Advertentie

COVID-19, het mRNA-middel en.. DEPOPULATIE..!!


Weet je dat er wereldwijd meer dan 2 miljoen oversterftegevallen sinds de invoering van de covid-19 injecties te betreuren zijn. Let wel, we weten de oorzaak officieel nog niet. Maar zeer degelijke grafieken en wetenschappelijke beschouwingen tonen aan dat er een absolute correlatie is, tussen sterftecijfers en de prikcampagnes met het nieuwe mRNA-middel (géén vaccin!). Ook de boosters (die feitelijk het failliet van de eerder genomen mRNA-prik aantonen !!) tonen in grafische opzet HETZELFDE BEELD. Dus op het moment van de start van de boostercampagnes, toonden de oversterfte-cijfers een opgaande lijn..

Wanneer overheids- en volksgezondheids-functionarissen het hebben over afnemende effectiviteit van vaccins in relatie tot de boosters. En wanneer zij dan de nieuwe boosters aanbevelen, geven zij in feite toe dat het vaccin jouw immuunsysteem beschadigt en je vatbaarder maakt voor alle infecties. Inclusief de voortdurende mutaties van het coronavirus. Deze onderdrukking van het immuunsysteem wordt ook in verband gebracht met een verhoogde productie of vorming van tumoren, immuuntrombocytopenie en myocarditis..!

Britse gegevens tonen inmiddels in dit verband aan, dat de Covid-19-prikken een pandemie van nieuwe infecties veroorzaken, met twee keer zo veel doden als bij de ongevaccineerden..!! De gegevens uit het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat de zg. ‘volledig gevaccineerden’ een grotere kans hebben om te sterven aan covid-19 omdat de prestaties van het immuunsysteem van de bevolking met de week afnemen. Hiervoor is o.a. gewaarschuwd door Nobelprijswinnaar/viroloog prof.dr. Luch Montagnier..! (zie afbeelding)

Hoewel er twee maanden na de injectie van covid-19 op korte termijn een stijging in immuniteit werd/wordt waargenomen, gaat deze winst snel verloren en verergert hij gedurende de opeenvolgende maanden..! De hierboven genoemde 2 miljoen oversterfte blijkt simpelweg uit de overlijdensstatistieken, die zijn samengesteld uit overheidsdatabanken over de hele wereld, waaronder het Office for National Statistics, het Australian Bureau of Statistics, de Centers for Disease Control, de Organisation for Economic Co-Operation, and Development, en de Euro MOMO. Waarom mogen deze cijfers in Nederland niet verder onderzocht worden..?

Wat is er te verbergen..?
Mag de relatie tussen oversterfte en de nieuwe mRNA-prik niet worden geopenbaard..? En mocht dit blijken, dan is de vraag méér dan gerechtvaardigd, in relatie tot ‘reduceren van de wereldbevolking’, of deze opzet moedwillig in elkaar is gezet. Kijk naar deze woorden van Naomi Wolf, een intellectuele progressieve vooraanstaande persoon in de VS, die geen blad voor haar mond neemt inzake de relatie Covid-bevolkingsreductie.. Haar opmerking in dezen zegt veel: “Het spijt me dat ik het je moet vertellen, maar het lijkt erop dat de droom van de globalisten over ontvolking er is en we deze misschien niet kunnen stoppen.”

* * *

“Een wereldbevolking van totaal zo’n 250-300 miljoen mensen,
dus een reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau,
zou ideaal zijn”

Ted Turner,
(owner of CNN in an interview with Audubon magazine)

* * *

“Om de wereldbevolking te stabiliseren,
dienen we zo’n 350.000 mensen per dag te elimineren.
Dat is een verschrikkelijke uitspraak,
maar het is net zo slecht om de uitspraak niet te doen.”

Jacques Cousteau,
(1991. Explorer and UNESCO courier)

* * *

“Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit,
geboortebeperking, over abortus, over de waarden die de populatie controleren.
Omdat de ecologische crisis, kortgezegd, de bevolkingscrisis is.
Wanneer je de bevolking met 90% vermindert,
zul je zien dat er niet veel mensen over zijn,
die een grote ecologische schade kunnen berokkenen.”

Mikhail Gorbachev

( secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie
en president van de Sovjet-Unie (USSR) (1990-1991)

* * *

*
*

COVID-19, het mRNA-middel en.. DEPOPULATIE..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Dit artikel schrijven wij, op basis van informatie die ons de afgelopen maanden bereikt heeft. Van officiële instanties, inzake oversterfte, mRNA-bijwerkingen, wetenschappelijke conclusies rondom C-19, etc. etc. Een indringend verhaal komt dan bovendrijven, op basis waarvan wij besloten dit artikel te schrijven en plaatsen. Allereerst het bizarre beeld, dat bij de ‘wereldelite’ heerst, als zou er sprake zijn op de Aarde van ‘overbevolking’.. 7 Miljard mensen op deze planeet is veel, maar volgens experts is het mogelijk, met een gebalanceerde sociaal-gemeenschappelijke politiek, wel 20 Miljard mensen te huisvesten, voeden en in welzijn te laten leven.

“Vermindering van de wereldbevolking zou de hoogste prioriteit dienen te krijgen van buitenlandse politiek tegenover de derde wereld, omdat de economie van de VS steeds stijgende hoeveelheden grondstoffen uit andere landen nodig zal hebben, in het bijzonder uit de ontwikkelingslanden”.
Henry Kissinger (oud-VS-minister van BuZa)

Kijk eens naar dit artikel HIER op de site, waaruit meer dan overduidelijk wordt, dat de wereldelite, de zg. ‘intelligente minderheid’, zich capabel acht te spreken over massamoord op de wereldbevolking. Want dáár wordt in essentie over gesproken; kijk eens naar 3 quotes hierboven van mensen, die je waarschijnlijk niet in staat had geacht deze uitspraken te doen. En wat te denken van het vorig jaar vernietigde monument, de zg. ‘Georgia Guidestones’, een soort stenen tafelen, die ongevraagd de wereldbevolking aanraden, diezelfde wereldbevolking terug te brengen tot 500 miljoen mensen..

Het mRNA-middel vermindert de mannelijke vruchtbaarheid..
We maken maar meteen een grote stap, waarvan je zelf mag beoordelen, of deze stap te groot is, wellicht suggestief. Maar nogmaals, we kunnen hier maar een deel plaatsen van de info, die VOLLEDIG binnen het kader valt van dit artikel! Wist je dat er -sinds de introductie van nieuwe mRNA-injecties eind 2020-  een groot aantal studies, gegevensoverzichten uit openbare databanken en anekdotisch bewijsmateriaal en rapporten uit dokterspraktijken en IVF-klinieken is gepubliceerd over bijwerkingen van vaccins als gevolg van mRNA-injecties,

Deze wijzen op een enorm potentieel risico voor gezonde voortplantingscapaciteit. Een uitgebreide compilatie van de gegevens over zwangerschapscomplicaties en hun plausibele toxicologische oorzaken zijn al vaak uitvoerig belicht in wetenschappelijke artikelen. Ook over de toxicologische risico’s van bijwerkingen van vaccins op de mannelijke vruchtbaarheid en de tot dusver gepubliceerde literatuur. Een studie met de titel ‘Do COVID-19 RNA-Injections Affect Male Fertility? Latest Facts and Perspective’ uit Duitsland werd op 27 januari 2023 gepubliceerd en geeft een duidelijk overzicht van de situatie; en zo zijn er vele honderden, degelijke onderzoeken.

En Pfizer..? Die gaf het zélf aan: ONVRUCHTBAARHEID als ‘bijwerking’..
Gedecimeerd sperma, beschadigde eierstokken: de mRNA-injecties tasten de vruchtbaarheid aan. Dit werd lang ontkend en dom gelabeld als ‘complottheorie’, maar het staat gewoon zwart op wit in de teststudies van bijvoorbeeld fabrikant/BigPharma-cowboy Pfizer.. Dit bedrijf dient, net als andere producenten van het mRNA-covid-middel, verslag te doen van voortgaande veiligheidsstudies rondom ‘het vaccin’ (dat geen vaccin is dus!). Dit gebeurt in een ‘veiligheidsinformatieblad’ dat Pfizer continue bijwerkt. Pfizer wilde deze info voor maar liefst 75 jaar achter slot en grendel opbergen, maar dat werd door een rechter in Texas verboden, na een rechtszaak van een groep burgers.

Ondanks heftige vormen van bedrog, misleiding en leugens, blijft de EU de cowboys van BIg Pharma niets in de weg leggen, om tientallen miljarden los te weken van EU-lidstaten.

Het is dankzij deze ‘Pfizer Files’ dat langzaam maar zeker, de documenten van de vaccinproeven openbaar gemaakt dienen worden. Nu is te lezen wat er echt gebeurde tijdens de testfase, wat het bedrijf wist en hoe dat in tegenspraak is met wat mensen werd verteld in vaccinatiecampagnes over de hele wereld. Zo meldt het Duitse Die Weltwoche (HIER)

De belangrijkste bevindingen van de 300.000 PFIZER-paper-pagina’s werden samengevat in het boek ‘Pfizer Documents Analysis Reports’. Mederedacteur Naomi Wolf schrijft in haar voorwoord: “Het meest verontrustend is de schijnbare allround aanval op het menselijk voortplantingsvermogen.”

Verder werd erop gewezen dat het gebruikte mRNA niet, zoals vaak wordt beweerd, ‘eenvoudig mRNA’ is, maar zogenaamd `modRNA` (gemodificeerd RNA), dat een heel andere werking heeft in het lichaam…”

Vaccinatie kan schade toebrengen aan het aantal zaadcellen, de testikels, de beweeglijkheid van het sperma, de eierstokken, de menstruatiecyclus en de placenta. Tijdens de tests, waarbij maar liefst 40.000 deelnemers betrokken waren, rapporteerde Pfizer talloze ‘bijwerkingen’. Deze omvatten spontane abortussen of miskramen. Het bedrijf noemde zelf ook ‘voortplantingsstoornissen’. Maar daar was niets over te lezen, noch iets over meegedeeld, toen het vaccin werd gelanceerd. Integendeel: vroege indicaties van een negatieve invloed op de vruchtbaarheid werden altijd afgedaan als complottheorieën.

Bill Gates vertelde het in zijn TED-talk in februari 2020 heel duidelijk.. Door de ontwikkeling van nieuwe vaccins, zou de wereldbevolkingsgroei in toom gehouden kunnen gaan worden…!!

Effecten op het vrouwelijke organisme.
In de eerste twaalf weken na de start van de vaccinatie klaagden moeders die borstvoeding gaven bij de fabrikant over gedeeltelijke verlamming, gebrek aan moedermelk of migraine. Bij zuigelingen werden onder meer braken, koorts en huidontstekingen vastgesteld. Pfizer moest 2.400 extra mensen aannemen om de massa reacties aan te kunnen, maar hield vast aan het principe dat ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven het vaccin moeten krijgen.

De regelgevende instanties van de deelstaten, waaronder Zwitserland, hebben deze aanbeveling naadloos overgenomen. In de eerste maanden van 2022 registreerde Zwitserland een enorme daling van het geboortecijfer. Dat blijft tot op heden officieel een mysterie. Uitverkoren deskundigen in de media brachten vervolgens een verband met de ziekte van Covid-19 naar voren als mogelijke oorzaak.

De ‘Pfizer Files’ documenteren echter dat men vanaf het begin elders had moeten kijken: naar het vaccin, dat de staten in de grootste haast en zonder enige aarzeling hebben vrijgegeven.

In veel gevallen kwam zwangerschap echter niet in de eerste plaats. Uit de Pfizer-documenten blijkt dat de mannelijke vruchtbaarheid zou kunnen lijden onder het vaccin. Pfizer heeft dit niet eens nader onderzocht omdat ze ‘onder tijdsdruk’ stonden en de ontwikkeling van het vaccin wilden versnellen. Maar de fabrikant was zich ervan bewust dat de lipidenanodeeltjes in het mRNA-medicijn uit het bloed in de testikels kunnen komen. Als ze zich daar ophopen, verminderen ze de kwaliteit en kwantiteit van het sperma..!!

In de tests werden ook zogenaamde anti-sperma-antilichamen gedetecteerd. Ze zorgen ervoor dat het mannelijk sperma minder mobiel is en zelfs de eicel van de vrouw niet bereikt. Het feit dat mannelijke testdeelnemers zich moesten onthouden van seks of een condoom moesten gebruiken, toont ook aan dat Pfizer zelf de mogelijkheid van spermaaantasting in ieder geval niet uitsloot. Daarom werd gevreesd dat er iets schadelijks zou kunnen worden overgedragen op de vrouw of het aldus verwekte kind.

Kortom, eerder gepubliceerde studies over pre- & post-analyse van spermamonsters vertonen enorme tekortkomingen in de onderzoeksopzet – met name de waargenomen meetperioden waarover de bijwerkingen van de vaccinatie moeten worden gemeten. Uit databankanalyses (UK Yellow Card, US VAERS en deStatis) blijkt een duidelijk verband tussen erectiestoornissen (ED) en hartfalen, alsmede een aanzienlijke afname van de vruchtbaarheid precies 9 maanden na het begin van de vaccinatiecampagne.

Deze kan ook worden toegeschreven aan secundaire onvruchtbaarheid (onvruchtbaarheid als gevolg van gelijktijdige ziekten van het voortplantingskanaal). Er werd ook op gewezen dat het gebruikte mRNA niet ‘gewoon mRNA’ is, zoals vaak wordt beweerd, maar zogenaamd ‘modRNA’ (gemodificeerd RNA), dat in het lichaam een totaal andere werking heeft en onvermijdelijk tot dusver onopgemerkte risico’s met zich meebrengt.

In september schreef de geneesmiddelenautoriteit Swissmedic dat ze het mogelijke verband tussen de Covid 19-vaccinatie en vruchtbaarheid hadden onderzocht. Er zijn overeenkomstige aanwijzingen ‘uit wetenschappelijk oogpunt, noch uit de gepubliceerde vakliteratuur, noch uit het wereldwijde markttoezicht’. De fabrikant had deze ‘notities’ echter wel, wanneer ze deze zaak tot op de bodem had willen uitzoeken..!

Waar blijven de ESSENTIËLE ONDERZOEKEN NAAR OVERSTERFTE..!
In Nederland lijkt er een taboe te liggen op de gewenste onderzoeken naar de bizarre oversterfte, waarvan al 2 jaar sprake is. Het TweedeKamerlid Pieter Omtzigt heeft zijn zorgen geuit over de schijnbare tegenwerking van het Ministerie van VWS (Dr. Ernst Kuipers) inzake onderzoek naar een mogelijk verband tussen vaccinatie en oversterfte in Nederland.

Daarbij beschuldigt hij de regering-Rutte, het CBS en het RIVM van tegenwerking en een gebrek aan beschikbare data. Omtzigt heeft de zorgminister gevraagd, dit onderzoeksproces te versnellen en data gratis beschikbaar te stellen aan wetenschappers. Toegezegd is, dat er onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek komt naar een mogelijk verband, maar desalniettemin lijkt het proces vertraging op te lopen.

In de tweede helft van 2021 was er sprake van een hogere oversterfte dan verwacht, maar er is nog geen duidelijke verklaring gevonden voor deze trends. Omtzigt vindt dat het onderzoek tegen wordt gewerkt door het ontbreken van beschikbare data en de onnodige zorgen omtrent privacywet AVG. Deze wet zou volgens Omtzigt geen belemmering moeten vormen voor het gebruik van anonieme gezondheidsdata voor wetenschappelijk onderzoek.

Pieter Omtzigt onderschrijft het belang van onafhankelijk onderzoek en benadrukt dat de data gratis of tegen een zeer geringe vergoeding beschikbaar moeten worden gesteld aan wetenschappers. Het is momenteel zo, dat onafhankelijke wetenschappers veel geld dienen te betalen om de data te verkrijgen, wat vanzelfsprekend het onderzoek bemoeilijkt.

Het is daarbij niet bekend of Dr. Pieter Omtzigt zélf van mening is, of er daadwerkelijk een relatie is tussen vaccinatie en oversterfte, maar hij wil dit onderzoek snel van start laten gaan en daarvoor betrokken, integere en onafhankelijke wetenschappers worden gevraagd. Zoals je aan het begin van het artikel kunt lezen, is er wereldwijd dus sprake van een oversterfte van maar liefst 2 miljoen mensen wereldwijd. En dit getal stijgt nog substantieel..

Het zg. ‘Circumstancial Evidence’; het indirecte bewijs..
Bill Gates deed ooit een bizarre opmerking, tijdens een TED-talk. Daarin had hij het over de almaar groeiende wereldbevolking en dat dit een dreiging is voor ons allemaal. Geen woord daarbij natuurlijk over zijn eigen gedrag als multi-miljardair met eigen vliegtuig en een voetafdruk van een hele volksstam.. Maar de opmerking behelsde dat vaccins, ‘moderne nieuwe vaccins ertoe zouden gaan bijdragen, dat de wereldbevolking in toom gehouden zou kunnen gaan worden’..!?

Enkele jaren geleden, was de Gates Foundation van Meliinda & Bill Gates ook al het onderwerp van juridisch onderzoek in India..!

En hoe bizar ook, inmiddels staat de ‘goede man’ in India een rechtszaak te wachten, wegens.. Vaccins die de sterfte van grote groepen van de geïnjecteerden tot gevolg hadden.. Een Filipijnse rechtbank heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Bill Gates, als onderdeel van een onderzoek naar de uitrol van Covid-19 vaccinaties in één specifiek gebied, aldus Newspunch.com (HIER).

In de nasleep van de mRNA-vaccinatiecampagne in de Filipijnen is het aantal sterfgevallen sterk gestegen. Volgens aanklagers zijn honderdduizenden burgers onnodig gestorven en zijn er nog veel meer gewonden en invaliden. De Indiase rechter meldde dat Bill Gates, als oprichter van de Bill en Melinda Gates Foundation,

“gezocht wordt in verband met honderdduizenden sterfgevallen, een aantal dat op dit moment niet kan worden geschat en zeker exponentieel zal toenemen in de tijd.”

IS Gates een depopulatie/agenda aan het uitvoeren..? In plaats van zijn ´officièle agenda´..

De overheid van de Filipijnen had Gates & Co. in 2016 al de toegang tot het land ontzegd en tegelijk Interpol gevraagd het arrestatiebevel als een ‘red notice’ door te geven aan andere politiediensten wereldwijd; een verzoek dat tot nu toe niet is ingewilligd. De rechtbank die zware misdrijven behandeld in de hoofdstad Manilla, vaardigde dit arrestatiebevel uit tegen Gates, o.b.v. artikel 248 van het herziene wetboek van strafrecht (RPC), waarop een minimum gevangenisstraf van ca. 20 jaar staat..!

Het nieuws werd onmiddellijk gevolgd door een rechterlijk bevel van de Gates Foundation, waardoor de media in de betrokken rechtsgebieden niet kunnen berichten over het arrestatiebevel of het bestaan van het gerechtelijk bevel totdat de zaak is opgelost. De Filipijnen hebben een geschiedenis van rechtszaken tegen internationale organisaties die vaccins op hun grondgebied promoten.

In 1995 werd het VN-agentschap UNICEF ervan beschuldigd een geheime sterilisatiecampagne te voeren in een specifiek gebied. De staat won vervolgens een gerechtelijk bevel om een tetanusprogramma van UNICEF te stoppen (HIER). Daarbij werd heel duidelijk dat dit tetanusvaccin werd gebruikt, door het in het geheim te vermengen met.. een abortusmiddel!

In ten minste vier andere landen zijn ook vaccins met anti-hCG-varianten gevonden.

* * *

1 gedachte over “COVID-19, het mRNA-middel en.. DEPOPULATIE..!!

  1. Vorige maand verscheen dr. Naomi Wolfs nieuwste boek ‘The Bodies of Others’. In augustus 2022 heeft een Amerikaanse rechter bevolen aan Pfizer, een uiterst berucht onderdeel van het medisch-farmaceutisch complex om de duizenden pagina’s over de bijwerkingen van het in de haast ontwikkelde ‘vaccin’ vrij te geven. Dit totaal van God los bedrijf had deze info 75 jaar aan de mensheid willen onthouden. De Canadees/ Amerikaanse Wolf is onmiddellijk na het vrijkomen van deze enorme hoeveelheid info met een team van deskundigen begonnen e.e.a. te analyseren met dit boek als onthullend resultaat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.