Advertentie

De Maan is écht de Maan niet..!


De Maan is niet de Maan die wij denken dat ‘ie is.. Om maar meteen met de deur in huis te vallen… Velen geloven dat de Maan, onze Maan, een natuurlijke satelliet is, die rondom de Aarde zweeft. Maar wetenschappelijk gezien alleen al, zijn er zóveel vraagtekens bij het fenomeen ‘natuurlijke Maan’ te zetten, dat er maar één conclusie overblijft: de Maan, deze Maan is dus NIET NATUURLIJK..!

Gezien de enorme aantrekkingskracht van onze zon, is het op zich al een wonder dat onze Maan niet weggetrokken wordt uit haar baan om de Aarde. De Maan staat op een dusdanig perfecte plek, dat het welhaast onmogelijk is, dat deze positie ’toevallig’ tot stand is gekomen. En met deze, en andere wetenschappelijk getoetste ’toevalligheden’, kom je op een heel bizarre conclusie uit. Onvermijdelijk ook. De Maan is kunstmatig en daar, in de ruimte vlak nabij de Aarde, ‘neergehangen’…! Tja, de volgende vraag dient zich dan natuurlijk meteen ook aan: ‘WIE’ is in staat deze kunstmatige satelliet daar ‘neer te hangen’, als een Universele Kerstbal..?

 x

01 Earth_and_moon
De Aarde met ‘haar’ satelliet: de Maan..! Een uitzonderlijk stel, dat mag duidelijk zijn als je het artikel leest..! (Deze foto als bureaublad? Klik op de afbeelding!)

x

x

De Maan is écht de Maan niet..!

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Eén van de meest adembenemende constateringen, rondom de Maan, is het FEIT dat onze Maan simpelweg ouder is dan de Aarde..! En daarmee vervalt al direct het kulverhaal, dat we allemaal opgedist hebben gekregen over het ontstaan van de Maan: de Maan is een stuk van de Aarde, weggerukt uit de Aarde, door een botsing met een andere planeet of komeet..  Nou dat is dus onmogelijk, wanneer de Maan OUDER is dan de Aarde, nietwaar..? Het kan zelfs zo zijn, volgens recent wetenschappelijke calculaties, dat de Maan zelfs ouder is dan onze zon..!

Door wetenschappelijk onderzoek van gaten in het maanoppervlak, die zijn ontstaan door de inwerking van kosmische straling op het maanoppervlak, is de leeftijd van de Maan redelijk nauwkeurig te schatten: zo’n 4,5 miljard jaar. Een heel stuk ouder dan onze Aarde dus en bijna zo oud als onze zonnestelsel. Daarnaast is er iets vreemds met het ijzergehalte in de Maan en dat wat we op Aarde aantreffen. Wetenschappelijk journalist Earl Ubell vraagt zich af: “De Maansteen van Rosetta blijft een mysterie; de Maan blijkt een veel gecompliceerder verhaal te zijn dan we verwachten. De Maan is niet simpelweg een bevroren biljartbal die in de ruimte-tijd zweeft, zoals zoveel wetenschappers geloven. Slechts een paar van de fundamentele vragen zijn beantwoord door het onderzoek van de Maansteen-monsters, maar minstens zoveel vragen zijn erbij gekomen..!

De stenen die de Apollo-astronauten meenamen, zijn zelfs van de categorie ‘mysterieus’, die onze ademhaling doen stokken, wanneer we de implicaties laten doordringen. Eén van de meest simpele, fundamentele vragen daarbij: Als de Aarde en de Maan tegelijkertijd zouden zijn gecreëerd, waarom is dan AL het ijzer op één lichaam (de Aarde) te vinden, en op het andere (de Maan) nauwelijks een spoor..?” Dit verschil duidt erop dat de beide hemellichamen dus onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. En daarmee kom je op de volgende ingewikkelde kwestie.

Neil Armstrong Moonlanding Memorial Quote
Een mysterieuze uitspraak van Neil Armstrong, de eerste man die voet zette op de Maan, tijdens een toespraak in het Witte Huis. Hij duidt op het geheim houden van ESSENTIËLE informatie rondom het fenomeen ‘Maan’. (klik voor artikel!)
Hoe is het mogelijk dat de Maan precies in deze baan draait..?
Als de Maan onafhankelijk van de Aarde is ontstaan, zo luidt de theorie van astro-fysici, is de Maan natuurlijk nooit in staat geweest dit ‘veilige en perfecte’ plekje bij de Aarde op te zoeken om daar ‘zomaar’ als satelliet ineens te gaan draaien.. Het zwakke magnetisme dat is aangetroffen op sommige maanstenen, geeft de indicatie dat de Maan een magnetisch veld zou moeten hebben, omdat anders de vraag is waar dat zwakke magnetische veld vandaan komt.. Maar de Maan heeft GEEN magnetisch veld, dus is die vraag wel degelijk valide: ‘Waar komt dat magnetische veld vandaan?’…

De ‘Holle Maan’..
En dan is er de bijna magische kwestie van de ‘holle maan’.. Dát de Maan hol is, is een bijna niet te vermijden conclusie..! Het meest krachtige bewijs hiervoor zijn diverse gebeurtenissen. O.a. die veroorzaakt door de Apollo 12-bemanning, op 20 november 1969. Toen de Lunar Module (LM), het landingsvaartuig van de Apollo, was teruggekeerd naar de rond de maan cirkelende draagraket, en de astronauten daar weer aan boord waren, om terug te keren naar de Aarde, werd besloten de LM, te laten crashen op het maanoppervlak. En zo geschiedde; de LM crashte op het oppervlak van de maan, zo’n 60 kilometer van de plek waar de Apollo 12 had gestaan op de Maan.

Op het maanoppervlak stonden en staan, ultra-gevoelige seismografische meters, die dus in staat zijn om maanbevingen te signaleren en registreren. Wat deze apparaten lieten zien, was in één woord verbijsterend, want ná de inslag van deze LM, bleek de Maan méér dan een uur lang, ná te trillen als een scheepsbel..! Het duurde vanaf de inslag bijna 8 minuten vóórdat de piek van de inslag-vibratie werd bereikt, om daarna in intensiteit terug te vallen. Op een persconferentie die dag, was  het één van de leiders van dit seismische experiment van NASA, Maurice Ewing, die journalisten vertelde dat de wetenschappers even helemaal geen verklaring konden geven voor dit fenomeen.

x

NASA Mission Control:

‘What’s there ? Mission Control calling Apollo’

Apollo 11:

These babies are huge, sir … enormous….
Oh, God, you wouldn’t believe it!

I’m telling you there are other space craft out there…
lined up on the far side of the crater edge…

They’re on the moon watching us.

Experiment herhaald

Later werd bevestigd, dat de kleine trillingen, meer dan een uur-lang hadden aangehouden op het Maanoppervlak. Het experiment werd later herhaald bij de Apollo 13, toen de LM met een radio-commando op het oppervlak van de Maan werd afgestuurd. Het voertuig crashte met een gewicht van zo’n 11.000 kg op de Maan en volgens NASA reageerde de Maan ‘als een gong’..! En hoewel de seismografische instrumenten meer dan 150 kilometer van de crashsite stonden, waren deze in staat om nauwkeurig verslag te doen van deze Maanbevingen.. Deze beving duurde meer dan 3 uur en 20 minuten en bereikte een diepte van 30-35 km onder het oppervlak.
Latere studies op dit terrein lieten eensluidende resultaten zien. Een van die impacts liet als resultaat zien, dat de Maan meer dan 4 uur stond te trillen. Wetenschappers hoopten toen op de impact van een meteoor, waarbij kon worden gehoopt op een signaal van de kern van de Maan, wanneer deze meteoor zou inslaan.. En ja hoor, die gelegenheid kwam. Op 13 Mei 1972 werd het maanoppervlak geraakt door een grote meteoor, die een equivalent in springstofkracht vertegenwoordigde van maar liefst 200 ton. Nadat de schokgolf van deze inslag naar de kern van de Maan werd gestuurd, bleken wetenschappers volledig verbluft over het feit dat er GEEN ENKELE schokgolf terugkeerde naar het oppervlak.. Er is dus iets heel bijzonders met de kern van de Maan, óf er is simpelweg geen kern!
De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje) Deze animatie is versterkt om het effect te laten zien.
De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje) Deze animatie is versterkt om het effect te laten zien.

Het zwaartekrachtveld, nóg zo’n vreemde zaak.
Ook diverse zeer heftige schommelingen in het zwaartekrachtveld van de Maan duiden op een uitermate vreemde structuur van het oppervlak van de Maan. Het gaat hier te ver om dit allemaal in details weer te geven, maar het komt erop neer, dat wetenschappers aansluiten bij wat uit het neerstorten van de LM ook al bleek: de Maan is zeer waarschijnlijk een holle satelliet..! Het was al in 1962 dat NASA-wetenschapper Dr. Gordon MacDonald verklaarde:
“Als we de astronomische data reduceren, komen we tot de conclusie dat het interieur van de Maan een veel lagere dichtheid heeft dan de buitenste lagen. Het lijkt er inderdaad meer op dat de Maan meer weg heeft van een holle, dan van een homogene (gesloten) laag.” Later werd door NASA gezegd, dat het zou kunnen dat er ‘enorme grotten’ in de Maan bestaan..

MIT’s Dr. Sean C. Solomon schreef:“Het experiment met de Lunar Module heeft onze kennis van het zwaartekrachtveld van Maan,  enorm verbeterd. Daarbij is de beangstigende mogelijkheid dat de Maan hol zou kunnen zijn, één van de zeer aannemelijke mogelijkheden”. Maar waarom gebruikt deze wetenschapper het woordje ‘beangstigend’..?? Dat woord komt voort uit het werk van de beroemde en zeer ervaren astronoom Carl Sagan, die in zijn wetenschappelijk werk uit 1966 getiteld: ‘Intelligent Life in the Universe’ tot de simpele conclusie kwam dat “A natural satellite cannot be a hollow object.”, of in goed Nederlands: ‘Een natuurlijke satelliet KAN NOOIT hol zijn’..!
Van wetenschap naar Science Fiction..?!
isaac asimov
Het was de wetenschappelijk onderlegde schrijver Isaac Asimov die al een hele tijd geleden suggereerde dat de maan geen natuurlijk ruimtelichaam is. Hij was ook een van de eersten die aangaf, dat het – alleen al op basis van kansberekening- bijna onmogelijk was, dat de Maan plotseling ‘gevangen’ zou zijn, in het zwaartekrachtveld van de Aarde, zoals ook werd beweerd. De bijna PERFECTE positie van de Maan ten  opzichte van de Aarde, die feitelijk levens-brengend is, laat deze kansberekening helemáál doorslaan naar het uiterste, het méést onwaarschijnlijke!
Asimov was ook de man die ervan uitging, dat de baan van de Maan niet alleen bijna een perfecte cirkle is, maar dat de Maan ook nog eens ALTIJD met één kant slechts naar de Aarde gericht is. Zover we op dit moment weten in de kosmologie, is de Maan de enige satelliet die om een hemellichaam zweeft, die deze eigenschappen heeft..! En deze cirkelbaan is in eigenlijk heel bijzonder, wanneer je kijkt naar het centrum van de massa van de Maan, 1,5 kilometer dichter bij de Aarde ligt, dan haar geometrische centrum.. Alleen al dit feit, zou ervoor moeten zorgen dat er een instabiele, schommelde baan zou moeten ontstaan, zoals een bal met het gewicht dat niet preciés in het midden zit, niet recht kan rollen..
Eén van de vele vraagtekens: het maanoppervlak, met slechts ondiepe kraters, in relatie tot hun diameter.
Eén van de vele vraagtekens: het maanoppervlak, met slechts ondiepe kraters, in relatie tot hun diameter.

Dus een ‘onnatuurlijke Maan’… Maar wat betekent dat?
Als we de honderden onnatuurlijke verschijnselen die op het oppervlak van de Maan plaatsvinden, in overweging nemen, en die NASA nooit gedetailleerd heeft onthuld, of zelfs heeft geheim gehouden voor het grote publiek, maar die eeuwenlang zijn waargenomen door onafhankelijke waarnemers, mogen we aannemen dat de Maan een geconstrueerd ruimtevaartuig is…! Een constructie die Titanium nodig heeft om sterk genoeg te zijn..

En laat dat -zeer zeldzame!- metaal nou gevonden zijn op de Maan..! Veel mensen kunnen zich nog de beelden herinneren van de astronauten in Tv-reportages, waarin ze probeerden om met boormachines in het maanoppervlak te boren.. Hun speciale boren slaagden er slechts in, enkele centimeters diep te boren..! Op het oppervlakte van de Maan bevindt zich in vele rotsen zo’n 80% titanium! Op Aarde komt dit percentage niet voor.
Dat de Maan een harde en taaie buitenkant heeft én een zacht, licht en niet-consistent innerlijk is duidelijk. Wij gebruiken op Aarde Titanium voor vliegtuigen, race-auto’s en ruimtevaartuigen.. En precies dat Titanium wordt dus gevonden op de Maan.. Experts waren bijzonder verrast, toen stenen van de Maan naar Aarde waren gebracht en nauwkeurig geanalyseerd, dat de stenen niet alleen koper en mica bevatten, maar dat ook bijna puur Titanium werd aangetroffen. En twee elementen die nog niet eerder in de natuur werden aangetroffen, Uranium 236 and Neptunium 237..!
 x
Een paar (aanvullende) bizarre waarnemingen:
 • De Maan is ouder dan de aarde. Koolstofdatering laat zien dat de aarde op 4,6 miljard jaar oud is en de Maan 5,3 miljard jaar.
 • Het stof op de Maan wordt verondersteld te zijn gekomen van uiteenvallende de rotsen op het maanoppervlak, maar het stof heeft een chemische samenstelling die niet overeenkomt met de samenstelling van de rotsen op de Maan. Maanstof is een miljard jaar ouder dan de Maan.
 • De rotsen op de Maan hebben een magnetisch veld, maar de Maan zelf niet.
 • Er zijn bewijzen voor dat de kraters op de Maan intern zijn ontstaan, maar niet door vulkanen..!
 • Er is seismologische activiteit op de Maan zonder corresponderende vallende meteoren of bewegende tektonische platen.
 • De metalen op het oppervlak van de Maan zijn zwaarder dan de metalen dichter bij de kern. Meestal zijn de lichtere metalen aan de oppervlakte te vinden en de zwaardere metalen dichter bij de kern.
 • De Maan staat op EXACT de juiste afstand van de Aarde, om een volledige zonsverduistering te creëren..! Een tamelijk unieke gebeurtenis. De diameter van de Maan is slechts 2160 mijl, terwijl de Zon een diameter heeft van ca. 864.000 mijl..!
Hoe nu verder met onze Maan-verklaringen..
Het punt is gemaakt: het is uitermate onwaarschijnlijk dat de Maan een natuurlijke satelliet is. Dát die precies op dit plaats ten opzicht van onze Aarde staat, betekent dat dit hemellichaam er dus ‘geplaatst’ moet zijn.. ‘Iets’ heeft deze Maan dus op deze hoogte geplaatst en vanzelfsprekend ook deze snelheid gegeven.. Maar wat is dan dat ‘iets’..? Het is dé essentiële vraag op dit moment, of is het de existentiële vraag..?
x
volle maan cactusHet is juli 1970 en 2 Russische wetenschappers, Mikhail Vasin en Alexander Shcherbakov, publiceren een artikel in het Russische tijdschrift ‘Sputnik’, met de titel: ‘Is the Moon the Creation of Alien Intelligence?’, vertaald dus ‘Is de maan een creatie van buitenaardse intelligentie?’. Zij vertellen in dit artikel over de reële mogelijkheid, dat intelligente wezens, in het bezit van technologie waar wij slechts van kunnen dromen, in staat zijn geweest een ruimtelichaam als de Maan uit te hollen. In dit artikel vragen Vasin en Shcherbakov de lezers om ‘Afstand te doen van de traditionele manieren van kijken, van onze manier om ‘gezond verstand’ toe te passen en datgene te bekijken, wat eerst als ongelimiteerde en onverantwoordelijke fantasie lijkt te klinken..
 x
Enorme machines die werden gebruikt om rotsformaties te smelten en grote holten in de Maan te creëren, waarbij het gesmolten materiaal op het oppervlak terecht gekomen is. Beschermd door een krachtige binnenmantel en geconstrueerde buitenmantel van metaalachtig, rotsafval, werd dit gigantische voertuig door de Kosmos gestuurd om uiteindelijk geparkeerd te worden in een baan om onze Aarde.. En naarmate we onszelf meer verdiepen in het wezen van de Maan en alle wetenschappelijke feiten die we kennen rondom de Maan, des minder onwaarschijnlijk is dit beeld van een gecreëerde Maan. Veel van de onverklaarbare zaken rondom de Maan, zijn verklaarbaar met deze nieuwe hypothese.
 x
En hoe buitenissig hun ‘Ruimtevaartuig Maan’-theorie ook mag klinken, deze theorie van beide durfals, bevat de oplossing voor alle mysteriën van de Maan..!  Het verklaart waarom de Maan zoveel ouder is dan de Aarde ( 900.000 jaar) en mogelijk zelfs als ons zonnestelsel. En waarom ook er 3 specifieke lagen op de Maan gevonden zijn, waarbij het meest dichte/zware materiaal aan de buitenzijde ligt, precies wat je verwacht van de romp van een ruimtevaartuig. Het kan ook verklaren waarom er geen water op het oppervlak van de Maan is gevonden, maar waar er bewijs is, dat dit water wél voorkomt, diep in de Maanmantel.

De originele cover van het boek, waarvan je hier de vertaling lees. Uit de jaren 1990 (klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)
Wanneer de Maan een kunstmatig object is, betekent dat natuurlijk nog niet, dat de ‘makers’ weer vertrokken zijn en de Maan voor ons achterlieten…. Zijn er aanwijzingen dát er nog ‘leven’ op de Maan is..! Wat is er aan de hand op de Maan..? De originele cover van het boek, waarvan je hier op WantToKnow de vertaling lees. Uit de jaren 1990 (klik voor lead naar de Nederlandse vertaling hier op de site)

Deze theorie zou ook verklaren waarom er heftige zwaartekracht-schommelingen waar te nemen zijn bij de enorme ‘oceanen’ op de maan, de krater-achtige structuren die we zelfs vanaf de Aarde met het blote oog kunnen zien. Onder deze ‘kraters-die-geen-kraters-zijn’, zouden de enorme machines verstopt kunnen liggen, die voor het uithollen van deze satelliet verantwoordelijk zijn. (Precies op de wijze waarop wij onze tunnelboormachines achterlaten, wanneer we een onderzeese tunnel gegraven hebben, en de beide tunnelboormachines elkaar bereiken..)

Het verklaart ook het fenomeen van de Rode Gloed.. Want daarvan was sprake, erupties met een rode gloed, toen de Maan dichter bij de Aarde kwam. Het was astronoom Nikolay Kozyrev die in 1958 rare uitbarstingen in een van de kraters van de maan waarnam, waardoor er vragen over de activiteit van de maan ontstonden (Lowell Observatory, 1963). Een machine of generator misschien?

Het idee van een kunstmatige satelliet zou ook het fenomeen ‘Maanbevingen’ kunnen verklaren. Dat zou gebeuren als de kunstmatige constructie in zijn voegen kraakt, wanneer de Aarde in het verlengde van de Zon aan één zijde van de Maan ’trekken’.. Daarnaast zouden de kunstmatige machinerieën onder het Maanoppervlak verantwoordelijk kunnen zijn, voor de gaswolken, die regelmatig worden waargenomen. Ook de controverse die wetenschappers lijken uit te vechten over de ‘koude’ en/of ‘warme’ Maan lijken dan uit de wereld.. De Maan was oorspronkelijk dan een koude planeet of hemellichaam en werd daarna op intense wijze met hitte (Laser?) uitgegraven, waarbij een enorme hoeveelheid van het interieur van de Maan naar buiten werd gebracht.

En last but not least, het zou ook de theorie van de holle Maan volledig verklaren, doordat door het ‘uitgraven’ van de Maan, er sprake is van een holle Maan, maar er ook nog sprake is van eigenschappen van de Maan, die duiden -zoals waarmee we vanuit de oudheid calculeren- op een vaste(re) constructie. En die holle Maan verklaart vanzelfsprekend het ‘klinken als een bel’, na inslagen van meteoren of door mensen gemaakte constructies. Ook de aanwezigheid van Titanium in buitenissige proporties wordt dan verklaard, evenals de aanwezigheid van chroom, circonium en roestvrij ijzer en zelfs Uranium 236 en Neptunium 237.

Hoe gek het ook klinkt, als je ruimte maakt in je geest voor de mogelijkheid van ‘Ruimteschip Maan’, is het allemaal logischer dan je dacht.. Ook de verbazingwekkende baan die de Maan beschrijft om de Aarde, en het continue tonen van slechts een kant van haar bol, is dan inpasbaar. Maar hoe bizar het ook klinkt, ons wordt geleerd, dat de Maan écht is.. WANT wij mensen hebben deze Maan natuurlijk niet gemaakt. En natuurlijk bestaan buitenaardsen NIET en DUS is de Maan niet kunstmatig.. Wat kan het leven toch simpel zijn..!

Auteur Christopher Knight over ‘Wie bouwde de Maan’
Eén van de meesterwerken over het kunstmatige karakter van de Maan, is het boek ‘Who Built the Moon’. We plaatsen hier commentaar van één van de auteurs, Christopher Knight over de kunstmatige Maan-hypothese.

x

Who-Built-The-Moon

 

Christopher Knight: “De Maan staat feitelijk bovenop de Aarde, zo dichtbij is hij en dit hemellichaam wordt algemeen beschouwd, als één van de meest vreemde objecten uit het Universum. Het is alsof je constateert dat iedereen op de hele wereld normaal is, behalve degene die je buurman is.. Een man die 3 hoofden heeft en alleen maar gebroken scheermesjes eet.. Het meest bizarre gegeven bij de Maan, is dat feitelijk moet worden geconstateerd, dat de Maan geen kern heeft, zoals elk ander planetaire object. Het is óf hol, of heeft een wel heel erg dunne ‘binnenkant’. En heel bizar blijkt het grootste deel van de massa van de Maan, vlak ónder het oppervlak te zitten..!

We krijgen allemaal op school het verhaaltje te horen dat de Maan afkomstig is uit de Aarde, uit de Grote Oceaan om precies te zijn. De Maan bestaat daardoor voor het grootste deel, zo gaat datzelfde verhaaltje, uit hetzelfde materiaal als de Aarde, en werd gevormd zo’n 4,6 miljard jaar geleden.. Maar alleen al de leeftijd van de Maan is in volledige tegenspraak met dit verhaaltje, het sprookje van de Maan. De Maan is rond de 5,4 miljard jaar oud en dat scheelt toch gauw een slordige 900 miljoen jaar.De Maan is echter niet alleen nogal bizar in zijn constructie, de Maan beweegt ook nog eens op een manier die -op zijn zachtst gezegd- nogal wonderbaarlijk is.
x
De Maan is preciés 400x kleiner dan de Zon, maar staat weer 400x dichter bij de Aarde dan de Zon, waardoor ze op het oog exact dezelfde afmetingen hebben.. En dat fenomeen zorgt ook voor de zogenaamde ’total eclips’ bij zonsverduisteringen.. Een weergaloos schouwspel, maar wel gebaseerd op de genoemde maatgeving en afstanden van elkaar en tot de Aarde; één van de grootste onwaarschijnlijkheden in het Universum.
Verder doet de Maan exact wat de Zon doet bij het opkomen en ondergaan aan de horizon en bij tegenovergestelde solstices/keringen. Bijvoorbeeld: de Maan komt in midwinter, precies op die plaats op, waar de Zon opkomt bij mid-zomer..! Er is geen logische reden te bedenken  waardoor dit gebeurt, want het is alleen ‘zinvol’ voor iemand die dit schouwspel natuurlijk gadeslaat vanaf de Aarde..!
 x
Historische meetsystemen, gebaseerd op de Maan!
In vorige boeken hebben we geschreven over de waanzinnig zuivere meetsystemen die al meer dan 5000 jaar in gebruik zijn, bij diverse volkeren op Aarde. Gebaseerd op de massa, de dimensies en de bewegingen van onze planeet. En voor de zekerheid checkten we of deze verhoudingen ook van toepassing zouden kunnen zijn op andere planeten in ons zonnestelsel. En wie schetst onze verbazing, dat dit meetsysteem PERFECT bleek op te gaan voor de Maan in relatie tot de Zon.
x
stonehenge2Het leek erop alsof we een blauwdruk gevonden hadden, waar de Maan als het ware gefabriceerd was op basis van de verhoudingen van de Aarde ten opzichte van de Zon. Naarmate we er dieper indoken, bleek ook dat álles paste in dit concept, op elke denkbare wijze..! Een historisch meetsysteem uit het -wat wij noemen- Stenen Tijdperk, en dat gebaseerd is op geometrie, werkt perfect op de verhoudingen van de Maan. Je vraagt je af hoe de mensen uit die tijd aan deze kennis kwamen, zonder telescopen en gedetailleerde data van de Maan.
 x
Daarbij was het werk van de briljante Alexander Thom, professor aan de Universiteit van Oxford, ons startpunt. Hij was de man die het bestaan ontdekte, van wat we nu als de ‘Megalitische Yard’ beschrijven. Het bleek de precieze maateenheid te zijn, waarop allerlei grote structuren uit dit Stenen Tijdperk zijn gebouwd in West Europa, onder andere Stonehenge. Veel archeologen kunnen het allemaal niet geloven en doen het werk van Alexander Thom af als foutief.
 x
Samen met mijn co-auteur Alan Butler bleken we in staat aan te tonen hoe ze deze uiterst precieze lineaire maateenheden, gebaseerd zijn op de rotatie van de Aarde en hoe deze eenheden dus ook de basis waren voor tijdmeting, inhoudsmeting en gewichtsmaten, die vandaag de dag nóg gebruikt worden..! En nogmaals: dit zijn uiterst precieze ontdekkingen, geen zaken dus, die ‘een beetje kloppend zijn’..! Wanneer je een goede calculator hebt, is het allemaal relatief eenvoudig na te rekenen, maar hoe deze mensen uit die tijd deze kennis vergaarden, is op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend..! Ze waren ons dus feitelijk vér vooruit..
 X
zon planeten verhoudingenDe rol van de Maan blijkt door al de anomalieën duidelijk niet-natuurlijk te zijn en het is naar ons idee zeer wel mogelijk dat hij gecreëerd is om het leven op Aarde mogelijk te maken..! De Maan is daarbij van essentiële rol gebleken voor de mens en het leven op Aarde. De Maan blijkt niets meer of minder te zijn dan een broedkast voor leven..! Wanneer de Maan niet exact de maat, de massa had en de afstand tot de Aarde en de Zon had gehad, in de evolutie van de Aarde, dan zou er waarschijnlijk geen intelligent leven op deze planeet zijn geweest!
 x
Wetenschappers zijn het er algemeen over eens dat we zóveel verschuldigd zijn aan de Maan en haar bewegingen en positie. Door de Maan blijkt onze Aarde in een dusdanige stand te worden gehouden, die het mogelijk maakt, dat er seizoenen zijn op Aarde en dat het water vloeibaar blijft, op het grootste deel van onze Aarde. Wanneer de Maan er niet was geweest, zou je kunnen constateren, dat de Aarde net zo dood en onbewoonbaar zou zijn als Venus.
x
In ons boek Who Built the Moon? wordt duidelijk dat we eigenlijk tot geen andere conclusie kunnen komen, dan dat de Maan kunstmatig is. En omdat het zéker is dat het ouder is dan 4,6 miljard jaar, komen er nogal wat interessante punten naar boven.. Eén daarvan is de uiterst intelligente manier waarop de boodschap ZELF dát de Maan kunstmatig is, op een kunstmatige Maan duidt..! Deze kloppende taal is gebaseerd op het 10-tallig stelsel, waardoor het verwijst naar het 10-tallig, zoals dat nu op Aarde gebruikt wordt. De vraag waarom de Maan dus gebouwd diende te worden, is dan eenvoudig te beantwoorden:
Als een groep alternatieve maanfoto- en filmonderzoekers, na afloop van een bezoek aan NASA/BellCom, en na de presentatie van de resultaten van hun diepgaande onderzoek, aan een medewerker/insider van dit bedrijf vraagt:  “Nou, jullie hebben wel over veel zaken gelogen, toch..?”, komt ná een korte pauze het antwoord: “Nee.. Nee, we hebben niet over ‘veel’ zaken gelogen, we hebben OVER ALLES GELOGEN”..!
 x
De Maan diende het leven te produceren, in het bijzonder het Menselijke soort. En op de vraag ‘wie de maan dan heeft gebouwd’ valt minder snel antwoord te geven, in onze perceptie. We reiken wel de antwoorden aan, die volgens ons denkbaar zijn, namelijk God, Buitenaardsen of… de Mens zélf..! De enige waarvan we 100% wetenschappelijk uit kunnen gaan, is de laatste optie, de Mens..! Tijdreizen wordt inmiddels algemeen geaccepteerd als ‘fysiek mogelijk’ en een aantal wetenschappers is al bezig om stoffelijke zaken terug te sturen in de tijd.. Wij kunnen het ons voorstellen dat er machines gebouwd kunnen worden, in de toekomst, die we terugsturen in de tijd, die in staat zouden kunnen zijn om materiaal van de Aarde te verwijderen om de Maan te construeren. Daarbij mogelijk zelfs mini-zwarte-gat-technologie gebruikend.
x
UFO’s en de Maan..
Regelmatig worden er door amateur-astronomen, mensen met sterke sterrekijkers, observaties gedaan, die niet alleen het beeld van een kunstmatige Maan bevestigen, maar ook nog eens voedsel geven aan het verhaal van remote viewer Ingo Swann.. Dat de Maan een kunstmatige satelliet is, waar vandaan buitenaardsen ons en het omliggende planetenstelsel observeren.. Truth is stranger than fiction, wordt er vaak gezegd, oftewel: ‘De waarheid is vreemder dan fictie’..
Wanneer je naar het voorbeeld van dit filmpje kijkt, zul je wellicht getriggerd worden om méér over de Maan te weten te komen.. We kunnen je dat alleen maar aanraden, om bijna letterlijk je horizon te verbreden.. In dat kader raden we je ook aan om de vorige artikelen op WantToKnow.nl (weer) eens te lezen, HIER en HIER en HIER bijvoorbeeld.. Over ‘verboden, verborgen en geheime info’ over de Maan
x
x
 x
Tot slot
Alles even op een rij, in deze video die de presentatie van David Icke laat zien, in transcript en beelden. Deze presentatie van David Icke is ook gebaseerd op het hierboven besproken boek ‘Who built the Moon’.
x

x

* * *

256 gedachten over “De Maan is écht de Maan niet..!

 1. Toevallig heb ik de afgelopen 10 jaar voornamelijk aan astronomy gedaan. Leuke theorie. Maar er zijn wel 166 manen in onze Zonnestelsel en mogelijk duizenden in het begin (proto planeten). De zwaartekracht is universeel door de hele kosmos. Dus elke lichaam boven de 400 km doorsnede wordt uiteindelijk een rond object. Door die zelfinstorting veroorzaakt door de zwaartekracht.
  Feiten en speculatie zou Carl Sagan zeggen. Speculeer er lekker op los! Je hebt nog 2 jaar dan komt mijn speculatie uit.

  http://www.universetoday.com/15516/how-many-moons-are-in-the-solar-system/

  1. Als de maan hol is dan zou een komeet inslag er makkelijk een gat doorheen kunnen slaan zoals een bukskogeltje dat kan bij een pinpongbal. Waarom is dat dan nooit gebeurt? (gedurende 4.5 miljard jaar) Hoe kan een hol object voor eb en vloed zorgen? Hol betekent weinig massa. Speculeer er lekker op los. Totdat we een maanbasis hebben en kilometers diep het maanoppervlak ingaan kan je gelijk hebben.

  2. Het geloof in ET, extra terestials, is net zoals het geloof in een vaderfiguur zoals God. Osho legt dat mooi uit. Osho zegt dat het leven zo zwaar en moeilijk is voor de volwassen mens. Zoveel zorgen. Zoveel onrecht. Zoveel elende en lijden waar de volwassen mens zich druk om maakt. Dus de volwassen mens verlangt naar zijn jeugd. Toen hij nog geen zorgen had. Een vader of moeder figuur die alle problemen oplost en een zorgeloze tijd bied! Doch die is er niet meer voor volwassenen. Dus zoeken zij een vader figuur of moeder figuur in religies of ET’s die de mensheid zouden kunnen redden. Zelfs redden van hun eigen stommiteiten die tot een alles vernietigende nucleaire oorlog leiden. Wij gaan sterven en niemand komt ons redden. Ook geen ET. Wij sterven aan onze eigen “erf zonden”. Noem het genetische mankementen die ons corrupt, leugenachtig, moorddadig, egoistisch etc maken. Wij zijn te primitief.

   Ik zelf zeg het volgende: het leven is te kort om te liegen, te kort om egoistisch te zijn, te kost om zelfzuchtig of machtswellustig te zijn. Maar ik ben alleen. Jullie zijn allemaal verdorven en corrupt!
   Sterf! Geen ET of God zal jullie noodlot voorkomen! Dwazen!

  3. Het is jammer dat je niet ingaat op de feiten die in het artikel worden genoemd. Osho was bovendien iemand met een open en vrij bewustzijn, zonder het fanatisme en de frustratie dat jij hier laat zien.

   De NASA heeft zeer veel vreemde zaken ondekt op de maan, zoals o.a. enorme steden in vreemde structuren, maar ook enorme ruimteschepen die als graafmachines konden worden gebruikt. Zie de volgende link:
   https://www.youtube.com/watch?v=xEEw3TzahVI

   Een NASA ingenieur Norman Bergrun, die zich o.a. veel heeft bezighouden met de opnames van de voyagers heeft een boek uitgegeven met de titel: The ringmakers of Saturn. In dit boek staan opnames van meerdere enorme ruimteschepen groter dan onze maan die zich in de ringen saturnus bevinden. Het is dus wel degelijk mogelijk buiten de aarde zulke grote kunstmatige sateliten te bouwen Er is een intersant Interview op project Camelot te vinden met Norman Bergrun, die kort daarna echter spoorloos was verdwenen.

  4. Sw Anand Coen

   Het is niet dat materie elkaar aantrekt (Newton), de lege ruimte druk materie naar elkaar toe (Einstein). Als de maan hol zou zijn dan zou hij direct imploderen. Precies hoe de zon werkt. Twee krachten die in balans zijn 10 miljard jaar. De zwaartekracht drukt alle materia in de zon in een kleine kern van miljoenen graden en de terhmo nucleaire fusie drukt tegen! Op een gegeven moment wint de zwaarte kracht het als de materie voor fusie op is.

   Speculeer er lekker op los, ook over mijn geestelijk toestand. We leven nog een paar jaar in een vrij land.

  5. Sw Anand Coen

   Ik heb geen nieuwe feiten gelezen. Ik heb enkel speculaties gelezen. Zoals Carl Sagan zou zeggen: we moeten altijd goed onderscheid maken tussen feiten en speculatie.
   Er bestaad ook nog de wet van impuls moment. De betekent dat als 2 voorwerpen op elkaar botsen de energie van die voorwerpen gelijk verdeeld wordt indien beide voorwerpen even zwaar zijn.
   Rond 1200 was er een inslag op de maan die waargenomen is. Dit object is totaal verpulverd en in vlammen opgegaan. Als een personen auto tegen een vrachtauto botst dan is die personen auto helemaal kapot en de vrachtauto heeft niks. Hoe komt dit eigenlijk? De wet van impuls. De vrachtauto is 50 ton de personen auto is 1 ton. De 50 keer zoveel van de energie van de botsing gaat in de personen auto en 1/50 in de vrachtauto. Mensen die biljarten zijn de hele tijd bezig met de wet van impuls.
   Mocht de maan hol zijn dan zou elke metoriet die met 40.000 km per seconde gaat met een bepaalde massa er dwars doorheen gaan. En niet verpulveren.

  6. 1.5 de maan inslag van 1200 theorie, 18 juli 1178, berust op aanname als überhaupt iemand heel toevallig de maan observeerde
   The 1178 AD impact theory
   Several things about this theory and counter-argument stand out to me. First, if the impact kicks up 10 million tons of debris, that doesn’t mean that all 10 million tons will impact Earth. Meteors and debris are not that accurate. Second, if nevertheless some of this debris causes a meteor shower lasing a week, that doesn’t necessarily mean a civilization will witness it. Lunar and Martian meteors have been found in Antarctica several times, so the fact is that polar impacts from debris are possible.
   Third, my real question is in Gervase’s account here: “This phenomenon was repeated a dozen times or more”. If we take that to mean many impacts in a row (possibly from a comet that broke up past its Roche limit like at Jupiter in 1994), where is the string of craters near Bruno crater? If it happened quickly enough, then all the fragments would’ve impacted the same point, making the crater deeper and deeper. Perhaps the crater is misleadingly large because of this, causing normal calculations to result in excessive debris.
   Fourth, is there vibrational data taken from the corner reflectors on the Moon that supported an impact right around 1200 AD?

  7. en Genius om het nog gekker te maken dan dolletjes; de maan heeft cyclisch last van screen refresh hologram wave golven…. ; dusz hangt dit club bizar waargenomen verschijnsel direct samen met de feitelijke verholen functie van onze maan? ‘stampuh’….. , ’the place where you can be free….’

   *NEW* Lunar Wave (Hologram?) & The Moon Lie
   http://www.youtube.com/watch?v=M9MlGnEtKxY

   http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/lunar_wave_hologram_the_moon_lie

   Brooklyn Bounce – Club Bizarre
   http://www.youtube.com/watch?v=8BqF8nRSqE8

  8. Sw Anand Coen

   Betreffende: Osho.
   Waarom kan ik nooit op Osho lijken? Omdat wij niet selectief fokken met mensen. Wij fokken wel selectief met dieren.
   India heeft een KASTEN stelsel. Zelf heb ik ooit toen ik jong was een Indier gekent van de PRIESTERS kaste. De man was duidelijk erg intelligent.
   Als je dus selectief fokt met mensen zoals in India gedurende duizenden jaren. Je laat enkel de PRIESTERS met elkaar paren en kinderen vewekken. En de populatie is groot genoeg om inteelt te voorkomen. Dan kan je iemand fokken zoals Osho.
   Nederlanders met hun gelijkheidsgedachte snappen dit niet. Ze nemen het niet eens waar.
   Osho was het resultaat van 1000den jaren priesters met prieseressen kruisen en niet vermengen met het klootjesvolk. Dus geen kinderen maken met de rattenvangers kaste.
   Osho is vermoord door de CIA. Net zoals Carl Sagan. Bijna zelfde methode. Zorg dat ze snel kanker krijgen. Osho is gearresteerd en vervolgens hebben zij hem 1 week op een staaf plutonium laten slapen.

  9. jou kan ik dus nooit meer serieus nemen. feit dat je zegt 10 jaar astronomie te hebben gedaan, en dan zo beperkt en onbewust over komt… kan bijna alleen maar een leugen zijn.

 2. @ quote genies of; Ik zelf zeg het volgende: het leven is te kort om te liegen, te kort om egoistisch te zijn, te kost om zelfzuchtig of machtswellustig te zijn. Maar ik ben alleen. Jullie zijn allemaal verdorven en corrupt!
  Sterf! Geen ET of God zal jullie noodlot voorkomen! Dwazen!

  Dat je machtswellustig?? bent was ons al duidelijk, maar wat zie je hier uiteindelijk in?
  http://www.gispen-design-meubelen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/i/gispen-33-spiegel.jpg
  Het is aan god (wij zijn een deeltje van de bron zelf) zelf niet aan jou om ons te vertellen wat ons lot is, als je al een oordeel vormt aan het woord (nood)lot. Wel met Osho lopen te schermen en dan het oordeel van jou, sterf? En je bent inderdaad alleen en onbegrepen zou Osho zeggen want je hebt hem niet begrepen…

 3. in de jaren zeventig heb ik werelden in botsing gelezen van Velikovski.
  die had dit al als mogelijkheid aangegeven.
  ook gaf hij aan dat er een maan was geweest voor deze maan.
  dit heeft mij de ogen heel erg ver open gedaan en in de gelegenheid gesteld om mezelf de vraag te stellen wat zijn we allemaal vergeten al dan niet gedwongen door de geschiedschrijvers?

 4. Au claire de la lune, mon ami Pierrot, geen echte maan, geen echte planeet, geen echte mensen, nou wat doen we hier dan nog, wat zoeken we dan welke illusue streven we na, ik persoonlijk ben dik tevreden en met mijn maan en met mijn prachtige blauwe planeet, beschenen door de leven brengende zon, wat willen we meer, laten wij het koesteren, laten wij het beschermen en houden zo als wij het gekregen hebben, au claire de la lune, mon ami Pierrot!

 5. Als ik in de avond of nacht buiten loop en zie de maan daar staan/hangen/zweven/vliegen dan heb ik altijd ontzag. She is way to perfect!
  Dit moeten mensen in de gaten hebben, zouden de makers gedacht moeten hebben, gelijk een sinistere crimineel die de perfect crime pleegt en met deze perfectie wantrouwen opwekt. En inderdaad, zelfs in de songteksten van de klassiekers komt het voor ” The moon is just a sun at night, o well, it’s heaven and hell”
  And they’ll tell you black is really white
  The moon is just the sun at night
  And when you walk in golden halls
  you get to keep the gold that falls
  It’s Heaven and Hell, oh no!
  Fool, fool!
  You’ve got to bleed for the dancer!
  Fool, fool!
  Look for the answer!
  Fool, fool, fool!

  1. Is het wel zo perfect, het is toch allemaal tijdelijk we zijn op weg ergens heen, de natuur wetten zijn onherroepelijk en vaak onverklaarbaar, gaan wij de mensen niet voorbij aan de ons gegeven opdracht, om te leven in balans met het grote geheel, gaat het er niet om, om in je leven een zekere hoogte/diepte een rijpheid in je denken te berijken, zo als de Boudha filosofie, een harmonie die je in balans brengt en gelukkig maakt, we zijn uiteindelijk maar mensen, heel tijdelijk en absoluut niet belangrijk, dan alleen voor ons zelf en onze liefdes kring, en natuurlijk is er veel meer tussen hemel en aarde, er is inderdaad heaven and hell, nu om eerlijk te zijn weet ik niet wat ik hier mee aan moet, het is gevoelsmatig niet te behappen voor me, its to much, van daar au clair de la lune mon ami pierrot.

 6. Dit zijn allemaal onwaarheden omdat we in de matrix leven met de reptielen. Waarom mag de waarheid niet uit komen, nu ik meen dat we aan de binnenkant van de aarde leven, met een zon en maan in het midden? De maan zou een holografische projectie zijn zonder massa want dat is lichter, en daardoor kan de maan eenvoudiger bewegen dan wanneer hij massa zou hebben. En achter de maan is de thuisbasis van de reptielen, die ons op gaan eten, en die ons beschouwen als vee. Ze hebben hun bestek al uit de kast gehaald om ons bloed te drinken en om ons achter te laten met lege lichamen.

  1. Enjoy your meal, poor sod. Helaas staat er geen cervelaatworst op het menu. Cervelaat is namelijk afgeleid van cervela, worst gemaakt van de hersenen dus. Verpakt in een darm, gutfeeling and brain power in 1. Mafia luvd it.
   Not for you dear Rinus, no brain no gain, you’re out, sucker. http://www.youtube.com/watch?v=iH4bqVlkEIo

 7. Het artikel begint met dat de maan 4,5 miljard jaar oud is en ouder dan de aarde. Even later is de aarde 4,6 miljard jaar oud en de maan 5,3 miljard jaar. Die leeftijd varieert dus alleen in dit artikel al flink. Conclusie zwak argument voor dit verhaal.

  Zo ook voor de getrokken conclusies op basis van enkele maanstenen. De maan wordt al miljarden jaren bekogeld met van alles en nog wat dus dus de eigenschappen van een paar opgeraapte stenen zegt niks.

  Die perfecte positie vd maan. Tja aan de ene kant wordt er in het algemeen nogal eens gezegd van op basis van kansberekeningen er wel buitenaards leven moet zijn ook al is die kans klein, maar op de schaal vh universum… Maar dat er ergens een maan op deze manier om een planeet is komen te draaien is onaannemelijk omdat het een kleine kans betreft? Beetje meten met 2 maten wat mij betreft.

  Nu wil ik het idee niet afschieten maar had wel minder van dit soort argumenten willen zien.

  1. Haha Odette, ja zeker ‘den würde ich nicht von meiner Bettkante stossen’ zeg je dan in het Duits 😉
   Met dank aan Cozmic trouwens, hij kwam er ooit mee….laaaang geleden in een andere manifestatie in deze ruimte tijd constructie.

  2. Prachtig, ja die ouwe maan heeft wel iets te weeg gebracht in vele mensen, en dan die Latynse talen, de talen der liefde, erg mooi vind ik altijd kan me tot in het diepste van mijn gemoed raken, Don Giovanni, Reich mir der hand mein leben, groet Jenne

  1. Allemaal prachtige uitvoeringen van deze muziek vooral die mooie klassieke dame achter de piano, dan voel ik weer hoe ik de vrouwen apprécier, dat ik ze allemaal lief zou willen hebben.
   Maar het drijft wel weg van het eenvoudige pierrot gevoel, want als je de woorden kent, voert dit direct naar iets innigs en respectvols la dieu de l’amour.

  1. Ouvrier la porte, pour “la Dieu” de L’Amour, het zit hem in de finesse van de woorden, mooie melodie vind je niet, groet Jenne

  2. Ja Jenne, mooi liedje…en iid de woorden zoals ‘ouvre votre porte’…het is weer zo een voorbeeld van de essentie.

  3. Odette Monika, ik wist het op eens tussen de oude muziek van mijn ouders,
   the old Jerome Kern showboat collection, “”BLEU MOON””, en dan het lied van mijn ouders “”Why do I love you””, van ver voor de WWII the real happy time voor velen, groet Jenne

 8. Bedankt voor het beëindigen van de Moon cult!!!

  Daar om functioneren we sinds het begin van de kunstmatige tijd onder het gezag van het (Mon=Maan) Monetair Monopoly als de Monarchie der Monarchen: instru(ment) aller instru(menten), als religie aller religies.

  http://www.veteranstoday.com/2014/12/20/very-very-bad-things/
  https://www.youtube.com/watch?v=qiQ6yvqdKk0&feature=player_detailpage

  ITCCS Breaking Communique – December 21, 2014

  Direct Action Force to directly stop child trafficking at notorious Vancouver Club

  Sworn common law sheriffs will monitor cults, make arrests, investigate the unsolved murders of six ITCCS activists

  Vancouver:
  As part of the upcoming Grand Jury proceedings into crimes on Canada’s west coast, a specially trained Direct Action Force will forcibly stop child trafficking and make arrests at the Vancouver Club and on private yachts moored in West Vancouver and the inner harbor. Read more: http://itccs.org/2014/12/21/itccs-breaking-communique-december-21-2014/

 9. Zeer interessant artikel, blijkt dus dat mijn gedachtegang niet zo vreemd is als ik dacht dat “onze” Maan slechts een stuk van de Aarde.
  Heb het verhaal nooit gelooft, vanaf kinds af al niet, en heb heel veel gelezen vooral de boeken: Het Mysterie van de Maan en De eerste Beschaving van Alan Butler en Christopher Knight, ook: Zilveren Maan van Teresa Moorey en: Het Levende Universum van Elgin.
  Voor allen die de Maan als mysterie zien een aanrader.
  Lees dingen die het verhaal ondersteunen en meer vragen oproepen.

  1. Tja, in deze tijden van chaos met bijhorende onzekerheid en voor sommigen met daarbij ook nog eens teveel vrije tijd, kan je iedereen vanalles wijsmaken 🙂

  2. Alsof wij de eerste intelligente schepselen zijn. Tijd om de bovenkamer te luchten en af te stoffen 😉

  3. Het gaat niet om geloven, maar om feiten. Het zou dus kunnen, als je de punten van dit artikel leest. En Dianthus, als dit artikel ontstaan is uit verveling en de intentie om mensen voor de gek te houden….Dan kan je jezelf ook afvragen waarom je dit soort sites bezoekt en wat voor rol jezelf speelt op deze planeet.

  4. Wij zijn inderdaad de enige menselijke wezens want zo boven, zo beneden wat wil zeggen dat als er ergens anders leven is wat ik ook geloof, het menselijk van aard zal zijn en in een graad van evolutie voor ons of verder ons zal zijn maar nooit hetzelfde. Alles draait om ons en onze evolutie naar ene hoger bewustzijn! En iedereen die dit artikel van hierboven intelligent vindt mag voor mij part zelf eens tijd nemen om de bovenkamer te luchten en af te stoffen 🙂

   Jongejonge hoe gekker moet het nog worden! Wij kunnen hier al van die hele kleine drones maken die we nog niet zomaar kunnen opmerken maar ene hogere beschaving wist niets beters te doen om hier een satelliet om de aarde te laten draaien zo groot als…

   // als dit artikel ontstaan is uit verveling en de intentie om mensen voor de gek te houden….Dan kan je jezelf ook afvragen waarom je dit soort sites bezoekt en wat voor rol jezelf speelt op deze planeet.//

   Ja, dat is dit artikel ook! Pure fantasie zonder enige werkelijk feit en zelf kan ik ook zaken verzinnen en het zo logisch brengen dat je kan zeggen… ja zit iets in maar is wel pure nonsens. Wel leven immer in een tijd dat fictie verkocht wordt als non-fictie want dat brengt ook geld in het laatje en net als overal… volg het geldspoor. Iedereen wil in de belangstelling staan want dat geeft weer opening voor extra inkomen en het kan daarbij niet gekker. Zoveel getuigen over ufo’s en weet ik niet wat allemaal en er is nog niet één ufo van buiten deze aarde hier openbaar geland want dat is onmiddellijk wereldnieuws!

   En de rol die ik speel is om deze nonsens aan de kaak te stellen en om mensen even te laten nadenken om zomaar niet alles als zoete koek van een ander aan te nemen, ook al lijkt het logisch vol te zitten met feiten maar zijn deze feiten ook allemaal waar? Ontdek er maar ene van en de ene volgt de ander en dan is het bij mij al vliegen.

  5. Dianthus
   Zowel in oude geschriften uit india als in de verhalen van de aboriginals is sprake van de tijd voordat de maan de hemel ’s nachts verlichte. Kan me niet voorstellen dat die verhalen met opzet vroeger al werden verteld om een, in deze tijd geschreven artikel ,te ondersteunen. Imo getuigt jouw visie van een zeer bekrompen en beperkende gedachtengang, dat is een keuze die jezelf maakt . In mijn universum is niets te gek om te kunnen bestaan , of in andere woorden zodra je het kunt bedenken geef je het mogelijk bestaansrecht.

  6. Nou, nee nee nee Marcel Wiesrum in 5 D, gebral uwerzijds op een onvoorspelbaar ongenuanceerd bakje ongesproten bladiefukkingblazaadjes van Die Anthus. Alles bij elkaar GELUL

  7. Beste André, het is lastig voor jou om begrijpelijk te lezen, ik quote mijzelf nog even; Alsof wij de eerste intelligente schepselen zijn.
   Ik sprak niet over een intelligent artikel maar over intelligente schepselen. Ik heb dus niets gesuggereerd als zodanig.

  8. **Zowel in oude geschriften uit india als in de verhalen van de aboriginals is sprake van de tijd voordat de maan de hemel ‘s nachts verlichte. **

   Nou, dan waren ze daar zo blind als ene mol en leefden ze daar in holen 🙂

   En we weten allemaal hoe de verhalen door de tijd heen gaan. Eén iemand verteld iets en wanneer het aankomt bij de twintigste is het zo verdraaid als wat en daar baseer jij je op? Over bekrompenhied gesproken.

   —-

   gvd, ooit sprak Dianthus wijsheid

   Ahah ik wijsheid… nou zo hoog plaats ik me nog niet want de waarheid heb ik ook niet in pacht en wie wel eigenlijk hier? Probeer alleen nog ene beetje met gezond verstand onderzoekend te denken.

   Beste André, het is lastig voor jou om begrijpelijk te lezen, ik quote mijzelf nog even; Alsof wij de eerste intelligente schepselen zijn.
   Ik sprak niet over een intelligent artikel maar over intelligente schepselen. Ik heb dus niets gesuggereerd als zodanig.

   Sorry mijn fout en domheid 😉 Tja, kan ook niet altijd alles weten hoe iemand denkt en wat hij/zij nu precies daarmee wil zeggen alhoewel wij wel graag denken te denken hoe iemand denkt.

  9. WhoTheF# is André?
   #Moet wel toegeven# als je voor het eerst over de maan gaat nadenken dat het #een beetje veel is#
   Dat dan weer wel.
   Wie iets verder zoekt en #verwonderd# wil worden komt echter terecht op dit of een ander verhaal over Luna, zij het een goed verhaal ofwel een slecht, #the eye of the observer#
   http://www.youtube.com/watch?v=OW-OVLIAjTk

 10. Aan de ene kant vind je op deze site info over het feit dat men nooit op de maan is geweest (Apollo 11,12,14,15,16 en 17).
  En dan lees je weer zo’n stuk als dit waarin Neil Armstrong wordt geciteerd. Niet echt geloofwaardig dus. Mijn mening: de maan is onafhankelijk ontstaan van de aarde en het lot heeft ze bij elkaar gebracht. ‘We’ zijn er nooit geweest (mens). Dat wat op de maan aan ‘maanstenen’ wordt gevonden kan uit heel de ruimte komen aangezien de maan geen dampkring heeft.

 11. Tjonge jonge, ik heb alle meningen hier eens de revue laten passeren en iedereen denkt de waarheid in pacht te hebben, maar wat is allemaal waarheid. We leven nog steeds in een matrix die ons gevangen houdt, maar dat zal inmiddels de lezers van deze site wel duidelijk zijn. Dat we worden geconfronteerd met misleiding, manipulatie is een feit dat staat als een paal boven water.
  Maar wat is de waarheid? We beschikken nog maar voor 3% aan hersencapaciteit/bewustzijn, niemand weet wat de waarheid is, al deze lezers niet en ik weet het ook niet.
  Laten we elkaar in onze waarde laten, al deze discussie over de maan, wel of niet hol, hoe belangrijk is het in feite?
  We leven in het nu, wat de toekomst zal worden, weten we nog niet, althans ik niet, ik ben geen remote viewer, maar wat ik wel weet, maar nog niet ervaar, is dat verleden, heden en toekomst plaatsvinden in het Nu! Er zijn verschillende tijdslijnen, maar ook dat kan ik nog steeds niet begrijpen.
  Laten we niet zo gaan strijden, van de welles en nietes spelletjes, de waarheid ligt toch altijd ergens in het midden lijkt mij??
  Ik wens allen hier een fijne kerstdagen en een gezond 2015 toe, in respect en liefde naar elkaar toe!

  1. hoi albertien

   ik denk dat dit alles,inclusief het artikel ook helemaal niet over waarheden gaat en alleen maar over mogelijkheden.
   Al eeuwenlang werden wij gebrainwashed met een bepaald godsbeeld,de schepper, maar wat te denken over het mogelijke denkbeeld dat die god geen magiër maar een technicus kan blijken te zijn.
   En hoe belangrijk het in feite is?… ’t is een redelijk universele vraag , van “wie zijn we dan en wat is de menselijke oorsprong en die vraag heeft velen in die verschillende tijdslijnen wél intensief bezig gehouden.
   En als er dan “onverklaarbare” waarnemingen worden gedaan, zoals bv de hier beschreven seismologische activiteit, dan triggert dat natuurlijk ook een diep menselijke activiteit: nieuwsgierigheid.

   Jij ook goede dagen gewenst .

  2. Albertien

   Leven in het NU?
   Ik zat ooit te wachten op pijnstillers in het VU medisch centrum. Zat er een man naast mij. Ik vroeg aan hem. Hoe gaat het? Hij zei dat hij een hersentumor had en nog 2 weken te leven had. Toen vertelde ik hem met een vrolijke toon. Niks aan de hand als je in het NU leeft! Net zoals een hond. Want dan maak je je totaal niet druk om wat er morgen gebeurd of dat je over 2 weken dood bent.

   In het NU leven kan bijna niemand. Is echt een kunst. Veel succes ermee!

  3. Leven in het VU? vs leven in het NU. Lekker simpel om zo te redeneren, had eigenlijk niks beters verwacht van een manisch depressieve eindtijd verwachter. Dat dan weer niet.

 12. Interessante visie. Met belangstelling gelezen, maar ik ben een volstrekte leek. Dus zou ik graag het wetenschappelijk onderboud commentaar willen lezen van de opponenten van deze zienswijze. Aan geloven en niet geloven heb ik niks. Wel aan zoveel mogelijk informatie. Waar kan ik die vinden?

  1. Ja dat was een ouwetje, een van de hand van Jules Verne, ‘Een reis naar de maan’. Was vroeger ook veel gezelliger in zo een raket
   ‘http://er.jsc.nasa.gov/seh/the_interior_of_the_projectile.jpg
   En dat alles voor een beetje wandelen op de maan? zucht…
   http://youtu.be/zPwMdZOlPo8

  2. Maar Moon hoe wisten ze in die tijd al hoe een 3 traps Saturnus raket er uit ziet? net de eerste anderhalve minuut gekeken…. en inderdaad Odieh wat een geweldige houten blokhut sfeer daar binnen in die pinkeltje raket van het eerste uur.

   The Dandy Warhols-Plan A
   http://www.youtube.com/watch?v=AueGN0b_dGo

  3. en wel goed dat ze hunnen paraplu hebben meegenomen, voor als het regent op den maan, en schier oneindig veel schaars geklede wufte stewardessen in strakke gladde glitter lycra pakjes, in groten getale assisterend bij het instappen, zoals het heurt vin ik, club med sfeer toen al! en die gekleurde sprei dekens, om te slapen na zo een vermoeiende enerverende reis in het schichtig doorkliefde eindeloze ruimtelijk schootsveld… jah klopt wel Marcel, volgens vele verschillende overleveringen van de oude volkeren rond den wereld was de maan in vroeger tijden nog lange niet aanwezig in ons planetaire huis zwerk. toen de maan kwam verloor de woman haar mind en raakte de men daardoor in de sjjittt, en shocking opvallend dat ze al wisten dat de maan hol is; vanaf minuutje 9 …. je zal maar 12 keer per jaar bronstig moeten zijn, om gek van te worden, het houdt niet op, herten doen dat niet zo, 1 keer is wel vermoeiend genoeg.

   http://nl.wiktionary.org/wiki/wuft

   http://www.encyclo.nl/begrip/Zwerk

  4. Haha Hyper, wat ben je weer enthousiast… 😀
   Ik vond het ook heel grappig, en dat met de holle maan viel me ook op…het leek zo alsof ze naar binnen wandelen (zal ws een klunzige camera instelling zijn..? of niet?)
   Een de maanbewoners soort ‘inboorlingen’ en eentje die meekwam omdat die zich buiten vast hield…haha en idd al die elfjes-danspasjes, soort kabouters (maar dat pas weer bij de tijd, weet je nog toen die oude filmpjes?)

   Odette, ja Jules Verne, geïnspireerd, de maker heette George Méliès.
   De maan draait zich zo om zich zelf dat het met de draaiing om de aarde zo lijkt alsof die steeds in dezelfde positie blijft….
   Thanx, the Police ‘regatta de blanc’ was mijn eerste lp die ik ooit kocht. Ik wilde ze per se hebben, had 20 mark zakgeld en kocht voor 13 de plaat in het begin van de maan…met 13 😀

 13. Aan Guido. Zijn Amerikaans astronauten ooit geland op de maan?. Ik heb er zo mijn twijfels over. Fotos ervan vertonen kunstmatig licht. en er zijn zoveel onregelmatigheden dat ik er het mijne van denk.
  Well heb ik Neil Armstong, Edwin Aldrin and Michael Collins voorbij mijn kantoor zien gaan gedurende een ticker tape parade on Broadway.
  Neil Armstrong sloot zich van de wereld af, Aldrin werd een alcoholic en wat er gebeurd is met Michal Collins weet ik niet. Gedurende een van de press conferencies via NASA zaten alle 3 te stotteren Geen idee waarom.

  1. Or this one. Supposedly they used Hazelblatt cameras and one of their experts explained how many of th photos could never have been taken by a hazalblatt without artificial lighting.
   https://www.youtube.com/watch?v=X-61n1-g35Y

   I am so tired of the constant non stop lies coming from Washington.

 14. Ach er is weer een planeet uit mijn universum in het zwarte gat beland, de Joe Cocker planeet, maakte een wezenlijk deel van mijn denk uitspansel uit, begon in Woodstock 1969 we waren er bij kan jou help me friends, O ja we can,
  toen kwam ik bij al het kwaad op deze wereld terecht, en volgde de song, die binnen kort uitgevoerd gaat worden, “”GOD’S GONNA CUT YOU DOWN””, hoop ik dan maar vriendelijke groet aan allen, Jenne

  1. Joe Cocker heb ik helaas niks mee, al is ie super goed, ander mens type, verveel me er mee, vroeger ook al, hoe goed het ook is, alles beter dan dat, weg er mee, uitgekauwde ouwe kauwgum op de radio, en tuurlijk is er niks fouter dan fout dan Marilyn, toch 1000 keer liever dan die opgekauwde Joe Cockie de kabouter pruim tabak, de rest van de dag ga ik dit gemodereerd keihard aanzetten in m’n kop en tijdelijk op mijn sneaker speakers met boom bam hassie bassie box, als antigif, weg met de spinnenwebben van de 60s cockies, de pauwen onder de gemakzuchtigen, als je iets doet doe ut goed, het liefst far beyond over the top en over de hill, geen opbouw zonder destruction afrekening, de 68’ers beweging, laat me niet lachen, we hebben wel gezien wat dat heeft opgeleverd, de beweging zonder siliconen chips, en dan nu met titanium implantaten from hell in je kop, ik knap er onverklaarbaar van op, heb de rest van m’n leven nodig om het uit te leggen aan mijn blitz vlammen wel of niet achter de kassa van de buurtsuup, corporatieve kinderarbeid in de buurt van s’ochtends 9 tot sávonds 9, mijn baantje dusz, maar daar mag je niks van zeggen, what a fokked op world, stick it up your * mf’s, makes me hellish for more than 1 reason, het zijn jullie dochters, niet de mijnen, het negeren schofferen van de avond zakgeld prinsessen is niet mijn stijl, veel uitgezakte vette 40’er viezerikken zie ik dat doen, hebben geen oog en geen gevoel blijkt, niet mijn pakkie an, straks robots aan de kassa, nog erger;

   Marilyn Manson – Guns, God and Government – Live in L.A.
   http://www.youtube.com/watch?v=wHTS1tV4LvM

   oh jah, voor als god ons komt down cutten aan het eind, ik hoor Johnny Cash, en graag;

   Johnny Cash – God’s Gonna Cut You Down
   http://www.youtube.com/watch?v=eJlN9jdQFSc

   en moet het persé iets uit de 60s, zijn, voor mij Jimi Hendrix, ander menstype;

   Jimi Hendrix – The Star Spangled Banner [ American Anthem ] ( Live at Woodstock 1969 )
   http://www.youtube.com/watch?v=sjzZh6-h9fM

   en Jenne zorg dat je nog even in het land der levenden blijft, we kunnen je zeker nog niet missen, probeer 100 te worden, voor mijn part met hulp van medicijnvrouwen en of Evita vitaminen, wat je tegenwoordig niet meer mag zeggen, maar het aloude medicijn dat werkt tegen vroegtijdige versterving..

  2. Ja natuurlijk Hyper, het is allemaal anders gelopen als dat wat ons voorstond, ieder één alles gebruikte drugs, zacht hard, half gaar, en wiskey natuurlijk, ja we filosofeerden wat af, er waren er altijd die geld hadden, dus het ging door, veel Amerikaanse hippies waren van de upper class, soort verlate puberverzet, stelde niet echt veel voor, tot de Viet Nam natuurlijk toen kwamen de grote jongens zo als Pete Seegers en vrienden, hun protest songs doen, maar er zat natuurlijk altijd een stuk commercie achter, maar daar keek ieder één overheen, heerlijk leven keihard leven, en na ons de zondvloed, en dan kom je terug op aarde, de réaliteit, ach soms proberen we het weer op te roepen keiharde muziek, wiskey en ouwe vrouwen, jammer heb soms echt zin in een sigaret, een vriend hij is al in de sterren hemel, werd ziek en nou ja aflopende zaak, zegt ie tegen me zit ook een goeie kant aan ben weer gaan roken, ja ik had het al gezien, eigenlijk zijn we allemaal ouwe Hopi’s, the real Catchina men met onze Sundancers, heb ze zien dansen, heb zelfs meegedaan, heerlijk, ja staat tussen al je voorouders te dansen, heerlijk gevoel, ja we begrijpen elkaar, maar hou niet zo van de uitgeklede réaliteit, liever rommelen in het duister, ha ha niks verkeerd mee toch, groet, nou honderd is wel erg lang hangt van mijn omgeving af, soms is het tijd om te stoppen, en flink te gaan roken.

 15. Wat is de mensheid toch iets vreselijks, het zich steeds overschatten in hun weten, in plaats van, om van deze planeet een werkelijk paradijs op aarde te maken, hoe te weten wat er Millioenen misschien milliarden jaren in het verleden, plaats heeft gevonden in het universum, van het doodgewone menselijke standpunt uit geziene aanvaarden van, wij verkennen het heelal, wat een lachgertje, hoe groot denkt men wel dat dit heelal is, wat weten we als naar het tot stof geworden lichaam, de geest zich in de étheré begeeft,
  laten we zijn wat we zijn iets unieks, op een unieke planeet, tot dat er echgt iets bewezen is/wordt.

 16. Waarom stellen dat buitenaardsen hier verantwoordelijk voor zijn? Er is meer dan voldoende bewijs dat onze voorvaderen contact konden leggen met de ether en hierdoor onmetelijke kennis tot zich konden nemen. Wij wachten in mij optiek niet op buitenaardsen maar op onze eigen voorvaderen die ons al duizenden jaren in de gaten houden. De mensheid heeft op zijn minst twee keer een bijna uitroeiing mee gemaakt door eigen toedoen en door een experiment dat faliekant mislukte en ons gehele zonnestelsel meetrok in de ellende. Bewoonde planeten werden getroffen zoals Mars. De mens die wij nu kennen is nog slechts een gedegenereerd slap aftreksel van de oorspronkelijke mens die in contact stond met het hele universum via de ether. Er heeft devolutie plaatsgevonden in plaats van evolutie.

  1. Beste Nexus,
   Ik ben het met je eens dat buitenaardsen niet verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie waarin de mensheid zich thans bevindt. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat er geen devolutie/degeneratie heeft plaatsgevonden maar dat onze zielen uit vrije wil deze gebeurtenissen en omstandigheden wilden ervaren bv om reden van karmische heling, gelijktijdig met de verhoging van bewustzijn van Gaia. Mi gaat evolutie eeuwig door en kan (gelukkig) niet gestopt worden. Bovendien heeft God/Schepper/Bron ons voldoende hulpmiddelen verschaft om zo snel als we willen tot spirituele en intellectuele groei te komen. Ik denk altijd als ik een artikel of reacties van artikelen van deze site en/of andere media:’laat ik oppassen dat ik dit niet beoordeel vanaf mijn ‘geconditioneerde harde schijf'(verstand) maar vanuit mijn vrije geest. En als ik dat doe kom ik los van angst (onze grootste vijand) en andere emoties als woede en boosheid en kan ik beter het grote geheel zien en voelen. Vanuit die visie open mind) sluit ik niets uit, ook niet dat de maan hol is, ondanks dat dat ‘wetenschappelijke’ onmogelijk zou zijn. In deze tijd van bezinning wens ik iedereen veel vertrouwen in zichzelf en wijsheid toe en namens God/Schepper/Bron mag ik zeggen: ‘jullie zijn vrede, vreugde en licht!’ (uit een ongewoon gesprek met God)

  2. Uw ideeën intrigeren mij. Kunt U mij vertellen waar ik daar meer over kan lezen? Hoe meer dit soort kennis bekend is, hoe beter.

 17. Advies voor jullie.ga uitzoeken wat de islamitische geleerden en de heilige Koran hier over zeggen.jullie zullen verteld staan.komen jullie er gelijk achter dat die Amerikanen al die tijd hebben gelogen over die maanlanding ,zoals al die westerse regeringen hun bevolking altijd voorliegen.

 18. Heb nog een momentje voor we aan tafel gaan, op eens als een komeet zag ik het voor me, THE DARK SITE OF THE MOON, en wat zag ik daar in de verte opdoemen, felle rose neon letters HOTEL CALIFORNIA, en toen dacht ik op eens aan de echte WTK ers, WISH YOU WHERE HERE, and they all came ass Crazy Diamonts Shooting stars, and had to stay, mooie kerstavond Jenne

 19. 13000 jaar terug werd de Maan hier naartoe gebracht, volgens de Zulu’s was het een draken-ei waar ze de dooier uit lieten waarna het een holle ruimte werd met het zwaartepunt naar de Aarde gericht.Hun bevindingen komen op veel vlakken overeen met wat -achter gehouden- wetenschap suggereert. Zulu Sjamaan “Credo Mutwa” vertelde over de legende van de holle Maan, zij geloven dat de Maan het thuis is van de Python of ook wel genoemd de Chitauri (Reptielen) een buitenaards intelligent ras. De legende zegt dat de Maan honderden generaties terug naar de Aarde werd gebracht door twee broers, Wowane en Mpanku, de leiders van dit Reptielen ras.

  Deze broers waren bekend als de water broeders en deze hadden allebei een geschubte huid als van een vis. Dit verhaal komt erg overeen met de Mesopotamische en Sumerische beschrijving aangaande de twee broers Enlil en Enki, (Heersers over de Wereld). Credo vervolgt zijn verhaal aangaande de Zulu legende door te vertellen hoe Wowane en Mpanku de Maan stalen in de vorm van een ei van de “Grote Vuur Draak” en daar de inhoud (ei-dooier) uit haalden totdat de Maan hol was. Daarna “rolden” ze de Maan langs de hemel naar de Aarde waardoor er grote natuur-rampen plaats vonden wat het einde betekende van het Gouden Tijdperk toen op Aarde. Deze man flipte niet, het is een doorgave van onafgebroken rechtstreekse lijn die wellicht geen enkele nog bestaande cultuur nog ‘bezit’ -over de maan-. Vanuit sjamanistisch beschouwing houdt de maan ons vast in de reincarnatie cyli, dit wordt steeds minder gezegd maar was vroeger in deze wereld alom gekend. De maan, de strickster … Wees je bewust dat de maan bijna permanent licht op ons straalt. Zet daar een programma op en … Ga op onderzoek uit, het is mega gigantisch. Xhans.

 20. Wat mij opvalt is dat in onze geschiedenis de uitdrukking “13.000 jaar geleden” steeds weer terug keert.
  De Zulu’s spreken er over, de Dogon benoemen dezelfde tijdspan, in het boek: “De Eerste Beschaving” wordt deze tijdspanne ook benoemd door Christopher Knight.
  In NASA kringen is men nog steeds opzoek naar de herkomst van een satelliet die rond onze Aarde draait, The Black Night, en die volgens overleving dit al 13.000 jaar doet.
  Kan het niet zo zijn dat The Black Knight een observatie sonde is van degene die de Maan in omloop gebracht hebben rond onze Aarde?
  Net zoals wij nu “drones” gebruiken om diverse groepen en of situaties te monitoren, zij deze gebruiken om ons te monitoren en zonodig in te grijpen mocht het helemaal verkeerd gaan?
  De Egyptenaren hadden het in hun tijd ook al over een tijdspanne van 10.000 tot 13.000 jaar geleden dan Enlil en Enki hier op Aarde heersten.
  In het Hindoeïsme werden de Goden ook geplaatst in een tijdspanne van 13.000 jaar geleden.
  In het Hindoeïsme werden de Goden al voorzien van Vimana’s, vliegende voertuigen, met extreme krachten om hele legers te verslaan.
  Kijk, de Maan is voor ons van levensbelang en wij verwachten niet dat deze satelliet van de Aarde hol zou kunnen zijn maar als dit wel het geval is dan kunnen wij er zeker van zijn dat we nog steeds geen bedreiging vormen voor welke levensvorm in het Heel-Al dan ook behalve onszelf.
  Soms is de waarheid vreemder dan fictie en misschien worden wij wel voorgelogen omtrent maanlandingen, satellieten die buiten ons sterrenstelsel gaan of weet ik wat de ruimtevaart organisaties aan onwaarheden vertellen.
  Wij kijken iedere avond naar de Maan en vragen ons nog steeds af waar dat ding vandaan komt en hoe het mogelijk is dat hij/zij in onze nabijheid blijft.
  Verder is het erg vreemd dat, volgens overleving, wij in 1969 op de Maan geweest zijn, met de toenmalige techniek, en heden ten dagen met onze geëvolueerde technieken niet in staat zijn dit kunststukje tot normaliteit te verheffen.
  Zijn wij toen een rad voor ogen gedraaid of is er iets anders dat ons nu tegenhoud om basis te hebben, voor het delven van grondstoffen of een vakantie er naar toe.
  Zolang wij niet teruggaan naar deze Aardse satelliet en grondig onderzoek doen zullen wij altijd in het ongewisse blijven, althans de mensen want die zijn en blijven afhankelijk van de wetenschap om iets te vernemen.
  Om te eindigen met:
  Moonriver, wider than the Sky, I’m crossing you in style someday.

 21. Een paar jaar geleden had ik mijn gedichtje ook al eens geplaatst hier bij het WTK maar nog steeds actueel, bij deze nogmaals

  Naar het licht

  Donker, donkerder, het donkerst is het vannacht
  Het is nog zo duister, meer dan ik had verwacht
  Ondanks de sneeuw, dat alles zo vreemd verlicht
  Wacht ik toch een beetje rusteloos op het eerste licht

  Ze staat een beetje te dralen op de drempel
  Niet erg zeker van haar besliste stempel
  Een stempel die heel natuurlijk is voor iedereen
  Naar het licht, daar willen we toch heen?

  Schommelend, wiebelend, op het scherpst van de snede
  Balancerend en toch wetend welke trede
  De trap, omhoog klimmend met vaste tred en zekerheid
  Het duister achter te laten, in vergetelheid

  Lieve mensen, vrolijk kerstfeest
  http://youtu.be/ZVrh5HM3j-U

  1. Ook vrolijk kerstfeest Coz, en bedankt voor je ongelooflijk spontane reactie. Ik zal even aan je denken vanavond als ik samen met mijn zoon aan onze zelfgemaakte kerstdis zit. And what have you done? (John and Yoko)

  2. Yep, de mensheid is zo achterlijk dat we het al een hele prestatie vinden dat we met kerst 2 dagen vrede hebben (iets wat ook regelmatig niet gehandhaafd wordt!). We zouden eens moeten beginnen met twee dagen oorlog en de rest van het jaar vrede, maar ach, dit soort ‘gezeur’ willen de meesten niet horen: “Rot toch op man, de kalkoen ligt klaar om in de oven geschoven te worden en we zitten net lekker warm bij de kachel kerstliederen te zingen met een lekker glaasje alcohol en wat bonbons en dan kom jij met je gezeik!”

   Inderdaad Cozmic, laten we maar even snel deze door de middenstand opgetuigde dagen zien door te komen, en dan nog even de gekkigheid van oud en nieuw met voor vele miljoenen aan idioot vuurwerk en dan begint gelukkig de periode waarin we weer naar het voorjaar en de zomer gaan.

  3. Hoi Odette, bedankt voor het mooie kerstlied, nooit eerder gehoord.
   Ik wens je fijne kerstdagen, geniet ervan. Ik ben bij mijn zus in de Eifel. Het is een bijzondere tijd, omdat ook de dagen weer langer worden….
   En vergeet het sliertje negativiteit (de mensheid is achterlijk omdat ze kerst viert…pfff) Ik iig ben niet anders aan kerst dan het hele jaar door. groetjes <3

  4. Barlow, betekent oud goedkoop zakmes. zeker wijven muziek die Barlows, wel hemelse klanken, en die Ierse Peukies zijn duidelijk vanaf hun geboorte chronisch gedrenkt, nuchter is het nieuwe bezopen.

   wat een flut raket, ze kunnen het niet meer, in die opvallend weinige commentaren op yt kun je proeven dat de mensen het dwars door hun gedegenereerde harses beschadigingen heen niet meer geloven, tenminste zo lees ik het;

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/barlow

   Orion Flut raketje, de lawine pijlen van onze buren zijn nog bijzonderderder
   http://www.youtube.com/watch?v=8gfyW0K0y0I

   Quote:

   ” Kim A Pedersen2 weeks ago
   LANUCH?

   Ndj Ndj 2 weeks ago
   I congratulate you Americans! Now you have a rocket and you can fly to the moon! I wonder who the first flight to the moon, Chinese, Russian or American ..

   ryan morris 2 weeks ago
   look america this is the shit u get when u try an reproduce time compressed into possible material with gravitas so strong u need to recapture it in only the best angles to understand how simple it was but why certain institutions cant reproduce it

   Michael Baker 2 weeks ago
   this is about as HD as VHS

   ryan morris 2 weeks ago
   what do u call that .. to big to fail..caz u buy stock in that “

  5. Odette, zijn we niet allemaal soms eenzaam, op de gevallen momenten, na dat ons handje uit de hand van Moeder en vader is gekomen, komen ook de momenten van eenzaamheid, Wilhelmina zei eenzaam maar niet alleen, we hebben zelf door de enorme brain wash, en manipulatie ons samen zijn weg gegooid, om dachten wij een grotere vrijheid te bereiken, ’t is waar het was op een bedachte zich steeds evaluerende ideologie gebaseerd, maar dat is niet meer, en nu moeten onze overleveringen waarden, onze roots er ook nog aan geloven, van wege een pseudo verlicht denken, we worden als zandkorrels in de wind, geen homogenitijd geen harmonies samen zijn, ten prooi aan het kwaad, overgeleverd aan onze demonen, onze handen tastend naar houvast, maar dat zal niet meer gevonden worden, vraag mij vaak af willen wij dit, ik heb er genoeg van ik laat me mijn waarden en herrineringen niet afpakken, schik ook geen millimeter meer op, probeer terug te gaan naar waar ik ben gaan dwalen, het oude heb los gelaten om dat ik dacht dat dit goed was, van daar ook mijn moment van dwaallicht, groet jenne

  6. Monika (29.6) je mag gerust kerst vieren, maar probeer het eens te doen zoals het bedoeld is, niet met overdreven luxe, teveel eten en drank, dure cadeaus, enz.

  7. Hoi Paul, fijne (kerst)tijd 😛
   Ik snap wat je bedoelt, je bekijkt het vanuit jouw perspectief.
   Niet de gehele mensheid is achterlijk, dat kan niet, ook omdat het niet iedereen viert.
   De wereld verandert niet omdat er kerst is, alles blijft zolang men geen inzicht toont. Dat heeft niets met kerst te maken.
   De kerstgedachte is een positieve gedachte, en dat zouden we vaker collectief moeten beleven. In die zin hebben we te weinig kerst.
   En hoe je dat invult moet iedereen voor zich zelf bedenken. Jouw geschetst beeld gaat bij mij iig niet op. Ik verheug me op meer licht en daarvoor vind ik kerst een mooi begin 😀

  8. Nou eh, Odetteketetteke, feit dat ik kessemis als een zielig hypocriet vreetfeest zie wil nog niet zeggen dat ik eenzaam ben. Ik heb dit jaar het suikerfeest overgeslagen en ook chanouka. RELIGIE IS ONZIN en dat hele zoetsappige kerstgezeik met alle melancholie, opzouten.
   Hele hypokriete gezeik over delen etc, doe dat jaarrond en loop er niet mee te koop. Matrixgelul, we hebben een kerstmaaltijd met de familie…. WTF? De datum klopt niet, de hele rotrest klopt niet, traditie?
   Op dat vlak vind ik het dus niet erg om eenzaam te zijn, niet met de meute meegaan. Bovendien kies ik er voor om niet in die drukte te zijn, niks eenzaam, EEN.

  9. Het raakt je toch dat ik met mijn zoon samen spercieboontjes en aardappel puree heb gegeten met een glaasje wijn, zonder cadeautjes, two is a crowd? Mijn familie heeft het veel te druk met zichzelf. En dat liedje, Carol of the Bells, had ook zo gekund
   http://youtu.be/e9GtPX6c_kg
   of zo;
   http://youtu.be/V1Tr1qCHwq4
   Maak je niet zo druk, je weet heus wel wie ik ben, of is mijn gedichtje ook al helemaal verkeerd gevallen?

  10. Odette, nogmaals bedankt, ik vind het geweldig…het heeft een mooie energie, voor mij dan.
   De klanken van muziek zijn magisch en helend. Het kan niet dat men millennia lang muziek zingt (b.v. Hildegard Bingen ) zonder ‘hoger doel’. Trillingen maken sferen….

  11. Graag gedaan Monika, het is zo sprankelend en energiek, het zet de ‘motor’ in een hogere versnelling alsof je sneller en lichter loopt. Genoten bij je zuster? Die van mij woont helaas in Canada, jammer…

  12. aah Tiny en Lau genieten dikke miepen en nu Sissy op net 1 en het Carol Jingle Bell nummer van Odie al meer dan 5 keer geluisterd, zoń trut ben ik wel, en jah het is goed Odie, ik geef het toe, flauw van Marilyn de beroeps vogelverschrikker met titanium implantaten en stokjesstelten from hell, en baby eter for breakfast volgens eigen zeggen, ben bang dat ie er niet eens over loog, das het enge, voordat je het weet een overdosis slechtheid, of zal ik er nog een schepje zijne slechtheid uithalen nu zomaar voor de sjeu, Annette is liefffff, maar ze weet het niet en dat versterkt ut, cunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, met Cosmische spelling, humor is de only way out, en schoonheid, volgens mij is Odie net zo knap als Annie in het eggie, en Moon is knap van haar eigen, en soms als mijn pet (harig huisdier) goed staat ben ik knap, en Jenne is James Dean van zichzelf, kapertein Roodbaard. Mijn favo gekken nummer blijkt ‘kerstklokje tingelingeling’ te zijn, weet Anna alles van, en mijn zus met lachstuipen, de triangle vooral, toen ik 5 was kreeg ik van Juffrouw Bos een triangle in handen geduwd, en beledigd dat ik was, weet mijn moeder nog, nu na al die jaren ‘vat’ ik het pas, het heeft met aandacht, ritme en timing te maken en publiek, en subtiliteit en dat geweld en lawaai niet de voornaamste expressie manieren hoeven te zijn om vet in de picture te komen, toen al, natuurwetten volgens Mark Passio, de brassband in de Hanze overkant van de IJssel speelde het 7 keer achter elkaar zo’n beetje, speciaal voor mij. en jah eenzaam lonely en toch nog gezegend dat zeer zeker wel, ga daar eens niet stoer overheen brullen, in 5d muh hoelah, vishaakje met geopend vissebekje. Moeders had een Iers entrecôohootje geprepareerd, opgedist, mag ik niet klagen, met new-age vetrandje om te smullen.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/James_Dean

   de slim shady side van 3 kanten belicht;

   ♪ Kerstliedje: “Kling klokje klingelingeling” met tekst!
   http://www.youtube.com/watch?v=sOwrRyfKKIM

   nog iets van Marilyn, of toch maar liever niet, ben er net effe uit, of toch maar wel, zonder van bovenstaand nummer, ander keertje.

 22. Veel reageerders onder dit artikel gaan er zonder nadenken vanuit dat dit artikel de volledige en onweerlegbare waarheid over de maan geeft. Volgens mij is het artikel slechts een poging om aan te geven hoe bepaalde feiten NIET in overeenstemming zijn met de gangbare theorieën die we op school over de maan te horen hebben gekregen. Ook zijn er heel veel cijfers, afstanden, afmetingen, invloeden, enz. van de maan in relatie met de aarde bekend die ons wel moeten interesseren. En natuurlijk kun je vanwege die opvallende zaken niet meteen uitmaken wat de maan nu exact is, maar we zouden er eens een heel gedegen onderzoek naar moeten gaan doen en dan vooral natuurlijk een ONBEVOOROORDEELD onderzoek, want iets dat we wel voor 100% kunnen vaststellen (als we eerlijk zijn) is dat de orthodoxe wetenschap het vertikt om hun ‘vaststaande’ theorieën in twijfel te trekken. En of dat nu gaat om de maan en het universum in zijn geheel, of om koude kernfusie, of om schadelijke vervuiling in vaccins, of over de herkomst van het UFO-fenomeen, de mening van de orthodoxe experts staat al vast en omdat ons als mensheid is ingeprent dat een wetenschapper het altijd bij het juiste eind heeft, vertikken we het om eens out of the box te denken en om ons eens wat dieper in al die raadselachtige zaken te verdiepen.

  Ik kan met een gerust hart beweren dat geen enkele wetenschapper exact weet wat de maan is en hoe die gevormd is (net zomin als de wetenschap zeker weet of er wel een oerknal is geweest en of zwarte gaten werkelijk bestaan). Willen we dat wel uitzoeken, dan moeten we beslist al die fenomenale bijzonderheden in het aarde/maan stelsel serieus nemen, want die zouden wel eens een grote aanwijzing kunnen zijn voor een totaal andere ontstaansgeschiedenis van de maan, de aarde en God weet van het gehele universum.

  Het in het artikel aangehaalde boek: ‘Who Built the Moon’, is ook vertaald in het Nederlands en ik kan je verzekeren dat het het lezen meer dan waard is. Het geeft je net als het bovenstaande artikel geen 100% antwoord op wat de maan is, maar het doet je wel afvragen of het heelal (en wij als levende schepselen daarin) niet veel mysterieuzer is dan ons altijd is voorgesteld door wetenschappers die graag elke theorie tot bewezen feit verheffen omdat lesgeven in ‘theorieën’ niet echt bevredigend is.

  http://www.bol.com/nl/p/het-mysterie-van-de-maan/1001004002714578

  1. Lees Jozef Rulof en je weet het. Immer hij kreeg het door van diegene die het kunnen weten en nee het zijn geen aliens maar gewoon mensen die hier ook hebben geleefd, de aardse kringloop hebben beëindigd en daar zijn waar ze een overzicht hebben. Wat de maan niet is: is dat het geen buitenaardse satelliet is, dat het geen uitbraaksel van de aarde is zoals ze het beweerde in de jaren 50… wat het wel is? Nou onderzoek alles en behoudt het goede. Kan zeggen dat onze Maan zeer uniek is, een stukje ouder is dan de aarde en de rest kan men zelf wel achter komen…

  2. Ik zou toch graag eerst eens onbevooroordeeld onderzoek zien voordat er allerlei beweringen worden gedaan, we weten het gewoonweg niet Dianthus. En waar Jozef Rulof het vandaan heeft is een zeer onbetrouwbare bron, dus die neem ik al helemaal niet serieus.

  3. “J. Rulof heeft onthuld dat de aarde niet onze enige planetaire moeder is, maar dat het leven van andere planeten afkomstig is. Eens leefden we op Mars (maar niet op de nu stervende Venus, welke een onbezielde planeet was). Naast ons zonnestelsel zijn er nog enkele andere bezielde stelsels met – primitief – leven, maar de Melkweg als zodanig is niet meer dan gebonden restenergie van de bezielde stelsels. Het leven is ontstaan in de oermaan, de moederplaneet voor de ruimte. De aarde en de overige vaste planeten waren eens kleine maantjes van onze maan (J. Rulof noemde de aarde dan ook een kind van zon en maan) en omdat de aarde het laatst tot ontwikkeling kwam, kon ze op zeker moment de rollen omdraaien en de maan tot maan van de aarde maken. En ook al is de maan nu gestorven, haar geestesli-chaam is nog steeds met de maan verbonden en de energieën hiervan beïnvloeden het leven op aarde.”
   Hmmmm, scratch scratch 🙄

  4. Juist Cozmic, dat soort zeer vergezochte ‘anekdotes’ neem ik dus niet serieus, dat staat bij mij als laatste optie in een lange rij van mogelijkheden.

  5. Beste Paul,
   Ben het helemaal met je eens. Hierbij een voorbeeld van óut of the box denken:
   ‘u ziet dingen die gemaakt zijn en denkt: waarom? ik echter zie dingen die nog nooit gemaakt zijn en denk: waarom niet!’

   (George Bernhard Shaw)

  6. Dus Gene Zijde, ons Geliefden, zijn dus een onbetrouwbare bron volgens u? Hoe bent u daar zo zeker van indien je zijn werken amper kent of is jouw eigen onbevooroordeelde oordeel lauter afkomstig van meningen van anderen? Hoe weet u dat zo zeker?

   **J. Rulof heeft onthuld dat de aarde niet onze enige planetaire moeder is, maar dat het leven van andere planeten afkomstig is. **

   Zoals de wetenschap ook bekend want wat is hun ’theorie’? Dat het leven van de aarde weleens afkomstig kan zijn van Mars. Klopt natuurlijk nog niet helemaal maar zitten op de juiste weg!

   **Eens leefden we op Mars**

   Toeval dat de NASA zoveel met Mars heeft?

   **Naast ons zonnestelsel zijn er nog enkele andere bezielde stelsels met – primitief – leven, maar de Melkweg als zodanig is niet meer dan gebonden restenergie van de bezielde stelsels.**

   Laten we het even zetten in de woorden van de UvC. We hebben SCHEPPING en we hebben naschepping. Alles wat tot de schepping behoort evolueert met ons mee en alles wat tot de naschepping behoort lost op want dat is puur de natuur in deze kosmische graad van leven, wat een naverschijnsel (naschepping) is van de huidige schepping met ene groepsbewustzijn maar niet met een individueel bewustzijn.

   Er zijn inderdaad 7 Kosmische Graden van leven. Wij leven hier op de 3de KG. Dit wil dus zeggen dat deze planeet niet de eerste is en dat er een begin, een BRON van Goddelijke Energie, moet zijn geweest waaruit dit alles is voortgekomen. Of geloven we nog dat dit alles met al het leven, schepping & naschepping, erom heen puur toeval is en totaal geen betekenis heeft? Indien u dit gelooft dan kan u ook onmogelijk geloven in buitenaard leven!

   **De aarde en de overige vaste planeten waren eens kleine maantjes van onze maan**

   Nee, zo staat het nergens te lezen want dit is kinderachtig gezegd. Sorry hoor. Lees Het Ontstaan van het Heelal maar eens…

   **en omdat de aarde het laatst tot ontwikkeling kwam, kon ze op zeker moment de rollen omdraaien en de maan tot maan van de aarde maken.**

   Nee, klopt verre van, beste. Niks rollen om te draaien want de maan is altijd maan gebleven alleen heeft ze Haar Taak al lang geleden volbracht en alles waarvan de taak is volbracht begitn stilaan op te lossen. Zal de aarde net hetzelfde ode nwanneer Haar taak is volbracht.

   **En ook al is de maan nu gestorven, haar geestesli-chaam is nog steeds met de maan verbonden en de energieën hiervan beïnvloeden het leven op aarde.”**

   Ze is verder geëvolueerd naar de volgende Komsische Graden…

  7. Heel kort door de bocht de samenvatting van het Begin der Schepping(GOD)… Voordat de AlMoeder(Bron van al het Leven dat wij zelf ook zijn want wij hebben een deeltje van Haar zoals sommigen onder ons ‘de Ziel, Goddelijke Vonk’ noemen) zich openbaarde, heerste er diepe duisternis. Deze duisternis is de AlMoeder en uit die duisternis zijn wij en al het andere leven geboren->

   De eerste verschijnselen die vooraf gingen: In de duisternis kwam een heel zwak licht op. Dit licht bleef geruime tijd en ging opnieuw heen. Daarna keerde het terug en was het iets krachtiger en dit herhaalde zich meermalen maar steeds met iets meer kracht totdat het gouden licht volledig doorbrak -> de Schepping heeft een aanvang genomen.

   God (zichtbare schepping) openbaarde Zich in het licht, dan weer in duisternis en dit proces duurde miljoenen jaren. Het zwakke licht werd krachtiger en krachtiger, om toch weer opnieuw te verzwakken. Doch de duisternis scheen thans voorgoed te zijn opgelost. Het was een wonderbaarlijk schouwspel! De nacht maakte plaats voor de dag, doch wanneer Gods Schepping is geschied, zien wij dit verschijnsel terug en is dit de nacht en dag op aarde, de lichtende en duistere sferen, het sterven en geboren worden op aarde. Het universum was thans in een goudbol veranderd en nu begint het verdichten van het Heelal -> Het gouden licht verzakte opnieuw en begon erin andere kleuren te komen. De volle tinten en kleuren gingen in elkaar over maar het gouden licht overheerste alles. Dan overheerste het zachte groen, dan het blauw om in elkaar over te gaan en dan weer alleen het gouden licht. Over het geheel lag een dichte waas en daardoor brak het gouden licht door, de waas loste op en scheen in al die tinten over te gaan. Dit is het verdichten. Alles was licht en kwam uit de duisternis voort: gouden licht -> breekt door alles heen->universum weer een gouden bol ->daarin begon het leven te komen -> telkens veranderde het universum. Dit licht behoort tot de goddelijke energie, en waaruit alles is ontstaan, is aan de schepping vooraf gegaan. Nu kan de eigenlijke schepping pas plaatsvinden. Het universum veranderde in een violetachtig licht. Het universum veranderde thans in een violetachtig licht en daar doorheen lag het gouden licht. Nu zien wij lichtere tinten verschijnen en al die tinten gingen in elkaar over, maar weer was het gouden licht dat overheerste. Al die kleuren waren in één lichtkleur veranderd. Het universum was nu een gouden massa. Het licht werd steeds krachtiger. Uit dat gouden licht zien wij duizenden andere tinten stralen. Dit was God, de schepping in duizenden lichtende gestalten en kleuren. En achter het universum leefde iets dat dit alles tot stand bracht. Ook dit proces duurde miljoenen jaren, want het gouden licht moet overheersen, het is het gouden licht dat alles tot leven brengt. Het gouden licht werd zó krachtig, dat het universum in een vuurbol veranderde. Dit was reeds enige malen geschied, doch thans was de uiterste graad bereikt. In dit licht kwam nu leven en dat leven trilde in het heelal voort. Het universum scheurde vaneen . Het heelal verdeelde zich in miljoenen lichtbollen. Een geweldig gebeuren had zich voltrokken. In onnoembare delen had het universum zich verdeeld. God had Zich geopenbaard in biljoenen deeltjes. Het wordingsproces is gekomen, het ontstaan van sterren, planeten en zonnestelsels. Wat men nu ziet, zijn lichtende vuurbollen, doch in werkelijkheid is dit Gods eigen licht en leven, Gods heilige uitstraling. Het openbaringswonder is geschied. In biljoenen delen heeft God Zich verdeeld en deze vertegenwoordigen Zijn heilig leven. Al dit leven is bezieling, want het kwam uit die Bron voort. God openbaarde Zich dus door de AlMoeder, de Albron in het universum. Een lichtende bol is dus een deeltje van de goddelijke energie en werd daaruit geboren. Wie naar het heelal kijkt, aanschouwt het leven van God. Daarin leeft God, dat is God en God is in alles wat straks nog geboren zal worden. Alles wat men thans waarneemt,al die miljoenen lichamen die nog vuurbollen zijn, daar zullen er velen van veranderen en verdichten. Dit is het eerste openbaringsstadium en het tweede volgt. Zo openbaarde zich het ene door het andere, totdat alles tot Zijn heilig leven terugkeert.’Al die vonken en lichtende bollen waren zonnen. Die lichtende vuurbollen hebben zich verdicht. Andere aanvaardden weer een andere toestand en behoren tot de vele zonnestelsels die wij kennen. Dat licht dus is kracht en die kracht energie, maar uit de Goddelijke Bron te voorschijn gekomen. De zonnen begonnen zich te verdichtten. Vele zweefden voort en bleven in een cirkel rondzweven. Dit voortbewegen wekte damp en die damp werd,zoals ook die zonnen geschapen waren, steeds dichter en dichter. Nu was die damp reeds zo dicht, dat hij als een dicht waas om die vuurbol gesloten lag. Een dampkring heeft zich nu gevormd. Het tweede openbaringsproces is geschied. Nu gaan er weer miljoenen jarenvoorbij. In die dampkring leeft dus een lichtende bol en blijft daarin voortzweven. Wanneer dit verdichtingsproces ten einde is, is dit tevens het einde van het wordingsproces en miljoenen planeten hun bestaanstoestand aanvaard. Dan is dit kosmische wonder geschied en het heelal geschapen.

   Maar dit is allemaal duimgezuig van een gek die nooit iets heeft mogen leren maar toch vele boeken heeft geschreven die elkaar logisch opvolgen, of men het gelooft of niet doet niet ter sprake. Zo’n schrijfstijl zie ik niemand van ons nadoen! Ook zijn er bewijzen waar er door hem getypt werd en zo snel kan de beste van ons nog niet typen op een toetsenbord, heeft vele kunstproducten gemaakt, enz…
   Zijn duidelijke bewijzen waar door hem een groot schilderij werd gemaakt in +-15minuten en ook nog wel onderste boven. Bekende Kunstenaars uit die tijd en omgeving die deze tentoonstelling bijwoonde konden er niet met hun hoofdje bij.
   Allemaal onzin? Hier zijn een paar links waar men hem zelf kan beluisteren want de V&A’s en Lezingen zijn opgenomen en eentje staat online:

   https://onedrive.live.com/?cid=7b60a743217b6600

   Voor verder onderzoek en info zie http://rulof.org

  8. En al die tinten, kleuren, dat overgaan tot nevelen enz… dat noemt men protoplasma…

   Een paarstukjes uit V&A: Jozef: De maan gaan ze straks leren kennen, dame. Lees mijn ‘Het Ontstaan van het Heelal’ eens. Ze zijn uitverkocht, maar de bibliotheek
   heeft ze nog. De mens is in de wateren geboren. Dan krijgt u: Van-
   uit het goddelijk plasma, protoplasma, gaat de schepping beginnen,
   en God vergeestelijkt Zich – ze noemen dat God, maar het is de
   Almoeder en de Alvader, de Albron, de Alziel, het Alleven ging zich
   vergeestelijken en verstoffelijken. En toen hebben zij er maar… Ja,
   in de zevende kosmische graad, dat was Christus, en de Zijnen: ‘Hoe
   moeten wij dit alles noemen?’ En toen kreeg de aarde een naam, en
   die heette God. Wij noemen het, de meesters noemen het in de
   kosmologie: Wayti.
   Wat is Wayti? Dat is ziel, dat is geest, dat is leven, dat is licht, dat
   is vaderschap, moederschap, en dat is het woord God ook. Maar dit
   is één God, hier, al die mensen, wij zijn hier vanavond misschien wel
   met driehonderd mensen, maar wij hebben hier één God, één va-
   derschap en één moederschap. Wij komen tot universele eenheid
   voor de macrokosmos en voor de ruimte, voor het leven ‘achter de
   kist’. Als je daar een sfeer binnenwandelt dan zie je miljoenen vaders
   en moeders. Ze noemen het engelen, het zijn engelen. Je moet die
   schoonheden eens zien, die mannen, die machtige mannen van vijfen-
   twintig jaar, die een bewustzijn hebben, ontzagwekkend diep voor
   deze ruimte, en elke levensvonk kunnen verklaren van God; en die
   moeder daar als het moederschap van zo’n wereld, zo’n sfeer; dat zijn
   wij straks met miljoenen moeders en mannen samen. En dan verte-
   genwoordigen wij weer, wij vertegenwoordigen de Almoeder, de Alziel
   en het Alleven als mensen. Dat is de bedoeling.

   (Mevrouw in de zaal): ‘Heeft de rode kleur van het bloed nog beteke-
   nis voor de ruimte?’
   Ja dame. Waarom bent u blond en zwart?
   (Mevrouw in de zaal): ‘Ja, ik heb een…’
   Ziet u, de afstemming van bloed is de atmosfeer van de ruimte.
   En die krijgt kleur. En dat is waar, dame. Dat is de atmosfeer van deruimte. Atmosferische toestanden. Wetten zijn het. Verdichtingen
   die daardoor, door uitdijing en verharding en alles, zijn opgebouwd.
   De kleur van de mens. Als het licht van de zon en van de ruimte
   geen uitstraling en kleur had gekregen, dan zagen wij het immers niet?
   Dus het bloed heeft dezelfde vorm, de ontwikkeling gekregen die
   uw haren ook hebben gekend, en uw huid. We hebben bruin, we
   hebben zwart, we hebben verschillende rassoorten. Indianen: weer
   ander bloed, weer andere mensen. Dus die uiterlijke en innerlijke
   toestand heeft zich volgens het kleurenrijk Gods aan levenskracht,
   bezieling, stuwing… Bloed is eigenlijk protoplasma, verstoffelijkt
   protoplasma. Als u dat kunt… We moeten nu kosmologie gaan be-
   leven, en dan moeten we terug tot het Al en dan helemaal door de
   ruimte, willen wij tot het menselijke bloed komen. En dat gaat weer
   weg. En omdat het weer weggaat en verdwijnt, kunt u rustig aan-
   vaarden dat het ook met de ruimte heeft te maken.

   De Albron, de Alziel, het Alleven, het Allicht, het Alvader en moe-
   derschap. Bij het moederschap is het begonnen – want het werd later
   licht – is het begonnen. En die Bron zond trillingen uit, gevoel.
   Het waren later nevelen, over duizenden eeuwen, toen hadden zich
   die trillingen, die gevoelens, het was een plasma, een protoplasma, een
   substantie, een levende substantie, dat dan het eigenlijke leven is…
   Willen we stil blijven staan: wat is nu leven? dan hebben we daar
   vier, vijf, zes lezingen en tien lezingen voor nodig, om alleen te verkla-
   ren: wat is nu leven! Maar uit dát leven is er werking gekomen. En het
   allereerste verschijnsel was niet meer dan u zag. In deze duisternis zag
   u een zwak wolkje, héél zwak, zoals uw mist kan zijn in de morgen,
   wanneer de zon opkomt. Maar dan moet de zon nog even onder de
   kim, als daar nacht nog is. En dan ziet u een blauwachtig waas.
   Dat kunt u enigszins vergelijken met het begin van de schepping. En
   dat heeft zich langzaamaan verdicht. U kunt de schepping onmiddel-
   lijk aanvaarden, want toen de scheppende kracht zichtbaar werd… als
   de zon opkomt, komen ook de wolken tot zichtbaarheid. Voelt u?
   Diezelfde kracht, het opkomen van de schepping, dat is bewustzijn;dat is kracht, nietwaar? En kracht heeft gevoel, en gevoel heeft weer
   bewustzijn. Naarmate de zon opkomt, krijgt de zon meer en meer
   persoonlijkheid en bewustzijn, kracht, stuwing. En nu kunt u zien…
   Als u bijvoorbeeld… volgt u een avond, dan gaat u terug, als u buiten
   bent – u kunt het ook in de stad doen, maar buiten is het mooier –
   en vooral wanneer u de zee voor u hebt en u ziet de zon ondergaan,
   dan ziet u langzaamaan de schepping verduisteren.
   U hebt… Het baren in de schepping kunt u nu nog beleven. En u
   kunt het volgende stadium ook weer beleven. Wanneer de zon onder-
   gaat en het wordt duisternis, dan komt u terug, dan kunt u zeggen: nu
   heeft zich de ruimte gesplitst. En nu komt er duisternis, de wolken
   lossen op, het universum wordt duisternis. Voelt u? Maar die sterren
   en planeten moeten ook nog weg, want er was niet één vonkje in die
   ruimte te zien. U voelt wel, die sterren en planeten die u ziet, de maan,
   krijgen licht van het bewustzijn; dat is reeds weer bewustzijn, dat is
   een ontzagwekkend licht wat u ziet.

   Is uw maatschappij nu gereed om de liefde reeds te beleven?
   Maar dan moeten we los zijn van de bijbel. Er wordt ook een nieuwe
   bijbel geschreven en de aarde krijgt de nieuwe bijbel, maar die begint
   bij het ontstaan, bij het manifesteren van de Almoeder. Het ogenblik
   dat het protoplasma deze ruimte als universum vulde, daar begint het.
   En die drie delen… zeven delen heeft Jozef Rulof reeds voor de nieu-
   we bijbel.
   De wereld zal ons niet aanvaarden, maar de wereld kan luisteren,
   dat wij met dogmatische, gelovige, godsdienstige stellingen niets te
   maken hebben, want de bijbel begint met het menselijke woord, met
   wat klei en wat levensadem.

   1000 lezingen geven waarbij duizenden en duizenden vragen zijn gesteld door gewone mensen, intellectuelen, wetenschappers, … en NOOIT één keer, want dat is te horen in de overgebleven +100 V&A’s, Lezingen, met de mond vol tanden. Steeds onmiddelijk het antwoord! Nou, doe dat maar eens na als een simpele boerenjongen uit de Achterhoek dat nooit iets op school mocht leren omdat het hem zou storen in zijn Taak!

  9. Gelukkig ben ik simpel en ook best wel tuk op Tukkers. Voâr je ut wiet zitte weer aan vrouw Averkamp te denken huh?
   Wie weet ga ik JR later nog waarderen, nu is het een grote bak met proza voor mij, soort astrale brij met kop noch staart.
   Een schimmeltje dat zich op rogge( armelui voedsel) vestigde was een zeer sterke hallucigeen, het heet moederkoorn en heeft vele profeten voortgebracht. High as a kite, luci in the sky with diamonds, ze ratelden er op los, niet bewust van hun hallucigene staat van bewustzijn. http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven/58355-moederkoorn-geschiedenis-van-een-schimmel.html

  10. Dat het voor jouw nog een brij proza is heb ik gemerkt 🙂 (niet slecht bedoelt hoor)

   De boeken hebben dan ook een unieke opbouw en als je er hier en daar wat boekjes gaat uitnemen, dan mis je die opbouw en kom je er ook niet aan uit. Heb ik meerdere keren geconstateerd bij mensen. Raprap wat lezen en dan denken deze werken al te kennen.

   Het begin telt 8 boeken, dan de studieboeken en dan de Kosmologie en M&M en als men dit van het BEGIN wil volgen dat wordt je subtiel geleid in deze universele taal met bijhorende unieke woordenschat. Vanuit het stoffelijke aardse denken met een vleugje bijbel erin (immer de mensen van de jaren 30-50 moesten dan ook opgevangen kunnen worden en daar heerste nog vooral de bijbel als waarheid) en zo naar de nieuwe universele taal zoals de verdiepingsboeken met bijhorende Kosmologie. Ik heb er jaren over gedaan op het gemak en dan gaat het er ook als pap in maar ook vergelijkingen maken met bv. de wetenschap, astronomie, met jezelf,… enz.

   Ik zou zeggen lees ze als een roman (eigenlijk niet zozeer de bedoeling maar kan ook ) want het gaat niet zozeer om de kennis maar om de wijsheid die erachter steekt en deze is samen te vatten in één zin. Ken UZelve en heb al het leven lief.

   Maar ja wij lezen, lezen, en willen maar blijven lezen want in feite zeggen zij ook dat we aan één boek genoeg hebben maar ja ons ego’tje heeft meer bewijs nodig om te onderzoeken of het ook wel zo is en dat krijgen we dan ook. Zeggen ook dat de boeken ene paar eeuwen te vroeg hier zijn maar er was maar één moment in tijd dat dit mogelijk was en Jozef was er net een paar voor, want het heeft hem dan ook levens van voorbereiding met eigen bloed, zweet en tranen gekost hoor, en nu hebben we het! Ze zijn zelfs allen gratis te downloaden in PDF en de V&A’s en Lezingen zijn ook gratis maar ja dan heeft men tijdens het beluisteren ervan niet echt de tijd om erover te mediteren en dat is ook wel weer nodig.

  11. Well well Dianthus, ik ben allergisch voor goedbedoelde adviezen. Lieden met adviezen zijn meestal verlicht despoten. Ik vraag je niet om advies dus…
   Ik heb zojuist JR even gechanneld en hij gaf mij te kennen dat hij spijt had van zijn gebrabbel, het gaf zijn ego een kick zei hij, maar waardevol was zijn werk niet.
   Hij gaf mij dit nog even mee: De waarheid is eenvoudig, begrijpbaar voor iedereen, het is voor waarheid inherent onmogelijk om gecompliceerd te zijn. Mijn inzichten waren gebaseerd op het zgn matrixsysteem, ik werd in de maling genomen. JR

  12. [Dianthus (30.6) (30.7) (30.8)]

   Ach, mijn hemel(!!!), wat heb ik nu weer ontketend?! Welke ‘boodschapper over hogere sferen’ heb ik gewekt?!

   Zie mijn originele berichtje (30) hier HEEEEEEEL ver bovenaan, daar zou ik het maar bij willen laten.

  13. Dianthus, je hebt mijn interesse gewekt, nooit te oud om te leren.

   Twee vragen : Waar zegt deze man, dat zijn kennis vandaan komt.
   Wat is zijn volledige naam, en waar kan ik zijn inzichten
   lezen.

   Bedankt en groet Jenne Sr.

  14. Jenne, het zijn kleine boekjes volgedrukt met blauwe letters, je komt ze in de bibliotheek beslist tegen bij esoterie.

  15. Och ja, zoals ze aan de andere kant hebben doorgegeven…

   Zelanus (begeleider van Jozef Rulof) Maak zijn boeken nog eens af. Wij hebben hem gezegd aan de couranten de boeken niet meer te sturen, ze worden daar toch maar afgemaakt. Die mensen denken dat zij alles mogen en kunnen kra- ken waarvan zij geen begrip hebben. Waarom zouden wij hen de middelen in handen geven om zichzelf af te maken, voor Gene Zijde te vernietigen? Zodoende geven wij Jeus: laat de boeken maar rustig het eigen werk verrichten, door reclame te maken komen wij er toch niet, want dit zijn geen romans, deze boeken vertegenwoordigen ‘Geestelijke Wetenschap’! Wie open is en het gevoel bezit… komt vroeg of laat de boeken tegen en roept uit: eindelijk, dat is wat ik zoek. Duizenden brieven heeft Jeus van die mensen ontvangen, zij begrijpen welk een schat hij in hun handen heeft gelegd en die mens wil de boeken bezitten! En hij is het tevens, die anderen overtuigen zal van een voortleven achter de kist!

   Zoals het ook maar weer duidelijk is zit het vol met oordelende betweters die het allemaal zo goed denken voor ogen te weten maar het stelt nog niets voor. Jammer maar helaas pindakaas zeg ik dan maar en daar heb ik me dan ook voor te buigen, doch ieder komt er vroeg of laat wel achter… en dan is het buigen voor DE waarheid die men dan ook zelf is maar de meeste nog niet (willen) kennen.

  16. Wat mensen elkaar aandoen, ik krijg er kromme tenen van.
   Maar ook hier op Wtk helaas.
   Word daar echt opstandig van.
   Maar een aantal begrijpen dát zeer zeker niet, omdat ze nog in hun afweer en egofase zitten…
   Mijn boodschap kan een ander niet beter verwoorden dan deze man…
   http://www.youtube.com/watch?v=IBmElZCigSg

  17. En Coz 30.15, ga je schamen!
   Wat een lulletje rozewater opmerking zeg, pffffff.
   Aardig doen is niet hetzelfde als aardig zijn…

 23. To easy John en Yoko, al oude waarden van onze voorouders behoor je te koesteren, wat je er verder mee doet is jouw zaak, but its to easy to make a song, and smash it with words : God’s Gonna Cut you Down.

  Negatiev wordt er dan geroepen, its my business as well, ja ik houd van deze wereld en wat ik mee gekregen heb, ik heb respect voor mijn waarden en gooi die zeker niet weg, no way.

  1. Jenne, een mooi gedicht van Rutger Kopland
   WAT IS GELUK
   Omdat het geluk een herinnering is
   bestaat het geluk omdat tevens
   het omgekeerde het geval is,

   ik bedoel dit: omdat het geluk ons
   herinnert aan het geluk achtervolgt het
   ons en daarom ontvluchten wij het

   en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij
   het geluk zoeken omdat het zich
   verbergt in onze herinnering en

   omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk
   moet ergens en ooit zijn omdat wij dit
   ons herinneren en dit ons herinnert.
   Hartegroet, Odette

  2. Odette, ja wat is geluk, het is zeker iets anders als gelukkig zijn, geluk is het hasard, le roue de fortun, geluk kun je niet kopen, wel iets wat er kortstondig op lijkt, geluk kun je gedeeltelijk zelf creéeren, maar het is verdomd fragile, en dan nog is het geen hele tijdelijke geestes toestand, er zit ook een groot stuk zelf suggestie in van o wat ben ik gelukkig ?, maar misschien is het wel zo dat als je leeft dit een geluk op zich is, ik persoonlijk heb er nog al moeite mee met al mijn geluk, al die stomme zorgen maken om het maar niet te hoeven verliezen, wat is jouw gevoel hier over, groet jenne

  3. Jenne, wat is geluk? Voor de één niet te vatten wat voor een ander een schat is. Toeval? Misschien. Afdwingen? Nooit, dat komt op genot neer voor de dwazen. Maar is voorzichtigheid in de liefde misschien wel het grootste struikelblok op de weg naar het geluk, wat zou je doen als je niet bang was? En weet je, volgens mij kan je pas van geluk spreken als je van geluk kan zwijgen. 🙂

 24. Het blijven veronderstellingen, tot het einde der tijden, geen weten voor ons de mensen dus, we weten dus niets en daar moeten wij het mee doen, diep van binnen moeten wij het weten want we waren er bij, maar helaas we kunnen er niet meer bij komen, we hebben de conservatie met de étheré verleerd-verloren, dus moeten wij het doen met wat we hebben, vele aannames.

  1. Jenne, het lijkt erop dat de maan een boodschap heeft, een boodschap die heel duidelijk aangeeft dat ooit ‘iemand’ (God, buitenaardsen, de vroegere mens zelf, enz.) de maan heeft ontworpen met dergelijke bijzondere eigenschappen die een uiteindelijke intelligente beschaving op de planeet aarde wel MOETEN opvallen en er dan ook onderzoek naar gaat doen om te trachten te achterhalen wat de boodschap is en wie die boodschap heeft ontworpen. Het is te vergelijken met het neerleggen van een opengeslagen boek waarin belangrijke teksten staan en degene die het boek daar heeft neergelegd ging er vanuit dat zodra de mensheid zou leren lezen, zij onmiddellijk geïnteresseerd in het boek zou zijn en de boodschap tot zich zou nemen. Wat die mysterieuze persoon echter niet had voorzien, was dat er exact ten tijde dat de mensheid leerde lezen, een starre en autoritaire wetenschap de kop opstak, die de mensheid streng voorhield dat de leestekens in dat speciale boek niet overeenkomen met de geaccepteerde leestekens, dus dat men maar geen aandacht aan dat boek moest besteden, het was allemaal kolder wat daarin stond.

   Misschien had die mysterieuze persoon wel voorzien dat er ooit een dergelijke starre wetenschap de eigen wetten dicteerde, maar is het de bedoeling dat we als mensheid nog iets ‘intelligenter’ (misschien is ‘wijzer’ het juiste begrip) worden dan we nu zijn en we zelf eens gaan nadenken over al die zaken en fenomenen waarvan die starre wetenschap zogenaamd al zeker weet dat er niets meer te ontdekken valt.

   Jouw stelling ‘geen weten voor ons de mensen dus, we weten dus niets en daar moeten wij het mee doen’ is volgens mij onjuist, we worden juist aangemoedigd om dergelijke ‘boodschappen’ (zoals die van de maan) aan te nemen en er onderzoek naar te doen, zodat we misschien wel de ultieme waarheid over ons bestaan leren kennen, wat we hier werkelijk hebben te volbrengen en wie onze ware scheppers zijn (en ik bedoel hiermee niet uitsluitend een God, het zou zomaar een onbeschrijfelijk grote intelligente bron kunnen zijn die het hele heelal heeft geschapen, maar het kunnen ook buitenaardsen zijn of God weet wat.)

  2. Mooi Paul, in het kort, neem alles aan voor waarheid, laat het rusten (bezinken) en laat dan los wat niet resoneert met de ’tijd’ en het Zelf. Wat overblijft is van jou.

  3. Ja Paul het klinkt allemaal heel aannemelijk, maar alle hypothesen klinken aannemelijk, maar hoeven niet de waarheid te beschrijven, de feiten die zijn ergens opgeslagen als we weer leren met de étheré te communiseren, wat de oude volken deden, en sommige nog steeds doen, maar door alle machts religies in de grond wordt getrapt als bijgeloof/heidens etc., wij schamen ons om ons over te geven aan een meditatie, met zang/gebrom al dansent in een diepe trans te geraken, en je vol te voelen stromen met krachten en gedachtes waar je het bestaan niet van kende, in onze hippie tijd kwamen wij ook in onderlinge filosoferen tot hele mooie en goede inzichten, je moet je geest bevrijden, dan ga je veel begrijpen, groet Jenne

 25. Zomaar wat extra stukjes tekst uit het boek ‘Het mysterie van de maan’ (NL vertaling)

  ‘Het enige onmiskenbare gegeven over de maan is dat hij rond de aarde draait. Hij staat aan de hemel en schijnt op ons neer, maar volgens alles wat de wetenschap bekend is, zou hij daar niet moeten zijn.’ (Blz. 50)

  ‘Als we rationeel naar de beschikbare informatie kijken, zonder vooroordelen over wat mogelijk is en wat niet, lijkt de maan met de precisie van de spreekwoordelijke Zwitserse horlogemaker in de relatie tussen zon en aarde te zijn ingebracht.’ (Blz. 144) (En dan gaat het in dit geval niet om bepaalde kosmische wetmatigheden, maar over een aanzienlijke reeks getallen, afmetingen en bijzonderheden die blijkbaar speciaal voor de aarde, maan en zon zijn ontworpen, de vraag is natuurlijk door wie?)

  ‘Er zijn hier vele factoren die in het geheel geen relatie met elkaar zouden moeten hebben. Los van elkaar zou elk van deze vreemde relaties nog als toeval beschouwd kunnen worden, maar op een gegeven moment komt het toeval zo vaak voor dat er iets anders aan de hand moet zijn.’ (Blz. 238)

  Wat die (vaak verbazingwekkende) relaties betreft moet je het boek lezen, het zijn er teveel om in het kort weer te geven en elke relatie op zich is ook weer te uitgebreid om die beknopt uit de doeken te doen.

  Op Marktplaats.nl wordt een exemplaar van het Nederlandstalige boek aangeboden, echter voor 9.50 euro, bij bol.com kost het boek je 7,90 euro. Maar het zal beslist ook op andere adressen verkrijgbaar zijn.

  http://www.bol.com/nl/p/het-mysterie-van-de-maan/1001004002714578

  1. Paul,
   volgens mij draait de maan net zo snel om zich zelf, dan de maan nodig heeft om om de aarde heen te lopen. Daarom zien we altijd maar een kant van de maan. Pas toen de Russen opnames maakten in 1959 zag de mensheid voor het eerst de van de aarde afgewende kant van de maan.
   En voor wie het is vergeten…de maan wordt door de zon ‘aangestraald’ daarom ‘schijnt’ de maan. Niet omdat er kaboutertjes in de maan leven die lantarentjes in hun handjes hebben oftewel reptielen die hun ‘eitjes’ door het heelal trekken…
   Als je een bewoner van Alaska vraagt hoe het allemaal kwam, zal die ws een verhaal van een ‘ijsadelaar’ vertellen en iemand in het amazones gebied en verhaal over…noem maar iets.
   We zullen het nooit zeker weten en daarom moeten we ook niet bloedserieus ermee omgaan….fijne kerst. 😉

  2. Hé Monika, wat te denken van die billioenen vuurvliegjes die uit het binneste van de maan komen, om de zang van Pierrot aan te horen, ach de maan is zo iets enorms in ons romantieke leven, jammer om achter de echte kille waarheid te komen, mijn prozaïsche geest zegt mij dat wij als mens individu
   hier niet mee gebaat zijn, alles te weten maakt niet gelukkig, jenne!

  3. He Jenne, bon jour, ca va?

   “ Als God alles weet, wat er te weten valt,

   hoe kan God dan leren of groeien?

   Als jij alles weet, wat was en wat zal zijn,

   hoe zou je dan vrij kunnen beslissen?

   Als je alles zou zijn en alles zou jij zijn,

   dan zou er niets meer zijn, dat je zou kunnen doen.

   En precies in deze positie bevindt zich God,

   gevangen door de macht van zijn eigen aard.

   Maar er is een uitweg uit dit net;

   alles, wat God hoeft te doen, is te vergeten.

   Te vergeten, wat Hij was, om door onwetendheid en verwarring,

   keuzemogelijkheid en vrije wil te verkrijgen.

   Dus creëerde God een niveau van beperktheid,

   deze verwarrende plaats, die wij de schepping noemen.

   Een plaats van onwetendheid, waar wij vrij kunnen kiezen,

   waar wij vrij zijn, fouten te maken en te mislukken.

   Want alleen een wezen, dat niets weet, wat waar is,

   bezit de vrije wil, over zijn doen te beslissen.

   Door ons kan God leven, denken, voelen en zien.

   Ervaringen kende Hij reeds, maar nu kan Hij zijn.

   Ook als wij zijn vergeten, wat onze oorsprong is,

   zullen we toch gelukkiger worden, hoe dichter wij bij onze oorsprong komen.

   Terugkeren kan je, doordat je je bewustheid controleert,

   Maar hoe meer je leert, hoe minder keuzemogelijkheden je hebt.

   Ieder sterfelijke verlangt ernaar, door de oneindigheid geraakt te worden,

   Daarentegen verlangt de oneindigheid ernaar, om minder te weten.”

   (The Book of Aquarius, ‘Alchemie in de 21e eeuw’)

  4. Prachtige beschrijving van God, maar helaas vanuit een menselijk denken , en gaat God dat denken niet ver voorbij? Of kan een mierendenkwijze een olifant doorgronden? De grote dromer die zichzelf droomt door de schijnbare afgescheidenheid van niet bestaande delen . Of bestaan ze toch in afgescheidenheid ?Is iets zodra je het bedenkt, en zo ja zou je dan niet heel erg moeten oppassen met wat je denkt?

   Monika 34.1 We zullen het nooit zeker weten en daarom moeten we ook niet bloedserieus ermee omgaan….fijne kerst. 😉

   Met die gedachte maak je alle groei in die richting dan onmogelijk, beetje jammer lijkt mij. Ik denk liever dat ik zaken NOG niet weet, maar wat nog niet is kan nog komen toch?

  5. Non pas du tout ca va Monika, deze dagen doen altijd iets met mijn esprit ca tourne mon Ame, Je tombe dans melancolie, une état de tristesse vague, sans cause définie, als met volle maan nachten, dat witte kleurloze licht, ik denk dat ik een lekkere ouwe port neem, dat verdrijft fe spinnewebben wel.
   Ja als er een God zou bestaan, ja ik laat het hier bij, to much to declare, ik zou niet in zijn schoenen willen staan, ik weet niet hoe het/dit/wezen moet réageren, gevoelsmatig, of keihard réalitisch, ja als een God ?!.

  6. Marcel, als mens kun je toch niet anders dan van uit jouw menselijkheid naar God toe denken, of wat bedoel je ?.
   Ook zijn mieren geprogrameerd, als insecten, een Olifant leeft van uit zijn intuïtie en gegeven gevoelens.
   Ja we kunnen nog veel leren, moeten !!! leren, op naar het einde.
   Fijne feestdagen daar in het noorden, groet Jenne

  1. Hallo their, Odette in een oud boekje van mijn vader, wordt ons stelsel vergeleken met een biljard tafel maar dan een waarbij de ballen zweven, volgens dit geschriftje, is de Maan het grote euvel, door uit zijn baan te schieten gaat hij caramboleren met andere ballen/planeten, waar door planeten
   in grote disordre raken, ontvolkt worden achter blijven als Mars een fossiel van wat het eens geweest is, ja wat moet je er mee, het zou kunnen ?, groet Jenne
   Mooie song Bad Moon !

  2. Bad Moon rising heeft met Viet Nam te maken, Bad Moon volle Maan, tijd voor de scherpschutters, you know, twee hele goeie Duitse vrienden verloren in Viet Nam, de slag om Bien Bien Phou of zo iets, alle soldaten van de Fransen waren vreemdelinhen legioen, veel oud SA en jonge Duitsers, de muziek is heel goed de tekst ook, groet.

 26. Jenne, het zijn 27 grote boeken en samen beslaan ze zo’n 12000 pagina’s. Op http://rulof.org/ kan je ze bestellen in boekvorm en de PDF’s zijn gratis. Je vind ze ook in de bibliotheek of bij de tweedehands boeken. Keuze genoeg maar volg ze op het gemak van het begin. Jeus van Moeder Crisje is een waarlijk juweel en daar zou men ook mee kunnen beginnen. Daarin kan men de hele opbouw volgen hoe Gene Zijde Jeus/Jozef als instrument (doorgeefluikje) heeft moeten op bouwen wat geen gemakkelijke taak was hoor…

  Ook heb ik al een link aangereikt waar mensen op de radio over zijn werken zijn komen vertellen en men vindt er zelf een opgenomen vraag&antwoord avond. Zal het nog even aanreiken:

  https://onedrive.live.com/?cid=7b60a743217b6600

  en voor de Jozef Rulof facebook met bijhorend forum is te vinden op: https://www.facebook.com/groups/105709130512/

  1. Dianthus, Jenne stelde de vraag waar jij hier antwoord op geeft in reactie 30.17! Waarom zet je je antwoord in een nieuwe reactie? Is het net als de sceptici, die graag het laatste woord willen en dus trachten helemaal bovenaan te staan met de laatste reactie?

  2. Mijn eerste vraag was, waar heeft deze man Jozef Rulof, zijn kennis van daan, van waar en van wie ?!.

  3. Jenne, Jozef was een medium, hij kreeg zijn informatie door via channeling, hij kreeg het van Alcar vanuit het hiernamaals. Nu wil ik absoluut niet beweren dat contact met het hiernamaals onmogelijk is, maar de geschiedenis van channelen heeft onomstotelijk aangetoond dat de verkregen informatie niet altijd klopt. Blijkbaar zijn er aan de andere zijde geesten die het prachtig vinden om ons via een medium de meest prachtige verhalen voor te schotelen, dat zijn de spreekwoordelijke plaaggeesten. Veel van hun info klopt niet, welk deel wel klopt kunnen we niet inschatten, dus is het denk ik beter om helemaal niets van dergelijke verhalen (in Jozef Rulofs geval is het zelfs een eng geloof geworden) voor waar aan te nemen.

  4. Ieder één onder ons moet zelf de sleutel vinden van de symboliek van de universele wetten die voor af gingen aan de evolutie en prevoir analogiquement sommige collectieve evenementen of persoonlijk door het gewaar worden van de energie stromingen.
   Dit staat op de brochure van de ancien Tarot kaarten spel de Marseille.
   Waarschijnlijk in 1500 geintroduseerd door de Visconti-sforza familie in Milaan, ik heb 4 verschillende TYarot de Marseille de oudste is +/- 200 jaar oud, in alle 4 de pakken, komt één kaart voor “”LA LUNA”” waar honden of wolven naar de volle maan hurlen, wat is deze betekenis, een angst van wat er kan gebeuren, dat is mijn vraag dan.

  5. Oei is blijkbaar op de verkeerde plaats terecht gekomen want hoorde normaal zoals Paul zegt in de vorige post op vorige pagina! Mijn excuses dan ook bij deze!

   **Mijn eerste vraag was, waar heeft deze man Jozef Rulof, zijn kennis van daan, van waar en van wie ?!.**

   Hier vind je toch alles… http://rulof.org/nl/Biografie-Jozef-Rulof (http://rulof.org)

   **Blijkbaar zijn er aan de andere zijde geesten die het prachtig vinden om ons via een medium de meest prachtige verhalen voor te schotelen, dat zijn de spreekwoordelijke plaaggeesten. Veel van hun info klopt niet, welk deel wel klopt kunnen we niet inschatten**

   Ja, dat klopt maar dit is verre van plagen hoor en ieder die deze werken kent weet dit want dit gaat uiteindelijk alleen maar over Liefde met hoofdletter K dus dat kan je al niet meer plagen noemen. En gelieve ook niet zo te oordelen over werken waar je nog maar weinig letters van kent, Paul!

   En Jozef channelde niet alleen! Hij is duizenden malen uitgetreden en ook is hij door Gene Zijde opgebouwd zodat ze van hem bezit konden nemen. Zelf heeft Jozef niet één woord getypt, geschilderd, De Lezingen gegeven want dat kon hij nog eens niet. Dat werd allemaal gedaan door zijn begeleiders Zelanus en Alcar. Ivm. het schilderen kwamen er ook bekende grootmeesters door en Alcar was in ene vorig leven Antonie van Dijck. Komt ook allemaal aan bod. Jozef was gewoon een instrument en dat heeft levens gekost om dat eigen te maken op die hoogte om het zo zuiver mogelijk door te kunnen geven door middel de psychische trance. Dit en nog vele meer gaven komen aan bod in het boek Geestelijke Gaven.

   Een stukje uit V&A: Jozef: Mensen kwamen te-
   rug, manifesteerden zich. Honderden profetieën, duizenden pro-
   fetieën met mijn zieken, toen voor de kosmos, toen voor het
   hiernamaals. Honderd miljoenen problemen heeft meester Alcar
   verstoffelijkt door mijn boeken. Ik kan nog geen Hollands. Heb ik
   dat geschreven?
   Meneer, dagelijks kijk ik naar de wonderen in de kast bij mij. Ik
   zeg: ‘Mijn god.’ Gisterenmiddag heb ik weer een wonder meege-
   maakt. Ik had een schaaltje. Ik zeg: ‘Ik heb nu niets te doen, ik ben
   aan het mediteren, ik ga schilderen.’ Heb ik even een schaaltje geno-
   men. Ik ging modderen. Ik werd de kamer uitgegooid want ik ging
   knoeien. Maar Jongchi knoeit niet. Ik kwam in de keuken, hij zegt:
   ‘Och, och, och, och, mevrouw Rulof, mevrouw Rulof.’ Méns, hebt
   ontzag voor die schilderijen daar, want ze zijn niet van mij. Ik heb,
   ik zit nu nog te schreien om het wonder. Ik zeg: ‘Ik wou even probe-
   ren een schaaltje te maken.’ Mijn god, ik weet niet waar ik met dat
   ding naartoe moet, met die penseeltjes, als naalden zo scherp. Ik heb
   miniatuurtjes, met míjn ogen kunnen ze het niet eens schilderen, ik
   weet niet hoe ze het doen. Ik zeg: ‘Mijn god, mijn god, wat een
   wonderen staan daar.’
   En dan moet je die boeken zien. U kunt nog met verf gaan kladde-
   ren, meneer, maar u kunt geen boek schrijven over deze wetten, die
   Christus als kristal zo zuiver naar de mensheid terugvoeren en de
   God van al het leven onder uw hart tot de ontwaking brengt. Dat
   bestaat niet. Kan ik niet.
   Dát heb ik in ’s-Heerenberg niet geleerd, meneer. Ik was zo stom
   als het achterend van een varken, toen ik op school was. Maar praat
   niet over het leven. Ik heb nooit een boek in handen mogen hebben.
   En ik zal het ook niet lezen, meneer. Onfeilbaar ben ik nu bezig om
   aan de mens het woord te verklaren, de vraag. Ze hebben me nog
   nooit vast kunnen zetten, hierzo; en het ging hier wel eens kraken.
   Waar of niet?

  6. Hier is zo’n stukje met zo’n plaaggeest…

   Jozef in V&A:
   Er kwam iemand bij mij in huis… Die denken, die astrale wereld,
   die denken dat wij mensen, stoffelijke mensen, gek zijn. Komt daar
   iemand in de kamer. Toen zegt hij: ‘Ik zal u laten schrij-
   ven.’ Hij kwam, een mooi strikje had hij voor, zo. Ik keek hem zo
   aan, ik zat achter mijn machine, meester Alcar die was aan het schrij-
   ven en laat mij los. Ik denk: Nou, die hals die heeft mijn meester
   niet gezien. ‘Ik maak u wereldberoemd’, zegt hij. ‘Deze boeken die
   zijn goed voor mensen die alles nemen maar daar moet een prikkel
   in, een sausje.’ Ik zeg: ‘Wie bent u?’ ‘Ik ben een Belgisch dichter.’ En
   toen ging hij dichten. ‘Mag ik? Mag ik? Geeft u zich maar even dan
   zal ik het u laten zien. Het is een mooie roman, wereldberoemd
   wordt u.’ Ik zeg: ‘Mooi.’ Ik keek zo in de ogen van meester Alcar:
   Laat hem maar even modderen. Ik zeg: ‘Maar ga uw gang.’ En hij
   pakt mij, hij gaat schrijven. Hij zegt: ‘Ik ben bezig, ik ben bezig!’ Ik
   zei: ‘Ja, dat weet ik.’ Ik stond er al naast, maar ik had mijzelf vast.
   Meester Alcar erbij, direct. En toen lieten wij hem modderen op de
   machine. En daar begon hij, vijf, vier pagina’s, vijf pagina’s. Ik zeg:
   ‘Nou is het goed genoeg.’ Ineens terug, nam de pagina’s, ik zeg: ‘Ziet
   u.’ Vvwiet! En tegelijk vliegt hij mij naar de keel, hier. Ik zeg: ‘Gá je
   weg!’ Hij weg. En toen ging ik naar de keuken, mevrouw, de duim
   en de hand zat op mijn keel: blauw. Ik zeg tegen mijn vrouw: ‘Zie je
   iets?’ Ze zegt: ‘Dat is blauw, wat is dat?’ Ik zeg: ‘Daar zat een geest,
   die wou mij worgen. Hij wou een mooi boek schrijven, maar hij
   worgt mij eerst.’ Toen zegt meester Alcar: ‘Die komt voor honderd-
   duizend jaar niet meer op aarde, die weet het in ene keer.’ Kijk, die
   dingen… Ik kan dag en nacht praten met astrale wezens, maar ik
   loop er zo door.
   U kunt elk ogenblik het contact beleven met gene zijde, als u maar
   normaal bleef. Maar als u gaat zien dan bent u al niet meer normaal.
   Dan verliest u uzelf. Ik zie dat dagelijks bij de mensen, ik hoor het
   ook dagelijks bij de mensen.

  7. Jenne 36.4 Je vraag over de huilende honden naar de maan in de tarotkaart Maan is wat complex. Ik heb zelf een renaissance tarot in huis en daar staan de twee honden tussen twee torens en boven een poel met water waar een krab of kreeft uitkomt. Daarboven staat de maan in een getekende sikkel, maar toch heel. Honden horen van oudsher bij de drempel van leven en dood, dag en nacht. Op deze kaart bewaken twee huilende honden de poorten van de dood. Wachters zoals bij het rijk van de onderwereld van Egypte Anubis, van Griekenland aan de poorten van de Hades, Cerberus, Diana, Artemis en Hekate hadden ze ook. Zij bewaken de grenzen van het waken en slapen, het bekende en onbekende, de fysieke en geestelijke werelden. Je zal ze misschien wel eens gezien hebben op grafzerken als trouwe metgezellen rustend aan de voeten van hun baas of bazin. Maar je angst is een oeroude aangezien honden en jakhalzen aaseters zijn maar ook van levende prooien. Waar de wortels van deze ideeën ook liggen ze zijn wijdverbreid en hardnekkig. Ja dan blijft hondengehuil een ongewoon huiveringwekkend geluid dat de meest primitieve angsten oproept.

  8. Odette, als je werkelijk het Tarot denken gaat/wilt doorgronden, heb je nog al wat tijd nodig, ik heb laatst de hoed van de goochelaar doorgrond, die hoed is een lemniscaat, of te wel het teken voor oneindigheid, van daar kom je via via, bij het woord Alef, uit het Hebreews afkomstig via de Foenisiërs,
   dan kom je automathies bij de Gottisslag, het fonetische klanken spel, wat zo mooi werd gebruikt door de Bosjes mannen, misschien de oudste nog gebruikte fonetische klanken taal, maar ze zijn bijna verdwenen, ze worden nu in kampen gehouden, net als kippen, niets wordt er gerespecteerd op deze wereld, met een BH tje en een bijbel kom je de wereld rond, groet Jenne

  9. Jenne, iedereen, en dus ook jij, wordt geconfronteerd met alles wat ertoe doet als het gaat om je eigen leven.
   Wát ben jij uit de weg gegegaan?

 27. Paul weet waar hij over praat beste regeerders. Kom nu niet met god en andere gezeik over geloven er bij. Want dat geld niet meer.Geloven zijn de aanzet tot alle diende in de wereld nu.
  Prettige dagen zal blij zijn als deze dagen om zijn van mij mogen ze worden afgeschaft.

  1. Niemand weet waar die het werkelijk over heeft! Ik kan nog duizend boeken lezen en deze theorie en die en weet ik dan? Ik kan wel kennis opnemen van zoveel zaken en zelf er ene eigen waarde oordeel aan plakken maar of men het waarlijk juist heeft dat valt nog te bezien. Kennis is ook nog geen wijsheid! Kunnen we wel zeggen ja maar en gij dan met die Jozef? Kan je toch ook niet staven? Nou, ik heb mijn ‘persoonlijke’ bewijzen van mijn begeleiders (heeft iedereen hoor maar de meeste van ons zitten pot dicht en willen alles zelf weten en zo is men dan ook niet bereikbaar van de andere kant) wel gehad hoor en ik kan zeggen dat ik alleen maar een deftig antwoord heb kunnen vinden in de boeken van JR.

  2. Dianthus. Je zou een goede predikant zijn. Maar tijden veranderen en zijn veel harder geworden. Ook de techniek staat niet stil jij misschien wel.Er is veel meer wat je niet weet misschien wel goed ook je zal er misselijk van worden als je deze dingen weet. Ga maar is naar dulce complex in Amerika wat daar wordt uitgespookt tart al jouw fantasie en wil je weg hier van de planeet. MK Ultra zegt je ook niks. Stargate zal je ook niet kennen. Lookingglass nooit van gehoord. O P = off planeet. Dat gebruiken ze in berichten dat betekend dat ze van de aarde weg gaan naar andere planeten dat is ook al mogelijk. Natuurlijk geheim en topsecret. En zo kan ik nog door gaan maar ik geloof niet in een god of zoiets jij wel ik heb ook niks met het vaticaan en de jezuïeten die zitten ook in deze dingen weten echt wel wat er speelt.

  3. geacht stevig doortrappend Pedantje Dominee Diamantje adonus Dionus, conform het bij mij hard en stevig binnengekomen edoch verfrissende steekhoudende mini anti antiquarius betoog van vriendelijke vriend Frans zou ik je er aanvullend addendum er nog op willen wijzen dat juist de online yt kip kerry camelot interview series veel aanwijzingen heeft opgeleverd dat het zogenaamde lagere 4d veld nogal druk bezet is met ufo horror draakjes van orion flipping in en out of our field of heavy duty 3d vooroorlogse slaafjes lsd lucy in de sky reality, overigens het merendeel van onze politici schijnt op deze manier als een zielloze trekpop met lege oogjes te worden aangestuurd voor het wekelijkse portie balletjebalkenbrijbraaksel met broodje aap op tv voor de hypnose trance van ut goed gelovige rtl gepeupel van sjonnie z’n huismol.

   PSY – GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V
   http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

   Quote: ” The earliest cult images of Dionysus show a mature male, bearded and robed. He holds a fennel staff, tipped with a pine-cone and known as a thyrsus. Later images show him as a beardless, sensuous, naked or half-naked androgynous youth: the literature describes him as womanly or “man-womanish”. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus

   http://www.encyclo.nl/begrip/pedant

  4. Heerlijke kinderverhaaltjes dat geen steek noch …houden. Het laat de mens alleen maar dwalen in fictie want bewijzen zijn er niet en zullen er niet zijn. Ik kan ook op afstand interviews geven met ‘lijkende’ bewijzen maar dat maakt het nog niet echt! Trouwens kan je zien waar er waarheid vanaf komt en dat zijn die plaatsen waar ze je vertellen om naar binnen te kijken en niet naar buiten waar je niets mee te maken hebt want wie waarheid buiten zichzelf zoekt zal… onherroepelijk onwaarheid ontmoeten en zo staat het internet er bol van omdat het menselijk klein stoffelijk aards ego’tje zich verveeld en zich maar wil identificeren met illusies zodat de illusie van ego versterkt kunnen worden en daar houdt het ego nu van want zo houd het zich immer in stand 🙂

  1. Sorry Frans, in mijn ogen zijn die verhalen allemaal broodje aap en is allemaal ene geldbedrog. Zijn mensen die fictie verkopen voor non-fictie en zo in de belangstelling willen komen om zo weer een opening te creëren voor een extra inkomen. Wordt zoveel ge*** erover en niemand van ons heeft er wat mee want niemand van ons is ooit stoffelijk off planeet geweest en dat is trouwens nog eens niet de bedoeling van dit alles. De kunst is om naar binnen te kijken en niet naar boven ver in de ruimte te staren waar je je hele stoffelijke leven hier niet en nooit zult komen. Ik zou zeggen zoek maar eens contact met die mensen en vraag eens of ze je kunne laten vliegen ver buiten deze planeet en/of voor duidelijke onomkeerbare bewijzen in persoon en dan praten we verder. En GOD is de zichtbare schepping met al het leven erin en als jij daar niets mee hebt dan heb je met jezelf ook niets want jij bent immer ook zelf GOD of ben jij geen zichtbare schepping?

   Wat ik wel geloof is dat men al een tijdje hoogtechnologische technologie heeft in de zin van nieuw soort vliegtuig(en) en dat daarmee ook een geopolitiek spel mee gevoerd wordt. Maar niemand wil graag in zijn kaarten laten kijken (kijk maar naar Rusland die wel even een prikje gaf door een onbekende technologie en waar ze even een hoogtechnologisch Amerikaans vliegdekschip mee lam hebben gelegd http://www.boublog.nl/2014/12/12/intussen-in-het-rusland-van-poetin ) en zo worden er ook false flags gecreerd door fake UFO’s enz.. zodat geen één land precies kan weten wat een ander land nu heeft. Maar ja dat is mijn eigne persoonlijke mening van het moment. Ook zal er niets zijn dat mijn fantasie zo maar even zal tarten want hetgeen Gene Zijde ons meegeeft hoe het leven eruit ziet op de 4de Kosmische Graad… nou dat is iets heel anders dan die leuke kinderverhaaltjes van UFO’s en aliens en dat tart pas alle verbeelding in mijn ogen : )

   Wil het wel aanreiken hier maar het zijn 44 pagina’s dus dat wordt te veel hier. Doch een klein stukje wil ik wel even meegeven:

   Alcar: Deze geestelijke verbinding is onfeilbaar. Voor hen hier is er geen afstand meer, want zij zijn geestelijk zover gekomen en ontwikkeld. Zij zien in ieder ander leven en waar zich dat leven ook bevindt, zij kunnen zich verbinden en dan volgt hetgeen zij wensen. Hun scherpe en onfeilbare intuïtie en concentratie brengt dit gesprek op verre afstand tot stand. Hier hebben zij al die vindingen van de aarde niet nodig en toch kennen en bezitten zij stoffelijke wonderen die men op aarde nog niet kent, doch hier is alles volmaakt.’
   ‘Kunnen hier geen ongelukken geschieden, Alcar?’ ‘Neen, André, ook dat is niet meer mogelijk.’’ ‘Hoe onbegrijpelijk is ook dit, Alcar?’
   ‘En toch zo heel eenvoudig, mijn zoon. Want hier kan geen mens voor zijn tijd sterven, vooral niet door een ongeluk, want dat ligt vast en weet men lange tijd van te voren.’
   ‘U wilt dus zeggen dat allen die hier leven hun dood van tevoren weten?’ ‘Ja, dat bedoel ik, André. Wanneer zij zich dus in de ruimte begeven,
   dan weten zij van tevoren of er iets kan en zal geschieden en voorkomen zij deze stoornis.’ ‘U gaat steeds dieper, hoe wonderbaarlijk is ook dit, Alcar. Het is bijna niet te geloven en toch moet ik het wel aanvaarden, want aan gene zijde is men reeds zo ver.’
   ‘Zo is het, André. De geleerden van deze planeet werken samen en zijn allen aan één doel bezig. Dat is de verbinding met de hogere planeten, die er reeds is. Zij voeren gesprekken met hen die verder zijn en daar hebben zij instrumenten voor. De techniek is hier heel ver, doch wat zij
   zelf bezitten en dus aan geestelijk bezit innerlijk dragen, overheerst het stoffelijke kunnen. Alleen die uitvindingen worden en kunnen worden geboren, die hun nut kunnen bewijzen en alleen dienen voor hulp van de mensheid, om het leven te veraangenamen. Geen andere vindingen komen er tot stand. In alles wordt hier rekening gehouden met de innerlijke toestand van het menselijke wezen. Alles staat daarop ingesteld en leeft en werkt om zich innerlijk bezit eigen te maken. Hun werkzaamheden zijn met die van de aarde niet te vergelijken. Wat daar de mens moet verrichten en doen om te kunnen leven, is hier niet meer aanwezig. Al dat zwoegen kent men hier niet. Een ieder bezit stoffelijk en geestelijk geluk, hier is aan niets gebrek, allen leven in een volmaakt geluk. Alle gebouwen en tempels, evenals in onze geestelijke wereld, hebben zij zelf ontworpen.

  1. Goed dat je terug bent, al is het maar voor een moment of altruïsme beste Paul, Jenne.

 28. In mijn optiek is dit een ontzettend zwak artikel, zelfs WTK onwaardig te noemen! Het staat stijf van de speculaties en aannames, verdraaiingen en halve waarheden.
  Waarom is onlangs ontdekt dat de maanisotopen overeenkomen met die van de Aarde? Dat kan in mijn optiek enkel wijzen op een bewijs dat de maan wel degelijk een brok puin van de Aarde is!
  Graag eerst meer en gedegen onderzoek doen voordat dergelijke ‘onzinartikelen’ op WTK verschijnen. Met het plaatsen van dit artikel heeft de redactie zich in mijn ogen volledig belachelijk gemaakt! Jammer, want op zich is WTK een goede informatiesite.

  1. En hoe komt men dan aan die zogenoemde Maan Isotopen, als er nooit iemand op de Maan is geweest, is dit dan geen aanname.

  2. @Jenne: Er zijn in het verleden wel mensen op de maan geweest (Apollo-vluchten). Die isotopen zijn gevonden in de stenen die zij mee terug gebracht hebben. Dat is dus geen aanname maar keihard bewijs… 🙂

  3. Ja als je er dus van uit gaat dat de USA-CIA-NASA de waarheid zeggen, wat ik dus niet geloof, en dan nog wat bewijst het, er zijn hypothesen die zeggen dat het hele Zonnestelsel ooit een grote planeet is geweest, Atlantis genaamd.
   Johannes onze geschiedenis is er één vol mystieke aannames, het ontbreekt aan feiten, wel veel kleine bewezen feiten, en door combinatie hier van komen we tot een aannemelijk beeld, maar dat wordt dan weer vaak gestuurd met wat wij graag zouden zien, onze illusionaire menselijke brein is altijd en overal aanwezig, hou daar maar rekening mee.

  4. Ja op de Maan zijn ze wel degelijk geweest hoor maar dat de Maan een brokstuk is van de aarde is nonsens want het kan zelfs het omgekeerde zijn. Niet dat de Aarde een brokstuk is van de Maan hoor maar ik wed op 100% dat over een eeuw of iets meer ze het volgende zullen weten…

   Hier is wat Gene Zijde heeft te vertellen over Maan en Aarde:

   (Mevrouw in de zaal): ‘Maar ga je dan niet naar een andere planeet toe? Kan het dan niet in kortere…?’
   Daar bent u al doorgegaan, die hebben we al achter de rug. U moet de boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’ lezen. Ze zijn uitverkocht, maar in de bibliotheek zijn ze nog te krijgen. Wij komen van de maan. Als u die wetten niet kent, en de geleerde is hier en u zegt: ‘De maan, we komen van de maan.’ De maan is, (volgens) de geleerden, uitgespuwd door de aarde, een vonk van de aarde. Ze weten niet hoe het in elkaar zit. Maar de maan is stervende. Maar de maan heeft toch een taak volbracht. Hebt u aleens een insectje, een vonkje in de natuur, in de schepping kunnen zien dat leeft maar niets doet? Hebt u weleens een dood wezen gezien dat geen leven heeft gekend? Dat bestaat toch immers niet?
   Maar zou die maan, die grote maan, die is niet zo groot, maar die machtige bezieling, dat lichaam, die geest, zou dat niets hebben gedaan? Ze kijken alleen maar naar die kraters die er zijn. Verklaren kunnen ze het ook niet. Maar die maan heeft ons gebaard. Toen zijn we naar overgangen gegaan, bijplaneten, – op Mars is leven, is leven geweest, Mars is ook al bijna aan het sterven – en weer overgangen, en eindelijk was de aarde gereed en kwamen wij op aarde. Dus u gaat wel naar planeten, weer opnieuw, maar dan moeten we eerst nu van de aarde vrij naar… eerst dit overwinnen, niet alleen het lichamelijke, maar nu
   aan ons oorzaak en gevolg en onze moorden. U bent nu vrouw, maar u komt misschien nog terug als man, mevrouw, want de ziel leeft in beide organismen. We moeten terug, alleen al voor vader- en moederschap, om dat pertinent als ruimte te beleven en te ondergaan; dat is het bezit van de planeet, door de planeet krijgen wij bewustzijn. En als je nu werkelijk sterft, we nemen nu aan, u gaat straks de kist in, dat gebeurt, en dan komt u aan gene zijde in een wereld – en nu kan ik u weer wijzen naar ‘Een Blik in het Hiernamaals’, en dan ziet u uw eigen wereld – in een wereld zoals uw gevoelsleven is. En daar leven nog miljoenen mensen.
   Haat u, dan komt u in het land van haat. Hebt u liefde, dan gaat u hoger en hoger en hoger. Dan hebt u zeven sferen te beleven, dat noemen wij hemelen, en als u daar door bent, door de zevende (sfeer), mevrouw, dan krijgt u de mentale gebieden, weer gebieden voor wedergeboorte. Ook weer als embryo. En dan komt u in een nieuw universum. En dat is de vierde kosmische graad. Dan hebt u de vijfde, de zesde, en de zevende kosmische graad is het Albewustzijn, het Alstadium. Dat leest u in die drie boeken ‘Het Ontstaan van het Heelal’.

   Dus dat ze daar isotopen vinden wil nog niet zeggen dat de aarde de maan heeft uitgespuwt. Kan ook zijn dat er ooit iets is geweest waardoor er materiaal van de Aarde op de Maan is terecht gekomen. <verkjlaring vzalt misschien te vinden door de mensen vna het elektrich universem die met hun theorieen zelfs meer kunnen verklaren dan de NASA. Zie https://www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/videos & https://www.youtube.com/user/ThunderboltsProject/featured of zoals Gene Zijde heto ns geeft dat de Aarde een kind van Zon en Maan is en daarom ook zaken met elkaar gemeen hebben zoals die bepaalde isotopen. Ik gok op het laatste 🙂

  5. En even nog ene paar linkjes vers van de pers die misschien interessant bij deze kunnen zijn want wat weten wen u al werkelijk met 100% zekerheid door de wetenschap als er nog zovele zaken niet kloppen omdat ze maar in het stoffelijke blijven wroeten? En dit terwijl de stof op de eerste plaats al een gevolg is en geen oorzaak. Immer in het begin toen de schepping begon was er geen verharde stof zoals we nu om ons heen zien en zo ook nog geen maanisotopen dus de oorzakelijke antwoorden zijn daar ook niet in te vinden op de 1ste plaats en tja het geestelijke kunnen ze nog niet waarnemen maar het gaat wel de goede kant op…

   http://www.examiner.com/article/nasa-successfully-tests-engine-that-uses-no-fuel-violates-the-laws-of-physics

   http://www.nature.com/news/astronomy-planets-in-chaos-1.15480

   http://www.holoscience.com/wp/electric-sun-verified/

   Dus harde bewijzen zijn er volgens mij nog verre van omdat het plaats nog te verdeeld is.

 29. Weer je wat ik altijd mis op de filmbeelden en foto’s gemaakt op de maan? Een achtergrond met sterren en andere stoffen. Mitchell, één van de eerste astronauten zei, zodra je de atmosfeer van de aarde verlaat is alles tien keer helderder dan binnen de atmosfeer. De maan heeft toch geen atmosfeer? Dan moet het toch meer dan logisch zijn dat je sterren ziet en niet een inktzwarte achtergrond op alle! beelden. Als iemand dat kan laten zien of duidelijk kan maken op een gedegen manier, graag.

  1. Hoi Odette, hieronder nog eens wat ik al bij 40 geplaatst had.
   Foto’s van de maanlanding met en zonder licht. Eerste keer dat ik deze foto’s zag zo’n 2 jaar terug schrok ik ervan. Wat vind jij ervan?

   Mooie foto’s van de maanlanding met en zonder licht?

   http://www.theorionconspiracy.com/media/images/projects/06_LUNAR_CIVILISATIONS/catalog/06_14.jpg

   http://www.theorionconspiracy.com/media/images/projects/06_LUNAR_CIVILISATIONS/catalog/06_15.jpg

   studio opnames?
   http://www.theorionconspiracy.com/media/images/projects/06_LUNAR_CIVILISATIONS/catalog/06_17.jpg

   http://www.theorionconspiracy.com/media/images/projects/06_LUNAR_CIVILISATIONS/catalog/06_02.jpg

   Stenen?
   http://www.theorionconspiracy.com/media/images/projects/06_LUNAR_CIVILISATIONS/catalog/06_24.jpg

   nou ja, de plaatjes gaan door van 06_01 t/m 06_34. Het zijn TOC plaatjes.

  2. Hoi Sun, Ja ik had ze gezien, meesterlijk! Maar nu nog mijn vraag, hoe kan dat, dat er niets te zien is? Die vraag wil ik zo graag beantwoord zien van de mensen die zegen dat dit allemaal onzin is. We doen niks aan conspiracy, we hebben alleen gezond wantrouwen.
   En dan deze; http://youtu.be/yJm9DAJLj4A
   Vooral de eerste 2 á 3 minuten. Je weet niet wat je ziet. Dit filmpje is van 16 nov. 2014. Fasten your seatbelts, you are going for a ride 🙂

  3. En dan nog wat. Ik heb de landing ‘líve’ gezien als kind. Ik werd uit mijn bed gehaald om dit te mogen meemaken. Ik zag in deze film op ongeveer 46 min. iets wat mij toen, zo klein als ik was, al opviel. De vlag die ze plantte op de maan bewoog in de wind! Ik zei tegen mijn vader, kijk pap het waait daar ook! Hij zei toen, nee dat kan niet want er is geen atmosfeer daar en vertelde aan mij wat dat was. Ik bleef voet bij stuk houden dat dat wel zo was omdat ik het duidelijk had gezien. Ik heb dit jaren volgehouden… Tja, en dan deze film, haha, geweldig! Jammer dat mijn vader niet meer leeft anders hadden we zeker iets om over te praten, al was het van lang geleden 🙂

  4. Trouwens als ze er werkelijk niet waren geweest dan waren ze volgens mij nu toch al serieus door de mand gevallen. India is namelijk al ene tijdje heel het maanoppervlak in kaart aan het brengen met een maansatelliet dus als ze geen vlag, maanbuggy, .. tegenkomen… en dan hebben we ook nog het feit dat China niet bepaald vrienden zijn van de VS op dit moment want China & Rusland met de bijhorende BRICS landen, waar ook India bijzit, zijn achter de schermen bezig om van die petrodollar af te komen. Die petrodollar houdt namelijk de macht van de VS in stand en alle chaos daarom heen dat ze erdoor creëren. In landen waar ze binnenvallen of waar ze via de CIA groepen tegen elkaar kunnen opzetten, om zo door die chaos een excuus te hebben om er binnen te vallen en de olie,goud,… te stelen. Is allemaal om het oorlogsapparaat met bijhorende macht in stand te houden. Dus als er degelijk op de maan niets zou te zien zijn dan zou China of Rusland dit zeer zeker tegen hun gaan gebruiken want dit zou weer een prachtige kans wezen op het bedrog dat de VS creëert maar ivm. de maanlandingen gaat dit niet werken want ze zijn er wel degelijk geweest hoor.

   http://blogs.voanews.com/science-world/2012/07/31/forty-years-later-us-flags-remain-on-moon/

   http://www.refdag.nl/indiase_satelliet_voor_nauwkeurige_meting_aan_maanoppervlak_1_285519

   http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/india_lanceert_maansatelliet_1_285734

   Ik heb ook eens een tijdje geleden ene programma op tv gezien waar ze even de controle kamer in mochten bij de Indiaanse ruimtevaart en die beelden die ze doorkrijgen via die satelliet..nou daar kan je een schoen mee zien liggen en ze slaan geen centimeter over.

  5. Vertel me over de sterren Dianthus, dat was mijn eerste vraag.
   Ik kan even geen petrodollar meer zien voor het moment.

  6. Misschien waren ze er wel maar hadden ze niet de apparatuur (mee) om daar te kunnen filmen. Dus hebben ze alles in een studio opgenomen. 😀

  7. Ook ik werdt uit mijn bedje gehaald om de eerste maanlanding te zien . Ook ik verbaasde me als kind over het wapperen van de vlag. Ook ik heb me tijden lang bezig gehouden met de vraag of de mens wel of niet voet gezet heeft op de maan. Verloren tijd ! Zoveel argumenten voor en zoveel tegen , en ‘in the end ‘wat maakt het uit?Worden wij er beter van dat ze er wel zijn geweest , of worden we er beter van als ze er niet zijn geweest of slechter? Doet het er echt toe? Voor mij niet, voor mij is het enige dat ik zie in deze discussie een nietus wellus spel dat verdeeltheid propageert en bewerkstelligt . Dat hebben ze dan toch berijkt of ze er nu wel of niet zijn geweest. En de kracht van dit gebeuren nam af dus is er weer een nieuwe truuk bedacht 9/11,mh370 ,mh17 etc etc en wij maar bakkeleien over wie het goed heeft en wie fout. Zonde van de tijd, laten wij ons eens vereenigen in liefde wijsheid kracht harmonie en overvloed. Dat zet zoden aan de dijk en laat deze twistpunten ver achter ons en maakt ze volledig onschadelijk! Succes!

  8. Dianthus
   Je snapt het spelletje nog steeds niet wel? De uiterlijke machthebbers zijn slechts de speelballen aan de uiteinden van een machtstruktuur. Winnen of verleizen voor of tegen hebben geen mening en zijn slechts facaden van het spel van verdeel en heers. Een spel waar ook jij je voor het karretje laat spannen en vol goede moed tracht zieltjes te winnen voor jouw standpunten. Het valt mij op dat alles dat je hier te berde brengt door anderen aan jou is geopenbaard( wil niet zeggen dat het onjuist is hoor)ik zie weinig of geen eigen gedachten van je . In die zin ben je een prediker voor een ander, das jammer imo.Waar is jouw eigen waarheid ( die natuurlijk slechts een deeltje kan zijn van DE WAARHEID) waar zijn jouw gedachten en ervaringen die geleid hebben tot de stellingen die je tracht te houden?Waar is je open geest die open staat voor verdergaand inzicht? Zo maar wat vragen doe ermee wat je wilt.

  9. en of ze waren er wel, maar niet op de manier zoals ze gezegd hebben dat ze er gekomen waren, en ze filmden er wel, maar wilden niet dat wij zouden zien wat zij zagen, en of dat wij zouden gaan zien waarvan zij al wisten wat het zou kunnen betekenen, want anders hadden wij echt gaan nadenken, over ons zelf en de oude geschriften, en dat we gingen beseffen dat de pope en prime minister professor dominee en popla kennen we allemaal ons dom houden, en de banken ons levenslang arm en zeker niet zalig maar zuur bot beperkt en niet coherent in onze gedachten doen en laten.

   Bombino — Azamane Tiliade
   http://www.youtube.com/watch?v=Ss9Znucx4GM

  10. Hoi HyperAlert, dat denk ik dus ook. Ze zijn er wel degelijk geweest en idd hetgeen wat we mogen zien is gefabriceerd. Het al of niet uitkomen ervan is niet relevant. Wat relevant voor mij tenminste is, dat de groep die door heeft dat we ten alle tijden voorgelogen worden, alsmaar groeit. 🙂

  11. Sun en Hyper, wat zouden we dan niet mogen zien?
   Hier gaat dan de fantasie met mij aan de haal… 🙂
   En wat is met andere landen die in de ruimte bezig waren en zijn, houden die ook iets terug? Wat is met opnames van de Hubble?
   Hieronder reactie 43 is een link naar het artikel van RT over de samenwerking van Rusland en de VS wat de ruimte aangaat.

  12. Marcel, er zijn mensen die vinden het leuk zich uit te wisselen en er zijn mensen die het niet leuk vinden. 😉

  13. Misschien hebben ze de vooraf gemaakte ‘landing’ op film gezet omdat ze iets sterk vermoedden, of al heel lang wisten maar nog niet in het echt mee geconfronteerd werden (of wel) Ze hebben iets ontmoet of gezien wat niet aan het grote publiek getoond mocht worden voor de zgn. grote angst en chaos omdat ze op dat ogenblik geen idee hadden wat daar aan te treffen of onderweg zou kunnen gebeuren. Alles dus op safe gespeeld. M.a.w. ze hebben dus wél zaken gezien die niet met ons gedeeld mochten worden en ons de vooraf gemaakte film laten zien?

  14. Hoi Monika, er zijn zoveel opties mogelijk. Kies er 1. 🙂
   Maakt het uit? hmmm voor mij persoonlijk maakt het niet uit wat het is: kunstmaan, holle maan, hologram maan (blue beam), maan reeds gekoloniseerd, SS/ Duitse rijk op de maan, kostbare grondstoffen??? pff zoveel mogelijkheden, zoveel opties.
   Wat worden we er beter van al die speculaties? Nou, zolang het gewoon idd uitwisselen van gedachtes en informatie is, kan dat idd best leuk zijn, Monika en Marcel. 😉
   Nogmaals imo het meest waardevolle hiervan is de groei in bewustwording bij een ieder. Met name voor alle lezers ervan.
   Open mind is een open hart <3

  15. Monika
   Doe ik in essentie iets anders dan mijn gedachten over dit toppic uitwisselen dan? Waarom steeds weer die verholen negatieve adressering op mijn posts? Staat de inhoud ervan je dan zo tegen? Of rafelt het jouw wereldbeeld volledig aan stukken en doet dat zeer?

  16. **Vertel me over de sterren Dianthus, dat was mijn eerste vraag.**

   Staat toch op http://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie%C3%ABn_rond_de_Apollo-maanlanding

   Sterren

   Claim: er zijn geen sterren zichtbaar op de foto’s en de astronauten melden niet een keer dat er sterren zichtbaar zijn vanuit de ramen van hun ruimtecapsules.

   Tegenclaim: er zijn ook geen sterren zichtbaar op ruimtefoto’s van de Spaceshuttle, Mir, ISS en de aarde. Dit komt doordat dit soort foto’s met korte sluitertijden genomen wordt zodat er geen overbelichting plaatsvindt van direct door de zon verlichte voorwerpen op de voorgrond. Het veel zwakkere sterrenlicht heeft geen kans om de film te belichten bij zulke korte sluitertijden. Men kan dit zelf proefondervindelijk vaststellen door een foto van de nachthemel te nemen met een sluitertijd die geschikt is voor een zonnige dag. De astronauten waren (op die van Apollo 13 na) gemakkelijk in staat sterren te zien, er vond zelfs navigatie op de sterren plaats.

   Claim: als de astronauten wel gemakkelijk in staat waren sterren te zien, dan is het opmerkelijk dat ze tijdens al hun ruimtetrips geen enkele maal een foto hebben genomen van deze sterren met een geschikte sluitertijd om ze vast te leggen: de astronauten waren daarvoor voldoende getraind, ze beschikten over camera’s van goede kwaliteit en het had unieke foto’s op kunnen leveren; het is des te meer opmerkelijk dat de astronauten wel tijd hadden voor andere zaken, zoals een partijtje golf.

   Tegenclaim: Voor sterrenfotografie is een lange sluitertijd nodig. Tijd was een kostbaar begrip op de maan. Op de maan hadden de astronauten bovendien hun handen vol aan het fotograferen van de geografische kenmerken van de maan zelf. Foto’s van de sterren vanaf de maan hadden niet bijzonder veel toegevoegd aan de foto’s van de sterren zoals wij ze reeds kennen, immers, de positie van de maan ten opzichte van de aarde is op astronomische schaal te verwaarlozen. Foto’s van sterren kunnen uiteindelijk beter gemaakt worden door satellieten en ruimtetelescopen. Het “partijtje golf” bestond slechts uit het wegslaan van een paar ballen door astronaut Alan Shepard vlak voor het verlaten van de maan.
   Schaduwen

   Claim: de kleur en richting van de schaduwen op de foto’s is inconsistent.

   Tegenclaim: schaduwbeelden op de maan zijn veelal complex doordat er fototechnisch meer dan een lichtbron aanwezig is: de zon, de aarde en de maan zelf. Licht van deze bronnen wordt door het maanstof gebroken en in alle richtingen verstrooid, ook in de schaduwgebieden; daarnaast is het maanoppervlak niet plat en worden schaduwen korter of langer als ze in kraters of op berghellingen vallen. Als laatste heeft zowel perspectief als de lenshoek van de camera een invloed, waardoor parallel lopende schaduwen niet parallel lopen op de foto’s.
   Achtergronden

   Claim: identieke achtergronden komen voor op foto’s die vele kilometers van elkaar genomen zijn; dit wijst op een studioset waarbij abusievelijk tweemaal dezelfde achtergrondafbeelding werd gebruikt.

   Tegenclaim: parallax-effecten die bij nauwkeurige observatie waarneembaar worden, bevestigen de geclaimde locaties van de foto’s. De maan heeft geen atmosfeer, waardoor verafliggende voorwerpen ongewoon helder en minder veraf schijnen dan werkelijk het geval is, zo zijn de bergen op de achtergrond van veel foto’s geen nabijgelegen heuvels, maar echte bergen van een kilometer of meer hoogte, gelegen op tien tot twintig kilometer afstand van de camera. Bij deze afstanden zijn de veranderingen in de achtergrond slechts subtiel, hetgeen veelal gemist wordt.
   Aantal foto’s

   Claim: naast de verdachte zaken die op de foto’s te zien zouden zijn, is er ook twijfel ontstaan aan de Apollo-maanlandingen door de hoeveelheid foto’s die genomen zijn tijdens de EVA’s, de tijd dat de astronauten op de maan buiten de maanlandingsmodule waren. Wanneer het totale aantal officiële foto’s genomen tijdens de EVA’s van alle Apollo-missies gedeeld wordt door de totale hoeveelheid tijd die deze EVA’s in beslag namen, komt men uit op een gemiddelde van 1,19 foto’s per minuut dat de astronauten op de maan waren, dus één foto per 50 seconden. Daarbij moet men dan ook nog bedenken dat in deze berekening geen rekening is gehouden met alle andere activiteiten van de astronauten op de maan, zoals onderzoek, inspectie, wandelingen en het salueren van de vlag. Wanneer men dat wel doet zou men voor Apollo 11 uitkomen op ongeveer één foto per 15 seconden. Dit is des te opmerkelijker omdat veel locaties waarop de foto’s genomen zijn ver van elkaar verwijderd liggen en een behoorlijke reistijd in beslag zouden nemen, zeker in een ruimtepak dat de astronauten in hun bewegingsvrijheid belemmerde. Bovendien hadden de camera’s van de astronauten geen zoeker, noch beschikten zij over automatische belichtingstijdinstelling, iets wat het nemen van goede foto’s aanzienlijk vertraagt. Ook is de zwaartekracht van de maan maar 1/6 van die van de aarde waardoor ze zich nooit zo snel konden voortbewegen als op aarde.

   Tegenclaim: de astronauten hadden op aarde uitvoerig getraind in het gebruik van hun uitrusting en camera’s en maakten duizenden proeffoto’s. Tijdens de hele missie bleven de camera-instellingen gelijk, de astronauten stelden geen sluitertijden en diafragma’s in maar hoefden slechts de sluiter te openen (“af te drukken”) en de film te transporteren; op deze wijze konden ze een snelheid van twee foto’s per seconde halen. Veel foto’s waren oorspronkelijk deel van stereoscopische paren die zo snel mogelijk na elkaar genomen werden.

  17. **Dianthus
   Je snapt het spelletje nog steeds niet wel? De uiterlijke machthebbers zijn slechts de speelballen aan de uiteinden van een machtstruktuur. Winnen of verleizen voor of tegen hebben geen mening en zijn slechts facaden van het spel van verdeel en heers. Een spel waar ook jij je voor het karretje laat spannen en vol goede moed tracht zieltjes te winnen voor jouw standpunten. Het valt mij op dat alles dat je hier te berde brengt door anderen aan jou is geopenbaard( wil niet zeggen dat het onjuist is hoor)ik zie weinig of geen eigen gedachten van je . In die zin ben je een prediker voor een ander, das jammer imo.Waar is jouw eigen waarheid ( die natuurlijk slechts een deeltje kan zijn van DE WAARHEID) waar zijn jouw gedachten en ervaringen die geleid hebben tot de stellingen die je tracht te houden?Waar is je open geest die open staat voor verdergaand inzicht? Zo maar wat vragen doe ermee wat je wilt.**

   Mijn eigen gedachten kunnen het beter uitleggen ivm. de geestelijke waarachtigheid dan diegene die er met beide voetjes inzitten? Daarmee ivm. JR die aanreikingen want zij weten het en iet ik hoe het werkelijk in elkaar steekt en er staan ook eigen gedachten van mij, als je ze gelezen zou hebben, zoals ivm. de geopolitiek en daar snap jij blijkbaar (nog) niet het spelletje wat er daar gevoerd wordt. Dus ik laat niets aan mij spannen maar onderzoek en overweeg de berichten en dit van meerdere kanten en kijk waar de tegenstrijdigheden en de overeenkomsten zitten beste. Dus je hebt het meer tegen jezelf dan tegen mij want dat oordeel van jouw klopt niet naar mij toe maar wij denken altijd zo goed te denken hoe iemand anders denkt terwijl we niet zelf in de gaten hebben dat men dit waarneemt door de EIGEN gedachten op de 1ste plaats. Heb jij dit nog niet door? En inzicht komt door eerst kennis, dan naar die kennis handelen en zo maak je de wijsheid achter die kennis eigen! Dus als dit gesloten waarnemingen zijn van mij…so be it! Trouwens ik reik gewoon aan wat ik persoonlik interessant en de moeite waard vindt om er kennis van te nemen en wat men ermee doet als men er iets in voelt of juist niet, is niet verder mijn zaak. Ik kan niets opdringen, overtuigen want dat is allemaal larie en apekool dus prediken is dan ook niet aan mij besteed of denk je dat ik ergens op een balkonneke sta te roepen? Nou, dan ken je me echt nog niet hoor 🙂

  18. Ik snap het met de sluitertijd. Natuurlijk zelf een beetje aan het zoeken geweest om duidelijkheid te krijgen. Wat mij dan nog wel verbaast is dat ze naast prachtige foto’s en filmpjes zo een waardeloze grofkorrelige film hebben gebuikt met de actuele beelden van de eerste voetstappen zelf. Ze hebben in vijf jaar tijd twaalf mannen op de maan weten te zetten en dat heeft de lieve somma toentertijd 25 miljard dollar gekost. Waar iedereen! op zat te wachten waren toch die haarscherpe beelden (dat kon er toch wel vanaf?) van die hele bijzondere gebeurtenis. En wat zagen we? Ja dat is bekend. Ik blijf dan inderdaad op mijn reactie zitten van 44.16. Maarrrr, hoe verklaar je crosshairs achter! de gefotografeerde objecten? En nog een aantal dingen die het echt de moeite waard zijn om de film te bekijken als je de tijd er voor wil maken. Al is het misschien voor jou om jouw beweringen gestaafd te zien maar ook die van een ander. Ik zet hem er nog maar een keer in. Veel kijkplezier 🙂
   http://youtu.be/yJm9DAJLj4A

 30. * “ blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken “ staat hierboven bij de spelregels….
  Echter : De waarheid is NOG BIZARDER ( buiten deze BIZARRE MAAN )
  namelijk : in de bovenstaande alinea die begint bij `Christopher Knight `, 5e regel van bovenaf staat : ….dat de maan geen vaste kern heeft, zoals elk ander planetair object……
  Dit wil ik even corrigeren, want bovenstaand artikel suggereert DAT DIT ALLEEN van toepassing is op de MAAN….dit is niet het geval, bovenstaand artikel is namelijk van toepassing OP ONS GEHELE ZONNESTELSEL, van de aarde TOT EN MET pluto, is alles KUNSTMATIG en ALLE PLANETEN ZIJN HOL ! Ook onze aarde ! Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto ZIJN ALLEMAAL H O L en ons gehele zonnestelsel is KUNSTMATIG AANGEMAAKT en heeft KUNSTMATIG een PLAATS gekregen…De bovenstaande leugens van de NASA zijn dan ook een slechts een f r a c t i e van het totaal aan leugens
  wat ons CONSTANT voorgeschoteld wordt in scholen, opleidingen, boeken, atlassen en media !! Dit is eenvoudig te controleren, door alleen al de afstanden te bekijken van bijvoorbeeld aarde / mercurius, aarde / venus, aarde / mars, aarde / Jupiter, enz enz…dan ziet men in 1 oogopslag DAT ER MEER NIET KLOPT, aan wat ons verteld wordt! Op dezelfde manier, als in bovenstaand artikel verteld wordt over de Maan….is ook aangetoond dat onze aarde HOL is
  daar bij aardbevingen de trillingen ook niet naar de kern gaan, maar zigzaggend langs de 700-mijls dikke korst blijven circuleren. Hier is zeeer veel over te lezen, en dat heb ik dan ook gedaan in de laatste 38 jaar !

  1. Hoi Marijke, bedenk wat er gebeurd in een centrifuge. (zie een was centrifuge of een sla centrifuge voor je) alles draait naar de buitenkant. = lege kern/ holle kern. Dat is in onze zonnestelsel niet anders.
   https//www.youtube.com/watch?v=o6jBK1ZV-qs#t=116

  2. bovenstaand filmpje betreft:
   “The Earth does not revolve around the Sun – The exposure of hiding – in April 2012. ”
   Dit vind ik persoonlijk een erg mooi filmpje die ik al hééél erg vaak gekeken heb, al is het alleen maar voor de mooie muziek die erbij zit met een merkwaardige titel 🙂 .

  3. Inderdaad Marijke, niet alleen NASA liegt, al onze geschiedenis is vervalst. Ik gooi er ook nog maar eens een suggestie in: misschien is de maan wel een reusachtig ruimteschip want: ‘niets is wat het lijkt…’

  4. Wij zijn gemaakt door buitenaardsen, verschrikkelijk lang geleden, een tijd met een hoop nullen terug… d.m.v. een hoop DNA-gerommel. Vervolgens is ons gehele zonnestelsel, HIER ( waar we nu zijn aan het firmament )neer geplant, door de verandering van plaats, is toen de Maan toegevoegd, om het een en ander wat meer op rolletjes te laten draaien. Het schijnt, dat WIJ hier ook een speciale functie vervullen, het is hier op aarde een leer-school om hogere dimensies te bereiken, wij zitten NU op aarde in de 3e dimensie en we gaan naar de 5e ( 4e slaan we over blijkbaar, want er is haast bij, we blijken achter te lopen ? we slaan dus 1 klas over hahaha ) Om de hogere dimensies te bereiken is de REINCARNATIE ingevoerd, tussen de levens in, reincarneer je ook op andere planeten. Je bent altijd onderdeel van een groep. Verdriet om doden blijkt niet nodig, je ziet elkaar altijd ERGENS weer terug, ooooit. De 5e dimensie schijnt zich diep ONDER onze voeten te liggen, want de aarde is ook HOL, net als de rest van de planeten in ons zonnestelsel. ( google HOLLE AARDE…het lezen van dit onderwerp neemt 3 maanden in beslag ) Ondertussen, doen we NET alsof er niks aan de hand is, de meesten geloven dit toch niet, we kunnen er ook niet al TEVEEL over praten of schrijven, want anders ben je rijp voor de psychiater…??? Ik ga nu gewoon een lekker bakje koffie zetten met een tompoes erbij, want 1 ding schijnt ZEKER : dit is er op andere planeten niet ! WIE dit allemaal verzonnen heeft destijds is niet bekend en waarom…. maar ik noem hem maar gewoon de KOSMISCHE Anunnaki-Knakker die wederom met een wedstrijd bezig is of was…want dat schijnt OVERAL in de kosmos hetzelfde te zijn, niet alleen hier op aarde, want alles draait om MACHT…overal

  5. Hoi Marijke, imo mis je de essentie. Imo gaat het niet om het bereiken van iets anders, een andere dimensie of wat dan ook. Alle dimensies die je noemt zijn we reeds geweest, we hebben er bewust voor gekozen om nu hier te zijn! 🙂 “Enjoy en muchas love” is the price!!! 😉

  6. Micron : µ = ook leven, het verhaal gaat veel te veel om de mens, terwijl wij een van de vele levens vormen zijn, en sommige Micro levens vormen reizen makkelijker door het universum als wij met ons toch gecompliseerde en fragile lichaam, en de evolutie staat nooit stil, maar we moeten er wel van uit gaan dat op deze planeet en misschien anderen, een unieke levensvorm is ontstaan, de mens.
   In vergelijk is de insecten wereld beangstigend, van wege zijn voorgeprogrameerde levens gedraging, die alle intellectuele evolutie in de weg staat, dit is misschien de levens vorm die ergens anders voorkomt.

 31. Op Astroblogs.nl mooi artikel over de big bang, ontstaan van het universum/heelal.
  Relativiteitstheorie ; Kwantummrchanica = formule !
  Wiskundig gecombineerd, vannacht in beg gelezen.
  Groet Jenne

  1. een beetje erug creepy maar ook wel intrigerend. Mooie alien dame in iedere geva,l hebben ze op de maan opgepikt. 🙂
   Schijnbaar zijn er geen microben vanwege het ontbreken van een atmosfeer waardoor lichamen intact blijven. waar of niet waar, ik vind het vermakelijk en interessant!

  2. Hoi Monika thanks! Jij ook de beste wensen en voor iedereen hier en met name Guido voor deze mooie site met de mooie en lieve mensen!!! Bedankt ieder voor alle mooie verhalen en informatie! 🙂

  3. jah puik 2015 Sun ende Moon, wat een pathetische ziekelijk zielige maan wiki disclaimers verdediging overigens, dat mensen daar voor gaan, behalve de sluitertijd voor sterren argumentjes eventueel onder voorbehoud, de authenticiteit echtheid van de Apollo 20 beelden en de Mona Liza houd ik zeer wel voor mogelijk en het holly kaskraker avontuur op de maan Europa meer dan intense genieten, komt dicht in de buurt van mijn mogelijke parallelle soms doorlekkende space lab leven, sinds tijden zat ik eindelijk weer eens ouderwets lineair aan de buis gekluisterd, ga nog een keer opnieuw kijken, eerste deel overgeslagen, nog een keer nog een keer, top tip, er gaat zelfs een gerucht dat die Mona Liza space beauty queen pilote soort nog van leeft, met die survival life sustenance hibernation winterslaap botjes op haar ogen, dat ze het overleefd heeft, ik stem voorrrrr, wat een one of a kind space prinses zeg…. dat zijn pas amandelvormige grote ogen, overigens het oeroude complexe harmonische sanskriet achtige handschrift met boventonen resoneert als een gek bij mij en de architectuur van die maan city toch wel….

   Jenne volgens Simon Parkes, die volgens eigen zeggen een hybride samengestelde exo ziel heeft, zijn de door geëvolueerde praying mantis space insecten onze trouwe custodian caretakers van het eerste uur, dit conform de prehistorische rotstekeningen van stokjes poten aliëns, die in grotten deep underground leven, getekend door Australische Aboriginal origineel mensen. Volgens Simon Parkes hebben die intelligente insecten in die zin weinig moeite met onze grillige emoties dat ze ze desgewenst perfect kunnen emuleren simuleren om ons zo op ons gemak te kunnen stellen, heftige vaak tegenstrijdige emoties zoals wij mensen kinderen op aarde die kennen schijnen vrij uniek te zijn in het multiversum, dat wij het vrij bont maken en dat dat niet zo veel voorkomt, goomoo dramaturgus noemen ze ons.

   Ray LaMontagne — Be Here Now
   http://www.youtube.com/watch?v=b_ep7Bcvi9w

   Project Camelot; Simon Parkes – The Measure of a Man
   http://www.youtube.com/watch?v=b4WQty5e7Cc

  4. Hoi HyperAlert, leuk jouw enthousiasme te lezen. Ik herken het. Ik vind het verhaal ook intrigerend over deze dame.
   Hier nog wat linkjes zojuist gelezen. De filmpjes komen van een van de astronauten: William Rutledge

   Dit was de doorslaggevende criteria om mee te kunnen met Apollo 20: “het niet geloven in god”. tja het zal eens niet. Wel begrijpelijk uiteraard. Maar ja waarheid?/, wat mij betreft ook idd allemaal heel goed mogelijk! 🙂

   “W.R. NASA didn’t employ me, USAF did, I had worked on the study of foreign technology, RUSSIAN only, study about the N1 project, AJAX plane project and the Mig Foxbat 25. I had some skills for using computer navigation and was a volunteer for the MOL-Gemini project. USAF recalled that, I have been chosen later for Apollo 20 because I was one of the rare pilot who didn’t believe in God (it has changed since 1990) but it was a criterion in 1976. It was not the status of the NASA astronauts. Not believing in God made the difference. That’s all.”

   http://www.angelismarriti.it/ANGELISMARRITI-ENG/REPORTS_ARTICLES/Apollo20-InterviewWithWilliamRutledge.htm
   http://www.viewzone.com/monalisa.html

   tja, niet levend maar ook niet dood. Ergens ertussen en hier op aarde sindsdien? Ook wel grappig om te lezen dat er ook ‘mensjes’ gevonden waren van 10 cm, soort van werkdrones. pfffff
   Verder ook in bovenstaande linkjes, verwijzingen naar de Nasa site waar foto’s te vinden zouden zijn van het “schip” wat imens groot is.

  5. (excuses Guido typefoutje in email adres)
   Hoi HyperAlert, leuk jouw enthousiasme te lezen. Ik herken het. Ik vind het verhaal ook intrigerend over deze dame.
   Hier nog wat linkjes zojuist gelezen. De filmpjes komen van een van de astronauten: William Rutledge

   Dit was de doorslaggevende criteria om mee te kunnen met Apollo 20: “het niet geloven in god”. tja het zal eens niet. Wel begrijpelijk uiteraard. Maar ja waarheid?/, wat mij betreft ook idd allemaal heel goed mogelijk! 🙂

   “W.R. NASA didn’t employ me, USAF did, I had worked on the study of foreign technology, RUSSIAN only, study about the N1 project, AJAX plane project and the Mig Foxbat 25. I had some skills for using computer navigation and was a volunteer for the MOL-Gemini project. USAF recalled that, I have been chosen later for Apollo 20 because I was one of the rare pilot who didn’t believe in God (it has changed since 1990) but it was a criterion in 1976. It was not the status of the NASA astronauts. Not believing in God made the difference. That’s all.”

   http://www.angelismarriti.it/ANGELISMARRITI-ENG/REPORTS_ARTICLES/Apollo20-InterviewWithWilliamRutledge.htm
   http://www.viewzone.com/monalisa.html

   tja, niet levend maar ook niet dood. Ergens ertussen en hier op aarde sindsdien? Ook wel grappig om te lezen dat er ook ‘mensjes’ gevonden waren van 10 cm, soort van werkdrones. pfffff
   Verder ook in bovenstaande linkjes, verwijzingen naar de Nasa site waar foto’s te vinden zouden zijn van het “schip” wat imens groot is.

 32. Gelukkig kunnen we nog altijd kiezen om de peuterende uitzoekers die op alle slakjes zout leggen te worden, of de al oude oermens dat mens die met zijn kar over een zandweg rijdt, de Maan scheen helder en de weg was breed, op weg naar zijn familie die op hem wachten met het avond maal, de overheerlijke bonensoep met kluif, ja ieder wat wils, als ik al die wilde aanhalingen lees, moet ik onmiddelijk denken aan Jack Vance zijn boeken, bijvoorbeeld de waanzinnige planeet, zijn ongebreidelijke fantasie heeft mij vaak en lang in de ban gehouden, en dan ja kom je tot het slotsom, het zou waar kunnen zijn, en dan één van de dingen, waar nooit iemand op terug komt is, waarom lagen er in de Maiya torens tussen de etages 30 CM. dikke isolatie lagen van Mica, die later ziojn verwijderd en verkwanselt voor een habbe krats, dit zijn de echte feiten en zo zijn er veel meer, laat mijn Maan met rust, ik moet over hem kunnen dromen, en tegen hem zingen, en maak je op voor het einde, het einde van het jaar, groeten niet van een maanzieke, maar van een vriend of the Moon, groeten beste vrienden, en welterusten, Jenne

  1. En dan het bezoek van Maan bewoners, hebben ze hele radio programma’s aangeweid, “” Mones de man van de Maan “” ieder één al lang vergeten.
   Het pijpen komt van de wind Pijp van de Doedelzak/Cornemuse waar de mensen naar dansten, helaas in de lage landen uitgestorven.

  2. Film, een ouwe hypothese, maar heel zinvol, misschien komen de bewijzen ooit te voorschijn, dat ze meer weten als dat ze ons meedelen is zeker.
   Als je hier over door denkt vraag je je af waarom moet de mensheid maar steeds zo door modderen, het wordt allemaal zo onwerkelijk, kunstmatig in stand gehouden lijkt wel, we moeten naar andere regels gaan leven, Cosmise regels, dat is wat ik al heel lang denk.

  3. Hallo Odette, wij wonen aan een grote rivier, de rivier De Tarn, hij kan soms in één nacht 10 meter stijgen, hangt van de regen af, zomers is het mooi om eens een uurtje aan de oever te zitten, ons huis heet De Oevers in het Frans, s’avonds wordt je opgegeten door de Muggen, en kleine zwarte steek vliegjes, jammer, waar wij veel vertoeven zomers aan de middenlandse zee, zijn veel binnen meren, alle huizen hebben horren voor alle ramen, je begrijpt waar voor, tegenwoordig wordt alles systemathies bespoten, voor het tourisme, geen muggen geen Zwaluwen, jammer die grote Gier/zwier Zwaluwen was mooi om te zien, ik moet nog wat inkopen doen voor van avond, we zijn met zijn twaalfen, en die jonge mensen, het is niet aan te slepen, nou groet prettig uit einde, vroeger zalig uiteinde was nog in de tijd van de echte mannelijke pauzen, deze paus vertrouw ik net zo lang als dat ik hem kan zien, Jezuïten, alleen hun eed al, één ouwe vriend van me echt oud nu 92, is een uitgetreden Jezuït, eigenlijk is het vluchteling, hij is gevlucht heeft zijn naam veranderd met behulp van, en dit alles voor een vrouw waar van hij hield, strong stuff l’amour, groet Jenne

  1. Beste Odette, mag ik mij hier bij aansluiten, en natuurlijk jouw als eerste te noemen om de lange rij te openen, loze wensen schiet je niets mee op, maar mijn intuïtie zegt mij dat er hier op de WTK site, iets diepers is gegroeid/ontloken, en dat is heel bijzonder, zo incognito, je gevoelens soms hele intieme, en verdere gedachten uit te wisselen, mijn wens voor ons allen, is gezondheid, en speciaal voor Paul5.5 dat hij maar weer gauw bij ons mag zijn, en voorspoed en veel wijsheid, en vooral geluk vinden en gelukkig zijn, vriendelijke nieuwjaars groet Jenne Sr.

  2. Lieve Odette, dankjewel voor je mooie bericht! Voor alle lieve mensen een heel mooi 2015! En voor de minder lieve mensen (wereldwijd) 😉 ook heel veel liefde toegewenst opdat de wereld alsmaar een stukje mooier wordt voor ons allen!
   @Odette, opdat 2015 alles voor je zal brengen en/of zal houden waarmee je een allergeliefdste lichtbaken zal blijven in vele levens!
   Tevens als ik toch bezig ben 😉 wil ik alle andere lieve en speciale mensen hier ook erg hartelijk bedanken voor de virtuele familie hier op WTK!

  3. Lieve Sun, bedankt voor je liefdevolle woorden blijf dat (strijdbare) zonnestraaltje ook weer in 2015!

  4. Hoi beste Odette,
   alle goeds voor iedereen en dat één wens van jullie in vervulling gaat…in het kader van ‘een kleine stap voor de mens, een grote voor de mensheid’ 😀 <3

  5. Coz, grappig clipje 😀
   een seriemoordenaar die alleen pech heeft met vrouwen…haha.
   Overigens, het was zo een mooie nummer CA 22113 (op eindnummer gekozen door Riv), ik heb pot verdorie gecreëerd als een gek maar het kwam anders, waaruit ik weer opmaak dat het o zo belangrijk is dat de meesten hetzelfde willen…ook in mijn geval was er geen kritische massa bereikt… 😉

  6. Dank je wel Cozmic. Ik voelde mij ook genoemd in de tweede zin bij Odette hoor.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.