Advertentie

De destabiliserende migrantenstroom..


Kan het zijn dat er krachten in de wereld -laten we het zo maar even noemen- aan het werk zijn, om te trachten Europa te destabiliseren..? Een moeilijk woord wellicht, dat feitelijk niets anders betekent dan het in chaos brengen van een land of gebied. Moedwillige destabilisatie heeft het ‘voordeel’ voor de agressor, voor de aanvaller dus, dat het betreffende land of gebied, de handen vol heeft aan de chaos en daardoor niet of nauwelijks in staat is het overzicht te houden, van wat er nou preciés gebeurt..!

Info Direkt bootvluchtelingenEn om te destabiliseren, zijn natuurlijk veel wapens voor handen.. Je kunt het doen, door de handel van een land, openbaar of in het geheim, te dwarsbomen, of door de valuta van een land onderuit te schoffelen op de internationale valutamarkten. Maar kan het zijn dat mensen, oorlogsvluchtelingen hiervoor ook gebruikt worden als wapen?  Bijvoorbeeld de schier onmetelijke vluchtelingenstroom naar Europa is gekomen. via de ‘zachte onderbuik’ van Europa aan de Middellandse Zee.

Feitelijk en kort gezegd komt het er hierbij dus op neer, dat in het geval van de vluchtelingenstroom, getraumatiseerde mensen gebruikt worden als wapen voor destabilisering van (landen in) Europa.. Tja, da’s even wennen zo’n gedachte. Toch? Maar inmiddels zijn er genoég aanwijzingen dat dit daadwerkelijk plaatsvindt.

Uit de gelederen van de Oostenrijkse geheime diensten kwamen als eerste ongelooflijke beschuldigingen in deze richting. Volgens een medewerker van het Oostenrijkse ‘Abwehramt’ zou uit informatie blijken dat er Amerikaanse organisaties zijn, die de mensensmokkelaars betalen die dagelijks duizenden ‘vluchtelingen/asielzoekers’ naar Europa vervoeren. (klik voor artikel HIER)

“Er bestaat informatie over dat organisaties uit de VS een cofinancieringsmodel hebben gecreëerd en een aanzienlijk deel van de kosten voor de mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit Noord-Afrika heeft natuurlijk € 11.000,- cash..! De simpele vraag blijft, die niemand zich kennelijk dúrft te stellen: waar komt dat geld vandaan…?!?”

De verdenking dat krachten achter de schermen in de VS een geostrategische plan uitspelen in dit mensonterende ‘schaakspel’, wordt steeds opnieuw geuit. Maar weinig deskundigen zijn bereid om betrouwbare informatie los te laten en niemand wil met naam en toenaam in het openbaar optreden. Omdat het té pijnlijk en leugenachtig is.. Feitelijk te bizár voor woorden. Daar waar ook steeds meer verdachtmakingen over de betrokkenheid van de in de VS verborgen krachten achter de opzet en steun aan ISIS/IS/ISL tevoorschijn komen..!

x

epa04930491 Migrants who had arrived from Roszke by train, walk toward Austria in Hegyeshalom, 168 kilometers west from Budapest, Hungary, 14 September 2015. Thousands of migrants were rushing to reach the EU-member state Hungary before a new law there effectively closes its borders on 15 September. EPA/CSABA KRIZSAN HUNGARY OUT

x

x

Migrantenstroom, onderstroom, destabilisatie..

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

 

De uitgelekte doctrine van deze Paul Wolfowitz, neo-conservatief, lekte uit is nu nog steeds bewijsvoering van de manier waarop de wereld als schaakbord wordt behandeld.
De uitgelekte doctrine van deze Paul Wolfowitz, neo-conservatief, lekte uit is nu nog steeds bewijsvoering van de manier waarop de wereld als schaakbord wordt behandeld.

Kijken we wat nou preciés de (politieke) betekenis is van ‘destabilisering’, dan komen we op een wapen of noem het een ‘instrument’ op één groot wereldschaakspel uit. Hierbij hebben bepaalde landen, waar de macht geconcentreerd is, zoals de VS, een belang bij het instabiel maken van landen, die hun wereldhegemonie zouden kunnen aantasten. En weet je dat de informatie rondom deze strategie helemaal niet (meer) geheim is..? In maart van het jaar 1992 al (!) werd deze strategie gepresenteerd door een van de haviken in de Amerikaanse republikeinse partij, Paul Wolfowitz.

Het stuk was totaal niet bedoeld voor publieke vrijgave, maar het werd aan de New York Times gelekt en door deze krant gepubliceerd. (HIER) Het veroorzaakte een publieke controverse over de politiek van de VS op het gebied van Defensie en Buitenlandse Zaken. En vanzelfsprekend kreeg het rapport al snel het kenmerk ‘imperialistisch’ op gestempeld, doordat het aangaf dat de VS -feitelijk onwettelijk, onethisch en immoreel- zou op dienen treden, wanneer een ander land dan de VS de status van ‘supermacht’ dreigde te bereiken en daardoor ‘een bedreiging zou kunnen vormen voor de VS’.

Dit optreden door de VS mocht dan zelfs de vorm krijgen van preventieve aanvallen door de militaire macht van de VS, onder de motivatie van het bestrijden van een ‘potentiële dreiging’.. Maar ook andere ‘destabiliserende factoren’ worden genoemd om een of meerdere landen te ondermijnen. En ja, een aantal van die Valse-Vlag-operaties hebben we al gezien in de loop der jaren. De vraag in het kader van het destabiliseren van Europa is daarbij voor ons, of zelfs het neerhalen van de MH17 niet een dergelijke moorddadige valse-vlag-patroon draagt..!

Uit de Wolfowitz-doctrine:
‘Om de leidende rol van de United States te bekrachtigen, ‘dient voldoende aandacht te gaan naar de belangen van de industriële landen, zodanig dat zij worden ontmoedigd om ons leiderschap uit te dagen, of in hun streven naar het omwentelen van de politieke en economische orde.’

De meest agressieve methodes op het wereldtoneel worden dus niet geschuwd, om het schaakspel naar de hand van grootmacht de VS te zetten. En het zijn vooral de haviken aldaar, zoals gezegd, die zich heer-en-meester wanen in de wereld en niet gehinderd lijken te worden door enig moraal of ethisch besef. Zij geven niets om doden, kennen geen empathische gevoelens en dat, is zeer waarschijnlijk ook het geval bij de vluchtelingenstromen..! Waarbij ze vooral de leugen hebben als hun wapen om te regeren.

Er komen steeds meer crises in Europa..
Was het eerst het politiek-economische getrouwtrek om de economisch-financiële situatie met Griekenland, die mede door de boevenbende van Goldman Sachs was georchestreerd, nu is het de migrantencrisis. En laat er nu ’toevalligerwijs’ een link tussen die twee zijn, in de vorm van ene Peter Sutherland, non-executive chairman van Goldman Sachs International én.. voormalig voorzitter van oliegigant BP.

Peter Sutherland, de spin in het web rondom de vluchtelingenstroom in de EU..??
Peter Sutherland, de spin in het web rondom de vluchtelingenstroom in de EU..?? Is in staat om de meest smerige plannetjes een officieel jasje te geven..

Goldman Sachs is -zoals je weet- ook de bedenker van de financiële tijdbommen, die ‘derivaten’ heten en al menig lands-, stads- en/of bedrijfsbestuur tot wanhoop hebben gedreven.. Goldman Sachs leeft van rotzooi, en dan het liefst volgens de geplande rotzooi, op basis waarvan je rustig je winstplan kunt realiseren..

En voor degenen die het allemaal maar conspiracy vinden, raden we aan dit verhaal over de BP-olieramp in de Golf van Mexico maar eens te lezen.. Ja, inderdaad BP, waar Sutherland oud-CEO van is. Een sluwer plan om miljarden naar je toe te trekken, is er bijna niet mogelijk.. (HIER)

Sutherland is daarnaast ook voorzitter van het, let op..  ‘Global Forum on Migration and Development’ en.. vast bezoeker van de Bilderbergconferenties. In 2012 baarde hij opzien met de uitspraak, dat EU-landen hun best zouden moeten doen, ‘door de homogeniteit in de EU-landen te ondermijnen. Migratie is een cruciale dynamiek voor economische groe in sommige Europese landen, hoe moeilijk het wellicht ook uit te leggen is voor de burgers van die staten.” (HIER) Sutherland riep al eerder op, dat EU-lidstaten, ‘vluchtelingen en immigranten met een hoge scholing’ niet het vuur zo aan de schenen zouden moeten leggen.

Bijzonder is in ieder geval ook, dat de hele vluchtelingenstroom plotseling op gang kwam, vlak ná de laatste Bilderbergmeeting in juni 2015 (HIER) Inmiddels is er een heel netwerk aan websites de lucht in gebracht, die actief meehelpen de migranten naar Europa te laten komen en er worden zelfs handboeken uitgedeeld.. Samen met Cecilia Mälmstrom, EU-commisaris, heeft Sutherland het beleidsplan opgesteld voor de immigratie binnen de EU. Deze Malmström is weer de persoon die achter de websites als subsidie verstrekker verscholen gaat.. Dit zaakje stinkt een beetje.. Toch?

Door wie worden al deze vluchtelinge als het ware UITGENODIGD..??

De geplande migratiestroom..!
Een geplande migratie naar de EU-staten..? Is dat geen nieuws dat je op NOS-journaals zou moeten lezen..? Gepland en in elkaar gezet door mensen van binnen de EU. Zo meldde Sky News onlangs over handboeken die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze handboeken bevatten alle informatie die migranten nodig hebben wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm telefoonnummers in het geval ze in de problemen komen, zowel op land, als ook op zee…! Kijk naar deze clip en trek je eigen conclusies over de spontaniteit van de vluchtelingenstroom..

x

x

Bernd Kasparek
Bernd Kasparek

Het artikel vermeldt 2 websites Welcome to the EU en Watch The Med. Onderzoek naar de mensen achter deze websites levert informatie op over de persoon die de ‘Welcome to the EU’ website heeft geregistreerd heet Bernd Kasparek, gepromoveerd wetenschapper in ‘Forensische Oceanografie’ en gespecialiseerd in ‘migratie en grenscontroles.

Kasparek publiceert artikelen met professor Sabine Hess, van de universiteit van Göttingen.Wil je presentaties van hun bekijken, dan zie je HIER een presentatie van Kasparek en HIER een presentatie van professor Sabine Hess, waarin ze spreekt over Multi-situated Ethnography.

Dezelfde Bernd Kasparek wordt gerelateerd aan andere websites, waar vaak termen vallen als ‘antiracistisch’ e.d. Een van die websites is Bayerische Flüchtlingsrat, een raad voor vluchtelingen in München. En vreemd toch dat het gebouw waar deze raad is gebaseerd, is gewist op Google Street View..

Lorenzo Pezzani
Lorenzo Pezzani

Een man genaamd Lorenzo Pezzani
De ‘Watch The Med’ website is geregistreerd door een man genaamd Lorenzo Pezzani. Een presentatie van hem over refugees and ‘fort Europe’ laat zien dat hij een groot fan is van massa immigratie. Meer informatie over hem is bijvoorbeeld te vinden op de website delfina stichting. Daar lezen we: “Lorenzo is onderdeel van het onderzoeksteam over Forensische Oceanografie, een initiatief met Charles Heller, geproduceerd in het kader van het ERC gefinancierde project ‘Forensische Architecture – Goldsmiths, Centrum voor Onderzoek Architectuur’ “: De ERC is een EU fonds.

Uit verder onderzoek blijkt dat meer dan 70 domeinen gehost worden op dezelfde server (213.139.76.196). Deze leiden tot verschillende websites met soortgelijke kwesties over migranten, en veel van hen zijn interessant om verder te onderzoeken. Een zo’n website is bv. Border monitoring EU, weer gelieerd aan Bernd Kasparek. Ook de delfina foundation is nader onderzoek waard. Tevens rijst de vraag wie er achter de server zit die al de websites met gelijksoortige doelen een plaatsje op het web hebben gegeven.

Lorenzo Pezzani heeft diverse research studies uitgevoerd over migranten die de Middellandse Zee oversteken, zoals bijvoorbeeld: Forensisch Oceanography Report . De informatie uit deze studies wordt waarschijnlijk gebruikt voor de handboeken, omdat de mensen die achter deze sites zitten, ook de handboeken máken voor de ‘vluchtelingen’.

Verder lezend op de website van Delfina fundament vinden we deze -vrij vertaalde- statement:
“Forensic Oceanography onderzoekt kritisch het gemilitariseerde grens regime in de Middellandse Zee, en brengt de maritieme rechtsgebieden in kaart om het geweld tegen migranten op zee te documenteren.”
Het is duidelijk: de grenscontroles worden gezien dus, als geweld tegen migranten. Tot slot staat er:
“…, en is uitgegroeid tot een instrument in de strijd voor de vrijheid van beweging.” Dus deze club mensen is voorstander van vrij verkeer zonder controle…!

Tevens kan de informatie die zijn verzamelen, van belang zijn voor de smokkelmafia, bijvoorbeeld over waar vandaan zij moeten vertrekken met de bootjes om op de juiste plek in Europa aan wal te komen. Zo gebruiken ze, gezien hun agenda met de handboeken en de genoemde ‘welcome websites’, diepgaande studies om het voor migranten gemakkelijk te maken naar Europa te komen. Nog wel gesponsord met EU-geld voor hun ‘onderzoek’. Want ook hier komen we weer op de bijzondere Peter Sutherland uit..!

Multi-miljardair George Soros ziet wel wat in AVAAZ, een manier om de publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!
Multi-miljardair George Soros zag ook wel wat in AVAAZ om de publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!

En dan is er natuurlijk altijd ene George Soros..
Sky News is uitgegeven door W2EU (zie afbeelding), dat onderdeel uitmaakt van het ‘Open Society’-netwerk van miljardair George Soros. En je weet het waarschijnlijk: of het nou gaat om de ‘Arabische lente’ of de ‘Euromaidan’ in Oekraïne, er is haast geen poging tot staatsgreep te bedenken of deze oligarch -George Soros- speelt er door middel van zijn diverse ‘stichtingen’ een rol in. Inmiddels lijken de door de multimiljardair gefinancierde non-gouvernementele organisaties (ngo’s) ook in de vluchtelingencrisis een interessant werkveld ontdekt te hebben en werkt Soros in die zin samen met Peter Sutherland.

De Open Society stichting, die deze publicatie met o.a. geld van Soros financierde, laat zich er ook openlijk op voorstaan, dat ze zich in heel Europa inzet voor een liberaal asiel- en immigratiebeleid. George Soros liet onlangs in een artikel voor ‘Project Syndicate’ uit voor het ombouwen van het hele Europese asielsysteem. In een zes-puntenplan eiste de multimiljardair onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers per jaar opneemt..! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne.

welcome to europe

In de opvattingen van miljardair Soros moet de EU voor iedere immigrant in de eerste 2 jaar na aankomst een slordige € 15.000 euro per jaar beschikbaar houden voor levensonderhoud. En een ander punt op het eisenlijstje: de EU moet ook voor veilige migratieroutes zorgen, waarlangs de migranten via Griekenland of Italië door kunnen reizen naar hun landen van bestemming. En ja, daar heeft ome George via de handleiding voor immigranten, inmiddels zijn aandeel aan bijgedragen..!

Tot slot klonk het in het artikel alsof hij zichzelf aanbeveelt, wanneer hij stelt dat de EU in de asielkwestie ondersteuning moet zoeken bij NGO’s en private donateurs. Maar de vraag die niet wordt beantwoord, is waarom de Amerikaanse miljardair zich zo intensief bemoeit met het asielbeleid in de Europese Unie en zich uitspreekt voor een massale immigratie naar Europa. Als men bijvoorbeeld in ogenschouw neemt hoe weinig ondersteuning zelfs erkende asielzoekers in de Verenigde Staten krijgen, dan zou zijn eigen land de dikwijls als filantroop beschreven Soros toch een meer voor de hand liggend werkveld bieden.

David Icke waarschuwde ook hier al voor..!
We raden je aan de onderstaande video van David Icke te bekijken en beluisteren. Het is het verhaal dat we je hier duidelijk proberen te maken. Dode, verdronken mensen, vrouwen en kinderen, zijn niets anders dan ‘wapens’ in handen van de niets-ontziende manipulatoren, die zo hun eigen ‘visie’ trachten te realiseren in Europa. Het Europa van de leiders-in-het-pluche, mensen, té vaak mannen, die zich wentelen in de luxe van het Europese leiderschap in Brussel en Strassbourg.

Het verhaal van David Icke is niet anders dan je zou moeten begrijpen. De manipulaties van het wereldtoneel, om angst, verdeeldheid en onrust te zaaien. Geld te incasseren als ‘vluchtelingen-begeleidingsteams’.. Dus richt je woede alsjeblieft niet tégen de mensen die op zoek zijn naar een betere woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, want dat is wat de elite ons maar al te graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat moeten aanwakkeren. Maar weet dat de oorzaak bij hén ligt die deze vluchtelingenstroom op gang brengen en bij hén die letterlijk weer over lijken gaan om hun agenda uit te rollen..

x

En natuurlijk geld, véél geld verdienen met deze chaos van vluchtelingen..
ORS_heute_22-mio-300x151Op 12 augustus jl. verscheen in de krant ‘Heute’ in Oostenrijk het artikel: ‘Asielfirma incasseerde bijna € 21 miljoen Euro’. Het begeleiden, bewaken en verzorgen van vluchtelingen/asielzoekers, wordt namelijk niet door de Oostenrijkse staat verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer gezegd door ‘ORS Service AG’, een bedrijf dat in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland opereert en dat in 2014 ongeveer € 21 miljoen belastinggeld van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken ontving.

Het was de Oostenrijkse krant ‘Der Standard’ die dit verhaal onderzocht, om uit te zoeken wat er achter de vennootschap van de ‘ORS’ schuil gaat. Het blijkt te gaan om ‘Equistone Partners Europe’, dat op haar beurt eigendom is van een groep van ca. 30 institutionele beleggers en de Barclays Bank. Een bank die, zoals onderzoekers van het Federale Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben, tot één van de meest invloedrijke ondernemingen van de wereld geldt.

En ja, zoals het altijd gaat bij de familie de Rothschild, moet je even door alle lagen van camouflage heen. Ook hier..! Want volgens het internetmagazine ‘Info-DIRECT’ heeft Barclays Bank als belangrijkste aandeelhouder de internationaal opererende privébank ‘NM Rothschild’; een bank die persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild gedomineerd. De familie Rothschild wordt ook in verbinding gebracht met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie. En zo zijn we weer bovenaan dit artikel, waar Peter Sutherland weer zijn partijtje mee blaast.. (lees HIER het hele verhaal over de Rotschild-achtergrond bij deze vluchtelingenscam. Inderdaad, dezelfde familie van wie we nu de Rembrand-schilderijen gaan kopen..)

Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun economische invloed, politieke macht vergaard heeft en deze hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen beide, zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in het manifesteren van de globale nieuwe wereldorde onder heerschappij van (krachten achter de schermen van) de VS.

vluchteling earthTot slot, last but not least
De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is nauwelijks te ontkennen, over het hoofd te zien, noch te loochenen. De vluchtelingenstroom is daarom niet alleen dátgene wat je aan de buitenkant ziet. Het is een wapen waar je naar kijkt, getraumatiseerde mensen die als wapen worden ingezet.. Reageer je boosheid daarom niet op deze vluchtelingen, maar reageer tegen hen die achter de schermen bezig zijn, met deze destabilisatie van Europa.

Het gaat er dus om, net zoals dat nu in Syrië keihard wordt gedaan door Poetin en zijn Russische regering, de Amerikaanse verborgen machthebbers en hun bondgenoten te ontmaskeren; ze in het heldere daglicht te zetten. Om zo de ongehinderde volksvermenging een halt toe te roepen. Let goed op de dubbele lagen van het nieuws; geloof je eigen intuïtie wanneer je kijkt naar de ongelooflijke drama’s met de vluchtelingen. Maar weet dat ook deze drama’s zijn geënsceneerd. In elkaar zijn gezet om jou en vele, vele journalisten en goedwillenden een loer te draaien. Niets is wat het lijkt.

153 gedachten over “De destabiliserende migrantenstroom..

 1. Zij die dit bewust hebben veroorzaakt net als 9/11,de oorlog in Oekraine,de op valse beschuldigingen gebaseerde inval van Irak en andere landen in het Midden Oosten enz zijn tot alles in staat en niets is wat het lijkt waardoor het moeilijk is om te zien wie goed doet en niet bij die criminele groep behoort.
  Wat ik wel zie is dat Putin (Rusland) de enige is die het lef heeft om weerstand te bieden (samen met zijn bondgenoten zoals Iran) en ik hoop dat het gemeend is en dat Putin echt strijd om ons te beschermen tegen deze criminelen die wereld heerschappij nastreven.
  Wat zou het mooi zijn als het Putin lukt om de criminelen echt te ontmaskeren zodat zij aan de hoogste bomen opgehangen kunnen worden door de bevolkingen die zij onderdrukt hebben of willen gaan onderdrukken.(wat dan eigenlijk weer wel boom onwaardig is).
  Ondanks dat ik nog twijffels heb sta ik toch achter de acties van Putin en hoop op een goede afloop voor ons allen.

  1. PS.
   De ontwerper van Fascisme Mussolini dacht ook dat hij ermee weg zou komen en ook hij voelde zich superieur maar het eind van het liedje was dat hij ondersteboven aan een brug hing en door de bevolking besmeurd werd dus al diegene die nu hetzelfde doen en denken daarmee weg te komen zouden er goed aan doen daar naar te kijken en ervan te leren.

  2. Arnold,

   Ik hoop dat je gelijk hebt maar heb zelf enorme twijfels over wat zich afspeelt op wereldtoneel!

   Naar mijn mening maken zowel de westerse als oosterse allianties deel uit van een groter plan! Hoewel beide partijen diametraal tegenover elkaar staan en de extrapolarisatie overhand toeneemt meen ik te weten dat ze beiden, al dan niet bewust een groter plan uitvoeren!

   Een scenario welke uitgevoerd wordt en waarvan de mensheid als geheel de dupe zal worden, tevens ook de natuur, al wat leeft en het aanzicht van de planeet zal zeker de komende jaren enorm veranderen!

   Wie hier het masterbrain is achter deze wereldveranderingen kan ik niet zeggen! Er zijn heel wat hypothesen waarvan de één al fantastischer klinkt dan de ander! Ik laat het aan de lezer over er zijn of haar eigen mening over te vormen wie of wat het kan zijn!

   Naar mijn bescheiden mening is de enige oplossing dat de mensheid opnieuw de verantwoordelijkheid opneemt van de door hem gestelde daden! Indien hij dit blijft weigeren te doen zullen we de speelbal blijven van machten en krachten buiten onszelf!

  3. van hecke peter de reden die jij beschrijft waardoor je twijffels hebt deel ik volledig.
   Wat nu in Syrie gaande is zou kunnen uitmonden in een grote oorlog waarbij vele miljoenen mensen misschien zelfs meer de dood ingejaagd kunnen gaan worden en is dat nu juist niet waar ze naar streven want zij willen toch de wereld bevolking reduceren naar ik meen 500 miljoen mensen?
   Zoals ik al eerder beschreef bij het artikel Poetin in de VN is de westerse media al bezig Poetin te beschuldigen van het bombarderen van coalitie bondgenoten van de VS en waar ik hier in Nederland voor vrees is dat het rapport over MH 17 straks olie op het vuur zal gooien omdat Poetin daarin vrijwel zeker als dader aan geduid zal worden en aangezien het overgrote deel zoals jij al schreef in punt 2 soaps en voetbal blijft kijken en zich daardoor totaal niet realiseren wat hen mogelijk te wachten staat geeft mij dat een slecht gevoel want daardoor zullen zij juist de acties tegen Poetin zien als rechtvaardig terwijl juist dat kan leiden tot onze ondergang.
   Telkens als ik vragen stel aan mensen over hoe zij de situatie zien sta ik stom verbaasd dat de meesten wel een oordeel vellen en Poetin aanwijzen als slechterik terwijl ze zich totaal niet hebben geinteresseert in wat er nu eigenlijk echt allemaal gaande is hoe hersenloos kan men zijn?

 2. weet je, kijkt Jan Modaal vanavond niet naar zijn favoriete voetbalmatch of kijkt Griet Petiet niet naar haar geliefde soap!

  Als deze kleinzielige mentaliteit, de ignorantie en de hypocrysie niet de boventoon vieren van onze westerse maatschappij en moesten wij onze politici het vuur aan de schenen leggen voor wat ze werkelijk doen dan zou het waarschijnlijk nooit zo ver zijn gekomen!

  Het feit dat wij vrede nemen met alle leugens die de media ons verkondigt omdat ons gezapige leventje dan niet gestoord wordt staat hen, de politici toe te doen wat ze doen!

  de gevolgen zijn bekend en het zal alleen maar verder doorgaan! Laat ons dat dan maar instant karma noemen! Maatschappelijk karma! En… het is ons eigen karma want de politici hebben ons laten weten wat ze deden! Wij hebben alles in ons onbezonnenheid goedgekeurd!

 3. Multimiljardair Soros heeft afgelopen weekend een interview gegeven, met een indirecte waarschuwing aan het adres van Europa.
  Wanneer wij Amerika niet ondersteunen in hun buitenland beleid tav Rusland/Oekraíne en Syrië krijgt Europa te maken met een enorme toestroom van miljoenen vluchtelingen uit de Oekraïne.
  Europa wordt dus in feite gegijzeld en gemanipuleerd om de belangen van Amerika voorop te zetten.
  Tijdens het conflict in de Oekraïne hebben Merkel en Hollande een onafhankelijke koers gevaren om een totale oorlog in onze achtertuin te voorkomen.
  Tegen de zin van Amerika is het verdrag van Minsk ondertekend door de strijdende partijen.
  Ik denk dat het tijd wordt dat Europa kleur gaat bekennen en een onafhankelijke koers gaat varen om haar eigen belangen te waarborgen.

  1. @Guido
   Na het lezen van het interview verleden weekend, was mijn twijfel of het een vooropgezet plan was helemaal verdwenen.
   Ik had al grote vraagtekens, maar dit was een totale bevestiging.
   Merkel en Nederland hebben toegegeven dat de integratie is mislukt.
   Toch laten we opnieuw mensen instromen die onze manier van leven afkeuren en bevechten.
   Terwijl er geen oplossing is gevonden voor dit probleem.
   Ik zet hier hele grote vraagtekens bij.
   Ik heb het vermoeden dat de jongeren(Marxistische) die worden getraind en betaald door instellingen van Soros om regime veranderingen af te dwingen onderdeel zijn van de infrastructuur.
   Precies als ten tijde van Occupy en de lente revoluties in het Midden-Oosten.

 4. Het is een heel handig in elkaar gezette invasie, meer als de helft zijn jonge mannen, ,met hele speciale ideéen over ons en over hun doel !
  Het ontwrichten, en Islamiseren van Europa, en dan gaan de Joden mee in hun zog.
  Wij naïvelingen geven wat onze voorouders verwoed hebben verdedigd weg, wij blijven op schuiven, moet kunnen toch, nou “”NEE””, opassen, en via ons denken en doen, niet meer weggeven als dat strict noodzakelijk is !
  Hun systemen zijn gebouwd op familie banden, er is overal en altijd hulp te vinden, ook financieel, waar mee zij een wig drijven in ons ststeem van kennis en persoonlijk ondernemersschap, en ons uit bepaalde plaatsen verdrijven.
  Kijk naar de politiek, kijk naar de universiteiten, kijk naar de markten, de Albert Cuijpstraat markt, is gelijk aan een Casba, totaal ver Afikaanst, van corruptie en omkoping zijn zij niet vies, maar veel Nederlanders-Europeanen kijken de andere kant op, behalve de zuidelijke Europese landen, die hun ervaringen hebben met deze lieden, en ze daar door niet die ruimte geven om zich breed uit te instaleren.

  1. Monika, dat is wat zij doen, on the band wagon, in de turbulence van dit moment beginnen zij over antisimetisme, dit is niet veroveren van een land, maar van het sentiment van mensen.

  2. Monika, vraag jij je wel eens af, waarom willen sommige mensen toch anders worden gezien als de rest van de mensheid, wat als je per ongeluk verwisseld wordt in het ziekenhuis, ben je dan minder goed mens, hier willen mensen souverain zijn, en wat dan, toen één van mijn voorouders een vrouw meenam uit Petersburg, die in nood verkeerde en haar later huwde, in de spaansegriep tijd kwam er ook een vrouw in onze familie, ouders overleden, nooit over gesproken, maar mijn Zwager die trouwde met mijn zuster net voor de oorlog, was een Duitse marine officier, en de wet wilde, dat zij mijn zuster volkomen Aryies was, van daar deze vrouwen waren een probleem, om dat ze Joods waren, er werd suspensie verleend om dat het twijfelachtig was, en nu wat maakt het uit, een goed mens is een goed mens en een kwaad mens een slecht mens, van daar mijn tegen zin die dit steeds maar weer opwerpen, G. v. D. leef lang en gelukkig met je hele Mispoge, groet Jenne

 5. En dan nog dit, soms moet je knalhard zijn, in bepaalde situaties om niet zelf onder te gaan moet je kiezen, zij of wij, en dat kan ook nog op een zeer humaine manier zonder bloed vergieten, hoop ik !

 6. De wereld wordt al tijdperken geregeerd door hoogpriesters/richteren. bv. Solomon had als eerste vorst van Israël al een rechterhand/hoogpriester. Zo ook de Farao’s/Maya’s. Rechter(beroep) komt van richteren. Dus deze groep/families moet je ontmaskeren.(niet alle rechters vallen onder deze groep). Hoe zijn die hoogpriesters(geloven?)/richteren ontstaan?
  Nederland als land heeft weinig meer te vertellen. Dit kwam mede door de overname constructies van de beurzen.(zie wiki AEX) Nederland heeft zelf geen goedlopende bezitten/bedrijven meer. Het zijn globale bedrijven die nog iets te zeggen hebben. Dat hun gebouwen hier staan, zegt eigenlijk niks meer voor ons(werk), maar meer voor de belasting/constructies.
  Dat er in veel winkelcentra andere culturen zitten en die bezitters van die winkelcentra vaak Joden zijn is eigenlijk ook raar. Toevallig ken ik veel Marokkanen die een eigen bedrijfje hebben en allen zeggen dat de eigenaar Joods is.
  Dat Israël veel te maken heeft met de wereldpolitiek is inmiddels wel duidelijk. Maar wordt Israël zelf niet ge/misbruikt? Dat mensen teveel aan hun geloof hangen wat er in de heilige boeken is geschreven. Boeken die waarschijnlijk door hoogpriesters zelf zijn geschreven. Geldt dus ook voor moslims en christenen. Ik wil dus de boodschap hiermee niet beledigen.
  De vraag die interessant is: waar komt de nieuwe stad(Atlanta) te liggen?

  1. Elise49.
   Israel wordt niet ge/misbruikt en de Israëli,s gaan zelfs met klapstoeltjes op een berg zitten kijken als er weer een slachtpartij onder de Palestijnen gaande is om dit vervolgens met applaus goed te keuren.
   Zij die in 1947 of 1948 naar Israel zijn gegaan vinden dat zij recht hebben op Palestijns grondgebied en zij zijn ook kapitaalkrachtig,de echte joden (waarvan velen het gedrag van Israel afkeuren) zijn voor een groot deel afgeslacht in opdracht van die zelfde Zionisten tijdens de oorlog 40/45 in de beruchte dodenkampen.
   Omdat zij kapitaalkrachtig zijn is het ook logisch dat zij veel bedrijven in bezit hebben en telkens als een land staatsbedrijven verkoopt komt dat in hun handen waardoor een land in armoede zal eindigen en geen middelen meer overhoud om zich straks tegen hen te verzetten (de vijand maak je machteloos als je hem zijn middelen afneemt waarmee hij/zij zich kan verdedigen).

 7. http://galacticconnection.com/cosmic-awareness-part-2-the-same-force-who-spoke-through-edgar-cayce/#sthash.b106lfoW.dpbs
  Halo lieve mensen
  Wij zijn vrij! alleen weten we het nog niet zo goed.Een heel goed interview hier van de lieflijke Alexandra en de woordvoerder van het kosmische bewustzijn;onvoorwaardelijke liefde aan iedereen,ook o.a. over Syrië en de vluchtelingen.http://galacticconnection.com/cosmic-awareness-the-same-force-who-spoke-through-edgar-cayce-part-1/#sthash.KibpF2Lx.dpbs

  1. Of je aan Alexandra en de zoveelste woordvoerder van het bewustzijn wil vragen om een eind te maken aan deze bullshit…. Geen woorden maar daden.

  2. De term onvoorwaardelijke liefde is fout. Liefde is in zijn wezen altijd al zonder voorwaarden, anders is het geen liefde maar eigen belang!

  3. Marcel, absoluut goed gezien, hier waar ik woon heet betaalde sex ook l’amour, er is geen onderschijt, soms zijn talen minder rijk als aangenomen !

 8. Als je alleen naar 9/11 kijkt dan weet je waar men toe in staat is om kost wat kost het plan uit te voeren waar men al sinds lange tijd mee bezig is uit te voeren.Het TTip past daar mooi in ,wie maakt zich nou in hemelsnaam druk over een handelsverdragje als er chaos heerst en de US weer zijn helpende hand uitsteekt om ons te redden,waarom geen referendum plannen en de politiek plat bombarderen met al deze info.Helaas in mijn eigen omgeving verklaard men je voor gek ,zo diep zijn wij geconditioneerd om niets meer kritisch te bekijken,volksnarcose,nee nog beter we hebben allemaal massaal een ruggeprik gehad zodat we wel zien wat er gebeurt maar er niets meer bij willen en kunnen voelen.het lot van de rol van de enkeling lijkt al bezegeld,gelukkig heb ik mijn innerlijke vrijheid en bewustzijn dat we leven in een diep gehomogeniseerde maatschappij,waarje als enkeling voor de uitdaging staat om te luisteren en vertrouwen op je eigen innerlijke authoriteit.Ik vertrouw er toch op dat ook gezien het groeiend aantal klokkenluiders en mensen die de leugens aanvechten het goede zal zegenvieren,heb mijn mening over Putin aardig bijgesteld en ik ook al heb ik er zelf 10 jaar gewoond totaal geen vertrouwen heb in de marionetten regeringen van de US.Als wereldburger kan je via al de alternatieve media genoeg informatie verkrijgen om je houding ten opzichte van welke kant die ook kiest op z’n minst behoorlijk te relativeren en de waarheden met een zak zout tot je te nemen.

 9. In de geschiedenis hebben we bepaalde bevolkingsgroepen meermaals uit Europa geschopt. Dezelfde geschiedenis leert ons dat dit niet voldoende is geweest. Maar dan komt het lastige gedeelte; Wat doen we met een volk wat ons wil vernietigen?

 10. Maar dit gebeurt ook! Dus niet alleen getraumatiseerde mensen..
  In steeds meer gebieden in Duitsland durft de politie niet meer te komen. Het geweld is er te heftig. Het betreft vooral gebieden met grote aantallen immigranten uit het Midden-Oosten en van de Balkan. In delen van de industriestad Duisburg bijvoorbeeld heerst totale wetteloosheid.
  Volgens een vertrouwelijk rapport van de Duitse politie in Noordrijn-Westfalen, dat gelekt is naar het Duitse blad Der Spiegel, zijn delen van de stad voor de politie geworden tot zogenaamde ‘no-go area’s’, gebieden die de politie niet meer binnengaat.
  ‘Er zijn gebieden waar immigrantenbendes hele metro’s opeisen voor zichzelf. Autochtone bewoners en zakenmensen worden geïntimideerd en tot zwijgen gedwongen. De reden: grote werkeloosheid, nauwelijks vooruitzichten op een baan en etnische spanningen onder immigranten’. Aldus het Duitse blad Der Spiegel.

  In waarheid leven wij dag na dag ver boven de grenzen van ons bewustzijn uit; zonder dat wij het weten leeft het onbewuste mee. Hoe sterker de kritische rede de boventoon voert, des te armer wordt het leven; hoe meer onbewustheid daarentegen, hoe meer mythe wij bewust weten te maken, des te meer leven wordt er geïntegreerd.
  Het overschatte verstand heeft dit gemeen met de absolute staat: onder zijn heerschappij verkommert de enkeling.
  Carl Gustav Jung

 11. Poetin en China maken nu een eind aan de petrodollar. In feite is Amerika nu binnenkort failliet/schaakmat. Hopelijk kiest Europa nu voor zichzelf en laat het zich niets meer aan de macht van Washington gelegen liggen en sluit zich aan bij Rusland. Het laatste wapen van de USA is nu de huidige massa immigratie vanuit het midden oosten.
  Ook om daar een menswaardige oplossing voor te zoeken zullen we de steun moeten zoeken richting China en Rusland. Weder op bouw in eigen land en stabiliteit is daar vereist. De USA vernietigt alleen maar stabiele zones en regimes onder het motto van democratie. Zo ziet er nu naar mijn mening naar uit.

 12. Merkel heeft zelf opgeroepen aan iedereen om te komen, ze zei; “we hebben opleidingen, woningen, werk enz enz.” Dit werd uigezonden 7 of 8 sept 2015 op bbc of euronews

 13. googel: ”elsevier immigratie 2007”. Hier is http://www.elsevier.nl/Algemeen/nieuws/2007/5/Immigratie-ELSEVIER124544W/
  Dit artikel van 23 mei 2007 begint met: Sinds de eeuwwisseling dringen de Verenigde Naties en de Europese Commissie aan op extra immigratie naar Europa, omdat dit een oplossing zou zijn voor de vergrijzing. Toen ik dit voor het eerst las (via een tip op de website van Irma Schiffers) wist ik niet wat ik zag…
  En nu weer dit artikel op WTK.
  Een ander ”verhaal” dat ik zeer interessant vind, is de docu van Alex Jones . Googel: youtube the endgame. Ik vind het moeilijk om het ”gewone” leven nog te leven, nu ik zoveel weet van ”al die ongein tegen ons gewone mensen”. WTK is voor mij wel een steunpunt. Dank voor al jullie comments. En natuurlijk veel dank aan Guido (en medewerkers).

  1. Hier een stukje van Afshin Ellian uit de Elsevier;
   De vijfde colonne van intolerantie en terrorisme verhuist naar de Europese steden. Terwijl de regering het jihadisme wil bestrijden, kunnen deze radicale moslims ongehinderd als oorlogsvluchteling Europa binnenkomen. Het is echt dweilen met de kraan open.
   Hij schrijft verder over het eisen in plaats van integratie, de islamitische intolerantie, van het verplaatsen van het midden oosten naar het redelijk stabiele Europa.
   De speeltjes zijn kapot, op zoek voor nieuwe mooie spulletjes om kapot te maken in naam van die Ene??? (Wat heeft deze god? daar aan?)

   Ik vind, en dat is een persoonlijk antwoord, is het gebrek aan innerlijke ervaring met dat Ene, dan wordt je pas echt stil…

   http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2015/7/De-islamitische-intolerantie-verhuist-naar-de-Europese-steden-2661832W/

  2. Chaos is de doelstelling van alle Europese leiders om militair ingrijpen later te kunnen rechtvaardigen.
   Als eenmaal de militairen hier zijn zogenaamd om de orde te herstellen krijg je ze nooit meer het land uit en is elk Europees land een militaire dictatuur geworden en moet iedereen doen wat ze bevelen doe je dat niet zullen er maatregelen volgen.
   De enige oplossing zou kunnen zijn dat we met ons allen de Europese leiders naar huis toe sturen en zorgen dat de VS geen voet meer in Europa kan zetten alleen is het probleem hoe je iedereen zover krijgt.

  3. Arnold, De tranentrekkende zwakheid van de Europese leiders, hun fixatie op de mensenrechten, hun dogmatisch en xenofiele “antiracisme”, dit alles leidt ertoe dat de agressiviteit van de “migranten” aangewakkerd wordt en dat zij desnoods met geweld Europa willen binnenkomen. Zij zijn er immers van overtuigd en men heeft het hun ook verteld, dat ze een onverklaarbaar recht hebben om bij ons hun toevlucht te zoeken, zich bij ons te vestigen en zich hier te laten onderhouden. Het is duidelijk dat ze niet op dezelfde manier zouden redeneren als het Israël, Rusland, Australië of de VS zou betreffen.
   Goed stuk van Joost Niemoller
   Dit is geen immigratie, dit is een invasie
   http://joostniemoller.nl/2015/09/dit-is-geen-immigratie-dit-is-een-invasie/

  4. Odette.
   Dat dit een invasie van “migranten” is ben ik met je eens maar zijn en blijven onze politici daar niet voor verantwoordelijk?
   Zolang ze in de kamer blijven ouwehoeren over een foto van een moordenaar die in opdracht van het OM in de publiciteit is gebracht en als zij blijven verzaken hun plicht te doen zal dit alleen maar erger worden.
   Natuurlijk komen deze mensen naar hier wat logisch is als politici gouden bergen beloven maar wie zijn dan de schuld van dit alles?
   Ikzelf denk dat dit gewoon onderdeel van hun plan is want zoals ik al eerder schreef komt er dan onvermijdelijk een moment dat er militair ingegrepen zal moeten gaan worden en de reden daarvoor is complete onderdrukking en heerschappij door de zogenaamde redders in nood (de elite).
   Kijk naar wat er de laatste jaren is gebeurd landen zijn bewust in de schulden geholpen,mensen hebben bijna geen rechten meer,alle waardevolle bedrijven zijn in handen van een groep,net als de banken en ga zo maar door.
   Wij worden bewust afhankelijk gemaakt van de elite en zullen moeten doen wat zij willen.

  5. Niets is wat het lijkt.
   Volgens sommigen onder ons is Poetin de enige die iets aan het probleem probeert te doen,ik heb daar twijffels over.
   Afgelopen week werd door de NOS en andere MSM naar buiten gebracht dat Poetin ook doelen zou bombarderen die samenwerken met de VS en hun bondgenoten en vandaag heeft Cameron uitgehaald naar Poetin omdat hij volgens Cameron de beul Assat zou steunen.
   Zijn dat geen mooie argumenten om een oorlog tegen Rusland te beginnen en daarbij optellend dat ze de wereldbevolking willen reduceren zou dat wel mooi in het plaatje passen lijkt mij.
   Twee vermeende voormalige vijanden die nu in Syrie strijden met beiden verschillende opvattingen zoals dat Poetin Assad steunt en de VS wil hem weg hebben dat is vragen om moeilijkheden.

 14. Geert Wilders heeft op TV gezegd dat Nederland een groot asielzoekers centrum is geworden.
  Door deze uitspraak zullen velen zich gesterkt voelen om zich tegen vluchtelingen te keren wat tot geweld kan leiden en dat is nu juist de opzet want zo krijg je chaos.
  Daarom ben ik van mening dat de vluchtelingen niet de dupe moeten worden om de simpele reden dat de zogenaamde heren en dames die zich minister noemen of staatssecretaris en die in Den Haag en Brussel zitten verantwoordelijk zijn en blijven voor het geen in Europa gebeurd en dus lijkt het mij logisch dat zij ter verantwoording worden geroepen (zij noemen zichzelf leiders alleen maken zij er een puinhoop van)waarvan de mensen die uit nood naar hier komen niet het slachtoffer mogen worden.
  Onze zogenaamde leiders worden door uw en mijn belastinggeld over betaald dus laten zij dan maar uitleggen waarom ze denken recht te hebben op hun dikke salarissen terwijl ze er een zootje van maken.

 15. Vind julli artikel verhelderend. Leg zelf direct de link met de z.g. Plotselinge constatering van enkele Amerikaanse studenten dat Volkswagen vuile dieselmotoren manipuleert om ze goed gekeurd te krijgen. Vervolgens gaat de hele duise auto industrie onderuit. Dat was net de bedoeling van de USA. Een sterke duise industrie is voor het een groot gevaar net als een sterk Duitsland. En een sterk Europa, ze proberen ons steeds weer van de kaart te spelen met weer een nieuwe truck. Ben benieuwd wat de volgende stap is en wanneer de ogen ven Merkel open gaan.

 16. Dit is geen complot denken dit is het beter speurwerk 🙂
  En idd je kan het de immigranten (het zijn geen vluchtelingen) niet kwalijk nemen wat niet inhoud dat we ze met rust gaan laten maar zij hebben niet prio1 dat zijn onze eigen landgenoten die hier aan mee werken die gaan er als eerste aan daarna gaan we ons bezig houden met die miljoenen vreemdelingen die op ons grondgebied rond wandelen om zo een signaal naar hun thuis front te sturen dat je beter daar kan blijven als je vrijheid je lief is.

 17. Regeringsleiders en leiders van de EU worden door Europees belastinggeld wat door Europese burgers is opgebracht betaald (Dik betaald).
  Zij hebben tot taak te doen wat goed is voor de burgers(door hen onderdanen genoemd).
  Als ik zie wat voor een puinhoop ze ervan maken kan ik niet anders dan tot de constatering komen dat zij hun verdiensten niet waard zijn.
  De vraag is dan ook waarom wij als belastingbetalers blijven betalen voor hun afbraak beleid?

  1. Een belastinginspecteur (medewerker) zal als hij/zij punt 14 leest zeggen dat is nu eenmaal de wet en iedereen dient zich daar aan te houden.
   Alleen is het dan wel zou dat hij/zij bewijs levert dat dat hij/zij het eigen denkvermogen buiten werking stelt in dienst van de functie die hij/zij bekleed.
   Want als deze zelfde persoon niet uit hoofde van de functie die hij/zij bekleed zou antwoorden zou deze persoon ook zien dat het een puinhoop is en zich ook afvragen waarom we mensen van belastinggeld blijven betalen terwijl zij alleen maar alles afbreken.

  2. Ieder mens is in principe zelf verantwoordelijk voor zijn handelen,of dat nu in opdracht van een ander of op eigen initiatief is.Befehl ist befehlis al lang geen excuus meer!

  3. Bij het voorgaande mogen we ook niet vergeten dat een voormalig officier van justitie 4,7 miljoen aan een crimineel blijkt te hebben gegeven (wat op zich natuurlijk al fout is)waardoor hij verdacht wordt van witwassen en belastingontduiking waar onderzoek naar gedaan zou worden.
   Omdat ze geen bonnetje konden vinden wat naderhand wel boven water kwam en er dus gewoon wel was waardoor een minister aftrad en deze voormalige officier van justitie zogenaamd uit solidariteit ook aftrad om vervolgens terwijl er onderzoek gaande is naar zijn vermeende illegale praktijken hij gewoon weer in de kamer plaats neemt om vervolgens wet en regelgeving tot stand te brengen.

  4. Wat is het verschil tussen deze “minister”zijn officier van justitie en de crimineel?Volgens mij is dat een pot nat!

  5. Als ik schrijf dat de meeste vluchtelingen uit Syrie komen denk ik dat ik niets verkeerd schrijf.
   Als we dan alles eens op een rijtje zetten kom ik op het volgende uit:Zolang Syrie onder het regime van Assat stond zonder bemoeienis van anderen bleven de vluchtelingen van nu in Syrie,hieruit mag ik denk ik wel concluderen dat de mensen daar konden leven want anders waren ze wel eerder uit hun land vertrokken.
   Toen de VS en hun bondgenoten zich gingen bemoeien met de binnenlandse politiek van dat land en gingen bombarderen is de vluchtelingenstroom pas op gang gekomen.
   Als dit klopt zijn het dus de VS en hun bondgenoten die voor destabilisering van Europa zorgen en niet de vluchtelingen want een normaal mens vlucht altijd tenzij hij/zij een bom op zijn kop wil krijgen.
   Dan kan men zeggen dat ze tegen IS strijden dat kan kloppen maar wat heeft de bevolking daar aan als ze naar Europa komen of als ze in Syrie blijven door een bom van hun zogenaamde helpers sterven?
   En is het niet zo dat de VS Assat wil verdrijven zodat zij de rijkdommen van dat land in kunnen nemen net zoals dat onder valse voorwendselen ook in Irak en andere landen is gebeurd?
   Dat de VS daar bombardeert kan ik begrijpen niet omdat zij dit voor de mensen doen maar puur uit eigen belang.
   Alleen is het onbegrijpelijk dat Europese landen daar aan meedoen en heel Europa ontwrichten inplaats van de VS tot de orde te roepen.

  6. Hier nog even ter vergelijking wat betreft de belasting”dienst” De spullen van circus Renz zijn in beslag genomen terwijl er nog acties liepen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen zodat de belasting”dienst” het bedrag dat ze menen tegoed te hebben zouden krijgen.
   Dit circus wordt zonder pardon gesloten.
   Vervolgens lees ik dat rijken de belasting ontduiken voor 129 miljard Euro en dat het voor diezelfde belasting”dienst” te moeilijk zou zijn om dat geld te achterhalen omdat ze dan ook medewerking van buitenlandse instanties nodig zouden hebben en ook omdat het moeilijk zou zijn om die belastingontduikers te achterhalen omdat ze zogenaamd niet zouden weten waar zij zijn.
   Hoe hersenloos kan een belasting”dienst” te werk gaan mensen die proberen te betalen krijgen de kans niet en zij die moeten betalen mogen gewoon met een rot smoes de belasting blijven ontduiken.

  7. PS.
   Als deze persoon ook maar een klein beetje zelfstandig zou kunnen nadenken(hij/zij die beslag heeft gelegd op de spullen van circus Renz)dan zou hij/zij weten dat door de inbeslagname van de spullen juist dezelfde belastingdienst inkomsten misloopt omdat het circus nu geen verdiensten meer heeft en dus ook geen belasting inkomsten oplevert die het vermeend verschuldigde bedrag dat zou uitstaan ruimschoots zouden overtreffen op de langere termijn.
   Dit betekend wel dat deze beslaglegger geen enkel doel heeft gediend omdat de staat hem/haar van belastinginkomsten betaald terwijl deze persoon de belastinginkomsten nu juist heeft verminderd.

  8. Hierbij komen mogelijk ook nog 65 medewerkers van dit circus die nu waarschijnlijk een uitkering gaan aanvragen omdat ze nu zonder werk komen te zitten tsjing tsjing kassa dat schiet lekker op.

  1. Dank voor het melden. Enne.. De bronnen van dat artikel zijn natuurlijk ook belangrijk!

  1. Fleur.
   Dank je voor deze verwijzing ik heb dit filmpje bekeken en het is gewoon een bevestiging dat hier meer achter zit.
   Ik ben er van overtuigd dat ze Europa in chaos WILLEN brengen en zoals dit filmpje laat zien lukt het ze vrij aardig.
   Het grote probleem is alleen dat deze “migranten” die Europa overspoelen volgens mij uit twee groepen bestaat namelijk de mensen met gezinnen en kinderen die echt op de vlucht zijn en waar we naar ik denk geen problemen mee zullen hebben.
   De andere groep en dat zijn denk ik voornamelijk figuren die alleen naar Europa komen die willen de boel ontwrichten en destabiliseren.
   Sommige mensen schrijven al dat we geweld moeten gebruiken en ze tegen moeten houden.
   Ik ben het er mee eens dat Europa niet alle mensen kan opvangen en ook dat we geweld mogen gebruiken als we aangevallen worden maar dat wil niet zeggen dat we geweld tegen elke vluchteling moeten gaan gebruiken.
   Sommige mensen zijn bereid om vluchtelingen in hun huis op te vangen dat is op zich een nobel iets maar ik denk dat ze daar toch voorzichtig mee moeten zijn en goed moeten kijken wie je binnen haalt.
   Verder vind ik dat het de verantwoordelijkheid van onze “leiders” is wie ze tot Europa toe laten (al ben ik wel van mening dat ze daar alle controle verloren hebben)wat niet weg neemt dat zij verantwoordelijk blijven.
   Een goede oplossing zou kunnen zijn dat ze ter plaatse in tenten kampen worden opgevangen in veilig gebied.
   Nu zijn onze militairen in het buitenland aan het strijden terwijl hun vaderland onder de voet gelopen dreigt te worden waarmee ik bedoel te zeggen dat minister Hennis nu moet ingrijpen en de militairen terug halen om hun land te helpen tegen kwaadwillenden,maar ja dat zal niet vlug gebeuren omdat zij volledig de weg kwijt is dat heb je kunnen zien toen ze na MH 17 Oekraine bedankte.
   Iedereen naar Europa laten komen is onmogelijk en een goede oplossing weet ik ook niet maar een grote slachtpartij lijkt mij ook niet verstandig.

 18. Er zijn meer als 400 millioen inwoners in Europa, 1% hier van zou 4 millioen zijn, voorlopig zijn het er nog geen 1 millioen die binnen zijn gekomen, het probleem is zo als gewoonlijk de media, die alles weer lekker uit zijn contexst trekt en het negatieve lekker aandikt.
  Natuurlijk is dit een probleem, mensen uit een volkomen andere wereld, andere samenleving, keihard op zich zelf aangewezen, en boven dien vaak een middeleeuwse religie beleiden.
  Het beste voor hen en ook ons, is zo snel mogelijk hun landen weer leefbaar maken, nou daar is onze buurman vol op mee bezig, laten wij hopen dat hij slaagd, is voor ieder één beter behalve voor die genen die denken te profiteren van deze massa hijsterie.
  En de kwade onder hen opsluiten in kampen, zo dat ze geen kwaad kunnen doen,
  moet toch niet zo moeilijk zijn, lijkt mij.

  1. Als dit het geval was dan zou zo’n 1% van onze bevolking uit migranten bestaan. De realiteit is dat de stromen zich concentreren in slechts enkele landen en bijvoorbeeld Nederland al steden heeft waar anno 2015 bijna de helft van de inwoners bestaat uit niet-westerse allochtonen. In 2013 volgens het CBS in Amsterdam al 34,9% en Rotterdam 26,6%. In sommige Nederlandse dorpen is momenteel sprake van opvang die in aantallen de oorspronkelijke bevolking benadert.

  2. Jenne.
   Voor een groot deel ben ik het wel met je eens maar nu zijn onze marine en militairen in het buitenland deze “migranten” aan het helpen zodat ze niet meer verdrinken op zee de keerzijde is echter dat daardoor juist Europa overspoeld wordt.
   Daarom vind ik dat de militairen de taak zouden moeten krijgen de mensen die vluchten ter plaatse in tentenkampen op te vangen en dan in coalitie verband hun thuislanden veilig moeten maken zodat zij weer terug kunnen keren naar hun thuisland.
   Ook moeten we voldoende militairen in Nederland achter de hand houden om indien nodig in te kunnen grijpen om ons te beschermen( en zijn er dan nog genoeg militairen over dan zouden die daar ter plaatse ingezet kunnen worden) en dat zouden de andere Europese landen ook moeten doen zodat voorkomen wordt dat vreemde legers (met name VS en hun handlangers)hier de boel straks overnemen.

  3. Wat betreft Syrie daar staan nu twee grootmachten tegenover elkaar wat een enorm groot gevaar is omdat ze beiden verschillende belangen dienen.
   Meerdere keren al wordt door de MSM naar buiten gebracht dat Rusland bombardementen zou uitvoeren die ook coalitie doelen zouden raken en vandaag kwam daarbij dat er twee Russische vliegtuigen onderschept waren door de Turken omdat ze het luchtruim zouden hebben geschonden (dit is een vreemd verhaal want hoe kan Rusland hun luchtruim schenden als ook Turkye IS zegt te bestrijden dan dienen zij toch beiden hetzelfde doel?).
   Nu is de blik telkens op de vluchtelingen gericht(is ook belangrijk)maar is wat in Syrie gebeurd niet nog veel gevaarijker?

  4. Turkije maakt stemming, krijgt milliarden om de pseudo Vluchtelingen op te vangen, Rusland is nu de drager van het Orthodoxe Christen dom, en zodoende de aardsvijand van de Turken, door het aan één smeden van Iran, Iraq, Libanon, Syrië, ontstaat er een blok, tegen de Saoudisch en de Turken, en deze mensen weten hoe en wat de Europeanen en de USA-CIA denken en doen, en ze weten ook dat de drager van dit kwaad, de al oude laten wij zeggen Zionisten zijn, kijk waar het bloed vloeid, en ze zijn aanwezig, en als het tot een oorlog komt, dan is dat de zoveelste in de historie van de mensheid, als het kwaad niet op tijd wordt geîdentificeerd, en met wortel en tak wordt uitgeroeid, komt het tot oorlogen, Hitler zag het kwaad waar het allang niet meer aanwezig was, zij waren al lang en breed vertrokken naar veiliger oorden, de USA onder anderen, de UK, en Zwitserland, waar ze gewoon door gingen met hun kwaad berokkenen aan de mensheid.

  5. Niet Bagatelliseren, U gaat van iets anders uit, de echte nieuwkomers, van de laatste maanden heb ik het over, maar wat U zegt is juist, het oude Europa is niet meer, het verdrinkt in de nieuwkomers, de vraag is, is dit gewild of niet, de autenthieke inwoners wordt niets gevraagd, als je iets zegt, ben je een racist, in andere gevallen anti semiet, maar ons erfgoed staat met zijn rug tegen de muur, maar er zijn andere landen, buiten Nederland, ik ben al 40 ig jaar weg uit Nederland, nostalgies gezien mis ik het elke dag, maar wat ik mij herinner bestaat niet meer, of slechts gedeeltelijk.

  6. Jenne.
   Je schrijft in 22.5 de autenthieke inwoners wordt niets gevraagd.
   Als je het om zou draaien “moet de autenthieke inwoners iets gevraagd worden” lijkt mij dat een reelere vraag.
   Wat ik bedoel is dat er in principe geen autenthieke inwoners bestaan omdat het een ieder vrij staat om te gaan en staan waar hij of zij wil.
   Dat wij toevallig ergens wonen wil nog niet zeggen dat we daar rechten aan mogen ontlenen.
   Je redenatie is wel begrijpelijk omdat hetgeen je gewend bent en wat gebruikelijk is daar waar je woont mogelijk kan veranderen omdat er andere mensen bijkomen.
   Het heeft allemaal met onze opvoeding te maken zo wordt kinderen op school van jongs af aan geleerd dat ze anderen onder dwang niet hun wil mogen opleggen maar als dat zelfde kind niet doet wat zijn leraar of ouders van hem vragen krijgt hij straf.
   Hetzelfde geldt voor de overheden wij moeten belasting betalen zodat de politie daarvan betaald kan worden om ons te beschermen tegen geweld,terwijl het juist die politie is dat geweld niet schuwt als iemand weigerd belasting te betalen.
   Het enige dat ik zou willen is dat iedereen een ander met rust zou laten en hem of haar laat leven zoals ze willen.

  7. Arnold, misschien niet helemaal het juiste woord autenthieke inwoners, moet zijn de geboren en getogen Nederlanders, dat is Amsterdammers en de provintialen, ach ik begrijp dat als je Nederland niet gekend hebt in de 50 _ 60 – 70 _ en zelfs 80 iger jaren je niet zult begrijpen wat voor gevoelens hier spelen, luister naar Ramses Shafy, ’t is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen, of lees de Anton Wachter Romans van Simon Vestdijk, maar goed mijn generatie is bijna weg gecremeerd zij Cremer altijd, ik zou graag mijn oude dag in of bij Amsterdam doorbrengen, maar O gog elke keer als ik er ben voor een paar dagen, dank ik God op mijn blote knieen dat ik er niet meer hoef te leven ik herken het ook niet, vooral de mentaliteit is mij vreemd, en dat vind ik jammer voor de jonge mensen, het zoete leven van Fellini is niet meer, Mad Max is er voor in de plaats gekomen, maar goed ik neem mijn autenthieke Nederlandse gedachten en vooral herinneringen wel mee naar de eeuwige jachtvelden, en dan al die geweldige mensen die ik gekend heb, het is zo’n ongelovelijk corrupt zooitje mpmenteel, ik moet er van op de pot mijnheer, groeten en welterusten Jenne.

  8. Jenne.
   Het beeld dat je schetst van het verleden heb ik ook gekend alleen waar ik woon is het landelijk met dorpjes en een paar stadjes.
   Ook hier heb ik grote veranderingen gezien zoals:
   Vroeger lieten de mensen gewoon de deur van slot en niemand haalde het in zijn hoofd om iets te stelen,tegenwoordig moet je je huis bijna barricaderen.
   Ook de mentaliteit is veel veranderd niets moet en alles mag alleen is het de vraag of het daarmee verbeterd of niet.
   In voorgaande 22.6 bedoelde ik alleen te zeggen dat iedereen zou moeten kunnen wonen waar hij/zij zich het prettigst voelt wat niet wegneemt dat bewoners inspraak mogen hebben want als er meer vluchtelingen komen dan dat er bewoners zijn die daar altijd al leven is dat ook niet goed.
   Zoals het nu vaak lijkt te gebeuren dat gemeenten al besloten hebben een bepaald aantal vluchtelingen te huisvesten zonder eerst met de mensen die daar leven te hebben gesproken dat is ook niet goed lijkt mij.
   Maar dat zijn dingen die wethouders en gemeentelijke bestuurders uit fatsoen en solidariteit met hun inwoners kunnen bespreken zodat er in overleg geholpen wordt maar dat de inwoners er toch een leefbaar gevoel aan over houden.
   Verder is het gedrag van mensen afhankelijk van de opvoeding die zij hebben gekregen en “soms” krijg ook ik wel eens het idee dat daar nog heel wat te verbeteren valt.
   Nu worden kinderen geleerd jij moet je zo of zo gedragen want anders krijg je straf,maar zou het niet beter zijn om ze te leren doe wat je vanuit je innerlijk voelt dat goed is en doe een ander niet dat wat je zelf ook niet goed vind?

  9. Dat is waar mijn reactietje over gaat mijn beste Arnold, respect voor de andere en een flinke dosis zelfdicipliene !, ach opvoeding, dat doe je onderling !, een mooie leerschool was altijd de millitaire diensttijd !,
   niets verkeerd mee, in vredes tijd dan wel !

  10. Jenne.
   Al moet ikzelf erkennen dat militairedienst mij niet geschaad heeft maar het is discipline onder dwang.
   Daarom zou ik liever voor de welpen kiezen gewoon op een leuke manier en in groepsverband met elkaar dingen leren en ook met elkaar leren omgaan.

  11. Ja dat kan ik, en dan het liefst gemengd, jongens en meisjes, onderwijl liggen de Hopman en de Akéla lekker in hun tentje te vrijen !

  12. MAKE LOVE NO WAR en bijkomend voordeel zo bespaar je energie omdat je geen kacheltje nodig hebt(grapje).

 19. Merkel heeft zelf opgeroepen dat iedereen welkom is in duitsland, iedereen!!!!!!!
  Nu zijn het er teveel ?????
  En moet het aatal immigranten verdeeld worden, vluchtelingen oke, maar gelukzoekers worden in duitsland verwacht.

 20. Ik was op zoek naar de werkelijke aantallen …zoekers per dag of desnoods per week.
  De schattingen en de cijfers in zowel de pers als genoemd door de zgn. deskundigen kloppen van geen kanten!
  25000 nee nu 35000 en max worden het er 50000 voor het einde van het jaar???
  Kunt u de getallen bijhouden op deze site?
  Ik kom zeker terug!

 21. Nederland verkeert in zwaar weer ministers buitelen over elkaar heen en wijzen met de vinger naar elkaar en zeggen dit en dat hadden we moeten zien aankomen terwijl Dijkhoff een dorpje (oranje)zonder overleg opzadelt met 1400 “vluchtelingen” en onze premier is de belangen van bedrijven zoals Coca Cola aan het behartigen (of is dit een smoes omdat hij met heel andere dingen bezig is nu Rusland roet in het eten gooit)?
  Net als de Pharmacy hebben zulke bedrijven over het algemeen zelf mensen (lobbyisten)in dienst die hun belangen prima kunnen dienen zie de economische groei wat gerelateerd is aan de omzet stijgingen van bedrijven als Coca Cola daarom lijkt mij dit een onzin verhaal van Rutte.
  Wat gebeurd wel Rutte vertikt het om terwijl Nederland zwaar in de problemen dreigt te komen hier orde op zaken te komen stellen waarvoor hij wel premier is.
  Dit is in mijn zienswijze je verantwoordelijkheid ontwijken en getuigd dat je de titel premier niet waard bent en de belangen van multinationals voor het landsbelang stelt.

  1. Niet de vluchtelingen brengen destabilisatie teweeg maar het niet functioneren van overheden.
   De EU in Brussel weet telkens wel vrijheid beperkende regeltjes en wetten door onze strot te duwen terwijl het nu wel erg stil blijft van hun kant (behalve dan dat ze al weken roepen de vluchtelingen moeten eerlijk verdeeld worden over Europa)en daar blijft het bij.
   Dit begint er wel erg veel op te lijken dat dit bewust op zijn beloop wordt gelaten.
   Waarom hoor ik bv niemand vanuit Brussel zeggen dat de vluchtelingen zo dicht mogelijk bij hun land dat ze ontvluchten moeten worden opgevangen? En waarom spant men zich daar niet voor in?
   Door wie zijn eigenlijk deze gasten uit het EU parlement benoemd en kan men hier van belangenverstrengeling spreken want zij zijn bij mijn weten nooit gekozen?

  2. Veel politisie zijn als was in de handen van de USA-CIA-Mossad, en niet alleen in Nederland, Brussel-EU van het zelfde liedje, ze zijn tegen de Europese burgers bezig, ten voordele van de grote Corporations millitair als op andere gebieden, en wij weten allemaal wie die Corporationd bezitten, het wereld Zionisme, vandaag spartelde Juncker een beetje tegen hij ziet hoe Putin ze terug slaat, en kiest eieren voor zijn geld, ook de sancties moeten weg, als Rusland zich steeds afstandiger en onafhankelijk opsteld, is de EU helemaal een gemakkelijk prooi voor de reeds vergaande Zionistivicatie van de EU, en zo als gewoonlijk houden de pseudo sociaal Democraten de deur wagen wijd open.

  3. Kunt u zich nog het beeld voor de geest halen dat Balkenende naast Bush staat?
   Balkenende stond daar als een persoon die onderdanig en ontdaan van al zijn in Nederland vermeende leiderskwaliteiten was.
   Met andere woorden hij stond daar als een baby met een volle luier die nodig verschoond moest worden.
   Hierbij komen de beelden van ook weer een persoon (genaamd Mark Rutte)die toen hij afgelopen week in Amerika was als een kind in een snoepwinkel overkwam terwijl hij in Nederland als een leider wordt beschouwd door de nog niet wakkere mensen.
   Dit soort figuren tonen meestal onderdanigheid en met een valselijk lachje laten zij zien dat zij hun opdrachtgevers eren en dienen.
   Volgens mijn zienswijze zijn de leiders van de EU geinstalleerd door de VS,de ECB,het IMF staan onder toezicht van de FED (die in handen is van de welbekende elite)en toezicht houders hebben gewoon niets in de pap te brokkelen.
   De Bilderberggroep (conferenties) mede opgericht door leden van ons koningshuis laten overduidelijk zien wie de touwtjes in handen hebben u hoeft alleen maar te kijken wie daar elk jaar naartoe gaan en u zult zien dat bankiers,industrielen en leden van koningshuizen aan uitgenodigde ministers,en andere vermeende hoogwaardigheid bekleders zoals K.Knot van de DNB en bestuurlijke instanties waaronder ministers zoals Rutte,Balkenende,Pechtold en vele anderen hun opdrachten uitvaardigen.
   Als u goed kijkt komen meestal kort na zo,n meeting nieuwe maatregelen naar buiten.
   Kennelijk is er geen een die zich afvraagt of zij straks als de elite eenmaal het doel hebben bereikt nog wel nodig zijn of dat zij dan bedankt worden voor bewezen diensten en mogen vertrekken omdat de elite het dan zelf wel afkunnen.
   De geschiedenis laat toch over duidelijk zien dat zij niet te vertrouwen zijn en mogelijk zullen zij hun helpers van nu afdanken als oud vuil.

 22. Eerst hadden we Griekenland wat dankzij de ECB en hun handlangers regelrecht naar faillissement wordt begeleid want staatsinkomsten worden ontnomen omdat grote staatsbedrijven verkocht worden terwijl de ECB wel geld aan de Grieken blijft lenen.
  Wat betreft Europa in zijn geheel de ECB heeft op een moment dat zij zelf bevestigden dat het met de Europese economie weer goed ging voor 1140 miljard aan staatsleningen(obligaties)ter beschikking gesteld.(dat lijkt mij onwaarschijnlijk als het met de economie goed gaat)
  Stel dat zij verwachtten wat nu gebeurd met de vluchtelingen dan kan ik begrijpen dat ze dit bedrag ter beschikking hebben gesteld omdat dit veel geld kost en ze dus konden verwachten dat landen om dit te bekostigen gebruik zouden maken van deze staatsleningen.
  Dit houd wel in dat landen straks met vluchtelingen en een enorme staatsschuld blijven zitten.
  Dit zou ook verklaren waarom er zo weinig gesproken wordt hoe dit allemaal betaald gaat worden.
  En dan moet ik ook aan Dragi en Junker denken,heeft Junker Timmermans niet als zijn rechterhand benoemd in de EU?
  Dit houd dan ook in dat oa Junker mensen mag benoemen die plaats nemen in de EU en tevens deze EU landen in de schulden kan helpen.
  Nu kan ik het volledig mis hebben maar deze gedachten gingen door mijn hoofd.

  1. Ik heb Nigel Farage nog niet op veel onzin kunnen betrappen.
   Hij wordt in het parlement altijd belachelijk gemaakt, maar slaat heel vaak de spijker op de kop.
   En dan zit daar weer die viezerik van een Verhofstadt…die man heeft echt een foute uitstraling.

   [url]https://youtu.be/NiUtdZyL_Mk[/url]

 23. O ja, er schijnen volgens Turkije NOG zo’n 3 miljoen “asielzoekerds” onderweg naar Europa te zijn / te gaan !!!

  http://boinnk.nl/100278/zware-tijden-staan-voor-de-deur-drie-miljoen-vluchtelingen-zijn-alsnog-te-verwachten-volgens-ankara/

  Europa(’s economie) hing al met z’n nek in de lus en schopt nu de stoel onder zich weg.

  Nou nog wachten op een megakrach op de beurzen wereldwijd, zeker in de EU, en voilà, de eerste slachtoffers van wegvallende overheden zijn de meest overheidsafhankelijken, die na drie dagen zonder vreten en wifi totààl door het lint zullen gaan.

  Afijn, met dat doel zijn ze ook hier naartoe gebracht, hè ?

  Hou je dochtertje tegen die tijd maar binnen 🙁

  “Prettig” weekend !

 24. Het vervolg op satanisme/pedofilie en mind controle heet volgens mij ‘Social engineering’.
  Over de politiek wetenschappelijke richting binnen deze wetenschap is nog maar weinig bekend gemaakt.
  Een dure wetenschappelijke opleiding, alleen toegankelijk voor de aller rijksten en de hoogst gesitueerden .
  Als je satansisme/pedofilie en mind controle van persoonlijk tot landelijk en uiteindelijk tot wereldformaat uit focust kom je automatisch bij social engineering terecht.

  De bedoeling van deze Duits/Amerikaanse psychologische wetenschap , relevant voor Europa en Noord Afrika , is in het kort gezegd ;
  Noord Afrika destabiliseren.
  Vluchtelingenstromen naar Europa op gang te brengen.
  Zodoende de druk op onze sociale stelsels en gemeenschappen zo zwaar op te voeren dat deze overbelast raken en zo de roep om een ‘sterke man’ [‘mannen’ zoals Wilders] luider te maken .

  Dit volgens een oud beproeft recept ;
  Een probleem creëren , constateren en dan zelf een ‘pasklare oplossing’ voor handen hebben ….
  Over de politieke richting van social engineering is nog maar weinig bekend.
  Misschien is het de moeite waard om hier onderzoek naar te doen en een artikel aan te wijden .

  Groningng
  Groetn
  Sri Sri Magnitude

  N.B. Dit jaar opmerkelijk veel donderstormen en overstromingen geconstateerd ….

 25. De man was een visionair; Geograaf Albert Sauvy zei destijds al: “if the capital doesn’t come to the people, the people will come to the capital !
  Kijk eens wat er gebeurt, de mensen hebben overal telefoontjes én internet op de wereld, wat zou jij doen?? Beginnen in Quatar? Wie kan lopen is ook in staat om te hopen, wie houdt ze tegen?
  http://www.hartool.nl/ABC.htm
  Nou daar gaan we dan, riemen vast, bestemming; ‘Nooit meer alleen’ of, ‘Je blijft voor altijd zichtbaar’.
  Gezellig een dagje uit dan maar,
  http://www.nrc.nl/klimaat/files/2013/07/hittegolf-China1.jpg

 26. In de tweede kamer blijven ze maar praten over koetjes en kalfjes (uiteraard tegen veel te hoge salarissen)terwijl het land naar de knoppen gaat.
  Mijn mening is dat de heren en dames van dit kabinet niet capabel genoeg zijn om dit vluchtelingen probleem het hoofd te bieden.
  Afgelopen weekeind stonden voor en tegenstanders tegen over elkaar en nu gaat het OM onderzoeken of er strafbare uitspraken zijn gedaan door tegenstanders.
  Volgens mij zou het veel beter zijn om orde op zaken te stellen en eerst eens te bepalen (en bekend te maken) hoeveel vluchtelingen Nederland maximaal kan opvangen.
  Rutte vertikt dit telkens om de simpele reden dat er naar verwachting nog veel meer zullen komen en hij te laf is om tegen Brussel te zeggen bij het aantal X gaat de Nederlandse grens op slot.
  Veel vluchtelingen komen vanuit het veilige Turkye dus waarom zegt men dan niet wij sturen goederen en units voor onderdak en zullen ook medicijnen ter beschikking stellen maar hou de mensen daar zodat ze in ieder geval veilig zijn en onderdak hebben.
  Rutte heeft wel gezegd dat geweld zwaar bestraft zal worden,alleen had hij erbij moeten zeggen wij als leiders zijn verantwoordelijk dus richt uw woede niet tegen de vluchtelingen maar tegen de echt verantwoordelijken (wat niet met geweld moet gebeuren maar misschien is een massale tocht naar het binnenhof een optie).
  Laat uw stem in Den Haag horen want zij zijn het die Nederland kapot maken en niet de vluchtelingen.

 27. Lol. Reageren op http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/het-ontwaken-van-het-goddelijk-vrouwelijke/ is even niet meer mogelijk.
  Niks arme vluchtelingen hier in het westen. Pech voor de echte pechvogels. Verlaten door man, zoon, broer, die hun geluk in het rijke westen opeisen. Werk, huis, baan, mobieltje, gratis hoer. En een beetje dali dali graag. Irritant dat het internet hier een stuk langzamer is dan ze gewend waren, irritant dat die christenen en anders gelovigen te veel plek innemen in de opvangcentra… . Misschien krijgen de vrouwen geld toegestuurd, misschien mogen ze overkomen, maar misschien ook niet. Het ontwaken van het goddelijke vrouwelijke?
  Foutje, bedankt 😉

  1. Koekje, lol… ja of nee is de vraag haha. Er valt nog steeds niet te reageren daar. Bijzonder dat er toch reacties geplaatst zijn, toen kon het nog wel iig. Hoe dan ook, kan je reacties zeer waarderen op de diverse topics 😉

 28. Een ander geluid….

  Ralph de Kreij in Pijnacker
  9 oktober om 10:26 · Bewerkt ·
  Daar sta ik dan, eten uit te delen bij de noodopvang voor vluchtelingen. Er zijn zoveel verschillende meningen over deze mensen dat ik het wel eens met eigen ogen wilde zien en kijken of ik iets kon betekenen. Zijn het gelukzoekers, terroristen of legitieme vluchtelingen in nood? Ik heb me daarom aangemeld als vrijwilliger en heb er nu twee dagen gewerkt.
  Ik heb mijn vooroordelen (ja die had ik) naast me neergelegd en ben aan de slag gegaan.

  M’n dochter speelde er laatst nog korfbal maar nu trof ik een sporthal vol veldbedden en vluchtelingen. Een beeld dat onwerkelijk overkomt, dit zijn dus de mensen die je dagelijks in de media ziet. Ik word door een vrouw van het Rode Kruis gevraagd of ik de heren kleedkamer in kan gaan. Er is een probleem bij de mannen die douchen.
  Eenmaal binnen tref ik een groepje naakte mannen. Wat is het probleem? Ze hebben eindelijk weer eens kunnen douchen, ruiken naar Zwitsal babyshampoo maar wijzen naar hun onderbroek ‘very dirty after 14 days’. Ik beloof dat ik bij de kledinginzameling voor ze ga kijken. Helaas, niemand levert gebruikt ondergoed in. Waarschijnlijk omdat niemand zich kan voorstellen dat iemand dat nog zou willen. Met de gemeente regel ik dat er bij Zeeman snel wat ondergoed wordt gekocht. Na drie kwartier keer ik terug in de kleedkamer, waar de mannen nog altijd geduldig zitten te wachten. Echt dolblij zijn ze met hun nieuwe ondergoed. Ik ben hun held en ze willen met me op de foto.

  Ik ga even naar buiten voor wat frisse lucht. De ingehuurde bewaker (een echte Hagenees en een boom van een kerel) moppert, “Ik heb net zo’n klein %^@#$-kind van hun gered, die werd hier voor bijna overreden door een auto. Had ik niet moeten doen, zul je net zien dat hij later een aanslag pleegt!”
  Weer binnen komt er een verdrietig kijkende man naar me toe. Hij legt uit dat z’n veel te grote versleten slipper bij het balletje trappen kapot is gegaan. Hij voelt zich er heel schuldig over. Ik neem hem mee naar de inzameling. Hij mag daar niet in, maar ik heb met mijn groene bandje wel overal toegang toe. We vinden roze slippers met een Disney figuur, de man is er dolblij mee en bedankt me wel tien keer.

  Op de 2e dag dat ik er ben zijn de vluchtelingen weer heel blij me te zien, veel mannen komen me een hand geven en gebaren dank je wel. Er is voor muziek gezorgd. Jong en oud gaan dansen en vergeten even de ellende. In het midden danst de stoere bewaker van gisteren enthousiast mee. Hij geeft me een knipoog en even later zegt hij “Dit zijn echt zulke aardige mensen joh!”.

  Het zijn inderdaad allemaal hele lieve en aardige mensen. Hier zit echt geen ISIS tussen. Dit zijn de Henk en Ingrid’s van Syrië, mensen die het daar goed hadden. En natuurlijk hebben ze smartphones. Wat zou jij meenemen als je vlucht voor bommen die op je huis vallen?

  Morgen vertrekken ze weer naar een andere sporthal in een andere gemeente (de 3e) en weer voor 3 dagen. Het lijkt me uitzichtloos, maar de mensen zijn nu nog dik tevreden en blij dat ze veilig zijn. Toch lag ik er vannacht nog lang wakker van. Want wat moet er uiteindelijk met al deze mensen?

  Ze zijn nu nog hoopvol, willen graag Nederlands leren en hier een bestaan opbouwen. Ze vinden ons super aardig, maar ze hebben tot nu toe alleen vriendelijke hulpverleners en vrijwilligers ontmoet. Ik ben bang dat als we het niet goed regelen met deze mensen, hun hoop zal verdwijnen en dan komt er iets anders in de plaats.

  Het is gecompliceerd, zeker als al deze mensen voorrang krijgen op een huurwoning of werk is dat logischerwijs een probleem. Ik wens de politiek heel veel sterkte en wijsheid toe. Mijn vooroordelen zijn in ieder geval weggenomen en ik hoop dat we iets bijzonders kunnen doen in dit land. Dat we op een positieve manier laten zien waar een klein land groot in kan zijn. Dat we onze angsten even laten varen en deze mensen het voordeel van de twijfel geven.

  1. Ja echt schattig allemaal, tot dat de werkelijkheid om de hoek komt kijken en onze pseudo socialegoochelaars hun brain fuck beginnen, moskeetje, geld, huis, goede verzorging, liefst beter als die de oude en moeie Nederlanders krijgen, nou goed ik ben geen onmens, maar ben toch heel blij dat ik mijn langste tijd gehad heb, want er komt nog meer, dit is nog maar het begin, alles moet kapot eerder zijn die NWO aanhangers niet te vreden.

  2. Dank voor je inzichtelijke, heldere en vooral positieve verhaal. Het bevalt me wel dat je gewoon de stoute schoenen aangetrokken hebt en vanuit je aanvankelijke oordelen en vooroordelen met open vizier en opgestroopte mouwen bent gaan helpen. Dit is een moeilijk en waarschijnlijk langdurig probleem, maar mensen in nood moeten geholpen worden.

  1. Volgens mij heeft Lubach het gewoon voor de grap gedaan…hij heeft werkelijk letterlijk dezelfde tekst gebruikt…zo quasi, aan wie valt het op?

  2. Monika, ik denk dat Lubach iig onder het juk van de VPRO zijn draai eraan gegeven heeft.
   Ik vind het persoonlijk wel een goede grap, mits ik het juist heb geinterpreteerd…
   De VPRO staat ook onder supervisie ondertussen, dat is mij iig wel duidelijk.
   Althans zo zie ik het en zo voel ik het, verder zal de tijd wel uitwijzen hoe het werkelijk zit 😉

  3. En cosmische muppet master…
   De pot is waarschijnlijk de pot die verwijt de ketel dat ie zwart ziet 😉
   Pietentijd in aantocht haha.

 29. Alles is allang van te voren bekokstoofd.
  “Vrije Moslim immigratie naar Europa. Geheimgehouden EU-afspraken met 10 Aziatische en Noord-Afrikaanske landen. Uit de Barcelona-Verklaring van 1995:
  Euro-Mediterrane afspraken ingegaan tussen de EU, Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, het Palestijnse Zelfbestuur, Syrië, Libanon, Turkije en Israël.”
  http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Verklaring-Euro-Mediterrane-Partnerschap-Geheime-Afspraken.php

  1. En dan moeten we even weer opnieuw kijken naar vernoemde landen in dit bovenstaande plaatje…
   het Palestijnse Zelfbestuur, Syrië, Turkije….

 30. En ik waarschuw jullie nu dat het einde nog niet inzicht is het word een grote klerezooi met deze gelukzoekers hier. Ze gaan nu al klagen over dat het te koud is. Had dan in je zandbak gebleven en nooit hier naar toe gekomen. Jammeren dat kunnen goed maar zelf iets oplossen dat kunnen ze niet. Hoe we zo naar de afgrond gaan is duidelijk te zien. Ik zou als moslim nooit hier tussen de ongelovigen willen verblijven. Er is niks goed aan ons. Ik vind hun simpel en dom volk.

  1. Frans de Groot, ik vindt dat U toch te ver gaat in UW generaliserende negativiteit van de noord Africaanse volkeren, die een enorme culturele invloed op het ook Europese denken hebben, een tip door het vinden van de nul/0 hebben ze het Mathématique denken, en de logique operaties gemaakt wat tot ze nu zijn, ook de géométrique kwam hier door tot volle bloei,
   Maar de ééne nul is de andere niet !!!

 31. Het spel is volgens mij hier in Europa pas goed begonnen met de intrede van de EU in Brussel en dat we daar deel van zijn gaan uitmaken.
  We hadden in Noord Europa een welvarend Europa en hebben dit via de EU verplicht af moeten dragen aan de armere zuidelijke landen.
  Die figuren in Bussel ZIJN AANGESTELD DOOR OA JUNKER EN ANDERE PRO AMERIKA FIGUREN met de bedoeling afbraak van Europa ten voordele van banken en multinationals.(DE VS DUS).
  Telkens weer verbaas ik mij erover dat er weinig geschreven wordt over de macht die regeringen van Europese landen verloren(ingeleverd)hebben waardoor ze alleen uitvoeren wat de niet gekozen maar geinstalleerde dames en heren in Brussel van hen verlangd in opdracht van de welbekende Elite.
  Hoe is het mogelijk dat Brussel zoveel invloed kan hebben terwijl ze nooit gekozen zijn?
  Ook denk ik dat onze aandacht meer naar Brussel en de eigen regeringen moet uitgaan omdat die alles bewerkstelligen en de problemen het hoofd dienen te bieden.
  Helaas worden de mogelijkheden die zij eerder wel hadden om de problemen aan te pakken ontnomen door hun eigen blindheid (mits dat het bewust gebeurd) omdat ze regeltjes en wetten hebben bekrachtigd die nu tegen ons werken door overal maar voor te tekenen wat in Brussel wordt aangedragen.
  Daarom ben ik van mening dat Europa naar de klote gaat door oa de hoeveelheid “vluchtelingen” die nu naar hier komen wat voor ons onmogelijk is om dat op te vangen en de steeds zwaarder wordende financiele druk die op onze schouders wordt gelegd.
  Feit blijft wel dat de EU en de regeringsleiders hiervoor verantwoordelijk zijn en blijven.
  Vanmorgen zag ik dat in Duitsland haken kruizen en leuzen op een gebouw waren getekend en ze liepen bij een demonstratie zelfs al met een galg.
  Waarom richten mensen hun woede/frustratie tegen mensen die (ook al hebben zij al geld en komen ze naar hier voor een beter leven)alleen maar een zo goed mogelijk leven willen.
  Waarom richten wij ons ongenoegen niet tegen hen die dit veroorzaakt hebben en daar ook iets tegen zouden moeten doen in plaats van te roepen (Merkel bv) kom maar naar hier want wij kunnen het aan?
  Zij die dit veroorzaakt hebben moeten we erop aanspreken en niet de mensen die op uitnodiging naar hier zijn gehaald onder het valse voorwendsel dat het allemaal vluchtelingen zijn die oorlog ontvluchten terwijl diezelfde leiders nu al zeggen dat er ook veel gelukzoekers tussen zitten.
  Onze zogenaamde leiders zijn hiervoor aansprakelijk en niet de vluchtelingen daarom leg de leiders het vuur aan de schenen dat is de enige hoop om het tij te keren als dat nog mogelijk is.

 32. De EU is een in mijn zienswijze vooropgezet afbraak systeem voor Europa.
  Waarom zitten daar mensen die nooit en te nimmer door de Europese bevolking zijn gekozen?
  1 EU was wat ze wilden maar dan had ik verwacht dat nu Merkel,Hollande,Rutte en de rest van de Europese regeringsleiders daar in Brussel hun kantoor zouden hebben en niet volslagen onbekenden die nu menen alles in Europa te mogen en moeten regelen.
  Daarom ben ik van mening dat we die gasten in Brussel eruit moeten schoppen zodat de landelijk gekozen Europese leiders het weer voor het zeggen krijgen en functioneren zij niet dan geef je ook hen een trap onder de kont.

 33. Leugenaar Rutte is net betrapt het volgende leugen. In het journaal van 18.00u staat Rutte glashard te verklaren dat ze het niet hebben zien aankomen. In WNL verklaarde maandag jl, Mona Keijzer van het CDA dat het kabinet al in het voorjaar wist dat die zogenaamde vluchtelingen zouden komen.

  Rutte is met zijn stalen smoelwerk een leugenaar van de bovenste plank.

 34. Op Wanttoknow wordt al jaren geschreven over de aanvallen onder valse voorwendselen op landen als Irak, Libië en Syrië. Nederland deed even vrolijk mee, er werden miljoenen voor uitgetrokken om dood en verderf te zaaien met de nodige “collateral damage”. Zelfs Avaaz deed mee aan de smeercampagnes, de “goeddoeners” 😉
  Weinig geluiden hoorde je toen over eigen volk eerst en geldverspilling terwijl er toen al woningnood en armoede was.
  Nu er na 4 jaar terreur en bombardementen een grote groep hun land ontvlucht en hier aanklopt voor hulp is het land plotseling te klein, te arm en moeten we die geitenneukers niet, niet ons probleem, laat ze het daar maar uitzoeken.
  Nou beste klagers, DAT is nou karma.

  nstant Karma’s gonna get you,
  Gonna knock you off your feet,
  Better recognize your brothers,
  Ev’ryone you meet,
  Why in the world are we here,
  Surely not to live in pain and fear,
  Why on earth are you there,
  When you’re ev’rywhere,
  Come and get your share.
  http://www.youtube.com/watch?v=F3qvosHHcWc

 35. @ ηλίθιος

  Het is prima dat je je hart lucht, maar je maakt 1 fout.
  Wij het Nederlandse volk, althans zeer vele, zijn het niet eens over deze elitaire oorlogsvoering. Wij hebben niet gevraagd om deze vluchtelingen (???). Wij als volk zijn geïndoctrineerd met leugens waar een steeds grotere groep kennis van neemt. En wat je vooral vergeet is dat de Nederlandse Overheid gewoon doet wat ze wil en desnoods via een omweg, zodat de burger het niet in de gaten heeft.

  Dan nog 1 wie verteld mij dat deze vluchtelingen allemaal echte vluchtelingen zijn. Uit onderzoeken in Duitsland namelijk iets heel anders. Kun je mij garanderen dat het geen leger Jihad vluchtelingen zijn, waar IS en andere slecht denkende individuen tussen zitten.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Eerste-groepen-Allahu-Akbar-migranten-trekken-met-stokken-Duitse-steden-in

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9871:verkrachtingen-westerse-vrouwen-loopt-spuigaten-uit&catid=37:wereld&Itemid=50

  In mijn opinie weet je niet helemaal hoe het zit, denk dus eerst na voor je iets op kalkt.

  Ga maar eens naar Niburu.co of xandernieuws.punt.nl

  1. Gelukkig is dat jouw opinie 😉
   Xandernieuws….. pfffffff, die zou eigenlijk een banner boven iedere pagina moeten plaatsen met de tekst: Lezen op deze website is schadelijk voor uw geestelijke gezondheid en daarvoor geheel op eigen risico, wij zaaien angst en verdeling, zijn dol op Israël en bovendien religieus gestoord.
   Ieder zijn meug.

  2. @ ηλίθιος

   Je begrijpt duidelijk niet waar ik op doel en het is zeker niet alleen xandernieuws die hier overschrijft. Toch gek dat andere landen zich afvragen of de EU gek geworden is. Je hoeft maar een beetje te neuzen op het net en dan kom je er al gauw achter dat er een hoop voor de burgers verzwegen wordt.
   Leg mij dan is uit waarom 82% van de vluchtelingen man zijn. Hebben ze hun vrouwen laten stikken in de door de VS/IS/rebellen opgezette oorlog. Dat de Nederlandse Overheid in dit spel meegaat, is niet de schuld van de bevolking. Burgers hebben in Nederland helemaal niets te vertellen mits je de krachten bundelt. (zie bijvoorveeld referendum GeenPeil)

   Als je een beetje had opgelet had je een relaas kunnen zien op het net van een Engelse journaliste over Syrië. Je had dan kunnen zien hoe blij die mensen zijn met de komst van de Russen. Het land begint weer te leven.

   Daarom om zeg ik je dat je er niets van begrijpt, en het is net als de Arabische lente geweest, dat hier elite figuren gaan bepalen voor hun eigen financiële belangen of een regime moet vallen. Het interesseert ze niet of ze daarbij delen van een bevolking vermoorden. Dat noemen ze dan “Colletaral Damage”.
   Ik adviseer je toch naar beter informatie te zoeken.

  3. Goed idee, ik zal ff SaLusa gaan channelen, wellicht kan die mij vertellen hoe de vork precies in de steel zit. Ik schaam me diep voor mijn onwetendheid, brb.

  4. ηλίθιος wat een merkwaardig woord is dit.

   ηλίθιος betekend idioot.

   Heb je zo’n lage dunk van jezelf?

  5. Καταλαβαίνεις τώρα?
   Niets te maken met lage zelfdunk, meer dat ik mezelf niet zo godvergeten serieus neem, dat geeft een hoop vrijheid en lucht in het leven. Zou je ook eens kunnen proberen 😉

 36. Er wordt hier veel gesproken over vluchtelingen,gelukzoekers en de mogelijkheid dat er ook personen bij kunnen zitten met slechte bedoelingen.
  Maar zou het niet verstandiger zijn om eens de vraag te stellen hoe het komt dat zij naar hier komen en wie daar verantwoordelijk voor zijn?
  Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon compleet met de mogelijkheid om te internetten(ook de vluchtelingen hebben deze mobieltjes)is het dan zo vreemd dat wanneer deze “vluchtelingen” op hun mobieltjes of via internet lezen dat het hier in Noord Europa zo goed is en het geld bijna voor het opscheppen ligt dat zij daar ook van willen profiteren vooral als dan een Duitse bondskanselier ook nog loopt te roepen kom maar naar hier want we kunnen het aan?
  Iedereen (ook wij die zogenaamd in deze rijke landen thuis horen) zouden gaan naar daar waar we denken het beter te krijgen en hij/zij die dit ontkent liegt.
  Zij die nu als destabiliserende migranten worden gezien doen eigenlijk niets anders dan te proberen het voor zichzelf zo goed mogelijk te krijgen wat denk ik iedereen wel voor zichzelf zou doen.
  Daarom vind ik het niet logisch dat het ongenoegen tegen deze mensen gericht wordt en dat zij die hier verantwoordelijk voor zijn de dans ontspringen.
  Het zijn nogmaals niet de vluchtelingen/migranten die de boel destabiliseren maar onze regeringen zelf zij kunnen dit een halt toeroepen maar doen dit niet.
  Rutte moet gewoon een vent zijn en vaststellen hoeveel mensen wij kunnen opvangen en als dat aantal bereikt is de grenzen afsluiten.
  Hij is het die telkens weigerd om een aantal te noemen waardoor de toestroom door zal blijven gaan dus spreek de regeringen erop aan en niet de mensen die net als iedereen zou doen een zo goed mogelijk leven willen hebben.

  1. @ arnold

   Had ik dat niet al gedaan dan?

   De VS is de grote boosdoeners in dit hele probleem.
   In tweede lijn de vazalstaten die zie in dit gore spel hebben laten meesleuren.
   Er is al geopenbaard dat IS getraind, betaald en wapens geleverd krijgt van de VS.
   500 miljoen is uitgegeven aan training van Syrische rebellen.
   Dat zenuwgassen of bestanddelen er van om deze te maken via Saoedi Arabië (bondgenoot VS) aan Syrische rebellen zijn geleverd. Dit is gebleken uit onderschepte telefoon gesprekken.
   Naar het schijnt worden ook de eigenaren van boten betaald om vluchtelingen uit Afrika naar de EU te brengen.
   Ook blijken er twitter berichten naar Afrika en vluchtelingen VANUIT de VS met meest verleidelijke teksten zoals; vrouwen zitten op seks te wachten, gratis geld, gratis woning enzovoort.

   Moet ik nog meer vertellen?

  2. Loki.
   Voor alles zijn er toezichthouders zoals de DNB de banken zou moeten controleren,dat zij dit niet naar behoren doen is gebleken in het geval van Ice Save.
   Maar wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van overheden of mogen die ongelimiteerd een land afbreken zonder dat iemand daar iets aan doet?
   Hoe krijg je de mensen zover dat ze hun leiders aansprakelijk stellen voor wanbeleid?
   Hoe krijg je voldoende mensen op de been om ze in Den Haag weer op de rails te krijgen zodat ze het juiste doen?

  3. @ arnold
   Punt 1
   De toezichthouder van de DNB is de familie de Rothschild, de DNB is toezichthouder om het vermogen en inkomsten van deze familie veilig te stellen. Dat ze op deze manier een land met zijn volk langzaam kaal plukken interesseert ze geen bal.
   Punt 2
   Feitelijk is de Holy See verantwoordelijk voor het toezicht van dit land, maar helaas heeft de Holy See nauwe banden met de bovengenoemde familie. Zolang het goed gaat zullen zij niets van zich laten horen.
   Punt 3
   Zolang de overheid de midden inkomens niet treft, zal je mensen niet zover krijgen er iets aan te doen. Dat weet de overheid en dus spelen ze een geslepen spel en de kleine man is altijd de klos.
   Maar zie hoe de overheid zichzelf steeds meer in het nauw drijft.
   Punt 4
   Lees punt 3 en heb geduld en lach die theaterclowns in Den Haag vrolijk toe. Het zal over niet al te lange tijd spaak lopen. Het is te hopen dat de mannen in die wespenpakkies beseffen hoe ze zelf ook genaaid worden en het kant van het volk kiezen.
   De EU is aan het begin van ineenstorting en daar wordt Nederland dus ook in meegezogen. En als het helemaal tegenzit stort ook de wereldeconomie in.

   Ik kan alleen nog hier aan toevoegen, zorg dat je genoeg in huis hebt!!!! Voor lange tijd.

  1. Is de tekst überhaupt van deze mevrouw…ze stamelt er maar wat en verteld dingen die niet kloppen…volgens mij heeft ze geen idee waar ze het over heeft.
   O ja de oorlog moet stoppen dat klopt als een bus…zo ‘god’ euhm de VS wil.

  2. Mw Roelants weet totaal niet waar ze het over heeft en haar relaas klopt dan ook van geen kant.
   In de video werden de tegenstanders van het regime Assad in beeld gebracht, laat dat nou net allemaal bondgenoten van de VS zijn. Misschien moet ze McCain is gaan interviewen over zijn vriendje Abu Bakr al Baghdadi oprichter van IS, welke op vele plaatsen samen zijn gezien (foto’s bewijzen dat) waar de ellende steeds begon.

  3. De aap uit de mouw!!! Onderstaand verklaard een hoop!

   LinkedIn:
   Carolien Roelants
   Senior Editor at fanack.com
   Rotterdam en omgeving, NederlandKranten

   Huidig
   nrc handelsblad,
   fanack.com, chronicle of the Middle East

   Uit haar biografie:
   Mw Roelants was 30 jaar redactrice bij NRC handelsblad, maar nu nog alleen columniste.

  4. En ik altijd maar denken dat Mc Cain een producent van diepvries friet was.
   Zo zie je maar nooit te oud om te leren.

 37. Sorry maar ik vind de titel van dit schrijven “” de déstabiliserende migrantenstroom “”, verkeerd gekozen, deze mensen déstabiliseren helemaal niets, het EU slaap proces gaat gewoon door, veel media aandacht, kranten vullen, en de rest wordt mooi bedekt en overstemd door niet echt bestaande problemen, die paar millioen op 400 millioen, druppel op de gloeien,de plaat.
  Verder zijn het geen émigranten, maar mensen die hun heil zoeken ergens waar ze niets van afweten, allemaal van horen zeggen, de oorlog is een mooi motief om eindelijk hun leven in Europa te voeren de droom van heel veel mensen, in noord Africa.
  Als Turkije ooit bij de EU komt, gaat er het zelfde gebeuren, 26% van de oude overwonnen volkjes, die in Turkije verblijven, onderdrukt in Turkije leven, dromen van het religeuse vrije Europa.
  Op mijn laatste reir naar en in Turkije, heb ik het weer kunnen zien en ervaren, wonderschone Chriselijke kerkjes di op onstorten staan maar het is verboden om ze te restaureren of opteknappen, er is al zoveel verdwenen, en uiteindelijk blijft er niets over van die eens prachtige erfenis van de mensheid.
  En die mensen worden nu in de watten gelegt in Europa, ik zou zeggen Moslims terug naar hun land, en de andere onderdrukte mensjes van harte welkom !!!

  1. Niets van het artikel begrepen Jenne; heb je het überhaupt gelezen. Dan zul je lezen, dat het niet over de vluchtelingen zélf gaat, maar over de kracht-achter-de-schermen, die deze stromen op gang brengen. Als wapen, als middel om Europa te stabiliseren. Zo, nou ben je even bijgepraat Jenne.. Lees het artikel gewoon even, dan zul je zien dat de titel slaat op het spreekwoord: ‘Never judge a book by the cover’..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.