Advertentie

Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!


x

x

x

Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

x
2017 © WantToKnow.nl/be | © EllaStar 2017

x
x

We kennen allemaal acteur Elija Wood, die schitterde in de serie ‘In de ban van de Ring’. Een serie die -hoe toepasselijk- gaat over het onderdrukken van de mensheid, door negatieve krachten, die de mens klein houden. Manipuleren en pijn doen. Bloei van de menselijke Ziel trachten te voorkomen. Dezelfde Elijah Wood is naar buiten gekomen met de claim, dat de hele Hollywood-film-en-entertainment-industrie gerund wordt door machtige lieden, die een pedofilie-netwerk hebben, dat wordt beschermd door de elite in Washington.. Tja, dat is even wat anders dan een verhaal over een verbroken relatie tussen 2 van de Hollywoodsterren, zoals we die in de glamourtijdschriften lezen..
 x
De 35-jarige acteur heeft gemeld dat het hele systeem in Hollywood in de grip is van het seksueel-misbruikschandaal, waarbij ‘bijzonder machtige figuren’ betrokken zijn, die worden beschermd, door politieke connecties ‘aan de top’. De voormalige kindster, die op zijn 8ste jaar zijn filmdebuut maakte, in de film ‘Back to the Futurer II’, zei dat hij van geluk mocht spreken, dat hij al die tijd door zijn moeder is beschermd, toen hij in Hollywood kwam wonen. En dat hij daarna nooit op het type feestjes’ kwam, waar de pedofielen ‘aasden’ op de jonge acteurs en actrices.
 x
Voormalig kind-ster Corey Feldman bevestigde onlangs het verhaal van Elijah Wood. Feldman kwam naar buiten met zijn ervaringen als Hollywood-kindster en beschreef daarbij hoe hij, én zijn beste vriend Corey Haim, gemolesteerd werden op feestjes, door ‘machtige oudere mannen’ die om kinderen heen hingen als ‘aasgieren’. Deze feestjes werden georganiseerd door de ‘Tinsel Town elite’. Feldman neemt het in deze op voor zijn vriend, die door zijn drank- en drugsgedrag onlangs overleed.
x
Volgens Elijah Wood is het schandaal rondom het pedofiele netwerk in Hollywood, 1 op 1 vergelijkbaar met het schandaal met Jimmy Savile in Engeland, waarbij deze voormalige Tv-ster, die stevige vriendschapsbanden had met de Engelse koninklijke familie, een serie-pedofiel was, die letterlijk honderden kinderen molesteerde en deze kinderen als een ‘leverancier’ aan de pedofiele kringen in de Engelse hoogste kringen ‘leverde’..
‘Jullie zijn allemaal opgegroeid met die Jimmy Savile, mijn hemel wat moet dat verwoestend verhaal zijn geweest”, aldus Wood tegen de Engelse Sunday Times. “Eenzelfde verhaal speelt hier ook in Hollywood; het is allemaal georganiseerd. Er zitten een boel rovers in de industrie; mensen die alleen hun éigen belang in het hoofd hebben. Er zit duister in deze industrie en alles wat je je hierbij kunt voorstellen, is waarschijnlijk al gebeurd.” 
De Engelse ‘artiest’ Jimmy Savile werd voor zijn ‘liefdadigheidswerk’ geridderd door de ‘Queen’.  Het bleek dat hij meer dan 1350 kinderen had misbruikt, gedurende zijn ‘carrière’.. Right in the face of the English.. Zijn verhaal toont aan, hoezeer we te maken hebben met een geraffineerde, FUNDAMENTEEL-maatschappelijke ontwrichting!!
Vorige week zijn er in Californië honderden arrestaties verricht, in een mega-pedofilie-netwerk, waarbij het ‘human trafficking’ onderwerp van deze raid was. Hiermee wordt bedoeld, dat kinderen van de ene naar de andere ‘gelegenheid’ worden vervoerd, om aan vraag, of de ‘behoefte’ van de pedofiele klantenkring te voldoen.  En hoewel autoriteiten het serieus lijken aan te pakken, zijn er toch veel mensen, die geloven dat de werkelijke ‘bad guys’ buiten schot zullen blijven. De kern van het netwerk, dat tot nu voorkomen heeft, dat wérkelijk schade wordt toegebracht aan dit netwerk.
x
Elijah Wood gelooft dat dát precies het probleem is: “Dat is de tragedie van de pogingen om te onthullen wat er met onschuldige mensen gebeurt. Zij kunnen door de beschuldigingen volledig worden beschadigd en niet meer aan het werk komen, waarnaast hun leven tot een hel wordt gemaakt.” Volgens Anne Henry, mede-oprichter van ‘Bizparents’, een organisatie die probeert jonge acteurs te helpen, zijn er in Hollywood op dit moment ‘meer dan 100 actieve pedofielen actief’. Volgens haar gaat binnenkort een  tsunami van claims het nieuws halen. Deze raids zijn op dit moment volop bezig en zouden in NL toch minstens Volkskrant of het Parool dienen te halen, nietwaar..? (klik HIER voor update van dit ABC-news van 9 februari)
x

Brice Taylor’s ‘Dank je voor alle herinneringen’..
Het verhaal lijkt als 2 druppels water op het relaas van de Amerikaanse Brice Taylor, van wie we hier op de site in delen, het VOLLEDIGE boek publiceren (HIER). Het boek baart veel opzien, door de gruwelijke wijze waarop het misbruik-netwerk in de VS aan elkaar gelinkt is. Inclusief een goed camouflage-netwerk, zoals de Disneyparken en McDonalds-restaurants, kan dit netwerk ook de top van de Amerikaanse politiek tot haar ‘leden’ rekenen.. Het is het geval van Brice Taylor vooral de opvallende rol van komiek Bob Hope en ‘Nobelprijswinnaar’ Henry Kissinger, die in dit verhaal een smerige rol vervullen.x

Het verhaal van de Nederlandse Toos Nijenhuis, wat we HIER in een artikel op de site hebben staan, is ook weer preciés van hetzelfde laken een pak. Hoge regeringsfunctionarissen, die kindermisbruik als de gewoonste zaak van de wereld beschouwen; kennelijk om de energie van het jonge kind ‘op te slurpen’ als een draconisch-energetische Dracula.

Een netwerk dat elkaar de hand boven het hoofd houdt en kan functioneren op basis van elkaars kwetsbaarheid, waardoor iedere deelnemer zélf niet meer in staat is het tij te keren, door bijvoorbeeld als klokkenluider tevoorschijn te komen. Dat dit tóch gebeurt, maakt dat wij allemaal deze maatschappelijke kanker in de ogen dienen te kijken en dit fenomeen uit moeten gaan bannen in de komende jaren.

Pedofilie is kortom een fenomeen dat niet verdwijnen zal als we onze aandacht ervan af halen; als struisvogels onze koppen koppig in het zand steken en wachten tot de ‘storm overwaaid’.. Het onderstaande verhaal toont aan hoe dicht de zaken van kindermisbruik in Nederland zijn verweven in het functioneren van ons maatschappelijk bestel. Volwassenen die als kind werden misbruikt, en die dit -met hulp van anderen- aan de kaak willen stellen, blijken tegen een muur van onwil en regelrechte tegenwerking op te lopen. Het hele verhaal van Dominque, zoals geweldig verslagen door de mensen van de website Ellaster, plaatsen we hier in een notendop. Wil je het hele verhaal lezen, klik dan op de eerste link en volg het verhaal via de site van Ellaster.

* * *

Het donker kan het donker niet verdrijven; dat kan alleen het licht.

Haat kan haat niet verdrijven,; dat kan alleen liefde.

― Martin Luther King Jr. ―

* * *

x

Het verhaal van ‘De schreeuw van Dominique’..

x

Pedofilie en ernstig kindermisbruik is niet iets wat incidenteel plaatsvindt, maar is een systematisch probleem in onze samenleving. De aanklacht van seksueel misbruik duikt steeds weer op bij mensen die vroeger met pleeg- en Jeugdzorg te maken hebben gehad. De slachtoffers zijn vaak voor hun leven getekend, maar kunnen op weinig steun rekenen. Maar wat helemaal creepy is, is dat dossiers over deze zaken, door de officiële instanties worden weggemoffeld! Dat de politie weigert aangiftes op te nemen en nalatig is in het doen van een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek. Een van die slachtoffers heeft nu een naam en een gezicht, haar naam is Dominique.

Deel 1:  Geboren in een wereld van drugs, pedofilie en pleegzorg (HIER)

Uitspraak van laatste gezinsvoogd van Jeugdzorg, die in 2009 (Dominique was toen 24 jaar!) bekende, voor het eerst haar dossier te hebben gelezen.
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets binnen het gezin niet klopte en meer collega’s hadden dat,
maar we konden onze vinger er niet op leggen.”

In deel 2 van ‘De schreeuw van Dominique’ kun je lezen hoe ze in het pleeggezin in Tilburg terechtkomt en daar volgens eigen zeggen ruim 14,5 jaar wordt misbruikt. Er zijn tal van instanties en gezinsvoogden die moeten waken over haar welzijn én dus vooral de veiligheid van Dominique, maar alle signalen van seksueel misbruik negeren. Het misbruik beperkt zich niet alleen tot Dominique, maar ook haar pleegzus Elizabeth* doet op latere leeftijd aangifte tegen de pleegvader en zijn zoon. Alle 4 de pleegkinderen ontsporen vanaf de puberleeftijd op een of andere manier. Drie pleegkinderen raken verslaafd aan drugs en pleegbroer Rick wordt opgenomen in een psychiatrische inrichting.

Deel 2: Dominique schreeuwt om aandacht en wordt gehoord (HIER)

In het strafrechtelijk onderzoek naar het geclaimde seksueel misbruik door haar pleegvader en pleegbroer wordt Dominique ontzettend tegengewerkt door politie. Er is sprake van fouten, sabotage, intimidatie, nalatigheid en een totaal gebrek aan medewerking. In elke procedure kunnen fouten gemaakt worden en ook politiewerk blijft mensenwerk. Maar de opeenstapeling van fouten is in deze zaak zo schrijnend dat de indruk ontstaat dat ze opzettelijk is tegengewerkt. Doordat de politie heeft nagelaten een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek te doen, heeft de Officier van Justitie besloten om niet over te gaan tot strafvervolging.

Dominique in gesprek met Henk Krol, tijdens een demonstratie tegen Jeugdzorg. Henk Krol zat toen voor de eerste keer nog in de Tweede Kamer. Als Dominique openhartig over de verschrikkingen in haar jeugd vertelt, zijn Krol en de omstanders zichtbaar aangeslagen. Na dit gesprek werd Dominique door diverse slachtoffers, van onder andere Jeugdzorg en de zaak Robert M., vastgeklampt. Ze smeekten Dominique om door te gaan met haar juridische strijd. [foto afkomstig van videoreportage van JDTV]

De opgegeven reden is een ‘gebrek aan bewijs’, maar door de opsomming van de gemaakte fouten door politie en justitie in dit artikel, zal blijken dat er nauwelijks strafrechtelijk onderzoek is gedaan en belangrijke getuigen niet zijn gehoord. Uiteindelijk heeft de politie 3 afspraken voor de aangifte tegen pleegvader en -broer afgezegd en 4 afspraken voor de aangifte tegen de ex. Twee afspraken die wel doorgingen bleken later onterecht een intakegesprek te zijn. Dat zijn 9 unieke situaties waarbij, ondanks de gemaakte afspraken, geen aangifte is opgenomen..!

Dominque hierover: “Pleegvader wordt niet eens aangehouden, wat misschien te maken heeft met zijn functie bij defensie. Maar het is geen kwestie van volhouden hoor, het is gewoon doorgaan! Niet eens volhouden, want dan moet je er moeite voor doen. Dit is geen moeite, dit is gewoon doorgaan.””

Het aantal gemaakte fouten door politie en justitie is zo schrijnend dat wij ons afvragen of er in deze zaak geen sprake is van opzettelijk saboteren van de rechtsgang. Dominique vermoedt dat haar vader bewust buiten schot gehouden wordt en dit wellicht te maken heeft met zijn connecties binnen de legertop. Als dit werkelijk het geval is, roept dat echter nog meer vragen op. Waarom wordt hij buiten schot gehouden? Wie profiteert daarvan? Welke andere belangen spelen hier?

Deel 3: Dominique gedwarsboomd door politie en justitie..!! (HIER)

Deze serie die de mensen van EllaSter plaatsen, krijgt binnenkort zijn deel 4. Vanzelfsprekend kun je deze aflevering daar lezen. Wij zullen dan ook de link en korte intro over dit deel van ‘De schreeuw van Dominique’ hierboven aanvullend plaatsen.

x

* * *

x

Pizzagate, wat is dat dan…?

x

Stel je voor dat er een netwerk is, waarbij de leden’ op bestelling jonge kinderen kunnen bestellen. Jonge jongetjes of meisjes, al naar gelang de behoefte van deze creeps. En stel je voor dat het netwerk zó ‘goed’ georganiseerd is, dat -zoals Toos Nijenhuis ook vertelde, er WERELDWIJD kinderen worden overgevlogen van één deel van het netwerk, naar het andere internationale deel.. Vanzelfsprekend hoort daar een camouflage bij, want alles op dit gebied dient natuurlijk te worden verborgen en in het Duister te worden uitgevoerd. Er is in dit geval sprake van een camouflage in de gebruikte taal/termen, voor de bestellingen.

En laat ‘men’ nou de taal van de pizza-ketens gebruiken voor deze deals.. Zo spreekt ‘men’ bijvoorbeeld over ‘Hotdogs’, in plaats van jongetjes en bij meisjes wordt gesproken over ‘Pizza’s’.. Deze hele zaak kwam aan het rollen, doordat Wikileaks e-mails van de DNC, de Democratische Nationale Conventie in de VS onderschepte; met name die van campagnemedewerker John Podesta, één van de naaste medewerkers van Hillary Clinton. In de kern staat de naam ‘Pizzagate’, voor een gezamenlijk onderzoek van burgers, wetshandhavers en overheden, naar de uitwassen van sex-trafficking en ritueel satanistisch misbruik. Een netwerk van kindermisbruikers, die kennelijk al tientallen jaren een ‘voorraad’ kinderen hebben, die hiervoor worden gebruikt in een internationaal netwerk. Er zijn veel voorbeelden van zelfstandige ‘units’ in dit netwerk.

Anthony Weiner en zijn echtgenote, de PA van Hillary Clinton, Huma Abedin

Uit verklaringen van diverse bronnen is gebleken dat in dit kader vooral de ‘Clinton Foundation’ diepe banden heeft en had met een dergelijk pedofielen-netwerk. Met de nieuwe onthullingen over de naaste medewerkers van Hillary Clinton, Epstein en Weiner komt dit nu langzaam aan het licht, waarbij we nog veel meer kunnen verwachten. De arrestaties van 36 pedofiele politici op hoog niveau is aanstaande; zeer bekende mensen. En er zullen in dat sleepnet vanzelfsprekend nog andere mensen worden gearresteerd, wat het totaal op ongeveer 70 zal brengen.

Naast John Podesta is er een andere persoon, in de indirecte omgeving van Hillary Clinton, die nu verantwoording moet afleggen van zijn seksuele banden met een 15-jarig meisje. Zijn naam is Anthony Weiner en hij is de echtgenoot van de persoonlijke assistente van Hillary Clinton, namelijk Huma Abedin. Maar het bijzondere is, dat kort nadat gebleken was, dat de laptop van Weiner was gekraakt, de grootste pedofiele arrestatie-operatie in de VS werd uitgevoerd.

En dat allemaal, midden in de presidentscampagne van Hillary Clinton. Ja, dan heb je wel even behoefte aan een bliksemafleider.. En die kwam.. In de vorm van het beschuldigen aan het adres van Donald Trump, die negatieve informatie over Clinton zou hebben gekregen van Wikileaks. Deze club zou deze info dan weer hebben toegespeeld gekregen van de Russen. Maar waar het om gaat is natuurlijk WELKE INFORMATIE WAS DAN ZO EXPLOSIEF..

Nou, nu weet je het, waar het in essentie om gaat wanneer er over ‘pizzagate’ gesproken wordt. Een andere link vanuit het ‘pizza-camouflage’-verhaal, kun je bekijken op deze onthutsende video over de COMET-pizzazaken in Washington. (HIER)

Allemaal niet gelezen in de grote kranten of tijdschriften waarschijnlijk? Klopt, want die plaatsen hier niets over.. Waarom? Zeg het maar… De gruwelijke feiten zijn duidelijk, de aanhoudingen overduidelijk.. Fake-news..? Nou, dat dachten wij niet..!! Die main-stream-media houlden zich kennelijk vooral bezig met uitlatingen van de betrouwbare jongens van de CIA, die het ‘Russische hack-verhaal’ in de wereld brachten…. Overigens: het schandaal in Washington verscheen al eens eerder in het nieuws (HIER), toen nota bene op de Washington Post, in dit kader Reagan en het Witte Huis in één krantenkop werden genoemd…

Eén van de vele, vele topjes van de ijsberg rondom pedofilienetwerken. Uit.. 1989. Een van de schandalen die op straat kwam te liggen. (klik voor artikel)

Waar rook is, is vuur en waar Hillary is, is ook Bill Clinton..
Maar ook Bill Clinton staat al jaren onder verdenking van misbruik via het kindermisbruik-pizza-netwerk. Zo is er het verhaal van miljardair Jeffery Epstein die op zijn eigen eiland, ‘Little St. James’ genaamd, continue hooggeplaatste mensen uitnodigt voor ‘feestjes’. En één van die personen is inderdaad de ex-president Bill Clinton. Uit eigen verklaringen zou hij ‘maar’ 11 keer op het eiland zijn geweest, op uitnodiging uiteraard van Epstein, maar uit het logboek van het privé-vliegtuig van Epstein, blijkt dat dit minstens het dubbele aantal is.

Nou is naar een prive-eiland vliegen in een privé-jet van een miljardair geen misdrijf, maar het gaat natuurlijk om 2 zaken, die het e.e.a allemaal in een heel donker daglicht zetten. In de eerste plaats heeft Jeffery Epstein een veroordeling voor ‘seks met minderjarigen’ op zijn conto staan en op de tweede plaats is het stulpje op Little St. James-eiland uitermate verdacht, als het gaat om kindermisbruik, door meer de verklaringen van meer dan een dozijn minderjarige meisjes, die op het eiland gewerkt zouden hebben. Enfin, mocht je er meer over willen te weten komen, kijk via zoekmachines naar de voor zich sprekende resultaten.

De ontwrichtende waarheid..?
Er zijn natuurlijk woedende reacties en wordt er grote druk uitgeoefend in de hoogste kringen, om vooral maar geen arrestaties te verrichten. Interne, snode krachten proberen de operatie te dwarsbomen, want de beerput in Washington DC is één grote afpersingsarena. Politici worden afgeperst vanwege hun pedofiele activiteiten of ze zijn in de macht van bankiers, grote oliebedrijven, Israël of Saoedi-Arabië. Wanneer de Israëliërs en de Saoedi’s de politici niet meer kunnen afpersen vanwege hun pedofiele afwijkingen, hoe komen ze dan nog aan hun geld en hun politieke invloed?

Als de bankiers de vernietiging van hun politieke marionetten niet meer kunnen tegenhouden, hoe moeten ze dan hun financiële systeem in stand houden? De binnenlandse veiligheid en het defensie-instrumentarium van de VS is volledig gecorrumpeerd. Maar hoe kan het Amerikaanse volk toestaan dat ‘krachtige leiders’ hen aan de ene kant de wet opleggen, terwijl ze aan de andere kant de wet gebruiken om massaal jonge kinderen te misbruiken..?

* * *

Tot slot
Wij schreven al meerder artikelen over de -letterlijk- duivelse en schaamteloze misbruikpraktijken van jonge kinderen hier op de site. Via onze zoekmasjien op de homepage, kun je zelf zoeken naar deze artikelen. Wij zullen deze publicaties blijven doen, want we zien vooruitgang in het aan het licht brengen van deze rotzooi. En daar dragen we allemaal en ieder voor zich aan bij. Door niet onze ogen te sluiten, maar OP TE STAAN en het niet meer te tolereren.

Door onze monden open te doen en NIET in afschuw weg te kijken. ALLEEN daarmee, is een oplossing van dit fundamenteel-ontwrichtende ‘systeem’ te bereiken. Lees erover, spreek erover en probeer je walging te laten plaatsmaken voor bewustzijn, zoals Carl Jung dat hierboven het artikel verwoordt.. Wij zullen je blijven informeren over dit gruwelijke onderwerp; dank voor je aandacht..

Tot slot 2 uitgebreide video’s van 2 van de vele mensen op het internet, die zich boos maken en het werk doen, dat gedaan dient te worden in dit verband. We plaatsen ze, omdat ze veel aanvullende info aanreikt, voor hen die meer info rondom deze ‘pizzagate’-kwestie willen leren.

https://www.youtube.com/watch?v=jkmT4O0LGYQ

https://www.youtube.com/watch?v=yCnyz8Q9C4g

154 gedachten over “Help de pedofilie-netwerken te belichten..!!

 1. Daarom is stemmen 15 maart geen optie, niemand mag gaan als protest tegen deze onnoemelijke gruwelijke misdaad tegen de mensheid. Maar het is roepen in de woestijn merk ik al jaren. Petje, zeg maar pet af voor Ellaster. Met iedere dag maar doorgaan het meest afgrijselijke op haar site te zetten om ons aan te sporen.

  1. Alles door tweeten en op facebook plaatsen. Wanneer dit gaat doen, dan krijg je een sneeuwbal effect en hopelijk dat de ogen worden geopend bij slapende mensen nog.

  2. Tenzij het door Facebook gezien wordt als fakenews natuurlijk en daardoor niet eens geplaatst wordt.

 2. Deze pedofilie netwerken zijn het middel bij uitstek voor chantage door geheime diensten, occulte organisaties en georganiseerde misdaad. Bepaalde politieke beslissingen die totaal onbegrijpelijk zijn, kunnen alleen door deze chantage verklaard worden. Het is een kanker die de laatste tientallen jaren het Westen(=Europa en Noord Amerika)zwaar heeft aangetast, en in aanzienlijke mate bijdraagt tot de ondergang. Wat gekend is, is maar het topje van de ijsberg.Zie bv de zaak Dutroux in België en de Franklin case in de USA. In G.B. is de kosher nostra en de loge er actief bij betrokken, en dit heeft dan ook betrekking op de “cover ups” . Het Vaticaan is een pedofiel moeras. In de MSM blijft dit alles verzwegen of wordt afgedaan als een complottheorie…!!
  Het is dan ook de grote verdienste van WTK om de aandacht te blijven trekken op deze kanker. Dit laatste heeft dan enerzijds betrekking op de misbruikte slachtoffers en anderzijds op de chantage in hoofde van de daders voor criminele doeleinden. De gruwelijkheden die de slachtoffers ondergaan tarten dan ook alle verbeelding. Velen overleven het dan ook niet. De waarheid hierover is zo gruwelijk dat velen het niet kunnen en ook niet willen weten. De aanpak van deze pedofilie netwerken is dan ook levensgevaarlijk. Ook hier zijn er een deel die het niet overleven.

  1. Elles 4.1 :
   In België zijn er in het kader van de Dutroux zaak, ongeveer 30 slachtoffers, getuigen en onderzoekers verongelukt, verdwenen, verdronken of gezelfmoord!!! Dit zijn dan nog de gekende gevallen. Onderschat dan ook het gevaar niet. De “vijanden” zijn zeer machtig. Ik verwijs naar de reactie van Genius of Death. Dit bleek ook in de USA in de Franklin case die door de senator John De Camp werd onderzocht :
   http://educate-yourself.org/cn/franklincoverupexcerpt.shtml
   Zelfs een CIA directeur(Bill Colby) verongelukte ..nadat hij John DeCamp had raad gegeven, zie link!!

 3. Handelsmerk van de Rothschild-Zionisten. Pedofielen in sleutelposities van de macht zetten omdat die maximaal te chanteren zijn en maximaal inzetbaar. Daarom geen medelijden hebben met ze!

  https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
  Hiroshima, Nagasaki, London, Parijs, Israel, ?

  300 jaar misdaden tegen de mensheid door de Engelsen die profiteren van hun alliantie met de Rothschild-Zionisten. Londen zal deze eeuw vernietigd worden. Er zal genoeg plutonium en strontium gebruikt worden zodat Londen (voor 10.000 jaar tot levensduur van de zon) onbewoonbaar zal zijn voor mensen.

  http://www.thedailybeast.com/articles/2015/03/06/britain-s-horrific-vip-pedophile-cover-up.html

  Rothschild-Zionuts pedohile rings!

 4. Ik ken deze info via Ellaster, vind het altijd opvallend dat op dergelijk artikelen veel minder gereageerd wordt dan op andere berichten, te confronterend. Misschien kunnen we toch onze creativiteit aanspreken om dit bij het grote publiek aanhangig te maken, we kunnen nu eenmaal niet alleen in een meditatieruimte licht en liefde naar de zaak sturen, aktie.

  Guido, moeten we GeenPeil, de site, niet contacten? Kunnen we parlementariërs en MSM niet overspoelen met data hierover? Misschien kunnen de lui van Ons Geld er een toneelstuk over maken?

 5. Ram Ram !

  Van complottheorieën en waanvoorstellingen tot nepnieuws…

  Na de schoolse en clichématige beschuldigingen van het hebben van complottheorieën en waanvoorstellingen in 1995, uitlopend op een veroordeling van mij in 1997 hier even een droge opsomming van inmiddels geleverde feiten .
  De vrijgegeven dossiers zoals ”Operatie paperclip” , “Mk-Ultra Mind control” gaven om te beginnen wat meer duidelijkheid in de problematiek .
  Onafhankelijk van elkaar waren er overal op de wereld al mensen bezig met juridische, journalistieke  en/of privé onderzoeken.
  Ted Gunderson , De werkgroep Morkhoven , Micha kat , Wikki  leaks en vele anderen hadden op verschillende manieren al getracht iedere keer weer dezelfde soort van misdaden aan de kaak te stellen .
  Talloze publicaties waren en zijn er inmiddels verschenen over telkens weer dezelfde en gerelateerde misstanden .
  De gevolgen hiervan zijn inmiddels teveel om op te noemen, maar hier volgen er een paar .
  Na de geruchtmakende zaak omtrent Mark Dutrux  ,
  * De zaak Demmink .
  * Het aftreden van de Paus [ Met bliksem inslag].
  * De publicaties van bijna 1000 getuigenverklaringen tegen Jimmi Saville
  * De vondst van de stoffelijke resten van meer dan 800 pasgeborenen en kinderen in Tuam [Ierland] .
  * De arrestaties in onder andere Engeland , Nederland [In Zwolle zijn mijn waanvoorstellingen inmiddels gedeeltelijk gearresteerd ] ,  Noorwegen en Italië .
  Na gedegen juridisch onderzoek van onder andere  Interpol.
  * De publicaties van het inmiddels opgerichte ITCCS.
  * en dus recentelijk Pizza gate …
  Om dit soort geleverde feiten nog steeds als waanvoorstellingen en complottheorieën of als zijnde nepnieuws af te doen lijkt mij wat te simpel gesteld .
  We hebben het toch nog steeds  over het zelfde onderwerp ?
  Verder nog even een paar schimmige zaken die al lang weer in de vergetelheid zij geraakt :
  * Het I.R.T. onderzoek met als gevolg het ongeluk van Maarten van Traa .
  * Het meisje van Nulde .
  * De Zandvoortse kinderporno zaak.
  * Het rolodex onderzoek .
  * Marianne Vaatstra , Manuels Schatwald en vele anderen
  * De talloze getuigenverklaringen die er inmiddels op you tube zijn verschenen.
  * recentelijk de arrestaties in Californië en nu de keiharde feiten en cijfers  uit Australië.
  Om dit soort berichten [en nog veel meer] nu in 2017 simpel af te doen als zijnde nepnieuws vind ik echt te grof .
  Hiermee wordt namelijk weer volledig aan de inhoud en de impact van de gepubliceerde artikelen voorbij gegaan .
  Bovendien er zijn al velen met naam en toenaam genoemd in de diverse publicaties en er is nog niet 1x om rectificatie gevraagd.
  Wat hadden de reguliere media , die het privé  bezit zijn van maar een paar mensen wat ze gevoelig maakt voor manipulatie , ons indertijd  gebracht ?
  In plaats van ons meer inzicht en duidelijkheid te geven hebben zij ons alleen maar voor meer raadsels geplaatst .
  Wat de reguliere pers ons de laatste 20 jaar heeft voorgeschoteld hebben ze zelf nog steeds niet weten te verifiëren .
  * 9-11 , Osama bin laden in Afghanistan ,  chemische wapens in Irak , er bleek allemaal niets van waar te zijn ..
  En wat was de reden van de oorlog in  Libië  en Syrië ?
  Het zal wel onduidelijk blijven .
  Een heleboel aanslagen en doden later heb ik nog steeds geen normale rechtszaak in de kranten kunnen volgen of op de t.v. gezien.
  Behalve 2 zaken in Nederland is er nog geen normaal proces geweest met technisch bewijs  of advocaat of hoe dat ook al weer ging vroeger .
  Bedankt voor je aandacht .
  Groetnn
  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant ]

 6. Zag hier onder een comment dat er op dit soort artikelen zo weinig respons komt! Maar persoonlijk denk ik dat het voor veel mensen zo schokkend is dat ze erdoor ahw dicht klappen. Er wordt dan zo aan alle fatsoensnormen gerammeld, waaraan de meeste zichzelf vasthouden in het leven. Zelf ben ik er wel meer over aan het lezen de laatste tijd, maar eerlijk gezegd heb ik wel het gevoel dat het behoorlijk kortsluiting maakt. Hoe meer ik er over lees des te meer kom ik tot de conclusie dat het allemaal terug te voeren is tot het ,, Boven de wet staan!!! Want er is toch geen betere bestendiging daarvan dan juist die zaken ongestraft uit te mogen halen?? En het is toch frappant dat juist die groep steeds weer vernoemd worden als er weer een bubbeltje aan de oppervlakte van die enorme poel des verderfs komt! Maar hoe daarna allelei , deskundige heel ondeskundig handelen door achterwege laten of net wel domheden uithalen die altijd belemmerend zijn voor het onderzoek! En iedere keer weer loopt het met een sisser af en de verdachten als ze al in een rechtbank kwamen loopt fluitend weg!

  1. Dat begrijp ik heeft bij mij ook een tijd geduurd voordat ik daar aan wilde, daarom kan het ook zo lang door blijven gaan.

  2. Dit is ook preciés de reden dat het artikel zo is opgemaakt. Zie de quote van CGJung bovenaan het artikel. Het gaat verdorie om onsZelf; wij dienen op te staan en te schreeuwen: “GENOEG!” Het is allemaal kop-in-het-zand als we niet oppassen..
   De pianist die vrolijk doorspeelt op de Titanic, terwijl de boot zinkt. Orders van de kapitein van het onzinkbare schip..

 7. Petra geeft in haar comments op Bovendien.com ook veel duidelijkheid in deze beerput die veel te langzaam de stank binnen heeft gehouden. Maar het blijft lastig om op een doorsnee verjaardags partijtje dit aan te kaarten. Daarom hebben wij besloten alleen nog de verjaardag van onze dochter te vieren, dat is genoeg dom gelul voor 1 jaar.

 8. Eindelijk begint die gruwel aan het licht te komen. Ten tijde van dutroux waren er sterke vermoedens dat het veel verder ging dan deze marginaal, dat hij beschermd werd door hogerhand…de waarheid zal blijken nog veel schokkender en gruwelijker te zijn dan ooit gedacht. En dat zootje monsters dat men ‘elite’ noemt, durft dan te verwijzen naar de massa als ‘menselijk afval’ terwijl zijzelf ongedierte zijn die uitgeroeid moeten worden.
  Als moeder en oma komen bij mij moordzucht en blinde woede boven als het gaat om onschuldige, weerloze kinderen die op een gruwelijke wijze worden getekend voor het leven.
  Maar inderdaad: om aan deze horror iets te doen, moet het wijd verspreid worden, moet massaal geprotesteerd worden én…gestraft!
  Zoals de pedofiel in NL, ooit gezien in een reportage, die overal werd uitgestoten en verjaagd door de buren, waar hij zich ook vestigde.
  Door daders te ontmaskeren en uit te spuwen, ook al is het enkel via sociale media kunnen wij ons steentje bijdragen….de publieke opinie is een groot wapen geworden, laten wij het ten volle gebruiken want de leugenpers dekt het toe!

  1. De Vlaamse apotheker Fernand Haesbrouck heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van ‘indirect’ aan de kaak stellen van de elite in België, die o.a. achter de Dutroux-gruwelen zitten. Dutroux was idd maar een marionetje..
   Ook de Ritalin-import blijkt een elite-truc te zijn, om cocaïne, OP KOSTEN VAN DE BELGISCHE STAAT, als verslavend middel te importeren. Kijk eens naar een van de vele artikel over het werk van Haesbrouck
   http://verontrustemoeders.nl/pagina8.html

  2. Ook ik ben moeder en oma en ik onderschrijf je reactie helemaal. Niet meer walgend WEGkijken ( en dat is moeilijk) maar erover praten en SAMEN zorgen dat dit ultieme KWAAD verdwijnt van onze prachtige planeet. De échte schuldigen dienen zwaar gestraft te worden.

 9. Tijdens mijn werkzaamheid voor de website van Argusoog heb ik vanaf 2009 tot 2013 heel veel aandacht aan kindermisbruik besteed, zowel in artikelen als in mijn radioprogramma. Daarbij was Jeugdzorg een regelmatig terugkerend onderwerp van aandacht. Totdat Jeugdzorg vond dat die aandacht te ver ging. Toen werd ik via een gerechtelijke procedure monddood en financieel kapot gemaakt. Jeugdzorg is een machtige organisatie en er zijn vele klokkenluiders die door Jeugdzorg kapot zijn gemaakt.

  Verder wil ik nog benadrukken dat buiten de georganiseerde pedofilienetwerken, seksueel misbruik van kinderen in alle maatschappelijke lagen binnen gezinnen veel meer voorkomt dan vermoed wordt.

  1. Ja Arend, jeugdzorg heeft dit gezin ook gesloopt en ze doen het met een stalen glimlach. Heel eng om te zien en te ervaren wat voor machten er bezig zijn,misschien laf gezegd maar wij zijn wel wat voorzichtiger geworden ook al staat alles op een voicerecordertje. Lig wel altijd in tweespald omdat er nu zgn zoveel licht en liefde verspreid wordt door nieuwe goeroetypetjes want die reppen met geen woord over kinderverkrachters alleen dat de moeder aarde zich goed kan redden. Daar ligt dan ook mijn dingetje, de kinderen die misbruikt en vermoord worden na de rituelen redden zich namelijk niet. Ze krijgen ook niet de kans daar toe.

  2. Heleen.

   Samen met Desirée Röver heb ik in die Argusoogperiode een projectgroep opgezet, genaamd Argwaan. Deze groep was bedoeld om door Jeugdzorg gedupeerde ouders hun verhaal te kunnen laten vertellen, elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Het was ook de bedoeling van deze groep om een gezamenlijk front naar Jeugdzorg te vormen en gezamenlijk acties te ondernemen. Dat laatste bleek uiteindelijk niet mogelijk te zijn, daar de meeste ouders in hun emoties bleven hangen. Waardoor de initiatiefkracht steeds weer wegvloeide. Heel erg jammer.

  3. Argusoog was een fantastische site en het begin van mijn internet historie. Argusoog heeft idd veel initiatieven gehad op verschillende fronten,de reacties waren ook altijd interessant en leerzaam! Ook argus radio was one of a kind en vernieuwend met de live-chat en het live-inbellen.
   Episch Tja Arend die goede ouwe tijd… But once, some where some how, we,ll meet again !
   Groeten
   Liesbeth

  4. Arend, (op 10) Nee, jouw ‘aandacht’ richting jeugdzorg ging niet te ver. Jouw ongefundeerde beledigingen en laster jegens bepaalde personen gingen te ver. Het aan de schandpaal nagelen van onschuldigen, door je eigen innerlijke duisternis te projecteren op hen, is een zeer schadelijke vorm van geweld en ging bovendien ten koste van betrokken kinderen. Mensen die anderen kapot maken met gruwelijke lastercampagnes zijn geen klokkenluiders, ook al kloppen ze zichzelf nog zo op de schouders… Het vonnis was daar duidelijk over.
   Sinds Trump en zijn hielenlikkers aan de macht zijn hebben we (van hen zelf) een woord gekregen voor het ontkennen en verdraaien van de waarheid en de werkelijkheid: “alternatieve feiten”. Is er op Want to Know plaats voor zelfpromotie middels “alternatieve feiten”?
   Of proberen we die nou juist door te prikken? Bij deze i.i.g. een kleine bijdrage van mijn kant. (Voor wie zijn/haar comfortzone durft te verlaten.)
   “Tja Arend die goede ouwe tijd…”

  5. Trushka.

   Het spijt me oprecht dat ik jou door één opmerking op jouw forum je zodanig heb gekwetst, dat je daar nu vijf jaar later nog steeds last van hebt. Maar ik kan jouw gekwetst zijn niet helen. Dat zul je toch echt zelf moeten doen, zoals ik dat ook zelf heb moeten doen in de afgelopen jaren. Ik verwijs daarbij nog maar weer even naar de uitspraak van Carl Jung boven dit artikel.

  6. Geen idee waar je het over hebt, Arend. Misschien in de war met iemand anders? Of een “alternatief feit”? Of gewoon een beetje “gaslighting”?
   [ http://www.exitnarcist.nl/gaslighting-en-narcisme-narcistisch-misbruik-top/
   “Letterlijk vertaling van gaslighting uit het Engels: Gaslighting is een vorm van geestelijke mishandeling, waarbij de misbruiker bewust onjuiste informatie doorgeeft aan het slachtoffer met als doel om het slachtoffer aan zichzelf, eigen herinnering en aan haar gezonde verstand te doen twijfelen.”]
   Ik wilde alleen maar even, om wille van de broodnodige transparantie, iets doen aan fact checking i.v.m. jouw voorstelling van zaken betreffende je avonturen met jeugdzorg op Argusoog. Niemand zit hier te wachten op rookgordijnen. WTK beoogt waarheidsvinding. Daar steek ik graag even mijn nek voor uit.

  7. 11.5
   Ik denk dat vaste bezoekers van WTK inmiddels wel een vermoeden hebben. Guido heeft, begrijpelijk, destijds veel van de commentaren gewist, maar een beetje googelen levert soms nog wel iets op.
   Ik vermoed dat Arend inmiddels zijn eigen portie aan narigheid (karma zo je wilt) binnen heeft. Het zou mooi zijn als die gewoon toegeeft dat ook hij druk bezig is met zijn eigen ‘huiswerk’, in plaats van hooghartig, alleen maar te wijzen op het ‘huiswerk’ van een ander.
   Verder nemen gedane zaken, hoe bitter, geen keer, en ik wens je heel veel sterkte en veel echte liefde toe Trushka. Dit is nu jouw leven, waar Arend geen zak meer over te vertellen heeft, mag ik hopen.
   De artikelen van Arend worden hier zoals alle artikelen met de nodige scepsis gelezen, lijkt mij gezond. Maar je gelijk op WTK halen, lijkt mij voor dit forum te ver gezocht.

  8. Koekje, natuurlijk had ik de afgelopen jaren heel veel huiswerk te doen en ben er nog steeds mee bezig. In de volgende formulering heb ik dat ook getracht te verwoorden: “Dat zul je toch echt zelf moeten doen, zoals ik dat ook zelf heb moeten doen in de afgelopen jaren.” Daarbij stel ik me niet hooghartig op maar constateer een transparant feit! Bovendien heeft mijn huiswerk niets met Truska te maken, maar alles met mijn eigen verleden, waar mijn foute en kwetsende reactie op Trushka’s blog uit is voortgekomen en haar reactie daarop een spiegel voor was. Ik ben Trushka dan ook dankbaar voor het me die spiegel te hebben voorgehouden! Ik heb daar veel van mogen leren.

   Momenteel leef ik zoveel mogelijk in het heden, wat voor mij de enige manier is om verder te komen.

  9. Ik vind persoonlijk dat Trushka inmiddels wel een keer haar jammerende bek mag houden, ze stalkt Arend als een vampier over het internet. Gedane zaken nemen geen keer zegt men dan, Arend heeft zijn spijt betuigd ( terecht of onterecht) Om daarna je levenlang door een hielenbijtende verbitterde malle moeder achtervolgd te worden die je bij ieder woord dat je schrijft een persoonlijke aanval geeft om je maar weer een schuldcomplex aan te praten gaat mij te ver. Het slachtoffer wordt op deze manier erger dan de dader en alle onvermogen en woede over een verloren zoon wordt dan geprojecteerd op iemand die ooit een keer het gezeik zat was en er verkeerd mee omging.
   TRUSHKA of wat je naam dan ook is, -beledigingen verwijderd- jouw projecties want ik voel de gestoorde energie ervan.

   Sorry Arend als ik wat kort door de bocht ben, ik wil het niet voor jou persoonlijk opnemen want ik neem aan dat je zelf ballen genoeg hebt.
   Wat mij stoort zijn deze energiezuigers die HUN LIJDEN het lijen van de wereld willen maken, deze vorm van energie zuigen is namelijk ook een zeer archontische wijze van de frequentie naar beneden halen, in het algemeen en vaak ook nog specifiek gericht op iemand die zijn kop boven het koren uit durft te steken. Degenen die dit doen zijn zich zelden bewust van hun programmering, zij leven hin leven in een soort lijdenstrance en willen iedereen op hun weg zo diep mogelijk naar beneden zuigen in een moeras van schuldgevoelens en spijt, dat terwijl ze energetisch gezien zelf een zwart gat zijn waar alle inspiratie en mogelijke vooruitgang in hun omgeving opgezogen wordt door hun obsessie om alle aandacht naar het lijden te trekken.
   https://www.youtube.com/watch?v=ptTTe8p4aAw

  10. @Cozmic

   Je zou je kind maar verliezen op een wijze zoals deze moeder haar kind verloor – ze heeft notabene nog aan de bel getrokken bij justitie en bescherming gevraagd voor haar gezin maar dat werd totaal genegeerd door politie/justitie – ff later was Tom er niet meer – om dan vervolgens na een interview met onze grote vriend Arend Zeevat die zich uitgaf als psychiater Willemuijn openlijk en online neergezet te worden als MBP moeder (met andere woorden: schuldig aan de dood van haar eigen zoon)?

   Wat dacht je dat zoiets met je doet?
   -beledigingen verwijderd-

  11. Goh René.

   Eigenlijk zat ik al te wachten op wanneer jij als Trushka’s trouwe bondgenoot ook weer eens op de proppen zou komen. Allemaal erg voorspelbaar dus. Al vijf jaar lang en net zoals Cozmic beschreef overal op het internet. Maar voor jou nog even de volgende woorden, die ik in een vorige reactie schreef:

   “Bovendien heeft mijn huiswerk niets met Truska te maken, maar alles met mijn eigen verleden, waar mijn foute en kwetsende reactie op Trushka’s blog uit is voortgekomen en haar reactie daarop een spiegel voor was. Ik ben Trushka dan ook dankbaar voor het me die spiegel te hebben voorgehouden! Ik heb daar veel van mogen leren.

   Momenteel leef ik zoveel mogelijk in het heden, wat voor mij de enige manier is om verder te komen.”

   Hoe vaak moet een mens zich verontschuldigen voordat de verontschuldigingen geaccepteerd worden?

  12. Goh Arend, Veelzeggende reactie weer: de slachtofferrol. Ik ga er niet eens te veel woorden aan vuil maken. Een crimineel loopt immers ook met het idee dat hij door die hele boze wereld wordt opgejaagd en nergens nog rust vindt. Ik vind het overigens fijn voor je, dat je nu in het heden leeft. Maar het gaat in deze kwestie dan ook niet zo zeer om het excuse dat je ooit gemompeld hebt, maar meer om het WAAROM Arend.
   Waarom in godsnaam? Dit hoeft allemaal ook niet online uitgevochten te worden, daar ben ik het mee eens, pak een keer die telefoon en zet het recht, voor mijn part gooi je er ook nog een bloemetje tegenaan, dan heb je in elk geval je goodwill getoond.
   Het gaat om het waarom Arend.

  13. We zetten een punt achter dit off topic verhaal mensen. Graag het hoofdartikel refereren in commentaar/opmerkingen/aanvullingen. Dank

  1. Goede dag Oma, ik heb wel vraagtekens bij die foto’s; allemaal onvriendelijke mannen waar kinderen bang van zouden zijn. Misschien zijn ze wel op de computer gefabriceerd. Het beste, allemaal nachecken, beetje lastig hier in Nederland. Dit bv in ons land is moeilijk te geloven:1500000 boeken verkocht en je kan het lezen op internet!!: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijftig_tinten_grijs

 10. Een Amerikaanse senator van de staat Georgia, Nancy Schaefer, heeft haar klokkenluideractiviteit m.b.t. de Amerikaanse Child Protective Service (CPS) met haar leven moeten kopen. Zij deed een boekje open over de kinderhandel waar deze CPS zich mee bezig hield en vaan kinderen direct afleverde aan pedofielennetwerken.

  http://medicalkidnap.com/2015/04/27/senator-nancy-schaefer-did-her-fight-against-cps-corruption-cost-her-life/

  https://www.youtube.com/watch?v=RWTvJsQFdKg

  1. moeten we GeenPeil, de site, niet contacten? Kunnen we parlementariërs en MSM niet overspoelen met data hierover? Misschien kunnen de lui van Ons Geld er een toneelstuk over maken? Tja, ik doe maar een poeier, misschien hebben jullie een beter idee. Ik zit niet meer op sociale media.

  2. Elles, het gaat hier om een uiterst gevoelig onderwerp waar vele reguliere media zich niet aan willen branden. Kijk maar naar hoe die media met de zaak Joris Demmink zijn omgegaan.

   Heel misschien dat het programma Tegenlicht van de VPRO er iets mee zou willen.

 11. Arend dat weet ik nog maar dit gezin hangt niet in een slachtofferrol maar wij wilden wel mensen ervan bewust maken wat er op grote schaal speelt. Maar misschien dat het tij nu gaat keren langzaam, hopelijk. Ik schrok en schrik nog telkens als ik voorzichtig wat aankaart omtrent dit onderwerp dat mensen het niet geloven en daar zit de angel want het kan opgelost worden door een enorme mensen massa. Alleen vechten tegen deze smeerkezerij ook ben je zo zeker van jezelf haalt niks uit. Arend bedankt.

 12. Ben nog een maand lid van De Correspondent, daar vind je voornamelijk hoogopgeleide slapende types. Uiteraard zijn er ook bij die wel van de hoed en de rand weten, maar de tendens is MSM met een progressief randje, zitten natuurlijk ook goeie stukken bij, maar het gros vind ik vrij braaf. Ik kan daar dus weinig posten.

 13. Het leest als het zoveelste voorbeeld van de omgekeerde wereld. Kinderbescherming die kinderen molt, rechtspraak die kromspraak is…
  Helaas is ook literatuur over kindermishandeling niet altijd even zuiver. Alice Miller schrijfster van onder andere ‘Het drama van het begaafde kind’ bleek er privé een rommeltje van te maken. Ook hier kan er sprake zijn van een omgekeerde wereld.
  Welke rol spelen de ouders van deze kinderen. Een kind een veilige omgeving bieden is voor een beschadigde ouder extra moeilijk. Welke rol spelen sekslessen op school. Seksvoorlichting op tv.
  Vinden kinderen alles zo gewoon dat er geen alarmbellen meer afgaan.
  Misschien komen ze veel later tot de conclusie dat 1. het niet volgens de norm was en 2. dat ze beschadigd zijn.

  Een voortwoekerende kanker die gezond weefsel verstikt.

  1. vaak wel jah helaas, tot die zelfde conclusie kwam ik vandaag simultaan weer eens op uit, voor de zoveelste keer in de afgelopen tig jaar..

  2. Koekje 17.
   “Vinden kinderen alles zo gewoon dat er geen alarmbellen meer afgaan” schrijf je.
   Helaas kunnen kinderen zichzelf niet beschermen en daarom zou het niet meer dan normaal MOETEN zijn dat ouders en overheden die taak op zich nemen zodat het kind in een veilige leefomgeving kan opgroeien.Helaas is dat niet het geval want de overheid heeft pedofielen zelfs de mogelijkheid gegeven om als partij in de kamer zitting te kunnen nemen wat gelukkig niet is gebeurd.
   Wel geeft het aan dat de overheid niets tegen pedofilie heeft want als dat wel zo zou zijn dan hadden ze die pedofielenclub aangepakt in plaats van hen de mogelijkheid te geven om in de kamer terecht te komen.Ook is de mainstreammedia een hulpmiddel voor de overheid wat te zien is op TV waar steeds vaker kinderen worden ingezet zodat niet normale dingen door kinderen als wel normaal ervaren gaat worden en daar zou een verbod op moeten komen is mijn mening.
   http://nos.nl/artikel/143967-pedopartij-heft-zichzelf-op.html

  1. 17
   Interessante reacties daar, hoe ‘empathisch’ men met elkaar omging en hoe zielig velen ‘de pedofiel’ vonden. Ik werd er persoonlijk een beetje misselijk van.
   Zo’n twintig? dertig? jaar geleden, meen ik, werden pedofiele relaties zelfs aangeprezen. Het kind zou genieten van alle aandacht, en zolang het geen duidelijk ‘nee’ zei, moest het kunnen. Dit alles onder het mom van vrije liefde. En nog, meen ik begrepen te hebben, valt in bepaalde culturen pedofilie volkomen binnen de norm.
   Even een vraag: Is iemand die een ander mishandelt, of zelfs vermoord zielig en hulpbehoevend? En mag deze persoon vooral doorgaan met tiranniseren?
   Met het huidige rechtssysteem krijgt de dader (mits bewezen en geen vormfouten) als die het spelletje slachtoffer-dader slim speelt reclassering, schouderklopjes, een huis, een uitkering… het slachtoffer moet het zelf maar uitzoeken. Vooral flink zijn en ongezellig zeuren vermijden.
   Nu dezelfde vraag over het soort pedofielen dat in bovenstaand artikel wordt beschreven…
   En de soort pedofielen dat niet op een hoge functies zitten.
   En wat is pedofilie? Verkrachten? Seksuele handelingen die het kind misschien niet in eerste instantie herkent als seksueel? “Geheimpjes’ opgedrongen krijgen?
   Via school en de media gehersenspoeld worden dat seks (lees pedofilie) erbij hoort/verplicht is???
   Wat Cozmic stelt lijkt mij juist: Het is allemaal veel gevaarlijker dan men wil toegeven.

 14. 9 februari was het de jaarlijkse pizza-dag!! Dezelfde dag liedje gepost van grote handen die een pizza en pasta maken: https://www.youtube.com/watch?v=8gsGhdZDC-0&list=PLx0sYbCqOb8TBPRdmBHs5Iftvv9TPboYG&index=8
  Meester en slaaf: Verheerlijking en verloedering van de maatschappij, 50 tinten grijs! Vraag maar aan Dominique of het een goede film/boek is!!! Één tint zwart! https://www.youtube.com/watch?v=ZRXGsPBUV5g

  S.M.= Schuldige Slacht-offers/Machtige Meesters. Omdat het Valentijnsdag is wil ik Rutte & zijn Rovende Raaskallen wel in de boeien slaan, de zweep erop, de sleutel weggooien en verbranden die handel. Burn, Baby, Burn.: https://www.youtube.com/watch?v=s-t0SB4SajA Niet gewild?, dan iedereen gelijkwaardig behandelen, open kaart spelen en het kwaadaardige in de ogen kijken en ACTIE!!! https://www.youtube.com/watch?v=hxuCLopcEy4

 15. Er is blijkbaar een verschil tussen de zieke eenling die zich om wat voor reden dan ook aangetrokken voelt tot kinderen, soms/vaak doordat deze persoon in het verleden zelf misbruikt is, en de georganiseerde pedonetwerken die systematisch zich vergrijpen aan kinderen, bewust werkend met een occulte programmering. Wees hier ajb van bewust. Geen van beiden hebben mijn genade, er is echter wel een verschil. De eerste vorm vindt vaak plaats binnen de familie/kennissenkring en is op pure zieke lust gebaseerd.
  De andere vorm is gebaseerd op een veel ziekere lust die eigenlijk met geen pen te beschrijven is, voor een gezond mens niet te bevatten is en daarom vaak naar sprookjesland en onzin verwezen wordt.
  Al sinds eeuwen bedienen de heersers, koningen, keizers , shahs, en zelfs de profeet Mohammad zich van jonge meisjes, en in het geheim van jongetjes.En niet gematigd, nee, met regelmaat en voral op dagen die voor hun op de kosmologische klok gunstig gestemd zijn, waarom? Om het astrale veld te besturen, over te nemen en het onderbewustzijn van de mens te beïnvloeden. Dat is een onderdeel van deze realiteit, lees “deze realiteit” want dat is niet DE realiteit.
  Iedere vorm van macht die onnatuurlijk is gebruikt astrale manipulatie, helaas voor hun zijn ze te onmachtig om dat zelf te produceren, de levensenergie en het bloed van minderjarigen hebben ze er voor nodig, zoals er vroeger ook bloedoffers gebracht werden met voornamelijk minderjarigen.
  Zelfs in de bijbel werd dat beschreven.
  Wat men letterlijk doet is bloeddorstige demonen/entiteiten vastzetten en het archontische voorwerk voor hen laten doen, het beïnvloeden van het collectief bewustzijn/onderbewustzijn.
  Wellicht opent dit artikel jullie/jouw ogen dusdanig dat je onder ogen gaat zien dat er meer gebeurt dan dat je voorheen had durven erkennen.

  1. Denk niet dat Trump het hele netwerk bloot gaat leggen, hij legt alleen bloot wat hem in de weg zit. In zijn netwerk zitten zat “sex magic” agenten, Trump laat alleen wat koppen rollen die mogen rollen.
   Ga in geen geval licht en liefde sturen naar deze pedobende, daar versterk je ze alleen maar mee, als jouw slappe intentie al iets doet.
   Er is een legioen op aarde die op allerlei wijzen hun aandeel leveren in het veranderen van de energie, de meesten werken op eigen houtje vanuit hun zielsenergie, waar deze zielen zich verenigen wordt hun invloed sterker, deze warriors zijn op alle vlakken zich aan het verzamelen.
   Be the light that that you want to see on earth.
   Einde boodschap van de Illimitatie

  2. Wat ik hier vertel is waarschijnlijk weer voor de kat zijn kut, eigenlijk de reden dat ik zelden meer het achterste van mijn tong laat zien. Ga lekker met zijn allen naar naar de X factor kijken, lees de Telegraaf, ga lekker klaverjassen en maak de hele boel belachelijk. 😉
   Feijenoord schijnt aan kop te staan en Ajax heeft een wonder nodig om nog nummr 1 in de comptitie te worden. PSV kan het schudden.
   Lubach weet precies hoe het zit, luister naar hem.

  3. Is het dan toch niet raadzaam om dergelijke artikelen met een begeleidende tekst door te sturen naar 2e kamerleden? Meestal krijg je geen antwoord maar soms toch wel, zoals hieronder over vaccinatie

   Beste Elles,
   Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Met interesse heb ik kennisgenomen van het artikel. Wat fijn dat u deze met ons deelt.
   Het artikel is wellicht bruikbaar bij kamerdebatten. Ik stuur uw e-mail daarom ter kennisgeving door naar onze fractiemedewerker op dit terrein. Als wij de inhoud van uw e-mail gebruiken, dan wordt uw naam weggelaten.
   Met vriendelijke groet,
   Carlo van den Aarsen

   Medewerker SP Tweede Kamerfractie

  4. Elles 20.4
   https://sites.google.com/site/bestandenfotos/ wanneer je dit leest dan kom je al snel tot de ontdekking dat juist koningshuizen en vele politieke lieden bij zaken betrokken zijn die geen daglicht kunnen verdragen.
   De NCF heeft veel aandacht aan pedofilie besteedt en zelfs aangifte gedaan bij de politie waar vervolgens niets mee wordt gedaan.
   Vergeet niet dat velen voor de overheid werken en voor hun inkomen afhankelijk zijn van diezelfde overheid en dan is het lastig om criminele activiteiten van diezelfde overheid aan de kaak te stellen.
   Hoogstwaarschijnlijk kiezen de meesten dan ook voor de makkelijkste weg zodat zij toch verzekerd zijn van hun inkomen wat ten koste gaat van kinderen die zichzelf niet kunnen verdedigen en dat vaak na misbruik met de dood moeten bekopen.
   Als je op NCF een beetje zoekt kun je lezen welke ministers in Belgie aangeschreven zijn en sommige namen niet eens de moeite om verzoekschriften in ontvangst te nemen wat natuurlijk logisch is omdat dat juist de criminele activiteiten van hun vrienden en vriendinnetjes zou kunnen openbaren en ook zij willen natuurlijk van inkomen verzekerd blijven.

  5. Wanneer u de link uit 20.9 aanklikt en vervolgens na tab 12 dan kunt u het bestand openen.

  6. Koekje 20.3 :
   De verwijzing naar Venetië in één van de linken is zeer interessant.
   Hier bevindt zich immers de oorsprong van bepaalde elites en occulte organisaties. (zoals bv de Black Nobility).
   De afstammelingen van de “banksters” van Venetië zitten nu in Londen, in The City en in New York, in Wall street.
   Ter info : het boek : “Financial Vipers of Venice” van Joseph P. Farrel.
   De film van Stanley Kubrick staat bol van symboliek en dergelijke ..maar zonder voorkennis ontsnapt dit en dit is echter het belangrijkste, aan de kijker, wiens aandacht dan nog afgeleid wordt door het naakte vrouwelijk schoon. In feite zou men de film moeten bekijken met deskundigen die stap voor stap de betekenis uitleggen van alle symbolen.

  7. “De andere vorm is gebaseerd op een veel ziekere lust die eigenlijk met geen pen te beschrijven is, voor een gezond mens niet te bevatten is en daarom vaak naar sprookjesland en onzin verwezen wordt.” – inderdaad en doordat het niet door een weldenkend, normaal mens te bevatten is en dus als onzin bestempeld wordt, kan deze horror doorgaan: hide in plain sight zoals ze zeggen: verbergen in de openbaarheid, het door nepnieuws ongeloofwaardig maken, belachelijk maken maar ook die strategie werkt niet meer…: oude energie…

   Dus: erkennen dát het gebeurt (IN het Licht brengen) is vaak voldoende om het begin van het einde in te luiden.

   “Om het astrale veld te besturen, over te nemen en het onderbewustzijn van de mens te beïnvloeden. ”
   Beïnvloeding wordt met de dag minder ….de Kristallijne Energie die binnenkomt via zonnestormen en -vlammen is niet tegen te houden, de frequenties verhogen het collectieve bewustzijn van de mensheid en zelfs met de pogingen om via oa chemtrails deze Energie tegen te houden, die trouwens falen, weet de elite dat ze aan de verliezende hand zijn.

   Een ander gevolg van de verhogende trillingsfrequenties is dat geen mens meer onder controle zal kunnen gehouden worden door een ander – dat mag duidelijk bewezen zijn door de opstanden allerhande, overal in de wereld waar mensen hun ongenoegen uitschreeuwen in de straten.
   Hierdoor, samen met het toegenomen onderscheidingsvermogen van de mensheid, beseft de elite dat hun einde nadert, dus worden hun plannetjes versneld doorgevoerd…uit pure paniek.

   “Iedere vorm van macht die onnatuurlijk is gebruikt astrale manipulatie, helaas voor hun zijn ze te onmachtig om dat zelf te produceren, de levensenergie en het bloed van minderjarigen hebben ze er voor nodig, zoals er vroeger ook bloedoffers gebracht werden met voornamelijk minderjarigen.”
   Jezelf afschermen, met toestemming ook anderen af/beschermen en in het astrale versterkt terugkaatsen via de Violette Vlam – er mag enkel geholpen/ingegrepen worden indien wij toestemming geven, dit door onze Godgegeven vrije wil die onaantastbaar is….(en ons ook wordt geprobeerd te ontnemen/controleren door mindcontrol)
   Bloedoffers en levensenergie zogezegd ontnemen: bijgeloof want ze sterven allemaal toch ook..?..mogelijk kan David Icke wel door de sluier kijken en de on-mensen/reptielachtigen zien? I wonder….

   Oh en voor de geïnteresseerden: de film Vaxxed over de cover-up van CDC betreffende vaccinaties (autisme veroorzaakt door vaccins) is ook te bezichtigen via media center/Kodi, wel voorlopig nog zonder Nederlandstalige onderschriften…

 16. Laten we beginnen om het woord “filie” los te koppelen van het zieke begrip en het voortaan pedo-predator noemen. Het misbruiken, slopen, voor het leven tekenen en/of het ritueel offeren van kinderen heeft nl niks te maken met “houden van” of een afwijkende geaardheid.
  Naar mijn mening is het een zware psychische stoornis die sluimerend met een mantel van corruptie en ziekigheid, angstvallig in stand wordt gehouden.

  Het artikel deed me denken aan die Koos Postema uitzending (uit ’78), waar senator Brongersma, schijnheilig de boel zat goed te praten; https://youtu.be/nSMpAhQRDB8. Net voor (of tijdens) het doorzoeken van huize Laten we beginnen om het woord “filie” los te koppelen van het zieke begrip en het voortaan pedo-predator noemen. Het misbruiken, slopen, voor het leven tekenen en/of het ritueel offeren van kinderen heeft nl niks te maken met “houden van” of een afwijkende geaardheid.
  Naar mijn mening is het een zware psychische stoornis die sluimerend met een mantel van corruptie en ziekigheid, angstvallig in stand wordt gehouden. Het artikel deed me ook aan “Het Ronde Huis”denken; http://rondehuis.blogspot.nl en de latere doofpot-affaire in Epe.

  Een pastoor is nog geen badmeester (ook op lager niveau klassenjustitie en doofpotten), het was voor mij een goede extra reden om me eindelijk eens bij die rk-club uit te schrijven. Personages met te veel geld, te veel macht en te veel vrije tijd, houden er nog wel eens ziekelijk bizar perverse hobby’s op na en denken hiermee ritueel hun zieke leventje zeker te kunnen stellen. Zoals bv verhalen over mensenjachtpartijen in de koninklijke Vlaamse-bossen; http://www.stelling.nl/followup/adelverplicht.html en zieke orgiën/offer rituelen. Weet iemand of het jaarlijkse Bohemian-Grooves feestje nog gehouden wordt (met hun Moloch/Baal uilenofferbeeld)? Iemand nog ooit iets van dat tehuis op de Kanaaleilanden -met die put vol gebroken kinderbeenderen- gehoord?
  Aan het wegmoffelen van de bewijsstukken (incl. snuff-dvd) in de Dutroux X-dossiers kun je zien hoe bv kardinaal Daneels en zijn elite pedo-vriendjes ermee wegkwamen.

  In het archief van Kleintje Muurkrant (de Morgenster genaamd) is er veel over dit zieke kwaad te vinden; http://www.stelling.nl/followup/zwijgenisvoordedaders.html of in de lange serie “van Estoril naar Zandvoort”; http://www.stelling.nl/followup/estoril.html.
  Daarnaast linken ook de stukken (zoek en klik in de linker kantlijn); “Dutroux en de spruit”, “Brieven uit de nor”, “Leugens in België”, “Adel verplicht” en “Nihoul en de pillen” op de Followup-site hier aan. Weet je ook gelijk waar een deel van het witgewassen zwarte geld van het zwijggeld-bonnetje van Fred, haar herkomst vond.
  De Rolodex draait doorrrrr…
  https://youtu.be/VzZqpA_nl30

 17. Heftig artikel, waarbij alleen al in het intro van Jung over de relatie tussen ‘donker’ en ‘licht’ wordt gelegd. Verder is er in sommige gevallen de relatie met satanisme, met mind control, met manipulatie en diefstal van levensenergie. Zie ook dit stukje video met de wetenschapper, spreker en auteur Harald-Kautz Vella, die hier o.a. spreekt over energie die bewust naar demonen dient te vloeien, over kindermisbruik, over het Luceferiaans principe’, over de wijdverbreide zwarte magie rituelen bij de machten achter de schermen en meer.

  Ik heb niet alle reakties gelezen, maar deze zin van Cozmic spreekt wat dat betreft boekdelen (in het werk van Harald althans, want er valt nogal wat te zeggen over deze onderwerpen): “Wat men letterlijk doet is bloeddorstige demonen/entiteiten vastzetten en het archontische voorwerk voor hen laten doen, het beïnvloeden van het collectief bewustzijn/onderbewustzijn.”

  Harald spreek over het vrouwelijke principe en de ‘social engineering’ om het gezin te ontwrichten, maar ook hoe deze holografische matrix, negatieve entiteiten (archonten?) en zwarte magie principes te ontwarren en mogelijk ook te ontsnappen (door o.a. bewustzijn te creeren en het zieke ‘spel’ niet meer te spelen, van ‘disempowerment’ naar bekrachtiging te doorleven…

  Zie video hier (Harald Kautz-Vella komt as vrijdagavond en zaterdagochtend en middag naar Centrum Zonnewijzer om ook over juist dit soort onderwerpen – maar ook ook self-healing principes en oplossingen voor deze matrix – te spreken):

  https://www.youtube.com/watch?v=kseB85fN69U

 18. Al deze pedofiele praktijken, en al wat er rond hangt, zijn geen toeval.
  Gezien de omvang en de gruwelijkheid ervan, is toeval hier dan ook uit te sluiten:
  https://www.henrymakow.com/uns_planned_pedophilia.html
  met citaat :
  “The promotion of pedophilia is prime evidence society is being inducted into the Illuminati (Masonic Jewish) satanic cult. Pizzagate is just the latest sign that pedophilia is practised by this satanic cult that is devoted to degrading and enslaving humanity.Sex Ed programs adopted by public schools are designed to prepare children for sexual exploitation which is satanic ritual abuse.”
  – See more at: https://www.henrymakow.com/uns_planned_pedophilia.html#sthash.h5OeIBht.dpuf
  Er is echter niets nieuws onder de zon: https://www.henrymakow.com/2016/11/athens-cradle-of-pedophilia.html
  met citaat: “Athens, supposedly the cradle of Democracy, was the most perfect mind-control-based totalitarian state in Antiquity. Their sodomy-based mind control was the model for Illuminati control throughout history, including the British Empire and the United States today.”
  – See more at: https://www.henrymakow.com/2016/11/athens-cradle-of-pedophilia.html#sthash.9gT0fJOe.dpuf
  De volledige teksten zijn van belang voor een goed begrip. Het gaat hier dan ook over veel meer, dan hier of daar om een perverse sadist!!

  1. @ Sub Rosa het is inderdaad zo omvangrijk! overal ter wereld! zowel dichtbij huis als in welk land dan ook. o.a. chateau des amerois belgium in muno. Wat mij wel is opgevallen dat er veel jezuit castles gebruikt worden. Luxembourg hoor je nooit benoemen?
   Luxembourg wordt bijna nooit genoemd maar is in grote stilte zeker aanwezig in vele zaken.

 19. In het artikel hierboven staat bij “De ontwrichtende waarheid” onder andere het volgende:Politici worden afgeperst vanwege hun pedofiele activiteiten of ze zijn in de macht van bankiers,grote bedrijven,Israel of Saoedi-Arabie.
  De meeste mensen die regelmatig deze site WTK bezoeken weten hoe Israel (Netanyahu) met zijn vijanden omgaat zoals maar al te vaak te zien is in de Palestijnse gebieden.
  Als ik dan de volgende verwijzing lees dan vrees ik het ergste.
  http://www.joods.nl/2017/01/israel-wil-syrische-vluchtelingen-toelaten/
  Hier gaat het om weeskinderen (waar geen haan naar kraait wanneer hen iets overkomt) uit Syrie.

  1. @ Arend dank je Arend dat je met mijn verwijzing bij Sub Rosa 24.1 er een link hebt bijgeplaatst. Heb het bewust niet gedaan zodat men zelf op onderzoek kan gaan 🙂

  1. Madeloes 28 :
   Een website waar er heel wat te vinden is over dergelijke zaken is Aanirfan. Men dient het wel kritisch te lezen, en er uit te halen wat in de puzzel past. Het vraagt ook wel enige voorkennis.
   We dienen ook een onderscheid te maken tussen enerzijds individuele gevallen in familiekring, onderwijs, kerk, sport en culturele organisaties… en anderzijds de georganiseerde pedofiele netwerken.Hier verwijs ik naar mijn vorige reacties. Het belang van deze netwerken wordt nog steeds geweldig onderschat.
   Zie link :
   http://liebeisstleben.com/2016/09/21/kindersexsklaven-fuer-unsere-deutschen-spitzenpolitiker-vergewaltigung-folter-beseitigung-von-zeugen/
   met citaat :
   “Der deutsche Aussenminister Steinmeier setzt sich ebenso persönlich für Kinderhändler ein, wenn irgendwo im Ausland ein Teil des pädophilen Netzwerks aufzufliegen droht.”. Hij is zojuist als president verkozen!!!

 20. Trouwens: pizza-gate wordt nu zelfs door de mainstream ook al als nepnieuws bestempelt….zien jullie het patroon? De werkwijze? Afzwakken, twijfel zaaien, als belachelijk bestempelen: hide in plain sight….

  1. Oma 29
   Als je decenia lang mee hebt gedaan met leugens verkondigen en er nu achter komt dat heel veel mensen dat gelieg en bedrieg door hebben dan kun je niet openlijk ervoor uit komen dat je een vies spel hebt gespeeld want dan kijkt niemand meer naar hun programma,s en leest ook niemand meer wat zij schrijven.
   De oplossing denken zij dan ook te kunnen vinden door waarheidsgetrouwe berichten af te doen als fakenews en bv op Facebook niet te plaatsen omdat ze weten dat dan teveel mensen wakker geschut worden en dat zou ze nog meer in de problemen brengen.
   Het mooiste voorbeeld kun je zien op politiek gebied want zo las ik vanmorgen op NOS teletekst dat uit onderzoek blijkt dat nog maar iets meer dan 50% van de kiesgerechtigde jongeren van plan zou zijn om te gaan stemmen terwijl dat 70% was.
   Zij van de mainstreammedia moeten wel erg dom zijn om niet te doorzien dat ze hun spelletje niet lang meer gaan volhouden en zouden daarom beter de waarheid gaan verkondigen want het is nog steeds beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  1. oke Akoeta voordat je iets zegt of schrijft moet je t wel eerst iets grondig onderzocht hebben en dat blijkt uit dit stukje totaal niet!!!!!hij is de enige hier op aarde die het onderwijs vrij heeft proberen te maken van welke mind control programma dan ook. hij p[robeert t ten minste en wat deze man over hem zegt zijn grove leugens die je natuurlijk liever gelooft dan de waarheid. Hij heeft t satanisme nooit en te nimmer aan gehangen!!!!

  2. Sorry Akoeta,maar na het horen van de eerste twee zinnen in die video kon ik al niet langer luisteren. Het is de zoveelste poging om de antroposofie en het Waldorf-onderwijs in diskrediet te brengen. Ik heb er in NL ook al meerdere van meegemaakt. Er wordt in die video gezegd dat er op die scholen satanisme wordt onderwezen. Wat een onzin. In de antroposofie staat het geestelijk wezen van de Christus en zijn vernieuwende bewustzijnsimpuls voor de mensheidsontwikkeling centraal.

   Mijn beide dochters hebben vanaf de peuterklas tot aan het eind van de middelbare school het Vrije Schoolonderwijs, zoals het in NL heet, gevolgd. Ik ben zelf als ouder heel intensief betrokken geweest bij die school. Ik heb met grote vreugde gezien hoe daar het gehele wezen van het kind wordt gevoed en niet alleen het intellect.

   Er wordt in de klas veel aandacht besteed aan de sociale interactie tussen de kinderen en er worden vriendschappen voor het leven gesmeed. Mijn beide dochters hebben nog meerdere vriendinnen en vrienden die ze al vanaf de kleuterschool of de lagere school kennen. Die ontmoet ik ook nog regelmatig als ik bij hen ben. Het is voor mij de enige vorm van onderwijs, die de ontwikkeling van de aarde en de mensheid in een groter geestelijk ontwikkelingskader plaatst. Daarbij wordt iedere cultuur en haar invloed met veel respect in dat kader geplaatst. Helaas heeft dat onderwijs in de laatste jaren door onderwijshervormingen, die door de regering werden opgedrongen veel van haar oorspronkelijkheid moeten verliezen. Mijn beide dochters zijn echter heel blij dat ze dat onderwijs hebben gevolgd en ik heb ze tot twee heel mooie en complete mensen mogen zien ontwikkelen.

   Daar ik begin jaren ’80 tijdens mijn reizen door India al wakker geworden ben voor de satanische achtergrond van onze maatschappij, zou ik zeker gemerkt hebben dat er iets mis zou zijn met dat onderwijs.

  3. Halo Riet, bedankt voor je commentaar, de Waldorfscholen zijn geïnfiltreerd natuurlijk. Steiner had wel een tijdschrift met de naam: Lucifer-Gnosis: https://de.wikipedia.org/wiki/Lucifer-Gnosis maar hij heeft heel veel goed werk gedaan. Hier een mooie spreuk van hem: https://www.google.com/search?q=rudolf+steiner&safe=strict&espv=2&biw=1138&bih=791&source=lnms&tbm=isch&sa= PS Niet echt goed verdiept in zijn leer, alleen opvoedkundig boek een beetje doorgenomen. LOVE STARTS WHEN WE PUSH ASIDE OUR EGO AND MAKE ROOM FOR SOMEONE ELSE. RUDOLF STEINER

  4. Akoeta.

   Ik heb na mijn terugkomst de antroposofie intensief bestudeerd en merkte dat het heel goed aansloot bij mijn in India ontvangen inzichten. Steiner heeft tot 1913 deel uitgemaakt van de Theosofie en was de voorzitter de Europese afdeling. Toen de theosofen Krishnamurti tot de wedergekomen Christus wilden uitroepen, waar hijzelf niet aan mee wilde werken, heeft Steiner zich afgekeerd van de theosofie en de Antroposofische Vereniging opgericht.

   https://anthrowiki.at/Lucifer-Gnosis

   http://www.antroposofie.nl/antroposofie/ontstaansgeschiedenis/

  5. hij noemde dat tijdschrift waarschijnlijk zo omdat hij lucifer wilde begrijpen en Ahriman trouwens ook. Ahriman is moeilijker te doorgronden maar hij noemde ze gevallen wezens die achter waren gebleven in hun ontwikkeling. Hij wilde ze met liefde omvormen….Rudolf Steiner is meer een aan hanger van de leer van Mani. Hij waarschuwden mensen vaak voor de Jezuiten die nog zwarte magie gebruiken….en voor zichzelf omdat in ieder van ons een duiveltje woont. Rudolf Steiner sprak iedereen aan op zijn haar eigen verantwoordelijkheid.

  6. Akoeta wat Riet schrijft klopt inderdaad. Steiner maakte onderscheid tussen twee verschillende kwade machten. Lucifer is de aarde en materie ontkennende entiteit en Ahriman is de geest ontkennende entiteit. Lucifer is de eenzijdig vrouwelijke vorm en Ahriman de eenzijdig mannelijke vorm van het Kwaad. Lucifer uit zich in de geïnstitutionaliseerde religies, sektes, ander individualiteit ontkennend fanatisme en hiërarchische machtsstructuren.

   Ahriman is de inspirator van de materialistisch georiënteerde reguliere wetenschap en de daaruit voortkomende zielloze technologie. Hij wil de mens tot een willoze programmeerbare computer ombouwen. Hij is oorspronkelijk van een hoger geestelijke orde dan Lucifer en heeft deze daarom aan zich onderworpen. Gezamenlijk zetten zij zich in om de mensheid te ontzielen, te vervreemden van haar geestelijke oorsprong, evolutionaire weg en uiteindelijk volledig te onderwerpen.

   Het scenario waar beiden de mensheid naar toe willen leiden zou je kunnen zien als een combinatie van wat George Orwell in zijn boek 1984 beschrijft en Aldous Huxley in zijn boek Brave New World.

  7. Word met Lucifer en Ahriman niet gewoon hetzelfde bedoeld, namelijk een gevallen engel of het kwaad.
   Alleen zijn het 2 verschillende namen vanwege 2 verschillende religies. Het christendom en het zoroatrisme.

  8. Nee prochrist. Ik heb de antroposofie intensief bestudeerd. Deze is op geen enkele manier aan welke religie dan ook verbonden. Steiner heeft een houten sculptuur gemaakt waarin hij beide heeft weergegeven. Christus is daaarbij als evenwicht brengende kracht geplaatst tussen Lucifer en Ahriman.

   https://s14-eu5.ixquick.com/cgi-bin/serveimage?url=http:%2F%2Fwww.denieuweboekerij.nl%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95%2Fs%2Fp%2Fspalinger_mensheidsrepresentant.jpg&sp=7bcec6ca64979c8a28809026d090edae

  9. Ach die goeie ouwe Christus, voornaam Jesus, moeder Maria vader druk met zijn timmerwerk, vrienden een stuk of twaalf, ja hoor je kunt hem overal voor grbruiken, er rust geen patent op, ooit in een oud Kasteel in Bretange een Christus met zijn doornen kroon op een stoel zien zitten, ach hoeveel Chtistusen zal de mensheid al voort hebben gebracht, en vooral geofferd, voor niets en niemendal.
   Toch moet er ergens diep down een kracht aanwezig zijn, geen goddelijke, maar gewoon een menselijke kracht, die met de dood voor ogen, nog een lach op hun gezicht tonen, om dat ze meer weten en voelen, van daar mijn twijfel aan alles, zelfs de allergrootsten, onder ons zijn misschien toch niet behept met deze universele kracht,
   en ook twijfel keer op keer aan mijn Eigen denken, maar ik kom duidelijk te kort als mens in dit universele denken, jammer had graag een openbaring willen ervaren voor dat ik

  10. @Arend
   Ik zeg niks over antroposofie maar alleen dat beide door jou genoemde namen afkomstig zijn uit 2 verschillende religiën. Misschien moet je Steiner toch nader onderzoeken. Hij was blijkbaar toch serieus in religie geïnteresseerd. Hoeft niet per se fout te zijn.

  11. Prochrist 33.13

   Daar heb je inderdaad wel gelijk in. Steiner heeft veel van de oude esoterisch/religieuze wijsheid in de antroposofie geïntegreerd op een manier die passend is voor het huidige bewustzijnsniveau van de mens. Je hebt je punt! 🙂

  12. Hoi mensen, over die twee negatieve krachten; normaal zeg je satan en lucifer en Lucifer is al gered, hoorde ik en nu heb je satan nog over.
   Nou, ik ga al die oude leren niet meer leren, het belangrijkste is je met het Goede te verbinden, dan komen er wel antwoorden! Over scholen gesproken ;wat volgens mij het allernoodzakelijkste is, is een liefdevolle meester of juf en kleine klassen. Kind eren zijn van nature aard ig. Samen zingen is samen vibraties doorgeven aan alles! https://www.youtube.com/watch?v=GvQDxlqAYEk

 21. Op de website van Zero Hedge is er bij de hiernavolgende tekst een reactie, over de rol van de chantage bij deze pedofiele netwerken:
  http://www.zerohedge.com/news/2017-02-17/buchanan-warns-deep-state-deeply-committed-cold-war-ii
  reactie :
  “beemasters’s picture
  beemasters  Belrev •Feb 17, 2017 3:46 PM
  Relating to the topic of deep state, I’m re-posting this for anyone who missed it the first time:
  BREAKING – HUGE Exclusive Interview With DHS Insider! Talks About #PizzaGate #PedoGate & Much
  https://www.youtube.com/watch?v=tWT9tUvzLDc
  “Do you ever wonder why both Democrats and Republicans fall all over themselves to kiss up to Israel? Odd, since Israel is the size of Rhode Island… The fact is, many of our politicians – on both sides – have been compromised by CIA and Mossad for years. It’s actually not admiration they are expressing for Israel, but fear. Notice Lindsay Graham and Chuck Schumer repeating the same salute when it comes to Israel. How does that even happen? The American people are finally seeing that there is no two-party system, but one big shadow Government pretending we have political dichotomy.”
  “PedoGate is only a modern term associated with a long history of Pedo-blackmail connected to both Israel and the Intel community. There is a full court press to stop PedoGate from being looked at because if people knew the true motives behind the pedophilia epidemic, they would do more than march on Washington. They could actually seed a revolution, with the spark coming from decent American parents who want to protect their kids. Our politicians are compromised. The senior analyst nicknamed “FBI Anon” alluded to this in his exchange with folks on 4chan and with you.”
  “There are videos of some of the most powerful players in the most humiliating positions. If this gets out, not only are the politicians ruined, but the extortion game is over and suddenly, the influence CIA and Mossad wield over Washington, is gone.”
  http://victuruslibertas.com/2017/02/exclusive_interview_with_dhs_insider/
  Deze reactie geeft dan ook een beeld van wat er zich momenteel afspeelt achter de schermen in de USA aan de top van de piramide.

  1. Pizzagate word de achilleshiel van de schaduw cabal.
   Het is Frodo en Sam die achter de rug van Sauron in Mordor de ring in het vuur van de Doemberg gooien.
   Tolkien moet ergens dit allemaal al enigszins voorzien hebben .
   Het is niet voor niets dat Hobbits er bijna net uitzien als kleine kinderen ….

 22. Mss kan de oorzaak hier worden gezocht

  http://www.morningjournal.com/general-news/20170214/cuyahoga-county-prosecutor-dozens-of-child-sex-assault-cases-were-ignored

  Gezien deze mensen niet het werk deden waar ze voor aangesteld zijn , zijn zij medeplichtig aan deze zaken en dit door verzuim. Deze zaken zouden onmogelijk zo groot kunnen worden zonder hun medewerking. Vandaar dat zij als medeplichtig moeten worden aanzien. Een simpele schorsing , vaak met behoud van loon is dus verre van ‘recht’!!!!!!

  1. Het is hetzelfde interview dat ik in mijn vorige reactie poste mc. Prima dat dit door meerderen wordt gedeeld. 🙂

  2. Ja en ‘net’ door Nannie. Heb je het interview gelezen? Het zou voor jou wel tot nieuwe inzichten moeten leiden. 😉

 23. Ik wil toch even een lans breken voor de sexueel anders denkenden, en daar door anders doen.
  Het is als met alles in de natuur, het bestaat uit vele fecetten, sommige nog net aanvaardbaar, andere absoluut verwerpelijk.
  Er wordt al decenia lang aan gewerkt om hun manier van leven aanvaardbaar te doen schijnen, voor hen die de natuurlijke wijze beleven.
  Op dit moment is het zelfs zo ver, dat zij zich zelf aanprijzen als het gekozen volk, en in hun minderwaardigheids gevoelens, de blaam bij de meerderheid leggen.
  Wij dus onder anderen ik, zal moeten leven, met deze andere mensen, no problem, maar de excessen zijn onaanvaarbaar, en de pedofilie komt voort uit de Homofilie, het zelfde bij de dames.
  Er moet van uit de samenleving een kruistocht worden gelanceerd, want de sociale contrôle is niet meer aanwezig in onze samenleving, en Athéisme is geen vrijbrief voor misbruik hoe dan ook !
  Jenne

  1. “”pedofilie komt voort uit de Homofilie”.
   Jenne ga even snel je mond spoelen joh.
   Dat dit soort onnozelheid hier onbestraft gestort mag worden, zonder commentaar van mede reagluurders.
   Kijk eens naar de hetero wereld, waar bijna elke man wel een erg jong blaadje lust.
   Deze kennis heb ik uit eigen ervaring met mijn sociale omgeving.

   Pedofilie komt voort uit de mensheid. Basta!

 24. En door deze USA-UK rookgordijn, wordt onze Eigen beesten boel vergeten, is dit opzet who knows, ik twijfel tegenwoordig aan alles.
  Heb vaak genoeg meegemaakt dat er soms in Eigen vlees gesneden moet worden, om kinderen te bewaren voor een traumatische jeugd, waar het kind zijn uit verwijderd is, het vlindertje ligt vertrapt ter aarde, no way zo lang ik dit kan bestrijden binnen mijn leef horizon.
  Jenne

 25. Ohm namo narai !! Voor de kinderen …..
  Nog even een blogje uit de oude doos… In 2010 of 2011 had ik een oud maar nog steeds actueel verhaal gepubliceerd op de diverse blog sites . Over het eerst en laatst bekende forensische onderzoek . Nog even over de perverse [ seksuele ] escapades van verder niet bij name te noemen onschendbare en juridisch prudentie loze wel edel hoog nobel adellijk geborenen met hun gevolg en over de domme Boer en de slimme Boerenknecht ..

  Over het eerst en laatst bekende forensische onderzoek . In een boerendorp ergens in het oude China is een moord gepleegd ! Een man zijn hoofd is afgeslagen met een schep . In opdracht van en begeleid door wel Edel hoog en Adellijk geborenen, komen Magistraten en forensisch en juridisch Psychologen gerechtelijke stappen ondernemen. In opdracht van de Onderzoekrechter moeten alle boeren buiten aantreden met hun schep in hun hand. Zij worden vervolgens  door de Officier van justitie gesommeerd  om daar zo een half uur te blijven staan . Op de schep van 1 van de boeren komen allemaal vliegen te zitten . Die schep vertoond duidelijk bloedsporen , dus die boer heeft de moord gepleegd volgens de Officier van justitie ..
  Maar r r  r . .  .  .   .  China is inmiddels een Boerenstaat geworden !
  Dus een Boerenknecht zegt ter verdediging van zijn baas ; Ik wil wel eens weten wie hier de ware aanstichters van zijn ! De veroorzakers van de inmiddels talloze ‘familiedrama’s’ die hier bijna dagelijks in het nieuws zijn, de onverklaarbare agressie van sommige Mensen en de daaruit voortvloeiende onvrede in de samenleving !! Wie zijn de ware aanstichters en de daders van de zovele moorden in de relationele sfeer en de talloze schimmige [moord] zaken die ons land inmiddels kent ? Wie zijn die satanische pedofiele verkrachters die dit veroorzaken ? Om deze personen te ontmaskeren heb ik een sommatie ! Aldus de Boerenknecht .
  De Boerenknecht gelast de aldaar aanwezige wel edel hoog en wel adellijk geborenen , de magistraten , de officier van justitie en de forensisch psychologen ; Laten jullie allemaal je broek maar eens tot op je enkels zakken !! Dus het complete gerechtelijke onderzoekteam van de zichzelf onschendbaar wanende wel edel geborenen laten hun broeken tot op hun enkels zakken .. EN JA HOOR !
  Binnen 10 minuten stonden de edelen , de magistraten, de officieren en het psychologische onderzoeksteam team met een zwerm vliegen op hun lul !
  Sri sri Magnitude

  1. Zalig verhaal Bernhard schat,

   moest er ferm om lachen al is het helaas heel actueel!

  1. Sorry, nog een oude link, wou liedje doen. Andere tip is pedofielen castreren, als ze berouw hebben gaan ze ermee akkoord. Misschien niet leuk, maar beter dan …

  2. Akoeta, feiten geen ouwe wijf’en praatjes verkopen, ieder één moet zijn Eigen straatje schoonhouden, dus vegen maar, en wat ik weet !!!
   bestaat er een levens hierarchie, maar daar kan heel goed aan getornd worden.
   Jenne

  3. Hoi Jenne, ken je die documentaire niet van Toos Nijenhuis: min. 14 tot min.28. https://www.youtube.com/watch?v=-peCsdhscSA Ze had niemand die haar hielp; nu heeft ze een hele goede man gelukkig. Die initiaties waren voor de hoogste rangen van FreeMasons; ik weet ook niet hoeveel jaren ze het op deze manier doen en hoe kan je nou de feiten weten, het is geheim! Verbeter de wereld, begin bij jezelf, dank je wel Jenne; een hele GROTE les. Blessings

  4. Akoeta,

   1e ben ik mijn broedershoeder !
   2e heb hier van nog nooit iets gehoord, of gezien, wil natuurlijk niet zeggen dat dit niet bestaat.
   3e Je hebt irreguliere Loges, en Reguliere Loges, maar ik persoonlijk steek nog voor de één of de andere mijn hand in het vuur.
   Persoonlijk kan ik niet steeds met mijn billen blood, ben mijn hele leven al aan het strijden voor de zwakkere en misbruikten, het grote probleem is dat al dit onkiese gedoe inherent schijnt en blijkt te zijn aan sommige mensen, en ja die moet je opruimen, als een ongenezelijke ziekte uitsnijden met wortel en tak, en dat weet ik wel, dit gebeurd meer als dat men weet !
   Voorbeeld, één van mijn rijkste Tantes een ongelovelijke gogemert, was pachster van de toilleten van het toen grootste hotel in Amsterdam, was zelf lelijk behandeld in haar jeugd en wist van wanten, zij bood diensten aan, aan haar toillet bezoekers, die kregen een sleutel en een adres, een zogenaamd gesloten huis, zij werd op handen gedragen, door haar medewerksters, is op 96 jarige leeftijd overleden wonende op de Amsterdamse Zeedijk tussen haar ouwe hoertjesn die haar tot haar laatste moment verzorgt hebben, en ik weet dat ze heel veel vrouwen bewaard heb voor het echte kwaad, op haar manier dat wel, denk vaak aan haar wat een pracht mens, zo kom je ze niet meer tegen, groet Jenne

  5. Bewaard heeft !, de conclusie is eigenlijk door haar kennis, haar weten heeft ze veel kunnen doen voor sommigen die dit nodig hadden, ze had connecties zo als dat heete, en vrouwen toen, nou die hadden de postie van underdog, niets in te brengen, eten en een dak boven je hoofd, dit betekende een man hebben, anders was je een speelbal van het lot, kijk naar Mata Hari, arme donder, gebruikt door die viese hypokriete Fransen, maar ze hield haar hoofd hoog zo als een Friesin betaamd, keek ze lachend in de ogen toen ze doorboord werd door hun valse kogels, Jenne

 26. nog even een gecensureerde aanvulling op het voorafgaande … Intrigerend: naakte man ontvlucht Buckingham Palace – RTL Nieuws
  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/…/intrigerend-naakte-man-ontvlucht-buckingham-palace
  28 feb. 2015 – Hoogst raadselachtig: de video van een naakte man die zich aan lakens laat zakken uit een van de ramen van Buckingham Palace, terwijl hij …
  Een [*] die op vliegt ??? …
  Het blijft intrigerend zowel in de Engelse als in de Nederlandse zin van het woord !
  Bedankt
  Groetnn.
  Sri sri Magnitude [AardbevingsGroninger/donder en bliksempredikant]

  1. Bernard Schat 45 :
   Nog een aanvulling :
   http://www.dailymail.co.uk/news/article-4238188/Sir-Edward-Heath-paedophile-says-police-chief.html
   met citaat :
   “Sir Edward Heath WAS a paedophile, says police chief: Astonishing claim is made that the former PM is guilty of vile crimes ‘covered up by the Establishment’ More than 30 people have come forward with claims about the former PM And they are said to have given ‘strikingly similar’ accounts to Wiltshire Police The county’s chief constable has said that the allegations are ’totally convincing’ Pictures have emerged of Heath driving – despite it being claimed he didn’t have a car
   Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4238188/Sir-Edward-Heath-paedophile-says-police-chief.html#ixzz4Z8bICBdb
   Was het ook niet Sir E. Heath die Groot-Brittannië binnen de EUSSR heeft geloodst??

  2. Net als ik zullen velen het er mee eens zijn dat de krachten achter de schermen onder controle van Zionisten staat zoals Zionist (Netanyahu)van Israel.Ook kan men in het artikel en reacties van andere mensen lezen dat zij zich van chantage middelen bedienen om anderen te laten doen wat zij wensen dat ze doen omdat anders naar buiten kan komen dat onder deze lieden bv ook kindermisbruikers aanwezig zijn.
   Hoe Israel met kinderen van hun vijanden omgaat kunt u hier lezen:
   http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/338243/israel-vindt-de-moord-op-4-palestijnse-kinderen-ook-wek-tragisch.html daarbij optellend dat pedofilie tot in de hoogste kringen voorkomt en dat juist Israel Syrische vluchtelingen wil opnemen (vijanden dus)en dat het dan ook nog weeskinderen zijn (waar geen haan naar kraait als deze kinderen iets overkomt)dan vrees ik het ergste voor die kinderen.http://www.joods.nl/2017/01/israel-wil-syrische-vluchtelingen-toelaten/ Deze kinderen komen mogelijk in de hel terecht.

  3. @ Arnold Zoals je ook in andere links aangeeft, dank daarvoor! zijn het niet alleen de zionisten. Tussen de ‘achter de schermen’ machthebbers heerst er ook een machtsstrijd. Het is diep triest om te zien wat er allemaal gebeurd wereldwijd.

  4. Engelse Media is net zo vies als alle anderen, nu Ted Heath de politiker van de hoogste rang, op eens door een speciale politie man, tot 120% bewezen pedo verklaard, na al die jaren, en zijn overlijden, nou geloof mij het zit er vol mee, tot in de hoogste kringen, die ouwe Mountbatten op zijn bootje met kleine jongetjes in de Ierse zee, goed idée ze hebben hem opgeblazen, in mijn Engelse tijd, zijdelings mee in aanraking geweest, stevast het antwoord, in dit land praten we daar niet over en blijft dit onder het karpet/vloerkleed.
   Ik zie dit allemaal niet zo snel veranderen, het zijn hele machtige baasjes, Jenne

  5. Deze verwijzing heeft niets met pedofilie te maken maar wel met de verkrachting van een jongeman doormiddel van een wapenstok waarbij vier politiemensen betrokken waren.
   Als mensen door hebben dat de politie niet correct is in hun optreden dan is de mogelijkheid niet uitgesloten dat er meer boven tafel gaat komen en als dat zo zou zijn dan hoop ik dat het met pedofilie te maken heeft zodat de doofpot niet gesloten kan blijven en dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor die doofpot eindelijk onder de aandacht van het grote publiek gebracht gaan worden zodat er echt iets tegen gedaan gaat worden.http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2895918 Het balletje is gaan rollen en dat zullen velen die iets te verbergen hebben niet leuk vinden.

  6. arnold, in reactie op 45.5

   heb inderdaad ook vandaag te weten gekomen van de burgerrelletjes in Frankrijk ten gevolge de verkrachting van die jongeman door de oproerpolitie.

   Blijkbaar zijn al die agenten die nu nog het zogeheten veiligheid van de staat beschermen het eens met het gedrag van hun collega’s! Of hoe agenten ook in dienst worden gesteld om criminaliteit te beschermen! Zielig!!!!

   Hier geldt maar één ding. Onmiddelijke aanhouding van de betrokken agenten, ontslag van hun oversten en terugtrekking van de betrokken minister of minstens een veroordeling van zijn dienstdoend personeel. Vraag me af of hieraan is voldaan.

  7. Als politie man, zit je constant tussen de wal en het schip, door het misdadige optreden van veel jonge Algerijnen en ander noord Africaners, is de sfeer compleet omgeslagen naar een soort terrorisme, straat terreur, het aanvallen met Molotov cocktails waarbij politie mensen zwaar verwond waren en ook één is overleden, ja dat brengt escalatie met zich mee, wat de Hollande eigenlijk creéerd voor zijn opvolger is een land met werkende zorgelijke Fransen, die hun land zien stuk maken en verbranden, door niet Fransen, waar ik woon vaak geprobeerd contact te leggen met deze jonge mensen, maar het is of de duivel in ze is gevaren, er heersensen haat gevoelens tegen alles wat anders is, er zijn krachten bezig achter de schermen, duidelijk.
   Jenne

 27. Ohm namo narai !

  Vandaag , Maandag 20 februari 2017 is er een artikel in het dagblad van het noorden gepubliceerd van Bas van der Sluis .
  Op de derde bladzijde weet de krant te melden dat er weliswaar meer dan 30 kinderen uit een opvangcentrum in Zuidlaren in het niets zijn verdwenen, maar dat de ‘patiënten’ waarschijnlijk vrijwillig de illegaliteit hadden verkozen .
  Persoonlijk zie ik daar het voordeel niet zo van in hier in Nederland , ware het niet dat ze daar uitgerekend in Zuidlaren zaten .
  Dat lijkt mij gezien mijn eigen ervaringen daar en in de regio de meest voor de hand liggende verklaring .
  Nog een geruststellende mededeling : de kinderen waren waarschijnlijk al meerderjarig dus de desbetreffende verantwoordelijken treft nu natuurlijk geen enkele blaam !!

  Toch heb ik met al mijn complottheorieën en waanvoorstellingen de gedachte : Hier klopt iets niet !

  Bedankt voor je aandacht.
  Groetnn
  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant ]

  1. predator and feeding negative interdimensional entities in the process of so called making love slash killing.. oftewel een andere diersoort dan een gemiddelde homogezapigheid, geen wonder die my oh my 666 hoogkoudhartigheid, oftewel pas de biologie les even aan, waar moet je op letten om te weten waar je werkelijk mee te maken hebt, ooit een mede klasgenoot tegen gekomen die zich veilig voelde in diezelfde klas? ik niet… en vergeet niet de mengvormen, nogal belangrijk maar sjaah dat kan nogal eens dichtbij komen nietwaar?! They Live en zo THEY LIVE – Trailer ( 1988 ) https://www.youtube.com/watch?v=iJC4R1uXDaE PinkFloyd – Dogs https://www.youtube.com/watch?v=4QA30qkRYy8 AMAZING KILLER WHALE ATTACK ON SEA LION https://www.youtube.com/watch?v=zotQjnz0ue8 jammer dat Marianne mjammie voor De Dieren is, niet voor de mensenkinderen leid ik daar uit af. Mensen die ouder worden zijn helaas meest vergeten hoe het was om in het begin van het leven bang te moeten zijn, in de klas buiten de klas op het plein en s’nachts tijdens open bezoek van inkomende entiteiten met niet begrijpende ouders die het niet wisten omdat ze versteend vergeten waren, geen kabouter sprookje… it’s a jungle en diegenen die zijn gaan denken dat het niet zo is zijn bij leven overleden.

  2. Hyper, weer een bijzonder cryptisch en toch passende reactie! Bij de link naar ‘They live’ bedoelde je misschien deze, want de jouwe werkt niet.

   https://www.youtube.com/watch?v=3TgzYWGO6Jc

   Vanaf 4.36 is de volledige film te zien. Het is een heel bijzondere film, die ik al meerdere malen heb bekeken en die de basis van onze mindcontrolled en mindfucked maatschappij laat zien. Enjoy it.

  3. Hyper Alert,

   Heb mijn angst als kind en opgroeiend mens ruimschoots onder gaan, maar ook de liefste en, begripvolste ouders kunnen je daar niet “”ECHT”” bij helpen, je moet met je demonen leren omgaan, ze leren bevechten, en op tilt zetten.
   Maar mijn ouders waren de beste en liefdesvolste ouders van de wereld, denk dagelijks aan ze, het leven is verdomd gecompliseerd, maar je “”moet”” aan je zelf blijven geloven, uit jouw schrijven spreekt een mens, een goed mens, en met talenten, en laat je niet intimideren door de zo called progresieve kouwe kakkertjes, ga je weg, volg je intuïtie, en vooral vecht vecht met je demonen en spuug ze uit, even spoelen en hop, kan je er weer tegen, groet mijn beste, hyper alert, Jenne

 28. De verdeeldheid over Donaldje is veelzeggend. Ooit was dat met Pimmetje ook zo, helaas heeft hij nooit in het pluche kunnen zitten om zijn visie waar te maken. Dat was ook de enige keer eerder dat de politiek me boeide, nu met Donald weer. Hij heeft iets oprechts, recht door zee over zich. Iets waar de gevestigde orde voor in de broek schijt. Nooit eerder lag een president zo heftig onder propaganda vuur.
  Ik ben héél diep in gaan voelen…. wat ik zag was dat hij op zijn manier, de manier waarop een grote ondernemer werkt, oprecht de bezem wil halen door een gestoorde arena. Hij weet wat hij wil en zal sneller en meer efficiënt werken dan de smeercampagnes kunnen bijhouden. Links en rechts zal hij wat veren moeten laten, maar in grote lijnen gaat hij slagen. Hij is zich redelijk bewust van de beerput die hij opentrekt, maar niet geheel bewust van de beerputbewoners, deze zullen het niet waarderen om aan het licht blootgesteld te worden.
  In de eerste jaren zal hij succes boeken terwijl de oppositie hun krachten bundelen in het geheim. In het kort zal de pleuris na zo’n 2 jaar uitbreken waarna duidelijk wordt voor de hele wereld wie de echte puppetplayers zijn en wat hun ware agenda is. Daarna zal de mensheid als geheel een keuze moeten maken.

  1. Cozmic, bedankt voor je goede analyse over Trump. Het is toch van de zotte dat geklaag en gejammer, de leugens en blame die over deze mens wordt uitgestort, ook in de alternatieve media zo blijkt. Als men de moeite neemt en naar Trump luistert dan word je idd geboeid. Dat had ik ook al ondervonden. Geen bla bla, het lijkt over iets te gaan. Hij wil verandering, zeker weten. Juist al die ‘wakkeren’ zouden toch moeten gaan smullen van wat hij zo allemaal zegt. 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.