Advertentie

De revolutie van Mehran Keshe..!


x

De technische en medische revolutie:
X

Plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger!

x

2011 © Luc Vervliet (ook gepubliceerd in Frontier Magazine)

 x

Het is waarlijk ongewoon dat de gewone wereldbevolking deze keer bevoordeeld zal worden daar waar anders de wereldelite, meestal als eerste en als enige aan tafel mogen gaan zitten. De wereldbevolking had tot op heden altijd het nakijken, en moest zich tevreden stellen met de kruimels die zeer duur worden rondgestrooid.

Een nucleair ingenieur en onderzoeker van wereldformaat brengt hierin nu verandering: Mehran Tavakoli Keshe, Iraniër van geboorte, breekt met die eeuwenoude gewoonte waar eerst aan het geld gedacht wordt en vervolgens de technologie werkelijk ten dienste wordt gesteld van de bevolking. Wetenschappers die meer passie tonen voor technologie en onderzoek dan voor het geld zijn allen afhankelijk van staatssubsidies of gelden van bepaalde instituten om het onderzoek en de ontwikkeling realiseerbaar te maken.

Deze wetenschappers bepalen dan niet meer op welke manier hun technologie op de markt komt en voor wie deze technologie  beschikbaar gesteld mag worden. De heer Mehran Keshe heeft op dat gebied het ‘geluk’ gehad om in een welgestelde familie te zijn opgegroeid en zijn carrière succesvol te hebben kunnen uitbouwen binnen een internationaal kader. Om zijn kennis volledig ten dienste te stellen van de mensheid heeft de heer Keshe, enkele jaren geleden, de stichting The Keshe Foundation opgericht die los staat van elke inmenging van staat en machtsorganisatie.

Dit sluit niet uit dat hij op de voet gevolgd wordt door de CIA, MI5, MI6 en andere geheime diensten van een aantal landen en machtige organisaties, via satelliet en andere technische snufjes. Met hem samenwerken betekent bijna leven als in een spionagefilm. Zijn woonhuis staat onder permanente bewaking. Je moet beseffen dat elk gesprek afgeluisterd kan worden via gsm, ook al is die uitgeschakeld..!

De afluistertechnieken zijn zodanig geëvolueerd dat via satelliet, welke gericht is op de gsm, elk gesprek in de buurt ervan afgeluisterd kan worden. E-mails en dergelijke zijn uit den boze als bepaalde boodschappen doorgestuurd moeten worden en ‘discrete snuffelbezoeken’ in zijn huis zijn schering en inslag.

Het is niet aangenaam zo te leven als je beseft dat jouw woning onder permanente bewaking staat en dat als je op reis gaat met de familie, zelfs incognito, het niet lang duurt dat er bodyguards voor de deur staan. Het lijkt misschien leuk voor mensen die graag in een spionagefilm zouden willen leven, maar de werkelijkheid is veel minder aangenaam, want zappen naar een andere film lukt hier dus niet. De familie heeft zich aan deze levensstijl moeten aanpassen.

De website van Keshe krijgt soms één miljoen bezoeken per dag…! En wetenschappers en geïnteresseerde mensen zoals wij, maar ook universiteiten, onderzoekcentra, staatsveiligheid en geheime diensten… en zelfs NASA bezoeken dagelijks zijn website, sommigen via mirrors (spiegelprogramma’s) om niet herkend te worden.
De Keshe Foundation website is opgebouwd in de Engelse taal, maar de heer Keshe is soms verbaasd over de snelheid waarmee zijn meldingen en boodschappen op zijn website in andere talen vertaald worden. Bij buitenlandse lezingen heeft hij kunnen vaststellen dat wetenschappers hem ontmoeten met kopieën van zijn website die vertaald werden in het Chinees, het Koreaans, enz …

Bepaalde instanties trachten de goede faam van de Keshe Foundation in diskrediet te brengen door ‘scam’-berichten (negatieve berichten) op het Internet rond te sturen of door zich uit te geven als een vertegenwoordiger van de stichting om geld afhandig te maken van lichtgelovige mensen. Telkens wanneer de heer Keshe hierop stuit, maakt hij dit onmiddellijk kenbaar op zijn website om de mensen te waarschuwen dat er kapers op de kust zijn. Dit alles maakt wel zijn doorbraak bij het grote publiek moeilijker.

Revolutionaire ontdekkingen!
Mehran Keshe heeft als nucleair ingenieur de creatie van de materie weten te doorgronden en begrijpt volledig de graviteit en de werking van de magnetische velden. Zaken waar Albert Einstein zijn hele leven naar gezocht heeft, maar die hij nooit kon vinden of ten volle begrepen heeft. En Mehran Keshe gaat verder, dáár waar Sir Isaac Newton is geëindigd.

In 2009 heeft Mehran dit in zijn boek ‘The Universal Order of the Creation of Matters’ beschreven. En zijn tweede boek ‘The structure of light’ beschrijft wat licht eigenlijk is en hoe het zich verplaatst. Binnenkort komen er nog nieuwe boeken uit van zijn hand.
De Amerikaanse wetenschapper Dave Briggs schrijft er verder over dat deze nieuwe wetenschap de paradigmaverschuiving zou zijn voor de 21ste eeuw waardoor de mensheid zo vele dromen zou kunnen waarmaken, inclusief een welgestelder en gezonder leven voor alle bewoners op aarde.

De cover van het boek van Keshe over de Universele orde in de atomaire kosmos en de kosmische atomen..

Laten we even de aanbeveling lezen van Dave Briggs over één van beide boeken van Mehran Keshe:

‘The Universal Order of the Creation of Matters’ is een uitmuntend en opwindend meesterstuk! Mijn naam is Dave Briggs. Ik heb meer dan 40 jaar vele wetenschappelijke terreinen bestudeerd. Het antwoord van de Wetenschap op uw vraag is veel te vaak: “Dat weten wij niet”. Dit boek geeft antwoord  op vele vragen en het komt het dichtst bij datgene waar Albert Einstein zijn gehele leven naar zocht: die éne grote, állesomvattende natuurwet.

Het begint waar Sir Isaac Newton moest ophouden en het verhaal verklaart het ‘Hoe’ en ‘Waarom’ van het raadselachtige fenomeen ‘zwaartekracht’. De wetenschap en de technieken in dit boek moeten wel revolutionair overkomen binnen de vele ondernemingen van de mens.

Schone, goedkope energie productie; transport, gezondheid en vele van zulke aandachtsgebieden. Dit zou de kennisverandering van de 21e eeuw inluiden, die het de mens mogelijk maakt vele van zijn dromen te vervullen met inbegrip van een welvarender, gezonder en gelukkiger leven voor alle bewoners van deze planeet! Ik kan dit boek ten zeerste aan iedereen aanbevelen!”

Dave Briggs,

Rockford Tennessee, USA

* * *

In tegenstelling tot de zo moeilijk behaalde uitermate magere resultaten van Cern en soortgelijke instituten waar een groot deel van ons belastingsgeld (miljarden euro’s) naartoe gaat ten behoeve van de elite, produceert de heer Keshe massa’s ‘antimaterie’ waar de geleerden van Cern slechts over kunnen dromen En dat met een budget van hooguit enkele euro’s. En let wel: deze zaken zijn niet de belangrijkste bezigheid van de Mehran Keshe..!

Ruimtevaarttechnologie
De drijvende kracht die de Mehran Keshe van begin af aan heeft bezig gehouden is de ruimtevaarttechnologie. De kernvraag van hoe men ruimtevaarders lange reizen in de ruimte kan laten maken zonder dat er een hele ploeg artsen zou moeten meevliegen om elke ziekte of ongemakken van tot nog toe ongekende virussen waarmee ze eventueel zullen worden  geconfronteerd  ongedaan te maken, diende beantwoord te worden. Daarnaast heb je dan ook nog de problematiek van de brandstof en de voeding die als enorme ballast zou moeten meevliegen. Op al deze vragen heeft de heer Keshe een passend en lovend antwoord gevonden.

Als zoon van een röntgen-ingenieur binnen een multinational, geraakte Keshe al vroeg gefascineerd door alles wat met straling en kernenergie te maken had. Sinds zijn achtste, probeerde hij de werking van magneten te ontrafelen. Een roeping kennelijk, want dit heeft hem uiteindelijk de richting aangegeven om de werking van ‘de creatie’ beter te begrijpen.

Stichting
De heer Mehran Keshe heeft zich internationaal weten te profileren op diverse gebieden en hij heeft destijds zelf aan onderzoek en ontwikkeling gedaan wat hem uiteindelijk, in de zomer van 2004, in contact bracht met FLAG, de Vlaamse vereniging voor lucht- en ruimtevaart die hem naar België heeft uitgenodigd. Zijn technologie werd in België onderzocht door universitaire wetenschappelijke onderzoekers in de periode van november 2004 tot en met maart 2005.

In maart 2005 werd uiteindelijk een verslag opgemaakt waarin vermeld wordt dat energieproductie met deze technologie perfect mogelijk is. Sinds april 2005, als gevolg van dit rapport, werden faciliteiten mogelijk gemaakt voor de ontwikkeling van dit systeem en werd een hoogstaand bedrijf als partner gevonden, waar, samen met de heer Mehran Keshe, de praktische studie voor het eerste prototype werd ontwikkeld. Het systeem dat ontwikkeld werd, werd door universitaire wetenschappers in hun feasibility rapport (haalbaarheidsstudie) als praktisch en werkbaar omschreven.

Verschillende technologische patenten werden in oktober 2005 gedeponeerd en alles werd klaar gemaakt voor de fysische productie van het eerste ‘graviteit en energie systeem’. Eind 2005 werden de eerste statische plasmareactors gebouwd welke de theoretische bevindingen bevestigden. Deze reactoren produceren, bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk, spanning en stroom. Vervolgens werden verschillende prototypes gebouwd welke continu getest en geëvalueerd werden.

Vervolgens werd het intellectuele eigendom met betrekking tot deze technologie getransfereerd naar de stichting ‘The Keshe Foundation’, met haar zetel te Nederland. Het hoofddoel van deze stichting is de verdeling van de vergunningskosten over 5 verschillende domeinen te spreiden met betrekking tot het menselijke welzijn en de wereldwijde opleiding.
In oktober 2006 werd een contract getekend met een belangrijke Europese gouvernementele organisatie om de testen onafhankelijk op deze statische reactors over te doen. Vervolgens werden de plasmareactors voor medische doeleinden uitgetest in het bijzijn van dokters. Opnieuw werden patenten neergelegd bij de European Patent Office (2005).

Rechtstreekse opname van koolstof dioxide (CO 2)-, en methaan (CH4)-gassen uit het milieu en de omzetting daarvan in nano-oplossingen en nano-vaste stoffen en energie- en zuurstofproductie door middel van nano-verbindingen bij bestaande temperatuur en druk.

By M.T. Keshe , nuclear engineer. (kernenergie ingenieur)

© 2000-2009 M T Keshe, all rights reserved, Patents pending
(alle rechten voorbehouden, Patenten aangevraagd)

January 5, 2010

 

De twee eerste flesjes op de foto links bevatten vloeibare CO2 en op de foto rechts ziet u vaste CO2. Het derde flesje bevat vloeibare methaan en het blauwe bezinksel is methaan in vaste toestand.

CO2 in vaste vorm bij kamertemperatuur
In 2010 verschijnt een verslag dat de onmiddellijke onttrekking van CO2 (Koolstofdioxide) en CH4 (Methaan) uit de omgevingslucht mogelijk is en waarbij zowel CO2 als CH4 in vloeibare en vaste vorm verschijnt en dit bij kamertemperatuur en normale atmosferische druk. IR en XRD spectroscopie werden uitgevoerd door een Belgische universiteit en bevestigen dat deze materialen in vloeibare en vaste staat bij kamertemperatuur wel degelijk CO2 en CH4 zijn.

Noteer toch maar dat de heer Mehran Keshe heeft meegedaan aan de internationale wedstrijd welke werd uitgeschreven door een multi-biljonair en zijn organisatie. Het uitschrijven van deze wedstrijd had als doel een oplossing te vinden voor het zo vermaarde CO2 probleem dat zogezegd de aarde opwarmt. Heeft het comité een brief gestuurd naar de heer Mehran Keshe met de melding dat zijn voorstel niet in aanmerking kan worden genomen gezien het niet beantwoordt aan de ‘gestelde voorwaarden’!?.

Feit is dat Mehran Keshe dé oplossing heeft gevonden voor het gestelde probleem, maar dat het niet aanvaard wordt omdat dan de bedrieglijke opzet van de aardeopwarming aan het licht zou komen en de daaruit vloeiende opgelegde belastingmechanismen als een kaartenhuisje in elkaar zouden storten.

Uiteindelijk, dankzij zijn technologie, heeft de heer Mehran Keshe hypergeleiders (nanogeleiders) kunnen ontwikkelen die een weerstand hebben van het absolute zero Ohm bij kamertemperatuur. Dit betekent dat computers ontwikkeld kunnen worden waarvan de communicatiesnelheden duizenden malen sneller gaan dan de lichtsnelheid en waardoor de huidige allersnelste computers (Cray 5) van de Amerikaanse geheime militaire diensten als totaal verouderd kunnen worden beschouwd. Computers zullen ook geen warmte meer afgeven.

Plasma Magnetische Energieën

Dubbel magnetische veld interactie als basis van alle zwaartekracht effecten bij sterren en planeten, zoals de Aarde. Dergelijke dubbel magnetische velden bepalen ook de interacties in en tussen atomen.

Deze hypothese is gefundeerd op het nieuwe inzicht dat de creatie van het Universum gebaseerd is op de interacties van Plasma Magnetische Energieën (PME) die verwikkeld zijn in Specific Entangled Plasmetic Fields (SEPMAF). Deze SEPMAF’s vertegenwoordigen energieën welke wij de fundamentele partikels noemen en deze kunnen combineren tot grotere complexen als atomen en in verdere stappen tot moleculen. Onderstaand beeld geeft het algemeen concept weer.

De interactie en de accumulatie van de plasma magnetische energieën leidt meestal tot creatie van energie, warmte en/of beweging van hun gegeven atomaire structuur in het binnenste sanctuarium van elk atoom (en molecule), die uiteindelijk leidt tot creatie van allerlei materie in de kosmos. Dit betekent dat dergelijke fundamentele verwerking op een vlotte manier gebeurt op het fundamentele magnetische niveau, en niet door brute kracht, zoals in reactoren, die een hoge temperatuur en hoge druk omstandigheden nodig hebben.

Door dergelijke plasmamagnetische energieomstandigheden in eenvoudige plasma reactoren te reproduceren tijdens herhaalde experimenten en proeven, en werkende bij kamertemperatuur en bij atmosferische druk, werd duidelijk bewezen dat dit soort verwerking haalbaar en betrouwbaar is en dat energie en materie gegenereerd kan worden op een nieuwe en concurrerende manier welke totaal onbekend is in de huidige wetenschap.

.

Hiernaast zie je hoe spanning en stroom gecreëerd kunnen worden in een simpele cola fles reactor uitgerust met elektroden en plasma van Keshe Technology Liquid. Tijdens het creëren van energie worden bovendien op hetzelfde moment deposito’s van grafeen (sp2) en diamant (SP3) aangemaakt op de elektroden! Dit toont aan dat we de inhoud scheiden op atomair niveau.

In een gesloten colafles reactor wordt een soort van micro-sterrenstelsel gecreëerd waarin de PMF’s op elkaar inwerken en veranderd worden, waarbij een aantal van deze interacties traditioneel ‘zwaartekrachteffecten’ genoemd worden. Hiermee hebben we ernstige aanwijzingen dat een van de langst openstaande wetenschappelijke mysteries, de oorsprong van de zwaartekracht, eindelijk is opgelost.

Plasma reactoren
Het is nu duidelijk dat de ‘oude’ kern van de aarde enkele waterstof en andere elementen bezit. Deze fungeren als een semi-fusie plasma reactor, dus als een geo-reactor. Binnen creëren stromingen een fundamenteel magnetisch veld dat samen met het magnetische veld van de al gekende kernen opereert. Aan de andere kant zijn er in het concept van ons zonnestelsel een aantal aspecten die kunnen worden gereproduceerd in de ontwerpen van de nieuwe plasmareactoren.

Deze nieuwe fenomenen kunnen gebruikt en gereproduceerd worden in de door de mens gemaakte plasma reactoren. Drie internationale patenten zijn aangevraagd, die meer dan 300 aanspraken over verschillende methoden en verdere aspecten van deze nieuwe technologie dekken. Er bestaan ook werkende prototypes die deze theoretische inzichten bevestigen.

Keshe reactoren kunnen in verschillende gebieden gebruikt worden, zoals de super-efficiënte energie-opwekkers, antizwaartekracht systemen in de ruimteschepen en vliegtuigen, het uit de lucht onttrekken van CO2, het maken van grafeen voor nanotechnologie en het voeden van micro-elektronica.

Auto’s, huishoudelijke producten en elektronica kunnen ook profiteren van deze onafhankelijke, duurzame energiebronnen door de implementatie van een microschaal versie van dit type plasma reactoren.

De technologie achter de ontwikkeling van deze reactor gaat terug tot het fundamentele begrip van de wetten van de natuurkunde. Het concept van de schepping van energie voor deze reactor is gebaseerd op het begrip van de samenwerking, interactie en toepassing van de atomaire structuur van de gassen en materie met elkaar.

Het gebruik van het systeem als energiebron
Dit systeem is een volledig geïntegreerde Nuclear plasma reactor. De kern van het systeem creëert magnetische en zwaartekrachtvelden  zoals de  velden van de aarde. Het apparaat genereert magnetische en zwaartekrachtvelden die door weefsels en atomen stromen zonder dat hun kenmerken worden beïnvloed.

De magnetische velden van planeten worden passieve magnetische veldkrachten genoemd (Passive Magnetic Field Forces PMF). Het zijn de magnetische en zwaartekrachtvelden die manen, planeten, sterren en sterrenstelsels doen bewegen in het hele universum en ze ten opzichte van elkaar op bepaalde posities te houden..

De belangrijkste huidige systemen voor elektriciteitsproductie warmen water op om stoom te genereren. Deze stoom doet de turbine draaien welke verbonden is met een magneet. Deze magneet draait in spoelstructuren. Deze systemen produceren veel afval met negatieve effecten.

Het opwekken van elektriciteit wordt sterk vereenvoudigd door de Keshe-generatoren. Deze bevatten slechts kleine, korte termijn nucleaire bronnen, welke geen radioactieve straling produceren. Omdat de basisinteracties zelfvoorzienend zijn, kunnen deze generatoren elektriciteit produceren over een zeer lange periode (een honderdtal jaren).

Waterstofgas op atomair en moleculair niveau heeft een aantal interessante eigenschappen. Indien gebruikt voor het juiste doel op het juiste moment in de juiste combinatie, zal dit element aan het grootste deel van de behoeften van de systemen voldoen die instaan voor alle bovenstaande toepassingen.

Waterstofatomen, door de aanwezigheid van slechts één proton en één elektron, zijn de lichtste elementen in het universum en één van de meest voorkomende elementen die gebruikt worden voor de creatie van plasma.

Twee magnetische velden
In de wereld van de wetenschap werd altijd beschouwd dat de kern van een planeet magnetische velden genereert die ervoor zorgen dat de planeet draait. Door het begrijpen van het systeem van de creatie van de zwaartekracht bij de planeten, is het nu voor de eerste maal theoretisch en fysisch bewezen door de heer MT Keshe dat het centrum van de aarde twee magnetische velden bevat in plaats van één. De werking van het ‘dubbele magnetisch veld’ van de aardkern wordt met het ontwerp van deze nieuwe reactor het zwaartekracht systeem van de aarde gerepliceerd, wat leidt tot de creatie en controle van de zwaartekracht in het midden van de reactor.

De productie van de elektrische stroom is nu rechtstreeks uit het plasma van de  reactorkern haalbaar. Het systeem wordt gevoed door waterstof, zodat er geen stralingslekken zijn of radioactief afval geproduceerd wordt. Dit alles wordt gerealiseerd door middel van een reactor die in de kern geen kleppen of schroeven heeft, net zoals in het centrum van de planeten, en het vereist maar een zeer kleine hoeveelheid waterstof. Hierdoor worden nieuwe horizonten geopend in de wereld van de wetenschap.

De Stichting Keshe Foundation is voor kort van start gegaan met de commercialisering van haar draagbare stroomgeneratoren. In eerste aanloop worden 10.000 draagbare generatoren van 3,5kW AC/DC (€ 5.000) en 1000 draagbare generatoren van 10kW AC/DC (€ 20.000) aangeboden. Deze eenheden zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik. In tegenstelling tot een windmolen of fotovoltaïsche panelen, hebben deze Keshe-generatoren geen wind, noch zonlicht nodig, kosten ze minder dan boven vernoemde bestaande methoden, nemen ze ook minder plaats in en is hun werking gewaarborgd voor meerdere generaties.

Ben je geïnteresseerd, neem dan een kijkje op de website van The Keshe Foundation.

Deze eenheden kunnen ook gebruikt worden voor elektrische auto’s die op deze manier een onbeperkte radius verkrijgen, m.a.w. eenmaal ‘tanken’ en wegwezen voor miljoenen kilometers.

Vervoer over de weg, gaat dan -met Keshe-techiek- ook letterlijk 'over' de weg..!

Het gebruik van het systeem als transportmiddel
Voor de huidige vliegtuigen en ruimteschepen doen mensen beroep op brandstof om het toestel op te lichten en te verplaatsen in de atmosfeer of de ruimte. Planeten in het universum gaan niet tanken bij elk tankstation dat ze zouden kunnen tegenkomen in de ruimte en ze hebben ook geen vleugels om te vliegen. Planeten, sterren, melkwegstelsels, enz. zijn in beweging als gevolg van magnetische velden en graviteit… lees het boek van de heer Keshe The Universal Order of Creation of Matters.

Als gevolg van het passieve magnetische veld (Passive Magnetic Field, PMF) zijn planeten permanent in beweging en draaien zij ook om hun as. Deze gemaakte beweging kan dus nagebootst worden door de werking van de reactor die PMF genereert. Het magnetische veld treedt ook op als schild, zoals de atmosfeer van de planeten.

In dit systeem, met behulp van de innerlijke reactorkern, heeft men de controle over de kracht van dit veld en zodra het systeem in werking treedt betekent dit tezelfdertijd dat er geen enkel object in staat zou zijn dit systeem, omringd door zijn magnetisch veld, te raken of bereiken. Dit type van PMF is totaal onschadelijk en komt overeen met de PMF zoals aangetroffen wordt in het dagelijkse leven op aarde. Deze vormen van vaartuigen in beweging, inclusief hun passagiers, worden te allen tijde volledig beschermd zonder neven effecten en bijwerkingen. Het vaartuig uitgerust met dit type reactor heeft dus een imaginair schild waar wetenschappers al decennia naar aan het zoeken zijn. Is het systeem eenmaal in gebruik, kan het vaartuig niet meer vernietigd worden.

Het voordeel van dit systeem is dat de grootte geen rol speelt. Planeten met miljarden tonnen aan dood gewicht draaien en bewegen, bezitten zwaartekracht en afscherming zonder problemen.

Keshe anti-gravitatie-voertuig.

De graviteitkrachten die gecreëerd worden binnen de reactorkern als gevolg van het specifieke ontwerp van dit systeem, zullen niet vechten tegen de zwaartekracht van de aarde, zoals vliegtuigen en ruimteschepen die enorm veel brandstof verbruiken om de aarde te verlaten. Dit reactorsysteem werkt binnen de zwaartekracht parameters van de aarde om te bewegen binnen haar krachtenveld.

Gecreëerde gravitatieveld
Door het nieuwe concept te begrijpen dat men een dubbel magnetische veldkracht in de reactor kan creëren, zie mogelijkheid van creatie van gravitatiekrachten in de reactorkern, kan men een veldkracht creëren die afstoot of aantrekt waardoor het vaartuig zal kunnen bewegen binnen zwaartekracht van de aarde. De grootte van het gecreëerde gravitatiekrachtveld kan aangepast worden om kleine of grote massa’s te verplaatsen.

En alles wat zich binnen de grenzen van dit gecreëerde gravitatieveld bevindt is onderhevig aan dit veld, waardoor grootte en gewicht geen invloed heeft op de werking van de gravitatiekrachten van de reactor. Het gewicht en de grootte van het vaartuig zijn dus met dit systeem totaal irrelevant. Deze technologie gebruikt een fragment van de energie van enkele atomen om miljoenen tonnen te kunnen verplaatsen.

Voor het ‌‌blote oog, zal een vaartuig dat gebruik maakt van deze technologie eruit zien als een schijnend licht. Dit is de reden waarom mensen objecten aan de hemel zullen zien zonder dat er iets wordt weergegeven op de radars. Het licht dat ontstaat vindt zijn origine in de interactie tussen de losse geladen deeltjes van de aardatmosfeer en de magnetische velden die door de kern van de reactor gecreëerd worden, nodig om zich te onttrekken aan de zwaartekracht van de aarde. Het lijkt sterk op het licht van een tl-buis.

Dit is de reden waarom de lichten van dit soort vaartuigen een zilverachtige felle kleur hebben. In tegenstelling tot de straalvliegtuigen, waar de verbrandingsgassen en de condensvorming achter het vliegtuig blijven hangen, bevindt het vaartuig met deze technologie zich ergens aan het einde van de lichtstaart in de richting van de beweging. Dit systeem laat geen witte condenssporen na zoals bij straalvliegtuigen.

In 2018 naar Mars
Het PMF heeft een stealth-effect wanneer het vaartuig zich binnen atmosferische omstandigheden beweegt. Dat wil zeggen dat het magnetische veld de radarfrequenties absorbeert binnen zijn eigen magnetische velden, waardoor het vaartuig totaal onzichtbaar wordt op alle apparatuur van het leger.

Een bijkomend voordeel van deze technologie is dat door de PMF, het fysieke lichaam van het vaartuig nooit in aanraking zal komen met elementen uit de atmosfeer. Dit betekent dat de problemen zoals opwarming en uitzetting als gevolg van atmosferische wrijving zoals bij de Concorde, raketten en de ruimtevaartprogramma’s in het verleden, zich niet voor zullen doen. In de ruimtevaartprogramma’s, waarvoor dit systeem in de eerste plaats werd ontworpen, zal er geen atmosferische verwarming en geen behoefte aan warmte afschermingtegels meer bestaan.

In 2009 heeft Keshe Foundation, wegens vertragingsmanoeuvres en tegenwerking van bepaalde personages en instanties in België, een deel van zijn technologie verder laten evolueren in Iran.  In maart van 2011 heeft Iran officieel aangekondigd dat het een ‘spaceship program’ heeft. En de Keshe Foundation zal  tegen 2018 een bemande landing op Mars voorzien.

De heer Keshe heeft parallel zijn onderzoek verder uitgevoerd en de ontwikkelingen zijn van dien aard dat hij vandaag durft aan te kondigen dat de mens in 2018 de planeet Mars zal kunnen bezoeken.

Maar naast het ruimtevaart programma, heeft de heer Keshe zijn technologie ook gericht op het ‘plaatselijke’ vervoer. Om systemen te bouwen waarin zijn systeem werd ingebouwd, waardoor het gewicht van de voertuigen tot 200 kg massa wordt beperkt, wat een serieuze besparing zal zijn in het verbruik van welke brandstoffen dan ook. En later zouden dan wagens zonder wielen geïntroduceerd worden om de chauffeurs progressief aan het nieuwe concept te laten wennen. Deze technologie zal ook geïntroduceerd worden bij het openbaar vervoer, waar treinen, trams en metrostellen zich zouden kunnen verplaatsen zonder spoor of vermogenleidingen.

Het gebruik van deze technologie binnen de gezondheidszorg
De Keshe Foundation heeft de sterke overtuiging dat voor lange termijn ruimtereizen in de toekomst de ruimtevaartschepen niet alle soorten medicijnen kunnen meenemen voor elke situatie. Als een hele lading medicijnen zal moeten worden meegenomen, dan zal er ook een heel team van artsen gespecialiseerd in allerlei types van ziekten aan boord van deze ruimtevaartschepen aanwezig moeten zijn om te kunnen optreden wanneer iets voorvalt.

De ruimtevaartschepen zullen dus meer artsen tellen dan het aantal initieel voorziene ruimtevaarders. Al deze mensen moeten tijdens de lange ruimtereis gevoed worden en de nodige zuurstof krijgen om te kunnen overleven. Tevens dienen er grotere brandstofreserves voorzien te worden om dit alles te vervoeren. Dit zorgt voor een buitensporige kostprijs en uiteindelijk zijn alle risico’s van ziekte nog niet uitgesloten, omdat bepaalde virussen of bacteriën nog niet gekend zijn.

Daarom heeft de Keshe Foundation een programma opgezet om systemen te ontwikkelen, te produceren en te testen voor het herstel van alle kwalen door middel van een gemeenschappelijk systeem, een systeem dat op een vergelijkbare manier werkt als de werking van het menselijke lichaam. Dit systeem zou dan in de toekomst gebruikt kunnen worden aan boord van deze ruimteschepen. Astronauten die bij voorbeeld in coma geraken kunnen met behulp van dit systeem weer ontwaken, anderen kunnen herstellen van eventuele kankers of van epileptische aanvallen en andere kwalen. Voor meer diepgaande uitleg kunt u het Health gedeelte van de Keshe-website HIER raadplegen.

Zodra een aandoening gediagnosticeerd wordt, kunnen deze systemen het lichaam van de mens stimuleren om de zieke of beschadigde lichaamscellen en organen terug in hun gezonde staat te brengen. In plaats van de huidige techniek van medicijnen te gebruiken, waarbij allerhande bijwerkingen kunnen optreden, wordt hier dus het lichaam aangezet om terug naar zijn originele staat te gaan.

De Keshe Foundation heeft nu systemen opgezet die het lichaam kunnen bijsturen door water te drinken of lucht te ademen die door deze systemen heen stromen. Water en lucht worden hier gebruikt als vervoermedia van plasma magnetische (nucleaire) informatie die  processen in het lichaam op gang brengen waardoor de evolutie van deze ziekten en andere kwalen omgekeerd kan worden en het lichaam terug naar zijn initiële staat brengt.

Elektroplasma veld
Om dit te begrijpen moet men beseffen dat het lichaam één groot elektroplasma veld is zoals de hele kosmos en het geheel aan sterrenstelsels en sterren. Om het gemakkelijker te begrijpen moet men eventjes kijken naar de atomen en hun valentie (aantal elektronen). Atomen en elektronen zijn dus micro elektronica elementen door hun magnetische velden.

Door de juiste magnetische posities weer in te brengen, kunnen cellen zich herstellen. De magnetische plasma velden van de toestellen zijn onveranderlijk, maar de magnetische plasmavelden van het lichaam zijn wel te veranderen. Het lichaam wordt hierdoor aangespoord zich terug in haar initiële staat te zetten, een situatie van balans, waardoor de ziekte vanzelf verdwijnt.

Testen bij vele vrijwilligers hebben duidelijk aangetoond dat tot op heden geen enkel neveneffect of mislukking werd vastgesteld. Kwalen als Multiple Sclerose (zie illustratie), Fibromyalgia, epilepsie, diverse kankers, zeer uitzonderlijke ziekten, enz. werden met succes definitief ongedaan gemaakt.

Multiple Sclerose is een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam haar eigen gezonde cellen aanvalt.

Multiple Sclerose
In tegenstelling met wat tot op heden als reden werd aangegeven bij M.S. (zie figuur hiernaast), vergaat het omhulsel van de zenuwcel, het zogenaamde myeline niet, maar is de fysieke eigenschap ervan als isolator veranderd in een geleidende cel.

Met andere woorden, de zenuwcel die geïsoleerd moet worden om de informatiestromen binnen de zenuwcel te houden, begint te lekken zoals een elektriciteitskabel die verliesstromen heeft omdat de isolatie niet meer isoleert, maar doorlaat.

Mocht de myeline vergaan, zoals vandaag wordt beweerd, dan moeten er stervende cellen vastgesteld worden (het spreekwoordelijke gangreen), wat uiteraard niet het geval is. De myeline is dus niet aan het vergaan, maar verliest haar isolatie-eigenschappen waardoor de signalen verloren gaan en de spieren hun bevelen niet meer doorkrijgen. Daarbij komt dat na zekere tijd de hersenen de boodschap doorkrijgen dat deze zenuwcellen geen spieren meer aansturen en de hersenen gaan geen signalen meer doorsturen naar iets dat niet meer bestaat.

Gezonde en aangetaste zenuwcellen bij MS

Door de verliesstromen verbruikt de patiënt enorm veel energie, waardoor het bekende beeld van vermoeidheid naar voren treedt. Mensen met MS zijn heel snel moe omdat ze veel meer energie verbruiken dan nodig is. Wanneer het energieverbruik zo hoog is geworden dat het lichaam niet meer de energie kan opbrengen om dit alles te voeden, is sterven onvermijdelijk.

Patiënten waarvan de longen door M.S. zijn aangetast, beseffen dat het einde nabij is, want als de longen niet meer functioneren, dan kan de patiënt ook niet meer ademen.

Dankzij de systemen die Mehran Keshe heeft ontwikkeld, op basis van zijn kennis van de plasma magnetische velden, kan hij het lichaam de signalen doorgeven die de fysieke eigenschappen van de cellen bijstuurt. Het lichaam bijgestuurd door de boodschappen in het water of de lucht dat de patiënt moet innemen via deze systemen, geeft de myeline de opdracht om zijn isolerende rol opnieuw waar te nemen, waardoor de zenuwcellen opnieuw normaal kunnen functioneren en de hersenen herkennen opnieuw de tijdelijk ‘ontbrekende’ spieren.

De reset van de situatie is permanent, want de foute informatie in het lichaam is volledig gewist en vervangen door de juiste informatie. Alle patiënten met MS die zich hebben aangemeld zijn met succes geholpen. Er zijn ook mensen met succes uit coma gehaald, daar waar specialisten en chirurgen een duidelijke diagnose gesteld hebben dat het lichaam hersendood was (Glasgow level 3).

Een dame van 79 (en de moeder van de auteur van dit artikel), die al meer dan 20 jaar met een onbeweegbare wervelkolom vastzat en die haar nekwervels ook niet meer konden bewegen, is na enkele weken een halve centimeter gegroeid doordat de wervelschijven zijn gaan opzwellen. Hierdoor werden de ruggenwervels uit elkaar geduwd en kreeg zij opnieuw 100% haar mobiliteit terug. Dit is natuurlijk geen pijnloos proces, zoals je je zult kunnen voorstellen. De zenuwen die al jaren gekneld zaten, konden zich opnieuw gaan ontspannen en hun opgebouwde krampachtigheid loslaten. Maar de Mehran Keshe voorziet in zijn systemen ook in een boodschap die deze pijnen verlicht.

‘Reset’ van het menselijk lichaam
Bij een persoon met een overdreven kalkafzetting werd de verkeerde ‘informatie’ gewist en kreeg het lichaam de boodschap zich te resetten, waardoor de door de jaren heen afgezette kalk op de gewrichten begon te verdwijnen en de persoon zijn vingers en ledematen opnieuw normaal kon gebruiken.

Bij een dame uit Groot-Brittannië met een zeer uitzonderlijke ziekte ( er waren maar 14 gevallen over de hele wereld bekend, waaronder haar broer die op 45-jarige leeftijd hieraan overleden is) werd vastgesteld dat haar lichaam enorm veel fosfor produceerde welke vervolgens werd omgezet tot kalk dat zich overal begon af te zetten, in het spierweefsel, in de bloedbanen, enz…

De doorbloeding van het lichaam kwam alsmaar meer in het gedrang en de aders en slagaders in de benen van de dame werden enkele jaren geleden vervangen door synthetische buizen. Deze waren opnieuw vol geslibd en er trad al gangreen op in de tenen doordat er geen doorbloeding meer was.

In de gespecialiseerde kliniek in Groot-Brittannië was al voorzien dat de dame eerst haar eerste been en vervolgens haar tweede been zou worden afgezet. De dame die haar einde zag naderen heeft toen ook afscheid genomen van haar man omdat ze niet wenste dat het laatste beeld dat hij van haar zou hebben dat was van een totaal verminkt iemand. Ze is naar België gekomen omdat men daar minder drastisch zou ingrijpen en men meer progressief tewerk zou gaan.

De bedoeling was om een grote teen af te zetten en te zien hoe de wonde heelde. Tijdens de operatie kon de chirurg vaststellen dat er vloeibare kalk in plaats van bloed uit de aders en spierweefsel stroomde, een indicatie die niets aan de verbeelding overliet en men overwoog al om de voet af te zetten, zoniet het been tot boven de knie.

Toen bood Mehran Keshe bood zijn diensten aan. Het resultaat is dat deze dame, die in rolstoel als één hoopje triestige ellende was overgevlogen, haar man na 10 weken verblijf in België heeft opgebeld om hem uit te nodigen zich bij haar te voegen.

Twee weken later vertrokken zij beiden huiswaarts, gebruik makend van de overzetboot. De rolstoel en de krukken heeft ze in België achtergelaten. Het lichaam functioneert normaal na veertig jaren van veel leed. De teen die werd afgezet is momenteel terug aan het bijgroeien dankzij de technologie van de heer Keshe. Beelden vertellen meer dan woorden zoals u kunt vaststellen tussen beide foto’s.

De eerste foto werd genomen één week na de operatie, de tweede één maand later. Na één maand is de teen 3mm bijgegroeid, wat werd vastgesteld door de chirurg en van fantoompijnen was er geen sprake. Een week later kreeg Mehran een telefoontje uit Groot-Brittannië. De dame die hij net had geholpen deed nu haar beklag dat haar man er niets van terecht brengt in het huishouden.
Ze vertelde Mehran Keshe dat ze inmiddels het huis een grote poetsbeurt heeft gegeven dat ze ook de vensters zelf heeft gewassen. Stel je voor: een dame die met de moed der wanhoop en met een zeer zware depressie naar België was afgereisd, zit nu haar beklag te doen omdat haar man het huishouden niet naar behoren doet..! Als dat geen prachtig bewijs is, wat er met deze technologie allemaal mogelijk is?

Mehran Keshe zou zomaar die Nikola Tesla of de Thomas Edison van deze tijd kunnen zijn. Maar het is aan JOU om zijn vindingen te omarmen en er naar te vragen. Zo simpel als het werkt met 'normale producten' in onze maatschappij, zo werkt het ook met zijn vindingen.

Een ander voorbeeld van wat deze technologie de mensheid kan aanbieden. Eind mei 2011 werd de behandeling bij een blind geboren meisje van 13 uit het Midden-Oosten gestart. De behandeling wordt voortgezet door chirurgen en specialisten van het betreffende land. Eén maand later, op datum van 26 juni krijgt Mehran een telefoontje uit het Midden-Oosten met de boodschap dat het meisje begint vormen te zien en dat ze een verschil kan maken tussen de kleuren blauw, groen en rood…

Noodhulppakket voor rampgebieden
Deze nieuwe technologie biedt nog een tal van andere mogelijkheden, maar de opsomming en de beschrijving ervan zouden ons te ver drijven. Nog twee korte beschreven voorbeelden die heel wat mensen zouden moeten aanspreken is onder meer het noodhulppakket voor rampgebieden.

Het Rode Kruis hoeft geen tenten en voedsel meer aan te kopen, want met de Keshe Oasis Unit heeft men alles in één pakket: het magnetische veld van de kern zorgt voor een onzichtbare afscherming, met andere woorden er zijn geen tenten meer nodig; het systeem voorziet de aanmaak van voedsel en water zo uit de lucht aangemaakt (in de lucht bevinden zich de atomen H, C, O en N – waterstof, koolstof  (CO2), zuurstof en stikstof. Dit zijn de elementen die de basis vormen voor water, aminozuren en suikers. De Keshe-technologie laat de aanmaak van vloeibaar voedsel toe. En tot slot, aangezien het systeem ook energie produceert, is er verwarming voorzien voor koude nachten.

Momenteel loopt er internationaal (7 locaties) een onderzoek met zaden van diverse gewassen. Elke onderzoeker doet de test met een referentie programma waarbij de evolutie van het kiemen en opgroeien parallel wordt gevolgd tussen niet behandelde en met Keshe technologie behandelde zaden.
Eén van de onderzoekers maakte melding dat tijdens zijn afwezigheid (een week van huis) zijn vrouw hem via de telefoon vertelde dat de zaden zonder technologie normaal evolueerden, maar dat die andere zaden voor een ware wildernis zorgden.

Wat u nog meer tot de verbeelding moet aanspreken is dat de gewassen die behandeld zijn met de Keshe-technologie, geen wortels nodig hebben, want ze halen alle water en voedsel uit de lucht en ze zijn temperatuur bestendig, met andere woorden, ze verdragen vrieskou en woestijntemperaturen zonder problemen!

De Keshe Foundation heeft de volgende gedragsregels:

5% Van het gegenereerde inkomen zal maximaal gespendeerd worden
aan administratie en uitgaven,
de resterende 95% wordt evenredig verdeeld in vijf delen:

 19% voor verder Onderzoek en Ontwikkeling,
19% als fonds voor de opleiding, wereldwijd,
19% als onmiddellijke ondersteuning voor hulpbehoevenden,
19% voor wereldvrede en omgeving,
19% voor wereld godsdiensten en vereniging.

 * * *

Mehran Keshe is ook te horen op de website van Red Ice Radio die hem zelfs tweemaal geïnterviewd heeft. En voor meer informatie: KesheFoundation.com of  per e-mail: info@keshfoundation.com. Mocht je een voordracht willen organiseren, waarbij de heer Keshe komt spreken (voertaal Engels) dan kun je terecht bij: luc.vervliet@keshefoudation.com

Mehran Tavakoli Keshe is auteur van de volgende 2 boeken, die beiden ook via de website keshefoundation.com te bestellen zijn:

 • The Universal Order of Creation of Matters’ en 
 • ‘The Structure of the Light’.

* * *x

Tot slot, last but not least: over de auteur van dit artikel..
Dit artikel, dat ook in het 100ste nummer van Frontier Magazine verscheen, werd met zorg opgesteld door Luc Vervliet.  Hij is ook auteur van het boek ‘9/11-2012 – Operatie Genocide’.
V
an oorsprong is Luc elektro-technisch ingenieur, mechanisch en scheikundig ingenieur. Daarnaast heeft hij ook een Mastersdegree in moleculaire biologie, biofysica en biochemie. Naast deze opleidingen heeft hij ook een uitgesproken interesse voor geschiedenis, aardrijkskunde, cultuurkennis, esoterie, enz..

Door zijn brede kennis is hij in staat om heel wat zaken te begrijpen en te doorzien, zeker wanneer er bedrog gepleegd wordt. Voor Luc Vervliet is waarheidsvinding een zoektocht in het labyrint van valse waarheden en bedrog. De ‘ware waarheid’ zoeken getuigt van verantwoordelijkheidszin.
Luc Vervliet: “Wie de waarheid interpreteert naar zijn eigen hand, verwerpt elke verantwoordelijkheidszin. Tegenover zichzelf en tegenover anderen.”

 

215 gedachten over “De revolutie van Mehran Keshe..!

 1. WOW,
  dit is de doorbraak waar de hele wereld op zit te wachten!!!!!
  Nu zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld tot het verkrijgen van zo’n reactor.
  Zou het dolgraag voor in huis gebruiken, maar het geld heb ik niet.
  Misschien een idee om er een fonds voor op te richten.

  1. @Simba, ach je kunt het ook altijd nog omdraaien, something from Hell is coming… en ik ken iemand die daar goed in is……..

  2. @Mathile, kom, kom, kijk eens om je heen wat er allemaal gaande is en dit artikel draagt daar weer eens aan bij, Positief blijven al valt dat niet altijd mee en dat is nu júist de opzet van diegene die nu een sterk afnemende machtsfactor vormen…

 2. Weet iemand een video waar een van deze apparaten te zien is?
  We zijn nu jaaaren verder en nog steeds geen bewijs en heel veel beloftes! Zelfs Andrea Rossi komt geloofwaardiger over!

  1. Voor JOU komt AR geloofwaardiger over. Voor jou! Wat is het leven simpel als je je goed uitdrukt; voor mij! Eerst zien dan gelóven..? Staat die man gewoon álles te liegen? Je zegt het zelf: als ‘je’ het niet ziet, geloof je het niet..

  2. Zelf ben ik ook een beetje sceptisch, wanneer je op zijn website kijkt dan kun je daar vinden dat je je kunt inschrijven voor een elektriciteits-generator van hem.
   Voor een 3KW generator moet je dan 5000 euro betalen en 500 euro deponeren om een generator te reserveren, die dan eind 2012 geleverd zou gaan worden.
   Dat roept bij mij toch wel vragen op, waar kun je een prototype bekijken?
   Voor zo een product zou geen reservering nodig moeten zijn, als hij werkelijk zo’n apparaat kan maken dan zouden die als warme broodjes over de toonbank vliegen.

  3. Door het niet-te-geloven, bestaat het NIET. Het is zó simpel.. Die vraag is toch niks mis mee, maar HEB JE AL geïnformeerd..? Heb je al je op de hoogte gesteld wat dit precies IS. De volledige bewijslast ligt bij Keshe, terwijl jij niets hoeft te doen René..??! Heel bizar. Duik er in en bestel zo’n ding. Dick Korf heeft inmiddels ingeschreven.

  4. When it’s look like a Duck and it sounds like a Duck, I won’t believe it’s a Duck…

 3. Komop zeg. Dit is scam. Als ie werkelijk al enige honderden generators heeft lopen, zoals ie klaimt, dan heeft ie geen geld meer nodig voor financiering.
  De onderneming bedruipt dan zichzelf. Bovendien, een 1mans bedrijfje, wat beweert, dat het je in 2014 op de maan kan zetten, zonder geld opzij te zetten, voor de productie van een ruimteschip???? Hoe doet ie dat??
  -Quote van de website:
  and the balance (95%) will be divided in five equal parts:
  • 19% for further Reseach and Development,
  • 19% for ******* Education world-wide,
  • 19% for Direct support to needy,
  • 19% for World Peace and Environment,
  • 19% for World Religions studies and unification.”
  Als je wilt weten, hoe je scammers herkent, kijk dan even hier: http://www.eskimo.com/~billb/freenrg/fnrg.html

  1. Wat een suffe reactie, feitelijk staat er niets.. ‘Het kan niet’. 3 Woorden waren niet genoeg..? Suffe website-verwijzing erbij.. Dit kan niet hoor Rik.. 🙄

  2. Van zijn plasma generator, waren er al in 2005 proefmodellen, om de theorie te bewijzen, zegt ie zelf.
   Het is nu ZES jaar later, en nog steeds staat er nergens een proefmodel, waar je gewoon je boormachine in kan pluggen, om te kijken, of tie een gaatje boort.
   Je moet eerst een pak geld op tafel leggen, en dan krijg je er later misschien één. Dit geloof je toch niet.
   btw. Guido.
   De quote van de website is er om te laten zien, dat de man geen geld opzij zet, om zijn vloot met ruimteschepen, te bouwen. Ik heb zelden zo’n overduidelijke scam gezien.

  3. Guido, dit kan echt niet. De manier waarop je iedere keer reageert is bijna vijandig te noemen.
   Als je niet durft te twijfelen kom je nooit achter de waarheid (zie 9/11).
   Keshe heeft nog niets bewezen, presentaties genoeg, dat wel.
   Andrea Rossi heeft een contract gesloten met National Instruments (1 van de grootste technologie bedrijven van de usa). Om de onderdelen en software te maken voor de E-Cat.
   Kijk, dat is resultaat!

  4. Als zijn generator werkelijk zou werken, en dat al vanaf 2005, voor die prijs, dan had ie de eerste daarvan allang verkocht gehad. (er waren er immers al, om de werking aan te tonen, alleen mogen wij die niet zien)
   Dan had ie, met de opbrengst daarvan, de volgende kunnen bouwen, en verkopen, en zo voort.
   Een betere reclame was niet denkbaar geweest.
   Investeerders zouden zichzelf, en masse, hebben aangeboden, in plaats dat ie ze moet ronselen, via een dure website. (daar heeft ie blijkbaar wel het geld voor)

   Mensen, geef je geld er niet aan uit, voordat een werkende motor, voor je neus staat.

  5. David, jij maakt dit niet uit of iets kan. Wat ik TELKENS bedoel: JIJ vindt dat het niet kan.. Think about it. Je mist de hele pointe. Let it be. Enne.. IK twijfel voortdurend.. Staat ergens dat het WEL waar is toch.. Ik bied het hier aan op de site, that’s all. Hou het in je hand en kijk ernaar. Om dan -FEITELIJK zonder dat je van de hoed en de rand weet te gaan oordelen, VERoordelen zelfs.. Trialiteit mijn vrind, trialiteit. Veroordeel niet de ander, maar je eigen oordeel.. Misschien als zegt wat JIJ vindt en niet wat IS, dat er volledig andere energie gaat waaien… 🙄
   Kijk Rik 4.2: “Ik heb zelden zo’n overduidelijke scam gezien.” Prima toch?
   Maar nu we het er toch over hebben: Hoeveel geld zou hij ‘opzij’ moeten zetten dan..? Heeft hij niets ‘opzij’ gezet dan? En zoja, hoe weet je dit dan? Deel dát met ons en praat over essentiële zaken in mijn ogen.

  6. Guido, dat van “dit kan echt niet” was niet bedoeld tegen Keshe maar tegen jouw reactie.

   Ik geloof niet dat vrije energie niet mogelijk is. Ik wil Keshe heel graag geloven en ben zeer nieuwsgierig geworden na dit artikel (ik had zelfs een soort van euforisch gevoel na het lezen).
   Helaas wijzen alle tekenen erop dat het nog weleens heel lang kan duren voordat hij met iets werkends komt.
   Maar ja, we wachten af, en zoals ik zei, AR is een stukkie sneller.

  7. @Guido
   Er is inderdaad niets mis me, om scam op de site te zetten, ook daar kunnen we van leren.
   Al is het maar, dat ze ongelooflijk veel tijd en energie kosten, zonder tot resultaat te leiden.

   In dit verband denk ik aan het schoolgirl Bedini motortje. Een schoolmeisje van 12, zou zo’n ding kunnen bouwen. Ik heb dat ding al drie keer nagebouwd. Zonder resultaat.
   Toch heb ik 2 rechter handen, en een afgeronde HAVO. Inmiddels weet ik, dat ik bij lange na niet de enige ben.
   Steorn is denk ik ook een goed voorbeeld. Er zijn mensen, die tonnen erin hebben geinvesteerd. Dat geld is WEG.
   “Hoeveel geld zou hij ‘opzij’ moeten zetten dan? Heeft hij niets ‘opzij’ gezet dan?”

   Hij vraagt om investeringen en aanbetalingen, Hij heeft dus blijkbaar niet al te veel reserves. Toch zet hij in zijn lijstje, hoe hij de opbrengst denkt te verdelen, NIETS opzij, voor zijn vloot ruimteschepen, die ons over een paar jaar al, op de maan zouden moeten kunnen zetten.

   Wat denk je, dat zo’n ruimteschip kost?, nog los van de motor. Hoe zie je dat voor je, als je eenmaal op de maan staat? De man heeft al sinds 2005 meerdere werkende modellen, zegt ie. Nergens te bezichtigen, nergens te testen, nog geeneen verkocht. Het is nu 2011, bijna 2012, en wij moeten geloven, dat er in 2014 een ruimteschip klaar is.
   Oh ja, en dan lost ie, en passant, ook nog eventjes alle belangrijke ziekten voor ons op. Kanker, MS, you name it, niets is te gek.
   Sorrie Guido, dit is scam, pur sang.

  8. En gewoon volhouden nietwaar..?
   ‘Sorrie Guido, dit is scam, pur sang.’ = ‘Sorrie Guido, ik vind dit scam, pur sang.’
   Als je het niet snapt dan is dat zo, let it be! Door jouw waarheden zo te poneren, wordt de mijne een leugen..! En omgekeerd natuurlijk. Zo voelt de ‘logica van taalgebruik’ voor mij.

  9. Okee, sorrie.
   Het is niet mijn bedoeling om jou als leugenaar neer te zetten. In feite ben ik wel blij met het artikel, anders zou ik niet eens reageren.
   Ik reageer, omdat ik er al zoveel energie in gestoken heb, zonder resultaat.
   Wat ik bedoel is, dat als ik, in zijn schoenen had gestaan, dan zou de hele buurt al stroom hebben gekregen, en dan had ik al een goedlopend bedrijfje gehad.
   De CIA had mij dan niet meer naar AREA 51 kunnen ontvoeren, want teveel mensen waren dan al op de hoogte geweest. Wel was dan misschien het concept gestolen, maar dat geeft niet. Je moet er iets voor over hebben, om de macht van de olieboeren te breken.

   Ik denk dat het zo is, dat er vel kaf tussen het koren is, en voorlopig heb ik nog geen graankorreltje gevonden, buiten dan de ouderwetse techniek.
   Met ouderwetse techniek denk ik aan de Sterling motor, of de Archimedes Wave Swing, enzovoort.

  10. Komop zeg. Dit is scam. Als ie werkelijk al enige honderden generators heeft lopen, zoals ie klaimt, dan heeft ie geen geld meer nodig voor financiering.
   De onderneming bedruipt dan zichzelf. Bovendien, een 1mans bedrijfje, wat beweert, dat het je in 2014 op de maan kan zetten, zonder geld opzij te zetten, voor de productie van een ruimteschip???? Hoe doet ie dat??

   Hier spreek je jezelf tegen. Je claimt dat hij geen geld meer zou nodig hebben,en daarna beantwoord je zelf de vraag.
   Ik weet uit goeie bron, dat Keshe te vertrouwen is. Hij heeft voor mij alle krediet.

   Als jij vind dat dit een scam is, stuur je dan ook es een linkje hoe skeppers te herkennen 😉 want in de jaren dat ik met deze materie bezig ben is de werkwijze van debunkers wel heeeeel doorzichtig voor mij. Anderszijds zijn er genoeg betrouwbare personen met wereldverbeterende oplossingen die gedescrediteerd, geboycot of vermoord zijn. Maar uiteraard, dat ik complot theorie 😉

  11. Ik spreek mezelf helemaal niet tegen.
   Hij vraagt nog steeds een aanbetaling van 500 Euries, voor iets wat je later misschien krijgt. zonder dat ie daarvoor zelfs maar een proefmodel laat zien, tijdens zijn vele lezingen. Werkende modellen bestaan er echter al sinds 2005, zegt ie zelf.

   Hij had dus allang een goedlopend bedrijfje kunnen hebben, zonder mensen aanbetalingen te vragen voor, ja voor wat eigenlijk? Bovendien, als er eenmaal een aantal generators lopend zijn, bij verschillende mensen, hoeft ie ook niet meer bang te zijn voor ontvoeringen, o.i.d. van de NWO.

   Linkje?, stond al in mijn reactie. http://www.eskimo.com/~billb/freenrg/fnrg.html

   Enneh, hoeveel amperes, heb je al uit dat apparaat zien komen, sinds al die jaren dat je met deze materie al bezig bent??????? Werkende modellen bestaan er immers al sinds 2005, zegt Keshe.

  12. @ Rik , breng maar een figuurzaag en een stuk triplex , kan je je eigen puzzelstukjes maken 😉 .
   Zelf heb ik wel kaartjes gereserveerd , na het verder lezen op de Keshe site begin ik toch wel heel nieuwsgierig te worden . Gewoon skeptisch zijn is imo wel gezond . Vooral jezelf niet gek laten maken door overdreven positievelingen of negatievelingen . Als er een cultus-sfeertje hangt dan merk je dat snel genoeg en dan weet je ook snel genoeg . Ik geef het voorlopig het voordeel van de twijfel .

  13. Het was nou juist de bedoeling om een electrisch stuk gereedschap mee te nemen, om zodoende meneer Keshe in de gelegenheid te stellen, om te bewijzen, dat zijn techniek werkt, en stroom geeft.
   Dat zal hij wel fijn vinden, toch?

   Als ie echt slim is, dan stapt ie nu in zijn auto, en rijdt ie naar Fresnes.
   Of nee, beter nog, hij doet zijn anti-gravity machine in een doos, en vliegt daarmee naar Fresnes.

   Daar zijn ze vandaag aan het proberen, om de Bernic los te trekken.
   De sukkel heeft zichzelf daar vastgevaren.

   http://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid16678-bernic-nog-omhoog-bij-fresnes.html

   Als het de sleepboten niet lukt, om de Bernic los te trekken, kan Keshe, met zijn machine een poging doen.

   Gewoon het schip een stukje omhoogvliegen, en daarna ietsje achteruit.

   Dan heeft ie morgen de halve binnenvaartvloot als klant, en geen CIA, die hem nog durft te ontvoeren.

  14. Rik , ELCTRISCHE figuurzaag of van mijn part een decoupeerzaag met een fijn zaagblad .
   Ik was helemaal vergeten dat sommigen zich nog kunnen herinneren dat zulk gereedschap ook ooit handmatig waren .
   Mooi , ook weer opgelost .

  1. @ Simba & Willum
   Die mr Keshe loopt gewoon vrij rond hier in Nederland hoor .
   quote uit email De Lezing ” Naar aanleiding van de presentatie van Mr. Keshe in Schipluiden kunnen wij jullie nu al een vervolgdatum melden:

   Op zaterdag 26 november 2011 zal hij in Eindhoven in het wel bekende Evoluon tijdens het Elektor event meer presenteren dan voorheen.
   Mr. Keshe wil deze dag gebruiken voor de eerste demonstraties van zijn innovatieve producten.

   Deze middag zal iedereen meer tastbaarheid gaan bieden, en zal theorie en praktijk voor iedereen samenkomen.

   Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich op de website http://www.elektorlive.nl inschrijven

  2. @Cozmic, Jaaaa, maar de bakermat van onze beschaving ligt wél daar, Iran en Irak en er ligt daar veul waar sommige graag bezit van nemen óf het liefst 1000 meter zand overheen donderen…

  1. Kijk een dergelijk instelling heb ik ook, dáár herken ik me in, i.p.v. hakken in het zand en je moeten laten overtuigen. De restanten van het wetenschappelijke denken: wat je zelf voelt mag er niet zijn, het gaat om b e w i j s. Goed gevoel = bewijs.
   Natuurlijk moet dat ding het doen, daar gaat het helemaal niet om..! Keshe roept dat hij dit heeft uitgevonden, het basis-principe is duidelijk: ’terug naar balans’. Waarom moet je twijfelen aan deze man? Wat schiet je ermee op? Ik zou een gevoel van ‘vol verwachting klopt ons hart’ méér koesteren dan negatief gewauwel, zoals ik het ervaar.
   Keshe heeft een stichting in het leven geroepen, geen bedrijf opgericht. Spreekt nérgens over wapens, spreekt uiterst gebalanceerd, evenwichtig..!

  2. @Guido. Ik loop al maanden rond met een soortement van Sinterklaaskriebels, zo hard hoor ik de positieve veranderingen aan de deur kloppen. Des te harder er geroepen wordt dat dit allemaal quatsch is, des te beter ik door het rookgordijn heen kijk, wetend dat binnenkort àlles écht anders wordt. Het is gewoon een kwestie van instelling, van innerlijke zekerheid en rust ook. Van vertrouwen. Geloven is zién !

 4. Als hij werkelijk het beste met de mensheid voor heeft is er maar één manier om dit te bewijzen…… zet de gehele theorie en schematiek op internet, opdat IEDEREEN hiervan kennis kan nemen en gebruiken. Dan is misbruik ook uit te sluiten!
  groeten,
  Willem

 5. Het is misschien wel 4 of 5 jaar geleden. Ik weet het niet zo precies meer. TIJD, TJA.
  Ik las toen in verschillende voorspellingen dat de komende jaren veel oude kennis boven water zou komen. Kennis die iedereen zou verbazen. Vooral omdat er veel leugens worden blootgelegd. Ook omdat er opgravingen zijn die veel oude kennis bovenhaalt.
  Er werd voorspeld dat het veel woede op zou wekken bij de bedrogen mensen maar ook bij de bedriegers.
  Alles wat ik hier lees en overal waar men dit soort nieuws plaatst, herinnert me daar aan. En daarom ga ik er van uit dat het wel eens heel echt waar kan zijn. Ik ga absoluut niet meer uit van hoax of andere bedriegerijen. Dat zie ik dan later wel. Of ik gelijk had of niet. Ik vind het nu eens geen ramp meer om geodgelovig te worden gevonden. Liever dan er later achter te komen dat ik me bekrompen heb gedragen. Want dat is het gewoon. Niet willen weten en niet willen geloven dat deze wereld er binnen afzienbare tijd heel anders uit zal zien. Bekrompen.

  1. Met deze reactie kan ik me volledig vinden :-), zo denk ik er ook over, gedaan met die stemmetjes in onze kop te stoppen. Mijn buikgevoel zegt ook dat we op het goeie spoor zitten.

 6. Guido vindt het gewoon vervelend als mensen de geplaatste artikelen afkraken of zelfs de personen die er een rol in spelen wegzetten als oplichters. Scam is een scheldwoord. Hoax is een dooddoener. Letterlijk.
  Ik begrijp dat hij daar door geraakt wordt. Het is zijn site. En ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor. Het is voor mij één van de beste met de meeste info die ik zoek.
  In een tijd dat het belangrijk is steeds beter met elkaar om te gaan is het zeker belangrijk op je woorden te letten. Als je iets te zeggen hebt zeg het dan op een leuke manier. Of een ernstige toon. Of met veel humor. Met een beterweters-toon mag ook nog. Als een ander daar maar niet bij in het stof moet bijten.
  Ik sta bekend als moraal- en taalridder. 🙂 En dat blijf ik ook wel altijd, denk ik.

  1. Selene, daar ben ik het helemaal mee eens.
   Dus Guido, ook al geven we wel eens kritiek, dan is dat niet automatisch slecht bedoeld. Soms wil ik gewoon wat meer bewijs voor dat ik iets geloof, zo ben ik nu eenmaal.

  2. @ Selene
   Zou het dan niet een moraal- en taaljonkvrouw moeten zijn ? 🙂
   Of in het kort een mortaaljonkvrouw .

  3. Je/jullie kraakt maar af, daar gaat het mij totaal niet om. Het gaat om de nuance, zeg wat JIJ ervan vindt en schrijf niet in algemene waarheden die geen ruimte laten voor andermans/vrouws MENING. Want dat blijft het ALTIJD, een mening. Als je je in plaats van die mening te buiten gaat in algemeenheden, zoals ‘Het is zo’ dan snap je het hele verhaaltje niet, omdat je alleen maar kunt delen wat JIJ vindt en voelt. Dát is voor mij de essentie van de reacties; ik ben niet eens inhoudelijk geweest, nérgens..! Wat jij vindt van Keshe, zegt meer over jou dan over Keshe. En dat geldt natuurlijk ook voor mij..! En dát erbij schrijven, in de vorm van ‘Ik vind’, of ‘volgens mij’ doet de kwaliteit van een gedachtenwisseling naar mijn mening groeien en laat de ander, ook/zelfs al reageert ie niet (bijv. als lezer), in zijn waarde!

  4. Jaaaaah da vin ik nou ook, een zit wel snor taal ridder, heeh zullen we genootschap oprichten?
   Het Zit wel Snor Mortaal Ridder Portaal Genootschap, Selene als beschermvrouwe voor alles wat goed en slecht isz.
   En dan nog een sausje Moraliteit van Dawn er over heen!!
   Wat bij mij als eerste serieus stevig binnenkomt bij lezing van bovenstaand artikel is een begrip dat een keer aangehaald is door een hopeloze ex school leerlinge, een camelot herry met kerry gast jonkvrouwe, voor school was ze zogenaamd veels te dom en blond bovendien zeiden de onwijs centen, maar zij kwam als eerste out of the blue met het begrip ‘plasma’ op de proppen tijdens de natuurkunde les, als sleutel woord tot het heelal, dat was toen belachelijk volgens de meester, voor de zoveelste keer de klas uit uitgestuurd geloof ik gehoord te hebben,

   Mehran-keshe is een doorbraak van jewelste aan het presenteren van oude Atlantis kennis, zwevende auto’s zonder wielen en zo, hadden ze toen ook al..

   Waarschuwing Warning, ze is knap in mijn ogen, er zijn mensen die daar niet goed tegen kunnen..

   Project Camelot interviews Jessica: A Crystal Child Speaks Out
   http://www.youtube.com/watch?v=R3NEASRRImg

   Een andere blonde snelle leerlinge van de voormalige Reagan administration afdeling onderwijs heeft ze nog steeds heel goed op een rijtje op haar inmiddels gevorderde leeftijd, kijk naar haar ogen, ze is mes scherp in haar hoofd, het was de hoogste tijd dat zij het achterste van haar tong liet zien, ze is niet zo jong meer tegenwoordig, haar man is onlangs overleden, openbaringen betreffende het geheime dom maak programma van al het Westers Onderwijs op de gewiekste achtergrond, ze noemt de bibliotheek van Athens Georgia, ben ik ook geweest, immens groot en oud, vandaar dat de meeste mensen niks meer begrijpen, het gaat om trainen en africhten als dieren, apen kunstjes en papegaaien praat, dat is het enige dat je nodig hebt aan de lopende band van de industrie, dat je bijna te stom bent om je schoen veters te kunnen strikken, dat hebben ze nodig, en dat lees je weer terug in reacties van roggelende NuJIj grot bewonende betweters die menen direct alles te weten over iets dat ze nooit zelf gezien hebben, een ander genootschap van Hol Bewoners met digitale verbinding

   Charlotte Iserbyt: Skull & Bones, The Order at Yale Revealed 1/4
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h58oYvHPztQ

  5. Erruhg zeg wel, Jah het is wel even schrikken als ze te lang in de zon gelegen heeft Cozmic, is niet goed voor haar kennelijk, of net op visite geweest bij de verkeerde masseuse? ach ze leest hier stukkie tekst voor, best knap als je zegt dyslectisch te zijn!

   ‘Hoelloe Moee Boetifoell Koe Krie Eters’ (Omfg, lilith free Mace loeloe lulu is weer bezig, ben benieuwd of Jessica dan weer in haar goede doen is of ook weer niet? Dusz als ze gaan Koe Krie Ieten dan veranderen ze ineens in het derde geslacht of zo?

   Interview & Messages of a Crystal Child! – Jessica Schab
   http://www.youtube.com/watch?v=Cz6SZVyX3Xs

  6. Saampjes brain dead zijn zaternacht, dat is het devies aan de jongeren van de slanke spittende schaduw meneer, in opdracht van de waspoeder fabrikanten in vervechtjedoothiestan ‘M & M is definitely not on our side’

   Dusz als u denkt als docent prikkebeen, ik kan net zo goed tegen een stoelpoot praten op maandagochtend, dan weet U nu waarom dat grauw gruwelijk goor Waar is..

   Eminem & Angerfist – I Just Don’t Give A *(Medicine Man / Criminally Insane Redux) (MPROZ)
   http://www.youtube.com/watch?v=r_mbWp0lkKk

  7. @ Guido ?
   Sorry voor de correctie, maar je zit fout met je analyse van mening/waarneming. Wil je je op de hoogte stellen van zuiver taalgebruik ? Alvast bedankt voor de medewerking 🙂

 7. Het zoveelste complot tegen een genie, die de mensheid kan verlossen van alle ellende. Het meest grappige vind ik het plaatje van een vliegende schotel als serieus voorbeeld van een ruimteschip dat is uitgevoerd met Keshe-systemen. Ik heb het op zijn website nog niet gevonden dat je een systeem bij hem kan reserveren, maar als dat alleen kan door €500,- vooruit te betalen, ga ik twijfelen. Ik heb het vermoeden dat je sneller bij TROS-Opgelicht zit, dan dat je een Keshe-systeem thuis krijgt.
  Ik ben als techneut zeer geïnteresseerd in nieuwe vindingen en zeker met bovenstaande beloftes, maar ik geloof niet dat we dit al te serieus moeten nemen. Ook de verantwoording van het kunnen van de schrijver van dit artikel, snap ik niet goed en vind ik nog al overbodig. Dat geeft al aan dat het iets ongeloofwaardigs is.

  Zo en nu weer over tot de orde van de dag en de gruwelijke werkelijkheid van deze wereld in verval!

  1. Kokopelli… Beetje jaloers op de ‘schrijver van dit artikel’..? Luc Vervliet weleens ontmoet..?? Lekker hè? OORDELEN..! Kun je je zo lekker afzetten tegen van alles en nog wat, vooral ‘mensen’.. Er wijzen echter 4 vingers naar jezelf als je ‘mensen’ aanwijst, waardoor ‘mensen’ heel magisch enkelvoud wordt.. 🙄

 8. Hij heeft niks wat hij nu kan laten zien, als hij wat wil laten zien staat hij er op dat het demonstratiemodel na afloop wordt vernietigd.

  Een hoop tegenwerking, en angst.

  1. Rik , een scam kan pas een scam zijn als mensen geld betalen ( voor niet geleverde waar , of goederen die niet aan de beloofde criteria voldoen ) In jouw geval is jouw klompenleverancier hoogstwaarschijnlijk een scammer , misschien kan je er nog een parkertje inschroeven en een geranium ( Pelargonium )er in poten ter consolidatie .

 9. Tjeetje mensen,

  Waar zijn de controleerbare resultaten? Waar zijn de publicaties (al is het maar in de Journal of Irreproducible Results, oh nee dat bestaat niet meer, wel jammer overigens). We kunnen allemaal het miskende genie uithangen, zeker in deze tijd waar het naar buiten kijken voor een oplossing gemeengoed lijkt te zijn geworden. Maar na al die verhalen over free energy (as in beer) heb ik nog niet een ampère langs zien komen.

  Een warme groet,

  Dzyan

 10. Er is op WTK al eens vaker over gesproken, hoe ver waren de Nazi’s werkelijk en past ook wel in dit draadje, Een interessant vertaald artikel op Niburu over de Thule en Vril gezelschappen en hun technologische, bijna Sciencefiction-achtige technieken…

  http://niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1569:onderdrukte-geschiedenis-het-thule-gesellschaft-sigrun-vril-en-de-aldebaran-connectie&catid=20:het-complot&Itemid=33

  1. Ja, natuurlijk. Als we de moeite nemen verder te zoeken vindt je nog heel veel “oude” informatie die in feite verteld dat er niks nieuws is maar veel verborgen wetenschap te ontdekken.

 11. Ach Guido, ben je alleen maar in voor reacties die jou naar de mond praten? Moet iedereen meedoen met jouw wishfull thinking? Kom, kom, man, je kunt feitelijk niets aantonen. Mensen die dat hier schrijven, worden door jou en je medegelovigen weggehoond. Flauw en je maakt je daardoor niet meer geloofwaardig. Integendeel.

  1. Ik hoop dat niemand me naar de mond praat; noch me gelooft. Geloof jezelf. Maar als ik je zo lees, snap je de ‘pointe’ niet van mijn verhaal. Maakt niet uit. The door is always open, both ways.. 🙄

 12. Afgelopen maart haalden wij wetenschapper Dr. Paul LaViolette naar Nederland. Hij heeft onderzoek gedaan en bevestigd naar snelheden vele malen hoger dan het licht (ja, al voordat cern aan ‘controlled bleeding’ ging doen). In zijn werk toont hij verder aan dat antizwaartekracht (menselijke geheime projecten, de echte Aether fysica die ‘ondergronds’ ging vanaf 1956) dus al lange tijd ene feit is.

  Zie verder ook stukjes van onze interviews met Richard Hoagland ovr scalair elektromagnetisme en ware toedracht Disclosure, 9/11) en het stukje met Richard Dolan over UFO, allemaal ongeveer vanaf een minuut of 15 (binnenkort complete tv-specials dus).

  Zie vooral het stuk met Dr. Paul La Violette over antizwaartekracht en superluminale snelheden, al lang geen onmogelijkheden meer dus…

  http://www.duurzaam24.tv/video/healingsoundmovement-tv-pre-annoncering-compilatie_680

 13. Ik ben naar de avond van Niburu geweest waar deze man zijn betoog zou houden, maar meer dan loze woorden en slechts enkele sheets was er niet te beleven. Mijn indruk, een gewiekste oplichter. Hij kon geen enkel feit van zijn betoog staven, alleen mooie woorden. Helaas heb ik die al te vaak gehoord. het zou mooi zijn indien dhr Keshe gelijk heeft. Maar hij begon zijn betoog al met te vertellen dat de prijs voor zijn systeem van vrije energie ver 4-5 voudigd is.
  Erg begaan met de mensheid is deze goede man dus niet.

  Castilio from Haarlem

  1. OF: ‘De man heeft kennelijk méér uit te leggen dan zijn -in mijn ogen- relatief oppervlakkige betoog over deze fundamentele zaken.’

 14. Meningen dus; ik zie ze overal.

  Ik was bij de presentatie van de man in Soest. Het stelde inhoudelijk weinig anders voor dan een reclamepraatje; veel herhalingen van de naam van zijn stichting. Vooral de opmerking ‘within 2 minutes you will understand everything’ en vervolgens weer langdurig door praten en herhalen was weliswaar goed qua cliff-hanger technologie, maar inhoudelijk was het net een soap.

  Hoe dan ook; ik sluit niet uit dat ie wat te bieden heeft; daar en toen liet ie nagenoeg niets zien. En dat ?
  Dat was mijn waarneming van een vrijdagavond in Soest.
  Uw waarnemer ter plaatse, Yge Visser

  1. We zullen met z’n allen naar het Evoluon in Eindhoven dienen te gaan voor een demonstratie van zijn werk. Op 26 November HIER

  2. @ Guido
   26 nov Evoluon Eindhoven dus. Zijn echte kans om nieuwe zetten/stellingen te laten zien ! En ik mag hopen dat ie een betere aangever heeft; die peper in zn iraanse reet stoppen zal ! Want die Belg ?
   Het was een leuke side-kick; maar het hielp geen enkele sikkepit; integendeel; het kostte allemaal verrekte veel line-aire aandacht!
   Dus; zet de man onder vuur; stel gerichte en concrete vragen & check de (aansluitende) antwoorden ! Dan weet je met-1 hoe laat het is! Suc-6 🙂
   Voor een materiele toevoeging aan onze mogelijkheden is overigens doorgaans niet meer nodig dan een foldertje met uitleg van hoe het apparaat werkt en hoe het bediend zou kunnen worden (10 minuten toelichting)
   Waarom maken we er zo’n drama van? Simpel blijven kijken; dat helpt nogal 🙂

  3. Zoek de verschillen/voel de verschillen in energetische lading (nu we het daar toch over hebben):
   1. “Het was een leuke side-kick; maar het hielp geen enkele sikkepit; integendeel; het kostte allemaal verrekte veel line-aire aandacht!”
   2.Ik vond het een leuke side-kick; maar naar mijn idee hielp het geen enkele sikkepit; integendeel; ik vond dat het allemaal verrekte veel line-aire aandacht kostte!
   🙄

  1. Waarom vraag je dat? Na 4 jaar WantToKnow.nl ben je de eerste die dat doet.. Vraag je je af waar je eigenlijk beland bent wellicht?

  2. Beste Yge. Als je het hier niet interessant vindt kun je eventueel de Libelle of zo gaan lezen.
   Sorry hoor, maar ik kon het even niet laten. Niemand vertelt jou waar en wat je moet lezen tenslotte.

  3. 1 Ik heb geen inhoudelijk antwoord op mijn vraag gekregen.
   2 Meningen over een gedeelde waarneming van mij e/o vragen die ik stel zijn niet ontvankelijk (sluiten niet aan) verklaard.

  4. Yge, ik ben een nieuwe lezer van deze website. Ik vind de onderwerpen leuk en soms zelfs interessant. Het zijn voor mij zienswijzen van anderen. Het zou vreemd zijn als ik als lezer de redactie ga vertellen dat ze betere selecties moeten maken van de publicaties. Als je het niets vindt, dan ga je toch ergens anders kijken. Je mag reageren op artikelen en daarin mag je je kritische noot weergeven. Mij valt op dat de kritische noot niet echt wordt gewaardeerd, maar goed, dat is dan weer het probleem van de redactie.
   De redactie is op geen enkele wijze verplicht jou of wie dan ook te verklaren of het inhoudelijke doelstelling heeft om publicaties aan te sturen.
   Als lezer kun je zelf opmaken waar de redactie inhoudelijk staat. Daar kun je kritiek op hebben. Die kun je geven. Mocht men niets in jouw kritiek zien en kun je er niet mee leven, dan denk ik dat je beter je heil ergens anders kunt zoeken.
   Zo simpel kan het leven zijn.

  5. Klopt! En kritische noten worden zéér gewaardeerd, indien ze met respect worden geuit, genuanceerd zijn en taalkundig de mening vertegenwoordigen van de persoon die ze doet. Teksten als: ‘Keshe is een oplichter’ zouden met taalkundig respect neergeschreven ‘klinken’ als: ‘IK VIND Keshe een oplichter’..! Wereld van verschil in mijn optiek. En zo simpel IS het leven naar mijn idee.. 🙄
   In het geval van Yge Visser gaan me in dat verband de haren recht overend staan bij deze tekst:
   “Qua onderscheidend vermogen kan er wat betere selecties worden gemaakt voor de publicaties op WTK ?” Want als je niet eens bij deze stevige opmerking de persoonlijk intonatie ‘Ik vind’ zet, snap je volgens mij niet veel van het gebruik van taal en mijn, jouw en DE waarheid..! Hoe anders klinkt het immers als je poneert:
   ‘Qua onderscheidend vermogen vind ik dat er wat betere selecties kunnen worden gemaakt voor de publicaties op WTK?’
   Always remember:
   There is your truth
   There is my truth
   And then there is THE TRUTH.

 15. Hulde voor Keshe, jammer dat hij nog niets qua technologie kan laten zien.

  Keshe gaat uit van het feit dat de ‘initial fundamental building blocks of the universe find their origin in a COSMIC MANGETIC SOUP that contains an uncaoutable number of magnetic fields’.

  Vergeet Keshe alleen te vertellen wat de basis is van die cosmic magnetic soup waarop hij zijn theorie baseert.

 16. Lieve mensen,
  jullie begrijpen nog niet goed met wie of wat jullie hier handelen. Ik vrees dat vele nog niet klaar zijn voor wat komende is. Dergelijke technologie is waar we allemaal zitten op te wachten. Waar we in het diepste van onze ziel om smeken. De Keshe foundation (Kf) geeft de mensheid de sleutel tot een nieuw leven, verlost van alle onrecht dat ze ons hebben aangedaan. Dit voor ons, voor onze kinderen en voor de hele mensheid.

  Ik begrijp jullie argwaan. We zijn geleerd van kleins af aan alles te wantrouwen en enkel deze met een witte jas te geloven. Zo zijn we geindoctrineerd. Deze denkpatronen zitten heel hard in ons ‘zijn’ ingehamerd. Ik merk het bij mezelf dikwijls ook.

  Soms moeten we een beetje hoop hebben ook, je weet wel, Thomas en de wonde van Jezus…

  We moeten ook beseffen dat onze ego’s in het niets verdwijnen, als we een mooie toekomst wensen. Kritisch zijn is goed, dwaas zijn is iets anders… Ik besef me ook ter dege dat er mensen zijn die hier op fora een agenda hebben dmv de commentaren die ze geven…

  Ik heb geregeld contact met Dhr. Keshe en kan jullie met 100% bevestigen dat de man 100% authentiek is. Ik hoop dat sommige me niet als een stroman aanzien. Maar ik heb er mij bij neergelegd dat dit nu eenmaal de manier van denken en werken is binnen dit paradigma.
  Ik ga hier een paar onthullingen doen en hoop dat ik de werking van de organisatie hier niet mee schade doe. Echter leven deze vragen bij de mensen, dus is het belangrijk dat hier antwoorden op komen.

  Als je aandachtig luistert naar de man, en op lezingen zelf vragen stelt, dan weet je dat deze man geen oplichter is. Oplichters hebben andere mechanismes en taktieken om hun spel te verhullen. Keshe antwoord op elke diepe vraag die je stelt met een diepgaand en uitgebreid antwoord, waar je dikwijls nog een uurtje moet over nadenken om het te snappen. Niet dat hij het moeilijk maakt. Maar we moeten de basisprincipes eerst onder de knie hebben om het totaalplaatje te snappen. Het is geen rariteit dat een lezing die begint om 7u ’s avonds uitloopt tot 2-3u in de ochtend. Keshe blijft maar antwoorden bieden op elke vraag die hem gesteld wordt. Geen uitdaging is hem te groot. En geloof me, ik heb al vele lezingen meegemaakt ondertussen. Hij valt niet door de mand. Zijn verklaringen kloppen steeds met wat hij voorheen had verteld en zijn theorie is geen speld tussen te krijgen. Het spreekt elkaar nooit tegen.

  Ivm de insinuaties dat Dhr. Keshe een oplichter zou zijn, denk er even over na:

  – Zou een oplichter oplossingen bieden aan ALLE problemen op deze wereld? Of zou hij slechts 1 aspect proberen uitmelken? Immers wat je claimt moet je ook bewijzen. En achter elk aspect zitten multinationals die al eeuwen dik geld verdienen door mensen te bedriegen. Juist omdat Keshe de sleutel tot de materie heeft kan hij al deze aspecten overlappen. Dat dit perspectief voor sommige moeilijk te bevatten is begrijp ik uiteraard.

  – Zou een oplichter zoveel geld vragen voor technologie die hij niet ter beschikking zou hebben of zou het kleine bedragen vragen om de mensen geld af te luizen. Dit is immers de manier van werken voor oplichters, kleine bedragen, vele malen bij vele mensen.

  – Zou een oplichter videos (van zijn ‘slachtoffers’) op zijn website plaatsen van mensen die genezen zijn door zijn technologie op een paar weken? Zou hij die mensen zelf laten getuigen in die videos en vele vragen stellen? Of zou hij een overvoice alles laten uitleggen. Zou een oplichter urenlange ruwe opnames publiceren of zou hij slechts een samenvatting tonen van wat hem aanbelangt.

  Op de Keshe site staan immers uitgebreide videos van ‘vrijwilligers’ (let op het woordgebruik, gezien de de pharma anders de organisatie aanvalt), die je ziet evolueren en die zelf verklaren wat ze meemaken. http://www.keshefoundation.com/en/applications/medical/health-kt-videos
  Merk ook op dat de technologie in deze korte tijdsspanne sterk geëvollueerd is. Wat vroeger maanden duurde, kan nu in een paar weken hersteld worden.

  – Zou een oplichter een kliniek starten, waar mensen consultaties kunnen plegen en iedere 2 weken scholingen en lezingen worden gegeven in deze materie?

  – Zou een oplichter niet snel ontmaskerd worden als deze mensen hem beginnen aanklagen als ze ontdekken dat ze belazerd zijn en de technologie niet werkt? Dit zou immers heel snel aan het licht komen.

  – Zou een oplichter 300 claims in patents publiceren en briefwisseling op zijn website met professoren in het vakgebied die zijn technologie onderzoeken? Immers men zou snel dit kunnen ontmaskeren door contact op te nemen met de betrokken partijen.
  http://www.keshefoundation.com/en/applications/licensing
  http://www.keshefoundation.com/en/media-a-papers/scientific-papers

  – Zou een oplichter boeken vol theorie en revolutionaire kennis schrijven, of zou hij het grote publiek schuwen? Immers zijn boeken worden gelezen door mensen in zijn vakgebied wereldwijd.

  U mag zelf deze vragen beantwoorden…

  Ik wil toch even de vele kritische vragen en bedenkingen (verdachtmakingen?) hieronder beantwoorden vanuit mijn eigen persoonlijke visie alsook heb ik deze vragen gesteld aan Dhr. Keshe zelf. Vele van deze vragen worden gesteld op de lezingen.

  #. Waarom toont de organisatie niet vlugger zijn technologie in publiek of via videos?

  Enerzijds moet de organisatie heel voorzichtig omspringen met hoe het zijn technologie naar buiten brengt. Zoals de geschiedenis ons leert worden uitvinders geboycot en vermoord bij het aanbrengen van nieuwe revolutionaire technologie.

  Anderzijds worden publieke demonstraties geboycot door de overheden. Dit is in het verleden reeds gebeurd en gebeurd momenteel ook bij toekomstige presentaties.

  (bv. Gisteren in Leuven gingen er immers verschillende persdienten en cameraploeg aanwezig zijn op de revolutionaire lezing. Echter zijn deze op de laatste moment afgeblazen geweest, weten we uit email correspondentie van een goeie bron.)

  Gezien er verdragen zijn gesloten met overheden wereldwijd wat wel en niet kan getoond worden is het geen evidentie om de geloofwaardigheid hoog te houden. Echter moeten we er van uit gaan dat er bij overheden ook mensen met goeie intenties zitten, die net deze revolutionaire technologieÄ—n helpen naar voor brengen. Er vanuit gaande dat alles wat we zelf denken en wensen uitgestuurd wordt in het morfogenetische veld (Keshe verklaard dit anders, alles is immers Magravs), halen we dikwijls zelf het onheil over onze hoofden. Heb er dus vertrouwen in dat het goed komt en beetje per beetje in de toekomst tastbaar bewijs naar buiten zal komen. Anderzijds, zijn er nu reeds verschillende video’s beschikbaar met overtuigende bewjisvoering. De laatste video’s met de getuigenissen van de vrijwilligers vind ik persoonlijk heel straf.

  Geef het zijn tijd, respect en ruimte, zodat dit ‘plantje’ kan beginnen groeien tot een stevige boom en daarna een wereldwijd bos. Geef het de voeding, ruimte, tijd, geduld en vertrouwen die het nodig heeft.

  #. Waarom zijn er reeds claims van presentaties geweest die niet doorgegaan zijn?
  De meeste publieke demonstraties worden geboycot van hoger op.

  #. Werkt de technologie wel echt?
  Bekijk de videos en oordeel zelf. Onderzoek zijn theorie en lees zijn vele boeken, via Google kan je makkelijk de geschiedenis van Kf ook volgen gedurende de jaren. Zijn beweringen zijn opzoekbaar.

  #. Waarom worden er niet meer getuigenissen uitgebracht of waarom kan iemand geen contact nemen met mensen die de technologie ondergaan hebben?
  Enerzijds schendt dit de privacy van deze mensen.
  Anderzijds zijn er non-diclosure contracten met instanties en overheden.
  De Kf tekent telkens een contract met zijn vrijwilligers, hetwelke begeleid is door een advocaat en hetwelke ook ergens een geen-resultaat-niet-betalen garantie biedt.

  #. Waarom kost de technologie zoveel geld?
  Het lijkt me heel evident dat nucleaire technologie (en onderzoek) geen paar 100 euro kost.
  Met de tijd wanneer deze technologie ontplooid is en de mensheid zelf grondstoffen zoals voedsel, grafeen, goud, zilver, diamant enz,… kan maken uit de omgeving (Kf vormt dmv magnetische velden in de lucht de materie), zal alle geld waardeloos zijn. Immers iedereen kan dan deze materie scheppen, het is niet de bedoeling dat deze macht terug in handen van een paar psychopaten valt.

  De denkwijze van vele mensen is soms heel bizar. Aan onderzoeken en behandelingen van medici is men bereid, zonder garantie van resultaat en dikwijls met dodelijke afloop, zijn spaarcenten te geven. In mijn optiek vraagt de Kf nog veel te weinig geld in verhouding tot wat het biedt. Echter is het niet het doel hier slapend rijk van te worden. Wel een kennis te ontplooien voor de mensheid. We leven nog steeds in het materiële paradigma en financiële wereld. Zolang moeten we deze spelregels volgen…

  #. Waarom is de ruimtetechnologie prioritair boven het oplossen van de aardse problemen?
  Eens de mensheid in de ruimte community is geïntroduceerd kan van hieruit de aarde hersteld worden in haar balans en kan het onrecht recht getrokken worden.

  #. Is het niet gevaarlijk, dat deze technologie gelinkt is met een niet te vertrouwen land zoals Iran?
  Wie de machinaties van het elitaire spel volgt weet al langer hoe de vork aan de steel zit. Er bestaan geen landen, er bestaan enkel multinationals. Business as usual. Ja, Iran zit midden in de as van het kwaad, de demonisering van de volkeren op aarde en de indoctrinatie van onze geesten gaat maar door. We kunnen er van uitgaan dat Iran even ‘goeie’ intenties heeft als het Westen. Wie gaat de wedloop winnen? Er is geen goed en kwaad. Deze waarden worden ons opgedrongen.

  #. Wat met de vele andere technologische claims die er reeds gemaakt zijn door overheden, klokkeluiders en uitvinders? Conflicteert de Kf niet met wat we weten uit andere bronnen?
  Dit is moeilijk te weerleggen. Echter kunnen we er ook grotendeels van uit gaan dat vele verhalen desinfo zijn. Er zijn ook authentieke verhalen die heel nauw aansluiten met de theorie van Keshe.

  #. Waarom botst deze kennis met wat we weten uit andere wetenschappelijke bronnen?
  Wetenschap heden ten dage is religie geworden. Dmv clubjes, ons-kent-ons, worden peer-reviews gehouden onder wetenschappers die allen hetzelfde belang hebben en wordt echte vooruitgang gefnuikt. Heel toevallig komt ook Hawkings nu uit met lezing ‘The origin of the Universe’. Keshe toont met briefwisseling aan in zijn laatste boek dat Hawkings een oplichter is die kennis op de ene of andere manier steelt uit de Keshe foundation. Weet ook dat Hawkings lid is van de wetenschappelijke vleugel van de Kerk. Zijn leer heeft dus een agenda.

  Dhr. Keshe is een genie van ongekende hoogte. In mijn inschatting overtreft hij vele malen Einstein. Uitermate intelligent, houdt van de mensen om hem heen en heeft een speelse uitdagende vorm van humor eens je hem beter kent.

  Lieve mensen, de toekomst is van ons. Dit is ook de opzet van de Keshe stichting. Het is een heel goed doordachte structuur, welke geleerd heeft uit de valkuilen van de geschiedenis, om deze keer alle slaagkansen te hebben. Willen wij onze wereld laten domineren door een bende gangsters en ons laten verslaven. Of willen we samen bouwen aan een betere wereld? Wij kiezen, elke dag, elke seconde.

  Geef de organisatie en de man de tijd om de kennis te ontplooien. Steun met heel je hart en verstand (!) wat er is en wat komende zal. Respecteer het doel en de werking van de Kf. De stichting is er immers voor ons, de mensheid, niet voor een select clubje. Keshe is nu reeds zijn kennis aan het overdragen naar andere mensen binnen de stichting.
  De tijd is er rijp voor. Regeringen zijn aan het vallen, de aarde kwijnt weg en blaast zijn laatste zucht, het volk is wereldwijd in revolte. En de technologie is al 100 jaar gegijzeld door psychopaten.

  De tijd is rijp, enkel de geesten moeten nog wat rijpen. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik hoop dat ik met deze uitleg de argwaan en onrust een beetje gesust heb.
  Met respect.

  1. Beste Earthling, heel goed dat je jouw nuance weergeeft. Wat ik jammer vind, is dat niet-gelovers worden weggezet als mensen die het grote doel nog niet begrijpen. Nergens lees ik wat dat grote doel is. Waar het hier om gaat, is dat het houden van lezingen geen bewijzen zijn. Ik weet uit ervaring hoe het gaat met het afschieten van paradigma’s. Ik ben op de hoogte van de wetenschapsvisie bijvoorbeeld Thomas Kühn. Een visie die ik bijna dagelijks moet ervaren.
   Maar Earthling en ook Guido, het gaat hier niet om een poging 1+1=2 te weerleggen. Het is mijnsinziens ook niet de bedoeling een paradigma zomaar onderuit te schoffelen. Wat de kritici hier schrijven, is: laat maar zien! Dat is alles. Keshe als oplichter neerzetten, vind ik ongepast. Als het natuurkundige deel waar is wat hierboven staat, dan is het geweldig. Een fysicus die een vinding heeft gedaan, zal er alles aan doen dit wereldkundig te maken. Vandaar dat men hier stelt: laat maar zien. Dat is niet negatief, dat is ook niet omdat ze niet klaar zijn voor dat wat komende is.

   Interessant dat je stelt, dat mensen nog niet klaar zijn voor wat komende is. Keshe zou degene zijn die het samenstel der dingen in ons misleidde leven gaat oplossen. Natuurlijk mag je dat geloven. Want dat laatste is het “geloven”. Zoals veel zaken in ons leven van “geloven” aan elkaar hangt.
   Earthling, je haalt al de ongelovige Thomas aan, die eerst de wonden bij Jezus Christus wilde zien en voelen. Als je dat als voorbeeld wilt gebruiken, dan neem ik even aan dat je ook gelooft in Jezus Christus. Mocht dat zo zijn, dan is het misschien een aanrader om eens te onderzoeken wat Hij in deze generatie nog voor ons in petto heeft. Want ja, er komen andere tijden. De ellende op deze wereld zal worden opgelost, niet door Keshe, maar door Jezus Christus die zal terugkeren als Koning der Koningen om Gods Wet definief op deze aarde zal planten. Het Goede Nieuws is, dat iedereen mag meedoen. In het kort is dat waar de meeste mensen nog niet klaar voor zijn. Althans, dat is wat ik geloof. Geen mens is in staat om de aardse ellende en wanorde te herstellen. Alleen God kan dat. Het herstellen van de aardse wanorde heeft niets te maken met de natuurkunde of andere “wetenschap”. Het heeft alles te maken met het menselijke weigeren Gods Geboden, Gods Wetten te onderhouden. Gods regering zal worden hersteld en Gods Wetten zullen wij in onze harten krijgen, pas dan zal Utopia waarheid worden.

   Hebben we het nog steeds over hetzelfde?

  2. Kokopelli: precies in de roos wat mij betreft.
   ‘Keshe als oplichter neerzetten, vind ik ongepast. Als het natuurkundige deel waar is wat hierboven staat, dan is het geweldig. Een fysicus die een vinding heeft gedaan, zal er alles aan doen dit wereldkundig te maken.’
   Wie schiet nou de postbode voor zijn donder omdat hij een brief van de belastingen (oid) komt bezorgen..! Het enige dat wij doen is Keshe over het voetlicht brengen; laten zien dat dit verhaal er is.
   Maar ik geloof niet dat het slim is voor Keshe om alles wereldkundig te maken…! Je moest eens weten hoeveel patentaanvragen voor vrije energie in de VS gewoon NIET worden toegekend, afgewezen, puur op grond van lobby-werk en belangenverstrengelingen!
   EN JA NATUURLIJK moet Keshe met bewijzen komen! Maar dan kun je nog wel gewoon naar het artikel kijken zónder iemand voor rotte vis uit te maken..? Of voor oplichter, blaaskaak etc. Alsof degenen die dit vinden, wél bewijs hebben dat hij NIET de waarheid spreekt..! En dus staan we met z’n allen in het midden, naar ik hoop! Aan de ene kant zijn verhaal aan het bezien/beluisteren/besnuffelen en aan de andere kant te wachten op BEWIJS! Want dat is nodig, maar we roepen nergens dat het allemaal klopt. Het artikel is trouwens van Luc Verbeek, niet van onze hand. (Wat weer niet betekent dat we onze handen ervan aftrekken!) Voila.

  3. @ Guido
   “Het enige dat wij doen is Keshe over het voetlicht brengen; laten zien dat dit verhaal er is.”

   Dat lijkt mij een goede insteek! Dat is waarom ik artikelen lees op WTK.
   Wat sommige lieden hier uitlaten, zou ik maar laten voor wat het is.
   Als je kritiek als ongepast ervaart, laat het voor wat het is. Schermen met “nog niet klaar zijn voor wat komende is” of “je begrijpt het hogere doel nog niet” zijn net zo min gepast. In mijn beleving zelfs lachwekkend, want bitter weinig mensen snappen ook maar een fractie van wat komende is, ook ik niet. Ik probeer het met mijn beperkte kennis en vermogens te begrijpen. Meer hebben de mensen doorgaans niet. Als de mensen echt zouden begrijpen waar ze mee bezig waren, dan zouden ze weten waar de mensheid met steeds grotere stappen op afstapt. Lees Openbaring, lees de woorden die Jezus ons in het Evangelie vertelt, dan kun je weten dat het door mensen niet beter gaat worden. De mens is in staat zichzelf en de hele planeet te vernietigen. De geschiedenis laat zien dat ieder wapen dat de mens heeft gemaakt, ook echt is gebruikt. Dat zal gebeuren. Voordat de mens zich zal vernietigen zal God ingrijpen. Misschien heb ik mij zo meer dan duidelijk gemaakt, dat ik niet geloof dat Keshe daarin iets zal bijdragen. Dit alles los van zijn paradigma rond antizwaartekracht.

  4. Bedankt kokopelli,

   Ik denk dat wij allemaal wel het ‘grotere’ plan begrijpen. We zijn dagelijks bezig met esotherische concepten die stilaan vorm beginnen te krijgen nu. Ik ga het grotere plan dus hier ook niet omschrijven, gezien dit weer een vastpinnen is op een toekomst. We zien wel wat er uit de bus komt, als het zich ontplooit. Ondertussen blijven we timmeren aan de weg.

   Ik begrijp de kritiek dat er nog niet genoeg tastbare bewijzen zijn, maar ik vrees dat we gezien de omstandigheden het hier mee moeten stellen. Zoals ik schreef, de Kf wordt steeds geboycot (lees ook het verhaal hoe Keshe werd gegijzeld in Canada, en als je het de man zelf vraagt kan hij u nog wel een paar leuke anekdotes vertellen http://pesn.com/2011/01/15/9501744_Keshe_kidnapped_in_Canada_over_false_nuclear_weapons_concerns/ )
   Laat ons dus voorzichtig zijn en vertrouwen hebben, we gaan vooruit, maar doen het op een verstandige manier zodat we ons deze keer niet weer verbranden.

   Ik blijf ook kritisch hoor. Maar mijns inziens is hetgene wat hij nu reeds geopenbaard heeft geniaal en authentiek. Blijkbaar ontgaat het vele mensen dat op deze video’s mensen op een paar weken genezen zijn van MS, hersentumor, verlammingen, ALS, tot zelfs iemand uit de dood verrijzen (type3 coma).
   Ik kan je garanderen: deze video’s zijn niet bewerkt qua manipulatie. Dhr. Keshe komt rechtstreeks met zijn (verouderd en witte product) camera af, met het stickie dat hij in mijn PC plugt. Ruwe footage. Ik heb em al geadviseerd een betere camera te kopen, deze is echt niet om aan te zien en horen 😀 Hij claimt dan: dat is niet belangrijk, het is voor onze archieven. Naar ik gehoord heb gaat hij het toch overwegen voor een goeie Canon Ixus te kopen die ik hem aanraadde 🙂

   Wat Jezus en God betreft: voor mij zijn dat pseudoniemen voor de natuur en de cosmos. Ik geloof dat wat de bijbel vertelt mogelijk is en interpreteerbaar. Ook dit is geloven en zien. Het cosmisch plan is zich aan het ontvouwen, en dat sluit ook heel nauw aan bij de Maya’s. Keshe heeft daar trouwens ook een paar interessante kijk op. Alles is immers velden voor hem, ik noem het software op energetisch niveau. Andere noemen deze intelligentie God. (ik hoop dat ik hier niemand mee beledig). Dit is net de uitdaging, dat we iedereen met zijn geloofsysteem respecteren. Dus ja, tenslotte spreken we allemaal over hetzelfde 🙂

   PS/ correctie: artikel is van Luc Vervliet. En desondanks de onbeschofte verwijten die hier eerder gemaakt werden vind ik Luc zeker een capabel en intelligent man. Ik respecteer zijn visie op andere esotherie. Ieder is vrij van mening.

   PS2/ Kokopelli, je mag mijn vermelding ‘je begrijpt het hogere plan niet’, niet persoonlijk nemen, ik begrijp het ook nog niet, daarom dat ik op tafel leg. Ik ben verre van een brilliante geest, just doing my job in benefit of it all. Diegene die wel pretenderen het plan te kennen, zijn juist bezig met ego en snappen er helemaal niets van. Dat had ik wel al uitgevogeld. LOL. Alles wat ik hier neerpen is met goeie intentie. Dat is de enige manier waarop we als mensheid iets kunnen bereiken. Beginnen schelden, insinueren en beledigen is een duidelijk teken van onmacht en onbegrip.

  5. Nog even ter aanvulling:
   Als ik schrijf:
   jullie begrijpen nog niet goed met wie of wat jullie hier handelen. Ik vrees dat vele nog niet klaar zijn voor wat komende is.
   Dan bedoel ik dat niemand kan inschatten wat deze technologie gaat teweeg brengen voor ons als mensheid.

   Als wij als mensheid de mogelijkheid hebben om :
   – in een kartonnen doos het heelal te verkennen lichtjaren ver (bij wijze van spreken, want al wat nodig is, is de reactor en de beschermende velden errond, binnenin het schip is het steeds 1G, hoe snel je ook voorbij de lichtsnelheid reist),
   – als wij energie hebben die de aarde geneest ipv vervuild,
   – als wij alle ziektes kunnen genezen,
   – als wij de sleutel tot langer of misschien wel eeuwig leven hebben,
   – als wij nauwelijks nog voedsel moeten tot ons nemen om te leven
   – als wij voedsel en materie uit de omgeving kunnen halen (dmv het omvormen van de aanwezige velden en energie),
   – …

   …dan is er geen plaats meer voor onze bankiers en andere krokodillen die ons verslaven.

   …dan zullen de meeste aardse problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen, zelfs het overbevolkingsprobleem is futiel (hetwelke ik altijd al al eugenetica propaganda heb aanschouwd)

   …dan zijn wij niet meer de mensheid zoals we ze nu kennen, dan kunnen we ons vereenzelvigen met andere entiteiten in de cosmos. Dan gaan onze denkwerelden helemaal op zijn kop staan, immers kunnen we dan niet meer degeneratief denken zoals we nu doen. Haat, nijd, bezit, zullen termen uit het verleden zijn…

   …dan zal liefde ook een heel andere betekenis kennen. Ik ben een andere jij, zoals de Maya’s het stelden, Inlakesh.

   …ik begin maar al wat te dromen, sorry voor mijn naïviteit 😉

  6. If keshe really has the technology what is preventing him from demonstrating. Mr Andrea Rossi demonstrated his technology before scientists and is working with scientists at the university of Bologna to develop it. The longer he delays demonstrating his technology the further behind he gets in regards to Rossi. As far as I know only Keshe is selling his generators whereas for Rossi another company is acting as his agent. Demonstrate your technology before scientists and share your knowledge with other scientists instead of being so secretive. Keshe secretiveness only further makes people suspicious of him.

  7. http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Rossi_(entrepreneur

   some quotes from thewiki of Andrea Rossi.

   -In the 1990s he was jailed for environmental crimes and tax fraud
   -Rossi sent 27 thermoelectric devices for evaluation to the Engineer Research and Development Center; 19 of these did not produce any electricity at all. The remaining units produced less than 1 watt each, instead of the expected 800–1000 watt.
   -and to overcome this problem (getting a patant on the e-cat)the application should have contained either experimental evidence or a firm theoretical basis in current scientific theories.
   -journalists were not allowed to examine the core of the reactor, and there is still uncertainty about the viability of the invention.

   On the other hand, he did convert 100 ton of waist into 20 ton of oil, commercially.
   But that is old school technologie.

   I think we have to stick to the old school, to beat the f* basterds, on small scale.
   New school is just klopping time & money out of our pockets, without any return.

   En omdat we nu toch meertalig blijken te zijn.
   El proxima repuesta me voy a escritir en español, porque estoy aprendo ese lingua.

  8. On second thought, Andrea Rossi might be genuine.
   At least, he is not using other people’s money.

 17. Het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn , vrije energie en een universeel geneesmiddel . Theoretisch moet het allemaal mogelijk zijn en het zou inderdaad weleens tijd zijn dat deze grote doorbraak er komt , en dan ook beschikbaar voor iedereen . Het is niet moeilijk voor te stellen dat TBTB er graag hun grijpgrage fikken op leggen om het te monopoliseren of in de kluis te verstoppen zoals zovele geniale uitvindingen .
  Je openstellen voor het onbegrensde is de eerste stap….. bij deze , laat maar komen die nieuwe werkelijkheid !

  1. Kijk naar de film ‘Thrive’ op 36:36 het verhaal hoe Bush sr., als president nota bene, de her-uitvinder van de Tesla-motor op Vrije Energie saboteerde, zijn huis liet leeghalen en de motor in beslag liet nemen. Die Bush-boefjes toch, met beloningen ‘all-over’.. Straks wordt er bijvoorbeeld weer een vliegdekschip vernoemt naar die ouwe shapeshifter, voor zijn voorname rol voor de burgers van de VS. ‘We the Sheeple’ staan dan ws. ook nog eens te applaudisseren..!

   De presentator van ‘Thrive’, Foster Gamble, zegt dat dit geen uitzondering is; in zijn zoektocht naar de vrije-energiemotoren, kwam hij keer op keer hetzelfde verhaal tegen: ‘De systematische sabotage van vrije-energie-vindingen door overheden’..!! Zegt toch genoeg Cozmic; kijk naar ‘Thrive’ en Keshe komt in een ander daglicht! Infor’meer’ jezelf..!

   Een prachtige quote van deze Foster Gamble: “Als al deze vrije-energie-uitvinders’ het zo fout hadden, kwakzalvers waren, waarom werden ze dan onderdrukt en zelfs vermoord?”.. Goeie vraag met maar 1 antwoord natuurlijk. 🙄
   “Het blijkt dat er geen 10-tallen maar HONDERDEN WERKENDE VRIJE-ENERGIEMOTOREN te vinden zijn over de hele wereld..!” Dr. Brian O’Leary, oud-astronaut en professor fysica (door Patrick Patman geraadpleegd ws.!) in dezélfde film.

   Vrije energie haalt energie uit de ruimte, zónder dat dit ‘gemeten’ kan worden. Afhankelijkheid van de grote oliemaatschappijen in de wereld is dan voorbij, anders gezegd: ‘zou dan voorbij zijn’... 🙁 Wij zijn de kip met de gouden eieren en de pluimveeboer houdt zich schuil in z’n puissante boerenvilla..

  2. Ja Guido , ik heb Thrive eergisteren al gekeken en zag ook de synchroniciteit met dit artikel , mooi hoe dat vaak voorkomt . Als ik me goed herinner zie je op 38 min nog heel even de zustersite van WTK langskomen ;).
   Niet alleen ontwikkelaars van vrije energie worden tegengewerkt , toen ik ruim 10 jaar terug met mijn ex bezig was met haar praktijkje op te zetten en me verdiepte in onder andere bioresonantie en de multiwave oscollater , kwam ik dergelijke verhalen ook tegen vanuit de bigpharma mafia . Rife , Tesla en Lahkowski werden zwaar tegengewerkt of zelfs om zeep geholpen en ook later werden therapeuten die de techniek nieuw leven in wilde blazen het leven zuur gemaakt .
   De wereld lijkt zich te polariseren , het negatieve wordt sterker maar het positieve groeit ook exponentieel . De keuze is aan ons .

  3. Of zoals James Tyberonn 2 maanden geleden tegen me zei:
   “The stronger the light, the more bugs will be attrackted’…!!

  4. Beste mensen, ik vind dit verhaal natuurlijk net als jullie zeer boeiend. Als het toch eens waar is… Als ik zo lees, dan is het voor jullie al waar, terwijl jullie nog niets hebben gezien. Ik kan met jullie eens zijn dat je niet alles hoeft te zien om te geloven, MAAR….dan moet dat wat je gelooft ook aannemelijk zijn te maken. Cozmic zegt: “Theoretisch moet het allemaal mogelijk zijn en het zou inderdaad weleens tijd zijn dat deze grote doorbraak er komt”. Daar zeg je heel wat, want hoe weet je dat? Tot je mij kan zeggen hoe je dat weet, is het wishfull thinking en niet meer dan dat.
   Ik probeer het verhaal niet onderuit te halen of jullie feestje te bederven, maar ik wil wel met twee benen op de grond te blijven staan. Het zou goed zijn als zoveel mogelijk mensen dat doen, want dat maakt zo’n onderwerp serieuzer. Ik lees hier namelijk ook reacties van zwevers en als je die serieus gaat nemen, dan is dat niet goed voor dit onderwerp. Mensen die je licht en liefde sturen of met vage energie bezig zijn, verstoren naar mijn mening een mogelijk natuurkundig onderwerp. Fysica is 1+1=2. Als anti-gravitatie een feit is, dan kan Keshe het berekenen: dat is natuurkunde. Zelfs dan is het nog maar de vraag of het werkelijk zo is. Dat hebben we kortgeleden gezien bij Einsteins relativiteitstheorie. De mogelijkheid is altijd aanwezig om met een praktische proef een theorie onderuit te halen.
   Het complot tegen vrije energie, volgens mij gaat het verhaal over Keshe daar niet over, zou heel goed kunnen. Er zijn veel tegenbelangen van energiemaatschappijen.

   Stellen dat ontwikkelaars van vrije energie stelstelmatig worden vervolgd, maakt het bestaan van vrij energie nog niet tot feit. Al eeuwen zijn er mensen vervolgd en vermoord om hun geloof in God, maar dat maakt hun geloof nog niet tot feit. Echter het bestaan van God als onze Schepper is zeer goed aannemelijk te maken. Ja, zelfs met bovenstaand verhaal…, maar vooral mbv de schoonheid en complexiteit der schepping en niet in het minst de zich op dit moment ontvouwende profetiën. Daar kon bovenstaand verhaal wel eens bijhoren.

   Ga vandaag in ieder geval wel even kijken naar ‘Thrive’, is altijd leuk 😉

 18. Pfft, wat een (negatieve) reacties. Iedereen zijn eigen mening… Maarre, GO KESHE, GO KESHE, ZET ‘M OP, WOOHOOOO. Ik stuur je licht en liefde!! Ik geloof in jou!!

 19. Ik kreeg zojuist het slechte nieuws dat mijn cameraman ziek is. Ik heb vandaag speciaal toestemming gekregen om Dr Keshe’s presentatie bij Elektor voor mijn TV programma te filmen, maar heb nu even geen vervoer (ik moet er tegen 12, uiterlijk tegen 1 zijn ivm techniek).

  Kent een van jullie misschien iemand met een auto die ook gaat en niet al te ver van Aalsmeer (tussen Haarlem, Leiden en Amsterdam in, ook dichtbij Schiphol voor de oriëntatie) af woont en die zou kunnen helpen? Graag even e-mailen naar info@healingsoundmovement.com

  1. En wat is de datum? Ik wil me hiervoor in principe wel aanmelden. Ik woon in Papendrecht, dus niet te ver van de genoemde plaatsen.

  2. @ Ruud Paap
   Datum was 26 nov jl .
   Een beetje te laat dus , maar het gebaar is goed . 😉

 20. Heel simpel twee vragen, als dit systeem werkt, als 10 kilowatt energiesysteem.. is het EMP sensitive, dus heeft het last van een eventuele zonnestormen of HAARP die alle elektronika op non aktief kan zetten, of moet het net als andere elektra onderdelen (elektronika) in een faraday kast.

  Waar kan je een funktioneel systeem zien, testen ?

  Jakub

  1. Klopt Jakub,

   Prof. Keshe heeft dit in zijn lezingen reeds aangegeven. (ik dacht in Eindhoven ook). Het aardmagnetisch veld verschilt met plaats en tijd (zie kaart van Nasa). Hij onderzoekt hoe hij het probleem kan oplossen dat zijn wagen soms 1 m van de grond komt en andere keren helemaal niet.

   Nog veel werk aan de winkel dus. Deze technologie staat in kinderschoenen, zoals ik het begrijp, maar maakt grote vooruitgang, net dankzij de donaties, verkoop van boeken, onderzoek op vrijwilligers (zie hoe de gezondheids applicaties alsmaar sneller kunnen, vroeger maanden zijn nu dagen), onderzoek (oa in het labo en wereldwijd) door Prof Keshe en zijn medewerkers, etc,…

   Je kan dus wel al intekenen op de levering van de systemen, maar het is nog niet vrij beschikbaar. Lijkt me ook logisch, je moet maar es proberen minder electriciteit te verbruiken. Men zal al vlug aan je deur staan van de electriciteitsmaatschappij om dit te onderzoeken/tegen te houden/te beboeten.

   Verwacht dus niet dat dit morgen in onze huiskamers staat. Echter geloof ik wel dat mits verstandige aanpak dit vrij vlug geïmplementeerd kan worden. Het volk is er klaar voor, nu nog de overheden de tijd geven hun aan te passen aan het nieuwe paradigma. Zoals het hele kapitalistische systeem wereldwijd aan het vallen is, zal ook hier ruimte komen voor alternatieven.

   Terloops, het is niet de radiostraling maar electromagnetische straling (Magravs en SEPMAFs) die hier werken. Alles biologisch heeft een electro-magnetisch veld. Dit veld houdt de materie in stand. In feite is materie niets meer dan het vertragen van de velden (het afwinden, nucleair decay, zie zijn model in het laatste en eerste boek dat de verhouding tussen donkere-, anti-, materie uitlegt), daar gebeurd de materialisatie. Sommige beweren dat we lichtwezens zijn. Volgens onderzoeken is idd gebleken dat op celniveau licht ontstaat. Echter licht is het gevolg van de wrijving (frictie) van de velden. Daarom dus dat op de nachtzijde van de aarde geen licht is, er is geen wrijving van zonlicht met de atmosfeer. Zie ook de aurora’s, hetwelke het gevolg zijn van electromagnetische wrijving zond de polen.

   Vandaar, als je deze kennis onderzoekt en beheerst, dit de sleutel is tot het scheppen van nieuwe materialen, het resetten van het lichaam naar de oorspronkelijke gezonde toestand, het leviteren van objecten, het opwekken van energie. Immers komt het steeds op hetzelfde neer.

   Maar wsl heeft radiostraling wel een effect hier op (zoals gsm-straling effect heeft op onze cellen). In hoever weet ik ook niet.

  2. Eartling, je lijkt mij een heel aardig mens. Zo aardig dat je bereid lijkt te zijn alles te geloven wat er op lijkt dat het de wereld zou kunnen verbeteren.
   Je schrijft over energiebedrijven die bij mensen langs zouden komen als ze weinig tot geen energie meer uit het net trekken het volgende: “Men zal al vlug aan je deur staan van de electriciteitsmaatschappij om dit te onderzoeken/tegen te houden/te beboeten.” Ja een elektriciteitsmaatschappij zal zich dat in zo’n geval terecht afvragen, omdat er figuren zijn die de meter omzeilen. Dat komen ze dan controleren. Nu blijkt dat je een toverdoos hebt, waar jij je energie uithaalt. Hoezo gaat men je dan tegenhouden en beboeten? Dit zou ik graag eens meemaken dan. Een uitstekend middel om de media erbij te betrekken. Nee, Eartling, met alle respect, dat is onzin.

   Verder is het ook onzin om in te moeten schrijven op een apparaat dat tot nog toe niet bestaat.
   Alles biologisch heeft elektromagnetisch veld. Dat klinkt nu wel interessant, maar elektrotechnisch zal iedere geleider een magnetisch veld hebben. Het magnetisch veld om geleiders heen zal een elektrische stroom opwekken. Deze stroom zal weer een magnetisch veld creëeren. Dat is normale natuurkunde en niets bijzonders.

   Dat de schaduwzijde van de aarde donker is, is omdat het zonlicht er niet op valt. Zo simpel is dat. Heeft niets te maken met magnetische wrijving. Het poollicht is van een geheel ander orde. Dat is licht dat ontstaat door magnetische effecten. Daglicht heeft daar niets mee te maken. Hoe kom je toch aan die onzin?

   De aantrekkingskracht van de aarde is in zekere mate overal verschillend. Daarom heeft de westerse wereld Parijs verkozen tot plaats waar gewichten en maten zijn genormaliseerd. Heeft o.a. te maken met hoogteverschillen en heeft niets met tijd te maken. Het idee maakt het misschien interessant, maar helaas zo werkt het niet.

  3. Haha Kokopelli, je maakt je er weel handig en snel vanaf.
   Even opsommen:

   1. Hartelijk dank dat je me een aardig mens noemt, ik vind jou ook wel lief, broeder.

   2. Het is nu eenmaal een feit, als je weinig energie verbruikt, de miljarden business energie bedrijven even komen aankloppen. Ik ben Elektrotechnicus van opleiding, ik kan het dus weten. Je kan je meter vervalsen door een condensator tussen te plaatsen. P=U.I.cosFi, en die cosFi kan je opheffen hiermee, zodanig dat je niets of weinig verbruikt. Het is simpel: als je morgen de helft verbruikt, dan zal alles dubbel zo duur kosten. Snappie?! En wat nou, men beboet niet? Jij hebt waarschijnlijk nog niet veel ervaring met overheden en hun corporatistische vriendjes.

   3. Idd, het is niets biezonders dat alles een electromagnetisch veld heeft. Het is wel biezonder als je dit kan aftappen. Tot nu toe is daar nog niemand echt in geslaagd. Als jij kan energie halen uit de omgeving, dan mag je me het altijd es tonen, dan ben je WEL biezonder. Ook als jij een object van 7kg ineens 6kg kan laten wegen door verandering van gassen intern, mag je me dat ook es tonen.

   4. Ik WEET dat als het zonlicht niet valt dat het donker is. Zover was ik ook al mee 😉 Vraag is: wat MAAKT licht? En kom nu niet zeggen fotonen! Waarom interageren fotonen. Dat is de vraag. Uit welke ‘materie’ is bv een veld gemaakt?
   Zoals je zelf aangeeft, het lichtspectrum veranderd naargelang de wrijving met andere deeltjes. Vandaar het poollicht. Vandaar de rode gloed bij ondergaande zon. Dat is electromagnetische wrijving. Capisj? Ik weet wel, lichtbreking. Maar wat maakt de lichtbreking fysische (electromagnetisch) gezien?

   5. Verschil van aantrekkingskracht heeft alles met tijd te maken. Iedere seconde veranderd elke fluctuatie, de intensiteit, op elke vierkante µm vd aarde. Niets is constant op deze wereld. Vanwaar haal je toch die onzin? 😉

   Nu ik kan mis zijn met vele dingen, ik ben ook geen expert, en misschien moet ik het wel es op het forum van Keshe vragen. Ik probeer ook maar even constructief mee te denken 🙂

  4. Haha, Earthling, da’s toevallig, ook mijn achtergrond is de elektrotechniek. We kunnen dus dezelfde taal spreken. De taal der elektrotechnici dan wel te verstaan. Hoewel ik moet toegeven dat de techniek bij mij niet meer datgene is waar ik mijn dagelijkse brood mee verdien. Maar goed, de inzichten kunnen hetzelfde zijn.

   Ten aanzien van techniek zal je er niet naast zitten, maar ik denk dat jij en anderen hier de techniek, die gebaseerd is op absolute gegevens, wat mengt met wishfull thinking. Je mag van mij out of the box denken en stellen dat niets constant is, maar wat doen we dan met dè constanten waar onze techniek op is gebaseerd? Tot het tegendeel is aangetoond is wiskunde gebaseerd op constanten.
   Als dit niet is wat jij bedoelt, dan begrijp ik je verkeert.
   Overigens, heb je deze al gezien: http://www.sdnl.nl/nulpunt/nulpunt-energie.htm
   Ziet er leuk uit en de aanwezigen zijn geen simpele jongens.
   Dit moet jou goed doen 😉

 21. Ik lees op de website van de Keshe Foundation dit:

  “The Keshe Foundation is gericht om de voornaamste problemen waarmee de mensheid vandaag geconfronteerd wordt op te lossen, zoals de aardopwarming (CO2).”

  Dan denk ik WTF! Wat is dit voor onzin?
  Ik meen dat
  1. aardopwarming een gevolg is van onze zon
  2. CO2 daar een gevolg van is

  1. Idd, Keshe wil hiermee aantonen dat CO2 een hoax is. Hij biedt de oplossing op zijn site aan voor alle wetenschappers en politici, maar geen enkele die reageert uiteraard 😉

  2. Natuurlijk reageert er geeneen.
   Tjeezus.

   Gelukkig is het 2012 zometeen, en je zal zien, dat de mensheid zich steeds minder zal laten bedotten.
   Wie weet, gaan charlatans als Keshe, voortaan wel gewoon naar de gevangenis, waar ze horen.

 22. Nou, ik heb gebeld, en ik heb het baantje als testpiloot.
  We hebben besloten mijn eigen schuit te gebruiken.
  Aanstaande zaterdag gaan we ermee vliegen.
  Mensen die mee willen kunnen 30 Euro storten op rekening van Wantoknow.
  Uiteraard, mocht de geheime politie de motor in beslag nemen, of op andere wijze spaken tussen de wielen stoppen, kunnen wij uw geld niet teruggeven.
  U begrijpt, vanwege de gemaakte kosten.

  Het princiepe blijkt overigens uiterst simpel te zijn, en wordt eenvoudig uitgelegd, in het volgende kortdurende filmpje.
  http://www.youtube.com/watch?v=wvRzWYCZ2e0

 23. Eerst de drone, en nu dit: Keshe beweert al maanden in lezingen: If you send us (Iran) a gift, we will send it back where it came from… Toeval dat ook dit in het nieuws komt?

  Iran Defense Minister: Israeli strike would be a suicide mission
  Brigadier General Vahidi says ‘Zionist regime is completely isolated,’ threatens deadly strikes from Iran, should Israel attack.
  By Haaretz
  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/iran-defense-minister-israeli-strike-would-be-a-suicide-mission-1.403679

  1. Keshe beweert al maanden in lezingen: If you send us (Iran) a gift, we will send it back… Toeval dat ook dit in het nieuws komt?

   “Iran is in a unique position in all areas, including manufacture of unmanned reconnaissance aircraft, as well as defense and assault airplanes. Iran has also made great progress in electronic warfare technology, aviation industries and missile technology,” IRNA quoted him as saying.

   He also said that Iran’s capture of the U.S. surveillance drone was a great achievement for Iranian scientists.

 24. Ik weet niet zeker of dit te maken heeft met Keshe technologie?

  HLN.be:
  Iran heeft zijn eerste eigen nucleaire brandstofstaaf geproduceerd. Dat meldt het persbureau Fars. De staaf heeft al de nodige tests doorstaan en is klaar om gebruikt te worden in de medische reactor van Teheran.

  Minister van Buitenlandse Zaken Ali-Akbar Salehi had vorige maand nog te kennen gegeven dat de reactor gebruik zou beginnen maken van in Iran geproduceerde nucleaire brandstofstaven.

  De reactor van Teheran, die meer dan 40 jaar oud is, wordt volgens Iran ingezet voor medische doeleinden, in het bijzonder voor kankerbehandeling. (belga/edp)
  01/01/12 13u23

  http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1371169/2012/01/01/Iran-produceert-eerste-eigen-nucleaire-brandstofstaaf.dhtml

  1. Beste José,
   Keshe is in België gevestigd maar u kan een aanvraag indienen via de website. http://www.keshefoundation.com

   Ik heb geen weet van diabetes behandeling, maar zou me niet verwonderen mocht hij hier een oplossing voor hebben.

   Ondertussen heb ik persoonlijk al een paar contacten van mensen die serieuze resultaten hebben met zijn reactor.
   Wat de beste stuurlui aan wal ook staan te roepen…

  2. quote

   Ondertussen heb ik persoonlijk al een paar contacten van mensen die serieuze resultaten hebben met zijn reactor.
   Wat de beste stuurlui aan wal ook staan te roepen…

   Kom er maar 1 brengen dan.
   Ze zijn €5000 voor een 5KVA, heb ik begrepen, met 20 jaar garantie.
   We gaan ‘m dan hier, bij mij, uittesten, en als ie werkt, dan betaal ik je €10.000, voor dat werkende model.

   Maak je winst.
   (én een hoop reclame, voor uw nieuwe firma)

   Mijn e-mail is bekend bij de redactie.
   Ze zullen m, voor deze gelegenheid, wel door willen geven.

  3. Dat bedoel ik nou.

   3 Weken later, en inmiddels bitterkoud.

   Nog steeds geen stroom,

   Toch deed ik een goed aanbod.

 25. Veel praktische zaken hebben de verhalen van Keshe niet opgeleverd. Praten levert geen vrije energie, behalve als je de luchtverplaatsing uit zijn mond zou kunnen benutten.

 26. Luc, Ik vind dat je jouw artikel mooi begint door te zeggen ‘plasmatechnologie binnen handbereik van de gewone burger’
  Vermits ik je toch als een integer persoon ervaar, begrijp ik niet goed dat dit zegt.
  Ik verduidelijk me even door letterlijk de woorden van Mr. Keshe te citeren: “Het zou natuurlijk een ideale technologie zijn om te gebruiken in landen waar hongersnood heerst of waar hulp nodig is. Dit is echter niet de bedoeling. De bedoeling van mijn uitvindingen is dat die enkel ten dienste staan van de ruimtevaart voor lange ruimtereizen.” einde citaat.
  Ligt het dan in het handbereik van de burger dat elke burger ruimtevaarder is/wordt? Ik denk het niet Luc.
  Ik ga niet verder uitweiden maar denk een aan ‘waar’ en bij ‘wie’ Keshe zijn ‘nalatenschap’ in zogezegd veilige handen gegeven heeft. Als je daar héél even over nadenkt en de werkelijkheid aangaande die organisatie en dat land kent dan weet je dat het hele verhaal van Keshe niet klopt of dat er op zijn minst iets anders in ‘het spel’ is.
  Sorry voor deze opmerking Luc want ze is niet écht persoonlijk naar jou toe bedoeld. Ik zeg alleen “kijk uit en zie wie hij écht is!” meer dan je informeren kan ik jammer genoeg niet doen.

  1. Beste Leo,
   Je bent nogal sumier in je waarschuwing. Graag details en verduidelijking.

   Wat Keshe bedoeld dat zijn Space programma het belangrijkste is, is omdat:
   1. Hij de mensheid in de space-community wil brengen
   2. Is space van uiterste belang omdat:
   – het de lift technologie voorzien, die later kan toegepast worden op aarde ook (auto’s etc)
   – voedseltechnologie
   – energie technologie
   – gezondheidstechnologie etc,…
   Zoals ook NASA derivaten in ons dagelijks leven gebruikt worden (teflon bv), vloeit het verder naar aardse toepassingen.

   Er zijn genoeg aanwijzingen ondertussen om gefundeerd geloof te hechten aan zijn woorden en technologie. Vraag maar es aan de vele mensen die hun leven terug hebben dankzij zijn technologie. Uiteraard zijn er genoeg die BOE roepen zonder kennis van zaken. Same as it ever was… Mij niet gelaten. Ik heb een diepgaand respect voor de man.

   Wat Iran betreft: komaan, heb je nou werkelijk zo een bekrompen visie over wat gaande is? http://www.youtube.com/watch?v=OmbRDO0LyDs

  2. Beste Earthling,

   Ik was inderdaad summier in mijn waarschuwing naar Luc toe omdat ik veronderstel dat hij met wat ik zei voldoende zou weten wat ik bedoelde. Maar ok, als je het graag publiekelijk gezegd hebt dan doen we dat maar.

   Maar laat me eerst even reageren op jouw reactie.
   1. De mensheid in de space-community brengen.
   Wat bedoeld Keshe daarmee? Een of ander verborgen programma van de NASA/NAZI?
   2. Het belang van space ne het daarna toepassen op aarde.
   Waarom maakt Keshe zo’n omweg?
   Zou het niet interessanter zijn (als hij de mensheid toch wil helpen) om het eerst hier op aarde toe te passen en pas daarna toe te passen in space-programs?
   3. Ik heb het niet over Iran. Ik ken zeer goed de verborgen agenda’s die i.s.m. Israël en andere machtsinstituten Iran, Syrië en andere landen willen gebruiken om een 3e wereldoorlog (die reeds sinds 1947 gepland is te ontketenen). Dat ik het niet over Iran hebt zal direct duidelijk worden als ik mijn summiere reactie duidelijk stel.
   Ik heb het over het feit dat Keshe zijn nalentschap in handen gegeven heeft van de door Zionistische Khazaren kunstmatig gecreëerde staat Israël, de draaischijf van het bedrog en de misleiding. Dit is de ‘waar’ verduidelijkt. Met de ‘wie’ bedoel ik de NAVO, het door kabalistische, satanische zionisten geleide instituut, ten dienste van Wall Street en zijn duistere ‘clubs’ van een machtselite.
   Ik zal nog meer toevoegen. Zijn samenwerking met NASA, eveneens door dezelfde duistere machtselites gedomineerd en gefinancierd. NASA die meer achter houdt dan het zegt en de massa in de onwetendheid laat (zolang dit nog kan blijven duren). Iemand zoals Keshe, die heel vertrouwenswaardig overkomt en een overtuigd spreker is, met zulke organisaties die alles behalve iets goeds met de mensheid gepland hebben, dan is het logisch denk ik dat ik me kritische vragen stel aangaande de persoon die daarmee samenwerkt.

   En je hebt gelijk, er zijn inderdaad mensen die na betaling van een flinke som hun gezondheid terug hebben. Is dat dank zij zijn technologie of via autosuggestie? Dat laat ik graag in het midden en hierbij geeft ik Keshe het voordeel van de twijfel?

   Toch nog even dit, je zegt BOE roepen zonder kennis van zaken….
   Leer de zaken van de verborgen agenda’s en de daaraan verbonden instituten en instellingen eens kennen, dan denk ik Earthling dat je zal inzien dat het MET kennis van zaken is.

   Met vriendelijke groet,
   Leo

  3. Leo,
   Ik snap maar niet waarom jij in alles 1 groot complot ziet? Er gaat idd heel wat mis op deze aarde en er zijn veel samenwerkingsverbanden, maar er is niet 1 groot monsterachtig complot hoor, echt niet. Business as usual. Follow the money. Ik heb de fenomenen ook al jarenlang onderzocht (geloof me heb veel slapeloze nachten doorworsteld) en ben er nu wel uit. Ja, er zijn depopulatieplannen, ja er zijn NWO plannen, ja sommige grote instanties zitten hier deels achter. Maar nee, zij hebben niet de macht om alles te controleren en te sturen. Er is nu eenmaal de wet van de chaos, plus vele andere factoren die hun dwars zitten.
   Soms moet je ook es vertrouwen hebben dat er mensen zijn die het goed bedoelen, ook op hoger niveau. As below, as above, toch? Zie ook de speeches van John Perkins, die ook verklaart dat vele top eltie mensen het echt wel goed bedoelen maar slecht bezig zijn (in onze ogen). Ik kan me trouwens wel voorstellen dat je als elitair een eugenetica programma fel kan steunen, met de beste overtuiging om de wereld te redden. Jammer als je aan de andere kant van de piramide zit natuurlijk… Het zijn ook maar mensen…

   1. Ja, Keshe heeft Nasa benaderd, om ze uit de penarie te helpen met hun verouderde toestellen, om een reddingsmissie uit te voeren, is afgewezen.
   Ja, Keshe heeft Boeiing benaderd om zijn technologie aan te bieden, maar die hebben nu eenmaal andere vriendjes 😉
   Ja, Keshe heeft Opel Antwerpen benaderd, heeft Mitsubishi en Samsung benaderd en nog vele andere grote bedrijven. Die samenwerkingsverbanden komen er wel als er vertrouwen is en als het paradigma veranderd.

   2. Heb ik net hiervoor beantwoord. Lees je het wel?

   3. Er zijn zovele grote groepen van macht op deze aarde, dat de slechterikken geen kans maken. Het lijkt hun wel te lukken, omdat er nu eenmaal vele opportunisten zijn op dit niveau ook. Ik zie het een beetje als Star Wars, je hebt altijd de keuze welke kant je van de force kiest… Plus, in mijn overtuiging, dat we ook geholpen worden van externe mogendheden. Exopolitics, weet je wel beste Leo.

   Probeer je aandacht te geven aan positieve dingen en verandering. Als je je concentreert op het negatieve, dan voedt je het met energie, plus ben je zelf niet bezig met een betere toekomst.

   Aan jou de keuze…

   4. Leo, iemand genezen dmv autosugestie, das een goeie 😉 Als jij dmv autosuggestie iemand na 15j kan laten lopen, een coma type 3 herstellen en een teen terug kan laten aangroeien, dan ben jij voor mij een mirakeldoender. Laat het me zeker weten !

  4. Beste Earthling,

   Jij hebt jouw mening over Keshe, en dat is jouw volledige vrijheid van keuze, daar heb ik geen probleem mee.
   Het is wel jammer te zien dat wat ik aan Luc Vervliet richtte opeens lijkt uit te draaien op een discussie en een welles-nietes spelletje, dat was niet mijn bedoeling.
   Dus vermoed ik dat deze reactie mijn laatste zal zijn, tenslotte zal de toekomst uitwijzen hoe de dingen in mekaar zitten en dat laatste laat ik oningevuld tot op dat moment.

   Ik wil je echter toch gerust stellen dat ik niet in ALLES één groot complot zie, maar zoals je zelf zegt ‘Follow the money’ dan kom je toch (en dat zal je ook wel weten na zovele slapeloze nachten) bij dezelfde families terecht die zowel de banken, de pharma, voedsel, energie en zowat al de rest in handen hebben.
   Die machtselite, beter bekend als de Cabal, de Zionistische Khazaren lobby, Skull and Bones, Illuminati, NWO, enz…. controleren als je het geld én de aandeelhouders volgt, inderdaad bijna alle instituten (leger, regeringen, NATO, NASA, Bilderberg, enz.).
   Maar goed laat ze maar doen, hun tijd is ver ten einde.

   Het feit dat ik hun agenda’s goed ken betekend gelukkig nog niet dat ik me voortdurend zou focussen op het negatieve. Als lichtwerker heb ik betere dingen te doen dan me te focussen op het negatieve en het daarmee te voeden zoals je zelf opmerkt.
   Maar dat neemt niet weg, dat ik toch kritisch blijf denken. En kritisch denken is toch wat anders dan doemdenken vermoed ik.

   Vanuit mijn positieve denken heb ik zeer veel vertrouwen in vele mensen die met vernieuwende technologieën bezig zijn die de mensheid en het milieu ten goede komen, want zoals je correct zegt met Hermes aan te halen ‘Quod est inferius est sicut quod est superius et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius’ ‘wat onder is is gelijk aan wat boven is en wat boven is gelijk aan wat onder is bij het verrichten van het grote werk’ dat klopt helemaal, vandaar dat ik onmogelijk een doemdenker kan zijn vermits ik ten eerste de Hermetiek volledig volg en ten tweede omdat me de laatste tijd té duidelijk geworden is wat een prachtige toekomst ons te wachten staat, ook al lijkt dat anders te zijn met de kunstmatig gecreëerde crises.

   Dus de keuze waarover je het in jouw punt 3 hebt, heb ik al zéér lang gemaakt en voor alle duidelijkheid kan je als lichtwerker onmogelijk kiezen voor het steunen van de negatieve krachten.

   Ook aangaande je bemerking over exopolitics sta ik 100% achter je, die samenwerking vergroot nog dagelijks en zal nog vergroten.

   Kortom ik ben gerust in het verloop van de zéér nabije toekomst. Er wordt al ingegrepen tegen de machtselite en uiteindelijk zal die 2% het niet kunnen halen. Hun tijd is uit. Maar dat betekend eveneens dat er een einde komt aan alle illusie en misleiding.

   Ik kan niets meer doen dan mijn idee te hebben aangaande Mr. Keshe en dat is mijn goed recht als vrij mens. Een idee die ontstaan is uit de manier waarop Keshe een supergroot ego tentoon spreidt, met mensen op een haast ‘dwingende’ manier omgaat, geen kritiek wil, soms geen respect voor het publiek heeft, de angst voor afluister- en spionagepraktijken (afgeven van gsms onder andere), de zeer hoge prijs voor behandelingen, enz.
   Daarbij hoop ik dat als de grote illusie ophoudt en de technologie waar Keshe aan werkt (en reeds in gebruik is door grootmachten maar dat weet Mr. Keshe misschien niet) vrij komt voor de mensheid en dit dan wél GRATIS
   (want dat is tenslotte de bedoeling van ‘zo boven zo onder’ en de exopolitics) dat mijn idee over Mr. Keshe dan zal mogen veranderen. Tot dan blijf ik hem het voordeel van de twijfel geven en heb ik mijn idee erover.
   Kan het eerlijker?

   Met deze reactie sluit ik voorlopig de discussie die enkel bedoeld was om Luc (of als jij, Earthling, Luc bent) te laten nadenken aangaande de mensen waar hij mee in zee gaat. Dit omdat ik de beste bedoelingen met hem heb.

   Nog veel succes met je goede samenwerking met Mr. Keshe.

   Met vriendelijke groet,
   Leo

  5. Bedankt Leo voor je warme reactie.

   Sorry mocht ik nogal verdedigend over komen, ik zie zoveel zinloze argwaan, niet onderzochte kritiek en zelfs regelrechte beledigingen aan zijn adres en vind dat hij dit niet verdiend. Ik heb een diep respect voor de man opgebouwd en heb hem al menige keren stil vervloekt ook (zo gaat dat met mensen die controversieel zijn). Maar telkens bevestigt hij mijn intuïtie dat deze man heel oprecht is. Persoonlijk vind ik dat we deze kans moeten grijpen, het komt niet veel voor dat we ze krijgen, we gaan nu uit dwaze kortzichtigheid, bekrompenheid deze opportuniteit toch niet gewoon weggooien? Hoe dwaas kunnen we zijn? Laten we dus onderzoeken en afwachten… Go with the flow.

   Ik heb regelmatig contact met Mr. Keshe (nee ik ben niet Luc, ik ben wel iemand van de foundation) en heb hem op die periode op nog geen leugens kunnen betrappen. En ik ben ook heel sceptisch, nog steeds iedere dag, zijn verhalen zijn dikwijls zo ongelooflijk dat je het weglacht als natuurlijke reactie, maar toch zie ik telkens waarheid nadien) Ik heb hetzelfde denkpatroon en toekomstvisie als jou (wakker geworden in 2008 en Jim Marrs’s boek was jarelang mijn bijbel 😉 Plus ik ben actief in verschillende onthullende bewegingen. Heb al met vele mensen uit alle kringen gesproken in die jaren. Dus ik ken het ondertussen wel. Er is zoveel verdeel en heers op deze wereld, zoveel desinfo, dat je niet anders kan dan op het positieve te focussen en hoop te hebben op een betere wereld. Ik heb ook al gemerkt dat Mehran complottheorieën negeert, en als je er hem blijft op doorvragen zal hij een afwijkend antwoord geven. Ik denk dat hij dit uit bescherming doet, omdat we ons zouden focussen op het goeie… Hij weet immers wel beter merk ik dikwijls…

   Toch blijf ik een diep respect voor de man hebben, als ik zie hoe hij met zieke mensen omgaat, is hij een engel. Je moet het maar doen, iedere maandag in Ninove de hele dag alle grootste zieken van uit de hele wereld opvangen en die begeleiden naar een goed herstel. Die mensen blaft hij niet af, die legt ie in de watten. Dat doe je niet met praatjes of oplichterij. Dat vraagt moed en een verstandige houding, respect tegenover onze medemensen. Als ik hem met 1 woord zou omschrijven is het deze wel: respectabel.
   Zijn ‘ego’ heeft hij hard nodig want de aanvallen op zijn persoon zijn hard.
   Ik heb zoals eerder gezegd een diepgaand respect voor em opgebouwd (toegeven, al heb ik het soms moeilijk ook gezien de materie)

   Ik zie dat hij nu terug een belangrijke mijlpaal heeft uitgezet:
   http://www.keshefoundation.com/en/events?view=event&id=18
   Hij toont voor de 1e keer zijn technologie aan hogere kringen:
   “The purpose of this exclusive presentation is the introduction of the Keshe Foundation gravitational space technology to the international space agencies and governments. ”
   Het staat nog maar online of de “Naysayers” zijn er weeral (zie zijn FB groep oa).
   Het zal weer een vlaag van commotie veroorzaken…

   Ik hoor hem zo dikwijls zeggen: It’s not a circus, I’m not a clown. Hij toont enkel zijn materiaal als de tijd rijp is en vooral als de kust veilig is. Hij is heel voorzichtig in zijn handelingen. Het is niet de 1e keer dat hij serieus bedreigd is, hij krijgt geregeld doodsbedreigingen op zijn adres. Ik hoor van geburen ook dat er geregeld politiepatrouilles aan zijn deur zijn voor situaties. Dat is allemaal niet verzonnen.

   Wat betreft het dure prijskaartje:
   Ik vind niet dat hij gek veel geld vraagt voor zijn technologie, vergeleken met de huidige gevestigde monsters. Farma is miljardenbusiness en die scheppen geld door mensen ziek te houden, zelfs kapot te maken (dat is hun core-business), maar dan met mondjesmaat en een constante. Mensen geven maandelijks duizenden uit aan farma soms, maar dat is normaal? Als je dan de relatief kleine som van de Kf vergelijk is de vraag: hoeveel heb je er voor over om je leven terug te hebben? En dat is het daadwerkelijk: ondertussen ken ik persoonlijk tientallen mensen die geholpen zijn door zijn technologie. Trouwens, het is ook gekend dat hij aan mensen die teneinde raad zijn of het niet breed hebben, de technologie schenkt als gift van de foundation. Nu snap je ook ineens waarom hij wel veel geld vraagt voor sommige mensen of events. Het moet van ergens vloeien. Er zijn trouwens genoeg mensen voor wie 1000€ gelijk staat met 100€ voor de simpele burgertjes als wij. De meeste mensen hun denkkadertjes is soms zo klein…

   Bedankt voor je moeite.
   Tijd zal het uitwijzen en 2012 is een belangrijk kanteljaar (nee ik geloof niet in het einde ;-), zeer zeker voor de Keshe foundation, dit jaar moet het gebeuren.

   Inlakesh !

 27. mr.cash=mr.Keshe
  Zo lacherig kom ik nu over.
  Aardbewoner, Leo (koning van het dierenrijk) heeft zeker enige sceptsis tegen de goede intentie van dhr. Keshe. Goede intentie en daaraan gekoppeld ‘gedrag’ gaat helaas niet altijd hand in hand. Tja wat moet verder zeggen dhr. Keshe moet toch ook elke dag eten. Dat is nu het mooie. Iemand die ‘hebzucht’ hoog heeft staan, zal al zijn macht en bezittingen met hand en tand verdedigen en consolideren. Angst voor iedereen. Vooral geheimzinnig doen over ‘bijzondere’ talenten. En die niet met anderen durven delen. Het is van mij en van niemand anders. Ach hij is als wetenschapper begonnen. En kent dat wereldje van haver tot gort. Het is natuurlijk het’aangeleerde’ gedrag tov andere wetenschappers van ‘pappen en nathouden’. Want daar heb je de ‘ongeschreven’ wetten waaraan je moet houden anders tel je niet mee. Hij zit met een groot ‘dilemma’. Zoals uw zelf zegt in termen van Starwars. Kies ik The Dark Side of The Side Of The Goodies. Je hebt een riant leventje met vrouw en kinderen en terug naar de ‘bedelstaf’ is voor hem geen optie. De tijd zal leren of zijn keuze juist is, dat kan ik niet en mag ik ook niet beoordelen. Niets is zo veranderlijk als de mens. Maar een hele troost is dat er gelukkig vele anderen net zoals dhr. Keshe al bezig zijn om onze wereld in een mooie wereld te veranderen . Zij hoeven zich niet te zo profileren of zichzelf via media te promoten(wat kost dat veel geld). Ze doen het van nature. Dus zo ‘bijzonder’ is dhr. Keshe ook weer niet. Ook de wereld draait gewoon door met of zonder hem. Ga van uit eigen Kracht , ieder op eigen niveau en zie wat voor moois er dan gebeurt.
  Iemand op een voetstuk plaatsen weg ermee.

  Zeg nooit nooit. Want in de natuur hebben die dieren geen autosuggestie nodig om zichzelf te regeneren. Wat dacht u van de regenworm of salamander. Het is toch raar dat ‘niemand’ vanuit de medische wetenschap naar dit natuurprincipe heeft gekeken om het op mensen bij bijv. gebrek van een teen toe te kunnen passen. Moedwil of zijn we met ze allen ‘echt’ toch zo dom?
  Maar ik snap Leo wel wat die bedoelt: wij moeten het zelf ook willen om beter te worden, anders helpt geen enkele medicijn. En discussies draait altijd om taalgebruik maw ‘Ameisenbumsenrei’. Doei.

  1. Bedankt Lezer,
   Die had ik nog niet gehoord van Cash 😉
   Ik heb onderstaande beantwoord en bevestigt zeer zeker wat je hier schrijft.
   Oja, Mr. Keshe is ook maar een mens. Zeer zeker. En hij hoeft niet op een plateautje. Vraagt ie zelf ook niet, maar het is nu eenmaal wel in zijn hoedanigheid nodig om het naar voor te brengen. Als je het talent en de mogelijkheid krijgt om zulk iets groots naar buiten te brengen, moet je niet in een hoekje gaan kruipen…

   Ook zie ik in zijn handelen een slimme taktiek om alles naar voor te brengen. In stappen. We leven nu eenmaal in deze duale wereld en vele mensen denken onterecht dat ze ineens Free Energy gaan hebben, alles voor niets.

   Zo werkt het niet. Alles gaat geleidelijk, zoals in de natuur. Eerst leren stappen, dan lopen.

   Keshe beweert dikwijls voor een groot publiek heel anders dan wat hij in het echt doet met een oprecht hart en liefde voor mensen. Dat heb ik ondertussen ook al verschillende keren ervaren.
   Hij is gul en helpt waar hij kan. Anderzijds, wie hem aanvalt, blokkeert hij direct. Logisch toch, je beschermt een hele groep mensen, dat laat je niet kapot maken door een paar respectloze ego-trippers.

 28. Gevonden op het internet via via:
  Fijn om te zien dat Keshe wereldwijd commotie veroorzaakt. Het ontwaken is ook aan de andere kant van de wereld bezig (vele forums over Awakening, etc) Het is niet omdat het aan onze ogen onttrokken wordt dat het niet gebeurd…
  Taiwan http://tieba.baidu.com/club/9505586/p/20164665
  Translation http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ftieba.baidu.com%2Fclub%2F9505586%2Fp%2F20164665

  China http://xiulian.com/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=39919&extra=page%3D1
  Translation: http://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fxiulian.com%2Fdiscuz%2Fforum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D39919%26extra%3Dpage%253D1
  etc… Google zelf maar.
  Nu kan ik me wel inbeelden dat dit sommige mensen schrik geeft 😀

  1. €20.000 kosten ze nu al voor die arme Taiwaneesjes.
   Slechts enkele maanden geleden waren ze hier nog te koop voor €5000.
   (bron http://pesn.com/2011/04/12/9501807_Keshe_selling_3-4kW_plasma_generators_next_year_with_class/ )
   Nogthans waren er al enkele werkende modellen begin 2006.
   (bron http://antahkarana.forumzen.com/t2750-qui-est-mehran-keshe-la-technologie-du-nouveau-millenaire )
   Tot nog toe is er echter niemand die echt een werkend model heeft gezien, zelfs Aardling niet.
   Altijd komt er wel weer een kink in de kabel, omdat de geheime dienst, of de politie, bla,bla,bla.

   Zo’n prijsverhoging van 400%, voor iets waarvan al sinds begin 2006 is geweten, hoeveel het kost aan productie, is toch wel opvallend.

  2. Bestel jij alvast maar je zitje voor 1000€, dan ben je ten minste zeker dat je ooit es iets gaat zien 😛

  3. Iemand heeft al sinds begin 2006 meerdere (werkende) generators, maar faalt er echter keer op keer op keer op keer in, ze werkend te laten zien, zes volle jaren lang. Toch probeert hij ze al wel te slijten, voor een aanbetaling.

   Ook jij, Aardling, vertrouweling van Keshe, hebt nog nooit een werkende generator, of een genezen mens gezien. Al wat jou gevoerd is, zijn alleen maar prachtige verhalen.
   Inderdaad, 2012 wordt het jaar waarin de stront komt bovendrijven. De geur is niet meer te harden.

  4. Dat is niet onbeleefd, dat is direct. Ik ben in Rotterdam geboren, snap je?
   Maar zeg dan eerlijk, i.p.v. om de brei te draaien.
   Heb je, als vertrouweling van Keshe, oooooit wel eens een werkende generator gezien, of een van ongeneeslijk ziekte genezen mens?

  5. Ja, dat is idd slechte opvoeding 😉
   Tuurlijk heb ik die dingen gezien, niet omdat jij het hele tijd staat uit te roepen van niet…

  6. Nou, dat is dan compleet onduidelijk gebleven in je reacties. Maar heb je ze ook uitgetest?
   Gewoon een lasapperaatje pakken, en een slijptol, en een paar dagen aan één stuk doorwerken.
   Een waterdicht schot maken, voor op je boot, ofzoiets.
   En dan kijken, of er ergens diesel moet worden bijgevuld, of dat er geen verborgen stroombron op is aangesloten.
   En die mensen, die zijn genezen van ongeneeslijke ziekten, heb je die ook gezien?
   Van wat voor ziekten zijn ze genezen, waar zijn de documenten, waarop staat dat gewezen doctoren hen ongeneeslijk ziek hebben verklaard, en waar zijn de documenten, waarop staat, dat ze dat nu, na een Keshe behandeling, niet meer zijn?

   Bij welke ziekenhuizen zijn ze behandeld?, waar kan ik dat natrekken? Of nee, beter nog,,,.
   In de Frontier stond een stuk, waarin gezegd werd, dat Keshe zelf onlangs, meer dood dan levend, een ziekenhuis was binnengedragen, en dat ie er met zijn eigen methode behandeld was.

   Welk ziekenhuis was dat? Welke artsen kan ik bellen, om dit verhaal te checken? Waarom hebben de journalisten van Frontier zoiets voordehand liggends nagelaten? Waarom is er in dit hele verhaal niets, maar dan ook helemaal niets, wat concreet is na te trekken. En dat al 6 volle jaren lang.

   Ook nu weer, kom je met een nietszeggende reactie: “Tuurlijk heb ik die dingen gezien, niet omdat jij het hele tijd staat uit te roepen van niet…” Vertel eens verder dan?

   Na al de reacties die je al geplaatst hebt, kan ik van deze reactie, naar volle eer en geweten zeggen:
   “Je liegt.”
   —–

  7. (hm ik dacht dat ik hier geantwoord had zonet, opnieuw dus?)
   Beste Rik,
   Ik doe niet mee aan jouw spelletje verwijt. De bewijzen zijn er zoek ze zelf op, ik kan niet meer dan vertellen wat ik mag en verstandig vind. De mensen die geholpen zijn, die hoor je niet klagen, die zijn heel dankbaar en respectvol (en dat zijn er al honderden ondertussen). En ja, ik ken er verschillende persoonlijk en nee ik ga jou hun adres en telefoon niet geven. Ik ga aan inmates ook niet adressen van te overvallen huizen geven 😉

   Dus doe nou maar lekker verder, maar ga voor een ander hol kefferen, jij jouw zin, ik het mijne. En verder, neem je Tourette pilletjes, voor je nog meer mensen gaat verwijten. Ik vind het heel jammer dat er hier niet meer ingegrepen wordt, ik discussieer graag op verstandelijk niveau, niet op zijn Rotterdams.
   Tot zover: QED – The End ! (last message to u)

  8. Nou, ik vind de bewijzen niet, op het internet. Alleen vage, onbewijsbare verhalen.Deze discussie duurt nu al meer dan 4 maanden, hier op Wanttoknow, en al meer dan 6 jaar in het echt. In die 4 maanden, heb je hemel en aarde bewogen, om ons te overtuigen, maar per ongeluk, glad vergeten te melden, dat je die dingen, ook daadwerkelijk draaiend gezien hebt.

   Foutje, moet kunnen, al ben je de enige, die zo’n werkende generator gezien heeft. Honderden mensen zijn er volgens jou al genezen, maar natuurlijk blijven die daar stil over, je gaat aan inmates ook niet adressen van te overvallen huizen geven. (Wat een vergelijk)
   Maar dat hoeft ook helemaal niet.

   Het ziekenhuis waarheen Keshe is gebracht, na zijn ongeval, en waar hij met zijn eigen methode is genezen, tot grote verbazing van de behandelende artsen.
   Welk ziekenhuis, en welke behandelende arts. Is dat zo moeilijk?
   Als je daar stiekem over doet, heb je wat te verbergen. Het is toch te gek voor woorden, dat er ellenlange verhalen komen, in de Frontier, op het internet, tot in Taiwan toe. Maar als je vraagt of je even de behandelend arts kan bellen, om te checken, is er opeens niemand thuis.

   Weet je wat ik denk. Deze verhalen, ala Keshe, en vele vele anderen, zijn er om mensen zoals jij, die net wakker zijn geworden, maar de slaap nog niet uit de ogen gewreven hebben, ertoe te verlijden, om hun lot NIET in eigen handen te nemen, maar te wachten, totdat Keshe, of de Aliens, of de Mesias hun problemen komen oplossen. Kan je lang wachten.

  9. Zeg nou zelf,
   Om een boterham te verdienen, heb ik bij elkaar 4 werkende dieselmotorretjes draaien.
   En ik ben een zeeer kleine speler in de markt.
   Als het waar is, wat jij zegt, denk ik, dat mijn conculega’s Keshe, plat op de bek gaan kussen.

   Keshe hoeft niet met zijn generators, tot in Taiwan te leuren. Hij kan ze allemaal hier kwijt.
   Zeker voor die prijs. Maar in the real world, willen we gewoon een werkend motorreke zien, voordat we zoiets als een aanbetaling doen.

   En daar wringt hem de schoen, daar wordt omheen gedraaid. Zes volle jaren lang heeft Keshe vooral uitgeblonken, in presentaties, waarbij er altijd wel iets fout ging, waardoor er helaas, pindakaas, toch geen demonstratie van een werkend motorretje gegeven kon worden. Hij is dus toch wel ergens goed in.

   Dat hij ook zieke mensen in de maling neemt, vind ik echter wel erg. Dat is ook de reden, waarom ik mij op z’n Rotterdams uitdruk. Schandalig gewoon, meer dan schandalig.

  10. @ rik
   Nou ken ik heel wat rotterdammers ,maar zo beheerst als jij je uitdrukt kom je niet vaak tegen onder die lui. Meestal zit er in elke zin wel een krachtterm, op zijn minst, dus….. Je houd je errug kalm voor een rotterdammer.

  11. Mogen we nu –DEBUNKED– boven op het artikel zetten, nu Aardling door de mand is gevallen?
   Zou Wanttoknow daaraan willen meewerken?

   Al is het maar vanwege die nieuwe patienten, die dure hoop zoeken?

  12. @marcel w: nou hè ju mu as rechtgeaarde Rottudammur toch diep beledigd: niet tan?, wel dna! Je hep op mu ziel getrapt. Ik voel mijn aangetast. Ja marcel w, ik kom ook uit Rotjeknor en inderdaad zijn er wel rottedammers die bijna achter elke zin een krachtterm gebruiken, maar je overdrijft nu toch wel hoor, het is een bepaalde categorie. Bovendien heb ik liever een Rotterdammer met het hajgrt op de tong, dan weet je wat je an hem hep en dat ken je niet van alle andere stedelingen zeggen, tòg? Hullie en zullie moguh niet an me Rottudam komen, want assie daaran komp, kommie an mijn! :))

  13. @ rik
   tja en dat voor een ex amsterdammer dan heb ik je nog gespaard niet dan??:)

  14. Niet zo generaliseren Marcel, niet alle dammers zijn over 1 kam te scheren, 1 woordje ervoor impliceert dat ze al van elders kunnen/mogen zijn…

  1. -grof taalgebruik verwijderd-
   Neem uw verantwoordelijkheid. Markeer dit artikel als spamn. Al is het maar voor uw kinderen. Die worden ook een keertje ziek.

  2. Denk aan je rikketik Rik , je maakt je drukker dan een druktemakers drukventiel waarschijnlijk aan kan . Om het maar even plastisch uit te drukken .
   Ben je al eens wezen kijken op de locatie van Keshe stichting , diepgaand onderzoek gedaan ? Of brul je alleen op iedere site waar een Keshe artikel staat dat je er 10.000 voor biedt om een generator te krijgen ?

  3. Ik ga morgen kijken op de locatie van Keshe, naar en werkende generator. Waar is die locatie? Mag ik dat vragen, na 4 maanden?

  4. Voor mensen die wel wat om handen willen hebben, dit is een leuke website: http://www.instructables.com/
   Take your future into your own hands. Maar dan moet je wel je handjes laten wapperen. scheldwoord(en) verwijderd

  5. Rik , je hebt geluk . De nieuwe lokatie van de Keshe stichting is open voor het publiek en dus ook op internet te vinden . Omdat je zo slecht je huiswerk hebt gedaan mag je die lokatie voor straf zelf opzoeken . Ut leg onder Rotjeknor , as enugge anwaising .

  6. @Cosmic.

   “Omdat je zo slecht je huiswerk hebt gedaan mag je die lokatie voor straf zelf opzoeken”

   Jeezus wat kinderachtig.

   Geen locatie die open is voor het publiek te vinden op hun site.
   Ook geen telefoonnummer.
   In Ninove kan je een babbelavond bestellen voor duur, van het soort dat we al kennen.
   Zonder werkende motor dus.

   Maar wat is de naam van het ziekenhuis, en van de behandelende artsen, die Keshe er weer bovenop hebben geholpen, met zijn eigen techniek.

   Of waar kan ik een werkende motor zien?
   (Niet in hun babbelcentrums)

 29. Wij volgen ook al enkele jaren alles over zelf energie opwekken , wij willen ook veel geld geven aan een goed werkend systeem , in onze groep zitten verschillende ingenieurs die alles wat we op het internet vinden kritisch bekijken. Tot nu zijn het het allemaal oplichters en dromers
  Keshe is het allebij Op 21/4/2012 kan je een naar een demonstratie gaan in Ninove ( Belgie )maar je moet wel eerst 1000 euro betalen , wees er snel bij er zijn maar 50 plaatsen Keshe heeft het beste land gekozen voor zoiets , alleen in Belgie kan je zo de mensen oplichten , hier is toch geen controle

  1. Haha , inclusief lunch of moet je dat zelf meebrengen , een Mars ofzo .

 30. Nou, Hoe je een Drone hacked is inmidels ook uitgelekt
  Je manipuleert gewoon de GPS sateliet.

  Desnoods maak je er zelf een:
  http://www.kickstarter.com/projects/575960623/ardusat-your-arduino-experiment-in-space/

  Als je de Drone maar de illusie geeft, dat ie ergens anders is, kan je hem keurig eendert waar in de woestijn laten landen.
  http://rt.com/usa/news/texas-professor-drone-hacking-249/

  Meneer Keshe had dus ook al niets met de Iraanse Dronekaping te maken.

  Inmiddels zouden de eerste generatorretjes, al in april op de markt moeten zijn verschenen.

  Iemand al een recentie geschreven/gelezen?

  1. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe het met de vrije energie generatoren van meneer Keshe staat.
   De eerste zouden ondertussen geleverd moeten worden.

 31. Nog steeds geen stroom.

  Wordt het niet eens tijd voor Earthling en Cosmic om eens heel erg diep door het stof te gaan en zich te verontschuldigen, omdat ook door hun, een oplichter de kans gekregen heeft?

  Of werkt dat niet zo bij de zachte sector?

  Zoeken we gewoon de volgende oplichter?

  1. @rik
   wordt het niet eens tijd om de verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen , en niet denken dat je iemand anders volgen moet. Als die ander het even mis had en jij liep er achter aan wiens schuld is dat dan? En voor wie moeten genoemde heren zich diep in het stof wentelen? om jou jezelf beter te laten voelen ?? sukkel!

  2. Nou Rik, je voelt als een heel zuur mannetje. Het ga je goed verder. Rennies zouden wellicht kunnen helpen..?

  3. Die drol heeft je wel heel lang dwarsgezeten Rik. Trek hem dan nu maar door. Tjesses!

  4. Rik toch , tjonge … man man man !! Mocht het je een goed gevoel geven ; ik ben vandaag diep door het stof gegaan voor je , zuurstof welteverstaan en nog een berg stikstof . Moet je ook eens proberen joh , knap je van op man !! Is goeeeeed voor je .
   Hopelijk heb je je huidige energieleverancier nog niet opgezegd en waarschijnlijk heb je geen generator bij Keshe besteld , dus wat zit nou te meuten ?

  5. Coz gaat er diep doorheen en knapt ervan op, Rik heeft zijn gevecht (tegen het zuur) nog niet opgegeven en stikt er bijkant in.

 32. PROJECT CAMELOT: KESHE UNDER THREAT & FREE ENERGY
  http://www.youtube.com/watch?v=jDFR994bcjk

  Quote: ”

  Published on Mar 17, 2014

  This is a crucial interview with Iranian free energy scientist MT KESHE. He has been threatened by the illuminati ex-king of Belgium and others in power.

  Project Camelot via Google+
  17 hours ago

  My site has been taken down and under attack since my interview yesterday with free energy scientist MT Keshe. Please be sure to view his interview on Youtube and send viral. Protect this man and his family… get the word out! ”

  1. Goed gedaan AnneII en Hyper, deze informatie mag niet weggestopt worden, dank!

 33. Dhr Keshe verdient van ons allen heel veel respect en ontzag!
  Tot nu toe heb ik nog geen mens meegemaakt, die ECHT VOOR WERELDVREDE KAN ZORGEN !!! Dat kan hij dus wel. Zie the Keshe Foundation!/roadmapfor peace
  Prachtig. Geen angst meer voor oorlogen en bijbehorende moordpartijen.
  Niets anders dan DANK, DANK, DANK Heer Keshe.
  Ik hoop en ben er van overtuigd dat U het er levend van afbrengt. Want dat hebt U zeker verdiend al was het “alleen maar” met Uw vredesplan!!,
  IK HOU VAN U EN ZAL DAT ALTIJD BLIJVEN DOEN

 34. wat kan ik bijdragen aan de Keshe Foundation? Ik onderschrijf volledig de theorie van Dr. Keshe. Hij die geeft, geeft om niet. Als iedereen geeft, heeft iedereen voldoende.

 35. Heel veel respect en dankbaarheid voor Mehran Keshe. Dankzij zijn werk kunnen we nu een realiteit creeren die tot voor kort enkel als science fiction werd beschouwd. Hierbij het grootst mogelijk succes toegewenst voor de toekomst met in de eerste plaats de verwezenlijking van echte wereldvrede voor de hele aarde.

 36. Keshe heeft woord gehouden De plannen staan op het internet en de uitleg werd online gegeven. En ja …..het werkt!!
  Groetjes aan zij die niet in Keshe geloven…!!

 37. Wat leuk om te lezen. Wel heel bijzonder.
  Ik geloof het wel.
  Ik denk ook dat mensen dit ook zonder techniek zouden moeten kunnen. Er zijn ook monniken die los komen van de zwaartekracht en die jaren zonder eten kunnen.

  Het is fantastisch dat dit nu ook via wetenschap en techniek langzaam naar voren komt.
  Dit is inderdaad wel zo baanbrekend dat het niet te snel naar buiten moet komen.
  Innovaties hebben altijd tijd nodig om geaccepteerd te worden. En zoiets als dit al helemaal.

  Ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in de gezondheidstoepassingen.
  De filmpjes van patiënt getuigenissen op de website geven helaas een 404 Error. Iemand een idee waar de filmpjes te vinden zijn?

  1. Bedankt. Ga ik lezen.

   Ik kwam deze tegen.
   Verdiept mijn begrip van ademhaling verder en Keshe toont hier aan hoe het kan dat het mogelijk is om te leven op slechts ademhaling. Indien de ademhaling juist is.
   Men leeft niet op licht maar op de stikstof in de atmosfeer die uit het licht gemaakt wordt.
   Best een ingewikkeld verhaal maar met de Buteyko achtergrond goed te begrijpen.
   Dit is nu wetenschappelijk begrepen.

   http://youtu.be/loH5tecKcoQ

  2. Ik heb de PDF gelezen. Allemaal bekende info als je de boeken van Andreas Moritz gelezen hebt. Andreas Moritz maakte 1 fout en dat was zijn geloof in diepe ademhaling. Dit is uiteindelijk zijn dood geworden.

   Ik kan heel goed geloven dat deze stappen volgen MS kan genezen. Ik heb precies dezelfde stappen gevolg en veel klachten verdwenen.
   Maar alsnog verkeer je dan vaak in een toestand die een schijngezondheid is. Dit hangt af van hoe je ademhaling gesteld is. Bij mij was die niet goed. CP van 10 seconden. Ik viel alleen maar af.
   De enige reden dat mensen goede resultaten boeken met de detox aanpak is omdat het lichaam minder energie kwijtraakt aan opruimen van afvalstoffen. Soms is dat genoeg om gezondheid te bereiken, soms niet.

   In werkelijkheid kun je het veel eenvoudiger aanpakken en dat is gewoon door je ademhaling gezond te krijgen. Dan kun je kerngezond zijn door slechts ademen of als je dat wilt te eten waar je trek in hebt. Zelfs eten van de snackbar kan gewoon af en toe.

   Bij voedsel gaat het er eigenlijk niet echt om wat je eet, maar hoeveel energie het kost om het eten te verwerken en daarmee wat het met de ademhaling doet.
   Keshe legt in het filmpje ook uit dat materie (hier planten of vlees) ontstaan is uit de energie van de zon in combinatie met de zouten van de aarde. Wanneer de voeding het lichaam in gaat, wordt de materie weer afgebroken tot de oorspronkelijke energie.
   Vlees is dichtere materie en kost meer energie om weer terug om te zetten naar de oorspronkelijke energie. Planten zijn al minder dicht.

   Dit is geen pleidooi om te stoppen met eten maar ik probeer uit te leggen waar het lichaam energie door krijgt. Mits je goed ademt kun je dus veganistisch eten of niets eten.
   Keshe legt uit dat de schildklier voor de aanmaak van de juiste hoeveelheid vitamines en mineralen zorgt. Het lichaam maakt dus vanuit energie materie aan.

   Doordat je lichaam geen energietekort meer heeft, verdwijnt alle ziekte geleidelijk.
   Energie is niet alleen maar brandstof maar juist informatie die het lichaam aanstuurt en instructies aan het lichaam geeft hoe de cellen op te bouwen of te herstellen.
   Vandaar dat het lichaam wanneer er geen gebrek aan aansturings informatie meer is, zelfs kraakbeen, bot of tenen kan laten aangroeien.
   Dat kan doordat er voldoende energie in het lichaam beschikbaar is, waardoor omzetting van energie in materie completer wordt.
   Volgen jullie het nog? 😉

  3. Nee, ik volg het niet meer 😕
   Waar ik wel hevig in geïnteresseerd ben is de rol van de schildklier.
   Opvallend, dat er op dit moment een epidemie van schildklierproblemen is. Die dan ‘verholpen’ worden door wegstralen, wegsnijden, volpompen met jodium, het lichaam belasten met al dan niet natuurlijk schildklierhormoon…
   Wat weet je over citroenmelisse, Stan?

  4. In principe stond in mijn uitleg niet heel veel meer dan wat Keshe in het filmpje uitlegt.
   Voor meer begrip zou ik dat filmpje in ieder geval bekijken.

   Citroenmelisse heeft een lekkere geur. Staat toevallig in de tuin.

   Het begint bij dit besef:
   De mens kan zijn volledige functioneren bereiken door schone lucht, zonlicht en innerlijke rust.
   Er ontstaat dan een situatie waarbij alle beschikbare energie ook echt in het lichaam doorkomt en de mens dingen kan waar de meesten alleen van kunnen dromen. Zover ben ik niet hoor, maar ik zie dat dit mogelijk is.
   Dit is al bekend sinds de mensheid en af en toe komt de wetenschap zo ver dat dit rationeel kan worden verklaard.

   Keshe legt uit dat materie verdichte energie is.
   Alle materie is opgebouwd uit andere delen van het energiespectrum.
   Het heeft dus een andere energie, trilling of informatie. Maar net hoe je er naar kijkt.

   Elke plant, elk dier etc heeft een andere energie.
   De cellen en organen in je lichaam hebben dat ook.
   Sommige energien matchen. Bijvoorbeeld de energie van de schildklier en de citroenmelisse.
   Daardoor kan bij een lichaam met een energie / informatie tekort (in de schildklier) deze worden aangebracht door de energie van een plant (citroenmelisse).
   Dit is hoe homeopathie, bioresonantie, kruidengeneeskunde werken.

   De energie wordt door contact met de plant aangebracht. In sommige gevallen is dat voldoende om gezond te worden. In andere gevallen gaat de energie / informatie weer verloren en krijgt de schildklier weer klachten. In wezen is het symptoombestrijding op energie niveau.
   Want zolang het hart niet overeenstemt met het energieveld van de aarde, blijft een situatie bestaan waarbij niet alle energie / info aankomt.

   Het hart is het orgaan dat alle energie kan ontvangen.
   Daarom is dit ook het eerste orgaan dat bij een vrucht in de buik (baby) als eerste ontstaat.
   Het hart zorgt voor de informatie voor de opbouw van alle andere cellen.

   Ieder mens en de gedachten van mensen bepalen de coherentie van hun hart met het energiebeleid van de aarde. Negatieve gedachten leiden tot minder coherentie.
   En dus minder energie in het lichaam.

   We bepalen de coherentie van onze eigen persoon en daarmee ook de coherentie van de mensheid met het energieveld van de aarde.
   Hoe meer we met zijn allen zorgen voor coherentie, des te meer de energie tot de aarde kan komen en des te dichterbij komen we bij het ware potentieel van het leven op aarde.
   Dit is een proces dat natuurlijk verloopt met vallen en opstaan.
   Het is een soort dans, of een ademhaling waarbij we op het ene moment in de tijd volledig coherent zijn en op een later moment in de tijd juist niet.
   En dan zijn er de omslagpunten. Je zou een soort golfbeweging kunnen voorstellen.
   Een soort ademhaling eigenlijk. Alles ademt, eb en vloed, dag en nacht.
   Het is een afwisseling tussen aantrekken en afstoten.

  5. “Keshe legt uit dat de schildklier voor de aanmaak van de juiste hoeveelheid vitamines en mineralen zorgt. Het lichaam maakt dus vanuit energie materie aan.”
   Dat lijkt mij heel erg belangrijk en opmerkelijk. Er gaat immers altijd zoveel aandacht gaat naar het hart.
   Vandaar mijn vraag.

  6. @ Stan,

   De techniek betreft de ademhaling lijkt veel op de quantum pause.
   Ik weet niet of je hier bekend mee bent, maar anders hierbij een duidelijke uitleg:

   www.http://wingmakers.nl/ en selecteer quantum pause.

  7. Koekje ik begin het hier steeds leuker te vinden 🙂
   Ja de schildklier maakt stoffen aan uit energie. Maar het hart ook. De hele ‘ontdekking’ van Keshe is dat het menselijk lichaam ontstaat uit energie.
   Maar er is niet 1 wondermedicijn en ook niet 1 wonder orgaan. Er is alleen natuur.

   De energie levert de informatie voor het tot stand brengen van de materie.
   In principe de schepping.
   Hoe completer de energie of informatie die we als mens ontvangen van het energieveld van de planeet, des te bewuster we zijn en des te completer de tot stand brenging van de materie van ons lichaam. En dat sturen we zelf.

   Ik kan het ook nog niet helemaal bevatten maar zo komt het nu allemaal op mij over.

  8. Maar ik kom alleen tot die beleving door de ervaringen die ik zelf de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ik kan dat inmiddels ook allemaal verklaren met vrij simpele uitleg, gebaseerd op bestaande medische kennis.
   Ik zal daar een bericht over schrijven dan is het misschien makkelijker te begrijpen hoe ik hiertoe ben gekomen.

  9. Bedankt Wakkere Henkie, dat ga ik bekijken.
   Ik ben zelf tot nu toe bezig geweest met de Buteyko methode. En dat heeft me al resultaten gebracht die ik nooit had kunnen voorstellen.

   Maar ik bleef een angst houden voor dingen als oorlogen en mensen om me heen die ziek worden. Ik merk dat ik te veel in de ratio blijf hangen en dat ik verlang om meer op gevoel te gaan vertrouwen. Tot nu bouwde ik altijd een rationeel kader om alles heen en daar wil ik van af want het kost mij onnodig energie. Het moet eenvoudiger kunnen. Ik denk gewoon te veel en probeer alles vanuit ratio te verklaren. Prima maar ik wil meer balans tussen denken en voelen.
   Toen ik las dat Keshe een wetenschappelijke verklaring had voor de schepping was ik erg blij. Voor mij bevestigt dit wat ik al wist en het voelt aan of ik nu mag gaan vertrouwen op mijn gevoel. Gevoel en ratio lijken voor mij nu samen te komen.

   Er is ook hartritme coherentie. Ontwikkeld door Heartmath Institute.
   Ik ga me maar eens verdiepen in mijn hart en toepassen. Kijken wat het met me doet.

 38. Dit kunnen inderdaad mooie ontwikkelingen zijn. Maar er zijn de afgelopen vijf jaar al heel wat ontwikkelingen genoemd, die “bijna gereed” waren voor uitrol, maar steeds bleek dit niet zo te zijn. (Er moet nog van alles ´uitgevonden´ worden).

  Als je goed kijkt naar de informatie die wordt gegeven over onderstaande producten die je kunt bestellen:
  http://www.keshefoundation.org/webshop/products/kf-products

  Dan heeft “een normaal” mens nog vele vragen. Als je deze vragen vervolgens stelt via de website dan blijven de antwoorden uitmunten in vaagheden.

  Voorlopig dus een leuke ontwikkelingen voor de hobby techneut. Zeker niet iets om concreet en ´en masse´ op de markt te brengen.

  1. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is, eerlijk gezegd.

   Waar het om gaat is dat er oude kennis voorzichtig naar buiten wordt gebracht aan het grote publiek. Deze kennis is deels herontdekt door wetenschappers en deels bekend uit oude geschriften en geloven.
   De wetenschap, de geloven en de kennis van oude stammen komen nu allemaal op hetzelfde uit. De wetenschap was al die tijd de weg kwijt maar lijkt nu mee te kunnen met het geloof en de oude kennis van oervolken.

   De boodschap en de inzichten er achter zijn volgens mij het belangrijkst.
   De technische mogelijkheden zijn leuke gadgets maar die zijn niet per se nodig om tot een vredige wereld te komen. Alleen als we vast willen houden aan technische ontwikkeling.

  2. Dat is allemaal leuk en aardig, Stan. Maar dan moet je het ook niet als een “eindproduct” via een webshop gaan aanbieden. Dat doet die oude oervolken en geloven zeker geen goed richting de huidige mens.

  3. Mee eens. Dat is niet handig.
   Misschien wat te enthousiast van meneer Keshe.

   Ik zie het als een handige manier om dit toegankelijk te maken aan een breder publiek.
   Die concrete voorbeelden die wel of niet al werken maken voor een leek wel duidelijk wat de toepassingen zijn.
   En verduidelijkt het principe er achter.

   Hoe dan ook iedereen probeert op zijn manier iets bij te dragen en ik vermoed dat de mensen achter Keshe Foundation wel hebben nagedacht hoe ze dit het beste kunnen brengen.
   Maar het is uiteindelijk hun idee over deze zaken en daar heeft iedereen zijn eigen idee over.

   Stel dat de producten wel al klaar staan dan nog zul je dit niet zomaar kunnen gaan implementeren.
   De makkelijkste manier om te starten is bottom-up.
   Dus ieder mens voor zich maakt zich eigen met de nieuwe kennis.
   Zodra voldoende mensen het begrijpen kun je eventueel nieuwe technische producten op de markt gaan brengen.
   Hoe denk je dat men zou hebben gekeken als in de middeleeuwen iemand met een auto zo zijn langsgekomen? Dat snapt niemand en dat gaat mis. Het strookt niet met de realiteit van de mensen in die tijd.
   En zo zijn er nog tig redenen waarom een innovatie kan mislukken.

   Tenslotte als dit echt allemaal mogelijk is dan moeten we daar wel echt aan toe zijn.
   Dat de natuur zo werkt als Keshe zegt, daar ben ik van overtuigd.
   Maar of we dat als mens zullen kunnen gaan nabootsen, dat vraag ik me af of dat mogelijk is en gewenst.
   Als we beschikking krijgen over dit soort technieken als mens dan kunnen we letterlijk voor god gaan spelen. Ik bedoel, uit energie materialen laten ontstaan.
   En wie weet, wordt de techniek inmiddels al toegepast bij SRM bijvoorbeeld.
   Met een paar energiestralers even wat metalen aanbrengen in de atmosfeer. Dat is handig.
   Laat er wat vliegtuigjes overheen vliegen met additieven in de brandstof die binden met de metalen en je hebt een mooie nevel in de atmosfeer die zonlicht tegenhoudt.

  4. Ik kan je verzekeren Stan, dat als deze producten werkelijk gereed zouden zijn om te implementeren (en een PLC programmeren voor de opstart van het apparaat oid, behoort dan tot implementatie), je morgen kan starten.

   Gewoon een goede distributie opzetten via lokale installateurs en snel uitrollen. Niks moeilijks aan. En al het andere wat je erbij haalt, doet voor deze apparatuur verder niet zo ter zake en lijkt erg op afleiding.

   Het feit dat dit niet gebeurt en de antwoorden erg vaag blijven, geeft mij een nare nasmaak.

  5. Persoonlijk denk ik toch dat de maatschappelijke acceptatie een issue is.
   Mijn vermoeden is dat de techniek op de achtergrond al draait, maar nog niet in handen van de burger is.

   Maar ik geef toe, het spreekt allemaal nogal tot de verbeelding.

  6. Ach Stan, ik kan de implementatie (uitrol en PLC programmering) voor mijn rekening nemen inclusief de maatschappelijke acceptatie ervan.

   Maar dan moet wel geleverd worden wat (min of meer) beloofd wordt.
   Omdat dit niet gebeurt, is mijn verbeelding weer terug “down to earth”!

  7. Kom ik toch weer terug op of het hier om brengen van inzicht gaat of daadwerkelijk nieuwe technisch innovatieve producten in de handen van de mensen plaatsen.

   Vanuit milieu aspecten wordt wel eens gezegd, het beste product is geen product.
   Stel nou dat we dit alles kunnen zonder de producten nodig te hebben, dat zou nog beter zijn.
   En misschien is het daar allemaal wel om te doen.
   Lucht in voeding veranderen is al gelukt bijvoorbeeld. En wetenschappelijk verklaard.
   Misschien zien we binnenkort ook wel filmpjes van mensen die stenen kunnen tillen zonder ze aan te raken 😉 ik sta voor alles open. Do not ever say never.

  8. Bij de verschillende geloven wordt ook in metaforen gesproken. En moet je tussen de regels lezen.
   Wie weet is dat hier ook wel het geval. Een soort wetenschappelijk geloof dat mensen die vooral veel denken tot bepaalde inzichten kan brengen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.