worden verwacht, zijn de volgende argumenten wellicht nuttig:
 • Er zijn geen significante nieuwe gegevens opgedoken waarmee de Commissie niet eerder rekening had gehouden.
 • Critici overwaarderen meestal bepaalde en negeren andere gegevens. Ze hebben de neiging om nadruk te leggen op individuele getuigenverklaringen (die minder betrouwbaar zijn en van elkaar zullen verschillen, waarop dus weer kritiek kan worden gegeven).
 • Een complot op zo’n grote schaal zou onmogelijk te verbergen zijn in de Verenigde Staten, vooral omdat informanten grote sommen geld enz. kunnen ontvangen.
 • Critici kennen vaak een vorm van intellectuele trots: ze focussen zich op een theorie en worden er een soort van verliefd op; de Commissie bespotten ze, omdat niet altijd alle vragen met een duidelijke ja of nee worden beantwoord.
 • Wanneer van een rapport wordt gezegd dat het wel een haastklus lijkt, wijt het aan de berichten die tussendoor in de media zijn opgedoken. De druk van onverantwoorde speculaties, afkomstig van dezelfde critici die nu weigeren om hun fouten toe te geven, zijn de oorzaak.
 • Vage beschuldigingen als ‘meer dan tien mensen zijn op mysterieuze wijze gestorven’, kunnen altijd op een aantal natuurlijke manier worden verklaard ….
 • Ga speculaties waar mogelijk tegen door naar het verslag van de Commissie zelf te refereren. Buitenlandse lezers met een open blik moeten onder de indruk zijn van de zorg, grondigheid, objectiviteit en snelheid waarmee de Commissie gewerkt heeft. Recensenten van andere boeken zouden aangemoedigd moeten worden te vermelden dat zij het verslag van de Commissie veel beter vonden dan het werk van de critici.

Hier zijn screenshots van een deel van het memo:

CIA-conspiracy

X

X

CIA-conspiracy2

Samenvattend beveelt de CIA de volgende tactiek aan:

 • Zeg dat het onmogelijk is om zoveel mensen te laten zwijgen over zo’n grote samenzwering.
 • Vrienden van de CIA de claims laten aanvallen en refereren aan de ‘officiële’ rapporten (people friendly to the CIA).
 • Zeg dat verslagen van ooggetuigen per definitie onbetrouwbaar zijn.
 • Zeg dat de onderwerpen waarmee critici naar buiten komen oud nieuws zijn, dat er ‘geen significante nieuwe gegevens naar voren zijn gekomen’.
 • Negeer complotten helemaal, totdat er actief over wordt gediscussieerd.
 • Zeg dat het onverantwoord is om te speculeren.
 • Beschuldig samenzweringstheoretici ervan ‘getrouwd’ te zijn met hun theorieën.
 • Beschuldig samenzweringstheoretici ervan politieke belangen te hebben.
 • Beschuldig samenzweringstheoretici ervan financiële belangen te hebben bij het bevorderen van hun samenzweringstheorieën.

Met andere woorden, de afdeling clandestiene diensten van de CIA heeft vanaf de jaren ‘60 als onderdeel van psychologische oorlogsvoering operaties, argumenten opgesteld voor het aanvallen van samenzweringstheorieën.

Kennedy plot expose

Maar zijn samenzweringstheorieën – in feite – niet idioot?
Vergeet de Westerse geschiedenis en de memo’s van de CIA…, zijn complotdenkers gewoon niet helemaal gestoord? Samenzweringen komen in werkelijkheid zó vaak voor, dat rechters worden opgeleid om naar een samenzweringbeschuldiging te kijken als een gewoon juridisch argument, dat op basis van specifieke bewijzen moet worden weerlegd of bewezen, zoals veel financiële samenzweringen/complotten correct zijn (HIER) Codes van de federale staat en alle 50 staten bevatten bepaalde statuten die samenzweringen aanpakken en de straf bepalen, voor mensen die samenzweringen plegen.

Laten we eens kijken wat de daarvoor opgeleide Amerikaanse rechters over ‘samenzweringen'” denken. In het wettelijke onderzoeksnetwerk, de website ‘Westlaw’, een van de twee onderzoeksnetwerken dat Amerikaanse advocaten en rechters gebruiken om de wet te onderzoeken, werd een zoekopdracht ingevoerd naar rechterlijke uitspraken waarin het woord ‘conspiracy/samenzwering’ wordt gebruikt. Daarbij roept de computer dan vrolijk: “Uw vraag is onderschept, omdat een te groot aantal documenten naar voren komt”.

Uit ervaring weten we, dat er mogelijk miljoenen of honderdduizenden gevallen zijn waarbij deze samenzwerings-term is gebruikt. Zoveel gevallen klaarblijkelijk, dat Westlaw niet eens kon beginnen met het verwerken van het verzoek. Dus werd nogmaals gezocht, nu met de zoekopdracht “guilty of conspiracy (schuldig aan samenzwering)”. In de hoop dat deze zoekopdracht het aantal hits zou filteren, zodat alleen rechtszaken naar voren zouden komen in Westlaw waarbij de beschuldigde schuldig verklaard was.

9-11 complot kwartet

x
Er werden precies 10.000 zaken opgehoest; dat is precies het maximumaantal zaken wat Westlaw in één keer kan geven als resultaat van één zoekopdracht. Zoals elke advocaat kan bevestigen, zijn het meestal alleen zaken waar het beroep is aangetekend tegen een uitspraak die in de database van Westlaw naar voren komen. Met andere woorden, gewone uitspraken van de rechtbank worden zelden gepubliceerd. Omdat slechts een zeer klein deel van de gevallen in hoger beroep gaan, betekent dit logischerwijs dat het aantal schuldigen aan samenzwering veel groter moet zijn..!

Schuldig aan samenzwering..
Bovendien is de rechterlijke term, ‘schuldig aan samenzwering’ slechts één van de vele mogelijke zoektermen, om zaken te vinden waarbij de verdachte schuldig is verklaard aan samenzwering. Zoekend op Google kwamen er 3.170.000 resultaten onder de term ‘Guilty of Conspiracy/schuldig aan samenzwering’ tevoorschijn. En er werden 669.000 resultaten getoond voor de zoekterm ‘Convictions for Conspiracy/veroordelingen wegens samenzwering’ en 743.000 resultaten voor ‘Convicted for Conspiracy/Veroordeeld voor samenzweringen’.

Bepaalde soorten samenzweringen kunnen een hele andere naam hebben. Wanneer bijvoorbeeld deals worden afgesproken tussen twee of meer concurrerende bedrijven met betrekking tot de prijs van goederen of diensten heet de samenzwering ‘prijsafspraken’. Gezien het bovenstaande kun je extrapoleren dat er honderdduizenden veroordelingen zijn geweest voor strafrechtelijke of civielrechtelijke samenzwering in de Verenigde Staten.

conspiracyEn veel misdaden worden nooit gemeld of opgelost. Daarom moet het werkelijke aantal samenzweringen dat in de VS is gepleegd nog hoger zijn. Met andere woorden, samenzweringen worden continue begaan en veel van de samenzweerders zijn gepakt en schuldig bevonden door de Amerikaanse rechtbanken. Vergeet niet dat ook de Amerikaanse ex-zakenman en -belegger Bernie Madoff is veroordeeld wegens Ponzifraude, voor het Bernie Madoff Ponzi-schema; inderdaad.. een samenzwering. De samenzwering is een erkende misdaad in de Amerikaanse wet, en elke eerstejaars student rechten leert het in de basisvorming..!

Aan een rechter vertellen dat iemand een ‘samenzweringstheorie’ heeft is niets anders als vertellen dat iemand de wet op eigendom heeft overtreden, of schuldig is aan mishandeling, of zijn auto heeft gestolen. Een samenzwering is dus een fundamenteel juridisch begrip.

Het is duidelijk dat veel beschuldigingen van samenzweringen vals zijn (als je een rechter spreekt tijdens een etentje, vraag dan of hij een aantal van de gekke samenzwering beschuldigingen die zijn gemaakt in zijn rechtbank met u wil delen). Uiteraard zullen mensen winnen of verliezen in de rechtbank, afhankelijk van het feit of zij hun claims met bewijsmateriaal kunnen onderbouwen of niet. Ook niet alle beschuldigingen van mishandeling of diefstal zijn immers waar.

Samenzweringen bewijzen is niet anders dan een andere claim bewijzen en het label ‘samenzwering’ wordt door rechters niet minder serieus gevonden. Niet alleen bij Bernie Madoff, maar bijvoorbeeld ook de directie van Enron (HIER) werd schuldig bevonden aan samenzwering, evenals de baas van Adelphia (HIER). En het zijn niet alleen de grote jongens hoor; ook tal van lagere ambtenaren worden en zijn schuldig bevonden aan samenzwering. (HIER). Justin Fox, de financiële columnist van Time Magazine, schrijft (HIER):

“Sommige samenzweringen in de financiële markt zijn echt…  De beste onderzoeksjournalisten zijn samenzweringtheoretici, trouwens. En hoe zit het met de NSA en de technische bedrijven die met de NSA hebben samengewerkt?”

Maar onze leiders zouden dat nooit doen
Terwijl mensen toegeven dat corporate executives en lagere overheidsfunctionarissen zich kunnen bezighouden met samenzweringen – kunnen mensen sterk gekant zijn tegen het idee dat de rijksten en machtigste ter aarde dat ook doen. Insiders hebben al lang geleden toegegeven dat het gebeurt. Zo schreef Obama’s Administrator of the Office of Information and Regulatory Affairs, Cass Sunstein (HIER):

“Natuurlijk zijn sommige samenzweringstheorieën waar gebleken. De Watergate hotelkamer van het Democratic National Committee werd in opdracht van het Witte Huis afgeluisterd door Republikeinse ambtenaren. In de vijftiger jaren heeft de CIA LSD en aanverwante drugs toegediend aan derden. Met Project MKULTRA wilde de CIA ‘mind-control’-technieken onderzoeken.

Operation Northwoods

Het ministerie van Defensie heeft met “Operation Northwoods” terroristische nepaanslagen willen plegen zogenaamd door Cubanen. Operatie Northwoods is een samenzweringsplan uit 1962 van de Amerikaanse overheid tot terroristische operaties onder valse vlag.

Dit ‘plan’ voorzag in het doden van onschuldige mensen en het plegen van terroristische acties in Amerikaanse steden door de CIA of andere Amerikaanse overheidsdiensten om hiermee publieke steun te vergaren voor een oorlog tegen het door Fidel Castro geleide Cuba. Het plan was door hoge ambtenaren voorgesteld..”

Argument: Maar iemand zou zijn mond toch allang voorbij gepraat hebben..
Mensen die onderzoek naar mogelijke samenzweringen op een zijspoor proberen te zetten zeggen dat “iemand zijn mond wel voorbij gepraat zou hebben, als er echt sprake van samenzweringen was. Beroemd klokkenluider Daniel Ellsberg legt uit (HIER):

Dat ‘je in Washington geen geheimen kan bewaren’ of ‘je in een democratie waarschijnlijk de volgende dag al in de New York Times de gevoelige geheimen leest’, zijn ronduit niet waar. Het is zand in de ogen strooien, een manier om journalisten te vleien en de lezers te misleiden. Natuurlijk komen sommige geheimen wel aan de oppervlakte en dat zou niet gebeuren in een volledig totalitaire samenleving. Maar het feit is, dat de overgrote meerderheid van de geheimen niet worden gelekt aan het Amerikaanse volk. Zelfs wanneer achtergehouden informatie wel bekend is bij de vijand.

De realiteit is niet bekend bij het volk, de meeste leden van het Congres en de pers; belangrijke geheimen kunnen decennialang door de uitvoerende macht geheim worden gehouden, ook al zijn deze wel bekend bij duizenden insiders.”

 De geschiedenis bewijst dat Ellsberg hier wel degelijk gelijk heeft. Bijvoorbeeld:

 • Aan het Manhattan Project werkten 130.000 mensen uit de VS, Canada en Engeland. Het werd jarenlang en zeer succesvol geheim gehouden Voor je het verhaal niet kent: HIER
 • Een BBC-documentaire laat zien dat (HIER) in 1933 door een groep rechtse Amerikaanse zakenmensen een staatsgreep werd gepland. President Franklin D. Roosevelt zou met behulp van een half miljoen veteranen en de hulp van rijke beroemde families, de eigenaren van Heinz, Birds Eye, Goodtea, Maxwell Hse en… last but not least: de grootvader van George Bush, Prescott Bush, worden gewipt en Amerika zou de politiek van Hitler en Mussolini overnemen om zo uit de depressie te geraken…!
  Conspiracy-booklet-page-1-lgSterker nog, deze fabriekstycoons zouden het Amerikaanse volk makkelijk overhalen want zij beheersten de pers, aldus generaal Butler  (HIER). Heb jij ooit van deze samenzwering gehoord? Het was een grote. En als de samenzweerders in 1933 de kranten al in handen hadden, hoe erg zal het nu zijn?
 • In de jaren 1980 gingen 7 van de 8 centrale banken failliet tijdens de Latijns Amerikaanse crisis en de reactie van de regering was hun faillissement te verdoezelen. Dat is een cover-up van enkele decennia (HIER).
 • Banken zijn betrokken bij wereldwijd, systematisch, crimineel gedrag en manipuleren feitelijk elk markt (HIER).
 • Overheden dekken kernsmeltingen al vijftig jaar toe om de nucleaire industrie te beschermen (HIER). Regeringen hebben samengespannen om de ernst van een groot aantal andere milieu-incidenten onder de pet te houden (HIER).  Zo logen ambtenaren in Texas jarenlang opzettelijk over de hoeveelheid straling in het drinkwater (HIER).
 • De overheid bespioneert de Amerikanen al voor 9/11 (HIER, HIER en HIER) Maar het publiek hoorde er pas jaren later over. Sterker nog, de New York Times hield het verhaal tegen, zodat het geen invloed zou hebben op de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2004..! (HIER).
 • De beslissing om oorlog te voeren tegen Irak werd ingediend vóór 9/11 (HIER). Sterker nog, voormalig CIA-directeur George Tenet zei dat het Witte Huis Irak al ver voor de 9/11-aanslagen al wilde binnenvallen, maar daarvoor onzin moest gaan gebruiken als rechtvaardiging voor een inval.
 • Ook voormalig Amerikaans minister van Financiën Paul O’Neill verklaart dat Bush al lang voor 9/11 van plan was Irak aan te vallen (HIER). En Britse functionarissen in de top hebben gelekt dat zij één maand nadat Bush was aangetreden al spraken over regimeverandering in Irak. Dick Cheney maakte Iraakse olievelden een nationale veiligheid prioriteit voor 9/11 (HIER) En nu is onlangs aangetoond dat een handjevol mensen verantwoordelijk was voor het opzettelijk negeren van het bewijs dat Irak geen massavernietigingswapens had (HIER).

Volgens televisie-anchorman Tom Brokaw zijn álle oorlogen gebaseerd op propaganda. En dan heet de gezamenlijke inspanning om propaganda te produceren simpel een… samenzwering..! Daarnaast hebben hoge functionarissen van de regering deze dramatische samenzweringen al vaak lang en breed toegegeven, in de vorm van bijvoorbeeld:

 • Ondersteunen van terroristen om geopolitieke doelen te bevorderen (HIER)
 • Ondersteunen van valse vlag terreuroperaties (HIER)

US Liberty false flag operationHoewel ze pas vele tientallen jaren na de gebeurtenissen, toegeven dat ze achter de valse-vlag-operatie zaten, tonen deze voorbeelden dus keihard aan, dat het mogelijk is om samenzweringen lange tijd geheim te houden zonder dat iemand ‘uit de school klapt’. Bovendien, iedereen die weet hoe geheime militaire operaties worden georganiseerd, zijn zich bewust van het feit dat segmentatie op een ‘need-to-know basis” gebeurt. Mensen moeten over een bepaalde veiligheidsmachtiging beschikken.

Een paar mensen in de top van de hiërarchie geven de bevelen en de meeste mensen kennen maar een gedeelte van hele verhaal terwijl ze actief deelnemen. Mensen in het leger of in de inlichtingendienst kunnen, als er grote sommen geld op het spel staan, heel gedisciplineerd zijn. Ze gaan niet naar de bar en worden loslippig zoals misschien een tweederangs alcoholische dief zou doen. Tenslotte, mensen die geheime operaties uitvoeren kunnen ideologische redenen hebben en geloven dat het ‘doel de middelen heiligt’. Onderschat nooit de overtuiging van een idealist.

x

“De eenvoudigste manier om een valse vlag aanval uit te voeren,
is door gelijktijdig een militaire oefening te houden,
die exact de aanval simuleert, die je feitelijk uitvoert.”

x
– Kapitein Eric H. May –

Voormalig officier U.S. Army inlichtingendienst

x

Conclusie
Sommige claims over samenzweringen zijn onzin en sommigen zijn waar. Maar elke claim voor een samenzwering moet worden beoordeeld op zijn eigen feiten. Mensen hebben de intelligente neiging om willekeurige gebeurtenissen te verklaren en patronen te gaan zien…, zo zitten onze hersenen nu eenmaal in elkaar. Daarom dienen we onze theorieën over gevolg en oorzaak met simpelweg de koude, harde feiten te testen. Aan de andere kant is het oude gezegde van Lord Acton ook waar:

Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

Degenen die zonder controles werken – zonder het ontsmettende zonlicht van de publieke controle en verantwoording – hebben de neiging om te handelen in hun eigen belang… en de kleine man is meestal de dupe. De oude Grieken wisten het. De leenmannen die de Engelse koning Jan in 1215 de Magna Charta (handvest over vrijheden en rechtspraak) lieten ondertekenen, omdat zij vonden dat de koning zijn macht misbruikte, wisten het. De Founding Fathers van de Verenigde Staten en de vader van de moderne economie ook. We moeten deze belangrijke traditie van de westerse beschaving nooit vergeten.

Alle samenzweringstheorieën op een hoop gooien en bespotten is gewoon een poging om de kritiek op mensen met macht af te zwakken (HIER). De rijken zijn niet per se slechter dan andere mensen…, maar ze zijn ook niet per se beter. Krachtige leiders hoeven geen slechte mensen te zijn…, maar ze kunnen ook psychopaten zijn. We moeten iedereen beoordelen op zijn of haar daden en niet door vooropgezette stereotypen. Het zijn niet allemaal heiligen die handelen in ons belang en het zijn niet allemaal sluwe criminelen.

* * *
x

 

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!
De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

 

133 gedachten over “‘Complotdenker’ is feitelijk ’n compliment..!

  1. We kunnen beter een lijst maken wat wel klopt aan de informatie wat we aan kennis hebben meegekregen.
   Weinig tot niets, dus ja een complotdenker is zich bewust dat de realiteit meer leugens bevat dan waarheid.
   Daarom is er geen balans in deze wereld want alles is er in overvloed en er is een oplossing voor al de problemen.
   Hoe Simple zou het zijn als er echt een probleem was in syrie dat je met het grootste leger van de wereld NAVO en VS gewoon het land omsingelt en dan de zaak gewoon uitkamt naar binnen toe.
   Probleem opgelost, mits het echt zou bestaan en opgelost zou moeten worden.

  2. @Kurt

   Jouw voorbeeld valt precies in de NAVO propaganda strategie t.a.v. Syrie.
   Toch jammer dat dit keer de NAVO (een Rotschild’s stuk gereedschap) geen superieure wapens heeft om te moorden en te plunderen zoals ze zo vaak eerder deden tegen volkeren die zich niet konden verdedigen.

   Die Russische en Chineze atoombommen die op Londen en Parijs vallen zijn toch een te groot obstakel of risico.

   https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
   Hiroshima, Nagasaki, London, Paris, ?

   Everything shall transpire as I have foreseen it.

   Ik zei laatst tegen mijn vriendin. Londen gaat er helemaal aan. Toen zei ze ja maar daar hebben wij ook last van in Nederland. Ik zei: het is niet anders zo is het met oorlogen en corrupte elites. We zullen allen sterven.

  3. Die bom kan natuurlijk ook op Peking of Moscow vallen. Maar voor de geschiedenis is het beter dat de ander begonnen is. Daarna is het binnen 24 uur afgelopen met een deel van de wereld.

  4. Tja Kurt, dat is een zeer simplistiche visie. De wereld buiten is complex en kent complexe problemen die geen eenvoudige oplossingen hebben.

   Als iemand simpele oplossingen voorstelt is dat meestal een duidelijke indicatie dat die mens geen flauw benul heeft van de werkelijke situatie ofwel heeft die mens een persoonlijke agenda en is die oplossing daar onderdeel van.

 1. De complotten zijn relatief goed uit te zoeken Guido, maar je spreekt met geen woord over de controlled opposition, wat natuurlijk weer een tandje moeilijker is
  waarom is dat ?

  1. Omdat in werkelijkheid alle so called progresieve sites, behoren tot de controlled opposition, zonder het te weten, en willen waarschijnlijk. En ik zou zeggen so what, wij maken ons niet schuldig, aan wetten tegen het vrije woord, wat zij we, wat zij doen met hun afluisteren, en zelfs hun trollen in zetten.
   En dan wat is de defenitie van een complot denker, het zijn mensen die gezamelijk ergens over praten, maar het is in feite geen daad. Daarom gebruiken de overheden dit woord cq duiding zo graag, het zegt niets maar heeft wel een zweem van iets ongunstigs, onguurs gekregen door het gebruik.

  2. Complotdenkert, scheldwoord of geuzennaam , tis maar hoe je het ziet.

  3. Denken en filosoferen zonder daden; Maar ze kijken wel stiekem 🙂

  4. John de Mol veraadde eens een geheim van de smid: “Mensen kijken graag naar zichzelf”. Zoals een aap die een Spiegel heeft of die idioten in de sportschool met al die spiegels rondom.
   Nederlanders zijn lekker met zichzelf bezig. Dit volk is helemaal in zichzelf gekeerd. Onwetenheid van de wet kan je niet beschermen. Onwetenheid van de misdaden van je elite ook niet. Onze vijanden zullen met niemand medelijden hebben, terecht. Alle Nederlanders zijn voor hun een legitiem militair doelwit.

   “””If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”””

   – Sun Tzu

 2. Als je naar de mensheid kijkt met een blik van 1000den jaren.
  Dan stelt het toch allemaal niks voor.
  Ambitie en hebzuch zei Thucydides 2600 jaar geleden.
  Geen voorruitgang tot nu toe.

  Iedereen denkt op dit moment dat Engels de taal van de toekomst is.
  Maar in 100 jaar kan het wel Chinees of Duits zijn.
  Zo vluchtig is het allemaal.

  Zo jammer dat onze elite in NAVO landen niet moreel leidend kan zijn en totaal corrupt it. Dat kan op de lange termijn enkel grote elende opleveren VOOR ONS.

  Op de lange termijn is het allemaal onzin. Wat sukkels zijn mensen toch.

  1. Ja ja Odette, ik ben niet zo handig met technieken, heb een oude Lenova computer met Window 7, als het moet roep ik mijn kleinkinderen te hulp, by mal function of iets dergelijks.

   Dat verhaal wat jullie doen, komt er op neer dat niemand meer verantwoordelijk is voor zijn daden, geen schuldgevoelens meer.

   E, waarom zou ik mijn geest laten réincarneren, zie er het nut niet van in, er wordt gezaaid, en geoogst, en ons evolutionaire DNA zorgt voor de rest, met zijn programma, ooit gekregen om ons van de dieren te onderscheiden, de REDE geheten !

   Nou nee al die zachte eitjes in onze samenleving zorgen voor een stinkende wond, kijk waar we mee zitten, problemen niet te overzien.

 3. Ik vraag me af, van wie is dit leven?
  Waarin ik iedere keer weer wakker wordt, (na het slapen)?

  Er kan gecomplot worden dat er niets meer over is, maar er moet (globaal) gezien toch wel iemand voor verantwoordelijk zijn, of gehouden kunnen worden?

  Zou bij het vinden van ? de (globale) problemen echt op te lossen zijn?
  Of moet er dan universeel gezocht worden……

  1. Raymond.

   Het heeft geen zin om naar schuldigen te zoeken, want uiteindelijk hebben we door onze daden in vorige levens allemaal bijgedragen aan de huidige situatie. Het is mijns inziens in onze tijd heel erg nodig, dat we anders met het thema schuld(en) om leren gaan. Want het gefocust blijven op schuld en schuldigen houdt dit systeem mede in stand, daar de verantwoordelijkheid voor de eigen innerlijke belevingswereld en het eigen leven daarmee ontlopen wordt.

  2. Arend, Persoonlijk vind ik dat je iets te hard van stapel loopt. Ik neem aan , door je schrijven, dat je (van) in reïncarnatie (weet?) gelooft, ik ook, dus maak je geen zorgen.
   Wat mij wel opvalt is dat je iedereen over één kam scheert. De zielenwereld is zo divers en gecompliceerd en toch zo mooi gestructureerd er zijn zo veel niveaus. Er zijn ‘nieuwelingen’ die alles nog moeten beleven er zijn wat gevorderden, zeer gevorderden en alles wat daar tussen zit. Er zijn ook zielen met een rode draad! (opdracht of die alleen obeserveren) door hun incarnaties in millennia heen.
   Ja en er zijn meer dan genoeg van de zielen die jij omschrijft, zelfs zielloze personen.
   Het wordt wat bijbels in die zin dat je in zonde bent geboren of niet?
   Innocent until proven guilty, of wil je het omdraaien?
   Nee ik ben niet de persoon om iedereen dan maar een schuldcomplex aan te praten uit vele eigen ervaringen, dat zou niet fair zijn.

  3. Ik beschrijf alleen wat ik voel en heb niet de intentie, om dat aan anderen op te willen dringen. Of er een oordeel in door te willen laten klinken. Dus ieder kan er het zijne/hare mee doen. Zoals jij dat op jouw manier deed, door het binnen het door jouw geïnterpreteerd referentiekader te plaatsen. Het is maar de vraag of ik het ook vanuit dat referentiekader heb verwoord.

  4. En wie zou dan (be)oordelen wie die nieuweling, de gevorderde of zeer gevorderde is of zelfs een zielloos persoon. Denken in termen van schuld en schuldigen leidt slechts tot polarisatie.

   Misschien zijn de nieuwelingen wel het meest ver gevorderd.

  5. Ze kijken wel met een onbedorven/onervaren blik de wereld in, dat schept wellicht andere inzichten goed of kwaad…

  1. Akoeta,
   wat je nu moet doen is de straat opgaan en daar publiek zeggen wat je hier zegt, en graag ook nog wat anti-EU en pro-Brexit gekwaak erbovenop.

   Dan gaan mensen eindelijk eens duidelijk zien hoe eindeloos licht mensen als jij eigenlijk wegen, je zal de beste reclam ooit voor de EU en tegen de Brexit zijn.

   Doen dus hoor, echt.

  2. Arg.., wat heb ik er aan, wij mogen niet stemmen, maar ik weet wel dat Engelse mensen gevoelig zijn voor deze emotionele blackmail.
   You shoot me down but I won’t fall, hier gaan ze voor de tieners die blogs volgen. Christina Grimm(ie) zogenaamd dood geschoten maar is niet gevallen!https://www.youtube.com/watch?v=OA4fdiOqNMw agenda: ontwapening van Amerika met alle gevolgen van dien.

 4. Beetje beschaafdheid is nooit ongepast… Ze laat wel 2 kinderen (3 en 5 jaar) achter. Sterkte aan de nabestaanden en R.I.P. Jo Cox

  Straks is iedere moord nep in jouw ogen Akoeta, heb je enig bewijs nu?
  Een betrouwbare bron zou dan nu zeer welkom zijn.
  Maar voor nu is het een verwarde … net als bij P. Fortuyn.
  Of was G.V. wel gezond van geest dan?
  Waar wordt de grens getrokken met conspiracy?
  En trouwens de campagne ligt stil.

  1. Hoi Odette, dat heb je nou altijd bij valse vlaggen; onduidelijkheid, omdat ze moeten liegen. Ook al sta je er bovenop; een mes, zakje bloed en schreeuwen maar..exit ambulance. Net als John Lennon en Michael Jackson, die gingen ook niet dood. Vrede aan ieder.

  2. De geheime diensten zoeken gewoon in hun afluister bestanden naar idioten die een hekel aan iemand hebben die ze kwijt willen. Dan maken ze die persoon (of 10 van die personen) even wat gekker en gooien ze een pistool door de brievenbus of in hun schuurtje. Zo hebben ze dat zeker met Pim Fortuyn gedaan. Of het hier ook het geval is, geen idee!

 5. Of die moord nu echt of onecht is kunnen wij aan onze kant van de Noordzee niet beoordelen! Wat we wel kunnen waarnemen is, hoe dit incident in de opmaat naar het Brexit-referendum van volgende week woensdag, uitgespeeld gaat worden om de pro-Brexit-aanhangers in een kwaad daglicht te plaatsen. Het doel is om verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen en tegen elkaar op te zetten. In Amerika hebben ze daar hun eigen agenda voor. De Engelse agenda zal nu duidelijker worden en daarna zijn andere EU-landen aan de beurt. Sociale chaotisering is wat men wil. Men wil uiteindelijk bereiken dat niemand anderen meer wil en kan vertrouwen.

  1. Haar visie op Syrie paste precies in the bedoelingen van Rothschild. Ik denk dat ze een “useful idiot” was. Haar dood heeft geen enkele invloed op welke zaken dan ook. Zij was een “useful idiot” voor Rothschild en haar moordenaar was ook een idioot.
   Politici hebben geen macht. Politici vermoord heeft dus helemaal geen enkele zin. Op politici stemmen ook niet. Stemmen op mensen zonder macht, hoe zou dat ooit iets kunnen veranderen?

  2. luister FUGAZI van Marillion .. fucked up is wat men wil tussen mensen en de vluchtelingen, soldaten, gerelateerd aan geloof en religie
   het doel is ONTWRICHTING .. zie het als ONTBINDING tussen de mensheid
   met doel : MACHT en CONTROL en vooral niet te vergeten : ANGST AANJAGEN

   ER IS GEEN COMPLOT, WE LEVEN IN EEN LEUGEN
   Doofpotten zijn eerder aannemelijk.. en daar zijn er heel veel van.. ook in dit bananenlandje wat heel langzaam naar de kolere gaat door meelopende pionnen en marionetten, lakeien en dat allemaal om een wit voetje te halen in het monsterlijke b r u s s e l waar een mannetje flink staat te zeiken… en dat al zo lang….

   goed weekend

  3. the Crown.. dat is waar het allemaal om gaat, en niet die Cox, is een bliksemafleider en helaas gaat men over l ij k e n .. kijk maar naar de waanzinnige theorieën m.b.t. de mh 17 en allerlei onfraais waar nederland tot in zijn krin inzit door mee te honen met het enge monster in brussel welk door dc wash (in )tongue onder peloton staat..

   en ja.. zolang rutte denkt dat ie grappig is met zijn glazige lachbekken en totally, totall, total pianospel op een station mag je je wel eens afvragen wat we eingelijk met deze regering moeten aanvangen in de nabije toekomst..

 6. luister FUGAZI van Marillion .. fucked up is wat men wil tussen mensen en de vluchtelingen, soldaten, gerelateerd aan geloof en religie
  het doel is ONTWRICHTING .. zie het als ONTBINDING tussen de mensheid
  met doel : MACHT en CONTROL en vooral niet te vergeten : ANGST AANJAGEN

  ER IS GEEN COMPLOT, WE LEVEN IN EEN LEUGEN
  Doofpotten zijn eerder aannemelijk.. en daar zijn er heel veel van.. ook in dit bananenlandje wat heel langzaam naar de kolere gaat door meelopende pionnen en marionetten, lakeien en dat allemaal om een wit voetje te halen in het monsterlijke b r u s s e l waar een mannetje flink staat te zeiken… en dat al zo lang….

  goed weekend

  1. Fugazi, ja, geweldig! Maar Fish was in die jaren behoorlijk gedrogeerd en is inmiddels een bedaarde man op leeftijd die vooral lekker aan het tuinieren is. Wijsheid komt met de jaren. Beschouw het leven maar eens door die bril.

  2. Je bent in het duister ten aanzien van die vluchtelingen.
   De CIA, Mossad en Mi6 strategy was dat de vluchtelingen van Syrie naar Jordanie en Turkije zouden gaan en dat er dan onder de vluchtelingen nieuwe strijders gerecruiteerd zouden worden om tegen Assad te vechten (Assad = regering van Syrie en het Syrische volk). Ik heb vanaf het begin gezegd dat de Syrische regering ze naar Engeland moest sturen. De 1e 3 jaar weigerden ze dat. Dus heb ik het 10.000 keer herhaald. 5-6 jaar geleden wist ik wat er zou gaan gebeuren. Ik had een bedoeling met min militaire strategy ten aanzien van die vluchtelingen.

   http://www.liveleak.com/c/Andrew_Parker_Mi5

   Vluchtelingen propaganda strategie is uitgekomen.
   Lees maar even het militaire doelen dat ze dienen.
   De Engelse elite vernietigen op de lange termijn.

   Duitsland en Nederland kunnen hun vluchtelingen zo kwijt. Gewoon een Nederlands of Duits paspoort geven en de regelingen versoberen en ze vetrekken vanzelf richting Engeland. Waar ze ook terecht moeten komen.

  1. Wat is nu je punt en wie is die Wash die de setup heeft georganiseerd?
   En ik zie nergens een link met de VS, ooit al gehoord van een bron? Laat staan doublechecken?

   Allemaal scifi zeker?

  2. Aan een serieuse mede reiziger zou ik verder uitleg, en bronnen noemen, maar no way aan jou !

  3. Dat is jammer, ik had echt graag vernomen wie die Wash nu precies was of is.
   Nu blijft het eeuwig een mysterie dat Jenne niet wil openbaren op Want to know; blijkbaar vindt hij dat we het niet waard zijn om zijn geheimen te aanhoren. 🙁
   Jammer. Vooral die samenwerkig tussen Cox en Obama, dat weet of gelooft niemand op aarde behalve jij. Jij hebt dus wereldschokkende informatie die je niet wil delen. Dat is interessant. Wacht je op een ideaal moment?
   Kan je ons al een hint geven?

   Of is het allemaal hol geleuter zoals sommige critici zouden durven denken? 🙂

  4. Quote: “3) Cox worked in North Carolina on US President Barack Obama’s 2008 election campaign, as well as working in Brussels for Member of the European Parliament Glens Kinnock.” https://tinyurl.com/gnhs4kn

  5. Argonaut, ‘wash’ staat voor Washington. Als je Engelstalige sites leest, dan kom je dat tegen.

  6. Parabola,
   Misschien ‘Washington’ of misschien bedoelde Jenne ‘was’ maar typte het verkeerd, dat gebeurt nog.
   Maar dat is dus alweer een parel van informatie die onder het zand van de tijd zal verdwijnen. O tempora, o mores. 🙂

  1. Die Russen verloren 8000 burgers per dag tijdens het beleg van Leningrad (huidige Sint Petersburg). Wat de NAVO ook doet, het heeft geen enkele indruk op de Russische leiders.

   Er is wel een groot gevaar. Een commandant kan doordraaien en een thermonucleair wapen lanceren. Op Poetin zal het allemaal geen invloed hebben. Maar een Rus in de buurt van een nucleair wapen kan wel individueel besluiten tot “genoeg is genoeg” en dan gebeurd het.

   Onze elite speelt graag met vuur.

 7. Moeten jullie lezen !

  Dit artikel fantastisch, maar veel uit het verleden, lees nu hoe wij langzaam worden vermoord ; VT to day.com
  Over Dhemtrails ; en de ziektes die het veroorzaakt enz.
  Titel ; The stranges times we live in !

  1. Is er bewijs? Of is dat niet nodig? Waarom kan geen enkele meetinstallatie de invloed van “chemtrails” detecteren bvb?
   Of werken chemtrails alleen psychologisch? Dat zou een hoop van de morbide paranoia verklaren. 🙂

  2. ‘ Chemtrails – Shocking Phoenix Air Quality Test Results;

   barium is 278x the toxic limit
   copper is 98x the toxic limit
   manganese is a staggering 5,820x the toxic limit
   zinc is 593x the toxic limit
   cadmium is 126x the toxic limit
   chromium is 282x the toxic limit
   nickel is 169x the toxic limit
   aluminum is a staggering 6,400x the toxic limit
   magnesium is 5.3x the toxic limit
   potassium is 793x the toxic limit
   sodium is 15.9x the toxic limit ‘

   http://www.rense.com/general82/chemit.htm

  3. Ik zou me daar allemaal totaal niet druk om maken.
   Hocus pocus.
   Een chemicus zou zeggen alles is gif afhankelijk van de dosering.
   Wij hebben een corrupte elite die er geen feest van wil maken op deze planeet. Hebzucht en ambitie.

  4. Hyperalert : goede vondst, nu is de vraag : zie je de gigantische (en wellicht opzettelijke) fout in dat onderzoek of niet?
   En hoe kunnen mensen in dergelijke giftige omgeving wonen (US, Arizona dus) en toch geen significante toename in gezondheidsproblemen vertonen.

   Moesten die cijfers echt en correct zijn werden er alleen nog mutanten geboren bij vrouwen die in Arizona wonen (als er nog iets zou geboren worden).
   Maar nu 8 jaar na dat onderzoek blijkt dat er geen enkel duidelijk effect is : mensen worden nog steeds gemiddeld 75 jaar of ouder, kankerpercentages blijven min of meer gelijkaardig, kinderen worden geboren, meestal gezond.

   Waar blijft de publieke verontwaardiging en de miljoenen schadeclaims van burgers?

   Nergens uiteraard.
   Een hint : http://contrailscience.com/chemtrail-non-science/

   Ze meten ongeveer een factor DUIZEND fout, door hun bewust slechte meeetmethode, in realiteit zijn de cijfers perfect normaal. 🙂

  5. Zo Hyper, gaan we zoeken naar een volgende website, of gaan we nu eens zelf uitrekenen hoe het zit? Niet jouw expertise? Helemaal niet erg. Jij hebt je eigen expertise, wat die ook is. Maar laat dit onderwerp dan liever over aan de echte experts.

  6. Hyper is in zijn opsomming van de in chemtrails aanwezige stoffen strontium vergeten. In het volgende artikel wordt daar wel op ingegaan:

   http://stopsprayingcalifornia.com/Stronthium.html

   Verder nog een aantal links m.b.t. dit ontkende onderwerp:

   http://www.activistpost.com/2015/07/aluminum-barium-and-strontium-new.html

   http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/bewezen-aluminiumvergiftiging-door-chemtrails/

   https://tinyurl.com/yy3lkg2a

   https://climateviewer.com/2015/03/15/aluminum-barium-and-chemtrails-explained-just-the-facts/

   De lijst kan tot in de oneindigheid worden voortgezet!

  7. Jenne.
   Het zijn niet alleen chemtrails die ons vergiftigen maar wat te denken van GLYFOSAAT in bv Duitse bieren?
   Hoe normaal is het dat een hoofdbestanddeel van een “onkruidverdelger” in ons eten/drinken zit?
   Vandaag zag ik op het NOS nieuws dat roken in speeltuinen verboden zou moeten worden en gisteren hadden ze het over rookruimtes in cafe,s verbieden terwijl de grootste vervuilers (industie,verkeer) gewoon door gaan met hun vervuiling.
   De industrie krijgt zelfs vergunningen voor een bepaalde uitstoot uit hun schoorsteen en ook om in rivieren/wateren bepaalde stoffen te lozen wat ik veel erger vind dan dat sigaretje in de speeltuin of in de rookruimte van een cafe maar daar doen ze dus niets aan blijkt wel.
   En hoe zit het met de kap van bv regenwouden waardoor het hele systeem van slag geraakt met vele natuurrampen als gevolg.
   Bomen op berghellingen houden de aarde op die berghellingen op hun plaats en kapt men die bomen dan heeft dat aardverschuivingen tot gevolg maar kennelijk is dat sigaretje erger.

  8. Wat betreft die Glyfosaat wordt dat eigenlijk wel gebruikt waarvoor men beweert dat het gebruikt wordt?
   Ik heb twee boeken over geneeskrachtige planten (in de volksmond ook wel onkruid genoemd)dus wordt er wel “onkruid” bestreden of is het een manier om de farma maffia van een concurrent te ontdoen want als genezing uit de natuur mogelijk is dan zijn zij namelijk hun inkomstenbron kwijt.

  9. Arend heeft duidelijk de boodschap van 14.5 niet begrepen. Je bent geen expert op het gebied. Op basis waarvan hecht je meer waarde aan websites die het bestaan van chemtrails bevestigen dan aan websites die het ontkennen?

  10. Argo jij ook goed gevonden trouwens!

   De uiterste barium limiet in lucht, occupational exposure limit, vast gesteld op 0.5 milligram per cubic meter of air; 0.5 mg/m3, for an 8 hour workday 40 hours per workweek http://www.rense.com/general7/barium.htm
   lucht weegt 1.2 kg per m3 cubic meter kubieke meter.
   0.5 mg barium per 1.2 kg lucht uiterste limiet.
   effe beide kanten delen door 1.2 om zo tot de verhouding van 1 kilo ongebakken lucht te komen.
   0.5 / 1.2 = 0.4167 mg barium per kilogram lucht
   dat is gelijk aan 4167 parts barium per billion parts lucht met 9 nullen.
   http://www.endmemo.com/sconvert/ppmmg_kg.php
   in Phoenix is er kennelijk 556000 parts per billion barium in de lucht gemeten.
   das best heel ver over de gezonde leef / werkomgevings limiet.
   je kan je afvragen waar al dat spul vandaan komt, het schijnt een blauwafdruk te zijn van overgebleven vliegas uit kolen centrales en hoogovens; ook een manier om van je afval af te komen, maak er een aerosol van onder het mom van klimaat bescherming en wie weet wat voor militaire toepassingen, vanaf wo2 wordt er al regelmatig kunstmatige troep in de lucht verspreid om zo radar signalementen van inkomende vliegtuigen te verzwakken, net als fluoride, ook zo’n industrieel nucleair afval product, maken ze nu tandpasta van en drinkwater.

  11. Jim 14.9

   Het is maar net wat je onder experts verstaat. Als wetenschappers ingebed zijn in het heersende systeem en hun systeembevestigend onderzoek alleen maar kunnen doen door financiering m.b.v. systeem in stand houdende belanghebbenden, dan zijn zij niet onafhankelijk. Zij zijn voor hun eigen broodwinning afhankelijk van hun financiers, zoals de multinationals en de daarachter opererende bankierselite.

   Er zijn echter ook kritische wetenschappers die de huidige ontmenselijkende ontwikkelingen im frage stellen. Zij worden echter door hen die afhankelijk zijn van het systeem niet erkend en zelfs bestreden. Een voorbeeld daarvan is de groep van architecten en ingenieurs die de officiële versie van 9/11 bestrijden. Zie: http://www.ae911truth.org/

   De tweede link in mijn eerder geplaatste reactie verwijst naar een artikel op deze site, waarin de visie van twee kritische wetenschappers wordt verwoord.

   De derde link in mijn vorige reactie verwijst naar een artikel, waarin ook de visie van verschillende kritische wetenschappers zijn opgenomen. Tevens vind je op die site artikelen, waarin artsen, piloten en wetenschappers hun kritische bevindingen weergeven.

   In het artikel waar de vierde link naar verwijst, wordt uitgebreid ingegaan op verschillende experimenten op verschillende locaties, waar stoffen in de lucht zijn gebracht en wat hun werking is.

   Welnu beste Jim, wat zijn volgens jou experts???

  12. Beste Arend, trek ik uit je verhaal terecht de conclusie dat je zelf niet de wetenschappelijke expertise hebt de argumenten van beide kampen in de chemtraildiscussie inhoudelijk te beoordelen? Bijvoorbeeld, ben je meteorologisch onderlegd?
   Maar omdat je vindt dat je toch een oordeel moet vormen over een onderwerp ver buiten je expertise (tja, waarom is dat eigenlijk?) neem je je toevlucht tot argumenten als: mogelijke financiers van het onderzoek en uit welke hoek die financiers komen? Heel gebruikelijk, maar veelal ook te makkelijk als je echt “wilt weten”.
   Want ik maak me sterk dat jij de geldstromen en de integriteit van onderzoekers niet kunt beoordelen in de chemtrail discussie. Als het anders is hoor ik het graag.

   Bijvoorbeeld, denk jij dat er in de meteorologische wereld geen kritische wetenschappers rondlopen? Nou, reken maar! En velen daarvan kunnen prima vertellen hoe dat werkt met contrails. En die zouden allemaal gestuurd worden door de bankierselite en multinationals? Ik denk niet dat jij de meteorologische wereld goed kent. Maar nogmaals als het anders is, ik hoor het graag.

   Wil je dan toch een mening vormen over een onderwerp, zonder inhoudelijke kennis en zonder kennis van de geldstromen en integriteit van onderzoekers, dan rest er niets anders dan het vooroordeel. Waarom wijst jouw vooroordeel in de richting van de chemtrailaanhangers?

  13. Hyperalert, heel interessant wat je daar schrijft in 14.10 en perfect naast het punt dat ik maakte.

   Het lijkt er zelfs op dat je helemaal niet begrijpt dat die Bariumconcentraties in lucht DUS NIET 550 000 ppb bedraagt maar effectief tussen de 400 en 500.
   Ik heb dat overtuigend aangetoond door de meetmethode en met indirecte indicaties zoals volksgezondheid.

   Is er een bepaalde cognitieve bias die je verhinderd dat te erkennen?
   Het lijkt er sterk op…

  14. Arend,
   interessant wat je daar schrijft in 14.11 over wetenschappers die afhankelijk zijn van ‘het systeem’. Je lijkt zelfs te denken dat die bepaalde minderheid van AE911truth dat WEL zijn? Dat noem ik dan oogkleppen ophebben van formaat.
   De Architects en Engineers van AE911Truth hebben gewoon een eigen systeem gecreerd met een interne hierarchie en beloningssysteem en zijn minstens zo afhankelijk ervan als elke andere wetenschapper.

   Absolute onafhankelijkheid bestaat niet en is geen nodige voorwaarde uiteraard voor correct onderzoek, dat criterium voor waarheidsverificatie kan je alvast van je lijstje schrappen; zo simpel is het niet. Je komt er wel; ooit. 🙂

  15. oh wacht nu zie ik het, ze hebben verzuimd het aantal kilo lucht te vermelden dat door dat filter is gegaan, dat getal is belangrijk, naar ratio krijg je dan naar schatting een factor 6000 veel lagere barium concentratie, sloppy slechte science inderdaad indeed Argo, je hebt gelijk! valt me vies tegen, mooie staaf diagrammen gebaseerd op slechte reken methode blijkt, ik hou daar niet van, het moet wel een beetje kloppen wat je doet.

  16. Het Tandem Jim & Argonaut, worden verzocht de baan te verlaten, wegens de onjuiste en respectloze mentaliteit, tegen over mede schrijvers, kom to the point, en hou je ongure mentaliteit in bedwang, dat maakt het niet leuker, en is in wezen of topic, net als dit schrijven,?!

  17. Onjuist en respectloos in de zin van een andere stevige mening ventileren dan gangbaar is op WTK en dat dan respectloos noemen? De ene mag wel op de persoon spelen en de ander niet? De pot verwijt de ketel? Ja, dat hebben we al vaker gezien op WTK.

  18. Jim, chemtrails of niet…
   Geo-engineering is wel een feit en daar hoort dus o.a. ook het sproeien van partikels door vliegtuigen erbij, zeggen Nederlandse onderzoekers van de Radboud Universiteit.
   Dat alles om het CO2 in de lucht te reduceren.

   Eerst hebben ze de laatste 50 jaar ervoor gezorgd dat meer dan 50% van de regenwouden op de wereld door het kappen ervan en door mijnbouw zijn vernield…de longen van onze aarde nota bene.
   en nu zijn ze verbaasd dat er een te hoge co2 gehalte in de lucht is.
   Zelfs een kleuter kan zien dat daar een samenhang bestaat maar blijkbaar niet de politiek, die geeft ons mensen de schuld..lekker makkelijk, terwijl de hand vol mensen die verantwoordelijk zijn voor de roofbouw er vrolijk verder gaan.

   ‘Geo-engineering, draaien aan de thermostaat van de atmosfeer’
   onderzoekers’
   https://tinyurl.com/y2s52rub

   Je kan ook direct naar RU.nl gaan en de titel zoeken, dan kan je het pdf-bestand downloaden. Daan Boezeman en Henk Donkers heten de onderzoekers. Kijk vooral naar de afbeeldingen waar het toegepast wordt.

   Doe ermee wat je wilt, stop vooral anderen voor hun (meer)kennis steeds maar raar te benaderen.

   Verder wil ik je helpen herinneren, dat jij als voorstander van de wetenschap zou moeten weten dat ‘meten weten is’. Daarvoor heb je apparaten nodig. Dus omdat de apparaten er NOG niet zijn die bepaalde processen (sterven) kunnen meten, betekent dat niet dat deze processen er niet plaatsvinden.

  19. Parabola,
   Je moet toch echt eens de moeite doen om bronnen die je zelf aanbrengt te lezen. Dan maak je misschien geen conclusies die totaal niet in het document zelf staan :

   uit je eigen bron :
   “Het gaat in alle gevallen om technologieën die nog lang niet uit-ontwikkeld zijn en al helemaal niet op grote schaal zijn toegepast, terwijl klimaatverandering daar juist om vraagt omdat het anders geen effect heeft .Er moet dus nog veel onderzoek gedaan worden, waar bij het overigens voor velen de vraag is of we überhaupt aan dit onderzoek moeten beginnen (zie interview met Mike Hulme op pag. 10). Daarover woeden heftige, vaak ethische debatten”

   Er is dus HELEMAAL geen sprake van echte Geo-Engineering (op grote schaal) enkel een technologie in ontwikkeling die zeer zeer kleinschalig getest wordt (na eindeloos afbakenen en beperken van risico’s uiteraard).

   Ik begrijp niet waarom jij de moeite doet dat document op te zoeken en dan blijkbaar niet verder raakt dan de prentjes erop te bekijken.
   Hoe denk je op die manier ooit iemand te overtuigen die ook maar een beetje kritisch denkt? Dat lukt toch nooit?
   Je moet veel en veel kritischer proberen denken.

  20. De overschatting van sommige mensen is enorm, de universele wetten waar sterren en planeten aan onderhevig zijn, zijn door mensen, hoe dan ook niet te be-invloeden, wat we wel kunnen, en daar zijn we heel goed in, is de boel vervuilen en verzieken, daar door tasten we de mogelijkheden van alles wat leeft op deze prachtige blauwe planeet aan !, en misschien op de lange duur, na de WWIII een totaal verdwijnen van sommige wezens, o.a. de mensen.
   Jenne

  21. Heet jij Jim, Argonaut?
   Ws wel..haha…en weer typisch, niet op de echte inhoud ingaan. Zich weer de ‘rozijntjes’ eruit pikken, he?

   Ja, idd wat je zegt klopt.
   Dat heb ik bewust gedaan, om jullie hardheaded en alles ontkennende mannen een beetje te laten voorvoelen waar we heen gaan.
   Kijk de techniek voor de massamens loopt achter op wat effectief mogelijk is en al toegepast wordt. Denk maar aan transplantaties…dingen die eigenlijk niet kunnen, kunnen wel.
   Een mens die langer het klimaat bestudeerd heeft, die weet precies wat er speelt.
   Mij maakt het niet uit, of jij denkt dat het niet kan…het gebeurd, simpel as that…zat voorbeelden.
   Succes verder.

  22. Jenne, als jij denkt dat iets niet kan…dan is er nog een kans dat het wel kan…onafhankelijk van wat jij denkt. Dat snap je wel?
   Idd wij, jij zal er niet meer zijn…zielen hebben ze dan ook niet echt meer nodig in een kunstmatige wereld…
   Dood betekent exit.

  23. Parabola, een mens is nooit echt dood, zo lang er iemand aan je denkt, ook al is het maar even en soms, ben je er nog, als wij onze foto albums doorbladeren, hup komen ze weer tot leven.
   Ooit een meubel gekocht, trok de la open, en daar keek ik in het gezicht van een Engelse zeeman, met zijn mooie witte zeemans muts, ik dacht god wat mooi en wie zou het geweest zijn, zou hij nog leven, ik bedoel maar hij werd eventjes levend door en voor mij.
   Daarom willen ze in sommige religies geen afbeeldingen van mensen, allemaal krom en geindoctrineerd, nou ja dat denk ik dan !

   En als ik denk dat het niet kan, en dat neer schrijf, kun je aannemen dat het niet kan, ik ben een product van de kennis en het denken van anderen,
   vele malen groter in hun denken als ik, denk dwerg Jenne leerd en blijft leren, alhouwel mijn toekomst steeds kleiner wordt, jammer maar ik geef niet op, misschien met de nieuwe denk pil, who knows, de alchimisten zijn nog niet allemaal verdwenen, de graal van het eeuwige leven binnen ieders bereik.
   Jenne

  1. Geestelijke skeleten hebben geen billen, Arend laat je toch niet door deze trollen, aan je neus rond voeren, het gaat niet over wat wij voelen, begrijp je, ze hebben niets om lief te hebben, als ze in de spiegel kijken, staat daar een geestelijk skelet, ze aan te gapen, ze zijn gestuurd om ergenis te veroorzaken, als Golums leven ze van onmin en kwaad stoken !

  2. Arend,
   Mijn expertise doet niet ter zake in deze discussie. In een heldere analyse heb ik duidelijk gemaakt dat vele oordelen gebaseerd zijn op vooroordelen en niet op basis van inhoudelijke kennis van de materie. Vooroordelen leiden tot niets. Kijk, Argo en Hyper zijn de afgelopen dagen lekker aan het rekenen geslagen en dat leidde tot nieuwe inzichten bij Hyper wat betreft chemtrails. Ergo, alleen door inhoudelijk te discussieren kom je verder.
   Ik heb je eerder mijn visie gegeven over de achtergrond van veel vooroordelen hier op WTK: wantrouwen in de gevestigde orde: overheid, politiek, multinationals, banken, … Je complimenteerde me destijds met mijn analyse. Overigens was dat de directe aanleiding tot jouw clash met Marcel Wiersum, waarop laatstgenoemde besloot zich even terug te trekken van WTK. Je kunt het je wellicht nog herinneren.

  3. Jim, wat bedoel je met heldere analyse…? Toch niet je wanhopige poging iets te verzinnen om hier lekker dwars te zitten?

   Voor mij heb je je al lang ge-outet, als notoire vlaggetjeszwaaier van het systeem…

  4. Jim In niets was mijn meningsverschil met arend reden tot het terugtrekken van mijn aandacht van WTK.Alweer zo’n foute aanname die jij maakt. Ook bleef dit niet tussen Arend en mij bestaan maar werd spoedig uitgepraat en afgesloten!
   Jij daarentegen bent alleen uit op discussie en strijd ,zegt zelfs mensen daartoe aan te zetten vanuit wetenschappelijke interresse,ZIEK, anders niet . Ik zou een goede therapeut zoeken als ik jou was.

  5. Weet ik toch Marcel, ik heb het zelfs gemeld:

   “Arend heeft een andere visie en snapt prima dat zo’n strijd tot niets leidt tenzij een van de twee bereid is over zijn trots heen te stappen en de hand te reiken. Gevolg: Marcel grijpt de geste met beide handen aan. Strijdbijl begraven. Zo simpel is het dus: zaait en gij zult oogsten. Je hoeft alleen maar even over je trots heen te stappen. Ook heel goed van Marcel zijn strijd opzij te kunnen zetten en excuses aan te bieden opdat het hogere doel gediend wordt.”

   De herinneringen beginnen te vervagen? Het was in ieder geval wel een aantal dagen lekker rustig 😉

 8. Jim, jouw commentaren aangaande mijn gebrek aan expertise en kennis komen op mij nogal aanmatigend over. Zeker als je weigert je eigen (non)expertise op dit vlak bloot te geven, maar wel meent te kunnen beoordelen dat anderen een gebrek aan kennis hebben. Al sinds mijn eerste kennismaking met het internet in 2001 heb ik me eindeloos verdiept in het fenomeen chemtrails, daar het me al sinds 1997 opgevallen was dat die vliegtuigsporen langer bleven hangen, dan wat ik daarvoor had gezien en door hun uitwaaieren een sluierbewolking veroorzaakten.

  Maar goed Jim, het was waarschijnlijk jouw doel om mij te triggeren tot een verdedigende reactie. Mission accomplished, zullen we dan zeggen. Gefeliciteerd daarmee. Maar ik zou het wel fijn vinden als jij je in het vervolg onthoudt van oordelen betreffende mijn inhoudelijke achtergrond, daar je mij niet kent en waarschijnlijk ook niet wilt leren kennen. Laat dat nu wederzijds zijn!

  1. Arend, je hebt gelijk, laten we het hebben over expertise.

   Heb jij kennis van atmosferische dynamica en 3-dimensionale turbulentie?

   Vervolgens, voordat we een zinvolle discussie kunnen starten moeten we het eerst zijn over een paar definities. Ga jij akkoord met de definities van wikipedia:

   1. geo-engineering: het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering, en in het specifiek de opwarming van de Aarde tegen te gaan. Het betreft ingrijpende maatregelen die direct effect hebben op grootschalige systemen. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Geo-engineering)
   2. chemtrail: een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op contrail (condensspoor). Het betreft het proces waarbij, volgens aanhangers van onderstaande complottheorieën, chemische stoffen moedwillig in de atmosfeer zouden worden gebracht bijvoorbeeld om klimaatsverandering tegen te gaan https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemtrail
   Wikipedia noemt 6 doelstellingen van chemtrails. Onderschrijf jij die?

   Vind jij op basis van deze definities dat chemtrails en geo-engineering twee verschillende dingen zijn?

  2. Tja Jim, ik had je toch enigszins hoger ingeschat dan het op de proppen komen met de uiterst systeem bevestigende wikipedia-definities. Nogmaals wat is jouw eigen expertise op dit gebied?

  3. Wat ik zeg: atmosferische dynamica en 3-dimensionale turbulentie
   En wat is jouw expertise op dit gebied?
   Mijn billetjes worden worden al zichtbaar, ik zie bij jou nog slechts een gesloten broek.

  4. Wat zijn jouw wetenschappelijke bronnen Jim? Dus graag nog wat meer met die billen bloot!

  5. By the way Jim wist jij dat er organisaties bestaan die wetenschappers, piloten en andere ‘deskundigen’ in dienst om op bestelling het weer aan te passen?

   http://www.weathermodification.com/program-services.php

   Hierbij gaat het echter om het gebruik van al enigszins verouderde technieken zoals cloud seeding.

   Lees vervolgens maar eens het volgende document “Owning the weather in 2025” van de Amerikaanse luchtmacht, waarin wordt aangegeven dat het klimaat kan worden gebruikt als wapen om tegenstanders van de VS een kopje kleiner, natter, droger of in de aarde verdwenen te laten zijn.

   http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

  6. Discussie trucjes Arend? Ik had op meer wederzijds respect gehoopt. Jij vraagt, ik geef wat bloot, ik vraag, jij geeft wat bloot, etc. Net zo lang tot we in ons blote reet staan. En de wereld mag toekijken en oordelen.
   Je vervalt nu al in verwijzingen naar linkjes. Je hebt genomen, nog niets gegeven. Is dit het wat betreft jouw expertise?

  7. Jim, vind dit niet fair, maar vind wel mooi dat jij de bereidheid hebt om zover te gaan dat je ook in je blote reet staat.
   Echt, tof, want daar gaat het om, wezenlijk, los van overtuigingen te komen en je naakt te voelen als een onschuldig pas geboren kind, love you 😉

  8. Wie de afgelopen weken naar boven heeft gekeken hoeft geen expert te zijn om tot de conclusie te komen dat er helemaal niets natuurlijks is aan het huidige weer.

   De afgelopen 5 weken overdag geen enkele keer een heldere blauwe hemel en in de nachten geen enkele keer een ster kunnen waarnemen.

   http://climategate.nl/2016/05/27/het-weer-is-een-wapen/

  9. Wakkere Henkie, goed artikel!
   Maar aan de andere kant vraag ik mij dan weer af waar je dan woont…
   Ik zie bijna dagelijks de zon en zie veel sterren ’s nachts.
   Maar dat neemt niet weg dat het weer zich zeer onstabiel toont met miljoenen euro’s schade tot overmaat van ramp. De hagelbuien in Brabant, Valkenswaard met nooit eerder waargenomen grote hagelstenen ter grote van tennisballen en idem dito in China inclusief een tornado daar op plekken waar dit normaal nooit voorkomt zet wel een heleboel vraagtekens. Je spreekt dan wel over supercellen die je ziet in Amerika in de ’tornado alley’ die ook veel te vroeg begon dit jaar. Landklimaat versus zeeklimaat? Moet niet gekker worden of wel?
   Begint aardig op de Trumanshow te lijken waar alles gecontroleerd wordt en aangestuurd. Nu nog de exit vinden als die er al is. Het bedachte programma loopt uit de hand, teveel knoppen, een onoverzichtelijk geworden leefwereld die wacht op een nieuwe soort Big Bang…?

  10. @Arend. Je hebt geen verdere aanvullingen. Dat is dan duidelijk. Je hebt dus geen inhoudelijke expertise op dit gebied. Maar in 16: “Al sinds mijn eerste kennismaking met het internet in 2001 heb ik me eindeloos verdiept in het fenomeen chemtrails”. We moeten concluderen dat die eindeloze verdieping niet verder gaat dan linkjes verzamelen. Mag ik je dan vragen 5 linkjes te noemen die het bestaan van chemtrails bevestigen (bovenstaande 2 in 16.5 mag je wat mij betreft ook gebruiken) en 5 linkjes die het bestaan van chemtrails ontkennen?

  11. Als er door de grote toename van het vliegverkeer eerder een verzadiging van de luchtvochtigheid ontstaat in de bepaalde luchtlagen waar de meeste vliegtuigen vliegen, is dat een vreemde hypothese?

  12. Chemtrails bestaan niet, contrails wel. En inderdaad, met de toename van het vliegverkeer zal ook het aantal contrails toenemen. Afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de atmosfeer op vlieghoogte kan het dus op potentieel onbewolkte dagen toch bewolkt zijn door menselijke invloed, middels vliegverkeer.

  13. Ik blijf er agnostisch over, sluit niks uit. Het blijft echter wel vervelend dat een potentieel zonnige dag tegenwoordig verandert in een waterig zonnetje dat zich door een boter-kaas-eieren raster probeert heen te branden.

  14. Cozmic,

   er is ontzachelijk veel vliegverkeer, de vliegtuigen die hier hoog over komen laten geen sporen na, op warme zonnige dagen begint het raster werk, en dat is niet normaal, en in de middag ontstaat dan de sluier bewolking, de dichtsbijzijnde vlieghaven is Blagnac -Toulouse, maar dat raster werk heeft niets uitstaande met de lijnvluchten, ook de piloten en mensen van de verkeers leiding, hebben er geen andere verklaring voor, als dat het met opzet wordt gedaan.
   Nou ja en de diverse mooie en geloofwaardige artikelen hier over geschreven, duiden allemaal naar één richting, chemtrails, ja waarom, mannipulatie van wat, wij misschien dommer, en zij met de nieuwse intellect pil, een stuk wijzer en allerter, het is opvallend dat de grote massa niet echt moeite doet, om hun vrijheid terug te nemen, mijn familie was op bezoek, nog voor mijn 80 igste, met een kantje nieuwe haring, met vrienden en kenissen verorbert, ze zijn mooi dit jaar, de bezoekers ze zijn ongerust maar ook niet meer dan dat, beetje l’etarchis, drinken eten vacantie, lieve naïve mensen, makkelijke prooien voor die zwarte Engels !

  15. Het valt mij op dat dagen wanneer er kans op neerslag is en de dagen ervoor, dat het strepenfeest dan het heftigst is. Logisch zou je denken, dan is de vochtige lucht zich al aan het opbouwen en komt een extra lading stoom extra hard aan. Dagen dat het droog en warm is, dan zie je ze niet, hooguit vroeg in de ochtend of laat in de middag als de zon er onder een andere hoek doorheen schijnt.

  16. @Jenne, je zegt: “op warme zonnige dagen begint het raster werk, en dat is niet normaal” Waarom denk je dat dat niet normaal is?

   En verderop: “de dichtsbijzijnde vlieghaven is Blagnac -Toulouse, maar dat raster werk heeft niets uitstaande met de lijnvluchten, ook de piloten en mensen van de verkeers leiding, hebben er geen andere verklaring voor, als dat het met opzet wordt gedaan.”
   Kan je dat op enige manier bevestigen?

   Meteo France, jouw wel bekend want gesitueerd in Toulouse, heeft er zelfs tijd aan gespendeerd en het chemtrail verhaal als een hoax beoordeeld, zie http://www.science-et-vie.com/2014/11/les-avions-laissent-pas-trainee-ciel/
   en hier: https://www.researchgate.net/publication/260434862_Trainees_de_condensation_et_chemtrails

   Omdat je in Frankrijk woont ga ik er voor het gemak maar vanuit dat je aardig thuis bent in de Franse taal.

   Maak je dus geen zorgen, wat dit betreft.

  17. Waar heb ik dat meer gehoord…
   Colijn; “Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten.” Hij beëindigde zijn radiorede zo: “Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.”
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_Colijn

  18. Odette, dan maak jij je toch gewoon (ten onrechte) wel zorgen. Dat is jouw keuze. Ik geef er de voorkeur aan mensen goed te informeren om mogelijke ongerustheid weg te nemen.

  19. JIM,
   nu even vlug dan want ik moet naar bed, Meteo Frans, is een organisatie om het weer te voorspellen, die 600 000 000 € per jaar kost, en er niets van bakt, dus voor mij geen criteria aangaande objectieve media, een ordinaire roeptoeter van de overheid, waar op dit moment tegen gevochten wordt.
   Als ik terug kom van het dorp als ik het verse broodje heb gehaald zie ik het al, eerst streepjes en dan ruitvorming, en dan sluier wolken, niet altijd maar wel erg vaak, mijn intuïtie zegt mij, en mijn gezonde verstand, dat dit niets met de normale vliegerij van doen heeft.
   Maar een ieder heeft recht op zijn opinie, maar heeft ook zijn verantwoordelijkheid voor zich zelf en zijn geliefden. En waarom zou ik mij zorgen maken over mijn algemene talen kennis en in het bijzonder de Franse taal, de dik voor me kaar show, nou welterusten, hoop dat ik je gerust heb kunnen stellen, Jenne

  20. Jenne, jouw mening over Meteo France komt op mij nogal aanmatigend over. Voorlopig ben jij de roeptoeter, zolang je geen antwoorden kunt geven op mijn eerdere vragen in 16.19.
   Overigens snap ik ook niet dat je met jouw “intuitie en gezond verstand” onder een, door jouw vermeende, gifsproeierij gaat wonen.

  21. En wederom volg ik de goede raad van Guido.j , optie niets zggen !

  22. Prima Jenna, ook een manier om te zeggen dat je geen punt hebt.

   “Spreken is zilver, zwijgen is goud”.

 9. Halo, dit is wat ze op school leren: Broeikaseffect = een deel van de warmte-uitstraling van de aarde wordt tegengehouden door gassen in de dampkring. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide(o.a. door platbranden van tropisch regenwoud),methaan(komt vrij uit mest van bio-industrie) en waterdamp! Als ik chemtrails zie, zie je meteen wolken en daarna geen zon en wel regen. Zonder broeikaseffect zou de temperatuur op aarde ruim 30 graden lager zijn!
  Hier is een nieuw complot: Groenland. Minos was koning van Kreta, daarna was Sicilië zijn basis en 2000 jaar geleden hebben ze Groenland ingelijfd. Hij heeft de 13 satanische bloedlijnen geschapen en stond aan de wieg van al het kwaad in de wereld. Groenland is Atlantis en het paradijs van de bijbel!https://sites.google.com/site/greenlandtheory/home
  Heeel veeeel om te lezen. groetjes en een fijne dag

  1. Men verwart nog wel eens het natuurlijke broeikaseffect met het verhoogd broeikaseffect. De eerste zorgt voor een leefbare omgevingstemperatuur. Die laatste is het gevolg van menselijke invloeden (onnatuurlijk), voornamelijk CO2 uitstoot. Het extreme weer van de afgelopen tijd past in een opwarmend klimaat en zullen we vrijwel zeker vaker gaan zien in de nabije toekomst

  2. Hoeveel mensen weten nou precies hoe IJSTIJDEN ontstaan?
   De theorie die wij erover bedacht hebben.
   Ik weet het omdat ik astronomie bestudeerd heb.
   Hoeveel mensen weten hoe de zon werkt?
   Hoeveel mensen weten dat 70% van alle olievervuiling door natuurlijke bronnen komt?
   Zoveel dingen die men niet weet. Waanideeen.

   Het is de muis en de olifant die op een bed springen. En wij zijn de muis en wij roepen dat we zo hoog springen omdat wij springen.

   Ik vemoed een samenswering om het volk zoveel mogelijk uit te kleden. Dus als de kosten voor energie laag zijn, of de huren laag zijn, dan proberen ze op allerlei manieren de mensen op kosten te jagen.

  3. Ben niet zo dol op geheimpjes en raadseltjes, ben meer voor openheid…
   De belangrijkste sleutel voor CO2;
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese
   Het ontstaan van ijstijden
   https://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
   How the sun works;
   https://youtu.be/XqUEx3cdRzI
   Toch weer leuk Ecomare, natuurlijke olievervuiling
   http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/natuurlijk-milieu/stoffen-en-materialen/koolwaterstoffen/olie/
   Je zit hier op WantToKnow maar je deelt niets, beetje pochen over de grote onbekende en zgn. geheimzinnige angst verhaaltjes te vertellen. Wat wil je nu eigenlijk kwijt? Durf eens echt en verschuil je niet achter je nick-name, sterkte en succes…

  4. Akoeta,

   Groenland Theorie, dus aanames en hyphotesus !

   De Aarde wenteld om één as, deze as heeft kleine afwijkingen, hij hobbeld, waardoor onze iet wat ovale baan om de Zon, kleine afwijkingen heeft, waardoor we soms dichter bij de Zon komen, en soms iets verder van hem de Zon af staan, en deze cyclus is +/- 13000 -15000 jaar, dus simpel dichterbij warmer, verder af kouder, hier heeft niemand en niets invloed op!
   Jenne

  5. http://users.skynet.be/treeworker/id18.htm
   Naar aanleiding van Jim zijn reactie waarin hij schrijft dat Co2 (wat onnatuurlijk zou zijn) zorgt voor een verhoogd broeikaseffect geef ik graag deze verwijzing waaruit blijkt dat hij onzin schrijft.
   Co2 en water worden namelijk omgezet in stoffen waarbij zuurstof vrijkomt wat wij mensen nodig hebben om te kunnen ademen/leven.

  6. Beste Arnold, Het antwoord stond al in 17.3… Niets persoonlijks hoor, maar het valt mij op als er een verwijzing wordt gegeven in het algemeen, dan lezen de mensen maar slecht of in het geheel niet. Wat Jenne al zei er zijn geen geheimen maar alleen onwetendheid. Overal is een oplossing voor http://i6.tinypic.com/832ypw1.jpg 😉 Men zit hier op WantToKnow en probeert ieder op zijn of haar manier de kennis of juist onzin aan de man te brengen. Het is daarom wel een keuze maar het is zo zonde dat kennis twee keer of zelfs meerdere malen moet worden getoond. Goed er zijn personen die het nooit laten doordringen, dat blijft dan wel weer jammerlijk in rondjes draaien totdat ze een ons wegen…

  7. Zeker Odette, Arnold is helaas een voorbeeld van iemand die heel selectief, maar vooral niet goed, leest. Dat valt meerdere mensen op hier en hij is er vaker op aangesproken, maar de leercurve is vlak. Ik geef er dan ook de voorkeur aan zo min mogelijk op hem te reageren.

  8. Odette.
   Sorry je hebt gelijk ik ben hier in de fout gegaan en zag pas dat jij ook al een dergelijke verwijzing had gegeven toen het al te laat was.
   Waarschijnlijk is irritatie de oorzaak waardoor ik te snel reageerde waardoor ik jouw verwijzing over het hoofd heb gezien per slot van rekening is het niet de eerste keer dat Jim onzin verkondigd.

  9. Arnold, excuus aanvaard, geeft niks, we denken hetzelfde en dat telt.
   Nu Jim nog…

  10. co2 is feitelijk onze broodnodige zuurstof plus een koolstof atoompjuh, behalve als de bomen en de plantjes en de algjes in de zee vergiftigd worden door monsatan en de igfarbstofjes actien gesellschaften international, zo blijft co2 co2 en is voor halve hybride zoogdierties zoals wij het lastig ademen, het schijnt wel een bekend feit te zijn dat reptoids beter gedijen bij minder zuurstof in de ademsfeer, in de atmos van de spheren, je zou zo zomaar kunnen afleiden dat wij momenteel getuigen zijn van het moedwillig opzettelijk veranderen van de biosfeer om zo de krokodillen kant weer meer toegang te geven tot deze geplande plan aether aardbol. BioSphere Building http://www.armaghplanet.com/blog/whatever-happened-to-biosphere-2.html de vraag is dusz meer van welke wortel soort dominantie weg wij in de toekomst willen inslaan, maar omdat wij nu éénmaal al onmogelijke half halfjes zijn, Akoeta dank nog voor dat super schizo sol-dier interview, is het misschien juist de grootste uitdaging om die 2 werelden die voor eonen miljarden jaren lang mot en oorlog met elkaar gemaakt hebben toch nog met elkaar te leren verzoenen, de onmogelijke taak toch nog mogelijk maken, herken het reptiel in jezelf, of know thou self, je kunt ze er zo uithalen, kenmerkende streken schutkleuringen haakse bochten verwringende ontwrichtende ontkenningen en vooral double speak to the max, de double crossers zijn wij zelf. Top artikel Para over die auto op water, in de originele germaanse taal, weer fijn een middagje te lijf gaan met drie vensters googleplex translators in de aanslag, voor die verwarrende woordjes die net even een andere duiding met zich meebrengen en lastig in te schalen voor den platte hollander in verwarring over een taal die tegen de onze lijkt aan te leunen maar tegelijk weer totaal niet. Para weet juh wat het woord Nash betekent? van Nashville; slangen town… dat soort dingen, muziek managers en zo, en uitgevers en en en en en en en schrijvers en en en acteurs en en en en theater en showbizz en en politiekers in het algemeen en en en veel dokters en en en en en , zucht, waar warmte gegenereerd wordt daar komen snakies op af $ $ $ wie is er zo dom om met z’n blote handen in de tandjes van een zonnende boa in het woestijn zand te grijpen, that is en blijft de question. Kate Bush – Breathing https://www.youtube.com/watch?v=9n2VSe_lja4

  11. Je ne, ik heb een oude atlas en daarin is Groenland groter dan Afrika.
   In het boek; https://sites.google.com/site/greenlandtheory/ staat veel waarheid. De G staat in het midden van de letters op het keyboard die ik nu gebruik, de G staat voor Groenland en staat in het midden tussen de passer en de winkelhaak(Anders Breivik is vrijmetselaar). Thule ligt in noord-west Groenland(Thule-genootschap),Hyperborea. In het Loch Ness meer gingen U-boten(Groenland heeft U-vormige muur)naar Groenland; daarom hebben ze het monster bedacht. Je kan er niet overheen vliegen door Norad. (Deception point-Dan Brown; Norah zegt tegen Rachel: Welcome to the top of the world.) Ga maar gauw wat lezen als je wilt, nooit te oud om te leren, zeg ik maar. Veel liefde toegewenst

  12. @Odette, 17.13
   Je moet de verschillende tijdschalen goed uit elkaar houden. Op tijdschalen van tienduizenden jaren zijn er inderdaad grote natuurlijke variaties in het klimaat.
   Een snelle stijging zoals we nu waarnemen over een relatief korte periode van decennia is nooit eerder voorgekomen. Er is grote consensus binnen de klimaatwetenschap dat de mens hiervan de oorzaak is. Uiteraard zullen er ook altijd klimaat skeptici zijn, maar die groep is inmiddels gemarginaliseerd.

   Dus, inderdaad op tijdschalen van tienduizenden jaren maakt moeder aarde het uit, op tijdschalen van decennia, de mens

  13. Het is toch fijn om te weten dat er ten minste één persoon met de thermometer in de hand heeft gestaan in de Jura.

  14. hoi Odette, ik weet niet of je dit nog leest want het is van de kaart gehaald! Hier is een hele goede bijdrage van David Wilcock: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1201-full-disclosure-asc-ii?showstart=all=1&limit, de cargo cult b.v. waren eilanders die nooit Westerlingen hadden gezien; in de 2e W.O. kwamen soldaten aan met vliegtuigen en schepen kwamen bevoorraden na een telefoontje. Toen was de oorlog afgelopen en waren ze weer alleen en hebben een hele godsdienst ontworpen omdat ze de USA god beter vonden dan hun eigen god die geen vliegtuigen had en dergelijke. Zo is het met ons ook. aanrader! https://www.youtube.com/watch?v=WIFw2Sk4GsU

 10. Odette,

  Er zijn geen geheimen, alleen onwetendheid, de grootste geheimen worden toch gedeeld, misschien door enkelingen, maar ze worden gedeelt, en zijn daar door geen geheim meer.
  Jenne

  1. Omdat je het over geheimen hebt moest ik ineens aan het volgende denken.
   Zoals bekend is bij velen onder ons brengt de MSN media niet altijd alle nieuws naar buiten en vaak wordt er dan ook nog gemanipuleerd.
   Dat betekend dan ook dat velen onder ons geen weet hebben van dingen die er wel toe doen.(het blijft dus voor hen geheim/verborgen).
   Hierdoor kunnen dus verkeerde beslissingen genomen worden.
   Sites als WTK en andere alternatieve sites zijn beperkt in de toegankelijkheid omdat ze niet de aandacht krijgen die ze wel zouden moeten krijgen.
   Met voorgaande bedoel ik de NOS bv is toegankelijk voor iedereen op radio,TV en andere bronnen waar zij het “nieuws” in verspreiden.
   Alternatieve sites zijn minder toegankelijk en meer afhankelijk van mensen die weten van hun bestaan en anderen daar attent op maken of als men toevallig op een dergelijke site terecht komt door te surfen op internet.
   De vraag die ik dan heb is waarom door de MSN hier geen aandacht voor is behalve als het negatief is.(waar zijn zij bang voor).
   Alleen al zoals laatst gebeurd is dat dan wel in het MSN nieuws wordt gezegd dat men mensen wil aanstellen die les gaan geven hoe men met alternatieve sites moet omgaan is vreemd omdat men ook niet geleerd wordt hoe men met het nieuws van bv de MSN om moet gaan.
   Het lijkt er dan ook op dat de MSN een complot heeft gesmeed met de bedoeling alternatieve sites onderuit te halen.

 11. Ik weet niet of het volgende ook bij dit artikel past maar het is denk ik wel belangrijk genoeg om ook eens over te praten.
  Vanmorgen zat ik naar een TV programma te kijken waar ze oa het gesprek voerden over identiteit en paspoorten dit gesprek was naar aanleiding van de Brexit.
  Zo hadden ze het over nationalisme en patriotisme maar al snel werd het duidelijk dat men niet dezelfde betekenis aan deze woorden toebedeelde.
  Wat ik hiermee wil aangeven is dat velen (ook hier) vaak woorden gebruiken die mogelijk op meerdere manieren een betekenis toebedeeld kunnen krijgen waardoor verwarring kan ontstaan waardoor men wel het gesprek kan voeren over hetzelfde onderwerp maar waardoor de opvattingen kunnen verschillen omdat woorden niet hetzelfde uitgelegd worden.
  Voorbeeld:
  Nationalisme kan verschillend worden uitgelegd je kunt het omschrijven als iets waaruit blijkt dat je trouw blijft aan het plaatselijke/landelijke en die waarden verdedigd (denk hierbij aan mensen die voor het land gevochten hebben).
  Een tegenstander zal zeggen dat nationalisme egoistisch is en alleen maar een kleine groep zal dienen (zo iemand zal dan waarschijnlijk ook een voorstander van bv de EU zijn).
  De vraag blijft in dit geval dan ook wat de echte betekenis dan is van nationalisme?
  Dat is de reden ook waarom ikzelf voorstander ben van duidelijke uitleg met gebruik van woorden die voor iedereen duidelijk zijn.
  Complotdenker zoals hier blijkt is ook zo,n woord wat een dubbele betekenis gegeven kan woorden namelijk negatief of wanneer je het als compliment opvat positief.

  1. Arnold,

   Dat vind ik nou een leuke benadering. Taal, tja dát is een lastig ding. Inderdaad is de juiste definitie van woorden een eerste vereiste in een goede communicatie. Heel veel woorden zijn ‘lastig’ gedefinieerd en dit kan een bron zijn voor veel emoties. Wanneer de mensen allemaal dezelfde definitie van woorden hadden, dan zouden er een stuk minder ruzies zijn.

   Misschien dat er daarom nieuwe talen zijn bedacht om de waarheid te spreken, denk aan wiskunde, de chemie en andere talen. In de wiskunde bijvoorbeeld is het lastig liegen of ruzie maken. Het klopt, of niet. Een wiskundige formule móet kloppen, is éénduidig en verklaart zaken die er wel zijn, maar die in eerste instantie niet te zien zijn. Neem bijvoorbeeld de Gulden Snede. Dit mooie begrip is er wel degelijk en uit zich in alles in het universum. De Gulden Snede (als bijv. de verhouding: 1:0.618 (+/-) ) bestaat gewoon en is bewijsbaar, éénduidig en wat men er verder ook mee ontdekt.
   Wiskunde is een taal van een spirituele dimensie, vind ik.

   Maar goed. Ik ben wat warrig in mijn taal, maar toch. Wetenschappelijke taal kan niet liegen, tenminste niet zo dat het meteen ontdekt kan worden. Iets is waar, of niet.

   Nu, gewone mensen-taal stikt van de vooroordelen, aannames, gevoeligheden enzovoorts. Sommige mensen maken van de verwarring die taal kan scheppen ge-(mis)bruik. Denk aan reclame-makers, politici, ambtenaren-taal.

   Deze staat van verwarring is lastig te tackelen (raar woord, hè?). Daarom moet men altijd uitgaan van de goede bedoeling van anderen, zoals hier, op dit blog. Een ieder moet voor zichzelf uitmaken of men integer wil zijn, of niet. Men zou zich nooit gekwetst moeten voelen, ook al voelt men dat gevoel wel. Men kan naar dit gevoel kijken, al is het maar even. Men ziet dat gevoel wegtrekken als een wolk voor de zon.

   En anders blijft men in de verwarring hangen. Het gevoel gaat dan het ego leiden. Loslaten is de remedie.

   Het leven is te kort om ruzie te maken. We zijn misschien op aarde om God hier te doen leven, wij, Zijn plaatsvervanger, wij Zijn evenbeeld. Misschien is dát de bedoeling? Ons zelf te verheffen in de geest? Hém laten leven door ons? Is deze conclusie van mij té bizar? Kijk, ik ben het niet die dit denkt, dat is ook al zo raar. Ik ben een doorgeefluik. Niet ik ben verantwoordelijk voor hetgeen is was, is en zal zijn. Alhoewél???

   Maar goed. Het ging om woorden.

   Laat ons woord een balsem zijn voor de ziel van de zoekende. Laat ons woord zich verheffen tot een taal, zo spiritueel, zo schoon, prachtvol? Waarheid was, is en zal zijn. Het ‘ont-dekken’ het wegnemen van de sluiers is de mooie daad van welzijn.

  2. Antisoof.
   Ik ben blij dat u positief reageert en vat dat op als dat ik hiermee toch een enigszins nuttige bijdrage heb geschreven waarvoor dank.

 12. Complot or Not?
  In deze uitzending van 13-8-2016 gaat het onder andere over de moord op Pim Fortuyn.
  http://www.npo.nl/eenvandaag/13-08-2016/AT_2055155
  Thomas Ros (schrijver en complotkenner) geeft meerdere malen uitleg over dingen die niet kunnen kloppen en ook geloofd hij niet in toeval.
  Zo vraagt hij zich af hoe het kon dat de politie zo snel ter plaatse was met ME auto,s en met honden terwijl Hilversum geen hondenbrigade had.
  Ook stelt hij de vraag hoe het kan dat wanneer er op ongeveer 20 centimeter afstand geschoten wordt op het hoofd (hij dacht met een 7.25 mm)het hoofd nog intact is terwijl dat proefondervindelijk onmogelijk is.
  En vooral deze laatste vraag die hij heeft zou toch minimaal aanleiding moeten zijn voor onderzoek zowel door journalisten als door misdaad bestrijders.
  De vraag die hij stelt is:Hoe kan het dat het eerste autopsierapport het heeft over 6 UITSCHOTWONDEN aan de voorkant wat volgens hem klopt omdat V van de Graaf van achteren geschoten heeft en één UITSCHOTWOND aan de achterzijde van het hoofd wat volgens hem niet kan omdat er dan van voren af geschoten moet zijn.
  Daarna heeft hij het ook nog over de gevonden hulzen wat ook niet zou kloppen.
  Ongeacht of deze beweringen kloppen of niet dan zou dat toch minimaal onderzocht moeten worden en kan ook eenvandaag dat niet afdoen met dat er geen bewijs is maar zouden ze beter op onderzoek uitgaan zodat duidelijk wordt wat er precies gebeurd is.
  Daarbij komt ook dat wanneer men twijfelt aan het verhaal dat door officiele instanties naar buiten is gebracht de “complottheorie” ook een open mogelijkheid blijft.
  Verder vind ik dat complot or not de discussie eens zou mogen aangaan met mensen zoals Thomas Ros waarbij alle kanten belicht worden en niet zoals nu het geval is alleen maar vragen stellen om vervolgens te zeggen dat er geen bewijs is.
  Als de officiele versie klopt kan het nooit problemen geven de complottheorie te ontkrachten door feiten aan te dragen en geen aannames.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.